__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

POROČILO O DELU v šolskem letu 2015/2016


VSEBINA: Uvod

3

Statistični podatki za šolsko leto 2015-16

4

Število učencev po instrumentih in razredih

4

Učiteljski zbor

5

Nastopi

6

Orkestri in komorne skupine

6

Razredni nastopi

7

Javni nastopi v organizaciji glasbene šole

7

Javni nastopi v sodelovanju z drugimi________________________________________________8 Zasedba in nastopi orkestrov ter MPZ

9

Revije-srečanja-gostovanja-koncerti

11

Pomembni koncerti, organizacija in soorganizacija predstav in ostalih nastopov _____________13 Priznanje Slavka Osterca__________________________________________ _______________15 Udeležba učencev na tekmovanjih, Uspehi naših učencev

___________________________16

Sodelovanje s starši, Nastopi za vrtce in OŠ _________________________________________17 GlasbenašolaSlavkaOstercaLjutomer Prešernovaulica008,9240 Ljutomer tel.:02/585 1530,585 1532 fax:02/585 1533 www.gssol.si

Zbralinuredil: StanislavLašič, ravnatelj Ljutomer, september 2016

Strokovno izpopolnjevanje

20

Denarni prispevki za šolanje

22

Drobni inventar in osnovna sredstva

__

Investicije, Novice, Strokovna ekskurzija, družabna srečanja Razno Fotografije

______

23

_____________ _____ 24 25 26-27


Spoštovani, Že tretje leto zapored smo na Glavnem trgu Ljutomer v sredo, 15. 6. 2016, z učenci in mentorji Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer pripravili prireditev ''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI''. V tem letu so se številni publiki predstavili učenci v komornih skupinah, učenci baletnega oddelka, komorne skupine in orkestri šole: kitarski, harmonikarski, godalni in pihalni. Koncert je potekal v prijetnem vzdušju in številni publiki, ob dolgo pričakovanem lepem vremenu, na Glavnem trgu v Ljutomeru. Izjemen uspeh ob koncu šolskega leta v soboto, 18. 6. 2016, je dosegel tudi mladinski pevski zbor. Udeležil se je mednarodnega pevskega festivala ''BRATISLAVA CHOIR FESTIVAL 2016''. Mladinski pevski zbor je dosegel zlato priznanje in prejel nagrado za absolutnega zmagovalca v kategoriji do 16 let. 23. 6. 2016, smo se z godalnim orkestrom udeležili koncerta ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva na Kongresnem trgu Ljubljani. V petek, 24. 6. 2016 ob 14.30, smo na Glavnem trgu Ljutomer izvedli prireditev v okviru 200 letnice javnega glasbenega šolstva na Slovenskem. Priključili smo se 47. glasbenim šolam po Sloveniji, ki so točno ob 15. uri izvajale himno RS in skladbo Moja dežela. Po končani prireditvi so učitelji učencem podelili spričevala. Tudi ob tem koncu šolskega leta ostaja največja želja vseh zaposlenih in učencev, da bi pridobili svoje varne, skupne prostore. Ocenjujem, da smo v tem letu ogromno nastopali tako na prireditvah v organizaciji glasbene šole, kot tudi sodelovanja z drugimi. Pomen našega dela je vsekakor nastopanje in medsebojno sodelovanje. V tem šolskem letu je bil dosežen veliki napredek v zavedanju pomembnosti mladega človeka, ki s svojim izražanjem glasbene in plesne kulture bogati prostor lokalne skupnosti, v kateri delujemo.

s Poročilom o delu za šolsko leto 2015/16, vam želimo predstaviti najpomembnejše informacije in aktivnosti, ki smo jih izvajali v tem šolskem letu. Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, je svoje vzgojno-izobraževalno delo, že drugo šolsko leto, zaradi prostorskih težav zgradbe šole na Prešernovi 8, pričela na nadomestni lokaciji na Prešernovi 17/a in v dveh učilnicah OŠ Cvetka Golarja, ter dveh prostorih dvorane ŠIC Ljutomer. Za naše nastope in koncerte smo uporabljali še dvorano šole na stari lokaciji. Zaradi nastale situacije imamo velike logistične težave pri izvajanju vseh naših aktivnosti (korepeticije, nastopi, prevozi instrumentov, …). Obseg našega dela v šolskem letu 2015/2016 zaznamujemo s številnimi nastopi naših učencev. Evidentiranih je 132 nastopov v organizaciji glasbene šole ali v sodelovanju z drugimi, na katerih je sodelovalo 1357 učencev. Zraven nastopov iz razreda posameznega učitelja in osem javnih nastopov smo izvedli še letne nastope na dislociranih oddelkih v Križevcih, Veržeju in Razkrižju, Letni nastop šole in koncert »Pozdrav pomladi« v Mali Nedelji. Novost pri našem delu v šolskem letu 2015/2016 je vsekakor šolski glasbeni abonma, ki je na sedem organiziranih koncertov pritegnil veliko število naših učencev in ostalih poslušalcev. Prav tako smo uspešno sodelovali na baletnem tekmovanju, regijskem in državnem tekmovanju Temsig in mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Doseženi so bili odlični rezultati na vseh tekmovanjih, zato iskrene čestitke vsem učencem, učiteljem in korepetitorjem, ki ste vložili veliko truda in dodatnega dela. Mladi baletni umetniki GŠ Slavka Osterca Ljutomer so skupaj s svojo mentorico Ano Germ pripravili baletno predstavo z naslovom ''Ariana Morska princesa''. Premiera je bila 2. 4. 2016, v Domu kulture Ljutomer. Z godalnim orkestrom smo se udeležili Revije godalnih orkestrov glasbenih šol RS v Sežani in s pihalnim orkestrom Revije pihalnih orkestrov glasbenih šol RS v Šentjurju pri Celju.

Več informacij, o aktivnostih in dosežkih v šolskem letu 2015/16, lahko preberete v nadaljevanju Poročila o delu. Stanislav Lašič, ravnatelj

3


Število vpisanih učencev po instrumentih in razredih v šolskem letu 2015/2016 instrument

Klavir Violina Violončelo Kljunasta flavta Flavta Klarinet Saksofon Trobenta Rog Pozavna Druga konična trobila - eufonium Tolkala Kitara Harmonika Diat. harmonika Skupaj :

GLASBENA PRIPRAVNICA i(Letni koncert šole, 13. 5. 2016, Dom kulture Ljutomer) Mentorica: Vlasta Vizjak, prof.;

Šolsko leto 2015/16 smo pričeli v torek, 1. septembra 2015. Na informativnem sestanku smo novince in starše seznanili s potekom glasbenega šolanja. Prvi šolski dan je bil namenjen razdelitvi urnika in predstavitvi učnega program za novo šolsko leto. V šolskem letu 2015/16 je obiskovalo glasbeno šolo skupaj 316 učencev, od tega 235 učencev (14.68 oddelka) na instrumentalnem pouku. Šolsko leto smo zaključili v petek, 24. junija 2016, s prireditvijo ob praznovanju 200 letnice javnega glasbenega šolstva v Sloveniji ter razdelitvijo spričeval na Glavnem trgu v Ljutomeru.

1.

12 3 10 7 1 1 4

1 5 8 2 1 54

Glasbena pripravnica Plesna pripravnica 1 Plesna pripravnica 2 Plesna pripravnica 3 Balet 1 Balet 2 Balet 3 Balet 4 Balet 5,6 balet 5 -3

2.

3.

RAZRED 4. 5.

8 4 1

8 3 1

8 2 3

9 3 1

1 4 4 2

4 5 2 1

5 4 1 1 1 3

4 2

3 6 3

3 1

3 3 2 37

3 2 3 32

39

6.

7.

8.

