Issuu on Google+

Această broșură este destinată jurnaliștilor, bloggerilor, și tuturor celor care doresc să vorbească și să scrie corect despre lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi (LGBT). Compilare: Anastasia Danilova Angela Frolov La compilarea broșurii s-a folosit Ghidul pentru jurnaliști „Cum să ocolim folosirea discursului de ură împotriva lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor și transgenderilor”, autor Valerii Sazaev, Moscova 2013, (http://www.mhg.ru/files/2013/LGBTjurn.pdf ) __________________________ Broșura este publicată cu sprijinul financiar al Open Society Foundations.


CUPRINS


ÎNTRODUCERE.............................................................5 TERMINOLOGIE...........................................................7 GLOSAR.....................................................................18


INTRODUCERE


În ultimii ani, problemele LGBT sunt printre subiectele cu cel mai înalt rating și discuții controversate în spațiul mass-media, atât din Republica Moldova, cât și din societate în general. Persoanele LGBT sunt o parte a societății moldovenești, asta înseamnă că ei sunt ascultătorii, cititorii și publicul dumneavoastră, care merită să fie tratați cu respect și în mod egal cu alți cetățeni ai Republicii Moldova. Conform recomandărilor elaborate de către Consiliul de Presă din Republica Moldova, reprezentanții diferitor instituții media ar trebui să se abțină de la utilizarea terminologiei discriminatorii în cadrul materialelor elaborate. Broșura dată a fost concepută cu scopul de a ajuta reprezentanții mass-media să evite folosirea unui vocabular ofensator sau incorect în spațiul mediatic, precum și să contribuie la îmbunătățirea abordării lor profesionale în reflectarea subiectelor despre LGBT.

5


TERMINOLOGIA


CORECT: HOMOSEXUALITATE, ORIENTARE HOMOSEXUALĂ, BISEXUALITATE, ORIENTARE BISEXUALĂ – aceștia sunt termenii corecți pentru a denumi orientarea sexuală a unei persoane.

OFENSATOR: HOMOSEXUALISM – sufixul –ism oferă cuvântului un caracter ofensator, fiindcă termenul „homosexualism” mult timp a fost utilizat în calitate de diagnoză medicală. Homosexualitatea a încetat să fie considerată o boală din data de 17 mai 1990, când Organizația Mondială a Sănătății a exclus homosexualitatea din Clasificarea Internațională a Maladiilor. ORIENTARE SEXUALĂ NETRADIȚIONALĂ – homosexualitatea și bisexualitatea au existat în toate timpurile și în toate culturile, asta înseamnă că ele sunt la fel de tradiționale ca și heterosexualitatea.

7


CORECT: HOMOSEXUALI, GAY, LESBIENE – aceștia sunt termenii corecți pentru a defini persoanele homosexuale (femei și bărbați).

OFENSATOR: MINORITĂȚI SEXUALE – acest termen are două neajunsuri. În primul rând, el pune accentul pe sexualitatea lesbienelor, gay-lor și bisexualilor, atunci când se pune problema discriminării lor și lipsa protecției din partea legii. În al doilea rând, cuvântul „minorități” creează senzația de ceva mic, neimportant, minor, nedemn de atenție. De aceea, cel mai bine este să folosiți termenul „comunitatea LGBT” sau „LGBT”. HOMOSEXUALIȘTI – sufixul –ist este asociat cu diagnosticul medical care a existat înainte de „homosexualism”, în momentul de față, poartă un caracter ofensator.

8


ALBAȘTRI, ROZ – aceste cuvinte cu un puternic sens subcultural, au o nuanță pronunțată de conversație familiară. Sunt folosite sau într-un context ironic sau cu trimiteri la realitățile Uniunii Sovietice, unde aceste cuvinte erau folosite de către gay-ii și lesbienele sovietice pentru a se auto-identifica. PIDOR, PEDIC, GOMIC, PEDERAST, SODOMIT – aceste cuvinte, la fel ca și limbajul ofensator în adresa altor grupuri, nu pot fi folosite de mass-media, cu excepția citatelor directe, care sunt scrise în ghilimele. Este de dorit ca mass-media să nu folosească un astfel de vocabular direct, dar să înlocuiască cu „persoana a folosit un limbaj peiorativ și abuziv în adresa LGBT”. BOLNAV, PERVERS, DEVIANT, PERVERT – homosexualitatea și bisexualitatea nu sunt boli, de aceea, aceste cuvinte trebuie să fie excluse. Dacă aceste cuvinte sunt într-un citat, trebuie să fie scrise în ghilimele.

