Page 1

No. 95 ianuarie / january 2018

www.casino-magazine.ro

Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

11

ani years

BEST iGAMING PRESS IN THE REGION

Pre]: 24,90 RON

ROMBET

DGL PRO EGT NEWTON SLOTS

Conferinta ‚ Româna˘ de Gambling ❘ CRG8 ❘ Romanian Conference on Gambling


ROMANIAN CONFERENCE ON GAMBLING 8th edition / ediția a 8a

CONFERINȚA ROMÂNĂ DE GAMBLING

THE PARLIAMENT PALACE / PALATUL PARLAMENTULUI MARCH / 6 / MARTIE details: redactie@casino-magazine.ro

CRG8

www.casino-magazine.ro

produced by


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

2018: un an al provocărilor indirecte pentru industria jocurilor de noroc / 2018: A Year of Indirect Challenges to the Gambling Industry “Ora Exactă în Gambling” bate și la Belgrad... / The “Exact Time in Gambling” is also given in Belgrade ... Laureații Premiilor Casino Life & Business Magazine 2017 / Casino Life & Business Magazine 2017 Award Winners Jocul Responsabil - dintr-o acțiune a industriei, la o determinantă socială / Responsible Gambling - from an action of industry to a social determinant Conferința Română de Gambling la cea de a opta ediție / Romanian Gambling Conference at the 8th edition

NEWTON – Mai bun, mai eficient, mai puternic! / NEWTON – Better, faster, stronger! Turnee de poker live în România: program plin la startul sezonului 2018 / Live poker tournaments in Romania: full schedule at the start of the 2018 season

38 10 42 16 50 22 56 24 58 28 62 32 70 36

Cazionul din Slănic Moldova / The Casino of Slănic Moldova

“A global Paradice for a global industry” / “Paradis global pentru o industrie globală” EGT @ ICE 2018: extraordinari pe toate planurile / EGT @ ICE 2018: elevated in every way Practica jocurilor de noroc: noi provocări `n 2018 / Gambling practice: new challenges in 2018 Tehnologia de consum și viitorul jocurilor de noroc online / Consumer Technology and the future of online gambling Prezentare generală a procedurii de autorizare / General presentation of the licensing procedure Topul Asian Gaming Power 50: Numărul unu - Sheldon Adelson / 2017 Inside Asian Gaming Power 50: Number one - Sheldon Adelson


Best iGaming Press in the Region 2016 &

2017


6

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 95 ianuarie 2018

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică, fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare. Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best Industry Publication” nomination at the International Gaming Awards - London, UK 2011 & 2012 Media Project Manager Ionu] Andreescu ionut.andreescu@topengineering.ro Editor-in-chief Mihnea Paul Popescu-Grisogono mihnea.popescu@casino-magazine.ro Senior Art Directing Ionu] Nedelcu Senior Editors K.Sino, Poker Player, Laura Camelia, Andra Adam (andra.adam@ casino-magazine.ro), Roxana Ene (roxana.ene@ casino-magazine.ro) Translator Iris Popescu, Dorina Oprea Photo Iris Popescu, PhotoNXT, Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu, Ovidiu Huiban, Vlad Mih\ilescu, Photo, iGaming Post, Anne Laymond - UK Advertising redactie@casino-magazine.ro Correspondents/advertising in: USA: Rodney Azama razama@verizon.net Cyprus & Greece: Lefkothea Georgiou Atart casino@contactcyprus.com Holland & Benelux: Sandrin Bergheanu bergheanus@yahoo. com Switzerland: Thomas Myit thomasmyit@yahoo.com Germany: Stefan Kiss stefan.kiss@casino-magazine.ro Printed by Everest Published by IRIS MULTIMEDIA Ionu] Andreescu ionut.andreescu@topengineering.ro Tel.: +40 744 428 866 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE Publicatia auditata ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

2018 Gambling Events in Romania March 6 Romanian Conference on Gambling, 8th edition - CRG8 -

June 5 Exact Time in Gambling / Serbia, 1st editon

November 6 Marketing in Gambling Forum, 3rd edition - MkGF3 -

September 3-5 Entertainment Arena Expo, 12th edition December 12 Casino Life & Business Magazine Awards Gala, 12th edition

May 16 Women in Gambling Awards Gala, 4th edition

September 4 Exact Time in Gambling / Romania, 6th editon - OExG6 -

For details: redactie@casino-magazine.ro Visit: www.casino-magazine.ro

7


8

EDITORIAL / DISCOVER / LIFESTYLE / EXPLORER / LEISURE / FASHION / HISTORY / TRAVEL / AGENDA

www.casino-magazine.ro

POARTA CĂTRE GAMBLINGUL ROMÂNESC


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

An Nou, Proiecte Noi... New Year, New Projects by K. Sino

Începem un nou an și, deja ne pregătim de noi proiecte.

We begin a new year and we are getting ready for new projects.

Dacă la începutul anului trecut ne pregăteam de prima ediție a decernării premiilor “Casino International”, acum, la începutul lui 2018 ne pregătim de al doilea proiect internațional al nostru. Prima conferință organizată de noi la Belgrad, și anume “Ora Exactă în Gambling/Serbia”, conferință ce se va desfășura în prima zi a tradiționalului târg anual dedicat gamingului - “Belgrade Future Gaming” 2018.

If at the beginning of the last year we were getting ready for the first edition of the “Casino International” awards, currently, at the debut of 2018, we are preparing for our second international project. Our first conference which we organize in Belgrade, “The Exact Time in Gambling/Serbia”, an event which will take place during the first day of the traditional fair dedicated to gaming“Belgrade Future Gaming” 2018. The same as with the first international project started last year, we are very anxious, but we are confident that this second project abroad will share the same extensive success. Serbia is an emerging market, at the gate of the European Union, a substantial market ready to be explored, and those who know their business are ready to take advantage of it.

Și, ca și la primul proiect internațional început anul trecut, avem emoții mari, dar știm că și acest al doilea proiect peste hotare va avea același succes deplin. Serbia este o piață emergentă, la poarta Uniunii Europene, o piață substanțială gata să fie explorată, iar cei care știu ce înseamnă afacerile sunt gata să tragă foloasele. Așadar vă așteptăm la “Ora Exactă în Gambling/ Serbia” în data de 5 iunie 2018 la Belgrad!

Therefore, we are eager to welcome you at “The Exact Time in Gambling/Serbia” event on June the 5th, in Belgrade.

www.casino-magazine.ro

9


10

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

2018: un an al provocărilor indirecte pentru industria jocurilor de noroc – analiză ROMBET –

www.casino-magazine.ro

By Laura Camelia


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Experiența de business ne învață că nu este neapărat o victorie să aduci o afacere pe culmi, ci să o menții acolo. Industria jocurilor de noroc, văzută din această perspectivă, a atins și ea o „culme” – un anumit prag de maturitate care o face mult mai stabilă, îi conferă predictibilitate și premise solide pentru dezvoltare. România a arătat partenerilor externi din Europa, SUA, Asia, America Latină, că este o piață în plină consolidare și creștere, atrăgând numeroase companii și corporații din zona jocurilor de noroc să facă

business în țara noastră. „Rolul ROMBET și al asociațiilor de profil din România credem că se schimbă dramatic, începând cu 2018. Trebuie să ne luăm foarte în serios rolul de ambasadori ai businessului și, așa cum am pus umărul la crearea unui mediu local de business transparent și la adoptarea unui pachet legislativ solid și durabil, trebuie să ne dedicăm o bună parte din energie și resurse comunicării acestei realități. Realitate care, în sfârșit, e total diferită față de cea de acum câțiva ani, când exista încă opinia potrivit căreia industria jocurilor de noroc este lispită de transparență

Business experience teaches us that it is not necessarily a victory to bring a business on the heights, but to keep it there. The gambling industry, seen from this perspective, has also reached a culmination - a certain maturity threshold that makes it more stable, gives it predictability and solid premises for development. Romania has shown to foreign partners in Europe, the USA, Asia, Latin America that it is a full consolidating and growing market, attracting many gambling companies

11

and corporations to do business in our country. “The role of ROMBET and that of the Romanian profile associations is believed to change dramatically starting with 2018. We need to take very seriously the role of business ambassadors and, as we have put efforts to the creation of a transparent local business environment and the adoption of a solid and sustainable legislative package, we need to dedicate a great deal of energy and resources to communicating this reality. A reality that is totally different from a few years ago when

2018: A Year of Indirect Challenges to the Gambling Industry – ROMBET analysis – www.casino-magazine.ro


12

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

sau de legi specifice, armonizate cu legislația europeană. Lansez acum un apel colegilor din industrie, membrilor noștri, reprezentanților celorlalte asociații de a ne coaliza în acest nou efort, mult mai delicat dar și mult mai greu, mai de lungă durată: să trecem de la micro la macro, să fim actori principali în piața regională și continentală, să atragem business și să consolidăm tot ce am construit până acum. Mai mult, 2018 va fi anul care marchează începutul expansiunii companiilor autohtone de jocuri de noroc în spațiul european – chiar un important membru Rombet – Superbet, cel mai mare operator de pariuri – își extinde afacerile în Europa. Vor urma și alții. ”, a declarat dl. Dan Ghiță, președinte ROMBET.

there was still an opinion that the gambling industry is lacking in transparency or specific laws, harmonized with European law. I now call upon our industry colleagues, our members, the representatives of the other associations to unite in this new effort, much more delicate but also difficult and more lasting: to move from micro to macro, to be the main actors in the regional and continental markets, to attract business and consolidate everything we have built up to date. Moreover, 2018 will mark the beginning of the expansion of domestic gambling companies in Europe - even a major member of Rombet - Superbet, the largest betting operator - is expanding its business in Europe. Others will follow”, said Mr. Dan Ghi]ă, President of ROMBET.

Se știe deja că 2018 este anul în care Bucureștiul va crește ca reprezentativitate pentru evenimentele de gaming internaționale, pentru că evenimentul simbol pentru România, EArena Expo vizează să-și dubleze anvergura. De asemenea, va fi un an de “fine-tuning” în ceea ce priveste perspectiva autorității asupra domeniului. Legislația primară și secundară, prin OUG 77/2009 și HG 111/2016, au pavat drumul pentru o industrie stabilă și bine reglementată. Acum vine rolul ONJN pentru reglarea unor domenii cheie care nu au fost încă suficient adresate. Jocul responsabil va prinde mai mult contur – în 2018 va fi funcțională Fundația pentru Joc Responsabil, și va avea proiecte concrete derulate cu finanțare din Fondul pentru Joc Responsabil, unde fiecare operator este obligat prin lege să contribuie. Va urma un ordin de Președinte ONJN pentru o abordare mai unitară asupra publicității, pentru că există mari dezbateri și abordari distincte ale operatorilor și, mai ales, diferențe între specificul promovării operatorilor online și cei land-based.

Dan Ghiță Președinte

2018 va fi un an în care www.casino-magazine.ro

It is already well known that 2018 is the year in which Bucharest will grow as a representative of international gaming events, because the symbolic event for Romania, EArena Expo aims to double its size. It will also be a year of “fine tuning” regarding the authority’s perspective on the field. Primary and secondary legislation, through GEO 77/2009 and GD 111/2016, paved the way for a stable and well-regulated industry. The ONJN now has the role of regulating some key areas that have not yet been well addressed. The responsible gambling will catch up - in 2018 the Responsible Gambling Foundation will be operational, and will have tangible projects funded by the Responsible Gambling Fund, where each operator is legally required to contribute. There will be an ONJN President’s order for a more unified approach to advertising, because there are big debates and distinct approaches to operators, and especially differences between the specifics of online and land-based operators.


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

presiunea indirectă a progresului tehnologic și a inteligenței artificiale se va manifesta și în gambling. Nu vorbim aici de noi tipuri de business, ci de transformări majore în felul în care este organizat și structurat businessul. S-ar putea ca 2018 să fie anul companiilor mici și mijlocii, predispuse schimbării sau chiar forțate să o genereze pentru a căuta direcții noi de dezvoltare și profit. Există discuții, la nivel global, legate de rolul inteligenței artificiale în interacțiunea cu utilizatorii. Pentru o industrie a cărei ramură online va produce, în 2018, 52 de miliarde de dolari, miza este uriașă: investiții în front office (asistenți personali virtuali, software experiențial care „învață” din comportamentul fiecărui utilizator și adaptează interfața etc.) și în back office deopotrivă (reducerea costurilor, management inteligent și altele). Unde se întâlnesc aceste... filme SF cu România? Schimbările disruptive se produc în special în industrii sau piețe tinere, în economii în dezvoltare și, așa cum se vorbește tot mai des despre o „revoluție” în finanțe prin adoptarea tehnologiilor produse de diverse companii IT, la fel vom putea discuta despre un val al schimbării în orice business, dar mai ales în industria jocurilor de noroc, unde interacțiunea client-serviciu și capabilitatea de a adapta oferta sunt elemente critice. Deja, mulți membri ROMBET ne-au spus că vor urmări să își dezvolte și latura online a activității lor, făcând deja cercetări tot mai minuțioase despre fezabilitatea investițiilor în platforme online.

furnizori de servicii de plăți, organisme de testare a echipamentelor. Toate, fie companii cu capital autohton, fie companii mari europene care și-au extins activitatea și în România. Ne apropiem cu pași repezi de 60 de membri. „Cu siguranță va fi un an provocator: exuberanța trebuie înlocuită cu planuri strategice. Fiecare operator, fiecare companie, asociație sau furnizor

2018 will be a year in which the indirect pressure of technological progress and artificial intelligence will also be manifested in gambling. We are not talking about new types of business, but about major changes in the way business is structured and organized. 2018 may be the year of small and medium-sized companies, prone to change or even forced to generate it, to look for new directions

13

of development and profit. There are discussions, globally, about the role of artificial intelligence in interacting with users. For an industry whose online branch will produce $ 52 billion in 2018, the stakes are huge: front office investments (virtual personal assistants, experiential software that “learns” from user behavior and adapts the interface, etc.) and in back office alike (cost reduction, smart management and others). Where are these ... SF movies with Romania? Disruptive changes occur especially in young industries or markets, in developing economies and, as is often said about a “revolution” in finance through the adoption of technologies produced by various IT companies, so can we discuss a wave of change in any business, but especially in the gaming industry, where client-service interaction and ability to adapt offer are critical. Already, many ROMBET members have told us that they will be pursuing their online business as well, by making more and more thorough research into the feasibility of online platform investments. ROMBET is the only gaming association in Central and Eastern Europe that understands that industry needs to be approached integrated, not to support a particular segment, but the whole field itself. Our members include slot machine organizers, betting organizers, online gambling organizers, gambling software providers, payment service providers, equipment testing organizations. All of them, either companies with local capital or large European companies that have expanded their activity in Romania. We are approaching 60 in number.

ROMBET este singura asociație din domeniul jocurilor de noroc din Europa centrală și de est care a înțeles că industria trebuie abordată integrat, nu să sprijine un anumit segment, ci tot domeniul în sine. Printre membrii noștri se numără organizatori de activități slot machine, organizatori de pariuri, organizatori de jocuri de noroc online, furnizori de software specializat pe jocurile de noroc,

Anchidim Zăgrean vicepreședinte www.casino-magazine.ro

“It will surely be a challenging year: exuberance must be replaced by strategic plans. Every operator, every compa-


14

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

– cu toții trebuie să realizăm că dezvoltarea va fi de acum mai liniară, mai lipsită de salturi, cu o competiție mai puternică. Acestea sunt caracteristicile unei piețe libere, mature, pregătită să acomodeze deopotrivă creșteri și provocări. Modul în care abordăm strategic următorii ani va fi determinant pentru viitorul industriei, pe termen lung. Am vorbit aici de tehnlogiei și impactul inteligenței artificiale. Pare, într-adevăr, cam... nerealist, poate, pentru proprietarul unei afaceri 100% land-based. Dar și acolo se schimbă realitatea: suntem interconectați, iar utilizatorul devine, vem nu vrem, tot mai... digital. În mediul online se ridică și se prăbușesc reputații, se construiesc businessuri și, după cum vedem peste Ocean, se scrie istoria. Piața din România poate funcționa, deocamdată, și ca o extensie a businessului tradițional pentru multe companii din străinătate. Dar, așa cum spunea și dl.Dan Ghiță, este important să dăm semnalul care trebuie: avem o piață consolidată, stabilă, transparentă și reglementată. În plus, suntem predispuși la schimbare , întrucât apetitul pentru creștere este încă extrem de pregnant. Avem o generație (foarte) tânără de oameni de afaceri în industrie, iar acesta este un alt semn foarte bun, pentru că și-au construit reputația într-o epocă a schimbării, știu ce înseamnă și sunt pregătiți pentru ea. Mai mult, o vor și genera!”, spune dl.Bogdan Coman, director executiv ROMBET.

că acest trend va continua și se va accentua în acest an, nu doar pe baza acestui export de resurse, dar și în urma creșterii interne semnalate de mulți dintre membri asociației noastre. Din punctul de vedere organizațional, ROMBET speră că 2018 va fi anul în care asociațiile din domeniu vor lucra cel mai bine împreună și își vor uni eforturile pentru mai multă unitate în strategii și acțiuni. Deja startul este dat din 2017: acum trebuie consolidat parteneriatul între asociații.

ny, association or supplier- we all have to realize that development will now be more linear, more leap-free, with stronger competition. These are the characteristics of a mature, free market, ready to accommodate both increases and challenges. The way we strategically approach the next years will be decisive for the future of the industry, in the long run. We talked here about the technology and the impact of artificial intelligence. It might look really ... unrealistic, perhaps, to the owner of a 100% land-

based business. But there is also the reality change: we are interconnected and the user becomes, whether we want it or not, more and more ... digital. In the online environment, reputations are rising and collapsing, businesses are being built and, as we see across the ocean, history is written. The Romanian market can also function, for the moment, as an extension of the traditional business for many companies abroad. But, as Mr. Ghi]ă said, it is important to give the right signal: we have a consolidated, stable, transparent and regulated market. In addition, we are prone to change, as the appetite for growth is still extremely pregnant. We have a (very) young generation of businessmen in the industry, and this is another very good sign, because they have built their reputation in an era of change, know what they mean and are ready for it. Moreover, they will also generate it! “, says Mr. Bogdan Coman, ROMBET Executive Director. 2018 will bring about a few changes: new and new industry support companies are emerging, providing software services in particular. If we look at the neighboring countries - Bosnia, Serbia, Macedonia, Bulgaria - we see that this development is also due to the fact that Romania is a hub of resources in the IT field. We believe that this trend will continue and will increase this year, not only on the basis of this resource export, but also as a result of the internal growth highlighted by many of our members.

2018 va mai produce câteva schimbări: apar noi și noi companii de suport al industriei, care furnizează servicii mai ales în domeniul software. Dacă ne uităm la țările vecine – Bosnia, Serbia, Macedonia, Bulgaria – vedem că această dezvoltare se datorează și faptului că România este un “hub” de resurse în domeniul IT. Credem 1 Studiu Statista 2018. https:// www.statista.com/statistics/270728/ market-volume-of-online-gamingworldwide/

Bogdan Coman director executiv www.casino-magazine.ro

From an organizational point of view, ROMBET hopes that 2018 will be the year when the associations in the field will work best together and will unite their efforts for more unity in strategies and actions. The start was already in 2017: partnerships between associations must now be strengthened.


grisogono

VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

By

The name for LUXURY! www.grisogono.ro

15


16

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

“Ora Exactă în Gambling” bate și la Belgrad...

By K.Sino

Casino Life & Business Magazine organizează prima sa conferință din străinătate

Cazinouri live, săli de slot și case de pariuri, jocuri online, dar și legislația la zi din Serbia vor fi prezente la prima ediție a conferinței “Ora Exactă în Gambling” ce se va desfășura, în premieră, la Belgrad, la începutul acestei veri.

Live casinos, slot machines rooms and betting houses, online games, and up-to-date legislation in Serbia will be present at the first edition of the “Exact Time in Gambling” conference, which will take place for the first time in Belgrade at the beginning of this summer.

