Page 1


26

46

36

58 6 12 16 18 22 26 30 34 36

MICHELLE CUMMINS Casino Bucharest este binecuvântat cu o echipă fantastică PARIURILE PE EGAL Pariurile pe X, simbol al egalului, al meciului terminat nedecis CUM SĂ MAI PĂCĂLIM STATUL? O modalitate inovativă prin care întreprinzători din țări supuse unor presiuni fiscale ridicate reușesc să evite într-un mod elegant – de ce să nu recunoaștem – plata taxelor pentru jocurile de noroc tip slot-machine TERMINALELE DE PARIERE BLING Mai mult decât distracție

06 40 42 44 46 50

GAMBLINGUL UNGAR Controlat cu precizie matematică DAN ILIOVICI, Director Executiv ROMSLOT Fiecare mic pas înainte contează STANLEY HO “Regele lui Macao” RĂSFĂȚ PE 2 ROȚI A început un nou an și e momentul să-ți faci planuri… planurile de cheltuieli. HELMUTH DUCKADAM Cu siguranţă, ai nevoie de şansă în viaţă

2 CASINO INSIDE NR. 31

58 62 66 70

CELE MAI BUNE FILME De gambling și poker (XIII) CUM SE JOACĂ POKER Termeni tehnici POVEȘTI INCREDIBILE Viaţa e o competiţie VANESSA SELBST Probabil cea mai bună jucătoare de poker din lume EDIȚIA ANIVERSARĂ A POKERSTARS CARIBBEAN ADVENTURE 2013 După 10 zile pline de acțiune în cadrul celei de-a zecea aniversări a Pokerstars Carribean Adventure (PCA), un număr total de 41 de jucători au fost premiați în Bahamas CORINA LUPAȘCU Visul meu este să joc un Main Event WSOP 2013 Anul Gamblingului! SĂ JUCĂM ONLINE Mai simplu decât Hi-Low? CAZINOUL OASIS OF THE SEAS Pur și simplu “uau”!


EDITORIAL

“THE MIRROR OF THE INDUSTRY” “OGLINDA INDUSTRIEI”

S

chimbare. Acesta este cel mai uzitat cuvânt al ultimilor 23 de ani. Eu unul aș vrea să-l înlocuiesc cu STABILITATE. Mai mult ca oricând avem nevoie în societatea noastră de stabilitate și nu de schimbare.

De exemplu, știaţi că de la 1 februarie s-au schimbat prevederile Codului Fiscal al României? A câta oară se întâmplă asta? Am pierdut șirul…Ar trebui să începem să facem ceva în privinţa asta. Dărâmăm, în loc să păstrăm ce este bun și să continuăm să construim mai departe. Fiecare din noi ar trebui să fie fundaţia succesului celuilalt. Și în industria noastră ar trebui să ne gândim mai des la binele comun și să comunicăm într-un mod unitar. Intrată în al patrulea an de existenţă, revista Casino Inside a încercat, și cred că a reușit în bună măsură, să construiască o stare de spirit pe care s-o ofere cititorilor săi. De curând, cineva, un om important din piaţa jocurilor de noroc de la noi, ne-a spus: “Casino Inside este oglinda industriei noastre”. În acel moment am simţit cât suntem de apreciaţi și am înţeles că ceea ce facem aici, în paginile revistei noastre, este ceva cu adevărat valoros. Să construiești este mereu cu mult mai dificil decât să distrugi. Faptul că voi aţi conștientizat implicarea și munca noastră în acest proiect ca fiind una care să reprezinte reflexia voastră în lumea reală, ne va face mai buni și mai motivaţi ca oricând. Și în această ediţie am dorit să vă oferim cât mai multe subiecte interesante. În articolul de cover story, Michelle Cummins ne spune care este secretul succesului lui Casino Bucharest în România și care sunt diferenţele între piaţa de gaming de la noi și cea din Marea Britanie. Dan Iliovici, directorul executiv al Romslot, ne oferă un interviu-bilanţ și orientat către obiectivele viitoare ale asociaţiei pe care o reprezintă. Corina Lupașcu, ne-a făcut fericiţi prin obţinerea locului 1 la Poker Stars Carribean Adventure Lady’s Event 2013 și nu puteam să nu sărbătorim asta decât printr-un interviu în exclusivitate. De asemenea, vă mai propunem o analiză a pieţei jocurilor de noroc în articolul “2013, Anul Gamblingului” sau un interviu eveniment cu Helmuth Duckadam. Toate subiectele din această ediţie sunt interesante și vi le dedicăm.

C

By Insider

hange. This is the most popular word of the last 23 years. I for one would like to replace it with STABILITY. More than ever, we need stability in our society and not change.

For example, did you know that from 1st of February change the Romanian Tax Code changes? For the X time… I have lost the count ...We should start to do something about it. We bring down instead of preserving what is good and to continue to build on it. Each of us should be the foundation of the success of the other. Also in our industry we should think more often to the common good and we should communicate in an uniform manner. Beggining its fourth year of existence, the Casino Inside magazine tried, and I believe it succeeded to build a certain pulse to provide its readers with. Recently, someone, an important man in the Romanian gaming market, told us: "Casino Inside is the mirror of our industry". In that moment I felt how appreciated and understood we are and I understood that our work here, in the pages of our magazine, is something truly valuable. To build is always more difficult than to destroy. The fact that you realized the implication and our work in this project as one that represents your reflection in the real world will make us better and more motivated than ever. Thus in this edition we wanted to offer you as many interesting topics as possible. In the cover story, Michelle Cummins tells us that the secret of the success for Casino Bucharest in Romania and what are the differences between our gaming market and the United Kingdom one. Dan Iliovici, Executive Director of Romslot, gives us a balance sheet – interview and the future goals of the Association he represents. Corina Lupașcu, made us happy by getting the 1st place at Poker Stars Caribbean Adventure Lady ' s Event 2013 and we couldn’t have celebrated this without an exclusive interview. Also we propose a review of the gaming market with the article "2013 The Year of Gambling" or an event interview with Helmuth Duckadam. All topics of this edition are interesting and we have dedicated them to you.


74 www.casinoinside.ro Managing Partners Dan Bernovici dan@casinoinside.ro Marius Răileanu marius@casinoinside.ro Redacţia Casino Inside redactia@casinoinside.ro

78

Editors: Oana Mihalache Mircea Panait The Insider Roxana Leonte Philip Kotler Art Director & DTP: Digital Artwork Distribution: Adrian Dima distribution@casinoinside.ro SPIN Media

Advertising: office@casinoinside.ro Casino Inside folosește serviciile agenţiei de presă Agerpres Printed by: ARTPRINT

86 Dragi cititori, Revista Casino Inside vă propune să participaţi activ la realizarea revistei și în acest sens vă cheamă să scrieţi părerile voastre despre subiectele din revistă și conţinutul editorial pe e-mail la: redactia@casinoinside.ro Pentru noi părerile voastre despre Casino Inside sunt foarte importante și vrem să le tratăm ca atare. Realizaţi-vă singuri revista, transmiteţi articole proprii sau comentarii. Cu drag, Redacţia Casino Inside

4 CASINO INSIDE NR. 31

este o publicaţie a

74 78 82 86

CEI MAI BUNI JOCHEI DIN LUME (1) Ce este calul fără un jockey? Cum putem vorbi despre curse de cai dacă neglijăm importanța conducătorului său în cursă. LEGISLAŢIE Hotărârea de Guvern nr. 823 din 10/08/2011 PARTEA a 5-a ŞTIRI News HOWARD HUGHES - A VENIT, A VĂZUT, A CUCERIT Spre deosebire de alte personalități ale Vegasului, Howard Hughes a fost omul, vizionarul, care a dorit și a reușit să transforme deșertul Nevadei în oaza de lumină și de prosperitate de care se bucură acum locuitorii orașului

care editează titlurile


Michelle Cummins, manager general al cazinourilor Casino Bucharest și Corinthian Club Casino din Glasgow, parte din reţeaua Casinos Austria International, ne-a acordat în exclusivitate interviul care ne face plăcere să vi-l oferim spre lecturare în paginile următoare. Michelle ne-a împărtășit din experienţa și convingerile sale în ceea ce privește piaţa de gambling din România și Marea Britanie,despre cum vede prezentul și viitorul acestei industrii din punct de vedere global. De asemenea, interviul ne oferă o comparaţie între profilul jucătorului de cazinou din România și cel al jucătorului de cazinou din Marea Britanie, precum și motivul pentru 6 CASINO INSIDE NR. 31

Michelle Cummins, General Manager of Casino Bucharest and the Corinthian Club in Glasgow, both part of the Casinos Austria International group,has granted us an exclusive interview which we are pleased to present to you in the following pages. Michelle has shared with us her experience and her opinions regarding the gambling market in Romania and the UK, and on the present and the future of the industry from a global point of view. Also, the interview provides us with a comparison between the profiles of players in Romania and players in the UK, and the reason why Casino Bucharest is the longest operating casino in our country. From your point of view, how was the Romania gambling market in 2012? I think most businesses were counting on steady economic growth leading to a slow but sustained recovery in the gaming market. This did not happen. Alongside


cover story

Michelle Cummins:

cAsINo BUcHArest este BINecUvÂNtAt cU o ecHIPĂ FANtAstIcĂ

the economic turmoil within the EU, political instability in Romania had a very negative impact on investor confidence. Social unrest, particularly at the start of the year when it turned violent for a short time, had a deterrent effect on tourism and business travel to Romania, and hotel occupancy and consequently visitation to casinos was badly affected. Live-game casinos in Romania have experienced unprecedented decline following the very significant tax increases in 2009 and a 50% reduction in gaming revenues as a result of the economic crisis. Faced with a very high fixed cost base (rent on prime city center locations, high staffing levels), many casinos have been unable to survive. Cash reserves have been completely depleted, external financing has dried up, and most are dependent on day to day revenues to maintain operations. Any volatility in results (which is to be expected in gaming) can be enough to lead a casino into insolvency, and we have seen this repeated many times over the past few years. I think the closure of Casino Palace in 2012 was a prime and very shocking example. And gambling at a global level? Asia remains the success story, with astounding growth continuing in Macau, Singapore and other South-East Asian countries. In Europe, the UK was an exception in showing some growth in gaming revenues. Most European countries, particularly Greece and Portugal, experienced further contraction of their gaming markets. At the same time, many cross-border gaming companies (online/mobile) have taken advantage of a lack of clarity in regulation, low or no taxation on revenues, and ongoing legal disputes, to extend their presence and generate substantial profits from remote gaming, without making any contribution to government budgets or society at large.

Michelle Cummins:

Casino Bucharest is blessed with a fantastic team of staff

care Casino Bucharest este cel mai vechi cazinou din ţara noastră. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum a fost în 2012 piaţa jocurilor de noroc din România? Cred că cele mai multe firme au sperat la o creştere economică stabilă, care să conducă la o recuperare lentă dar susţinută a pieţei jocurilor de noroc. Acest lucru nu s-a întâmplat. Alături de turbulenţele economice din cadrul UE, instabilitatea politică din România a avut un impact foarte negativ asupra încrederii investitorilor. Tulburările sociale, în special cele de la începutul anului, când pentru scurt timp s-au transformat în violenţe, a avut un efect de descurajare a turismului şi călătoriilor de afaceri în România, a scăzut gradul de ocupare a hotelurilor şi în consecinţă, vizitarea cazinourilor a fost grav afectată.

Casino Bucharest is one of the oldest casinos from Romania, what is your recipe for success? This is simple: Casino Bucharest is blessed with a fantastic team of staff dedicated to the success of the company, many of whom have been with the company since it opened 21 years ago. The key is to always deliver more than is promised, and to adapt quickly to changing customer needs. Longevity is achieved through ensuring fair play, transparency, and responsibility in all dealings with stakeholders, including employees, customers, suppliers and the authorities. Which are the main problems of our gambling market? In some respects the problems faced by gaming companies in Romania are the same as those faced by any other business - constant changes in the regulatory and fiscal environment, with very little notice or consultation, with little research into the impact of the changes, making it impossible for any company to plan ahead. Budgeting is largely guesswork, and strategies and investment plans are subject to change at little or no notice. Creating investor confidence and attracting finance are almost impossible under these circumstances. Specific to gaming, the main problems are: • Corporate taxation based on taxation of revenues when gross gaming revenues are incorrectly defined in the law. Casinos pay high “profit taxes” even when operating at a loss. • Very high fixed gaming taxes, which may have been appropriate prior to the economic crisis, but which now are completely unsustainable. • The requirement to tax customer win, which is NR. 31 CASINO INSIDE 7


Gamingul live în cazinourile din România a experimentat un declin fără precedent în urma creşterii semnificative a taxelor fiscale din 2009 şi veniturile din jocurile de noroc au scăzut cu 50% ca urmarea crizei economice. Confruntându-se cu o bază de costuri fixe foarte mare (chirie pe locaţii centrale, nivel ridicat de personal), multe cazinouri nu au putut să supravieţuiască. Rezervele de numerar au fost complet epuizate, finanţarea externă a secat, iar cele mai multe cazinouri sunt dependente de veniturile de zi cu zi pentru a-şi menţine operaţiunile. Orice volatilitate în rezultate (care este foarte probabila în serviciile de gaming) poate fi de ajuns pentru a duce un cazino în insolvenţă, şi am văzut acest lucru în mod repetat, în ultimii ani. Cred că închiderea Casino Palace în 2012 a fost un prim şi foarte şocant exemplu. Dar gamblingul la nivel mondial? Asia rămâne povestea de succes, cu o uluitoare creştere ce continuă în Macao, Singapore şi alte ţări din Asia de Sud-Est. În Europa, Regatul Unit a fost o excepţie, arătând unele creşteri în veniturile din jocuri de noroc. Majoritatea ţărilor europene, în special Grecia şi Portugalia, experimentează în continuare contracţia pe pieţele jocurilor de noroc. În 8 CASINO INSIDE NR. 31

impossible to apply and restricts the attractiveness of the market to investors. • Gaming regulations which inhibit the ability to encourage gaming tourism. • Uneven enforcement of fiscal and gaming regulation. • Lack of due diligence in the licensing process on the shareholders of companies involved in gaming, and no verification of the source of funding, which leaves the door open to unscrupulous operators. This increases the risk of fiscal evasion by some gaming operators and creates an unbalanced and unfair market. For the past 18 months you have also been responsible for a Casinos Austria casino in Glasgow, Scotland. What are the main differences between Romanian and UK gambling markets? There is good and bad in both markets.The UK has a much more stable fiscal and regulatory regime, so longer term planning and investment strategies are feasible. The relationship between operators and the authorities is also much less adversarial. The aim of UK authorities is to ensure that gambling is well-regulated and controlled,


cover story acelaşi timp, multe companii de gaming “ transfrontaliere” (online/mobile) au profitat de lipsa de claritate în legislaţie, de impozitarea pe venituri scăzută sau inexistentă şi de litigiile juridice în curs de desfăşurare, pentru a-şi extinde prezenţa şi a genera profituri substanţiale din gamblingul la distanţă, fără a aduce nici o contribuţie la bugetele de stat sau a societăţii, în general.

protecting the young and the vulnerable. When an operator makes a genuine mistake, or has not interpreted a regulation correctly, the authorities will usually work with the operator to address the problem, rather than at the first instance seek to levy fines or other sanctions.

Casino Bucharest este unul dintre cele mai vechi cazinouri din România, care este reţeta succesului? Este simplu: Casino Bucharest este binecuvântat cu o echipă fantastică ce se dedică succesului companiei, mulţi dintre angajaţi lucrând în companie de 21 de ani, de la deschidere. Cheia este de a oferi întotdeauna mai mult decât este promis şi de a te adapta rapid la schimbarea nevoilor clientului. Longevitatea este realizată prin asigurarea corectitudinii, transparenţei şi responsabilităţii în relaţiile cu toate părţile interesate, inclusiv cu angajaţii, clienţii, furnizorii şi autorităţile.

UK players are no longer required to register as members and so people are free to walk in, which encourages higher attendance. The registration requirement and more recent introduction of an entrance tax in Romania have significantly impacted attendance and volume of play. Operators in the UK are also free to offer incentives and rewards to players which are not possible under Romanian legislation. However, there are some very outdated restrictions on the location of casinos within the UK and on slot gaming in UK casinos (number of machines, size of jackpots) which limit the potential and growth of the UK casino market. Operators in Romania have much more freedom in choosing the types and numbers of slot machines to be installed, as well as betting limits and jackpot payouts, creating a much more dynamic and interesting electronic gaming market. I have also found that Romanian casinos offer a much higher level of customer care and service, and that dealers are generally more highly skilled.

Care sunt principalele probleme ale pieţei autohtone de gambling? În unele privinţe problemele cu care se confruntă companiile de jocuri de noroc din România sunt aceleaşi ca şi cele cu care se confruntă orice alte afaceri – schimbări constante în mediul fiscal şi de reglementare, cu preaviz foarte scurt sau puţină consultare, cu puţină cercetare în impactul modificărilor, ceea ce face ca planificarea businessului să fie imposibilă pentru orice companie. Bugetarea este în mare parte o presupunere şi strategiile şi planurile de investiţii necesita schimbare rapida pe baza unei notificari foarte scurte sau intexistente. Obţinerea încrederii investitorilor şi atragerea finanţării sunt aproape imposibile în aceste condiţii. Principalele probleme specifice gamingului sunt: • Impunerea taxelor corporatiste bazate pe impozitarea veniturilor - când veniturile brute din jocurile de noroc sunt definite incorect de lege. Cazinourile plătesc „impozit pe profit” mare, chiar şi atunci când funcţionează în pierdere. • Taxele fixe de gaming foarte mari, care poate să fi fost corespunzătoare înainte de criza economică, dar care acum sunt imposibil de sustinut. • Cerinţa de taxare a câștigului clientului, care este imposibil de aplicat și restricţionează atractivitatea pieţei pentru investitori. • Reglementări a pieţei jocurilor de noroc care inhibă capacitatea de a încuraja turismul de gambling. • Aplicarea neuniformă a reglementărilor fiscale si a celor privind jocurile de noroc. • Lipsa de verificare prealabilă în procesul de acordare a licenţelor a acţionarilor societăţilor implicate în piaţa jocurilor de noroc, nici o verificare a sursei definanţare, care lasă uşa deschisă pentru operatorii lipsiţi de scrupule. Acest lucru creşte riscul de evaziune fiscală practicat de unii operatori de jocuri de noroc şi creează o piaţă dezechilibrată şi neloială. În ultimele 18 luni aţi fost, de asemenea, responsabilă pentru un cazinou al lanţului Casinos Austria din Glasgow, Scoţia. Care sunt principalele diferenţe între piaţa de jocuri de noroc din România şi cea din Marea Britanie? În ambele pieţe sunt şi bune şi rele. Regatul Unit are un regim fiscal şi de reglementare mult mai stabil, astfel încât planificarea şi strategiile de investiţii pe termen lung sunt fezabile. Relaţia dintre operatori şi autorităţi este, de asemenea, mult mai puţin contradictorie. Scopul autorităţilor din Marea Britanie este de a se asigura că jocurile de noroc sunt bine reglementate şi controlate, implicit protejarea tinerilor şi a celor vulnerabili. Atunci când un operator face o greşeală sau nu a interpretat corect o reglementare, autorităţile, de obicei, lucrează cu operatorul pentru a aborda problema în mod constructiv, mai degrabă decât să caute să aplice amenzi sau alte sancţiuni din primul moment. Jucătorii din Marea Britanie nu mai trebuie să se înregistreze ca membri şi astfel oamenii sunt liberi să intre în cazinou, lucru care încurajează prezenţa numeroasă. Cerinţa de înregistrare şi mai recenta introducere a unei taxe de intrare au afectat în mod semnificativ în România prezenţa şi volumul de joc. Operatorii din Marea Britanie sunt, de asemenea, liberi să ofere recompense şi stimulente pentru jucător, care nu sunt posibile în conformitate cu legislaţia românească. Cu toate acestea, există unele restricţii foarte învechite în cazinourile din Marea Britanie cum ar fi numărul de sloturi şi dimensiunea jackpot-urilor din cazinouri,care limitează potenţialul şi creşterea pieţei cazinourilor din Regatul Unit. Operatorii din România au mult mai multă libertate în alegerea tipului şi numărului de aparate de joc tip slot machines ce urmează a fi instalate, precum şi a limitelor pariurilor şi a câştigurilor de jackpot, creându-se o piaţă de jocuri electronice mult mai dinamică şi interesantă. De asemenea, am descoperit că în România cazinourile oferă un nivel mult mai ridicat de grija fata de clienti şi calitate a serviciilor oferite, şi că în general dealerii sunt mai bine pregatiti in România decat cei din Marea Britanie.

Are there any differences between Romanian players and the players from UK? Players in Romania are generally more knowledgeable about gaming, and as a consequence are more challenging than players in the UK. They are also more demanding, having much higher expectations for the quality of service. This is positive as it keeps operators on their toes, requiring constant creativity and improvement in the service and product being offered. The downside is that this is very costly as players expect everything for free (food, beverages, even accommodation in hotels), and the staff to customer ratio has to be higher to cater to the more demanding and challenging Romanian market. Unfortunately gambling in Romania still has a social stigma attached, and casinos are often vilified in the media and treated with suspicion by the authorities, which greatly limits the population willing to visit a casino. Gaming in the UK is viewed as entertainment, on a par with visiting a club or going out for dinner, and the social stigma that exists in Romania is not as evident in the UK. With the exception of some exclusive London casinos, it is a business based on volume rather than quality, so attracting large numbers of visitors with offers of entertainment, promotions and other facilities becomes very important. In most cases players are expected to pay for food and beverage service and are rewarded only according to their theoretical worth to the casino. Where do you see the future of the gambling, globally speaking? There is so much focus on land-based casino gaming and its impact on society, with draconian measures implemented in some areas (Switzerland for example), that land-based gaming operation is becoming increasingly difficult and less rewarding in many jurisdictions. The economic crisis has also led governments to look at gaming as a source of additional revenue, increasing the tax burden at a time operators can least afford additional expense. At the same time remote gaming continues its growth virtually unimpeded. The expansion of online and mobile gambling, and the convergence of social gaming with gambling, makes gambling accessible in virtually any place at any time, and to anyone. This is creates unfair NR. 31 CASINO INSIDE 9


cover story Există diferenţe între jucătorii din România şi cei din Marea Britanie? Jucătorii din România au, în general, mai multe cunoştinţe despre gaming, şi prin urmare sunt mai provocatori decât jucătorii din Marea Britanie. Sunt, de asemenea, şi mult mai exigenţi, având aşteptări mult mai mari în ceea ce priveşte calitatea serviciilor. Acest lucru este pozitiv, deoarece operatorii rămân permanent în priză datorită cerinţei constante de creativitate şi îmbunătăţire a serviciilor şi produselor oferite.Dezavantajul este că acest lucru este foarte costisitor, jucătorii aşteaptă totul gratuit (produse alimentare, băuturi, chiar şi cazare în hoteluri), iar raportul reprezentand numarul de personal alocat pe client trebuie să fie mai mare pentru a satisface mai exigenta şi provocatoare piaţă românească. Din păcate, în România, jocurile de noroc încă au ataşat un stigmat social, şi cazinourile sunt adesea umilite în mass-media şi tratate cu suspiciune de către autorităţi, care limitează considerabil populaţia care doreşte să viziteze un cazinou. În Marea Britanie gamingul este văzut ca divertisment, pe picior de egalitate cu a vizita un club sau a cina într-un restaurant, şi stigmatul social care există în România nu CORINTHIAN CLUB este evident în Regatul Unit. Cu excepţia unor cazinouri exclusive din Londra, este o afacere bazată pe volum, mai degrabă, decât pe calitate, deci, atrage un număr mare de vizitatori cu oferte de divertisment, promoţii şi alte facilităţi devin astfel foarte importante. În cele mai multe cazuri jucătorii trebuie să plătească pentru serviciul alimentar şi pentru băutură şi sunt recompensaţi numai în funcţie de quantumul aportului lor teoretic fata de cazinou. La nivel global, cum vedeţi viitorul gamblingului? Există un interes major în ceea ce priveşte cazinourile land-based şi impactul acestora asupra societăţii, cu măsuri draconice puse în aplicare în anumite zone (Elveţia, de exemplu), astfel încât operaţiunile terestre de gambling devin tot mai dificile şi mai putin rentabile în multe jurisdicţii. Criza economică a făcut, de asemenea, ca multe guverne să privească jocurile de noroc ca pe o sursă de venituri suplimentare, crescând povara fiscală într-un moment în care operatorii nu îşi mai pot permite cheltuieli suplimentare.În acelaşi timp jocurile la distanţă continuă să crească practic fără obstacole. Expansiunea jocurilor de noroc online şi pe mobil, şi convergenţa jocurilor sociale cu gamblingul, face ca jocurile de noroc să fie accesibile vitual în orice loc, în orice moment şi pentru oricine. Acest lucru creează concurenţă neloială pentru jocurile de noroc live, deoarece mulţi operatori la distanţă nu sunt supuşi la controale fiscale şi de reglementare de ţările în care îşi oferă serviciile, şi creează probleme pentru guvernele naţionale, deoarece acestea nu beneficiază de taxele pe jocurile la distanţă efectuate în ţările lor şi nu au nici un control asupra practicilor de responsabilitate socială ale operatorilor de la distanţă. Această luptă între dorinţa de libertate, graniţele comerciale şi interesele guvernelor naţionale va continua să fie povestea principală în următorii ani. Din punctul dumneavoastră de vedere cum va fi 2013 pentru gambling? Ce aşteptări aveţi? Acesta va fi un an foarte dificil, cazinourile live vor continua să se închidă, cu excepţia cazului în care autorităţile vor adopta măsuri serioase şi importante pentru a redresa problemele existente. Există o vorbă din bătrâni care spune că, atunci când vremurile sunt grele, oamenii joacă mai mult. Poate că a fost adevărată o dată, dar cu siguranţă nu acesta s-a dovedit a fi cazul în perioada celei mai recente recesiuni. Oamenii sunt îngrijoraţi cu privire la viitorul lor, ei nu văd ca această criză sa ia sfârşit curand, şi deci nu sunt dispuşi să îşi asume riscuri, în afaceri sau viaţă, în general, riscuri pe care odată şi le-ar fi asumat. Fără stimulul extern (reduceri ale poverii fiscale, stimulente pentru investiţii,îmbunătăţiri în cadrul legislativ), piaţa jocurilor de noroc nu va avea posibilitatea de a-si reveni. 10 CASINO INSIDE NR. 31

competition for live-gaming, as many remote operators are not subject to the fiscal and regulatory controls of the countries to which they provide their services, and it creates problems for national governments as they do not benefit from taxes on remote gaming conducted in their countries and have no control over the social responsibility practices of remote operators. This struggle between the drive for free, cross-border trade and the interests of national governments will continue to be the main story in the coming years. How will 2013 be for gambling, from your point of view? What expectations do you have? It will be another very difficult year, with further closures of live casinos, unless some serious and important measures are taken by the authorities to address the problems. There is an old saying that when times are hard, people gamble more. That may have been true once, but it has certainly not proved to be the case during the latest downturn. People are worried about their futures, they see no end to the crisis in sight, and so are not willing to take the risks, in business or life in general, that they once may have. Without external stimulus (reductions in taxation, incentives for investment, improvements in the legal framework), there will be no recovery of the gaming market.


SPORTS BETTING

Pariurile pe egal

Betting on tie Pariorii cu state mai vechi îşi aduc aminte cu nostalgie uneori, de perioada în care singurele pariuri sportive ce se puteau face în ţara noastră erau cele de tip Pronosport. Campionatul italian era cel vizat iar meciurile erau, cum se spune astăzi de “sub 2.5 goluri” sau de “X”. Aşadar, pariurile pe X, simbol al egalului, al meciului terminat nedecis, X-ul se regăseşte solist între cotele oferite de casele de pariuri pentru orice meci de fotbal. Cei care pariază şi sunt obişnuiţi cu baschetul, handbalul, hocheiul (ori alt sport pe care îl omitem neintenţionat) ştiu că egalul are particularităţile lui şi cote diferite, la fiecare sport de echipă unde poate fi întâlnit. Insistăm asupra fotbalului, ca fiind sportul care preia cele mai multe pariuri de acest tip. Este cunoscut faptul că egalul oferă fiecărei echipe la terminarea meciului (sau a timpului regulamentar de joc) câte un punct, faţă de 3 puncte, în cazul în care echipa este câştigătoare. În general, în anatomia fotbalului, se poate considera că există cazuri de genul: ambele echipe îşi doresc foarte mult victoria, ambele echipe îşi doresc foarte mult să nu piardă, o echipă îşi doreşte foarte mult să nu piardă, o echipă îşi doreşte foarte mult să câştige. Orice analiză a unui meci de fotbal lasă egalul pe ultimul loc, ca o ultimă posibilitate. Nimic mai fals. Statisticile pe fiecare campionat ne arată că ponderea meciurilor terminate la egalitate este undeva între 12-35% din meciurile total desfăşurate. Acesta este şi motivul pentru care X-ul se va regăsi 12 CASINO INSIDE NR. 31

Sometimes the older gamblers nostalgically remember that the only sports betting which could be made in our country were the Pronosport ones. The target was the Italian Championship and the matches were, as they say today „under 2,5 goals” or „X”. Thus, bets on X, the symbol of tie, when the match finished in a draw, X is king between the odds offered by bookmakers for any football match. Those who bet and are accustomed to basketball, soccer, and hockey (or any other sport that we unintentionally do not mention) know that the draw has his peculiarities and different rates to each sports team where it can be met. We insist on football, as the sport that takes the most bets of this type. It is known that at the end of the match (or regular playing time) the draw gives each team from one point to 3 points, if the team is winning. In general, in the anatomy of the football, it can be considered that there are cases like this: both teams want very much the victory, both teams want very much to not lose, a team very much wants not to


lose, a team wants to win. Any analysis of a football game leaves tie on the last place, as a last option. Nothing faker. Statistics on each Championship show that the share of matches finished with tie is somewhere between 12-35% of the total matches held. It is for this reason that X will be constant in the quota 3 (or similar) with minor exceptions. According to the theory of value, any quota that exeeds an estimated share of 3,00 to a particular match, can be regarded as being valuable. When do we bet on X: • When after the analysis carried out by comparisons, we find the quota valuable. This style is suitable for those who have a betting system based on this sign. A mixture of betting, the desire to get immediate profits, not just that it is beneficial but can lead to hard-to-recover losses; • In the beginning of the match if we are trading; • When the teams have relative close value; • When the guests are predisposed to receive a point away; • When the hosts are not as good as the guests; • When a red card is shown during the match (generally to the hosts or to the favorite team); • When the hosts are more valuable but the guests score and take the lead in the second round; • When the teams have a history with predominant tie.

constant în oferte la cota 3 (sau valori apropiate) cu mici excepţii. Astfel, conform teoriei valorii, orice cotă care depăşeşte o cotă estimată de 3.00 la un anumit meci, poate fi privită ca fiind valoroasă. Când pariem pe X: • Atunci când după analiza efectuată, prin comparaţii, găsim cota ca fiind valoroasă. Acest stil este potrivit pentru cei care au un sistem de joc bazat pe acest semn. Un amestec de pariuri, din dorinţa de a obţine profitul imediat, nu doar că nu este benefic dar poate duce la pierderi greu de recuperat;

When we do not bet on X: • When the teams have a great offensive potential; • To the end of the match, when there are only a few minutes to play; • When both team have had a tie match before the one in question; • When the value of one the team is very different than the one of the other team and the tie’s quota seems less valuable. The above, must be regarded as advice and adapted depending on the experience and the system of each bet, and not as general and immediate applicable rules. Even though most of the


SPORTS BETTING

• La începutul partidei dacă facem trading; • Când echipele sunt de valori relativ apropiate; • Când oaspeţii au predispoziţie pentru a obţine un punct în deplasare; • Când gazdele sunt mai slabe decât oaspeţii; • Când se acordă un cartonaş roşu în meci (în general gazdelor sau echipei favorite); • Când gazdele sunt mai valoroase, dar oaspeţii înscriu şi preiau conducerea în repriza secundă; • Când echipele au un istoric în care egalul predomină în mod clar. Când nu pariem pe X: • Atunci când echipele au mare potenţial ofensiv; • Spre sfârşitul partidei, atunci când mai sunt puţine minute de jucat; • Când ambele echipe vin după meciuri terminate la egalitate; • Când diferenţa de valoare între cele două echipe este prea mare iar cota egalului pare mai puţin valoroasă. Cele de mai sus, trebuie privite ca nişte sfaturi şi adaptate în funcţie de experienţa şi sistemul de pariat al fiecăruia, nicidecum ca nişte reguli general valabile şi cu imediată aplicabilitate practică. Chiar dacă cei mai mulţi dintre pariori ştiau liga a doua franceză ca fiind campionatul cu cele mai multe “X”-uri, acest lucru nu mai este valabil întrucât ”campionatul egalurilor” este acum SuperLiga din Turcia, prima ligă turcească de fotbal. După prima parte a sezonului, ce a însumat 18 etape, 35% din meciurile de aici s-au terminat la egalitate, în timp ce în Ligue 2 doar 33% din meciuri s-au terminat la egalitate. Media meciurilor terminate la egalitate pe etapă în Superliga turcă este de 4.62 meciuri din 9 meciuri jucate, aproximativ jumătate din etapă. Trei dintre echipele cu cele mai multe meciuri terminate la egalitate sunt Bursaspor, Genclerbirligi şi Orudspor. Din cele 18 meciuri jucate, cele 3 echipe au terminat la egalitate nu mai puţin de nouă meciuri, urmate de Elazigspor cu câte opt partide terminate la egalitate. În ce priveşte egalurile la pauză, lucrurile stau şi mai bine. Vom dezvolta însă acest subiect în alt număr. Echipele cu cele mai multe meciuri terminate la egalitate în jocurile de acasă din Superliga sunt Elazigspor, Besiktas şi Akhisar. Din cele zece meciuri jucate acasă, cele trei formaţii au terminat la egalitate în cinci dintre acestea. Formaţiile cu cele mai multe meciuri terminate la egalitate în jocurile din deplasare sunt Orduspor şi Gazinatepspor. Din cele nouă meciuri jucate în deplasare, Orduspor si Gaziantepspor au terminat la egalitate în şase dintre acestea, urmate apoi de Genclerbirligi, Bursaspor şi Fenerbahce cu câte cinci remize externe. Bursaspor este formaţia cu cele mai multe meciuri terminate la egalitate, în serie, din prima liga turcă. În perioada 23 septembrie - 20 octombrie 2012, Bursaspor a făcut patru egaluri la rând. Aşadar, Superliga turcă este un campionat excelent de pariat pe egal. Având în vedere faptul că din cele 162 de meciuri jucate în prima parte a sezonului, 56 s-au terminat la egalitate, la un calcul simplu, am fi ieşit destul de bine pe plus, dacă am fi pariat câte 1u pe “X” la fiecare meci, având în vedere că mai toate cotele la “X” variază în jur de 3: 162 X 1u=1620; 56 X 3.5 x 1=1960; 1960-1620=340. Deci am fi avut un profit de aproximativ 340 dacă am fi pariat pe egal la toate cele 162 de meciuri. Desigur, ar ieşi un profit mult mai generos dacă ne veţi urmări în continuare.. Articol scris de echipa www.AsianBetAdvice.com 14 CASINO INSIDE NR. 31

bettors knew the second French League as the Championship with most of the „X”, this is no longer valid whereas the „Championship of ties” is now the Turkish Super League, the first football league in Turkey. After the first part of the season, with 18 stages, 35% of the matches here ended in a tie, while in League 2 only 33% of the matches ended in a tie. The average of the matches ended in a tie on each stage of the Turkish Super league is of 4.62 matches out of 9 matches played, almost half of the stage. Three of the teams with the most matches ended in a tie are Bursaspor, Genclerbirligi and Orudspor. Of the 18 games played, these three teams finished tied for no less than nine matches, followed by Elazigspor with eight tie matches. In regards to halftime ties, things are even better. But we will develop this subject in a different edition of the magazine. The teams with the most tie matches in the Premier League home games are Besiktas, Elazigspor and Akhisar. This three teams finished with a tie 5 of the 10 played home games. The teams with the most tie matches away are Orduspor and Gazinatepspor. Of the nine matches played away, Orduspor si Gaziantepspor tied in six of them, followed by Genclerbirligi, Bursaspor and Fenerbahce with five away ties. Bursaspor is the team having the most matches ended in a tie in the series the first Turkish League. 23 September-20 October 2012, Bursaspor had four ties in a row. Therefore, the Turkish Super League is a great championship for betting on tie. Having regard to the fact that of the 162 matches played in the early part of the season, 56 ended in a tie, a simple calculation shows us that we would have come out pretty well, if we have made a bet of 1u on ever ‚ X ‚ to every game, considering that all the odds for „X” vary around 3: 162 X 1u=1620; 56 X 3.5 x 1=1960; 1960-1620=340. So we would have had a profit of about 340 if we had made a bet on equal in all 162 games. Of course, if you will keep an eye on us, you will get a much more generous profit. Article team

by

www.AsianBetAdvice.com


Cum să mai păcălim Statul?