9


CORECT: RELAȚII HOMOSEXUALE / RELAȚII, CUPLURI HOMOSEXUALE / CUPLURI DE ACELAȘI SEX / CUPLURI, FAMILII DE ACELAȘI SEX/ FAMILII – aceștia sunt termenii corecți pentru a se referi la relațiile homosexuale. În acele cazuri în care este posibil, nu trebuie să evidențiați cuplurile sau familiile homosexuale, cum nu se face în cazul cuplurilor sau familiilor heterosexuale. Publicul dumneavoastră va putea să deosebească sexul și orientarea sexuală a persoanelor chiar și după prenumele folosite.

OFENSATOR: RELAȚII SEXUALE NETRADIȚIONALE, CUPLURI NETRADIȚIONALE, FAMILII NETRADIȚIONALE – adjectivul „netradițional” nu definește orientarea sexuală a unui om, fiindcă toate cele trei orientări sexuale (homosexuală, bisexuală și heterosexuală) sunt echivalent tradiționale pentru toate societățile.

10


PREFERINȚE SEXUALE – de obicei, se utilizează cu scopul de a demonstra că homo- sau bisexualitatea sunt un rezultat al unei alegeri libere, de aceea, pot fi „lecuite” sau „schimbate” după propria decizie. Termenul corect și precis este „orientare sexuală”. MOD DE VIAȚĂ HOMOSEXUAL – aceasta este o noțiune speculativă, folosită de propaganda homofobă cu scopul de a denigra persoanele gay, lesbiene și bisexuale. Deoarece nu este stabilit pentru toți „un mod de viață heterosexual”, la fel nu există și „un mod de viață homosexual”. Persoanele gay, lesbiene, bisexuale se deosebesc între ele prin sex, gen, vârstă, educație, profesie, hobby-uri și multe alte caracteristici, care formează diverse stiluri de viață. Sintagma „mod de viață homosexual” este folosit cu scopul de a denigra oamenii și presupune că, orientarea lor sexuală este rezultatul liberei alegeri, iar asta înseamnă că poate fi „tratată” sau în mod conștient schimbată. În materialele despre familiile de același sex, niciodată nu scrieți în ghilimele cuvintele „CĂSNICIE”, „FAMILIE”, „PĂRINȚI”, „MAME”, „TAȚI”.

11


Alegeți ilustrații relevante. Este categoric inacceptabil ca materialele despre acțiunile publice, ținute în Republica Moldova, să fie însoțite de ilustrații de la paradele gay occidentale. Și dacă vorbim despre trecut, atunci nu trebuie să vă străduiți să șocați telespectatorii sau cititorii cu imagini exclusiv ale participanților mai exotici; la toate aceste manifestații participă politicieni, cupluri și familii cu copii, reprezentanții comunităților religioase, polițiști, medici, învățători ș.a.

Este insultător să folosiți cuvântul „NORMALI” cu privire la orientarea heterosexuală, sugerând că non-heterosexualitatea (homosexualitatea, bisexualitatea) ar fi anormală. Tot ceea ce există în natură este normă, iar diverse orientări sexuale și identități de gen sunt variante ale normei.

Este jignitoare asocierea persoanelor LGBT cu pedofilia, abuzul față de copii, violența sexuală, zoofilia, incestul și promiscuitatea. Homo-, bisexualitatea sau transsexualitatea nu sunt nicidecum legate cu pedofilia, abuzul față de copii, violența sexuală, zoofilia, incestul sau promiscuitatea. Astfel de generalizări sunt deseori folosite de către homofobii și transfobii extremiști cu scopul de a denigra persoanele LGBT și a arăta că ei sunt o amenințare pentru societate, familii și copii. 12


CORECT: „DREPTURI EGALE, EGALITATE ÎN DREPTURI”.