The “Exact Time in Gambling” is also given in Belgrade ... Casino Life & Business Magazine organizes its first conference abroad www.casino-magazine.ro


event

eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

17


18

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Piața de gambling din Serbia, piață `n continuă dezvoltare devine din ce `n ce mai interesantă pentru `ntreaga comunitate internațională a industriei jocurilor de noroc. Interesul crescut față de potențialul de afaceri din Serbia face ca anul acesta revista noastră, Casino Life & Business Magazine să organizeze prima conferință dedicată industriei jocurilor de noroc la Belgrad. Pe modelul evenimentului organizat anual la București pe perioada târgului de gambling E-Arena Expo, eveniment ce se bucură de mare succes, conferința de la Belgrad va aduce `n fața participanților reprezentanți de marcă ai industriei locale a jocurilor de noroc și autorități care vor dezbate și vor căuta răspunsuri la problemele cele mai arzătoare ale momentului din acest domeniu. Evenimentul se va bucura și de participarea mai multor reprezentanți din alte țări ce-și vor `mpărtăși experiențele pozitive avute `n afacerile cu jocuri de noroc. Această primă ediție a conferinței “Ora Exactă `n Gambling” va avea loc `n prima zi a târgului anual dedicat gamingului din capitala Serbiei - Belgrade Future Gaming, adică `n data de 5 iunie, ziua cea mai importantă și mai aglomerată a expoziției. După cum `i spune și numele, evenimentul este o excelentă ocazie pentru participanți de a se pune la curent cu cele mai noi știri și actualități din industria jocurilor de noroc din Serbia și nu numai. Conferința este prevăzut să ai-

bă două părți: `n prima parte partenerii evenimentului `și vor face prezentările `n fața tuturor participanților, iar `n partea a doua, cei prezenți vor fi puși la curent cu cele mai noi deschideri și dezvoltări - legislative sau nu - din domeniu, inclusiv cu proiecte dedicate Jocului Responsabil.
 ~n ambele părți participanții vor putea pune `ntrebări, totul desfășurându-se `ntr-o atmosferă informală, tipică pentru evenimentele organizate sub egida Casino Life & Business Magazine. Atât prin structura aleasă de către organizatori cât și prin subiectele deosebit de actuale, evenimentul va fi un important punct de referință `n agenda participanților la Belgrade Future Gaming 2018. Detalii suplimentare se pot obține de pe site-ul revistei noastre www.casino-magazine.ro sau la redactie@casino-magazine.ro

The gambling market in Serbia, a growing market, is becoming more and more interesting for the entire international gaming industry community. The growing interest in Serbia’s business potential renders our magazine, Casino Life & Business Magazine, this year, to organise its first ever conference dedicated to the gaming industry in Belgrade. Following the model of the event organized annually in Bucharest during the E-Arena Expo gambling fair, a highly successful event, the Belgrade conference will bring to the participants the leading representatives of the local gaming industry and the authorities which will debate and will seek answers to the hottest issues of the moment in this area. The event will also be attended by several representatives

www.casino-magazine.ro

from other countries who will share their positive experiences within gambling business. This first edition of the “Exact Time in Gambling” conference will take place on the first day of Serbia’s Belgrade Future Gaming annual gaming fair, on June 5th, the most important and busiest day of the exhibition. As the name reveals it, the event is an excellent opportunity for participants to get acquainted with the latest news and developments in Serbia’s gaming industry and beyond. The conference is scheduled to have two sections: in the first part, the partners of the event will have presentations in front of all participants, and in the second part, those present will be updated on the newest openings and developments - legislative or not - in the field, including projects dedicated to Responsible Gambling. During both parts of the event, participants will be able to ask questions, all taking place in an informal atmosphere, typical for events organized under the aegis of Casino Life & Business Magazine. Through both organizational structure and up-to-date topics, the event will be an important milestone in the Belgrade Future Gaming 2018 participants agenda. Further details can be obtained from the website of our magazine www.casino-magazine.ro or at redactie@casino-magazine.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

ROMBET Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 38 - București e-mail: office@rombet.com tel: + 40 (0)314 251 381 + 40 (0)737 577 804

19


20

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

Apartamente cu 2 camere, decomandate, cu prețuri începând de la 46.500€

www.ambasador-home.ro 0725 500 800

event


VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Home

21


22

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Premiile Casino

Laureații Premiilor Casino Life & Business Magazine 2017 Sala de Joc a Anului / în țară – Eldorado® Timișoara

În continuă expansiune, la nivelul anului 2018, rețeaua națională de săli de jocuri “ELDORADO®” include 12 locații situate în amplasamente de prim nivel din București, Timișoara, Oradea, Buzău și Târgoviște, implementând un concept de săli de jocuri bazat pe atenția deosebită pentru detalii și servicii de calitate, cât și reacționând dinamic la așteptările și cerințele jucătorilor. Sala de jocuri ELDORADO® Timișoara a fost inaugurată în anul 2012, fiind amplasată la intersecția a două dintre artere principale ale Timișoarei, respectiv Calea Circumvalațiunii și Bdul. Gheorghe Lazăr, reușind să se impună ca o referință

By. K.Sino

Continuing its expansion, in 2018, the national game room network “ELDORADO®” includes 12 locations situated at first level locations in Bucharest, Timisoara, Oradea, Buzău and Târgoviște, implementing a concept of gaming rooms based on special attention for quality details and services, with a dynamic reaction to the expectations and requirements of the players. ELDORADO® Timișoara Game Hall was inaugurated in 2012, being located at the intersection of two of Timișoara’s main streets, namely Circumvalation Road and Gheorghe Lazăr Boulevard, sucwww.casino-magazine.ro


Premiile Casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

locală în domeniu prin standardele de calitate autoimpuse, un mix de jocuri și campanii promoționale de anvergură adaptate preferințelor jucătorilor locali, cât și un ambient deosebit. Echipamentele de joc sunt interconectate la avansatul sistem de monitorizare online Newton, care asigură sistemul propriu de Jackpot ELDORADO®. Utilizând cardurile exclusive de fidelitate ELDORADO® Silver, Gold, Platinum VIP și Diamond, jucăto-

rii pot câștiga premii în numerar și automobile, în cadrul campaniilor promoționale periodice, organizate în toate locațiile din țară. “Desigur, datorăm reușita obținerii acestui premiu - confirmare a atingerii misiunii noastre - și personalului nostru, care a demonstrat permanent o excelentă implicare și servire a clienților noștri, calități confirmate și de feedback-ul periodic al acestora”, ne-a declarat Ana Maria Mărculescu - Director General.

ceeding in imposing itself as a local reference in the field through self-imposed quality standards, a mix of games and large promotional campaigns adapted to the preferences of local players, as well as a special environment. Game machines are interconnected to Newton’s advanced online monitoring system, which provides its own ELDORADO® Jackpot system. Using exclusive ELDORADO® Silver, Gold, Platinum VIP and Di-

23

amond fidelity cards, players can earn cash and car prizes during regular promotional campaigns organized across the country. “Of course, we owe this award - a confirmation of the achievement of our mission - to our staff also, which has always demonstrated excellent involvement and service to our clients, confirmed qualities by their regular feedback,” stated Ana Maria Mărculescu - General Manager.

Casino Life & Business Magazine 2017 Award Winners Gaming Hall of the Year / outside Bucharest - Eldorado® Timisoara www.casino-magazine.ro


24

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

Jocul Responsabil - dintr-o acțiune a industriei, la o determinantă socială

by Laura Camelia

Au trecut 10 ani de la declanșarea recesiunii economice globale: în timp ce unii analiști speculează un nou „bubble” în diverse domenii (energie, finanțe sau chiar IT), marea majoritate mizează pe o perioadă de liniște, dar nu neapărat lipsită de volatilitate sau provocări. Și atunci, când amenințările externe sunt temperate sau predictibile, industriile caută să-și rezolve problemele din interior, neglijate sau, poate, ținute sub control în acest deceniu. Una dintre problemele care domină dezbaterea publică globală este intersecția tot mai complicată dintre spațiul public și cel privat. Supercorporațiile care setează trenduri din poziții dominante par să ofere din ce în ce mai multă libertate cerând, în contrapartidă, acces la datele personale (biometrie, geolocație, istoric al „vieții online” etc.), în vreme ce ONG-urile și guvernele încearcă să stabilească limite prin reglementări și educație, lucruri care se întâmplă și în industria jocurilor de noroc. Ca orice „univers” comercial bazat pe cerere și ofertă, industria jocurilor de noroc este o lume care se autoreglează. Programele de Joc Responsabil s-au transformat în adevărate dezbateri naționale în anumite state și au trecut de granițele industriei. Pentru că Jocul Responsabil nu este o chestiune punctuală, adresabilă cu un program, două, ci o dezbatere cu determinări sociale și culturale. Responsabilitatea este, până la urmă, cuvântul acestui secol: de la guvernarea publică responsabilă, până la navigarea privată online responsabilă sunt câteva lumi distanță, aparent, însă ele sunt interconectate. Modul în care au evoluat programele de Joc Responsabil și întreaga dezbatere la nivel european demonstrează că industria jocurilor de noroc

Dan Ghiță Președinte

a devenit una dintre cele mai active zone din business preocupate de dinamica interacțiunii utilizator – furnizor de servicii. „La nivel european, Jocul Responsabil și politicile industriei jocurilor de noroc în acest sens încep să se mute în spațiul mai amplu ar resonsabilității sociale, ceea ce reprezintă, în primul rând o validare a acestor politici, dar și un câștig în importanța lor. La fel ca în alte industrii, programele de Joc Reson-

10 years have passed since the global economic downturn began: while some analysts speculate a new “bubble” in a variety of areas (energy, finance or even IT), the vast majority relies on a quiet but not necessarily lacking volatility or challenges. And then, when external threats are temperate or predictable, industries are looking to solve their internal problems, neglected, or perhaps kept under control in this decade.

www.casino-magazine.ro

One of the issues that dominate the global public debate is the ever more complicated intersection between public and private space. Super-corporations which set trends in dominant positions seem to offer more and more freedom by asking, in return, access to personal data (biometrics, geo location, history of “online life”, etc.) while NGOs and governments are trying to set limits by regulations and education, which is also happening in the gambling industry. Like any commercial “universe” based on supply and demand, the gaming industry is a self-regulating world. Responsible Gambling programs have turned into real national debates in some states and have crossed the borders of the industry. Because Responsible Gambling is not a punctual issue, addressed by a program or two, but it is a debate with social and cultural determinations. Responsibility is, ultimately, the word of this century: from responsible public governance to responsible private online navigation there are a few worlds seemingly remote, but they are interconnected. The way Responsible Gambling programs evolved and the whole debate at European level demonstrates that the gaming industry has become one of the most active business areas concerned with the dynamics of user - service provider interaction. “At European level, Responsible Gambling and gambling industry policies are moving into a wider space of social responsibility, which is primarily a validation of these policies, but also a gain in their importance. As in other industries, Reasonable Gambling programs get a wider


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

sabil capătă o rezonanță mai amplă, ieșind din sfera client – psiholog – operator. Responsabilitatea cucerește o sferă tot mai largă de „actori”, cu toții dornici de participare la acest dialog social. Nu se mai vorbește de o singură industrie – cea a jocurilor de noroc, în speță – ci de un efort colectiv, din dorința de a construi o societate mai bună. La ROMBET, împărtășim ideea unor strategii și acțiuni integrate în domeniul Jocului Responsabil. Practica la nivel european ne demonstrează că tendința este de a crea programe care vor deveni curând transfrontaliere. Schimbul de idei se va transforma în politici, ceea ce este un progres incredibil”, afirmă dl.Dan Ghiță, președinte ROMBET. 2017 a fost, de altfel, un an care a consolidat prezența businessului românesc din sfera jocurilor de noroc pe scena internațională. Numeroasele evenimente externe la care a participat ROMBET au menținut în prim plan dezbaterile legate de Jocul Responsabil, au permis participanților acces la seturi de bune practici și la discuții la cel mai înalt nivel legate de prioritatea absolută pe care o au aceste politici. „2018 promite a fi un an extrem de interesant pentru România: va fi funcțională Fundația pentru Joc Responsabil și va avea proiecte concrete derulate cu finanțare din Fondul pentru Joc Responsabil, unde fiecare operator este obligat de lege să contribuie. Este un mesaj extrem de important cu care venim la Londra, la expoziția ICE Totally Gaming 2018, care denotă încă o dată unitatea și maturitatea pieței românești de jocuri de noroc. Efortul fiecărui operator, al fiecărei asociații și al autorităților se va reflecta în activitatea acestei Fun-

Bogdan Coman director executiv dații, cu politici naționale, cu rezultate cuantificabile, cu acțiuni și mecanisme transparente, gândite în sprijinul consumatorului, în pur spirit european. ROMBET va continua, atât pentru membrii săi, cât și pentru întreaga industrie autohtonă de jocuri de noroc, să se implice activ în setarea de noi trenduri și politici, în dialogul din industrie și între industrii și în aplicarea bunelor practici la nivel național. Următoarea etapă, cea paneuropeană, de dezvoltare a programelor de Joc Responsabil e cea în care intră și România: una de autoreglare, semn al transfomării profunde prin care trece industria noastră”, a declarat dl.Bogdan Coman, director executiv ROMBET.

resonance, coming out of the client-psychologist-operator sphere. Responsibility takes on a wider sphere of “actors”, all eager to participate in this social dialogue. There is no talk of a single industry anymore - that of gambling, in this case - but of a collective effort, of the desire to build a better society. At ROMBET, we share the idea of integrated strategies and actions in the field of Responsible Gambling. European practice shows us that the trend is to create programs that will soon become cross-border. The exchange of ideas will turn into policies, which is an incredible breakthrough”, says Mr. Dan Ghi]ă, President of ROMBET.

25

2017 was also a year which strengthened the presence of the Romanian gambling business on the international stage. The many external events attended by ROMBET have kept up the debates on Responsible Gambling, have allowed participants access to sets of good practices and top-level discussions on the absolute priority that these policies have. “2018 promises to be a very exciting year for Romania: the Responsible Gambling Foundation will be operational and will have concrete projects run by the Responsible Gambling Fund, where each operator is legally required to contribute. It is an extremely important message which we bring to London at the ICE Totally Gaming 2018 exhibition, which once again denotes the unity and maturity of the Romanian gambling market. The effort of each operator, each association and authorities will be reflected in the work of this Foundation, with national policies, with quantifiable results, with transparent actions and mechanisms designed to support the consumer in a pure European spirit. ROMBET will continue, both for its members and for the entire domestic gambling industry, to be actively involved in setting new trends and policies, in industry dialogue and between industries and in applying good practices at national level. The next step, the pan-European development of Responsible Gambling programs is pertaining also to Romania: self-regulation, a sign of profound transformation which our industry goes through”, said Mr. Bogdan Coman, ROMBET Executive Director.

Responsible Gambling - from an action of industry to a social determinant www.casino-magazine.ro


26

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / V| recomand|m

WE recommend


WE recommend

V| recomand|m / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

27


28

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Conferința Română de Gambling la cea de a opta ediție By. PokerPlayer

Palatului Parlamentului din București va găzdui, în data de 6 martie 2018, Conferința Română de Gambling – CRG8, cel mai mare eveniment anual al industriei de gambling din Europa Centrală și de Est.

On the 6th of March 2018, the Parliament Palace in Bucharest hosts the Romanian Gambling Conference - CRG8, the biggest annual event of the gambling industry in Central and Eastern Europe.

Această a opta ediție a CRG, conferință cu caracter regional a domeniului jocurilor de noroc, se va desfășura sub deviza “Ready for the Gambling of Tomorrow”. Ca și la precedentele ediții, evenimentul își propune să trateze toate elementele ce compun industria jocurilor de noroc pornind de la noutățile din legislație și normele de aplicare, atât din România cât și din celelalte state europene, dar și vulnerabilitățile sistemului actual, trecând prin slot rooms și AWPuri, dar și casino life sau gambling on-line. Secțiuni speciale vor fi prevăzute pentru resurse umane, marketing, imagine, responsabilitate socială și joc responsabil. Printre cei ce vor lua cuvântul, regăsim nume reprezentative din lumea jocurilor de noroc atât din România cât și din străinătate. Vor fi invitați reprezentanți ai autorităților române, dar și din alte țări ale Uniunii Europene. Cei prezenți la eveniment vor putea pune, pe larg, întrebări pentru a lămurii toate aspectele necla-

This eighth edition of the CRG, a regional conference of gambling, will be held under the slogan “Ready for the Gambling of Tomorrow.” As in the previous editions, the event aims to approach all elements of the gambling industry based on the novelties of the legislation and the enforcement rules, both in Romania and other European countries, as well as the vulnerabilities of the current system, passing through the slot rooms and AWPs, but also casino life or online gambling. Special sections will be provided for human resources, marketing, image, social responsibility and responsible gambling. Among those who will speak, we find representative names in the gaming world both in Romania and abroad. Representatives of the Romanian authorities, as well as from other European Union countries, are on the guest list. Those present at the event will be able to ask questions to cla-

Romanian Gambling Conference at the 8th edition www.casino-magazine.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Don’t miss, we are preparing to show you last successful projects! EasyPay System, local producer of betting terminals and solutions, present in the market starting with 2010 with a great evolution in Romanian market, but also in European market with the best range of terminals, from low cost to top models, producing also exclusive models for fastidious customers. EasyPay System currently has a range of 15 different models of Betting Terminals.

EasyBet 1

Contact us for personalized offer! Best prices from the market, starting with 800 Euro and European Certiď€ cates.

Easy Info Point

EasyBet 5

You are invited on www.easypaysystem.ro to see all the range of products and realized projects.

Sales Director: Florentina Ispas +(4) 0753 999 918 florentina.ispas@easypaysystem.ro Romania, Bucharest, 3rd District 287 Theodor Pallady Blvd www.easypaysystem.ro

29


30

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

re, în secțiunile speciale de întrebări și răspunsuri. Organizator, ca și la toate celelalte ediții anterioare, este cea mai populară revistă a industriei jocurilor din România, Casino Life & Business Magazine, dublu laureată a premiului “Best iGaming Magazine of the Region” - Budapesta, Ungaria, în anii 2016 și 2017. Ca și la edițiile anterioare, pe parcursul conferinței, organizatorii doresc să se desfășoare, în foaier, o mini expoziție, așa încât participanții să poată vedea, pe loc, noutățile apărute, dar și alte proiecte de interes. Evenimentul, de maximă importanță atât locală cât și internațională, va fi găzduit de celebrele săli de marmură ale Palatului Parlamentului din București, cea de a doua clădire ca mărime din lume după Pentagon, în data de 6 martie 2018. La conferință și-au anunțat, deja, participarea numeroși reprezentanți ai lumii gamblingului atât din țară cât și din străinătate, dar și reprezentanți ai Parlamentului de la București. Parteneri permanenți ai evenimentelor organizate de Casino Life & Business Magazine sunt compania DGL PRO, bijuteriile GRISOGONO și asociația ROMBET. Partener media ai CRG este portalul www.forrichonly.ro. Detalii la zi, înscriere și alte informații, aflați accesând secțiunea Conferința Română de Gambling de pe siteul www.casino-magazine.ro sau la redactie@casino-magazine.ro

rify all the unclear aspects in the special questions and answers (Q &A) sections. The organizer, as in all previous editions, is the most popular magazine of the Romanian gambling industry, Casino Life & Business Magazine, the double winner of the “Best iGaming Magazine of the Region” award in Budapest, Hungary in 2016 and 2017. As in the previous editions, during the conference, the organizers wish to host a mini-exhibition in the lobby, so that participants can see on the spot the novelties, as well as other projects of interest. The event, of both local and international importance, will be hosted by the famous marble halls of the Parliament Palace in Bucharest, the second largest building in the world after the Pentagon, on March 6th, 2018. The conference has already announced the participation of numerous representatives of the world of gambling both in the country and abroad, as well as representatives of the Parliament in Bucharest. Permanent event partners organized by Casino Life & Business Magazine are DGL PRO, GRISOGONO jewelry and ROMBET. CRG’s media partner is the portal www.forrichonly.ro. For Up-to-date details, registration and other information, go to the Romanian Gambling Conference section on www.casino-magazine.ro or redactie@casino-magazine.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

31


32

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

NEWTON – Mai bun, mai eficient, mai puternic! NEWTON SLOTS duce noțiunea de sistem de management al aparatelor de tip slot machine la un alt nivel și țelul companiei este de a crea pentru sistemul NEWTON o imagine nouă, diferită și incitantă. Poziția pe care acesta o are deja pe piața din România este una excelentă și se datorează în principal calității produselor și serviciilor pe care le pune la dispoziția organizatorilor; industria cunoaște deja și are încredere în sistemul NEWTON. Sistemul de management al aparatelor de joc nu este doar o obligativitate legislativă, dacă este folosit la adevărata lui valoare acesta devine o adevărată unealtă de marketing și totodată o modalitate extraordinară de a ajunge la fiecare jucător în parte. Sistemul oferă informații clare și precise ce pot trasa direcțiile departamentului operațional pentru o mai bună planificare. Sistemul NEWTON a crescut odată cu partenerii care îl folosesc în acest moment, soluțiile au fost dezvoltate într-o manieră flexibilă și modulară pentru a putea fi implementate de fiecare organizator în funcție de nevoi, dorințe și moment propice. Aceștia își pot construi businessul și se pot dezvolta pe baza sistemului la momentul potrivit pentru fiecare. Modulele pe care le oferă NEWTON sunt următoarele: Monitorizare – o înregistrare completă a activității din locații cu generare de rapoarte specifice cerute de lege sau rapoarte personalizate pe fiecare tip de joc și fiecare operațiune disponibilă; rapoarte ce se pot

exporta și salva având astfel toată statistica la un click distanță. Jackpot – sistem de Jackpot compatibil cu orice tip de slot machine și control de pe orice device cu conexiune activă de internet. Se pot afișa până la 6 niveluri de jackpot în același timp și oferă o gamă variată de jackpoturi ce se pot configura. Acest modul a fost dezvoltat în decursul timpului iar forma la care a ajuns acum este una foarte complexă, oferind utilizatorului foarte multe condiții care se pot seta. Fidelizare - una din cele mai puternice funcții ale sistemului de management al activității. Sistemul a fost dezvoltat din dorința de a oferi operatorilor soluția de a atrage și a păstra jucătorii, dar mai ales pentru a maximiza profitabilitatea business-ului.

