Page 1

Een optioneel component voor IDEA — Data Analyse Software dat uw auditing effectiviteit en efficiÍntie verbetert


IDEA Smart Analyzer is een verzameling standaard audit controles en rapporten die iedere auditor met minimale oefening kan uitvoeren. Gemakkelijk te Gebruiken, Gemakkelijk te Implementeren

Scherm 1

Met deze IDEA component bespaart u veel tijd en moeite voor het maken van standaard controle routines. De IDEA Smart Analyzer wordt binnen IDEA geïnstalleerd met volledige online help en dialoogvensters die gemakkelijk te volgen zijn. Hierdoor is het eenvoudig in te zetten binnen uw bedrijf of audit afdeling. IDEA Smart Analyzer kan voor elke audit afspraak worden gebruikt en de audit kwaliteit en consistentie verbeteren, zodat u voldoet aan de huidige audit standards, inclusief normen die gerelateerd zijn aan fraude zoals SAS 99.

Een Eenvoudig Proces Het gebruiken van IDEA Smart Analyzer is een eenvoudig proces dat bestaat uit vier stappen. Stap 1:

Importeer de gegevensbestanden van cliënten met een van de vele voorgedefinieerde formaten van IDEA of gebruik de Import Assistent om u door het proces te laten begeleiden. U kunt ook Report Reader van IDEA gebruiken om gegevens te importeren vanuit printbestanden of Adobe PDF. Stap 2:

Selecteer de controles die u wilt uitvoeren. IDEA Smart Analyzer identificeert op slimme wijze de tags die vereist zijn om de geselecteerde testen uit te voeren (Scherm 1). Stap 3:

Voorzie de gegevens van een tag middels de intuïtieve interface van IDEA Smart Analyzer. Het kan voorkomen dat u wordt gevraagd naar additionele informatie zoals datum bereik (Scherm 2). Stap 4:

Druk op OK en bekijk de resultaten in het uitklapvenster Conclusies (Scherm 3).

Scherm 2


Scherm 3

IDEA Smart Analyzer Biedt een uitgebreide set audit controles voor grootboek administratie, debiteuren, voorraad, vaste activa en crediteuren. Als abonnee van IDEA Smart Analyzer ontvangt u automatisch regelmatig nieuwe controles, ook voor nieuwe controle gebieden. Suggesties voor nieuwe controles kunt u doorgeven aan smartanalyzer@caseware-idea.com. Het CaseWare IDEA ontwikkelingsteam kan indien gewenst maatwerk leveren voor een aangepaste versie voor uw bedrijf of afdeling (Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden).

IDEA Smart Analyzer is geschikt voor XBRL-GL. CaseWare is onderdeel van het XBRL consortium.

Wat Biedt IDEA Smart Analyzer Grootboek administratie controles • Identificatie van de volgende journaalposten: — Niet-sluitende journaalposten — Dubbele journaalposten — Ontbrekende journaalposten — In weekeinden, op specifieke datums of tijden geboekt • Rapporten en samenvattingen op: — Gebruiker — Rekeningcombinaties — Journaalposten met grote bedragen — Journaalposten met afgeronde bedragen — Journaalposten met bedragen die eindigen op 999 — Journaalposten met specifieke opmerkingen — Rekeningnummer — Periode of bron — Rekeningsaldi per bron en periode

Debiteuren sub-administratie controles • Ouderdom op vervaldatum of factuurdatum • Rekeningen met saldi of transacties welke de kredietlimiet overschrijden • Rekeningen met credit saldi • Transacties rondom een datum bereik • Dubbele transacties • Debiteuren Transactie Overzicht Crediteuren sub-administratie controles • Ouderdom op factuurdatum • Dubbele facturen of betalingen • Crediteuren met netto debet saldo • Crediteuren rekeningen met saldi of transacties welke de kredietlimiet overschrijden • Crediteuren Transactie Overzicht • Facturen Zonder Inkooporder • In Weekeinden, op Specifieke Datums of Tijden Geboekt • Transacties Getotaliseerd per Gebruiker • Transacties met Afgeronde Bedragen • Dubbele Velden Zoeken

Vaste Activa Controles • Toevoegingen Vaste Activa • Overzicht Activa Categorie • Lineaire Afschrijving Herberekenen • Degressieve Afschrijving Herberekenen • Afschrijving Overschrijdt Kosten • Dubbele Velden Zoeken Voorraad controles • Ouderdom op Ontvangstdatum • Voorraadsaldo Herberekenen • Voorraad Omzetsnelheid Berekenen • Eenheid Omzet Ratio Berekenen • Nul of Negatieve Eenheidskosten • Negatieve Hoeveelheid op Voorraad • Voorraad Locatie Overzicht • Grote Voorraadbedragen • Voorraad Ontvangen Rondom een Opgegeven Datum • Laatste Verkoopprijs Lager dan Eenheidskosten • Verkoopprijs Vergelijken met Eenheidskosten • Dubbele Velden Zoeken


Wat heeft u nodig om aan de slag te kunnen gaan? IDEA Smart Analyzer is een optioneel component voor IDEA Versie 8. U behoort een IDEA Smart Analyzer licentie voor alle IDEA gebruikers binnen uw bedrijf of afdeling aan te schaffen.

Download een gratis evaluatie versie voor 60 dagen op www.caseware-idea.com/smartanalyzer. U heeft hiervoor een geldige IDEA Support Account nodig

www.caseware-idea.com

CaseWare IDEA B.V. Eemnesserweg 44 3741 GB Baarn Nederland Telefoon: +31 (0) 35 528 04 50 Fax: +31 (0) 35 528 04 59 Email (informatie): salesbv@caseware.com www.caseware-idea.nl IDEA is a registered trademark of CaseWare International Inc.

CaseWare IDEA Inc. is een softwareontwikkelings en -marketing organisatie, met kantoren in Toronto en Ottawa, Canada, eigen vestigingen in Nederland en China en distributie partners die in totaal meer dan 90 landen bedienen.

Smart Analyzer  
Smart Analyzer  

Smart Analyzer voor IDEA

Advertisement