Page 1

Invulling geven aan een nieuwe richting

Prestatieverslag 2013 Woonbron Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse


Inhoud

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 7

Voorwoord

Woonbron als dienstverlener

Woonbron als maatschappelijk ondernemer

Pagina 15

Pagina 21

Woonbron als vermogensbeheerder

Feiten & Cijfers


Voorwoord

Beste Lezer, Voor u ligt het prestatieverslag van Woonbron Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse. Hierin kijken we voor het eerst als één regio terug op onze prestaties in 2013. Het afgelopen jaar was een jaar waarin we in onze interne organisatie grote veranderingen hebben gerealiseerd en de contouren voor de nieuwe regio definitief vorm hebben gekregen. Desondanks hebben we met z’n allen, samen met onze partners in de wijken, ook in 2013 weer bijzondere en mooie resultaten neer gezet. Zo hebben we 94 woonstudio’s op de Campus in Hoogvliet in een paar maanden vrijwel allemaal verhuurd. De grote belangstelling voor de woonstudio’s liet zien dat er onder jongeren in Hoogvliet en omgeving een grote behoefte is aan betaalbare, zelfstandige woonruimte. We zijn blij te constateren dat het woongebouw duidelijk in deze vraag voorziet. Samen met de partners in dit project werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat de Campus een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in het gebied blijft leveren.

“We kunnen in 2014 weer vooruit kijken en plannen maken voor de meest kwetsbare gebieden waar wij bezit hebben”

2013 onze rol als uitvoerder van de grondexploitatie op Heijplaat opnieuw tegen het licht. Woonbron staat nog steeds onverkort achter de maatschappelijke relevantie van de voorgenomen ontwikkelingen op Heijplaat. Echter, onze rol zullen we anders moeten invullen.

In Spijkenisse hebben we vorig jaar een belangrijke samenwerking ondertekend om de leefbaarheid en het imago van Spijkenisse Zuidwest te verbeteren. Samen met de gemeente Spijkenisse en corporaties Maasdelta en de Leeuw van Putten investeert Woonbron de komende vijf jaar € 500.000 in het gebied Spijkenisse Zuidwest. De eerste projecten zijn inmiddels van start gegaan en dat belooft veel voor de komende jaren. De maatregelen vanuit de politiek leggen nog steeds een grote druk op onze financiën. Dit maakt dat we soms andere keuzes moeten maken dan we eigenlijk zouden willen. Zo houden we eind

Gelukkig is er eind van 2013 een einde gekomen aan de investeringspauze die Woonbron, in afwachting van de besluitvorming in den Haag, had ingelast. Dat betekent dat we in 2014 weer vooruit kunnen kijken en plannen kunnen maken voor de meest kwetsbare gebieden waar wij bezit hebben. Bijvoorbeeld Oudeland in Hoogvliet en Waterland in Spijkenisse. Heeft u na het lezen van dit verslag nog vragen of suggesties? Aarzel niet en laat het mij weten!

Marieke Kolsteeg directeur

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

1


Woonbron als dienstverlener Woonbron richt zich in de eerste plaats op mensen met een inkomen onder € 34.085. Daarnaast bedient Woonbron ook middeninkomens, merendeels via verkoop. De belangrijkste drijfveer in de klantbediening is om woonplezier bij bewoners mogelijk te maken. Door Te Woon is veel verkocht en is het beheer van gemengde complexen en wijken intussen de standaard geworden. Via de methodiek van bewonersparticipatie in VvE’s worden ook de huurderbelangen binnen de gemengde complexen gewaarborgd.