NEWTON SLOTS takes the management system notion to another level and the company’s goal is to create a new, different and exciting image for the NEWTON system. The position he already has on the Romanian market is excellent and is mainly due to the quality of the products and services he provides to the organizers; the industry already knows and trusts the NEWTON system. The management system is not just a legal obligation, if it’s used at his true value it becomes a true marketing tool and also a great way to reach each player. The system provides clear and precise information that can draw the directions of the operational department for better planning. The NEWTON system grew with the partners that are currently using it; the solutions have been develo-

www.casino-magazine.ro

By. K.Sino

ped in a flexible and modular way so that they can be implemented by each organizer according to needs, desires and momentum. They can build and develop the business based on the system at the right time for everyone. The modules offered by NEWTON are as follows: Monitoring - a complete record of activity from locations that can generate specific reports required by law or customized reports on each type of game and each available operation; reports that can be exported and saved having all the statistics at a click away. Jackpot - Jackpot system compatible with any type of slot machine that can be controlled from any device with active internet connection. It can display up to 6 jackpot levels at the same time and offers a


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Pentru acest modul sunt disponibile două variante: • Fidelizare Clasică : varianta disponibilă cu card reader clasic. • Fidelizare Contactless: varianta premium disponibilă cu card reader contactless, LCD și Smartwatch. Sistemul Player Tracking cu modul LCD & Smartwatch dezvoltat de NEWTON SLOTS va duce organizatorul mai aproape de client. Modulul oferă jucătorului sentimentul că este important pentru dumneavoastră, indiferent de suma pe care o joacă și că vă doriți ca serviciile pe care i le oferiți să fie rapide și complete. TITO – este o modalitate de a asigura poziția operatorului pe piața jocurilor de noroc și de a oferi clienților cele mai bune servicii și experiențe de joc. Sistemul TITO contribuie la creșterea activității, conform statisticilor 2 din 3 tichete eliberate sunt reintroduse în mijloacele de joc, rezultând o creștere a turnover-ului iar feedbackul de la clienți este unul pozitiv. Mai mult de atât, personalul dumneavoastră se poate concentra pe “customer care” și marketing, având mai mult timp la dispoziție pentru a oferi jucătorilor informațiile importante despre serviciile din locație și campaniile promoționale desfășurate. Pe lângă complexitatea sistemului de management ne-am concentrat atenția și pe dezvoltarea produselor auxiliare și dintre acestea reamintim: Infopoint/ Infotouch – este produsul auxiliar care a înregistrat cel mai mare succes în oferta noastră, fiind tototdată și unul din cele mai aspectuoase terminale existente pe piața din România. Nu doar calitatea produsului în sine este de remarcat, dar și funcționalitatea lui, acesta oferind jucătorilor posibilitatea de a-și verifica în permanență punctele de fidelizare, putând să-și facă astfel calcule pentru utilizarea lor în diferite promoții sau acti-

vități oferite de către operator. Cashdispenser - cunoaștem dificultățile întâmpinate de organizatori în găsirea personalului dedicat, de încredere și cu un comportament responsabil față de locul de muncă; nu rare sunt cazurile în care angajații își încalcă obligațiile față de angajator și se fac vinovați de lipsă în gestiune. În această situație cash-dispenser-ul este soluția ideală; clienții pot ridica cashout-urile în totală confidențialitate, prin intermediul cashdispenser-ului iar accesul personalului la sumele de bani este restricționat, evitând riscurile de fraudă. Tombola automată - este componenta ce se poate integra în modulul de Fidelizare oferind jucătorilor posibilitatea de a beneficia de tichete pentru tombolă, printate automat direct în urna pentru extragere. Prin introducerea sistemului de tombolă automată se reduce considerabil și timpul pierdut de personalul sălii cu acordarea tichetelor iar automatizarea acestei funcții va face participarea jucătorilor la campaniile promoționale mult mai facilă și va oferi încredere, aducând un plus de imagine companiei dumneavoastră.

wide range of jackpots that can be set up. This module has been developed over time and the form it has reached now is a very complex one, giving the user a lot of conditions that can be set. Player Tracking and Bonusing - one of the most powerful functions of the management system. The system was developed with the desire to offer operators the solution to attract and retain players, but especially to maximize business profitability. Variants are available for this module: • Classic Player Tracking: available with classic card reader. • Player Tracking with LCD and Smartwatch: the premium version available with contactless reader card. The Player Tracking System with LCD & Smartwatch developed by NEWTON SLOTS will bring you closer to the customer. The module gives the player the feeling that he’s important to you regardless of the amount they play and that you want the services you offer to be quick and complete. TITO - is a way to ensure your position on the market and to provide your players the best gaming services and experiences. The TITO system contributes to the increase of activity; according to statis-

33

tics 2 out of 3 issued tickets are reintroduced into the slot machines, resulting in an increase in turnover and the feedback from clients is a positive one. Moreover, your staff can focus on “customer care” and marketing, having more time to provide players with important information about location services and promotional campaigns. Besides the complexity of the management system we have also focused on the development of auxiliary products and among them we recall: Infopoint / Infotouch - is the auxiliary product that has been the most successful in our offer, being also one of the most outstanding terminals on the Romanian market. Not only the quality of the product itself is remarkable, but also his functionality, providing players the opportunity to permanently check their loyalty points, so they can make calculations for their use in various promotions or activities offered by the operator. Cash dispenser - we know the organizers’ difficulties encountered in finding dedicated, trustworthy staff with responsible behavior towards the workplace; not least are cases where employees violate their obligations and are guilty of missing amounts in cash desk. In this situation the cash dispenser is the ideal solution; customers can receive cash-outs in complete confidentiality through the cash dispenser and staff access to money is restricted, avoiding the risk of fraud. Automatic Tombola system - is the component that can be integrated into the Bonusing module, allowing players to receive tombola tickets automatically, printed directly into the drawing box. Introducing the automated tombola system you will considerably reduce the time lost by employees providing tickets to players and this feature will make it easier for customers to take part in the promotional campaigns you make, giving them more confidence and bringing added value to your company.

NEWTON – Better, faster, stronger! www.casino-magazine.ro


34


Legal

Legisla}ie / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

35


36

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

Turnee de poker live în România: program plin la startul sezonului 2018

Următoarea întâlnire a jucătorilor pe 2018 va avea loc în premieră în Poiana Brașov, By PokerPlayer între 28 ianuarie și 3 februarie

www.casino-magazine.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

37

Live poker tournaments in Romania: full schedule at the start of the 2018 season The first meeting of the players in 2018 will take place in Poiana Brașov between January 28th and February 3rd

Casino Life & Business Magazine anunță în premieră, ceea ce a aflat “pe surse” sigure de încredere, că sfârșitul lui februarie va fi rezervat unui festival organizat de PokerFest în colaborare cu operatorul online 888poker Arena românească a turneelor de poker live în 2018 arată bine pentru pasionații jocului. Operatorul român PokerFest n-a așteptat mult până să organizeze primul festival și să-l anunțe pe al doilea. Romanian Poker Series este prima serie de turnee, încheiată în capitală pe 14 ianuarie și care a atras mai ales buzunarele mai puțin adânci: turneul principal a costat doar 330 euro și a fost însoțit de noua vedetă pe scena live, turneul MonsterStack de 170 de euro și de un high-roller de 660 euro, alături de sateliți și side-eventuri mai mici. Altfel spus, RPS s-a adresat tuturor bugetelor și, pentru sume mici investite (sateliții pentru Main Event au costat doar 40 de euro) s-au încasat premii frumoase. Următoarea întâlnire a jucătorilor pe 2018 va avea loc în premieră în Poiana Brașov, între 28 ianuarie și 3 februarie, adică în cea mai bună perioada pentru ski. Hotelul Piatra Mare va găzdui o serie bine proiectată de turnee, cu un Main Event de 550 euro, însoțit de clasicele side-eventuri, dar și de o mulțime de alte jocuri pregătite de organizatori chiar

în card-room. Sala de joc este o încăpere imensă și participanții vor putea să încingă chiar acolo și partide de ping-pong, de fussball sau de darts. PokerFest Poiana Brașov este precedat de o serie masivă de sateliți live și online. Cei live se vor juca în cluburile de poker din toată țara, iar calificările online vor avea loc pe Unibet Poker, partenerul festivalului și un mare promotor al pokerului în România. Ce va fi mai departe? PokerFest ne-a obișnuit cu festivaluri lună de lună, așa încât neam întrebat ce se va juca la primăvară? Ei bine, Casino Life & Business Magazine anunță în premieră, ceea ce a aflat “pe surse” sigure de încredere, că sfârșitul lui februarie va fi rezervat unui festival în colaborare cu operatorul online 888poker, al doilea cel mai mare site de poker din lume. Mai multe detalii o să aflați la timpul potrivit de site-urile casino-magazine.ro și al operatorului. Cert este că dacă aveți chef de poker live, PokerFest vă oferă în această perioadă mai mult decât puteți duce.

Casino Life & Business Magazine announces exclusively what it has learned from reliable sources: that the end of February will be dedicated to a festival organized by PokerFest in cooperation with the 888poker online operator The Romanian arena of live poker tournaments in 2018 looks very good for the fans of the game. The Romanian operator PokerFest did not wait long to organize the first festival and already announced the second one. The Romanian Poker Series is the first tournament series to take place in the capital on January 14th, which attracted mostly the less deep pockets: the main tournament had a cost of only 330 euros and was accompanied by the new star on the live stage, the MonsterStack tournament of 170 euros and a high-roller of 660 euros, alongside smaller satellites and side-events. In other words, the RPS addressed all budgets and, for small amounts invested (the Main Event satellites cost just 40 euros), they received nice prizes. The next meeting of the players in 2018 will take place for the first time in Poiana Brasov, between January 28th and February 3rd, that means during the best time for skiing. Piatra Mare Hotel will host a well-designed tournament series with a 550 EUR Main Event accompanied by classical side events and a number of other games prepared by the

organizers right in the card-room. The game room is a huge room and the participants will be able to have eveng ping-pong, fussball matches or darts right on the spot. PokerFest Poiana Brasov is preceded by a massive series of live and online satellites. The live players will play in poker clubs across the country, and online qualifiers will take place on Unibet Poker, the partner of the festival and a great promoter of poker in Romania. What will be next? PokerFest got us used to monthly festivals, so we’ve been wondering what will be playing in the spring? Well, Casino Life & Business Magazine announces for the first time what it has learned from reliable sources: that the end of February will be dedicated to a festival in cooperation with the 888poker online operator, the world’s second largest poker site. More details will be available at the right moment on casino-magazine.ro and on the website of the operator. The fact is that if you enjoy live poker, PokerFest offers to you more than you can handle during this period of time.


38

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Cazionul din Slănic Moldova Cazinoul este cunoscut și sub numele de Cazinoul Regal, deoarece a fost construit `n timpul domniei Regelui Carol I

Cazinoul are o suprafață construită de 1.847 mp și a făcut obiectul a numeroase licitații `n ultimii ani, rămase fără rezultat, deși clădirea a fost reabilitată total `n anii 1994 - 1995.

By. PokerPlayer

The casino has a built-up area of 1,847 square meters and has been the subject of numerous auctions in recent years, which led to no result, although the building has been totally rehabilitated between 1994 and 1995.

The Casino of Slănic Moldova

The casino is also known as the Royal Casino because it was built during the reign of King Carol I www.casino-magazine.ro


40

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Cazionul din Slănic Moldova este un monument istoric inclus `n grupa A având valoarea națională și universală aflat pe teritoriul orașului Slănic Moldova. Slănic Moldova este o cunoscută stațiune turistică din Carpații Orientali, aflată la `nălțimea de 530m. Situată pe valea pârâului Slănic, această destinație este poziționată `ntr-o depresiune cu păduri de conifere și de foioase. Slănic Moldova are avantajul de a avea sezon permanent, datorită caracteristicilor geografice: aer curat, bogat `n aerosoli și ioni negativi, o temperatură medie de 7 grade și minunatele izvoare minerale, care sunt foarte căutate. Slănic Moldova a `nceput să fie cunoscută `n rândul stațiunilor de atracție turistică, odată cu descoperirea unui izvor cu apă minerală, `n anul 1801. Cazinoul din Slănic-Moldova a fost ridicat de către meșteri italieni `n anii 1892-1894, `n stilul Art Nouveau după planurile cunoscutului arhitect ieșean George Sterian, `mpreună cu H. Rick, din inițiaiva arhitectului Nicolae Ghica-Budești, pe atunci efor al Epitropiei „Sf. Spiridon” din Iași. Din 1948 `n imobil funcționează Casa de Cultură, dar, de-a lungul anilor, clădirea cazinoului, beneficiază de o sală de spectacole, și au mai fost deschise biblioteca orășenească, precum și unități de servicii publice. Cazinoul este cunoscut și sub numele de Cazinoul Regal, deoarece a fost construit `n timpul domniei Regelui Carol I. Arhitecții clădirii au fost influențați de mai multe stiluri, predominante fiind elementele `n stil neoromânesc și cele `n stil neorenascentist. Stilului neoromânesc ii corespund elementele decorative din piatră, ancadramentele de uși și ferestre și turnurile clădirii principale care sunt influențate de către arhitectura bisericilor. ~n anul 1960 clădirii i se adaugă două terase destinate amenajării unui bufet, braserie și pensiune. Clădirea Cazinou a fost restaurată `n perioada 1986 - 1989 pentru a i se redă formă inițială, fiind amenajată `n totalitate a că edificiu cultural-educativ. ~n prezent, clădirea Cazino

este o emblemă a stațiunii Slănic Moldova alături de Pavilionul Central Racoviță și alte vile turistice. Stațiunea balneoclimaterică Slănic Moldova, binecunoscută pentru izvoarele sale minerale comparate cu cele de la Karlovy Vary și Vichy, și premiate la expozițiile internaționale de la Paris, Viena sau Frankfurt pe Main, are o identitate distinctă, definită de munț`i Nemira și pădurile de fagi și brazi care o `nconjoară. Cazinoul are o suprafață construită de 1.847 mp și a făcut obiectul a numeroase licitații `n ultimii ani, rămase fără rezultat, deși clădirea a fost reabilitată total `n anii 1994 - 1995.

The Slănic Moldova casino is a historical monument included in group A together with the national and universal value found on the territory of Slănic Moldova. Slănic Moldova is a well-known tourist resort in the Eastern Carpathians, situated at a 530 m altitude. Established on the Slănic stream Valley, this destination is situated in a depression with coniferous forests. Slănic Moldova has the advantage of having a permanent season due to its geographical features: clean air, rich in aerosols and negative ions, an average temperature of 7 degrees and the wonderful mineral springs that are highly sought af-

www.casino-magazine.ro

ter. Slănic Moldova began to be popular among the resorts of tourist attraction with the discovery of a spring of mineral water in 1801. The casino of Slănic-Moldova was erected by Italian craftsmen between the years 1892-1894, in the Art Nouveau style, according to the plans of the well-known architect George Sterian, together with H. Rick, at the initiative of the architect Nicolae Ghica-Budesti, who was at the time supervisor of SF Spiridon Epitropy in the city of Iași. Since 1948, the House of Culture has been functioning in the building, but over the years, the casino building has had an auditorium, and also hosted the city library and public service facilities. The casino is also known as the Royal Casino because it was built during the reign of King Carol I. Architects of the building were influenced by several styles, predominantly neo-Romanian and neo-Renaissance styles. The neo-Romanian style corresponds to the decorative elements made from stone, while the door and window frames and the towers of the main building are influenced by the architecture of the churches. In 1960, the building was added two terraces for a buffet, brasserie and guest house. The casino building was restored between 1986 and 1989 to give it its original shape, being entirely redecorated/ refurbished as a cultural-educational edifice. Currently, the Casino building is an emblem of the Slănic Moldova resort along with the Racoviță Central Pavilion and other tourist villas. The spa resort of Slănic Moldova, well-known for its mineral springs compared to Karlovy Vary and Vichy, and awarded at the international exhibitions in Paris, Vienna or Frankfurt am Main, has a distinct identity, defined by the Nemira Mountains and the beech and fir forests which surround it. The casino has a built-up area of 1,847 square meters and has been the subject of numerous auctions in recent years, which have remained unsuccessful, although the building has been totally rehabilitated between 1994 and 1995.