OFENSATOR: „DREPTURI SPECIALE” – homofobii și transfobii extremiști deseori spun că „minoritățile sexuale cer pentru ele drepturi speciale”, chiar dacă, de fapt, este vorba despre prevederile legale că persoanele LGBT nu trebuie să fie discriminate, adică, ele ar trebui să aibă aceleași drepturi ca și celelalte ființe umane, inclusiv dreptul la căsătorie, spre exemplu.

În comunicările privind crimele în care reprezentanții LGBT acționează în calitate de inculpați sau victime, cântăriți cu grijă cât de necesar este să precizați orientarea sexuală sau identitatea de gen a persoanelor pomenite în materialul de presă. Vă rugăm să fiți cât mai preciși/precise posibil atunci când reflectați infracțiunile/crimele bazate pe ură homofobă sau transfobă. În mod regretabil, organele de drept nu depun suficient efort pentru a investiga actele ilegale, în care infractorul a adus prejudiciu victimei pe motiv de orientare sexuală. Atenția din partea mass-media, reflectarea corectă și exactă a faptelor ar putea influența organele de drept ca ele să investigheze aceste cazuri cu responsabilitate maximă. 13


CORECT: „DIRECTORUL ORGANIZAȚIEI”, „REPREZENTANTUL ORGANIZAȚIEI”, Ș.A. – în conformitate cu ceea ce este indicat, de exemplu, într-un comunicat de presă.

GREȘIT: „LIDERUL COMUNITĂȚII LGBT” – comunitatea LGBT nu are nici lider, nici director, nici „gay-ul principal”, spre deosebire de organizația LGBT. Nu trebuie să încurcați prima cu a doua. VĂ RUGĂM, RESPECTAȚI CU PRECIZIE DENUMIREA ORGANIZAȚIEI LGBT, REPREZENTANȚII CĂREIA ÎI CITAȚI. EVITAȚI GENERALIZĂRILE – organizațiile LGBT acționează doar din numele propriu, și nu din numele tuturor LGBT, de aceea, este CATEGORIC INACCEPTABIL să expuneți părerea unui reprezentant al unei organizații ca fiind din partea întregii comunități LGBT (de exemplu: „gayii cer…”).

14


CORECT:

TRANSGENDERI, PERSOANĂ TRANSGEN, FEMEIE TRANSGEN, BĂRBAT TRANSGEN.

OFENSATOR: „EL-EA”, „EA-EL”, „FEMEIE-BĂRBAT”, „ASTA”, „ACEASTA” – Aceste cuvinte dezumanizează persoanele transsexuale, este absolut inadmisibil să fie folosite. ATUNCI CÂND DESCRIEȚI PERSOANELE TRANSGENDER, VĂ RUGĂM, FOLOSIȚI TERMENII CORECȚI PENTRU A DESCRIE IDENTITATEA LOR GENDER. Spre exemplu, despre o persoană care s-a născut bărbat și face o tranziție, pentru a deveni fizic femeie, este corect să scrieți - femeie transsexuală, iar despre o persoană care s-a născut femeie și face o tranziție, pentru a deveni fizic bărbat - bărbat transsexual. EVITAȚI CONFUZIILE ÎN PRONUME ATUNCI CÂND DESCRIEȚI ISTORIA PERSOANELOR TRANSSEXUALE PÎNĂ LA TRANZIȚIA LOR. Cel mai bine, este să spuneți istoria persoanelor transsexuale din poziția în care se află la momentul dat, ceea ce va permite să evitați confuziile și, posibil, folosirea nerespectuoasă și incorectă a prenumelor. 15