How much more can one cheat the State? Text: Laurențiu Neacșu – General Manager Royal Cash Nu vom vorbi aici de evaziune. Nici de legitimitatea taxelor și impozitelor impuse cu generozitate de orice administraţie mioritică sau de aiurea. Ci doar vom prezenta o modalitate inovativă prin care întreprinzători din ţări supuse unor presiuni fiscale ridicate reușesc să evite într-un mod elegant – de ce să nu recunoaștem – plata taxelor pentru jocurile de noroc tip slotmachine. 16 CASINO INSIDE NR. 31

Here we do not speak of evasion. Neither do we speak of the legitimacy of the fees and taxes imposed with generosity by any Romanian or other administration. But we present only an innovative way which helps the entrepreneurs from countries subject to high tax pressure, to avoid in an elegant way – let us recognize it – the payment of taxes for slot machine gambling. The definition of gambling – both in Romania and in other European countries


SLOT ROOMS Definiţia jocurilor de noroc – atât în România cât și în alte ţări europene – explică acest concept prin existenţa unui element aleatoriu în oferirea rezultatului pentru un joc ce are în centru o miză agreată între jucător și organizator. Astfel că, dacă eliminăm aleatoriul, nu mai avem de-a face cu jocul de noroc. Filosofii încearcă să ne convingă că viaţa întreagă este o loterie. Iar viaţa este din punct de vedere statistic o sumă de evenimente cu o probabilitate relativă de realizare. Producătorii de mijloace de joc au reflectat și au luat aminte și astfel ne propun un nou sistem care simulează un șir aleatoriu de evenimente fără însă a lua în calcul elementul de șansă specific industriei. Practic orice sumă de evenimente datorate unor activităţi, dacă este continuă și suficient de frecventă poate ţine loc de element aleator. Sau mai simplu, imaginaţi-vă că aveţi în faţă un câmp de flori îmbobocite și că încercaţi să estimaţi ordinea în care vor deschide petalele. Dacă o să faceţi o analiză a stadiului de dezvoltare a fiecărui fir vom avea un răspuns exact. Dar cine să își bată capul? Pentru asemenea evenimente avem fie specialiști, fie este suficient să ne dăm cu părerea… Unii sunt dispuși să parieze anumite sume de bani că floarea X va înflori înaintea florii Y…. Și iată că avem un joc de noroc fără să avem elemente aleatorii.

– explains this concept through the existence of a random element in providing the result for a game that has at its centre a stake agreed by both the player and organizer. So if we take out the random, we no longer talk about gambling. Philosophers are trying to convince us that the whole life is a lottery. And life is statistically a sum of events with a relative probability of realization. The producers of game devices have reflected and have taken heed, and so we propose a new system that simulates a random string of events without taking into account the element of opportunity, specific to this industry. Virtually, any amount of events due to some activities, if is continuous and frequent enough can take the place of a random element. Or more simply, imagine that you are in front of a field of flowers and buds that you try to estimate the order in which they will open their petals. If you are going to make an analysis of the development status of each flower thread you will have an exact answer. But who bothers? For such events we have either specialists, or it is just enough to give our opinion ... Some are willing to bet some money that the flower X will bloom before the flower Y ... And there it is, gambling without random items.

În concret, unii producători de software au apelat la piaţa FOREX unde au găsit o sumă de evenimente repetate, continue și nealeatorii pe care le-au interpretat printr-un software (vezi fig. 1)

Specifically, some software producers have turned to FOREX market where they found a substantial amount of repeated, continue and non-random events that they have interpreted by software (see fig. 1)

Există trei tabele: prima fereastră din stânga urmărește dinamica ratei de schimb timp de 40 de secunde și figurează colorat intervalele “câștigătoare” alese convenţional. A doua oferă informaţia de detaliu, iar a treia fereastră ne arată nu mai puţin decât “tabelul de câștiguri”. Doar că în loc de prune, cireșe sau steluţe avem intervalele cu trei zecimale. “Jocul” constă în a pune la bătaie o miză (vizibilă în fereastra BET) și a estima dacă, după 5 secunde, valoarea indicelui care exprimă în acest caz o rată de schimb se află în plaja valorilor listate în dreapta ecranului. În caz de succes, la credit se adaugă suma corespunzătoare intervalului.

There are three tables: the first window on the left is the dynamics of the exchange rate for 40 seconds and the „wining” periods are shown in conventional chosen colors. The second window provides detailed information, and the third window shows us nothing less than „the table of winnings”. Only that instead of plums, cherries or stars we have ranges with three decimal. The „game” is to make a bet (visible in the BET) and estimate if, after five seconds, the value of the index that expresses in this case an exchange rate exists in the values listed on the right side of the screen. In the event of success, the amount relevant to the range shall be added to the credit.

Producătorii acestui soft mizează pe de o parte pe faptul că oamenii sunt încurajaţi de moda “investiţiilor” pe diversele burse pe care le propun pseudo-brokerii din call-center-uri, iar pe de altă parte pe similitudinea ecranului cu tradiţionalele slot-machines. Pentru un plus de veridicitate, softul se pune într-o carcasă de slot-machine.

This software producers rely on one hand on the fact that people are encouraged by the trend of „investment” on the various stock exchanges proposed by pseudo-brokers of the call-centers, and on the other hand, on the similarity of the screen with the traditional slot machines. For more truthfulness, the soft is the put in a slot machine cabinet.

Și acum vine partea frumoasă! Ce ar putea să zică Statul? Nu e noroc, nu e Licenţă, nu e taxă. La mai mare!

And here comes the best part! What could the State say? No luck (gamble), no License, no tax. The greatest!

FIG. 1 NR. 31 CASINO INSIDE 17


TERMINALELE DE PARIERE BLING MAI MULT DECÂT DISTRAC IE În ultimele luni terminalele de pariere Bling au fost amplasate în aproximativ 50 de locaţii din orașele mari ale României. Foarte multe din locaţiile unde sunt amplasate terminalele de pariere aparţin ale partenerilor Bling cu care există colaborări pentru Bling Multigame și care sunt mulţumiţi de colaborarea cu noi pe partea de slot-machine și care au dorit să implementeze și zona de pariuri în sălile lor. Oferim în fiecare zi foarte multe evenimente sportive din toate sporturile, oferim posibilităţi de pariere multiple, scor pauză, scor final, mai exact toate opţiunile care se găsesc într-o sală de pariuri se regăsesc și la terminalele Bling. De asemenea, am implementat în soft și butonul “cod ofertă” unde se tastează codul evenimentului din oferta afișată pe masă și imediat apare evenimentul dorit astfel putându-se paria mai rapid. De asemenea, oferim posibilitatea pariorului de a-și face biletul acasă, în faţa unui dispozitiv cu acces la internet, fie că este vorba de desktop, tabletă sau smartphone, care după crearea propriu-zisă a biletului generează un cod care se introduce în terminal și apăsând butonul “bilet virtual” putem astfel să pariem în mod rapid și, de ce nu, din liniștea pe care ţi-o oferă propria casă. Avem și opţiunea “ultimul bilet” pe terminal, care odată accesată oferă posibilitatea vizualizării ultimului bilet astfel că pot fi menţinute evenimentele favorite pentru un nou bilet. Răspunsul din piaţă primit până acum este unul foarte pozitiv, terminalele de pariuri reprezentând ceva nou, lucru care atrage jucătorul. Avantajul nostru este că platforma arată bine, este atractivă și atrage clienţii la joc. Pe de altă parte, putem spune că organizatorul având terminalul de pariuri Bling la el în sală nu își mai pierde clientul care joacă la aparate când acesta dorește să facă un pariu, jucătorul rămânând în sală. Operatorul care are o sală de jocuri poate oferii clienţilor o gamă mai largă de jocuri incluzând terminalele de pariere Bling în oferta sa. Oferim o tombolă lunară de 20.000 lei, care se adresează tuturor celor care pariază mai mult de 20 de lei pe un bilet, fiecare jucător care pariază își poate mării șansele mizând mai multe bilete de minim 20 lei. Începând cu sfârșitul anului trecut avem pe terminale, pe lângă evenimentele clasice cum sunt fotbal, handbal, baschet și curse de câini și loterie. Avem o interfaţă ușoară și simplu de accesat dar totodată interesantă și atractivă. În plus, amplasarea terminalelor nu implică alte costuri precum franciză, iar operator fiind odată cu folosirea terminalelor se mărește oferta de jocuri către jucători.

Bling terminals were placed in about 50 locations in major cities throughout Romania in the last two months. Many of the locations where we placed our terminals are partners with whom we collaborate for Bling Multigame, who satisfied with the cooperation with us on the slot machine division and who also wanted to implement the betting division in their locations. Every day we offer a lot of sporting events from all sports, we offer betting opportunities, pause score, final score, all the options that are found in a bookmaker are also offered by the Bling terminals. Also, we have implemented in the program the button „offer’s code” where you type the code of the event listed in the offer displayed on the table and the event you want instantly appears on, so you can bet faster. We also give to our bettors, the possibility to create the ticket at home, in front of a device with access to the internet, be it desktop, tablet or smart phone, which after creating the ticket itself generates a code that is inserted into the terminal and by pressing the button „virtual ticket” they can bet rapidly, and why not, in the tranquility afforded by his own home. We also offer the „last ticket” on the terminal option, which offers the possibility to access and view the last ticket so that the favorite events can be maintained for a new ticket. We an extremely positive feedback from the market, the betting terminals is something new, that attracts the player. The platform looks good and this is our advantage, it draws the attention of the customers. On the other hand, we can say that the organizer that has his own Bling betting terminal in his location no longer loses the customer that plays the gaming machines when the customer wants to make a bet, the player remains in the same location. By including Bling terminals in their offer, the operators with a gaming room can offer a wider range of services to its customers. We offer a monthly tombola for $ 20,000, which includes all those who bet more than $ 20 a ticket, each betting player can raise his chances of winning the tombola by betting more tickets of minimum 20 lei. Since the end of last year we also have in our terminals racing dogs and lottery, in addition to the classic events such as football, handball and basketball. We have a simple and easy to access interface but at the same time, interesting and attractive. In addition, placing the terminals does not imply other costs such as franchising, and by using the terminals the operator increases his offer to the players.

BLING BETTING TERMINALS MORE THAN FUN


PRODUCERS

Jackpotul National Bling Multigame este de minim 30.000 lei pe lună

The Bling National Multigame Jackpot is minimum 30,000 lei per month

Jackpotul nostru naţional este conectat la aproximativ 225 de aparate operate de Bling prin intermediul diverșilor noștri parteneri. Valoarea totală a acestui jackpot este de 30.000 lei și este acordat jucătorilor în tranșe cuprinse între 7.000 și 12.000 lei până când atinge valoarea maximă mai sus menţionată. Șansele de câștig sunt foarte mari, având în vedere numărul de aparate la care este legat acest jackpot, în plus sumele câștigate sunt foarte mari în comparaţie cu alţi concurenţi. Aparatele Bling Multigame atât prin felul cum arată cât și prin jocurile instalate pe platforma acestora, sunt foarte atractive pentru jucători. De când am implementat jackpotul nostru naţional aparatele noastre au devenit și mai atractive pentru jucători, aceștia alegând să joace Bling Multigame în detrimentul competitorilor noștri. Am ales să implementăm acest jackpot pentru a crește numărul de jucători care utilizează aparatele noastre. Pe lângă jocurile bine cunoscute de pe aparatele noastre precum Irish Luck, Azteca, Fruit Mania, Great Blue,Sparta, avem și jocuri noi precum Rocky sau Blazing Fruites. De asemenea, pe lângă jocurile acestea avem și jocuri de cazinou precum Black Jack sau Ruleta Europeană.

Our national jackpot is connected to almost 225 devices operated by our various partners with Bling. The total value of the jackpot is $ 30,000 and is awarded to players by installments between 7,000 and 12,000 lei until the maximum amount referred to above is reached. In our opinion, the winning odds are very high, in regard to the number of devices to which the jackpot is related and that the amounts won are very large compared to other competitors. By the way they look and with the games installed on their platform, the Bling Multigame devices can tell, from the beginning that they are very attractive for the players. In addition, we discovered that since we have implemented our national jackpot, our machines became even more attractive to players, who are choosing the Bling Multigame at the expense of our competitors. We chose to implement this jackpot in order to increase the number of players that use our machines. In addition to the well-known games on our machines, such as Irish Luck, Azteca, Fruit Mania, Great Blue, Sparta, we also have new games like Rocky or Blazing Fruites. Also, besides all these games we also have casino games such as Black Jack or European Roulette. NR. 31 CASINO INSIDE 19


PRODUCERS

Bling Bet, one of the top gambling locations in Bucharest

Bling Bet, una dintre cele mai de top locaţii de gambling din București Bling Bet este o sală de joc aflată în incinta Afi Palace Cotroceni a cărei ofertă cuprinde 99 sloturi produse de Novomatic, Videobet, EGT, Casino Tehnology, Atronic cu cele mai noi versiuni de soft. În plus, două rulete Alfastreet vă oferă 28 de posturi de pariat, dintre care 4 vă oferă posibilitatea de a paria cea mai mare miză din București. La Bling Bet veţi găsi sistemele de jackpot Videobet “Hit the Bank”, Casino Tehnology “Motor Mania”, EGT “Vega Jackpot System”, Atronic “King Kong Cash” și ”SG1”. Pe lângă aparate și rulete oferim zilnic clienţilor noștri băuturi și bufet gratuit. De asemenea, pentru cei care au nevoie este disponibilă conexiunea wireless la internet, iar pentru împătimiţii sportului avem în sală televizoare LCD pe care pot fi urmărite marile evenimente sportive. La Bling Bet este binevenit oricine vrea să se bucure de atmosfera plăcută și serviciile de calitate pe care le oferim. Un autoturism Kia Cee’d oferit în data de 26 aprilie ar fi unul din multele argumente pentru care aţi putea alege Blingbet, pe lângă alte zeci de premii în bani oferite săptămânal clienţilor noștri.

20 CASINO INSIDE NR. 31

Bling Bet located in Afi Palace Cotroceni, and offers 99 slots made by Videobet, Novomatic, EGT, Casino Technology, Atronic with the latest versions of software. In addition, two AlfaStreet roulettes offer you 28 betting posts, of which 4 give you the opportunity to bet the biggest stake in Bucharest. Bling Bet offers the following jackpot systems: Videobet „Hit the Bank”, Casino Technology „Motor Mania”, EGT „Vega Jackpot System”, Atronic „King Kong Cash” & „SG1”. In addition to the machines and roulettes maintained in perfect working order, we offer our clients daily drinks and buffet. Also, for those who need it, an internet wireless connection is available, and for the sport fans we have LCD TVs where one can watch major sporting events, therefore the clients can combine two pleasant things. Anyone who enjoys a great atmosphere and services offered by Bling Bet is welcomed. On April 26th, in addition to dozens of other cash prizes offered on a weekly basis to our clients, a car - Kia Cee’d, would be one of the many reasons for which you should choose Blingbet.


Gamblingul ungar, controlat cu precizie matematică

Hungarian Gambling-controlled by mathematical precision

TEXT OANA MIHALACHE

Ungaria este situată în centrul Europei, la o distanţă egală de Munţii Ural, respectiv de Marea Mediterană și Marea Nordului. Ca formă de guvernământ, avem de-a face cu o republică parlamentară, iar capitala ţării este Budapesta, al șaptelea oraș din Uniunea Europeană după populaţie și renumit pentru izvoarele sale termale. Ţara face parte din NATO, iar din 2004 este membră a Uniunii Europene. Gamblingul este legal în Ungaria, însă guvernul a propus de curând interzicerea acestui tip de activităţi din motive de securitate pentru populaţie. Un teren arid pentru pariuri Gamblingul nu pare a fi foarte extins pe teritoriul ungar, fiind patru orașe în ţară care oferă șapte facilităţi de gambling, reprezentate doar de cazinouri. Acestea sunt, de altfel, singura formă legală de gambling din ţară. Activităţile de gambling online sunt supravegheate de un departament de Supervizare a Gamblingului din cadrul Ministerului de Finanţe. Într-o ţară care și-a recâștigat libertatea în 1991, nu este suprinzător faptul că în același an, sub o nouă putere guvernamentală, a fost adoptată prima legislaţie de 22 CASINO INSIDE NR. 31

Hungary is situated in Central Europe at a equal distance from the Ural mountains, respectively from the Mediterranean Sea and the North Sea. As a form of Government, we are dealing with a parliamentary Republic, and the capital is Budapest, the seventh city in the European Union by population and also famous for its thermal springs. The country is part of NATO, and since 2004 is a member of the European Union. Gambling is legal in Hungary, but for security reasons, the Government has recently proposed to ban this type of activity. An arid field for gambling Gambling doesn’t seem to be much extended on Hungarian territory; there are only four cities in this country that offer seven gambling facilities, represented only by casinos. They are, moreover, the only legal form of gambling


LEGISLATIE in the country. Online gambling activities are supervised by a Gambling Supervisory Department of the Ministry of Finance. It is not surprising for a country which regained its freedom in 1991, that in the same year, under a new Government power, the first legislation of gambling was passed, legislation which has brought a little order on the unstable market. In order to control the entire industry, a State monopoly was inevitable. Even now, when big corporations in this field may set up gambling premises, the Government is still the majority holder. Although in 2007 the European Commission proposed a change of the legislation, in order to ensure a competitive market area for sports betting, no interventions were made on the legislation. Casinos and poker In their turn, casinos are also controlled by the Government, with 22 spaces for playing slots and Casino games, most of them belonging to the brand Merkur. Pari-mutual bets have a longer history, starting in 1880, but at the present there is only one track for horse races, Kinksem Park in Budapest, which organizes competitions from May to December. Online bets are not highly developed. The largest casino in this country is Casino Las Vegas & Sofitel Atrium Budapest, offering 23 tables and 53 slots and poker video games. Per total, the capital of the country has four casinos. In the 2000’s, when the hysteria of Poker took over a large portion of the population, many poker clubs were opened and they have enjoyed a huge success. This was tempered in 2010 as a result of the restrictions of conservative type. Foreign companies are handled with maximum caution As evidence of the harsh measures protecting the monopoly in the gambling market is the attempt of the British company Sportingbet to enter the local market in 2004 that received a refusal from the Hungarian authorities. Furthermore, in 2006, the banks have blocked the payments made to casinos and online poker rooms, in reference to Sportingbet and BetandWin.

gambling, care a adus puţină ordine pe această piaţă instabilă. Un monopol de stat a fost inevitabil, pentru a controla întreaga industrie. Chiar și acum, după ce mari corporaţii din domeniu pot înfiinţa spaţii pentru jocuri de noroc, deţinătorul majoritar este tot guvernul ungar. Cu toate că în 2007 Comisia Europeană a propus o schimbare a legislaţiei în vederea asigurării unui spaţiu competiţional pe piaţa de pariuri sportive, nu s-a mai intervenit asupra legislaţiei. Cazinourile şi pokerul Cazinourile sunt, la rândul lor, controlate de guvern, existând 22 de spaţii de joc destinate sloturilor și jocurilor de cazino, majoritatea sub numele brandului Merkur. Pariurile pari-mutuale au istorie mai lungă, din 1880, însă în prezent există o singură pistă pentru cursele de cai, Kinksem Park din Budapesta, care organizează competiţii din mai până în decembrie. Pariurile online nu sunt foarte dezvoltate. Cel mai mare cazino din ţară este Casino Las Vegas & Sofitel Atrium din Budapesta, care oferă 23 de mese de joc și 53 de sloturi și jocuri de NR. 31 CASINO INSIDE 23


LEGISLATIE Despite the efforts to prevent citizens to make online bets, most gamblers of Hungary continue to attend websites based outside the country. Major groups of software such as the Real Time Gaming and Microgaming are accessible by the Hungarian gamblers. A recent estimation shows that 471 websites for sports betting are accessible by Hungarian citizens, 17 of which provide services in their native language. These include Unibet, Expekt, Ladbrokes, Bwin Sportbook & Racebook and Betsson. Although the national currency of Hungary is the forint, in this type of activities, the European currency, Euro, is most commonly used.

video poker. În total, în capitala ţării există patru cazinouri. Atunci când isteria pokerului a cuprins o mare parte din populaţie în anii 2000, multe cluburi de poker au fost deschise și s-au bucurat de un succes imens. Acest lucru a fost temperat în 2010, ca urmare a restricţiilor de tip conservator. Companiile străine, tratate cu maximă precauţie Ca o dovadă a măsurilor aspre pentru protecţia monopopului pe piaţa de gambling, încercarea din 2004 a companiei britanice Sportingbet de a intra pe piaţa locală a întâmpinat un refuz al autorităţilor ungare. Mai mult, în 2006, băncile au blocat plăţile către cazinourile și camerele de poker online, vizate fiind Sportingbet și BetandWin. În ciuda eforturilor de a împiedica cetăţenii să facă pariuri online, majoritatea gamblerilor din Ungaria continuă să frecventeze site-urile cu bază în afara graniţelor tării. Marile grupuri software precum Real Time Gaming și Microgaming sunt accesibile pariorilor ungari. O estimare recentă arată că 471 de site-uri destinate pariurilor sportive sunt accesibile cetăţenilor ungari, dintre care 17 le oferă servicii în limba maternă. Printre acestea se numără Unibet, Expekt, Ladbrokes, Bwin Sportbook & Racebook și Betsson. Cu toate că forintul este moneda naţională a Ungariei, moneda europeană Euro este cel mai des folosită în activităţile de acest tip. Noua legislaţie interzice sloturile în afara cazinourilor Un nou proiect de lege a fost propus de guvernul ungar la începutul lunii octombrie a anului trecut, care stipula interzicerea sloturilor în cafenele sau alte locuri publice, cu excepţia cazinourilor. Motivul invocat de guvern a fost încercarea de reducere a sumelor cheltuite în acest scop de către clienţi. Autorităţile au declarat la acel moment că ungurii, în special cei cu venituri reduse, alocă venituri prea mari acestei distracţii. ”Obiectivul nostru este de a ne asigura că cei mai săraci, dezavantajaţi și lipsiţi de apărare cetăţeni sunt apăraţi împotriva oportunităţilor de a-și investi banii în activităţi de gambling”, a declarat Janos Lazar, șeful de cabinet al premierului ungar, potrivit publicaţiei americane The Huffington Post. S-a precizat că noua măsură va reduce cu 30 de miliarde de forinţi (135 de milioane de dolari) veniturile la bugetul de stat, însă banii vor fi recuperaţi prin taxarea jocurilor online. Aparatele care se află deja în operare vor fi retrase. Guvernul ungar a invocat și măsuri de securitate pentru impunerea acestei legi, însă nu a oferit mai multe detalii în acest sens. 24 CASINO INSIDE NR. 31

The new legislation bans outside casino slots The Hungarian Government proposed early in October last year, a new Bill, which provides the banning of slots in cafes or other public places except casinos. The reason cited by the Government was the attempt to reduce the amounts of money spent for this purpose, by the clients. At the time the authorities declared that the Hungarians, in particular those with low incomes, allocate too high sums from their income to this distraction. „Our goal is to ensure that the poor, disadvantaged and deprived citizens are protected against opportunities to invest their money in gambling activities,” said Janos Lazar, Head Office of the Prime Minister of Hungary, according to the American publication, The Huffington Post. It was said that the new measure will reduce revenues to the State budget, by 30 billion forints, (135 million dollars) but the money will be recovered by online gaming taxes. The devices that are already in operation will be withdrawn. For the enforcement of this law, the Hungarian Government has also invoked security measures, but did not provide more details in this respect.


DAN ILIOVICI, DIRECTOR EXECUTIV

ROMSLOT: Fiecare mic pas înainte contează

DAN ILIOVICI, EXECUTIVE DIRECTOR ROMSLOT: „Every small step forward counts” Am salutat încă de la început înfiinţarea Asociaţiei Organizatorilor de Sloturi – Romslot şi suflul nou pe care aceasta l-a adus prin proiectele pe care le-a iniţiat în piaţa de gambling din România, fie că vorbim aici de rolul său de partener de dialog credibil în relaţia cu autorităţile sau de promovarea programului Joacă Responsabil. Fiind începutul unui nou an, l-am invitat pe domnul Dan Iliovici, Director Executiv Romslot, să ne acorde un interviu în care să facă un scurt bilanţ a realizărilor de până acum a Asociaţiei, dar şi o trecere în revistă a obiectivelor şi planului de acţiuni pe 2013. Cum aţi descrie perioada petrecută de dumneavoastră până acum în industria de gambling din România? A fost pe măsura așteptărilor dumneavoastră? După atâta timp la conducerea Romslot pot spune cu 26 CASINO INSIDE NR. 31

Even from the beginning we have welcomed the establishment of the Slot Organizers’Association – Romslot and the new energy it brought through the projects initiated in the Romanian gambling market, whether we are talking here of its role of credible dialogue partner in the relationship with the authorities or the promotion of the Responsible Gaming. Due to the beginning of a new year, I invited Mr. Dan Iliovici, Executive Director of Romslot, to grant us an interview making a short statement of the achievements of the Association so far, as well as a review of the objectives and actions plan for 2013. How would you describe your time so far in the gambling industry in Romania? Was it as expected? After so long in the Romslot management I can sincerely say that the world of gambling fascinates and surprises me the same it did on the first day. Certainly the experiences of this period have fulfilled and even exceeded my expectations. I have discovered a fascinating and diverse world, with many ramifications and areas that need to be managed, from the diversity of the members we represent, to the attention toward gamblers and the importance of networking with the European


INTERVIU mâna pe inimă că în continuare lumea gambling-ului mă fascinează și mă surprinde ca în prima zi. Cu siguranţă experienţele avute în acest timp mi-au împlinit și chiar depășit așteptările. Am descoperit o lume fascinantă și diversă, cu multe ramificaţii și domenii care trebuie gestionate, de la diversitatea membrilor pe care îi reprezentăm, la atenţia faţă de jucători și importanţa relaţionării cu autorităţile și asociaţiile europene similare. Perioada petrecută la Romslot se poate caracteriza prin două cuvinte: provocare și adrenalină, aceleași coordonate pentru care și jucătorii revin în sălile de jocuri ale membrilor noștri. Vă rog să ne spuneţi care este misiunea Asociaţiei Organizatorilor de Sloturi – Romslot în cadrul industriei de jocuri de noroc din ţara noastră? Asociaţia Romslot a fost creată pentru a reprezenta interesele membrilor săi, operatori de jocuri de noroc de tip slot machine din România, indiferent de mărimea lor sau de tipul de sală în care își instalează aparatele. Promovăm o conduită etică a membrilor noștri și o grijă deosebită faţă de jucătorii noștri, subliniind faptul că industria de sloturi reprezintă un mijloc de divertisment, distracţie și relaxare. Promovăm un business legal și transparent și o comunicare unitară cu autorităţile, pentru a putea rezolva problemele cu care ne confruntăm. Care este bilanţul Romslot la finalul anului 2012? V-aţi atins obiectivele propuse? Am lucrat în 2012 pe trei direcţii principale, cu obiective specifice vizavi de industrie, autorităţi și jucători. Pe parcursul anului 2012 Romslot a avut o dezvoltare solidă și constantă, atât ca număr de membri, cât și ca volum de activitate. Considerăm că am devenit un partener de dialog credibil în relaţia cu autorităţile, elaborând și susţinând numeroase luări de poziţie și amendamente legislative. Cel mai important aspect pentru noi a fost, însă, succesul extinderii programului Joacă Responsabil la nivelul întregii asociaţii și chiar mai departe, Romslot încheind protocoale de colaborare și cu alţi operatori interesaţi care, ca și noi, pun pe primul loc grija faţă de jucători. În plus faţă de atingerea obiectivelor propuse, am primit și recunoaștere internaţională pentru eforturile depuse, urmând a fi gazdele următoarei Adunări Generale Euromat – European Gaming and Amusement Federation. Care au fost principalele probleme cu care v-aţi confruntat de când deţineţi conducerea executivă a Romslot? Aș numi “problemele” mai degrabă “provocări”, și atunci scăpăm de conotaţia negativă a cuvântului. Principala provocare cu care ne-am confruntat și ne confruntăm în continuare este percepţia negativă și imaginea nefavorabilă pe care o au jocurile de noroc atât în societate, cât și în rândul autorităţilor. Romslot a lucrat foarte mult în ultimii doi ani pentru a schimba această percepţie în rândul autorităţilor, unul din obiectivele principale ale asociaţiei noastre fiind asigurarea unui cadru legislativ stabil și echitabil. Pentru a atinge acest obiectiv trebuie asigurată o percepţie corectă a industriei pe care o reprezentăm - o industrie solidă, cu investiţii semnificative în economie, care asigură în același timp peste 30.000 de locuri de muncă. Fiecare mic pas înainte contează. De exemplu, pentru noi a reprezentat un real succes momentul în care Romslot a difuzat, în cadrul lucrărilor Comisiei pentru Buget din cadrul Camerei Deputaţilor, filmul documentar pe care îl puteţi găsi și pe pagina noastră de internet, cu privire la imposibilitatea aplicării impozitului de 25% și dificultăţile ridicate de impunerea biletului de intrare la sloturi. În anul 2013 urmează să ne intensificăm eforturile vizavi de autorităţi și în același timp să începem să ne extindem focusul și pe societate ca atare. “Joacă Responsabil” este o componentă esenţială a programului de acţiune Romslot. La ce nivel de conștientizare în rândul jucătorilor credeţi că a ajuns “Responsible Gambling” și ce pași a mai realizat asociaţia dumneavoastră în combaterea cu succes a adicţiei faţă de jocurile de noroc? Într-adevăr, Romslot pune accent pe promovarea jocurilor de noroc de tip slot machine ca o formă de divertisment și distracţie, unde grija faţă de jucători este pe primul plan. Romslot a preluat proiectul Joacă Responsabil la începutul anului 2012 și l-a extins de la câteva zeci de săli la peste 1.100 de săli ale membrilor noștri. Susţinem Cabinetul de psihoterapie și HelpLine-ul la care jucătorii pot apela 24 de ore din 24. Avem un website dedicat www.joacaresponsabil.ro, unde toţi cei interesaţi pot găsi informaţii utile despre acest proiect. Ca o recunoaștere pentru asumarea responsabilităţii dovedite de Romslot prin acest proiect, Romanian Austrian Casino s-a alaturat deja proiectului nostru, iar discuţiile de colaborare în acest domeniu cu celelalte asociaţii sunt într-un stadiu avansat.

