Page 1

Casino Life & Business Magazine este Partener Oficial al Federa]iei Sportive Na]ionale de Poker

Num\rul 40. aprilie 2013 Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

Casino Girl Miss Hostess

M\d\lina

Pre]: 14,9 RON

Leo Margets Alin Panaite Pokerfest Chen Lip Keong

Flavius NiČ›\

Oficiul Na]ional pentru Jocuri de Noroc


Š 2013 Full Tilt Poker. Toate drepturile rezervate.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

3

ACOLO JUCĂM


4

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Flavius Niț\, un specialist cu care DGL Pro se mândrește /

Alin Panaite, un român de succes / Alin Panaite, a victorious Romanian PokerFest Cluj, câștigat de un bulgar / PokerFest Cluj title claimed by a Bulgarian

Pictorial Mădălina Streloc Guvernul dă undă ver­de jocurilor de noroc online și Bingo revine la TV / Government says yes to online gambling and Bingo returns to TV Melon Madness i-a purtat noroc / Melon Madness brought him luck Fan Tan, distracție `n stil chinezesc / Fan Tan, a Chinese pastime Chen Lip Keong deține monopolul `n Cambodgia / Chen Lip Keong holds monopoly in Cambodgia

44 10 48 16 50 22 58 26 60 32 62 36 64 38 68 40

Informații utile pentru profesioniștii din poker / Tips for the poker pros Pe ele le vor spaniolii dezbrăcate la poker / Spaniards dream of them playing strip poker Greg Raymer, acuzat de prostituție / Greg Raymer, accused of prostitution

Cronic\ Red Flush Casino / Red Flush Casino review

Leo Margets prințesa din poker / Leo Margets the poker princess Willy Chirino, imaginea Hialeah Park / Willy Chirino, the image of the Hialeah Park Christina Lindley, sexy-jucătoarea de poker / Christina Lindley, the sexy- poker player Cazinoul Estoril, cel mai mare din Europa / Cazinoul Estoril, the largest in Europe


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Creeaza si controleaza platforma ta de joc premium!

Linii clasice 10 dintre cele mai renumite jocuri clasice Novomatic.

Linii multiple Cele mai performante jocuri cu 20 de linii pentru mai multa distractie.

Linii puternice 4 jocuri captivante cu 40 de linii.

Fructe 10 jocuri usoare cu fructe pentru o experienta de joc relaxanta.

Speciale 7 jocuri ce includ Poker, Ruleta, Bingo si doua jocuri extravagante.

Control rapid si usor prin meniul de operare pentru crearea unei oferte atractive de jocuri!

Sediu:

Calea Bucurestilor, nr. 275-277, Otopeni, Jud Ilfov Telefon: +40 374 159 000 Fax: +40 374 159 020 E-mail: novoinvest@admiral.ro intertop@admiral.ro www.novomatic.com www.novoinvest.ro

5


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Casino Life & Business Magazine este Partener Oficial al Federa]iei Sportive Na]ionale de Poker

Num\rul 40. aprilie 2013 Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

Casino Girl Miss Hostess

M\d\lina

Leo Margets Alin Panaite Pokerfest Chen Lip Keong Pre]: 14,9 RON

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE Number 40. aprilie 2013

P M D

6

Flavius Niț\

Oficiul Na]ional pentru Jocuri de Noroc

CASINO MAGAZINE Nr. 40 aprilie 2013 Revista CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE a fost nominalizat\ de dou\ ori consecutiv la Premiile International Gaming Awards între cele mai bune 20 de reviste online/offline din industria de gambling din întreaga lume.

Media Project Manager Ionu] Andreescu ionut.andreescu@topengineering.ro.ro Editor-in-chief Dana Aram\ dana.arama@casino-magazine.ro Senior Art Directing Alexandru Matei Senior Editors Daria Maria Diaconu (dana.maria@casino-magazine.ro) Andra Adam (andra.adam@ casino-magazine.ro), Roxana Ene (roxana.ene@ casino-magazine.ro), Renata Gabor, Babiug Alexandru (bab.alex@casino-magazine.ro), Smaranda {erban Translator MULTILEVEL GRUP SRL Iris Popescu Photo Iris Popescu, Adrian Stoicoviciu, PokerFest Advertising redactie@casino-magazine.ro Correspondents/advertising in: USA: Rodney Azama razama@verizon.net Lia Roberts, robertslia@aol.com Cyprus & Greece: Lefkothea Georgiou Atart casino@contactcyprus.com Holland & Benelux: Sandrin Bergheanu bergheanus@yahoo. com Switzerland: Thomas Myit thomasmyit@yahoo.com Germany: Stefan Kiss stefan.kiss@casino-magazine.ro Printed by Everest Published by Arte Vizuale/Media Ionu] Andreescu ionut.andreescu@topengineering.ro 7, Prof. Dr. Mihail Georgescu Street sect. 2, Bucharest Tel.: 021 41 10 191 Consiliul Consultativ Lia Roberts, Honorary Consul of Romania in Las Vegas Nevada Sorin Constantinescu, Pre[edinte, Asocia]ia Organizatorilor de Cazinouri din Romånia (AOCR); Cristian Pascu, Pre[esinte AOPJNR, Asocia]ia Organizatorilor [i Produc orilor Jocurilor de Noroc din Romånia Michelle Cummins, President of Romanian Casino Association Adrian Georgescu, President ROMSLOT Association CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE Publicatia a fost auditata ISSN: 1843-3316

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică, fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare. Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

7


8

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

9

Se misca ‚ ˘ lucrurile în gamblingul din România! Things are finally moving in the Romanian gamling by Dana Aram\

Autoritățile locale au `nceput să acorde o mai mare importanță industriei de gambling din România. Deja au fost făcuți pași noi `n acest sens, semn că lucrurile `ncep să se miște. Este vorba, `n primul rând, de `nființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, instituție care se va ocupa `ndeaproape de monitorizarea jocurilor de noroc și a pariurilor online, dar nu numai, urmând să investească `n infrasctructură la fel ca `n alte state membre ale Uniunii Europene. Astfel, din dorința Guvernului de a suplimenta veniturile la bugetul de stat, se fac și pași spre aducerea gamblingului la o stare de normalitate. Beneficiile pentru bugetul de stat din gambling pot crește și mai mult decă se mai schimbă și normele de aplicare ale OUG `n domeniu, dacă se reduce și piața neagră de aparate de tip slot-machines și, eventual, prin atragerea principalilor pioni internaționali din online, care s-ar putea autoriza și `n țara noastră, dat fiind numărul mare de jucători de jocuri de noroc pe internet. ~nființarea acestei entități guvernamentale nu face decât să ne bucure, dat fiind că la Conferința Română de Gambling, organizată de revista noastră - „Casino Life & Business Magazine” -, am militat pentru implicarea activă a autorităților `n acest sector atât de sensibil precum este gamblingul. Iată că inițiativele noastre nu au rămas fără ecou. Statul a decis să investească `n crearea infrastructurii pentru monitorizarea jocurilor de noroc `ntrucât nicio companie privată nu a fost atrasă de această activitate. Deși reglementările pntru gamblingul online sunt legiferate de mai multă vreme, operatorii de monitorizare nu s-au implicat pentru că investițiile erau mari, iar `ncasările din comisioane erau mici. Un alt pas `nainte `n crearea unei stări de normalitate a jocurilor de noroc din România `l constituie faptul că Guvernul a revenit asupra deciziei de interdicție a jocurilor de tip Bingo la TV, pe care le interzisese la jumătatea anului trecut. Pe lângă faptul că Bingo la reveni la televiziune, taxa pentru acest joc a scăzut, astfel că organizatorii jocurilor de Bingo televizate vor plăti o taxă de licență anuală de 300.000 de lei și o taxă pentru autorizarea de exploatare a acestor jocuri de 5% din veniturile totale obținute din vânzările de bilete de participare la joc. Sperăm ca demersurile autorităților `n ceea ce privește jocurile de noroc să continue, astfel `ncât acest sector să devină atrăgător și profitabil atât pentru stat, cât și pentru cei implicați direct `n această industrie.

The local authorities are now paying more attention to the gambling industry in Romania. New steps in a fresh direction have been taken, a true sign that things are changing for the better. It is firstly about the establishing of the Gambling National Office, an institution that will closely monitor the gaming and online betting. Another task would be to invest in the infrastructure, similarly with the other Member States in the European Union. Thus, in compliance with the Government desire to add on to the state budget, measures have been adopted to bring gambling to a normal status. The gambling-related benefits for the national budget may increase even more, should the relevant OUG norms in use change, the underground market of slot machines is disabled and, eventually, international online agents are attracted and possibly licensed to operate in Romania, as we consider the large number of online gamblers in the country. To have this governmental institution founded is a reason for joy. During the Romanian Gambling Conference, an event organized by our publication „Casino Life & Business Magazine”, we have advocated for an active involvement of the authorities in this sector of gambling. And here it is, our initiatives have been heard and responded to. Romania has decided to create the infrastructure required for overseeing the gaming activities, as no private company has had any interest in it whatsoever. Even though the regulations for the online gambling were legalized long time ago, the monitoring operators never got involved, since the investments should have been big and the commission cashing could not match it. Another step forward in bringing gambling in Romania to a rational condition is that the Government has revised its decision of banning the Bingo-type games on TV, which was taken last year. Besides the fact that Bingo comes back on TV, the charge for this game is lower – it means that the TV Bingo games organizers will pay an annual license fee of 300,000 lei and a fee for the authorization of exploitation of these games as 5% of the total earnings made from selling the game tickets. We are hopeful that the authorities will keep on this path when it comes to gambling, so that this field becomes both attractive and lucrative for the state and for the people who are directly involved.


Flavius

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Un om și o mare pasiune

A man of a great passion

un specialist cu care DGL Pro se mândrește

the pride of DGL Pro

Nița

(

10

by Dana Aram\ and Ionu] Andreescu

În România, un întreprinzător este privit ca o oaie de muls. Și de cioban, și de lup!” 

Flavius Niță

In Romania looks at an entrepreneur like he is a sheep ready to be milked. By the shepherd and by the wolf alike!” 

exclusivE

iness Magazine Casino Life & Bus

Flavius Niță


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Digital Electronic este una dintre companiile de renume din domeniul sistemelor integrate, design-ului de produse și al producției `n materie de jocuri de noroc. Flavius Niță este unul dintre oamenii implicați puternic `n tot ceea ce reprezintă DGL pro pe piața românescă a jocurilor de noroc. A acordat un interviu `n exclusivitate revistei noastre „Casino Life & Business Magazine” - `n care a vorbit despre activitatea sa.

Digital Electronic joins the small crowd of prestigious companies in the sector of integrated systems, product design and gambling production. Flavius Nita is one of the people strongly involved in whatever DGL means for the Romanian gaming market. He gave an exclusive interview to our publication, „Casino Life & Business Magazine”, where he spoke about his career.

➤ Cum a `nceput aventura dumneavoastră la DGL Pro? - Extrem de banal. Din ambiția de a face ceva pe cont propriu, `ntr-o perioadă `n care toate produsele electronice din industria de gambling se importau.

➤ How did you start your walk with DGL Pro? - Very simple. Everything came from the ambition to do something on my own, during a time when all the electronic products in the gambling industry were imported.

➤ Cât de mare este pasiunea dumneavoastră pentru softuri și jocuri? - 101%. ➤ Care considerați că este cea mai mare reușită profesională a dumneavoastră? - Toate produsele DGL PRO sunt copiii mei de suflet. Nu am niciun favorizat și niciun defavorizat! ➤ Dar la capitolul nereușite ați avea ceva de trecut? - Multe. Dar sunt doar nereușite de moment. Sunt convins că DGL PRO le va rezolva pe toate. ➤ Cum și de ce credeți că s-a impus pe piață compania DGL Pro? Care considerați că sunt atuurile față de concurență? - Suntem extrem de apropiați și ancorați de piața românească. Reacția produselor noastre la nevoile pieței este foarte rapidă. Am acționat pentru mulțumirea atât a organizatorului de săli de jocuri, cât și a jucătorilor! ➤ Vorbiți-ne despre relația cu domnul Marius Stoi. - Nu credeam că voi avea parte și de o `ntrebare atât de grea. Ca să fiu sincer, nu am avut timp niciodată să definesc această relație. Cred că așa ne-am obișnuit. ➤ Dacă ar fi să caracterizați `n câteva cuvinte echipa DGL PRO - o firmă de renume `n domeniul sistemelor integrate și producți-

ei de jocuri de noroc - care ar fi acestea? - Primii, primii, primii! ➤ De ce v-ați orientat spre acest domeniu? - Nu trebuie uitată niciodată latura meschină, financiară. Este extrem de importantă pentru că ne-a ajutat `n dezvoltarea tuturor proiectelor. Fără bani este extrem

➤ How much passionate are you about software and gaming? - 101%.

11

➤ What do you think as being the peak of your career? - All the DGL PRO products are my „babies”. None of them is a favorite or a less favorite! ➤ In the failure division, would you have something to write down, from the past? - Many things. But there are just temporary defeats. I am positive that DGL PRO will be able to turn them into wins. ➤ How much and why do you think DGL Pro company built a name for itself on the market? What are the strengths versus your competitors? - We are extremely close and anchored into the Romanian market. The feedback of our products to the market needs is quick. And we have behaved like that, to please the gaming organizers and also the players! ➤ Tell us about the relationship with Mr. Marius Stoi. - I did not think I would be asked such a difficult question. To be honest, I have never had the time to define this relationship. I believe that this is how we got used to it. ➤ Should you have a few words to describe the DGL PRO team – a prestigious company in the sector of integrated sytems and production in the gaming industry, what would they be? - First, first, first! ➤ Why did you choose this professional path? - It should never be forgotten the „money” reason, which is not always pleasant. The fact is that this money has helped us with developing all our projects. You have no money, you cannot do anything in terms of hardware and software. My professional


12

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

de greu de conceput `n domeniul hardware și software. Eu de profesie sunt inginer electronist. ~mi place, mă incită, `mi dă satisfacții, mă motivează pe viitor! ➤ Ce `i sfătuiți pe cei dornici să se implice `n acest tip de afaceri? - Să fie pregătiți să lupte singuri. Autoritatea `n România pendulează `ntre indiferență și aversiune! Spre deosebire de alte țări, `n România, un `ntreprinzător este privit ca o oaie de muls. Și de cioban, și de lup! ➤ Care considerați că sunt cei mai mari inamici ai românilor implicați `n același domeniu ca dumneavoastră? - Am avut de recuperat după 1990 un handicap imens la nivel de concepții și mentalități față de lumea vestică. Eu zic că am reușit. ➤ Este diferită această zonă de business față de cea din străinătate? Care sunt diferențele? - România a fost `ntotdeauna „specifică”. Clientela are o notă aparte, pe care o resimțim și noi ca firmă. Este o clientelă foarte conservatoare, pe care trebuie să o convingem de fiecare dată de necesitatea unui produs nou. Peste 99% din acest proces de convingere se datorează blazonului DGL PRO.

și `n domeniu un soi de program „Rabla” `n mare parte datorat schimbărilor tehnologice fundamentale `n construcția jocurilor. După 2009, pe fondul recesiunii, cererea de aparate noi a scăzut drastic, practic la câteva zeci pe lună `n cazuri fericite... ➤ Cât de mult a scăzut piața de desfacere din cauza crizei economice? - Practic, piața este la pământ. ~ntr-o mare măsură, asemănătoare pieței auto, și cea din domeniul nostru a ajuns să vehiculeze mai mult produse SH (second hand).

➤ Ce credeți că ar trebui să se schimbe din punct de vedere legislativ pentru ca zona aceasta de business să crească `n valoare? - Greu de spus. Din păcate, legea `n România este mult prea des la cheremul diletanților, modificările se fac `n cadrul organului executiv (Guvern), nicidecum la nivel de lege serioasă, aplicarea normelor este `ncâlcită și nerealistă pentru România. Guvernanții acționează din nevoia acută de finanțe, nicidecum din dorința de a optimiza ceva. Nimeni nu ne-a cerut până acum părerea `n mod oficial la elaborarea unei legi, deși suntem printre primii plătitori de taxe din țară, fără `ntârzieri și fără amânări.

➤ Cum `ncercați să vă atrageți clienții chiar și pe timp de criză, fără să faceți rabat de la calitate? - Norocul nostru că avem un nucleu („hard core”) de clienți statornici și `ntotdeauna dispuși la achiziționarea de produse noi.

