Page 60

60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

sea produsul ignoranței sau uneori o simplă indisponibilitate de a aplica ceea ce cunoaștem ca fiind o strategie corectă. Trebuie, pe de o parte, să ne depășim ignoranța, și, pe de altă parte, să ne asigurăm că aplicăm ceea ce am învățat.

ke but don’t often admit to. By writing these items down we start to acknowledge at least to ourselves what we are doing wrong. And then, as a document, the list can repeatedly remind us of our shortcomings and what we need to do to correct them.

7. Trebuie să ne înfruntăm carențele naturale și să decidem să le corectăm, cu disciplină și auto-control

9. Address each listed problem in turn, directly amending our habitual responses with proper play

Cunoștințele sunt necesare dar insuficiente pentru a câștiga jocul. Trebuie să ne dezvoltăm de asemenea forța emoțională și mintală pentru a face ceea ce am învățat. La ce bun să învățăm că trebuie să împăturim Q-7 în ultima poziție când avem de-a face cu o mărire dacă o punem pe seama „norocului”?

We make these amends intentionally and we keep track of their completion as we systematically and thoroughly address our shortcomings. 10. Continue to take a personal inventory of how we are improving or failing to improve as we attempt to address the weaknesses in our game It is not enough to take one step of progress. We must continue to examine ourselves and assess our strengths and weaknesses. In this way we will have an up-to-date account of our progress with remediation.

8. Facem o listă cu acte și obiceiuri proaste cărora le-am căzut pradă, și să acționăm sistematic pentru a le corecta O astfel de listă funcționează ca o amplificare a greșelilor pe care le facem, dar pe care adesea nu recunoaștem că le facem. Scriind pe hârtie aceste lucruri începem să recunoaștem, cel puțin față de noi înșine, că ceea ce facem este greșit. și apoi, ca un document, lista ne poate reaminti în mod repetat de greșelile noastre și de ceea ce trebuie să facem pentru a le corecta. 9. Abordăm fiecare problemă pe rând, modificându-ne direct răspunsurile obișnuite cu un joc corespunzător Facem aceste modificări intenționat și ținem socoteala îndeplinirii lor, pe măsură ce abordăm în mod sistematic și intensiv carențele pe care le avem. 10. Continuăm să ținem un inventar personal despre cum ne îmbunătățim sau nu reușim să ne îmbunătățim tentativele de a ne aborda slăbiciunile jocului Nu este suficient să progresăm cu un pas. Trebuie să continuăm să ne examinăm și să ne evaluăm punctele forte și pe cele slabe. În acest fel, vom avea o evidență la zi cu progresele noastre.

11. Aplicarea constantă, practicarea instrumentelor pe care leam învățat și auto-controlul pe care l-am dezvoltat pentru a ne duce jocul la un nivel superior După cum spune proverbul, repetiția este mama învățăturii. Simpla învățare și aplicare a aceea ce ați învățat va fi insuficient pentru a vă dezvolta suficient jocul. Stăpânirea jocului necesită aplicații regulate și constante. Aceasta vine doar cu abilitatea de a transforma în obicei și rutină ceea ce ați învățat. 12. Împărtășiți ceea ce ați învățat cu ceilalți - dar nu la masă! Stăpânirea adevărată vine din abilitatea de a-i învăța pe ceilalți ceea ce ați învățat. Așa că împărtășiți aceste idei, prin discursuri și în scris. Construiți pe ceea ce ați învățat prezentându-le și celorlalți lecțiile pe care le-ați asimilat. Iar în timp ce faceți asta, încorporați cu totul ceea ce ați învățat până la baza ființei dvs !

product of ignorance or sometimes a simple unwillingness to apply what we know to be correct strategy. We must both overcome our ignorance and make sure to apply what we’ve learned. 7. We must face our natural shortcomings and resolve to correct them with discipline and self-control Knowledge is a necessary but insufficient tool for winning play. We must also develop the emotional and mental strength to do what we have learned is the correct action. What good does it do to learn that we need to fold Q-7 in late position when facing a raise and reraise if we call because we’re “feeling lucky”? 8. Make a list of bad actions and habits we have fallen prey to, and systematically go about correcting them Such a list functions as an amplification of the mistakes we ma-

www.casino-magazine.ro

11. Thorough constant application, practice the tools we’ve learned and the self-control we’ve developed to bring our game to a higher level As the saying goes, practice makes perfect. Just learning and applying what you’ve learned will be insufficient to develop your best game fully. Mastery requires regular and consistent application. That only comes with the ability to turn into habit and routine that which you’ve learned. 12. Share what we’ve learned with others — but not at the table! True mastery comes from being able to teach others what you’ve learned. So share these ideas in discourse and writing. Build on what you’ve learned by bringing to others the lessons you’ve absorbed. And in so doing truly incorporate what you’ve learned in the basic fiber of your being!

Profile for casino life

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Advertisement