9 1 1

2 3

1 2

1

3 1 2

2

1

1 3 5 2 33

2 4 2 1 26

1 1

1 1

7

6

balet 6 - 5

Plesna pripravnica in Balet skupaj:

Glasbena pripravnica, Plesna pripravnica in Balet skupaj: VSI VPISANI UČENCI

4

skupaj

57 18 10 10 21 19 9 11 1 9 2 11 29 19 9 235 15 10 9 11 8 5 7 8 8 66 81 316


Dislocirani oddelki: Križevci Veržej Razkrižje

Oddelek za trobila: Trobenta, bariton: Simon Novak, prof. Pozavna: Simon Kramberger, prof. Rog: Stanislav Lašič Glasbena pripravnica: Vlasta Vizjak, prof. Plesna pripravnica-balet: Ana Germ, bakk. art. Korepeticije: Darja Slejko, prof., Katja Žibrat, prof., Romana Rek, prof., Danijela Sabo, prof.

48 učencev 23 učencev 22 učencev

Pouk na dislociranih oddelkih je potekal v prostorih osnovnih šol omenjenih občin.

Oddelek za klavir: Romana Rek, prof., Danijela Sabo, prof., Katja Žibrat, prof., Darja Slejko, prof. Oddelek za harmoniko: Janez Munda, BA Diatonična harmonika: Dejan Raj Oddelek za godala: Violina: Andreja Klinc; Violončelo: Samir Azzeh, prof. Oddelek za brenkala: Kitara: Mojca Prejac, prof., Simon Budna Oddelek za pihala: Kljunasta flavta: Simon Novak, prof., Stanislav Lašič, prof., Mihael Györek, MA Flavta: Maja Jerič - nadomeščanje Medeje Unuk, prof. (porodniški dopust) Klarinet: Bojan Zelenjak, prof. Saksofon: Mihael Györek, MA Oddelek za tolkala: Antonio Hojsak, prof. Nauk o glasbi: Vlasta Vizjak, prof., Katja Žibrat, prof., Danijela Sabo, prof., Simon Novak, prof., Simon Kramberger, prof.

Na podružnicah so poučevali: Križevci: Janez Munda, BA, Katja Žibrat, prof., Simon Novak, prof., Simon Kramberger, prof., Andreja Klinc, Samir Azzeh, prof., Mihael Györek, MA Razkrižje: Danijela Sabo, prof. Veržej: Darja Slejko, prof., Samir Azzeh, prof., Dejan Raj Kadrovske spremembe: V šolskem letu 2015/16 ni bilo kadrovskih sprememb, le Maja Jerič, prof., je nadomeščala Medejo Unuk, prof. (porodniški dopust). Ravnatelj: Stanislav Lašič (4 pedagoške ure učne obveze) Administrativno-tehnično osebje: Poslovna sekretarka (75%) – računovodkinja (25%): Matejka Lebar Računovodkinja: Eva Štuhec - 50 % obseg zaposlitve Hišnik (75%) – čistilec(25%): Danijel Blagovič Čistilka: Darinka Sagaj (100 %);

5


ORKESTRI, MPZ  Kitarski orkester: Mojca Prejac, prof.  Harmonikarski orkester: Janez Munda, BA  Godalni orkester: Samir Azzeh, prof.  Pihalni orkester: Simon Novak, prof.  Mladinski pevski zbor: Romana Rek, prof. KOMORNE SKUPINE: • trio in kvartet flavt – mentorica Maja Jerič, prof. • komorna skupina klarinetov – mentor Bojan Zelenjak, prof. • tolkalna skupina – mentor Antonio Hojsak, prof. • komorna skupina trobil – mentor Simon Novak, prof. • kvartet pozavn – mentor Simon Kramberger, prof. • kvartet kitar – mentor Simon Budna Odd. za ples: baletna predstava MORSKA PRINCESA ARIANA - premiera, Dom kulture Ljutomer, 2. 4. 2016, mentorica: Ana Germ, BA

V šolskem letu 2015/16 smo izvedli številne nastope v okviru šole in izven nje. Evidentiranih je 131 nastopov, na katerih je sodelovalo 1342 nastopajočih učencev. Vrsta nastopov

Razredni in javni nastopi v organizaciji glasbene šole ter nastopi orkestrov in Mladinskega pevskega zbora Regionalne in republiške revije glasbenih šol Javni nastopi in koncerti v sodelovanju z drugimi ter ostali nastopi Nastopi ali prestave oddelka Ples - balet SKUPAJ

Število nastopov

Število nastopajočih

62

918

3

9

51

90

15 131

325 1342

GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI, Glavni trg Ljutomer, 15. 6. 2016, Komorna skupina klarinetov, mentor: Bojan Zelenjak, prof

6


21. 10. 2015 22. 10. 2015 23. 10. 2015 12. 11. 2015 17. 11. 2015 23. 11. 2015 25. 11. 2015 26. 11. 2015 01. 12. 2015 01. 12. 2015 02. 12. 2015 02. 12. 2015 04. 12. 2015 14. 12. 2015 16. 12. 2015 18. 12. 2015 21. 12. 2015 21. 01. 2016 15. 01. 2016 27. 01. 2016 11. 03. 2016 15. 03. 2016

RAZREDNI NASTOP - HARMONIKA RAZREDNI NASTOP - KLAVIR RAZREDNI NASTOP - KITARA RAZREDNI NASTOP - TROBENTA RAZREDNI NASTOP - KLARINET RAZREDNI NASTOP - BALETNE URICE ZA STARŠE RAZREDNI NASTOP - BALETNE URICE ZA STARŠE RAZREDNI NASTOP - BALETNE URICE ZA STARŠE RAZREDNI NASTOP - BALETNE URICE ZA STARŠE RAZREDNI NASTOP - VIOLONČELO RAZREDNI NASTOP - KLAVIR MIKLAVŽEV NASTOP - RAZREDNI NASTOP - KLAVIR RAZREDNI NASTOP - KLAVIR RAZREDNI NASTOP - DIATONIČNA HARMONIKA RAZREDNI NASTOP - KITARA BOŽIČNI NASTOP VIOLINISTK DVORANA RAZREDNI NASTOP OD 1. DO 3. R. - HARMONIKA RAZREDNI NASTOP - KITARA RAZREDNI NASTOP - BOŽIČNA PRAVLJICA RAZREDNI NASTOP - SAKSOFON RAZREDNI NASTOP - KITARA RAZREDNI NASTOP - POZAVNA, TOLKALA

16. 03. 2016

RAZREDNI NASTOP - FLAVTA

23. 03. 2016 24. 03. 2016

RAZREDNI NASTOP - HARMONIKA RAZREDNI NASTOP - POMLADNI NASTOP NGL KRIŽEVCI RAZREDNI NASTOP - KITARA RAZREDNI NASTOP - DIATONIČNA HARMONIKA RAZREDNI NASTOP - KLAVIR RAZREDNI NASTOP - VIOLINSKI VEČER RAZREDNI NASTOP - VIOLONČELO RAZREDNI NASTOP - KLAVIR RAZREDNI NASTOP - SAKSOFON RAZREDNI NASTOP - BALETNE URICE ZA STARŠE RAZREDNI NASTOP - BALETNE URICE ZA STARŠE RAZREDNI NASTOP - BALETNE URICE ZA STARŠE

06. 04. 2016 11. 04. 2016 18. 04. 2016 19. 04. 2016 22. 04. 2016 25. 04. 2016 24. 05. 2016 01. 06. 2016 02. 06. 2016 03. 06. 2016

20. 10. 2015 24. 11. 2015 26. 11. 2015 10. 12. 2015 17. 12. 2015 19. 01. 2016 26. 01. 2016 01. 02. 2016 16. 02. 2016 22. 03. 2016 12. 04. 2016 06. 03. 2016 02. 04. 2016 03. 04. 2016