Business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

41

www.casino-magazine.ro


42

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / interna}ional

“A global Paradice for a global industry” Kate Chambers, Director General Clarion Gaming, așteaptă cu nerăbdare următorul ICE din Londra și explică de ce comparațiile cu Forumul Davos sunt măgulitoare

By K.Sino

Kate Chambers, Managing Director, Clarion Gaming, looks ahead to the forthcoming ICE London and explains why comparisons with Davos are flattering ➤ ICE 2017 was another record breaking event with 30,000 + visitors, 151 nations represented and more net space occupied by international gaming innovators than ever before. Where do you go from that lofty position? Well what you don’t do is sit back, take your foot off the pedal and wallow in a sea of self-congratulations. Of course, it’s gratifying to have met the vast majority of our objectives, for ICE to have grown for the sixth consecutive year and to have delivered on behalf of our stakeholders. It’s a cliché, but in my business you are only as good as your last show and that truism means that the focus has to be on how we address those areas which didn’t go to plan, to maximise on those that did and to add to the ICE London experience. It sounds a very simplistic approach, but our job is to continually improve and enhance the experience, which starts

➤ ICE 2017 a fost iar un eveniment ce a doborât recorduri, cu peste 30.000 de vizitatori, 151 de națiuni reprezentate și cu mai mult spațiu net ocupat de inovatorii de jocuri de noroc din toată lumea decât oricând. Unde să mai avansezi din acea poziție înaltă? Ei bine, ceea ce nu faci este să te relaxezi, să iei piciorul de pe pedala de accelerație și să te plimbi printr-o mare de mulțumire de sine. Bineînțeles, este plăcut să ne îndeplinim marea majoritate a obiectivelor noastre, pentru că ICE a crescut pentru al șaselea an consecutiv și a fost pe măsura așteptărilor pentru părțile interesate. Este un clișeu, dar în afacerea aceasta suntem la fel de buni precum ultimul nostru eveniment orgnizat iar acest truism înseamnă că accentul trebuie să se concentreze asupra modului în care abordăm acele zone care nu au decurs conform planului, de a maximiza pe cele care au făcut performanță și de a adăuga tot mai multe la experiența ICE

“Paradis global pentru o industrie globală” www.casino-magazine.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

43


44

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / interna}ional

London. Su­­­­­­nă ca o abordare foarte simplistă, dar treaba noastră este să îmbunătățim continuu experiența, care începe chiar de când oamenii se înregistrează pentru a participa online și se termină când ajung acasă. Îmbunătățirile pot fi macro, în ceea ce privește noile caracteristici sau secțiuni, dar pot fi, de asemenea, îmbunătățiri mai mici sau progresive. Esențial este să nu stai niciodată locului. ➤ Ce schimbări la nivel macro pot aștepta vizitatorii la ICE? Cele mai palpabile sunt adăugarea de noi secțiuni pentru plăți și a zonei de protecție a consumatorilor, ambele fiind premiere pentru ICE Londra.  Secția de plăți ICE, care acoperă 4.000 mp de spațiu, va oferi un punct-focus pentru vizitatorii internaționali care doresc să se întâlnească și să interacționeze cu inovatorii cheie și lideri de opinie din acest sector. Scopul ICE este să prezinte și să reflecte tendințele dominante în jocurile de noroc, iar plățile reprezintă un caz în acest sens. Am fost abordați de un număr de jucători de vârf care doresc să utilizeze ICE drept platformă pentru a reflecta aceste inovații și pentru a crea un punct de întâlnire pentru toți vizitatorii internaționali interesați de cele mai recente tehnologii și progrese. Sunt încântată că am reușit să răspundem nevoilor industriei în acest mod și sunt convinsă că resursa pe care o punem în spatele secțiunii ICE Payment Solutions va fi bine primită de vizitatori.  De asemenea, vom promova mesajul de responsabilitate socială prin lansarea Zonei de protecție a consumatorilor. Zona va acorda o atenție deosebită mesajului de responsabilitate socială și va prezenta organizații cheie care promovează responsabilitatea socială, precum și o platformă pentru prezentări. Zona este cea mai recentă dintr-o serie de inițiative de responsabilitate socială întreprinse de Clarion Gaming, care include Briefingul anual de reglementări privind jocurile de noroc și jocul responsabil, organizat la Londra în toamnă, și cursul de formare al Academiei de Joc Repsonsabil, organizat de Academia

Totally Gaming. Oriunde operează Clarion, responsabilitatea socială este unul dintre cele mai importante subiecte și acest lucru este valabil atât pe piețele emergente, cât și pe cele mature. Deși nu suntem parte a comunității care operează, cred cu tărie că avem de asemenea responsabilitatea de a servi ca forum de discuții și de schimb de cunoștințe. Vom crea o agendă cu demo-uri și prezentări provenite de la autoritățile de reglementare, de la furnizori și de la operatori. Sperăm, de asemenea, să aducem oficiali guvernamentali, factori de decizie și autorități de reglementa-

when people register to attend online and ends when they arrive back home. Enhancements can be macro, in terms of new features or sections, but they can also be smaller or incremental improvements. The key thing is to never stand still.

re în zonă, ca parte a programului Adunării Mondiale a Reglementărilor (WrA) și Programului Zilei Internaționale a Legislatorilor. Industria a făcut progrese importante în a contribui la crearea unei experiențe de divertisment în jocurile de noroc, spre deosebire de una negativă sau distructivă, și s-au înregistrat deja progrese foarte importante în domeniul jocurilor responsabile cu ajutorul analizei datelor. Este absolut normal ca toate acestea să fie prezentate la ICE London. ➤ ICE London 2018 va cuprinde un spațiu net record de 43.500 mp - ce înseamnă această creștere pentru industrie?

Section, comprising 4,000sqm of space, will provide a focal point for international visitors wanting to meet and engage with the key innovators and thought leaders in the sector. The purpose of ICE is to showcase and reflect the dominant trends in gaming and payments is a case in point. We were approached by a number of leading players wanting to utilise ICE as a platform to reflect these innovations and to create a meeting point for all those international visitors with an interest in the latest technologies and advances. I am delighted that we have been able to respond to the needs of the in-

➤ What macro changes can visitors expect to experience at ICE? The most tangible are the addition of new sections for Payments and the Consumer Protection Zone, both of which are firsts for ICE London. The ICE Payment Solutions

www.casino-magazine.ro

dustry in this way and I am confident the resource that we are putting behind the ICE Payment Solutions Section will be well received by visitors. We will also be promoting the social responsibility message with the launch of the Consumer Protection Zone. The Zone will provide a focus for the social responsibility message and feature key organisations that are promoting social responsibility, as well as being a platform for presentations. The Zone is the latest in a series of social responsibility initiatives undertaken by Clarion Gaming, which includes the annual World Regulatory Briefing on Responsible Gambling Innovation, held in London in the Autumn, and the Responsible Gaming Academy training, run by the Totally Gaming Academy. Wherever Clarion operates, social responsibility is one of the most important topics and that’s across both emergent and mature gaming markets. Although we are not part of the operating community, I believe strongly that we also have a responsibility to serve as a forum for discussion and knowledge exchange. We will be creating an agenda with demos and presentations from regulators, providers and operators. We also hope to bring government officials, policy-makers and regulators to the Zone as part of the World Regulatory Assembly (WrA) and International Legislators’ Day programme. The industry has made important headway in helping to make gambling an entertainment experience, as opposed to a negative or destructive one, and there have been some really significant technology-driven advances in the fields of responsible gambling using data analytics. It’s totally appropriate that these are showcased at ICE London. ➤ ICE London 2018 will comprise a record 43,500sqm of net space – what does this growth mean to the industry? We have been very careful to grow ICE at a manageable pace and avoid the boom bust scenario you might associate with an


46

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / interna}ional

Am fost foarte atenți să creștem ICE într-un ritm ușor de manevrat și să evităm scenariul de boom pe care l-ați putea asocia cu o creștere economică inflaționistă . În timp ce ICE 2018 este aproape de două ori mai mare decât ediția din 2012, care a avut loc la Earls Court, o mare parte a acestei creșteri a fost facilitată de mutarea la ExCeL Londra și de capacitatea noastră de a satisface nevoile expozanților. Strategia noastră, oriunde lucrăm în lume, este să colaborăm cu industria pentru a crea evenimente și oportunități care să contribuie la atingerea obiectivelor de afaceri. Extinderea ICE a fost determinată de cererea mare și reflectă dinamica pieței internaționale, care consideră Londra drept unica ocazie anuală de a interacționa într-o comunitate cu adevărat semnificativă și influentă de cumpărători și influențatori, care în 2017 a călătorit la ICE din 151 de țări. Aceasta este o veste excelentă pentru organizațiile de jocuri de noroc, despre care știm că vor un eveniment emblematic care să prezinte cei mai importanți inovatori din lume de pe fiecare verticală de jocuri. Gamingul este o industrie globală, iar ICE este evenimentul global care îl reprezintă. ➤ Ați anunțat lansarea ICE Africa: puteți explica strategia dvs.? Strategia noastră a fost întotdeauna să colaborăm cu industria și exact asta am făcut în Africa. După o experiență reușită pe continent, unde am testat piața cu evenimentul nostru Gaming Africa, am luat decizia strategică de a accelera prezența noastră, transformând evenimentul din 2018 în primul ICE Africa, care va cuprinde o expoziție și Conferința adicentă ICE VOX dedicată dezvoltării industriei interne. Deși amploarea ICE Africa nu va fi aceeași cu ICE London, vom aduce același nivel de angajament, gândire, creativitate și profesionalism, care a făcut ICE London cea mai populată și cea mai internațională expoziție de jocuri din lume. ICE Africa va fi un eveniment în cadrul căruia industria se poate întâlni, interacționa, afla cele mai recente inovații în domeniul jocurilor, împărtășește cele mai bune practici și pro-

grese într-o manieră strategică și durabilă. Echipa ICE Africa este deja gata și colaborează cu părțile interesate pentru a-și îndeplini angajamentul de a crea un eveniment de afaceri de clasă mondială pentru continent. Fiecare decizie de afaceri, cum ar fi aceasta, vine cu riscurile sale, dar trebuie să fim pregătiți, să fim îndrăzneți și să ac-

overheating economy. While ICE 2018 is nearly twice the size of the 2012 edition, which was the last held at Earls Court, a lot of that growth has been facilitated by the move to ExCeL London and our ability to meet the needs of exhibitors. Our strategy, wherever we operate in the world, is to work with the industry to crea-

fast track our presence, transitioning the 2018 event into the first ICE Africa, which will comprise an exhibition and co-located ICE VOX style conference dedicated to the development of the domestic industry. Whilst the scale of ICE Africa will not be the same as ICE London, we will be bringing the same level of

ționăm decisiv. Industria ne susține și sunt încrezătoare că, dacă rămânem fideli viziunii și principiilor noastre de brand, ICE Africa va fi un succes.

te events and opportunities that help meet business objectives. The expansion of ICE has been driven by demand and reflects the dynamics of the international market, which views London as the once-in-the-year opportunity to engage with a really significant and influential community of buyers and influencers, which in 2017 travelled to ICE from 151 jurisdictions. This is great news for gaming organisations who we know want a flagship event that showcases the world’s leading innovators from every gaming vertical. Gaming is a global industry and ICE is its global event.

commitment, thinking, creativity and professionalism that has made ICE London the world’s favourite and most international gaming expo. ICE Africa will be an event where the industry can meet, network, see the very latest gaming innovations, share best practice and progress in a strategic and sustainable manner. The ICE Africa team is already in place and working with our stakeholders in order to deliver on our pledge to create a world class business event for the continent. Every business decision such as this comes with its own risks, but we have to be prepared to be bold and to act decisively. The industry is behind us and I’m confident that, providing we remain true to our brand vision and principles, ICE Africa will be a success.

➤ Cineva a descris ICE ca fiind forumul Davos al gaminguluirecunoști această descriere? Cred că este o descriere foarte măgulitoare. Davos reunește cei mai influenți lideri economici și politici din lume. ICE London face un lucru similar în măsura în care găzduim legislatori internaționali în domeniul jocurilor de noroc, lideri din industrie, directorii executivi ai tuturor organizațiilor internaționale importante de jocuri, politicieni aleși și majoritatea asociațiilor profesionale de pe toate continentele. Atunci când un eveniment se dezvoltă, aceste tipuri de acreditări încep să apară în prim plan. Dacă observatorii aleg să se refere la ICE London ca la un Davos al jocurilor, cu siguranță nu voi obiecta! ➤ Dacă ICE constituie vitrina principală de gaming, credeți că ar putea avea un rol mai impor-

➤ You have announced the launch of ICE Africa: can you explain your thinking? Our strategy has always been to partner with the industry and that’s exactly what we have done in Africa. After a successful experience on the continent, where we tested the water with our Gaming Africa event, we took the strategic decision to

www.casino-magazine.ro

➤ Someone described ICE as the Davos of gaming – do you recognise that description? I think it’s a very flattering description. Davos brings together the most influential econo-


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Innovation is our tradition.

[ passionate]

Success through continuity.

MERKUR GAMING ROMANIA | Str. Biharia, Nr.26, Et.3, Sector 1 | Bucuresti, Romania | Tel. +4073222199 | hfuica@merkur-gaming.ro | www.merkur-gaming.com

47


48

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / interna}ional

tant în a ajuta la formarea opiniei autorităților de reglementare și a legislatorilor? Nu sunt eu în măsură să afirm lucrurile acestea. Misiunea mea, și cea a echipei mele, este de a oferi o viziune la 360 de grade asupra industriei jocurilor internaționale și de a o prezenta într-un mod ultraprofesional și într-un mod în care părțile interesate se pot simți mândre. Părțile interesate folosesc deja ICE pentru a expune acreditările industriei către un public larg

vire la modul în care putem lucra mai eficient pentru a ajuta în dezvoltarea economiilor sustenabile de gaming, în special pe piețele emergente. Suntem mereu dornici să explorăm noi formate favorizate de industrie și să primim sugestii pentru interlocutori noi de excepție, iar Ampersand va oferi acces rapid și direct la procesul de luare a deciziilor. Oferă o oportunitate valoroasă de a contribui la modelarea conținutului evenimentului. Profesioniștii din industrie ca-

mic and political leaders in the world. ICE London does a similar thing in so far as we host international gaming regulators, industry thought leaders, the CEOs of every major international gaming organisation, elected politicians and the vast majority of trade associations drawn from every continent. When an event develops momentum, these type of credentials start to come to the fore. If observers choose to refer to ICE London as the Da-

și vom lucra întotdeauna pentru a acomoda orice inițiative pe care doresc să le dezvolte. ➤ Ați lansat inițiativa Ampersand Think Tank la G2E Las Vegas. De ce există și, mai important, ce este Ampersand? De fapt, am făcut o lansare mai mică la evenimentul WrB Responsible Gambling Innovation, care a avut loc la Londra în septembrie. G2E ne-a oferit ocazia să o prezentăm unui public influent și să genereze un interes înaintea ICE London. Scopul este de a face din Ampersand cel mai mare grup de reflecție din gaming, care cuprinde o secțiune reprezentativă de verticale din industrie, jurisdicții, funcții și canale. Îmi doresc ca Ampersand să lucreze pe mai multe nivele. Aceasta ne va permite să validăm idei și concepte înainte de lansare, va introduce un proces și o structură astfel încât clienții să ofere feedback - atât pozitiv, cât și negativ - și va permite industriei să facă sugestii cu pri-

re acceptă să participe la Ampersand vor primi o serie de beneficii ca recunoaștere a timpului lor, inclusiv intrarea în The Lounge la ICE London, precum și accesul la rapoartele de informații și la sondajele realizate de echipa Clarion Gaming. ➤ Cum credeți că este privit Clarion Gaming în cadrul familiei extinse a Clarion? Clarion Gaming este o parte importantă a afacerii Clarion Events care cuprinde expoziții, conferințe, pregătire tehnică, precum și informații digitale și tipărite. Evenimentele noastre atrag anual peste 50.000 de clienți în locații care se află pe fiecare continent și, la ICE London, am creat locul de întâlnire cel mai influent și internațional din lume pentru întreaga industrie. Echipa Clarion Gaming a câștigat respectul celorlalte divizii din cadrul Clarion, care, de altfel, vor avea ocazia de a petrece ceva timp cu noi la ExCeL London în februarie.

vos of gaming, I’m certainly not going to object! ➤ If ICE is the shop window for gaming, do you think it could have a bigger role in helping to shape the opinion of regulators and legislators? That’s not really for me to say. My job, and that of my team, is to deliver a 360 degree take on the international gaming industry and to present it in an ultra-professional manner and in a way that stakeholders can feel proud of. Stakeholders already use ICE to showcase the credentials of the industry to a broad audience and we will always work to accommodate any initiatives they want to progress. ➤ You launched your Ampersand Think Tank initiative at G2E Las Vegas. Why there and, more importantly, what is Ampersand? We actually undertook a soft launch at our WrB Responsible

www.casino-magazine.ro

Gambling Innovation event held in London in September. G2E gave us the opportunity to introduce it to an influential gaming audience and to generate some interest and traction ahead of ICE London. The aim is to make Ampersand the biggest think tank in gaming, comprising a representative cross-section of industry verticals, jurisdictions, job functions and channels. I envisage Ampersand working on a number of levels. It will enable us to validate ideas and concepts prior to launch, it will introduce a process and structure for customers to provide their feedback – both positive and negative – and it will enable the industry to make suggestions on how we can work more effectively to help in the development of sustainable gaming economies, particularly in emergent markets. We are always keen to explore new formats favoured by the industry and to receive suggestions for great new speakers and Ampersand will provide swift and direct access to the decision making process. It delivers a valuable opportunity to help shape event content. Industry professionals who agree to participate in Ampersand will receive a number of benefits in recognition of their time, including entry to The Lounge at ICE London, as well as access to intelligence reports and surveys produced by the team at Clarion Gaming. ➤ How do you think Clarion Gaming is viewed within the broader Clarion family? Clarion Gaming is an important part of the Clarion Events business comprising exhibitions, conferences, technical training as well digital and print information. Our events attract more than 50,000 customers annually in locations spanning every continent and, with ICE London, we have created the world’s most influential and international meeting place for the entire industry. The Clarion Gaming team has earned the respect of the other divisions within Clarion all of whom will take the opportunity to spend some time with us at ExCeL London in February.


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

49


50

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

EGT @ ICE 2018: extraordinari pe toate planurile

By K.Sino

ICE 2018 va marca cea de-a 14-a participare consecutivă a Euro Games Technology la cel mai mare și prestigios eveniment internațional din industria jocurilor de noroc. Cu cel mai mare spațiu de până acum, care se `ntinde pe mai mult de 1000 mp, EGT va `ntâmpina vizitatorii `n standul S4-330, respectiv S4-350 cu o impresionantă prezentatre de aparate de slot, multiplayer, sisteme de casino management, jocuri online interactive și jocuri land-based noi și atrăgătoare care vor extazia cunoscătorii și jucătorii `n egală măsură. Peste 200 de poziții de joc vor aștepta vizitatorii ICE la standul EGT, cu tot mai multe produse noi și rafinate, mixuri jocuri puse la dispoziția cunoscătorilor pe durata celor 3 zile ale expoziției, dar și cu multe surprize planificate `n aceste zile. Divzia aparate de slot Divizia de sloturi va dezvălui ultimele noutăți tehnologice, un nou sistem jackpot și multi-jocuri captivante. Super Premier și Super Premier 75 vor capta atenția publicului cu ecranele lor curbate orientate vertical, pentru o experiență reală `n joc și renumitul scaun multimedia confortabil, cu difuzoare stereo de `naltă calitate și taste de control integrate `n brațele scaunului. Alături de multe alte aparate de joc utlraperformante, și cele mai bine vândute aparate P-24/24 Up și P-27/27 St Slim sunt pregătite să fie admirate de public, `n timp ce mixurile de jocuri Red, Orange, Green, Fruits și Union Collection vor prezenta bogata lume a jocurilor EGT din Collection Series. Un alt model de slot curbat P-42V St va fi dispus `n configurații circulare și va găzdui celebrul sistemul de jackpot 4 Happy Hits. Fanii jackpot-ului vor fi recompen-

the players equally. Over 200 player stations will await ICE visitors at EGT booth, with more debuting products and enriched gaming choices showcased in the booth over the 3 days of exhibition, with many surprises planned during these days.

sați cu o gamă largă de jackpoturi din portofoliul EGT. Universalul Premium Link care combină toate jocurile EGT, și permițându-le să conducă jucătorii spre un jackpot progresiv tip Mystery și cu simboluri, remarcabilul jackpot cu tematica chinezească Fu Gui Rong Hua vor fi gata pregătite să transforme drumul oricărui vizitator `n standul EGT `ntr-unul memorabil. Divizia Multiplayer Ruleta T-Line de 84 inch, cu funcție tactilă și cu o roată automa-

ICE 2018 will mark the 14th consecutive participation of Euro Games Technology in the biggest and most prestigious international event in the casino industry. With the largest space until now, spanning over 1.000 sqm., EGT will be welcoming the guests in S4-330, respectively S4-350 booths with an impressive display of the slot, multiplayer, interactive and casino management divisions and fresh and enticing games for the online gaming that will dazzle the aficionados and

www.casino-magazine.ro

Slot machine division The slot division will unveil its latest advanced developments, a new jackpot system and several captivating multi-games. The Super Premier and Super Premier 75 will catch the visitors’ attention with their portrait oriented curved monitors for a felt-like-real gaming experience and comfortable multimedia chair with high quality stereo sound speakers and control buttons integrated in the armrests. The bestsellers P-24/24 Up and P-27/27 St Slim are also read to captivate the public with their high resolution widescreen monitors that could host the Red, Orange, Green, Fruits and Union Collection mixes that will present the rich gaming world of EGT’s Collection Series. Another curved slot model – the P-42V St will be displayed in circular configurations that will feature the popular jackpot system 4 Happy Hits. The jackpot fans will be rewarded with the wide variety of EGT’s portfolio. The universal Premium Link, combining all games of the company, and enabling them to lead the players to common mystery and symbol driven progressive jackpots, the noticeable Chinese-themed Fu Gui Rong Hua will also be showcased, making any visitors to the booth journey a memorable one. Multiplayer division The 84-inch T-Line touch


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

tă și 12 poziții de jocuri va fi prezentată `n design de carbon, demonstrând caracteristici fastuoase, care cu siguranță vor impresiona publicul, `n timp ce terminalele multiplayer din gama S-Line vor demonstra flexibilitatea și versatilitatea lor pentru operatori, precum și posibilitățile infinite de configurații disponibile. Sistemul de jackpot progresiv mystery Jackpot Cards va crește diversitatea jocurilor `n stand cu eleganța sa.

