Page 1


28

50

54

44 8 14 18 24 28 32

36 40

MERKUR GAMING Mai mult decât un joc LIGA I ÎN SEZONUL 2013-2014 Privire de parior Gamopolis și Motormania La VITAN MALL DRACULA’S GAMES VI Dragoni, Diamante și Azteci la Entertainment Arena 2013 GAMBLINGUL CEH Aventura riscului FILME DE GAMBLING ȘI POKER (XVI) Fie că abordează direct teme legate de jocuri de noroc, poker sau sunt pur şi simplu setate pe fundalul unui cazinou sau al orașului Las Vegas există filme excelente și filme proaste, dar în definitiv nu contează cum sunt, ci important este că merită să „riscăm” și să continuăm periplul prin lumea filmelor fie și pentru cel mai în surdină sunet de monezi „livrate” la un câștig banal la sloturi sau o privire piezișă între 2 jucători de poker! Noi vă propunem, voi alegeți. ALFASTREET Mai mult decât rulete APEX GAMING "Nivelul următor" în jocuri de noroc în ROMÂNIA

2 CASINO INSIDE NR. 37

08 44 46 50 54 58 62 66 70

CÂȚI BANI RĂMÂN ÎN APARATE? Partea a 2-a SUZO-HAPP Vine la Entertainment Arena Expo 2013 SUPERPOKER La Eureka Golden Sands 2013 JOHNNY CHAN O legendă a pokerului CUM SE JOACĂ POKER Termeni tehnici (7) TURNEE DE POKER În toată lumea CASINO CORFU James Bond a fost aici! ENTERTAINMENT ARENA EXPO SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ O EXPOZIȚIE REGIONALĂ Anton Vlad este managerul general al companiei Expo 24, care a dezvăluit pentru Casino Inside câteva detalii despre Entertainment Arena 2013, expoziție internațională aflată la a 7-a ediție care va avea loc în perioada 3-5 septembrie și care va reuni distribuitori și producători de jocuri de noroc, amuzament și alte activități conexe.


74 www.casinoinside.ro Managing Partners Dan Bernovici dan@casinoinside.ro Marius Răileanu marius@casinoinside.ro Redacţia Casino Inside redactia@casinoinside.ro

86

Editors: Oana Mihalache Mircea Panait The Insider Christiansen Sava Traducere Langart Business Art Director & DTP: Digital Artwork Distribution: distribution@casinoinside.ro SPIN Media

Advertising: office@casinoinside.ro Casino Inside folosește serviciile agenţiei de presă Agerpres Printed by: ARTPRINT

70 Dragi cititori,

este o publicaţie a

74

Revista Casino Inside vă propune să participaţi activ la realizarea revistei și în acest sens vă cheamă să scrieţi părerile voastre despre subiectele din revistă și conţinutul editorial pe e-mail la: redactia@casinoinside.ro Pentru noi părerile voastre despre Casino Inside sunt foarte importante și vrem să le tratăm ca atare. Realizaţi-vă singuri revista, transmiteţi articole proprii sau comentarii. Cu drag, Redacţia Casino Inside

4 CASINO INSIDE NR. 37

78 82 86

CEI MAI MARI PROPRIETARI DE CAI DIN LUME (2) Personalitățile lor au influențat major cursele de cai din țările lor și din lume, iar banii pe care i-au investit au făcut ca voi să fiți contemporani cu legendele ce s-au țesut ani de-a rândul în jurul cailor, jocheilor sau antrenorilor. Și lor, proprietarilor, le datorați în egală măsură ca și celorlalți privilegiul de a urmări o cursă. ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 20/2013 Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc Ştiri News DAVID COPPERFIELD "Magicianul"

care editează titlurile


EDITORIAL

AUTUMN COMES WITH AUSPICES

U

Semne bune toamna are

au! Nici nu știu de unde să încep...Însă, întotdeauna este bine să o iei cu începutul. Ediţia de faţă a revistei noastre încearcă și cred că și reușește să surprindă într-un mod cât mai complet piaţa românească de jocuri de noroc la momentul prezent. Industria noastră se situează într-o etapă în care consider că a reușit să se adapteze destul de mult rigorilor economiei de piaţă aflată în tranziţie și supusă (încă) șocurilor crizei financiare mondiale. E ceva să posezi astfel de abilităţi de adaptabilitate! Acest lucru se datorează mai multor factori. Pe de o parte avem o legislaţie destul de stabilă, situată într-un mix echilibrat cu un organism de reglementare și control tânăr, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. Pe de altă parte avem o piaţă formată din actori din ce în ce mai flexibili, care au reușit în ultimii 3 ani și ceva de criză economică profundă să depășească greutăţile și să se înscrie încet dar sigur pe un drum al normalităţii și mai ales al maturităţii. Un alt element important sunt jucătorii, cei care prin exprimarea nevoilor și cerinţelor lor în cadrul industriei au modelat piaţa și au așezat-o în locul în care se află acum, i-au acordat în continuare încredere și i-au plătit serviciile și produsele, chiar dacă nu au mai făcut-o cu sumele cu care industria era obișnuită în anii 2000-2010; esenţial este că au continuat să investească mereu sume importante în joc și asta a împins afacerile mai departe. Iar cifrele, dacă ne raportăm la faptul că ne aflăm într-o perioadă de criză, nu au fost de neglijat. Dovadă că cei care au reușit să rămână să opereze pe piaţă au concurat puternic între ei pentru a-și păstra sau câștiga o cotă cât mai importantă. În acești ani s-a tot spus “cine rezistă acum pe piaţă va avea de câștigat pe viitor”. Iar acest lucru s-a demonstrat în acești 3 ani și ceva de când economia a scârţâit și a făcut să alunge din sălile de joc, în special, clienţii mari, VIP-urile, oamenii cu bani din imobiliare, șamd. Cred că piaţa de gambling din România a ajuns la un nivel în acest moment în care își poate propune să crească, nu înainte de a se consolida, de a începe un proces de atragere a cât mai multor clienţi / jucători către salile de joc, cazinouri, agenţiile de pariuri sau, mai nou, către cluburile de poker. Împreună cu industria de jocuri de noroc, și noi, Casino Inside am crescut și ne-am dezvoltat, iar totul s-a întâmplat într-un mod treptat, firesc și organic. Suntem mândrii și, în același timp, bucuroși să vă împărtășim și dumneavoastră succesul nostru, reușită la care și voi sunteţi părtași de atâţia ani. Și cum succesul este măsurabil, nici această ediţie nu face excepţie. Iată câteva dintre reperele acestui număr de revistă: După vânzarea brandului Atronic, grupul Gauselmann a dezvoltat un alt produs sub numele Merkur Gaming și l-a promovat puternic în toate ţările în care era deja prezent, inclusiv în România. Așadar, în această ediţie articolul de cover story este dedicat produselor Merkur Gaming. Vă invităm să savuraţi acest articol deosebit, loc unde veţi afla care sunt priorităţile lor în România și care este abordarea strategică ce și-au propus-o pe viitor în ţara noastră și la nivel mondial. Contele Dracula se întoarce și aduce noi prieteni. Să fie 2013 anul Dragonului, în strălucirea Diamantelor și ritmuri Aztece? Domnul David Coldea, director de vânzări la Baum Games ne oferă o perspectivă interesantă asupra câtorva dintre surprizele pe care Dracula’s Games VI le pregătește. Alfastreet Trade, reprezentanta oficială a lui Alfastreet Gaming Instruments din Slovenia, ne dovedește în materialul lor că este o companie completă și oferă pieţei de gambling de la noi o gamă largă de produse și servicii, nu doar rulete. APEX Gaming este unul dintre cei mai importanţi furnizori de slot machines pe pieţele din Europa de Sud și de Est și este foarte bine poziţionat în ţările din regiune, inclusiv în România. În advertorialul dedicat lor veţi afla de ce produsele lor - Pinnacle, Pinnacle SL și Dual Slim Line – răspund atât de bine motourilor companiei: să ducem jocurile către “nivelul următor” și “vezi diferenţa”. În episodul de faţă, Patronatul Romanian Bookmakers susţine cu tărie integritatea în sport, în spiritul celui mai desăvârșit fair-play transparent, pentru protecţia clienţilor, cât și a membrilor săi. În articolul „Poziţie Fermă și Intransigentă Împotriva Mafiei Pariurilor”, veţi citi mai multe despre acest subiect fierbinte. Vă mai recomandăm să parcurgeţi cu atenţie și materialul în care liderul mondial în furnizarea de componente și piese de schimb pentru industria de divertisment și jocuri de noroc, Suzo-Happ, vă face invitaţia de a le vizita standul la expoziţia Entertainment Arena Expo 2013. Cred că aţi dat deja de gustul articolelor de calitate marca Casino Inside și atunci nu ne mai rămâne decât să vă invităm să vă alegeţi o poziţie confortabilă în fotoliu pentru că subiectele de mai sus sunt doar o particică din ceea ce v-am pregătit. Enjoy!

6 CASINO INSIDE NR. 37

W

By Insider

ow! I don't even know where to begin ...However, it is always good to start with the beginning. The present edition of our magazine tries and i believe it succeeds to capture in a complete way the Romanian gambling market at the present time. Our industry is in a phase in which, I believe, it was able to adapt pretty much the principles of a transitional market economy and an economy (still)subject to the impact of the global financial crisis. It's something to have such abilities of adaptability! This is due to several factors. On the one hand we have a pretty stable legislation, a balanced mix of a regulatory body and young supervision, The National Office of Gambling. On the other hand we have a market that consists of more and more flexible actors, who managedto overcome the hardship of the 3 years and so of deep economic crisis and to direct slowly but surely on a road of normality and especially, matureness. The players are also another important element, those players who by expressing their needs and requirements within the industry have shaped the market and placed it where it is now, they continued to show her trust and they paid for the market's services and products, even if they never done it with the same figures the industry was accustomed with during 2000-2010; It is essential that they have always continued to invest significant amounts in the game and that this has pushed the business further. And the figures, if we relate to the fact that we are in a period of crisis, have not been neglectable ones. Evidence that those who have managed to remain to operate in the market competed heavily with each other in order to keep or win the biggest possible share. During these years, it was repeatedly "who resists on the market now, will win in the future." And this has been demonstrated during the last these 3 years and so, when the economy has shaking banishing from the game rooms in particular the large clients, VIPs, the people with money from real estates, etc. I believe that the Romanian gambling market has reached a level in which it can aim for increase, not before it is consolidated, before beginning the process of attracting more customers/players to the game rooms, casinos, betting agencies or, more recently, poker clubs. Together with the gambling industry, we too, Casino Inside, have grown and developed, and it all happened in a progressive, natural and organic way. We are very proud and at the same time, happy to share our success with you, success to which you have also contributed for so many years. And because success is measurable, the present issue makes no exception. Here are some of the landmarks of this magazine issue: After the sale of the Atronic brand, Gauselmann Group has developed another product, known as Merkur Gaming and has promoted it strongly in all countries in which it was already present, including Romania. Therefore, the cover story article of this edition is devoted to Merkur Gaming products. We invite you to enjoy this article, you will learn about their priorities in Romania and their future strategic approach plans in this country and worldwide. Count Dracula is back and bringing new friends. Could 2013 be the year of the Dragon, in the light of the diamonds and with Aztec rhythms? Mr. David Coldea, director of sales at Baum Games gives us an interesting perspective on some of the surprises that Dracula Games is preparing for you. Alfastreet Trade, an official representative of Alfastreet Gaming Instruments - Slovenia, shows us with its article that it is an accomplished company that brings a large range of products and services on our gambling market, not only roulettes. APEX Gaming is one of the most important suppliers of slot machines on the of South and East European markets, and is very well positioned in the countries here, including in Romania. The article dedicated to them will provide you with the answer to de question: why do their their products - Pinnacle, Pinnacle SL and Dual Slim Line SL – respond so well to company's motto's: we take games to "the next level" and you can "see the difference". In this issue, The Romanian Bookmakers Patronage strongly supports the integrity of sports, in the most thorough spirit of fair play, for both the protection of customers and its members. In the article "Firm and Intransigent Position against the Gambling Mafia", you can read more about this hot topic. You also advised you to read carefully the material in which the world leader in components and spare parts for the entertainment and gambling industries supply, Suzo-Happ, invites you to visit their stand from the Entertainment Arena Expo 2013 exhibition. I believe that you've already tasted the quality articles branded Casino Inside and then all we are left to do is to invite you to choose a comfortable position in your chair because the topics above are just an small part of what we have prepared. Enjoy!


Mai mult decât un joc

MORE THAN JUST A GAME MERKUR GAMING este o companie internaţională parte din Gauselmann Group. Gauselmann Group este un producător și operator de top din Germania, de aparate de jocuri de noroc pentru piaţa de street gaming (Amuzament cu Premii – AWP – Amusement With Prize). Gauselmann Group a fost fondat în 1957 de Paul Gauselmann și continuă să fie condus de Paul Gauselmann însuși. Într-adevăr, Gauselmann Group este un grup de companii deţinut și administrat în familie. De-a lungul deceniilor, piaţa germană a AWP-urilor s-a dezvoltat devenind una dintre cele mai mari și mai dificile pieţe de street gaming din lume. Tehnologia implementată aici este de cel mai înalt standard, cu tehnologia video multigame integrată în carcase cu adevărat inovatoare. Gauselmann Group a dominat această piaţă și continuă să o domine cu setea sa de inovaţie, calitate, securitate și cu respectul complet pentru legislaţie și joc responsabil. Gauselmann Group este format din trei piloni majori – Divizia MERKUR, Divizia SPIELOTHEK și NEW MEDIA. MERKUR GAMING este braţul internaţional în Divizia Merkur. Divizia Spielothek se concentrează pe exploatarea centrelor de divertisment din întreaga lume. Achiziţionarea Praesepe Group din Marea Britanie în 2012, cu 8 CASINO INSIDE NR. 37

MERKUR GAMING is the international company within the Gauselmann Group. The Gauselmann Group is Germany’s leading manufacturer and operator of gaming machines for the street market (AWPs). The Gauselmann Group was founded in 1957 by Paul Gauselmann and continues to be led by Paul Gauselmann himself. Indeed, the Gauselmann Group is a family-owned and family-managed group of companies. Throughout the decades, the German AWP market has developed in becoming one of the largest and most challenging street markets in the world. The technology implemented is of the highest standard, with multigame video technology integrated into truly innovative cabinets. The Gauselmann Group has dominated this market and continues to dominate it with its thirst for innovation, quality, security and its complete respect for legislation and responsible gaming.


COVER STORY The Gauselmann Group consists of three major pillars – the MERKUR Division, the SPIELOTHEK Division and NEW MEDIA. MERKUR GAMING is the international arm in the Merkur Division. The Spielothek Division focuses on the operation of entertainment centres throughout the world. The acquisition of the Praesepe Group in the United Kingdom in 2012 with about 170 arcades and bingo halls has increased the company’s presence in gaming operations to a total of eleven countries. The logo of the laughing sun and the “MERKUR” brand are used generically in this division. This further strengthens the MERKUR name throughout the gaming world. The New Media Division concentrates on sports betting and internet-based games and gaming. MERKUR GAMING has full access to the Gauselmann Group technology – a group that employs over 8,000 staff with a volume of business that totalled over 1.8 billion euros in the 2012 business year. The focus on international business plays a paramount role and thus MERKUR GAMING is a key company within the Gauselmann Group. Such focus allows top management to ensure that the necessary financial, management, technical, marketing and sales strategies are implemented. MERKUR GAMING is greatly expanding its international presence. The almost unendless pool of games, cabinets and technology with in the Gauselmann Group puts MERKUR GAMING in a unique position in the gaming market. Operators are assured that MERKUR GAMING has the historical fundament alongside future-proof innovations to provide the leading gaming solutions in the market. The traditional strength of MERKUR GAMING in Europe is now reaching gaming markets around the world. The emphasis here is on growth in Latin America, Asia and Africa. The opening of a the subsidiary Merkur Gaming Mexico and the signing of a collaboration contract with a major gaming company to support the South African market – both in 2012 – shows the rate of pace of this growth. MERKUR GAMING products can be currently found in 45 countries around the world. The new countries to embrace MERKUR GAMING solutions in 2012 were Chile, Ghana, Mexico, Montenegro, Mozambique, Nigeria, Peru, Serbia, South Africa, USA as well as the lottery segment in Croatia. Gaming is defined differently in the various segments in practically every different country. The challenge is to provide the right gaming solutions, tailored to the individual market. The requirements to pre-empt market requirements necessitates much local knowledge. The combination of experience and local knowledge puts MERKUR GAMING in the driving seat as a preferred gaming solution provider. The growing number of local subsidiaries reflects this alongside a very international sales team. Furthermore, MERKUR GAMING is expanding its research and development strategy. What might be popular in one country may have a completely different meaning. Examples abound with colours like red and blue and numbers such as seven and eight. At present MERKUR GAMING can make use of development capacities in Germany, Austria, England, Italy, Spain as well as in the Philippines and in India. A great example of this success is the range of games called ‘Cantinflas’ in Latin America. Cantinflas was a Mexican actor and comedian and was described as the ‘Charlie Chaplin’ of Latin America. This beloved and endeared character is reflected in a series of games that MERKUR GAMING specifically designed for the Latin American market. The great success of these games proves the company’s successful strategy.

aproximativ 170 de săli de joc si săli de bingo a crescut prezenţa companiei în operaţiunile de jocuri de noroc la un total de 11 ţări. Logo-ul care reprezintă un soare râzând și marca „MERKUR” sunt folosite generic în această divizie. Acest lucru întărește în continuare numele MERKUR în toată lumea jocurilor de noroc. Divizia de New Media se concentrează pe pariuri sportive, jocuri pe internet și jocuri de noroc. MERKUR GAMING are acces complet la tehnologia lui Gauselmann Group - un grup care are peste 8.000 de angajaţi, cu un volum de afaceri care au totalizat peste 1,8 miliarde de euro în anul 2012. Ţinta pe afacerile internaţionale joacă un rol extrem de important și astfel, MERKUR GAMING este o companie cheie în cadrul grupului Gauselmann Group. O astfel de concentrare îi permite managementului de top să asigure gestiunea financiară, administrativă, tehnică, și sunt puse în aplicare strategii de marketing și vânzări. MERKUR GAMING își extinde foarte mult prezenţa internaţională. Paleta aproape infinită de jocuri, carcase și

MERKUR GAMING is active in the complete array of land-based gaming. Therefore, the street / amusementwith-prize sector is just one example. MERKUR GAMING is growing its presence in the casino sector as well in video-lottery terminals (VLTs) and server-based gaming (SBG). The VLT sector in particularly offers unique benefits to players, operator, regulators and local governments alike and is thus growing strongly in some countries (such as Italy, Czech Republic and Slovakia) and is being considered for implementation in others (such as Hungary). The complete gaming solutions from MERKUR GAMING are proudly exhibited as both major and local gaming shows. For example, the previous ICE in London was the ideal opportunity to provide the international NR. 37 CASINO INSIDE 9


tehnologia grupului Gauselmann așează compania MERKUR GAMING într-o poziţie unică pe piaţa jocurilor de noroc. Operatorii sunt siguri că MERKUR GAMING are fundamentul istoric, alături de inovaţiile de viitor necesare pentru a oferii soluţiile de gaming ale unui lider de piaţă. Puterea tradiţiei lui MERKUR GAMING în Europa ajunge acum în pieţele de jocuri de noroc din toată lumea. Aici accentul se pune pe creșterea din America Latină, Asia și Africa. Deschiderea unei filiale Merkur Gaming Mexic și semnarea unui contract de colaborare cu o companie importantă de gaming pentru a sprijini piaţa Sud-Africană – amândouă în 2012 – arată rata ritmului acestei creșteri. Produsele MERKUR GAMING pot fi găsite în prezent în 45 de ţări din întreaga lume. Noi ţări care au adoptat soluţiile MERKUR GAMING în 2012 sunt Chile, Ghana, Mexic, Muntenegru, Mozambic, Nigeria, Peru, Serbia, Africa de Sud, Statele Unite ale Americii, precum și segmentul de loterie din Croaţia. Gamingul este definit altfel în diferitele segmente ale oricărei ţări. Provocarea este aceea de a oferi soluţii de jocuri de noroc potrivite, adaptate la piaţa individuală. Necesităţile de preîntâmpinare a cerinţelor pieţei necesită multe cunoștinţe locale. Combinaţia de experienţă și cunoștinţe locale pune MERKUR GAMING în poziţia de conducere, un furnizor de soluţii de gaming preferat. Numărul tot mai mare de filiale locale reflectă acest lucru, alături de o echipă de vânzări internaţională. În plus, MERKUR 10 CASINO INSIDE NR. 37

audience with details on just why MERKUR GAMING is taking global gaming by storm. The new jackpot concept ‘Jackpot Rain’ was the talk of the show here. ‘Jackpot Rain’ allows other participating players – not just the jackpot winner – to benefit from the winning randomly when the jackpot hits. Furthermore, the amount of this win relates to the amount invested in that particular game – so those who wish to invest more in the game are then rewarded more. ‘Jackpot Rain’ is a three-level progressive. Coming back to the VLT market, a jackpot especially for the Czech and Slovakian VLT markets was also introduced at the ICE. This further underlines the local developments made to strengthen the product offers for each segment. Again this is only possible thanks to the local knowledge and experience that MERKUR GAMING possesses – and that for each gaming segment in each country the company operates in – an excellent achievement indeed. The forthcoming G2E in Las Vegas is the ideal setting for MERKUR GAMING to introduce two major gaming solutions to the market. The first will represent a completely new business pillar – namely management systems. The Gauselmann Group already has many years of experience in management systems in the local street market. The networking of gaming machines in its own entertainment centres around the world gives MERKUR GAMING excellent international knowledge. The required networking of VLTs globally has further grown this field of expertise. All these have been major ingredients to create a brand new management system for all gaming segments, including casino. The second scoop at the G2E will be the presentation of the newly developed slant-top gaming machine. Embodying a completely new, marvellous design and integrating the best games in high definition – the new slant-top will offer a completely new view on slant tops as we have been used to.


COVER STORY GAMING își extinde strategia de cercetare și dezvoltare. Ceea ce este popular poate fi definit complet diferit de la o ţară la alta. Exemplele abundă, cum este în cazul culorilor roșu și albastru sau a numerelor cum ar fi șapte și opt. În prezent, MERKUR GAMING își poate folosi capacităţile de dezvoltare din Germania, Austria, Anglia, Italia, Spania, precum și Filipine și India. Un mare exemplu al acestui succes este gama de jocuri numită „Cantinflas”, din America Latină. Cantinflas, a fost un mare comediant și actor mexican și a fost descris ca fiind un „Charlie Chaplin” din America Latină. Acest personaj iubit și îndrăgit este reflectat într-o serie de jocuri pe care MERKUR GAMING le-a conceput special pentru piaţa latino-americană. Marele succes al acestor jocuri dovedește succesul strategiei adoptate de companie. MERKUR GAMING este activ în gama completă de jocuri de noroc land-based. Prin urmare, sectorul de stradă/distracţii cu premii, este doar un exemplu. MERKUR GAMING este în creștere, prezenţa sa în sectorul de cazinouri, precum și în cel al terminalelor de video loterie (VLT) și în jocurile de noroc pe bază de server (SBG) fiind în creștere. Sectorul VLT, în special, oferă beneficii unice pentru jucători, operatori, legiuitori și pentru guvernele locale deopotrivă, și astfel, crește puternic în unele ţări (precum Italia, Cehia și Slovacia) și este luat în vedere pentru a fi implementat și în altele (cum ar fi Ungaria).

This new slant-top is the first cabinet to be released of a new generation of cabinet models. All these developments highlight just how international MERKUR GAMING is, yet that each individual market segment in each individual country is managed separately. All these factors are just the tip of the iceberg of future developments to come from MERKUR GAMING. From the final quarter of the year 2010 onwards, we agreed that the Romanian market is developed enough for Merkur Gaming to be able to introduce its products, which became very competitive in the last years. After selling Atronic brand, the Gauselmann group managed to develop a new product named Merkur Gaming, and promote it in all the countries in which it was already entered on the market. Moreover, countries like Romania, Bulgaria, Austria, Serbia and even South Africa became emergent markets where it’s expected for us to hold important shares, on the strength of both the capacity to adapt the product locally, and the development strategy that proved to be a real success. Even though the barriers of access became larger than in the past, this represents a great advantage for us. Before taking the decision to bring our brand in Romania, we

Soluţiile complete de gaming de la MERKUR GAMING sunt expuse cu mândrie atât la târgurile de gaming locale cât și la cele majore. De exemplu, ultima ediţie ICE din Londra a fost ocazia ideală pentru a oferi publicului internaţional detalii despre motivul pentru care MERKUR GAMING acaparează piaţa globală de gaming. Noul concept de jackpot, „Jackpot Rain”, a fost subiectul cel mai discutat al acestui târg. „Jackpot Rain” permite altor jucători participanţi – nu doar câștigătorului jackpotului – să beneficieze de câștiguri aleatoare atunci când jackpot-ul este declanșat. În plus, cantitatea câștigului este reflectată de suma investită în acel joc – astfel încât cei care doresc să investească mai mult în joc sunt răsplătiţi mai mult. ‚Jackpot Rain’ este un jackpot progresiv pe trei nivele. Revenind la piaţa de VLT, un alt jackpot, creat special pentru piaţa cehă și slovacă de VLT, a fost de asemenea prezentat la ICE. Acest lucru subliniază în continuare ideea dezvoltării locale efectuată pentru a consolida ofertele de produs pentru fiecare segment. Din nou, acest lucru este posibil numai datorită cunoștinţelor locale și experienţei pe care MERKUR GAMING le deţine - pentru fiecare segment de jocuri de noroc din fiecare ţară în care compania operează - o realizare excelentă, într-adevăr. Viitoarea ediţie a târgului G2E din Las Vegas este ideală pentru ca MERKUR GAMING să introducă pe piaţă două soluţii majore de jocuri. Prima va reprezenta un pilon de afaceri complet nou – și anume, sisteme de management. Gauselmann Group are deja mulţi ani de experienţă în sistemele de management pe piaţa de street gaming locală. Crearea de reţele de mașini de jocuri de noroc în propriile centre de divertisment din întreaga lume îi oferă lui MERKUR GAMING cunoștinţe internaţionale excelente. Reţeaua necesară de VLT-uri de la nivel global, a crescut și mai mult acest domeniu de expertiză. Toate acestea au fost ingrediente majore în crearea unui nou sistem de management pentru toate segmentele de jocuri de noroc, inclusiv pentru cazinouri. A doua noutate de la G2E, va fi prezentarea unui nou aparat slant-top. Acesta întruchipează un design complet nou, minunat, și integrează cele mai bune jocuri de înaltă definiţie – noul slant-top va oferi o viziune complet nouă aupra acestui tip de aparate. Acest nou aparat este prima carcasă care va fi lansată dintr-o generaţie nouă de modele. Toate aceste proiecte evidenţiază exact cât de internaţional este MERKUR GAMING, dar și că fiecare segment individual de piaţă din fiecare ţară se gestionează separat. Toţi acești factori reprezintă doar vârful icebergului proiectelor viitoare MERKUR GAMING. Începând cu finalul anului 2010 am considerat că piaţa românească este destul de matură pentru ca Merkur Gaming să introducă propriile produse, care în ultimii ani au devenit suficient de competitive. După vânzarea brandului Atronic, grupul Gauselmann a dezvoltat un alt produs sub numele Merkur Gaming și l-a promovat puternic în toate ţările în care era deja prezent. În plus, ţări precum România, Bulgaria, Austria, Serbia și chiar Africa de Sud au devenit noi pieţe importante în care ne așteptăm în NR. 37 CASINO INSIDE 11


COVER STORY

următorii ani să deţinem cote importante, atât datorită capacităţii de a adapta local produsul pe care îl oferim cât și strategiei de dezvoltare adoptate, care s-a dovedit un real succes. Deși barierele de intrare au devenit mult mai mari decât în trecut, în mod paradoxal acestea ne avantajează. Înainte de a lua decizia de a intra cu propriul brand în România am stabilit prin partenerii noștri români contact cu o mare parte a operatorilor locali și am înţeles ce așteaptă aceștia de la un producător, care sunt costurile reale pe care ei trebuie să le suporte pentru a promova un produs nou și care este modul în care noi îi putem susţine. În concluzie, am solicitat producătorului german din cadrul grupului o serie de modificări tehnice și o recalculare a preţului la care acest produs poate fi oferit, preferenţial, în România. Am obţinut astfel o repoziţionare pentru cele două produse destinate pieţei românești, și anume pentru Games Unlimited WB5 Upright și Vision Slant-top, extrem de competitivă în condiţiile actuale ale pieţei. Deoarece condiţiile legale și economice s-au înăsprit operatorii au fost obligaţi să-și reconsidere investiţiile și să aleagă cu mai mare grijă producătorii cu care colaborează, și-au îndreptat atenţia către maximizarea profitului și au pus mai mult accent pe înţelegerea psihologiei jucătorului, oferindu-ne informaţii extrem de valoaroase, care au condus în final către personalizarea produsului și ofertei. În trecut ne-am fi făcut cunoscut mult mai ușor produsul însă nu am fi fost forţaţi să studiem cu atâta atenţie profilul jucătorului român și să punem la punct o strategie pe termen lung pentru a-l atrage către produsul nostru. Oferta noastră include opţiunea de rent-buy cu o perioadă iniţială de graţie și pachetul de 40 jocuri activ, în versiunea nouă. Una dintre priorităţile Grupului Gauselmann pentru următorii ani este susţinerea brandului Merkur Gaming în ţări precum România, al cărei potenţial de creștere este încă semnificativ în industria gamingului. De aceea, Merkur Gaming va investi resurse importante în scopul promovării produselor sale către operatorii locali.

12 CASINO INSIDE NR. 37

established many contacts with the local operators, through our Romanian partners. This helped us to better understand what is expected from a producer, which are the real costs they have to bear in order to promote a product and through which means we can offer support for them. To conclude, we asked a series of technical changes from the German producer, along with price reconsideration, in order to obtain a tailor-made offer for Romania. We managed to achieve a repositioning for the two products dedicated for the Romanian market: Games Unlimited WB5 Upright and Vision Slant-top. The offer is highly competitive given the present situation of the market. Considering the fact that legal and economic conditions have become more strict, operators were forced to reconsider initial investments and choose more carefully the producers to collaborate with. Thus, their attention was further focused on maximizing profits and understanding player psychology, offering us extremely valuable information, which lead to a personalizing both the product and offer. In the past it would have been easier for us to become popular if we hadn’t been forced to study the profile of the Romanian player carefully and establish a long term strategy to attract him towards our product. Our offer includes the rent-buy option, with an initial grace period and an active package of 40 games, in a new version. One of the main priorities for Gauselmann Group for the years to come is to support the Merkur Gaming brand in countries like Romania, where the growth potential is still valued in the gaming industry. Therefore, Merkur Gaming will invest significant resources to promote its products for local operators.


st I League

2013-2014 Season. A Bettor’s Point of View „Romanians know their football and politics” ... this is what declares a very popular and commonly used saying among football fans. Without a doubt, Romanians know the Romanian football. They read daily dozens of news that are more or less connected with the sport.