authorities and associations. This period of time spent at Romslot can be characterized by two words: challenge and adrenaline, the same coordinates that bring gamblers in the gaming rooms of our members also. Please tell us which is the mission of the Slot Organizers’Association – Romslot in regard to the gaming industry in our country? Romslot Association was created to represent the interests of its members, operators of slot machine gambling in Romania, regardless of their size or the type of the room in which they install their equipment. We promote the ethical conduct of our members and a special care for our players, pointing out that the slots are a means of entertainment, fun and relaxation. We promote a legal and transparent business and a unified communication with the authorities, in order to be able to solve the problems we are facing with. What is the balance sheet of Romslot at the end of the year 2012? Have you reached your goals? In 2012 we have worked on three main fronts, with specific objectives in regard to the industry, the authorities and the players. During 2012 Romslot had a solid and constant development, so that the number of members and volume of activity have both increased. We believe that we have become a credible dialogue partner in the relationship with the authorities, developing and supporting a number of position papers and legislative amendments. However, the most important aspect for us was the success of the program Responsible Gaming within the association and even further, so Romslot was also concluding protocols of collaboration with other concerned operators which, take care of the players first, as we do. In addition to the reaching the proposed objectives, we have received international recognition for our efforts, and we will be the hosts of the next General Meeting of Euromat – the European Gaming and Amusement Federation. What were the main problems you have faced since you became the Executive Director of Romslot? I would rather use the term „challenges” instead „problems” in order to avoid the negative connotation of the word. The main challenge that we have faced and we continue to face is the negative perception and unfavorable public image of gambling in society as well as among the authorities. Romslot worked a lot in the last two years to change this perception among the authorities, one of the main goals of our Association being to ensure a stable and equitable legislative framework. To achieve this goal we must ensure a correct perception of the industry we represent - a solid industry, with significant investment in the economy, which at the same time ensures more than 30,000 jobs. Every small step forward counts. For example, it was a real success for us when Romslot presented within the work session of the Budget Commission of the Chamber of Deputies, the documentary film you can find on our website, on the impossibility of applying the 25% tax and the difficulties posed by the imposition of entry ticket to the slots. In 2013 we will redouble our efforts in regard to authorities and at the same time we will expand our focus on the society itself also. Is “Responsible Gaming” an essential component of the action program of Romslot? What level of awareness among players do you think „Responsible NR. 31 CASINO INSIDE 27


INTERVIU Gambling” got and what steps has your Association made fighting against the gambling addiction? Indeed, Romslot focuses on the promotion of slot machine gambling as a form of entertainment and fun, where the care for players comes first. Romslot took over the Responsible Gaming program in the beginning of 2012 and expanded it from a few dozen to over 1,100 gaming rooms of our members. We support the Cabinet of Psychotherapy and HelpLine to which players can call 24 hours a day. We have a dedicated website www.joacaresponsabil.ro, where all those interested can find useful information about this project. Romanian Austrian Casino has already joined our project in sign of recognition to the responsibility showed by Romslot with this project, and discussions of possible collaboration in this field with other associations have Nivelul de conștientizare a crescut nu numai în rândul jucătorilor, dar și în cazul operatorilor, care au înţeles că este nevoie de un grad mai mare de responsabilitate în business-ul nostru. Cum aţi caracteriza relaţia dintre Romslot și factorii de decizie în gaming de la nivelul Guvernului României? Apreciez în mod deosebit modul deschis și direct în care se desfășoară comunicarea cu reprezentanţii Guvernului, ai Comisiei de Autorizare a Jocurilor, cu reprezentanţii Parlamentului - deputaţi, senatori și cei ai Comisiilor de specialitate. În urma eforturilor depuse de către Romslot, am reușit să promovăm modificări legislative utile întregii industrii de sloturi, am prevenit introducerea unor noi obligaţii pentru operatorii de jocuri de noroc și, cu sprijinul unor parlamentari care au înţeles problemele cu care se confruntă industria noastră, am reușit să facem cunoscute o serie de amendamente care să poată permită în viitorul apropiat îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru sloturi. Ce activităţi aveţi în plan pentru anul 2013? Vă rog să detaliaţi. În 2013 vom continua și intensifica eforturile pentru asigurarea unui cadru legislativ stabil și echitabil pentru toţi operatorii de jocuri de noroc de tip slot machine. Vom merge mai departe în implementarea programului nostru Joacă Responsabil, al cărui progres vă invit să îl urmăriţi cu interes. Dorim să îi înţelegem mai bine pe jucătorii noștri și să găsim cele mai bune modalităţi de a îi susţine și proteja. Vom strânge legăturile cu omologii noștri europeni, pentru aceasta urmând a organiza, împreună cu AOPJNR în luna mai a acestui an Adunarea Generala Euromat - AGM 2013. Suntem onoraţi de decizia Euromat de a organiza această întâlnire în premieră la București. Vom participa activ la principalele expoziţii și conferinţe de profil din ţară și străinătate, prilej cu care vom putea învăţa din experienţele omologilor noștri și vom putea împărtăși în același timp realizările noastre, fiind totodată la curent cu ultimele tendinţe și noutăţi din industria jocurilor de noroc. Credeţi că piaţa jocurilor de noroc de la noi din ţară se îndreaptă într-o direcţie bună? Suntem convinși că prin efortul comun al tuturor celor implicaţi în industria jocurilor de noroc, autorităţi, organizatori de jocuri și chiar mass media, vom reuși să avem o legislaţie coerentă, echitabilă și aplicabilă, un mediu concurenţial deschis, benefic pentru jucătorii noștri. Mulţumim Revistei Casino Inside pentru iniţiativa acestui interviu și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. 28 CASINO INSIDE NR. 31

advanced. The level of awareness among gamblers grew and also among operators, who understood the need of a higher level of responsibility in our business. Please describe us the relationship between Romslot and the decision makers in gambling at the level of Romanian Government. I particulary appreciate the open and direct manner of the communication carried out with the representatives of the Government, of the Endorsement Commission, with Parliament’s representatives deputies, senators and the members of the Speciality Commissions. Following Romslot efforts, we succeeded to promote modifications of the law useful to the entire slot industry, we prevented the entry of new obligations for gambling operators and, with the support of several parliamentarians who understood the problems faced by our industry, we succeeded to bring forward a series of amendments that in the near future will improve the legal environment for slots. What activities have you planned for 2013? Please detail. In 2013 we will continue and intensify the efforts to obtain a stable and fair legal environment for all slot machine gambling. We will continue implementing our Responsible Gaming program, and we invite you to watch closely its development. We want to better understand our gamblers and to find the best methods to support and protect them. We will improve the relationships with our European homologues, thus in May 2013 we will organize in partnership with AOPJNR the General Meeting of Euromat - GME 2013. We are honored by Euromat’s decision to organize this meeting in premiere in Bucharest. We will actively participate to the most important exhibits and conferences from Romania and abroad, where we will learn from the experience of our homologues and in the same time share our achievements and stay informed with the latest trends and news from the gambling industry. Do you believe that the gaming market of our country is heading in a good direction? We are convinced that through the joint efforts of all those involved in the gaming industry, authorities, the gambling organizers and even the media, we will be able to have a coherent, fair and applicable law to an open, competitive environment beneficial to our players. We thank Casino Inside magazine for the initiative of this interview and we wish you success in your work.


STANLEY HO Regele lui Macao

Stanley Ho

The King of Macau Din momentul în care pășiţi într-un avion sau pe un feribot cu destinaţia Macao, vă cazaţi într-un hotel nou de lux aflat pe malul apei din Mecca gamblingului, sau serviţi masa la un restaurant faimos, veţi pune bani probabil în buzunarul miliardarului Stanley Ho. Și asta, încă înainte de fi ajuns la mesele de cazino. Monopolul de patru decenii în industria jocurilor de noroc al lui Ho, care s-a încheiat în 2002, i-a permis acestuia să construiască un imperiu care acoperă practic fiecare aspect 30 CASINO INSIDE NR. 31

From the moment you step on a plane or ferry to get to Macau, check into a new luxury hotel on the gaming mecca’s waterfront, or dine at the city’s three-Michelin-starrestaurant, you will likely put money into the pocket of billionaire Stanley Ho. And that’s before you hit the casino tables. Ho’s four-decade gambling monopoly, which ended in 2002, allowed him to build an empire that covers virtually every facet of the former Portuguese colony’s economy. Even with recent competition from U.S. rivals such as Las Vegas Sands and Wynn Resorts, the Ho family takes more than 50 cents of every dollar bet in the enclave - the only part of China where casino gaming is legal.


GAMBLING al economiei din fosta colonie portugheză. Chiar și cu recenta concurenţă din SUA, rivali precum Las Vegas Sands și Wynn Resorts, familia Ho ia mai mult de 50 de cenţi din fiecare dolar pariat în enclavă - singura parte din China unde gamingul în cazinouri este legal. Averea magnatului gamblingului din Macao, care spune că personal nu pariază niciodată, este estimată de Forbes Magazine la peste 4,8 miliarde de dolari. Ho controlează în parte Sociedade de Jogos de Macao (SJM), o companie de jocuri de noroc care operează cazinouri, curse de ogari, pariuri pe cai și loterii, care pe 2009 a raportat un profit net de 116,8 milioane de euro. Prin aceasta, el deţine 15 din cele 18 cazinouri din Macao - inclusiv Lisboa, cazinoul cu cele mai mari încasări din lume - precum și serviciile de feribot și elicopter care aduc milioane de turiști pe insula din Hong Kong. Născut în 1921 în familia Ho Tung, una dintre cele mai puternice și mai respectate clanuri din Hong Kong, Ho s-a confruntat repede cu dificultăţi în viaţa sa. Robert Ho-Yung, tatăl său, a dat faliment în Marea Criză și a abandonat familia. Doi dintre fraţii lui Ho s-au sinucis. Stanley Ho a câștigat o bursă pentru a studia la Universitatea din Hong Kong, dar a fost obligat să abandoneze studiile datorită izbucnirii celui de al Doilea Război Mondial, când familia a fugit, deoarece trupele japoneze avansau în Macao. Ho și-a început cariera la o firmă de import-export cu capital japonez din Macao. Flerul său antreprenorial i-a adus parteneriatul în firmă, pe când acesta avea numai 22 de ani. Conform cărţii lui Joe Studwell “Asian Godfathers” (Nașii Asiei), Ho a făcut prima sa avere aducând produse de lux în China în timpul celui de al Doilea Război Mondial. El a înfiinţat o companie de petrol lampant în 1943, iar mai târziu a profitat de boom-ul construcţiilor postbelice din Hong Kong. În 1962, Stanley Ho și-a investit profiturile pentru a câștiga dreptul de monopol pe gambling în Macao, ca parte dintr-un consorţiu al unor oameni de afaceri. Firma lor, Sociedade de Turismo Diversoes de Macao, care detine SJM, a introdus jocurile de noroc de stil western și a îmbunătăţit transportul dintre insulă și Hong Kong. Gamblingul este legal în Macao încă din 1847, dar Ho și consorţiul lui au adus o revoluţie în afacerea de turism de gambling, care acum reprezintă jumătate din PIB-ul de aici. Veniturile lui Macao din jocurile de noroc le-au depășit pe cele din Las Vegas, și se așteaptă să crească la peste 30 de miliarde dolari în acest an, datorită unui val mare de nou veniţi din China continentală. Căsătorit de patru ori, Ho care are 17 copii, pare pregătit în ultimii ani să predea imperiul său generaţiei următoare. Fiica sa, Pansy Ho a devenit director în SJM și partener cu 50 la sută în MGM Macao. Fiul său, Lawrence Ho conduce o altă companie de cazinouri din Macao. Ho a dedicat mult timp preocupărilor filantropice, licitând 211.000 £ pentru o pereche de trufe albe la o licitaţie de binefacere. El a făcut, de asemenea, donaţii instituţiilor academice în valoare de mai multe milioane de lire, printre care se află și un dar de 2,5 milioane £, la Pembroke College din Oxford, pentru achiziţionarea unui scaun în istoria chineză. Separat de Universitatea din Hong Kong, Ho a primit în 1984 de la Universitatea din Macao, un Doctorat Onorific în Știinţe Sociale. Pentru filantropie, în 1989 acesta a fost numit OBE de Regina Elizabeth a II-a. În 1995, guvernul portughez l-a investit pe Ho pentru contribuţiile aduse societăţii cu Gra-Cruz da Ordem Infante Dom Henrique (Ordinul Marii Cruci a Prinţului Henrique), cea mai mare onoare posibilă pentru orice civil. În 1998, un bulevard din Macao a primit denumirea Dr. Stanley Ho Avenue, lucru care a făcut ca Ho să fie prima persoană chineză din istoria lui Macao care a primit această onoare în timpul vieţii. În 2003, Ho a primit de la Tung Chee Hwa, guvernatorul

The Macao-based gambling tycoon, who says he never bets himself, is estimated by Forbes magazine to have a personal worth of over $4.8 billion. Mr. Ho part controls the Sociedade de Jogos de Macao (SJM), a gaming operation which runs casinos, greyhound races, horse betting and lotteries that reported a net profit of 116.8 million for 2009. Through it, he own 15 of the 18 casinos in Macao – including the Lisboa, the world’s highest-grossing casino – as well as the ferry and helicopter services that bring in millions of tourists to the island from Hong Kong. Born in 1921 into the Ho Tung family, one of Hong Kong’s most powerful and respected clans, Mr. Ho faced hardship early in his life. Robert Ho-tung, his father, went bankrupt in the great depression and abandoned the family. Two of Mr. Ho’s brothers committed suicide. Mr. Ho won a scholarship to study at Hong Kong university, but was forced to abandon his studies by the outbreak of the Second World War, when the family fled advancing Japanese troops to Macao. Mr. Ho began his career at a Japanese-owned import-export firm in Macao. His entrepreneurial flair led the firm to make him a partner when he was just 22. According to Joe Studwell’s book “Asian Godfathers”, Mr. Ho made his first fortune running luxury goods into China during the Second World War. He set up a kerosene company in 1943, and later profited from the post-war construction boom in Hong Kong. In 1962, Mr. Ho invested his profits to win monopoly rights over gambling in Macao, as part of a consortium of businessmen. Their firm, the Sociedade de Turismo e Diversoes de Macao, which owns the SJM, introduced western-style gambling and improved transport between the island and Hong Kong. Gambling had been legal in Macao ever since 1847, but Mr. Ho and his consortium brought about a revolution in the gambling-tourism business, which now accounts for half its GDP. Macao’s gambling revenues overtook Las Vegas, and are expected to rise to over $30 billion this year, on the back of greater arrivals from mainland China. Four times married Mr. Ho, who has 17 children, appeared in recent years to be preparing to hand over his empire to the next generation. His daughter Pansy Ho • Stanley Ho was born in Hong Kong • Stanley Ho’s companies employ more than 10,000 people- comfortably the largest empolyer in the SAR (Special Administrative Region of China) • Did you know Bruce Lee and Stanley Ho are cousins? Bruce Lee’s mum is the daughter of the brother of Ho Fook, Stanley’s grandfather • Ho now controls the Macau Jockey Club, the Ka-Ho Port and an oil terminal, also owns 14% of the shares of Air Macau, not to mention interests in the Macau World Trade Center, television network, golf courses, roads, bridges, bars, restaurants and electricity company and many other companies

NR. 31 CASINO INSIDE 31


GAMBLING

orașului Hong Kong, Gold Bauhinia Star, ca recunoaștere a contribuţiei sale remarcabile în comunitate, în promovarea educaţiei, a sportului și a altor servicii comunitare pentru tineret. În 2008, Ho a primit Medalia de Antreprenoriat in Afaceri din partea orașului Cascais, iar strada adiacentă lui Estoril Casino a fost redenumită Avenida Stanley Ho. Acesta a fost primul drum din Portugalia care a fost denumit după un cetăţean chinez în viaţă. În iunie 2009 a primit titlul de Vizionar la Conferinţa G2E Asia, organizată de Asociaţia Americană de Gaming. Premiul a fost înmânat de Directorul Executiv al SAR (Regiunea Administrativă Specială China) Macao, Edmund Ho. • Stanley Ho s-a născut în Hong Kong • Companiile lui Stanley Ho au peste 10.000 de angajaţi – de departe cel mai mare angajator din SAR (Regiunea Administrativă Specială China) • Ştiaţi că Bruce Lee şi Stanley Ho sunt veri? Mama lui Bruce Lee este fiica fratelui lui Ho Fook, bunicul lui Stanley • Ho controlează acum Macau Jockey Club, Portul Ka-Ho şi un terminal de petrol, de asemenea, deţine 14% din acţiunile lui Air Macao, să nu mai vorbim de acţiunile din Macao World Trade Center, reţeaua de televiziune, terenurile de golf, drumurile, podurile, barurile, restaurantele şi compania de electricitate, plus multe alte companii.

32 CASINO INSIDE NR. 31

became a director in SJM and a 50 per cent partner in MGM Macao. His son Lawrence Ho headed another Macao casino company. Mr. Ho devoted much of his time to philanthropic pursuits, famously bidding £211,000 for a pair of white truffles at a charity auction. He also made multi-million pound donations to scholarly institutions, including a pledge of £2.5 million for a chair in Chinese history at Pembroke College in Oxford. Apart from the University of Hong Kong, Ho was awarded an honorary doctorate of social sciences from the University of Macau in 1984. He was appointed an OBE from Queen Elizabeth II in 1989 for philanthropy. In 1995, the Portuguese government appointed Ho to the Gra-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique (Great Cross of the Order of Prince Henrique), the highest honour for any civilian, for his contributions to society. In 1998, Dr Stanley Ho Avenue in Macau was named, which made Ho the first Chinese person in Macau history to receive this honour during his lifetime. In 2003, Ho received the Gold Bauhinia Star from the Chief Executive and President of the Executive Council of Hong Kong, Tung Chee Hwa, in recognition of his outstanding contribution to the community, in promoting education, sports and other community services for youth. In 2008, Ho received the Medal for Business Entrepreneurialism from the city of Cascais and the street running adjacent to the Estoril Casino was renamed as Avenida Stanley Ho. It was the first road in Portugal to be named after a living Chinese citizen. In June 2009 he received the Visionary award at the G2E Asia conference, organised by the American Gaming Association; the award was delivered by Macau SAR Chief Executive Edmund Ho.


Toys for gamblers DODGE TOMAHAWK V10 SUPERBIKE

A început un nou an și e momentul să-ţi faci planuri… planurile de cheltuieli. Economiei îi merge prost, dar ţie îţi merge bine. Ești un învingător și asta trebuie să se vadă. Ai muncit mult pentru a ajunge până aici și meriţi un răsfăţ. Da, un răsfăţ pe 2 roţi. Toată lumea are mașină, unii au chiar mai multe, dar doar tu poţi avea una dintre cele mai scumpe motociclete din lume. Privește și alege. Pe măsură ce motocicleta a progresat, motoarele și cadrele acestora au devenit mai mari, cu un aspect elegant, mai rapide și mai puternice, astfel rezultând scumpele motociclete high-tech din ziua de azi. Dacă vă puteţi permite, puteţi avea o motocicletă personalizată construită după specificaţiile dumneavoastră exacte. MV-Augusta F4CC – 120.000$ Această motocicletă scumpă a fost creată de Claudio Castiglioni, director MV. El a vrut să creeze o motocicletă spectaculoasă, care să îndeplinească nevoile strategice de marketing în timp ce este cu adevărat specială și unică. Motocicletele scumpe care poartă chiar propriile lui iniţiale „CC” ating o viteza de top de 315 km/h (195 mile/h), 1078 cc și un motor de 198 CP. Fiecare motocicletă se mândrește cu o placă de platină, situată în partea de sus a coloanei de direcţie care arată numărul de model de la 1 la 100, ceea ce face ca această motocicletă să fie și mai specială pentru proprietarul ei. MTT Turbine SuperBike – 150.000$ Nu numai că această motocicletă este scumpă, dar este și extrem de rapidă. Această motocicletă, mai este cunoscută și sub numele de Y2K Turbine Superbike, este titulara Recordului Mondial Guinness pentru „Cea mai puternică motocicletă produsă vreodată în serie”. Motorul turbină al acesteia este făcut de Rolls Royce și are peste 300 CP. Motocicleta are, de asemenea, carenaje din fibră de carbon, 34 CASINO INSIDE NR. 31

RĂSFĂȚ PE 2 ROȚI A TREAT ON 2 WHEELS A new year has begun and it’s time to make plans ... your spending plans. The economy is going badly, but you are doing well. You are a winner and that must be seen. You have worked a lot to get up here and you deserve a treat. Yes, a treat on 2 wheels. Everyone has a car, and some have even more than one, but you can only have one of the most expensive motorcycles in the world. Read and choose. As the motorcycle progressed, the engines and frames became bigger, sleeker, faster and more powerful, resulting in the high-tech and expensive motorcycles of today. If you can afford one, a custom motorcycle built to your exact specifications is within reach. MV-Augusta F4CC – $120,000 This expensive motorcycle was created by Claudio Castiglioni, MV’s director. He wanted to create a spectacular motorcycle that met strategic marketing needs while also being something truly special and unique. The expensive motorcycle bearing his very own initials “CC” has a top speed of 315 kph (195 mph), 1078 cc’s and a 198 hp engine. Each bike boasts a platinum plate located near the top of the steering column showing the model number from 1 to 100, making this motorcycle all the more special to its owners. MTT Turbine SuperBike – $150,000 Not only is this motorcycle expensive, it’s also extremely fast. This bike, also known as the Y2K Turbine Superbike, is the Guinness World Record holder for the “Most Powerful Motorcycle Ever to Enter Series Production”. The turbine engine in this one is made by Rolls Royce and is capable of over 300hp. The motorcycle also boasts carbon fiber fairings, a rear mounted camera with LCD color display, forward-and rear-looking radar detector with laser scrambler, one touch “Smart Start” ignition, and many other cool gadgets. This bike


TOYS FOR GAMBLERS un aparat de fotografiat montat în spate cu ecran color LCD, detector radar faţă și spate cu dispozitiv laser scrambler, pornire printr-o singură comandă „Smart Start” și multe alte gadget-uri cool. Această motocicletă pare a fi destul de populară în Hollywood. Ea a jucat în filmul “Torque” și chiar Jay Leno deţine una! Icon Sheene – 160.000$ Această motocicletă a fost creată de Andrew Morris în onoarea legendarului campion al curselor cu motociclete British Grand Prix, Barry Sheene, care a murit în 2003 la vârsta de 52 de ani. În consecinţă, au fost create numai 52 de motociclete Turbo 1400cc 250 CP, fiecare inscripţionată cu o carte de joc, pictată manual de către același artist care a pictat căștile de protecţie ale lui Sheene, Mike Fairholme. Fiecare dintre aceste biciclete va fi unică, adaptată pentru a se potrivi cerinţelor cumpărătorului său.

seams to be pretty popular in Hollywood. It starred in the movie “Torque” and even Jay Leno owns one! Icon Sheene – $160,000 This bike was created by Andrew Morris in honor of legendary British Grand Prix motorcycle champion Barry Sheene, who died in 2003 at the age of 52. As such, only 52 of these 250 hp, turbocharged 1400cc motorcycles will be created, each emblazoned with a playing card hand-painted by the same artist who painted Sheene’s helmets, Mike Fairholme. Each of these bikes will be bespoke, tailored to fit the purchaser’s unique requirements.

Macchia Nera concept bike – 201.000$ Aceasta este construită în jurul unui motor Ducati 998RS, designerii și inginerii italieni ai acestei motociclete au pornit cu ideea de a crea o motocicletă extrem de high tech și de costisitoare, care să fie considerată ca „motocicletă supremă” care va fi „pur și simplu frumoasă și simplu de frumoasă”. Motorul Testastretta este echipat cu metale și aliaje ușoare, cum ar fi Titan și aluminiu, ceea ce îl face foarte ușor. În lateralul lui Macchia Nera se văd expuse curele și componentele motorului, oferind un design minimalist dar în timp ce propune un estetic plăcut. Trebuie să adăugăm că această motociletă este unică și în acest moment nu este în producţie pentru vânzarea cu amănuntul, dar dacă aveţi 150.000 euro (201.000$) în plus, care zac pe undeva în așteptarea unei jucării scumpe, visul dumneavoastră ar putea deveni realitate. Ecosse Titanium Series RR Limited Edition – 275.000$ Această motocicletă de lux dispune de un șasiu de titan, caroserie și roţi acoperite cu fibră de carbon. Dispune de combustibil injectat, intercooler, supra-alimentat, bloc motor 2, 150cc și are peste 200 cp. Scaunele sale sunt ergonomice și reglabile. De asemenea, motocicleta vine cu un ceas, conceput de ceasornicariul francez BRM, care este făcut pentru a se potrivi acesteia și este inscripţionat cu același numărul de serie ca cel de pe clema ghidonului și plăcuţa VIN. Această motocicletă este o serie limitată la numai 10 bucăţi.

ECOSSE TITANIUM SERIES RR LIMITED EDITION

Dodge Tomahawk V10 Superbike – 555.000$ Această reproducere a conceptului Dodge de motociletă, este considerată „o sculptură auto”, deoarece nu este legală pentru nicio stradă din SUA. Zece astfel de aceste motociclete au fost oferite de Neiman Marcus în Catalogul de Crăciun din 2003 al companiei. Dodge Tomahawk V10 superbike are un motor de 8,3 litri, iar cei 10 cilindri pot duce motocicleta la o viteză maximă de aproximativ 400 de mile pe oră. Motocicleta de 1500lb are o suspensie independentă pe 4 roţi și poate ajunge la 60 km/h în aproximativ 2,5 secunde.

ICON SHEENE

Macchia Nera concept bike – $201,000 Built around a Ducati 998RS engine, this motorcycle’s Italian designers and engineers set out to create an extremely high tech and expensive motorcycle that would be thought of as “the ultimate track bike” that is “simply beautiful and beautifully simple”. The Testastretta engine is fitted with lightweight metals and alloys, like titanium and aluminum, making it very lightweight. The view from the side of the Macchia Nera shows exposed belts and engine components, giving its design a minimalist feel while still being aesthetically pleasing. We should add that this bike is a one of a kind and not in produced for retail at this point, but if you have an extra 150,000 Euros (US $201,000) laying around for an expensive toy, your dream might come true. Ecosse Titanium Series RR Limited Edition – $275,000 This luxury motorbike features a titanium chassis with clear coated carbon fiber bodywork and wheels. It features a fuel injected, intercooled, supercharged 2,150cc billet motor and is capable of over 200 hp. Its saddle is ergonomic and adjustable. The bike also comes with a timepiece, designed by French watchmakers BRM, which is made to match the bike and is engraved with the same serial number as the handlebar clamp and VIN plate. This bike is limited to only 10 units. Dodge Tomahawk V10 Superbike – $555,000 This reproduction of Dodge’s concept bike is considered an “automotive sculpture,” as it is not street legal in the US. Ten of these bikes were offered by Neiman Marcus in their 2003 Christmas Book. The Dodge Tomahawk V10 superbike boasts an 8.3 liter engine (505 cubic inch), and the 10 cylinders can bring the bike to a maximum speed of almost 400 mph. The 1500lb bike has an independent 4-wheel suspension and can reach 60 mph in around 2.5 seconds. NR. 31 CASINO INSIDE 35


HELMUTH DUCKADAM:

FOTO PARTYPOKER/ALIN IVANOV

“Cu siguranţă, ai nevoie de şansă în viaţă” Am intrat de curând în intimitatea casei Eroului de la Sevilla, Helmuth Duckadam, și am purtat o discuţie interesantă despre viaţă, familie și...gambling. Ce mă uimește mereu la omul acesta, inclusiv acum, este modestia sa, seriozitatea cu care abordează lucrurile, dar și umorul fin pe care-l are. Vocea sa calmă, dar baritonală, răsună liniștitor în urechile noastre și parcă nu am mai pleca de acolo...

We joined recently in the privacy of the home of the Hero in Seville, Helmuth Duckadam, and we have had an interesting discussion about life, family and ... gambling. What amazes me to this man, even now, is its modesty, the seriousness with which deals with things, but also his fine humor. His calm but baritone voice, sounds comforting in your ears and you feel like you never want to leave the place.

Dacă ar fi să va descrieti propria persoană ati folosi și sintagma “sunt un tip norocos” sau nu e cazul? Sunteti adeptul vorbei “Omul își face norocul cu mâna lui” sau credeti în hazard? Nu, cred în hazard, cred că sunt un tip norocos, am întâlnit în primul rând femei care m-au iubit și acest lucru cred că ţine de noroc. La ora actuală am o soţie frumoasă care mă iubește, avem o familie la fel de frumoasă, am o fetiţă de 4 ani pe care o adorăm. Cred că în viaţă norocul

If you were to describe yourself would you include the phrase „I am a lucky guy” or it is not the case? Do you believe in the saying „one makes his own fortune” or do you believe in hazard? I believe in hazard, I think I’m a lucky guy, firstly I have met women who loved me and I believe that is a thing of chance. Now I have a beautiful wife who loves me, we have a family just as beautiful; we have a 4-year-old girl that we love. I think luck plays a very important role in

36 CASINO INSIDE NR. 31


EXCLUSIVITATE

HELMUTH DUCKADAM: “One needs luck in life, for sure”

joacă un rol foarte important.

life.

Ce îi lipsește României de astăzi ca să aibă parte de prosperitate? Aici aș răspunde cu o glumă pe care nu știu de unde am auzit-o: “România este o ţară frumoasă, păcat că este locuită”. Cred că în primul rând avem nevoie de altă mentalitate, una nemţească, să fim serioși ca nemţii, aici fac referire la toţi oamenii, de la primul om al ţării până la cei mai de jos. Cei de jos se plâng întodeauna că nimeni nu face nimic pentru ei, dar ei de fapt nu fac nimic pentru ei înșiși, politicienii promit că vor face, dar de fapt ei doar mint, ceea ce inevitabil m-a dezgustat și m-a convins să nu mai merg la vot chiar dacă timp de 20 de ani am fost la toate alegerile.

What needs Romania of our days in order to become prosperous? Here I would answer with a joke, I don’t remember where I heard it: „Romania is a beautiful country, unfortunately is inhabited”. I think that first of all we need a different mindset, a German one, we need to be serious as the Germans, and I refer here to all people, from the first man of the country to the last. The people on the bottom of our society always complain that nobody does anything for them, but they really don’t do anything for themselves, politicians promise that they will do, but in reality they just lie, I was inevitably disgusted by that and convinced me not vote anymore even though for 20 years I’ve voted in all elections.

În ce categorie includeţi jocurile de noroc? Viciu sau distracţie? Cred că pot fi incluse în ambele categorii, pentru mine jocurile de noroc sunt o distracţie, dar pentru alţii sunt clar un viciu. Am prieteni care pierd fiecare bănuţ la jocuri de noroc indiferent de joc, fie că vorbim despre pariuri sportive, “păcănele” sau alte jocuri. Eu am rămas doar la a considera jocurile de noroc o formă de distracţie și le iau ca atare. Acum la modă este pokerul. Care este percepţia dumneavoastră asupra pokerului modern de astăzi? Este vorba doar de noroc? Este doar un joc sau îl considerati mai mult decât atât? Eu am cunoscut și pokerul cu 5 cărţi care este puţin mai periculos decât Texas Hold’em care trebuie să spun că îmi place mai mult și, de asemenea, pot zice că și pokerul este tot un joc de noroc pentru că indiferent de talentul pe care îl ai, dacă nu ai și puţin noroc, te numești pierzător. Aţi fost vreodată în vreun cazino? Ce impresie v-a făcut atmosfera de acolo? Am fost în România o singură dată, acum mulţi ani când am participat la deschiderea unui cazino la Hotel Astoria din Arad, alături de mine la deschiderea acelui cazino a fost și Miss Ungaria de la acea vreme. De asemenea, pot spune că am avut privilegiul să merg în cazinourile din SUA, am fost în Arizona și în Las Vegas. Mai mult mi-a plăcut în Arizona decât în Vegas, posibil din cauza faptului că în Arizona am câștigat (râde). Atmosfera este una fantastică, dar trebuie să ști să te limitezi, eu de exemplu jucam doar 20$ și dacă eram în câștig mai jucam, dacă nu, mă opream.

In what category do you include gambling? Vice or fun? I think it can be included in both categories, for me gambling is a fun, but for others is clearly a vice. I have friends who lose every penny to gambling regardless of the game, whether we’re talking about sports betting, slots or other games. I personally consider gambling a form of fun and take it as such. Now poker is in fashion. What is your perception of the today’s modern Poker? Is it just good luck? Is it just a game, or do you is it more than that? I have known 5 card poker too that is slightly more dangerous than Texas Hold’em and I must say I enjoy it more; I can say that poker is a game of luck also because whatever talent you have, if you don’t have some luck, you will loose. Have you ever been in a casino? What is your impression on its atmosphere? In Romania, only once, when I attended the opening of a casino at the Hotel Astoria in Arad, Miss Hungary of that time joined me at that opening. Also, I can say that I have had the privilege to go to casinos in the U.S., I was in both Arizona and Las Vegas. I liked it in Arizona more than in Vegas, possibly due to the fact that in Arizona I won (he laughs). The atmosphere is fantastic, but you have to know how to limit yourself, I for example, play only $ 20 and if I was winning I would continue to play, if not, I would stop. Why do you think that there is a lot of prejudice about all gambling activities from our country? What is your opinion on this matter, can you consider them a form of leisure, as, let’s say going to the mall or at a show with friends or do you think it’s something else? I believe that one can have a lot of fun, of course, but one must afford it, not everyone does. There are also very passionate people who come from other countries to play in our casinos; on the other hand, there are many people who are having fun in the Casino without risking too much. People who haven’t entered a casino, how do not know what is happening there, they have prejudices, rather for lack of information. Do you seize the moment or are you the calculated, rational type that often thinks of the future? I am very calculated and rational; I always try to make provision for me and my family. Of course, there are times when seize and the moment, but they are more rare. Does one need luck in life? Clearly you need very much luck too, for example if I have a period of time when everything goes very well then I expect something bad to happen. I had, for example, a period of one month when things were great and one day I came home very happy and my wife asked me why, I had received a traffic ticket, so the bad luck was gone (he laughs). Another example, last year, it was a very good year for me and to the NR. 31 CASINO INSIDE 37


EXCLUSIVITATE De ce credeti că există foarte multe prejudecăţi despre toate activităţile de gambling de la noi din ţară? Care este o p i n i a dumneavoastră în această privinţă, poţi să le consideri o formă de petrecere a timpului liber, ca și cum te-ai duce la mall cu prietenii sau la un spectacol sau credeti că e vorba de altceva? Consider că te poţi distra foarte bine doar că, desigur, trebuie să îţi permiţi, nu toată lumea își permite. De asemenea, sunt oameni foarte pasionaţi care vin din alte ţări să joace în cazinourile noastre, sunt, pe de altă parte, mulţi români care se distrează foarte bine în cazino fără să riște prea mult. Prejudecăţile le au oamenii care nu au fost într-un cazino care nu știu ce se întamplă acolo, mai exact nu sunt informaţi. Trăiţi clipa sau sunteţi un tip calculat, raţional, care se gândește des la viitor? Sunt foarte calculat și raţional, încerc întodeauna să îmi asigur viitorul meu și al familiei mele. Am desigur momente când trăiesc și clipa, dar acestea sunt mai rare. În viaţă ai nevoie și de șansă? Clar ai nevoie foarte mult și de șansă, mie de exemplu dacă am o perioadă când îmi merge foarte bine mă aștept să se întample și ceva rău. Am avut, de exemplu, o perioadă de o lună de zile când a mers totul foarte bine și am venit într-o zi fericit și mă întreabă soţia ce am păţit, luasem o amendă de circulaţie, deci se spărsese ghinionul (râde). Un alt exemplu, anul trecut, mi-a mers foarte bine și pe final am avut probleme cu mâna. Cu siguranţă ai nevoie de șansă în viaţă. Cum arată o zi liniștită din viaţa dumneavoastră? Pot spune că am multe zile liniștite, de doi ani jumătate patronul Stelei mi-a oferit șansa de a fi imaginea echipei, îmi fac programul de muncă așa cum imi doresc, merg la diverse emisiuni tv, evenimente și în rest stau cu familia. Pot spune că sunt super ok, foarte liniștit și fac ceea ce îmi place. 38 CASINO INSIDE NR. 31

end of the year I experienced problems with my hand. One needs luck in life, for sure. How does an easeful day of your life look like? I can say that I have had many easeful days, for two and a half years the patron of Steaua gave me the chance to be the image of the team, I make my own work schedule, going to various TV shows or events and the rest of the time I am with family. I can say that I am very ok very easeful and I do what I love.