Succesbepalende factoren

• Onze bewoners wonen met plezier • Onze dienstverlening is goed • Het aandeel eigenaren in onze complexen stijgt • Nieuwe bewoners passen bij het woonmilieu • Onze dienstverlening ontsluiten wij digitaal Klantwaardering Aan de basis van klantwaardering ligt goede dienstverlening ten grondslag. Woonbron meet periodiek de tevredenheid over deze dienstverlening, alsook de tevredenheid over de woning en de woonomgeving. Uit deze onderzoeken komt onder andere naar voren dat in onze regio de gemiddelde waardering van nieuwe huurders een 7,6 is en van nieuwe eigenaren een 7.3. De manier van meten is weliswaar enigszins anders dan vorig jaar (toen werden deze gegevens bijvoorbeeld apart voor Spijkenisse en Hoogvliet verzameld), maar toch kunnen we stellen dat deze resultaten vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren (in 2012 een 7,5 voor dienstverlening in zowel Spijkenisse als Hoogvliet).

2

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013


Succesvolle woonmilieus Om woonplezier te bevorderen, willen we een passende match tussen huidige en nieuwe bewoners maken om op die manier een bijdrage te leveren aan een succesvol woonmilieu. Een methode om die passende match tot stand te brengen is woonruimtebemiddeling. Hierbij maakt de toekomstige huurder eerst kennis met het gebied waar hij of zij wil gaan wonen, voordat hij/zij zich in kan schrijven voor een woning. Woonbron maakt sinds 2011 op Heijplaat en Pernis bij wijze van experiment gebruik van deze methode. Nog steeds naar tevredenheid van zowel de zittende als de nieuwe huurders. Zowel op Heijplaat als in Pernis zijn de nieuwe bewoners heel positief, bijvoorbeeld over het resultaat (mooie woning, boven verwachting) en over de persoonlijke benadering (er wordt geluisterd naar de woonwensen). Bijna iedereen zou het aanbevelen aan anderen. Het zorgvuldiger matchen lijkt ook een positief effect te hebben op de overlast die in het verleden door nieuwe bewoners werd veroorzaakt. Voor de effecten op leefbaarheid is de experimentperiode eigenlijk nog te kort. Het duidelijk afgenomen aantal overlastgevers onder nieuwe huurders op Heijplaat stemt echter hoopvol. Ook het draagvlak onder huidige bewoners is voor ons een teken dat we met bemiddeling op de goede weg zijn. Daarnaast is de woonruimtebemiddeling in Pernis ook gericht op het behouden van het dorpse karakter van Pernis. Op basis van de kunnen toekomstige huurders nu een betere afgewogen beslissing nemen of Pernis een dorp is dat bij hen past.

Te Woon: K open of hu ren in drie vari anten

Verkopen Te Woon Er zijn in deze regio in 2013 in totaal 242 woningen verkocht. Hiervan zijn 156 woningen voor het eerst verkocht (voormalige huurwoningen). Van deze 156 zijn er 131 in koopgarant (met korting) en 25 in koopcomfort verkocht. De overige 86 woningen zijn woningen die van eigenaar zijn gewisseld. Woonbron heeft die woningen terug gekocht en vervolgens weer op de markt gebracht en verkocht. Dit gebeurde 85 keer in koopgarant en 1 keer in koopcomfort.

U beslist ze

lf

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

3


Bewonersparticipatie in de VvE Zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn belangrijke uitgangspunten in de strategie van Woonbron. Door de invoering van Te Woon bij woongebouwen verschuift de besluitvorming over het beheer binnen die gebouwen van Woonbron naar Verenigingen van Eigenaars (VvE). De VvE’s krijgen daarmee een steeds groter belang in onze gemengde complexen. Woonbron geeft huurders meer zeggenschap in de VvE. In de vergadering van eigenaars kunnen zij meebeslissen over zaken die de leefbaarheid binnen het complex betreffen, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van het huishoudelijk reglement, of zaken waar zij zelf de kosten voor betalen zoals bijvoorbeeld schoonmaak van de gemeenschappelijke gedeelten. Als Woonbron haar stem op punten overdraagt aan huurders, stemt zij zelf niet mee voor deze agendapunten. In 2013 hebben in onze regio bij ongeveer 75% van alle verenigingen huurders de kans gehad om bij de vergaderingen hun stem uit te brengen. De commissies worden ook steeds beter gevuld met leden, waarbij opvalt dat de eigenaren over het algemeen meer gericht zijn op de kosten en de huurders over het algemeen meer tijd in de commissies kunnen investeren.