Liga I în sezonul 2013-2014. Privire de parior TEXT MIRCEA PANAIT “Românul se pricepe la fotbal și la politică”...cam așa sună o zicală foarte îndrăgită și des întâlnită și printre iubitorii de fotbal. Fără îndoială, românul se pricepe la fotbalul românesc. Doar citește zilnic zeci de știri care au mai mult sau mai puţin legătură cu acest sport. Fără a fi ironici, ne-am propus să aruncăm o privire asupra sezonului care a început. O trecere în revistă a primului nostru eșantion fotbalistic văzut prin ochiul pariorului. Ne interesează și știrile spumoase și zvonurile și scandalurile și jocurile de culise și toate informaţiile care apar în presă și pe forumurile de specialiate. Dar le abordăm din punct de vedere parioristic, al celui care vrea să fie informat înainte de a pune un pariu. Suporterii înflăcăraţi, fanaticii iubitori ai diverselor echipe românești ar trebui să își lase deoparte pasiunea, măcar o clipă, atunci când pariază. Ceilalţi, că doar ne pricepem la fotbal, ar trebui să privim cu mai multă atenţie fenomenul și să pariem în cunoștinţă de cauză. Probleme cu care se confruntă, în general, fotbalul românesc: - Neplata la timp a salariilor, primelor și/sau alte drepturi bănești generată, de cele mai multe ori de instabilitatea financiară a cluburilor; - O oarecare lipsă de profesionalism a unor jucători; - Lipsa unor școli de antrenorat, ceea ce conduce la apariţia unor antrenori cu bagaje de cunoștinţe îndoielnice; - Brigăzi de arbitri puţin performante, ajungându-se uneori la arbitraje considerate părtinitoare; - Condiţii de joc și antrenament, de multe ori, sub standardele europene; - Partide marcate de discuţii și acuze de aranjamente; - Polemici excesiv mediatizate între finanţatori, manageri, directori tehnici, 14 CASINO INSIDE NR. 37

We have decided to take a look at the first season without being ironical. This is an overview of our first football sample through the eyes of a bettor. We are interested in news and rumors and scandals and backstage games and all information appearing in the press and on specialist forums. But we address them from a bettor’s point of view, the person who wants to be informed before placing a bet. The passionate supporters, fanatics who love various Romanian teams should put aside their passion, even for a moment, when they bet. All the others, because we know our football, we should pay more attention to the phenomenon and place an informed bet. General problems faced by the Romanian football: - Payment of wages, grants and/or other entitlements after the due date, generated mostly by the financial instability of the clubs; - A certain lack of professionalism of certain players; - The lack of training schools, leading to the emergence of coaches with questionable knowledge; - Least performing referees brigades, which sometimes lead to subjective arbitrations; - The training and playing conditions are often inconsistent with the European standards; - Matches marked by allegations and discussions of rigging; - Overly publicized polemics between providers, managers, technical directors, coaches, sports analysts, men of football. All of the above and many other issues that have not been captured here have created the lack of performance and professionalism in Romanian football. Any bettor, surely knows this and understands why some matches are”blocked” of the bookmakers offer (actually removed from the offer)or they are not listed. At the same time many other matches are limited, the stake for a bet is being most of the times, laughable. This is the background on which the Romanian first League of football takes place. After the first three stages, contested until the time of the present article, the ranking situation is as follows:


SPORTS BETTING (FIGURE 1)

antrenori, analiști sportivi, oameni de fotbal. Toate cele de mai sus și multe alte probleme care nu au fost surprinse aici au făcut ca fotbalului românesc să îi lipsească performanţele și profesionalismul. Orice parior, cu siguranţă știe aceste aspecte și înţelege motivul pentru care unele meciuri din oferta caselor de pariuri sunt “blocate” (scoase efectiv din ofertă) ori nu sunt listate. Totodată multe alte meciuri sunt limitate, miza acceptată pentru un pariu fiind, de cele mai multe ori, derizorie. Acesta este fondul pe care se desfășoară prima ligă românească de fotbal. După primele trei etape, disputate până la ora acestui articol, situaţia în clasament se prezintă astfel: TABELUL 1 / FIGURE 1 Notă: prima clasată participă în Champions League, următoarele două în UEFA League, în timp ce ultimele patru clasate retrogradează.

Este conturat și un clasament la zi al marcatorilor: Budescu (Astra) și Szekely (Poli Timișoara) cu câte 5 goluri marcate, urmaţi de către Antal (Vaslui) și Matulevicius (Pandurii) cu câte 3 goluri marcate fiecare. Transferuri Liga 1 vara 2013/2014: Note: the first classified participates in Champions League, the next two in UEFA League, while the last four teams are relegated.

Steaua București ACHIZIŢII • Adrian Cristea (a semnat pe doi ani, liber) • Federico Piovaccari (atacant, 1 an împrumut Sampdoria) • Florin Niţă (portar, Chiajna) • Nicuşor Stanciu (mijlocaș, FC Vaslui) • Mihai Răduţ (mijlocaș, Pandurii Târgu-Jiu)

ZVONURI PLECĂRI • Lucian Sânmărtean • Răzvan Stanca (de la FC Vaslui) (portar, Pandurii Târgu-Jiu) • Valeriu Lupu (fundaș, Viitorul Constanţa) • Cristian Puşcaş (mijlocaș, Săgeata Năvodari) • Ionuţ Năstăsie (mijlocaș, Viitorul Constanţa) • Iulian Roşu (mijlocaş, Săgeata Năvodari) • Raul Rusescu (atacant, Sevilla FC) TABELUL 2 • Adi Rocha (atacant, Gamba Osaka) FIGURE 2

PLECĂRI • Marius Alexe (împrumut Sassulo, Serie A - Italia) • Constantin Nica (transfer Atalanta, Serie A) • Alexandru Dandea • Tudose • Scutaru • Muşat

Ist League Transfers summer of 2013/2014: Steaua București - TABELUL 2 / FIGURE 2 Dinamo București - TABELUL 3 / FIGURE 3 CFR Cluj - TABELUL 4 / FIGURE 4 Astra Giurgiu ACQUISITIONS • Vincent Laban France/Cyprus (half back, Anorthosis Famagusta)

ZVONURI

LEAVES • Nicuşor Stanciu (half-back, Steaua București)

RUMOURS

LEAVES

RUMOURS

TABELUL 5 FIGURE 5

FC Vaslui ACQUISITIONS • Fabian Himcinschi (attack, Empoli FC) • Christian Monac (attack, UTA Arad)

Dinamo București ACHIZIŢII • Andrei Vaştag (mijlocaș) • Leonidas Panagopoulos (portar, Turnu-Severin) • Alexandre Durimel (fundaș, Turnu-Severin) • Gaston Mendy (fundaș, U Cluj) • Antonio Asanoviae (fundaș, Turnu-Severin) • Alexandru Neacşa (mijlocaș, Turnu-Severin) • Mamadou Camara (mijlocaș, Unirea Câmpina) • Mirza Hasanoviae (mijlocaș, Turnu-Severin) • Valentin Lazăr (mijlocaș, Sportul Studenţesc) • Joël Thomas (atacant, Turnu-Severin) • Karim Boutadjine (atacant, Pandurii)

A daily ranking of markers is also outlined: Budescu (Astra) and Szekely (Poli Timișoara) with 5 goals each, followed by Antal (Vaslui) and Matulevicius (Pandurii) with 3 goals each.

TABELUL 6 FIGURE 6

Oţelul Galaţi ACQUISITIONS • Andrei Cobliş (gate keeper, Juventus București) • Constantin Mişelăricu (quarter back, Delta Tulcea) • Ciprian Milea (half back, CSMS Iaşi)

LEAVES

RUMOURS

TABELUL 7 FIGURE 7

Viitorul Constanţa

TABELUL 3 FIGURE 3

ACQUISITIONS • Ionuţ Năstăsie (Steaua) • Alexandru Băluţă and Ionuţ Şerban (both half backs from Chindia Târgoviște)

LEAVES • Aurelian Chiţu (Valenciennes) • Denis Alibec (Bologna)

RUMOURS

TABELUL 8 FIGURE 8

NR. 37 CASINO INSIDE 15


SPORTS BETTING CFR Cluj ACHIZIŢII • Claudiu Voiculeţ (3 ani) • Derick Ogbu Chuka (23 de ani, atacant) • Denilson Martinho Gabionetta (27 ani, atacant, împrumut Crotone - Serie B) • Goncalo Brandao (împrumut, Parma, mijlocaș central sau fundaș stânga) • Gregory Tade (liber, St. Johnstone) • Damjan Djokovic (Cesena, împrumut) • Javier Velayos (fundaș, FC Brasov) • Lionn (fundaș, Rio Ave FC) • Dan Nistor (mijlocaș, Pandurii) • Viorel Nicoară (mijlocaș, Pandurii) • Edimar Fraga (mijlocaș, Rio Ave FC) • Sauvadet -Franta(mijlocaș, Petrolul) • Florin Costea (atacant, Turnu-Severin) • Paul Batin (atacant, FC Brașov) • Sadick Adams -Ghana- (atacant, Berekum Chelsea) • Cristian Bud (atacant, FC Bihor Oradea)

Pandurii Târgu Jiu PLECĂRI ZVONURI • Nicoară (Pandurii) • Nuno Claro (portar, Poli Timișoara) • Cristian Panin (fundaș, final de contract) • Nuno Diogo (fundaș, pus pe lista de transferuri) • Pedro Celestino (mijlocaș, și-a reziliat contractul) • Dominique Kivuvu (mijlocaș, pus pe lista de transferuri) • Nwankwo Obiora (mijlocaș, pus pe lista de transferuri) • Nicolas Godeme`che (mijlocaș, pus pe lista de transferuri) • Gabriel Mureşan (mijlocaș, liber de contract, Tom Tomsk) • Saša Bjelanovic – (atacant, pus pe lista de transferuri) • Weldon (atacant, pus pe lista de transferuri) • Sergiu Buş (atacant, Politehnica Timișoara) • Cristian Bud (atacant, liber) • Liviu Ganea • Adam Vass • Ronny TABELUL 4 FIGURE 4

Astra Giurgiu - TABELUL 5 / FIGURE 5 FC Vaslui - TABELUL 6 / FIGURE 6 Oţelul Galaţi - TABELUL 7 / FIGURE 7 Viitorul Constanţa - TABELUL 8 / FIGURE 8 Pandurii Târgu Jiu - TABELUL 9 / FIGURE 9 FC Brașov - TABELUL 10 / FIGURE 10 Petrolul Ploiești - TABELUL 11 / FIGURE 11 ACS Poli Timișoara - TABELUL 12 / FIGURE 12 - Sursa: http://www.onlinesport.ro/fotbal/liga-1/transferuri-liga-1-vara-20122013-p-153/ - Notă: restul echipelor care nu apar în acest tabel nu au realizat transferuri importante

Câteva sfaturi și sugestii pentru cei care pariază pe meciurile din prima ligă: - Studiaţi, comparaţi cotele înainte de a paria. Numărul mare de case de pariuri offline și online duce la apariţia unor diferenţe de cote semnificative; - Alegeţi cu atenţie pariul. De multe ori, un pariu pe numărul de goluri under/over, este mai valoros în campionatul românesc decât pariul pe diferite semne 1, X, 2; - Cât mai multe surse de informare; diferitele ziare locale aduc multe informaţii demne de luat în calcul. Forumurile de specialitate, la rândul lor, își pot aduce un aport considerabil în alegerea celui mai potrivit tip de pariu; - Ţineţi o evidenţă strictă a pariurilor (inclusiv mizele) efectuate; - Evitaţi, pe cât posibil, pariurile greu de controlat cum ar fi cele pe lovitura de începere a meciului, numărul de cornere, lovituri libere, cartonașe, șamd.

16 CASINO INSIDE NR. 37

ACQUISITIONS • Nicoară (CFR Cluj) • Răzvan Stanca (gate keeper, Steaua) • Marko Momeilovic (quarter back, FK Javor Ivanjica) • Ionuţ Tătaru (quarter back, CS Turnu-Severin) • Ciprian Brata (half back, CS Turnu-Severin) • Admir Adrovic (attack, FK Buducnost)

LEAVES • Mihai Răduţ (half-back, Steaua) • Viorel Nicoară (half-back, CFR Cluj) • Dan Nistor (half-back, CFR Cluj) • Karim Boutadjine – (attack, Dinamo București)

RUMOURS

TABELUL 9 FIGURE 9

FC Brașov ACQUISITIONS • Florin Iacob (gate keeper, Unirea Târlungeni)

LEAVES • Javier Velayos -Spain(quarter back, CFR Cluj) • Cristian Munteanu (quarterback, terminated his contract) • Nuno Viveiros -Portugalia(half back, end of contract) • Paul Batin (attack, CFR 1907 Cluj) • Ayhan Güçlü -Turkey(attack, end of contract)

RUMOURS

TABELUL 10 FIGURE 10

Petrolul Ploiești ACQUISITIONS • Filipe Teixeira (Al Shaab) • Peterson Peçanha (gate keeper, Rapid) • Adrian Cristea (half back, Standard)

LEAVES • Florent Sauvadet – (half back, CFR Cluj) • Gheorghe Grozav (Bologna)

RUMOURS • Jeremy Bokila may go to Fortuna Dusseldorf • Ferebory Dore may sign for 1 year, attack player - France (Angers) TABELUL 11 / FIGURE 11

ACS Poli Timișoara ACQUISITIONS LEAVES RUMOURS • Nuno Claro -Portugal- (gate keeper, CFR Cluj) • Claudiu Belu (quarter back, Concordia Chiajna) • Florin Ilie (quarter back, Concordia Chiajna) • Souleymane Keita (quarter back, CSMS Iaşi) • Alexandru Popovici (quarter back, Concordia Chiajna) TABELUL 12 • Sergiu Buş (attack, CFR Cluj) FIGURE 12 - Source: http://www.onlinesport.ro/fotbal/liga-1/transferuri-liga-1-vara2012-2013-p-153/ - Note: the remaining teams that do not appear in this table have not made important transfers

A few tips and suggestions for those who are betting on matches of the first division: - Study and compare quotas before you bet. The large number of online and offline bookmakers leads to the emergence of significant differences in quotas; - Choose your bet carefully. Often, in the Romanian Championship, a under/over bet on the number of goals is more valuable than the bet on different signs 1, X, 2; - Use as many sources of information as possible; the various local newspapers provide information worthy to be taken into account. Specialized forums, in turn, can bring a significant contribution in the choice of the most appropriate type of bet; - Keep a record of the placed bets (including stakes); - Avoid as much as possible, the bets difficult to control, such as those of the begining shot of the match, the number of corners, free kicks, red cards, etc.


Gamopolis and Motormania at VITAN MALL

Gamopolis și Motormania la VITAN MALL

Din 1 Mai 2013, în sala de jocuri GAME WORLD de la MALL VITAN au fost instalate mașinile de joc SENSA, cu seria de programe GAMOPOLIS, conectate la sistemul de jackpot MOTORMANIA. Aceste mașini diversifică mixul de jocuri al locaţiei, fiind bine primite și apreciate de jucători.

Starting 1st of May, 2013, at GAME WORLD slot arcade from VITAN MALL were installed the gaming slot machines SENSA, with GAMOPOLIS series of games, connected to MOTORMANIA jackpot system. These slot machines diversify the game mix of the location, being welcomed and appreciated by the players.


INTERCONNECTION, ONE STEP FORWARD INTERCONECTAREA, UN PAS ÎNAINTE Sistemele actuale DGLPRO, sisteme autonome sau interconectate? Răspunsul, deși pare straniu, este: și autonome și interconectate. Adică o „placă de joc” poate funcţiona perfect independent, fără nicio interacţiune cu vreo reţea de date, sau poate face parte din sisteme la diferite niveluri. Cea mai simplă interconectare servește la colectarea datelor pentru sistemele de tip jackpot, precum și la introducerea centralizată de credit de la sisteme cashmachine.

Are the current DGLPRO systems, autonomous systems or interconnected ones? Although it seems strange, the answer is autonomous and interconnected. I.e. a „game board” can operate perfectly independent, with no interaction with any network, or it can be part of systems at various levels. The simplest interconnection is used to collect data for the jackpot type systems, as well as to introduce centralized credit from the cash-machine systems.

De asemenea, este de menţionat că orice placă de joc de tip DGLPRO poate fi iniţializată și reconfigurată ca video-terminal, adică să primească din exterior fluxul de numere aleatoare necesare jocului. Următorul grad de complexitate îl constituie interfeţele interactive dedicate, cu protocoale din ce în ce mai elaborate, care pot transforma placa de joc într-un terminal reactiv și inteligent. Această generaţie a fost posibilă datorită circuitelor electronice din ce în ce mai performante, care la rândul lor au permis crearea de software sofisticat și complex. Acest tip de interfaţare duce la comunicaţii de tip mesaj prin GSM și reţele de date. În acest moment placa poate fi verificată practic „on line” în orice moment. Generalizarea protocoalelor de transmitere a datelor, precum și standardizarea specifică în domeniul jocurilor de

It must also be noted that any type of DGLPRO Gaming Board can be initialized and reconfigured as a video-terminal, i.e. to receive from the outside the stream of random numbers required for the game. The next level of complexity is given by the interactive interfaces with more and more elaborated protocols that can turn the game into an intelligent and reactive terminal. This generation was made possible by the better and better electronic circuits, which in their turn, allowed the creation of sophisticated and complex software. This type of interface leads to message type communication via GSM and data network. At this point the board can be checked virtually online at anytime. Generalization of data transmission protocols and standardization specific for the field of gambling

20 CASINO INSIDE NR. 37


PRODUCERS

noroc face posibilă interconectarea în sisteme locale și generale. Fiecare unitate de joc este văzută ca un număr de telefon mobil. Ea emite un mesaj la fiecare eveniment deosebit sau la cerere în urma primirii unui mesaj interogativ. Avantajul acestui tip de transmitere a informaţiei prin mesagerie este că miezul mesajului rămâne în memoria telefonului până la citire. Serviciul de mesagerie este destinat doar fișierelor text de format mic, dar este concis și inconfundabil.

makes it possible to interconnect with the local and general systems. Each unit is seen as a mobile phone number. It emits a message for every special event or on request, following the receipt of an interrogative message. The advantage of this type of transmission of information through messaging is that the core of the message remains in the phone memory until it is read. The messaging service is designed for just text files of small size, but it is concise and unmistakable.

De exemplu, un mesaj trimis permanent în fiecare dimineaţă poate arăta așa: „ser. no. 0F334B08D tot. in = 2230 tot. out = 2127 data 25.03.2012” sau în cazuri nefericite: „ser. no. 057589BBE out of order data 11.08.2012” Există seturi de mesaje unanim acceptate de către utilizatori, precum și mesaje nestandardizate, la cerere, pentru aplicaţii deosebite, ca de exemplu colectarea datelor de jackpot sau cashbox.

For example, a message sent on each morning can look like this: „ser. no. 0F334B08D tot. in = 2230 tot. out = 2127 data 25.03.2012” or in case of unfortunate situations: „ser. no. 057589BBE out of order data 11.08.2012” There are sets of messages unanimously accepted by users, as well as non-standard messages on request for special applications, such as jackpot or cash box data collection.

DETALII TEHNICE Pentru a permite migraţia de la sisteme simple, independente la cele interconectate, soluţia tehnică aleasă de DGLPRO a fost construirea unui port MODEM rapid, care să nu influenţeze vizibil cursul jocului. Deși pare simplu, trebuie subliniat din nou că mediul de funcţionare este unul neasistat tehnic (există săli de jocuri ce se

TECHNICAL DETAILES To enable migration from simple independent systems to the interconnected ones, the technical solution chosen by DGLPRO was to build a MODEM port, which does not affect in a visible manner the course of the game. Although it looks simple, it should be stressed out again that the operating environment is an unattended technical one (there are games rooms located at NR. 37 CASINO INSIDE 21


PRODUCERS

află la distanţe considerabile de echipa de suport tehnic). De aceea rata defectărilor trebuie să fie foarte mică, în orice caz mult mai mică decât cea a plăcii de joc propriu-zise. Astfel trebuie adoptată o integrare pe scară largă cu piese puţine și de loc energointensive. Practic la placa de joc se adaugă un modem GSM dedicat, care să poată “conversa” cu placa în timp real fără a perturba funcţionarea acesteia. De asemenea, mentenanţa (verificarea și înlocuirea modemului) trebuie să fie clară și fără ajustări suplimentare, adică într-un limbaj popular, de tip „plug and play”. Modemul este prevăzut cu un card SIM obișnuit, precum cel al telefoanelor mobile, care asigură identitatea în reţeaua GSM. Transferul de date se face prin apelare și mesaj text. Recepţia se poate face pe orice sistem de telefon mobil. LANSAREA PE PIAŢĂ După cum se vede, este accesibil tuturor exploatatorilor de săli de jocuri, mici sau mari. Utilizarea sistemului ușurează enorm activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, prin aceasta înţelegând exploatarea propriuzisă, mentenanţa, precum și siguranţa transferului de date. Proiectul DGLPRO de transformare a plăcilor de joc în sisteme inteligente a demarat în 2007. Primele teste de laborator fiind extrem de concludente și promiţătoare, s-a trecut la echiparea unor săli experimentale cu dispozitive de urmărire automată prin GSM a acestora. Astfel că, la nici doi ani de la începerea proiectului, DGLPRO punea la dispoziţia clienţilor un produs extrem de necesar, foarte convingător și fără un efort financiar mare de cumpărare și instalare. 22 CASINO INSIDE NR. 37

considerable distances from the technical support team). That’s why failures rate must be very small, in any case much smaller than that of the game board itself. Therefore an large scale integration must be adopted with few parts and space for high-energy parts. Basically we add to the game board a dedicated GSM modem that can „speak” with the Board in real time without disrupting its operation. Also, maintenance (checking and replacing your modem) needs to be clear and without further adjustments, i.e. using a popular language, the „plug and play” type. The modem is equipped with a SIM card, such as that of mobile phones, which ensures the identity of the GSM network. The transfer of data is made by calling and by text message. Reception can be made on any mobile phone. MARKETING As you can see, it is accessible to all games rooms’ operators, large or small. By using this system the operational activity of gambling is enormously eased, by this we refer to the actual operation, maintenance and safety of data transfer. The DGLPRO project of transforming the game boards in intelligent systems started in 2007. Early laboratory tests being extremely cogent and promising, they switched to the equipping several experimental rooms with automatic tracking devices via GSM. Thus, after no more than two years from the start of the project, DGLPRO was making available for his customers an extremely necessary product, very convincing and one that did not require a big purchase and installation financial effort.


Dragoni, Diamante și Azteci la Entertainment Arena 2013 Dragons, Diamonds and Aztecs at Entertainment Arena 2013

24 CASINO INSIDE NR. 37


PRODUCERS Contele Dracula se întoarce și aduce noi prieteni. Să fie 2013 anul Dragonului, în strălucirea Diamantelor și ritmuri Aztece? Domnul David Coldea, director de vânzări la Baum Games ne oferă o perspectivă interesantă asupra câtorva dintre surprizele pe care Dracula’s Games VI le pregătește.

> 2013? Un an bun. Anul acesta ne-am provocat să fim mai creativi, cu același respect și obsesie pentru calitate, ne-am asumat responsabilitatea de a transfera axioma Win-Win, această dublă valenţă a cuvântului Câștig, în tot ceea ce creăm. Astfel am dat viaţă, pentru a șasea oară, la ceea ce numim Dracula’s Games, multigame-ul care devine sinonimul Calităţii, Creativităţii și Succesului. Un produs 100% românesc, crescut cu Răbdare și Respect pentru Calitate, din Responsabilitatea de a crea mai bine, mai bun, întotdeauna câștigător. Un produs născut și crescut în Transilvania. > Pe unde v-au purtat cărările lui 2013? Septembrie ne aduce din nou la Entertainment Arena, ediţia 2013. În februarie am început anul cu satisfacţia de a găsi apreciere în Marea Britanie, la ceea ce deja s-a consacrat ca fiind una dintre cele, poate chiar cea mai importantă expoziţie a industriei de gaming la nivel internaţional, London ICE Totally Gaming 2013. În aprilie ne-a adus entuziasmul și aprecierea sud-americană, prezenţa la unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei jocurilor de noroc, FADJA 2013, în Bogota, Columbia, s-a notat cu un nou succes în agenda noastră. America de Sud ne-a întâmpinat cu entuziasm și curiozitate în a încerca pentru prima oară un brand românesc, și au rămas convinși de calităţile produselor noastre. Septembrie înseamnă Entertainment Arena, și nu putem să nu ridicăm ștacheta. Astfel că am decis că acesta trebuie să fie momentul în care lansăm Dracula’s Games VI, cea mai nouă variantă a multigame-ului Dracula’s Games, născut pentru succes, din dorinţa de a oferi o nouă mostră de Creativitate și Calitate Baum Games. În noiembrie, ne întâlnim în America de Sud, mai exact în Argentina, la SAGSE Buenos Aires. > Daţi-ne câteva detalii despre Dracula’s Games VI Sunt multe de spus la acest capitol. Câteva detalii ar fi că pe această versiune pe lângă jocurile consacrate cum ar fi - Dracula’s Treasure, Ramses, Hot Fruits, The Gyspsies și The Witch, am adăugat trei jocuri noi, respectiv: Red Dragon, Aztecs și Jewels. RED DRAGON Un joc cu o grafică deosebită care se diferenţiază de celelalte jocuri dezvoltate de noi până acum printr-un alt mod de selectare a liniilor, respectiv a căilor pe care se formează combinaţiile câștigătoare, mod pe care l-am numit „Super 243 Căi”.

Atunci când se câștigă Jocuri Gratuite, jucătorul poate să aleagă numărul de jocuri gratuite pe care dorește să-l joace. Jucătorul poate să-și aleagă volatilitatea și totodată poate fi surprins și de un câștig important oferit de „Turtle Bonus”.

Count Dracula is back and bringing new friends. Could 2013 be the year of the Dragon, in the light of the diamonds and with Aztec rhythms? Mr. David Coldea, director of sales at Baum Games gives us an interesting perspective on some of the surprises that Dracula Games is preparing for you.

> 2013? A good year. This year we have challenged ourselves to be more creative with the same respect and obsession for quality; we have taken the responsibility to transfer the axiom of Win-Win, this double valence of the word Win, into everything we create. So we came, for the sixth time, with what we call Dracula’s Games, which becomes the multigame synonym for quality, creativity and success. A product which is 100% Romanian rose with Patience and Respect for quality, out of responsibility to create better, superior products that are always winners. A product which is born and raised in Transylvania. > Where have your paths sent you in 2013? September brings us again to the Entertainment Arena, 2013 Edition. In February we started the year with the satisfaction of finding the appreciation in the United Kingdom, which has already established itself as one of the best, maybe even the most important exhibition of the industry of gaming on international level, the London ICE Totally Gaming 2013. April brought us the enthusiasm and appreciation of South America at one of the most important events of the gaming industry, FADJA 2013, in Bogota, Colombia, which has been labeled in our agenda as new success. South America greeted us with the enthusiasm and curiosity of trying for the first time a Romanian brand, and remained convinced by the qualities of our products. September means Entertainment Arena, and we can’t stop from raising the bar. So we have decided that this must be the moment we launch Dracula’s Games VI, the latest variant of the Dracula’s Multigame, born for success, out of the desire to offer a new sample of Baum Games Creativity and Quality. In November, we meet in South America, notably Argentina, at SAGSE NR. 37 CASINO INSIDE 25


PRODUCERS AZTECS Este un joc cu 5 role și 40 de linii și patru simboluri pe rolă. Acesta iese în evidenţă prin tema și simbolurile alese dar mai important prin faptul că oferă jucătorilor câștiguri substanţiale și multă adrenalină. Atracţia principală a jocului este premiul „Lucky Win”, respectiv când pe toate cele 20 de poziţii de pe cele 5 role apare simbolul Wild. Premiul în acest caz este miza pariată pe linie multiplicată de 80.000 de ori dacă sunt selectate toate cele 40 de linii.

JEWELS Un joc clasic cu 5 role, 10 linii și 3 simboluri pe rolă. Noutatea acestui joc constă în faptul că combinaţiile câștigătoare se formează de la stânga la dreapta, de la dreapta la stanga, dar și pe rolele din mijloc. Premiul „Lucky Win” este prezent și în acest joc pentru toate simbolurile din joc cu excepţia simbolului Scatter.

Mai multe detalii pot fi descoperite la Entertainment Arena, între 3 și 5 septembrie 2013. Vizitaţi-ne în standul nr. 116 și sunt sigur că nu veţi regreta nici o clipă petrecută în compania noastră încercând Dracula’s Games VI și toate celelalte produse și surprize Baum Games.

> 2014? Vom continua să construim Calitate, să provocăm Creativitatea, să asigurăm Succes. Acestea sunt motivele pentru care din ce in ce mai multi operatori doresc produsele noastre. Până în acest moment am încheiat deja contracte de distribuţie pentru unele ţări din Europa dar și din America de Sud. În 2014 ne putem întâlni în Marea Britanie la Londra, în Columbia la Bogota, în Peru la Lima, în Argentina la Buenos Aires, în România la București, iar tot anul viitor dorim să ne prezentăm produsele în Mexic și Africa de Sud. Vă așteptăm cu drag în standurile noastre.

26 CASINO INSIDE NR. 37

Buenos Aires.

> Give us some details on Dracula’s Games VI There are a lot to say in this respect. Some details would be that this version also contains, besides devoted games such as Dracula’s Treasure, Ramses, Hot Fruits, The Witch and The Gypsies, three new games: Red Dragon, Aztecs and Jewels. RED DRAGON A game with great graphics which distinguishes from other games we developed so far with another way of checking the lines, respectively the paths on which the winning combinations are formed, which I’ve called „Super 243 Ways”. When the player wins Free Games, he may choose the number of games he wishes to play. The player can choose the volatility and also in the same time he can be surprised by a significant win offered by „Turtle Bonus”. AZTECS It is a game with 5 reels and 40 symbols on the reel. It stands out through the chosen theme and symbols but more important, through the fact that it offers to the players substantial winnings and a lot of adrenalin. The main attraction of the game is „Lucky Win”, i.e. when all 20 positions on the 5 reels show the Wild symbol. The prize in this case is the stake betted on the line multiplied by 80,000 times, if all 40 lines are selected. JEWELS A classic game, with 5 reels and 10 lines and 3 symbols on the reel. The novelty of this game lies in the fact that the winning combinations are formed from left to right, from right to left, and also on the rolls in the middle. „Lucky Win” award is available here also, for all the symbols except the Scatter. More details can be found at the Entertainment Arena, between 3 and 5 September 2013. Visit us at stand No. 116, and I’m sure you won’t regret a moment spent in our company trying Dracula Games VI and all other Baum Games products and surprises. > 2014? We will continue to build Quality, to challenge Creativity, to ensure Success. These are the reasons why more and more operators want our products. So far we have already signed distribution agreements for some countries from Europe and South America. In 2014 we can be found in London, United Kingdom, in Bogota, Colombia, in Lima, Peru, in Buenos Aires, Argentina, in Bucharest, Romania and the entire next year we want to present our products in Mexico and South Africa. We welcome you with warmth at our stands.


Gamblingul

ceh

aventura riscului

Czech Gambling

a Bittersweet Adventure TEXT OANA MIHALACHE Republica Cehă este o ţară situată în Europa Centrală, învecinată cu Germania, Austria, Slovacia și Polonia. Capitala ţării, Praga, este și cel mai mare oraș cu un total de 1,3 milioane de locuitori. Cunoscut în trecut ca Boemia, statul a fost format în secolul al IX-lea ca un mic ducat în jurul orașului Praga și a devenit stat independent în ianuarie 1993, după separarea Cehoslovaciei în două părţi distincte. Ţara este clasată pe locul trei în rândul celor mai pașnice și mai democratice din Europa, dar și al celor mai sănătoase (după rata mortalităţii infantile). Ca stat membru al Uniunii Europene, NATO, OCDE, OSCE, Consiliului Europei și Grupul Visegrad, Republica Cehă este o ţară pluralistă, cu un multipartidism parlamentar al democraţiei reprezentative.