VACA DE MULS ONLINE ZBURDĂ LIBERĂ De aproape două decenii pariurile sportive aduc pe plaiurile mioritice satisfacţii și adrenalină pariorilor români. Cadrul legislativ clar, deși perfectibil, a asigurat un climat de încredere atât din partea operatorilor de pariuri cât și din partea clienţilor, lucru ce a dus la o dezvoltare continuă și pozitivă a domeniului. Începând cu anul 2009 legislaţia română în domeniu a făcut un pas mare înainte prin deschiderea posibilităţii de licenţiere a pariurilor online, un domeniu cu o ascensiune fulminantă la nivel mondial în ultimii zece ani. Deși în alte state europene veniturile bugetare au beneficiat de un aport substanţial din partea industriei jocurilor de noroc online, în Romania nu există, după mai mult de 3 ani, nici un operator de jocuri de noroc online licenţiat. Această stare de fapt aduce zi de zi pierderi atât bugetului de stat cât și operatorilor licenţiaţi de pariuri sportive offline de pe piaţa autohtonă. La momentul actual numărul de clienţi români ce aleg jocurile de noroc online se ridică la aproximativ 600.000, fiecare din aceștia jucând anual 1200 euro, bani care ajung exclusiv în afara graniţelor ţării. Piaţa jocurilor de noroc online în Romania, estimată la 720 milioane de euro anual este susţinută de activitatea a 233 de site-uri care, conform GamingZion On-line Gaming Directory oferă posibilitatea clienţilor români de a ajuca jocuri de tip casino on-line (145), mobile casino on-line (11), poker on-line (33), pariuri sportive on-line (18), bingo on-line (26). Legislaţia on-line din România este bine concepută și în cazul activării acesteia în sensul blocării de către operatorul de monitorizare și raportare a accesului jucătorilor români la aceste site-uri online și luând în calcul o rată de interes de 75% a operatorilor ce oferă în acest moment servicii clienţilor români, estimăm o creștere a veniturilor bugetare de 368.000.000 de lei, luând în calcul exclusiv nivelul minim al taxelor anuale percepute în domeniul jocurilor de noroc conform OUG 77/2009. Fără echivoc veniturile la bugetul de stat nu mai pot fi majorate luând în calcul piaţa actuală a operatorilor licenţiaţi, dar cu siguranţa acestea pot fi majorate considerabil prin activarea legislaţiei online. Deși perfectibilă, această legislaţie trebuie activată și ulterior îmbunătăţită. În acest sens Romanian Bookmakers s-a aflat într-un continuu dialog cu instituţiile statului în scopul măririi șanselor de succes ale acesteia pe o piaţă ce devine pe zi ce trece din ce în ce mai matură. Mai mult decât atât chiar și în acest moment legislaţia trebuie aplicată cu fermitate în relaţie cu Asociaţia publicitatea ilegală și agresivă a organizatorilor de jocuri de noroc on-line în România care încurajează clienţii români să joace într-un cadru lipsit de orice control ori beneficii din Organizatorilor partea instituţiilor statului. de Pariuri Cu siguranţă vaca de muls online se plimbă liberă în orice oraș din România și, având în vedere că aceasta nu este în nici un fel sfântă, trebuie adusă sub control și ajutată să acţioneze în beneficiul tuturor.

din România ROMANIAN BOOKMAKERS


Cele mai bune filme de gambling și poker Partea a XIII-a

Best gambling and poker movies - Part XIII Fie că sunt despre jocuri de noroc sau sunt pur și simplu setate pe fundalul unui cazinou, există filme excelente pentru care merită să continuăm periplul prin lumea filmelor… riscante!

Whether they are gambling movies or simply the background of the action is a casino, there are some excellent movies for which it deserves to continue our journey through the world of movies…adventure movies!

Pariază împotriva favoritului (2012) În mod sigur, alegerea de a vedea acest film ar fi determinată de distribuţia vedetelor de primă mână. Deși criticii l-au primit și privit cu oarecare indulgenţă s-a spus că nu este un film care să rupă gura târgului. Dar îl are pe Bruce Willis, căruia postura de parior i se potrivește al naibii de bine. Iar el reușește să intre perfect în pielea personajului, ba chiar mai mult, să îi aducă acea aură de mister caracteristică celor obișnuiţi cu riscul. ”Lay the Favorite” pare un film din anii ’80, atât ca atmosferă, cât și din punct de vedere cinematografic: imaginea este intenţionat umbrită, iar personajele împrumută hainele și coafura acelor ani pentru a creea senzaţia de învechit, de film ajuns clasic. Poate și pentru a sugera o lume relativ închisă, care nu este accesibilă oricui. Acţiunea nu se putea desfășura decât în Las Vegas, tărâmul făgăduinţei nu doar pentru iubitorii jocurilor de noroc. Aici ajunge Beth (Rebecca Hall), cu gândurile și ambiţiile tinerei fete de a-și croi un drum ușor în viaţă: este îmbrăcată la limita decenţei, locuiește la un motel ieftin și trebuie să găsească o slujbă pentru a putea rezista, altfel este în pericol să se întoarcă acasă. Când ajunge să îl întâlnească pe Dink (Bruce Willis), un cunoscut parior sportiv profesionist, care pariază pe orice, pierde, câștigă, influenţează cotele din întreaga lume, pare că stăpânește foarte bine fenomenul, atunci tânăra realizează că i-ar placea să fie în acest domeniu. Mai mult decât atât, se pare că are și aptitudini, pentru că Beth însă nu este o simplă angajată, pricepută la cifre, cu o memorie extraordinară (chiar dacă întruchipează o tipă instabilă, aflată la cheremul bărbaţilor pe care îi iubește). Astfel apare și o timidă poveste de iubire între ea șeful ei, poveste curmată intempestiv de apariţia soţiei de parior (Catherine Zeta-Jones). Care nu poate să vină decât din croazieră. Iar Beth nu mai are altă șansă decât să fugă în lume și să își încerce norocul în altă parte, deși este conștientă că singurul lucru pe care îl poate face bine este chiar cel învăţat de la Dick: să parieze. Un final fericit, o lume mulţumită și cu mai mulţi bani, nu salvează filmul dar îl fac suportabil. Poate că, după distribuţie, cea mai bună chestie a filmului este titlul care este unul specific pariorilor și are o semnificaţie aparte ce duce cu gândul la adevărate strategii de pariere. 40 CASINO INSIDE NR. 31

Lay the Favorite (2012) For sure, choosing to see this movie would be determined by the distribution of first-hand movie stars. Although critics have received and saw it with some indulgence it was said that this is not a film which will make a splash. But it has Bruce Willis, and the gambler posture fits him damn good. Also he manages to enter perfectly into the character’s skin, and even more, to bring that aura of mystery feature of those accustomed to risk. ”Lay the Favorite” looks like a movie from the ‚ 80s, both from the atmosphere and the cinematographic point of view: the image is intentionally shaded, and the characters lend the clothes and hairstyle for those years to create the sensation of obsolete, of a classic film. Maybe this is also in order to suggest a relatively closed world, which is not accessible to anyone. The action could not be held anywhere else but in Las Vegas, the promise land, not only for gamblers. Here arrives Beth (Rebecca Hall), with thoughts and ambitions of a young girl, to hew an easy path in life: dressed to the limit of decency, she lives in a cheap motel and she needs to find a job to be able to resist, not to be forced to return home. When she gets to meet Dink (Bruce Willis), a professional sports gambler who bets on everything, he loses, he wins and affects the odds of the whole world, he seems to master very well the phenomenon, then the young girl discovers that she would love to be in this area. Moreover, it seems that she has skills for it also, because Beth, however, is not a simple, employee, good with numbers and with a tremendous memory (even if she embodies an instable young lady, which is at the mercy of men whom she loves). Therefore a shy love story appears between her and her boss, story, which is cut short of by the tempestuous appearance of the gambler’s wife (Catherine ZetaJones). She arrives from a cruise, of course. Beth no longer has another chance to escape into the wide world and try her luck elsewhere, although it is aware that the only thing that she can do well is exactly what she had learned from Dick: to bet. A happy ending, happy people with more money, can’t save the movie but make it bearable. Perhaps, after the distribution, the best thing of the movie is the title, which is a specific to gamblers and has a special significance that makes us think of real betting strategies.


GAMBLING MOVIES Biletul de loterie (2010) Kevin Carson (Bow Wow) locuiește în cartierul Fillmore, un cartier de borfași mărunţi și șomeri, împreună cu cel mai bun prieten al său Benny (Brandon T. Jackson), cu bunica sa religioasă (Loretta Devine), și studenta Stacie (Naturi Naughton). Pe drumul spre muncă, magazinul de încălţăminte Foot Locker, se întâlnesc cu bătăușul cartierului Lorenzo (Gbenga Akinnagbe) care îi spune lui Kevin să îi facă rost de trei perechi de pantofi sport Jordan pentru el și băieţii lui. Când Lorenzo vine să-și ia adidașii, Kevin îl desconspiră pe acesta, care împreună cu gașca lui sunt arestaţi. Kevin este concediat, iar Stacie pentru a îl înveseli îi cumpără o prăjitură cu răvaș, în care se află niște numere. Deși nu crede în noroc, el joacă numerele la un bilet de loterie, al cărei mare premiu valora 370 milioane de dolari, bilet pe care îl cumpără de la magazinul lui Junior (T-Pain). Kevin doarme până dimineaţa următoare. După ce se trezește, bunica îi spune că ea nu a câștigat la loterie, ceea ce îi amintește lui Kevin de biletul său. El verifică biletul și numerele se potrivesc cu loteria câștigătoare, astfel, Kevin devine câștigător. Kevin îi spune foarte serios bunicii sale să nu spun nimănui despre acest bilet, până când el nu-l încasează și preia banii câștigaţi. Kevin și Benny merg la biroul de loterie, unde află că acesta este închis până în weekend-ul cu 4 iulie, deci Kevin mai trebuie să aștepte încă trei zile pentru a își primii banii. Între timp, bunica lui scapă secretul la o bârfă de cartier, Semaj (Charlie Murphy) și Kevin se întoarc acasă unde descoperă că tot cartierul îi așteaptă în sufragerie. Urmărit de vecinii lui, acesta se ascunde, Kevin vrea să le spună că biletul este un fals, dar se răzgândește în ultima secundă când își dă seama de respectul recâștigat. Spre întristarea lui Stacie, Nikki Swazey (Teairra Marí) cea mai atrăgătoare fată din cartier care înainte nu îi acorda niciun pic de atenţie lui Kevin, îl invită pe acesta la o întâlnire. Însă până când nu va încasa biletul, Kevin este neliniștit, așa că se duce la un mafiot local, Sweet Tee (Keith David) care îi dă un împrumut de 100.000 $ și serviciile unui șofer/ gardă de corp, Jimmy (Terry Crews). Kevin și prietenii lui toacă banii într-o zi la cumpărături. Pe drum spre casă, Kevin vorbește cu dl. Washington (Ice Cube), un fostboxer introvertit, care îi povestește cum cartierul i-a distrus cariera atunci când a fost jefuit după ce câștigase niște bani. După ce își dă că seama că trebuie să folosească banii pentru a schimba vieţile oamenilor, cei doi se sărută și ajung aproape de sex, dar sunt întrerupţi de mama ei. Lorenzo vine furios în căutarea lui Kevin, dar este întrerupt de Sweet Tee, urmând o încăierare. Îl ajunge din urmă pe Kevin, îl lovește cu pumnii, și pe când urma să îi fure biletul, Lorenzo este bătut ușor pe umăr, și imediat cum se întoarce dă cu privirea de Washington care îi servește un uppercut atât de puternic încât Lorenzo cade l-a pământ, iar acesta continuă să-l bată până îl lasă inconștient. Kevin însemnează biletul și mai târziu își primește banii. După câteva luni, Kevin are propria sa afacere cu pantofi și începuse să își transforme comunitatea într-un loc mai bun, a curăţat parcul și a înfiinţat o fundaţie.

Lottery Ticket (2010) Kevin Carson (Bow Wow) lives in the Fillmore Projects with his best friend Benny (Brandon T. Jackson), a small-time unemployed hood, his religious grandmother (Loretta Devine), and college-bound Stacie (Naturi Naughton). On his way to his workstation Foot Locker, they come across the neighborhood bully Lorenzo (Gbenga Akinnagbe) who tells Kevin to hook him and his boys up with three pairs of new Jordans sneakers each. When Lorenzo arrives to pick up the shoes, Kevin snitches on him and his gang, and they are arrested. Kevin is fired from the job and to cheer his mood up, Stacie buys him a fortune cookie, in which he finds playing numbers. He puts the numbers onto a lottery ticket worth $370 million which he bought from Junior’s (T-Pain) convenience store even though he doesn’t believe in lottery. Until the next morning, Kevin sleeps out. Once he wakes up, his grandmother tells him she didn’t win the lottery, which reminds Kevin of his ticket. He checks the ticket and the numbers match with the winning lottery, making Kevin the winner. Kevin strictly tells his grandma not to tell anybody about this ticket, until he cashes it in and retrieves the winning money. Kevin and Benny go to the lottery office, where he is informed that the office is close until the 4th of July weekend, which makes Kevin have to wait three more days to get his money. Meanwhile, his grandmother spills the secret to the neighborhood gossip, Semaj (Charlie Murphy), and Kevin returns home to find the entire neighborhood waiting in his living room. Chased by his neighbors into hiding, Kevin wants to tell them the ticket is a fake, but changes his mind at the last second when he sees the respect he has regained. Much to Stacie’s chagrin, local hottie Nikki Swazey (Teairra Marí) who before showed no interest in Kevin, asks him out. Kevin is still broke until he can cash the ticket, so he goes to see local mobster Sweet Tee (Keith David) who gives him a $100,000 loan and the services of a driver/bodyguard, Jimmy (Terry Crews). Kevin and his friends burn through the money in one day of shopping. On his way home, Kevin speaks with Mr. Washington (Ice Cube), a reclusive ex-boxer who tells him how the neighborhood killed his career when he was robbed after he got some money. After he realizes he needs to use the money to change people’s lives, the two kiss and almost have sex, but are interrupted by her mother. Chased out of the bedroom window, Kevin tells Stacie he loves her and jumps down. Whilst walking home, Kevin is knocked out by Lorenzo and was robbed by him, including the ticket. Without having signed the ticket, Kevin has no proof he purchased it. Kevin is found by Mr. Washington and took home safely. The next day, Kevin reunites with Benny and the two go looking for Lorenzo to get his ticket back, until they come across Sweet Tee, and learns that Sweet Tee will saw off his legs at the knee caps, ground them into hamburger meat them feed it to his two dogs if he cannot repay the money. Realizing that his predicament was caused after Semaj told everyone he had the ticket, Kevin prints out a new ticket and tells Semaj he tricked Lorenzo by carrying a fake. A furious Lorenzo comes looking for Kevin, but is interrupted by Sweet Tee, who gut-checks him and takes down Lorenzo. He reaches Kevin, and punches him in the nose, and just as he is about to steal the ticket, Lorenzo receives a tap on the shoulder, as soon as he turns around, Mr. Washington appears and gives him a straight upper-cut taking Lorenzo down to the floor, and knocking him out cold. Kevin signs the ticket and later receives the money. After a few months, Kevin has his own shoe company and has started to make his community a better place by cleaning up the park and starting a foundation. NR. 31 CASINO INSIDE 41


How to play poker - technical terms

Cum se joacă poker - termeni tehnici Pentru că e bine ca din când în când să reamintești celor ce știu deja, dar și pentru a oferi o informaţie de bază celor profani sau nou veniţi într-un domeniu atât de dinamic cum este pokerul, revista noastră vă oferă în această ediţie un scurt și util “refresh” a termenilor de pariere folosiţi în acest joc.

It is well as from time to time to remind those that already know, but also to provide a base of information for the profanes or new entries in a field so dynamic as poker, that is why, our magazine is offering in this edition a short and useful „refresh” for the betting terms used in this game.

La poker, în mare măsură jocul se bazează pe actul de a paria, și ca atare, s-a dezvoltat un protocol pentru a mări viteza de joc, a reduce confuzia, și pentru a crește securitatea din timpul jocului. Se practică jocuri diferite utilizându-se diferite tipuri de pariuri, și există mici variaţii în eticheta diferitelor camere de poker, dar în mare parte, la majoritatea jucătorilor se pot observa următoarele reguli și protocoale. Jucătorii într-un joc de poker acţionează la rând, în sensul acelor de ceasornic (acţionarea fără respectarea rândului poate afecta negativ alţi jucători). Când este rândul unui jucător să acţioneze, prima declaraţie verbală sau acţiune efectuată de acesta îl obligă să aleagă o acţiune; această regulă impiedică jucătorii să își modifice acţiunile după ce au văzut cum reacţionează alţi jucători la acţiunea lui iniţială, verbală. Până la efectuarea primului pariu, fiecare jucător la rândul său poate să aleagă „check”, care nu implică un pariu, sau „open” (deschiderea), care înseamnă că dorește să plaseze primul pariu. După primul pariu, fiecare jucător poate da „fold”, care înseamnă că renunţă la mână și să piardă orice pariu pe care l-a efectuat deja; „call”, care înseamnă egalarea celui mai mare pariu făcut până în prezent; sau „raise”, care înseamnă mărirea pariului anterior. Un jucător poate da „fold” renunţând la cărţile sale. (Unele jocuri pot avea reguli specifice cu privire la modul de a da „fold”: de exemplu în stud poker jucătorii trebuie să își întoarcă cărţile cu faţa în jos.) Un jucător poate da „check,” bătând în masă sau făcând orice mișcare similară. Toate celelalte pariuri sunt realizate prin plasarea chips-urilor în faţa jucătorului, dar nu direct în pot („splashing the pot” împiedică alţi jucători să verifice suma).

In poker game, the play largely centers on the act of betting, and as such, a protocol has been developed to speed up play, lessen confusion, and increase security while playing. Different games are played using different types of bets, and small variations in etiquette exist between cardrooms, but for the most part the following rules and protocol are observed by the majority of poker players. Players in a poker game act in turn, in clockwise rotation (acting out of turn can negatively affect other players). When it is a player’s turn to act, the first verbal declaration or action he takes binds him to his choice of action; this rule prevents a player from changing his action after seeing how other players react to his initial, verbal action. Until the first bet is made each player in turn may „check,” which is to not place a bet, or „open,” which is to make the first bet. After the first bet each player may „fold,” which is to drop out of the hand losing any bets they have already made; „call,” which is to match the highest bet so far made; or „raise,” which is to increase the previous high bet. A player may fold by surrendering his cards. (Some games may have specific rules regarding how to fold: for example in stud poker one must turn one’s upcards face down.) A player may check by tapping the table or making any similar motion. All other bets are made by placing chips in front of the player, but not directly into the pot („splashing the pot” prevents other players from verifying the bet amount).

42 CASINO INSIDE NR. 31

Open The act of making the first voluntary bet in a betting round is called opening the round. On the first betting round, it is also called opening the pot, though in variants where blind bets are common, the blind bets


POKER Open (Deschiderea) Actul de a plasa primul pariu voluntar într-o rundă de pariere este numit runda de deschidere. Prima rundă de pariuri, este, de asemenea, numită deschiderea potului, deși în variantele în care pariurile blind sunt comune, pariurile blind deschid mâna și ceilalţi jucători dau call și/sau ridică miza pariului „big blind”. Unele variante de poker au reguli speciale despre deschiderea unei runde, ce nu se pot aplica și în cazul altor jocuri de poker. De exemplu, un joc poate avea o structură de pariere care e specifică diferitelor cantităţi admisibile pentru deschidere, diferite de cele pentru alte jocuri de poker sau pot solicita jucătorilor să deţină anumite cărţi (precum „Valeţi sau mai bine”) pentru a putea deschide. Call (Ţin pariul) Să joci call înseamnă să egalezi un pariu sau o ridicarea mizei. O rundă de pariere se încheie atunci când toţi jucătorii au pariat o cantitate egală sau atunci când nici un adversar nu a egalat (nu a dat call) pariul unui jucător și nici nu a plusat. În cazul în care nici un adversar nu a dat call și nu a plusat, jucătorul care a plasat pariul iniţial, câștigă potul. Uneori un al doilea și ulterior call a unei anumite sume de pariu se numește overcalls. Acest termen este uneori utilizat și pentru a descrie un call efectuat de un jucător care a pus deja bani în pot pentru această rundă. Un jucător care dă raise (o ridicare a mizei) înainte ca acesta/aceasta să fi investit bani în pot în runda respectivă, se numește calling. De exemplu, dacă într-o rundă de pariere, Alice pariază, Bob joacă raise, și Carol alege call, Carol „calls two bets cold” („egalează două pariuri”). Dacă un jucător care în loc de raise joacă un call având o mână puternică, acest lucru se numește smooth calling sau flat calling, fiind o formă lentă de a juca. Atunci când un jucător crede că nu are cea mai bună mână, acest lucru poartă denumirea de crying call. În camere de poker și în cazinouri unde declaraţiile verbale sunt obligatorii, cuvântul „call” este o astfel de declaraţie. În camerele de poker, practica de a spune „Merg și plusez 100$” este considerată o mărire a bet-ului (raise) în serie și nu este permisă. A spune call obligă jucătorul la acţiunea de egalare a pariului oponentului, și numai de egalare. Reţineţi că verbul „see” (a vedea) poate fi adesea folosit în loc de „call”: „Bob a văzut (saw) pariul lui Carol”, deși aceasta din urmă poate, de asemenea, fi utilizat de parior ca obiect: „Ne vedem” („I’ll see you”) înseamnă „Voi egala pariul” (‚I will call your bet’). Cu toate acestea, termeni precum „overseeing” and „cold seeing” nu sunt valizi. Check (Stau) Dacă nimeni nu a deschis încă runda de pariere, un jucător poate juca pass sau check, lucru care este echivalent cu a da call la pariul curent (care este zero). Atunci când un jucător alege check acesta refuză să plaseze un pariu; Acest lucru indică faptul că el nu dorește să deschidă, dar are dorinţa să își păstreze cărţile și dreptul de call (de a egala) sau raise (de a plusa) mai târziu în aceeași rundă în cazul în care un adversar joacă (deschide). În jocurile cu blind-uri, jucătorii nu pot juca check pe runda de deschidere, deoarece blind-urile sunt pariuri live și trebuie să se joace call sau raise pentru a rămâne în joc. Un jucător care a dat big blind are dreptul să joace raise în prima rundă, numită opţiune, dacă nici un alt jucător nu a mai jucat raise. Dacă acesta refuză să aleagă raise se spune că acesta a jucat check la prima sa opţiune. Dacă toţi jucătorii joacă check, runda de pariere nu are bani suplimentari plasaţi în pot (adesea numită runda gratuită). Un mod comun de a semnala opţiunea check este să bateţi ușor în masă, fie cu pumnul, fie cu palma.

„open” and other players call and/or raise the „big blind” bet. Some poker variations have special rules about opening a round that may not apply to other bets. For example, a game may have a betting structure that specifies different allowable amounts for opening than for other bets, or may require a player to hold certain cards (such as „Jacks or better”) to open. Call To call is to match a bet or match a raise. A betting round ends when all active players have bet an equal amount or no opponents call a player’s bet or raise. If no opponents call a player’s bet or raise, the player wins the pot. The second and subsequent calls of a particular bet amount are sometimes called overcalls. This term is also sometimes used to describe a call made by a player who has put money in the pot for this round already. A player calling a raise before he or she has invested money in the pot in that round is cold calling. For example, if in a betting round, Alice bets, Bob raises, and Carol calls, Carol „calls two bets cold”. A player calling instead of raising with a strong hand is smooth calling or flat calling, a form of slow play. Calling when a player thinks he does not have the best hand is called a crying call. In public cardrooms and casinos where verbal declarations are binding, the word „call” is such a declaration. In public card rooms, the practice of saying „I call, and raise $100” is considered a string raise and is not allowed. Saying „I call” commits the player to the action of calling, and only calling. Note that the verb „see” can often be used instead of „call”: „Bob saw Carol’s bet”, although the latter can also be used with the bettor as the object: „I’ll see you” means ‚I will call your bet’. However, terms such as „overseeing” and „cold seeing” are not valid. Check If no one has yet opened the betting round, a player may pass or check, which is equivalent to calling the current bet of zero. When checking, a player declines to make a bet; this indicates that he does not wish to open, but does wish to keep his cards and retain the right to call or raise later in the same round if an opponent opens. In games played with blinds, players may not check on the opening round because the blinds are live bets and must be called or raised to remain in the hand. A player who has posted the big blind has the right to raise on the first round, called the option, if no other player has raised; if he declines to raise he is said to check his option. If all players check, the betting round is over with no additional money placed in the pot (often called a free round or free card). A common way to signify checking is to tap the table, either with a fist, knuckles or an open hand. Fold To fold is to discard one’s hand and forfeit interest in the current pot. No further bets are required by the folding player, but the player cannot win. Folding may be indicated verbally or by discarding one’s hand face down into the pile of other discards called the muck, or into the pot (uncommon). For this reason it is also called mucking. In stud poker played in the United States, it is customary to signal folding by turning all of one’s cards face down. Once a person indicates a fold or states I fold, that person cannot re-enter the hand. In casinos in the United Kingdom, a player folds by giving his hand as is to the „house” dealer, who spreads the cards face up for the other players to see before mucking them. -To be continued-

Fold (Renunţarea) A juca fold înseamnă a renunţa la o mână și pierde investiţia în potul curent. Jucătorul care a ales fold nu mai pariază, deci nu mai poate câștiga. Renunţarea poate fi indicată verbal sau aruncând mână de cărţi cu faţa în jos în grămada de cărţi date înapoi dealerului, numită muck (gunoi), sau în pot (mai puţin frecvent). Din acest motiv mai este numit acest lucru și mucking. În jocul de stud poker din Statele Unite, se obișnuiește semnalarea unui fold prin întoarcerea tuturor cărţilor cu faţa în jos. Odată ce o persoană arată sau declară un fold, aceasta nu mai poate să re-intre în mână respectivă. În cazinourile din Marea Britanie, un jucător renunţă (fold) dând mâna sa așa cum este dealerului, care dă cărţile cu faţa în sus pentru a fi văzute de ceilalţi jucători înainte de mucking. -Va continuaNR. 31 CASINO INSIDE 43


VANESSA SELBST

Probably the best feminine poker player in the world

VANESSA SELBST

Probabil cea mai bună jucătoare de poker din lume Când revista noastră s-a gândit că ar fi interesant să prezentăm în această ediţie de Casino Inside un portret de jucător de gen feminin, primul nume care ne-a venit în minte a fost Vanessa Selbst. Acest lucru se întampla înainte ca Vanessa să devină jucătoarea de poker cu cele mai mari câștiguri din istoria jocului, după ce a obţinut victoria în turneul High Roller de 25.000 de dolari din cadrul PokerStars Caribbean Adventure 2013, adjudecându-și premiul de 1.424.420 de dolari. Selbst a câștigat acest eveniment după ce l-a învins la heads-up pe rusul Vladimir Troyanovskiy. Ulterior, ea a declarat că a fost cea mai dură masă finală pe care a jucat-o vreodată. Selbst, deja considerată una dintre cele mai bune jucătoare ale lumii în turnee live, o întrece acum pe compatrioata ei, americana Kathy Liebert, plasându-se în fruntea topului feminin al celor mai mari câștiguri din istoria jocului. De asemenea, Selbst urcă 46 CASINO INSIDE NR. 31

When our magazine thought it would be interesting to present in this edition of Casino Inside the portrait of feminine poker player, the first name that came to mind was Vanessa Selbst. This happens before Vanessa becoming the feminine poker player with the highest earnings in the history of the game, after her victory in the High Roller $25,000 within the PokerStars Caribbean Adventure 2013, and before she had claimed the prize of $1,424,420. Selbst has won this event after defeating the Russian Vladimir Troyanovskiy in heads-up. Later, she said that this was the toughest final table she has ever played. Already considered one of the best players of the world


POKER 22 de locuri în clasament, ocupând acum poziţia a 40-a în topul mixt al celor mai mari încasări din istoria jocului. Liebert, o adevărată legendă în lumea pokerului, a acumulat un câștig total de 5,8 milioane de dolari în turnee live pe parcursul a mai bine de două decenii, în timp ce Selbst, 28 de ani, a avut nevoie de doar șapte ani pentru a acumula uimitoarea sumă de 7 milioane de dolari. “E extraordinar să câștigi un High Roller! A fost cea mai dură finală pe care am jucat-o vreodată, așa încât victoria este cu atât mai specială. În plus, demonstrează că femeile reușesc la fel de bine ca și bărbaţii. E loc suficient pentru cele care vor să se implice în acest joc, să se perfecţioneze și să îi bată pe toţi bărbaţii.” a declarat Selbst după victorie. Vanessa K. Selbst s-a născut pe 9 iulie 1984, în Brooklyn, New York și este o jucătoare americană profesionistă de poker care a reușit șase mese finale, plus două semifinale cu heads-up, la World Series

in live tournaments, Selbst betters now her American compatriot, Kathy Liebert, placing herself in the top of the female players with the greatest gains in the history of the game. Also, Selbst climbed 22 places in the rankings, now occupying the 40th position of in the mix top of the players with the largest income in the history of the game. Liebert, a true legend of the poker world, has accumulated a total of 5.8 million dollars in live tournaments, over more than two decades, while Selbst, 28 years old, needed only seven years to accumulate the amazing amount of 7 million dollars. „It’s extraordinary to win a High Roller! It was the most difficult final I have ever played, so the victory was all the more special. In addition, it demonstrates that women succeed just as well as men. There’s enough space for those women who want to get involved in this game, to improve their game and to do better than all the men,” said Selbst after the win. Vanessa K. Selbst was born on July 9, 1984 in Brooklyn, New York and is an American professional poker player who has made six final tables, plus two heads-up semi-finals, at the World Series of Poker. Selbst also won the main event of the 2010 and 2011 PokerStars.net North American Poker Tour at Mohegan Sun. In 2010, Selbst became a member of Team PokerStars where she is known on the site as „V. Selbst”. She attended the Massachusetts Institute of Technology her freshman year of college but transferred to and graduated from Yale University and is currently a student at Yale Law School, with the intention of pursuing a career in the field of civil rights law. At MIT, she participated in intercollegiate tennis and rugby. During her time at Yale, she was head of the Yale Queer-Straight Alliance. Always a gaming fan, Vanessa began playing poker seriously while she was studying political science at Yale University.