Uw stem t

Huren binn

en een Vere

18039_gh_A

niging van

elt!

Eigenaars

4flyer_VvE.

indd 1

18-04-2011

13:41:10

Overleg georganiseerde bewoners Periodiek is er overleg tussen Woonbron en haar georganiseerde bewoners. In onze regio zijn verschillende raden en verenigingen:

Hoogvliet en Pernis Eind 2012 is de VBR, de koepel van bewonersraden uit Hoogvliet en Pernis, gestopt met haar activiteiten. De bewonersraad Pernis kent nog een flink aantal enthousiaste bewonersraadsleden, alhoewel ook hier de stijgende leeftijd een factor wordt om rekening mee te houden. Deze raad is in 2013 zelfstandig verder gegaan. De bewonersraad Pernis heeft in 2013 circa vijf keer vergaderd met de regisseur beheer en tweemaal met de directie. De woonverenigingen in Hoogvliet en Heijplaat hebben in 2013 tweemaal een gezamenlijke bijeenkomst gehouden om zaken met elkaar te delen en van elkaar te leren. In 2014 zal dit worden voortgezet!

Heijplaat De Vereniging van wijkbewoners Heijplaat (VWH) heeft een bijdrage aan verschillende overleggen op Heijplaat. Veelal om de ontwikkelingen en activiteiten in het dorp goed te kunnen volgen en de visie van bewoners voor het voetlicht te brengen. De laatste jaren had de VWH steeds minder bestuursleden. In 2013 heeft de vereniging van wijkbewoners een nieuw bestuur gekregen en een uitbreiding van het aantal actieve commissie leden.

4

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

“In 2013 heeft de vereniging van wijkbewoners een nieuw bestuur gekregen.”


Spijkenisse In Spijkenisse is het overkoepelende orgaan van de bewonerscommissies ‘De Samenwerking’. Deze organisatie heeft het afgelopen jaar samen met de Woonbond en Woonbron hard gewerkt aan de verbreding van de participatie in onze regio. Zowel de Samenwerking als Woonbron zijn tevreden over de samenwerking en beide partijen kijken met vertrouwen uit naar 2014. De stijgende leeftijd van de leden speelt ook bij De Samenwerking een rol en mede daarom zijn ook hier nieuwe leden erg welkom.

“Beide partijen kijken met vertrouwen uit naar 2014.”

Verhuur Campus Hoogvliet Een bijzonder verhuurproject in 2013 was de verhuur van 94 woonstudio’s voor jongeren op de Campus Hoogvliet. Al jaren is er onder jongeren een grote vraag naar zelfstandige en betaalbare woonruimte. Dit is in Hoogvliet lastig te vinden. Met de bouw van het woongebouw voorziet Woonbron in deze vraag. Voor de verhuur van het woongebouw hebben wij van de gemeente Rotterdam de status van ‘Experiment’ gekregen. Hierdoor was het mogelijk om gericht aan te bieden (en niet standaard via Woonnet Rijnmond). We hebben de jongeren vooral geworven via digitale media. De website www.campushoogvliet.nl en een speciale Facebookpagina voor het woongebouw, ‘wonen op de Campus’. Daarnaast hebben we gebruikt gemaakt van Google-Adwords (een manier om hoog te eindigen in zoekresultaten op internet) en andere social media (waaronder Twitter). We hebben heel gericht een doelgroep bepaald: ambitieuze jongeren tussen de 18 en 30 jaar met minimaal MBO 3-niveau en werkend en/ of lerend. Nagenoeg alle 94 studio’s in het woongebouw zijn binnen 2 maanden na oplevering verhuurd aan de doelgroep. De marketing campagne leverde meer dan 500 aanmeldingen uit heel Nederland op. De Campus als geheel biedt met onder andere een wijkrestaurant, Art studio en een sportcomplex een waardevolle aanvulling op de voorzieningen in de buurt. Het onderwijsaanbod is een waardevolle voorziening voor heel Hoogvliet en de directe omgeving. Een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in en rond het woongebouw is het beheer. Woonbron zet hier daarom scherp op in op de Campus. In de huur verrekenen we twee uur complexbeheer per werkdag. Daarnaast is er cameratoezicht en heeft iedere bewoner getekend voor de woonafspraken. Deze woonafspraken hangen ook in het woongebouw. Dit werkt positief, het woongebouw ziet er netjes uit en eventuele overlast wordt direct gemeld, waardoor Woonbron het direct op kan pakken.