> Gamblingul, o afacere în creştere Republica Cehă este una dintre cele mai dezvoltate naţiuni din Europa în ceea ce privește gamblingul. Printre cele 23 de orașe care oferă facilităţi de gaming, sunt 43 de puncte legale de jocuri de noroc care au cazinouri și facilităţi pentru 28 CASINO INSIDE NR. 37

The Czech Republic is a landlocked country located in the Central Europe, bordered by Germany, Austria, Slovakia and Poland. Its capital, Prague, is also the largest city, with a total of 1.3 million inhabitants. Formerly known as Bohemia, the state was formed in the 9th century as a small duchy around Prague and became an independent state in January 1993, after Czechoslovakia split into its two constituent parts. The country is ranked as the third most peaceful in Europe and most democratic and healthy (by infant mortality) country in the region. As member of the European Union, NATO, the OECD, the OSCE, the Council of Europe and the Visegrad Group, Czech Republic is a pluralist multi-party parliamentary representative democracy.


Country report

VEGAS CASINO

pariuri mutuale, singurele activităţi legale de gambling alături de cursele de cai. Orașul cu cele mai multe cazinouri este Praga, cu 11 locaţii cu facilităţi de cazino și 22 de săli de joc cu sloturi. Lăsând la o parte aspectul legal, ţara găzduiește peste 100 de obiective de gaming, dar și nenumărate baruri în care se pot juca jocuri de noroc amplasate în cafenele și puburi. Cifrele arată că în ţară există o mașină de jocuri de noroc la fiecare 200 de cetăţeni. Făcând o referinţă la trecut, descoperim că industria cehă a gamblingului nu a fost întotdeauna prosperă. De fapt, dezvoltarea acestei industrii a început la mijlocul anilor `90.

> Buturuga mică versus carul mare Dacă luăm ca etalon un orășel mic din Republica Cehă numit Ceske Velenice, unde există un aparat de joc la 13.5 cetăţeni – un raport care nu poate fi întâlnit nici măcar in Nevada, putem presupune că jocurile de noroc reprezintă o industrie prosperă. Ca ţară cu 10 milioane de locuitori, Republica Cehă are, după estimări, al doilea număr de mașini de joc din lume raportat la numărul de locuitori. Expansiunea a început odată cu intrarea pe piaţă a unui nou tip de

> Gambling , a growing business Czech Republic is one of the most developed gambling nations in Europe. Among the 23 cities in Czech Republic with legal gambling facilities, there are 43 legal locations which consist of casinos and parimutuel facilities, the only legal activities together with horse tracks. The city with the most casinos is Prague, with 11 casino facilities and 22 slot machines. Neglecting the legal aspect, the country hosts over 100 casinos, along with innumerable gaming bars and arcades, along with scattered slots and other machines found in cafes and pubs. The numbers reveal that the country has one gambling machine for every 200 citizens. Taking a look back in time, we discover that the Czech gambling industry was not always flourishing. In fact, its growth started in the mid 1990’s.

> The little stroke vs. the great oaks Considering the case of a tiny city in Czech Republic called Ceske Velenice, where there is a slot machine for every 13.5 citizens – a ratio that even Nevada can’t beat, we can assume that gambling is a prosperous industry. As a country of 10 million people, Czech Republic NR. 37 CASINO INSIDE 29


Country report

BANCO CASINO

mașină de joc. Terminalul de Video Loterie (VLT). Aceste terminale sunt controlate de un sistem computerizat central, fiind introduse pentru prima dată în Bellevue, Nebraska.

> Domnia Legii În ciuda popularităţii pe care o are gamblingul în rândul formelor de divertisment din Republica Cehă, legislaţia este considerată prea puţin adaptată pentru piaţa online, dar și prea restrictivă pentru operatorii licenţiaţi. Licenţele pot fi eliberate doar de către Ministerul de Finanţe, cu toate că sunt unele excepţii prevăzute în Documentul Oficial al Loteriei elaborat în 2012. Taxele reprezintă un alt incovenient, întrucât operatorilor le este impusă o taxă de 20% pe venitul brut, care se adaugă ratei normale de impozitare de 19%. Când vine vorba de operatorii licenţiaţi care vor să ofere servicii jucătorilor cehi, autorităţile sunt reticente în a combate tentativele operatorilor fără licenţă. Graniţa dintre permisivitate și legalitate este abia perceptibilă, motiv pentru care Comisia Europeană investighează legalitatea legilor cehe privitoare la gambling. Această liberalizare a legilor a condus la o creștere a dependenţei de jocurile de noroc în rândul cetăţenilor. Cehii cheltuiesc milioane de euro în fiecare an pentru această pasiune. Acest fapt a cauzat probleme grave privitoare la jocurile de noroc în ţară, dar guvernul are o importantă sursă de venit din această industrie. Cu toate acestea, se fac pași importanţi penru legalizarea gamblingului online, în urma unor acţiuni de lobby din partea unui operator de pariuri numit Fortuna Group. În conformitate cu legile concurenţei europene, acest fapt va permite operatorilor licenţiaţi să se stabilească oficial în Republica Cehă.

> Marele coloseum al gamblingului Cel mai mare cazinou din ţară este Admiral Casino Colosseum, situat la graniţa dintre Austria și Republica Cehă. Deschis in ziua extinderii estice a Comunităţii Europene, cazinoul a reprezentat un angajament al lui Novomatic Group of Companies de a continua dezvoltarea în ţările est-europene. Cu o selecţie variată de jocuri, cazinoul reprezintă o destinaţie populară pentru turiști, dar și pentru jucătorii obișnuiţi care preţuiesc atmosfera de acolo. Cu un design care amintește de Roma Antică, cazinoul oferă 266 de mașini de sloturi, 8 mese de joc, jocuri de video poker și multe alte avantaje rezervate celor care îi calcă pragul.

30 CASINO INSIDE NR. 37

is estimated to have the second highest number of gambling machines per capita in the world. This expansion started when a new type of gambling machine entered the market: The Video Lottery Terminal (VLT). The VLT gambling terminals are controlled by one central computer, and were first introduced in Bellevue, Nebraska.

> The Rule of Law Even though gambling is a popular form of entertainment in the Czech Republic, legislation is considered to be insufficient to regulate the online market, and too restrictive for licensed operators. Licenses can only be issued by the Ministry of Finance, although there are some exceptions stated in the terms of the 2012 Lottery Act. Taxes are another inconvenient, since operators are imposed a 20 per cent tax for gross wins, which adds to the corporate tax rate of 19 per cent. When it comes to unlicensed operators who intend to offer their services to Czech customers, authorities are reluctant and do not clamp down on unlicensed operators. The line between permissive and legal is barely noticeable, so the European Commission has been looking into the legality of the country’s gambling laws. This law liberalization has led to a growing level of addiction among citizens. Czechs spend millions of euros every year gambling. It is true that this has caused problems with excessive gambling in the country, but the government likes the income that gambling establishments bring. The country still makes its paces towards legalizing online gambling, following lobby actions from a land-based sportsbook operator called Fortuna Group. In accordance to the European competition laws, this will allow licensed operators to formally set up in the Czech Republic.

> The Grand Coliseum of Gambling The biggest casino in the entire country is Admiral Casino Colosseum, located on the border between Austria and the Czech Republic. Opened on the day of the European Community’s eastern enlargement, the casino signified the commitment to the Novomatic Group of Companies to continue to grow in Eastern European markets. It has a broad selection of games and it represents a popular destination for daytrippers, shopping tourists and regulars who all value the colossal atmosphere. Designed in the style of ancient Rome, the casino offers 266 slot machines, 8 table games, video poker games and many other advantages for those who visit it.


Gambling & poker movies (XVI) Whether they are gambling movies or simply the background of the film’s action is a casino, or Las Vegas City, there are some excellent movies and some not so good, in fact it does not matter how good they are after all, for which is worth while “to take a risk” and continue our journey through the world of movies, even for the lowest sound of coins “delivered” by slot machine for the dullest of wins, even for a single hawk eye between two poker players! We suggest, you choose!

Filme de gambling și poker (XVI) Fie că abordează direct teme legate de jocuri de noroc, poker sau sunt pur şi simplu setate pe fundalul unui cazinou sau al oraşului Las Vegas există filme excelente şi filme proaste, dar în definitiv nu contează cum sunt, ci important este că merită să „riscăm” şi să continuăm periplul prin lumea filmelor fie şi pentru cel mai în surdină sunet de monezi „livrate” la un câştig banal la sloturi sau o privire piezişă între 2 jucători de poker! Noi vă propunem, voi alegeţi.

> Stealing Las Vegas (2012) În spatele luminilor strălucitoare ale Las Vegasului există și o latură întunecată, tenebre în care vieţi disperate și vise sfărâmate se chinuie să supravieţuiască. Povestea se învârte în jurul personajului unui fost super-star de baseball numit Nick (Ethan Landry) care, în urma unei accidentări la un genunchi, ajunge să lucreze ca om de serviciu într-un cazinou din Las Vegas. Acesta visează să câștige suficient de mulţi bani pentru a își permite o operaţie de înlocuire de rotulă, și astfel să poată juca din nou. Şeful diabolic (Eric Roberts) al lui Nick, redusese de curând toate salariile angajaţilor cazinoului, pentru a putea oferi un premiu mare în numerar la cazinou. Enervat și disperat, Nick, fostul jucător profesionist de baseball ajuns electricianul cazinoului, adună o echipă pestriţă de prieteni, printre care se află și atrăgătoarea lui fostă iubită (Anabella Casanova), o latină năbădăioasă (Kristen Terry), un vorbitor de spaniolă (Eloy Méndez) și un afro-american (Labrandon Shead) care împreună încropesc un plan să fure înapoi banii luaţi de la angajaţi. Aceștia stabilesc să pătrundă în camera din spate și să folosească un aspirator gigant pentru a absorbi toţi banii din cubul de sticlă în care se aflau și care nu era securizat decât cu un lacăt. Dar este posibil oare ca acest jaf perfect să meargă exact conform planului într-un oraș cu lupte în cușcă subterane, cluburi de striptease întunecoase și trădători fatali? 32 CASINO INSIDE NR. 37

> Stealing Las Vegas (2012) There’s a dark side behind the bright lights of Las Vegas, where desperate lives and busted dreams struggle in the shadows to survive. The story follows an ex-baseball superstar named Nick (Ethan Landry) who has been reduced to working as a casino janitor in Las Vegas after injuring his knee. He dreams of earning enough money to afford knee replacement surgery, and start playing again. Nick’s evil boss (Eric Roberts) has recently raided the pensions of all the casino workers in order to offer a big cash prize in his casino. Angered and desperate for money, ex-pro-baseball-player-turnedcasino-electrician Nick gathers a mötley crüe of friends, including his foxy ex-girlfriend (Anabella Casanova), a feisty latina (Kristen Terry), a guy who speaks Spanish (Eloy Méndez), and the black guy (Labrandon Shead) put together a daring plan to steal the money back. They conspire to break into a back room and use a giant vacuum cleaner to suck up all the money out of a convenient glass box that is only protected by a regular padlock. But in a lowdown town of underground cage fights, smoky strip clubs and deadly double-crosses, can the perfect heist ever go as planned?


gambling movies > Viva Las Vegas (1964)

> Viva Las Vegas (1964) Viva Las Vegas (cunoscut și sub numele de Love in Las Vegas) este un film muzical romantic american din 1964 care îl are în rol principal pe Elvis Presley, icoana muzicii rock&roll și pe actriţa Ann-Margret. Filmul este considerat de fani dar și de critici, unul dintre cele mai bune filme ale lui Presley, iar chimia pe ecran dintre Presley și Ann-Margret este remarcabilă. De asemenea, filmul prezintă un set de zece melodii cu dans în coregrafia lui David Winters, executată chiar de dansatorii acestuia, plus o poveste destul de interesantă. Viva Las Vegas a fost un adevărat succes în cinematografe, ajungând pe locul 11 în lista Top 20 Movie Box Office din 1964. Lucky Jackson (Elvis Presley) sosește în oraș cu mașina sa literalmente remorcată, chiar înainte de prima cursă Las Vegas Grand Prix, la care intenţionează să participe – imediat ce va găsi banii pentru un nou motor. El face rost de bani destul de ușor, dar îi pierde într-un moment în care atenţia îi este distrasă de frumoasa administratoră a piscinei. Se pare că va pierde și cursa și fata, iar problemele lui se amplifică și datorită rivalităţii cu Elmo Mancini, un alt pilot de curse și afemeiat. Poate un cântec, două, ajută. Lucky strânge banii necesari în Las Vegas, dar îi pierde când este aruncat în piscină de instructorul de înot al hotelului, Rusty Martin (Ann-Margret). Din fericire, în acest moment se vede nevoit să lucreze la hotel pentru a înlocui banii pierduţi și pentru a plăti factura de la hotel, dar acesta se înscrie la un concurs de talente organizat de hotel sperând că astfel va câștiga premiul în bani care este suficient pentru achiziţionarea motorului pentru mașina sa. În tot acest timp, Lucky încearcă să-i câștige afecţiunea lui Rusty. Principala concurenţă apare în personajul contelui Elmo Mancini (interpretat de Cesare Danova), care intenţionează să câștige atât cursa de Grand Prix cât și afecţiunea lui Rusty.

Viva Las Vegas (also known as Love in Las Vegas) is a 1964 American romantic musical movie starring music icon Elvis Presley and actress Ann-Margret. The film is regarded by fans and by film critics as one of Presley’s best movies, and it is noted for the on-screen chemistry between Presley and Ann-Margret. It also presents a strong set of ten musical song-and-dance scenes choreographed by David Winters and featuring his dancers, and a reasonably interesting story. Viva Las Vegas was a hit at movie theaters, becoming the number 11 movie in the list of the Top 20 Movie Box Office hits of 1964. Lucky Jackson (Elvis Presley) arrives in town with his car literally in tow ready for the first Las Vegas Grand Prix - once he has the money to buy an engine. He gets the cash easily enough but mislays it when the pretty swimming pool manageress takes his mind off things. It seems he will lose both race and girl, problems made more difficult by rivalry from Elmo Mancini, fellow racer and womaniser. Perhaps some singing will help. Lucky raises the necessary money in Las Vegas, but he loses it when he is shoved into the pool by the hotel’s nubile swimming instructor, Rusty Martin (Ann-Margret). Lucky then has to work as a waiter at the hotel to replace the lost money to pay his hotel bill, as well as enter the hotel’s talent contest in hopes of winning a cash prize sizable enough to pay for his car’s engine. During all this time, Lucky attempts to win the affections of Rusty. His main competition arrives in the form of Count Elmo Mancini (Cesare Danova), who attempts to win both the Grand Prix and the affections of Rusty.

NR. 37 CASINO INSIDE 33


gambling movies > Gambling Lady (1934) Mike Lee (Robert Barrat) își crește fiica, Lady Lee (Barbara Stanwyck) ca pe un jucător la fel de cinstit ca el însuși. Dar când acesta intră în datorii prea mari către sindicatul “subteran” condus de Jim Fallin, preferă să se sinucidă decât să se lase intimidat să joace murdar. Iniţial, Lady ajunge să lucreze pentru Fallin, apoi când acesta încearcă să o „ajute” în schimbul obţinerii unui dealer necinstit, ea își dă demisia și rămâne să se descurce pe propriile puteri. Charlie Lang (Pat O’Brien), proprietarul unei case de pariuri sportive, care o place de mult timp, o cere în căsătorie, dar cel care îi va câștiga inima este neobositul Garry Madison (Joel McCrea) (în ciuda faptului că, în necunoștinţă de cauză, aduce doi poliţiști sub acoperire în bârlogul unde-și desfășoară activităţile ilegale de gambling, în timp ce ea juca acolo). Ea refuză să se căsătorească cu el, fiindu-i frică de reacţia tatălui băiatului, care era un reprezentat al înaltei societăţi, dar se bucură când află că Garry îl cunoaște și îl place pe Peter Madison (C. Aubrey Smith), și el tot un jucător. Totuși Peter nu este de acord cu uniunea dintre cei doi, și îi oferă fetei bani pentru a se retrage din relaţie. Când aceasta refuză banii, dar ascultătoare, renunţă la Garry, tatăl acestuia își dă seama că a judecat-o greșit. Dorind să fie corect, acesta îi propune fetei să joace un joc de cărţi pentru a stabili soarta fiului său. El trage valet, iar Lady trage o damă, și tânărul cuplu se căsătorește. La început sunt fericiţi, dar apoi amândoi sunt încercaţi de gelozie. Atunci când fosta iubită a lui Garry, Sheila Aiken (Claire Dodd), se întoarce dintr-o călătorie în Europa și el face greșeala de a o întâmpina un pic prea călduros, Lady o provoacă pe aceasta la un joc de cărţi și îi câștigă bijuteriile. Când Charlie Lang este arestat, Garry refuză să îi dea soţiei sale 10.000 de dolari pentru a îl elibera pe cauţiune, așa că aceasta amanetează bijuteriile lui Sheila pentru a face rost de bani. Charlie se oferă să îi dea banii înapoi, spunând că intenţionează să pună presiuni pe sindicat, și să-l facă să plătească pentru tăcerea sa cu privire la toate neregulile pe care le cunoaște. Garry se înfurie când ziarele o asociază pe Lady cu Charlie. Pleacă să recupereze chitanţa de amanet, care acum se află la Charlie. În seara aceea Garry nu se mai întoarce acasă. A doua zi, doi poliţiști o informează pe Lady că Garry a fost arestat pentru uciderea lui Charlie, deoarece fusese văzut certându-se cu decedatul, iar mai târziu, biletul de amanet a fost găsit asupra lui Charlie. Lady își dă seama că Garry și-a petrecut noaptea cu Sheila, dar nu dorește să folosească acest alibi. Lady se întâlnește cu Sheila, care este de acord să depună mărturie, dar numai dacă Lady divorţează de soţul ei și insistă ca el să îi plătească o pensie alimentară de 250.000$. Lady este de acord. Garry este eliberat și se declară divorţul. Atât Gary cât și Peter cred acum că Lady a fost de la început interesată numai de bani, dar Peter o vede când rupe cecul și își dă seama că s-au înșelat. Garry o păcălește pe Sheila să recunoască adevărul și apoi se împacă cu Lady.

34 CASINO INSIDE NR. 37

> Gambling Lady (1934) Mike Lee (Robert Barrat) raises his daughter Lady Lee (Barbara Stanwyck) to be as honest a gambler as he is. When he gets too much in debt to the underworld syndicate headed by Jim Fallin, he commits suicide rather than be pressured into running a crooked game. Lady initially goes to work for Fallin, then quits and sets out on her own when he tries to „help” her by providing a dishonest dealer. Longtime admirer and bookie Charlie Lang (Pat O’Brien) proposes to her, but it is persistent young Garry Madison (Joel McCrea) who wins her heart (despite unknowingly bringing two policemen in disguise to the illegal gambling den where she is playing). She resists marrying him, fearing the reaction of his high society father, but is pleased to learn that she already knows and likes Peter Madison (C. Aubrey Smith), a fellow gambler. However, Peter does disapprove of the union, offering to buy her off. When she rejects his money, but meekly gives up Garry, he realizes he has mistaken her motives. Being a sporting man, he offers to cut cards for his son. He draws a jack, but Lady picks a queen, and the young couple get married. They are happy at first, but then both feel the pangs of jealousy. When Garry’s old girlfriend, Sheila Aiken (Claire Dodd), returns from Europe, he makes the mistake of greeting her too warmly. Lady challenges her to a game of cards, and wins her jewelry. When Charlie Lang is arrested, Garry refuses his wife’s request for $10,000 to bail him out, so she pawns Sheila’s jewels to raise the money. Charlie offers to reimburse her, telling her that he intends to pressure the syndicate into paying for his silence about what he knows. Garry becomes incensed when Lady’s involvement with Charlie is reported in the newspapers. He goes out to recover the pawn ticket, now in Charlie’s hands. Garry does not return that night. The next day, two policemen inform Lady that Garry has been arrested for Charlie’s murder, having been seen arguing with the dead man and later being found in possession of the pawn ticket. Lady figures out that Garry spent the night with Sheila, but is unwilling to use that as an alibi. Lady sees Sheila, who is willing to testify, but only if Lady divorces her husband and insists on $250,000 alimony. Lady agrees to her terms. Garry is released and the divorce is granted. Both Garry and Peter believe at first that Lady was in it for the money all along, but when Peter sees her tear up the check, he realizes they were wrong. Garry tricks Sheila into admitting the truth, then reconciles with Lady.


ALFASTREET, more than Roulettes

ALFASTREET,

mai mult decât rulete

Compania „Alfastreet Trade” este reprezentantă oficială a lui Alfastreet Gaming Instruments (Slovenia), obiectul de activitate al companiei fiind distribuirea pe piaţa românească a produselor acesteia.

”Alfastreet Trade” Company is an official representative of Alfastreet Gaming Instruments (Slovenia), the object of the company is the distribution of the company’s products on the Romanian market.

RULETA ELECTRONICĂ Cel mai cunoscut și răspândit produs Alfastreet pe piaţa din România este ruleta electronică R8 cu 8 posturi de joc (preferată de cele mai importante firme din domeniu). Această ruletă are un design futurist, fiind îmbrăcată în lemn (ce pote fi comandat în diverse culori), având ca și dotări standard un sistem de introducere de credit prin cheie electronică, tastatură de joc, butoane de pariere, monitoare de joc de 19” și SAS protocol. Ea poate fi comandată cu diverse extraopţiuni printre care: TouchScreen, Billacceptore (JCM sau Ardac), Ticket Printer (TITO), Walldisplay sau Suprastructură TopSection. Produsele Alfastreet Gaming Instruments sunt certificate GLI. Ca și noutate, putem oferi spre vânzare aceste aparate din stoc, ajutând astfel organizatorul să plaseze aparatul în funcţiune în cel mai scurt timp posibil. Ruleta cu 8 posturi poate fi extinsă cu încă 12 sau 16 posturi, ea fiind pusă în vânzare sub denumirea

ELECTRONIC ROULETTE The best known and most popular Alfastreet product on the Romanian market is the electronic roulette R8 with 8 game posts (preferred by the most important companies of the industry). This Roulette has a futuristic design, being clad in wood (which can be ordered in different colors) with the following standard features: system of credit-in with an electronic key, keyboard playing, betting buttons, 19” game monitors and SAS protocol. It can be ordered with extra features including: TouchScreen, Bill Acceptors (JCM or Ardac), Ticket Printer (TITO), Walldisplay or TopSection Superstructure. Alfastreet Gaming Instruments products are GLI certified. As a novelty, we can offer for sale these machines directly from our stock, thus helping the Organizer to place the device into service in the shortest possible time. The 8 posts Roulette can be extended with other 12 or 16 positions, being

36 CASINO INSIDE NR. 37


PRODUCERS offered for sale as the R20 and R24. ALFASTREET BLACK JACK Black Jack is the most popular card game in the world. This is one of the reasons why Alfastreet has recently launched this famous card game! The game of Black Jack is found in two variants: electronic and live. Alfastreet chose to combine the two versions into a single machine, so the operator has the possibility to choose between the two variants with minimal cost. For the electronic version the operator is not needed, the game automatically runs all calculations and the dealer operations are made by the main computer. The Black Jack software produced by the Alfastreet Company uses 5 computers that control the 5 consoles. Each post can be equipped with bill-acceptor, printers and even can a card based cash-less system can be embedded to it. The system benefits from international guarantee and service. some of the advantages are: the system has been designed to operate 24 hours a day, 7 days a week (as the operating schedule of the majority of the games is), does not require additional staff for monitoring and operating, the game is fully adjustable to meet the majority of requirements, it is faster than the other card games and features high security. SL SINGLE MULTIWHEEL TERMINAL The Alfastreet SL line of stand alone terminals has been specially designed to meet the individual requirements of space and interior design of each Casino. The modular design incorporates electronic game stations with touch screen displays which can be coupled with any of the games produced by Alfastreet. All activities are recorded live with a camera focused on the roulette wheel and then displayed on a large LCD. The features of the terminal are: touch screen monitor, automatic and safe handling of money, ticket-in - ticket-out system and multi-denomination possibilities.

de R20 și R24. ALFASTREET BLACK JACK Black Jack este cel mai popular joc de cărţi din lume. Acesta este unul din motivele pentru care Alfastreet a lansat de curând acest faimos joc de cărţi! Jocul de Black Jack este întâlnit în două variante: electronic și live. Alfastreet a ales să combine cele două variante într-o singură mașină de joc, astfel operatorul având posibilitatea de a alege între cele două variante cu costuri minime. Pentru varianta electronică nu este nevoie de operator, jocul rulează automat, toate calculele și operaţiunile dealerului fiind făcute de calculatorul principal. Black Jack-ul produs de firma Alfastreet utilizează 5 computere care controlează cele 5 console de joc. Fiecare post de joc poate fi dotat cu bill-acceptor, printere și chiar i se poate încorpora un sistem cash less pe bază de NR. 37 CASINO INSIDE 37


PRODUCERS

carduri. Sistemul beneficiază de garanţie și service internaţional. Ca și avantaje amintim că sistemul a fost conceput pentru a funcţiona 24 de ore, 7 zile pe săptămână (așa cum este și orarul de funcţionare al majorităţii sălilor de joc), nu necesită personal adiţional pentru monitorizare și operare, jocul este complet ajustabil pentru a îndeplini majoritatea cerinţelor jucătorului, este mai rapid decât celelalte jocuri de cărţi și prezintă securitate ridicată. TERMINALUL SINGLE MULTIWHEEL SL Terminalele stand alone ale liniei Alfastreet SL au fost special proiectate ca să îndeplinească cerinţele individuale de spaţiu și design interior ale fiecărui cazino. Designul modular încorporează staţii de joc electronice cu afișaje de tip touch screen care pot fi cuplate cu oricare din jocurile produse de Alfastreet. Toate activităţile sunt înregistrate în direct cu o cameră orientată pe roata ruletei și apoi sunt afișate pe un LCD mare. Caracteristicile terminalului sunt: monitor de tip touchscreen, manipularea automată și sigură a banilor, sistemul ticket in – ticket out și posibilităţi de multi-denominare. Terminalul SL poate fi conectat simultan la mai multe tipuri de rulete. Se poate conecta la oricare din ruletele automate produse de Alfastreet cât și la toate tipurile de cilindru automat produse tot de Alfastreet. Terminalul SL are posibilitatea de a fi conectat și la o ruletă live prin intermediul unui computer și al unui senzor care împreună asigură comunicaţia între ruleta live și terminalele conectate. Alfastreet Trade asigură gratuit, incluse în preţul de vânzare al aparatelor următoarele: aprobarea de tip a aparatului, transportul la orice locaţie din România, montajul aparatului, trainingul personalului, garanţie timp de 1 an pentru aparat (exceptând consumabilele). De asemenea, ne asumăm obligativitatea de a repune în funcţiune aparatul stricat în maxim 24 de ore de la defectarea acestuia în orice oraș din România. Ca să putem asigura aceste servicii, firma noastră dispune de tehnicieni calificaţi, de o logistică bine pusă la punct și de un stoc mai mult decât necesar de piese pentru toate modelele de aparate. Alfastreet Trade se ocupă și cu vânzarea de piese de schimb din stoc pentru toate modelele produse de Alfastreet și totodată oferim posibilitatea de a încheia contracte de postgaranţie pentru aparatele Alfastreet care nu mai sunt în perioada de garanţie. 38 CASINO INSIDE NR. 37

The SL terminal can be connected simultaneously to several types of roulettes. It can connect to any of the machines produced by Alfastreet and to all the types of automatic cylinders manufactured by Alfastreet. The SL terminal can be connected to a live roulette through a computer and a sensor that together ensure communication between the live roulette and the connected terminals. Alfastreet Trade provides free of charge, included in the selling price of the following machines: approval of the device, transportation to any location in Romania, the installation of the equipment, personnel training, 1 year warranty for the device (excluding consumables). We also take on the obligation to restore a damaged device into operation not later than 24 hours after its failure, in any city in Romania. To provide these services, our company has qualified technicians, a well-organized logistics and a more than the necessary stock of spare parts for all models of devices. Alfastreet Trade also deals with the sale of spare parts on stock for all models produced by Alfastreet and in the same time we offer the possibility to conclude contracts of postwarranty for Alfastreet devices which are no longer in warranty period.


APEX

GAMING

„Nivelul următor”

în jocuri de noroc în ROMÂNIA

Pinnacle, Pinnacle SL și Dual Slim Line cu o selecţie masivă de jocuri, sunt perfecte pentru piaţa locală Motourile lui APEX Gaming sunt: să ducem jocurile către “nivelul următor” și “vezi diferenţa”. Acestea cu siguranţă se potrivesc pentru România. Având stabilit propriul birou în București în luna aprilie a acestui an, operatorii își arată satisfacţia de a avea oportunitatea de a beneficia de soluţiile APEX Gaming direct de la sursă. Dl. Franz Plasser este Director General la APEX Gaming SRL. Operatorii pot să vadă cu adevărat diferenţa în posibilitatea de a alege 3 cabinete de joc distincte. Ultima serie Pinnacle este disponibilă în varianta verticală (upright) - Pinnacle și oblică (slant-top) Pinnacle SL. Acestea sunt cele 2 bijuterii ale coroanei 40 CASINO INSIDE NR. 37

The mottos of APEX Gaming are to take gaming to ‘the next level’ and ‘see the difference’. These certainly apply in Romania. Having established its own office in Bucharest back in April, operators express how grateful they are to have the opportunity to source APEX Gaming solutions directly. Mr. Franz Plasser is the Managing Director of APEX Gaming SRL. Operators can truly see the difference in having the choice between three distinct gaming cabinets. The latest Pinnacle series is available in upright form (Pinnacle) or as a slant-top (Pinnacle SL). These are the jewels in the crown of Apex Gaming. The proven evergreen cabinet Dual Slim Line remains popular for


PRODUCERS

APEX

GAMING THE ‘NEXT LEVEL’ OF

GAMING IN ROMANIA Pinnacle, Pinnacle SL and Dual Slim Line with major games selections perfect for local market

lui Apex Gaming. Cabinetul Dual Slim Line și-a dovedit mereu perenitatea și rămâne popular datorită supleţii sale, designului ergonomic care poate susţine 2 monitoare de 19”. Cabinetul vertical Pinnacle adăpostește 2 monitoare de 22”, în timp ce Pinnacle SL are incluse monitoare impunătoare de 26” cu rezoluţie de înaltă definiţie. Două dintre cele mai populare selecţii de jocuri - Multi Magic Classic și Hot Magic Fruits XXL sunt disponibile pentru piaţa românească. Astfel, operatorii pot alege între jocuri distractive tematice sau jocuri pe bază de fructe. APEX Gaming este unul dintre cei mai importanţi furnizori de slot machines pe pieţele din Europa de Sud și de Est și este foarte bine poziţionat în ţări precum Albania, Croaţia, Republica Cehă, Grecia, Macedonia, Serbia și Slovacia. Astfel, este un pas firesc să aducem

its slim, ergonomic design that holds two 19” monitors. The Pinnacle upright cabinet houses two 22” monitors whereas the Pinnacle SL has stately 26” monitors included in high definition resolution. The two most popular games selections – Multi Magic Classic and Hot Magic Fruits XXL are both available for the Romanian market. Thus, operators can choose between theme-based, entertaining games or fruit-based games. APEX Gaming is one the leading suppliers of slot machines to the southern and eastern European markets and is very well positioned in countries such as Albania, Croatia, Czech Republic, Greece, Macedonia, Serbia and Slovakia. Thus, it is the next natural step to bring the latest and greatest APEX technology to Romania. “The fact that we have set up an office in Romania underlines our long-term intentions here”, NR. 37 CASINO INSIDE 41


PRODUCERS cele mai noi și mai importante tehnologii APEX în România. „Faptul că ne-am înfiinţat un birou în România subliniază intenţiile noastre pe termen lung aici”, a comentat domnul Franz Plasser. „Suntem foarte puternici în această parte a lumii. Acest lucru adaugă încredere operatorilor locali de aici care investesc în succes atunci când achiziţionează, cumpără în leasing sau închiriază produse APEX Gaming”. APEX Gaming are sediul în Austria și a fost înfiinţată și administrată în permanenţă de către domnul Johannes Weissengruber în tot acest timp. Împreună cu echipa sa dedicată, APEX Gaming este în poziţia de a crea soluţii de jocuri de noroc de top pentru fiecare piaţă de jocuri de noroc în parte. Acest lucru a văzut APEX Gaming să crească pentru a deveni o forţă majoră în jocuri de noroc la nivel mondial. Alese cu grijă jocurile APEX pot fi savurate ca o aplicaţie pentru smartphone / tabletă - disponibile atât pentru iOS, cât și pentru Android. APEX Gaming oferă cea mai largă gamă de jocuri în România, iar mașinile sale de jocuri de noroc sunt disponibile pentru vânzare, închiriere sau leasing.