Janez Munda Katja Žibrat Simon Budna Simon Novak Bojan Zelenjak Ana Germ Ana Germ Ana Germ Ana Germ Samir Azzeh Darja Slejko Romana Rek Danijela Sabo Dejan Raj Mojca Prejac Andreja Klinc Janez Munda Mojca Prejac Katja Žibrat Mihael Györek Simon Budna Simon Kramberger, Antonio Hojsak Maja Jerič Vlasta Vizjak Janez Munda Katja Žibrat

11. 04. 2016 12. 04. 2016 14. 04. 2016 15. 04. 2016 21. 04. 2016 10. 05. 2016 13. 05. 2016 17. 05. 2016 19. 5. 2016 20. 5. 2016 31. 05. 2016 19. 05. 2016 15. 06. 2016 16. 06. 2016 24. 06. 2016 01. 07. 2016 03. 07. 2016

Mojca Prejac Dejan Raj Danijela Sabo Andreja Klinc Samir Azzeh Romana Rek Mihael Györek Ana Germ Ana Germ Ana Germ

7

I. JAVNI NASTOP II. JAVNI NASTOP KONCERT OB 120. LETNICI ROJSTVA SLAVKA OSTERCA X. KONCERT UČITELJEV BOŽIČNI KONCERT III. JAVNI NASTOP NASTOP TEKMOVALCEV – REGIJSKO TEKMOVANJE TEMSIG GLASBENA URA ZA VRTCE IV. JAVNI NASTOP V. JAVNI NASTOP KONCERT UČENCEV GŠ SLOVENJ GRADEC IN GŠ LJUTOMER NASTOP TEKMOVALCEV TEMSIG Baletna predstava: ARIANA MORSKA PRINCESA PREMIERA Dom kulture Ljutomer KONCERT TREH ZBOROV (MPZ OŠ Ludvika Pliberška, MPZ GŠSOL, KZ Orfej), cerkev Sv. Janeza Krstnika Baletna predstava: ARIANAMORSKA PRINCESA, Murska Sobota KONCERT UČENCEV GŠ Slovenj Gradec in GŠ Ljutomer, dvorana šole Baletna predstava ARIANA MORSKA PRINCESA - PONOVITEV, Dom kulture Ljutomer Baletna predstava ARIANA MORSKA PRINCESA – za Gimnazijo Ljutomer in OŠ LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA KRIŽEVCI LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA VERŽEJ LETNI KONCERT ŠOLE LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA RAZKIRŽJE GLASBENE URICE ZA OSNOVNE ŠOLE, Dom kulture Ljutomer, ob 9.00 in 10.30 GLASBENE URICE ZA OSNOVNE ŠOLE, Dom kulture Ljutomer, ob 9.00 in 10.30 POZDRAV POMLADI - Mala Nedelja NASTOP OB PREDSTAVITVI ŠOLE GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI (Glavni trg Ljutomer) NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA PRIREDITEV OB 200 LETNICI JAVNEGA GLASBENEGA ŠOLSTVA Glavni trg Ljutomer KONCERT OB OTVORITVI 9. POLETNE KLAVIRSKE ŠOLE ZAKLJUČNI KONCERT UDELEŽENCEV 9. POLETNE KLAVIRSKE ŠOLE


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

30. 09. 1015 01. 10. 2015 05. 10. 2015 05. 10. 2015 15. 10. 2015 17. 10. 2015 21. 10. 2015 23. 10. 2015 23. 10. 2015 23. 10. 2015 23. 10. 2015 23. 10. 2015 24. 10. 2015 11. 11. 2015 20. 11. 2015 23. 11. 2015 23. 11. 2015 17. 12. 2015 18. 12. 2015 21. 12. 2015 26. 12. 2015 05. 01. 2016 12. 01. 2016 21. 01. 2016 29. 01. 2016 05. 02. 2016 05. 02. 2016 06. 02. 2016 17. 02. 2016 26. 02. 2016 08. 03. 2016 15. 03. 2016 17. 03. 2016 17. 03. 2016 17. 03. 2016 18. 03. 2016 18. 03. 2016 18. 03. 2016 18. 03. 2016 19. 03. 2016 22. 03. 2016 07.0 4. 2016

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER UMETNI RAJ FERDE LUPŠE NASTOP NA OTVORITVI RAZSTAVE NA NLB LJUTOMER KOMEMORACIJA, OŠ MALA NEDELJA NASTOP V OSNOVNI ŠOLI NASTOP ZA STAREJŠE OBČANE, DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER NASTOP NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ LOGIKE, VELIKA NEDELJA NASTOP OB SPREJEMU PRVOŠOLČKOV OŠ VERŽEJ, KULTURNI DOM VERŽEJ KOMEMORACIJA, MALA NEDELJA FRANCOSKI VEČER, DOM KULTURE LJUTOMER KOMEMORACIJA, LJUTOMER NASTOP V OŠ KRIŽEVCI NASTOP V OŠ MALA NEDELJA NASTOP ZA STAREJŠE OBČANE, MALA NEDELJA NASTOP NA MARTINOVANJU V LJUTOMERU ŠIC LJUTOMER NASTOP, OŠ KRIŽEVCI PREDSTAVITEV KNJIGE JELKE VRBNJAK NASTOP V DOMU ZA OSTARELE V LUKAVCIH NASTOP ZA UPOKOJENE UČITELJE NA OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI NASTOP NA OŠ JANKA RIBIČA OŠ MALA NEDELJA - NASTOP ZA UPOKOJENCE NASTOP ZA LIONS KLUB, DOM OBRTNIKOV TROMBONIADA DVORANA KONSERVATORIJA ZA GLASBO MARIBOR ŠPORTNIK LETA 2015, HOTEL STELA LJUTOMER NOĆ MUZEJA - LITERARNI VEČER, SV. URBAN, HRVAŠKA NASTOP NA OŠ VERŽEJ PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU, OŠ KRIŽEVCI PREDSTAVITEV KNJIGE JASNE JURKOVIČ IN OBELEŽITEV KULTURNEGA PRAZNIKA RAZKRIŽJE - DOM KULTURE RAZKRIŽJE, KNJIŽNICA NASTOP TEKMOVALCEV JAVNIH GŠ POMURJA ZA '' TEMSIG'' DVORANA GŠ GORNJA RADGONA ZAPLEŠIMO DVORANA KRIŽEVCI ZAPOJMO, SPOMINSKA SLOVESNOST OB 71. LETNICI STRELJANJA TALCEV PRI MALI NEDELJI JAVNA PREDSTAVITEV 23. ŠTEVILKE ZBORNIKA ZGODOVINSKI LISTI, SPLOŠNA KNJIŽNICA60 LJUTOMER MUZEJ KONCERT LET ŠOLSTVA V OŠ STROČJA VAS SREČANJE - INVALIDSKO DRUŠTVO ''ILCO'' SEKCIJA ZA POMURJE ZORKO, KRIŽEVCI VEČER GLASBE IN POEZIJE, OŠ STROČJA VAS 27. DOBRODELNI KULTURNI VEČER – KARITAS, DOM KULTURE LJUTOMER NASTOP V KD LJUTOMER OTVORITEV RAZSTAVE PIRHOV DOMINO CENTER VERŽEJ REZANJE TRTE MESTNA HIŠA LJUTOMER NASTOP ZA MATERINSKI DAN OŠ IVAN CANKAR LJUTOMER EVROPSKI RED VITEZOV VINA, HOTEL RADIN RADENCI OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI - PRIREDITEV

22. 04. 2016 23. 04. 2016 09. 06. 2016 10. 06. 2016 13. 06. 2016 15. 06. 2016 23. 06. 2016 23. 06. 2016 24. 06. 2016

OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI - NASTOP ZA DAN ZEMLJE PREDSTAVITEV KNJIGE RUMENI AVTOMOBILČEK RAZKRIŽJE KNJIŽNICA OTVORITEV RAZSTAVE: LEPOTA IN SKRIVNOSTNOST ČIPKE PREDSTAVITEV KNJIGE , KULTURNO DRUŠTVO CVEN SPREJEM ŽUPANJI POROČNA DVORANA HIŠE V LJUTOMERU PRITLIČJE PRI STAVBE NA MIKLOŠIČEVEM TRGU MESTNE 6, LJUTOMER. OTVORITEV RAZSTAVE V NLB NASTOP NA OTVORITVI STUDIA TONDACH – DUNAJSKA CESTA V LJUBLJANI NASTOP OB 200 LETNICI JAVNEGA ŠOLSTVA - KONGRESNI TRG LJUBLJANA NASTOP NA PRIREDITVI OŠ JANKA RIBIČA V CEZANJEVCIH

27. DOBRODELNI KULTURNI VEČER – KARITAS, Dom kulture Ljutomer, 18. 3. 2016, Kitarski orkester, umetniški vodja: Mojca Prejac, prof.

8


GODALNI ORKESTER umetniški vodja Samir Azzeh, prof. KITARSKI ORKESTER umetniški vodja Mojca Prejac, prof.

Bogdan Nikita, Borovič Lara, Horvat Nana, Ivančič Jožef, Jurič Živa, Kaučič Petra, Kupljen Vaupotič Maruša, Pesrl Eva, Rajh Ana, Rajh Ana, Šilak Živa, Štampar Neja

Fekonja Miha, Filipič Ula, Jurič Aljaž, Krajnčan Nuša, Lah Andraž, Pušenjak Hana, Stajnko Brina, Štebih Maja, Turnšek Dejan, Žnidarič Žiga

26. 11. 2015 Koncert ob 120. letnici rojstva Slavka Osterca, Dom kulture Veržej 17. 12. 2015 Božični koncert, Dom kulture Ljutomer 16. 4. 2016 Revija godalni orkestrov GŠ Slovenije – Sežana 13. 5. 2016 Letni nastop šole, Dom kulture Ljutomer 15. 6. 2016 Koncert »Glasbena šola se predstavi«, Glavni trg Ljutomer 23. 6. 2016 Nastop ob otvoritvi studia Tondach v Ljubljani 23. 6. 2016 Nastop na prireditvi ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva (Kongresni trg Ljubljana)

17. 12. 2015 Božični koncert, Dom kulture Ljutomer 13. 5. 2016 Letni nastop šole, Dom kulture Ljutomer 18. 3. 2016 27. Dobrodelni kulturni večer KARITAS, Dom kulture Ljutomer 17. 5. 2016 Letni nastop dislociranega oddelka Razkrižje 15. 6. 2016 Koncert »Glasbena šola se predstavi«, Glavni trg Ljutomer

GODALNI ORKESTER (Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer 13. 5. 2016) Umetniški vodja: Samir Azzeh, prof.

KITARSKI ORKESTER (Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer, 13. 5. 2016) Umetniški vodja: Mojca Prejac, prof.

9


HARMONIKARSKI ORKESTER dirigent Janez Munda, BA

PIHALNI ORKESTER dirigent Simon Novak, prof.

Borko Žan, Bratinščak Anemari, Križanič Stela, Lubi Miha, Majerič Matic, Ozmec Niko, Pevec Aljaž, Ritonja Kralj Domen, Sever Darko, Škrobar Marko, Štajner Saša, Weis Ajda

Ahlin Jure, Balažič Alja, žBelak Mia, Bohanec Krištof, Divjak Ana Marija, Dolamič Nuša, Dunaj Žiga, Filipič Luka, Filipič Zoja, Hanžekovič Kristjan, Hip David, Ivezič Ajda, Koprivnik Daša,Kosi Nina, Kuhar Anja, Meško Zala, Meško Žan, Mladenovič Neja, Nemec Ana, Polanič Saša, Prelog Maj, Rakuša Aleks, Rudolf Miha, Rudolf Minea, Slavič Maj, Slavič Nejc, Sovič Tina, Svetec Zala, Šömen Ana, Štajner Miha, Vaupotič Tia, Zanjkovič Matija, Zanjkovič Neža, Žižek Florijan, Žuman Žan

17. 12. 2015 Božični koncert, Dom kulture Ljutomer 13. 5. 2016 Letni nastop šole, Dom kulture Ljutomer 15. 6. 2015 Koncert »Glasbena šola se predstavi«, Glavni trg Ljutomer

17. 12. 2015 8. 4. 2016 6. 5. 2016 19. 5. 2016 20. 6. 2016 13. 5. 2016 15. 6. 2016 24. 6. 2016

HARMONIKARSKI ORKESTER (Letni koncert šole, 13. 5. 2016, Dom kulture Ljutomer) Dirigent: Janez Munda, BA;

10

Božični koncert, Dom kulture Ljutomer 6. REVIJA PIHALNIH ORKESTROV - Šentjur pri Celju 12. Promenadni koncert pihalnih orkestrov -Lendava Glasbena ura za učence osnovnih šol Glasbena ura za učence osnovnih šol Letni nastop šole, Dom kulture Ljutomer Koncert »Glasbena šola se predstavi«, Glavni trg Ljutomer Prireditev ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva (Glavni trg Ljutomer)


PIHALNI ORKESTER (Letni koncert šole 13. 5. 2016, Dom kulture Ljutomer) Dirigent: Simon Novak, prof.;

MLADINSKI PEVSKI ZBOR zborovodkinja Romana Rek, prof. Tigeli Tamara, Fekonja Anja, Fijavž Živa, Gajser Tija, Glavač Žanet, Kolerič Tamara, Mlinarič Jana, Potočnik Ana, Pušenjak Žan, Rubin Klara, Slekovec Lara, Stajnko Brina, Svenšek Lara, Štampar Neja, Tomović Ana, Trstenjak Izabela, Vogrinec Alina, Žuman Daša, Ivančič Petra, Ivančič Jožef, Fekonja Miha, Ivančič Mirjam, Pušenjak Anja, Vočanec Vanessa, Kosi Antonija, Dragović Eva

26. 11. 2015 Koncert ob 120. letnici rojstva Slavka Osterca, Dom kulture Veržej 16. 12. 2015 Skupni koncert MPZ GŠ Ljutomer in MPZ OŠ Ludvika Pliberška v Mariboru 17. 12. 2015 Božični koncert, Dom Kulture Ljutomer 13. 5. 2016 Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer 3. 4. 2016 Koncert treh zborov (MPZ Ludvika Pliberška, MPZ GŠ Ljutomer, Kom. zbor Orfej), cerkev Sv. Janeza Krstnika Ljutomer 16. 6. 2016 Nastop učencev ob zaključku šolanja (tekmovalni program) 17. 6. 2016 Koncert - Klarisky music Hall Bratislava 18. 6. 2016 Mednarodni pevski festival ''BRATISLAVA CHOIR FESTIVAL 2016'' 25. 6. 2016 nastop ob Dnevu državnosti in obletnici Turističnega društva v Mekotnjaku 24. 6. 2016 Prireditev ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva (Glavni trg Ljutomer)

MLADINSKI PEVSKI ZBOR (Mednarodni pevski festival ''BRATISLAVA CHOIR FESTIVAL 2016'' (Bratislava 18. 6. 2016) Zborovodkinja: Romana Rek prof.