CORECT: TRANZIȚIE

PROBLEMATIC: SCHIMBAREA SEXULUI, ÎNAINTE DE OPERAȚIE, DUPĂ OPERAȚIE. Evitați supraaccentuarea problemelor chirurgicale și medicale sau discutarea procesului de tranziție, atunci când vorbiți cu/despre persoane transsexuale. ABSOLUT ÎNTOTDEAUNA TREBUIE SĂ UTILIZAȚI ACEL NUME, PE CARE ȘI L-A ALES PERSOANA TRANSSEXUALĂ. Din păcate, persoanele transsexuale, din diferite motive, nu întotdeauna își pot permite o schimbare de nume legală. Cu toate acestea, ele trebuie să fie prezentate în conformitate cu alegerea lor: este necesar să respectați acel nume, pe care și l-au ales. Atunci când este posibil, întrebați persoanele transsexuale care pronume ar dori ele să fie utilizat când se vorbește despre ei/ele. În cazul în care, din anumite motive, este imposibil să adresați unei persoane transsexuale întrebarea ce prenume preferă, folosiți prenumele care este în concordanță cu expresia de gen. Spre exemplu: dacă persoana poartă rochie și folosește prenumele Ana, atunci va fi corect un pronume de sex feminin. Este absolut deplasat să scrieți în ghilimele numele sau prenumele care este în concordanță cu expresia de gen și cu identitatea gender a unei persoane transgender. 16


GLOSAR


AUTING – divulgarea publică a informației personale privind orientarea sexuală sau identitatea gender a unui om împotriva dorinței și acordului său, nu este un coming-out voluntar. BIFOBIE – atitudine părtinitoare față de persoanele bisexuale, care se bazează pe mituri, stereotipuri sau lipsa unei informații veridice. Cel mai răspîndit mit bifob este acela că oamenii bisexuali sunt libertini din punct de vedere sexual, imorali și sunt principalii distribuitori de boli cu transmitere sexuală. BISEXUAL(Ă) – (pl. bisexuali, bisexuale, oameni bisexuali) – persoană care, fizic, romantic, emoțional este atrasă de femei și bărbați. COMING OUT – (engl. coming out – divulgare, ieșire) – direct „ieșire la exterior”, înseamnă procesul de divulgare voluntară de către o persoană a orientării homo-, bisexuale sau a transsexualității proprii, oamenilor din jurul său. Procesul începe cu aceea că persoana se acceptă pe sine însăși, așa cum este, și durează toată viața, fiindcă un coming out poate fi făcut în fața fiecărei noi cunoștințe. COMPORTAMENT SEXUAL – o metodă prin care oamenii își exprimă sexualitatea lor. Comportamentul sexual se deosebește de orientarea sexuală și nu întotdeauna îi corespunde. Un om cu orientare homosexuală poate să arate un comportament heterosexual (de exemplu: un gay se căsătorește cu o femeie cu scopul de a evita stigmatizarea societății) și invers – un om cu orientare heterosexuală poate să demonstreze un comportament homosexual (de exemplu: sex cu persoane de același sex în penitenciare sau armată). CORECȚIA CHIRURGICALĂ A CORPULUI – una din etapele tranziției. Este incorect să vorbiți despre o „înlocuire de sex” sau „schimbare de sex”, fiindcă este vorba despre aducerea la un întreg a identității de gen și a structurii anatomice a corpului. Doar – „corecția corpului”. Nu toți transgenderii doresc să-și facă operații chirurgicale. Multe operații sunt costisitoare și, în general, pot fi inaccesibile pe teritoriul Republicii Moldova. Jurnaliștii ar trebui să evite supraaccentuarea atenției asupra corecției chirurgicale a corpului în procesul de tranziție. Este absolut inacceptabil să puneți întrebări cu privire la numărul de operații efectuate sau alte informații personale despre sănătate, așa cum, de regulă, nu întrebăm dacă cuiva i s-au tăiat apendicita sau amigdalele. DESCHIS CA GAY, BISEXUAL, DESCHIS CA LESBIANĂ, BISEXUALĂ – persoană care în mod deschis se identifică corespunzător în viața privată, publică sau profesională. 18