E loc suficient pentru cele care vor să se implice în acest joc și să îi bată pe toţi bărbaţii. of Poker. Selbst a mai câștigat, de asemenea, și Main Event-ul din 2010 și 2011 pe PokerStars.net North American Poker Tour la Mohegan Sun. În 2010, Selbst a devenit membră a echipei Team PokerStars, pe site-ul acestora fiind cunoscută ca „V. Selbst”. În primul ei an de facultate, aceasta a urmat Institutul Tehnologic Massachusetts (MIT) dar s-a transferat la Universitatea Yale pe care a și absolvit-o, cu intenţia de a urma o carieră în domeniul dreptului civil. La MIT, aceasta a participat la turneele de tenis și rugby dintre universităţi. Pe când era studentă la Yale a fost șefa organizaţiei Yale Queer-Straight Alliance. Pasionată dintotdeauna de jocuri, Vanessa a început să joace poker serios în timpul studiilor sale de Știinţe Politice din cadrul Universităţii Yale. A obţinut primul ei câștig cash la World Series of Poker în 2006, când a terminat pe poziţia a șaptea într-un eveniment No Limit Hold’em de 2.000 de dolari. Selbst a reușit cinci mese finale la World Series of Poker, iar în 2008 a câștigat o brăţară WSOP la un eveniment cu un buy-in de 1,500$ Pot Limit Omaha. 2010 a fost cel mai bun an din cariera jucătoarei, aceasta câștigând North American Poker Tour din Mohegan Sun și 750.000 de dolari, terminând pe locul 4 la evenimentul EPT London High Roller, cu

She got her first cash win at the World Series of Poker in 2006, when she finished in the seventh position to a No Limit Hold’em Event for $ 2,000. Selbst has made five final tables at the World Series of Poker, and has one WSOP bracelet in 2008 in a $1,500 Pot Limit Omaha event. Selbst had the best year of her career in 2010, when she won the North American Poker Tour stop at Mohegan Sun for $750,000, finished 4th at the EPT London High Roller Event for over $200,000, and won the Partouche Poker Tour Career Highlights Event 2006 WSOP 2,000$ No Limit Hold’em 2007 WSOP 5,000$ Championship Heads-Up 2008 WSOP 1,500$ Pot Limit Omaha 2008 WSOP 10,000$ Championship Heads-Up World Poker Finals 1,850$ No Limit Hold’em NAPT Mohegan Sun Main Event EPT London 20,000£ High Roller Partouche Poker Tour Main Event NAPT Mohegan Sun WPT Five Diamond World Poker Classic L.A. Poker Classic 5,100$ No Limit Hold’em 2012 WSOP 2,500$ 10 Game 2013 PokerStars Caribbean Adventure High Roller

Date

Pos. Prize

July 2006

7

101.285$

June 2007

3

128.968$

June 2008

1

227.933$

June 2008

3

108.288$

November 2008 April 2010 October 2010 November 2010 April 2011

1 1 4 1 1

115.000$ 750.000$ 226.910$ 1.648.470$ 450.000$

December 2011 3

338.351$

February 2012 July 2012

1 1

140.295$ 244.259$

January 2013

1

1.424.420$

NR. 31 CASINO INSIDE 47


POKER un câștig de peste 200.000 de dolari, de asemenea, și-a adjudecat Main Event-ul Partouche Poker Tour din Cannes unde a obţinut peste 1,8 milioane de dolari. În 2010 aceasta a câștigat aproximativ 3 milioane de dolari și astfel locul 6 în topul financiar pe 2010, mai multe clasificări în topuri pentru jucătorul anului, plus onoarea de a fi numită jucătorul Wicked Chops al anului. Din nou, în 2011, aceasta a făcut valuri, terminând în sferturile de finală ale NBC Heads Up Championship unde a câștigat 75.000 de dolari, a fost a treia la WPT Five Diamond unde a câștigat 338.000 de dolari și o incredibilă victorie la NAPT Mohegan Sun pentru a-l doilea an consecutiv. În 2011 Selbst a câștigat puţin peste 1milion de dolari, însemnând că în doi ani consecutivi aceasta a câștigat sume cu 7 cifre. Astfel că, la începutul lui 2012, Selbst cucerise deja un titlu: o victorie în turneul de 5.000$ buy-in de la Los Angeles Poker Classic unde a câștigat peste 140.000 de dolari. În iunie anul trecut, ea a obţinut o a doua brăţară WSOP în evenimentul Ten-Game de 2.500 de dolari. Pe lângă cele 27 mese finale la care a participat în diverse evenimente live, ea a terminat pe locul al șaselea în PokerStars Sunday Million în ianuarie 2011. Pe lângă un jucător de poker de succes, Vanessa este, de asemenea, producător executiv și antrenor privat de poker pe DeucesCracked. Ea a făcut zeci de clipuri video de instruire în diferite discipline de poker. A antrenat, de asemenea, peste 70 de studenţi, și în prezent se concentrează pe turnee live de coaching. Când nu joacă poker, Vanessa se concentrează pe studii și se implică în probleme politice, cum ar fi lupta pentru dreptate socială. Acesteia îi mai place jocul de baschet și tenis, și jocuri precum biliard și darts. În ziua de dinaintea începerii Festivalului de poker din Bahamas din acest an, Vanessa s-a logodit în Atlantis cu partenera ei de mai mult timp, Miranda Forster.

main event in Cannes for over $1.8M. She earned almost $3M in 2010, earning her 6th place on the 2010 money list, several high rankings in player of the year races, and the honor of being named the Wicked Chops player of the year. She once again made waves in 2011, finishing in the quarterfinals of the NBC Heads Up Championship for $75,000, third at the WPT Five Diamond for $338k, and pulling off an incredible back-to-back victory at the NAPT Mohegan Sun. Her earnings in 2011 totaled just over $1M, meaning she finished two consecutive years with 7 figures in earnings. Thus far in 2012, Selbst has already captured one title: a victory in a $5K buy-in event at the Los Angeles Poker Classic, good for just over $140k. In June last year, she obtained her second WSOP bracelet in the 10-Game $ 2,500 Range Event. Besides the 27 final tables she had participated at, in various live events, she finished in sixth place in the PokerStars Sunday Million, January 2011. In addition to being a successful poker player, Vanessa is also an executive producer and private poker coach at DeucesCracked. She had made dozens of instructional videos in various disciplines of poker. She has also coached over 70 students, and currently focuses on live tournament coaching. When she isn’t playing poker, Vanessa concentrates on her studies and also gets involved with political issues such as the fight for social justice. She also likes playing basketball and tennis, and games like pool and darts. This year, on the day before the beginning of the Bahamas Poker Festival, Vanessa got engaged in Atlantis with her long time partner, Miranda Forster.

There’s enough space for those women who want to get involved in this game.

Cele mai notabile reușite din carieră: Eveniment 2006 WSOP 2,000$ No Limit Hold’em 2007 WSOP 5,000$ Championship Heads-Up 2008 WSOP 1,500$ Pot Limit Omaha 2008 WSOP 10,000$ Championship Heads-Up World Poker Finals 1,850$ No Limit Hold’em NAPT Mohegan Sun Main Event EPT London 20,000£ High Roller Partouche Poker Tour Main Event NAPT Mohegan Sun WPT Five Diamond World Poker Classic L.A. Poker Classic 5,100$ No Limit Hold’em 2012 WSOP 2,500$ 10 Game 2013 PokerStars Caribbean Adventure High Roller

48 CASINO INSIDE NR. 31

Data

Loc

Premiu

Iulie 2006

7

101.285$

Iunie 2007

3

128.968$

Iunie 2008

1

227.933$

Iunie 2008

3

108.288$

Noiembrie 2008 Aprilie 2010 Octombrie 2010 Noiembrie 2010 Aprilie 2011 Decembrie 2011

1 1 4 1 1 3

115.000$ 750.000$ 226.910$ 1.648.470$ 450.000$ 338.351$

Februarie 2012 Iulie 2012

1 1

140.295$ 244.259$

Ianuarie 2013

1

1.424.420$


EDiŢiA ANivERSARĂ A PoKERSTARS cARiBBEAN ADvENTURE 2013

Anniversary Edition Pokerstars caribbean Adventure 2013 TEXT oANA MiHALAcHE

După 10 zile pline de acţiune în cadrul celei de-a zecea aniversări a Pokerstars Carribean Adventure (PCA), un număr total de 41 de jucători au fost premiaţi în Bahamas, iar recompensele au însumat milioane de dolari. Cu un Main Event memorabil și o suită de alte competiţii susţinute în perioada 5-14 ianuarie, acest turneu a marcat cu siguranţă Atlantis Resort and Casino de pe Insula Paradisului din Bahamas pe harta pokerului mondial. Main Event – cursa titanilor din poker Evenimentul principal al PCA a avut loc între 7 și 13 ianuarie și a avut un buy-in în valoare de 10,000 + 300 de dolari. Nu au lipsit cei mai talentaţi jucători de poker la nivel mondial, dar și sute de calificaţi PokerStars din toate regiunile de pe glob, pentru a se confrunta în această bătălie a sumelor uriașe de bani, dar și a prestigiului. În concurs au intrat 987 de jucători, în competiţia pentru cei 1,859,000 de dolari oferiţi pentru primul loc. Turneul a fost cucerit în acest an de bulgarul Dimitar Danchev, 50 CASINO INSIDE NR. 31

After 10 full days of action in the tenth anniversary of the Pokerstars Caribbean Adventure (PCA), a total of 41 players were awarded in the Bahamas, and the rewards have totaled millions of dollars. With a memorable Main Event and a suite of other competitions held during the period of 5 to 14 January, this tournament certainly marked Atlantis Resort and Casino on Paradise Island in the Bahamas, on a map of World Poker. Main Event – Titans poker race The main event of the PCA held between 7 and 13 of January had a buy-in of $ 10,000 + $ 300. The the most talented poker players worldwide were here, but also


poker hundreds of PokerStars qualifiers from all regions of the world, to confront in this battle of huge money, and prestige. 987 players entered in the competition for those $1,859 million offer for first place. The tournament was won this year by the Bulgarian Dimitar Danchev, who confessed that the game of the final table was one of the hardest of his life, it was a lot of pressure, but he managed to maintain calm and to make the best game of his life. A suite of PcA 2013 Premiers This year Bulgaria scored its first victory in a major live event, with Dimitar Danchev, who won the Main Event, walking away with nearly $ 2 million. The American star of the event was Scott Seiver, who won the Super High Roller $100,000 tournament, cashing 2,003, 480 $ and the American player Vanessa Selbst was the winner of the $25,000 High Roller. She won 1,424,420$ that Vanessa, with which Vanessa became the woman with the highest winnings obtained from poker in all its history, almost 7,000,000 million dollars. There were six players who each won over one million dollars, a record that was accomplished by very few poker festivals. A champion of perseverance Dimitar Danchev is a 27-year-old player who has qualified for the PCA 2013 with $700 and after six days of play he turned his investment into a title and an outstanding reputation. It is the first PCA title for Bulgaria, won in a fierce competition against 987 players, for a total winnings fund of 9,573,900 $. The earnings from poker of Danchev before PCA 2013 totalized $1 million, making him part of the top of Bulgarian player. Danchev has climbed from the last position on the final table, directly on top of the podium. Lady’s Event Trophy brought in România 2013 PCA Lady’s Event garnered 66 players and the prize fund for the 8 finalists was of US $ 66,000. Throughout the competition, the winner, Corina Lupașcu, a Romanian, was silent, focusing more on the game; otherwise being a passionate player, who inherited this passion from her the family.

DiMiTAR DANcHEv

care a mărturisit că jocul de la masa finală a fost unul dintre cele mai grele din viaţa lui, că a avut parte de multă presiune, dar a reușit să își menţină calmul și să facă cea mai bună partidă a lui. o suită de premiere ale PcA 2013 Bulgaria a marcat în acest an prima victorie în cadrul unui eveniment live major, cu Dimitar Danchev, care a cucerit Main Eventul, plecând acasă cu aproape 2 milioane de dolari. Vedeta americană a evenimentului a fost Scott Seiver, care a câștigat turneul Super High Roller de 100,000 de dolari, băgând în cont 2,003,480 de dolari, iar jucătoarea americană Vanessa Selbst a fost învingătoarea de la High

coRiNA LUPAŞcU NR. 31 CASINO INSIDE 51


poker

ScoTT SEivER

Roller-ul de 25,000 de dolari. Ea a câștigat 1,424,420 de dolari, sumă cu care Vanessa devine femeia cu cele mai mari câștiguri obţinute din poker în toată istoria sa, aproape 7,000,000 de dolari. Au fost șase jucători care au luat fiecare peste un milion de dolari, record care nu a fost întâlnit în multe festivaluri de poker.

Carter has gained poker experience online, and testified that it is by far the biggest win of her in a poker competition. With the money won, she aims to take a residence visa for the United States, where she lives now.

Un campion la proba perseverenţei Dimitar Danchev este un jucător în vârstă de 27 de ani care s-a calificat la PCA 2013 cu 700 de dolari și după șase zile de joc și-a transformat investiţia într-un titlu și un renume remarcabile. Este primul titlu PCA cucerit pentru Bulgaria, într-o competiţie acerbă împotriva a 987 de jucători, pentru un fond total de premii de 9,573,900 de dolari. Câștigurile realizate din poker de Danchev până la momentul PCA 2013 totalizau 1 milion de dolari, fiind în topul jucătorilor bulgari. Danchev a urcat din penultima poziţie de pe tabloul mesei finale direct în fruntea podiumului.

Unexpected Result for the Super High Roller The winner of the Super High Roller, Scott Seiver, spent the last day of the quarter in an exciting battle with David Sands, who has held the advantage in chips. The duel between the two had a stake of more than $ 2 million, won by Seiver after 10 hours spent at the game table. From the beginning, Seiver has been ranked the 6th in number of chips, and Sands was ahead of the game throughout the day. In the last hand of headsup, Sands had K♥ 4♦ and entered all in from the small blind for 1,865,000 chips. Seiver called immediately with A♣ 7♠. The flop came with Q♦ 8♦ 5♦ giving Sand the possibility of a flush, but the turn and River came 9♥ 3♥ and resulted in Seiver's victory. The 10th edition of the Pokerstars Caribbean Adventure was as expected, it brought a lot of money, fame and respect to the winners. We hope that next year, the Romanian players will confirm their talent and will be among the winners, because they can be.

Trofeul Lady’s Event adus în România PCA Lady’s Event 2013 a adunat 66 de jucătoare, iar fondul de premii a fost de 66,000 de dolari, pentru cele 8 finaliste. Câștigătoarea Corina Lupașcu, o româncă, a fost tăcută de-a lungul competiţiei, concentrându-se mult la joc; fiind de altfel o jucătoare împătimită, care a moștenit această pasiune din familie. Corina și-a creat experienţa în poker în mediul online, și a mărturisit că acesta este de departe cel mai mare câștig al ei într-o competiţie de poker. Cu banii câștigaţi, ea își propune să își ia o viză de ședere în Statele Unite, unde de altfel locuiește acum. Final neașteptat la Super High Roller Câștigătorul Super High Roller, Scott Seiver, a petrecut ultima zi a competiţiei într-o luptă incitantă cu David Sands, care a deţinut avantajul la fise. Duelul dintre cei doi a avut o miză de peste 2 milioane de dolari, câștigaţi de Seiver după 10 ore petrecute la masa de joc. La început, Seiver a fost pe locul 6 la chipuri, iar Sands a condus detașat pe toată durata zilei. La ultima mână din heads-up, Sands a avut un K♥4♦ și a intrat all in din small blind pentru 1.865.000 de fise. Seiver a dat call imediat cu A♣7♠. Pe flop a venit Q♦8♦5♦ lucru ce-i oferea posibilitatea lui Sands unui draw la culoare, însă turn-ul, un 9♥ și riverul 3♥ au dus la victoria lui Seiver. A 10-a ediţie Pokerstars Carribean Adventure a fost pe măsura așteptărilor, a adus bani multi, faimă și respect câștigătorilor. Sperăm că la anul jucătorii români să confirme talentul lor și să fie printre învingători, pentru că se poate. 52 CASINO INSIDE NR. 31


Turnee de poker în toată lumea Poker tournaments worldwide

Cazinou, eveniment Data turneului Casino, event Tournament data 11 Februarie/February 2013 12 Februarie/February 2013 12 Februarie/February 2013 13 Februarie/February 2013 13 Februarie/February 2013 Bucuresti 14 Februarie/February 2013 15 Februarie/February 2013 Hotel Howard Johnson 15 Februarie/February 2013 16 Februarie/February 2013 16 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013

Cazinou, eveniment Data turneului Casino, event Tournament data 13 Februarie/February 2013 13 Februarie/February 2013 14 Februarie/February 2013 14 Februarie/February 2013 14 Februarie/February 2013 15 Februarie/February 2013 15 Februarie/February 2013 15 Februarie/February 2013 16 Februarie/February 2013 UKIPT Cork 16 Februarie/February 2013 16 Februarie/February 2013 Rochestown 16 Februarie/February 2013 Park Hote 17 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013 18 Februarie/February 2013 54 CASINO INSIDE NR. 31

Tipul turneului Tournament type Super Satelit live pentru Main Event Super Satelit live pentru Main Event, ziua 1A Side Event #1, Ziua 1 Main Event, Ziua 1A Super Satelit live pentru Main Event, ziua 1B Main Event, Ziua 1B Main Event Ziua 2 Side-event #2 Main Event Ziua 3 (Featured table) Side Event #3 Main Event – masa finală Side Event #1 – masa finală Side Event #2 – masa finală Side Event #3 – masa finală

Buy-in 230 RON R+A 230 RON R+A 180+20 EUR Second Chance 910+90 EUR, Second Chance 230 RON R+A 910+90 EUR, Second Chance 910+90 EUR 200+100+30 EUR Knockout 910+90 EUR 300+50 RON R+A 910+90 EUR 180+20 EUR Second Chance 200+100+30 EUR Knockout 300+50 RON R+A

Tipul turneuluii Tournament type NL – Holdem 6 Handed NL - Holdem Unlimited Re-buy Super Satellite to ME Main Event Day 1A NL - Holdem Unlimited Re-buy Super Satellite to ME NL – Holdem Turbo Main Event Day 1B NL – Holdem Re-buy – Super Satellite to High Roller NL – Holdem Turbo Bounty, €50 Bounty on each player Main Event Day 2 NL – Holdem 1R1A Satellite to High Roller (Add on 5,000 chips) NL – Holdem High Roller Day 1 - 8 Handed NL – Holdem Day 1 Main Event Day 3 NL – Holdem High Roller Day 2 NL –Holdem Day 2 PL - Omaha NL – Holdem Turbo Deepstack Main Event Final Table

Buy-in €100 + €10 €50 + €5 €700 + €70 €50 + €5 €100 + €10 €700 + €70 €100 + €10 Rebuys - €50 €100 + €50 + €10 €150 + €15 €2,000 + €150 €300 + €30

€200 + €20 €150 + €15


Poker TournamenTs Cazinou, eveniment Casino, event

IPT SAINT VICENT Casino de la Vallée

Cazinou, eveniment Casino, event

Data turneului Tournament data 23 Februarie/February 2013 23 Februarie/February 2013 24 Februarie/February 2013 24 Februarie/February 2013 25 Februarie/February 2013 25 Februarie/February 2013 25 Februarie/February 2013 25 Februarie/February 2013 25 Februarie/February 2013 26 Februarie/February 2013 26 Februarie/February 2013 26 Februarie/February 2013 26 Februarie/February 2013 26 Februarie/February 2013 27 Februarie/February 2013 27 Februarie/February 2013 27 Februarie/February 2013 27 Februarie/February 2013 27 Februarie/February 2013 28 Februarie/February 2013 28 Februarie/February 2013 28 Februarie/February 2013 28 Februarie/February 2013 28 Februarie/February 2013 01 Martie/March 2013 01 Martie/March 2013 01 Martie/March 2013 2 Martie/March 2013 2 Martie/March 2013 2 Martie/March 2013 3 Martie/March 2013 3 Martie/March 2013 3 Martie/March 2013 3 Martie/March 2013 04 Martie/March 2013 Data turneului Tournament data 14 Februarie/February 2013 14 Februarie/February 2013 14 Februarie/February 2013 15 Februarie/February 2013 15 Februarie/February 2013

Tipul turneuluii Tournament type High Stakes Phase 1 Satellites High Stakes Phase 2 Satellites $150 No Limit Hold’em High Stakes Satellites $120 Rebuy No Limit Holdem

16 Februarie/February 2013

$550 No Limit Hold’em Flight 1 Repechage/ Accumulator JOHN AUFDEMKAMPE Challenge $150 NLH Ladies Deepstack Challenge $550 No Limit Hold’em Flight 2 Repechage/ Accumulator JOHN AUFDEMKAMPE Challenge No Limit Hold’em 2nd Chance $550 No Limit Hold’em Day 2 Repechage/ Accumulator JOHN AUFDEMKAMPE Challenge $330 No Limit Hold’em Main Event Phase 1 Satellite Main Event Phase 2 Satellite 6-Handed No Limit Hold’em (132 max) Main Event Satellite 6-Handed Day 2 Final Table Last Chance Main Event Satellite Main Event Day 1A Main Event Day 1B Terminator No Limit Hold’em Main Event Day 2 High Stakes No Limit Holdem Main Event Day 3 Teams No Limit Hold’em Main Event Final Table Pot Limit Omaha

17 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013

ANZPT PERTH Crown Casino

Tipul turneuluii Tournament type MINI IPT - Day 1A Turbo Event MINI IPT - Day 1B Turbo Event MINI IPT - Day 2 IPT Satellite Super Turbo Event IPT Satellite Super Turbo Event MINI IPT - Day 3 IPT Satellite Unlimited Rebuys Super Turbo Event IPT Satellite Super Turbo Event MINI IPT - Final Table IPT Satellite Unlimited Rebuys Super Turbo Event IPT Satellite Super Turbo Event IPT - Day 1A (5 Days Event) OMAHA Free Reloaded IPT Ladies Event IPT Satellite Super Turbo Event IPT - Day 1B (5 Days Event) IPT Side 1K Satellite Super Turbo Event IPT - Day 2 1K REENTRY Side Event (2 Days Event) Bounty Turbo Event IPT - Day 3 1K REENTRY Side Event - Day 2 (Registration closed) IPT Special Event Turbo WIN THE BUTTON Turbo Event IPT - Final Table

17 Februarie/February 2013 18 Februarie/February 2013 18 Februarie/February 2013 19 Februarie/February 2013 19 Februarie/February 2013 19 Februarie/February 2013 20 Februarie/February 2013 20 Februarie/February 2013 20 Februarie/February 2013 20 Februarie/February 2013 21 Februarie/February 2013 21 Februarie/February 2013 22 Februarie/February 2013 22 Februarie/February 2013 23 Februarie/February 2013 23 Februarie/February 2013 24 Februarie/February 2013 24 Februarie/February 2013

Buy-in €360+€40 €100+€20 €360+€40 €100+€20 €230+€20 €100+€20 €230+€20 €100+€20 €100+€20/€50 €100+€20 €230+€20 €100+€20 €100+€20/€50 €100+€20 €230+€20 €100+€20 €2.000+€200 €400+€40 €150+€20 €230+€20 €200+€20 €2.000+€200 €150+€20 €200+€20 €1.000+€100 €100+€100+€20

€300+€30 €200+€20

Buy-in $120 ($100+$20) $420 ($400+$20) $150 ($130+$20) $420 ($400+$20) $120 ($100 + $20) w $100 rebuys/single/double add on $550 ($500 + $50) $150 ($130+$20) $550 ($500 + $50) $250 ($225+$25)

$330 ($300+$30) $65 ($55+$10) $250 ($220+$30) $550 ($500 + $50) $250 ($220+$30) $460 ($440 + $20) $2200 ($2000 + $200) $2200 ($2000 + $200) $275 ($150 + $100 + $25) $4000 ($3800 + $200) $440 ($400 + $40) $330 ($300+$20) w $200 single or $300 triple add on NR. 31 CASINO INSIDE 55


Poker TournamenTs

Cazinou, eveniment Data turneului Casino, event Tournament data 13 Februarie/February 2013 14 Februarie/February 2013 14 Februarie/February 2013 15 Februarie/February 2013 15 Februarie/February 2013 16 Februarie/February 2013 16 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013 17 Februarie/February 2013 Party Poker 17 Februarie/February 2013 WPT Vienna 18 Februarie/February 2013

Montesino

18 Februarie/February 2013 18 Februarie/February 2013 19 Februarie/February 2013 19 Februarie/February 2013 19 Februarie/February 2013 20 Februarie/February 2013 20 Februarie/February 2013 20 Februarie/February 2013 21 Februarie/February 2013 21 Februarie/February 2013 21 Februarie/February 2013 22 Februarie/February 2013 22 Februarie/February 2013 22 Februarie/February 2013 22 Februarie/February 2013 22 Februarie/February 2013 22 Februarie/February 2013 22 Februarie/February 2013 23 Februarie/February 2013 23 Februarie/February 2013 23 Februarie/February 2013 24 Februarie/February 2013 24 Februarie/February 2013 24 Februarie/February 2013

Cazinou, eveniment Data turneului Casino, event Tournament data Fri. February 8, 2013 Sat. February 9, 2013 Sun. February 10, 2013 Sun. February 10, 2013 WPT Lucky Hearts Sun. February 10, 2013 Mon. February 11, 2013 Poker Open Mon. February 11, 2013 Mon. February 11, 2013 Seminole Hard Tue. February 12, 2013 Rock Hotel Tue. February 12, 2013 56 CASINO INSIDE NR. 31

Tipul turneului Tournament type WPT Opening Satellite WPT Opening Day 1A NLH Bounty Freezeout WPT Opening Day 1B Pot Limit Omaha WPT Opening Day 1C NLH Turbo WPT Opening Day 2 Planetwin365 Bounty WPT Main Event Satellite WPT Main Event Satellite WPT Opening Final WPT Main Event Satellite WPT Main Event Day 1A WPT Satellite for Main Event Day 1B NLH Late Night Turbo WPT Main Event Day 1B PLO Satellite for High Roller Event WPT Main Event Day 2 The PartyPoker WPT Experience Day 1 NLH 8max WPT Main Event Day 3 Final NLH 8max NLH The Big Game The PartyPoker WPT Experience Day 2 Satellite for High Roller Event PartyPoker & WPT VIP Players Party WPT Main Event Day 4 NLH High Roller Event NLH WPT Final High Roller Final 115 Last Chance Turbo

Tipul turneului Tournament type No Limit Hold’em Championship Event Day 1A No Limit Hold’em Championship Event Day 1B No Limit Hold’em Championship Event Day 2 No Limit Hold’em (Black Chip Bounty) No Limit Hold’em No Limit Hold’em Championship Event Day 3 Pot-Limit Omaha (Double Stack) No Limit Hold’em No Limit Hold’em Championship Event Final Day No Limit Hold’em

Buy-in 40 € 300€+40€ 220€ + 100€ Bounty 300€+40€ 300€+30€ 300€+40€ 100€+15€ 400€+40€ 40€ unl. Re-Buy + 1 Add on of 30€ 115€ Buy-in 100€ unl. Re-Buy + 1 Add on of 100 340€ + 30€ 3.200€+300€ 115 unl. Re-Buy + 1 Add on of 100 200€+30€ 3.200€+300€ 500€+50€ 1.000€+100€ 300€+30€ 1.000€+100€

500€+50€

1.000€+100€

9.700€ + 300€ 115 + 1RB of 100

Buy-in $3,500

240 125 240 $300 150


e sid n I e ino azin s a g C ta e ma s i v re Insid u o tr en asin p C e at or t f i siv vely u l c si Ex xclu E

CORINA LUPAȘCU

MY DREAM IS TO PLAY A WSOP MAIN EVENT 58 CASINO INSIDE NR. 31


POKER

CORINA LUPAȘCU

Visul meu este să joc un Main Event WSOP Corina este din București, dar momentan locuiește în Franţa. A absolvit Academia Naţională de Educaţie Fizică și Sport, are o diplomă în Marketing Internaţional Sportiv la Universitatea Shophia Antipolis din Nice, dar a ales să lucreze în industria de gambling ca și crupier de unde a dobândit pasiunea pentru poker. La 33 de ani Corina este necăsătorită și a reușit o performanţă greu de egalat, câștigând Poker Stars Carribean Adventure Lady’s Event 2013. De când ești jucătoare de poker? Când și cum ai început? Am început să joc poker la sfârșitul anului 2009. Am dealărit poker un sezon la cazinoul unde lucram, mi-a plăcut și am zis să încerc și de partea cealaltă a mesei. La început au fost turnee mici, dar primul turneu important l-am jucat în 2010 în Monte Carlo, Lady’s Event.

Corina is from Bucharest, but currently lives in France. She graduated from the National Academy of Physical Education and Sports, has a degree in International Sports Marketing from Shophia Antipolis University in Nice, but chose to work as a dealer in the gambling industry, where she discovered her passion for poker. The 33-year-old Corina is unmarried and has had a performance difficult to equal, she won the Poker Stars Caribbean Adventure Lady’s Event in 2013. You are a poker player for how long? And how did you begin? I started to play poker at the end of 2009. I have dealt poker for a season in the casino where I worked at that time, I liked it and I said to myself to also try it on the other side of the table. In the beginning I went to small tournaments, but the first important tournament I’ve played in is 2010 Monte Carlo, Lady’s Event. Do you play professional poker or is it just a hobby for you? At first I played occasionally, not even a hobby, I was hoping to gain experience to be able to participate in bigger tournaments. In the last period, I played online a lot and when I afford it I also participate in live

Joci poker la nivel profesionist sau este doar un hobby pentru tine? La început a fost ocazional, nici măcar hobby nu îl puteam numi, speram să dobândesc experienţă să fac faţă în turnee mai mari. În ultima perioadă am jucat mult online și cât îmi permit, merg și la turnee live . Ce preferi să joci mai mult, poker online sau turnee live? De ce? Jocul online este mai accesibil. Turneele online sunt cu buy-in mic și mulţi jucători, este tot ce îmi permit acum. Live joc rar. Ce înseamnă pentru tine clasarea pe locul 1 la Poker Stars Carribean Adventure Lady’s Event 2013? Câștigarea turneului din Bahamas îmi dă încredere, mult mai multă siguranţă în joc și 22,000 de dolari în cont. A fost greu, a fost ușor? Care crezi că au fost atuurile tale? Nu a fost ușor să câștig, am avut răbdare și noroc. Au fost momente când am rămas în 4,000 de fise NR. 31 CASINO INSIDE 59


POKER tournaments. What do you like playing more, online poker or live tournaments? Why? The online game is more accessible. Online tournaments have small buy-ins and many players, this is what I can afford now. I rarely play live. What does the 1st place in Poker Stars Caribbean Adventure Lady ‚ s Event 2013 mean to you? Winning the tournament from the Bahamas gives me confidence, much more trust in the game and $ 22,000 in my account. Was it difficult, was it easy? Which were your strengths, in your opinion? It was not easy to win, I had patience and luck. There have been times when I have had only 4,000 chips (10,000 starting stack) left, but I recovered and I won. Is it harder to play against women than against men? Do you approach the game differently? I always thought that it’s harder to play against women; they are more serious in the game. I do not have different strategies when playing against women, I approach the game in the same way, regardless of the person I have in the front of me. (10,000 stack de început) dar mi-am revenit și am câștigat. E mai greu să joci împotriva altor femei decât contra bărbaţilor? Abordezi jocul altfel? Întotdeauna am crezut că e mai greu să joci contra femeilor, sunt mult mai seriose în joc. Nu am strategii diferite când joc împotriva femeilor, eu abordez jocul la fel, indiferent de persoana pe care o am în faţă. Vanessa Selbst a câștigat High Rollerul, tu ai câștigat Lady’s Event la PCA 2013. Care crezi că va fi viitorul pokerului o dată cu implicarea tot mai puternică a femeilor în acest joc considerat al bărbaţilor? În ultimii ani prezenţa feminină în turneele mari este una numeroasă, probabil că va crește și mai mult în viitor. Din ce în ce mai des, pe podium, la competiţiile mari, întâlnim și femei, ceea ce arată că nu este un sport (joc) al bărbaţilor. Jocul este același indiferent de cine este jucat, femeie sau bărbat. Una din cauze cred că este partea financiară, bărbaţii investesc mai mult în poker decât femeile. Ce intenţionezi să faci mai departe cu pokerul. Vei continua să mergi la turnee live, vei juca mai mult online? Voi continua și încerca să joc mai mult live, visul meu este să joc un Main Event la WSOP. Online voi încerca să obţin bani să-mi îndeplinesc visul. Ce mesaj ai pentru toate domnișoarele și doamnele care vor să se apuce de poker, dar poate nu îndrăznesc s-o facă? Nu este ușor să câștigi, dar nici imposibil. Nu trebuie să se lase intimidate, pokerul nu este numai un joc de noroc, trebuie și știinţă, dacă știu jocul și au răbdare, rezultatele vor veni. 60 CASINO INSIDE NR. 31

Vanessa Selbst won the High Roller, you won WSOP Lady’s Event 2013. What do you think will be the future of poker once women involve more in this „manly” game as the men? In last few years the female presence in big tournaments is large, probably will grow even more in the future. Increasingly more often, we also find women on the podium of the big competitions, which shows that it is not a “manly” sport (game). The game is the same no matter who is playing it, woman or man. I believe that one of the reasons it is considered so, is the financial side, men invest more in poker than women do. What do you intend to do in the future in regard to poker? Will you keep going to live tournaments, or will you play more online? I will continue and try to play more live, my dream is to play a WSOP Main Event. Online, I will try to obtain money to fulfill my dream. What message do you have for all ladies who want to try playing poker, but do not dare to do so? It is not easy to win, but it is not impossible either. You don’t have to let yourself be intimidated, Poker is not only a game of chance, it is also about science, if you know the game and you have patience, the results will come.


2013, ANUL GAMBLINGULUI!