➤ Cum merge afacerea DGL Pro? Câte aparate vindeți pe lună? - Prost, mersi! Ca pe timp de criză... Acum câțiva ani a existat

➤ Ce fel de săli echipați, din ce categorie? - Esența gamblingului `n România sunt sălile mici (de la

➤ Care sunt noutățile cu care vine pe piață anul acesta DGL Pro? - Noutățile sunt de ordin tehnologic și conceptual. Tehnologia ne obligă să lansăm produse dotate cu ultimele circuite integrate din domeniu, axate pe consum redus de energie, pe viteză și fiabilitate. Conceptual, ajustăm tot timpul programele de joc `n funcție de reacțiile din teren și de cererea clienților.

background is electronics engineer. I just love it, it is thrilling, gives me a great satisfaction, motivates me for the future! ➤ What piece of advice do you have for the people wanting to involve themselves in this type of business? - To be ready to fight themselves. The authorities in Romania are shifting from indifference to almost disgust! Unlike other countries, Romania looks at an entrepreneur like he is a sheep ready to be milked. By the shepherd and by the wolf alike! ➤ Who do you think are the biggest enemies of the Romanians active in this field? - After 1990, we had to make up for a huge handicap as far as the thinking and mentality were concerned. I would say that we really made it! ➤ Is this business area different than what it is abroad? If yes, how? - Romania has always been „something else”. The clientele shares a certain feeling, and we sense it very well as a company. They are very conservative and we must persuade them every time about a new product. But, luckily, over 99% of this influencing process is successful thanks to the DGL PRO logo. ➤ In terms of legislation, what do you think it should be changed so

that this business sector will add value to it? - It is hard to tell. Too bad that the laws in Romania serve much to the amateurs, the changes are made within the Government and they are not qualified as serious legislation. Besides, the implementation of the norms is entangled and unrealistic for Romania. The authorities are reacting just because they lack finances and not because they would want to improve anything. So far, no one has asked us for an official opinion about any laws, even though we are among the most faithful taxpayers in the country, no arrears or delays. ➤ How is DGL Pro business doing? How much equipment do you sell a month? - Very bad, thank you for your question! Still in the pit... A few years ago, they had launched a kind of program called „Rabla” (the jalopies were collected by the state in exchange for a certain amount of money to forward it to a new car, transl. note). For its most part, the program owned its viability to the major technological changes in the gaming construction. After 2009, with the recession in place, the demand for new equipment extremely decreased, to a few tens a month if you get lucky... ➤ How low is the outlet market because of the financial crisis? - In fact, this market is close to zero. It started looking like the auto industry, where more second hand products are being handled.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

13


14

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

foreign markets. Are you still going that direction? - Recession is global. Unlike the financial crisis itself, recession is lagging, is here to stay like a recovery period that seems will never go away... We feel it the same at our locations in Africa. We are doing our best to be ready for work when the bad ends.

unu la cinci aparate) și cele mijlocii. Investiții masive `n dotarea sălilor nu se prea mai fac. Piața este saturată și completă, adică oferă cam tot ce dorește un organizator de jocuri de noroc. Breșele sunt mici și sporadice. ➤ ~ntr-un interviu pe care ni l-a acordat, domnul Marius Stoi ne vorbea despre o eventuală extindere și pe piețele din străinătate. Care mai este situația `n acest sens? - Situația recesională este globală. Spre deosebire de criza propriu-zisă, recesiunea trenează ca o convalescență... Se simte la fel și la punctele noastre de lucru din Africa... Ne dăm silința ca la ieșirea din recesiune să fim pregătiți de lucru. ➤ Câți angajați are DGL Pro `n acest moment și ce produse noi dezvoltă această echipă? - Sub zece oameni. Am păstrat doar crema. Dacă nu ar fi fost dată legea de mărire a taxelor la `nceputul guvernării anterioare (care a coincis și cu criza), aș fi salvat mai mulți oameni și mai mult business! ➤ Care considerați că sunt problemele industriei de gambling din România `n 2013? - Deși aș dori să par degajat,

principala problema rămâne supraviețuirea. Din punct de vedere bancar nu ne-a ajutat nimeni, niciodată, tocmai din cauza ignoranței din domeniu. La ultima discuție pe care am avut-o cu un bancher ne-a flituit foarte frumos spunând că gamblingul este o zonă de risc... Probabil că vă `ntrebați de ce nu ne dă Ministerul Finanțelor, la care decartăm din greu, o scrisoare de bonitate `n vederea unor `mprumuturi pentru a dezvolta tehnologii noi? Ei bine, și eu mă `ntreb același lucru! ➤ Ați jucat vreodată la cazinou sau la jocuri de noroc? Ați avut vreo experiență `n acest sens? - Aidoma ginecologului care se uita `n „Playboy”, am un fel de nesimțire profesională `n cazinouri... Joc că să-mi treacă timpul. Dar, câteodată `ncerc să mă pun `n pielea clientului! Observarea atentă a jucătorilor ne dă informații interesante `n proiectarea aparatelor de gambling. ➤ Ce le transmiteți cititorilor revistei noastre, „Casino Life & Business Magazine”? - ~n primul și `n ultimul rând să joace responsabil! Gamblingul oferă satisfacții deosebite, servit cu măsură! Să prindem din nou `mpreună vremuri mai bune!

➤ How do you still attract clients, even during this hard time, and without a miss in the quality? - We are lucky enough to have a „hard core” on our list. They are very dedicated customers and always willing to purchase new equipment. ➤ What is the latest that DGL PRO brings to the market this year? - The novelty would be in the technological and conceptual areas. Technology is the one to make us launch products that are fitted with only the latest integrated circuits, focused on low consumption of energy, high speed and great feasibility. For the concept part, we adjust at all times the gaming products to the field feedback and the demands of our customers. ➤ What type of rooms does your equipment go into? - The central element of the gambling in Romania is the small (from one to five machines) and the medium rooms. No massive investments are being made now in equipping these rooms. The market is somehow full and complete, meaning it provides the gaming organizer with whatever he needs. The gaps are small and sporadic. ➤ In an interview to our publication, Mr. Marius Stoi was talking about a possible expansion to the

➤ How many employees does DGL Pro have right now and what are the new products in the making for this team? - The number is under ten people. We have only kept the best of the best. But for the law about the increase in the income tax ratified at the beginning of the previous government (simultaneous with the financial crisis!), I would have saved more people from the layoffs and more business! ➤ What do you see are the issues of the gambling industry in the Romania of 2013? - Even though I would love to seem more carefree, survival remains the main issue. Moneywise, nobody has ever helped us, and this is because of the ignorance in this industry. During a recent meeting we had with a banker, he showed us the door, saying that gambling is a high risk zone.... You are probably wondering yourselves why the Department of Finance (which we pay huge taxes to) is not providing us with a bonity letter so we can get some loans for developing new technologies. Well, I am asking myself the same question! ➤ Have you ever played at the casino, ever gambled? Any experience of this kind? - I am like the Ob-Gyn doctor who was browsing through the „Playboy” magazine. I have something like a professional callousness, just playing to kill time. But sometimes, I am putting myself into the customer’s shoes! A careful observation of the players gives us an interesting insight in how to design the gambling equipment. ➤ Do you have a message for the readers of our publication, „Casino Life & Business Magazine”? - First and last, they should play responsibly! Gambling brings you great satisfaction, if served with moderation! And let’s catch better times again and together!


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

promoveazĂ JOCUL RESPONSABIL

Jucăm să ne distrăm!

15


16

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Interviu cu omul din umbra campionilor din SuperKombat

Alin Panaite, un român de succes

by Dana Aramă and Mihnea Popescu

exclusivE

iness Magazine Casino Life & Bus ➤ Bună ziua, Alin Panaite. Sunteți umbra luptătorilor din SuperKombat și fondatorul Respect Gym, sala cu cele mai multe francize la nivel național. Cine este, de fapt, Alin Panaite? - În primul rând, vă spun bună ziua. Sunt un mândru cetățean român care datorită sportului pe care îl practicăm, muncii noastre, ducem steagul românesc la cel mai înalt nivel.

➤ De unde a pornit pasiunea pentru kickboxing? - Pasiunea pentru kickboxing, pentru artele marțiale în general, a pornit când eram mai mic, văzând niște filme chinezești cu arte marțiale. Am rămas fascinat când le-am văzut. Eu fiind mic, aveam impresia că trebuie să fii mare ca să fii puternic, să poți lupta. Am fost mereu atras de lupte și atunci am început să caut, să încerc să descopăr. La

➤ Hello, Alin Panaite. You are the man behind the Superkombat fighters and the founder of Respect Gym, the center with the most franchises nationwide. Who is Alin Panaite after all? - First of all, hello back to you. I am a proud Romanian citizen who is holding the country flag at its highest, thanks to the sport that we play.

➤ Where does this passion for kickboxing come from? - When I was a little boy, while watching Chinese movies with martial arts, this is how long back my passion comes from. It was pure fascination when I saw them. I was little and thought that you had to be big to be able to fight like that. I have always been captivated by fighting, so I started searching, trying to discover.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Alin Panaite este unul dintre cei mai cunoscuți oameni implicați în kickboxing. Are o carieră de invidiat, este cel care scoate supercampioni pe bandă rulantă și fondator al unei săli de renume, Respect Gym. A avut amabilitatea de a acorda un interviu în exclusivitate revistei noastre - „Casino Life & Business Magazine”, în care ne-a povestit lucruri mai puțin știute din cariera și viața sa.

Alin Panaite, one of the most known people in kickboxing, the owner of a famous gym, Respect Gym, can boast about his career, as he has turned himself into a ‚superchampions mill’. He had the affability to give an exclusive interview to our publication, ‚ Casino Life & Business Magazine’, where he told us some original things in his career and life.

noi în țară, pe vremea aceea, nu prea existau chestii de genul acesta, așa că am început să caut afară.

though there was a miscalculation of points and the referees took sides with Andrei Stoica’s opponent, everyone congratulated him and the specialists ranked his game as the most technical, the only real kickboxing game during the entire gala. But there are more performances, more world champions.

➤ Care este cea mai mare reușită profesională pentru dumneavoastră? - Nu știu, n-aș putea să o numesc pe cea mai mare. Avem destule. Pot să spun că am ajuns în Japonia în K1, acum m-am întors de la finala K1, unde am avut un superfight și am putea-o numi o realizare foarte mare deoarece Andrei Stoica, chiar dacă s-a întâmplat un accident cu numărătoarea și arbitrii au ținut un pic cu celălalt, a fost felicitat de toată lumea, iar specialiștii au dat meciul lui ca fiind cel mai tehnic meci, singurul meci de kickboxing din toată gala aceea. Dar avem foarte multe realizări, mai mulți campioni mondiali. ➤ Antrenați cei mai mulți și mai buni luptători români din SuperKombat. Cum este relația cu ei? - Relația în afara sălii este de prietenie, pot să spun că este ca și o relație într-o familie. Dar, când începe antrenamentul, s-a schimbat. ➤ Este vorba despre strictețea artelor marțiale sau este vorba despre o strictețe la nivel local într-o disciplină antrenor-elev? - Nu neapărat. Este ceva mai modern, nu este chiar ca în artele

17

➤ You are coaching the most and best Romanian SuperKombat fighters. What is your relationship with them? - Outside the gym, we are friends, we are family. When training starts, everything is different.

marțiale, unde elevul stă și ascultă. Suntem ceva mai moderni, dar se face totuși exact ce spun eu, cu încredere, bineînțeles, pentru că altfel nu am putea face ceva. Asta le‑am spus de la început băieților care vin la început. Încrederea se câștigă. Datorită performanțelor pe care le avem până acum, avem o carte de vizită care arată că facem bine ceea ce facem și încercăm să facem și mai bine, din ce în ce mai bine.

At that time, Romania did not have anything of this sort, so I went abroad. ➤ What is the greatest professional achievement for you? - I don’t know, I could not call it the greatest. We have plenty, actually. We went to Japan in K1, just came back from a K1 final, where we had a superfight. This is a big achievement – even

➤ Is it about the rigor of the martial arts or is it the coach-student local relationship in a sport branch? - Not necessarily. It is something more modern, not like with the martial arts where the student only listens. We are not very traditional, but they still do what I tell them, in full confidence – we would not be able to function otherwise. This is what I told the boys from the beginning. Trust is earned. Thanks to the performances so far, our business card is looking good, as we are trying to do what we are supposed to, better and better. They have to listen, to trust me, to follow our training methods.

Interview with the man behind the SuperKombat champs

Alin Panaite, a victorious Romanian


18

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Trebuie să asculte neapărat, să aibă încredere și să meargă pe metoda noastră de lucru.

- My adventure of my return to Romania began in 1999. Respect Gym officially opened in 2007. It was Ionut Atodiresei who came up with the name. I remember talking and hinting on names like Tiger, Dragon... In the end, we thought to stick with Respect Gym. We respect other people and we wanted to make ourselves respected. And I think we are at that point.

➤ Care este cel mai bun elev al dumneavoastră. Este Bogdan Stoica, care este campion mondial? - Bogdan Stoica este campion mondial, „Pitbull” Atodiresei este campion mondial, Andrei Stoica trebuia să lupte pentru titlul mondial... Fiecare în categoria lui aș putea să-l pun printre cei mai buni sportivi din lume. Chiar suntem, și nu doar noi am remarcat asta, suntem sala cu cei mai mulți campioni, superstaruri la nivel internațional și oameni foarte-foarte talentați. Cred că nici în Olanda nu există o sală cu atâția campioni la fiecare categorie.

➤ There are already 10 centers in the country. How are you planning this business for the future? - It is not a business, unfortunately. We are here to help, to support, we are going towards logistics, tehnique. We don’t have yet the possibility to provide financial aid, but it would be a nice dream to reach all over Romania, to have a center in every big city, to use the same training methods as we do here, to have better resources and develop this sport further. Romanians are very talented.

➤ Cum și când a început povestea Respect Gym? - Aventura revenirii mele în România a început în anul 1999. Respect Gym s-a înființat cu acte în regulă în anul 2007. Numele a fost ales de Ionuț Atodiresei. Stăteam odată și vorbeam și ne veneau în minte tot felul de nume gen Tigru, Dragon... Totuși, am zis că Respect Gym este mult mai bine. Noi îi respectăm pe ceilalți și am vrut să ne facem respectați. Și, zic eu, am reușit. ➤ Sunt deja 10 săli la nivel național. Cum intenționați să dezvoltați afacerea pe viitor? - Din păcate, nu este o afacere. Noi doar sprijinim, ajutăm, și mai mult mergem pe logistică, pe tehnică. Încă nu avem posibilitatea să ajutăm material, dar cred că ar fi un vis mare să reușim să fim în toată România, să avem în toate orașele mari câte o sală, să meargă pe aceleași metode de lucru cu care lucrăm și noi și să avem și condiții să dezvoltăm sportul acesta în continuare, pentru că românii sunt chiar foarte talentați. ➤ Cum arată o zi din viața dumneavoastră? Știu că aveți o agendă foarte încărcată... - Viața mea este kickboxing, mâncare, odihnă, kickboxing. Și în weekend mai ieșim și noi, dar mai mult nu. Dimpotrivă, prefer să stau acasă, să studiez adversari, meciuri, să fac strategiile pentru băieți, mai ales acum că acum suntem

➤ How does a regular day of your life look like? Your agenda is more than full... - My life is like this - kickboxing, food, rest, kickboxing. We go out at some weekends, but nothing else. On the contrary, I’d rather stay home and examine the opponents, the games, to think of the right strategies for the boys. Especially now, when more of us are competing and free time is less. într-adevăr foarte mulți și nu prea avem timp liber. ➤ Îi antrenați pe frații Stoica, pe Benny Adegbuy, pe „Pitbull” Atodiresei? Câți campioni a scos și intenționează să scoată din mâna sa Alin Panaite? - Deja i-ați enumerat pe o parte din ei. Am mai avut băieți, dar împrejurările și posibilitățile au fost cele care au decis. Nu cred că o să ne oprim. Am arătat deja lumii întregi că putem, românii există deja pe harta kickboxingului. Respect Gym este foarte bine poziționată și am văzut cu ochii mei. Deja vin antrenori mari, oameni care ia-u văzut pe băieții noști, vin și îi salută. Asta

➤ Who is your best student? Is it Bogdan Stoica, the world champion? - Bogdan Stoica is a world champion, „Pitbull” Atodiresei is a world champion, Andrei Stoica had to fight for the world title... Every one in his category can be crowned as one of the best in the world. We really are and this is what other people say – we are the center with the most champions, international superstars, really talented people. Not even the Dutch have a center with so many champions in every category. ➤ How did the whole story with Respect Gym start?