Datele de contact ale lui APEX Gaming SRL sunt: Apex Gaming SRL Calea 13 Septembrie, Nr.90 Etaj 4, Cam. 4.13 Sector 5, București, România Dl. Plasser poate fi găsit pe email plasser@apex-gaming.com sau la telefon +40 (0) 734 089386

comments Mr. Franz Plasser himself. “We are very strong in this part of the world. That gives added confidence to the local operators here that they are investing in success when purchasing, leasing or renting APEX Gaming products”. APEX Gaming has its headquarters in Austria and was founded and has been continually managed by Mr. Johannes Weissengruber throughout this time. Together with his dedicated team, APEX Gaming is in a position to create leading gaming solutions for each individual gaming market and sector. This has seen APEX Gaming grow to become a major force in global gaming. Hand-picked APEX games can be enjoyed as an app for smartphone / tablet technology – available for both iOS and Android. APEX Gaming offers the widest choice in Romania as its gaming machines are available for sale, rent or lease.

The contact details of APEX Gaming SRL are: Apex Gaming SRL Calea 13 Septembrie, Nr.90, Etaj 4, Cam. 4.13 Sector 5, Bucharest, Romania Mr. Plasser can be reached via email plasser@apex-gaming.com or telephone +40 (0) 734 089386 42 CASINO INSIDE NR. 37


Câţi bani rămân în aparate? How much money remains in the machines? Partea a 2-a / Part 2

Text: Laurențiu Neacșu – General Manager Royal Cash În partea a doua a acestei expuneri vom prezenta mai multe detalii despre comportamentul de joc și volatilitatea softului, alte două variabile folosite pentru estimarea banilor pe care îi găsim la un moment dat într-un aparat tip slotmachine. Dacă în prima parte a expunerii am discutat despre lucruri mai cunoscute – respectiv miza, procent de câștig, jackpot – în această a doua parte vom încerca să tratăm într-un limbaj cât mai accesibil concepte mai puţin cunoscute publicului larg, dar care sunt la fel de importante în aprecierea banilor care se strâng în aparat. Vă reamintesc formula de la care am început: M x N x q x V = s unde N = nr. de jocuri; M = valoare unitară a mizei; V = volatilitatea jocului; p = procentul de câștig; q = comportament de risc jucător; S = sold; În articolele anterioare am discutat mai pe larg despre comportamentul jucătorului, ca un element important în contabilitatea aparatului. Practic, așa cum arătam, jucătorul este cel care decide în orice moment al jocului dacă își riscă creditele câștigate la dublaj, dacă le introduce în casă sau dacă retrage toţi banii. Aplicarea de către jucători a celor trei opţiuni în funcţie de libera lor voinţă constituie un criteriu de diferenţiere a tipologiei acestora și, totodată, un factor important în influenţarea soldului aparatelor. Jucătorii “time on machine” de regulă preferă să introducă în casă banii sau să riște câștigurile mici, dublând maxim de două ori. Acest comportament tinde să ducă procentul de plată al aparatului la un maxim astfel încât să egaleze procentul de câștig al jocului. Jucătorul tipic “la risc” tinde să neglijeze câștigurile mărunte și de regulă nu introduce în casă câștigurile până nu dublează măcar de două ori. În ceea ce privește retragerea banilor din aparat, aceștia urmăresc anumite target-uri mergând pe principiul “totul sau nimic”. Alţii urmăresc anumite combinaţii câștigătoare mai rare, dar cu raport de câștig foarte mare și gândesc acumularea de credite prin dublaj doar ca o strategie de joc intermediară. Acest tip de jucător poate să piardă sume mari de bani dar să fie mulţumit că a obţinut combinaţia câștigătoare dorită. Acești jucători sunt mari amatori de jackpot și joacă pe mize mari în speranţa de a-l obţine. Unii mai și reușesc. Jucătorii de atmosferă și cei care își întovărășesc prietenii au comportamentele de joc mai diversificate. De regulă aceștia vin pregătiţi să piardă o anumită sumă de bani. Nu sunt interesaţi de câștiguri, ci de petrecerea unui timp de calitate. De regulă comportamentul lor de joc în raport cu riscul la dublaj urmează grupul sau dispoziţia de moment. În cazul în care se întâmplă să obţină un jackpot aceștia nu introduc banii înapoi pentru a-și depăși limita, ci 44 CASINO INSIDE NR. 37

In the second part of this presentation we will present more details about the behavior and volatility of the software, other two variables used to estimate the money we find at some point in a slotmachine device. If the first part of the exposure we discussed more commonly known things – i.e., the stake, percentage of winning, jackpot – in this second part we will try to deal using a language as accessible as possible, concepts that are less known to the general public, but which are equally important in the appreciation of the money that accumulate in the device. I remind you the formula that we started with: M x N x q x V = s where M = the unit value of the stake; N = no. of games; q = player’s behavior; V = volatility of the game; P = the winning percentage; S = balance; In previous articles we discussed more extensively about the behavior of the player, as an important element for the accountability of the device. Basically, as I said, the player is the one who decides at any time of the game if he risks his credits won at the dubbing, if he enters those in the House or if you withdraws all his money. The way in which players apply these three options, depending to their free will, constitutes a criterion for the differentiation of their typology and, at the same time, an important factor in influencing the balance of the devices. ‚Time on machine” players usually prefer to introduce the money in the House or to risk small winnings, doubling them maximum twice. This behavior tends to push the percentage of the payment to a maximum so as to match the percentage of winning of the game. The typical ‚risk ‚ player tends to neglect the minor winnings and as a rule he does not enter his winnings in the House, unless he doubled at least twice. With regard to the money withdrawal from the device, they pursue certain targets by going on an „all or nothing” principle. Others are pursuing some rare winning combinations, which have a very high winninngs percentage and only see the accumulation of credits by dubbing as an intermediate game strategy. This type of players can lose large amounts of money just to be satisfied that they have obtained the desired winning combination. These players are big jackpot and amateurs and play high-stakes hoping to obtain it.


STREET GAMING vor povesti acest lucru nepoţilor. Descrierea comportamentelor de joc de mai sus arată fără îndoială că suma de bani găsită la un moment dat în aparate variază cu tipul de jucători care au trecut prin faţa acestuia, indiferent de numărul de jocuri și de mizele plasate de aceștia. Exprimarea matematică a acestui comportament se face de regulă folosind mijloace statistice. Concluzia noastră ar fi următoarea: cu cât sunt mai mulţi jucători dispuși să riște, cu atât soldul din aparate o să fie mai mare și o să tindă către valoarea banilor intraţi (adică a mizelor iniţiale care nu au fost rejucate în urma câștigurilor acordate în mod normal de aparat). “Volatilitatea jocului” (v) este un factor probabilistic care indică frecvenţa câștigurilor extreme: 0 sau mai mari de 100%. Un joc puternic volatil este un joc cu câștiguri și pierderi mari, un joc cu adrenalină, unde jucătorii pot da “tunuri”. Jocurile volatile sunt cele de regulă cu câștiguri suplimentare și jocuri speciale gratuite. Prin excelenţă, jackpot-ul este astfel cel mai volatil tip de joc. Am adus în discuţie volatilitatea, deoarece este un factor important în analizarea lichidităţii aparatului pe termen scurt. Astfel, chiar dacă într-un joc volatil, după un număr mic de jocuri s-a strâns o sumă de bani însemnată, există șanse foarte mari ca jocul să ofere un câștig însemnat sau o suită de câștiguri mai mici dar repetate, pentru a ajunge la procentul de câștig declarat de producător. Cu cât un aparat este jucat mai mult, cu atât volatilitatea tinde către 1, având o importanţă mai mică în contabilitatea mașinii. Exemplu: în cazul unui joc cu câștig maxim de 1:2.000, volatilitatea extremă este 0,002. Adică pentru a da câștigul respectiv, trebuie să existe un număr minim de jocuri 2000 x 1 miza x 1/0,9 procent de câștig, adică 2.221 jocuri fără câștig. În această situaţie ideală, softul respectă procentul declarat de producător (90%) și oferă câștigul maxim, cu o volatilitate extremă. În aceleași condiţii, volatilitatea s-ar înjumătăţi dacă jocul ar oferi două câștiguri de 1:1000 și 2.220 jocuri fără câștig. Volatilitatea devine importantă în cazul jocurilor unde se mizează mai puţin în unitatea de timp. De foarte multe ori la verificarea aparatului ne bucurăm că găsim în el mulţi bani, iar la sfârșitul zilei apare un câștig surprinzător care ne spulberă orice speranţă de înavuţire rapidă. Cei care urmăresc doar soldul aparatului suferă adesea de pe urma acestor oscilaţii și ajung să dezvolte adevărate nevroze. Ce nu înţeleg aceste persoane este că softul este imparţial și își urmează neabătut ecuaţiile pentru a livra în final procentul de câștig declarat. Pentru a evita aceste situaţii de stres, este recomandabil să urmărim cantitatea de credite mizate și cantitatea de credite plătite de aparat și să considerăm soldul final al aparatului ca fiind cel indicat de producător. Dacă vom găsi mai mulţi bani, atunci în mod sigur să ne așteptăm într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat la un câștig de natură să regleze contabilitatea aparatului. Cu cât aparatul este jucat mai mult, cu atât acest viitor va fi mai aproape.

Some of them manage to do that. Ambient players and the players who are accompanying some friends have more diverse game behaviors. As a rule, they come prepared to lose a certain amount of money. They are not interested in money, but in spending some quality time. As a rule, their game behavior in relation to the risk to double depends on the group or their disposal in that moment. If they happen to obtain a jackpot they place their money back not for exceeding their limit, but to have something to tell to their children’s children. Description of the above game behaviors shows without a doubt that the amount of money found at some point in the machine varies depending on the type of players who have been in front of the device, regardless of the number of games and stakes placed by them. Mathematical expression of that behavior is performed by using statistical means. Our conclusion is the following: more players willing to risk, means higher device balance and the tendency to equal the value of the entered money (i.e. the initial bets, which have not been replayed after the winnings normally awarded by the device). „The volatility of the game” (v) is a probabilistic factor indicating the frequency of extreme winnings: 0 or greater than 100%. A powerful and volatile game is a game with big losses and big winnings, an adrenaline game, where players can bring home the „bacon”. Volatile games are usually those with additional winnings and special games. By excellence, the jackpot is the most volatile type game. We brought volatility into disscution because it is an important factor in analyzing the shortterm cash deposit of the device. Thus, even if during a volatile game, after a small number of games, a significant amount of money came into the machine, there is a very high chance that the game will provide a significant win or a series of smaller but frequent wins, in order to reach the percentage of winnings declared by the manufacturer. The more a device is played, the higher is the volatility’s proclivity to 1, having a smaller importance to the machine’s accountability. For example: in the case of a game with a maximum 1:2,000 winning percentage, extreme volatility is 0,002. Meaning that in order for the machine to give that win, there must be a minimum number of games 2000 x 1stake x 1/ 0.9 winning percentage, i.e. 2.221 games without winning. In this ideal situation, the software respects the percentage stated by manufacturer (90%) and offers the maximum win with an extreme volatility. Under the same conditions, the volatility would halve if the game would provide two wins of 1: 1,000 and 2.220 games without winning. The volatility becomes important for the games where you stake less per unit of time. Very often when checking the device we’re glad to find lots of money in it and at the end of the day there is a surprising win that sweeps away any hope of rapid enrichment. Those who watch only the balance of the device often suffer these oscillations and tend to develop true neurosis. What these people do not understand is that the software is impartial and is steadfastly in following equations in order to deliver the ultimate stated winning percentage. To avoid these situations of stress, it is advisable to follow the amount of credits staked, and the amount of credits disbursed by the device, and to consider the final balance of the device as indicated by the manufacturer. If we find more money, then it’s safe to expect in a more or less near future to a win that will likely settle the device’s accountability once more. The more the device is played, the closer this future will be. NR. 37 CASINO INSIDE 45


vine la Entertainment Arena Expo 2013 comes to Entertainment Arena Expo 2013 Suzo-Happ este mândru să expună la viitoarea expoziţie EAE - Entertainment Arena Expo – la București între 3 și 5 septembrie. Atât directorul de vânzări, dl. Harald Wagemaker, cât și managerul regional de vânzări, dl. Lou Rudolph, așteaptă cu nerăbdare să primească vizitatori la standul Suzo-Happ. Fiind un important furnizor mondial de componente și piese de schimb pentru industria de divertisment și jocuri de noroc, Suzo-Happ Group are în mod firesc cea mai largă gamă de soluţii pentru producători și operatori deopotrivă. Suzo-Happ oferă cele mai bune soluţii disponibile pe piaţă. Acest lucru este posibil numai datorită abordării unei strategii duale. Aceasta înseamnă: Suzo-Happ are un portofoliu tot mai mare de produse, care sunt dezvoltate și produse de către companie. În al doilea rând,

Suzo-Happ is proud to be exhibiting at the forthcoming EAE – Entertainment Expo Arena – at Bucharest between 3rd and 5th September. Both sales director Mr. Harald Wagemaker and regional sales manager Mr. Lou Rudolph look forward to greeting visitors to the SuzoHapp stand. Being the worldwide leading supplier of components and spare parts for the amusement and gaming industries, the Suzo-Happ Group naturally has the widest choice of solutions for manufacturers and operators alike. SuzoHapp offers the finest solutions available to the market. This is only possible by following a dual strategy. This means: Suzo-Happ has an ever-growing portfolio of products that are self-developed and self-produced. Secondly, Suzo-Happ acts as master distributor and service centre for the most respected component manufacturers in the industry. Suzo-Happ works equally strongly with manufacturers and operators alike to blend market knowledge from both OEMS and end users to create the leading products that Suzo-Happ is renown for. With research and development centres around the globe and an impressive production site in China, SuzoHapp is able to provide the gaming industry with leading product solutions. For example, Suzo-Happ is recognised as the industry leader for coin hoppers and for toppers. The sheer choice, the quality, the durability added with the keen pricing makes Suzo-Happ the right choice for the industry. A strong multi-lingual sales team embodies the philosophy of thinking globally and acting locally. Mr. Harald Wagemaker, sales director for Suzo-Happ in the EMEA region, underlines this strategy, stating, “We do not rest on our laurels. We know as global leader in our field with decades of experience, we are the household name for spare parts and components. Nevertheless, we are in constant dialogue with our customers – both manufacturers and operators – to foresee new market changes and

46 CASINO INSIDE NR. 37


PRODUCERS Suzo-Happ acţionează în calitate de distribuitor principal și centru de servicii pentru cei mai respectaţi producători de componente din industrie. Suzo-Happ lucrează la fel de mult cu producătorii, cât și cu operatorii deopotrivă pentru a integra cunoștinţele din piaţă atât de la producătorii originali de echipamente, cât și de la utilizatorii finali pentru a crea produse de vârf pentru care Suzo-Happ este renumit. Cu centre de cercetare și dezvoltare în întreaga lume și un spaţiu de producţie impresionant în China, Suzo-Happ este în măsură să ofere industriei jocurilor de noroc soluţii de produs de top. De exemplu, Suzo-Happ este recunoscut ca lider în industria de rezervoare de monede și în cea de toppere (element vizual luminos poziţionat în partea superioară a unui slot-machine). Alegerea pură, calitatea, durabilitatea, la care se adaugă preţurile competitive face din Suzo-Happ alegerea potrivită pentru industrie. O puternică echipă de vânzări cunoscătoare a mai multor limbi întruchipează filozofia de a gândi la nivel global și de a acţiona local. Dl Harald Wagemaker, director de vânzări pentru Suzo-Happ în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, subliniază această strategie, declarând, „Noi nu ne culcăm pe lauri. Știm ca lider mondial în domeniul nostru cu zeci de ani de experienţă, că suntem un nume de uz casnic pentru piese de schimb și componente. Cu toate acestea, suntem într-un dialog permanent cu clienţii noștri - atât cu producătorii, cât și cu operatorii - ca să prevedem modificările ce pot apărea pe piaţă și pentru a ne asigura că produsele noastre îndeplinesc cerinţele pieţei. Noi avem soluţiile potrivite atât pentru piaţa de amuzament, cât și pentru cea

ensure our products fulfill market requirements. We have the right solutions for both the amusement and gaming markets”. An excellent example here is the illuminated handle bar. Operators often wish to keep hold of older slots yet combine these with the wish to modernise the gaming floor. The illuminated handle mech gives these older slots a new lease of life. The fluorescent colours truly draw in players. Furthermore, the fact that the colours change maintains player interest. Another example, the illuminated chrome push buttons make gaming machines look that more classier.

NR. 37 CASINO INSIDE 47


PRODUCERS The range of coin pay-out hoppers enables manufacturers to be further innovative in machine design. The Evolution, the Cube and the Flow hoppers each completely fulfill their own specific requirements. Equally, the range of toppers means there are no boundaries in attracting players. The range of designs is very impressive. There are different levels of topper interactivity – from different types of ‘standard’ display topper to interactive game design (e.g. including a roulette wheel in the topper or slot reels) to being able to combine the topper lighting on each individual topper for a bank of gaming machines – truly underlining that a bank of machines is then linked together. With such great strength in depth, Suzo-Happ is perfectly placed to support the industry’s ‘best-in-class’ suppliers to compliment the Suzo-Happ product range. Such master distribution partnerships include ELO touchscreen monitors, FutureLogic printers, MEI banknotes readers, recyclers and coin vaildators, Innovative Technology banknote readers and recyclers, Comestero coin validators and ASSA locks.

de jocuri de noroc”. Un exemplu excelent aici este bara luminată. Operatorii, de multe ori, doresc să păstreze sloturile mai vechi în combinaţie cu aspiraţia de a moderniza sala de jocuri. Bara luminată oferă acestor sloturi mai vechi o nouă viaţă. Culorile fluorescente atrag cu adevărat jucătorii. Mai mult, faptul că se schimbă culorile menţine interesul jucătorilor. Un alt exemplu, butoanele cromate luminate fac ca mașinile de joc să arate ca având mai multă clasă. Gama de rezervoare de monede permite producătorilor să fie mai inovatori în designul mașinii. Rezervoarele „The Evolution”, „The Cube” și „The Flow”, fiecare dintre ele îndeplinesc în totalitate cerinţele lor specifice. De asemenea, gama de toppere arată că nu există limite în atragerea jucătorilor. Gama de modele este foarte impresionantă. Există diferite nivele de interactivitate a topperelor - de la diferite tipuri de afișare „standard” la cele cu design de joc interactiv (de exemplu, inclusiv o roată de ruletă în topper sau rola de slot) pentru a fi în măsură să combine luminozitatea topperului cu fiecare topper individual pentru o linie de mașini de joc - cu adevărat subliniind că gama de mașini este legată împreună. Cu o astfel de putere de mare profunzime, Suzo-Happ este perfect plasat pentru a sprijini industria de „furnizori de top” pentru a complimenta gama de produse SuzoHapp. Astfel de parteneriate de distribuţie majore includ ELO (orga de lumini electronice) cu monitoare touchscreen, imprimante FutureLogic, cititoare de bancnote MEI, reciclatori și vaildatoare de monede, tehnologie inovatoare de cititoare de bancnote și reciclatori, validatoare de monede Comestero și încuietori ASSA. Suzo-Happ este mândru să prezinte din nou componente de top de amuzament și jocuri de noroc și soluţii de piese de schimb la Entertainment Arena Expo în București între 3 și 5 septembrie. Suzo-Happ poate fi găsit la standul cu numărul 121.

48 CASINO INSIDE NR. 37

Suzo-Happ is proud to again exhibit leading amusement and gaming component and spare parts solutions at the Entertainment Arena Expo in Bucharest between 3rd and 5th September. Suzo-Happ can be found at stand number 121.


lIran MaCHluF

Superpoker la

Eureka Golden Sands 2013 Oricât peste numărul de 306 de participanţi ar fi reprezentat un nou record pentru Eureka Bulgaria Main Event, iar cu 185 de concurenţi în Ziua 1A s-a pus întradevăr problema cu cât de mult va fi acest număr depășit, din moment ce ziua 1B atrage, de obicei, mult mai mulţi jucători. Este posibil, într-adevăr, să fie peste 400? Bineînţeles că da, Ziua 1B a adus 222 de concurenţi, lucru care înseamnă că 407 jucători s-au înscris la Eureka Bulgaria Main Event, turneu ce a avut un buy-in de 1,100€. Atunci când s-au făcut calculele s-a descoperit că premiul câștigătorului acestui turneu va fi de 93.000 €, locul doi va câștiga 62.500 €, iar cei care vor reuși să ajungă la masa finală de duminică vor încasa câte 9.200 €. Cu plata minimă stabilită la 2.020 €, un total de 48 jucători vor intra bani. Dintre cei 222 de concurenţi care au participat în a doua zi de concurs, cel mai bine plasat după nouă niveluri a câte oră fiecare, a fost Denys Chufarin, ucraineanul calificat prin Full Tilt a terminat ziua cu 152.800 de fise, adjudecându-și prima poziţie la chipuri nu doar în ziua 1B, ci și conducerea per total în Ziua 1. Printre alţi jucători care au avut zile bune în competiţie s-a numărat câștigătorul brăţării WSOP Ivo Donev (121.000), Adam Sipos (119.400) și Gabriel Dragomir (111.200). Dar Donev nu a fost singurul câștigător de brăţară care a intrat în joc astăzi, ci și bulgarul Simeon Naydenov, care a terminat cu 68,300 de fise și care a câștigat o brăţară chiar în această vară. Ziua 2 este întotdeauna o zi dinamică, 147 din cei 182 de jucători care au început în această zi au fost eliminaţi repede din acest turneu și numai 13 dintre aceștia nu au primit nimic pentru eforturile lor. Au fost ghinioniști și norocoși în același timp. Au existat mai mult de nouă niveluri de joc în care au fost tranzacţionate jetoane înainte și înapoi și numeroși jucători au preluat pe rând conducerea la numărul de fise. Totuși, la final, Richard Pfeffer din Ungaria avea până la 478,500 de jetoane și își 50 CASINO INSIDE NR. 37

Anything over 306 runners would've set a new record for a Eureka Bulgaria Main Event and with 185 runners in Day 1A it was really a case of by how much that number would be eclipsed as Day 1B usually attracts the bigger field. Could they really break the 400 mark? You bet they could, a Day 1B field of 222 meant that 407 players have entered the €1,100 Eureka3 Bulgaria Main Event. When the numbers were crunched it was revealed that the winner of this tournament will collect €93,000, the runner-up €62,500 and anyone who makes Sunday's final table €9,200. In total 48 players make the money with the minimum pay out set at €2,020. Of the 222 runners who took to the felt today best placed after nine one-hour levels is Denys Chufarin, the Ukranian Full Tilt Qualifier finished on 152,800 to claim not only the Day 1B chip lead but the overall Day 1 lead. Other players to have good days at the felt included WSOP bracelet winner Ivo Donev (121,000), Adam Sipos (119,400) and Gabriel Dragomir (111,200). But Donev wasn't the only bracelet winner in the field today as Bulgaria's Simeon Naydenov, winner of a bracelet this summer finished on 68,300. Day 2 is always the moving day, 147 of the 182 players who began this day have been unceremoniously removed from this tournament and only 13 of those have anything


poker

Superpoker at

Eureka Golden Sands 2013

adjudeca primul loc. Acesta s-a luptat aproape pe tot parcursul zilei cu Papantoniou Stylianos. Cipriotul, a fost și el lider la un moment dat la chipuri, undeva aproape de sfârșitul zilei, dar Pfeffer a făcut o culoare și a câștigat un pot de 360,000 de jetoane împotriva lui Stylianos. Lucru care în cele din urmă l-a dus în poziţia secundă în ziua 3. Dar era o poziţie șubredă, deoarece în doar câteva big blind-uri ceata de atacatori era din ce în ce mai aproape. Cea mai bună speranţă a Bulgariei de a câștiga era acum Milen Ivanov care a preluat poziţia de conducere cu 470.000 de jetoane în drum spre ziua a 3-a, iar Piotr Sowinski (464,500) și Ital Levy (458,000) erau și ei potenţiali lideri. De fapt, se părea ca Sowinski va prelua cu siguranţă conducerea la jetoane atunci când, cu doar 25 de minute de joc rămase acesta a câștigat un pot de 615.000 de jetoane. Dar a pierdut din nou, și în închidere acesta se afla pe poziţia a treia. Totuși existau o mulţime de talente imediat în apropiere gata să lovească dacă primeau șansa. Ivo Donev avea 205.000, campionul entitre Petar Zografov, avea doar 131.000 și talentatul Goran Mandic, un alt jucător care a avut conducerea la jetoane la un moment dat pe parcursul acestei zile, va reveni cu 314,000 de fise. Acesta este un pericol real, fără nicio îndoială. Într-adevăr Mandic a fost cel care a avut grijă de profesionistul echipei PokerStars, Marcin Horecki. Acesta era short stack, iar pariul 3-bet all-in pe flop cu o mână la culoare nu a făcut altceva decât să se întâlnească cu valeţii lui Mandic. Dublul câștigător Micro Millions a fost norocos să rămână în joc, deși în mâna anterioară acesta a avut un nut flush împotriva lui Mandic cu senzaţionalul său full. Într-o altă zi toate chip-urile ar fi ajuns în stiva lui Mandic. Până în această etapă, reprezentantul echipei PokerStars Team Online, Dale Philip fusese deja eliminat. Scot a descris Ziua 1 zi ca fiind 'meh' și deși a revenit cu 29 de big blinduri, Ziua 2 nu a fost mai bună pentru el. Ambasadorul Full Tilt, Robert Cezărescu și liderul la chipuri din Ziua 1, Denys Chufarin au fost alţi doi jucători care au rămas cu bani puţini. Totuși ei au fost cruţaţi de durerea care a lovit-o pe ultima femeie rămasă în turneu, pentru că într-adevăr, bubble boy a fost de fapt o bubble girl. Iulia Frolova avea cel mai mic număr de jetoane când a început să lupte mână de mână și în cele din urmă, aceasta a atacat când îi mai rămăseseră doar două big blind-uri și jumătate. Ea a mutat all-in din

to show for their efforts. They were unlucky and lucky at the same time. Over nine action packed levels chips were traded back and forth as if they were hot potatoes as numerous players took turns to take the chip lead. When all was said and done though Hungary's Richard Pfeffer bagged up 478,500 to claim top spot. He had a running battle for much of the day with Papantoniou Stylianos. The Cypriot also had the chip lead at one point during the day, but Pfeffer made a flush and won a 360,000 chip pot near the end of the day against Stylianos. It ultimately put him in pole position going into Day 3. But it's a slender lead as the chasing pack is close, as in just a few big blinds back close. Bulgaria's best hope of a home win at this stage is Milen Ivanov, he's got 470,000 heading into Day 3, Piotr Sowinski (464,500) and Ital Levy (458,000) are others who could so easily have ended up top of the pile. In fact it seemed like the chip lead would definitely beling to Sowinski when, with just 25 minutes left in the day he won a 615,000 chip pot. He lost some back though in the closing minutes to sit third overnight. There's plenty of talent left a bit further back ready to strike should they get the chance to. Ivo Donev has 205,000, defending champion Petar Zografov is still in with 131,000 and talented Goran Mandic, another who held the chip lead at one point today, will be coming back with 314,000. He's a real danger, no doubt about it. Indeed it was Mandic who took care of Team PokerStars Pro Marcin Horecki. The Pole was short on chips and three-bet all-in on the flop with a flush draw only to run into Mandic's trip jacks. The two-time Micro Millions leader board winner was lucky still to be in though as in an earlier hand he had the nut flush against Mandic's disguised full house. On another day all the chips would've been in Mandic's stack already. By that stage PokerStars Team Online's Dale Philip had already been sent to the rail. The Scot described his Day 1 as 'meh' and although he came back with 29 big blinds his Day 2 didn't get any better. Full Tilt Ambassador Robert Cezarescu and Day 1 chip leader Denys Chufarin were another two players who fell short of the money. Still at least they were spared the pain that befell the last remaining female in the tournament, for the bubble boy was in fact a bubble girl. Iulia Frolova was the shortest stack when hand for hand play began and she finally made her stand with just over two and a half big blinds left. She moved all-in from under-the-gun with A♥3♦ but ran into Alon Mor's A♦Q♠. She had a chance to chop 48th place money though as there was an all-in on another table but Ferdi-Hakan Ciorabai survived his all-in. The Eureka3 Bulgaria final table was a final table of two halves. From eight to two in no time and then a protracted heads-up contest between Liran Machluf and Alexander Moiseev. At the start of the final table Tane Tanevski was the chip leader he

InternatIonal Hotel CasIno & tower suItes, Golden sands NR. 37 CASINO INSIDE 51


poker poziţia under-the-gun cu A♥3♦, dar s-a lovit de Alon Mor cu A♦Q♠. Jucătoarea a primit totuși șansa de a primi banii locului 48, pentru că la o altă masă se juca un allin în care Ferdi-Hakan Ciorabai a supravieţuit la masă. Masa finală de la Eureka3 Bulgaria a fost o masă finală în două părţi. De la opt la doi jucători totul s-a petrecut într-o clipă și apoi am asistat la un heads-up prelungit între Liran Machluf și Alexander Moiseev. La începutul mesei finale Tane Tanevski era lider la jetoane, păstrându-și poziţia de lider intactă pe aproape tot parcursul primei jumătăţi, acesta l-a eliminat pe Ivo Donev în una dintre primele mâini ale mesei finale și la scurt timp după aceea, a avut grijă și de Georgios Phiniotis. Atât prima cât și a doua dată, acesta a avut șeptari, pe flop a avut set împotriva perechii lui Donev și a rezistat împotriva lui Phiniotis care a avut A♣K♥. Dar jocul său de la masă finală a devenit din ce în ce mai slab atunci când l-a dublat cu imprudenţă pe Machluf, când în joc mai rămăseseră doar cinci jucători. Nu a reușit să recupereze această pierdere în totalitate și a terminat al treilea în urma unui 3-bet pentru 20 de big blind-uri unde s-a lovit de popii lui Moiseev. Faptul că Machluf era încă în cărţi pentru a îl detrona pe Tanevski s-a datorat unui outdraw îngrozitor pus pe Papantoniou Stylianos ocupantul locului șase. Acesta din urmă, a ajuns șchiopătând în poziţia under-thegun cu ași dintr-o stivă de 13 de big blind-uri, Machluf a blocat 20 de big blind-uri cu A♦Q♥ și Stylianos s-a bucurat să joace call atunci când acţiunea s-a întors la el. A fost mai puţin fericit totuși, când pe flop a sosit o damă și apoi a fost întoarsă o alta. Acesta nu a mai putut recupera. Având în vedere încrederea sa, el și-a primit eliminarea mult mai bine decât au făcut-o mulţi alţii în circumstanţe similare și la scurt timp după aceasta a fost văzut jucând un eveniment secundar. În acest moment Machluf nu mai putea fi oprit, iar următoarea lui victimă a fost ultimul jucător bulgar rămas în turneu. După ce a jucat raise la buton, Stefan Ivanov a spus all-in pentru 22 de big blind-uri cu A♠8♦, Machluf a spus call cu K♠9♠ și pe flop a venit un 9 care l-a trimis pe Ivanov acasă, împreună cu o mare parte din spectatori. Doar 15 minute mai târziu l-a eliminat pe Michal Vojtisek în poziţia a patra, cu valeţi împotriva a T♥8♥ obţinând 5.000.000 din cele 8.340.000 de jetoane aflate în joc. În timpul heads-upului de 3 ore dintre cei doi calificaţi PokerStars, Machluf a fost cel care a câștigat cele mai multe lupte, iar în cele din urmă a câștigat și războiul. Acesta începuse jocul de heads-up cu un mic avans, pe care de fapt nu la cedat niciodată. În primele două ore și jumătate nu a existat niciun singur all-in sau call, pentru ca apoi să vedem două în succesiune rapidă. Cu blind-ul mare prohibitiv de 100.000, în acest punct Moiseev și-a adjudecat cele 16 blind-uri finale cu A♠3♣ și apoi chintele lui „fioroase” l-au întâmpinat pe Machluf carea avea A♥J♠, dar pe flop a venit un trei care l-a dublat. Aproximativ 20 de minute mai târziu, Machluf a devenit șef peste jetoane încă o dată și după un 3-bet înainte de flop cu A♦5♦ și două perechi pe flop, Moiseev și-a pierdut fisele cu popi “în buzunar”. În acest moment nu a existat outdraw, iar titlul a mers la Machluf, în timp ce Moiseev s-a consolat cu cei 62.500 de euro câștigaţi pentru locul al doilea. Rezultate Masa Finală Eureka3 Bulgaria: 1. Liran Machluf, Israel, calificat PokerStars, 93.000 € 2. Alexander Moiseev, Rusia, calificat PokerStars, 62.500 € 3. Tane Tanevski, Macedonia, 38.400 € 4. Michal Vojtisek, Republica Cehă, calificat PokerStars, 29.800 € 5. Stefan Ivanov, Bulgaria, 22.750 € 6. Papantoniou Stylianos, Cipru, 16.180 € 7. Georgios Phiniotis, Cipru, 12.160 € 8. Ivo Donev, Bulgaria/Austria, 9.200 € 52 CASINO INSIDE NR. 37