2013 - The Year of Gambling! Anul nou chinezesc va debuta pe 10 februarie 2013 sub semnul Șarpelui Negru de apă, iar în lume cred că anul 2013 va fi Anul Gamblingului. După o criză ce se vede treaba, se prelungește, operatorii de gaming din toată lumea se pregătesc încet, dar sigur, să culeagă roadele crizei. Cum așa? E simplu. După ani în care nu au vrut, dar n-au avut ce face, și au tăiat și tot tăiat din diverse cheltuieli sau au micșorat costurile, industria de gambling de pretutindeni face pregătiri intensive de revenire. Cine a fost deștept și a înţeles că efectele crizei economice poate să-i aducă beneficii a pus cărămidă peste cărămidă și a început să construiască. În special a început să aprecieze clientul și nevoile sale. Cazinouri live. Ca să vă dau un exemplu, în anii de dinaintea crizei aveam 16-18 cazinouri live în România din care vreo 12 în capitală, iar acum au mai rămas doar 8 în toată ţara: Casino Bucharest, Grand Casino Marriott, Grand Casino Hilton, Queen Casino, Casino Platinum, Casino Metropolis București, Casino Metropolis Timișoara, Casino Vesuvius din Brașov. Numai anul trecut s-au închis 3 stabilimente de acest gen în București: Casino Mirage pe la începutul anului 2012, Casino Palace în primăvară și Phoenicia Casino care se închide și se deschide o dată pe an. Închiderea lui Casino Palace a fost o lovitură de imagine pentru industria noastră, a fost ca un verdict medical dureros ce-l dai unui pacient bolnav, căruia i-ai tot spus de ani de zile că prezintă simptome grave de boală. Slot-room. În schimb, piaţa sălilor de joc a crescut ușor, a fost mult 62 CASINO INSIDE NR. 31

The Chinese new year starts on February 10, 2013 under the sign of the Black Water Snake and I believe that 2013 will be the Year of Gambling for the world. After a crisis that as one can see, continues, the gaming operators from around the world are slowly but surely, getting ready to harvest the fruits of the crisis. How so? It's simple. After years in which although they did not want, but had no choice but to cut and cut expenses or reduce costs, the gambling industry everywhere makes intensive preparations to come back. Who was smart enough and understood that the effects of the economic crisis can bring benefits to put brick over brick and began to build. In particular, he began to appreciate the customer and his needs. Live Casinos. For example, before the crisis we had 16-18 live casinos in Romania, of which about 12 in the capital of the country, and now we have only 8 left in the entire country: Casino Bucharest, Grand Casino Marriott, Grand Casino Hilton, Queen Casino, Casino Platinum, Casino Metropolis Bucharest, Casino Metropolis Timisoara, Casino Vesuvius Brasov. Last year alone, 3 establishments of this type from Bucharest closed their gates: Casino Mirage early 2012, Palace Casino in spring and Casino Phoenicia that closes and opens once a year. The end of Palace Casino was a image blow for our industry, it was like a painful medical verdict given to a sick patient, to whom year after year you have told that he shows signs of serious illness. Slot-rooms. The gaming rooms market instead, has slightly increased and was much more dynamic. On one side some rooms were closed, on


GAMBLING mai dinamică. Pe de-o parte s-au închis săli, pe de alta, s-au deschis alte locaţii, dar cu siguranţă numărul sălilor nou lansate a fost mai mare. Mare parte din jucătorii de live au migrat aici. Credem că și în acest an organizatorii de sloturi se vor întări. Companii importante din domeniu anunţă deschideri de săli noi și asta ne bucură. Depinde numai de ei să reușească să menţină această stare bună de fapt și să n-o ia și ei în jos.

the other, other opened in different locations, but the number of new ones was definitely higher. Most of the live players migrated here. We believe that this year also the slots organizers will boost. Major companies in the industry announced new gaming rooms and openings and we enjoyed that. It depends only on them to succeed and to maintain this good state and not to go down also.

Producătorii. Piaţa producătorilor și importatorilor de aparate slotmachine (cu precădere) a consemnat 2012 ca fiind un an bun. Nu au existat mari lansări de aparate noi, dar ceea ce au oferit aceștia operatorilor și implicit jucătorilor ca mașină de joc sau jackpot, a mulţumit. Producătorii români fac cinste industriei noastre și chiar dacă veniturile provin în ultimul timp din activităţi de service și mai puţin din vânzare de aparate, ei merită respectul nostru. În schimb importatorii au intuit că piaţa românească este una plină de oportunităţi și tatonează ușor-ușor posibilităţi de colaborare în România.

The Producers. The manufacturers and importers of slot-machine (mainly) decreased 2012 as a good year. There were no major releases of new appliances, but their offer to operators and by default to the players, gaming machine or jackpot, pleased everybody. Romanian producers do honor our industry and even if their income derived lately from service activities and less from machine sales, they deserve our respect. Instead, importers have intuit that the Romanian market is full of opportunities and slow by slow through out a feeler looking for opportunities of collaboration in Romania.

Pariuri. Piaţa de pariuri offline, pe de altă parte, este într-o stagnare cu ușoare semne de regres. Încă nu s-a închis nimeni, dar există posibilitatea ca anul acesta să asistăm, din păcate, la pierderi în rândul operatorilor de aici. Cu toate că au beneficiat de aportul mediatic al unor evenimente sportive majore cum ar fi Olimpiada de Vară de la Londra și Campionatul European de Fotbal 2012, anul trecut, cei care manageriază afaceri în acest domeniu, s-au plâns de scăderea numărului de jucători, de concurenţa neloială ce vine din online, și în general de volume mici de bani jucaţi. Biletelor cu mize mici, cu una, maxim două partide pe ticket revenindu-le mare parte din volumele de vânzări ale caselor de pariuri offline.

Betting. The offline betting market, on the other hand, is in a standstill with slight signs of backsliding. Not yet been closed, but there is the possibility that this year we will assist, alas, losses among its operators. Although they have benefited from the media contribution of certain major sporting events such as the summer Olympics in London and the European last year’s Football Championship 2012, the managers of this business, have complained about the decrease of the number of players, the unfair online competition, and more generally of the small amounts of money played. For tickets with small stakes, with one, maximum two matches on the each ticket, represent the majority of the sales of the bookmakers.

Poker. Ce se întâmplă cu pokerul? Aici este de lăudat efortul festivalului de poker, PokerFest, ce a intrat în al treilea an de existenţă. Cel care manageriază aici frâiele companiei, domnul Sorin Constantinescu, face eforturi admirabile în a oferii jucătorilor de poker de la noi din ţară și chiar celor străini, un „poker tour” organizat impecabil – un field numeros de jucători indiferent de orașul unde poposește caravana PokerFest, un prize-pool consistent și o echipă foarte profesionistă și cu experienţă. Eforturile se văd și noi, cei de la Casino Inside, le apreciem și le spunem: Bravo! Rămânând tot în zona pokerului, aș semnala închiderea lui Gpoker Club din București, care consimţește eșecul meselor de poker electronice pe piaţa noastră și în rândul jucătorilor, mai cu seamă. Pur și simplu, nu a mers.

Poker. What's going on with poker? Here is praised the effort of The Poker Festival, PokerFest, in its third year of existence. The manager here, Mr. Sorin Constantinescu, makes admirable efforts to provide poker players from throughout the country and even abroad, an impeccably organized "poker tour" – a field of players regardless of the city where the PokerFest caravan arrives, a rich prize-pool and a very professional and experienced team. The efforts are seen and we, at Casino Inside, value them and say: Bravo! Also in regard to poker, I would note the closure of Gpoker Club of Bucharest, which confirms the failure of the electronic poker tables on our market and among the players, especially. Simply did not work.

Loteria Română. Venirea lui Dan Ghiţă și a echipei sale a adus un suflu nou Loteriei Române. Chiar dacă tânăr, venit dintr-un mediu privat concurenţial puternic, Dan Ghiţă a pus punctul pe „I” încă de la începutul mandatului său. A transmis un semnal de alarmă faţă de managementul ce a funcţionat în trecut aici, a condamnat ”contractele cu grecii” ca fiind păguboase pentru Loterie și implicit pentru Statul Român ca acţionar unic și a propus o abordare managerială profesionistă și implicată în binele instituţiei. Din păcate, birocraţia „monstruoasă” găsită aici a împiedicat lucrurile să meargă înainte în ritmul dorit. Însă, apreciem munca și eforturile depuse la Loteria Română în ultimul timp și sperăm că cei ce sunt în măsură să-i ajute pe cei de aici, s-o facă. Să nu uităm că, în toată lumea, companiile loteristice din fiecare ţară reprezintă unul dintre cei mai importanţi concurenţi în piaţa jocurilor de noroc. La fel ar trebui să se întâmple și în România, iar Loteria Română are potenţialul să demonstreze acest lucru. Online. Aici lucrurile au rămas „așa cum am stabilit”. Legislaţie avem,

Romanian Lottery. The arrival of Dan Ghiţă and his team brought a new spirit to the Romanian Lottery. Even though the young man came from a private strong competitive environment, Dan Ghiţă crossed the t’s at the beginning of his term. He sent a wake-up call to the ex management here, condemned “the contracts with the Greeks" as being unprofitable for the Lottery, and hence for the Romanian State as sole shareholder and proposed a professional and engaging management approach and of the institution. Unfortunately, the "monstrous" bureaucracy found here, stopped things to get ahead as wanted. However, we appreciate the hard work and efforts of the Romanian Lottery lately and we hope that those who are in a position to help the people here, will do so. Let us not forget that, the lottery companies worldwide, from each country, represent some of the most important competitors in the gaming market. The same should happen in Romania, and the Romanian Lottery has the potential to demonstrate this. Online. Things had remained "as set" here. We have legislation, but it is unfeasible for today's market conditions. The State looses money NR. 31 CASINO INSIDE 63


GAMBLING

dar este inaplicabilă în condiţiile pieţei de astăzi. Statul pierde bani pentru că nu ia încă decizia ce i-ar putea aduce în visterie milioane de euro. Nerenunţarea la cei 25% impozit din câștigul jucătorului, Autoritatea de Reglementare și Control care încă nu este funcţională, siteurile considerate ilegale nu sunt banate, sunt doar câţiva factori ce contribuie la starea de confuzie de pe piaţa online de la noi. Jucătorii. Chiar dacă în economia românească nu se mai fac bani ușor, iar motorul acesteia – imobiliarele – sunt acum la pământ, totuși există jucători ce joacă pe toate palierele gamblingului, atât cel offline cât și cel virtual. Românilor le place să joace, să se distreze, și cred că asta îi face puţin și cunoscători și pretenţioși. Pe zona de live apreciază o atmosferă relaxată, cu muzică și mâncare bună, cu tombole și concursuri de tot felul. În ce privește mixul de mașini de joc, jucătorul știe ce vrea, este atent și nu este reticent la nou, chiar dacă unii dintre ei fac câteodată o „fixaţie” pe un joc. Însă, jucătorul român mai are nevoie de timp pentru „a se rafina” și a înţelege că norocul nu trebuie forţat; întotdeauna, întocmirea unui buget, a unei sume de bani dedicată jocului, este calea de urmat în „gamingul fără durere”. Statul și legislaţia. 2012 a fost un an al „tulburărilor politice”, așa că nu pot spune că a fost exact ce trebuia industriei noastre. Sperăm că după ce se așează lucrurile, după a doua jumătate a anului 2013, să existe premize pentru discuţii între factorii guvernamentali decizionali și asociaţiile profesionale și patronale din industria noastră privind îmbunătăţirea cadrului legislativ cu implicaţii favorabile în business. Concluzii. Cred că anul ce d-abia s-a încheiat nu a fost unul rău, dar nici unul de ţinut minte. Piaţa de gambling a recepţionat în continuare efectele crizei economice, dar cu toate acestea s-a ţinut tare și a reușit să diminueze la minimum repercusiunile negative. Să nu uităm că piaţa noastră generează mii de locuri de muncă și milioane de euro plătiţi sub formă de taxe și impozite la stat. Lucrurile acestea sunt punctele noastre forte și trebuie să le amintim mereu în dialogul cu autorităţile. Previziuni. Cred că 2013 poate fi un an favorabil pentru piaţa jocurilor de noroc de la noi și stă doar în puterea noastră să alegem cele mai bune căi de comunicare și modalităţi de implicare pe mai departe, cu implicaţii benefice, astfel încât la finalul acestui an să zicem că 2013 a fost Anul Gamblingului. Eu unul așa simt. În ediţia viitoare a lui Casino Inside vom continua analiza noastră, dar ne vom concentra pe gamingul internaţional.

64 CASINO INSIDE NR. 31

because it yet does not take a decision that could bring millions of EURO to the Treasury. Holding on to the tax of 25% of the players’s winning, the Regulatory and Supervisory Authority that is not yet functional, illegal sites which are not banned, are just some of the factors contributing to the confusion on the autochthon online market. The Players. Even if in the Romanian economy one can no longer make money easily, and its engine – real estate – is now down, however there are players playing on all types of gambling, both offline and online. Romanians like to play, to have fun, and I believe that this makes them a little connoisseurs and demanding. When playing live they appreciate a relaxed atmosphere, with music and good food, with tombola and contests of all kinds. In terms of the mix gaming machines, the player knows what he wants, he is carefully and is not reluctant to new, even if some of them are sometimes "fixed" on a game. However, the Romanian player still needs time to "refine" and to understand that luck should not be forced; always, compiling a budget, allocating a certain amount of money to the game, is the way forward, "painless gaming". The State and the Law. 2012 was a year of "political disturbances", so I can't say it was exactly the right thing for our industry. Hopefully after things go in place, after the second half of 2013, there will be preconditions for discussions among government decision makers and professional associations and employers in our industry on improving the legislative framework in order to become favorable to the businessrelated. Conclusions. I think the year just ended was not a bad one, either one to remembered. The Gambling market experienced further effects of the economic crisis, but nevertheless held hard and managed to reduce the negative repercussions to minimum. Let us not forget that our market generates thousands of jobs and millions of dollars paid out in the form of duties and taxes to the State. These things are our strengths and they must always be remembered in the dialogue with the authorities. Forecast. I believe that 2013 may be a favorable year for our gaming market and it is only in our power to choose the best communication paths and ways of engaging further with beneficial implications, so that at the end of this year, to say that 2013 was the year of Gambling. This is how I feel. In the next edition of Casino Inside we will continue our analysis, but we will focus on international gaming.


Să jucăm online: mai Simplu decât Hi-low?

TEXT Mircea Panait

Let’s pLay onLine: is it easier then hi-Low?

Popularitatea jocurilor de cazino este direct influenţată şi de simplitatea acestora. Cu cât mai puţine reguli, cu atât mai uşor de înţeles. Cu cât mai uşor de înţeles, cu atât mai atractiv de jucat. Dacă la acestea se adaugă şi şanse de câştig ce sunt accesibile jucătorilor, atunci jocul devine îndrăgit.

Casino games popularity is directly impacted by their simplicity. The fewer rules, easier to understand. The more comprehensible, more attractive. If winning opportunities that are accessible to players add up, then the game becomes popular.

Fiind întrebat care este jocul meu favorit, am răspuns "Hi-Low", fără nici un dubiu. Am avut în vedere, în primul rând, distracţia oferită. Îmi place să îl joc uneori şi să calculez probabilităţile următoarei extrageri ori să compar cotele date cărţilor pentru fiecare alegere. Este o încercare relaxantă, plăcută, tonică. Numele jocului "Hi-Low", "Mare-Mică" te duce imediat cu gândul la ce ai de făcut, şi anume să iei, să alegi o carte mai mare sau mai mică faţă de altă carte, dintr-un şir considerat aleator. Mai simplu spus: ai o carte dată în funcţie de care alegi una mai mare sau mai mică. Este clar astfel că, ideea centrală a jocului este să tragi/să alegi o carte mai mare sau mai mică decât cartea dealer-ului. În funcţie de tipul de joc, o carte sau mai multe sunt oferite pe masă (cărţi ce aparţin dealer-ului), la fiecare dintre ele existând posibilitate de a opta pentru următoarea carte anticipată: una mai mare sau mai mică. Atunci când cartea extrasă este de aceeaşi valoare cu cartea dealer-ului, în funcţie de tipul de joc, miza este pierdută, sau, după caz, returnată. De cele mai multe ori miza este pierdută, egalitatea fiind doar la nivelul valorii cărţilor. Orice jucător este capabil să aleagă între două cărţi. În funcţie de analiză, de calcule, de fler şi dispoziţie de joc pot fi concepute şi aplicate

When asked which one is my favorite game, I replied without doubt "Hi-Low". Firstly I had in mind, the offered fun. I like to play this game and sometimes I like to calculate probabilities for the next drawing or to compare the data rates for each choice. It is a pleasant, relaxing, tonic task. The name of the game "Hi-Low", makes you to think about what you have to do, namely to take, to choose a card higher than or lower another card, from a line considered random. More simply put: you have a card depending on which you choose a higher or lower one. In this way it is clear that the central idea of the game is to pick/ choose a card higher than or lower the one of the dealer. Depending on the type of game, a card, or more are offered on the table (the cards belonging to the dealer), one could opt for each of them in regard to the next card: higher or lower. When the card drawn has the same value with the one of the dealer, depending on the type of game, the bet is lost, or, where appropriate, returned. Most of the times the bet is lost, equality exists only at the level of the cards. Any player is able to choose between two cards. According to the analysis, calculations, flair and mood of the game various techniques

66 CASINO INSIDE NR. 31


online diverse tehnici pentru acest joc. Pentru fiecare carte a dealer-ului sunt oferite cote cărţii următoare (a jucătorului). Astfel, fiecare jucător ştie în orice moment cât poate câştiga dacă alege o carte mai mare sau mai mică decât cea existentă pe masă. Hi-Low (Mare-Mică) este considerat în categoria jocurilor de masă la cazino, alături de ruletă şi blackjack. Interesant este faptul că putem iniţia şi aplica tehnici diferite în funcţie de apetitul pentru risc al fiecăruia dintre noi. Astfel, un jucător care preferă un stil agresiv şi îşi asumă mai multe riscuri va prefera să aleagă o carte mai mare decât 10 (în medie, ca şi exemplu), în timp ce un jucător mai timid va alege să joace (în medie, ca şi exemplu) o carte mai mare decât 5. Un jucător prudent alege în funcţie de 7 (carte centrală) să joace constant ori cartea mai mare, ori pe cea mai mică. Cei mai îndrăzneţi vor încerca să aleagă corect de mai multe ori consecutiv, mai mare, mai mică, mai mică, mai mare, câştigul fiind unul propoţional cu riscul asumat. Tabelul valorilor şi cotele pentru fiecare carte a dealer-ului A=1 (cea mai mică dintre cărţi - nu există posibilitate de mai mic) < 12.48<2<1.13 6.24<3<1.25 4.16<4<1.39 3.13<5<1.56 2.5<6<1.78 2.08<7<2.08 1.78<8<2.50 1.95<9<3.90 1.57<10<4.70 1.25<J = 12<6.24 1.13<Q=13<12.48 1.04<K=14 (cea mai mare dintre cărţi - nu există posibilitatea de mai mare) Înainte de a începerea jocului, am stabilit următoarea tehnică, astfel încât să existe opţiune pentru fiecare carte aflată pe masă: 1. Nu joc la A şi K. Deci în cazul acestor cărţi pe masă, evit jocul; 2. La Q, J, 10, 9 şi 8 joc Low (Mai mică); 3. La 7 şi 6 evit jocul; 4. La 5, 4, 3 şi 2 joc High (Mai mare). O modalitate de joc relativ prudentă şi care să preîntâmpine eventuale pierderi ridicate. Am ales cazino-ul de la Sportingbet.com, secţiunea jocuri de masă, iar aici Hi-Low Switch, tip de joc care oferă posibilitatea schimbării cărţilor şi, totodată, 3 cărţi ale dealer-ului pe masă. Banca de început a fost 5000. Am decis să joc 50 de mâini şi să fac un mic bilanţ după fiecare 10. Miza este de 1. Iată cum a fost: După primele 10 mâini, respectând tehnica adoptată:

can be designed and implemented for this game. Odds for next card are offered (to the player) for each of the dealer’s card. Thus, each player knows at any time how much he can win if he chooses a card higher than or lower the one on the table. Hi-Low is considered included in the category of casino table games, Roulette and blackjack. The fact that one can initiate and apply different techniques depending on one’s appetite for risk is really interesting. Thus, a player who prefers an aggressive style and takes more risks will prefer to choose a card higher than 10 (for example), while a shy player will choose to play (for example and in average) a card higher than 5. A prudent player chooses to play constantly depending on 7 (central card), on the higher or the lower card. The most daring players will try to choose right several times in a row, higher than, lower, higher, lower, in this case the winning being directly proportional to the risk taken. The table of values and the odds for each card of the dealer A=1 (the lowest card of all – no lower possibility exists) < 12.48<2<1.13 6.24<3<1.25 4.16<4<1.39 3.13<5<1.56 2.5<6<1.78 2.08<7<2.08 1.78<8<2.50 1.95<9<3.90 1.57<10<4.70 1.25<J = 12<6.24 1.13<Q=13<12.48 1.04<K=14 (the highest card - no higher possibility exists) Before the beginning of the game, I set the following technique, so that there is an option for every card present on the table: 1. I do not play to A and K. So if these cards are on the table, I avoid the game; 2. To Q, J, 10, 9 and 8, I play Low; 3. To 7 and 6 I avoid the game; 4. To 5, 4, 3 and 2 I play High. This is a relatively cautious game, which prevents possible losses. I chose the Sportingbet.com casino, table games, and Hi-Low Switch, game that gives you the possibility to change cards and offers 3 dealer’s cards on the table. The Bank was 5,000. I decided to play 50 hands and make a small balance sheet after every 10. The stake is 1. Here's how it went: After the first 10 hands, following the adopted technique: (see FIG.1) After 10 hands played by choosing what seemed to be the most safe option, I have a small profit of +1,80. For the hands with 4 and 5 on the table, I chose the card higher than made against 5. After 20 hands:

FIG. 1

Un mic profit +1.80, după 10 mâini în care am jucat alegând variantele ce păreau cele mai sigure. La mâini cu 4 şi 5 pe masă, am ales cartea mai mare decât 4 în defavoarea lui 5. După 20 de mâini: (vezi FIG.2) Am reuşit să cresc uşor profitul la +5.11. La mâna de mai sus, voi evita

FIG. 2

An small increase of the profit +5,11. For the hand above, I will avoid to play the Ace, and for J and 3 I will chose a card lower than NR. 31 CASINO INSIDE 67


online

să joc Asul iar intre J şi 3 voi alege o carte mai mică decât Valetul. După 30 de mâini jucate:

Jack. After 30 hands: (see FIG.3) The profit grew to +9.05 having a dominant row of 10 and J, where I chosethe low. After 40 hands:

FIG. 3

Profitul a crescut la +9.05 având un şir dominat de 10 şi J la care am ales invariabil cartea mai mică. După 40 de mâini: (vezi FIG.4) O serie mai puţin bună, totuşi terminată pozitiv. Am căutat cât mai multe cărţi mai mari decât 3. A fost şi o mână la care am tras 2 la 3 cartea dealer-ului însă am recuperat ulterior. După 50 de mâini:

FIG. 4

A less good series, yet positively completed. I've searched as many cards higher than 3. I also had a hand where I drew 2 to dealer’s 3 but I have recovered thereafter. After 50 hands: (see FIG.5) In the end, I ended up, after 50 hands with + 16,89. By adopting a prudent strategy, we managed to obtain a small profit. Of course, one can chose different variations of the game depending on one’s temperament and disposition. The main aspect that must be mastered and respected is that of establishing a set of rules for each of the dealer's cards.

FIG. 5

În final, am ajuns, după 50 de mâini la +16.89. Adoptând o strategie prudentă am reuşit să obţin un mic profit. Desigur, pot fi adoptate diverse variante de joc în funcţie de temperamentul şi dispoziţia fiecăruia. Principalul aspect care trebuie însuşit şi respectat este cel al stabilirii unui set de reguli pentru fiecare dintre cărţile dealer-ului. 68 CASINO INSIDE NR. 31


caZinoUL oasis oF THE sEas, PUR ȘI SIMPLU “UAU”!

Oasis of the Seas Casino,

just “wow”!

În afară de Las Vegas, Atlantic City sau Macao, croazierele obișnuiau a fi unul dintre puţinele locuri din lume unde puteai găsi cazinouri. Când un vas de croazieră părăsește portul se deschide și cazinoul, imediat ce nava se află la trei mile marine de ţărm în apele internaţionale. Jocurile de noroc din cazinou sunt o activitate importantă la bordul unei nave de croazieră, mai ales pentru cei care locuiau departe de Las Vegas sau Monte Carlo. Cel mai mare cazino plutitor din lume se află pe vasul Oasis of the Seas. Vaporul Cel mai mare vapor din lume este cu siguranţă plin de viaţă şi de acţiune, mare, “obraznic” şi diferit - o experienţă de viaţă imensă de tipul unui resort cu o grămadă de premiere în industria croazierelor. Oraşul de 225.282 de tone are desemnate şapte „cartiere” şi spaţii de cazare pentru 6.200 de pasageri (plus pentru cele 2.200 de persoane ale echipajului). Cu aproximativ 50% mai mare decât orice alt vapor de croazieră, nava Oasis cu cele 16 punţi, pune în umbră celelalte vase 70 CASINO INSIDE NR. 31

Cruises used to be one of the few places you could find casino gambling in the world outside of Las Vegas, Atlantic City or Macao. A cruise ship would leave port, and the casino would open as soon as the ship was three miles offshore in international waters. Casino gambling are a big shipboard activity, especially for those that lived far away from Las Vegas or Monte Carlo. The largest floating casino in the world is on Oasis of the Seas. The Ship The world’s largest ship is certainly lively and action-packed, big, brash and different—a mass-market resort-like experience with a whole bunch of cruise industry firsts. The 225,282-ton city at sea has seven designated “neighborhoods” and accommodations for more than 6,200 passengers (plus some 2,200 crew). About 50 percent larger than any other cruise ship, the 16-deck Oasis towered over others at the Port Everglades terminal - in comparison, Holland America’s Maasdam, docked nearby, looked like a tugboat. Oasis’s standout areas include the family - friendly Boardwalk, an open-atrium amusement park, with the first merry-go-round at sea and an AquaTheater where high divers will perform; and Central Park, an open-air park in the center of the ship with real trees and winding pathways through lush tropical gardens. The impressive Entertainment neighborhood includes an ice skating rink, intimate jazz and comedy


casinos aflate la terminalul Port Everglades. În comparaţie cu aceasta, Holland America’s Maasdam, andocată în apropiere, arată ca un remorcher. Zonele remarcabile ale lui Oasis includ Boardwalk - specific pentru familii, un parc de distracţii cu platformă open-atrium, cu primul carusel de pe mare şi un AquaTheater unde performează scafandrii şi Central Park, un parc în aer liber aflat în centrul vaporului, cu copaci reali şi cărări şerpuite prin grădini tropicale luxuriante. Impresionantul cartier de divertisment include un patinoar, cluburi intime de jazz şi cluburi de comedie, şi cel mai mare cazino de pe mare. Piscina şi zona de sport sunt imense, se întind pe aproape toată lungimea navei de aproximativ 600 de metrii, cu multiple zone de soare şi umbră, sau de a face baie. Cât despre privelişte, puteţi rezerva o cabină cu vedere la ocean, sau cu privelişte de interior care are vedere fie spre parc, fie spre Boardwalk sau spre imensul interior al vaporului, Royal Promenade, plin de magazine şi cafenele. Dacă de la o cabină cu balcon spre Boardwalk vă întoarceţi capul spre dreapta, chiar puteţi să vedeţi şi marea. De fapt, cu toate spaţiile de interior de pe Oasis, oceanul face rareori parte din peisaj. Unora le va place Oasis pentru imensitatea şi îndrăzneala sa, în timp ce alţii vor considera că acesta este mai mult o staţiune plutitoare; şi mai puţin un vapor. Divertisment La bordul lui Oasis of the Seas, locul potrivit pentru o petrecere este Entertainment Place. Entertainment Place este poziţionat central - în jos, o ei pe scări de la Royal Promenade Puntea 5 - având un rond principal ce oferă intrare la o varietate de localuri de noapte proiectate să se potrivească cât mai multor gusturi posibile. Şi cu atât de multe opţiuni, pasagerii vor putea să facă rezervări de locuri la spectacole, cu până la trei luni înainte de data de navigare. Iată la ce să vă așteptaţi: - Pasagerii pot petrece o noapte de dans intens la Blaze, un club de noapte ce are drept tematică focul (uşi fierbinţi în flăcări, prag „carbonizat”, etc.). - Cei cu febră de dans pe stiluri diferite vor dori să se îndrepte către Dazzles, care se întinde pe două punţi, o sală de dans care oferă seri cu temă muzicală – cele mai mari formaţii din 1940, disco, ballroom. Există, de asemenea, şi lecţii de dans şi concursuri. Dazzles (situat de fapt pe punţile 8 şi 9 între Central Park şi Boardwalk) are ferestre de la podea până în tavan, oferind vedere la Boardwalk şi AquaTheater. În timpul zilei, aici se oferă lecţii de dans oferite de instructori de dans profesionişti. - Jazz pe puntea 4, este un mic salon cu jazz live şi blues. Se spune că designul acestuia, ar fi fost inspirat de perioada de prohibiţie din Chicago, având lambriuri caracteristice din lemn de nuc, canapele de pluş şi scaune şi draperii de catifea. - Comedy Live este clubul de comedie al vaporului, care prezintă atât

clubs, and the largest casino at sea. The Pool and Sports Zone is massive, stretching the entire nearly 1,200-foot length of the ship, with multiple areas for sun and shade and getting wet. For views, you can book an ocean-view cabin or an interior-view that overlooks the Park or Boardwalk or the ship’s huge interior Royal Promenade, lined with shops and cafes. If you turn your head the right way from a Boardwalkbalcony cabin, you can actually see the sea too. In fact, with all the interior spaces on Oasis, the ocean is rarely in view. Some will love Oasis for its bigness and boldness, while others may find it too much like a floating resort; not like a ship at all. Entertainment The place to party on board of Oasis of the Seas is Entertainment Place. The centrally located Entertainment Place - down the stairs from Deck 5’s Royal Promenade features a main plaza with entrance to a variety of nighttime venues designed to suit as many tastes as possible. And with so many options, passengers will be able to prereserve seats at shows up to three months prior to sail date. Here’s what to expect: - Passengers can spend the night working up a dance sweat at Blaze, a fire-themed nightclub („burning” hot flame doors, „charred” threshold, etc.). - Those with dance fever of a different variety may want to head to the two-deck Dazzles, a dance lounge featuring musically themed evenings -- 1940’s big band, disco, ballroom. There are also dance lessons and competitions. Dazzles (actually located on Decks 8 and 9 in between Central Park and the Boardwalk) has floor-to-ceiling windows, offering views of the Boardwalk and AquaTheater. During the day, the venue hosts dance lessons offered by professional dance instructors. - Jazz on 4 is a small lounge showcasing live jazz and blues. The design, said to be inspired by prohibition-era Chicago, features walnut paneling, plush sofas and chairs, and velvet drapes. - Comedy Live is the ship’s stand-alone comedy club featuring family comedy as well as adults-only stuff. Headline acts interact with the audience. The spot has an underground theme, with decor inspired by a New York subway station -- bright casual furnishings, glazed tiling and a subway system map plastered on the ceiling. - The Opal Theater is Oasis of the Seas’ state-of-the-art 1,380-seat main stage. A piece of this stage extends out into the audience to allow more cast-passenger interaction. Entertainers make their entrances from „unexpected locations around the venue and perform aerial acrobatics.” The Opal Theater also features a version of the Broadway hit „Hairspray”.

NR. 31 CASINO INSIDE 71


casinos - Very popular on Oasis of the Seas Casino is a sea ice skating rink (located on Deck 3).

comedie de familie, precum şi reprezentanţii doar pentru adulţi. Spectacolele de titlu sunt cele de interacţiune cu publicul. Locul are o temă subterană, cu un decor inspirat de o staţie de metrou din New York - mobilier luminos casual, cu acoperiş de ţiglă şi o hartă a sistemului de metrou tencuită pe tavan. - The Opal Theater este piesa de rezistenţă a lui Oasis of the Seas, scena principală numărând 1.380 de locuri. O parte din această scenă se întinde până la public, pentru a facilita interacţiunea dintre pasageri şi artişti. Performerii îşi fac intrarea din „locuri neaşteptate, aflate în apropierea teatrului şi efectuează acrobaţii aeriene”. The Opal Theater oferă, de asemenea, şi o versiune a hit-ului de pe Broadway - „Hairspray”. - Foarte popular pe Oasis of the Seas Casino este şi patinoarul (aflat pe puntea 3). Cazinoul Oasis of the Seas include cel mai mare şi cel mai sofisticat cazino plutitor: Casino Royale. Nimic nu vă poate stârni sentimentul de exaltare la fel ca sunetul de cărţi care sunt amestecate, chipsurile care sunt aranjate şi aparatele de sloturi jucate. Consideraţi Casino Royale, mica dumneavoastră felie de Las Vegas de pe mare - cu mii de metri pătraţi de lumini, de acţiune, sloturi şi mese de joc. La intrare există o pasarelă tematică, Muzeul Jocurilor de Noroc, unde se poate face explorarea istoriei gamblingului. Elementele de design includ sculpturi dramatice, candelabre de cristal şi cu nuanţe de ametist, acvamarin şi rubiniu. În partea principală a cazinoului veţi găsi 450 de slot machines; mese de joc extinse ce includ Blackjack, Ruletă, Craps şi Caraibe Stud Poker; un bar şi un salon; o casă de pariuri sportive, o cameră de poker şi un club al jucătorilor. Club Royale are un program de loialitate cu recompense pentru jucătorii mari. Jucătorii de slot-machine şi de jocuri de casino aleşi se bucură de recompense cum ar fi reduceri la croaziere viitoare şi invitaţii la evenimente VIP desfăşurate la bord. Întrebaţi de gazda cazinoului de la bord, pentru a afla cum vă puteţi califica. Dacă doriţi să învăţaţi regulile de joc, Casino Royale oferă seminarii gratuite cu sfaturi care vă ajută la mese, sau rugaţi orice dealer al cazinoului să vă îndrume. Una dintre cele mai bune părţi ale gamblingului pe mare este aceea că dealerii de pe vaporul de croazieră şi alţi angajaţi ai cazinoului sunt mai răbdători şi dispuşi să ajute un începător să înveţe să joace, este altceva decât ceea ce se vede în Las Vegas. Cei mai mulţi pasageri de pe vapoarele de croazieră sunt în vacanţă şi doresc să se bucure de croazieră, iar gamblingul reprezintă doar o mică bucată din călătoria lor. Prin urmare, cazinoul este la concurenţă cu alte activităţi aflate la bordul vapoarelor. Este posibil ca pentru unii pasageri croaziera să fie prima oară când se întâlnesc cu jocurile de noroc. Cazinourile de croazieră încă recunosc că cei mai mulţi dintre pasagerii lor nu sunt jucători mari. Aceştia doresc doar să se distreze. Din fericire, pentru cei pasionaţi de gambling, liniile de croazieră continuă să construiască la bord cazinouri din ce în ce mai mari şi mai elaborate. Mulţi pasageri le consideră o caracteristică esenţială în experimentarea unei croaziere şi toate vapoarele, fie ele de lux sau din fluxul principal, au cazinouri. Între timp, dacă apare posibilitatea să vă urcaţi la bordul Cazinoului Oasis of the Seas, făceţi-o. Nu veţi regreta!