“We hebben de jongeren vooral geworven via digitale media.”

Wonen op de Campus Nieuwe, betaalbare studio’s • Moderne vormgeving, strak afgewerkt • Metro en winkels op loopafstand • Sportgebouw, Artstudio, Wijkrestaurant

Geen wachtlijst vanaf

€ 375 pm

Huurtoeslag mogelijk

www.campushoogvliet.nl

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

5


Social Media In de regio Rotterdam Zuidwest – Spijkenisse maken we gebruik van de sociale media Facebook en Twitter. Er is een aparte Facebook-pagina voor de regio (momenteel met 127 likes. Dat zijn er 28 meer dan eind vorig jaar) en we hebben in 2013 een pagina gemaakt voor de verhuur van de studio’s in het Woongebouw op de Campus Hoogvliet. De regiopagina wordt vooral gebruikt om klanten te informeren en soms gebruiken klanten deze pagina ook om vragen te beantwoorden of klachten door te geven. De pagina van het Woongebouw is ook veel meer een interactief middel geworden dat door de bewoners zelf gebruikt wordt. Bijvoorbeeld om in contact met elkaar te komen of om ideeën uit te wisselen. Twitter gebruiken we vooral om nieuws- en persberichten te verspreiden. Voor alle regio’s wordt hiervoor één account gebruikt. Dit ‘Woonbron-account’ heeft in 2013 bijna de 5000 volgers bereikt.

“Dit ‘Woonbron-account’ heeft in 2013 bijna de 5000 volgers bereikt.”

Wat gaan we in 2014 doen? • • • •

6

 veral doorbelasten van complexbeheer, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dit niet te doen O Proefdraaien met het klant contact centrum (kcc) in de regio. Monitoring klanttevredenheid, invoering van het centrale KCC Samenwerking met de domeinen is geborgd waardoor ‘presteren door samenwerken’ echt inhoud krijgt

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013


Woonbron als maatschappelijk ondernemer Het grootste deel van onze klanten vraagt geen bijzondere aandacht. Aan een klein deel van ons klantenbestand moeten we meer aandacht besteden. Voor deze echt kwetsbare klanten stellen we ons op als klantpartner vooral in het sociaal beheer. Wij zorgen ervoor dat we deze klanten persoonlijk kennen via onze regio’s. Om onze wijken, ook in de regio Rotterdam Zuidwest – Spijkenisse, vooruit te helpen, hebben we voor sommige wijken een extra inzet op leefbaarheid en weerbaarheid. Schoon, heel en veilig, ofwel waarden die dichtbij het wonen liggen, daar ligt de focus van Woonbron.

Succesbepalende factoren

• Onze ketenpartners waarderen de samenwerking met Woonbron. • Wij leveren ons aandeel bij de huisvesting met begeleiding. leefbaarheid en weerbaarheid Hoogvliet - Lampreibuurt De Lampreibuurt was een ‘hotspotgebied’. De bewoners hadden vaak meerdere (sociale) problemen en de omgeving had veel last van (kleine) criminaliteit. De flats die op de nominatie stonden om gesloopt te worden zijn gerenoveerd en weer opnieuw in de verhuur gebracht. Bij de verhuring pasten we lokaal maatwerk toe en hielden we kennismakingsgesprekken. Aan het einde van het 1e kwartaal in 2013 waren de woningen nagenoeg allemaal verhuurd. Deze aanpassingen en deze manier van verhuren hebben een positief effect gehad op de leefbaarheid in de buurt. Het gebied blijft kwetsbaar en daarom laten we het niet los. We blijven het, samen met de politie en deelgemeente, intensief beheren.