FInalIsts

kept that lead intact throughout most of the first half of the final table, he eliminated Ivo Donev on one of the first hands of the final table and took care of Georgios Phiniotis soon after. Both times he held pocket sevens, he flopped a set against Donev's top pair and held against Phiniotis's A♣K♥. But his final table turned for the worst when he recklessly doubled up Machluf with five players left. He never properly recovered and he finished third when he three-bet shoved for 20 big blinds and ran into Moiseev's pocket kings. That Machluf was still in to dent Tanevski was due to an horrific outdraw he put on sixth place finisher Papantoniou Stylianos. The latter limped under-the-gun with aces from a stack of 13 big blinds, Machluf jammed 20 big blinds with A♦Q♥ and Stylianos was only to happy to call when the action got back to him. He was less happy with the fact that a queen flopped and another one turned. He may never recover. To his credit he took his elimination in sixth better than many would've in similar circumstances and was spotted playing a side event soon after. There was by now no stopping Machluf and his next victim was the last remaining Bulgarian player in the tournament. After he raised the button Stefan Ivanov moved all-in for 22 big blinds with A♠8♦, Machluf called with K♠9♠ and flopped a nine to send Ivanov and much of the watching rail home. Just 15 minutes later he eliminated Michal Vojtisek in fourth with pocket jacks against T♥8♥ to have 5,000,000 of the 8,340,000 in play. During the three hour contest between the two PokerStars qualifiers it was Machluf who won most of the battles and despite needing two goes at it he finally won the war as well. He had started heads-up play with a small lead and never actually relinquished it. For the first two and a half hours there wasn't a single all-in and call, we then saw two in quick succession. With the big blind a prohibitive 100,000 by this point Moiseev got his final 16 blinds in with A♠3♣ and was in dire straits against Machluf's A♥J♠ but flopped a three to double up. Some 20 minutes later Machluf had stretched into a commanding chip lead once more and three-bet pre-flop with A♦5♦ flopped two pair and got Moiseev to commit his chips with pocket kings. There would be no outdraw this time and the title went to Machluf, whilst Moiseev had the consolation of winning €62,500 for finishing second. Eureka3 Bulgaria Final Table Result: Liran Machluf, Israel, PokerStars Qualifier, €93,000 1st. 2nd. Alexander Moiseev, Russia, PokerStars Qualifier, €62,500 3rd. Tane Tanevski, Macedonia, €38,400 4th. Michal Vojtisek, Czech Republic, PokerStars Qualifier, €29,800 5th. Stefan Ivanov, Bulgaria, €22,750 6th. Papantoniou Stylianos, Cyprus, €16,180 7th. Georgios Phiniotis, Cyprus, €12,160 8th. Ivo Donev, Bulgaria/Austria, €9,200


Johnny Chan, o legendă a pokerului Johnny Chan este fără îndoială una dintre cele mai renumite legende ale pokerului mondial. Cu două titluri World Series of Poker (1987 şi 1988) în palmares şi o impresionantă colecţie de 10 brăţări WSOP, realizările carierei sale depăşesc de departe ceea ce majoritatea jucatorilor pot numai să viseze. Deşi acum este considerat parte din elita de high rolleri ai industriei pokerului, cu o mulţime de fani şi un stil de viaţă extravagant, drumul spre succes al lui Chan nu a fost întotdeauna unul uşor. Născut în Guangzhou, China, în 1957, Chan s-a mutat în 1962 cu familia sa din Guangzhou în Hong Kong, apoi în 1968 în căutarea unui viitor mai bun, au emigrat în America. În copilărie, Chan s-a chinuit să înveţe limba engleză şi să se acomodeze la cultura americană şi a studiat la şcolile din Phoenix şi Houston. Ca adolescent, Chan a lucrat cu sârguinţă la restaurantul care era proprietate de familie, iar în timpul liber şi-a practicat loviturile explozive de bowling pe aleea localului. Aici şi-a descoperit Chan, adevărata pasiune: jocul de poker. De la o vârstă fragedă devenise clar că Chan se dedicase jocului şi nu a trecut mult timp până când acesta şi-a testat norocul şi a început să îşi dubleze câştigurile la masa de poker alături de jucători cu mult mai în vârstă şi mult mai experimentaţi decât el. Ceea ce a început ca un joc nevinovat cu colegii pe mărunţiş, s-a transformat într-o afacere mult mai mare atunci când Chan şi-a încercat mâna la jocurile de poker desfăşurate în subsolul restaurantului tatălui său. Oamenii au început să îi observe talentul ambiţiosului adolescent care câştiga săptămână de săptămână. Chan a continuat cu victoriile sale până când ceilalţi jucători l-au informat brusc că au decis să anuleze noaptea de joc programată. Din curiozitate, Chan a verificat zona în noaptea respectivă şi a văzut că maşinile obişnuite se aflau în parcare. Acesta fusese exclus din cauza talentului său. Chan a ştiut că ar putea face lucruri mai mari şi mai bune în afara oraşului Houston şi la vârsta de 16 ani, starul pokerului în devenire a făcut prima sa călătorie în Las Vegas, unde juca ilegal cu 500$. Într-o noapte, el şi-a transformat cei 500$ ai săi în 20.000 $ - dar i-a şi pierdut pe toţi în seara următoare. El trebuia să continue afacerea de familie, dar când a împlinit 21 de ani, Chan a renunţat la Universitatea din Houston, unde se specializa în managementul hotelurilor şi al restaurantelor, şi s-a mutat în Las Vegas pentru a deveni jucător profesionist. A început să joace pe 3$, deoarece avea un bankroll scăzut în acea perioadă şi niciodată nu a renunţat la joc. Și-a amanetat chiar şi bijuteriile şi bunurile pentru a se asigura că va putea continua să joace. În cele din urmă, ceva s-a întâmplat şi nu a mai durat mult până când marele jucător de poker s-a maturizat peste noapte şi a făcut modificări în stilul său de viaţă care l-au condus spre partea sa de noroc. Chan, care obişnuia să fumeze patru pachete de ţigări pe zi, a renunţat la fumat, a început să facă sport şi să mănânce sănătos - şi fără îndoială, a început să joace bine. Pentru a încerca să evite mirosul de ţigări, Chan aducea cu el la masa de poker o portocală coaptă. „Îmi place mirosul de portocală proaspătă mult mai mult decât cel de ţigări”, spunea el. Portocala norocoasă a devenit instantaneu marca oficială a lui Chan. 54 CASINO INSIDE NR. 37

Johnny Chan is arguably one of the world’s most famous poker legend. With two World Series of Poker championship titles (1987 and 1988) under his belt and impressive ownership of 10 WSOP bracelets, his career achievements far surpass what most gamblers can only dream about. Although now considered one of the industry’s elite high rollers with an enormous fan base and an extravagant lifestyle, Chan’s road to success was not always a smooth course. Born in Guangzhou, China in 1957, Chan moved with his family in 1962 from Guangzhou to Hong Kong, then in 1968 immigrated to America with his family in search of a better future. As a child, Chan struggled to learn the English language and acclimate to American culture as he attended schools in Phoenix and in Houston. As a teenager, Chan diligently worked at his familyowned restaurant and practiced his explosive strikes at the local bowling alley in his free time. It was here that Chan discovered his real passion: playing poker. It was clear that Chan was dedicated to the game at a young age and it wasn’t long before he was testing his luck and doubling his earnings at the poker table, alongside many older, more experienced players. What began as innocent nickel & dime games with his peers turned into a much bigger deal when Chan tried his hand at underground games in the basement of his father’s restaurant. People began taking notice of the ambitious teen who won week after week. Chan continued his winning steak until the other players abruptly informed him they were canceling the scheduled game night. Out of curiosity, Chan checked out the scene on the respective night and saw the usual cars in the parking lot. He had been ousted because of his talents. Chan knew he could do bigger and better things outside of Houston and at age 16, the budding poker star made his first trip to Las Vegas where he illegally sat with $500. In one night, he turned his $500 to $20,000 - but lost it all the very next night. He was going to continue in the family business, but when he was 21, Chan dropped out of the University of Houston, where he was majoring in hotel and restaurant


POKER

JOHNNY CHAN,

A POKER LEGEND Încă relativ necunoscut în circuitul turneelor de poker, Chan a intrat cu îndrăzneală în turneul Bob Stupak America’s Cup. Până la sfârşitul turneului, Chan eliminase 13 jucători din 16, într-un joc care a durat puţin peste 30 de minute. Acesta a fost momentul în care Chan a fost poreclit „Orient Express”. Chan a deveni un model de urmat pentru mulţi. Din momentul în care acesta a pătruns în circuitul turneelor profesioniste de poker, a apărut un val copleşitor de jucători asiatici. Stilul de joc al lui Chan este extrem de agresiv. El a fost numit de mai multe ori „bătăuş” la masa de joc - şi pe bună dreptate. El a ajuns faimos la sfârşitul anilor 1980, câştigând evenimentul campionatului la World Series of Poker (WSOP) în doi ani consecutivi (1987 şi 1988). Aproape că a câştigat şi un al treilea titlu consecutiv, dar în 1989 acesta a terminat pe locul 2, învins fiind de Phil Hellmuth. Este ultimul jucător care a câştigat două evenimente principale consecutive la WSOP, un record pe care mulţi cred ar putea să-l deţină la nesfârşit, având în vedere fieldurile de jucători din ce în ce mai mari. Jerry Buss, care a fost un pasionat de poker şi proprietar al lui Los Angeles Lakers, i-a promis lui Chan un inel de campion NBA, în cazul în care acesta ar fi reuşit să câştige trei turnee WSOP la rând. Din păcate, aceast lucru nu s-a întâmplat. În 2005, Chan a devenit primul jucător care a câştigat 10 titluri World Series of Poker, învingându-l pe Phil Laak în turneul cu buy-in de 2.500$ Pot Limit Hold’em. În prezent el este pe locul al doilea, la egalitate cu Doyle Brunson, cu 10 brăţări World Series of Poker, în spatele lui Phil Hellmuth

management, and moved to Las Vegas to become a professional gambler. He began playing $3 games, as he had a low bankroll at the time, and never gave up on the game. He even hocked off his jewelry and possessions to ensure that he could keep playing. Eventually, though, something clicked - and it wasn’t long before the poker great matured overnight and made lifestyle changes that would lead him to his turn of good fortune. Chan, who used to smoke four packs of cigarettes a day, quit smoking, started exercising and eating right - and undoubtedly, started playing right, too. To help detour the smell of cigarettes, Chan would bring a ripe orange to the poker table. “I like the smell of a fresh orange much more than I do the smell of cigarettes,” he said. The lucky orange instantly became Chan’s official trademark. Still relatively unknown on the tournament trail, Chan boldly entered into Bob Stupak’s America’s Cup Tournament. By the end of the tournament, Chan had knocked out 13 out of 16 players in a little over 30 minutes. It was then that Chan was quickly nicknamed ‘Orient Express.’ Chan become role model to many. Since he broke into the game, there has been overwhelming surge of great Asian players among the professional tournament circuit today. Chan’s playing style is extremely aggressive. He has been called a bully at the table more than once - and it has only served him well. He shot to fame in the late 1980s, winning the championship event of the World Series of Poker (WSOP) in two consecutive years (1987 and 1988). He almost won a third consecutive title, but finished in 2nd place in 1989, defeated by Phil Hellmuth. He is the last player to win back-to-back WSOP Main Events, a feat many prognosticators think he could hold forever given the increasingly larger fields. Jerry Buss, who was an poker enthusiast and Los Angeles Lakers owner, promised Chan an NBA championship ring if he could win three in a row. Unfortunately, it didn’t happened. NR. 37 CASINO INSIDE 55


POKER In 2005, Chan became the first player to win 10 World Series of Poker titles, defeating Phil Laak in $2,500 Pot Limit Hold’em. He is currently tied with Doyle Brunson for second place with 10 World Series of Poker bracelets, behind Phil Hellmuth (13). Chan competed in the $400,000 Poker Superstars Invitational Tournament in February 2005. He came back from only having $20,000 chips out of $3,200,000 in play to finish in second place to Gus Hansen. Chan later competed in Poker Superstars II during the summer of 2005. He defeated 22 of the best players to make it to the finals. Then he defeated Todd Brunson in the finals after three matches to win the $400,000 first prize. (13). Chan a concurat în turneul de 400,000$ Poker Superstars Invitational Tournament din februarie 2005. Aici a reuşit o revenire spectaculoasă, având jetoane de numai 20.000$ faţă de cei 3.200.000$ care erau în joc şi a terminat pe locul doi în spatele lui Gus Hansen. Mai târziu, în vara anului 2005, Chan a concurat în Poker Superstars II. Pentru a ajunge în finală acesta a învins 22 dintre cei mai buni jucători din lume. Apoi în finală, l-a învins pe Todd Brunson după trei meciuri şi a câştigat premiul întâi în valoare de 400,000$. Cu uluitoarele realizări ale carierei sale, o personalitate ageră şi un stil ostentativ, Chan a fost deseori în centrul atenţiei mass-media. De fapt, victoriile lui Chan au fost surprinse şi documentate în ziare, reviste, interviuri radio, programe de televiziune şi mini-seriale, emisiuni de ştiri locale - şi chiar, filme. Victoria lui Chan de la WSOP din 1988 împotriva lui Erik Seidel a fost imortalizată în filmul din 1998, Rounders, cu Edward Norton şi Matt Damon în rolurile principale. El a avut o scurtă apariţie în filmul Orient Express, dar a şi jucat poker cu actorii şi a oferit printre duble sfaturi privind bluff-ul. Atunci când Chan nu lucrează cu gaşca de la Hollywood, filmând cadre pentru ESPN sau semnând oferte noi şi interesante pentru viitor, îi place să se relaxeze, să facă mişcare şi să se bucure de cele mai bune lucruri în viaţă. El este un împătimit al maşinilor Mercedes Benz, al rafinatei linii de îmbrăcăminte Versace şi călătoreşte cât mai mult posibil. Pe lângă jocul de poker, Chan deţine şi o franciză de fast-fooduri în Las Vegas Stratosphere Hotel şi este consultant pentru diferite cazinouri şi organizatori de joc. Scopul său final este să deţină şi să administreze propriul său cazinou, o aspiraţie, care evident, se potriveşte cu fundalul de carieră a lui Chan şi cu experienţa acestuia în industrie. Și, având în vedere recordurile sale în poker, acest viitor proiect al lui Chan - împreună cu orice altceva atinge - este sortit succesului. Chan a fost inclus în Poker Hall of Fame în anul 2002. Cele mai importante rezultate ale lui Johnny Chan: Data 6 Noiembrie, 2012 11 Iunie, 2011 6 Noiembrie, 2010 4 Iulie, 2010 4 Martie, 2010 30 August, 2009 16 Iunie, 2008 11 Martie, 2007 13 Noiembrie, 2005 26 Iunie, 2005 9 Mai, 2003 29 Aprilie, 2003 29 Aprilie, 2000 4 Mai, 1997 2 Mai, 1994 1 Martie, 1994 19 Ianuarie, 1994 23 Decembrie, 1989 21 Decembrie, 1988 16 Mai, 1988 17 Mai, 1987 5 Mai, 1985

56 CASINO INSIDE NR. 37

With his astounding career achievements, quick-witted personality and flashy designer style, Chan has been no stranger to the media spotlight. In fact, Chan’s victories have been captured and documented in newspapers, magazines, radio interviews, television programs and miniseries, local news broadcasts—and even, movies. Chan’s 1988 WSOP victory against Erik Seidel was immortalized in the1998 film, Rounders, starring Edward Norton and Matt Damon. Not only did the Orient Express have a cameo appearance in the movie, he practiced the sport with the actors and offered bluffing tips in between takes. When Chan’s not rubbing elbows with Hollywood’s rat pack, filming segments for ESPN or signing new and exciting deals for the future, he likes to relax, exercise and enjoy the finer things in life. He covets Mercedes Benz cars, exquisite Versace clothing and travels as much as possible. In addition to playing poker, Chan owns a fast-food franchise in the Las Vegas Stratosphere Hotel and is a consultant for various casinos and game makers. His ultimate goal is to own and manage his own casino, an aspiration that naturally suits Chan’s career background and industry experience. And, given Chan’s track record in the poker business; this future venture - along with anything Chan touches-is bound to be a success. He was inducted into the Poker Hall of Fame in 2002.

Johnny Chan’s most important results:

Turneu de Poker 2012 Pokerstars ACOP Macau 2011 42nd Annual World Series of Poker 2010 41st Annual World Series of Poker 2010 41st Annual World Series of Poker 2010 L.A. Poker Classic 2009 APPT Macau Summer Poker Festival 2008 39th Annual World Series of Poker 2007 Wynn Classic Poker Superstars Invitational Tournament Season 2 2005 36th Annual World Series of Poker 34th World Series of Poker (WSOP) 2003 34th World Series of Poker (WSOP) 2003 31st World Series of Poker (WSOP) 2000 28th World Series of Poker (WSOP) 1997 25th World Series of Poker (WSOP) 1994 1994 L.A. Poker Classic III 1994 Queens Poker Classic IV Hall of Fame Poker Classic 1989 Hall of Fame Poker Classic 1988 19th World Series of Poker (WSOP) 1988 18th World Series of Poker (WSOP) 1987 16th World Series of Poker (WSOP) 1985

Loc 7 12 156 3 12 2 4 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Câștiguri 37.546$ 24.043$ 57.102$ 100.000$ 67.944$ 154.408$ 246.874$ 38.412$ 400.000$ 303.025$ 158.100$ 224.400$ 179.400$ 164.250$ 135.600$ 39.050$ 50.400$ 232.000$ 194.000$ 700.000$ 625.000$ 171.000$


Cum se joacă poker - termeni tehnici (7) How to play poker technical terms (7)

Este bine ca din când în când să le reamintim celor ce deja știu, dar în același timp să le oferim informaţii de bază și celor profani sau nou veniţi într-un domeniu atât de dinamic cum este pokerul, astfel că revista noastră vă oferă în această ediţie o continuare a articolului dedicat termenilor de pariere folosiţi în acest joc.

> Limite (partea 1) Limitele de pariuri se aplică la suma cu care un jucător poate deschide sau pe care acesta o poate plusa (raise), și vin în patru forme: nici o limită, limită de pot (două pariuri colective numite big bet poker), limită fixă, și limită extinsă. Toate aceste jocuri au un pariu minim dar și maxime declarate și, de asemenea, au frecvent o unitate de 58 CASINO INSIDE NR. 37

It is good as from time to time to remind those that already know, but also to provide a base of information for the profanes or new entries in a field so dynamic as poker, that is why, our magazine is offering in this edition a sequel for this article dedicated to betting terms used in this game.

> Limits (part 1) Betting limits apply to the amount a player may open or raise, and come in four common forms: no limit, pot limit (the two collectively called big bet poker), fixed limit, and spread limit. All such games have a minimum bet as well as the stated maximums, and also commonly a betting unit, which is the smallest denomination in which bets can be made. For example, it is common for games with $20 and $40 betting limits to have a minimum betting unit of $5, so that all bets must be in multiples of $5, to simplify game play. It is also common for some games to have a


POKER bring-in that is less than the minimum for other bets. In this case, players may either call the bring-in, or raise to the full amount of a normal bet, called completing the bet. Fixed limit In a game played with a fixed-limit betting structure, a player chooses only whether to bet or not - the amount is fixed by rule. To enable the possibility of bluffing and protection, the fixed amount generally doubles at some point in the game. This double wager amount is referred to as a big bet. For example, a four-round game called „20 and 40 limit” (usually written as $20/$40) may specify that each bet in the first two rounds is $20, and that each big bet used in the third and fourth rounds is $40. This amount applies to each raise, not the total amount bet in a round, so a player may bet $20, be raised $20, and then re-raise another $20, for a total bet of $60, in such a game. Maximum number of raises Most fixed-limit games will not allow more than a predefined number of raises in a betting round. The maximum number of raises depends on the casino house rules, and is usually posted conspicuously in the card room. Typically, an initial bet plus either three or four raises are allowed. Consider this example in a $20/$40 game, with a posted limit of a bet and three raises. During a $20 round with three players, play could proceed as follows: • Player A bets $20. • Player B puts in another bet, raises another $20, making it $40 to play. • Player C puts in a third bet, raising another $20 on that, thus making it $60 to play. • Player A puts in the fourth bet (he is usually said to cap the betting). Once Player A has made his final bet, Players B and C may only call another two and one bets (respectively); they may not raise again because the betting is capped. A common exception in this rule practiced in some card rooms is to allow unlimited raising when a pot is played heads up (when only two players are in the hand at the start of the betting round). Usually, this has occurred because all other players have folded, and only two remain, although it is also practiced when only two players get dealt in.

pariuri, care este cea mai mică valoare nominală la care pariurile pot fi efectuate. De exemplu, este comun pentru jocurile cu limite de pariuri de 20$ și 40$ să aibă o unitate minimă de pariuri de 5$, astfel încât pentru a simplifica jocul toate pariurile trebuie să fie un multiplu de 5$. De asemenea, este comun pentru unele jocuri să aibă un bring-in care este mai mic decât minima altor pariuri. În acest caz, jucătorii pot fie să apeleze la bring-in, sau pot ridica pariul (raise) la suma totală a unui pariu normal, lucru numit completarea pariului. Limită fixă (Fixed limit) Într-un joc practicat cu o structură de pariere cu limite fixe, un jucător poate alege numai dacă să pariezi sau nu - de regulă suma fiind fixată. Pentru a activa posibilitatea de bluff și protecţie, în general suma fixă se dublează la un moment dat în timpul jocului. Această sumă de pariu dublu este numită pariu mare (big bet). De exemplu, un joc de patru runde numit „limită de 20 și de 40” (scris, de obicei: 20$ / 40$) poate preciza că în primele două runde fiecare NR. 37 CASINO INSIDE 59


POKER pariu este de 20$, și că fiecare pariu mare utilizat în treia și a patra rundă este de 40$. Această sumă se aplică la fiecare raise, nu la suma totală a pariului dintr-o rundă, așa că un jucător poate paria 20$, pariu ce poate fi ridicat cu 20$, și apoi plusat (re-raised) cu alţi 20$, într-un astfel de joc ajungându-se la un pariu total de 60$. Număr maxim de plusări Cele mai multe jocuri cu limite fixe nu permit mai multe raise-uri într-o rundă de pariere decât numărul predefinit de plusări. Numărul maxim de ridicări a mizei (raise) depinde de regulile casei cazinoului, și, de obicei este postat vizibil în sala de joc. De obicei, se permite un pariu iniţial, plus fie încă trei sau patru plusări. Luaţi în considerare acest exemplu într-un joc 20$ / 40$, cu o limită de pariu postată și trei plusări de pariu. În timpul unei runde de 20$ cu trei jucători, jocul s-ar putea desfășura după cum urmează: • Jucătorul A pariază 20$. • Jucătorul B plasează un alt pariu, plusează (joacă raise) cu alţi 20$, astfel pentru a juca este nevoie de 40$. • Jucătorul C pune un al treilea pariu, plusează (raise) la acesta alţi 20$, deci acum este nevoie de 60$ pentru a juca. • Jucătorul A plasează cel de-al patrulea pariu (de obicei se spune că el închide parierea). După ce Jucătorul A a făcut ultimul pariu, Jucătorii B şi C nu pot decât să joace call; aceștia nu pot mării miza (juca raise) din nou deoarece parierea este capped (închisă). O excepţie des întâlnită în această regulă, practicată în unele săli cu jocuri de cărţi este aceea de a permite ridicarea nelimitată atunci când un pot este jucat heads-up (când doar doi jucători sunt în joc la începutul rundei de pariere). De obicei, acest lucru apare pentru că toţi ceilalţi jucători au renunţat și rămân doar doi, deși este practicat, de asemenea, și atunci când doar doi jucători primesc cărţi. Multe săli de joc le permit acestor doi jucători să continue să joace re-raise reciproc până când un jucător este all-in. Jocul Kill (Kill game) Uneori un joc cu limită fixă este jucat ca un joc Kill. Într-un astfel de joc, o mână kill se declanșează atunci când un jucător câștigă un pot peste o anumită sumă, sau când jucătorul câștigă un anumit număr de mâini consecutive. Jucătorul care declanşează un kill trebuie să posteze un blind kill, în general, fie de 1,5 ori (un kill și jumătate) mai mare, fie dublul (un kill complet) sumei big blind-ului. În plus, limitele de pariuri pentru mâna kill sunt multiplicate de 1,5 ori sau respectiv, dublate. Termenul kill, atunci când este utilizat în acest context, nu trebuie confundat cu uciderea (killing) unei mâini, care este un termen folosit pentru o mână care a fost transformată în mână moartă de o acţiune a unui joc oficial. Limită Extinsă (Spread limit) Un joc cu o structură de pariere tip limit extinsă (spread-limit) permite unui jucător să ridice cu orice sumă într-un interval specificat. De exemplu, un joc numit „limită de unu la cinci” permite ca fiecare pariu realizat să fie situat oriunde între 1$ și 5$ (în funcţie de alte reguli de pariere). Aceste limite sunt de obicei mai mari în rundele mai târzii din jocurile cu runde multiple. De exemplu, un joc ar putea fi „unu la cinci, zece la capăt”, în sensul că primele runde de pariere permit pariuri de la 1$ la 5$, iar ultima rundă de pariere permite pariuri de 1$ la 10$. Jocul cu limită extinsă (spread-limit) necesită grijă pentru a se evita oferirea de informaţii cu ușurinţă prin alegerile de pariuri efectuate de un jucător. Începătorii se dau de gol frecvent efectuând de exemplu pariuri mari cu mâini puternice și pariuri mici cu cele slabe. De asemenea, cu big bet-uri (pariuri mari) este mai greu să forţezi alţi jucători să riște. Există o variantă a acestui tip de joc cunoscută sub denumirea „California Spread”, unde gama este mult mai mare, cum ar fi 3-100 sau 10-1000. Buy-in-ul maxim este de dimensiunea limitei, astfel încât un joc 3-100 ar avea un buy-in maxim de 100$. Acest lucru este de fapt prima mână fără limită. California Spread, după cum sugerează și numele, este jucat în California, Colorado, și Minnesota, unde legile locale interzic jocurile fără limită. 60 CASINO INSIDE NR. 37

Many card rooms will permit these two players to continue re-raising each other until one player is all in. Kill game Sometimes a fixed-limit game is played as a kill game. In such a game, a kill hand is triggered when a player wins a pot over a certain predetermined amount, or when the player wins a certain number of consecutive hands. The player triggering the kill must post a kill blind, generally either 1.5 times (a half kill) or double (a full kill) the amount of the big blind. In addition, the betting limits for the kill hand are multiplied by 1.5 or doubled, respectively. The term kill, when used in this context, should not be confused with killing a hand, which is a term used for a hand that was made a dead hand by action of a game official. Spread limit A game played with a spread-limit betting structure allows a player to raise any amount within a specified range. For example, a game called „one to five limit” allows each bet to be anywhere from $1 to $5 (subject to other betting rules). These limits are typically larger in later rounds of multi-round games. For example, a game might be „one to five, ten on the end”, meaning that early betting rounds allow bets of $1 to $5, and the last betting round allows bets of $1 to $10. Playing spread-limit requires some care to avoid giving easy tells with one’s choice of bets. Beginners frequently give themselves away by betting high with strong hands and low with weak ones, for instance. It is also harder to force other players out with big bets. There is a variation of this known as „California Spread,” where the range is much higher, such as 3-100 or 10-1000. The maximum buy-in is the size of the limit, so a 3-100 game would have a $100 maximum buy-in. This effectively makes the first hand no limit. California Spread, as the name implies, is played in California, Colorado, and Minnesota, where local laws forbid no limit.