72 CASINO INSIDE NR. 31

The Casino Oasis of the Seas features the largest and most sophisticated casino afloat: Casino Royale. There’s nothing to stir your sense of excitement like the sound of cards being shuffled, chips being stacked and slot machines paying out. Consider the Casino Royale to be your little slice of Vegas right at sea – with thousands of square feet of lights, action, slots and tables. There is a themed walkway entrance, The Museum of Gaming, exploring the history of gambling. Design elements include dramatic sculptures, crystal chandeliers, and hues of amethyst, aquamarine and ruby. As for the meat and potatoes of the casino, you’ll find 450 slot machines; extensive table games including Blackjack, Roulette, Craps, and Caribbean Stud Poker; a bar and lounge area; a sports book; a poker room; and a players’ club. Club Royale is our loyalty or rewards program for distinguished high rollers. Select slot and table players enjoy rewards like future cruise discounts and invitations to VIP events onboard. Ask for the Casino Host onboard to learn how to qualify. If you want to learn the gaming rules, Casino Royale provide free seminars for tips to help you out at the tables, or feel free to ask casino’s dealers for guidance. One of the best parts about gambling at sea is that the cruise ship dealers and other casino workers are more patient and willing to help a beginner learn the games than what it have seen in Las Vegas. Most cruise ship passengers are on vacation to enjoy the cruise, and gambling is just one small piece of their trip. Therefore, the casino is competing with other shipboard activities. At one time, a cruise might be the first gaming exposure for many passengers. Cruise casinos still recognize that most of their passengers are not big time gamblers. They just want to have some fun. Fortunately for those who like to gamble, cruise lines continue to build bigger and more elaborate onboard casinos. Many passengers consider them an essential feature of the cruise experience, and ships ranging from luxury to main stream all have casinos. Meanwhile, if the opportunity arises you to aboard on the Oasis of the Seas Casino, do it. You will not regret it!


Cei MAi bUni JoCHei Din LUMe (1)

Best Jockey in the world (1) Ce este calul fără un jockey? Cum putem vorbi despre curse de cai dacă neglijăm importanţa conducătorului său în cursă. Pentru că da, calul are un loc central, antrenorul are rolul său, proprietarul contribuie esenţial la succesul calului său. Dar o dată cu creşterea pieţei de pariuri în lume, jockey-ul a început să-şi afirme pregnant rolul de factor câştigător sau nu în evoluţia unei curse. Cine şi-a pus amprenta asupra acestei minunate lumi a curselor de cai, vom vedea în ediţia de faţă. FRED ARCHER Născut în Cheltenham, Gloucestershire, Archer a fost ucenic al antrenorului de cai Mathew Dawson de la vârsta de 11 ani. A fost pentru acesta un jocheu stabil din 1874 până în 1886, câștigând prima sa cursă la vârsta de 12 ani, la o cursă în Bangor on Dee. Frederick James „Fred” Archer (11 Ianuarie 1857 – 8 Noiembrie 1886) a fost cel mai de succes jocheu din perioada Victoriană. Când a murit, Londra a încremenit pe toată durata în care cortegiul funerar a fost condus prin capitală de un cal. Poreclit ‚tinichigiul’ datorită grijei pe care o avea pentru bani, el a fost jocheu campion timp de 13 sezoane consecutive. A avut un număr impresionant de 2748 de victorii din numai 8084 de curse alergate. În 1885 a avut 246 de succese (trebuie să vă amintiţi că în acele zile nu existau avioane și mașini rapide cu care să te poţi deplasa de la un hipodrom la altul). Acest record a rămas neschimbat până în 1933 când a fost depășit de Gordon Richards. El a inclus cinci victorii de Derby printre cele 21 de succese în Clasice. El va fi ţinut 74 CASINO INSIDE NR. 31

What is a horse without a jockey? How can we talk about horse racing if we neglect the importance of the horse’s leader in the race? Yes, the horse has a central location, the coach has his role, the owner is contributing essentially to the success of his horse. But with the increase in the world betting market, the jockey began to assert the role of the winning factor in a race. In the present edition we will see who has made their mark on this wonderful world of horse racing. FRED ARCHER Born in Cheltenham, Gloucestershire, Archer was an apprentice to horse trainer Mathew Dawson at the age of 11. He served for him as a stable jockey from 1874 until 1886, winning his first race at the age of 12 at a steeplechase in Bangor-on-Dee. Frederick James „Fred” Archer (January 11, 1857 – November 8, 1886) was the most successful jockey of the Victorian era. When he died, London came to a standstill as the horse drawn funeral procession made its way through the capital. Nicknamed ‘The Tinman’ because of his care of money, he was Champion jockey for 13 consecutive seasons. He rode an unbelievable 2748 winners from only 8084 rides. In 1885 he rode a staggering 246 successes (one has to remember there were no planes and fast cars in those days). This record stood until Gordon Richards broke it in 1933. He included five Derby winners amongst his 21 Classic successes. He will be best remembered for winning the 1880 Derby on Bend O’r, when getting up on the line to defeat Robert the Devil, despite riding with only one good arm. His other arm had been savaged by a horse six weeks earlier, and he had to ride with a splint. Tall for a jockey at 5’ 10”, he suffered for most of his career from trying to keep his weight to an acceptable level. When his wife died after childbirth depression eventually set in, and he committed suicide at the age of only 29. Career wins: 2748 Major wins: Champion Stakes (1878), (1881), (1885), (1886) Epsom Derby (1877), (1880), (1881), (1885), (1886)


sport betting minte cel mai mult pentru câștigarea Derby-ului din 1880 pe Bend O’r, atunci când l-a învins pe Robert the Devil, în ciuda faptului că a călărit cu un singur braţ sănătos. Celălalt braţ al său fusese atacat de un cal în urmă cu șase săptămâni, și acesta a trebuit să participle la cursă cu o atelă. Înalt pentru un jocheu, la 1,78 m, a suferit cea mai mare parte a carierei sale în încercarea de a-și menţine greutatea la un nivel acceptabil. Atunci când soţia lui a murit datorită unei depresii cauzate de naștere, acesta în vârstă de numai 29 de ani, s-a sinucis. Victorii în carieră: 2748 Victorii importante: Champion Stakes (1878), (1881), (1885), (1886) Epsom Derby (1877), (1880), (1881), (1885), (1886) Grand Prix de Paris (1882), (1885), (1886) SIR GORDON RICHARDS Sir Gordon Richards (5 Mai 1904 – 10 Noiembrie 1986) a fost adesea considerat de cei mai mulţi oameni, cel mai mare jocheu din lume care a existat vreodată. El rămâne singurul jocheu din lume care a fost ridicat la rang de cavaler. Gordon Richards a crescut în satul Shropshire din Donnington Wood, fiind unul din cei 12 copii ai unui miner. Tatăl său a crescut mai mulţi ponei în gospodăria lor, și în acest mediu Sir Gordon și-a stimulat pasiunea de călăreţ. După ce a părăsit școala, acesta a făcut primul pas spre a deveni jocheu, devenind băiat de grajduri la vârsta de 15 ani, la Fox Hollies din Wiltshire. Nu a trecut mult până când abilităţile sale pentru echitaţie au fost remarcate de noul său angajator, care i-a oferit șansa primei sale curse la Lincoln. La scurt timp după debutul său, acesta a câștigat prima sa cursă la Leicester, în martie 1921. Patru ani mai târziu a câștigat primul lui campionat de jochei, călărind alături de 118 campioni de curse de călărie. De atunci, recordurile sale au alcătuit un lung șir al succesului. El a doborât recordul ce aparţinea de mult timp lui Fred Archer de 246 de victorii într-un sezon, el având 259 de victorii în anul 1932. Acesta a fost jocheu campion de 26 ori stabilind un nou record, și, de asemenea, deţinând recordul de victorii în curse cu un total de 4870 de reușite. De asemenea, în anii ‘20, a înregistrat 12 victorii consecutive. În 1953 a câștigat în cele din urmă și Derby-ul, o victorie care l-a ocolit peste 30 de ani. Astfel l-a învins și pe calul reginei, Aureole. Mulţimea de peste 100.000 de spectatori a fost în delir, în ciuda faptului că era anul de încoronare. S-a retras în 1954 pentru a deveni antrenor. Victorii în carieră: 4870 Victorii importante: 2.000 Guineas at Newmarket Racecourse (1947) Derby Pinza (1953) Rose of England (1930) LESTER PIGGOTT Lester Piggott s-a născut pe 5 Noiembrie 1935 în Wantage într-o familie cu tradiţie în meseria de jocheu și antrenor încă din secolul 18. Familia Piggott era o familie de fermieri din Cheshire care în anii 1870 au deţinut timp de 40 de ani Crown Inn din Nantwich. Piggott a început să concureze cu cai din grajdurile tatălui său pe când avea numai 10 ani și a câștigat prima sa cursă la numai 12 ani, în 1948 la Haydock Park, cu un cal numit The Chase. Un adolescent de senzaţie, el a avut prima sa victorie la Epsom Derby pe calul Never Say Die în 1954. Considerat unul dintre cei mai mari jochei văzuţi vreodată, el a avut 4493 de victorii, 24 victori de Classic, 9 victorii de Derby și a fost jocheu campion de 11 ori. Fanii pariurilor de curse de cai nu au cunoscut bucurie mai mare decât aceea de a îl vedea pe Piggott călare ridicat în aer, cu câteva lungimi înaintea tuturor. El a preluat capa de „favorit al gospodinelor” de la Steve Donoghue când a câștigat Derby-ul din iunie. Succesul său la Derby-ul cu numărul opt, când biciul său ca o mitralieră l-a condus pe The Minstrel peste linia câștigătoare în 1977, a rămas în istoria curselor de cai. Numai Lester ar fi putut ca după ce a stat închis 1 an pentru nereguli fiscale, doar 10 zile mai târziu, să aibă o cursă de vis și să câștige Breeders Cup Mile din New York, pe Academia Regală. Aceste fapte sunt reprezentative pentru cariera sa plină de culoare, lucru care l-a făcut preferatul pariorilor, un jocheu cu adevărat remarcabil, care în cele din urmă și-a pus cizmele în cui în 1995. Victorii în carieră: 4493 Victorii majore: Irish Derby (1981) Breeders’ Cup Mile (1990) Falmouth Stakes (1994) TONY McCOY Anthony Peter McCoy (născut pe 4 Mai 1974), cunoscut sub numele de A. P. McCoy sau Tony McCoy, este un jocheu de curse de cai nord-irlandez. Nu a existat niciodată un jocheu de sărituri mai bun decât AP McCoy. ‘Mașina de Câștigat’ a călărit spre prima sa victorie în Anglia, la Exeter, în 1994, iar de atunci jocheul nord-irlandez a înregistrat record după record. Statisticile nu mint, și după ce a devenit jocheu campion pentru prima dată în sezonul 1995/96, acesta a păstrat titlul 11 sezoane consecutive. În acest timp a atins recordul pentru cele mai rapide 1000 victorii ale unui jocheu, a stabilit un nou record la National Hunt (NH) cu 253 de victorii, a depășit recordul lui Sir Gordon Richards de 269 de victorii într-un sezon, înregistrând 283 de reușite în 2002. Dar recordurile există pentru a fi

Grand Prix de Paris (1882), (1885), (1886) SIR GORDON RICHARDS Sir Gordon Richards (5 May 1904 – 10 November 1986) was often considered by many peoples the world’s greatest ever jockey. He remains the only jockey to have been knighted. Gordon Richards was raised in the Shropshire village of Donnington Wood one of 12 children of a miner. His father reared several pit ponies at their home, and it was in this environment that Sir Gordon fostered his love of the equestrian. After leaving school he took the first step towards becoming a jockey, becoming a stable boy aged 15 at Fox Hollies Stable in Wiltshire. It wasn’t long before his riding skills were noticed by his new employer, who gave him his first ride in a race at Lincoln. Not long after his debut he won his first race at Leicester in March 1921. Four years later won his first jockeys championship riding 118 winners. From then on his record was one long catalogue of success. He broke Fred Archer’s long standing record of 246 winners in a season, by ridding 259 winners in 1932. He was Champion jockey a record 26 times, and also holds the record of riding a total of 4870 winners. He also rode 12 consecutive winners in the 20’s. In 1953 he finally won the Derby, a race that had eluded him for over 30yrs when steering home Pinza. In the process he defeated the Queen’s horse Aureole. The 100,000 plus crowd were delirious despite it being Coronation year. He retired in 1954 to become a trainer. Career wins: 4870 Major wins: 2,000 Guineas at Newmarket Racecourse (1947) Derby Pinza (1953) Rose of England (1930) LESTER PIGGOTT Lester Piggott was born in 5 November 1935 in Wantage to a family that could trace its roots as jockeys and trainers back to the 18th century. The Piggotts were a Cheshire farming family who in the 1870s ran the Crown Inn in Nantwich for at least 40 years. Piggott began racing horses from his father’s stable when he was 10 years old and won his first race in 1948, aged 12 years, on a horse called The Chase at Haydock Park. A teenage sensation, he rode his first winner of the Epsom Derby on Never Say Die in 1954. Considered to have been one of the greatest jockeys ever seen, he rode 4493 winners, 24 Classic winners, 9 Derby winners and was Champion Jockey on 11 occasions. There was no greater joy for horse race betting punters than to see Piggott’s backside high in the air with a couple of furlongs to go in a race. He took over the mantle from Steve Donoghue as the ‘housewives favourite’ when it came around to the Derby in June. His eighth Derby success has gone down in folklore history when his machine-gun whip rattling, lifted The Minstrel over the winner line in 1977. Only Lester could have come out of jail after serving just over a year for tax irregularities in 1990 and then 10 days later produce a dream ride on NR. 31 CASINO INSIDE 75


sport betting Royal Academy to win the Breeders Cup Mile in New York. Such feats typified his colourful career, something which endeared him to the racing betting public A truly remarkable jockey who finally hung up his boots in 1995. Career wins: 4493 Major wins: Irish Derby (1981) Breeders’ Cup Mile (1990) Falmouth Stakes (1994)

depășite, iar lumea bettingului pe curse de cai așteaptă cu nerăbdare următorul pretendent la coroană. McCoy este deja călăreţul lider al NH cu peste 2500 de victorii și a învins în competiţii precum Cheltenham Gold Cup, Champion Hurdle, Champion Chase și King George VI Chase. Până acum doar Grand National l-a ocolit. Victorii în carieră: 3680 Victorii importante: Grand National: (2010) Cheltenham Gold Cup (1997) Irish Champion Hurdle (2006) STEVE DONOGHUE Stephen “Steve” Donoghue (8 Noiembrie 1884 – 23 Martie 1945) s-a născut în Warrington, Cheshire, England. Tatăl său era muncitor în oţelărie iar familia sa nu avea nicio conexiune cu cursele de cai. La vârsta de 12 ani a plecat de acasă și după ce a câștigat un premiu călărind un măgar la circ, a decis să devină jocheu. Cele mai mari triumfuri ale sale au venit la Derby-ul Epsom pe care l-a câștigat de șase ori. Trei victorii consecutive în anii 1920 – pe Humorist (1921), Captain Cuttle (1922) și Papyrus (1923) - acesta fiind punctul culminant. El a fost, de asemenea, asociat cu calul Jack Brown – pe care l-a condus la șase victorii consecutive la Royal Ascot în cursa Queen Alexandra Stakes. În 1915 și 1917, a călărit caii Pommern și Gay Crusader la English Triple Crown. În istoria sa de peste două sute de ani, dintre toţi jocheii câștigători, Steve Donoghue este singurul care a câștigat vreodată cursa Triple Crown de două ori. Donoghue a fost jocheul lider al începutului secolului XX, câștigând titlul de jocheu campion de 10 ori între anii 1910-1920. El era preferatul mulţimii de spectatori în ziua Derby-ului, câștigând panglica albastră de șase ori și înregistrând un hat-trick în 1921, 1922 și 1923. Strigătele de susţinere „Hai Steve” erau o încurajare regulată la Epsom când Donoghue îi provoca pe cei din faţă în timpul unei curse. El a fost asociat cu legende ecvine precum Brown Jack și griul zburător de numai 2 ani The Tetarch, pe care acesta l-a evaluat întotdeauna ca fiind cel mai rapid cal pe care a concurat. Victorii în carieră: 2748 Victorii importante: Epsom Derby (1915), (1917), (1921), (1922), (1923), (1925) Epsom Oaks (1918), (1937) St. Leger Stakes (1915), (1917)

76 CASINO INSIDE NR. 31

TONY McCOY Anthony Peter McCoy (born 4 May 1974), commonly known as A. P. McCoy or Tony McCoy, is a Northern Irish horse racing jockey. There has never been a greater jump jockey than AP McCoy. The ‘Winning Machine’ rode his first winner in England at Exeter in 1994 and from then on record after record has tumbled to the Northern Irish jockey. Statistics don’t lie, and after becoming champion jockey for the first time in the 1995/96 season he has held on to the title for the next eleven seasons. In that time he recorded the fastest ever 1000 winners by a jockey, set a new National Hunt (NH) record of riding 253 winners and then bettered that by beating Sir Gordon Richards record of 269 winners, by recording 283 successes in 2002. But records are there to be broken and the horse racing betting world will be eagerly looking for the next challenger to his crown. He is already the leading NH rider of all time with over 2500 winners and has been aboard the winners of the Cheltenham Gold Cup, Champion Hurdle, Champion Chase and King George VI Chase. Only the Grand National has eluded him so far. Career wins: 3680 Major wins: Grand National: (2010) Cheltenham Gold Cup (1997) Irish Champion Hurdle (2006) STEVE DONOGHUE Stephen “Steve” Donoghue (8 November 1884 – 23 March 1945) was born in Warrington, Cheshire, England. His father was a steel-worker and the family had no racing connections. At the age of twelve he left home and decided to become a jockey after winning a prize for riding a donkey at a circus. His greatest triumphs came in the Epsom Derby which he won six times. Three consecutive wins in the early 1920s - on Humorist (1921), Captain Cuttle (1922) and Papyrus (1923) - was the high point. He was also associated with the horses Brown Jack - who he rode to six consecutive wins in the Queen Alexandra Stakes at Royal Ascot. In 1915 and 1917, he rode the horses Pommern and Gay Crusader to the English Triple Crown. In its more than two-hundred-year history, of the jockeys aboard the fifteen winners, Steve Donoghue is the only one to have ever won the Triple Crown twice. Donoghue was the leading jockey of the early 20th Century, winning the jockey’s title 10 times between the years of 1910 to 1920. He was the darling of the crowds on Derby Day, winning the Blue Riband of the Turf on six occasions and completing a hat-trick in 1921,22 and 23. The celebrated clarion call of “Come on Steve” was a regular feature at Epsom when Donoghue made his move to challenge the leaders in a race. He was associated with such equine legends as Brown Jack and the flying grey twoyear-old The Tetarch, who he always rated the fastest horse he ever sat on. Career wins: 2748 Major wins: Epsom Derby (1915), (1917), (1921), (1922), (1923), (1925) Epsom Oaks (1918), (1937) St. Leger Stakes (1915), (1917)


H OTĂR Â R EA D E G UVER N NR . 8 2 3 D IN 1 0 /0 8 /20 1 1 P AR T EA A 5-A

Government Decision no. 823 from 10/08/2011 PART 5

Continuăm prezentarea HG nr. 823 din 10/08/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

We continue to present Government Decision no. 823 from 10/08/2011 on the modification and completion of the Governmental Decision nr. 870/2009 for the approval of the detailed scope of Goverment Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gaming.

Art. 734. - (1) Comisia dispune măsura revocării autorizaţiei de operator de monitorizare și raportare în oricare dintre următoarele situaţii: a) neîndeplinirea obligaţiilor de plată faţa de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii; b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activităţile prevăzute de grupa CAEN 620; c) după retragerea avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, aceștia își menţin poziţia respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului; d) împotriva persoanei juridice s-a pronunţat o hotărâre definitivă de

Art. 734.-(1) The commission shall so far as revoking the authorization of monitoring and reporting operator in any of the following situations: a) unexcecution of payment obligations to the consolidated general budget or payment thereof, in accordance with the legal provisions in force, with a delay of more than 30 days after the date on which such obligations are due under the law; b) the operator no longer has the object of activity of group activities in NACE 620; c) after police withdrawal of the approval granted to legal representatives of a legal person, they retain that position after completing a period of 30 days from the date of withdrawal of an opinion; d) against the legal person has been given a final judgment of

78 CASINO INSIDE NR. 31


LEGISLATIE condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea. (2) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării autorizaţiei de operator de monitorizare și raportare pentru nerespectarea prevederilor art. 732 alin. (5) lit. j), m)-q). Art. 735. - (1) În cazul în care operatorul de monitorizare și raportare intenţionează să înceteze activităţile de monitorizare și raportare sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activităţi, el va informa comisia, cu cel puţin 90 de zile înainte de încetare, despre intenţia sa, respectiv despre existenţa și natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor. (2) În privinta operatorilor de monitorizare și raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităţilor de monitorizare și raportare, în înţelesul prezentului articol, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, insolvenţa, precum și orice altă cauza legală de încetare a activităţii. (3) Organizatorul de jocuri de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă nu poate funcţiona în lipsa monitorizării de către un operator de monitorizare și raportare. În situatia în care activitatea desfășurată de un organizator de jocuri de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă nu este monitorizată, indiferent de cauză, acesta este obligat să își suspende activitatea și să informeze imediat comisia. Art. 736. - (1) Operatorul de monitorizare și raportare îl înștiinţează pe fiecare organizator de jocuri cu care are încheiate contracte de monitorizare, cu cel puţin 90 de zile înainte, despre intenţia sa de încetare a activităţilor de monitorizare și raportare sau dacă află că va fi în imposibilitatea de a continua aceste activităţi. Operatorul de monitorizare și raportare transmite fiecărui organizator de jocuri de noroc monitorizat un plan de tranziţie care să cuprindă acţiunile și suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare și raportare. Planul de tranziţie stabilește: a) furnizarea backup-ului actualizat de date, în formate digitale standard, fie Oracle DataPump, fie text, fie CSV; b) faptul că de la data predării datelor la un alt operator de monitorizare și raportare operatorul care își încetează activitatea nu va mai avea niciun fel de obligaţii cu privire la acestea. (2) Transferul operează potrivit următoarelor condiţii: a) organizatorul de jocuri menţionează identitatea operatorului de monitorizare și raportare care urmează să preia activităţile de monitorizare și raportare de la operatorul care își încetează activitatea; b) operatorul de monitorizare și raportare care își încetează activitatea și se găsește în situaţia în care organizatorul de jocuri nu a menţionat un alt operator de monitorizare și raportare, potrivit lit. a), iar activităţile sale de monitorizare și raportare nu sunt preluate va denunţa unilateral contractul de monitorizare, în interiorul termenului de 90 de zile de la data înștiinţării organizatorului de jocuri, și va lua măsurile organizatorice, logistice și de management necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, în condiţiile legii, și pentru ţinerea acestora la dispoziţia comisiei. Art. 737. - (1) Pentru a participa la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum și la jocurile loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, un jucător trebuie să fie înregistrat la un astfel de organizator de jocuri de noroc. (2) În vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puţin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetăţenia, locul și data nașterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabilă, numărul și seria documentului legal de identificare și detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv. (3) Înregistrarea jucătorilor se poate face: a) prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care jucătorul pune la dispoziţia organizatorului, în mod obligatoriu, și o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pașaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie, iar pentru cetăţenii români ori cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de

conviction for which refurbishment did not intervene. (2) The commission may, depending on the consequences ask the revocation of the authorization, the products of operator monitoring and reporting for non-compliance with the provisions of article 732 paragraph paragraph (5) points j), m)-q). Art. 735.-(1) where the monitoring and reporting operator plans to cease the monitoring and reporting activities or becomes aware that he will be or is unable to continue these activities, he shall notify the commission, no later than 90 days prior to the termination of its intention, namely about the existence and nature of the circumstances leading to the impossibility to perform further activities. (2) In terms of monitoring and reporting in the private sector, shall be considered cases of impossibility of continuation of monitoring and reporting activities, within the meaning of this article, among other things, dissolution or voluntary or court winding up, liquidation, insolvency, as well as any other relevant legal termination of the activity. (3) The organizer of gaming as defined in article 10 paragraph (1) points g)-i) of the Emergency Ordinance, may not work in the absence of monitoring by a monitoring and reporting operator. In case the work done by an organizer of gaming as defined in article 10 paragraph 1 points g)-i) of Emergency Ordinance is not monitored, regardless of cause, he is obliged to suspend the work and immediately inform the Commission. Art. 736.-(1) The monitoring and reporting operator shall inform each of the gambling organizer who has concluded monitoring contracts with, at least 90 days in advance, of its intention of stopping the monitoring and reporting activities, or if you find that it will be unable to continue these activities. The monitoring and reporting operator transmits to each monitored gaming organizer a transition plan comprising actions and technical support required for the transfer to another monitoring and reporting operator. The transition plan sets: a) providing updated backup of data in standard formats or digital Data Pump Oracle or text, or CSV; b) that after the date of delivery to another monitoring and reporting operator, the operator that stops his activity will no longer have any obligations with respect thereto. (2) The transfer shall operate according to the following conditions: a) the organizer of the gambling mentions the identity of the monitoring and reporting operator that will take over the tasks of monitoring and reporting to the outgoing operator; b) the outgoing monitoring and reporting operator that can be found in a situation where the organizer of gambling did not mention another monitoring and reporting operator, according to the point a), and his monitoring and reporting activities are not carried out, will unilaterally terminate the monitoring contract, within the period of 90 days from the date of notification of the organizer of gambling, and will take the necessary organizational, logistic and management required measures to ensure the conservation of his archives, in accordance with the law, and to keep them available to the commission. Art. 737.-(1) To participate in gambling as defined in art. article 10 paragraph 1 points g)-i) of the Emergency Ordinance as well as to mutual betting and Lotto games organized by means of internet communications, telephone systems, stationary or mobile, a player must be registered to the organizer of gaming. (2) For the purposes of registration, a player provides at least the following personal data: name, surname, nationality, date and place of birth, home address, social security number (CNP), valid email address, and the serial number identification document of legal and personal details of a bank account through which the shipments will be made from/in the gambling account that will be opened to the related organizer of gambling. (3) Registration of players can be made: a) by accessing the website of the organizer of gaming, in which case the organizer shall make available to the player, a compulsory and a copy of the legal document of identity, i.e., citizens who do not belong to one of the Member States of the European Union: a valid passport, identity card, the diplomatic or consular representation or the provisional pass, and for Romanian citizens or citizens of one of NR. 31 CASINO INSIDE 79


LEGISLATIE identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o fotografie și semnătura titularului; b) la oricare dintre spaţiile aparţinând organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, caz în care jucătorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare menţionate la lit. a), în original. (4) La primirea informaţiilor furnizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificări în registrele proprii privind persoanele autoexcluse și în lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura că jucătorul respectiv nu este înscris în acestea și va înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri și transmis operatorului de monitorizare și raportare la deschiderea unui cont de joc. (5) În cazul în care jucătorul nu figurează în registrul persoanelor autoexcluse și/sau în lista persoanelor indezirabile și acesta acceptă termenii și condiţiile Regulamentului de Joc, i se va deschide un cont de joc. (6) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a), în cazul în care jucătorul, după completarea datelor solicitate potrivit alin. (2), nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc îi va deschide un cont temporar de joc și îi va comunica jucătorului faptul că trebuie să transmită o copie scanată a acestuia în maximum 30 de zile de la data înregistrării temporare. (7) În contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o sumă maximă reprezentând echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăţi din contul de joc temporar în contul bancar al jucătorului. (8) Organizatorul de jocuri de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, transformă contul de joc temporar într-un cont de joc permanent numai după primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului. (9) Dacă jucătorul a furnizat informaţii false în legătură cu înregistrarea sau dacă nu înaintează, în termen de 30 de zile, documentaţia necesară pentru verificarea corectitudinii informaţiilor, organizatorul de jocuri de noroc închide contul temporar de joc, conform art. 7312. (10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucător care apare în registrul persoanelor autoexcluse sau în lista persoanelor indezirabile. (11) Organizatorii de jocuri de noroc definiţi la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează datele cu caracter personal ale unui jucător înregistrat conform alin. (1) timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, iar apoi șterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibile. -Va continua80 CASINO INSIDE NR. 31

the Member States of the European Union: Bulletin/identity card or other documents issued by the police, bearing a photograph and signature of the holder; b) for any of the spaces belonging to the organizer of gaming as defined in article 10 paragraph (1) points g)-i) of the Emergency Ordinance, as well as mutual betting and Lotto games organized by means of internet communications systems, stationary or mobile telephony, in which case the player will present the organizer of gambling with one of the legal documents of identification referred to in point a), in original. (4) upon receipt of the information supplied by the player, the organizer of gambling will perform checks on persons in their own records in the lists of undesirable persons and self excluded, in order to ensure that the player in question is not included in these and will post the final player, based on a unique code generated by the system and sent to the monitoring and reporting operator on the opening of a game account. (5) Where the player does not appear in the register of self excluded persons and/or in the list of undesirable persons and it accepts the terms and conditions of the rules of the game, a game account will open for him. (6). In the situation referred to in paragraph (3) point a), where the player, after completing the required data according to para. (2) may not forward a copy of the legal document of identification, the gaming organizer will open a temporary account and will notify the player that must send a scanned copy of it, in less than 30 days from the date of the temporary registration. (7) In the temporary account opened on behalf of the player, he may submit a maximum of the equivalent amount of 500 Euros. No payments are allowed from the temporary game account into the player’s bank account. (8) the organizer of gaming as defined in art article 10 paragraph (1) points g)-i) of the Emergency Ordinance, as well as of mutual betting and Lotto games organized by means of internet communications systems, stationary or mobile telephone, turns the temporary game account into a permanent game account only after receiving the scanned copy of the legal document identifying the player. (9) If the player has provided false information in connection with the registration, or if he doesn’t submit, within 30 days, the documentation required to verify the accuracy of the information, the organizer shut down the temporary gambling game account, according to art. 7312. (10) A temporary game account may not be opened for a player that appears in the list of self excluded or undesirable persons. (11) The organizers of gambling as defined in article 10 paragraph (1) points g)-i) of the Emergency Ordinance, as well as mutual betting and Lotto games organized by means of internet communications, telephone systems, stationary or mobile, keeps the personal data of a player registered in accordance with paragraph (1) for five years after the account has been closed, with due regard for the law. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, with amendments and completions, and of law No. 506/2004 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector, with subsequent amendments and additions, and then irreversible deletes that data through automated procedures. -To be continued-


Dimitar Dancev este câştigătorul turneului PokerStars Carribean Adventure Jucătorul bulgar de poker, Dimitar Danchev, a câştigat turneul PokerStars Caribbean Adventure 2013, câştigând premiul de 1,859,000$ şi 2,280 puncte pentru Player of the Year (POY), detaşându-se chiar de la început. Bulgarul de 26 de ani a învins nu mai puţin de 987 de participanţi la cel de-al zecelea turneu PCA, care a avut loc în Atlantis Resort and Casino, în Bahamas. Danchev a intrat la masa finală, ca fiind al doilea cu cel mai mic stack, dar a trecut de trei jucători, mărindu-şi astfel stack-ul, înainte de a începe jocul de heads-up, cu un deficit de 2 la 1 în favoarea jucătorului american Joel Micka. Danchev a putut să se dubleze, câştigând o mână importantă cu 2 2 devansându-l pe Micka cu A K , pe masă fiind Q 6 3 8 10 . Danchev a extins avansul, la mâna finală, când toţi banii au intrat în preflop, Micka având 4 4 , iar Danchev A Q. Cărţile de pe masă au fost A 6 2 10 7 , asigurându-i titlul jucătorului bulgar. Micka s-a mulţumit astfel cu 1,190,000 $ şi 1,900 puncte Player of the Year pentru participarea sa, aşezându-l pe locul al doilea în clasamentul POY. Jerry Wong s-a prezentat la masa finală ca fiind chip leader, dar a ieşit pe locul al treilea, cu un premiu de 725,000 $. Alte nume celebre ce au fost prezente la masa finală au fost Jonathan Roy, câştigătorul World Poker Tour Montreal, aici clasându-se pe locul 4 cu 560,000 $, Owen Crowe pe locul 5 cu un câştig de 435,000 $ şi Yann Dion pe locul 7 cu 230,000 $. Locul 1 2 3 4 5 6 7 8

Jucător Dimitar Danchev Joel Micka Jerry Wong Jonathan Roy Owen Crowe Andrey Shatilov Yann Dion Joao Nogueira

Câştiguri 1,859,000$ 1,190,000$ 725,000$ 560,000$ 435,000$ 325,000$ 230,000$ 165,900$

Bulgarian poker pro Dimitar Danchev has won the 2013 PokerStars Caribbean Adventure Bulgarian poker pro Dimitar Danchev has won the 2013PokerStars Caribbean Adventure, earning $1,859,000 and 2,280 Player of the Year points and taking the early lead in the POYrace. The 26-year-old outlasted a field of 987 entrants in the 10th anniversary running of the PCA at the Atlantis Resort and Casino in The Bahamas, increasing his lifetime tournament earnings to just under $2.9 million as a result. Danchev entered the final table as the second shortest stack, but he survived to three handed play and then built his stack before making it heads-up with a 2-to-1 deficit to American pro Joel Micka. Danchev was able to double up, winning a key race when his 22 outran the AK of Micka on a Q63810 board. Danchev extended his lead, and on the final hand all of the money went in preflop with Micka holding 44 and Danchev the AQ. The board ran out A62107 to send the final pot to Danchev, securing him the title and all that came with it. Micka earned $1,190,000 and 1,900 Player of the Year points for his runner-up showing, putting him solidly into second place in the POY race in the early goings. Jerry Wong went into the final table as the chip leader, but eventually hit the rail in third place with $725,000. Other notables at the final table included recent World Poker Tour Montreal main event champion Jonathan Roy (4th – $560,000), Owen Crowe (5th – $435,000) and Yann Dion (7th – $230,000). Place 1 2 3 4 5 6 7 8

82 CASINO INSIDE NR. 31

Player Dimitar Danchev Joel Micka Jerry Wong Jonathan Roy Owen Crowe Andrey Shatilov Yann Dion Joao Nogueira

Earnings $1,859,000 $1,190,000 $725,000 $560,000 $435,000 $325,000 $230,000 $165,900


NEWS Sezonul marilor deschideri - Noi Săli MaxBet în Bucureştii Noi, Sebastian şi Rahova Sloturi performante cu o vastă selecţie de jocuri, rulete de ultimă generaţie şi jackpoturi generoase se regăsesc în cele mai recente locaţii MaxBet. La sfârşitul anului 2012 compania a venit mai aproape de clienţii săi deschizând porţile a două noi locaţii, MaxBet-Sebastian şi MaxBet-Barlogeni. Începând cu luna februarie 2013, MaxBet îşi întâmpină clienţii într-o nouă locaţie - Cora Alexandriei, amplasată în zona Rahova. Sala MaxBet-Barlogeni este situată pe Bd. Bucureştii Noi colţ cu Str. Barlogeni, foarte aproape de staţia de metrou Parc Bazilescu şi s-a deschis pe data de 1 Noiembrie. Situată pe Calea 13 Septembrie în imediata apropiere a complexului Prosper sala MaxBet-Sebastian şi-a primit pentru prima oară clienţii în data de 8 Noiembrie 2012. Compania continuă sezonul deschiderii de noi locaţii şi în 2013. În data de 1 Februarie îşi va deschide porţile o nouă locaţie, MaxBet-Cora Alexandriei, situată pe Şos.Alexandrei 152 în galeria hypermarketului Cora. Noile locaţii MaxBet îşi întâmpină clienţii cu un design elegant şi contemporan care cuprind cu armonie şi rafinament sloturi mărcile Novomatic şi EGT şi rulete moderne mărcile EGT şi AlfaStreet cu numeroase posturi de pariat. Sălile de joc dispun, de asemenea, de sisteme de jackpoturi locale foarte atrăgătoare. Cele două locaţii sunt dotate cu bar şi pun la dispoziţia clienţilor, gratuit, o diversitate de băuturi. Încă de la deschidere, locaţiile MaxBet-Sebastian şi MaxBet-Barlogeni au venit în întâmpinarea clienţilor cu promoţii atrăgătoare în cadrul cărora au fost acordate zeci de premii cash. MaxBet este o companie lider pe piaţa jocurilor electronice din România, parte a MaxBet Entertainment Group Plc. Compania activează pe piaţa locală din 2002 şi are în prezent peste 880 de angajaţi în 80 de săli din Bucureşti şi Suceava, Bacău, Buzău, Galaţi, Constanţa, Ploieşti, Braşov, Tg. Mureş, Piteşti, Rm. Vâlcea, Craiova. MaxBet Entertainment Group Plc este un operator important în domeniul cazinourilor în Europa Centrală şi de Est, cu afaceri în Rusia, Ucraina, Belarus, Georgia şi Croaţia. Compania a deschis în toamna acestui an primele săli în Italia, la Milano.