SODELOVANJA Z GLASBENIMI IN OSNOVNIMI ŠOLAMI REVIJA GŠ ŠTAJERSKE, KOROŠKE IN POMURJA Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor Kraj in čas: Maribor, 22. 1. 2016 Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer NASTOP TEKMOVALCEV POMURSKIH JAVNIH GLASBENIH ŠOL Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, dvorana šole, 28. 2. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci tekmovalci

11


BOŽIČNI KONCERT V MARIBORU (sodelovanje s PZ OŠ L. Pliberška) Organizator: OŠ Ludvika Pliberška Kraj in čas: Maribor, 22. 1. 2016 Sodelujoči Mladinski pevski zbor, umetniški vodja: Romana Rek, prof, korepetitor: Danijela Sabo, prof.

13. PROMENADNI KONCERT PIHALNIH ORKESTROV Organizator: GŠ Lendava Kraj in čas: Letni oder gledališke in koncertne dvorane v Lendavi, 6. 5. 2016, ob 17. uri Sodelujoči Pihalni orkester GŠ Ljutomer, dirigent: Simon Novak, prof.

NASTOP TEKMOVALCEV JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Gornja Radgona Kraj in čas: G. Radgona, dvorana šole, 17. 2. 2015, ob 18. uri Sodelujoči učenci tekmovanja Temsig Sodelujoči učenci tekmovalci

NASTOP GODALNEGA ORKESTRA (ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva) Organizator: Zveza slovenskih glasbenih šol Kraj in čas: Kongresni trg Ljubljana, 23. 5. 2016, ob 12. uri Sodelujoči Godalni orkester GŠ Ljutomer, um. vodja: Samir Azzeh, prof.

VEČER GLASBE IN POEZIJE (ob 60 letnici izobraževanja v Stročji vasi) Organizator: OŠ Stročja vas in GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: OŠ Stročja vas, 17. 3. 2016, ob 17. uri Sodelujoči učenci GŠ Ljutomer 38. REVIJA JAVNI GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Murska Sobota, Kraj in čas: dvorana Kino Park M. Sobota, 31. 3. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer 6. REVIJA PIHALNIH ORKESTROV GŠ SLOVENIJE Organizator: Zveza slovenskih glasbenih šol Kraj in čas: Šentjur pri Celju, 8. 4. 2016, ob 13.30 Sodelujoči Pihalni orkester GŠ Ljutomer, dirigent: Simon Novak, prof. SKUPNI KONCERT GŠ SLOVENJ GRADEC IN GŠ LJUTOMER Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, dvorana šole, 12. 4. 2016, ob 17. uri Sodelujoči učenci solisti in godalni orkester GŠ Ljutomer 12. REVIJA GODALNIH ORKESTROV GŠ SLOVENIJE Organizator: Zveza slovenskih glasbenih šol Kraj in čas: Sežana, 15. 4. 2016 Sodelujoči Godalni orkester GŠ Ljutomer, um. vodja: Samir Azzeh, prof. GODALNI ORKESTER (Koncert ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva, Kongresni trg Ljubljana, 23. 6. 2016) Umetniški vodja: Samir Azzeh prof.

12


NASTOP TEKMOVALCEV »TEMSIG« POMURSKIH GLASBENIH ŠOL Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 26. 1. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci tekmovanja Temsig

1. Abonmajski koncert, 30 LET S HARMONIKO – RIHARD ZADRAVEC Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 18. 9. 2015, ob 19. uri

NASTOP ZA VRTCE »POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM« Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Kulturni dom Ljutomer, 1. 2. 2016, ob 9.30 in 10.30 Sodelujoči učenci in učitelji GŠ Slavka Osterca Ljutomer

2. Abonmajski koncert, ADRIANA MAGDOVSKI – klavir Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 8. 10. 2015, ob 13.30

5. Abonmajski koncert, FILIP KOROŠEC – tolkala, ALJAŽ FERENC - kitara Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 4. 3. 2016, ob 18.30

KONCERT OB 120 LETNICI ROJSTVA SKLADATELJA SLAVKA OSTERCA ŠPORTNIK LETA 2014 Organizator: Občina Veržej in GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Veržej, 26. 11. 2015, ob 19. uri

27. DOBRODELNI KULTURNI VEČER - KARITAS Organizator: Karitas Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 18. 3. 2016, ob 19. uri Sodelujoči Kitarski orkester GŠ Ljutomer, umetniški vodja: Mojca Prejac, prof.

3. Abonmajski koncert, X. KONCERT UČITELJEV Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 10. 12. 2015, ob 19. uri BOŽIČNI KONCERT Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 17. 12. 2015, ob 18. uri 4. Abonmajski koncert, KVARTET KLARINETOV Slovenske vojske Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 14. 1. 2016, ob 18.30 46. IZBOR ŠPORTNIK LETA ŠPORTNE ZVEZE LJUTOMER Organizator: Športna zveza Ljutomer Kraj in čas: Hotel Stela, Ljutomer, 21. 1. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci solisti in komorna skupina

KVARTET KLARINETOV SLOVENSKE VOJSKE – (4. Abonmajski koncert, dvorana šole 14. 1. 2016)

13


BALETNA PREDSTAVA ''ARIANA MORSKA PRINCESA'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 2. 4. 2016, ob 18. uri – PREMIERA Sodelujoči učenci oddelka Ples

BALETNA PREDSTAVA ''ARIANA MORSKA PRINCESA'' - PONOVITEV Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 14. 4. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci oddelka PLES

KONCERT TREH ZBOROV (KZ Orfej, MPZ OŠ Ludvika Pliberška Maribor in MPZ GŠ Ljutomer Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer in KD Orfej Kraj in čas: cerkev sv. Janeza Krstnika Ljutomer, 3. 4. 2016, ob 18. uri

BALETA PREDSTAVA ''ARIANA MORSKA PRINCESA'' – za Gimnazijo Ljutomer in učence OŠ Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 15. 4. 2016, ob 10. 30 Sodelujoči učenci oddelka PLES

BALETNA PREDSTAVA ''ARIANA MORSKA PRINCESA'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana Gledališča Park M. Sobota, 11. 4. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci oddelka Ples

LETNI NASTOP – dislocirani oddelek Križevci pri Ljutomeru Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Križevci, 21. 4. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Križevci in drugi

6. Abonmajski koncert, ADAM IN NEJC KAMPLET - klavir Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 13. 4. 2016, ob 18.30. uri

LETNI NASTOP – dislocirani oddelek Veržej Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Veržej, 10. 5. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Veržej in drugi LETNI KONCERT ŠOLE Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 13. 5. 2016, ob 18. uri Sodelujoči GP, oddelek Ples MPZ in orkestri šole LETNI NASTOP – dislocirani oddelek Razkrižje Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Razkrižje, 17. 5. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Razkrižje in Kitarski orkester šole POZDRAV POMLADI Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Mala Nedelja, 31. 5. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci kot solisti, komorne skupine in Pihalni orkester šole

TROMBOMANIA LJUTOMER 2016 (7. abonmajski koncert) , 1. 6. 2016, dvorana šole; Mentor: Simon Kramberger prof .

14


7. Abonmajski koncert, TROMBOMANIA (dijaki pozavne Konservatorija za glasbo in balet Maribor in učenci pozavne GŠ Ljutomer) Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 1. 6. 2016, ob 18.30 GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Glavni trg Ljutomer, 15. 6. 2016, ob 19.30 Sodelujoči komorne skupine, orkestri šole in oddelka za Ples NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 16. 6. 2016, ob 18. uri Sodelujoči, ki zaključujejo šolanje PRIREDITEV OB 200 LETNICI JAVNEGA GLASBENEGA ŠOLSTVA Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Glavni trg Ljutomer, 24. 6. 2016, ob 15. uri Sodelujoči učenci kot solisti, MPZ in Pihalni orkester

MATIJA ZANJKOVIČ, klarinet 4. razred, REVIJA GŠ ŠTAJERSKE KOROŠKE IN POMURJA, dvorana Konservatorija za glasbo in balet Maribor, 22. 1. 2016, (Mentor: Bojan Zelenjak, prof., klavirska spremljava: Darja Slejko, prof.)