Turnee de poker în toată lumea Poker tournaments worldwide

Cazinou, eveniment Data turneului Casino, event Tournament data 2 Septembrie/September 2 Septembrie/September 3 Septembrie/September 3 Septembrie/September Poker Fest 4 Septembrie/September Mamaia 4 Septembrie/September 5 Septembrie/September Hotel 5 Septembrie/September Golden Tulip 6 Septembrie/September 6 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 8 Septembrie/September 8 Septembrie/September 8 Septembrie/September 8 Septembrie/September Cazinou, eveniment Data turneului Casino, event Tournament data 18 Septembrie/September 18 Septembrie/September 19 Septembrie/September 19 Septembrie/September 19 Septembrie/September 20 Septembrie/September LAPT PANAMA 20 Septembrie/September 20 Septembrie/September Veneto Wyndham 21 Septembrie/September Grand Hotel 21 Septembrie/September & Casino 21 Septembrie/September 21 Septembrie/September 21 Septembrie/September 22 Septembrie/September 22 Septembrie/September 22 Septembrie/September 62 CASINO INSIDE NR. 37

Tipul turneului Tournament type Supersatelit, Ladies Event, Supersatelit Side-event 1, Main-event, ziua 1A, Supersatelit Main Event, ziua 1B, Side Event 2, Main Event ziua 2 Mini Event PokerFest, Main Event ziua 3 Mini Event ziua 2 Side Event 4, Main Event Final Table Side event 1, Final Table Side event 2, Final Table Side event 4, Final Table

Buy-in 150+30 RON, Rebuy+Addon 90€+10€, re-entry 150+30 RON, Rebuy+Addon (ziua 1A) 135€+15€, re-entry 540€+60€, re-entry 150+30 RON, Rebuy+Addon (ziua 1B) 540€+60€, re-entry 100€+100€+20€, Knockout 300€+30€, Re-entry

910+90 RON, freezeout

Tipul turneului Tournament type LAPT Main Event NLH Re-entry - Day 1A Super Satellite to Main Event Day 1B LAPT Main Event NLH Re-entry - Day 1B PLO Turbo Super Satellite to HR Event LAPT Main Event NLH Re-entry - Day 2 NLH Re-entry - Day 1 Round 1 NLH Re-entry - Day 1 Round 2 LAPT Main Event NLH Re-entry - Day 3 NLH Re-entry - Day 2 Super Satellite to HR Event NLH High Roller Re-entry - Day 1 NLH Turbo LAPT Main Event NLH Re-entry - Day 4 (Final Table) NLH High Roller Re-entry - Day 2 NLH/PLHE

Buy-in $1,650 $300 $1,650 $300 $500 n/a $500 $500 n/a n/a $500 $5,000 $300 n/a n/a $300


POKER TOURNAMENTS Cazinou, eveniment Data turneului Casino, event Tournament data 25-Aug 25-Aug 25-Aug 25-Aug 25-Aug 26-Aug 26-Aug 26-Aug 26-Aug 27-Aug 27-Aug 27-Aug 27-Aug 27-Aug 28-Aug 28-Aug 28-Aug 28-Aug 29-Aug 29-Aug 29-Aug 29-Aug 30-Aug 30-Aug 30-Aug 30-Aug 31-Aug 31-Aug 31-Aug 31-Aug 31-Aug 01 Septembrie/September 01 Septembrie/September 01 Septembrie/September 01 Septembrie/September 01 Septembrie/September 01 Septembrie/September 2 Septembrie/September 2 Septembrie/September APPT 7 2 Septembrie/September Melbourne 2 Septembrie/September Crown Melbourne 2 Septembrie/September 3 Septembrie/September 3 Septembrie/September 3 Septembrie/September 3 Septembrie/September 3 Septembrie/September 4 Septembrie/September 4 Septembrie/September 4 Septembrie/September 4 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 6 Septembrie/September 6 Septembrie/September 6 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 8 Septembrie/September 8 Septembrie/September 8 Septembrie/September 8 Septembrie/September 8 Septembrie/September 9 Septembrie/September 9 Septembrie/September 9 Septembrie/September

Tipul turneului Tournament type $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) Step 2 Satellite - (1 in 10 win Main Event) Midday Madness APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) Midday Madness APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) Player of the Year Qualifier Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) Midday Madness APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) Midday Madness APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) $50 Accumulator ($50,000 Guarantee) Day 2 APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) Deepstack Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) Super Sunday Deepstack Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) Midday Madness 7 Game Mixed Event H.O.R.S.E/NLHE/PLO APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) Midday Madness No Limit Holdem - Mix Max APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) Player of the Year Qualifier Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) Midday Madness Pot Limit Omaha (Triple Chance format) APPT Step 1 Turbo (1 in 5 wins Step 2) Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) Midday Madness No Limit Holdem 6 Handed Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) APPT Melbourne Main Event Day 1-Flight 1 Step 2 Satellite -  (1 in 10 win Main Event) APPT Melbourne Main Event Day 1-Flight 2 No Limit Holdem (Bounties) Aussie Millions Phase 1 Satellite - Turbo (1 in 5 win Phase 2) APPT Melbourne Main Event Day 2 Deepstack No Limit Holdem Aussie Millions Phase 1 Satellite - Turbo (1 in 5 win Phase 2) Shot Clock No limit Holdem - Terminator APPT Melbourne Main Event Day 3 Aussie Millions Phase 1 Satellite - Turbo (1 in 5 win Phase 2) Aussie Millions Phase 2 Satellite (1 in 5 win Phase 3) No Limit Holdem Tag Team „The Rail” No limit Holdem APPT Melbourne Main Event Day 4- Final Table Aussie Millions Deepstack Phase 2 Satellite (1 in 5 win Phase 3)

Buy-in $50 (40+10) $80 (66+14) $50 (40+10) $80 (66+14) $330 (300+30) $50 (40+10) $80 (66+14) $50 (40+10) $330 (300+30) $50 (40+10) $80 (66+14) $50 (40+10) $150 (110+20+10+10) $330 (300+30) $50 (40+10) $80 (66+14) $50 (40+10) $330 (300+30) $50 (40+10) $80 (66+14) $50 (40+10) $330 (300+30) $50 (40+10) $80 (66+14) $50 (40+10) $330 (300+30) $50 (40+10) $80 (66+14) $50 (40+10) $80 (66+14) $330 (300+30) $80 (66+14) $330 (300+30) $80 (66+14) $550 (500+50) $330 (300+30) $50 (40+10) $350 (310+40) $80 (66+14) $80 (66+14) $330 (300+30) $50 (40+10) $350 (310+40) $80 (66+14) $150 (110+20+10+10) $330 (300+30) $50 (40+10) $550 (500+50) $80 (66+14) $330 (300+30) $50 (40+10) $1,650 (1,500+150) $330 (300+30) $3,000 (2700+300) $330 (300+30) $3,000 (2700+300) $550 (500+50) $65 (50+15) $550 (500+50) $65 (50+15) $350 (310+40) $65 (50+15) $250 (220+30) $300 (265+35) $250 (215+35) $250 (220+30)

NR. 37 CASINO INSIDE 63


POKER TOURNAMENTS Cazinou, eveniment Data turneului Tournament data Casino, event 26-Aug 27-Aug 27-Aug 28-Aug 28-Aug 28-Aug 29-Aug 29-Aug 30-Aug 30-Aug 30-Aug 30-Aug 31-Aug 31-Aug 31-Aug 31-Aug 31-Aug EPT BARCELONA 31-Aug 31-Aug Casino 31-Aug de Barcelona 01 Septembrie/September (annexe at 01 Septembrie/September The Arts Hotel) 01 Septembrie/September 01 Septembrie/September 01 Septembrie/September 01 Septembrie/September 01 Septembrie/September 2 Septembrie/September 2 Septembrie/September 3 Septembrie/September 3 Septembrie/September 3 Septembrie/September 3 Septembrie/September 4 Septembrie/September 4 Septembrie/September 4 Septembrie/September 4 Septembrie/September 4 Septembrie/September 4 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 5 Septembrie/September 6 Septembrie/September 6 Septembrie/September 6 Septembrie/September 6 Septembrie/September 6 Septembrie/September 6 Septembrie/September 6 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September 7 Septembrie/September

64 CASINO INSIDE NR. 37

Tipul turneului Tournament type NL - Super Satellite to Estrellas Main Event NL - Holdem NL - Unl. Rebuy + Addon Super Sat to Estrellas Main Event (€50 RB) Estrellas Main Event - Day 1A NL - Unlimited Rebuy + Addon Super Satellite - THREE SEATS NL - Super Satellite to Estrellas Main Event Day 1B - THREE SEATS Estrellas Main Event - Day 1B NL - Turbo Estrellas Main Event - Day 2 EPT10 Super High Roller - Unlimited Re-Entry - „8 Handed” - Day 1 - TV NL - Estrellas Mini Event - (Re-entry) NL - Unlimited Rebuy + Addon Super Satellite to EPT Main Event - ONE SEAT Estrellas Main Event - Day 3 EPT10 Super High Roller - Unlimited Re-Entry - „8 Handed” - Day 2 - TV NL - Estrellas High Roller - Day 1 NL - Estrellas Mini Event - Day 2 NL - Holdem - Women’s Event PLO -Double Chance NL - One Rebuy/One Add on Super Satellite to EPT Main Event NL - Turbo EPT Main Event - Day 1A Estrellas Main Event - Final Table NL - Estrellas High Roller - Final Day PLO -Double Chance - Final Day EPT10 Super High Roller - Unlimited Re-Entry - „8 Handed” - Final Table - TV NL - One Rebuy/One Add on Super Satellite to EPT Main Event NL - Last Chance Turbo Super Satellite to EPT Main Event Day 1B EPT Main Event - Day 1B - TV NL - Turbo - „8 Handed” EPT Main Event - Day 2 - TV NL - Holdem - Day 1 PLO - Turbo NL - Turbo EPT Main Event - Day 3 - TV NL - Holdem - Final Day EPT10 Heads Up Championships - 32 Cap - Day 1 NL - Holdem - Single Re-Entry - Day 1A PLO - Day 1 NL - Turbo - Win the Button! EPT Main Event - Day 4 - TV EPT10 Heads Up Championships - 32 Cap - Day 2 PLO - Final Day NL - Holdem - High Roller - Single Re-Entry - „8 Handed” - Day 1 NL - Holdem - Single Re-Entry - Day 1B NLO8 - Turbo Deepstack NL - Turbo Bounty NL - Turbo Bounty EPT Main Event - Day 5 - TV NL - Holdem - Single Re-Entry - Final Day NL - Holdem - High Roller - Single Re-Entry - „8 handed” - Day 2 NL - Holdem - 30 Minute Levels NL - Heads Up - 64 Cap - Day 1 NL - Holdem - Deepstack - Day 1 NL - Turbo NL - Holdem - High Roller - Single Re-Entry - „8 handed” - Final Day NL - Heads Up - 64 Cap - Final Day NL - Holdem - Deepstack - Final Day NL - Turbo - „6 Handed” EPT Main Event Day 6 - Final Table - TV NL - Summer Deepstack Turbo - €30K GTD - 30K Stack / 15 Min levels NL - Turbo - „6 Handed” NL - Hyper Turbo - €10K GTD - 10K Stack / 10 Min levels

Buy-in €150 + €15 €200 + €20 €100 + €10 €1,000 + €100 €100 + €10 €150 + €15 €1,000 + €100 €200 + €20 CLOSED €48,000 + €2,000 €300 + €30 €100 + €10 CLOSED CLOSED €1850 + €150 CLOSED €300 + €30 €250 + €25 €500 + €50 €1,000 + €100 €5,000 + €300 CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED €500 + €50 €1,050 + €50 €5,000 + €300 €2,000 + €150 CLOSED €2,000 + €200 €500 + €50 €300 + €30 CLOSED CLOSED €10,000 + €300 €1,000 + €100 €1,500 + €150 €300 + €30 CLOSED CLOSED CLOSED €10,000 + €300 €1,000 + €100 €300 + €30 €1000 + €1000 + €150 €300 + €100 + €30 CLOSED CLOSED CLOSED €1,000 + €100 €1,000 + €100 €500 + €50 €300 + €30 CLOSED CLOSED CLOSED €5,000 + €300 CLOSED €300 + €30 €2,000 + €150 €100 + €10


CASINO CORFU

James Bond a fost aici! Casino Corfu este o experienţă unică pentru toţi jucătorii, care oferă momente de neuitat pentru toată lumea!

> Despre Casino Corfu Recent renovatul Casino Corfu care este găzduit în două săli aflate în magnificul Hotel Corfu Palace care este amplasat în unul dintre cele mai frumoase locuri pe care Corfu le are de oferit în regiunea cunoscută sub denumirea de „Kanoni”, cu o vedere unică la mica insulă Vlaherena şi la Pontikonisi (Insula Şoarecelui) îşi aşteaptă jucătorii şi vizitatorii indrăzneţi să îi descopere secretele. Cazinoul este deschis zilnic pe tot parcursul anului şi oferă vizitatorilor săi jocuri tradiţionale de cazino şi aparate de tip slot machine modernizate, pentru toate gusturile şi dorinţele de joc. > Istorie În For your eyes only (1981), Bond se întâlneşte cu Kristatos la Casino Corfu. După un joc de Chemin de fer (Baccarat) unde Bond, în mod evident, câştigă, el şi Kristatos servesc cina la restaurantul cazinoului. Momentele scenei au fost filmate în locul unde mai târziu urma să apară Casino Corfu cel real, adăpostit în Palatul Achilleion din Gastouri. Palatul Achiellon a fost construit în 1890 de împărăteasă Austriei, Elisabeta de Bavaria, legendara prinţesă Sissy. Acesta a fost construit iniţial ca reşedinţă de vară, fiind proiectat cu 66 CASINO INSIDE NR. 37

The Casino Corfu is a unique experience for all players, that offers unforgettable moments for everyone!

> About Casino Corfu The newly renovated Corfu Casino hosted in two halls in the magnificent Hotel Corfu Palace, in one of the most beautiful locations that Corfu has to offer in the region known as „Kanoni” with a unique view to the small island of Vlaherena and the Pontikonisi (Mouse Island), awaits the daring gamblers and the visitors to reveal its secrets. The casino is open daily throughout the year and offers its visitors traditional table games and modernized slot machines, for all tastes and gambling desires.


casinos

casino coRFU

JAMES BOND WAS HERE! tema centrală a eroului Ahile. Mai multe statui ale lui Ahile pot fi găsite în grădina palatului. Elisabeta a vizitat palatul până la decesul ei, care a avut loc în Geneva în 1898. După moartea acesteia, Kaiserul German, Wilhelm al II-lea, a cumpărat Achilleon în 1907 şi l-a folosit ca reşedinţă de vară. În această perioadă o mare parte din activitatea diplomatică a avut loc în Achilleon şi palatul a devenit un centru al diplomaţiei europene. Scena din restaurant a fost filmată în spatele palatului. Locurile nu s-au schimbat prea mult şi încă veţi putea recunoaşte gresia în culori alb-negru care acoperă total partea din spate. Statuile mici filmate în prim-plan sunt încă aici. Kaiserul Wilhelm a vizitat palatul până în 1914, respectiv începutul primului război mondial. În timpul războiului, palatul a fost folosit ca spital militar şi după război a devenit proprietatea statului grec, conform Tratatului de la Versailles. Acesta a fost folosit apoi pentru a găzdui diverse servicii guvernamentale şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial puterile Axei au folosit locaţia pe post de comandament militar. Casino Corfu este primul cazino postbelic care a funcţionat pe

> History In For your eyes only (1981), Bond meets with Kristatos at the Casino Corfu. After a game of Chemin de fer (Baccarat) where Bond naturally wins, he and Kristatos have dinner at the casino restaurant. Theses scenes were filmed at what was then the real Casino Corfu, housed in the Achilleion Palace in Gastouri. The Achiellon Palace was built in 1890 by the Empress of Austria, Elisabeth of Bavaria, the legendary princess Sissy. It was originally built as a summer recidence, designed with the hero Achilles as its central theme. Several statues of Achilles can be found in the palace garden. Elisabeth visited the palace until her passing in Geneva 1898. After her death, the German Kaiser Wilhelm II purchased Achilleon in 1907 and used it as a summer residence. During this time a lot of diplomatic activity took place in Achilleon and it became a hub of European diplomacy. The restaurant scene was filmed at the back of the Palace. The locations has not changed much and you can still recognize the black and white tiles covering the entire backside. The small statues filmed in the foreground are still here. NR. 37 CASINO INSIDE 67


casinos teritoriul grecesc. Acesta a fost deschis pentru prima dată în 1962 în clădirea istorică Achilleon, închiriată pe 20 de ani printr-un contract cu o companie germană. Compania a preluat reconstrucţia şi restaurarea lui Achilleon şi a adunat o mulţime de obiecte şi opere de artă pierdute şi vândute care decorau palatul. Contractul de închiriere a încetat în 1983 şi proprietatea a revenit Organizaţiei Elene de Turism (E.O.T.). În 1988 E.O.T. (Hellenic Tourist Properties S.A.) a decis să mute cazinoul în Corfu Holiday Palace Hotel. Motivul din spatele acestei decizii a fost acela de a atrage jucători de nivel superior. În 1991, după intervenţia de la reşedinţa Gastrouri, cazinoul funcţiona atât la Palatul Achilleon cât şi în hotelul Corfu Holiday Palace, iar un an mai târziu acesta a continuat să funcţioneze exclusiv în grădinile hotelului. În anul 2000 administraţia şi obiectele de proprietate ale lui Casino Corfu au fost transferate către Greek Tourism Development Co.

> Informaţii despre operare Casino Corfu operează în Corfu Holiday Palace, în zonele special amenajate care acoperă un diametru de 900 metri pătraţi, dintre care 620 de metri pătraţi conţin multe jocuri pentru clienţii săi, iar cei 280 metri pătraţi rămaşi sunt folosiţi exclusiv pentru locuri de parcare pentru jucători. Fanii jocurilor de noroc, ai jocuri tradiţionale de cazinou, precum şi cei ai sloturilor, bine cunoscutul froutakia, pot vizita cazinoul din Corfu zilnic de la 7 seara până la 3 dimineaţa şi se pot bucura de jocurile lor preferate după 8 seara: un total de şase mese de Ruletă Americană, cinci mese de Blackjack, o masă de Baccarat, patru mese de Ruletă Franceză, două mese de poker şi 50 de aparate de tip slot machine. Fanii pokerului vor găsi 2 mese de cash ce includ jocuri precum Poker Texas Holdem, unde mizele pentru jocurile numerar sunt de minim 100€ /maxim 500€ cu blind-uri 2€ / 2€ sau 200€ minim / maxim 1000€ cu 2€ / 5€. Puteţi să vă plasaţi pariurile la mesele de poker cash cel mai devreme la ora 20:00 şi cel târziu la 04:00. Casino Corfu se află la doar 4 kilometri de oraşul Corfu – unde se poate ajunge pe drumul de coastă din Golful Garitsa, strada Nausikas – şi la 2,5 km de Aeroportul Ioannis Kapodistrias, iar vizitatorii trebuie să ştie că dacă doresc să joace jocuri de noroc aici, atunci trebuie să aibă minim 23 de ani, lucru ce trebuie dovedit cu actul de identitate sau cu paşaportul. > Servicii Având privelişte spre Golful Garitsa, hotelul de 5 stele Corfu Holiday Palace oferă un spa cu talasoterapie, piscină în aer liber şi bucătărie rafinată. Toate camerele sunt decorate elegant, au vedere la Marea Ionică şi oferă Wi-Fi gratuit. Cei care doresc să îşi încerce norocul şi să petreacă momente pline de suspans trebuie să viziteze Casino Corfu.

Kaiser Wilhelm visited the palace until 1914 and the beginning of World War I. During the war the palace was used as a military hospital and after the war it became the propery of the Greek state according to the treaty of Versailles. It was then used to house various government services and during World War II the axis powers used the palace as military headquarters. Casino Corfu is the first after-war casino to ever operate on Greek soil. It opened for the first time back in 1962 at the historic building of Achilleon, on lease in a twenty year contract with a German company. The company took on the rebuilding and restoration of Achilleon and collected a lot of the lost and sold items and works of art that decorated the palace. The lease was teminated in 1983 and the property was returned to the Hellenic tourist organisation. It was decided in 1988 from E.O.T. (Hellenic Tourist Properties S.A.) that the casino would be moved to the Corfu Holiday Palace hotel. The reason behind this decision was to attract higher level players. In 1991 the casino functioned both at the palace of Achilleon and the Corfu Holiday Palace hotel after the intervention from the residence of Gastrouri, while a year later it continued to operate exclusively at the hotel grounds. In the year 2000 the administration and the Casino Corfu’s property items went to the Greek Tourism Development Co.

> Operation Information The Casino Corfu operates at the Corfu Holiday Palace, at specially decorated areas that span 900 square meters in diameter, 620 square meters of it comprising the many games for its customers, and 280 square meters are used exclusively for the players parking spaces. The fans of the lucky games, the traditional board games as well as the slot machines, the well known froutakia, can visit the casino of Corfu daily from 7 in the evening until 3 in the morning and enjoy their favorite games after 8 in the evening: a total of six tables of American Roulette, five Blackjack tables, one Baccarat table, four French Roulette tables, two poker table and 50 slot machines. Poker lovers will find 2 cash tables including games like Texas Holdem Poker, where cash game stakes are 100€ min / 500€ max 2€ / 2€ blinds or 200€ min / 1000€ max 2€ / 5€. You can raise your bets on the poker cash game tables as early as 20:00 and 04:00 at the latest. The Casino Corfu is only 4 kilometers from the Town of Corfu – you can reach it via the coastal road of the bay of Garitsa by Nausikas street – and 2,5 from the airport Ioannis Kapodistrias while visitors must know that if they wish to gamble they must be 23 years old or over, this must be proved by ID or passport. > Services Overlooking the Bay of Garitsa, the Corfu Holiday Palace 5-star hotel offers thalassotherapy spa, outdoor pool and fine cuisine. All the elegantly decorated rooms overlooking the Ionian Sea and offer free Wi-Fi. For those who wish to try their luck and have a great time full of suspense, the Casino Corfu is the place to visit.

68 CASINO INSIDE NR. 37


POZIŢIE FERMĂ ȘI INTRANSIGENTĂ ÎMPOTRIVA MAFIEI PARIURILOR Recentele dezvăluiri făcute de cotidianul Gazeta Sporturilor în legătură cu trucarea unor partide de tenis din cadrul primului tur al unor turnee de tenis challenger, au reactualizat o problemă gravă cu care se confruntă casele de pariuri și anume crima organizată în lumea sportului și, implicit, a pariurilor, extrem de bine pusă la punct, tentaculară și agresivă. Patronatul Romanian Bookmakers susţine cu tărie integritatea în sport, în spiritul celui mai desăvârșit fair-play transparent, pentru protecţia clienţilor, cât și a membrilor săi. Este deasupra oricăror îndoieli că interesul firmelor care își desfășoară activitatea într-un cadru legal, deţinătoare de licenţă de pariuri sportive este ca meciurile să se desfășoare pe terenuri, săli și bazine și nu în afara acestora, ele făcând tot posibilul pentru preîntâmpinarea unor asemenea situaţii care riscă să compromită imaginea sportului, precum și relaţia sa cu pariorii onești. La noi în ţară, Patronatul Romanian Bookmakers derulează un protocol pentru integritate cu Federaţia Română de Fotbal (FRF), menit să evite și să verifice posibilele fraude. Din păcate, o fraudă estimată la peste 500.000 de euro a lovit casele de pariuri cu ocazia turneelor de tenis mai sus menţionate, ceea ce reclamă o luptă conjunctă a tuturor factorilor implicaţi, de la fiecare casă de pariuri, trecând pe la poliţiile locale, pe la Europol și Interpol și sfârșind cu sferele guvernamentale din ţările în care crima organizată este puternic ancorată în asemenea practici. Pare ceva neglijabil la prima vedere, mizarea pe unele partide din turnee puţin importante de tenis, dar ţinând cont de forţa de șoc a crimei organizate din lumea sportivo-parioristică, de extensia ei reverberativă, se poate lesne constata ulterior paguba adusă pe plan material caselor de pariuri, precum și cea din punct de vedere moral pricinuită clienţilor cinstiţi care cred în valorile umane și pariază pe meciuri trucate, a căror rezultat nu are nici o legătură cu analiza și flerul parioristic. Chiar dacă în cele cinci partide trucate pe care s-a mizat puternic în unele zone ale ţării s-au impus, cu o unică excepţie, favoriţii, faptul de a fi știut dinainte că scorul corect va fi 2-0 în favoarea câștigătorului a creat un avantaj enorm infractorilor, care au pariat la sigur sume considerabile, prejudiciind organizatorii de pariuri și clienţii, un fapt intolerabil, faţă de care trebuie luată o poziţie fermă, intransigentă și care necesită unirea tuturor forţelor care doresc un sport curat și, în consecinţă, pariuri echilibrate, care să respecte criteriile valorii umane în sport. Fără a se limita la aceasta, mafia pariurilor preferă în special lumea tenisului, întrucât este mult mai ușor să corupi un singur jucător, maximum doi, spre deosebire de disciplinele sportive cu jocuri colective și, în plus, este extrem de dificilă probarea lipsei de bună credinţă a jucătorului, atât timp cât și marilor tenismeni, precum Djokovic, Nadal, Murray sau Federer li se întâmplă să lovească cu rama sau, de ce nu, să mai piardă contrar tuturor pronosticurilor. Aceste evenimente sunt foarte rare, iar mafia nici nu încearcă

să corupă la un nivel atât de înalt, limitându-se la turnee de importanţă scăzută, pe care casele de pariuri le includ în oferta de pariuri tocmai din dorinţa de a oferi clientelei oneste o paletă largă, aproape exhaustivă, de evenimente sportive și unde infractorii găsesc un teren mult mai fertil și predispus corupţiei. Vigilenţa este cuvântul de ordine al organizatorilor de pariuri care dacă reușesc să identifice tendinţe de pariere anormale, se pot proteja prin eliminarea evenimentelor respective din oferta de pariere. Dificultăţile în probarea fraudei în tenis limitează posibilitatea comisiilor de integritate din sportul alb de a lua măsuri drastice. Au avut loc diverse anchete, ajungându-se la doar două-trei suspendări mai notabile, în special la jucători din estul continentului, mult prea puţin pentru obţinerea unor efecte notabile asupra fenomenului. De altfel, plaga corupţiei în lumea sportului și a pariurilor s-a produs în această zonă, extinzându-se și mai la est, în Asia, de unde a revenit în Europa cu forţe înzecite, capabile să pătrundă cu tentaculele ei devoratoare până și în ţări ce păreau imune riscului contaminării. Fenomenul a pornit de jos, de la ligile inferioare și turneele obscure, dar cu atât mai mult lupta împotriva infractorilor trebuie dusă fără tihnă; garda nu poate fi lăsată jos nici o clipă. În general, clienţii de bună credinţă pariază pe baza criteriul valoric, mizând o sumă mai mare pe echipa sau jucătorul favorit, cu cotă mai mică. Sunt și unii nonconformiști, care mizează sume modice pe outsideri, adică echipe cu cotă mare. Dar când se verifică fenomenul mizării de sume uriașe pe evenimente echilibrate și puţin importante, este clar că suspiciunea de viciere plutește în aer. În acest caz, este vorba de un joc atipic, întrucât nimeni nu ar risca să joace mici averi pe asemenea meciuri, fără informaţii mai mult sau mai puţin murdare. În prezenţa unor asemenea situaţii, toţi cei implicaţi în lumea sportului și a pariurilor trebuie să-și sporească vigilenţa, întrucât permiterea repetabilităţii atrage efecte negative devastatoare cum ar fi: pierderea interesului clienţilor cinstiţi de a mai paria pe acele evenimente, pierderea interesului publicului larg faţă de competiţie, cu scăderea audienţei în toate domeniile și, nu în ultimul rând, implicaţiile penale decurgând din vicierea rezultatelor. Militând permanent pentru fair-play și transparenţă, firmele de pariuri vin implicit, în sprijinul sportivilor și al publicului larg, ele nefiind niciodată implicate în trișări și vicieri, întrucât profitul lor este realizat pe baza jocului probabilităţii de câștig obiectiv. Pentru eradicarea corupţiei în sport și pentru extirparea mafiei pariurilor, Patronatul Romanian Bookmakers, precum și celelalte organizaţii de profil internaţionale cer sprijinul tuturor, de la simplii clienţi onești și până la oficialităţile guvernamentale, întrucât doar o masivă forţă unită poate avea, finalmente, succes de cauză.

PATRONATUL ORGANIZATORILOR DE PARIURI DIN ROMÂNIA “ROMANIAN BOOKMAKERS”


Entertainment Arena Expo se pregătește să devină o expoziţie regională

Entertainment Arena Expo gets ready to become a regional exhibition Expo 24 activează în domeniul expoziţiilor business-to-business, ca intermediar între diverși reprezentanţi ai sectoarelor economice. Compania a fost înfiinţată în 2005, remarcându-se în sectoare precum construcţiile, educaţia, mediul, gaming-ul, retail-ul și vending-ul, între care asigură canale de comunicare prin evenimentele organizate, în vederea schimbului de bune practici, idei și informaţii. Anton Vlad este managerul general al companiei, care a dezvăluit pentru Casino Inside câteva detalii despre Entertainment Arena 2013, expoziţie internaţională aflată la a 7-a ediţie care va avea loc în perioada 3-5 septembrie și care va reuni distribuitori și producători de jocuri de noroc, amuzament și alte activităţi conexe.

>

Care sunt noutăţile cu care vine Entertainment Arena Expo la cea de-a 7-a ediţie? În primul rând, expozitia revine la Romexpo. Noutăţile ţin mai mult de firme, de ceea ce vor aduce ele nou în expoziţie. Cu siguranţă fiecare expozant va prezenta aparate și produse noi, însă ca o noutate, aș putea spune că în acest an este în creștere secţiunea de pariuri. O altă noutate ar fi instituirea premiilor Entertainment Arena Awards. Acestea vor fi acordate pe categorii, ca de exemplu: “Produsul anului“, “Producătorul anului“ sau “The best stand“ ce va fi acordat celui mai frumos stand din cadrul EAE. Nu am apelat la un juriu, ci la vizitatori, aceștia fiind în majoritate specialiști, putându-se pronunţa în 70 CASINO INSIDE NR. 37

Expo 24 is in the business-to-business exhibition area, acting as an intermediary between the various representatives of the economic sectors. The company was founded in 2005, being noted in sectors such as construction, education, environment, gaming, retail and vending, and between which, the company provides channels of communication organizing events in order to facilitate the exchange of best practices, ideas and information. Anton Vlad is the general manager of the company, and he has revealed for Casino Inside, a few details regarding Entertainment Arena 2013, the international exhibition at its 7th Edition, which will take place from 3 to 5 September, and which will bring together distributors and manufacturers of gaming, entertainment and other related activities.

> What novelties will bring Entertainment Arena Expo comes to its 7th edition? Primarily, the exhibition returns to the Romexpo Exhibition Centre. The novelties generally concern the companies, what news will they bring in the exhibition. Surely every exhibitor will present new equipments and products, but as a novelty, I could say that the betting section is increasing this year.. Another novelty is the establishment of Entertainment Arena Awards. They will be granted by categories, such as „product of the year”, „manufacturer of the year” or „The best stand” - to be awarded to the most beautiful stand of the EAE. I did not turn to a jury, but to the visitors, they are mostly professionals, which can judge knowingly. Visitors will vote and winners will be announced after the exhibition.


INTERVIU

cunoștinţă de cauză. Vizitatorii vor vota și după expoziţie vor fi anunţaţi câștigătorii.

> Care sunt promoţiile pe care le aveţi în acest moment la achiziţionarea de standuri pentru EAE 2013? Putem vorbi de un tarif promoţional pe care l-au primit toţi expozanţii tradiţionali. Acesta este de fapt un bonus de fidelitate. > Te rog să ne oferi câteva detalii despre locaţie și spaţiile oferite la această ediţie. În prezent, mai sunt doar 4 sau 5 standuri libere, având în vedere faptul că am avut la dispoziţie pavilionul C1 integral și parţial C2, însumând un spaţiu de aproape 5000 de metri pătraţi. Însă ele oricum sunt gândite ca o singură sală, asta pentru a lămuri multele întrebări sau tendinţa multora de a fi plasaţi în prima sală. Întrucât expoziţia nu este de dimensiunile celei din Londra, putem fi siguri că niciun vizitator nu va rata vreun stand.

> What promotions do you have in this moment for stands purchase to EAE 2013? We can speak of a promotional fee that is available to all of the traditional exhibitors. It is in fact a loyalty bonus. > Please give us some details about this edition’s location and facilities. Currently, there are only 4 or 5 stands left, bearing in mind the fact that we have the entire C1 pavilion at our disposal and part of C2, totaling an area of nearly 5,000 square meters. However, the exposition space is designed as a single room; this is to clear up many questions, or the tendency of many to be placed in the first room. Since the exhibition is not the size of the one in London, we can be sure that no visitor will miss any of the stands.

În ceea ce privește serviciile, ce se pregătește anul acesta? Pachetul de servicii nu a suferit modificări majore, acesta fiind stabilit încă de la primele ediţii și ajustat anual în funcţie de solicitări. În momentul de faţă, serviciile oferite sunt la nivelul celorlalte expoziţii din Europa. Singura solicitare a fost viteza mai mare a internetului, acest lucru fiind deja rezolvat.

> With regard to services, what have you prepared for this year? The package of services has not undergone major changes, being established from the first editions and adjusted annually according to the requests. Presently, the services offered are at the level of those offered by other European exhibitions. The only requirement was greater speed for the Internet, which has been already solved.

