Page 58

58

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

that are within your control will require all of your energy. 2. Recognize the laws of probability and chance are a power mightier than our will Those laws are immutable. It is only within the context of those fixed laws that we can exercise our control. At the same time, however, our opponents may not be clear thinking or rational enough to acknowledge this. In that case, we may wish to exploit their superstitious and illogical views for our own ends.

jocului oponenților dvs (și asupra dvs.), ele sunt irelevante. Exceptând abilitățile mecanice deosebite sau a înșelăciunilor, distribuția cărților este în totalitate mai presus de controlul jucătorului de poker. Acei factori care se află sub controlul dvs. vor necesita toată energia dvs. 2. Recunoașteți că legile probabilității și șansa sunt o putere mai mare decât dorința noastră Acele legi sunt imuabile. Doar în cadrul contextului acelor legi lixe ne putem exercita controlul. În același timp, totuși, oponenții noștri ar putea să nu gândească clar sau să fie suficient de raționali pentru a recunoaște acest fapt. În acest caz, am putea dori să le exploatăm superstițiile și viziunile lor ilogice pentru propriile noastre scopuri. 3. Luăm decizii pentru a ne concentra întreaga energie asupra acelor factori pe care îi putem controla Vă puteți controla emoțiile, imaginea, jocul și gândirea. Promiteți că veți face cel mai bun joc în permanență, concentrându-vă pe aceste aspecte ale jocului. 4. Ne angajăm să acționăm

cu moralitate la masă Este ușor să ne lăsăm duși de val și să ne lăsăm eforturile competitive să ne împiedice din a ne purta decent cu ceilalți. Însă trebuie să rezistăm în fața acestor dorințe, concentrându-ne atenția pe modul în care ne putem îmbunătăți respectând în același timp constrângerile etice ale jocului. 5. Observăm slăbiciunile și deficiențele jocului nostru O auto-evaluare cinstită este un pas necesar și dificil spre a ne îmbunătăți jocul. Adesea, încețoșați de ceea ce dorim să se întâmple, nu mai percepem ceea ce se întâmplă în realitate de fapt. Pentru a avea succes trebuie să punem cea mai puternică lumină a obiectivității asupra noastră și să vedem exact cum arată jocul nostru. 6. Să ne angajăm să acumulăm cunoștințele care ne vor ajuta să dezvoltăm o strategie corectă Aceasta înseamnă nu numai să cumpărăm cărți de strategie despre poker, sau să le citim, ci să învățăm și să stăpânim acele materiale. Un joc slab este ade-

how these steps make sense for the less-than-successful poker player. This program is not to be applied to gambling addiction. Rather, our suggestion is that poker players might be able to follow a different sort of 12-step program to rid themselves of bad habits and improve their flawed games. 1. Admit that we are powerless to control the order of the cards, the hands we are dealt, the hands our opponents are dealt, and the cards that are dealt as the hand progresses This all might seem obvious. But the first step in getting better is to recognize what you cannot control, and then to focus instead on what you can control. Don’t waste energy on your bad fortune or the good fortune of your opponents as reflected in the cards that are being dealt. Except for the effect those cards might have on the play of your opponents (and yourself), they are irrelevant. Except for the skilled card mechanic or cheat, the distribution of cards is completely beyond a poker player’s control. Accept that and move on. Those factors

www.casino-magazine.ro

3. Make a decision to focus all of our energy on those factors that we can control You can control your emotions, your image, your play, and your thinking. Vow to play your best game at all times by focusing on these aspects of the game. 4. Commit ourselves to acting morally at the table It’s easy to get caught up in the moment and let our competitive efforts keep us from acting decently toward others. But we must resist those urges, focusing our attention on how we can improve within the ethical constraints of the game. 5. Observe weaknesses and deficiencies in our play An honest self-appraisal is a necessary and difficult step toward improving our play. Too often, blurred by what we wish to be the case, we fail to perceive what is true. To be successful we need to shine the brightest light of objectivity on ourselves and see our play for what it really is. 6. Commit ourselves to acquiring the knowledge that will help us develop the correct strategy This means not just buying poker strategy books, or even reading them, but learning and mastering the ample material that is out there. Poor play is often the

Profile for casino life

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Advertisement