Page 55

business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

te sportive (ligi) atrag cea mai mare atenție din partea jucătorilor voștri? Cel mai popular joc la nivel general este blackjack și vom aduce o varietate de turnee, jackpoturi și promoții pentru ofertele noastre de blackjack. Observăm o creștere în ceea ce privește fair blackjack însă blackjack-ul tradițional și cel live dețin supremația. Pentru jucătorii noștri asiatici, Baccarat este foarte popular în formatele tradițional și live. În ceea ce privește sportul, fotbalul captivează majoritatea volumului, întrucât jucătorii noștri provin din toate părțile lumii, iar fotbalul este un sport predominant în întreaga lume. ➤ Criptomonedele, prin designul lor, sunt foarte volatile și adesea imprevizibile. Cum abordați această provocare, având o monedă nativă PBR stabilă legată de valoarea USD? Moneda stabilă scoate volatilitatea din experiența jucătorului, iar noi putem gestiona acest aspect la final. Moneda stabilă oferă jucătorilor o contabilizare exactă a câștigurilor lor, ceea ce mulți jucători apreciază în mod deosebit. ➤ În general, este esențial să aveți un serviciu de suport clienți solid și rapid, pentru a gestiona toate întrebările despre cele mai recente note. Câte resurse alocați pentru serviciul clienți, și cât de user-friendly găsesc jucătorii site-ul vostru? Serviciul pentru clienți se bucură de o importanță deosebită la Playbetr. Motto-ul afacerii noastre este de a ne asigura că experiența utilizatorilor noștri este cea mai bună, iar aceasta începe cu un serviciu pentru clienți excep-

țional. Vom continua să alocăm o parte substanțială din bugetul nostru pentru a continua să îmbunătățim serviciul clienți. În prezent, avem atât live chat cât și suport pentru clienți prin email, în diferite limbi, 24/7. 
 ➤ În ultimii 5 ani numeroase atacuri devastatoare au atras numai dezolare pentru industria cripto. Ca operator de jocuri de noroc, ce măsuri de siguranță folosiți pentru a oferi un mediu de joc sigur și securizat? Cea mai importantă măsură de prevenție este utilizarea stocării la rece, chiar dacă aceasta înseamnă că retragerile sunt transmise mai încet. Cu o depozitare la rece adecvată, toate fondurile pot fi securizate. De acolo, permitem o varietate de caracteristici de siguranță pentru jucător, inclusiv 2FA, confirmări prin email și multe alte opțiuni de securitate internă pentru a ne asigura nu numai că nu vom fi atacați de hackeri, ci și că fondurile jucătorilor rămân în permanență în siguranță. ➤ După părerea dvs., care este viitorul Playbetr? La ce se pot aștepta jucătorii în materie de dezvoltare viitoare, parteneriate și colaborări? Playbetr va fi destinația #1 în materie de jocuri de noroc în lume. Echipa noastră are o varietate de promoții, opțiuni noi, bonusuri, jackpoturi, turnee și multe altele. În plus, Playbetr lucrează la colaborări cu numeroase ligi de fotbal de top, ligi esports precum și cu multe alte sporturi și oportunități. Este timpul să vă alăturați Playbetr și să vă creșteți punctajul de status, pentru a vă putea bucura de numeroasele beneficii de pe Playbetr.com.

attract the most attention to your players? The overall most popular game is blackjack and we will be bringing a variety of tournaments, jackpots and promotions to our blackjack offerings. We are seeing an increase in the provably fair blackjack but the traditional and live blackjack offergins reign supreme. For our Asian players Baccarat is very popular in the traditional, provably fair and live formats. As for sports, football (soccer) does capture the majority of the volume as the players come from all aspects of the world and football (soccer) is the preeminent sports around the world. ➤ Cryptocurrencies, by design, are very volatile and often unpredictable. How does having a native PBR stable coin tied to the value of USD tackle this challenge? The stable coin takes the volatility out of the player’s experience and we can manage that on our end. The stable coin provides players with an exact accounting for their wins which many players fully appreciate. ➤ Generally, it is essential to have robust and timely customer support to handle all inquiries on the soonest note. How many resources do you devote towards customer support, and how do players usually find the user-friendliness of the website? Customer support is of paramount importance at Playbetr. Ensuring that the user experience is at its very best is at the core of our business and that starts with exceptional customer support. We will continue to devote a substan-

tial portion of our budget to continuing to improve the customer support. Currently, we have both live chat and email customer support in many different languages 24/7. 
 ➤ Throughout the last 5 years, numerous devastating hacks have triggered nothing but sheer desolation towards the crypto industry. As a gambling operator, which security precautions you employ in order to offer a secured and safe gambling ecosystem? The most important preventative measure is to employ cold storage even if that means withdrawals are sent slower. With proper cold storage all of your funds can be secure. From there, we enable a wide variety of security features for the player including 2FA, email confirmations and many more proprietary internal security features to ensure that not only are we never hacked but that the player’s funds remain safe at all times. ➤ According to you, what future has in store for Playbetr? What players can expect from your future development, partnerships, and collaborations? Playbetr will be the #1 gaming destination in the world. Our team has a wide variety of upcoming promotions, new features, bonuses, jackpots, tournaments and much more. Additionally, Playbetr is working on deals with many of the top international football (soccer) leagues, esports leagues as well as numerous other sports and opportunities. The time is now to join Playbetr and get those status points up so that you can enjoy the many benefits of Playbetr.com.

Introductory Interview Questions – Playbetr www.casino-magazine.ro

55

Profile for casino life

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Advertisement