➤ You are coaching now the Stoica brothers, Benny Adegbuy, „Pitbull” Atodiresei. How many champions has Alin Panaite had or intends to have? - You have already mentioned some. I had more in the past, but the circumstances and possibilities were factors to decide. We are not stopping here. The whole world has seen that we, the Romanians, are on the kickboxing map. Respect Gym is very well perceived, I have seen it with my own eyes. Famous coaches are coming to us, people who met our boys. They come to see them here. Television has been a big helper, the intense advertising. Our show must go on.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

19


20

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

este și datorită televiziunii, promovării intense de la TV, dar cu siguranță nu ne vom opri.

➤ How do you get along with Georgio Maillos? - It is a father-son relation, I could say. I bought the ticket, going there next week. Kallia will have a game. You know her, I coach her, too. He called me there, so I can be in the corner – he doesn’t want to. Slowly but surely, Georgio wants to let me be her coach, as he intends to retire, to take a rest for a while.

➤ Ați stat în Grecia intre 1992 și 1999. N-a fost o perioadă ușoară, ați muncit în construcții... Povestiți‑ne despre experiența dumneavoastră din acea perioadă și despre relația cu fondatorul kickboxingului grecesc, Giorgio Maillos. - Într-adevăr a fost o perioadă grea. Vă dați seama, am ajuns în străinătate, nu știam să vorbesc, nu știam nimic. Am lucrat într-adevăr de toate, de la spălat farfurii prima dată, la construcții, la orice puteam atât cât să am bani să-mi plătesc chiria, să mă întrețin și să pot să mă antrenez. Dar am avut un vis, am crezut în visul meu. Poate la acea vreme eram puțin nebun, dar am crezut că o să reușesc să fac și văd că Dumnezeu m-a îndrumat bine și m-a ajutat să-mi împlinesc visul meu și al altor sportivi.

➤ You are coaching Kallia Kourouni, a world champion in 2012 and a student of Mallios. How is the training going and what are your expectations? - Kallia, just like our boys here, fall into the category of phenomena. She has an extraordinary force and a patience of steel. She is a girl not quite living her girl life. She only lives for kickboxing. She fights with the men, but I never heard her complaining. She sometimes cries. We went to the training camp...she was crying saying that she could not run anymore...crying and running, crying and running more.

➤ Și relația cu Georgio Maillos? - Este relația tată-fiu aș putea spune. Mi-am luat bilet, trebuie să merg în Grecia săptămâna viitoare, când are meci Kallia. O cunoașteți, are meci acolo și o antrenez și eu pe ea. M-a chemat să vin să stau eu la colț, că el nu vrea. Vrea încet-încet să mi-o dea mie și el să se retragă, să stea un pic să se odihnească. ➤ O antrenați și pe Kallia Kourouni, campioană mondială în 2012 și elevă a lui Mallios. Cum decurg antrenamentele și ce așteptări aveți? - Kallia, ca și băieții de la noi, se încadrează la fenomene. Are o forță extraordinară și o răbdare de fier. Este o fată care nu își trăiește viața de fată. Ea trăiește doar pentru kickboxing. Luptă cu bărbații, nu am auzit-o niciodată să se vaite, să spună că o doare, să plângă. Ba uneori mai plânge. Acum a fost în cantonament... plângea că nu mai putea să alerge, dar plângea și alerga, plângea și alerga în continuare. ➤ Și ce așteptări aveți de la ea? - Eu cred că dacă este să se facă divizie la fete, la 60 de kilograme, ea va fi prima campioană mondială.

➤ And what are your expectations? - In my opinion, should they have a 60-kilogram category for girls, she will be the first world champion.

➤ Cum vedeți viitorul K1 în România? Ce ați dori să se schimbe? - Noi românii suntem o nație foarte războinică. Poate nu am realizat. Eu mereu am spus că dacă merg și la trei blocuri, garantat aleg doi copii de acolo pe care-i fac campioni. E mai greu să ajungă supercampioni. Eu așa spun campioni ajung repede mulți, supercampioni mai puțini. Mai ales pentru profesioniști acuma, se cer mult mai multe. Trebuie să ai și față, să știi și să vorbești, să fii puțin mai complet. Ori ești în extrema celaltă, un urs, un ursuleț mai prostuț și râde lumea de tine, ori ești în partea asta, a fotomodelelor - un luptător impecabil, trebuie să ai și vocabular, să arăți și bine. Dar suntem bine noi ca români.

➤ You lived in Greece between 1992 and 1999. It was not an easy time, you worked in the construction business. Walk us through your experience there and about your relation with Giorgio Maillos, the founder of the Greek kickboxing. - It was, indeed, a hard time. You can realize, I went abroad, was not speaking the language, did not know anything. I did a lot of jobs, from doing the dishes to constructions, anything to help me pay my rent, to buy food and train myself. But I had a dream, I belived in my dream. I was maybe a little crazy back then, but I really followed my credo. Now, I see that God put me on the right path, helped my dream come true and also other sportsmen’s.

➤ How do you see the K1 in Romania, in the future? What would you like to see changed? - We, the Romanians, are a nation of fighters. Just that we have not yet realized. I always said – if I go to only three buildings, I can guarantee you I can pick two kids to make them champions. It is harder though to be super-champions. This is what I think – many champions, but less super ones. Especially now, demands are high for for the performance sports people. You have to be nice looking, to know how to communicate, to be more complex. You could be either like a bear, a little bit silly and people laugh at you or a photo model – an impeccable fighter, coherent in what you’re saying, to look good. Romanians are ok from this perspective.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

➤ Ce ar trebui să se schimbe legislativ sau din alt punct de vedere ca acest sport, kickboxingul, să evolueze mai puternic? - În primul râng, legea sponzorizărilor, care nu ne ajută cu nimic. Noi, pur și simplu, suntem ajutați de foarte puțină lume. De exemplu, o firmă nu poate să te ajute pe tine fiindcă legea sponsoizărilor nu este în favoarea sportului. Noi facem tot prin resurse proprii. Ce câștigăm, punem să mergem mai departe, și mai departe, în speranța că vom ajunge mai bine, și mai bine. Dar sper, datorită promovării pe care o facem. Cu durere în suflet spun că eram o vreme când eram mândru că sunt român, mă uitam la gimnastică, la box, la canotaj, la sporturile acestea care aduceau medalii și acum văd că nu mai sunt. Aici este și norocul nostru - datorită promovării, suntem foarte bine pe sticlă. ➤ Ce sfaturi le dați celor care vor să apuce această cale, a kickboxingului? - Primul sfat ar fi să-și găsească o sală într-adevăr cu nume. Nu neapărat cu nume sonor, dar să știe ce fac oamenii acolo. Mă duc la competiții și uneori mă sperii gândidu-mă că și copilul meu sau al altcuiva ar putea să cadă pe mâna unui antrenor din acesta. Le spun să muncească și să-și urmeze visul. ➤ Ce carcteristici ar avea un sportiv complet? Ambiție, putere, talent? Care ar fi cele mai importante trei calități pentru a deveni un supercampion? - Într-adevăr așa este. Pentru a deveni un supercampion trebuie multă ambiție. Este pe primul loc. Trebuie să ai și fizic, trebuie să te și naști puțin cu talentul acesta. Sunt oameni cărora le explici de o sută de ori și nu înțeleg o dată. Dar am văzut oameni care au văzut o dată, au prins și lucrează cu multă atenție. Sunt mult mai concentrați pe ceea ce fac. Dar, într-adevăr, pentru a fi supercampion trebuie să te naști. Părerea mea. ➤ Ce planuri mari are Alin Panaite pentru anul 2013? - Să fim sănătoși și să putem munci. Avem un program foarte

încărcat, avem și titluri de apărat, multe titluri de atacat. ➤ Dar ca planuri personale pentru anul 2013? - Să ajungem mult mai sus decât acum. Sunt sigur că o să ajungem mult mai sus. Ar fi bine dacă am califica doi sportivi români în Final 16. Bine ar fi dacă ar ajunge în Final 8. ➤ Care sunt pasiunile dumneavoastră extra-kickboxing? V-ați încercat vreodată șansa la jocurile de noroc? - Nu mi-am încercat niciodata șansa la jocurile de noroc, dar mă atrage pokerul. Spre ruletă și alte jocuri nu sunt atras. ➤ Ce le transmiteți cititorilor revistei noastre - „Casino Life & Business Magazine”? - Să vă urmărească pentru că este o revistă foarte bine pusă la punct. Are și sport, mult mai multe rubrici de interes. Cred că de aici pot obține foarte multe informații și despre jocuri, și despre concursuri de gen, despre unde au loc acestea, și despre sporturile noastre. Să stea cu ochii pe dumneavoastră. Vă mulțumim și va urăm mult succes. Eu vă mulțumesc foarte mult

➤ What exactly should be changed, legally or else, so that this sport, kickboxing, turns out stronger? - First of all, the sponsorship law, which is no help for us. We get little help anyway. For example, a company is not allowed to assist us, as the sponsorship law does not favor sport. We do here everything with our own forces. Whatever money we make, we put it back to get us forward, further, hoping to be better and much better. I am optimistic we will succeed, thanks to our promotion. It is painful to admit that once I was proud being Romanian, as watching gymnastics, boxing, boating, all the medals that are not any longer for us. But this is our luck in kickboxing – promotion helps us tremendously. ➤ Do you have any piece of advice to the people wanting to go this direction, the kickboxing? - First would be to find a good center of training. Not a flashy name, but to make sure that people are doing their job there. I am going to the competitions and sometimes I get scared while thinking that my child or somebody else’s could end up being trained by coaches like those. Then, I

21

warn them to work hard and follow their dream. ➤ What are the traits of a complete sport person? Ambition, strength, talent? The top three qualities to become a superchampion? - This is exactly right. To be a superchampion, you need a lot of ambition. A first and foremost quality. You have to have the right body and be born with this talent. There are people you have to explain one thing a hundred time and don’t get it. But, on the other hand, some people who saw it once only and train very carefully. They are more focused on what they are doing. To be a superchampion, you need to be born for that. This is what I believe. ➤ What plans does Alin Panaite have for the year of 2013? - To be healthy and be able to work. We have a tight schedule, titles to defend, titles to go for. ➤ But for personal plans? - To get higher that we are now. I am pretty sure that we are going to do it. It would be nice to have two Romanian boys in the Final 16. Or even better, to make it to the Final 8. ➤ Any hobbies outside the kickboxing? Have you ever tried your hand at gambling? - I have never played, but poker could be of some interest. Not the same thing about other games, like roulette. ➤ Do you have a message for the readers of our publication ‚Casino Life & Business Magazine’? - To read you all the time, as this is a really good magazine. It has plenty of sport information, many interesting news. Also, it is very well written and provides expert insight into games, competitions, places and about the sports in Romania. To keep a close watch on you! We thank you and wish you good luck. I thank you much.


22

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Primul străin care a învins la superturneul din România

PokerFest Cluj, câștigat de un bulgar

by Daria Maria Diaconu

A doua etap\ a turneului PokerFest de anul acesta a stabilit și o premieră. Bulgarul Petar Zografov a fost cel care s-a impus. El a reușit să încaseze premiul de 30.510 euro la turneul PokerFest desfășurat la Cluj, după o masă finală-fulger, încheiată în mai puțin de cinci ore.

The second leg of the PokerFest tournament this year set up a premiere. The Bulgarian player Petar Zografov was the winner. He cashed out the EUR30,510 prize at the PokerFest in Cluj, after a blitz final table, finished in less than five hours.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

23

First foreigner to win the Romanian super-tournament

PokerFest Cluj title claimed by a Bulgarian

Primul campion străin al circuitului PokerFest România, bulgarul Petar Zografov, s-a impus prin inspirație și noroc, dominând autoritar masa finală. La heads-up, jucătorul din Bulgaria l-a învins pe ungurul Miklos Zsuffa. Acesta din urmă s-a clasat pe poziția a doua și a încasat un premiu de 20.300 de euro. Locul trei la PokerFest Cluj i-a revenit unui român, Bogdan Șovăială. El a intrat în posesia unui premiu de 12.750 de euro. Main-eventul de la Cluj a avut 192 de intrări.

- turneu care s-a desfășurat în perioada 11-15 martie la Hotel Opera, are în palmares și câștigarea Main-Eventului PokerStars Eureka Varna, care s-a desfășurat în Bulgaria în iunie 2012. La turneul de la Cluj, între cei 18 participanți care au intrat în bani s-au aflat și 15 români. Următorul turneu PokerFest va avea loc la Piatra-Neamț, în perioada 10-14 aprilie.

15 români, în bani

La etapa desfășurată la Cluj, bulgarii au fost marii câștigători. Pe lângă titlul de la Main-Event, adjudecat de Petar Zografov, ei au câștigat

Bulgarul Petar Zografov, marele învingător de la PokerFest Cluj

Bulgarii, marii învingători

The first foreign champion of the PokerFest circuit in Romania, Petar Zografov from Bulgaria had the inspiration and good luck on his side, as he stole the spotlight at the final table. During the heads-up, the Bulgarian defeated Hungarian Miklos Zsuffa. The latter went on the second position and won EUR20,300. The third place and EUR12,750 were taken by another Romanian, Bogdan Sovaiala. The main-event in Cluj had 192 entrances.

15 Romanians in the money The Bulgarian Petar Zografov, champion at the PokerFest Cluj to-

urnament that took place between March 11 and 15 at the Opera Hotel, is no stranger to winning. His portfolio includes the Main Event of PokerStars Eureka Varna, in Bulgaria in June 2012. At Cluj, out of the 18 players who went in the money, there were 15 Romanians. The next PokerFest tournament will be hosted by Piatra Neamt, April 11-14.

Bulgarians, the great winners During the Cluj leg, the Bulgarians were the top dogs. While Petar Zografov won the Main Event title, they also


24

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

și un side-event. Simeon Todorov s-a impus în side-eventul knock­ out de 330 de euro, în fața a 55 de competitori. El a încasat un premiu de 3.700 de euro. De remarcat este faptul că bulgarul nu este un jucător profesionist de poker, dar este familiarizat cu lumea jocurilor de noroc, având o vastă experiență grație funcției pe care o deține, și anume cea de director de turnee la Casino Pravets.

Mihai Ceuca, învingător la un side-event România a avut și ea un câștigător la etapa PokerFest desfășurată la Cluj. Este vorba despre învingătorul de la side-eventul de 150 de euro, unde au fost aproximativ 90 de participanți. Mihai Ceuca și-a asigurat titlul și un premiu de 3.500 de euro după ce l-a învins la heads-up pe Sergiu Cristian.

claimed another title with Simeon Todorov, who won over 55 participants in the EUR330 side-event knockout and went home 3,700 richer. It should be mentioned that he is not a professional poker player but he is quite familiar with the gambling world thanks to his vast experience coming from the job he holds, a tournament director at Pravets Casino.

Mihai Ceuca, a side-event winner Romania had its share in winning during the PokerFest tournament in Cluj. It is about the EUR150 side-event with 90 players. Mihai Ceuca got the title and EUR3,500 after defeating Sergiu Cristian in the heads-up.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

25


26

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

a n i l ă Măd c o l e r t S Mădălina Streloc, câștigătoarea caravanei naționale Miss Hostess Romania, etapa Ploiești, etapă ce a avut loc `n sala de jocuri electronice Cash Pot. Mădălina, `n vârstă de 21 de ani, studentă a Facultății de Arhitectură din București, se află la primul ei pictorial.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

27


28

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

c o l e r t S a n i l Mădă

29

Madalina Streloc winner of Miss Hostees Romania Ploiesti pageant, which took place at cash pot arcade. Madalina, 21, a student at the Bucharest Architecture Faculty, is at her first pictorial.


30

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

31

POARTA CĂTRE GAMBLINGUL ROMÂNESC

www.casino-magazine.ro


32

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Vești bune pentru sectorul de gaming din România

Guvernul dă undă verde jocurilor de noroc online și Bingo revine la TV

by Alesia Luca

Autoritățile au anunțat `nființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, dar și reintroducerea jocurilor de tip Bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune.

The authorities reported the establishing of the Gambling National Office and also the return of the Bingo-type games organized via the television networks.