> Care consideri că vor fi așteptările expozanţilor, dar și a vizitatorilor la expoziţia din 3-5 septembrie? Expozanţii își doresc vizitatori de calitate, iar vizitatorii așteaptă cât mai multe produse noi la preţuri bune. În privinţa vizitatorilor, am reușit să aducem vizitatorii de specialitate și vom reuși în continuare pentru că ne bazăm pe o reţetă deja testată.

> In your opinion, what expectations will the exhibitors and the visitors have, from the edition dating 3-5 September? The exhibitors want quality visitors, and visitors wait for as many new products at good prices as possible. In terms of visitors, we managed to bring professional visitors and we will continue to do so because we rely on an already tested recipe.

>

NR. 37 CASINO INSIDE 71


INTERVIU > What are the objectives that you have set for this edition of the Entertainment Arena Expo? The objectives are similar for every new exhibition: an increasing number of international exhibitors and a high quality of visitors. A medium-term objective is to extend to the regional level. Currently, we are trying to attract a large number of visitors from Bulgaria, Serbia and Greece, EAE being one of the largest exhibitions in Eastern Europe both in space area and number of participating firms. > In your opinion what will be the figures of this year’s fair, comparing to the last year ones? Do you believe that the results obtained last year will be exceeded? As number of exhibitors but primarily as the total space area, have exceeded the figures from the previous year. Last year companies were somewhat cramped, because we have had a small gross space area, and requests for large areas were great. As visitors, we expect the same number as in the previous years, which has been constant in the last editions.

> Care sunt obiectivele pe care vi le-aţi propus pentru această ediţie de Entertainment Arena Expo? Obiectivele sunt asemănătoare pentru fiecare expoziţie organizată de noi: un număr de expozanţi crescut și o calitate ridicată a vizitatorilor. Un obiectiv pe termen mediu este extinderea la nivel regional. Momentan, încercăm atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori din Bulgaria, Serbia și Grecia, EAE fiind una dintre cele mai mari expoziţii din estul Europei atât ca suprafaţă cât și ca număr de firme participante. > Faţă de anul trecut, care crezi că vor fi cifrele târgului din acest an? Crezi că rezultatele obţinute anul trecut vor fi depășite? Ca număr de expozanţi dar în primul rând ca suprafaţă totală, am depășit cifrele de la ediţia anterioară. Anul trecut firmele au fost oarecum înghesuite, pentru că era o suprafaţă brută mică, iar solicitările pentru spaţii au fost mari. Ca vizitatori, ne așteptăm la același număr ca și în anii trecuţi, acesta fiind constant la ultimele ediţii. > Ce feedback aţi primit în 2012 referitor la această expoziţie și cum intenţionaţi să daţi curs solicitărilor și sugestiilor participanţilor (expozanţi, dar și vizitatori)? Feedback-ul a fost în majoritate pozitiv. Sugestii la ultima ediţie nu au fost, nici în termeni pozitivi, nici negativi, însă când acestea apar, ţinem cont de ele și acest lucru s-a văzut de-a lungul anilor. La început, primeam sfaturi și sugestii de la toţi, atât de la expozanţi cât și de la vizitatori, de multe ori contradictorii, dar am ţinut cont de fiecare aspect și astfel am ajuns la șapte ani de desfășurare a expoziţiei. Trebuie să asculţi părerile, să le selectezi pe cele bune, dar cel mai important este să știi să le pui în practică. > Care este mesajul Expo24 ca și organizator pentru viitorii participanţi la EAE? Încurajăm firmele ce nu au participat până în prezent să încerce. Prezenţa anuală a multor companii încă de la prima ediţie, confirmă faptul că expoziţia aduce beneficii afacerii și imaginii acestora. Succesul în expoziţie ţine însă de produsele fiecărui expozant. 72 CASINO INSIDE NR. 37

> What feedback have you received in 2012 for this exhibition and how do you intend to respond to the suggestions and the requests of the participants (exhibitors and visitors)? The Feedback was mostly positive. There were no positive or negative suggestions on the last edition, but when they occur, we take them into account and this aspect has been noted over the years. In the beginning, I received advice and suggestions from everyone, exhibitors and visitors both, often contradictory ones, but I have taken into account every aspect and thus we come to the seven years of the exhibition. One must listen to opinions, to select the best ones, but the most important thing is to put them into effect. > What is the Expo24 message as organizer, for future participants to EAE? We encourage companies that have not participated until now to try it. The presence of a number of companies since our first edition, confirms that the exhibition benefits their business and their image. The success of the exposition, however, depends on the products of each exhibitor.


Cei mai mari proprietari de cai din lume (2) Mohammed bin Rashid Al Maktoum

tHe biggest Horse oWners in tHe WorLD (2) Serialul nostru dedicat cailor și curselor de cai continuă cu cei care fac tot posibilul ca armăsarii lor să câștige: proprietarii. Lumea lor este unică, specială și condusă de mândrie și pasiune.Marea majoritate a curselor de cai din lume sunt câștigate de caii celor prezentaţi mai jos. Personalităţile lor au influenţat major cursele de cai din ţările lor și din lume, iar banii pe care i-au investit au făcut ca voi să fiţi contemporani cu legendele ce s-au ţesut ani de-a rândul în jurul cailor, jocheilor sau antrenorilor. Și lor, proprietarilor, le datoraţi în egală măsură ca și celorlalţi privilegiul de a urmări o cursă.

> Godolphin Racing

Godolphin Racing Inc a fost fondată în 1994 de Alteţa Sa Şeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conducător al Dubaiului și vicepreședinte al Emiratelor Arabe Unite. Şeicul Mohammed deţine, de asemenea, și operaţiunea de reproducere de cai rasă cu renume mondial, Darley Stable. Descendent al unuia dintre cele mai notabile triburi din Arabia numit Bani Yas, caii au fost o parte a vieţii sale încă din copilărie. Alteţa sa, născut la data de 15 iulie 1949 este al treilea fiu al Şeicului H.H. Rashid bin Saeed Al Maktoum. Şeicul Mohammed avea nouă ani când Şeicul Saeed, bunicul său și conducătorul Dubaiului, de care acesta a fost deosebit de apropiat, a murit. Noul conducător, tatăl Şeicului Mohammed, Şeicul Rashid, a început să își pregătească fii pentru conducerea ţării și, în august 1966 Şeicul Mohammed a plecat la Cambridge, Anglia, pentru studii. În Cambridge, acesta a locuit cu o familie engleză, care adesea discuta despre cursele de cai și istoria lor. Şeicului Mohammed îi plăcea să le spună gazdelor că cel mai influent cal de prăsilă 74 CASINO INSIDE NR. 37

We continue our series dedicated to horses and horseracing continues with those who do their best in order for their stallions to win: the owners. Their world is unique, special and driven by pride and passion. The vast majority of the world’s horse races are won by the horses of those people presented below. Their personalities influenced the major horse races in their countries and in the world, and the money invested by them, made you a contemporary of the legends that have grown for years surrounding horse, jockeys, or coaches. To them, the owners, we also owe an equal share, as to the others, the privilege of watching a race.

> Godolphin Racing

Godolphin Racing Inc was founded in 1994 by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the ruler of Dubai and vice-president of the United Arab Emirates. Sheikh Mohammed also owns the world renowned thoroughbred breeding operation, Darley Stable. Descended from one of the most notable tribes in Arabia, Bani Yas, horses have been part of his life since childhood. His Highness, born on July 15, 1949 is the third son of H.H. Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum. Sheikh Mohammed was nine when Sheikh Saeed, his grandfather and Ruler of Dubai, to whom he was particularly close, sadly died. The new Ruler, Sheikh Mohammed’s father, Sheikh Rashid, began to prepare his sons to serve their country and in August of 1966 Sheikh Mohammed travelled to Cambridge, England to study. In Cambridge, he stayed with an English family where horseracing and its history were often discussed. Sheikh Mohammed liked to tell his hosts that the most influential sire in British racing was an Arabian horse named the Godolphin Arabian. Sheikh Mohammed named Godolphin Racing after the handsome 18th century Arabian stallion, Godolphin, who is widely acknowledged as being one of the major contributors to the modern thoroughbred bloodstock race horse that is so prized around the world today. Established in 1992 with only a handful of horses, Godolphin quickly emerged as a force within the sport and set about dispelling long-held prejudices about how the very best racehorses should and could be trained. Under the care of trainer Saeed bin Suroor, Godolphin horses enjoy the benefits of Dubai’s warm climate during the winter


sport betting din cursele britanice a fost un cal arab numit Godolphin Arabian. Şeicul Mohammed a numit Godolphin Racing după frumosul armăsar arab din secolul al XVIII-lea, Godolphin, care este extrem de recunoscut ca fiind unul dintre cei care au contribuit major la rasa cailor de curse pur sânge modernă, care este preţuită astăzi în întreaga lume. Înfiinţată în anul 1992 cu doar o mână de cai, Godolphin a devenit repede o forţă în acest sport și a înlăturat numeroase prejudecăţi despre modul în care cei mai buni cai de curse ar trebui să fie instruiţi. Sub îngrijirea antrenorului Saeed bin Suroor, în lunile de iarnă caii Godolphin se bucură de beneficiile climatului cald din Dubai. Godolphin Racing are grajduri cu facilităţi la cel mai înalt nivel și desfășoară operaţiuni în Dubai și în Newmarket, Anglia. Pentru a scăpa de vremea rece, caii pursânge Godolphin își petrec iernile în căldura deșertului din Dubai, iar apoi, în lunile de vară sunt transportaţi în Anglia Primul triumf major de Grupa 1 a lui Godolphin a venit în 1994 când Balanchine, o mânza de 3 ani - călărită de Frankie Dettori - a câștigat prestigiosul Oaks la Epsom Downs. De atunci Godolphin Racing a dat unii dintre cei mai buni cai pur sânge de pe scena curselor internaţionale. Realizările globale ale lui Godolphin au egalat ambiţiile sale timpurii și distinctivele exemplare Royal Blue au fost purtate către victorie în nu mai puţin de 205 curse din Grupa 1 în 12 ţări diferite de pe patru continente (Asia, Australia, Europa și America de Nord). Caii Godolphin au triumfat în 59 de curse clasice din Europa și Emiratele Arabe Unite. Numeroasele victorii importante din America de Nord includ patru victorii Breeders’ Cup, evidenţiate de victoriile lui Daylami (1999) și a lui Fantastic Light (2001) de la Breeders’ Cup Turf. Cai importanţi deţinuţi: Lammtarra, Sulamani, Dubawi, Dubai Millennium Victorii majore: Breeders’ Cup Turf (1985), Dubai World Cup (1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2012), Gold Cup Royal Ascot (1998, 2000).

> John Magnier

John Magnier s-a născut și a fost crescut în Fermoy, Cork County, Irlanda, și este considerat a fi unul dintre cei mai de renume proprietari de cai de rasă din lume. Astăzi un miliardar, Magnier a fost forţa motrice principală din spatele renumitei operaţiuni multi-naţionale de reproducere a cailor de curse, Coolmore Stud, care în prezent, are operaţiuni pe tot globul. De fapt, cu sediul la Fethard în County Tipperary, Coolmore Stud este recunoscută a fi cea mai mare și fără îndoială cea mai bună operaţiune de reproducere a armăsarilor și pepinieră de rasă. Magnier și-a început cariera în afaceri de la o vârstă foarte fragedă, fiind forţat să renunţe la școală la vârsta de 15 ani, după moartea tatălui său. Acesta a preluat ferma familiei și în curând și-a câștigat reputaţia de maestru al armăsarilor. El s-a căsătorit mai târziu cu Susan O’Brien, fiica partenerului de la Coolmore Stud și antrenor proeminent, Vincent O’Brien. Mai târziu, Magnier a dobândit o mare parte din Coolmore Stud și este creditat cu construirea operaţiunii irlandeze de reproducere în gigantul care este astăzi. El a dezvoltat cei mai buni cai de curse și de reproducere, în principal prin achiziţionarea de descendenţi ai marelui armăsar canadian Northern Dancer. Incursiunile lui la licitaţiile de cai pur sânge de la Keeneland Sales au consolidat stocul de acasă. În cele din urmă, John Magnier a ajuns să conducă operaţiunea și a început astfel o spirală ascendentă a succesului. Imperiul său de cai curse, care a devenit fără îndoială cel mai mare succes de pe planetă, este alimentat în zilele noastre de un șir mare de cai pursânge instruiţi la Ballydoyle de Aidan O’Brien, plus zeci de alte persoane aflate sub îndrumarea unor serii de alţi antrenori. Puterea talentului rasei de la Coolmore este indicată de faptul că 11 dintre cei 15 câștigători ai panglicii albastre de la Derby-ul Epsom, între 1998 și 2012 provin de la Coolmore (High Estate, Fairy King, Grand Lodge, Sadler’s Wells (2), Danehill, Montjeu (4) și Galileo). John Magnier s-a dovedit a fi un om de afaceri chibzuit și a investit și în alte zone decât cele care implică caii, printre care se numără cele 28,89% din acţiunile faimosului și extrem de profitabilului club englez de fotbal, Manchester United, pe care le-a vândut în 2005. Cu case în Irlanda, Elveţia și Barbados, se estimează că John Magnier valorează peste 2 miliarde de euro, ceea ce îl face unul dintre cei mai bogaţi oameni din Europa. Cai importanţi deţinuţi: Danehill, High Estate, Fairy King, Rock of Gibraltar Victorii majore: 2,000 Guineas (2006), Queen Elizabeth II Stakes (2006), Epsom Derby (2001, 2002, 2011, 2012, 2013)

months. Godolphin Racing has fully-fledged horse racing stables and operations in both Dubai and Newmarket, England. To escape the cold weather, Godolphin thoroughbreds spend their winters in the desert heat of Dubai and are then transported to England in the summer months. Godolphin’s first major Gr 1 triumph came in 1994 when 3-year-old filly Balanchine - ridden by Frankie Dettori - won the prestigious Oaks at Epsom Downs. Since then Godolphin Racing has yielded some of the best thoroughbreds in the international horse racing scene. Godolphin’s global achievements have matched its early ambitions and the distinctive Royal Blue silks have been carried to victory in no fewer than 205 Group One races in 12 different countries across four continents (Asia, Australia, Europe & North America). Godolphin horses have triumphed in 59 Classic races in Europe and the UAE. Numerous major North American wins include four at the Breeders’ Cup meeting, highlighted by the victories of Daylami (1999) and Fantastic Light (2001) in the Breeders’ Cup Turf. Notable Horses Owned: Lammtarra, Sulamani, Dubawi, Dubai Millennium Major wins: Breeders’ Cup Turf (1985), Dubai World Cup (1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2012), Gold Cup Royal Ascot (1998, 2000).

> John Magnier

John Magnier was born and bred in Fermoy, County Cork Ireland, and is considered to be one of the world’s foremost thoroughbred stud owners. A billionaire today, Magnier was the main driving force behind the world renowned multinational racehorse breeding operation, Coolmore Stud, which currently has operations all over the globe. In fact, with its headquarters at Fethard in County Tipperary, Coolmore Stud is acknowledged to be the world’s largest and arguably best stallion breeding operations and thoroughbred nurseries. Magnier got his start in the

> Frank H. Stronach

Născut în Kleinsemmering, Styria, Austria cu numele de Franz Strohsack într-o familie cu părinţi din clasa muncitoare, copilăria lui Stronach a fost marcată de Marea Criză Economică și de Cel De-al Doilea Război Mondial.

John Magnier NR. 37 CASINO INSIDE 75


sport betting

Frank H. Stronach La vârsta de 14 ani, acesta a părăsit școala pentru a deveni ucenic la o fabrică. În 1954, la 22 de ani s-a mutat în Montreal, Canada, unde doi ani mai târziu și-a început propria afacere. De-a lungul anilor a construit afacerea ce a devenit Magna International Ltd, un furnizor auto de mare succes. Pe parcurs, Frank Stronach a dezvoltat o pasiune pentru cursele de cai și a fondat Magna Entertainment Corporation (MEC). MEC are în proprietate și operează unele dintre cele mai de succes locuri de desfășurare a curselor de cai din Austria și din Statele Unite, printre care se numără Santa Anita Park, Gulfstream Park, Pimlico Race Course, Laurel Park, Golden Gate Fields, Thistledown și Portland Meadows. Compania operează facilităţi de pariere aflate în afara hipodroamelor, dar și o operaţiune naţională de pariuri numită XpressBet. Prin XpressBet, fanii curselor de cai pot paria la telefon sau pe internet pe curse ce se desfășoară în peste 100 de hipodroame din America de Nord, Africa de Sud, Australia și Dubai. MEC mai deţine și o serie de cai pur sânge de succes. Unul dintre cei mai faimoși fiind Glorious Song care a primit în 1980 mult râvnitul premiu Sovereign Award pentru Calul Anului în Canada. Caii săi au câștigat cursele Queen’s Plate în 1994 și 1997, Belmont Stakes în 1997 și Preakness Stakes în 2000. Calul său, Ghostzapper, a câștigat o serie de curse majore printre care se numără Breeders’ Cup Classic 2004, a primit premiul Eclipse Award pentru Calul Anului, și a fost distins cu premiul Cel mai Bine Cotat Cal al Anului 2004. În Canada, Stronach și grajdurile sale, Stronach Stables au câștigat premiul Sovereign Award de nouă ori și titlul de Proprietar Remarcabil. În Statele Unite, a câștigat premiul Eclipse Award pentru Proprietar Remarcabil în 1998, 1999, și 2000. În 2000 a câștigat premiul Eclipse Award pentru Crescător Remarcabil. În cele din urmă acesta a înfiinţat Adena Springs Farms care are ferme de cai pur sânge în Kentucky, Florida și Canada și a câștigat premiul Eclipse Award pentru Crescător Remarcabil în 2004, 2005 și 2006. Cai importanţi deţinuţi: Glorious Song, Ghostzapper, Perfect Sting, Red Bullet, Primal Force Victorii majore: Queen’s Plate (1994, 1997), Belmont Stakes (1997), Breeders’ Cup Classic (2004) 76 CASINO INSIDE NR. 37

thoroughbred breeding business from a very early age after being forced to drop out of school at the age of 15 following the death of his father. He took over his family farm and soon earned a reputation as something of a natural stallion master. He went on to marry Susan O’Brien, the daughter of Coolmore Stud partner and preeminent trainer Vincent O’Brien. Later Magnier acquired a large share of Coolmore Stud and is widely credited with building the Irish thoroughbred breeding operation into the giant it is today. He developed the best racing horses and breeding stock, mainly by purchasing the progeny of the great Canadian stallion Northern Dancer. Their forays to the bloodstock auctions at Keeneland Sales furthered their rising stock at home. Eventually, John Magnier came to head the operation and thus began an upward spiral of success. His racing empire, which became arguably the most successful on the planet, is nowadays powered by a huge string of blueblooded thoroughbreds trained at Ballydoyle by Aidan O’Brien plus dozens of others in the care of a number of other trainers. The strength of thoroughbred talent residing at Coolmore is indicated by the fact that eleven of the fifteen winners of the blue riband of the turf, the Epsom Derby, between 1998 and 2012 were sired by Coolmore stallions (High Estate, Fairy King, Grand Lodge, Sadler’s Wells (two), Danehill, Montjeu (four) and Galileo). John Magnier has proved to be a canny businessman and investor in areas other than those involving horses, which includes his 28.89 percent stake in the world famous and highly profitable English football club, Manchester United, which he sold in 2005. With homes in Ireland, Switzerland and Barbados, John Magnier is estimated to be worth over 2 billion Euros making him one of Europe’s wealthiest people. Notable Horses Owned: Danehill, High Estate, Fairy King, Rock of Gibraltar Major wins: 2,000 Guineas (2006), Queen Elizabeth II Stakes (2006), Epsom Derby (2001, 2002, 2011, 2012, 2013)

> Frank H. Stronach

Born as Franz Strohsack in Kleinsemmering, Styria, Austria to working-class parents, Stronach’s childhood was marked by the Great Depression and the Second World War. At age 14, he left school to apprentice as a tool and die maker. In 1954, at 22 he moved to Montreal in Canada where two years later he started his own manufacturing business. Over the years he built the business into Magna International Ltd, a highly successful auto supplier. Along the way, Frank Stronach developed a passion for thoroughbred horseracing and founded Magna Entertainment Corporation (MEC). MEC owns and operates some of the most successful horseracing venues in Austria and the United States, including Santa Anita Park, Gulfstream Park, Pimlico Race Course, Laurel Park, Golden Gate Fields, Thistledown, and Portland Meadows. The company operates off-track betting facilities as well as a national account wagering operation called XpressBet. Via XpressBet, horseracing fans can wager telephonically or via the Internet on races at more than 100 North American horse racing venues as well as on races in South Africa, Australia and Dubai. MEC also owns a host of successful thoroughbreds. One of the most famous of these is Glorious Song who in 1980 was awarded the coveted Sovereign Award for Canadian Horse of the Year. His horses have won the Queen’s Plate in 1994 and 1997, the Belmont Stakes in 1997, and the Preakness Stakes in 2000. His horse Ghostzapper won several major races including the 2004 Breeders’ Cup Classic, was voted the Eclipse Award for Horse of the Year, and named the World’s Top Ranked Horse for 2004. In Canada, Stronach and his Stronach Stables has won the Sovereign Award for Outstanding Owner nine times. In the United States, he earned the Eclipse Award for Outstanding Owner in 1998, 1999, and 2000. In 2000, he won the Eclipse Award for Outstanding Breeder. He subsequently established Adena Springs Farms which owns horse breeding farms in Kentucky, Florida and Canada and won the Eclipse Award for Outstanding Breeder in 2004, 2005 and 2006. Notable Horses Owned: Glorious Song, Ghostzapper, Perfect Sting, Red Bullet, Primal Force Major wins: Queen’s Plate (1994, 1997), Belmont Stakes (1997), Breeders’ Cup Classic (2004)


Vă prezentăm ultima parte a conţinutului Ordonanţei de Urgenţă nr. 20/2103 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ce a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 03.04.2013.

> Art. 13. - 6. 1 La articolul 15 alineatul (6), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins: „ k) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea 78 CASINO INSIDE NR. 37

We present you the last part of the contents of the Emergency Ordinance No. 20/2013 on the establishment, organization and the operation of the National Gambling Office and in regard to the modification and supplementation of the Government Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gambling, which was published in the Official Gazette Part I, no. 187 / 03.04.2013.

> Art. 13. - 6. 1 Article 15, paragraph (6), following the letter j) two new letters are introduced, the letters k) and l), with the following contents: „ k) for bingo gambling organized through television networks systems, the minimum number of agencies through which the distribution of tickets by the same economic operator is carried out is 48, one agency for each county and for each district of Bucharest. License and authorization to organize bingo gambling through television networks systems allow the economic operator,


LEGISLATIE

The Emergency Ordinance No. 20/2013 on the establishment, organization and the operation of the National Gambling Office and in regard to the modification and supplementation of the Government Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gambling

The Last Part

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 20/2013 PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA OFICIULUI NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 77/2009 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC ULTIMA PARTE cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe «inclusiv sistem on-line sau mobile»; l) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: (i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date «internet, radio, telefon sau similare»; (ii) pentru locaţia aflată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date «internet, radio, telefon sau similare».” 7. La articolul 19, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: „ (8) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală.”

which has obtained them, to operate throughout the territory of Romania. Under the terms of this emergency Ordinance, an authorized economic operator shall inform the competent authority of local public administration by address within 5 days prior to the commencement of the activity, upon he’s intention to commence the activity, giving its exact date and sending them copies of the license and authorization for bingo gambling organized through television networks. Distributionselling bingo cardboards are performed by all the forms permitted by law in respect of sale-purchase. The sale cardboards may be performed by own personnel hired, by agents working on a commission basis, through fixed outlets «including online or mobile systems»; l) the minimal technical equipment for bingo gambling organized through television networks systems must include: (i) central location: recording computerized system, storing, approval and accounting reporting of the participation fees collected, consisting of server, system for securing the transmissions, computers for tracking the participation fees collected, data transmission system «internet, radio, telephone or similar»; (ii) for the location inside the National Gambling Office: recording computerized system, storing, approval and accounting reporting of the participation fees collected, consisting of server, system for securing the transmissions, computers for tracking the participation NR. 37 CASINO INSIDE 79


LEGISLATIE

8. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă. 9. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 28. - (1) Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.” 10. La articolul 29 alineatul (8), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: „j) 1.000.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;”. 11. La anexa nr. 1, punctul 1 „Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc”, subpunctul I, după litera L se introduce o nouă literă, litera M, cu următorul cuprins: „ M. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 300.000 lei”. 12. La anexa nr. 1, punctul 1, subpunctul II, după litera K se introduce o nouă literă, litera L, cu următorul cuprins: „ L. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 500.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic. Prin încasări efectiv realizate se înţelege veniturile totale realizate de organizatorul de jocuri de noroc ca urmare a vânzării biletelor de participare la joc.” 13. La anexa nr. 1, punctul 2 „Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc”, după litera J se introduce o nouă literă, litera K, cu următorul cuprins: „ K. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 1.000.000 lei”. 14. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „Comisia de autorizare a jocurilor de noroc” şi „direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice” se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc”. 80 CASINO INSIDE NR. 37

fees collected, data transmission system «internet, radio, telephone or similar».” 7. Article 19, paragraph (7) a new paragraph is inserted, paragraph (8), with the following contents: „(8) Control of the game devices used for the operation of bingo gambling organized through television networks systems, regardless of the constructive or operational type will be carried out only by the Romanian Bureau of Legal Metrology.” 8. Article 21, paragraph (5) shall be repealed. 9. Article 28, paragraph (1) shall be amended and shall read as follows: „Art. 28. - (1) Compliance with the legal regime of activities in the field of gambling, and the sanctions are carried out by persons authorized by the National Gambling Office.” 10. Article 29, paragraph 8, after the letter i) a new letter is introduced, the letter j) with the following contents: „j) RON 1,000,000 for the activity of the economic operator organizing bingo gambling organized through television networks systems”. 11. Annex. 1, section 1 „Annual Fees charged for activities in the field of gaming” menu item (I), following the letter L, a new letter is introduced, the letter M, with the following contents: „M. For bingo gambling organized through network television systems: Ron 300,000 lei”. 12. Annex. 1, point 1, subparagraph II, following the letter K, a new letter is introduced, letter L, with the following contents: „L. For bingo gambling organized through network television systems: 5% of the actual receipts of the Organizer, but not less than Ron 500,000, based on technical and economic documentation of efficiency provided by the operator. Actual receipt shall mean the total revenue realized by the organizer of gaming as a result of the sale of participation tickets to the game.” 13. Annex. 1, section 2 „the minimum amount of the capital subscribed and paid up to the date of the application of the form for obtaining the license for gambling organizing”, after the letter J a new letter is introduced, the letter K, with the following contents: „K. For organizers who operate bingo gambling organized through network television systems: Ron 1,000,000”. 14. Throughout the Emergency Ordinance, the expressions „the commission for the approval of gambling” and „Specialty Division of the Ministry of Public Finance” shall be replaced by the phrase „National Gambling Office”.


Câștigurile lui Wynn Resorts pe al doilea trimestru se situează sub estimări Wynn Resorts Limited, compania fondată de miliardarul Steve Wynn, a raportat luni că profitul pentru cel de-al doilea trimestru se situează sub estimările analiştilor, după cum creşterea veniturilor în Macao are un ritm mai lent decât în Las Vegas. Compania cu sediul în Las Vegas a raportat câştiguri de 129.8 milioane $ pe al doilea trimestru sau 1.28 $ pe acţiune, în scădere faţă de cele 138.1 milioane $ sau 1.37 $ pe acţiune obţinute în anul anterior. Cu excepţia elementelor de odinioară, cum ar fi o taxă de retragere a datoriei de 26.6 milioane de dolari, câştigurile au crescut la 1.51 $ pe acţiune. Veniturile au crescut cu 6.3% la 1.33 miliarde $, ajutate de o creştere de 16% provenită din operaţiunile din Las Vegas şi de o creştere de 2,6% din operaţiunile din Macao. Rezultatele slabe din Macao s-au datorat renovării hotelului, care a limitat numărul de camere disponibile. Analiştii intervievaţi de Yahoo Finance se aşteptau la câştiguri de 1.51 $ pe acţiune, la 1.33 miliarde $ în venituri. Wynn Resorts operează local Wynn Las Vegas şi Encore. Compania a declarat venituri nete de 401.4 milioane $, în creştere faţă de cele 345.6 milioane $ din al doilea trimestru al anului trecut. Veniturile din cazinouri din al doilea trimestru au fost de 142.6 milioane $, în creştere cu 44.7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Procentajul de câştiguri al jocurilor de cazinou a fost de 21.5 % situându-se în marja aştepată de companie de 21 până la 24% şi depăşind cele 15% raportate pentru al doilea trimestru al anului 2012. Veniturile pe cameră disponibilă Wynn şi Encore aflate pe Strip au fost de 233$. În Macao, veniturile nete au însumat 930.9 milioane $, o creştere de 2.6% faţă de cele 907.6 milioane $ generate în al doilea trimestru al anului trecut. Compania operează Wynn şi Encore în Macao. 82 CASINO INSIDE NR. 37

Wynn Resorts second-quarter earnings fall short of estimates Wynn Resorts, Limited, the casino company founded by billionaire Steve Wynn, reported a second-quarter profit Monday that fell short of analysts’ estimates as Macau saw revenue grow at a slower pace than in Las Vegas. The Las Vegas-based company reported second-quarter earnings of $129.8 million, or $1.28 a share, down from $1.38.1 million, or $1.37 a share, a year earlier. Excluding onetime items, such as a $26.6 million debt retirement charge, earnings increased to $1.51 a share. Revenue rose 6.3 percent to $1.33 billion, helped by a 16 percent increase from Las Vegas operations and a 2.6 percent increase from operations in Macau. The weak results in Macau were due to hotel renovations that limited the number of available rooms. Analysts surveyed by Yahoo Finance expected earnings of $1.51 a share on $1.33 billion in revenue. Wynn Resorts operates Wynn Las Vegas and Encore locally. The company posted net revenues of $401.4 million, up from $345.6 million in the second quarter last year. Casino revenues in the second quarter were $142.6 million, a 44.7 percent increase from the same period last year. Table game win percentage was 21.5 percent within the company’s expected range of 21 percent to 24 percent and above the 15 percent reported for the second quarter of 2012. Revenue per available room at Wynn and Encore on the Strip was $233. In Macau, net revenues were $930.9 million, a 2.6 percent increase from the $907.6 million generated in the second quarter of last year. The company operates a Wynn and Encore in Macau.


NEWS Nevada Gold & Casinos anunţă un profit de 500.000 $ în trimestrul 4 Nevada Gold & Casinos Inc. a raportat luni profitul pentru cel de-al patrulea trimestru al anului fiscal, compania cu sediul în Las Vegas continuând să îşi reducă debitele şi costurile, dar şi să beneficieze de rezultatele bune înregistrate de mini-cazinourile şi operaţiunile sale cu sloturi. Compania a raportat un venit net de 500.000 $ sau 3 cenţi / acţiune faţă de o pierdere netă de 4.3 milioane $ sau 27 cenţi / acţiune din al patrulea trimestru al lui 2012. Veniturile declarate de Nevada Gold pentru anul fiscal încheiat pe 30 iunie sunt în valoare de 128.510 $ sau 1 cent / acţiune, în comparaţie cu pierderea netă de 6.4 milioane $ sau 45 cenţi / acţiune de anul trecut. Compania deţine şi operează 10 mini-cazinouri în statul Washington şi o operaţiune cu sloturi în Deadwood, S.D. Aceste afaceri au generat venituri din cazinouri de 57.5 milioane $ în anul fiscal 2013, faţă de 47.4 milioane $ pe 2012.