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

7


Hoogvliet - Meeuwenplaat De Buurtstudio en de toekomst ervan hebben we, samen met de betrokken partners, geëvalueerd. Voor de evaluatie zijn interviews met de gebruikers gehouden en is een aantal cursussen bijgewoond. Op basis van deze gegevens is eind 2013 besloten om de buurtstudio in elk geval in 2014 voort te zetten. De buurtstudio levert een positieve bijdrage aan de sociale samenhang en de leefbaarheid van de buurt. Omdat balkons en tuinen een belangrijke bijdrage leveren aan het aangezicht van een buurt, stimuleert Woonbron bewoners om deze netjes bij te houden. Zo hebben we in het voorjaar een ‘Balkon en tuinwedstrijd’ via Facebook gehouden. De bewoners met de meeste ‘likes’ voor de foto van hun tuin ontvingen een cadeaubon. De verschillende woonverenigingen en leefbaarheidscommissies hebben in 2013 weer veel activiteiten georganiseerd. Woonbron stimuleert deze initiatieven door het doen van een kleine (financiële) bijdrage. Zo heeft Woonvereniging Hofstaete ook dit jaar weer veel zelfwerkzaamheid verricht in de tuin en rondom het gebouw. Zij hebben zelfs de Rotterdamse Opzoomer prijs gewonnen in Hoogvliet voor de activiteiten die zij georganiseerd hebben rondom de kerstdagen. Woonvereniging het Noorderbaken heeft een groot aantal activiteiten georganiseerd in de gemeenschappelijke ruimte. De plantenbakken rondom het woongebouw zijn door een aantal bewoners geadopteerd en worden netjes onderhouden. Woonvereniging Oedenvliet heeft bezoek gehad van de Koreaanse televisie om mee te doen aan een documentaire over groepswonen voor 50- plussers. De leefbaarheidscommissie van de Koningspage, het nieuwe woongebouw aan de Keizersmantelweg heeft tijdens een feestelijke opening de naam onthuld en het schilderij van Marcellus Hoornweg in ontvangst genomen.

Hoogvliet - Boomgaardshoek Vanuit de deelgemeente en Vestia kwam het verzoek om een bijdrage te leveren aan het beheerplan voor deze buurt. Aangezien Woonbron hier ook een aantal woningen (36) heeft, hebben wij meegedacht over de inhoud en invulling van dit plan. De deelgemeente werkt dit verder uit, waarna het door alle drie de partijen uitgevoerd zal worden.

8

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013


Hoogvliet - Westpunt In onze galerijflats in Westpunt wonen relatief veel mensen die vallen onder ‘kwetsbare doelgroep’. De flats stonden op de nominatie om gesloopt te worden, maar dat is voorlopig niet het geval. In 2013 hebben we, in afwachting van de toekomstige plannen voor deze flats, verder ingezet op intensief beheer. Dit heeft concreet geleid tot het plaatsen van beveiligingscamera’s in alle portieken in alle galerijflats. In 2012 is hier een start mee gemaakt in de Alsemstraat, in 2013 volgden de Korianderstraat en Saffraanstraat. De appartementen in de flat aan de Alsemstraat worden met tijdelijke verhuurcontracten verhuurd. Mede naar aanleiding van overlastklachten en betalingsachterstanden van huurders uit het verleden in deze flat, is in 2013 nog scherper ingezet op het intakegesprek met nieuwe bewoners door sociaal beheer en woonmakelaars. Met een grondige intake wordt getracht toekomstige beheerproblemen te voorkomen door passende huurders voor deze flat te vinden.

“Met een grondige intake wordt getracht toekomstige beheerproblemen te voorkomen door passende huurders voor deze flat te vinden.”