OTVORITVENI KONCERT VIII. POLETNE ŠOLE ZA KLAVIR Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole 1. 7. 2016, ob 20. uri Sodelujoči prof. Vladimir Mlinarić ZAKLJUČNI KONCERT VIII. POLETNE ŠOLE ZA KLAVIR Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, dvorana šole 3. 7. 2016, ob 17. uri Sodelujoči učenci udeleženci poletne šole

V šolskem letu 2015/2016 je bil dobitnik priznanja Slavka Osterca učenec ŽAN ŽUMAN – pozavna (Mednarodno tekmovanje ''DAVORIN JENKO'' Beograd 2016, Pozavna, kat. A, I. nagrada). Mentor: Simon Kramberger, prof.; Korepetitor: Katja Žibrat, prof. Priznanja podeljujemo vsem učencem, ki so dosegli zlato plaketo na državnem tekmovanju TEMSIG ali prvo mesto ali nagrado na mednarodnem tekmovanju.

15


Uspehi naših učencev: 1.

AMBROŽ PRAŠIČEK diatonična harmonika

Diat. harmonika kategorija A

Diat. harmonika kategorija I. B

Diat. harmonika kategorija I. B Diat. harmonika kategorija B

2.

3.

Dobitnik priznanja Slavka Osterca za šolsko leto 2015/16, Žan Žuman – pozavna, mentor. Simon Kramberger, prof. (Letni koncert šole,13. 5. 2016, Dom kulture Ljutomer)

4. 5. 6. 7.

V šolskem letu 2015/16 se je šola s svojimi učenci udeležila številnih glasbenih tekmovanj. Tako smo sodelovali na 10. mednarodnem tekmovanju za nagrado Avsenik 2016 v Begunjah, na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja, na 1. slovenskem baletnem tekmovanju TUTU v Lendavi, na 45. državnem tekmovanju mladih glasbenikov – TEMSIG, na mednarodnem tekmovanju ''Davorin Jenko'' Beograd ter na 12. mednarodnem srečanju harmonikarjev BEL-ACORDION v Beltincih.

8.

9.

16

NUŠA KRAJNČAN (balerina)

Kategorija B

REBEKA KERČMAR (balerina)

Kategorija B

DAŠA KOPRIVNIK, ANA NEMEC, NANA HORVAT, TIJA JUREŠ (balerine)

kategorija SKUPINE

MATIJA ZANJKOVIČ klarinet

kategorija, 1. B

ŽAN ŽUMAN pozavna

kategorija, A

10. MEDNARODNO TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA NAGRADO AVSENIK, BEGUNJE 19. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 45. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE - TEMSIG 12. MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJEV BelAcordion 2016 V BELTINCIH 1. SLOVENSKO BAETNO TEKMOVANJE – TUTU

SREBRNO PRIZNANJE

ZLATO PRIZNANJE

SREBRNA PLAKETA in 3. NAGRADA

II. NAGRADA

SREBRNA MEDALJA

1. SLOVENSKO BAETNO TEKMOVANJE – TUTU

4. MESTO

1. SLOVENSKO BAETNO TEKMOVANJE – TUTU

BRONASTA KOLAJNA

19. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA

MEDNARODNO TEKMOVANJE DAVORIN JENKO BEOGRAD 2016

Mentor: Dejan Raj

Mentorica: Ana Germ, BA Mentorica: Ana Germ, BA

SREBRNO PRIZNANJE

1. NAGRADA

Mentorica: Ana Germ, BA Mentor: Bojan Zelenjak, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof. Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitor: Katja Žibrat,prof.


10.

11.

NUŠA DOLAMIČ rog MIHA LUBI harmonika

12

MLADNISKI PEVSKI ZBOR

kategorija: junior B

Kategorija: C, Glasba Slavka in Vilka Avsenika Kategorija do 16 let

MEDNARODNO TEKMOVANJE DAVORIN JENKO BEOGRAD 2016 12. MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJEV Bel-Acordion 2016 V BELTINCIH BRATISLAVA CHOR FESTIVAL 2016

3. NAGRADA

Mentor: Stanislav Lašič, prof. Korepetitor: Katja Žibrat, prof.

Roditeljski sestanek za starše oddelkov: GODALA, KITARA, PIHALA, TROBILATOLKALA, KLAVIR, HARMONIKA, DIATONIČNA HARMONIKA, PLESNA PRIPRAVNICA-BALET je potekal 8. septembra 2015. Zraven skupnega roditeljskega sestanka, so starši imeli možnost spremljati delo svojega otroka in učitelja na urah pouka instrumenta, na razrednih nastopih, na govorilnih urah ter javnih nastopih in drugih koncertih.

Mentor: Janez Munda, BA 2. NAGRADA

1.NGRADA in absolutni zmagovalec kategorije

Umetniški vodja: Romana Rek, prof, Korepetitor: Danijela Sabo, prof.

V šolskem letu 2015/2016 smo 1. 2. 2016 v Domu kulture Ljutomer pripravili glasbeno uro za vrtce z naslovom »POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM«. I. PREDSTAVA ob 9.30 VRTEC VERŽEJ VRTEC MALA NEDELJA VRTEV CEZANJEVCI IN STARA CESTA VRTEC STROČJA VAS VRTEC CVEN VRTEC RAZKRIŽJE

Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Vsi poslušalci: 253

45 56 49 41 21 41

II. PREDSTAVA ob 10.30 VRTEC LJUTOMER VRTEC ZGORNJA KUNGOTA TUTU – 1. slovensko baletno tekmovanje , Nuša Krajnčan, (Lendava, 10 - 12. 2. 2016) Mentorica: Ana Germ, BA

17

Skupaj s spremljevalci: 96 Skupaj s spremljevalci: 20 Vsi poslušalci: 116


GLASBENA URA ZA OSNOVNE ŠOLE ''ORKESTER IN KOMORNA IGRA'' Kulturni dom Ljutomer 1. PREDSTAVA : četrtek, 19. maj 2016, ob 9.00 OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER, 1. in 2. r. OŠ CVETKO GOLAR OŠ CVEN OŠ RAZKRIŽJE

Skupaj s spremljevalci: 117 Skupaj s spremljevalci: 42 Skupaj s spremljevalci: 60 Skupaj s spremljevalci: 58 Vsi poslušalci: 277

2. PREDSTAVA : četrtek, 19. maj 2016, ob 10.30 OŠ IVAN CANKAR LJUTOMER, 3. 4. in 5.r. OŠ CEZANJEVCI

POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM – glasbena ura za vrtce, (Dom kulture Ljutomer, 1. 2. 2016)

Za učence osnovnih šol smo v tem šolskem letu pripravili koncert pihalnega orkestra naše šole. Na koncertu so se predstavili člani orkestra v komornih skupinah in kot celoten orkester. Naša želja je, da bi vzpodbudili interes za vpis v glasbeno šolo na instrumente: pihala, trobila in tolkala. Ker je preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v naslednje šolsko leto potekal 25. in 26. maja 2016, smo se odločili, da termin glasbenih ur izvedemo 19. in 20. 5. 2015.