Modelul implementat `ntr-o serie de state membre ale Uniunii Europene, care exploatează cu succes jocurile de noroc, este cel al autorității de monitorizare și raportare pentru jocurile de noroc. Astfel că `nființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, organ al administrației publice centrale, vine să se ocupe, printre altele, cu supravegherea activităților din domeniul jocurilor de noroc, exercitarea controlului tehnic, monitorizarea și supravegherea pentru jocurile de noroc online, apli-

The model, already implemented in many Member States of the European Union that successfully exploit gambling, is the authority of monitoring and reporting in this industry. Thus, this Gambling National Office, a body of the central public administration, is entitled to oversee the gambling activities, to exert technical control, to monitor and supervise the online gambling, to unitarily implement the specific legislation in an everchanging legal context.


DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

33

Good news for gaming in Romania

Government says yes to online gambling and Bingo returns to TV carea unitară a legislației specifice, `n contextul schimbărilor din domeniul jocurilor de noroc, care urmează modelul instituțional implementat cu succes de alte țări membre ale Uniunii Europene. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc investește `n infrastructură la fel ca `n Franța și Italia pentru monitorizarea jocurilor online. Crearea acestei insituții, care va ajuta ca sectorul de gambling să ajungă la o stare de normalitate, vine din dorința Guvernului de a suplimenta veniturile la bugetul de stat, `n special prin prevenirea și combaterea jocurilor de noroc neautorizate și prin crearea cadrului necesar autorizării operatorilor de jocuri de noroc online și `mbunătățirea coordon\rii, colaborării și schimbului de informații `ntre instituțiile cu competențe `n domeniu, pentru diminuarea evaziunii fiscale.

Patrimoniu și buget propriu

This would follow the same institutional pattern that is already in use (and with great benefits) in other EU countries. The Gambling National Office invests in the infrastructure as much as France and Italy do, to monitor the online games. The setting up of this institution, which will assist the gambling sector, comes from the Government intention to bring extra money to the state budget, mainly by banning the unauthorized gambling, by creating the environment required for licensing the online gambling operators and by improving the coordination, cooperation and information exchange among the competent institution, which will all reduce the tax evasion.

Private properties and budget

Instituția se va `nființa `n subordinea Guvernului și va avea patrimoniu și buget propriu, finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum și din fondul de stimulente constituit cu destinație specială. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc constituie lunar un fond de stimulente cu destinație specială prin reținerea unei cote de 20% din sume reprezentând valoarea amenzilor stinse prin `ncasare, 20% din sume reprezentând valoarea bunurilor confiscate cu titlu definitiv și valorificate sau 25% din sumele `ncasate pentru prestațiile către organizatorii de jocuri online. Instituția va fi condusă de un Comitet de Supraveghere format din nouă membri, 2 executivi și 7 neexecutivi, numiți prin decizia prim-ministrului până la 15 aprilie. Noua instituție, care preia atribuții și oameni atât din Comisia, cât și din Direcția de Jocuri de Noroc din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, va fi investită prin lege cu atribuții de a solicita date și informații sau pentru efectuarea unor activități oricărei instituții publice, autorități de supraveghere sau oricăror operatori economici, care dețin competențe directe ori indirecte referitoare la această activitate, indiferent de nivelul și forma de implicare. Autoritățile estimează că după modificarea legislației și `nființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc se va realiza un supliment de venituri de 87 de milioane de lei `n acest an și câte 117 milioane de lei `n fiecare din următorii cinci ani. Este posibil chiar ca principalii actori internaționali din domeniul online de gambling să vină să se autorizeze și la noi `n țară, dacă este să luăm `n calcul doar numărul mare de jucători de poker online.

The institution will report to the Government and have its properties and budget, financed by the state budget from the Government General Secretariate Fund and also from the incentives fund, built for a special destination. The Gambling National Office will have a monthly fund derived from charging 20% out of the paid fines, 20% out of the irrevocable seized and capitalized properties, or 25% from the amounts coming from the benefits to the online games organizers. The Institution will be managed by a Surveillance Committee, made up of 9 members, 2 executives and 7 non-executives, appointed by the decision of the Prime Minister before April 15. This Office, which will take over some duties and people from the Gambling Commission and the Gambling Department with the Public Finances, will be invested by law with certain powers to request for data and information or for carrying out activities pertinent to any public institution, monitoring authority or economic operator – powers that will become direct or indirect competencies, irrespective of the involvement degree or form. After legislative changes and establishing the Gambling National Office, authorities estimate that the revenue will increase with 87 million lei this year and 117 millions for each of the following five years. It is very likely that the main international actors in the online gambling come and become authorized to operate in Romania, should we take into account the large number of online poker players.

Liber la Bingo `n televiziuni

Green light for Bingo on TV

Guvernul a revenit asupra deciziei de a interzice jocurile de Bingo televizate, pe care le-a interzis la jumătatea anu-

The Government has reversed the decision to ban the broadcast Bingo games, taken last year. Thus, an emer-


34

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

lui trecut. Astfel, acestea vor fi reintroduse la TV, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență prin care se modifică OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare. Operatorii trebuie să aibă un capital minim de un milion de lei atunci când solicită obținerea licenței de organizare. Organizatorii jocurilor bingo televizate vor plăti o taxă de licență anuală de 300.000 de lei și o taxă pentru autorizarea de exploatare a acestor jocuri de 5 % din veniturile totale obținute din vânzările de bilete de participare la joc, dar nu mai puțin de 500.000 lei. Mijloacele de joc utilizate la jocurile Bingo organizate vor fi vizate și controlate de Biroul Român de Metrologie Legală. Firmele care organizează astfel de jocuri trebuie să distribuie biletele prin minim 48 de agenții, câte una `n fiecare reședință de județ și `n fiecare sector al Capitalei. Guvernul dorește să reautorizeze jocurile de Bingo pentru a eliminia mediul neconcurențial creat și a pentru crește veniturile la bugetul de stat. Statul vrea să le reintroducă `n categoria jocurilor de noroc reglementate pentru armonizarea sistemului de reglementare, crearea de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor la bugetul de stat prin plata de taxe de licențiere și autorizare, de impozite pe veniturile din jocurile de noroc, impozitul pe profit plătit de organizatorii de jocuri de noroc, precum și de impozite pe salariile plătite de organizatori angajaților.

gency ordinance that will amend the OUG 77/2009 regarding the gambling organization and exploitation with its further amendments and additions says that such games will be again transmitted on TV. The operators must have a minimum capital of 1 million lei when filing for an organization license. The TV Bingo games organizers will pay 300,000 lei as an annual license fee and another fee for the authorization of exploitation of 5% of the total amount derived from selling the game tickets, but not less than 500,000 lei. The gaming means to be used for Bingo will be approved and monitored by the Romanian Office of Legal Metrology. The companies involved in these games will distribute the tickets through at least 48 agencies, one in each county capital and in each Bucharest district. The Government intends to re-authorize the Bingo games to reject the non-competitive environment and increase the state budget. The State wants them back in the gambling category as regulated games, for the harmonization of the regulating system, to create jobs, to raise the state budget via the payment of license and authorization fees, charges on gambling winnings, tax income paid by the gambling organizers, as well as salary taxes for the employees.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

35


36

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Melon Madness i-a purtat noroc

Melon Madness brought him luck

Cum să câștigi 7,5 milioane de dolari cu doar 3 dolari! How to win 3.5 millions $ with just 3 $! Un câștigător norocos a scris istorie pentru PartyCasino.com weekend-ul trecut, dând lovitura cu cel mai mare jackpot `nregistrat vreodată pe site – suma incredibilă de 7,525.851 de dolari!

One lucky winner made PartyCasino.com history this weekend, scooping the biggest jackpot ever recorded on the site - a whopping $7,525,851!

Câștigătorul, un jucător amator de poker, `ncerca să se califice pentru PartyPoker.com World Poker Tour din Montreal, când a văzut jackpot-ul pentru un jocul de sloturi Melon Madness pe PartyCasino.com. Din capriciu, a decis să joace la un slot machine cu 5 categorii și un payline progresiv de 30 de etape, și a câștigat instant jackpot-ul de 7,525.851,86 de dolari cu un pariu de doar 3 dolari. Omul `n vârstă de 46 de ani a fost uluit de câștigul său și a declarat: “~n urmă cu doi ani mi-am dat demisia de la job după 23 de ani și m-am hotărât să `mi `ncerc norocul la poker. ~ncercam să câștig un loc la WPT pe PartyPoker, mai aveam 21 de dolari după ce mă `nregistrasem pentru campionat și m-am gândit

The winner, an amateur poker player, was attempting to qualify for the Montreal World Poker Tour event on PartyPoker.com when he caught sight of the Melon Madness jackpot slot game on PartyCasino.com. On a whim, he decided to play on the five-reel, thirty-payline jackpot slot and in an instant he hit the $7,525,851.86 jackpot with only a $3 bet! The 46 year-old said he was stunned by his win commenting: “Two years ago I left my job after 23 years and decided to try my hand at poker. I was trying to win a seat to the WPT on PartyPoker, I had $21 left over after registering for the tournament and thought I would try my luck on their sister

să `mi `ncerc norocul pe site-ul afiliat PartyCasino. Mă gândeam că poate pot să mă `nregistrez și pentru un alt campionat de poker. După vreo două runde, am nimerit pot-ul cel mare! Mesajul care a apărut pe ecran spunea că am câștigat peste 7 MILIOANE! M-am gândit `n sinea mea că mi-a luat doi ani să `mi dau seama că sunt un jucător de poker mediocru și doar 2-3 runde ca să realizez că sunt foarte, foarte bun la sloturi! Mulțumesc, Party Casino!” Doar acest câștig `l poziționează pe jucătorul amator de poker și tată a trei copii pe locul 12 `n lista câștigătorilor `n cash din istoria World Series of Poker – sau altfel spus, `ntrece câștigurile din `ntreaga carieră `n WSOP a legendei poker Phil Ivey!

site PartyCasino. I was thinking maybe I could double up and register for another poker tournament. After a couple of spins, I hit the big one! The pop up on the screen was saying I won over 7 MILLION! I thought to myself, wow, it took me 2 years to realize that I’m a mediocre poker player and only 2 or 3 spins to realize that I’m really, really good at slots! Thank you Party Casino!” This single win would put the amateur poker player and married father of three in 12th place on the all-time list of World Series of Poker money winners or to put it another way, outstrip poker legend Phil Ivey’s entire WSOP career winnings!


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

37


38

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Un joc relaxant și simplu

Fan Tan, distracție `n stil chinezesc

by Daria Maria Diaconu

Este considerat unul dintre cele mai frumoase și ușoare jocuri de proveniență chineză. Este distractiv și deloc complicat.

It is reported to be one of the easiest to play and funniest games of a Chinese background.

Chiar dacă nu se mai bucură de succesul nebun de altădată, Fan Tan este jucat cu pasiune și intens `n cazinourile de Macao. Despre acest joc chinezesc a scris și Jacob Riis `n romanul „How the other half lives” („Cum trăiește cealaltă jumătate”), despre secretele orașului New York. Autorul a povestit despre un salon din Chinatown, unde Fan Tan era pasiunea care le ghida viața celor `mpătimiți de acest joc. ~n secolul

Even though is not popular as it once was, Fan Tan is still played at casinos in Macau. In his book „How the other half lives”, Jacob Rits wrote about this game and the secrets of the New York city. The author mentioned a Chinatown parlor, where Fan Tan was the answer to the gamblers passion. In the 19th century, the Chinese community in San Franciso was the home to many

al XIX-lea, comunitatea chineză din San Francisco era gazda multor case de joc Fan Tan. Conform lui Jesse B. Cook, un reprezentant al poliției `n acele vremuri, `n comunitatea chineză din San Francisco existau 50 de jocuri de Fan Tan.

Cum se joacă Fan Tan este foarte simplu de jucat. Astfel, un pătrat este marcat `n

Fan Tan houses. Jesse B. Cook, a then police commissioner, was saying that the Chinatown in San Francisco had 50 FanTan games.

How to play Fan Tan is easy. Thus, a square is marked in the centre of a table or a square-shaped piece of metal is placed on it, with the sides being marked 1,2, 3 and 4.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

39

Relaxing and simple game

Fan Tan, a Chinese pastime

mijlocul unei mese sau o piesă pătrată din metal este pusă deasupra, marginile fiind marcate cu 1,2,3 și 4. Dealer-ul pune pe masă două mâini de m\rgele, monede, nasturi sau alte obiecte de mici dimensiuni. Acestea sunt apoi acoperite cu un bol de metal denumit „tai-koi”. Jucătorul pariază pe numere, punând miza pe marginea pătratului unde se află numărul. Se poate paria și pe colțuri, `ntre 2 și 3 de exemplu. ~n momentul `n care toate pariurile sunt făcute, bolul

este `nlăturat, iar dealer-ul dă la o parte piesele, câte patru `n același timp, cu ajutorul unor bețe de bambus. ~n acest fel se ajunge la grămada finală. ~n funcție de câte piese conține aceasta - 4, 3, 2 sau 1 - cel care a pariat numărul respectiv câștigă. Toate mizele câștigătoare sunt plătite cu diferențe reale, minus 5% comision. De exemplu, dacă cineva a pariat 100 de dolari având o miză de 3:1, atunci acesta primește 300 de dolari minus 5 % comision, adică 285 de dolari.

The banker puts on the table a double handful of beads, coins, buttons or other small size objects. Then, he covers them with a metal bowl, called „tan-koi”. Afterwards, the players bet on the numbers, setting their stakes on the side of the square where the selected number is. They can also bet of the corners, between 2 and 3 for example. When all bets are placed, the bowl is removed and the dealer

uses bamboo sticks to remove the buttons, four at a time, until the final batch is reached. According to the number of buttons – 4, 3, 2 or 1 – whoever betted on the respective number wins. All the winning wagers are paid odds less a 5% commission. For example, someone who betted USD100 wagered on a 3 to 1, will be given 300, minus 5% commission, i.e. 285 dollars.


40

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Un afacerist de mare succes `n industria jocurilor de noroc

Chen Lip Keong deține monopolul `n Cambodgia

by Daria Maria Diaconu

Poate fi caracterizat drept un personaj mai degrabă discret, dar cu toate acestea este foarte activ `n lumea afacerilor, pe care le face la scară mare. Complexul pe care `l deține, NagaWorld, este cel mai mare din Cambodgia.

He can be described as a rather discreet person and, yet, he is quite active in the business world, on a wide scale. The complex he owns, NagaWorld, is the largest in Cambodgia.

A successful businessman in the gambling industry

Chen Lip Keong holds monopoly in Cambodgia Chen Lip Keong este unul dintre bogătașii lumii, dar cu toate acestea nu `i place să iasă `n față. Este implicat activ `n tot felul de activități, din diverse domenii. ~n vârstă de 64 de ani, Chen Lip Keong este căsătorit și are trei copii.

Avere de 1,01 miliarde de dolari Magnatul din Malaezia are o avere de 1,01 miliarde de dolari. ~ncepând cu anul 2009, el și-a ocupat un binemeritat loc pe lista celor mai

Chen Lip Keong is a steady presence in the richest’ top list, but he is not at all about visibility. He is energetically involved in a great number of activities, in various fields. Age 64, Chen Lip Keong is married and has three children.

His wealth estimated at USD1.01 billions It is said that the Malayasian magnate is worth USD1.01 billions. Starting with 2009, he has always been and well-deservedly


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

41


42

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

bogați oameni din Malaezia, dar și din lume, conform prestigioasei reviste „Forbes”. Mare parte din averea sa se datorează implicării și investițiilor din industria jocurilor de noroc. Un amănunt puțin știut despre magnatul malaezian este faptul că a fost doctor `nainte de a intra `n afaceri cu jocuri de noroc.

Monopol `n Cambodgia Complexul NagaWorld, deținut de Chen Lip Keong, este cel mai mare din Cambodgia. Compania sa Naga Corp deține monopolul `n ceea ce privește domeniul gamblingului `n Phnom Penh. Chen Lip Keong a fondat compania mai sus menționată `n anul 1995, aceasta devenind `n scurt timp foarte puternică pe piață. Chen Lip Keong mai deține și Karambunai, o companie din Malaezia care se ocupă cu afaceri imobiliare și turism. Reputatul om de afaceri a fost și președinte al companiei aeriene de stat din Malaezia. Magnatul are o experiență de peste 30 de ani `n lumea afacerilor. De asemenea, Chen Lip Keong este și consilier al lui Hun Sen, premierul Cambodgiei.