DISCRIMINRAE PE CRITERIUL DE ORIENTARE SEXUALĂ ȘI IDENTITATE DE GEN – orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe orientarea sexuală sau identitatea de gen, care are ca scop sau consecință umilirea sau afectarea dreptului la egalitate în fața legii sau protecția egală din partea legii, ori recunoașterea, folosirea, exercitarea în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. EXPRIMARE DE GEN – este o modalitate prin care o persoană își manifestă identitatea de gen prin comportament, modul de a se îmbrăca, coafură, voce sau caracteristici ale corpului. GAY – (gay) – bărbat homosexual, care își recunoaște orientarea sexuală. În limba engleză este folosit uneori și pentru femei. GENDER – gen social, roluri determinate social, identități și sfere de activitate ale femeilor și bărbaților care nu sunt dependente de diferențele de sex biologice, ci de organizarea socială a societății. HETERONORMATIVITATE – model social, în care căsătoria este posibilă numai în formatul „bărbat-femeie” și în care modelul heterosexual este prescris în mod obligatoriu tuturor oamenilor de către societate și stat. HETEROSEXISM – ideologie bazată pe prejudecăți împotriva diversității sexuale și de gen, care afirmă că singura orientare sexuală naturală și acceptabilă pentru toți oamenii, un model de comportament și de identitate este heterosexualitatea. HOMOFOBIE – emoții negative necontrolate (frică, repulsie, furie, etc.) față de lesbiene și gay. Într-un sens mai larg – toate manifestările de atitudine negativă (ură sau ostilitate, agresivitate), de cele mai multe ori, față de reprezentanții întregii comunități LGBT. HOMOSEXUALI, PERSOANE HOMOSEXUALE – termen colectiv pentru a se referi la persoanele gay și lesbiene, care din punct de vedere fizic, romantic și/sau emoțional sunt atrași de persoane de același sex. IDENTITATEA DE GEN - Identitatea de gen este înţeleasă ca referindu-se la percepția intimă şi personală asupra propriului gen al fiecărei persoane, care corespunde sau nu sexului acordat la naştere, inclusiv perceperea corpului său (care poate presupune, dacă este liber consimţită, modificarea aspectului sau funcţiilor corpului prin metode 19


medicale, chirurgicale sau alte metode), şi alte exprimări ale genului, inclusiv prin îmbrăcăminte, vorbire, conduită. INTERSEXUALITATE – combinație de structuri anatomice de sex masculin și feminin într-o singură persoană, din această cauză el/ea nu poate fi identificat/ă în mod clar ca fiind femeie sau bărbat. De obicei, la naștere, acestor copii li se face o operație pentru a le aduce organele genitale în conformitate cu tipul genital feminin. Cu toate acestea, în prezent această practică este discutabilă, deoarece oamenii intersexuali maturi se opun ei. Anterior, pentru persoanele intersexuale era folosit conceptul de „hermafrodit”, acum termenul este recunoscut ca fiind incorect. LESBIANĂ – (pl. lesbiene) – femeie homosexuală, care își recunoaște orientarea sexuală. LGBT – abreviere de la cuvintele „lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi”, este folosit ca un termen generic. ORIENTARE SEXUALĂ – una dintre componentele sexualității umane, definită ca o atracție emoțională, romantică, sexuală și erotică (senzuală) relativ stabilă a individului față de alte persoane de un anumit sex. Organizația Mondială a Sănătății distinge trei tipuri de orientări sexuale, care sunt recunoscute ca norme: a) Homosexualitatea – atracție pentru persoane de același sex; b) Bisexualitatea – atracție pentru persoane de același sex, dar și de cel opus; c) Heterosexualitatea – atracție pentru persoane de sex opus; Orientarea sexuală și identitatea gender nu sunt legate una de alta. Persoanele transgender pot fi heterosexuali, lesbiene, gay, bisexuali. Spre exemplu: o persoană care s-a născut cu caracteristicile sexului masculin, însă se simte femeie (MtF) și este atrasă de bărbați , va fi o femeie heterosexuală; un om care s-a născut cu caracteristicile sexului masculin, însă se simte femeie (MtF) și este atrasă de femei, va fi lesbiană. QUEER – (engl. queer – straniu, ciudat) – termen folosit pentru a denumi orice comportament care nu corespunde modelului tradițional patriarhal de conduită și identitate. Este folosit de mulți activiști occidentali ca auto-denumire. 20