Skupaj s spremljevalci: 125 Skupaj s spremljevalci: 87 Vsi poslušalci: 212

1. PREDSTAVA: petek, 20. maj 2016, ob 9.00 – višja stopnja OŠ CEZANJEVCI OŠ STROČJA VAS OŠ STROČJA VAS

Skupaj s spremljevalci: 54 Skupaj s spremljevalci: 71 Skupaj s spremljevalci: 123 Vsi poslušalci: 248

2. PREDSTAVA: petek, 20. maj 2016, ob 10.30 – višja stopnja OŠ IVAN CANKAR LJUTOMER OŠ RAZKRIŽJE

18

Skupaj s spremljevalci: 225 Skupaj s spremljevalci: 39 Vsi poslušalci: 264


Glasbena ura za osnovne šole » ORKESTER IN KOMORNA IGRA (Dom kulture Ljutomer, 19. in 20. maj 2016 – vodja projekta S. Novak, prof.)

Na nastopu učencev ob zaključku šolanja, se je predstavilo 21 učencev, ki so zaključili nižjo ali višjo stopnjo izobraževanja. Učencem smo se zahvalili za njihovo delo in trud pri učenju instrumenta ter jim za uspešen zaključek šolanja podelili diplome in knjižne nagrade.

NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA, (dvorana šole, 16. 6. 2016)

Učenka Mia Belak - tolkala, je uspešno opravila sprejemni izpit na Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru (mentor: Antonio Hojsak, prof.).

38- REVIJA JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA, (dvorana Kina Park, M. Sobota. 31. 3. 2016, Žan Žuman - pozavna , Mentor: Simon Kramberger, prof.)

19


Brezplačen posvet za proračunske uporabnike in razvijalce računalniških storitev Organizator: UJP, Ekonomska šola Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, 22. 10. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Eva Štuhec

Povprečne ocene ob zaključku šolskega leta 2015/2016 po kategorijah: Kategorija

Št. ocen

Povprečna ocena

Individualni pouk (instrument) 501

4,38

Teorija (nauk o glasbi, solfeggio)

584

4,22

Skupinski pouk (orkestri, zbor, 124 komorna igra)

4,90

Ples in balet

55

4,29

Skupaj:

1264

4,35

1. sestanek študijske skupine za trobila Organizator: ZSGŠ, KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 6. 11. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Simon Kramberger, Simon Novak XXIV. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev OŠ Organizator: Šola za ravnatelje Kraj in čas: Portorož, 9. – 10. 11. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič 1. sestanek študijske skupine za klarinet Organizator: ZSGŠ Kraj in čas: Celje, 12. 11. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Bojan Zelenjak

10. sestanek aktiva ravnateljic in ravnateljev GŠ Pomurja Organizator: GŠ Gornja Radgona Kraj in čas: Gornja Radgona, 9. 9. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

Dirigentska šola ZSG 2015/16 Organizator: JSKD, Zveza slovenskih godb Kraj in čas: Šentjernej, 13. – 15. 11. 2015 Predavatelj: Miro Saje Udeležba: Simon Novak

Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, 16. 9. 2015 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič

Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, 9. 12. 2015 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič

XII. Izobraževalna konferenca »Sodobna poslovna sekretarka v vzgoji in izobraževanju XII.« Organizator: EDUCA izobraževanje d.o.o. Kraj in čas: Zreče, 20. – 21. 10. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Matejka Lebar

11. sestanek aktiva ravnateljic in ravnateljev GŠ Pomurja Organizator: GŠ Murska Sobota

20


Kraj in čas: Murska Sobota, 15. 12. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

Predavatelj: Boris Razboršek, prof. Dean Delgiusto Udeležba: Dejan Raj Orffov seminar Organizator: Slovensko društvo Carla Orffa Kraj in čas: Ljubljana, 19. 3. 2016 Predavatelj: Andreo Ostertag, Michelo Widmer Udeležba: Vlasta Vizjak, Katja Žibrat

Seminar za klarinet Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 13. – 14. 1. 2016 Predavatelj: mag. Bertram Egger Udeležba: Bojan Zelenjak

12. sestanek aktiva ravnateljic in ravnateljev GŠ Pomurja Organizator: GŠ Gornja Radgona Kraj in čas: Gornja Radgona, 22. 3. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

Seminar za harmoniko Organizator: HAR…..FISA Erika Udovič Kovačič s.p. Kraj in čas: Rimske Toplice, 14. 1. 2016 Predavatelj: prof. Slavko Magdić Udeležba: Janez Munda

Violinski seminar Božene Angelove Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, 2. 4. 2016 Predavatelj: Božena Angelova Udeležba: Andreja Klinc

1. sestanek študijske skupine za NGL, Solfeggio/1. državno srečanje Orffovih skupin GŠ Slovenije Organizator: ZRSŠ, Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Kraj in čas: Maribor, 22. 1. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Vlasta Vizjak, Katja Žibrat

29. skupščina ZSGŠ Organizator: GŠ Cerknica Kraj in čas: Cerknica, 6. 4. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

Ergonomski položaji pri sedenju in igranju različnih instrumentov Organizator: KOREKTIM d.o.o., GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, 22. 2. 2016 Predavatelj: Melita Gole Kordiš Udeležba: vsi zaposleni

Seminar »Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja« Organizator: Pokrajinski arhiv Maribor Kraj in čas: Radenci, 15. 4. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Matejka Lebar

Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, 3. 3. 2016 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič

Študijska skupina NGL, 21. državno srečanje Orffovih skupin - Orffomania Organizator: Gimnazija Celje Kraj in čas: Celje, 20. 4. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Vlasta Vizjak

2. sestanek študijske skupine za diatonično harmoniko Organizator: ZSGŠ, GŠ Laško-Radeče Kraj in čas: Laško, 16. 3. 2016

21


Seminar za pozavno »Peter Štuhec« Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 21. – 23. 4. 2016 Predavatelj: Peter Štuhec Udeležba: Simon Kramberger 2. sestanek študijske skupine za trobila Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 24. 5. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Simon Kramberger, Simon Novak

- vpisnina/enkraten znesek - instrument in NGL/mesečno - instrument – brez nauka o glasbi - predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, instrument ali plesna pripravnica-balet kot stranski predmet

10.00 € 27,78 € 25,14 €

- izposoja instrumenta/mesečno - plesna pripravnica – balet

7,00 € 27,78 €

19.91 €

1. TROBENTIADA Organizator: KGB Ljubljana Kraj in čas: Ljubljana, 28. 5. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Simon Novak Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: OŠ Cezanjevci Kraj in čas: Cezanjevci, 31. 5. 2016 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič

Skladno s sklepom 9. seje sveta zavoda z dne 22. 6. 2010, se je šolnina za celotno šolsko leto porazdelila na 9 mesecev. Mesečni prispevek staršev je tako znašal 27,78 € (250,00 € : 9 mesecev = 27,78 €). Če je obiskovalo glasbeno šolo več otrok iz iste družine ali je družina imela slab socialni status, je s pisno vlogo staršev na svet zavoda, bila možnost znižanja šolnine. Višina šolnine velja od 1. 9. 2008

38- REVIJA JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA, (dvorana Kina Park, M. Sobota. 31. 3. 2016, Mia Belak – tolkala, Mentor: Antonio Hojsak, prof.)