The Season of Great Openings –New MaxBet Gaming Rooms in Bucureştii Noi, Sebastian and Rahova Great Slots with a vast selection of games, last generation roulettes and generous jackpots can be found in the latest MaxBet locations. At the end of the year 2012 the company came closer to its customers by opening the gates to 2 new locations, MaxBet-Sebastian and MaxBet -Barlogeni. Starting with February 2013, MaxBet welcomes its clients in a new location - Cora Alexandria, located in Rahova area. MaxBet-Barlogeni is located on Bucureştii Noi corner with Barlogeni Street, very close to the Parc Bazilescu Metro station and was opened on 1 November. Located on 13 September in the immediate vicinity of the Prosper shopping complex, MaxBet -Sebastian has received customers for the first time on November 8, 2012. In 2013, the company continues the season of new openings of locations. On February 1st, the company will open the gates to a new location, MaxBet-Cora Alexandria, located on Şos. Alexandra 152 within Cora hypermarket gallery. The new locations are welcoming their clients with a stylish and contemporary design cover which include with harmony and refinement the Novomatic and EGT slots and modern EGT and AlfaStreet roulettes with numerous betting posts. The Gaming rooms also offer very appealing local jackpots systems. The two locations are equipped with bar and offer to the clients, a variety of drinks free of charge. Since the opening MaxBet -Sebastian and MaxBet-Barlogeni welcomed customers with attractive promotions which have been awarding dozens of cash prizes. MaxBet is a leading company on the market of electronic games in Romania, part of MaxBet Entertainment Group Plc. The company is operating on the local market since 2002 and currently has more than 880 employees in 80 gaming rooms in Bucharest and Suceava, Bacău, Galaţi, Constanţa, Ploieşti, Braşov, Tg. Mureş, Rm. Valcea, Craiova. MaxBet Entertainment Group Plc is a leading operator of casinos in Central and Eastern Europe, with businesses in Russia, Ukraine, Belarus, Georgia and Croatia. In the autumn of this year the company has opened, its first gaming rooms in Milan, Italy.

NR. 31 CASINO INSIDE 83


NEWS Naltrexona ne scapă de dependenţa de jocurile de noroc? Un grup de cercetători din cadrul Centrului de Cercetare şi Tratament de la Universitatea din Melbourne, Australia, vrea să testeze naltrexona şi efectele acesteia asupra problemelor de comportament ale persoanelor dependente de jocurile de noroc. Naltrexona este un antagonist opiaceu, folosit în general în tratarea alcoolismului, dar şi a dependenţei de opiacee. Se pare că naltrexona ar putea fi benefică în tratarea unor tulburări ale controlului impulsurilor, precum cleptomania ori dependenţa de jocurile de noroc. Centrul de Tratament este în cautarea a nouă persoane dependente de jocurile de noroc dispuse să participe la primul studiu de acest gen. Jucătorii vor primi zilnic doze de naltrexonă timp de 12 săptămâni. După 12 săptămâni, cercetătorii vor compara comportamentul jucatorului înainte, după şi în timpul tratamentului.

Addiction drugs for gamblers A research group from the Problem Gambling Research and Treatment Centre at the University of Melbourne wants to try testing naltrexone on the problem gamblers. Naltrexone is an opioid receptor antagonist used primarily in the management of alcohol and opioid dependence. There are indications that naltrexone might be beneficial in the treatment of impulse control disorders such as kleptomania or compulsive gambling. The Treatment Centre is currently looking for nine pathological or problem gamblers to participate in the first study. The gamblers will receive daily doses of naltrexone for 12 weeks. After the 12 weeks, the researchers will compare the gambler’s behavior before, after and during the treatment.

Poker: it’s about luck or about skills? Michael DeDonno, a student from Case Western Reserve University, wrote an article, „Poker is a skill”, based on a study conducted in 2008. DeDonno had 40 college students who played eight games, totaling 200 hands. Half of the students were given information about professional poker players and their strategies, while the other half was given background on the history of poker with no strategies. Michael DeDonno found that students given some strategies to make decisions did better than those without the strategies. From his study, Michael DeDonno concluded that, when playing poker, you have to bet on your skills, not on your luck.

Pokerul: joc de noroc sau de îndemânare? Michael DeDonno, student al Universităţii Case Western Reserve, a scris articolul „Pokerul: o abilitate”, bazat pe un studiu realizat în anul 2008. DeDonno a folosit 40 de studenţi, care au jucat opt runde cu un total de 200 de mâini. Aceştia au fost împărţiţi în două grupuri a câte 20; primul grup a primit informaţii despre jucătorii de poker profesionişti şi strategiile folosite de aceştia, în timp ce tinerii din cel de-al doilea grup au primit informaţii despre jucătorii de poker care au făcut istorie fără nicio strategie, din noroc pur. Michael DeDonno a constatat că studenţii care ştiau câteva strategii au luat decizii mai bune în timpul jocului, în comparaţie cu cei care nu ştiau. În urma studiului realizat, Michael DeDonno a concluzionat că, atunci când joci poker, trebuie întodeauna să pariezi pe îndemânare, nu pe noroc.

Va legaliza statul Texas gamingul în 2013? Statul Texas, este unul dintre cele mai tradiţionale şi conservatoare state. Numărul republicanilor care au trecut prin statul Texas, a făcut aproape imposibilă înfiriparea unor idei liberale, iar gambling-ul este una din aceste idei liberale. În ultimul deceniu, aproape toate statele din SUA au acceptat şi legalizat cazinourile şi jocurile de noroc, însă Texas a rămas pe poziţie. În 2013, Texas este aşteptat să fie în centrul atenţiei, pentru marile companii de jocuri de noroc. Cei care fac legile statului lucrează la un proiect de lege ce ar putea pune capăt interdicţiei de mai mult de 100 de ani a jocurilor de noroc. Proiectul de lege va permite construirea cazinourilor pentru prima dată în statul Texas. Pentru ca acest lucru să se poată întâmpla, două treimi dintre parlamentari, vor trebui să aprobe legea. Apoi, odată aprobată, legea va trebui votată şi la nivel statal. Analişii sunt convinşi că, locuitorii statului Texas vor vota pentru proiectul de lege. Diferenţa majoră dintre încercarea de acum şi cele din trecut, pentru legalizarea gamingului este că, acum, există mult mai multe grupări ce susţin jocurile de noroc. În ultimii ani, grupările pro-casino au avut diverse planuri cu privire la legalizarea jocurilor de noroc, însă de data aceasta au reuşit să se unească într-un singur proiect şi să îl pună în aplicare. 84 CASINO INSIDE NR. 31

Will Texas Be One Of The Last States To Fall In 2013? The state of Texas is one of the traditionally Conservative states. The amount of Republicans that have walked through the door at the state capital has made it nearly impossible for any liberal ideas to make their way into Texas. Casino gambling is considered to be one of those liberal ideas. Almost the entire country has embraced casinos over the past decade, but Texas has held their ground. In 2013, Texas is expected to be one of the focal places for big time gaming companies. Legislators in the state are working on drafting a bill that would put an end to over 100 years of gambling prohibition. The bill would allow casinos in Texas for the first time. In order to bring casinos to Texas, twothirds of the state Legislature will have to approve a bill. Then, once approved by lawmakers, the measure would be brought to a statewide vote. Analysts believe that residents of Texas would approve such a measure. One major difference between the new push for casinos and past attempts is the unity that gaming groups have shown. In past years, the pro-casino groups have had different plans on how to expand gambling in Texas, but this time the groups have unified in an effort to start the gaming process.


HoWaRD HUGHEs

VENI, VIDI, VICI

Howard Hughes A venit, a văzut, a cucerit

Spre deosebire de alte personalităţi ale Vegasului, Howard Hughes a fost omul, vizionarul, care a dorit și a reușit să transforme deșertul Nevadei în oaza de lumină și de prosperitate de care se bucură acum locuitorii orașului. El a fost printre cei care au forţat modernizarea condiţiilor de trai din Las Vegas, transformând nisipul deșertului în aer, apă și pământ curat. Nu știm 86 CASINO INSIDE NR. 31

Unlike other Las Vegas figures, Hughes was the man, the visionary, who wanted and was able to convert the Nevada desert in the oasis of light and prosperity now enjoyed by the inhabitants of the city. He was among those who pushed for upgrading living conditions in Las Vegas, changing the desert’s sand into air, water and earth. We do not know if only due to his phobias or his philanthropy spirit, but Hughes was among the first to see in Las Vegas more than a place where one comes to try his luck, but also a place where one would want to live his life.


casinos dacă doar datorită fobiilor sale sau poate spiritului său filantropic, însă Hughes a fost printre primii care au văzut în Las Vegas nu doar un loc în care să vii să-ţi încerci norocul ci și un loc în care să-ţi dorești să trăiești. Howard Hughes a fost una dintre cele mai strălucitoare figuri din istoria de neon a orașului Las Vegas. Howard Robard Hughes Jr. a fost una dintre cele mai controversate figuri americane, om de afaceri uriaș, investitor, aviator, inginer, producător de film și filantrop. El a fost unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume. Hughes este amintit pentru stilul de viaţă excentric și izolat adoptat mai târziu, cauzat în parte de o agravare a tulburării sale obsesiv-compulsivă și a durerilor cronice. Moștenirea sa este menţinută prin Institutul de Medicină Howard Hughes. Acesta a sosit în Las Vegas la sfârșitul anului 1966. Conform lui Robert Maheu, confidentul lui Hughes, când acesta a ajuns în Vegas, nu avea nicio intenţie să cumpere un hotel. Dar pentru următorii patru ani Hughes și-a folosit fantastica sa avere pentru a schimba și moderniza Las Vegas Strip. Hughes a vizitat Las Vegas în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, perioadă în care a stat la Desert Inn, El Rancho Vegas și Flamingo. La începutul anilor 1950 a achiziţionat aproximativ 40 de mile pătrate lângă Las Vegas, tranzacţionând 73.000 de acri de teren de deșert din cinci districte ale Nevadei de Nord. Când Hughes a terminat cumpărarea terenului, proprietăţile sale din Nevada valorau aproximativ 300 milioane $. Imperiul acestuia includea Harold’s Club din Reno, aproape toate loturile vacante din Las Vegas Strip, o companie aeriană, mai multe ferme din Nevada și aproximativ 2.000 de creanţe miniere. Când Hughes a ajuns în Las Vegas ajutoarele sale l-au cazat în penthouse-ul hotelului Desert Inn. Moe Dalitz, managerul general al Desert Inn, i-a cerut lui Hughes să elibereze penthouse-ul, deoarece acesta era necesar pentru noul aflux de oaspeţi așteptaţi pentru Revelion. Ca răspuns, Hughes a cumpărat hotelul. Funcţionarii orașului au modificat puţin regulamentele pentru ca acestea să se potrivească noului lor rezident, sperând că acesta va deveni un mare binefăcător. În ciuda refuzului lui Hughes de a fi fotografiat, amprentat sau de a completa documentele de divulgare a situaţiei lui financiare în 1967, magnatul a primit o licenţă de la Comisia de Gaming din Nevada pentru operarea de jocuri de noroc în Desert Inn. Depășind perioada de timp în care a fost bine-venit, Howard Hughes aproape a fost dat afară la propriu din hotelul Desert Inn când Robert Maheu i-a sugerat în glumă șefului său că acesta ar putea să cumpere hotelul în care stătea de patru luni. Hughes a fost de accord cu el și așa a început incursiunea miliardarului în afacerile imobiliare din Las Vegas. După ce a cumpărat Desert Inn cu 13 milioane de dolari, Hughes a continuat pe acest făgaș. Acesta a cumpărat Sands cu 14,6 milioane de dolari, Frontier cu 23 de milioane de dolari și Landmark care era neterminat și care a stat gol timp de opt ani, cu 17 milioane dolari. Celelalte proprietăţi ale sale din interiorul și din afara Las Vegasului includeau loturile rezidenţiale ale lui Country Club Desert Inn, Aerportul de Nord din Las Vegas, toate terenurile din jurul Aeroportului Internaţional McCarran și mai multe cazinouri care operau sub egida Summa corp În decembrie 1967, înainte de a cumpăra Frontier, Hughes l-a contactat pe guvernatorul Paul Laxalt pentru a asigura statul că va continua să efectueze acte în interesul comunităţii. Oferta scrisă de mână a lui Hughes spunea că va înfiinţa o școală medicală la UNLV și promitea între 200.000$ și 300.000$ de dolari pe an, timp de 20 de ani. Cu toate acestea, Hughes nu a înfiinţat niciodată această școala medicală în Nevada, aceasta fiind instituită după plecarea miliardarului din Nevada. Uneori Hughes avea o personalitate contradictorie. Deși era autorizat să vizualizeze informaţiile strict secrete ale guvernului, din cauza contractelor de apărare de milioane de dolari cu Hughes Tool co, acesta nu era de acord cu toate politicile guvernamentale. Cea mai notabilă, a fost opoziţia sa la testarea armelor nucleare în Zona de Teste Nevada, aflată la 65 km nord-vest de Las Vegas. În timp ce locuia la Desert Inn, Hughes a încercat să oprească exploziile din Zona de Testare, dar nu a reușit niciodată să convingă guvernul să renunţe la acestea. Hughes își făcea griji că turiștii se vor speria de exploziile atomice și nu vor mai veni în Las Vegas. De asemenea, se temea că gălăgia provocată de teste în vale ar fi putut

Howard Hughes was one of the brightest figures in Las Vegas’ neon history. Howard Robard Hughes, Jr. was one of the most controversial american figures, business magnate, investor, aviator, engineer, film maker and philanthropist. He was one of the wealthiest people in the world. Hughes is also remembered for his eccentric behavior and reclusive lifestyle in later life, caused in part by a worsening obsessive–compulsive disorder and chronic pain. His legacy is maintained through the Howard Hughes Medical Institute. He came to Las Vegas at the end of 1966. Howard Hughes arrived in Vegas, never intending to buy a hotel, according to longtime Hughes confidante, Robert Maheu. But for the next four years Hughes would wield his fantastic wealth to change and modernize the Las Vegas Strip. Hughes had visited Las Vegas during World War II, staying at the Desert Inn, El Rancho Vegas and the Flamingo. In the early 1950s he acquired about 40 square miles near Las Vegas, trading 73,000 acres of desert land in five Northern Nevada counties. When Hughes finished buying the land, his Nevada holdings were worth an estimated $300 million. His empire included Harold’s Club in Reno, nearly every vacant lot on the Las Vegas Strip, an airline, several Nevada ranches and about 2,000 mining claims. When Hughes arrived in Las Vegas his aides whisked him to the Desert Inn penthouse. Moe Dalitz, the Desert Inn’s general manager, asked Hughes to vacate the penthouse because it was needed for the expected influx of New Year’s Eve guests. Instead, Hughes bought the hotel. Community officials bent the rules to accommodate their new resident, hoping he would be a great benefactor. Despite Hughes’ refusal to be photographed, fingerprinted or fill out financial disclosure papers, the tycoon got a license to operate the Desert Inn from the Nevada Gaming Commission in 1967. Having overstayed his welcome, Howard Hughes was almost physically kicked out of the Desert Inn when Robert Maheu jokingly suggested to his boss that he buy the hotel

„Îmi place să mă gândesc la Las Vegas ca la un bărbat bine îmbrăcat şi o femeie frumoasă,cu blănuri şi bijuterii, ieşind dintr-o maşină scumpă”

NR. 31 CASINO INSIDE 87


deteriora numeroasele sale proprietăţi. Hughes își imagina orașul Las Vegas ca un model de metropolă cu propriul tren de mare viteză, un oraș cu aer curat și apă curată în mijlocul deșertului, conform notelor scrise de acesta. Canalizarea care se scurgea în Lacul Mead, sursa de apă potabilă a orașului Las Vegas, a fost una dintre preocupările majore ale fostului inginer. Hughes a schimbat peisajul din Las Vegas Strip prin intermediul cazinourilor deţinute de corporaţii. Omul care nu a plecat niciodată din penthouse-ul lui din Desert Inn era preocupat și de alte lucruri. Odată ce s-a aranjat în apartamentul său, acesta s-a retras în propria sa lume a filmelor de televiziune, drogurilor și a paranoiei excesive ce avea ca obiect microbii. A scris chiar și direcţii de urmat pentru personalul său, despre cât de multe șerveţele erau necesare pentru transportarea de obiecte în și din apartamentul său. Un insomniac cronic, acesta dorea să se uite la filme la televizor atunci când cei mai mulţi oameni dormeau, un obicei ce îi amintea de zilele sale de la Hollywood. Dar Las Vegas nu avea posturi de televiziune cu program toată noaptea. Directorul lui Las Vegas Sun, Hank Greenspun, i-a vândut postul său de televiziune (KLAS canal 8) lui Hughes în septembrie 1967 pentru 3.6 milioane de dolari. Fostul mogul al filmului avea acum un canal ce funcţiona 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În ciuda faptului că Maheu i-a adus constant servicii lui Howard Hughes de-a lungul anilor ‘60, Robert Maheu nu l-a întâlnit niciodată de fapt pe Hughes faţă în faţă, ci a comunicat cu omul de afaceri prin note și convorbiri telefonice. Maheu nu a putut aranja o întâlnire personală

in which he had taken up residence over the past four months. Hughes agreed and so began the billionaire’s foray into Las Vegas real estate. After buying the Desert Inn for $13 million, Hughes went on a roll. He bought the Sands for $14.6 million, the Frontier for $23 million and the unfinished Landmark, which had stood empty for eight years, for $17 million. His other on- and off-Strip properties included the Desert Inn Country Club’s residential lots, the North Las Vegas Airport and all the land surrounding McCarran International Airport and several casinos that operated under the umbrella Summa Corp. Before Hughes bought the Frontier in December 1967 he called Governor Paul Laxalt to assure the state he would continue his good deeds. Hughes’ handwritten offer said he would establish a medical school at UNLV and promised $200,000 to $300,000 a year for 20 years. However, he never funded Nevada’s medical school, which was established after the billionaire left Nevada. At times, Hughes was a study in contradiction. Although he had clearance to view top-secret government information because of multimillion-dollar defense contracts with Hughes Tool Co., he did not agree with all government policies. Most notable was his opposition to nuclear weapons explosions at the Nevada Test Site, 65 miles northwest of Las Vegas. While living at the Desert Inn, Hughes tried to stop the explosions at the Test Site, but never persuaded the government to halt them. Hughes was concerned tourists would become frightened of the atomic blasts and stop coming to Las Vegas. He also feared the rumbles felt in the valley from the tests might damage his numerous properties. Hughes envisioned Las Vegas as a model metropolis with its own high-speed train, a city with clean air and clean water in the middle of the desert, according to memos he wrote. Sewage going into Lake Mead, the source of drinking water for Las Vegas, was one of the former engineer’s major concerns. Hughes changed Las Vegas Strip landscape with corporately-owned casinos.

„I like to think of Las Vegas in terms of a well-dressed man in a dinner jacket and a beautifully jeweled and furred female getting out of an expensive car”

88 CASINO INSIDE NR. 31


casinos cu omul căruia îi dăduse controlul complet al afacerilor sale. După patru ani petrecuţi în Las Vegas, Hughes a plecat brusc. Conform relatărilor, în 1970 în ajunul sărbătorii Ziua Recunoștinţei, Hughes a fost scos din Desert Inn pe o targă, condus cu o dubiţă nemarcată la Baza Aeriană Nellis și a zburat cu un avion privat la Resorts International Brittania Beach Hotel din Bahamas. Miliardarul nu a mai revenit în Las Vegas niciodată, deși moștenirea sa continuă să hrănească tradiţia și legendele orașului. În Las Vegas a urmat o luptă corporatistă crâncenă pentru imperiul lui Hughes. Maheu, o dată mâna dreaptă a lui Hughes, medicul personal al acestuia - Dr. Robert Buckley și alţi oficiali de vârf au fost concediaţi după ce acesta a părăsit penthouse-ul lui din Desert Inn. Vicepreședintele Summa Corp Executive, Frank William Gay și Chester Davis, un avocat de pe Wall Street care l-a apărat Hughes într-un proces lung și de succes privind presupuse încălcări antitrust ce implicau TWA (una dintre cele mai mari companii aeriene din SUA la acel moment, și proprietatea lui Hughes), l-au înlăturat pe Maheu în decembrie 1970, imediat după sosirea lor la Sands Hotel. Membrii Summa și moștenitorii acestora, au început lupta pentru averea lui Hughes. La început, Davis a căutat cea mai apropiată rudă a lui Hughes, un avocat din Houston, Will Lummis, fiul unei mătușe după mamă. Davis i-a sugerat lui Lummis să devină acţionar unic temporar al averii și să se alăture echipei Summa. În august 1976, Lummis a devenit președintele Summa. În 1983 averea lui Hughes a fost în cele din urmă împărţită între 23 de rude ale acestuia, conduse de Lummis. Summa Corp a fost redenumită Howard Hughes Corp în 1994. Hughes, care s-a născut pe 24 decembrie 1905, a murit pe 5 aprilie 1976, într-un avion care zbura din Mexic către Houston.

The man who never left the Desert Inn’s penthouse had other things on his mind. Once he was ensconced in the penthouse, he withdrew into his own world of movies on television, drugs and excessive paranoia about germs. He even wrote directions to his staff about how many tissues they needed to use to carry items in and out of his suite. A chronic insomniac, he wanted to watch movies on television when most people were asleep, a habit harking back to his Hollywood days at RKO Studios. But Las Vegas had no all-night TV stations. Las Vegas Sun Publisher Hank Greenspun sold his television station (KLAS Channel 8) to Hughes in September 1967 for $3.6 million. The former movie mogul now had a 24/7 channel. Despite Maheu’s constant services to Howard Hughes throughout the 1960s, Robert Maheu never actually met Hughes face-to-face, rather he communicated with the business man through memos and telephone conversations. Maheu discusses the phone conversation in which Hughes revealed why he could not arrange a personal meeting with the man in which he had given complete control of his business dealings. After four years in Las Vegas, Hughes left abruptly. On Thanksgiving Eve 1970, Hughes was reportedly carried out of the Desert Inn on a stretcher, driven to Nellis Air Force Base in an unmarked van and flown by private jet to Resorts International’s Brittania Beach hotel in the Bahamas. The billionaire never returned to Las Vegas, although his legacy continues to feed the city’s lore and legend. A bitter corporate struggle ensued in Las Vegas over Hughes’ empire. Hughes’ once-trusted aide, Maheu, personal physician Dr. Robert Buckley and other top officials were fired after he left the Desert Inn’s penthouse. Summa Corp. Executive Vice President Frank William Gay and Chester Davis, a Wall Street lawyer who defended Hughes in a lengthy and successful battle over alleged antitrust violations involving TWA (among the largest airlines in the U.S. at that time, and property of Hughes), ousted Maheu after arriving at the Sands Hotel in December 1970. Summa insiders and his heirs began battling over Hughes estate. At first, Davis sought out Hughes’ closest relative, Houston lawyer Will Lummis, the son of a maternal aunt. Davis suggested Lummis become temporary sole stockholder of the estate and that he join the Summa board. In August 1976, Lummis became Summa’s chairman. Hughes’ estate was eventually divided among 23 relatives, led by Lummis, in 1983. Summa Corp. was renamed the Howard Hughes Corp. in 1994. Hughes, who was born on Dec. 24, 1905, died on April 5, 1976, on a plane flying from Mexico to Houston.

NR. 31 CASINO INSIDE 89


BUCHAREST GAMBLING CENTER

Queen Casino - Calea Dorobanナ」ilor 5-7

Casino Bucharest - Hotel INTERCONTINENTAL, Bd. Bトネcescu 8

Platinum Casino - Calea Victoriei 63-81

Princess Casino - Blvd. Regina Elisabeta 13

Grand Casino-Hilton - Hotel Hilton, Str. Episcopiei 1-3

G PokeR Club - Blvd. Regina Elisabeta 23

Grand Casino-Marriott - Hotel Marriott, Calea 13 Septembrie 90

Merkur Casino - Blvd. Regina Elisabeta 3

Casino Metropolis - Hotel NOVOTEL, Calea Victoriei 37B

90 CASINO INSIDE NR. 31


NR. 31 CASINO INSIDE 91


Novotel Bucharest City Centre Calea Victoriei 37B Tel: +4021 308 85 00 Fax: +4021 308 85 01 Mail: h5558@accor.com Web: www.accorhotels.com

Advansys d.o.o. Velika pot 20 5250 Solkan, Slovenija M: +386 41 345 373 T: +386 5 33 31 698 info@advansys.si www.advansys.si

Bd. Iancu de Hunedoara NR. 84, 011745 București, România. T: +40 372080080; M: +40 733200209; F: +40 372080081; E: guest@capitalplaza.ro www.capitalplaza.ro

Shalimar Gaming Hall Sos. Mihai Bravu Nr. 2, Bl. 60A, Sector 2, București Tel: 031 405 3019 031 405 3020 www.shalimarslots.ro

CASINO BUCHAREST HOTEL INTERCONTINENTAL Bd. Nicolae Bălcescu 4, Bucharest Sector 1 Email: concierge@casinobucharest.ro Casino Tel: +40 728 833828 Office Tel: +4021 312 2600 www.casinobucharest.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti, Calea 13 Septembrie 90, București, România Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808 marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel, Str. Episcopiei 1-3, București, România. Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11 hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

Sport Bet Café 1 - Strada A.I. Cuza, nr.22, Craiova, judeţ Dolj Sport Bet Café 2 - Comuna Ţînţăreni, Judeţul Gorj

RESTAURANT Str. Dr. Louis Pasteur, NR. 63 ,Sector 5, București , România Tel: +4 0726.731.662 office@cafe-leffe.ro www.cafe-leffe.ro

email: cosmin.coratu@yahoo.com 0765/379.907 și 0735/222.210

92 CASINO INSIDE NR. 31


OUR FRIENDS

The Slot Academy +31653633036 - Lucien Wijsman Lucien@theslotacademy.com +31642807711 - Olga Balaeva Olga@ theslotacademy.com www.theslotacademy.com

DGL Pro s.r.l. Str. Crișul Alb, nr. 17, București, România Tel: (+40) 21 332.11.65 - (+40) 722.380.252 FAX: (+40) 21 332.30.73 office@digiel.com www.digiel.com

Havana Casino Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, sector 3, București. Telefon: 021.313.98.23

Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Plaza România, Sector 6 Tel: 021 317 50 05 Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Tel.: 031 425 73 30

S.C. Max Bet S.R.L. București, Str. Bărăţiei nr. 31, sector 3, cod poștal 030195 Tel: +4021.323.21.74 /+4031.405.29.49 Fax: +4021.323.21.74/ +4031.405.29.50 www.maxbetgroup.com e-mail: office@ro.maxbetgroup.com

Adresa: Bd. Regina Elisabeta, nr 3, sector 3, Bucuresti Telefon: 021/71.11.432/Fax: 021/71.11.434 www.merkur-casino.ro

e-CASINO Galaţi, Str. Brăilei nr.169, bl.A1-A2 Galaţi, Str. Domnească, nr.17, bl.B Tel/: 0728871528 www.e-casino-galati.ro

NR. 31 CASINO INSIDE 93


B-du Vasile Milea, nr.4, sector 6, București incinta Afi Palace Cotroceni, et. 1, MegaFun Area tel: 0747.11.44.44 office@blingbet.ro www.blingbet.ro

SC Royal Cash SRL Sema Parc - Ob.14C Splaiul Independenţei nr.319, sect.6, București, 060044 Tel: +4.0771.61.88.05 office@royalcash.ro www.royalcash.ro

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 Telefon/Fax 031 805 16 14 Mobil 0728528988

NEWTON SLOTS Șos. Pipera Tunari 1/I, clădirea Admin, etaj 2

www.newtonslots.com

Calea 13 Septembrie nr. 128, Bloc P35, Scara 2, Parter, Ap. 37, Sector 5, București Tel: 0040 213203292 Fax: 0040 213203293 www.innogate.ro

Str. Agatha Bârsescu, Nr 15b, et 1, biroul Nr 1, sector 3, București Tel: (+40) 770 974 698 Fax: (+4) 031 437 83 50 office@stormbet.ro

BAUM BET Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Sibiu, România Tel.: +40 269 865893 / Fax: +40 269 865379 E-mail: baum@baumbet.ro Web: www.baumbet.ro

Sales Manager: 0735.636.481

94 CASINO INSIDE NR. 31


OUR FRIENDS

S.C. BAUM S.R.L. Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Sibiu, România Tel./Fax: +40 269 865379 E-mail: baum@baumnet.com, david@baumgames.ro Web: www.baumgames.ro

PATIR DESIGN GmbH Baumbachstr. 5E 81245 Munich, GERMANY Tel.: +49 (0) 89 829 88 38 0 Fax: +49 (0) 89 829 88 38 29 info@patir.de www.patir.de

GameWorld București Mall Adresa: Complex București Mall, Calea Vitan, NR. 55-59, etaj 2, sect. 3, București

București, Str. ELIZEU, Nr. 24, Et.1,Ap. 2, Sector 1 Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42 GSM: 0744 244 604 E-mail: aopjnr@yahoo.com Website: www.aopjnr.ro

Tel: (021) 300.1000 Fax: (037) 230.0008 www.stanleybet.ro

Bulevardul Decebal nr.14 mezanin Telefon:(031) 431 34 20

ROMSLOT Asociatia Organizatorilor de Sloturi Str. Corvinilor nr. 6D, sector 6, cod 060772, Bucuresti Telefon: +40 (0) 21 315 8540 www.romslot.ro

Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România Romanian Bookmakers Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5 Office Center sector 2 Telefon: (021) 300.1000 Fax: (037) 230.0008

NR. 31 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, district 3, Bucharest Tel: 0721.172.387 Fax: 021 - 320.41.70 E-mail: andutza7@yahoo.com

REVITAL Str. Donath, nr.162, 400331 Cluj-Napoca jud. Cluj, România Telefon: 0742-699.064 / 0264-581.800 www.infinitygames.ro

Sonia Bodellini s.bodellini@riminifiera.it tel 0039 0541 744250 fax 0039 0541 744454 www.enada.it

Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria. www.balkangamingexpo.com. Email: info@balkangamingexpo.com Sales Manager: Nataliya Baevska Phone: +359 2 81 29 438. Mobile: + 359 887 650 187. Fax: + 359 2 81 29 479 E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; info@balkangamingexpo.com Web: www.balkangamingexpo.com

96 CASINO INSIDE NR. 31

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental, Blvd. N. Bălcescu 4, Bucharest 010051, România Tel: +40 (0)742 227466 Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

South American Leisure Exhibition Tel.+55(11)3836-3271 Fax.+55(11)3641-2725 E-mail: info@salex.com.br www.salex.com.br

GameNET Expo 13 Herakleous str. 136 73 Aharnai Athens Greece Tel. +30 210 27 74 201 — 001, Fax. +30 210 24 78 786 E-mail: info@gam.gr www.gamenetexpo.gr

Expo 24 Romania Strada Cornelia Nr. 10 Bucuresti, Romania T: 021 335 6681 F: 021 335 6680 M: 0788 00 81 00 contact@expo24.ro


Revista Casino Inside nr.31  

Revista Casino Inside nr.31 - Revista industriei de gambling din Romania

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you