51

screen roulette table with an automated wheel and 12 gaming positions will be performed in fashionable carbon design, demonstrating high-level features ready to impress the audience, while the S-Line terminals will showcase their flexibility and versatility for the operators, as well as the infinite possibilities of configurations available. The mystery progressive jackpot system Jackpot Cards will increase the gaming diversity at the booth in a stylish way.

Divizia Online Divizia EGT Interactive este pregătită să-și prezinte jocurile video slot online pentru desktop și mobile, care au câștigat o acoperire tot mai mare pe piața din `ntreaga lume `n scurtul timp de când s-a `nființat. Selecția diviziei pentru ICE va include cele mai noi dar și cele mai populare jocuri populare, cum ar fi 10 Burning Heart, Wonderheart, 40 Burning Hot and Sweet Cheese, Thumbelina Dream, The Story of Alexander, Amazons’ battle dar și peste 100 de titluri.

Online division EGT Interactive is ready to present its desktop and mobile online-based video slots that bring to the company ever growing market coverage around the world. Its selection of newest as well as already popular games at display will include the 10 Burning Heart, Wonderheart, 40 Burning Hot and Sweet Cheese, Thumbelina Dream, The Story of Alexander, Amazons’ battle and more over 100 titles.

CMS Sistemul de casino management Spider va demonstra multiplele funcționalități ale soluției software care face ca managementul diferitelor săli de joc să fie ușor și eficient. Spider CMS va demonstra că gestionarea sălilor de joc/ cazinourilor poate fi ușoară și plăcută pentru toți operatorii de jocuri de noroc. ~n mod special pentru ICE 2018, Euro Games Technology pregătește, un spectacol unic și fabulos de divertisment care va desfăta publicul ce va călca pragului standului S4-330/S4-350. Pentru mai multe informații vizitați www.egt-bg.ro.

CMS The casino management system Spider will demonstrate numerous functionalities of its software solution that make the management of different gaming establishments easy and effective. he Spider CMS will aim to prove that managing a casino floor could be an easy and pleasant task for all gaming operators. Especially for ICE 2018 Euro Games Technology is also hosting a special entertaining show that will be unique for each of the three days of the event.  For more info visit www.egtbg.ro or contact Aura Luta at

EGT @ ICE 2018: elevated in every way www.casino-magazine.ro


52

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

DGL PRO aduce multe noutăți, dar și condiții financiare mai bune

By K.Sino

DGL PRO brings news and better financial conditions www.casino-magazine.ro


53

Noua placă

de la


54

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

După cum bine știm mediul industriei de gambling este plin de provocări atât din punct de vedere tehnic cât și legal. În ciuda dificultăților întâmpinate, reprezentanții companiei și-au asigurat clienții că DGL PRO a devenit un partener mult mai pu-

ternic și mai flexibil. Pe scurt și la obiect compania are în acest moment în portofoliu, jocuri noi pe 5, 9 și 18 linii, mixuri noi, dar mai important ca oricând pentru operatorii din România, condiții fi-

As we are all aware of, the gambling industry is filled with challenges both from technical and legal point of view. Despite the difficulties encountered, the company’s representatives assured customers that DGL PRO has become a mu-

www.casino-magazine.ro

ch stronger and more flexible partner. In brief and on the subject, the company currently has in its portfolio, new games on 5, 9 and 18 lines, new mixes, but more important than ever for


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

nanciare mai bune. DGL PRO este o companie românească care muncește exclusiv pentru operatorii din România, întotdeauna deschisă și aproape de clienții săi, dar și cu o dorință de a ajunge cât mai aproape de perfecțiune.   Prin plăcile AWP fabricate de companie, DGL PRO susține o industrie mai responsabilă social cât și o piață mai diversificată și organizată în funcție de puterea de consum. Din acest motiv DGL PRO lucrează împreună cu o parte din clienții săi pentru colectarea informațiilor și în urma modificărilor se ajunge la upgrade-uri care rezolvă problemele sau cerințele apărute în exploatare. Toți clienții DGL PRO vor beneficia de un nou AT gratuit și un upgrade gratuit pentru a obține rezultate mai bune decât până acum.   DGL PRO a venit în întâmpinarea cererilor clienților, cu șeptari în diferite forme. Este vorba de Tizzling Seven pe 5, 9 și 18 linii. Pentru și mai multă distracție s-au adăugat 2 jocuri Seven Show si Super Seven pe 18 linii. Toate jocurile vor permite pentru

configurările cu 5 linii, bet maxim de până la 5.000 credite. Compania a prezentat 3 mixuri noi care conțin atât jocuri cu șeptari cât și teme noi. Este vorba de mixurile 6, 8 și 9 mixuri care conțin de la exclusiv șeptari până la mixuri cu șeptari și alte teme, inclusiv Video Poker. Totodată reprezentanții companiei au pus în practică recomandările primite din locații și le-au făcut disponibile pentru toți. Totodată colaborarea cu compania poloneză FOX Gaming a arătat tuturor clienților, atât cei tradiționali cât și cei potențiali, că DGL PRO și-a completat gama de produse prinun parteneriat menit să aducă profit tuturor celor implicați, dar și beneficiarilor lor.   DGL PRO a înțeles rolul pe care îl are în această industrie și îl va respecta prin continuarea tradiției de a livra produse mai bune pentru operatori și mai populare pentru jucători. Noile jocuri, mixuri, grafica evoluată vor asigura succesul fără a se îndepărta prea mult de la produsele deja populare.

Romanian operators, better financial conditions. DGL PRO is a Romanian company working exclusively for Romanian operators, always open and close to its customers, but also with a desire to get as close to perfection as possible.   Through the AWP gameboards manufactured by the company, DGL PRO supports a more socially responsible industry and a more diversified and consumer-driven market. Therefore, DGL PRO works with some of its customers to collect information, and after operating changes it comes to upgrades which solve problems or operating requirements. All DGL PRO customers will benefit from a new free AT and free upgrade to get better results than ever before.   DGL PRO has responded to customer inquiries with sevens in different forms. It’s Tizzling Seven on 5, 9 and 18 lines. For even more fun, there are two Seven Show and Super Seven games on 18 lines. All games will allow for 5-line

www.casino-magazine.ro

55

configuration, maximum betting up to 5,000 credits. The company has three new mixes containing both sevens-game and new themes. Mixes of 6, 8 and 9 containing from exclusive sevens to mixes with sevens and other themes, including Video Poker. At the same time, the company’s representatives have implemented the recommendations from the locations/venues and made them available to all. At the same time, the collaboration with the Polish company FOX Gaming has shown to all clients, both traditional and potential, that DGL PRO has completed its product range through a partnership meant to bring profit to all involved and to their beneficiaries.   DGL PRO understands the role it has in this industry and will respect it by continuing the tradition of delivering better products for operators and more popular ones for players. New games, mixes, evolved graphics will ensure success without moving away from the already popular products.


56

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica jocurilor de noroc: noi provocări `n 2018

Serie de articole din „Practica jocurilor de noroc” de Anchidim Z\grean, vicepre[edinte Rombet

Anul 2018 `ncepe, pentru organizatorii de jocuri de noroc, cu o serie de obligații practice de conformare, ca urmare a prevederilor legale curente, precum și cu o agendă de lucru care se anunță a fi bogată `n proiecte de punere `n executare a unor prevederi legale ale organismului național de reglementare, supraveghere și control. Din prima categorie, `n ceea ce privește obligațiile practice care decurg din modificările legislative cu intrare `n vigoare `n anul 2018, amintim, `ntr-o prezentare sintetică: 1. Stabilirea, `n funcție de criteriile legale privind activitatea desfășurată, a tipului de impozit ce urmează să fie plătit, cu respectarea obligațiilor declarative prevăzute de lege: a) Impozit pe venitul microintreprinderilor, `n cota de 1% (organizatorii de jocuri de noroc au obligatoriu angajați), `n condițiile `n care, la 31.12.2017, au realizat venituri care nu au depășit echivalentul `n lei a unui milion de euro, la cursul de schimb valabil la `nchiderea exercițiului financiar; b) Impozit pe profit, dacă nu se `ncadrează `n criteriile de mai sus, `n cota de 16%, iar pentru cei care desfășoară activități de natura cazinourilor, impozitul pe profit, nu poate să fie mai mic de 5%, aplicat asupra acestor veniturilor `nregistrate; c) Impozit specific, pentru activitățile prevăzute de Legea 170 din 2016, `n condițiile `n care nu se `ncadrează la impozitul pe venitul microintreprinderilor, care prevalează față de impozitul specific. 2. Măsuri practice pentru punerea `n aplicare a prevederilor privind reformarea sistemelor sociale publice din România, de responsabilizare a angajatorilor `n ceea ce privește plata la timp a contribuțiilor sociale obligatorii datora-

te atât de către aceștia, cât și de către angajați. ~n acest sens angajatorul urmând să stabilească, să rețină, să declare și să plătească obligațiile datorate și de salariați; Nivelul contribuțiilor datorate și a impozitului pe venit, `ncepând cu anul 2018: Salariat † contribuția de asigurări sociale, datorată bugetului asigurărilor sociale de stat - 25 %; † contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate - 10%. Angajator † contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului de stat - 2,25%. Cota de impozitare † cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse

A Series of articles from “The Practice of Gambling” by Anchidim Zagrean, Vice-President of Rombet 2018 starts with a series of practical compliance obligations for gambling organizers, as a result of current legal provisions, as well as with a working agenda that is announced to be rich in implementing projects of legal provisions of the national regulatory, supervisory and control body. From the first category, regarding the practical obligations arising from the legislative amendments with effect in 2018, we recall, in a synthetic presentation: 1. Establishing, according to the legal criteria regarding the performed activity, the type of tax to be paid, in compliance with the declaratory obligations pro-

www.casino-magazine.ro

vided by the law: a) Tax on the income of micro-enterprises in the 1% quota (gambling organizers have employees), provided that at 31.12.2017 they have achieved incomes that have not exceeded the equivalent in lei of one million euros, at the exchange rate valid at the end of the financial exercise; b) Profit tax, if it does not meet the above criteria, in the 16% quota, and for the casinos, the profit tax cannot be less than 5% applied to these recorded revenues; c) Specific tax on the activities provided by Law 170 of 2016, provided that it does not fall under the tax on income of microenterprises, which prevails over the specific tax. 2. Practical measures to implement the provisions on the reform of public social systems in Romania, to empower employers to pay in due time the mandatory social contributions owed by them as well as by employees. For this purpose, the employer will establish, retain, declare and pay the obligations owed by the employees as well; Level of contributions due and income tax, starting in 2018: Employee † the social insurance contribution, due to the social insurance state budget - 25%; † the contribution of social health insurance, due to the budget of the National Health Insurance Fund - 10%. Employer † the insurance contribution for work, due to the state budget - 2,25%. Taxation rate † The tax rate is 10% and applies to the taxable income


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

din fiecare categorie pentru determinarea impozitului. 3. Obligații de plată, pentru furnizorii care aplică plata defalcată a TVA, `n două conturi separate, a c/v bunurilor sau serviciilor precum și a TVA- ului aferent acestora, așa cum prevede Legea 275 din 2017, de aprobare a OG 23 din 2017. Din a doua categorie, cu obligații pentru organizatorii de jocuri de noroc, ce vor decurge din proiectele ONJN, pot fi amintite, succint, următoarele: 1. Punerea `n aplicare a prevederilor legale privind `nființarea fundației de interes public, din care vor face parte, la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe lângă O.N.J.N., al cărui obiectiv principal va fi respectarea măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social și `nființarea „Fondului de prevenire a dependenței de jocuri de noroc”, la dispoziția O.N.J.N., la care vor fi obligați să contribuie toți organizatorii de jocuri de noroc licențiați, cu următoarele contribuții anuale: † organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din Clasa I - 5.000 de euro anual; † persoanele juridice implicate direct `n domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiați din Clasa II - 1.000 de euro anual; † jocurile la distanță monopol de stat Clasa III 5.000 de euro anual; † organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați - 1.000 de euro anual. 2. Reglementarea modului de desfășurare a activităților de reclamă și publicitate, pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național, cu respectarea principiilor: † protecția minorilor și preve-

nirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc; † asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul de vedere al securității și corectitudinii activităților desfășurate; † prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc; † asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice `n cauză; † implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, `n vederea diminuării și limitării unor posibile vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și a diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, fraudă fiscală, criminalitate informatică, precum și prevenirea infracțiunilor privind ordinea publică, siguranța națională și sănătatea publică; † dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor `mpotriva dependenței de jocuri de noroc. 3. Implementarea unui sistem de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanță, `n scopul realizării comunicării actelor emise de instituție sau a depunerii, de către solicitanți, a cererilor, `nscrisurilor sau orice alte documente. Revenim cu alte opinii, `n următorul număr al revistei...

corresponding to each source in each category for determining the tax. 3. Payment obligations for suppliers applying the split VAT payment in two separate accounts of the goods or services as well as the VAT related thereto, as required by Law 275 of 2017, approving GO 23 of 2017. From the second category, with obligations for the organizers of gambling, which will result from the ONJN projects, the following can be briefly mentioned: 1. Implementation of the legal provisions on the establishment of the public interest foundation, which members of the Consultative Council attached to the ONJN will be members of, whose main objective will be to comply with measures regarding socially responsible gambling and the establishment of the “ prevention of gambling addiction “available to ONJN, to which will be obliged to contribute all licensed gambling organizers with the following annual contributions: † distance gambling organizers first class licensees - € 5,000 per year; † legal entities directly involved in traditional and distance gambling in the second class 1,000 euros per year; † games at a distance -state monopoly Class III 5,000 euros annually; † Traditional licensed gambling organizers - 1,000 euros per year. 2. Regulation of the way of advertising activities for gambling authorized on national territory, observing the following principles:

57

† protecting minors and preventing their access to these types of gambling; † ensure the integrity and transparency of the operations carried out by and through the organizers of gambling as well as a fair, constantly supervised and constantly controlled gaming system in terms of security and fairness of the activities carried out; † preventing and combating criminal activities that can be carried out through these types of gambling; † ensuring a balanced and fair development of different types of gambling, in order to avoid destabilizing the economic sectors concerned; † implement a continuous process of updating the regulations in this area of activity in order to diminish and limit some possible vulnerabilities of this economic sector to potential criminal activities as well as to reduce the exposure to the risk of money laundering and financing of acts terrorism, tax fraud, cybercrime, and the prevention of offenses related to public order, national security and public health; † Develop and implement a program to protect gamblers against gambling addiction. 3. Implementation of an electronic communication system by electronic means of remote transmission for the purpose of communication of documents issued by the institution or the submission of applications, of application/demands or any other documents by the solicitants. We will return with other opinions in the next issue of the magazine...

Gambling practice: new challenges in 2018 Series of articles from “The Practice of Gambling” by Anchidim Zagrean, Rombet Vice-President www.casino-magazine.ro


58

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Marketing

Tehnologia de consum și viitorul jocurilor de noroc online Modul în care cele mai mari 5 tendințe tehnologice de consum vor contura sectorul jocurilor de noroc pe internet (2017-2020)

by Acapture a subsidiary company of Payvision - Partea a 2 a INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ (AI) Pentru companiile de jocuri de noroc, AI acoperă diferența dintre acumularea munților de informații relevante și folosirea lor pentru a oferi o experiență mai bună jucătorului. Dacă datele consumatorilor constituie combustibilul, atunci AI este mașina. AI e sofisticată, astfel încât se permite personalizarea extrem de precisă a produsului. Poate învăța ceea ce îi place unui utilizator și face recomandări solide despre cum să profite la maximum de o platformă de jocuri de noroc. De asemenea, AI de înaltă calitate susține comunicările virtuale cu clienții.Să ne amintim că nu de mult timp, roboții responsabili de serviciul clienți erau extrem de ușor de recunoscut, oferind răspunsuri automate întrebărilor clienților, dar astăzi aceștia operează un nivel mult mai înalt. Folosind datele acumulate prin interacțiunile anterioare, aceștia pot să evalueze mai bine contextul conversațiilor, permițându-le să rezolve interogările și să reacționeze rapid la problemele de service. Până acum, toate-s bune: AI ajută la crearea unei experiențe mai interac-

tive de joc pentru jucător, ceea ce înseamnă mai multe venituri pentru operatori. Cu toate acestea, există oarece preocupări cu privire la modul în care AI ar putea perturba experiența jocurilor de noroc online în viitorul apropiat. Un jucător de neînvins? În ianuarie 2017, unii dintre cei mai importanți profesioniști de poker din lume s-au adunat la River Casino din Pittsburgh pentru un turneu numit Brains Vs. AI: Upping the Ante. De-a lungul a 20 de zile, jucători celebri, cum ar fi Jimmy Chou, Dong Kim și Daniel McAuley, și-au arătat abilitățile împotriva lui

- PART 2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) For gambling companies, AI bridges the gap between accruing mountains of actionable information and utilizing it to deliver better experiences for the player. If consumer data is the fuel, AI is the car. Sophisticated AI so ware allows for extremely accurate product personalization. It can learn what a user likes and o er them solid recommendations on how to get the

most from a gambling platform. Also, high quality AI bolsters virtual communications with customers. Where, once, customer service chatbots were almost laughably recognizable, doling out obviously automated, o en irrelevant responses to customer queries, today they operate at a much higher level. Using data accrued through previous interactions, they can better gauge the context of conversations, allowing them to settle queries and react to service issues faster. So far so good: AI helps create a more engaging gambling experience for the player, which means more revenue for operators. Yet there are concerns about how AI might disrupt the online gambling experience in the near future. AN UNBEATABLE PLAYER? In January 2017, some of the world’s leading poker professionals congregated on Pittsburgh’s River Casino for a tournament called Brains Vs. AI: Upping the Ante. Over 20 days, famous players such as Jimmy Chou, Dong Kim and Daniel McAuley pitted their skills against Libratus, an AI created by professors and students from

Consumer Technology and the future of online gambling

How the 5 biggest consumer tech trends will shape the internet gambling sector (2017-2020) www.casino-magazine.ro