SEX BIOLOGIC– set de caracteristici biologice, pe baza cărora persoanei i se atribuie genul feminin sau masculin sau este definit ca o persoană intersex. TRANSFOBIE – termen utilizat pentru definirea diferitor tipuri de dezgust, ură sau aversiune față de fenomenul transsexualității și transgender. Transfobia ia adesea forma refuzului de a recunoaște dreptul omului de a-și exprima identitatea de gen. Indiferent dacă exprimarea transfobiei este intenționată sau nu, transfobia poate avea consecințe grave pentru cei/cele împotriva cărora este îndreptată. TRANSGENDERI, PERSOANE TRANSGEN – termen colectiv pentru persoanele a căror identitate de gen nu se potrivește cu sexul biologic de la naștere. Acest termen poate include: transsexualii, travestiții și alte persoane cu diverse variaţii de gen. TRANSSEXUALI, PERSOANE TRANSSEXUALE – oameni, care simt în mod constant că aparțin sexului opus celui anatomic. Dacă vorbim despre transsexualii MtF (male-to-female), atunci tranziția se face din genul masculin anatomic în feminin; și FtM (female-to-male), atunci tranziția se face din genul feminin anatomic în masculin. TRANZIȚIE (engl. transition) – procesul de transformare a corpului în conformitate cu identitatea de gen. Include mai multe etape diferite, inclusiv terapie hormonală și schimbarea documentelor, de asemenea, poate include și operație/operații de corectare a sexului anatomic. TRAVESTIȚI – oameni care, uneori preferă să îmbrace haine caracteristice reprezentanților sexului opus. Ei/ele se simt confortabil cu sexul cu care s-au născut și nu doresc să-l schimbe. Nu se poate de utilizat termenul „travestit” pentru cei care trăiesc în mod constant viața unui reprezentant al altui gen (cu operație sau fără ea) sau dorește să facă asta în viitor. Exprimarea gender prin haine nu este legată în nici un fel de orientarea sexuală. TULBURARE DE IDENTITATE DE GEN – diagnoză, care este pusă transsexualilor și altor persoane cu diverse variaţii de gen. Termenul este adesea perceput ca fiind ofensator, deoarece marchează astfel de stare ca fiind o „tulburare”. În prezent, printre activiștii pentru drepturile transsexualilor și în unele cercuri științifice, se vorbește despre înlocuirea terminologiei depășite cu una nouă, mai progresivă, precum și posibilitatea de a exclude acest diagnostic din Clasificarea Internațională a Maladiilor. 21


TERMENI ȘI CONCEPTE REFERITOARE LA ACTIVISMUL LGBT ADVOCACY (engl. advocacy) – direct „acțiuni îndreptate spre protejarea intereselor publice”; strategie îndreptată spre protecția și promovarea intereselor comunității LGBT, asigurarea egalității în drepturi în toate sferele vieții și protecția împotriva discriminării pe bază de orientare sexuală și identitate de gen. COMUNITATE LGBT – o grupă de oameni cu frontiere vagi, uniți prin faptul că orientarea lor sexuală și / sau expresia de gen nu se încadrează în modelul heteronormativității lumii și în matricea culturală heterosexistă. CRIME MOTIVATE DE URĂ îndreptate împotriva LGBT – infracțiuni comise din motive de homofobie sau transfobie. Infracțiunile motivate de ură includ: intimidare, amenințări, pagube materiale, atacuri, crime sau orice alte infracțiuni, atunci când victima, locul sau ținta infracțiunii sunt alese din cauza unei conexiuni reale sau presupusă: atașament, susținere, membru sau afiliere la un grup LGBT. Suspiciunea că motivul criminalului este orientarea sexuală și/sau identitatea gender a victimei, trebuie să fie justificată. DREPTURI EGALE, DREPTURILE PERSOANELOR LGBT – este vorba despre drepturile universale ale omului, înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului, cum ar fi dreptul la viață, protecție împotriva crimelor motivate de ură, dreptul la căsătorie, interzicerea discriminării în ocuparea forței de muncă, educație, cultură, locuință, etc. HOMOFOBIE ȘI TRANSFOBIE INSTITUȚIONALIZATĂ – discriminarea persoanelor pe motiv de orientare sexuală și / sau identitate de gen, normativ stabilită la nivelul instituțiilor publice, bisericii, mass-media, etc. HOMOFOBIE ȘI TRANSFOBIE LA NIVEL DE STAT / HOMOFOBIE ȘI TRANSFOBIE MENȚINUTĂ DE STAT – susținerea homofobiei și transfobiei la nivel de stat prin incriminarea homosexualității și transsexualității, susținerea legilor care restricționează drepturile LGBT, aprobarea tacită a discursurilor de ură împotriva LGBT susținute de către oficialii guvernamentali. INCIDENTE MOTIVATE DE URĂ – incidente, acțiuni sau demonstrări ale intoleranței, înfăptuite pe motiv discriminatoriu, care nu sunt 22


