Page 50

50

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

Bune practici în educația tinerilor privind jocurile de noroc

By K.Sino

Potrivit unui studiu realizat relativ recent `n provincia British Columbia din Canada, peste jumătate din părinții din această provincie (56%) nu au vorbit niciodată, sau au discutat foarte rar cu copiii lor aflați la vârsta adolescenței despre ceea ce `nseamnă implicarea lor `n activități de tipul jocurilor de noroc la acest moment din viață. Același studiu arată că rolul părinților `n educația privind un comportament responsabil față de jocurile de noroc este crucial, mai ales la vârsta adolescenței, cunoscută drept o perioadă de profunde schimbări și provocări pentru orice individ. Acesta este de altfel motivul pentru care guvernul provinciei British Columbia, a decis să pună la dispoziția comunității un serviciu, numit BC Responsible & Problem Gambling Program. Acest program are scopul de a ajuta populația de toate vârstele să `nțeleagă mai bine cum poți avea un comportament responsabil față de jocurile de noroc și să crească gradul de conștientizare privind necesitatea educației, ca modalitate de prevenție a potențialelor probleme legate de jocurile de noroc. Programul are și o componentă de educație pentru prevenție și informare special concepută pentru elevii din clasele V-XII. Potrivit academicianului cana-

dian Jeffrey Derevensky de la centrul internațional pentru probleme legate de jocurile de noroc `n rândul tinerilor și comportamente cu risc crescut din cadrul Universității McGill (Canada), educația privind jocurile de noroc ar trebui tratată ca orice altă materie inclusă `n curricula școlară. „Știm că programele de educație prin prevenție funcționează cu adevărat și diminuează problemele pe care le-ar putea genera, `n unele cazuri, jocurile de noroc”, mai spune Derevensky. Un alt exemplu `n acest sens este cel al organizației neguvernamentale Change the Game din statul Ohio (SUA) a cărei misiune

According to a study performed rather recently in the province British Columbia from Canada, more than half of the parents from this province (56%) have never talked, or have discussed very rarely with their teenage children about what does their involvement in gambling activities mean at this age. The same study shows that the parents’ role in the education regarding a responsible behavior towards gambling is crucial, especially in teenage years, known as a time of deep changes and challenges for every individual. This is the reason why the governor of the province British Co-

lumbia, has decided to put at the disposal of the community a service called BC Responsible & Problem Gambling Program. This program is intended to help the population of all ages to better understand how one can have a responsible behavior towards gambling and to raise the awareness regarding the necessity of education, as modality of prevention of the potential gambling related problems. The program also has an education component for prevention and training, especially conceived for students from V-XIIth grade. According to the Canadian academician Jeffrey Derevensky from the international center for gambling related problems among youngsters and high risk behaviors, from the University McGill (Canada), education regarding gambling should be treated just like any other subject matter included in the school syllabus. „We know that the programs of education by prevention really work and reduce the problems that may be generated, in some cases, by gambling” also says Derevensky. Another example in this respect is that of the non-governmental organization Change the Game from the state Ohio (SUA) whose mission is, among others, to put in connection teachers, parents and youngsters in their initiative of edu-

Good practice in the youngsters’ education regarding gambling www.casino-magazine.ro

Profile for casino life

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Advertisement