59


60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Marketing

Libratus, o AI creată de profesori și studenți de la Universitatea Carnegie Mellon. Rezultatul? O victorie brutală pentru AI, Libratus zdrobind adversarii săi umani în peste 120.000 de mâini ale heads-up-ului Texas Hold’em, câștigând în acest proces 1,7 milioane USD. În timp ce computerele au învins în mod obișnuit rivalii umani de pe tabla de șah în ultimii zece ani, să facă același lucru la masa de poker este un salt major, deoarece strategia de poker necesită un proces mult mai „uman” de luare a deciziilor. Jucătorul folosește informațiile limitate pe care le are la dispoziție și se bazează nu numai pe probabilitatea matematică, ci și experiențele lor anterioare și pe cunoștințele lor despre adversar pentru a lua decizia potrivită. Acest lucru face posibil ca roboții să fie programați pentru a învinge jucătorii umani, ceea ce ar deranja masiv peisajul de poker online. În pariurile sportive, există, de asemenea, potențialul inteligenței artificiale care să fie folosită pentru a distruge rapid stive și stive de date pentru a oferi predicții sportive mai bune (a se vedea partea 1). În timp ce unii se întreabă cu cât mai eficientă este aceasta față de tehnicile tradiționale de pariere, dacă astfel de programe ar deveni în mod consecvent exacte și disponibile pe scară largă, ele ar influența prețurile și cotele oferite de casele de pariuri, schimbând drastic afacerea atât pentru consumatori, cât și pentru operatorii de jocuri de noroc. IDENTIFICAREA Jucătorilor cu probleme O altă posibilă aplicare a AI și a învățării mecanice poate fi în lupta împotriva dependenței de jocuri de noroc. BetBuddy este un pachet AI, lansat recent ca o colaborare între City University din Londra și o companie de analiză software. Aceasta analizează comportamentul jucătorilor online pentru a face predicții corecte despre jucătorii care ar putea fi expuși riscului dependenței. Luând în cacul mai mulți factori critici, inclusiv miza, timpul de joc și mărimea și regularitatea depozitelor, BetBuddy identifică utilizatorii care afișează obiceiuri de jocuri de noroc potențial dăunătoare înainte de a se cufunda în dependență completă. În timp ce astfel de analize nu pot fi niciodată 100% certe, creatorii BetBuddy susțin că mențin o rată de precizie de 87% în detectarea acestor ti-

pare comportamentale. În această lume ultra-conectată, transferul de bunuri online se va realiza într-un ritm năucitor, cu o bază de consum complet confortabilă cu tehnologia inteligentă care așteaptă servicii non-stop. INTERNETUL OBIECTELOR (IoT) Până în 2020, 100 de miliarde de dispozitive IoT vor fi utilizate în întreaga lume. În această lume ultra-conectată, transferul de bunuri online se va mișca într-un ritm năucitor, cu o bază de clienți complet confortabilă cu tehnologia inteligentă care se așteaptă la servicii non stop. ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNȚELEGERII JUCĂTORULUI Unul dintre cele mai atractive elemente ale Internetului obiectelor pentru operatorii de jocuri de noroc este creșterea ulterioară a numărului deja foarte mare de puncte de colectare a datelor disponibile. Având mai multe dispozitive care transmit mai multe informații, cazinourile și casele de pariuri pot obține date mai precise privind preferințele jucătorilor, experiența utilizatorilor și tendințele populare. Jocurile mobile continuă să crească Oferind jucătorilor o experiență mai convenabilă, mai rapidă și mai simplă, gamingul mobil a crescut rapid în ultimii zece ani. Și având în vedere că numărul dispozitivelor conectate va crește, nu există niciun indiciu că va apărea o limitare a boom-ului mobil. Juniper Research estimează că piața jocurilor de noroc mobile va avea 165 de milioane de jucători până în 2018 în întreaga lume (de la 65 de milioane în 2013), veniturile atingând 100 miliarde USD. ONLINE-ul ȘI OFFLINE-ul SE UNESC În cazinourile tradiționale, strategia principală de a se asigura că jucătorii fideli se întorc frecvent să joace constă în programul de recompense. IoT, totuși, prezintă un nou unghi. Operatorii de casino își pot accesa consumatorii prin dispozitive inteligente, le pot trimite mesaje de feedback, pot crea noi fluxuri de date sau îi pot încuraja să viziteze versiunea virtuală a cazinoului lor. Rezultatul clar este un consumator mai captivat, mai conectat.

Carnegie Mellon University. The result? A brutal victory for AI, with Libratus crushing its human opponents across 120,000 hands of Heads Up Texas Hold’em, raking in USD1.7 million in the process. While computers have been routinely defeating human rivals across the chess board for over a decade, doing the same at the poker table is a major leap forward, as poker strategy requires a much more ‘human’ decision-making process. The player uses the limited information they have available to them and draws not just on mathematical probability but also on their previous experiences and their knowledge of the opponent to make the right call. This raises the possibility of bots being programmed to defeat human players, which would massively unsettle the online poker landscape. In sports betting, there is also the potential of artificial intelligence being used to rapidly crunch stacks and stacks of data in order to deliver better sports predictions (see Part 1). While some still question how much more e ective this is than traditional betting techniques, if such programs became consistently accurate and widely available, it would impact the prices and margins o ered by bookmakers, drastically changing the business for both consumers and gambling operators. IDENTIFYING PROBLEM GAMBLERS Another possible application of AI and machine learning is in the fight against gambling addiction. BetBuddy is an AI package, recently launched as a collaboration between City University of London and a so ware analytics company. It analyses online gambling behavior to make accurate predictions about players that may be at risk. Taking in several critical factors, including stake, time of play and size and regularity of deposits, BetBuddy identifies users that display potentially harmful gambling habits before they worsen into full blown addictions. While such analysis can never be 100% certain, BetBuddy’s creators claim it maintains an 87%

www.casino-magazine.ro

accuracy rate in detecting these behavioral patterns. In this ultra-connected world, the transfer of online goods will move at a blistering pace, with a consumer base entirely comfortable with smart technology expecting a seamless round-the-clock service. INTERNET OF THINGS (IoT) By 2020, 100 billion IoT devices will be in use worldwide.7 In this ultra- connected world, the transfer of online goods will move at a blistering pace, with a consumer base entirely comfortable with smart technology expecting a seamless round-the-clock service. IMPROVED PLAYER INSIGHT One of the most attractive elements of IoT for gambling operators is the further increase in the already huge number of available data collection points. With more devices passing on more information, casinos and bookmakers get even more actionable data on player preferences, user experience and popular trends. MOBILE CONTINUES TO GROW O ering players a more convenient, faster and simpler experience, mobile gaming has grown rapidly over the last decade. And with the number of connected devices set to increase, there is nothing to suggest a cap on the mobile boom. Juniper Research estimates that the mobile gambling market will have 165 million players by 2018 worldwide (up from 65 million in 2013), with revenue hitting USD100 billion.8 ONLINE AND OFFLINE COME TOGETHER In traditional brick-and-mortar casinos, the chief strategy for ensuring dedicated players make regular return visits is the reward program. IoT, however, presents a new angle. Casino operators can access their consumers via smart devices, messaging them for feedback, creating new streams of data or encouraging them to visit the virtual version of their casino. The net result is a more engaged, more connected consumer.


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

www.casino-magazine.ro

61


62

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legisla}ie

Prezentare generală a procedurii de autorizare

Teodora Luca Senior Associate Mihai Luca Law Office

Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc `n România sunt reglementate de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 cu privire la organizarea jocurilor de noroc, a exploatării și a normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016. ~n conformitate cu legislația jocurilor de noroc `n vigoare, singura autoritate românească `n măsură să acorde licențe de organizare și autorizare a exploatării jocurilor de noroc este Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, cu personalitate juridică aflată `n subordinea Guvernului român. ~n cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc `și desfășoară activitateași Comitetul de supraveghere, o structură constituită din reprezentanți ai autorităților implicate `n domeniul jocurilor de noroc, `n mod direct sau indirect, având ca principale atribuții următoarele: i) acordă operatorilor de jocuri de noroc licențe de organizare și autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc; ii) emite licențe pentru operatorii care au desfășurat activități conexe pentru operatorii jocurilor de noroc, astfel cum este prevăzut de lege; iii) aplică regulamente de joc și normele interne care se aplică pentru operatori autorizați.

Jocurile de noroc online ~n conformitate cu legislația `n vigoare, activitățile de jocuri de noroc online includ activitățile desfășurate

operates the Supervisory Committee, a structure constituted by representatives of the authorities involved in gambling domain, directly or indirectly, having as main responsibilities: i) granting gambling operators the licenses for organizing and authorizations to exploit gambling activities; ii) issuing the licenses for the operators performing related activities for gambling operators, as required by the law; iii) enforcing gaming regulations and internal rules applicable for licensed operators.

Online gambling

numai prin intermediul sistemelor de comunicații (internet, telefon sau alte mijloace similare) și care implică atribuirea aleatorie de către organizator a câștigurilor materiale către participanți, perceperea de taxe directe sau indirecte, conform normelor jocului, emise de către operator și aprobate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Această categorie include diferite tipuri de jocuri: jocuri de cazino online (care include on-line slot-machines și poker), pariuri online (cotă fixă, pariuri mutuale, schimb de pariuri), bingo și keno sau tombolă. Activitatea poate fi realizată `n România numai de către persoanele juridice care dețin o autorizație de organizare și

The organisation and exploitation of gambling in Romania are governed by the provisions of Government Emergency Ordinance no. 77/2009 on gambling organisation and exploitation and the Methodological Norms for application of GEO 77/ 2009, approved by Government Decision no. 111/2016. In accordance with the gambling legislation in force, the only Romanian authority able to grant licenses of organization and authorizations of exploitation for gambling activities is the National Gambling Office, a legal entity subordinated to the Romanian Government. Within National Gambling Office

According to the legislation in force, online gambling activities include the activities carried out only through communication systems (internet, telephone or other similar means) and that involve the organiser’s random award of material winnings to the participant, charging direct or indirect fees, as per the Rules of the Game, issued by the operator and approved by the National Gambling Office. This category includes different types of games: online casino games (which includes on-line slot-machines and poker), on-line betting (fixed-odds, pari-mutuel, betting exchange), bingo and keno or raffle. The activity may be carried out in Romania only by the legal entities having a licence to organize and an authorisation to exploit online gambling activities issued by the Natio-

General presentation of the licensing procedure www.casino-magazine.ro


event

eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

63


64

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legisla}ie

o autorizație de exploatare a jocurilor de noroc online emise de Oficiul Național de Jocuri de Noroc pentru acele persoane juridice care `ndeplinesc cerințele descrise aici.

Licență pentru organizarea jocurilor de noroc online Licența de organizare a jocurilor de noroc online (licență) poate fi acordată operatorilor economici, din România sau firmelor `nregistrate `ntr-un stat membru al Uniunii Europene, `ntr-un stat care este parte semnatară a Acordului privind Spațiul Economic European sau `n Confederația elvețiană. Licența `i conferă proprietarului dreptul de a organiza jocuri de noroc online pentru o perioadă de 10 ani de la data emiterii, doar dacă operatorul respectă cerințele legale, luate `n considerare `n momentul `n care licența este acordată și cu condiția plata taxei de licență, după cum urmează:(i) pentru primul an: până la data de 25 (inclusiv `n ziua de azi) a lunii următoare celei `n care documentația va fi fost aprobată;(ii) pentru următorii ani: cu 10 de zile `nainte de expirarea anului precedent. Taxa anuală pntru licența de organizare a jocurilor de noroc online este determinată `n funcție de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează: Cifra de afaceri Taxa anuală de licență Până la EUR EUR 6,000 500,000 /an EUR 500,001EUR 24,000 1,000,000 /an EUR 1,000,001EUR 60,000 5,000,000 /an EUR 5,000,001EUR 96,000 10,000,000 /an Over EUR EUR 120,000 10,000,000 /an Cifra de afaceri relevantă nu este legată numai de activitatea de jocuri de noroc efectuate pe teritoriul românesc, iar taxa de licență se stabilește pe baza tuturor veniturilor solicitantului pe anul fiscal precedent. ~n scopul de a obține licența de organizare de jocuri de noroc online, operatorul economic trebuie să dovedească faptul că următoarele cerințe sunt `ndeplinite cumulativ: 1. Principalul obiect este organizarea de jocuri de noroc; 2. poliția i-a aprobat pe reprezentanții legali ai persoanei juridice; 3. valoarea minimă a capitalului

social subscris și vărsat este `n valoare de 1.000.000 lei (aproximativ 230.000 Euro); 4. operatorul economic a constituit garanția pentru acoperirea riscului de neplată, `n valoare de 100.000 de euro pentru fiecare activitate desfășurată pe platformă (indiferent dacă este vorba de un cazinou, de pariuri, bingo și keno sau orice altă combinație). 5. Reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație sub jurământ conform căreia: i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru o faptă pentru care nu a fost reabilitat; ii) nu deține birouri incompatibile, potrivit legii; iii) dezvăluie identitățile reale ale beneficiarilor, astfel cum sunt definite `n Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și de sancționare, precum și stabilirea de măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată și modificată ulterior, precum și că aceștia nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare și nu au fost reabilitați pentru o infracțiune legată de activitățile de jocuri de noroc, prevăzut de ordonanța de urgență sau o altă infracțiune intenționată `n legătură cu care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani de `nchisoare sau să dețină orice birouri incompatibile, așa cum sunt reglementate prin lege; iv) nicio acțiune administrativă nu a fost luată `mpotriva sa sau procedura de administrare este în așteptare `mpotriva persoanei juridice sau de reprezentanții acesteia cu un an `nainte de data depunerii cererii de licență. Acțiunile administrative menționate mai sus sunt acele acțiuni prin care un ordin a fost emis `n vederea anulării, reținerii sau suspendării licenței de organizare de jocuri de noroc și a autorizației de funcționare. v) `n ultimii 3 ani, aceștia nu au fost acționari și / sau directori de companii care au declarat faliment; 6. Reprezentanții legali ai persoanei juridice să prezinte certificatele de cazier judiciar sau alte documente emise de autoritățile competente `n a cărei rază teritorială se află ultimul domiciliul cunoscut / sediul social, care să ateste că niciun reprezentant legal al persoanei juridice nu a fost condamnat printr-o decizie de condamnare și nereabilitat, `n România sau `n străinătate, pentru o infracțiune legată de operarea jocurilor de noroc sau de o

nal Office for Gambling to those legal entities that satisfy the requirements described herein.

License to organize online gambling activities Licence to organise online gambling activities (The license) may be granted to economic operators, Romanian or companies registered in a member state of the European Union, in a state that is a signatory party to the Agreement on the European Economic Area or in the Swiss Confederacy. The license grants to the owner the right to organize on-line gambling activity for a 10-year period from the date of issuance, if the operator complies with the legal requirements, considered at the time when the licence is granted and under the condition of payment of the license fee, as follows: (i) for the first year: till the 25th (in­clu­ding this day) of the month that follows the month when the documentation will have been approved of ; (ii) for the following years : 10 days before the expiry of the previous year. The annual fee for gambling organising licence is determined by reference to the organiser’s turnover, as follows: Turnover Annual licence fee Up to EUR EUR 6,000 500,000 /year EUR 500,001EUR 24,000 1,000,000 /year EUR 1,000,001EUR 60,000 5,000,000 /year EUR 5,000,001EUR 96,000 10,000,000 /year Over EUR EUR 120,000 10,000,000 /year The relevant turnover shall not be connected only with gambling activity performed onto Romanian territory and the license tax shall be established based on all the incomes of the applicant for the previous fiscal year. In order to obtain the online gambling organising licence, the economic operator must prove that the following requirements are cumulatively satisfied: 1. its main object is gambling organisation; 2. the police has endorsed the legal entity’s legal representatives; 3. the minimum value of the sha-

www.casino-magazine.ro

re capital subscribed and paid up is worth of Lei 1,000,000 (approximate 230.000 Euro); 4. the economic operator constituted the guarantee for covering the risk of non-payment, worth of EUR 100,000 for each activity carried out on the platform (regardless whether it is a casino, betting, bingo and keno or any combination). 5. the legal entity’s legal representatives submit a sworn statement according to which: i) the economic operator has not been convicted by a final sentencing decision for a deed for which it has not been rehabilitated; ii) holds no incompatible offices, according to law; iii) reveals the real beneficiaries’ identity, as defined in Law no. 656/2002 on money laundering prevention and sanctioning, and setting measures to prevent and combat terrorist financing, as republished and further amended, as well as that they have not been convicted by a final sentencing decision and not rehabilitated for an offence related to gambling activities, provided by the emergency ordinance or another intentional offence in relation to which a sentence of minimum 2 years in prison has been imposed or hold any incompatible offices, as regulated by law; iv) no administrative action has been taken against or the administration proceeding is pending against the legal entity or its representatives one year before the submission of the licence application. The administrative actions referred to above are those actions by which an order has been issued for cancellation, forfeiture or suspension of the gambling organising licence and operating authorisation. v) in the past 3 years, they have not been shareholders and/or directors of companies that declared bankruptcy; 6. The legal entity’s legal representatives submit the criminal record certificates or other documents issued by the competent authorities under whose jurisdiction the last known domicile/ registered office is located, which certify that no legal representative of the legal entity has been convicted by a sentencing decision and not rehabilitated, in Romania or abroad, for an offence related to gambling operation or another intentional


LifeStyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

65


66

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legisla}ie

altă infracțiune intenționată `n legătură cu care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani de `nchisoare; 7. că deține un cont bancar la o bancă românească pentru a păstra banii jucătorilor. Acest cont este distinct de contul operațional al companiei (prin care operatorul efectuează `ncasările și tranzacțiile de plată), scopul special al acestuia fiind acela de a garanta sumele existente `n contul jucătorilor; valorile existente `n acest cont se vor actualiza cu regularitate (soldurile vor fi actualizate săptămânal); 8. că sistemul IT de bază al organizatorului dispune de un sistem de `nregistrare și identificare a participanților, precum și de un sistem de stocare `n timp real și transmiterea către un server oglindă și un server securiza, localizat `n România și pus la dispoziție gratuit pentru ONJN, din sesiunile de jocuri de noroc simultane, din fiecare taxă de participare plătită de către fiecare jucător, precum și plata pentru fiecare jucător. Sistemul informatic de bază trebuie să asigure `nregistrare automată `n timp real a fiecărei tranzacții pe serverul de backup disponibil pentru O.N.J.N. și să trimită `n mod regulat centralizarea rapoartelor către serverul oglindă; 9. că software-ul folosit pentru jocuri de noroc la distanță, precum și orice nouă versiune de software folosit pentru jocuri de noroc la distanță a fost aprobat `n prealabil de către O.N.J.N., pe baza testelor efectuate de un laborator autorizat, care deține o licență de clasa a II-a acordată de către Oficiul Român pentru jocuri de noroc. 10. existența unui «reprezentant autorizat» al firmei / persoană-cheie, `n cazul `n care compania este `nregistrată `ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau `ntr-un stat care este parte semnatară a Acordului privind Spațiul Economic European sau a Convenției Elvețiene (care trebuie să aibă domiciliul `n România și trebuie să fie `mputernicite `n mod expres să reprezinte persoana juridică străină `n fața autorităților române). 11. că serverul de jocuri de noroc și serverul securizat asigură stocarea tuturor datelor cu privire la oferirea de jocuri de noroc la distanță, inclusiv `nregistrarea și identificarea jucătorilor, mizele și plățile. Informațiile trebuie să fie stocate pe echipamentul de stocare a datelor (serverul de backup), cu sediul `n România. Acele date vor fi stocate `n modul `n care

acestea sunt create, pentru o perioadă de 5 ani după expirarea termenului de prescripție, pentru rambursarea datoriilor publice legate de astfel de date. Termenul limită / de prescripție pentru datorii publice `ncepe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui `n care datoria trebuai plătită. 12. că echipamentul de comunicație trebuie să localizeze geografic adresa IP, și de a identifica, de asemenea, data, ora și durata sesiunii de jocuri de noroc a jucătorului, care s-a `nregistrat ca participant la un joc de pe site-ul organizatorului. Datele vor fi stocate pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care informațiile au fost colectate și prelucrate; 13. că echipamentele de comunicații și punctul central unde sistemul informatic al organizatorului va fi localizat `n România sau `ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau `ntrun alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European sau `n Confederația Elvețiană 14. că organizatorul a solicitat autorizația de exploatare a jocurilor de noroc. ~n cazul `n care sistemul de bază IT (serverul central) este localizat `n România, operatorul trebuie să asigure accesul direct la acesta al Oficiului Național de Jocuri de Noroc.

Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc online Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc online se acordă operatorilor care dețin o licență de a organiza o astfel de activitate sau celor care au solicitat simultan ambele documente. Autorizația este valabilă pentru o perioadă de 12 luni de la emiterea acesteia, care poate fi prelungită pentru perioade similare, la cererea operatorului și cu condiția de a dovedi că baza pentru emiterea acesteia nu a fost modificată. Taxa anuală de autorizare este de 16% din veniturile brute ale operatorului de jocuri de noroc, dar nu mai puțin de 100.000 de euro (per platformă). Valoarea minimă a taxei se plătește `n avans, nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei `n care a fost aprobată cererea solicitantului. ~n cazul `n care veniturile depășesc valoarea minimă (100.000 euro), taxa se recalculează prin aplicarea acțiunilor procentuale la veniturile organizatorului. Recalcularea se face lunar,

offence in relation to which a sentence of minimum 2 years in prison has been imposed; 7. that it holds a bank account to deposit the players’ money opened with a Romanian bank. This account is distinctive from the operational account of the company (through which the operator carries out receipt and payment transactions), its special purpose being to guarantee the amounts existing in the players’ account; the values existing in this account shall be regularly updated (the balances will be updated weekly); 8. that the organiser’s core IT system has a system of registration and identification of participants, as well as a system for real-time storage and transmission to a mirror server and a safe server, located in Romania and made available for free to O.N.J.N., of the simultaneous gambling sessions, of each participation fee paid by each player, as well as the payout to each player. The core IT system must ensure automated real-time registration of each transaction on the backup server available for O.N.J.N. and regularly send centralising reports to the mirror server; 9. that the software used for remote gambling, as well as any new software version used for remote gambling has been previously approved by O.N.J.N., based on the tests carried out by a certified laboratory, holding a Class II license granted by Romanian Gambling Office 10. the existence of an «authorized representative» of the company/ key person, if the company is registered in a member state of the European Union or in a state that is a signatory party to the Agreement on the European Economic Area or the Swiss Confederacy, (that must have the domicile in Romania and must be expressly empowered to represent the foreign legal entity before the Romanian authorities). 11. that the gaming server and the safe server ensure storage of all data as to offering remote gambling, including the registration and identification of players, the stakes and payouts. The information must be stored on the data storage equipment (the backup server), located in Romania. That data will be stored how they are created, for a 5-year period after the expiry of the limitation period, for the repayment of public de-

www.casino-magazine.ro

bts related to such data. The limitation/prescription period for public debts starts to run on 1 January of the year following the one when the debt was due. 12. that the communication equipment must geographically locate the IP address, and also identify the date, time and duration of the gambling session of the player, who registered himself as participant in a game on the organiser’s website. The data will be stored for a minimum period of 5 years from the date when the data were collected and processed; 13. that the communication equipment and the central point where the organiser’s core IT/ information system will be located is in Romania or in another member state of the European Union or in another state party to the Agreement on the European Economic Area or in the Swiss Confederacy 14. that the organiser applied for the authorization to exploit gambling activities. If the core IT system (the central server) is located in Romania, the operator must ensure National Gambling Office’s direct access thereto.

The authorization to exploit online gambling activities The authorisation to exploit online gambling activities is granted to operators holding a license to organize such activity or requesting simultaneously both documents. The authorisation is valid for a period of 12 months since its issuance, that may be prolonged for similar periods, upon request of the operator and under the condition of proving that the basis for its issuance were not changed. The annual authorization fee is 16% of the gross gaming revenues of the operator, but not less than 100.000 Euro (per platform). The minimum value of the tax shall be paid in advance, no later than the 25th of the month following the month when the request of the applicant was approved. If the revenues exceed the minimum value (100.000 Euro), the tax is recalculated by applying the percentage shares to the revenues of the organizer. Recalculation is made monthly, for the entire licence period, starting with the first month when


Lifestyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

promoveazĂ JOCUL RESPONSABIL

Jucăm să ne distrăm!

67


68

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legisla}ie

pentru `ntreaga perioadă de licență, `ncepând cu prima lună când rezultatele estimate sunt depășite. Operatorul trebuie să `nregistreze `n cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc o declarație de venituri pentru fiecare lună, `n baza căreia valoarea taxei se regularizează; declarația trebuie să fie prezentată până cel mai târziu la data de 10 a lunii următoare lunii menționate și plata trebuie efectuată până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata. Venitul impozabil se calculează ca diferență `ntre sumele `ncasate de la jucători ca taxă de participare / miza și câștigurile acordate jucătorilor (inclusiv „jack-pot-ul”) pentru fiecare tip de joc pe zi / lună; pentru jocurile `n care organizatorul colectează un comision din partea participanților, veniturile operatorului licențiat este reprezentat de colectările respective (comisioanele reținute de la participanți), respectiv cota din suma percepută de către organizator, conform reglementărilor specifice de jocuri pentru o zi /lună. Cererea pentru licența de organizare se depune la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, `nsoțită de următoarele documente: - Certificatul de `nmatriculare al companiei aplicante; - Actul constitutiv / Memorandumul constitutiv; - Extrase de la Registrul Comerțului sau o autoritate similară, care să ateste numărul de `nmatriculare, sediul social, acționarii, persoanele cu putere de reprezentare); - Declarațiile reprezentanților legali (persoanele care dețin mai mult de 5% din capitalul social și directorii), precum și a persoanei-cheie care atestă conformitatea cu prevederile legale `n vigoare; - cazierele judiciare ale reprezentanților legali ai societății (persoanele care dețin mai mult de 5% din capitalul social și directorii); - aprobarea autorității Poliției Române pentru reprezentanții legali ai societății; - dovada deținerii unui cont bancar deschis `n România pentru fondurile jucătorilor; - raportul de audit care să ateste securitatea informațională (audit ISMS) al solicitantului, efectuate de către societățile care dețin licență clasa a II-a - certificarea pentru platforma de jocuri utilizate pentru a furniza servicii de jocuri de noroc `n România; Platforma trebuie să fie certificată de că-

tre un laborator specializat, care deține o licență de categoria 2 emisă de Oficiul Național de Jocuri de Noroc. Certificatul tehnic eliberat de laboratorul de specialitate trebuie să ateste faptul că platforma organizatorului de jocuri de noroc la distanță va permite executarea automată a următoarelor operațiuni: i) interacțiunea `n timp real cu jucătorul, serverul de jocuri și serverul `n oglindă și de rezervă, amplasate la sediul Oficiului Național de jocuri de noroc sau `ntr-un loc sugerat de acesta; ii) gestionarea formulelor de jocuri de noroc și a sesiunilor de jocuri de noroc; iii) acordarea dreptului de a participa la joc; iv) acordarea de câștiguri și efectuarea plăților aferente; v) asistență și furnizarea de informații către jucători; vi) furnizarea liberă a informațiilor necesare pentru `nvățarea jocurilor; vii) localizarea geografică a adresei IP a participantului, precum și identificarea datei, orei și duratei sesiunii de joc a jucătorului. g) descrierea completă a echipamentelor hardware și software utilizate pentru a oferi jocuri de noroc `n România; h) documentele care atestă numirea unui reprezentant autorizat / persoană-cheie; i) documente care să ateste locația `n care se află echipamentul; j) documentele care atestă plata taxelor pentru analiza documentatiei, (`n valoare de 2.500 de euro); după aprobarea documentației, se aplică o taxă pentru eliberarea licenței, `n valoare de 8500 EUR. . k) documente care să ateste cifra de afaceri a companiei pentru anul precedent; l) lista de contracte și acorduri cu afiliații, procesorii de plată, furnizorii de software și de companiile de audit/ de certificare, servicii de suport; m) `nregistrarea ca operator de date cu caracter personal; n) reglementarea jocurilor de noroc pentru toate tipurile de jocuri; o) măsuri pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc și de protecție a copilului; p) informații privind protecția datelor; q) termenii și condițiile stabilite de organizator pentru accesul jucătorilor la platforma de jocuri de noroc. (continuarea în numărul viitor)

the estimated results are exceeded. The operator should register within National Gambling Office a statement of revenues for each month, based on which the value of the tax shall be regularised; the statement should be submitted no later than on 10th of the month following the month referred to and payment should be performed until the 25th of the month following the month for which the payment is made. The taxable revenue is computed as the difference between the amounts collected from players as participation tax/ stake and the winnings granted to players (including the “jack-pot”) for each type of game per day/month; for games where the organizer collects a commission from participants, the revenue of the licensed operator is represented by the collections (commissions retained from the participants), respectively the quota of the amount charged by the organizer, as per the specific gaming regulations for a day/month. The application for the organising licence is submitted to the National Gambling Office, accompanied by the following documents: - The applicant company’s certificate of incorporation; - Articles of association/Memorandum of Incorporation; - Excerpts from Trade Registry or similar authority, attesting the incorporation number, the registered office, the shareholders, the persons having powers of representation); - Statements of the legal representatives (persons holding more than 5% of the share capital and the directors) and of the key person attesting compliance with legal provisions in force; criminal records of the company’s legal representatives (persons holding more than 5% of the share capital and the directors); - approval of the Romanian Police authority for legal representatives of the company; - the proof of having a bank account opened in Romania for the players’ funds; - audit report attesting the informational security (ISMS audit) of the applicant, performed by companies holding Class II license - certification for the gaming platform used to provide gambling services in Romania;

www.casino-magazine.ro

- The platform must be certified by a specialised laboratory that holds a Category 2 Licence issued by the National Office for Gambling. The technical certificate issued by the specialised laboratory must certify that the remote gambling organiser’s platform will allow the automated performance of the following operations: i) real time interaction with the player, the gaming server and the mirror and backup server, placed at the headquarters of the National Office for Gambling or in a place suggested by it; ii) management of gaming formulas and gaming sessions; iii) granting the right to participate in the game; iv) giving the winnings and making the related payments; v) assistance to and provision of information to players; vi) free provision of the information necessary for learning the games; vii) geographic localisation of the participant’s IP address, as well as identification of the date, time and duration of the player’s gaming session. g) full description of the hardware and software equipment used to offer gambling in Romania; h) the documents certifying the appointment of an authorised representative/key person; i) documents attesting the location where the equipment is located; j) the documents evidencing the payment of taxes for analysing the documentation, (worth of EUR 2500); after the approval of the documentation, a tax for issuing the license, in amount of EUR 8500 shall be applicable. k) documents attesting turnover of the company for the previous year; l) the list of contracts and agreements with affiliates, payment processors, software suppliers and audit/ certification companies, support services; m) registration as a personal data operator; n) gaming regulation for all types of games; o) measures for preventing gambling addiction and child protection; p) information on data protection; q) terms and conditions set by the organiser for the players’ access to the gambling platform. (to be continued in the next edition)


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

ABONEAZĂ-TE ACUM LA REVISTA CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE PENTRU A FI PRIMUL INFORMAT CU NOUTĂ}ILE Preț retail/revistă: 24,90 RON Abonament 6 ediții: 149,40 RON + 20 RON, taxe poștale

TRIMITE TALONUL COMPLETAT ȘI DOVADA PLĂȚII LA ADRESA: Șos. Mihai Bravu, Nr.75-83, Bl. C17, Sc.B, Et.2, Ap.62, București sau prin fax la 021 411 01 91 sau e-mail: redactie@casino-magazine.ro

Plata se face în contul: RO83 BTRL 04501202 8479 56XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria, București

69


70

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PRESA DE GAMBLING DIN STR|IN|TATE

Topul Asian Gaming Power 50: Numărul unu - Sheldon Adelson

Inside Asian Gaming a anunțat cele mai puternice 50 de personalități din industria de gaming din Asia. By Indide Asian Gaming

Prima poziție este ocupată de Sheldon Adelson, președinte și CEO Las Vegas Sands și președinte și CEO Sands China. Anul trecut tot el și-a adjudecat poziția de lider

First position is taken by Sheldon Adelson, CHAIRMAN AND CEO Las Vegas Sands and CHAIRMAN AND CEO Sands China. Last year he had the same position in the top.

Iată câteva detalii care l-au făcut nr.1. Cum a ajuns faimos • A adus Las Vegas-ul în Asia prin cazinourile Sands Macao și Venetian Macao • Părinte fondator al Cotai Strip din Macao, transformând Macao într-o importantă destinație turistică • Dezvoltă Marina Bay Sands, emblema modernului Singapore și cel mai profitabil cazinou din lume Sheldon Adelson continuă să domine lumea gamingului din Asia. El a pregătit calea pentru ca Macao să devină cea mai mare destinație

Here are some details which made him No1. CLAIMS TO FAME • Brought Las Vegas to Asia with Sands Macao and Venetian Macao • Founding father of Macau’s Cotai Strip, putting Macau on track as a tourism destination • Developed Marina Bay Sands, icon of modern Singapore and the world’s most profitable casino Sheldon Adelson continues to dominate the conversation in Asian gaming. He paved the way

2017 Inside Asian Gaming Power 50: Number one - Sheldon Adelson Inside Asian Gaming announced the 50 most powerful persons inside the Asian gaming. www.casino-magazine.ro


event

eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

www.casino-magazine.ro

71


72

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PRESA DE GAMBLING DIN STR|IN|TATE

de jocuri de noroc din lume, apoi a dus la extinderea diversității, dincolo de jocurile de noroc. El a creat stațiunea integrată emblematică pe care fiecare jurisdicție o dorește, Marina Bay Sands din Singapore și, chiar și la vârsta de 84 de ani, cu zeci de miliarde pe numele său, continuă să râvnească la destinații din Asia care să-i permită să construiască resorturi pentru ei- desigur, în condițiile impuse de el. El a scos din conturi nu mai puțin de zece miliarde de dolari pentru un resort integrat în Japonia, apoi i-a luat la rost pe reprezentanții guvernului japonez pentru că au de gând să impună reguli care ar face din această investiție uriașă una nerentabilă. Anul acesta marchează cea de-a zecea aniversare a cazinoului Venetian din Macao, construit pe o bucată de teren nedorită între insulele mărginașe Coloane și Taipa. Las Vegas Sands a câștigat o licență în Macau cu promisiunea de a construi o stațiune la scară precum Las Vegas Strip, dar nu a existat niciun loc suficient de mare pentru a clădi acel resort în Peninsula Macao. Așa că domnul Adelson a condus vagoanele acoperite peste podul Guvernator Nobre de Carvalho și prin Taipa, creând calea spre Cotai, unde a prins formă Venetian Macao. Cu o suprafață de 980.000 de metri patrati, a fost primul resort integrat care a încorporat o arenă full-size în mixul de retail, convenții, teatru și hotel, alături de cel mai mare cazino din lume, cu 800 de mese si 3.400 de aparate atunci când s-a deschis. Decizia de a construi un resort/ stațiune cu tematica Veneția medievală într-o piață cu repere europene autentice din secolul al 16-lea poate să se afle la limita ignoranței, aroganței și încăpățânării, dar Venetian Macao rămâne atracția turistică modernă a orașului și un imens generator de bani. Rivalii lui Adelson din Las Vegas nu au crezut în Cotai, doar Lawrence Ho fiind cel care a acceptat oferta inițială de teren a guvernului. Galaxy și-a luat bucata sa de pământ ca parte a soluționării ”divorțului” de LVS, care a adăugat trei subconcesiuni la primele trei concesiuni de jocuri. Ca rezultat, echipa Adelson a obținut cel mai bun teren în Cotai, incluzând site-uri pentru Sands Cotai Central - pentru

a fi remodelate precum Londoner și The Parisian - plus St Regis și Four Seasons, oferind filialei LVS Sands China mai multe camere în Cotai decât aveau totți competitorii adunat. Acest avantaj se va păstra, chiar după deschiderea lui MGM Cotai, la 29 ianuarie 2018.

for Macau to become the world’s largest gaming destination, then led the way to expand the menu beyond gambling. He created the iconic integrated resort every jurisdiction wants, Marina Bay Sands in Singapore and, even at age 84 with dozens of

Inventarul camerelor de la Sands China, plus facilitățile -de la gondolierii cântăreți, la cele 800 de magazine și până la Turnul Eiffel la jumătate din mărimea originalului, care este mult mai ”tare” decât s-ar părea- au poziționat Sands China la conducerea destinului Macao spre devenirea sa în destinație importantă de turism și distracție. Pentru Sands

billions to his name, continues to push destinations across Asia to let him build one for them – on his terms, of course. He put down the marker for an unprecedented US$10 billion integrated resort in Japan, then scolded Japanese government officials for considering gaming regulations that might render that

www.casino-magazine.ro

outlandish level of investment unreasonable. This year marks the 10th anniversary of the Venetian Macao, built on the then-unwanted landfill between Macau’s outer islands of Coloane and Taipa. Las Vegas Sands won a Macau license on the promise of building a Las Vegas Strip scale resort, but there wasn’t any place large enough to put that resort on the Macau Peninsula. So Mr Adelson drove his covered wagons over the Governor Nobre de Carvalho Bridge and across Taipa, blazing the trail to Cotai, where Venetian Macao took shape. At 980,000 square meters (10.5 million square feet), it was the first IR to incorporate a full-size arena into the mix of retail, convention, theater and hotel, all alongside the world’s largest casino, with 800 tables and 3,400 machines when it opened. The decision to build a medieval Venice themed resort in a market with genuine 16th century European landmarks may lie at the confluence of ignorance, arrogance and stubborn habit, but Venetian Macao remains the city’s leading modern tourist attraction and a huge money spinner. Adelson’s Las Vegas rivals didn’t believe in Cotai, with only only Lawrence Ho taking up the government’s initial offer of land there. Galaxy got its plot as part of the divorce settlement with LVS that added three subconcessions to the original three gaming concessions. As a result, Team Adelson scored Cotai’s prime real estate, including sites for Sands Cotai Central – to be remade as the Londoner – and the Parisian, plus St Regis and Four Seasons, giving LVS subsidiary Sands China more rooms in Cotai than all its gaming competitors combined. That advantage will hold, even after MGM Cotai opens on 29 January 2018. Sands China’s inventory of rooms, plus amenities from singing gondoliers to 800 retail outlets to a half-size Eiffel Tower that’s way cooler than it may sound, have positioned Sands China to lead Macau toward its


grisogono

VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

By

The name for LUXURY! www.grisogono.ro

73


74

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PRESA DE GAMBLING DIN STR|IN|TATE

China, aceasta înseamnă o sursă de venit și mai mare, și mai profitabilă, atât din gaming cât și din activitățile fără legătură cu jocurile de noroc. Buna orientare către clienți a ajutat Sands China să se ferească de criza care a afectat Macao timp de doi ani, spre deosebire de competitorii săi. Acum, că VIPurile se află în fruntea clienților, unii pun la îndoială alegerea domnului Adelson. Dar, Posi­tion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

cu accentul pus pe activitățile care aduc profit mai mare, directorul executiv al Sindicatului Jocurilor de Noroc din Macao, Grant Govertsen a dat aisgurări: ”Adelson merge dansând până la bancă”. Fie că dansează sau doar se amăgește, este fără îndoială centrul gamingului din Asia. Iată clasamentul celor 50 de oameni influenți din gaming

Name Sheldon Adelson Francis Lui  Lawrence Ho  Lim Kok Thay  Steve Wynn  Angela Leong  Alvin Chau  Wilfred Wong  Enrique Razon Jr  Ambrose So  Rob Goldstein  James Packer  Grant Bowie  Pansy Ho  Winfried Engelbrecht-Bresges  Kevin Kelley  Han Chang-woo  Chen Lip Keong  Jim Murren  Matt Bekier  David Chow  Nicholas Niglio  Levo Chan  George Tanasijevich  Tan Hee Teck  Phillip Chun  Gabe Hunterton  David Attenborough  Ji Xiaobo  Henry Cheng  Ham Sueng-huie  Lee Choong Yan  Michael Mecca  Linda Chen  Ian Coughlan  Graeme Stephens  Clarence Chung  Kingson Sian  Joey Lim  Thomas Arasi  Jun Fujimoto  Jay Chun  Albert Yeung  Yang Zhihui  Chan Meng Kam  Jaydev Mody  Andrea Domingo  Lee Ki-woo  Hajimi Satomi  Sonny Yeung 

mandated future as a tourism and leisure hub. For Sands China that means even more highly profitable mass market gaming and non-gaming revenue. Mass market focus helped Sands China weather Macau’s two-year slump better than its rivals. Now that VIP is leading the recovery, some question whether Mr Adelson had gotten it

Title CEO and Chairman Deputy Chairman Chairman and CEO Executive Chairman and CEO Chairman and CEO Executive Director and Managing Director Chairman President and COO Chairman and CEO Chairman and CEO President and COO Director CEO and Executive Director Co-Chairperson and Executive Director CEO COO Chairman and CEO CEO and Managing Director Chairperson and Executive Director Managing Director and CEO Co-Chairman and CEO Executive Director and CEO Chairman and CEO President and CEO Chairman and CEO Chairman and CEO Property President, City of Dreams Managing Director and CEO Saipan Project Director Chairman President and CEO President and COO President Executive Director and COO Executive Director and President CEO Chairman and President President Managing Director and CEO President and CEO President Chairman and Managing Director Chairman Chairman President Chairman Chairman and CEO President and CEO Chairman, President and CEO Chairman www.casino-magazine.ro

wrong. But with its focus on higher margin activities, Union Gaming Macau Managing Director Grant Govertsen assures, “Adelson is laughing all the way to the bank.” Whether laughing or cajoling, he’s right in the middle of Asia’s gaming conversation Below is the full list of 50.