tratate ca crime/infracțiuni/contravenții motivate de ură din cauza insuficienței de dovezi la proces, care ar demonstra înfăptuirea actului ilicit cu prezența motivului discriminatoriu, sau pentru că anume fapta poate să nu fie considerată un act penal în conformitate cu legislația națională. LGBT PRIDE-PARADĂ (engl. LGBT Pride Parade) – manifestație dedicată culturii LGBT și care proclamă necesitatea de a asigura drepturi egale pentru toți, indiferent de orientare sexuală și identitate de gen. Inițial, paradele LGBT erau organizate în ultima sîmbătă a lunii iunie, în memoria revoltei reprezentanților comunității LGBT din New-York din anul 1969, cunoscută ca „revoltele din Stonewall” și numite „Christopher Street”, „Marșul de eliberare al gay-lor”, etc. De obicei, anume procesiunea stradală se petrece într-o zi liberă și încheie prin sine o săptămînă sau o lună de diverse activități educative, culturale, sportive, de caritate și alte feluri de evenimente. MIȘCARE LGBT – mișcare pentru drepturile lesbienelor, gay-lor, persoanelor bisexuale și transgender, îndreptată spre obținerea schimbărilor în lege și societate cu scopul de a asigura drepturi egale pentru LGBT, pentru a eradica homonegativismul, homofobia și transfobia, precum și de a obține o mai mare integrare a persoanelor LGBT în societate. MÂNDRIE LGBT, DEMNITATE LGBT – concept care proclamă respectul de sine ca fiind un aspect cheie al identității LGBT. În acest caz, respectul de sine se opune stigmatizării și marginalizării LGBT, la care ei sunt supuși într-o societate homofobă, transfobă și heterosexistă. „Să fii gay/transgender este o rușine” – proclamă homofobii și transfobii extremiști, în contrapondere vine conceptul de mîndrie LGBT care afirmă că, să fii LGBT nu este o rușine, că orientarea sexuală și identitatea gender nu fac o persoană mai bună sau mai rea, că LGBT pot fi mândri că au supraviețuit într-un mediu homofob și transfob. PROPAGANDA HOMOFOBIEI ȘI / SAU TRANSFOBIEI – este o activitate socio-politică organizată (declarații, comportament, acțiuni, evenimente publice), bazată pe exprimarea atitudinii negative și intoleranței față de homosexualitate și transsexualitate, efectuată cu scopul de a răspândi o ideologie bazată pe norme anti-homosexuale și anti-transgender, precum și pe condamnarea, stigmatizarea sau discriminarea persoanelor LGBT.

23


PROPAGANDA HOMOSEXUALISMULUI – expresia este folosită de către activiștii homofobi pentru a crea o concepție pervertită asupra scopurilor și obiectivelor mișcării LGBT, care, se presupune, doresc ca toți, în special minorii, să devină homosexuali. Homosexualitatea nu reprezintă o idee, învățătură sau un sistem de valori, etc., nu este ceva ce poate fi promovat. Este o trăsătură de personalitate, care se manifestă împotriva voinței individului. În mass-media, acest concept trebuie să fie scris în ghilimele sau să fie însoțit de expresia „așa numita”. ȘANSE EGALE – asigurarea practică a condițiilor egale pentru realizarea drepturilor și libertăților omului și cetățeanului în conformitate cu Constituție și legile statului, precum și cu principiile și normele dreptului internațional, general acceptate, indiferent de orientarea sexuală și/sau identitatea de gen.

24


Cum se vorbește și se scrie corect despre gay, lesbiene, bisexuali și transgender