Cel mai exclusivist cazinou NagaWorld Casino, `nființat `n anul 1995 de Chen Lip Cheong, este

recunoscut ca fiind cel mai exclusivist cazinou din Indochina. Locația are nici mai mult nici mai puțin de opt etaje dedicate jocurilor de noroc. Tot aici există un hotel cu 14 etaje, spa și numeroase alte facilități. ~n mega-cazinoul din Cambodgia sunt peste 1.000 de slot-machines și 176 de mese de joc. Hotelul este deschis 24 de ore din 24. Aici, cei care trec pragul opulentei locații, au la dispoziție piscină, săli de biliard, săli de conferință, baruri, restaurante, karaoke, masaj și multe, foarte multe altele.

De toate pentru `mpătimiții de jocuri de noroc La cazinoul NagaWorld, jucătorii se pot delecta cu absolut orice joc doresc. Astfel, pot juca Baccarat, ruletă, black jack, nine cards, three cards, Pok Deng, Scrap, fantan, Ratchet, poker și multe altele. Cele 525 de camere ale hotelului NagaWorld le oferă relaxarea supremă, dar și dotări ultramoderne precum aer condiționat, birou, acces internet wireless etc. Clienții au la dispoziție grădini imense unde se pot plimba, un centru fitness, baie de aburi și saună.

included in the list of the richest people in Malaysia and in the world, according to the prestigious Forbes magazine. A large part of his fortune comes from his involvement and the substantial investments he made in the gambling world. Few people know that he was trained doctor before moving into the gambling business.

Monopoly in Cambodgia The Complex NagaWorld, owned by Chen Lip Keong, is the largest in Cambodgia. His company, Naga Corp, holds the monopoly in the gambling industry in Phnom Penh. Chen Lip Keong founded the company above in 1995, and its revenues skyrocketed on the market. Chen Lip Keong also owns Karambunai, a Malaysian company in the real estate and tourism business. The respectable businessman, with an experience of over 30 years, used to be the president of the state airline company in Malaysia. He is also the advisor of Hun Sen, the Cambodgian Prime Minister.

The most exclusivist Casino NagaWorld Casino, founded in 1995 by Chen Lip Cheong, is

reportedly known as the most exclusivist casino in Indochina. The location has – you won’t believe - eight floors open to the gamblers. The Complex also features a 14-storey hotel opened 24/7, a spa center and many other amenities. The mega-Casino in Cambodgia features over 1,000 slot machines and 176 gaming tables. The guests of the opulent location are here pampered with a swimming pool, snooker rooms, open bars, restaurants, karaoke, massage centers and much more.

Nothing missing here for gamblers The NagaWorld Casino is a nirvana for the guests. Here, they can play baccarat, roulette, black jack, nine cards, three cards, Pok Deng, Scrap, fantan, Ratchet, poker and many others. The 525 rooms of the NagaWorld Hotel provides the supreme relaxation, with their modern amenities – air conditioning, offices, wireless, etc. The hotel clients have also the possibility to visit and walk through huge gardens and take the advantages of a fitness centre, a steam bath and a sauna.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

43


44

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Informații utile pentru profesioniștii din poker

Succes garantat

doar cu o dietă corectă by Alesia Luca

Pokerul este considerat un sport, motiv pentru care este nevoie de o bună alimentație și un regim de viață sănătos pentru practicarea lui în cele mai bune condiții. Specialiștii susțin că creierul trebuie stimulat cu alimente de bună calitate. O alimentație corectă și exercițiile fizice nu sunt tocmai primele lucruri care îți vin în minte când este vorba de poker. Cu toate acestea, experții în nutriție susțin că jucătorii de poker trebuie să fie foarte atenți la pregătirea lor fizică, mai ales când participă la turnee. Astfel, dacă se joacă într-o competiție care se poate întinde pe durata unei săptămâni, cu opt ore de stat la masă pe zi, în medie, pokerul este un joc care presupune un enorm efort de concentrare pentru jucători, astfel încât aceștia să fie capabili să aibă mintea limpede, viteză de reacție și să evalueze rapid ceea ce se întâmplă la masa de joc. Pentru atingerea unei asemenea performanțe, exercițiile fizice sunt esențiale.

Alcoolul și alimentele grase, interzise Mulți își imaginează, văzând filmele cu James Bond de exemplu, că jucătorul de poker este cel care stă la masa din cazinou având mereu un cocktail alături. Ei bine, alcoolul este contraindicat jucătorilor de poker, chiar și în cantități mici fiindcă jucătorul poate deveni confuz la masa de joc și poate fi extrem de previzibil în

maniera de joc, trădându-se cu ușurință în fața celorlalți competitori. De asemenea, jucătorul de poker trebuie să evite alimentele cu conținut mare de grăsimi. Digerarea anumitor alimente poate fi anevoaisă, poate dura mult și se poate converti într-un inamic al capacității de concentrare din cauza disconfortului fizic pe care îl creează.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

45

Tips for the poker pros

A correct diet = a sure win

Poker is perceived as a sport, a good reason to keep a proper diet and have a healthy lifestyle, so you can play it at your best. Specialists say that the brain has to be stimulated with high quality nourishment.

A good diet and exercise are not exactly the key words in poker. Nevertheless, the nutritionists maintain that the poker players should be very carefeul about the physical training, especially when being on tournaments. Thus, when a competition spreads over a whole week, and they spend an average eight hours sitting at a table, the conclusion is that poker is a game that involves huge efforts of concentration for the players. They need a clear mind, not cluttered, a short

reaction time and the ability to evaluate in a twinkling of an eye what is going on at the table. To reach performance, exercise is the answer.

Alcohol and fat foods, off limits While watching the James Bond movies, many would think that the poker player is that person sitting at a casino table, accompanied by a cocktail glass at all times. Well, we’ve got bad

news – alcohol is not on the menu for the poker players. Even in small quantities, alcohol triggers confusion and the player can very easily become predictable in terms of his playing style. The result? He unveils himself in front of his opponents. Similarly, the poker player must avoid the fat-saturated food. To digest such food, it usually takes longer and this effort can diminish the concentration and turn into a real enemy due to the lack of physical comfort that will readily bring.


46

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


48

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Bărbații nu rămân insensibili la farmecele lor

Pe ele le vor spaniolii

dezbrăcate la poker

Paz Vega

by Dana Aramă

Un sondaj realizat în Spania scoate la iveală care sunt vedetele cu care bărbații ar vrea să joace poker pe dezbrăcate. Sondajul a fost realizat de poker770.es în colaborare cu LivePartners pe un eșantion de 2.000 de bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Primele trei preferate ale celor intervievați pentru o partidă de strip poker sunt actrițele Amaia Salamnca, Paz Vega și Kira Miro. Locul patru în preferințele bărbaților iberici este ocupat de Ursula Corbero, cea mai tânără dintre ocupantele primelor cinci poziții. De remarcat este faptul că prima jucătoare profesionistă de poker care apare în acest sondaj este Sonja Kovac, imaginea Poker770 și una dintre figurile emblematice ale pokerului feminin. Este, fără îndoială, cel mai puternic rival din top, dat fiind că ocupantele primelor patru poziții nu prea le au cu jocul de cărți.

Cine sunt ele

Ursula Corbero

Amaia Salamanca - Are 26 de ani și este cunoscută pentru rolul Catalina Marcos din serialul „Sin tetas no hay paraiso”. În anul 2006, a ocupat locul cinci

în Top 100 Hot List realizat de revista „Maxim”, după Jessica Alba și înaintea lui Scarlett Johansson. Paz Vega - Are 37 de ani și a cunoscut succesul mondial în anul 2001 cu filmul „Sex and Lucia”. A jucat alături de mari actori de la Hollywood, precum Adam Sandler, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson și Scarlett Johansson. Kira Miro - Are 33 de ani. Este actriță, dar și prezentatoare de televiziune. Are în palmares numeroase roluri în seriale de televiziune care s-au bucurat de mare succes la public. Ursula Corbero - Are 23 de ani. A devenit cunoscută grație rolului interpretat în serialul „Fisica o quimica”. Se întâmpla în anul 2008. Sonja Kovac - Este o jucătoare croată de poker. A început să joace la turneele live în anul 2010. Este și prezentatoare de televiziune, model și actriță. Organizează și promovează turneele de poker pentru femei din țara sa natală.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

49

Men are not indifferent to their appeal

Spaniards dream of them playing strip poker

Sonja Kovac Amaia Salamanca

A survey made in Spain reveals who are the stars that the men would love to play strip poker with.

Kira Miro

The survey was provided by poker770.es with LivePartners on a sample of 2,000 men, ages between 18 and 65. The first three names that came out are the actresses Amaia Salamanca, Paz Vega and Kira Miro. The fourth place was taken by Ursula Corbero, the youngest in the first five positions. It is worthwhile mentioning that the first professional poker player in this survey is Sonja Kovac, the Poker770 image and one of the landmarks in the female poker. She is no doubt the strongest rival in the top, as the first four has never „dealt” with cards.

Who are they Amaia Salamanca – 26, known for her part as Catalina Marcos in the „Sin tetas no hay paraiso” serial. In 2006, she was placed on the fifth place in the Top 100 Hot List made by the „Maxim”

magazine, after Jessica Alba and before Scarlett Johansson. Paz Vega – 37, became a worldwide success in 2001 with the „Sex and Lucia” movie. She played along great Hollywood actors, such as Adam Sandler, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson and Scarlett Johansson. Kira Miro – 33, actress and TV anchoress. She played numerous TV roles that were quite successful. Ursula Corbero – 23, she became famous thanks to her part in the „Fisica o quimica” serial in 2008. Sonja Kovac – she is a Croatian poker player, starting her live tournaments in 2010. She is also a TV anchoress, model and actress. She organizes and promotes female poker tournaments in her native country.


50

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Un mare jucător a dat de belea

A great player busted in sex scandal

Greg Raymer, acuzat de prostituție

Greg Raymer, accused of prostitution by Daria Maria Diaconu

Unul dintre cei mai cunoscuți și respectați jucători de poker din lume, Greg Raymer, se află `ntr-o situație extrem de neplăcută. El a fost arestat și acuzat de prostituție.

One of the best known and esteemed poker players in the world, Greg Raymer, finds himself in a rather detestable position. He has been arrested on being charged for prostitution.

Greg „Fossilman” Raymer a fost arestat `mpreună cu alți cinci bărbați `n Carolina de Nord, SUA. Este acuzat de prostituție, după ce acesta se pare că a intrat pe Craiglist și a accesat un anunț pentru prostituție postat de un ofițer de poliție sub acoperire. Ofițerul de poliție oferea servicii de prostituție `ntre bărbați `ntr-un hotel din Wake Forest, unde clienții erau duși și apoi arestați pentru solicitare de servicii sexuale `n schimbul unor sume de bani.

Greg „Fossilman” Raymer was taken into custody, along with other five men, in North Carolina, USA. He was accused of prostitution, as he allegedly got at the Craiglist and accessed an advertisment for prostitution posted by an undercover police officer. The officer was offering male prostitution services in a hotel in Wake Forest, where the clients were taken and then arrrested for soliciting sexual services in exchange for money.

Vor compărea `n instanță la jumătatea lui aprilie

A mid-April court appearance

Greg și ceilalți cinci au fost arestați și eliberați mai apoi pe o cauțiune de 1.000 de dolari. Ei vor compărea `n fața instanței pe data de 18 aprilie. Anunțul arestării lui Greg a venit ca un șoc pentru comunitatea internațională de poker, cu atât mai mult cu cât acesta este căsătorit de mulți ani și părea să aibă o relație extrem de solidă cu soția sa, Cheryl Elizabeth. Cei doi au

Greg and the other five men were arrested and then released on a USD1,000 bail. They will appear in court on April 18 this year. When the news about Greg’s arrest came out, the international poker community was quite shocked. Everyone knew that he had been married for a long time and seemed to have a solid relationship with his wife, Cheryl Elizabeth. They have


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

51


52

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

a daughter named Sophie and live in the city of Raleigh.

Superchamp and prosperous Age 48, Greg Raymer can boast about his impressive CV. He is the winner of the Main Event at the World Series of Poker in 2004. Greg also holds a

`mpreună o fetiță pe nume Sophie și locuiesc `n orașul Raleigh.

Supercampion cu conturi grase `n bancă ~n vârstă de 48 de ani, Greg Raymer are un CV impresionant. Este câștigător al Main-Eventului World Series of Poker din 2004. Are `n palmares și un titlul WCOOP

și câștiguri de milioane de dolari din turneele live. ~n anul 2012, câștigurile sale se ridicau la 7,2 milioane de dolari. Greg Raymer este de profesie avocat. Supranumele „Fossilman” vine de la pasiunea lui de a colecționa fosile. Celebrul jucător este recunoscut pentru implicarea sa `n promovarea pokerului `n America `mpreună cu Alianța Jucătorilor de Poker de pe acest continent.

WCOOP title and winnings of millions from the live tourmanents. In 2012, his earnings were reaching USD7.2 millions. By profession, Greg Raymer is attorney. The nickname of „Fossilman” comes from his passion to collect fossils. The famous player is known for his involvement in promoting poker in America, along with the Poker Players Alliance on this continent.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

53


54

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Lucruri neștiute despre unul dintre cei mai mari artiști ai lumii

Frank Sinatra, de la proprietar de cazinou la Gaming Hall of Fame

by Daria Maria Diaconu

Did you know....about Frank Sinatra?

Frank Sinatra, a casino owner and member in the Gaming Hall of Fame


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

A fost și va rămâne una dintre legendele muzicii și cinematografiei internaționale. Nu degeaba a fost supranumit „The Voice”. Cine nu a ascultat măcar o dată melodii precum „Strangers in the Night”, „My Way” sau „New York, New York”? Acesta este, simplu, regretatul Farnk Sinatra. Dacă publicul din toată lumea `i cunoaște cântecele și filmele, puțini sunt cei care știu despre cât de implicat a fost acesta `n lumea jocurilor de noroc.

55

He has been and always be one of the legends of the international movie and music business. And to nickname him „The Voice” has never been an overstatement. Who in this world has not listened, at least once, to the songs such as „Strangers in the Night”, ‚My Way’ or „New York, New York”? This is the late very much beloved Frank Sinatra. While the public worldwide knows his songs and movies, there are just a few who has a slight idea of how connected he was to the gambling world.

Legendarul star Frank Sinatra, supranumit „The Voice” și-a `nceput cariera `n anii 1950. ~n anul 1953 a fost recompensat cu un mult-râvnit premiu Oscar pentru interpraterea memorabilă din pelicula „From Here to Eternity”. Marele actor și cântăreț, care a `ncetat din viață `n mai 1998, la vârsta de 82 de ani, a lăsat `n spate o filmografie de succes și melodii care nu se vor demoda niciodată. Este celebru pentru numeroasele spectacole pe care le-a susținut `n Las Vegas. A performat `n cazinouri, iar primul său album live - „Sinatra at the Sands” - l-a `nregistrat `ntre ianuarie și februarie 1966 la Sands Hotel and Casino din Las Vegas.

The legendary star Frank Sinatra, aka ‚The Voice’, started his career in the 50’s. In 1953, he was awarded with the most-desired Oscar for his unforgettable singing performance in the ‚From Here to Eternity’ movie. The actor-singer, who passed away in May 1998 at 82, left behind a more than successful filmography and songs that will never be out of fashion. He is famous for his numerous shows in Las Vegas. He performed in the casinos and his first live album „Sinatra at the Sands” was recorded betwen January and February 1966 at Sands Hotel and Casino in Las Vegas.

Cal Neva Resort

Cal Neva Resort

Puțină lume știe că celebrul Frank Sinatra a fost proprietar de cazinou. Este vorba despre cel mai vechi cazinou cu licență din SUA, care a fost inaugurat `n anul 1926 Cal Neva Resort. Nouă ani mai târziu, aici a fost găzduit primul show al marii dive de altădată Judy Garland, nimeni alta decât mama binecunoscutei vedete americane Liza Minnelli. Cazinoul respectiv a fost cumpărat `n anii 1960 de Frank Sinatra, `n asociere cu Sam Giancana, un temut mafiot. La acest cazinou celebru și-a petrecut ultima săptămână de viață Marilyn Monroe, `n august 1962. Hotelul cazinoului Cal Neva, cu 220 de camere, a găzduit personalități precum Sammy Davis Jr., Dean Martin, Joe Dimaggio, Clara Bow, Will Rogers, Peter Lawford, John F. Kennedy, Juliet Prowse și

A handful of people knows that illustrious Frank Sinatra was also a casino owner. It is about the first casino being licensed to run in the USA, opened for business in 1962 – Cal Neva Resort. Nine years later, the location hosted the first show of the great former diva, Judy Garland, none other that the mother of Liza Minnelli, the American singer and actress. Frank Sinatra bought the casino in the 60’s, in a partnership with a feared mobster, Sam Giancana. At Cal Neva Resort, Marilyn Monroe spent her last days of life, in August 1962. The 220-room hotel of the Cal Neva Casino accommodated personalities such as Sammy Davis Jr., Dean Martin, Joe Dimaggio, Clara Bow, Will Rogers,


56

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Dick Buck. Cazinoul se `ntindea pe o suprafață de 498,4 metri pătrați. ~n martie 2010 a fost `nchis temporar, actualii proprietari decizând ca restaurantele, showroom-urile și alte facilități să fie totuși lăsate deschise pentru clienți.