Organization Las Vegas Sands and Sands China Galaxy Entertainment Group Melco Resorts Genting Berhad Wynn Resorts and Wynn Macau SJM Holdings and SJM Suncity Group Sands China Bloomberry Resorts SJM Holdings and SJM Las Vegas Sands Corp Crown Resorts MGM China MGM China Hong Kong Jockey Club Galaxy Entertainment Group Maruhan Group NagaCorp MGM China Star Entertainment Group Macau Legend Development Rich Goldman Holdings Tak Chun Group Marina Bay Sands Resorts World Sentosa Paradise Group Melco Resorts Tabcorp Imperial Pacific International Chow Tai Fook Kangwon Land Genting Malaysia Galaxy Entertainment Group Wynn Macau Wynn Macau SKYCITY Entertainment Group Melco Resorts Philippines Travellers International Hotel Group Donaco International Solaire Resort & Casino Universal Entertainment Corp Paradise Entertainment Group Emperor Group Landing International Golden Dragon Group Delta Corp Pagcor Grand Korea Leisure Sega Sammy Holdings Success Universe


www.eagexpo.com

www.attractionsexpo.co.uk

018

2 great shows combined

16 - 18 JANUARY 2018 ExCeL London Exhibition Centre

EAG produced by


76

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Știri casino / Casino news Legislația braziliană privind jocurile de noroc, votată în curând Comisia pentru Constituție și Justiție din Brazilia a programat, în sfârșit, votul privind proiectul de lege care va legaliza jocurile de cazino din țară. Un vot programat săptămâna trecută a fost amânat

MGM Cotai și Jeju Shinhwa World sunt pe cale să se deschidă luna viitoare. Imperial Pacific International ar trebui să finalizeze construcția stațiunii sale

/

construcție, iar Fontainebleau a revenit în acțiune, oamenii încep să-și întoarcă atenția de la partea de sud a popularei străzi din Las Vegas.

Moody’s Investor Services revealed financial details of the sale of the property from current owner Glenn Straub saying the group will buy the property for $200 million and invest $175 million to refurbish it. The property could re-open as soon as May.

Michigan Reviewing Online Gambling, Sports Betting A revised version of a measure legalizing online gambling, sponsored by state Rep. Brent Iden, passed a Michigan House committee. It requires online servers to be located on

/

of its eponymous resort on Saipan, which is already operational, by August 2018. And other properties are on track for 2019 openings.

New Owner Could Reopen Revel Atlantic City Casino in May Despite no official acknowledgement of a sale, a Colorado-based group is moving ahead with plans to invest more than $375 million to purchase and reopen the former Revel Atlantic City casino on the city’s Boardwalk. Local reports and a report from

/

postponed due to an urgent session of Congress. The next session of the CCJ is February 21 when a vote is expected to be taken, says CCJ President Senator Edson Lobao

Resorts Race to Open in ’18 MGM Cotai and Jeju Shinhwa World are both on track to open next month. Imperial Pacific International should complete construction

amplasate pe proprietatea cazinoului și scad rata de impozitare online de la 15 la 10 la sută. De asemenea, un proiect de lege care reglementează pariurile sportive așteaptă o hotărâre a Curții Supreme a Statelor Unite.

Luminile nordice din Las Vegas Partea de nord a faimoasei The Strip din Las Vegas începe să se ridice încet. Cu Steve Wynn care a cumpărat Alon, cu Resorts World în plină

/

au dezvăluit detalii financiare privind vânzarea proprietății de către actualul proprietar Glenn Straub, și că grupul va cumpăra proprietatea pentru 200 de milioane de dolari și va investi 175 de milioane de dolari pentru a-l reamenaja. Proprietatea ar putea fi redeschisă încă din luna mai a acestui an.

Michigan revizuiește jocurile de noroc online și pariurile sportive O versiune revizuită a unei măsuri de legalizare a jocurilor de noroc online, inițiate de reprezentatul statal Brent Iden, a fost adoptată de un comitet din Michigan.Noile măsuri prevăd ca serverele online să fie

The Brazilian Constitution and Justice Commission has finally scheduled a vote on the bill that will legalize casino gaming in the nation. A scheduled vote last week was

omonime în Saipan, care este deja operațională, până în august 2018. Și alte proprietăți sunt pe drumul cel bun pentru a fi inaugurate în 2019.

Noul proprietar ar putea redeschide Revel Atlantic City Casino în luna mai În ciuda lipsei unei recunoașteri oficiale a vânzării, o companie din Colorado avansează cu planurile sale de a investi mai mult de 375 de milioane de dolari pentru a cumpăra și redeschide fostul cazinou Revel Atlantic City. Informațiile din presă și un raport de la Moody’s Investor Services

/

din cauza unei sesiuni urgente a Congresului. Următoarea sesiune a CCJ va avea loc la 21 februarie, când se așteaptă să aibă loc votul, a afirmat președintele CCJ, senatorul Edson Lobao.

Resorturile se întrec în inaugurări în 2018

Brazilian Gaming Law Vote Scheduled

casino property and lowers the online gambling tax rate from 15 percent to 10 percent. Also, a bill regulating sports betting awaits a U.S. Supreme Court ruling.

FANTINI’S FINANCE: Northern Lights The north end of the Strip is finally starting to live up to its billing. With Steve Wynn buying the Alon site, Resorts World under way, and the

Fontainebleau back in action, eyes are turning away from the always-hot southern section of the famous Las Vegas street.


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

77

Știri casino / Casino news Două cazinouri din St. Louis își schimbă proprietarii ca parte a unui acord de 2,8 miliarde $ Operatorul de casino din Statele Unite, Penn National Gaming Inc., a declarat, pe 18 decembrie, că va cumpăra Pinnacle Entertainment Inc. într-o tranzacție de numerar și acțiuni evaluată la aproximativ 2,8 miliarde de dolari, pentru a crea o platformă de jocuri pe scară și mai largă. Acționarii Pinnacle vor primi 20 de dolari în numerar și 0,42 acțiuni din acțiunile comune Penn National pentru fiecare acțiune Pinnacle. Potrivit calculelor Reuters, oferta de 32,47 dolari pe acțiune reprezintă o primă de 48,5% pentru acțiunile Pinnacle încheiată pe 4 octombrie, cu o zi înainte ca Wall Street Journal să anunțe discuțiile despre fuziune. În cadrul tranzacției, Penn și Pinnacle spun că vor vinde patru proprietăți-cazinouri către rivalii de la Boyd Gaming Corp. pentru 575 milioane dolari, inclusiv Ameristar St. Charles, cel mai mare cazino din zona St. Louis. Alte proprietăți ce vor fi achiziționate de Boyd includ Ameristar Kansas City, împreună cu Belterra Casino Resort din Indiana și Belterra Park din Ohio. Acordul, dacă va fi aprobat de autoritățile de reglementare, ar acorda Penn National controlul asupra a trei din cele șase cazinouri din zona St Louis: în plus față de Cazinoul Hollywood din Maryland Heights și Casino Argosy Alton, compania va câștiga dreptul de proprietate asupra cazinoului Pinnacle’s River City din Lemay. După tranzacție, Penn National va opera un total de 41 de proprietăți cu aproximativ 53.500 de sloturi, 1.300 de mese și 8.300 de camere de hotel. Pinnacle deține și operează 16 facilități de jocuri și divertisment în 11 jurisdicții din Statele Unite. Acordul Pinnacle este de așteptat să genereze economii de costuri anuale de 100 de milioane de dolari și s-ar adăuga fluxului de numerar al Penn National încă din primul an. După tranzacție, Penn National va deține 78% din compania combinată, în timp ce Pinnacle va deține

/

Two St. Louis casinos to change hands as part of $2.8 billion deal

restul. Goldman Sachs a fost consilierul financiar principal și BofA Merrill Lynch a fost consilierul financiar al Penn National. J.P. Morgan îi sfătuia pe cei de la Pinnacle. Comisia pentru jocuri de noroc din Missouri și Consiliul pentru jocuri de noroc din Illinois ar trebui să aprobe orice transfer de control al oricărui cazinou din jurisdicțiile lor, a informat Post-Dispatch. Între timp, există un precedent

U.S. casino operator Penn National Gaming Inc. said on December 18 it would buy Pinnacle Entertainment Inc. in a cash and stock deal valued at about $2.8 billion to create a larger-scale gaming platform. Pinnacle’s shareholders will receive $20.00 in cash and 0.42 shares of Penn National common stock for each Pinnacle share. According to Reuters calculations, the $32.47 per share offer

pentru autoritățile federale de reglementare să ia măsuri pentru a menține concurența pe piața locală. Autoritățile de reglementare antitrust din cadrul Comisiei Federale de Comerț au intervenit atunci când Pinnacle a anunțat în 2013 o tranzacție de 2,8 miliarde de dolari pentru a achiziționa cazinourile Ameristar. FTC a ordonat Pinnacle să vândă fie Lumière aflat în centrul orașului St Louis sau River City. Pinnacle a ajuns să vândă Lumière companiei Tropicana Entertainment, companie controlată de miliardarul Carl Icahn.

represents a premium of 48.5 percent to Pinnacle’s share close on Oct. 4, a day before the Wall Street Journal first reported on the merger talks. As part of the deal, Penn and Pinnacle say they will sell four casino properties to rival Boyd Gaming Corp. for $575 million, including Ameristar St. Charles, the St. Louis area’s largest casino. Other properties to be acquired by Boyd include Ameristar Kansas City, along with Belterra Casino Resort in

Indiana and Belterra Park in Ohio. The deal, if approved by regulators, would give Penn National control of three of the six St. Louis area casinos: In addition to Penn National’s Hollywood Casino in Maryland Heights and Casino Argosy Alton, the company would gain ownership of Pinnacle’s River City Casino in Lemay. After the deal, Penn National will operate a combined 41 properties with about 53,500 slots, 1,300 tables and 8,300 hotel rooms. Pinnacle owns and operates 16 gaming and entertainment facilities in 11 jurisdictions across the United States. The Pinnacle deal is expected to generate $100 million in annual run-rate cost savings and would add to Penn National’s free cash flow in the first year. After the deal, Penn National will own 78 percent of the combined company, while Pinnacle will own the rest. Goldman Sachs was the lead financial adviser and BofA Merrill Lynch was the financial adviser to Penn National. J.P. Morgan was advising Pinnacle. The Missouri Gaming Commission and the Illinois Gaming Board would have to approve any transfer of control of any casino in their jurisdictions, the Post-Dispatch has reported. Meanwhile, there’s a precedent for federal regulators to step in to preserve competition in the local market. Antitrust regulators with the Federal Trade Commission intervened when Pinnacle announced in 2013 a $2.8 billion deal to acquire then-rival Ameristar Casinos. The FTC ordered Pinnacle to sell either Lumière in downtown St. Louis or River City. Pinnacle ended up selling Lumière to Tropicana Entertainment, a company controlled by billionaire Carl Icahn.


78

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / HOROSCOP

Horoscopul perioadei

A

Berbec21.03-19.04 Plăcerea de a cheltui te-ar putea pune în situația de a băga adânc mâna în buzunar. Mare atenție căci cineva drag te-ar putea trage de urechi!

A

Rac22.06-22.07 O afacere începută de mai mult timp și de la care nu mai sperai mare lucru va începe să dea roade. Unul dintre prieteni îți va da o veste bună, tot despre bani.

Aries21.03-19.04

Îți este foarte greu să obții câștigurile pe care ți le-ai propus. Vei munci mult și va trebui să ai foarte multă răbdare pentru arealiza câte ceva.

Taurus

Vei face ceva cheltuieli în cămin. N-ar fi exclus să se deterioreze câte ceva sau poate vei dori o redecorare a apartamentului.

Leo

20.04-21.05

It is very difficult for you to get the winnings you had in mind for some time. You will work hard and you will have to have a lot of patience to accomplish something.

Gemeni22.05-21.06 O sumă de bani pe care o aștepți de mai mult timp încă mai întârzie,. Socotelile îți vor fi date peste cap, dar cu abilitățile tale, cu siguranță te vei descurca.

22.06-22.07

A business started for a long time and from which you no longer hoped much will start to bear fruit. One of your friends will give you good news about money.

Leu23.07-22.08

A

23.07-22.08

You will spend some money for your home. It is possible for something to deteriorate or you just want to refurbish or redecorate the apartment.

FecioarĂ23.08-22.09 Cineva apropiat îți va da o sumă de bani sau o informație ce s-ar putea transforma în bani lichizi. Oricum, șansa îți va surâde în această perioadă.

Gemini22.05-21.06

Virgo

A sum of money that you have been expecting for some time is still running late. Your calculations don’t sum up but with your skills, you will certainly manage.

Someone close to you will give you an amount of money or some information that could turn into cash. Anyway, fortune will surprise you during this time.

www.casino-magazine.ro

A

A A

A

A

A

Taur20.04-21.05

A

A

Cancer

The pleasure of spending may put you in the situation to reach deep into your pocket. Pay attention, because someone dear to you might scold you

23.08-22.09

A


HOROSCOP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

ianuarie - februarie

79

by K Sino

A

BalanȚĂ23.09-23.10 Este o perioadă în care ai putea să-ți satisfaci toate mofturile. Plăcerea de a cheltui va fi mare așa că, poți ieși la cumpărături.

Libra

A

Capricorn22.12-20.01 O idee mai veche ar putea fi pusă în practică; oricum sprijin vei avea din toate părțile. Și colaborările se vor dovedi avantajoase în această perioadă.

23.09-23.10

Capricorn21.03-19.04

It is a time when you could satisfy all your whims. The pleasure of spending is great, so you can go shopping.

A

A A

Scorpion24.10-22.11 Ești mai prudent în această perioadă și nu-ți vine să cheltuiești chiar pe toate prostiile. Cineva apropiat te va convinge totuși să faci o investiție pentru care nu sunt chiar așa de mari speranțe.

A

VĂrsĂtor21.01-19.02 Speculațiile financiare ar putea genera unele încurcături până aproape de sfârșitul lunii. Este o perioadă în care ar fi de dorit să te arăți ceva mai prudent.

Aquarius

Scorpio24.10-22.11 You are more cautious at this time and you do not want to spend on small things. Somebody close to you will convince you to make an investment for which there are not such great hopes.

Vei avea o perioadă tracasată din punct de vedere financiar. Te vei agita pentru a pune pe roate o afacere începută de mai mult timp, dar rezultatele eforturilor tale vor mai întârzia.

Sagittarius

A

Dacă ești implicat în afaceri cu parteneri străini, șansa îți va surâde într-o mai mare măsură decât până acum. Ceva bani ai putea cheltui pentru a pleca într-o excursie în străinătate.

23.11-21.12

You will have a financially difficult period. You will feel anxious to put back on track a business started for a long time, but the results of your efforts will be delayed.

www.casino-magazine.ro

21.01-19.02

Financial speculation could cause some tangles until close to the end of the month. It is a time when it is better to be more cautious.

PeȘti20.02-20.03

Pisces20.02-20.03

A

A

SĂgetĂtor 23.11-21.12

A

A

An older idea could be put into practice; anyway you will have support from all sides. And collaborations will prove to be advantageous during this period.

If you are involved in business with foreign partners, chance will have a bigger smile than before. You could spend some money to go on a trip abroad.

A


80

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

PARTNERS

În aceast\ edi]ie / In this edition...

We proudly recommend: Producători/Producers

Inchiriere terminale Pariuri Sportive Tel: +40 269 865 893, Mobil: +40 751 108 859 Web: www.baumbet.ro E-mail: baum@baumbet.ro

VÂNZARE, ÎNCHIRIERE JOCURI DE NOROC ȘI SISTEME JACKPOT Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Sibiu Tel.: 0269/865893, Fax: 0269865379 E-mail: baum@baumgames.ro, Web: www.baumgames.ro

We proudly recommend: Slot Rooms

Adresa: Str. Brândușelor Nr. 2 -4 Sector 3 București Website: www.gameworld.ro

T BOOT H

Y

OU

Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Doja nr. 44 Tel/fax: 0264-412 590; 0264-403 855

02

We proudly recommend: AWP

.4

SEE YO

SEE

2017

. 402 NO

We proudly recommend:U AProfessional Associations EAE AT B O O T H N

O

nnovation is our tradition. We proudly recommend: Poker

MING ROMANIA

Calea Bucurestilor 275-277 RO-075100 Otopeni, Ilfov Romania, Europe Tel: +40 374 159 146 Mobile: +40 757 575 797 Fax: +40 374 159 020 Email: intertop@admiralromania.ro

We proudly recommend: Monitoring Systems

| Str. Biharia, Nr.26, Et.3, Sector 1 | Bucuresti, Romania | Tel. +40732222199 | hfuica@merkur-gaming.com | www.merkur-gaming.com

We proudly recomend: ONJN, ANPC & DGA

We proudly recommend: Live Casinos


PARTNERS

PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

We proudly recommend: Our Projects

Marketing in Gambling

Forum

CONFERIN}A ROMÂNĂ DE GAMBLING

Ora Exactă în Gambling seminar cu acces gratuit / România

First edition / Prima editie ‚

Marketing in Gambling Forum

Club Casino Networking Seminar

Bucuresti, ‚ 8 noiembrie Club Floreasca

Gala Premiilor Casino Life & Business Magazine Exact Time in Gambling /Serbia

Gala Femininul în Gambling

Evenimente Corporate

International Casino Awards

Proiecte Speciale

Romanian Gambling Directory

Seminarii de Prezentare

We proudly recommend: Hotels

Hotel Carmen - Predeal

Hotel Premier Palace - Bucuresti

Hilton Sibiu, 1st, Padurea Dumbrava, Sibiu 550399 Romania Tel: +4 0269 505 600, Fax: +4 0269 505 639 info.sibiu@hilton.com, sibiu.hilton.com, www.sibiu.hilton.com


82

PARTNERS

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

We proudly recommend: Hotels

We proudly recommend: Locations/Service Providers

P

PP

ALATUL ODEON IMPERIAL GLAMOUR

Str. Moise Nicoară, nr.18, sector 3 București tel: 031.437.81.35; fax: 031.437.81.34 Rezervări bilete: 0724.016.269; rezervari@vreaubilet.ro e-mail: vreaubilet@gmail.com; website: www.vreaubilet.ro

www.teatruldemagie.ro Phone: 0761334.334.

We proudly recommend: Events

Women in Gambling Awards Gala, Londra, Marea Britanie

We proudly recommend: WebSites . www.grisogono.ro

International Gaming Awards Gala, Londra, Marea Britanie


Înscrie-te în Romanian Gambling Directory... Te vede o lume întreagă!

un produs

informații la 0744 428 866 sau pe redactie@casino-magazine.ro


IMPERATOR – BLACK EDITION ®

*

O EXPERIENȚĂ PREMIUM CE GARANTEAZĂ JUCĂTORILOR ORE ÎNTREGI DE DIVERTISMENT!

Configurație: • Trei monitoare LED HD 24” cu funcție touch • Sistem de sunet de înaltă performanță • Ușa frontală modernă, de ultima generație • Design ergonomic Mix de joc: • Impera Line™ HD – Edition 6 * în limita stocului disponibil

NOVO INVESTMENT RO SRL Calea Bucureștilor nr. 275-277, Otopeni, jud. Ilfov, Romania +40 746 036 503, sales@admiralromania.ro www.novomaticromania.ro

Casino Life & Business Magazine edition 95 January 2018  

Casino Life & Business Magazine edition 95 January 2018

Casino Life & Business Magazine edition 95 January 2018  

Casino Life & Business Magazine edition 95 January 2018

Advertisement