Nevada Gold & Casinos reports $500,000 fourth-quarter profit Nevada Gold & Casinos, Inc. on Monday reported a profit for the fourth-quarter and fiscal year, as the Las Vegas-based gaming company continues to reduce its debt and costs as well as benefit from a strong performance from its mini-casinos and slot operations. The gaming company reported net income of $500,000, or 3 cents a share, compared with a net loss of $4.3 million, or 27 cents a share, in the fourth quarter of 2012. For the fiscal year ended June 30, Nevada Gold posted earnings of $128,510, or a cent per share, compared with a net loss of $6.4 million, or 45 cents a share, last year. The company owns and operates 10 mini-casinos in Washington state ands a slot route operation in Deadwood, S.D. Those businesses generated casino revenue of $57.5 million in fiscal 2013, compared with $47.4 million in fiscal 2012.

Jackie Glazier care a câștigat evenimentul WSOP 2013 „Last Woman Standing” este declarată noua ambasadoare a lui Team 888poker 888 Poker, marca internaţională de poker online, este mândră să anunţe noul contract de adeziune (sponsorizare) semnat cu câştigătoarea evenimentului WSOP 2013 „Last Woman Standing”, Jackie Glazier. Jackie, o jucătoare profesionistă de poker din Australia, a intrat în istoria pokerului anul acesta în calitate de ultim reprezentant al Australiei şi ultima femeie rămasă în concursul World Series of Poker de anul acesta, ocupând locul 31 şi obţinând 229.281 $.

WSOP 2013 „Last Woman Standing,” Jackie Glazier, announced as new ambassador for Team 888poker 888 Poker, international online poker entertainment brand, is proud to announce a new endorsement contract with WSOP 2013 „Last Woman Standing,” Jackie Glazier. Jackie, an Australian female poker professional, joined poker history as the last Australian and Last Woman Standing in this year’s World Series of Poker, taking 31st place and $229,281. Glazier is not new to the live poker tournament scene with several wins and cashes to her name, including 2nd place in 2012 WSOP $3,000 NLH event for nearly half a million, a win in the $500 PLO as part of 2013 ANZPT, a win in the $1,070 NLH 2011 Venetian Deep Stack and a win in the $1,100 NLH Six-Max event at the 2010 ANZPT. Jackie Glazier commented on her new sponsorship, „I am so excited to be joining Team 888poker. I look forward to heaps of fun playing poker all around the world with such a great group of people.” Inbal Lavi, VP of 888poker, stated, „Jackie Glazier is a great representation of women in poker and a big win for our Team. We look forward to her joining our Team 888poker around the world.” As a new member of Team 888poker, captained by fellow Aussie legend, Shane Warne, Jackie’s first stop will be at the 2013 WSOPE in Paris. Jackie will play in several events, including the EUR 10,450 Main Event. To celebrate Jackie’s new sponsorship with Team 888poker, 888poker is offering its players a chance to join her at the WSOPE in a special $5,750 WSOPE side package freeroll.

Glazier nu este nouă pe scena turneelor live de poker, având câteva victorii şi intrări în bani, printre care se numără locul 2 la evenimentul 2012 WSOP 3,000$ NLH unde a câştigat aproximativ jumătate de milion de dolari, o victorie la evenimentul $500 PLO parte din ANZPT 2013, o victorie la evenimentul 1,070$ NLH 2011 Venetian Deep Stack şi o alta la 1,100$ NLH Six-Max din cadrul ANZPT 2010. Jackie Glazier a comentat această colaborare spunând: „Mă bucur foarte mult să mă alătur echipei 888poker. Aştept cu interes multitudinea de partide de poker distractive din jurul lumii împreună cu acest grup de oameni interesanţi.” Inbal Lavi, VP al 888poker, a declarat, „Jackie Glazier este o reprezentantă extraodinară a femeilor din poker şi un mare câştig pentru echipa noastră. Aşteptăm cu nerăbdare ca ea să se alăture echipei 888poker peste tot în lume.” Ca membră nouă a echipei 888poker, al cărei căpitan este legenda din Aussie, Shane Warne, prima oprire a lui Jackie va fi la WSOPE 2013 în Paris. Jackie va juca în diverse evenimente, printre care EUR 10,450 Main Event. Pentru sărbătorirea noii sponsorizări a lui Jackie în cadrul echipei 888poker, aceştia din urmă le oferă jucătorilor săi şansa de a i se alătura la WSOPE într-un pachet adiţional special freeroll 5,750$ WSOPE. NR. 37 CASINO INSIDE 83


NEWS Paddy Power confirmă că a aplicat pentru licenţă în New Jersey Casa de pariuri irlandeză Paddy Power s-a asigurat că nu va rata potenţialul în creştere al gambling-ului online din SUA aplicând pentru licenţa de a intra şi în sectorul de gambling online din New Jersey. Compania a aplicat deja cu succes pentru licenţă, dar încă nu a înaintat niciun proiect şi nici nu a încheiat un parteneriat cu un operator de gaming local (land based). Analiştii sunt de părere că New Jersey va fi evaluat la 300 de milioane € pe an pentru companiile de gambling online care vor fi implicate aici, astfel încât Paddy Power îşi păstrează toate opţiunile deschise în ceea ce priveşte intrarea pe acest sector.

Paddy Power confirm license application in NJ Irish based bookmaking firm Paddy Power has ensured it will not miss out on the growing potential for online gambling in the US by applying for a license to enter the New Jersey online gambling sector too. The company has already successfully applied for a Nevada license but has yet to progress with any project their or partner with a land based gaming operator. Analysts’ believe New Jersey could be valued at €300m a year to online gambling companies involved there so Paddy Power are keeping their options open with entering the sector. Jamie Gold’s 2006 WSOP Bracelet Sold for $65,725 Jamie Gold’s 2006 WSOP Bracelet Sold for $65,725 on Heritage Auctions. Bidding began On July 13 and sold On Thursday after nine bids. Gold Said that the auction was out of his hand and that he wasn’t the one offering the bracelet. The bracelet includes over seven carats of diamonds and 120 grammars of white and yellow gold.

It is stamped as 14K. Gold joined Eastgate, T.J Cloutier, Brad Dauherty, Paul Clark and Jerry Yang who all had their bracelets auctioned off. Eastgate’s bracelet from 2008 main event was sold for $147,500, being the most notable of all. UKIPT Galway Festival High Roller: Sergio Aido câștigă UKIPT Galway Festival High Roller a luat sfârşit, iar câştigătorul acestuia este Sergio Aido. El a câştigat premiul pentru locul I în valoare de 24.450 € , învingând un field de 36 de jucători. La începutul ultimei zile de competiţie de şase jucători Chris Day era lider la chipuri cu 250200 de fise. Niall Farrell a fost primul eliminat, şesarii săi nefiind buni în faţa zecarilor lui Kyle Maguire. Jan Przysucha a jucat all in din big blind cu K-10 şi a primit call de la Aido cu Q-Q. Pe flop au venit A şi 10 care nu au fost buni pentru Jan, care a ieşit pe locul 5 cu 4.890€. Liderul la chipuri din ziua finală a părăsit şi el evenimentul mai târziu pe locul 4, jucând all in împotriva lui Maguire, cu o pereche de nouari împotriva unei perechi de zecari. Pe masă a venit 4-7-6-5 aducându-i ceva şanse de chintă, care însă nu s-au concretizat. Cei trei jucători rămaşi s-au luptat câteva ore până când Dermon Blain cu A-K a pierdut în faţa unei perechi de doiari deţinută de Maguire. Dermon nu a reuşit să-şi „împerecheze” cărţile din mână cu nici o carte de pe masă, aşa că a rămas cu 11.870€ şi locul 3. În una dintre cele mai bune partide ale zilei, Aido cu A-K şi Maquire cu Q-10 au jucat raise după raise până când în cele din urmă s-a jucat all in la o mână unde pe masă au venit 2-4-7-8-2. Aido având As-ul a preluat conducerea şi la mâna următoare la eliminat pe Maquire. 84 CASINO INSIDE NR. 37

Brăţara lui Jamie Gold de la WSOP 2006 a fost vândută pentru 65.725 $$ Brăţara lui Jamie Gold de la WSOP 2006 a fost vândută pentru 65.725 $ la o licitaţie Heritage Auctions. Licitaţia a început pe 13 iulie şi s-a încheiat joi după 9 oferte. Gold a declarat că licitaţia nu a fost administrată de el şi că nu el a fost cel care a oferit brăţara pentru licitaţie. Aceasta include diamante de peste şapte karate şi 120 de grame de aur alb şi galben. Aur de 14K. Gold li s-a alăturat lui Eastgate, T.J Cloutier, Brad Dauherty, Paul Clark şi Jerry Yang, care au avut şi ei brăţările la licitaţie. Brăţara lui Eastgate de la Main Eventul din 2008 a fost vândută pentru suma de 147.500$, fiind cea mai notabilă achiziţie dintre acestea.

UKIPT Galway Festival High Roller: Sergio Aido wins The UKIPT Galway Festival High Roller has come to an end and the winner was Sergio Aido. He won the €24,450 first place prize after topping a field of 36 players. The final day of six players began with Chris Day leading in chips with 250,200. Niall Farrell was first to go as his pocket sixes were no good against the pocket ten’s of Kyle Maguire. Jan Przysucha moved all in from big blind with K-10 and was called by Aido with Q-Q. A 10 on the flop was no good for Jan that fell in 5th place and €4,890. The chip leader of the final day left the event later at 4th place as he moved all in against Maguire with a pair of 9′s against a pair of 10′s. The board on the turn was 4-7-6-5 giving him some chance for a straight that never came. The three remaining players battled for some hours until Dermon Blain with A-K lost to a pair of 2′s that Maguire had. Dermon couldn’t pair the board and was left with €11,870 and 3rd place. In one of the best plays of the day, Aido with A-K and Maquire with Q-10 went from raise to raise and finally all in on a board og 2-4-7-8-2. Aido with A high took a big lead and on the next hand he eliminated Maquire and left him in 2nd place.


David Copperfield „MAGICIANUL” Las Vegas ar fi mai sărac fără vraja lui David Copperfield. Legătura dintre oraș și iluzionist este una puternică, căci aici a cunoscut Succesul, desăvârșirea artei pe care cu graţie și responsabilitate o deţine. El este cel care a făcut Totul posibil, în acest loc unde tot ceea ce trăiești, tot ceea ce vezi și ce simţi este, cum altfel, decât magic.

> Introducere Omul al cărui nume a devenit practic sinonim cu magia, joacă la MGM Grand Theatre Hollywood fără a fi asistat de dansatori sexy, seturi bătătoare la ochi sau costume strălucitoare. Deţinător al unui record în Cartea Recordurilor, cu 21 de premii Emmy și o stea pe „Walk of Fame” în Hollywood, Copperfield abordează spectacolul cu ideea - mai puţin înseamnă mai mult. De la aspectul său surpriză de pe scenă până la felul simplu în care pleacă la sfârșit, el are o atitudine prietenoasă, care face publicul să se simtă în largul lui. Când vine vorba despre sacul de trucuri, această abordare intimă, practică, se traduce într-un câștig mare.

> Copilăria și primii ani de viaţă Singur la părinţi, David s-a născut cu numele de David Kotkin, pe 16 septembrie 1956, în Metuchen, New Jersey. Tatăl său, Hy, deţinea magazinul Korby’s Men’s. Mama sa, Rebecca, lucra în asigurări. Un copil timid care și-a învins nesiguranţa cu ajutorul magiei, David era deja prestidigitator realizat la vârsta de 12 ani, când a fost invitat să adere la Societatea Americană a Magicienilor - devenind astfel cel mai tânăr membru al acesteia din toate timpurile. La 16 ani, David era profesor adjunct la Universitatea din New York, unde a predat un curs numit „arta magiei”. La 18 ani, David a fost ales să joace în „The Magic Man”, o comedie muzicală nouă, creată de producătorii lui „Grease”.

> Cariera În calitate de gazdă a show-ului “The Magic of ABC, Starring David Copperfield”, a realizat audienţe de vârf și a împărtășit stilul unic al magiei sale cu milioane de telespectatori. CBS îl angajează imediat pe David cu contract pentru o serie de episoade anuale televizate, care au devenit cunoscute sub numele de „The Magic of David Copperfield”. În fiecare episod acesta prezenta numai iluzii noi, care nu mai fuseseră niciodată înainte imaginate sau încercate - efectuate mereu în faţa unei audienţe live, fără a folosi trucuri cu camera de filmat. În al patrulea episod TV, el a făcut să dispară un avion cu motor. În episodul cu numărul cinci, a prezentat „iluzia secolului — dispariţia Statuii Libertăţii” de pe Insula Libertăţii, în faţa unei audienţe live, și astfel a uimit milioane de telespectatori. În 1996, în colaborare cu Francis Ford Coppola, David Ives și Eiko Ishioka, spectacolul lui Copperfield de pe Broadway, Dreams & Nightmares, a doborât recordurile de box office în 86 CASINO INSIDE NR. 37

„THE MAGIC MAN” Las Vegas would be poorer without David Copperfield’s magic. The connection between the city and the illusionist is a strong one, because here he met Success, shaping the art that he masters with grace and responsibility. He is the one who made Everything possible, in this place where every experience, everything you that see and everything that you feel is, what else, if not magic.

> Introduction The man whose name has practically become synonymous with magic performs in MGM Grand’s Hollywood Theatre without the assistance of sexy dancers, flashy sets or glitzy costumes. A Guinness Book of World Records holder with 21 Emmys and a star on the Hollywood „Walk of Fame,” Copperfield instead approaches his show with the idea that less is more. From his surprise appearance on the stage at the top of the show to his simple departure at the end, he has a friendly, personable attitude that makes the audience feel at ease. When it comes to his bag of tricks, this intimate, down to earth approach translates into a big payoff.

> Childhood and early years An only child, David was born on September 16, 1956 as David Kotkin in Metuchen, New Jersey. His father, Hy, owned Korby’s Men’s shop. His mother, Rebecca, worked in the insurance business. A shy kid who overcame his insecurity with the help of magic, David was already an accomplished conjurer by the age of 12, when he was the invited to join the Society of American Magicians—its youngest member ever. At 16, David was an adjunct professor at New York University, where he taught a course called “the Art of Magic.” At 18 David was cast as the lead in “The Magic Man,” a new musical comedy created by the producers of “Grease.”

> Career As host of “The Magic of ABC, Starring David Copperfield”, he achieved top ratings and shared his unique style magic with millions of viewers. CBS immediately put David under contract for a series of yearly TV specials, which became known as „The Magic of David Copperfield”. In each special he presented new illusions on a scale never before imagined or attempted—and always in front of a live audience, without the use of camera tricks. In his fourth TV special, he vanished a jet airplane. In his fifth special he presented “The Illusion of the Century — the Disappearance of the Statue of Liberty” in front of a live audience on Liberty Island, and to millions of astonished television viewers. In 1996, in collaboration with Francis Ford Coppola, David Ives, and Eiko Ishioka, Copperfield’s Broadway show Dreams & Nightmares broke box office records in New York at the Martin Beck Theatre. In the same year,1996, Copperfield joined forces with Dean Koontz, Joyce Carol Oates, Ray Bradbury and others for David Copperfield’s Tales of the Impossible, an anthology of original fiction set in the world of magic and illusion. A second volume was later published in 1997, called David Copperfield’s Beyond Imagination. In addition to the 2 books, David also wrote an essay as part of the „This I Believe” series from National Public Radio and the This I Believe, Inc. For the next two decades David continued to break new ground with his annual top-rated, Emmy Award winning television specials, on which he continued to outdo himself by walking through the Great Wall of China, escaping from chains and shackles just before he was plunged over Niagara Falls, surviving being locked in a safe inside an imploding building, making a daring “Escape from Alcatraz” prison, levitating and vanishing a 45 ton Orient Express Train Car while surrounded by a ring of spectators, escaping while hanging upside down from


CASINOS

New York la Teatrul Martin Beck. În același an, 1996, Copperfield și-a unit forţele cu Dean Koontz, Joyce Carol Oates, Ray Bradbury și alţii, pentru a crea David Copperfield’s Tales of the Impossible, o antologie originală de ficţiune din lumea magiei și a iluziei. Mai târziu, în 1997, un al doilea volum a fost publicat, numit David Copperfield’s Beyond Imagination. În afară de cele 2 cărţi, David a scris, de asemenea, și un eseu, ca parte din serialul „This I Believe” (Asta Cred) de la Radioul Public Naţional și This I Believe, Inc. În următoarele două decenii, David a continuat să calce pe tărâmuri noi cu serialul său anual de top, câștigător al Premiului Emmy pentru seriale de televiziune, în care a continuat să se întreacă pe sine plimbându-se pe Marele Zid Chinezesc, cu evadări din lanţuri și cătușe chiar înainte de a fi aruncat în Cascada Niagara, supravieţuind după ce a fost blocat într-un seif din interiorul unei clădiri în implozie, cu o îndrăzneaţă „Evadare din închisoarea Alcatraz”, levitând și făcând să dispară un tren Orient Express de 45 de tone în timp ce era încercuit de spectatori, cu evadarea sa dintr-o cămașă de forţă în timp ce era atârnat cu capul în jos de la etajul 10 al unei clădiri deasupra unor piroane de oţel în flăcări, testându-și rezistenţa, supravieţuind unei călduri incredibile atunci când a stat în picioare în centrul unei „Tornade de foc” de 2000 de grade, și zburând prin aer în „Flying”.

> Muzeul Internaţional și Biblioteca Artiștilor Prestidigitatori din Las Vegas Vasta sa colecţie de obiecte de recuzită, cărţi și alte obiecte istorice legate de prestidigitaţie este găzduită de Muzeul Internaţional și Biblioteca Artiștilor Prestidigitatori din Las Vegas. Un istoric al artei sale, Copperfield a fondat acest muzeu, care adăpostește cea mai mare colecţie istorică semnificativă de suveniruri de magie,

burning ropes in a straight jacket 10 stories above flaming steel spikes, testing his endurance by surviving the deadly heat standing in the center of a 2000 degree „Tornado of Fire”, and flying through the air in „Flying.”

> The International Museum and Library of the Conjuring Arts His vast collection of props, books, and other historical items related to conjuring is housed in the International Museum and Library of the Conjuring Arts in Las Vegas. A historian of his art, Copperfield founded this museum, which houses the world’s largest collection of historically significant magic memorabilia, posters, books, props and artifacts. The museum comprises of approximately 80,000 items of magic history, including Houdini’s Water Torture Cell and his Metamorphosis Trunk, Orson Welles’ Buzz Saw Illusion and automata created by RobertHoudini, who is considered the father of modern magic. The museum also includes the only known recording of Houdini’s voice—preserved on the original Edison wax cylinders. The museum is not open to the public; tours are reserved for „colleagues, fellow magicians, and serious collectors”.

NR. 37 CASINO INSIDE 87


CASINOS • Este primul iluzionist în viaţă onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame; • A fost numit cavaler de guvernul francez; • El, Steven Speilberg, Martin Scorsese și Colin Powell au primit Premiul Living Legend (Legenda Vie) de la Biblioteca Congresului Statelor Unite; • A fost numit Magicianul Secolului si Magicianul Mileniului; • Faţa sa apare pe timbre poştale din şase ţări diferite, făcându-l singurul magician în viaţă care a primit această onoare; • A câştigat peste 21 de premii Emmy pentru serialele sale de televiziune inovatoare; • Deţine 11 recorduri în Cartea Recordurilor (Guinness World Records) şi a vândut mai multe bilete decât orice alt artist solo din istorie, cu vânzări de bilete în valoare de miliarde - mai mult decât Frank Sinatra, Michael Jackson, şi chiar decât Elvis; - Oprah Winfrey vorbeşte despre David Copperfield, folosind apelativul „Cel mai mare iluzionist al timpurilor noastre”.

postere, cărţi, recuzită și artefacte. Muzeul cuprinde aproximativ 80.000 de obiecte de istorie a magiei, inclusiv celula de tortură cu apă a lui Houdini și camionul său de metamorfoze, Buzz Saw Ilusion a lui Orson Welles și automata creată de Robert-Houdini, care este considerat părintele magiei moderne. Muzeul include, de asemenea, singura înregistrare cunoscută a vocii lui Houdini — păstrată pe cilindrii de ceară originali a lui Edison. Muzeul nu este deschis publicului; vizitele sunt rezervate pentru „colegi, colegi magicieni și colecţionari serioși”.

> Musha Cay și Insulele Copperfield Bay Recent, Copperfield a găsit o platformă unică pentru crearea minunilor sale cele mai noi – „Musha Cay and Islands of Copperfield Bay”. Recunoscută de mulţi drept una dintre cele mai frumoase și spectaculoase destinaţii din lume, Musha Cay este paradisul suprem al insulelor. Situate în Exumas, Bahamas, aceste 11 insule private au peste 700 de acri de frumuseţe naturală luxuriantă, 40 de plaje cu nisip superbe și un banc de nisip lung de 2 mile – un adevărat paradis pe pământ. David a pregătit aventuri magice unice pentru oaspeţii insulei, cum ar fi: Dave Drive-in, unde un ecran gigant de argint „apare” pe plajă, un proiect personalizat de aventuri magice Treasure Hunt (Vânătoarea de Comori) și Secret Village (Satul Secret) - un sanctuar ascuns de maimuţe fermecate accesat doar prin intrarea aflată sub o statuie gigantică și călătorind apoi printr-un pasaj vechi, subteran.

> Proiectul Magia În 1982, Copperfield a fondat Proiectul Magia (Project Magic), un program de reabilitare care ajută pacienţii cu handicap să își recapete abilităţile de dexteritate pierdute sau deteriorate cu ajutorul magiei de prestidigitaţie ca metodă de fizio-terapie. Programul a fost acreditat de Asociaţia Americană de Terapie Ocupaţională, și este utilizat în peste 1100 de spitale din 30 de ţări din întreaga lume. Teatrul Hollywood, face parte din MGM Grand Hotel and Casino, și este gazda ultimului său spectacol de magie. Spectacolul lui Copperfield are 90 de minute și se intitulează “An Intimate Evening of Grand Illusion” (O Seară Intimă de Iluzie Grandioasă). Turneul a început în 2003 și în prezent se joacă în Las Vegas, în Statele Unite și acum în Australia unde Copperfield va efectua un turneu. 88 CASINO INSIDE NR. 37

• He’s the first living illusionist to be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame; • He was knighted by the French government; • He along with Steven Speilberg, Martin Scorsese and Colin Powell— received the Living Legend award from the United States Library of Congress; • He has been named Magician of the Century and Magician of the Millennium; • His face graces the postage stamps of six different countries, making him the only living magician to receive this honor; • He’s won over 21 Emmy awards for his groundbreaking television specials; • He holds 11 Guinness World Records and has sold more tickets than any other solo entertainer in history, with ticket sales in the billions—more than Frank Sinatra, more than Michael Jackson, more than Elvis; • Oprah Winfrey calls David Copperfield, „The greatest illusionist of our time”.

> Musha Cay and the Islands of Copperfield Bay Recently, Copperfield found a unique platform on which to create his newest wonders – “Musha Cay and The Islands of Copperfield Bay”. Recognized by many as the most beautiful and spectacular destination in the world, Musha Cay is the ultimate private island paradise. Located in the Exumas, Bahamas, these 11 private islands have over 700 acres of lush natural beauty, 40 sugar sand beaches and a 2 mile long sandbar – truly paradise on earth. David has been developing unique magical adventures for island guests including: Dave’s Drive-in, where a giant silver screen “appears” on the beach, a custom designed magical Treasure Hunt adventure, and the Secret Village - a hidden sanctuary of enchanted monkeys accessed only by entering beneath a giant rising statue and journeying through an ancient, underground passage.

> Project Magic In 1982, Copperfield founded Project Magic, a rehabilitation program to help disabled patients regain lost or damaged dexterity skills by using sleight-of-hand magic as a method of physical therapy. The program has been accredited by the American Occupational Therapy Association, and is in use in over 1100 hospitals throughout 30 countries worldwide. Hollywood Theatre, part of MGM Grand Hotel and Casino, it’s host to his last magic show. The Copperfield’s performance has 90 minutes and is named “An Intimate Evening of Grand Illusion”. The tour began in 2003 and currently is running in Las Vegas, around the United States and now Australia where Copperfield will be taking the tour.


BUCHAREST GAMBLING CENTER

Queen Casino - Calea Dorobanナ」ilor 5-7

Casino Bucharest - Hotel INTERCONTINENTAL, Bd. Bトネcescu 8

Platinum Casino - Calea Victoriei 63-81

Princess Casino - Blvd. Regina Elisabeta 13

Grand Casino-Marriott - Hotel Marriott, Calea 13 Septembrie 90

Merkur Casino - Blvd. Regina Elisabeta 3

Casino Metropolis - Hotel NOVOTEL, Calea Victoriei 37B

90 CASINO INSIDE NR. 37


NR. 37 CASINO INSIDE 91


office@pokerplayers.ro

office@bettinginside.ro

WWW.POKERPLAYERS.RO

WWW.BETTINGINSIDE.RO

Advansys d.o.o. Velika pot 20 5250 Solkan, Slovenija M: +386 41 345 373 T: +386 5 33 31 698 info@advansys.si www.advansys.si

Shalimar Gaming Hall Sos. Mihai Bravu Nr. 2, Bl. 60A, Sector 2, București Tel: 031 405 3019 031 405 3020 www.shalimarslots.ro

CASINO BUCHAREST HOTEL INTERCONTINENTAL Bd. Nicolae Bălcescu 4, Bucharest Sector 1 Email: concierge@casinobucharest.ro Casino Tel: +40 728 833828 Office Tel: +4021 312 2600 www.casinobucharest.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti, Calea 13 Septembrie 90, București, România Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808 marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel, Str. Episcopiei 1-3, București, România. Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11 hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

CREANGA DE AUR Restaurant - Gradină de vară - Salon evenimente

RESTAURANT CAFE LEFFE Str. Dr. Louis Pasteur, NR. 63 ,Sector 5, București , România Tel: +4 0726.731.663 office@cafe-leffe.ro www.cafe-leffe.ro

Bd. Hristo Botev nr. 25 tel: 0742.303.623 www.creangadeaur.eu

92 CASINO INSIDE NR. 37


OUR FRIENDS

DGL Pro s.r.l. Str. Crișul Alb, nr. 17, București, România Tel: (+40) 21 332.11.65 - (+40) 722.380.252 FAX: (+40) 21 332.30.73 office@digiel.com www.digiel.com

e-CASINO Galaţi, Str. Brăilei nr.169, bl.A1-A2 Galaţi, Str. Domnească, nr.17, bl.B Tel/: 0728871528 www.e-casino-galati.ro

Havana Casino Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, sector 3, București. Telefon: 021.313.98.23

Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Plaza România, Sector 6 Tel: 021 317 50 05 Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Tel.: 031 425 73 30

S.C. Max Bet S.R.L. București, Str. Bărăţiei nr. 31, sector 3, cod poștal 030195 Tel: +4021.323.21.74 /+4031.405.29.49 Fax: +4021.323.21.74/ +4031.405.29.50 www.maxbetgroup.com e-mail: office@ro.maxbetgroup.com

Adresa: Bd. Regina Elisabeta, nr 3, sector 3, Bucuresti Telefon: 021/71.11.432/Fax: 021/71.11.434 www.merkur-casino.ro

REVITAL Str. Donath, nr.162, 400331 Cluj-Napoca jud. Cluj, România Telefon: 0742-699.064 / 0264-581.800 www.infinitygames.ro

NR. 37 CASINO INSIDE 93


B-du Vasile Milea, nr.4, sector 6, București incinta Afi Palace Cotroceni, et. 1, MegaFun Area tel: 0747.11.44.44 office@blingbet.ro www.blingbet.ro

BAUM BET Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Sibiu, România Tel.: +40 269 865893 / Fax: +40 269 865379 E-mail: baum@baumbet.ro Web: www.baumbet.ro

NEWTON SLOTS Șos. Pipera Tunari 1/I, clădirea Admin, etaj 2

SC Royal Cash SRL Sema Parc - Ob.14C Splaiul Independenţei nr.319, sect.6, București, 060044 Tel: +4.0771.61.88.05 office@royalcash.ro www.royalcash.ro

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 Telefon/Fax 031 805 16 14 Mobil 0728528988

www.newtonslots.com

Calea 13 Septembrie nr. 128, Bloc P35, Scara 2, Parter, Ap. 37, Sector 5, București Tel: 0040 213203292 Fax: 0040 213203293 www.innogate.ro

Reprezentant pentru România al lui SlotLogic Str. Agatha Bârsescu, Nr 15b, et 1, biroul Nr 1, sector 3, București Tel: (+40) 770 974 698 Fax: (+4) 031 437 83 50 office@stormbet.ro

Reprezentant pentru România: STORMBET Str. Agatha Bârsescu nr. 15b, et. 1, biroul nr. 1, sector 3, București Vânzări și Suport: (+40) 0747270812, sales@stormbet.ro

Sales Manager: 0735.636.481

94 CASINO INSIDE NR. 37


OUR FRIENDS

S.C. BAUM S.R.L. Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Sibiu, România Tel./Fax: +40 269 865379 E-mail: baum@baumnet.com, david@baumgames.ro Web: www.baumgames.ro

PATIR DESIGN GmbH Baumbachstr. 5E 81245 Munich, GERMANY Tel.: +49 (0) 89 829 88 38 0 Fax: +49 (0) 89 829 88 38 29 info@patir.de www.patir.de

GameWorld București Mall Adresa: Complex București Mall, Calea Vitan, NR. 55-59, etaj 2, sect. 3, București

București, Str. ELIZEU, Nr. 24, Et.1,Ap. 2, Sector 1 Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42 GSM: 0744 244 604 E-mail: aopjnr@yahoo.com Website: www.aopjnr.ro

Tel: (021) 300.1000 Fax: (037) 230.0008 www.stanleybet.ro

Bulevardul Decebal nr.14 mezanin Telefon:(031) 431 34 20

ROMSLOT Asociatia Organizatorilor de Sloturi Str. Corvinilor nr. 6D, sector 6, cod 060772, Bucuresti Telefon: +40 (0) 21 315 8540 www.romslot.ro

PATRONATUL ORGANIZATORILOR DE PARIURI DIN ROMÂNIA Romanian Bookmakers B-dul G-ral Vasile Milea nr. 2P, et. 3, biroul nr. 2, sector 6, București Fax: 037 230 0008 Email: contact@romanianbookmakers.ro

NR. 37 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, district 3, Bucharest Tel: 0721.172.387 Fax: 021 - 320.41.70 E-mail: andutza7@yahoo.com

The Slot Academy +31653633036 - Lucien Wijsman Lucien@theslotacademy.com +31642807711 - Olga Balaeva Olga@ theslotacademy.com www.theslotacademy.com

Sonia Bodellini s.bodellini@riminifiera.it tel 0039 0541 744250 fax 0039 0541 744454 www.enada.it

Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria. www.balkangamingexpo.com. Email: info@balkangamingexpo.com Sales Manager: Nataliya Baevska Phone: +359 2 812 9 438; 481 Mobile: + 359 885 668 a687; + 359 885 880 518 E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; info@balkangamingexpo.com Web: www.balkangamingexpo.com

96 CASINO INSIDE NR. 37

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental, Blvd. N. Bălcescu 4, Bucharest 010051, România Tel: +40 (0)742 227466 Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

MEDIABLOC Adresa: Str. Theodor Sperantia, nr. 14, sector 3, București tel: 0722400055 rosu@mediabloc.eu www.mediabloc.eu

Leann Lee phone: +86-20-28967700 cell: +86 13424055045 Fax: +86 20 8257 9220 marketing8@grandeurhk.com http://zsgaf.com

Expo 24 Romania Strada Cornelia Nr. 10 Bucuresti, Romania T: 021 335 6681 F: 021 335 6680 M: 0788 00 81 00 contact@expo24.ro


Casino Inside 37  

Revista Casino Inside nr.37

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you