Recompensat pentru legăturile cu lumea jocurilor de noroc Pentru legăturile lui strânse cu paradisul jocurilor de noroc și al entertainment-ului, Frank Sinatra a fost ales `n Gaming Hall of Fame `n anul 1997. Gaming Hall of Fame a fost fondată `n anul 1989 pentru recunoașterea meritelor personalităților care au jucat un rol important `n industria de gaming-entertainment. Peste 70 de nume mari au fost incluse aici de-a lungul anilor, printre membrii acesteia numărându-se Donald Trump,

Wayne Newton, Harry Reid, Steve Wynn, Don King și Tim Parrott.

Viață personală zbuciumată Frank Sinatra a avut legături personale și profesionale cu crima organizată, cu mafioți precum Carlo Gambino, Sam Giancana, Lucky Luciano și Joseph Fischetti. ~n ceea ce privește viața sentimentală, marele star a avut trei copii cu Nancy, prima sa soție - Nancy, Frank Jr. și Tina. El a mai fost căsătorit de alte trei ori. ~n perioada 1951-1957, Sinatra a format o familie `mpreună cu actrița Ava Gardner. A urmat apoi un mariaj de scurtă durată cu actrița Mia Farrow - `ntre anii 1966 și 1968. Cu Barbara Marx, Frank Sinatra s-a `nsurat `n anul 1976 și a format un cuplu până la trecerea lui `n neființă, `n anul 1998.

Peter Lawford, John F. Kennedy, Juliet Prowse and Dick Buck. The Casino spreads over a 498.4 sqm area. In March 2010, the current owners closed it temporarily – eventually, they decided to keep the restaurants, showrooms and other facilities open for the clients.

Honored for his connection with the gambling world For his tight connection with the gambling and entertainment sector, Frank Sinatra was given a spot in the Gaming Hall of Fame in 1997. The Gaming Hall of Fame was founded in 1989 to recognize the merits of the personalities who played an important role in the gaming-entertainment industry. A number of over 70 names have been

here counted in - Donald Trump, Wayne Newton, Harry Reid, Steve Wynn, Don King and Tim Parrott, just to name a few.

A stormy personal life Frank Sinatra was professionally linked to the organized crime, with mafia people such as Carlo Gambino, Sam Giancana, Lucky Luciano and Joseph Fischetti. As for his love life, the great star had three children with his first wife, Nancy – Nancy, Frank Jr. and Tina. He had other three marriages. Between 1951 and 1957, Sinatra was married to Ava Gardner. Then, a short mariage with actress Mia Farrow, from 1966 to 1968. In 1976, Frank Sinatra tied the knot with Barbara Marx and they remained married until the singer’s death in 1998 did them apart.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

57


58

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Cronic\ Red Flush Casino Red Flush Casino review Red Flush Casino, unul dintre cele mai respectate cazinouri online va ajunge `ntr-un punct cheie luna viitoare, și anume `mplinirea a cinci ani de existenț\. Cu aceast\ ocazie, am dori s\ v\ oferim un tur al cazinoului.

One of the internet’s more respected casinos reaches an important milestone next month, when Red Flush Casino turns five. In light of this venerable occasion, we thought we would show you around the casino and unpack it’s pros and cons.

Red Flush Casino este un cazino online, deschis publicului `n anul 2008, și recomandat cu c\ldur\ de Casinomeister.com. Toate jocurile Red Flush sunt create de cel mai bun furnizor mondial de jocuri, Microgaming. Num\rul lor atinge aproape 600, iar gama include jocuri de mas\, sloturi, video sloturi, video poker, jackpot progresiv și multe altele. Un mare avantaj al lui Red Flush este c\ juc\torii se simt `n siguranț\ `n acest loc. Cazinoul este aprobat de c\tre eCogra (eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance) și de c\tre Kahnawake Gaming Commission, iar varianta sa sofisticat\ de codificare Verisign asigur\ faptul c\ informațiile despre juc\ tori sunt p\strate confidențial. Câștigurile zilnice și pagina actualizat\ s\pt\mânal a listei câștig\torilor dovedesc faptul c\ jocurile sunt cinstite, iar rata de rambursare este mai mult decât generoas\ – 95,8%. ~nregistrarea la Red Flush Casino este un proces simplu – juc\torii pot accesa pagina de web a lui Red Flush

Red Flush Casino is an online casino. Started in 2008, the casino is fully recommended by Casinomeister.com. All Red Flush’s games are created by world leader games provider Microgaming. There are almost 600 games to have fun on, spanning a dizzying variety of table games, classic slot machine games, video slots, video poker, progressive jackpots and more. A decided benefit of Red Flush is that players feel safe there. The casino is approved by eCogra (eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance) and the Kahnawake Gaming Commission, and its sophisticated Verisign encryption security ensures players’ information is kept private. The winners made daily, and updated weekly on the casino website’s Winners page, attest to the fact that play is fair, with a more than generous payout rate of 95.8%. Signing up to join Red Flush Casino is easy - players go to the Red Flush Casino website, follow the step-by-step instructions and either sign up to play

Casino și urma instrucțiunile pas cu pas. Apoi, aceștia fie se `nscriu pentru a putea juca la Instant Play Casino online sau vor desc\rca informațiile pe computerele lor. Un alt punct de atracție este sistemul de bonusuri de la Red Flush. Nic\ieri nu veți g\si alte oferte mai extravagante, cum ar fi cele de `nscriere, din care juc\torii o pot selecta pe cea dorit\. Un exemplu ar fi oferta de bun venit `n valoare de 1.000 euro/ lire sterline/dolari. Juc\torul va primi un bonus care va egala 100% prima lor depunere, 50% pentru cea de-a doua și 25% pentru cea de-a treia. Un altul este oferta de joc gratuit `n valoare de 1.000 euro/lire sterline/ dolari, pentru un membru nou care va juca timp de o or\ și-și va p\ stra câștigul. Pe scurt, Red Flush este un câștig\tor printre cazinourile online, cu multe motive de distracție și cu un sistem ușor de navigat – iar acum, când au de s\rb\torit o zi aniversar\, cu siguranț\ vor fi și mai multe cadouri oferite juc\torilor. Nu ratați `nscrierea!

at the Instant Play Casino online or download the casino to their PC. Another main attraction for players is Red Flush Casino’s lavish bonuses. Nowhere are these more extravagant than in their sign-up offers, of which there are a few for players to choose from. For example, the $/£/ 1000 free welcome offer gives new members a 100% match up bonus with their first deposit, a 50% match up bonus with their second deposit and a 25% match up bonus with their third. The second favourite is the $/£/ 1000 free play offer, which gives a free $1 000 credits to the new gamer to see how much they can make in an hour and keep their winnings. To summarise, Red Flush is a winner of an online casino, with loads of fun to offer players and an easy-to-navigate, convenient system in which to do it in – and now that they are celebrating their birthday, undoubtedly with loads of gifts to shower on members, there has never been a better time to sign up.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

7

South-East European

21-23 May 2013 :: Belgrade Fair :: Hall 5 :: Belgrade :: Serbia

Casino Equipment Video Gaming Slot Machines Multi Player Machines Components and Spares Internet / On-Line Gaming Betting Software Information Systems CCTV / Surveillance Media / Publishing House Amusement

59


60

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

rStars member

Leo Margets

O spaniolă focoasă, noua membră a

PokerStars

A hot-tempered Spaniard, new Poke

prințesa din poker

the poker princess

by Daria Maria Diaconu

Jucătoarea din Barcelona, `n vârstă de 29 de ani, este cea mai nouă personalitate din gambling care s-a alăturat echipei PokerStars, ea fiind sponsorizată de gigantul online. Leonor, pe numele ei `ntreg, este o figură importantă `n lumea pokerului mondial.

The Barcelona 29-year old native is the latest personality in gambling to join the PokerStars team, as she is signed by the online colossus. Leonor, by her full name, is an appreciated poker player worldwide.

Leo Margets este o economistă cu master `n management și comunicare, care și-a făcut studiile la Londra. ~n cadrul echipei PokerStars, năbădăioasa brunetă va fi colegă cu Daniel Negreanu, Boris Becker și Rafael Nadal, printre alții. „Unul dintre cele mai bune lucruri din viața mea s-a `ntâmplat. Team Pro PokerStars!!”, a scris ea pe contul său de Twitter. „Să fac parte din Team Pro PokerStars este cea mai mare reușită din cariera mea. Este ca și cum aș juca `n Primera Division la cea mai bună echipă”, a declarat Leo pentru presa iberică.

Leo Margets holds a Master Degree in Management and Communication from a London university. At the PokerStars team, she will share space with Daniel Negreanu, Boris Becker and Rafael Nadal, among others. „One of the best things in my life came true. The Pro PokerStars Team!”, posted her on the Twitter account. „To be part of the Pro PokerStars Team is the icing on the cake. It feels like playing in Primera Division for the best team”, she said for the Spanish media.

Inițiată de iubit `n tainele jocului de cărți Leo Margets a `nvățat să joace poker de la iubitul ei. 2007 a fost anul `n care a `nceput să participe la turnee. ~n 2008, spaniola a fost

Her boyfriend, her poker mentor Leo Margets picked up poker from her boyfriend. It was in 2007 when she started going to the tournaments. In 2008, the Spanish player won a University


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

`nvingătoare la un turneu universitar de poker de la Barcelona. La WSOP 2009, jucătoarea din Spania a fost cea mai bine clasată femeie. A ocupat poziția a 27-a, `ncasând un premiu substanțial, `n valoare de 352.832 de dolari. Leo este, de asemenea, campioană la Ladies Event din cadrul EPT Grand Final de anul trecut. „Mi-aș dori să fie cât mai multe femei `n poker care să demonstreze că pot fi la `nălțime `n acest sport”, a declarat bruneta care este supranumită și prințesa din poker grație fizicului ei.

Aleargă la maratoane Leo Margets a dezvăluit că joacă poker online `n jur de trei ore pe zi. Cu toate acestea, preferă pokerul live. „Pe internet trebuie să fii foarte metodic. La pokerul live sunt alte emoții și `n plus ai posibilitatea să călătorești, `ți deschide multe uși...”, a explicat jucătoarea spaniolă. Una dintre marile pasiuni ale lui Leo este atletismul. Ea a participat la diverse curse pentru amatori. „Pentru mine, sportul este o terapie mentală și mă ajută enorm `n poker”, a mai spus jucătoarea de poker din Spania.

61

poker tournament in Barcelona. During the WSOP 2009, Leo was the best positioned female player. She placed the 27th and received a sizeable price in the amount of USD352,832. She is also the Ladies Event champion at the last year EPT Grand Final. „I would love to see more women playing poker, to prove they can be the best in this sport”, said the brunette player, dubbed as the poker princess thanks to her physique.

She runs marathons Leo Margets plays online poker for around three hours a day. Even so, she prefers the live poker. „The internet poker requires you to be very methodical. As for the live games, you experience different emotions. Plus, the opportunity to travel, to have many doors opened…”, explained her. One of her great passions is athletics. She started in various amateur races. „For me, sport is a therapy for mind and helps me tremendously in poker”, added the Spaniard poker player.


62

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTOR

Un cântăreț de salsa face publicitate

Willy Chirino, imaginea Hialeah Park by Daria Maria Diaconu

Cântărețul Willy Chirino va fi imaginea noului cazinou din Hialeah Park, un istoric hipodrom care se află la marginea orașului Miami.

Singer Willy Chirino will be the image of the new Casino in Hialeah Park, a historic racetrack off the city of Miami.

Hialeah Park `și va redeschide porțile la jumătatea acestui an, după o operațiune amplă de renovare. Nu va fi doar un celebru loc de curse pentru cai, ci va avea și un spectaculos cazinou. Marele artist de salsa Willy Chirino va fi cel care va fi imaginea locației. Artistul s-a născut `n Pinar de Rio, dar a crescut la Miami de la vârsta de 14 ani, când a plecat din Cuba natală.

Hialeah Park will reopen its gates this summer, after an ample operation of renovation. Not only that will be a famous racetrack but also the host of a spectacular casino. The great salsa singer Willy Chirino has been chosen to be the image of the location. The artist was born in Pinar de Rio, but he grew up in Miami since the age of 14, when he left his native Cuba.

Câștigător al unui premiu Grammy

A Grammy winner

„Am crescut `n Hialeah Park și sunt conștient de tradiția și importanța acestui loc pentru Florida. Sunt cu adevărat onorat să fiu imaginea acestui loc cu totul special”, a declarat muzicianul. Hialeah Park a fost inaugurat `n anul 1952 și este considerat unul dintre cele mai frumoase hipodromuri din lume. Willy Chirino este un apreciat cântăreț de salsa, astăzi `n vârstă de 65 de ani. De-a lungul carierei, el a lansat peste 20 de albume și este câștigător al unui mult râvnit premiu Grammy pentru „cel mai bun album de salsa” `n anul 2006.

„I grew up in Hialeah Park and I am fully aware of the tradition and importance of this landmark for Florida. I am truly honored to have been selected to be the image of this special place”, said the musician. Hialeah Park opened in 1952 and it is considered to be one of the most beautiful racetracks in the world. Willy Chirino, age 65, is a very appreciated salsa singer. Along his career, he released over 20 albums and he is the winner of a most-desired Grammy award for „the best salsa album” in 2006.

A salsa singer, an adman

Willy Chirino, the image of the Hialeah Park


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

63


64

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTOR

O blondă care face ravagii `n lumea jocurilor de noroc

A blonde making havoc in gambling

Christina Lindley,

sexy-jucătoarea by Alesia Luca

de poker

Are 29 de ani și este o americancă cu o carieră de invidiat `n spate. Este un model celebru, a jucat `n filme cu priz\ la public, iar cărțile de joc nu mai au niciun secret pentru ea. Aceasta este, pe scurt, superba jucătoare de poker Christina Lindley. Americanca s-a născut `n Atlanta, Georgia. A fost descoperită de un fotograf `ntr-un mall din Georgia. A debutat ca model la vârsta de 14 ani. Trupul ei cu forme voluptuoase a ajutat-o să devină un topmodel de succes. A apărut `n pictoriale incendiare `n publicații celebre precum „Muscular Development”, „Maxim” și „Playboy”. Și-a `ncercat norocul și `n actorie, apărând `n pelicule de succes. A jucat `n filmul „The Marine”, alături de John Cena, dar și `n pelicula „Big Momma’s House 2”. Christina este cunoscută și pentru aparițiile sale `n show-uri de televiziune și pentru participările sale la turneele de poker pentru celebrități.

Pokerul, dragoste la prima vedere Christina Lindley a descoperit pokerul grație tatălui ei, care a inițiat-o `n tainele acestui joc. „~ntre mine și poker a fost dragoste la prima vedere. Pentru prima oară `n viața mea am descoperit ceva mult mai pasionant decât actoria”, a declarat senzuala americancă. Christina este considerată una dintre cele mai frumoase și mai sexy jucătoare din comunitatea de poker. ~n plus, se descurcă și foarte bine la masa de joc. De-a lungul carierei ei `n acest sport, a adunat câștiguri care se ridică la peste un milion de dolari, mare parte din bani provenind din turneele online. Una dintre cele mai mari performanțe ale sale este poziția a doua pe care a ocupat-o la evenimentul 24 al Full Tilt Online Poker Series XIV (FTOPS). Grație acestei reușite, blonda a `ncasat 106.460 de dolari. ~n viața de zi cu zi, Christina este mare iubitoare de animale, având acasă trei superbi căței.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

65

With an enviable career behind her, the 29-year old American is a famous model, starred in succesful movies and the cards have no secrets left for her. This is in a nutshell Christina Lindley, the gorgeous poker player. She was born in Atlanta, Georgia. Discovered by an photographer in a Georgia mall, she debuted as a model at age 14. Her body with voluptuous curves has helped her become a A-list topmodel. She was featured in hot pictorials in famous publications, such as „Muscular Development”, „Maxim” and „Playboy”. She tried her hand at acting and did a wonderful job. She was cast in „The Marine” along with John Cena and in „Big Momma’s House 2”. She is also known for the appearances in TV shows and also for her presence at the poker tournaments for celebrities.