22


DROBNI INVENTAR Torba za čelo Prevleka za čelo Flavta Omara

V šolskem letu 2014/15 smo nabavili naslednji drobni inventar in osnovna sredstva: OSNOVNA SREDSTVA Ksilofon Sonor bas Rog Flavta Prenosno projekcijsko platno Trobenta SKUPAJ

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

Ksilofon Sonor sopran Prenosni računalnik Sesalnik Stol pisarniški Kovček za violino Luč za notno stojalo Triangel Računalniški program CorelDRAW Ojačevalec Mešalna miza Zvočniki Torba za mešalno mizo Harmonika (podarjene) Metronom Router Tiskalnik Bluetooth Tablica Samsung Baletni pod Harmonike (podarjene) Oglasna omarica s ključi Uničevalnik dokumentov Stol pisarniški Pručka za klavir Stojalo žirafa Etui za bobnarje Notna stojala SKUPAJ

vrednost 782,87 2.393,19 671,68 1.464,00 1.018,12 6.329,86

vrednost 1 kom 1 kom 1 kom 2 kom 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 40 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2 kom 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 4 kom 2 kom 1 kom 2 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 10 kom

99,75 149,00 499,00 760,00 294,09 998,00 259,33 228,70 138,99 433,78 67,40 151,28 439,03 434,84 907,57 86,12 780,00 33,00 24,00 125,66 169,52 1.385,10 700,00 134,33 596,00 771,04 27,45 34,95 81,03 433,78 11.242,74

Med šolskim letom uglašujemo klavirje in pianine, ter vzdržujemo obstoječe instrumente. Skozi šolsko leto smo nabavljali tudi notno, strokovno in zvočno literaturo.

VAJE PIHALNEGA ORKESTRA, (Kulkišta, 9. 12. 2015)

23


Osterca Ljutomer, se pouk od začetka septembra 2014 izvaja v nadomestnih prostorih na Prešernovi 17a. Prav tako se je uporabljala še naprej učilnica trobil v OŠ Cvetka Golarja, učilnica za pozavno in dvorana za plesno pripravnico ter balet v prostorih dvorane ŠIC, ter prostor za pouk tolkal in vaje pihalnega orkestra v prostorih Kulkište. V Šolski sklad smo v šolskem letu 2015/2016, skupaj s prispevki staršev na položnicah, donacijah podjetij, ter prostovoljnih prispevkih ob določenih prireditvah in nastopih šole, zbrali 2.170,09 EUR. Še naprej želimo, da se šola uveljavljanja v lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru, zato iskrene čestitke vsem učiteljem, ki so dosegli dobre rezultate svojega pedagoškega dela pri pripravi učencev na razredne in javne nastope, revije, nastope na območnih, regijskih, državnih ter mednarodnih tekmovanjih. Uspehi našega dela nam dajejo motivacijo, da v prihodnosti delamo še bolje.

V šolskem letu 2015/2016, zaradi prostorskih težav in statike zgradbe naše šole, nismo izvajali manjših investicij. Od septembra 2014 delujemo na začasni lokaciji na Prešernovi 17/a. V stavbi šole na Prešernovi 8, smo za nastope in koncerte uporabljali samo dvorano.

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2015/2016, smo z našim delom, tako z nastopi na različnih revijah in gostovanjih, kot tudi z dobrimi uspehi na vseh tekmovanjih, ki smo se jih udeležili z učenci, v celoti realizirali. Zaradi tehničnih težav smo načrtovani koncert učiteljev GŠ Užice in GŠ Ljutomer prestavili v šolsko leto 2016/17, v katerem bo šola praznovala 90 let svojega obstoja. V času zimskih počitnic, 22. 2. 2016, smo zaposleni sodelovali na predavanju Melite Gole Kordiš, dipl. fizioterapevtke, spec. Cyriax terapevtke, ki se že dolga leta ukvarja s problematiko slabe drže. V svoji dolgoletni praksi je zasnovala sistem vaj, ki je izredno učinkovit pri korekciji drže, saj si veliko otrok pokvari držo tudi z igranjem inštrumenta. V mesecu marcu 2016 so stekli razgovori za sodelovanje z glasbeno šolo iz mesta Fulnek (Češka). Z učenci baleta smo si 7. 4. 2016, ogledali baletno predstavo ''Gusar'' v SNG Maribor, ter v sredo, 20. 4. 2016, Produkcijo baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Maribor v SNG Maribor. Prav tako smo se z učenci saksofona, 1. 12. 201, udeležili delavnice za saksofon v GŠ M. Sobota. V šolskem letu 2015/2016 smo pričeli z izvajanjem koncertov pod imenom ŠOLSKI GLASBENI ABONMA. Sedem koncertov je obiskalo 415 naših učencev. Ob koncu šolskega leta, 23. 6. 2016, smo učence, najbolj pridne obiskovalce koncertov, peljali na izlet v Ljubljano. Zaradi opažanja posameznih razpok v zidovih pritličja in III. nadstropja, ter določenih strukturnih sprememb na zidovih objekta Glasbene šole Slavka

V našem kolektivu se trudimo in skrbno negujemo kakovostne odnose, saj se prav gotovo v taki kulturi razvija bolj spodbudno in delovno okolje. Ustvarja se pozitivno naravnana organizacijska klima in kultura, s katero se izboljšujejo in razvijajo dosežki učencev in učiteljev. Skupaj smo se družili: ob rojstnih dnevih zaposlenih, novoletnem praznovanju, srečanju ob rojstvu otroka, strokovni ekskurziji kolektiva, ter na družabnem srečanju zaposlenih v javnih GŠ Pomurja.

24


V šolskem letu 2015/2016 smo izdali :                 

STROKOVNA EKSKURZIJA KOLEKTIVA (Italijanska opera in Cinque Terre 28.6.-30.6.2016)

Poročilo o delu za šolsko leto 2014/2015-17, Publikacijo za šolsko leto 2015/2016, Zloženka za VPIS v šolsko leto 2016/2017, DVD - 1. abonmajski koncert, Rihard Zadravec – harmonika, DVD - 2. abonmajski koncert, Adriana Magdovski – klavir, DVD - 3. abonmajski koncert, X. Koncert učiteljev, DVD - Božični koncert, DVD - 4. abonmajski koncert, kvartet klarinetov Sl. vojske, DVD - Glasbena ura za vrtce, ''Pod medvedovim dežnikom'', DVD - 5. abonmajski koncert, Filip Korošec – tolkala, Aljaž Ferenc – kitara, DVD - Baletna predstava ''Adriana morska princesa', DVD - 6. abonmajski koncert, Adam in Nejc Kamplet – klavir, DVD - Letni koncert šole, DVD - Glasbena ura za osnovne šole, DVD - 7. abonmajski koncert, ''Trombomania'', DVD - Glasbena šola se predstavi, DVD - Nastop učencev ob zaključku šolanja.

IZLET V LJUBLJANO (učenci - najboljši obiskovalci Šolskega glasbenega abonmaja in godalni orkester (23. 5. 2016, Šuštarski most)

OBIISK PRI UČITELJICI FLAVTE, MEDEJI UNUK - porodniški dopust, (25. 4. 2016)

25


OBISK MESTA FULNEK – CZ, (ravnatelj z delegacijo občine Ljutomer, 16. – 18. 3. 2016 – dogovor o sodelovanju glasbenih šol)

LET NI KONCERT ŠOLE (čestitka učencev tekmovalcev in podelitev nagrad (Dom kulture Ljutomer, 13. 5. 2016)

BRATISLAVA 18. 6. 2016 - MLADNSKI PEVSKI ZBOR po podelitvi diplome za 1. mesto in absolutnega zmagovalca v kategoriji do 16. let (Umetniški vodja : Romana Rek, prof., korepetitor; Danijela Sabo, prof.)

ŽIVA JURIČ IN PETRA KAUČIČ, Seminar za violino, mag. art. Božena Angelova (M. Sobota, 1. 4. 2016)

26


X. KONCERT UČITELJEV - (dvorana šole, 10. 12. 2015)

PLAKAT ZA BALETNO PREDSTAVO ''ARIANA MORSKA PRINCESA''

TRIO KITAR, Dejan Turnšek, Brina Stajnko, Luka Torič, GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI, Glavni trg Ljutomer, 15. 6. 2016, (mentor: Simon Budna)

27

Profile for casopis gsljutomer

Poročilo o delu 2015 2016  

Poročilo o delu 2015/2016

Poročilo o delu 2015 2016  

Poročilo o delu 2015/2016

Advertisement