Poker, love at first sight Christina Lindley’s father was the one to introduce this game to her and teach her the ropes. „I fell for the poker game the moment I started playing it. For the first time in my life, I had discovered something to top my passion for acting” confessed the sensual American. Christina is known as one of the hotties in the poker community. Plus, she is doing pretty good at the table. Along her career, her winnings have reached over USD1 billion, largely from the online tournaments. One of her best performances is the second position at the 24 Event at Full Tilt Online Poker Series XIV (FTOPS). Thanks to this ranking, the blonde player cashed for USD106,460. In her regular life, Christina is a great animal lover and a proud owner of three lovely dogs.

Christina Lindley, the sexy- poker player


66

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Drama unui mare campion

Drama of a champion

Erick Lindgren, la reabilitare by Daria Maria Diaconu

Jucătorul american de poker, câștigător al WSOP și WPT suferă de ludopatie, adică este dependent de jocurile de noroc. Viața lui Erick Lindgren, `n vârstă de 36 de ani, era una de vis și avea tot ce și-ar fi putut dori cineva. ~n anul 2008, americanul a fost declarat jucătorul de poker al anului, dar cu toate acestea viața lui a luat o turnură nedorită. S-a transformat `ntr-un jucător compulsiv-obsesiv. Simțea nevoie de adrenalină. A `nceput să parieze `n neștire și să-și riște averea, conștient de marile pierderi financiare pe care le suferea.

Datorii imense Erick a ajuns să acumuleze datorii de peste 10 milioane de dolari. A `nceput să se ferească de prieteni, de rude, să nu mai răspundă la telefoane, știind că era căutat de cei cărora le datora bani. Când Lindgren nu mai vedea nicio portiță de salvare, `n ajutorul lui a sărit un bun prieten, soțul unei cunoscute jucătoare de poker. Aceștia l-au convins că are o mare problemă cu dependența de jocuri de noroc și l-au internat `ntr-o clinică de reabilitare. ~n prezent, Erick `și tratează ludopatia (n.r. dependența de jocuri de noroc) `ntr-un centru de reabilitare din California, unde se află `n cadrul unui program de recuperare. „Nu eram cu nimic diferit de persoanele dependente de droguri sau de alcool”, a recunoscut jucătorul american de poker. Erick mizează pe poker, pe revenirea la mesele de joc `n turneele live, pentru a reuși să-și plătească datoriile pe care le are. Lindgren, care din mai 2011 este căsătorit cu Erica Schoenberg, a adunat din poker peste șapte milioane de dolari.

The American poker player, a WSOP and WPT winner, suffers from ludopathy – addiction to gambling. Erick Lindgren, age 36, used to have a life that most people would only dream of. In 2008, he was crowned the poker player of the year. But his life went a different direction. Erick turned into a compulsive-obsessive player. His need for adrenalin made him gamble unresponsibly and reached a point where he would jeopardize his wealth, even though he was very much aware of his financial loss.

Huge debts Erick’s debts amounted over $10 millions. He started dodging his friends, relatives, he would not answer the phone, knowing that his creditors were at the other end of the line. When Erick had hit the rock bottom, a friend came to his rescue (the husband of a known poker player). They finally made him understand that he had a huge gambling addiction and admitted him into a rehabilitation clinic. Currently, Erick is getting professional treatment for ludopathy (gambling addiction) in a Californian center, enrolled in a recovery program. „I was no different than people addicted to drugs or alcohol”, admitted the poker player. Erik „is putting his money” on his comeback to poker, to the live tournaments he hopes to play to be able to pay his debts off. Lindgren, married to Erica Schoenberg since May 2011, has made so far over $7 millions.

Erick Lindgren, in rehabilitation


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

67

Serviciul InterCity Tarifele pentru categoria de trenuri INTERCITY au fost ajustate de la `nceputul lunii martie 2013, cu scopul de a: l spori atractivitatea pentru o gamă cât mai mare de utilizatori l păstra competitivitatea cu celelalte mijloace de transport pasageri l permite accesul unui segment cât mai mare de pasageri spre gama de servicii de vârf Astfel, tarifele pe distanțe scurte și medii, sunt acum cu până la 28,5% mai mici. De exemplu, pentru un abonament lunar pe o rută de până `n 60 km, pasagerii plătestc cu peste 150 lei mai puțin. Mai mult, se beneficiază și de: l 25% reducere la toate călătoriile pe parcusul unui an `ntreg `n baza cardului Tren Plus, care costă 100 lei; l 5% reducere la cumpărarea online a biletelor pe site-ul www.cfrcalatori.ro, după aplicarea altor discounturi. De asemenea, există și posibilitatea modificării datelor de călătorie `nscrise pe biletele cumpărate online pe site-ul cfrcalatori.ro, prin utilizarea funcției “Modificare date călătorie” din aplicația „Cumpără bilete CFR”.  

Trenuri InterCity:   IC   531   532   553   563   554   564   573   572   593   346*   347**   472   473    

Plecare Bcureşti  Nord       Oradea     Bucureşti  Nord   Mărăşeşti   Suceava     Iaşi   Bucureşti  Nord   Galaţi   Bucureşti  Nord   Bucureşti  Nord   Arad   Bucureşti  Nord   Arad  

Rute ora  plecare   Sosire   Pl.  13.10   Oradea   Pl.  11.20   Bucureşti  Nord   Pl.  17.00   Suceava   Pl.  20.40   Iaşi   Pl.  16.35   Bucureşti  Nord   Pl.  16.30   Mărăşeşeşti   Pl.  15.50   Galaţi   Pl.  04.50   Bucureşti  Nord   Pl.  15.45   Timişoara  Nord   Pl.  13.10   Arad     Pl.  04.42   Bucureşti  Nord   Pl.  17.40   Arad     Pl.  00.28   Bucureşti  Nord  

*346 va  circula  din  22.04.2013  (combinat  cu  531)   **347  va  circula  din  24.04.2013  

Serviciul  InterCity  

 

Tarifele pentru  categoria  de  trenuri  INTERCITY   au  fost  ajustate  de  la   începutul  lunii   martie  2013,  cu   scopul  de  a:   • spori  atractivitatea  pentru  o  gamă  cât  mai  mare  de  utilizatori     • păstra  competitivitatea  cu  celelalte  mijloace  de  transport  pasageri     • permite  accesul  unui  segment  cât  mai  mare  de  pasageri  spre  gama  de  servicii  de  vârf  

Astfel, tarifele   pe   distanţe   scurte   şi   medii,   sunt   acum   cu   până   la   28,5%   mai   mici.   De   exemplu,   pentru   un   abonament   lunar   pe   o   rută   de   până   în   60   km,   pasagerii   plătestc   cu   peste   150   lei   mai   puţin.     Mai  mult,  se  beneficiază  şi  de  :   -­‐ 25%   reducere   la   toate   călătoriile   pe   parcusul   unui   an   întreg   în   baza   cardului   Tren   Plus,   care   costă  100  lei;   -­‐ 5%  reducere  la  cumpărarea  online  a  biletelor  pe  site-­‐ul  cfrcalatori.ro,  după  aplicarea  altor   discounturi.     De  asemenea,  există  şi  posibilitatea  modificării  datelor  de  călătorie  înscrise  pe  biletele  cumpărate   online   pe   site-­‐ul   cfrcalatori.ro,   prin   utilizarea   funcţiei   “Modificare   date   călătorie”   din   aplicaţia                       „Cumpără  bilete  CFR”.       Exemple  tarife:  

Zona  kilometrică    

51 –  60  km     ex:  Bucureşti  –  Ploieşti;  Timişoara  –  Lugoj;  Cluj   Napoca  –  Câmpia  Turzii   91  –  100  km     ex:  Timişoara  –  Caransebeş;  Bucureşti  –  Roşiori         31  –  40  km     ex:  Brăila  –  Galaţi       401  –  500  km     ex:  Bucureşti  –  Iaşi;  Bucureşti  –  Suceava     601  –  700  km     ex:  Bucureşti  –  Arad;  Bucureşti  –  Oradea   Tarif  abonament  lunar  zona  51-­‐60  km        

Tarife până  la  1   martie  2013  (lei)   Cls  I-­‐a   Cls  II-­‐a  

Tarife începând  cu   1  martie  2013  (lei)   Cls  I-­‐a   Cls  II-­‐a  

Diferenţe (lei)   Cls  I-­‐a  

Cls II-­‐a  

40,20  

30,10

33,80

24,50  

-­‐  6,40    

-­‐5,60

57,50  

42,70  

52,30  

37,80  

-­‐ 5,20    

-­‐5,60

36,90  

28,00

27,80  

20,00  

-­‐8,90  

-­‐8,00  

156,60  

106,30  

163,00  

113,60  

+ 6,40    

+ 7,30    

182,00

142,00

187,80  

144,20  

+ 5,80    

+ 2,20    

562,80

409,50

-­‐153,30

Valoarea rezervării  locului  pentru  trenurile  InterCity  este  de  5  lei.  

    ora     sosire     01.05   Sos.     23.05   Sos.     23.34   Sos.     23.33   Sos.     Sos.   23.13   Sos.  19.22   Sos.  19.30   Sos.  08.30   Sos.  23.50   Sos.  00.58   Sos.  16.10   Sos.  05.12   Sos.  12.10  

InterCity este oferta de transport feroviar de călători a CFR Călători, prin care pasagerii beneficiază de cea mai completă și modernă gamă de servicii și confort pe `ntreaga durată a călătoriei la bordul trenurilor: fotolii confortabile, climatizarea tuturor spațiilor destinate călătorilor, alimentare cu energie electrică pentru calculatoare personale și iluminare individuală `n dreptul fiecărui scaun, instalație de sonorizare, dispozitive electronice de afișaj al rutei atât la interiorul cât și la exteriorul vagonului, sis-

  InterCity  este  oferta  de  transport  feroviar  de  călători  a  CFR  Călători,  prin  care  pasagerii  beneficiază  de  cea  

tem de supraveghere video, uși de acces cu acționare automată, catering pentru serviciile cu parcurs lung. Parcul de material rulant care deservește trenurile InterCity este integral nou construit și `ndeplinește `n totalitate condițiile de interoperabilitate, folosind cele mai moderne și sigure soluții și tehnologii, permițând dezvoltări viitoare de noi servicii la bord. Informații suplimentare sunt disponibile pe www.cfrcalatori.ro CFR Călători - Partenerul tău de drum!


68

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Portugalia, un tarâm de vis pentru pasionații jocurilor de noroc

Portugal, dreamland for gambling lovers

Cazinoul Estoril,

cel mai mare din Europa / the largest in Europe by Daria Maria Diaconu

Estoril este un oraș din Portugalia vestit pentru apele termale și aerul cosmopolit și aristocrat. La `nceput doar o mică stațiune, a devenit ulterior o destinație preferată de regii europeni exilați, printre care și regele Carol al României. „Riviera Portugheză”, cum mai este denumit orașul Estoril, are grădini superbe, terenuri de golf, o plajă splendidă și, mai ales, un impresionant cazinou.

Loc de `ntâlnire pentru `nalta societate Cazinoul Estoril a fost locul de `ntâlnire al `naltei societăți și un cuib al spionilor `n timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost sursă de inspirație pentru Ian Fleming, care a scris nuvela

„Casino Royale”, după care s-a făcut și celebrul film cu starul Daniel Craig `n rolul temutului agent 007 James Bond.

1.000 de sloturi și turnee live `n weekend Cazinoul Estoril se află la 18 kilometri de capitala Lisabona și la 20 de kilometri de aeroportul internațional. Directorul artistic al cazinoului este actorul Julio Cesar. Fondat de Teodoro das Malas, `n prezent este administrat de Mario Assis Ferreira. Cazinoul are 1.000 de slot machines și un număr foarte mare de jocuri live la mese. Locația poate fi considerată, pe bună dreptate, un paradis pentru pasionații de jocuri de noroc. Aici, aceștia au posibilitatea de a

Estoril is a city in Portugal, reputed for its thermal waters and cosmopolite and noble ambience. At first a small resort, it later became a favorite destination for the European dispossessed royals, among whom we mention King Carol of Romania. „The Portuguese Riviera”, as the city of Estoril was dubbed, hosts beautiful gardens, golf courts, a splendid beach and, most of all, an imposing casino.

Gathering spot for elites Estoril Casino was the meeting place for the high society and a real nest for the espionage agents during the WWII. It was also the source of inspiration for

Ian Fleming, who wrote „Casino Royale” novel, which on its turn prompted the famous James Bond movie with Daniel Craig playing the part of the 007 Agent.

1,000 slots and live tournaments at weekends Estoril Casino is 18 kilometres off the city of Lisbon, the capital and 20 kilometres away from the international airport. The actor Julio Cesar is the artistic manager of the Casino. Initially founded by Teodoro das Malas, it is currently managed by Mario Assis Ferreira. The Casino features 1,000 slot machines and a large number of live table games. The location is truly considered


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

69

Este, `ncă, cel mai mare cazinou de pe bătrânul continent, reputație la care se adaugă și faptul că această locație a fost menționată `n cărți și a apărut `n filme de succes.

Estoril Casino is still the largest on the old continent, and its reputation grows even stronger as this location has been mentioned in books and successful movies.

juca la ruletă, black jack, punto banco, poker etc. ~n fiecare weekend, sunt organizate turnee de poker live.

as a bliss for the gambling lovers. Here, they are given the opportunity to play roulette, blackjack, punto banco, poker, etc. Every weekend, the Casino hosts live poker tournaments.

Restaurante și alte facilități O vizită la cazinoul Estoril este o experiență cu totul deosebită. Locația este `n continuă schimbare și modernizare. Turiștii au la dispoziție baruri, restaurante, cafenele, cluburi de noapte și o galerie de artă. The Black & Silver Room este cea mai versatilă și dinamică `ncăpere a cazinoului Estoril. Poate primi 1.100 de invitați la dineuri. Tot aici pot fi organizate conferințe, seminarii și diverse alte evenimente de amploare. The Panoramic Room oferă

o priveliște care `ți taie respirația, spre grădinile cazinoului. Sala Auditorium are următorul motto: „Is it all about the show”. Aici se țin concerte și spectacole de tot felul, sala având o capacitate de 340 de locuri. Restaurantele sunt cu totul speciale și satisfac gusturile celor mai exigenți clienți. The Mandarin Estoril Restaurant este unul dintre cele mai bune localuri chinezești din Portugalia. Meniul conține 119 specialități. The Zeno Lounge Restaurant este un amestec mai mult decât interesant de bucătărie italiană cu influențe latino/americane. Art Gallery este a doua cea mai veche galerie de artă din Portugalia. Și-a deschis porțile `n anul 1958. Aici sunt promovate intens operele tinerilor artiști.

Restaurants and more amenities A visit at Estoril Casino, an everchanging location, is indeed an exceptional occassion. The tourists are invited to open bars, restaurants, coffee houses, night clubs and an art gallery. The Black & Silver Room is the most versatile and dynamic room at Estoril Casino. It can accommodate over 1,100 guests for official dinners, conferences, seminars and other large scale events.

The Panoramic Room faces the Casino gardens, a breathtaking view for everyone. The Auditorium Hall displays the following motto,„Is it all about the show”. This 340-seat Hall hosts a wide range of shows. Restaurants are totally exquisite and they best satisfy the taste buds of the most demanding clients. The Mandarin Estoril Restaurant boasts about being one of the best Chinese restaurants in Portugal. The menu includes a long list of 119 items. The Zeno Lounge Restaurant is more like a unique mixture of the Italian cuisine, with Latin-American influences. Art Gallery is the second oldest art institution in Portugal. It opened to the large public in 1958 and greatly promotes the works of the young artists.


Horoscopul perioadei EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Berbec21.03-19.04 La `nceputul perioadei ai toate șansele să câștigi bani datorită unui succes profesional. De asemenea, vei fi tentat să te implici `ntr-o afacere la limita legalității.

Interesul pentru chestiunile materiale va crește considerabil. Ai putea să obții niște bani din colaborări sau poate vei primi un cadou.

Aries21.03-19.04

Cancer

In the first half of the interval, chances are high you make money from a professional accomplishment. Also, the temptation to enter a business bordering on illegality will almost draw you in.

The material issues will hold a higher position in your agenda. You could make some money from partnerships or, better, you might receive a gift.

Taur20.04-21.05 Până pe data de 17 martie fii atent, căci se pot ivi tot felul de `ncurcături `n plan financiar. Dacă ți se cer bani cu `mprumut, fii cât se poate de prudent.

Taurus

A A

Rac22.06-22.07

A

La `nceputul intervalului colaborările te vor avantaja, cel puțin din punct de vedere financiar. Dacă dorești să te implici `n activități speculative sau jocuri de noroc, fii cât se poate de prudent la sfârșitul lunii martie.

20.04-21.05

Leo

Until March17, be extra careful as you will get tangled in a financial turmoil. If asked to borrow money, be as vigilant as possibly can.

Gemeni22.05-21.06 ~ntâlnirile cu prietenii, activitățile sociale `n care dorești să te implici te vor obliga să scoți mai mulți bani din buzunar decât te‑ai fi așteptat.

22.06-22.07

Leu23.07-22.08

A

23.07-22.08

At the beginning of the interval, at least your finances will be boosted by your professional associations. Should you intend to start some speculative activities or gambling, be as cautious as possible towards the end of March.

FecioarĂ23.08-22.09 Nu vei avea probleme din punct de vedere financiar. Vei avea posibilitatea să faci o cumpărătură importantă, dar e bine să te gândești de două ori `nainte de a scoate banii din buzunar.

Gemini22.05-21.06

Virgo

Hanging out with friends, the social activities that you want to be part of will make you cash out more than you expected.

No financial troubles will follow you right now. You will be given the opportunity to make an important purchase, but you should think twice before putting your money down.

A

A A

A

A

A

A

70

23.08-22.09

A


6 aprilie – 5 mai

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

A

BalanȚĂ23.09-23.10 Unele proiecte mai vechi ar putea căpăta contururi reale, dar chiar și așa prudența se cere a fi pusă pe primul plan `n tot ce `ntreprinzi.

Libra

A

Vei avea parte de ceva alergătură pentru a intra `n posesia sumelor ce ți se cuvin. Este, de asemenea, posibil să semnezi un contract avantajos.

23.09-23.10

Capricorn21.03-19.04 To get the money you deserve will take you some running around. It is very likely you sign an advantageous contract.

A

A Scorpion24.10-22.11 Sunt șanse să câștigi mai mult decât `ți imaginezi, dar banii nu-ți rămân `n buzunar decât pentru scurt timp. Ești dornic să cheltuiești.

A

VĂrsĂtor21.01-19.02 Vei cheltui o sumă de bani pentru a pleca `ntr-o călătorie, dar măcar te vei distra de minune. Evită să te implici `n speculații financiare riscante.

Scorpio24.10-22.11

Aquarius

Chances of winning are better than you ever dreamed, but money will not stick to your pocket for a long time. You are about to start a spending spree.

You will spend a certain amount of money to travel somewhere, but at least you will not be dissapointed, as you will have fun. Avoid at all costs the risky financial speculations.

Cheltuielile vor crește considerabil `n a doua jumătate a intervalului. Activitățile de divertisment te vor determina să bagi adânc mâna `n buzunar, dar echilibrul financiar nu va fi zdruncinat.

Sagittarius

A

Va fi mare agitație `n plan financiar. Vei cheltui, dar vei și câștiga. O afacere pe care o credeai pierdută va `ncepe să capete contururi precise.

Pisces20.02-20.03

23.11-21.12

Your expenses will be rather sizeable in the second half of the interval. The entertainment activities will have you spend even more, but you will remain financially stable.

21.01-19.02

PeȘti20.02-20.03

A

A

SĂgetĂtor 23.11-21.12

A

A

by Cristina Vanea

Capricorn22.12-20.01

Some older projects could gain a clearer shape, but even so prudence should take the best seat in all your endeavours.

A

71

A financial commotion will take place around you. You will both spend but also win in return. A business you thought long gone will start gaining a more definite shape.

A


72

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Eveniment-cazino / Casino event A câștigat 388 de milioane de dolari la loterie

He won USD388 millions in lottery

/

A 44-year old Dominican hit the jackpot at the Powerball lottery in New Jersey, USA. The name of the lucky winner is Pedro Quezada. This amount is the fourth highest in the Poweball history. The Dominican player confessed that he would help his family, as this is his first priority. ‚We still cannot believe this is true. We have never expected it, but we are grateful to God for this money,’said Ines Sanchez, Quezada’s wife, for the „Bergen Record” daily newspaper.

Un dominican `n vârstă de 44 de ani a câștigat premiul cel mare la loteria Powerball din New Jersey, SUA. Numele norocosului este Pedro Quezada. Este al patrulea cel mai mare premiu plătit din istoria Powerball. ~nvingătorul a declarat că prioritatea sa este să-și ajute familia cu acești bani. „~ncă nu ne vine să credem că este adevărat. Nu ne‑am așteptat niciodată la așa ceva, dar `i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta”, a declarat soția lui Pedro Quezada, Ines Sanchez, pentru cotidianul „Bergen Record”.

Cel mai lung turneu de poker, `n Guinness Book

/

The longest poker tournament, in the Guinness Book

Guinness World Records a recunoscut oficial că Iron Man Poker Challenge este cel mai lung turneu de poker jucat fără `ntrerupere din lume. Competiția mai sus-menționată s-a `ntins pe durata a 36 de ore, 34 de minute și 11 secunde. La turneu au participat 192 de competitori. Concursul a avut loc la cazinoul Delaware Park din Statele Unite ale Americii `n 2012. Câștigător a fost cehul Peter Konas. ~nvingătorul a plecat acasă un un premiu `n valoare de 27.160 de dolari.

S-a dezbrăcat după ce a pierdut la cărți Wanda Nara este soția fotbalistului Maxi Lopez. Recent, blonda a jucat strip poker și, spre ghinionul ei, a pierdut. A fost nevoită să respecte regulile și să-și dea hainele jos. Astfel, Wanda a publicat imaginea cu ea `n lenjerie intimă pe contul său de Twitter. Mesajul pe care l-a scris lângă fotografie este mai mult decât edificator. „Of, nu mai joc niciodată nimic. Nu am noroc, asta e clar... Nu jucați niciodată cărți pe dezbrăcate...”, s-a plâns Wanda pe internet.

Wanda Nara is Maxi Lopez’s wife, the soccer player. Not long ago, the blonde played strip poker and – what a bad luck – she lost. She had to comply with the rules and drop her clothes. Then, on her Twitter account, Wanda posted photos with herself in her lingerie. The caption is more than self-explanatory. „I will never play anything any more. My luck is gone, obviously...I will never again play strip poker”, complained Wanda on the internet.

/

Guinness World Records has officially recognized that Iron Man Poker Challenge is the longest poker tournament in the world, continuously played. The competition above can boast that it lasted for 36 hours, 34 minutes and 11 seconds. A number of 192 players were in the game. The location was the Delaware Park Casino in the USA, the year of 2012. The Czech Peter Konas was the lucky winner to take home the USD27,160 prize.

Went nude after lost at cards


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

73


74

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

Eveniment-cazino / Casino event Rafael Nadal, `ntr-o nouă reclamă PokerStars PokerStars anunță lansarea unei noi campanii TV globale, `n care actorul principal este superstarul tenisului Rafa Nadal. Spoturile TV vor putea fi vizionate `n `ntreaga lume `n săptămânile următoare și `l vor avea `n primplan pe Rafa Nadal, surprins `n timpul unei partide de poker online, adversarul fiind un personaj fictiv, unul dintre cei 50 de milioane de jucători ai site-ului. Campania surprinde esența pokerului ca sport al minții, o bătălie `n care poate intra oricine.~n clipurile publicitare de 30 de secunde, Rafa Nadal, de 11 ori campion de Grand Slam, joacă `mpotriva unui personaj fictiv pe nume Lucia Arroyo, al cărei cel mai mare moment de glorie `ntr-o competiție este locul al doilea obținut `ntr-o bătaie cu perne, `n orășelul ei. Nadal joacă turneul de pe iPad-ul lui, făcând baie, la el acasă. Arroyo joacă pe laptop, `n sala bibliotecii locale. “Joc pe PokerStars fiindcă `mi place competiția – lupta minților. Iată despre ce e vorba `n acest clip publicitar”, a declarat Rafael Nadal.

/

Rafael Nadal, in a new PokerStars ad PokerStars announces the launching of a global TV campaign, where Rafael Nadal, the tennis superstar, is the main actor. For the next weeks, the TV spots can be watched worldwide. They will feature Rafael Nadal in the middle of an online poker game and his opponent will be a fictitious, one of the 50 million players of the site. The campaign will catch the core of the poker as a mind sport, a battle everyone can enter. During the 30-second clips, Rafael Nadal, an 11-time Grand Slam champion, plays against an imaginary character called Lucia Arroyo, whose biggest moment of glory in a competition was a second place in a pillow fight in her native town. Nadal is playing the tournament on his iPad while taking a bath at home. Arroyo is on the laptop, at the local library. „I am playing on PokerStars because I love competiton – the battle of the minds. This is what the clip is about”, said Rafael Nadal.


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

75

Eveniment-cazino / Casino event

/

Simulare de incendiu la Casino New York

Fire simulation at New York Casino

Cazinoul New York din Monterrey, Mexic, a solicitat ajutorul autorităților pentru a vedea cât de repede se evacuează locația `n cazul unui incendiu. Pentru a duce planul la bun sfârșit, s-a simulat un incendiu la bucătărie. Un total de 56 de clienți și 51 de angajați se găseau `n interiorul cazinoului. Toată lumea a fost evacuată `n 90 de secunde pe cele șase ieșiri de urgență ale cazinoului respectiv. La acțiune au participat Crucea Roșie, Pompierii și protecția Civilă, care au ajuns la locul „incidentului” `n cinci minute.

Gerard Pique a „spart” 4.000 de euro `ntr-o noapte

/

Presa iberică scrie c\ fotbalistul spaniol Gerard Pique a cheltuit, recent, `ntre 3.000 și 4.000 de euro `ntr-o noapte petrecută la Casino de Barcelona. Partenerul de viață al cântăreței columbiene Shakira, `mpreună cu care are un băiețel pe nume Milan, este mare `mpătimit de jocuri de noroc. Chiar dacă, `n ultima perioadă, frecventează mai rar astfel de locații din cauza faptului că este urmărit `ndeaproape de paparazzi. Pe vremea când se afla la Manchester, fotbalistul echipei F.C. Barcelona era jucător `nrăit, ajungând chiar să joace 30.000 de euro `ntr-o noapte la cazinou.

David Bisbal și-a `ncheiat turneul acustic la cazinou Binecunoscutul cântăreț spaniol David Bisbal, care a fost și `n România, a făcut spectacol la Casino Victoria din Argentina. El a susținut un concert acustic care s-a bucurat de mare succes. Artistul iberic și-a prezentat noul album și, odată cu acest spectacol, a `nchis seria de turnee acustice pe care le-a susținut `n țări din toată lumea.

The New York Casino in Monterrey, Mexico, asked for the help of the authorities to see how fast the location is being evacuated in case a fire breaks out. To carry their plan, they had a fire simulation in the kitchen. A total of 56 customers and 51 employees were inside the Casino. Everyone was out in 90 seconds while used all 6 emergency exits. The Red Crosss was involved in this drill and the firefighters and the civil protection reached the „incident” site in 5 minutes.

Gerard Pique squandered 4,000 euros one night The Hispanic media says that the Spaniard soccer player Gerard Pique has recently wasted somewhere between three and four thousand euros during one night at Casino de Barcelona. The domestic partner of the Columbian singer Shakira, with whom he has a boy named Milan, is a gambling lover. He has crossed the threshold of the casino less often now as paparazzi are on his case all the time. While he was with Manchester, the Spanish team member of F.C. Barcelona was a confirmed player, even gambling 30,000 euros a night at the casino.

/ The famous Spanish singer David Bisbal, who also sang in Romania, had a show at the Victoria Casino in Argentina. He performed an acoustic concert that enjoyed a great success. The Spaniard introduced his new album and this show ended the series of the acoustic concerts he held worldwide.

David Bisbal wraps up his Acustico tour at casino


76

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

77


78

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Producători/Producers Inchiriere terminale Pariuri Sportive Tel: +40 269 865 893, Mobil: +40 751 108 859 Web: www.baumbet.ro E-mail: baum@baumbet.ro

ROMSLOT - Asociația Organizatorilor de Sloturi Str. Corvinilor nr. 6D, cod 060772 Sector 6, București Tel: +40 21 315 8540 E-mail: office@romslot.ro

Address: 275-277 Calea Bucureștilor, 075100 - Otopeni, România Phone: +40 374 159 000, Fax: +40 374 159 020 Email: avasile@admiral.ro, Web: www.novoinvest.ro

Tel.: 0040735636481 mail: sales@newtonslots.com www.newtonslots.com

VÂNZARE, ÎNCHIRIERE JOCURI DE NOROC ȘI SISTEME JACKPOT Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Sibiu Tel.: 0269/865893, Fax: 0269865379 E-mail: baum@baumgames.ro, Web: www.baumgames.ro

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Slot Rooms

We proudly recomend: Poker Sites

We proudly recommend: Betting Houses

We proudly recommend: Our Partners . CONFERIN}A ROMÂNĂ DE GAMBLING, www.conferinta-gambling.ro


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Our Partners

Odeon Odeon Odeon Odeon

PREMIER PALACE PREMIER PALACE PREMIER PALACE PREMIER PALACE H O T EHLO& T ESLPA H &OSTPA E L &HS OPA T E L & S PA

Restaurant &Restaurant Events Restaurant & Events Restaurant & Events & Events

Bd. Ghencea Bd. nr.134 Bd. Unirii nr.162 Splaiul Unirii nr.255 Ghencea nr.134 Bd. Ghencea nr.134 Bd.Ghencea Ghencea Bd.nr.134 nr.134 Ghencea nr.134 Bd. Ghencea nr.134 Bd.Splaiul Ghencea Splaiul nr.134 Unirii nr.162 Splaiul Unirii nr.162 Splaiul Unirii Splaiul nr.162 Unirii nr.255 Splaiul Unirii nr.255 Splaiul Unirii nr.255 Tel: +4 031 407 407 031 437 9799 Tel:031 +4 021 322 3003 Tel:6000 +4 031 407Tel: 6000 +4 031 407 Tel: 6000 Tel:+4 +4031 031 Tel: 407 +46000 6000 031 407Tel: 6000 +4 031 407 6000 Tel:Tel: +4 +4 031Tel: 407+4 6000 031 437Tel: 9799 +4 031 437 9799 Tel: +4 Tel: 437 +49799 021 322 Tel: 3003 +4 021 322 3003 Tel: +4 021 322 3003 office@premierpalace.ro office@premierpalace.ro office@premierpalace.ro office@premierpalace.ro office@premierpalace.ro office@premierpalace.ro office@odeon-restaurant.ro office@odeon-restaurant.ro office@odeon-restaurant.ro office@garden-club.ro office@garden-club.ro office@garden-club.ro office@premierpalace.ro office@premierpalace.ro office@odeon-restaurant.ro office@garden-club.ro www.premierpalacegroup.ro www.premierpalacegroup.ro www.premierpalacegroup.ro www.premierpalace.ro www.premierpalace.ro www.premierpalace.ro www.odeon-restaurant.ro www.odeon-restaurant.ro www.odeon-restaurant.ro www.garden-club.ro www.garden-club.ro www.garden-club.ro www.premierpalacegroup.ro www.premierpalace.ro www.odeon-restaurant.ro www.garden-club.ro

www.teatruldemagie.ro Phone: 0761334.334.

Str. Zorelelor 44A, Snagov Tel: +40 374 110 000 Email: info@vila23.ro www.vila23.ro

79


80

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Our Partners


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

81

We proudly recommend: Our Partners

www.oana-style.ro

Str. Moise Nicoară, nr.18, sector 3 București tel: 031.437.81.35; fax: 031.437.81.34 Rezervări bilete: 0724.016.269; rezervari@vreaubilet.ro e-mail: vreaubilet@gmail.com; website: www.vreaubilet.ro


82

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

We proudly recommend: Our Partners


advertising divine

www.fillboard.ro

ACOLO JUCÄ‚M Licenta exclusiva tr@net servicii,

Str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr, 7, sector 2, Bucuresti, Tel.: 021 411 01 91, 0720 534 545


KEEP CALM READ AND

Casino Life & Business Magazine edition 40 April 2013  

Casino Life & Business Magazine edition 40 April 2013

Casino Life & Business Magazine edition 40 April 2013  

Casino Life & Business Magazine edition 40 April 2013

Advertisement