Pernis

Ook in Pernis ondersteunt Woonbron initiatieven van bewoners om de leefbaarheid te vergroten. Zo is een aantal wijkinitiatieven bijvoorbeeld: Koninginnedag, Halloween en de intocht Sinterklaas. Pernis is een dorp met een hechte groep vrijwilligers die zich met hart-en-ziel inzetten om een aantal feesten groots te vieren. Jong en oud vermaakt zich tijdens de jaarlijkse Koninginnedag en de intocht van Sinterklaas. Woonbron vindt het belangrijk dat tradities die de bewoners in zo’n dorp met elkaar verbindt, doorgang kunnen blijven vinden. De laatste jaren is er ook een groots Halloweenfeest. Zeker voor Halloween komen veel mensen van buiten het dorp op Pernis af, hetgeen positief is voor het imago en de bekendheid van het dorp. Deze feesten kunnen daarom op een kleine financiële ondersteuning van Woonbron rekenen. Daarnaast is in Pernis een aantal appartementencomplexen waar actieve bewonerscommissies zijn, die verschillende activiteiten opzetten voor bewoners: • Zellingstraat; Nieuwjaarsreceptie, Lenteconcert, kerstactiviteiten, tuinonderhoud • Corneliahof; Burendag, wekelijks sjoelen of kaarten, tuinonderhoud • G.A. Soetemanweg; tuinonderhoud, jaarlijkse BBQ en buffetavond, schoonmaak- / klusjesdag.

Heijplaat Tuinen zijn belangrijk voor het woonplezier en ook voor het aanzicht van de buitenruimte. Woonbron stimuleert bewoners op Heijplaat om hun tuin goed te onderhouden door bijvoorbeeld het uitlenen van tuingereedschap.

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

9


Overlast en veiligheid Veiligheid voor bewoners is voor Woonbron een belangrijk punt. We zetten hier op in door samen met partners incidenten aan te pakken en bewoners te stimuleren vooral overlast te melden. In 2013 hebben de deelgemeente Charlois, politie en Woonbron elke twee weken een spreekuur gehouden in ‘de huiskamer’ op Heijplaat, om de drempel om melding te doen zo laag mogelijk te maken. Op de veiligheidsindicatoren heeft Heijplaat zich duidelijk positief ontwikkeld in 2013. Er is veel minder melding van burengerucht en geweld bij de politie.

Heijplaat t/m november 2013 Inbraak Vandalisme

Overlast Leefmilieu conflict

Leefmilieu Overlast van/door

t/m nov. 2011

t/m nov. 2012

t/m nov. 2013

gemiddelde 2011 en 2012

absoluut verschil

procentueel verschil

23 14 44 21 23

20 12 50 16 34

9 8 39 16 23

21,5 13 47 18,5 28,5

-12,5 -5 -8 -2,5 -5,5

-58% -38% -17% -14% -19%

Heijplaat Op het gebied van leefbaarheid zijn er ook op Heijplaat weer veel hoogtepunten over 2013 te benoemen. Woonbron ondersteunt deze initiatieven vaak door deelname of door middel van een (kleine) financiële bijdrage:

• • •

10

 uurzaamheidsmarkt, waarop D initiatiefnemers hun duurzame plannen presenteerden. Er zijn verschillende rondleidingen aan collega corporaties en andere belangstellenden gegeven over de werkwijze van Woonbron op Heijplaat (woonruimtebemiddeling). ‘Heijplaat Groen’ heeft verschillende schoonmaakacties georganiseerd i.s.m. de basisschool. Ruilpunt loterij show met duurzaamheid als thema. 4 mei herdenkingsbijeenkomst. Het project “boeken voor blikken” is van start gegaan op Heijplaat, i.s.m. de voedselbank kunnen mensen een boek ophalen in ruil voor een blik eten. De 2e fase van het groenkleed is gerealiseerd.

 ankzij samenwerking tussen D basisschool de Klaver, de volkstuinvereniging, de vereniging van wijkbewoners Heijplaat en Woonbron is er een duurzaam samenwerkingsproject ontstaan; het moestuinproject voor de kinderen van de basisschool. 316 adressen hebben meegewerkt aan het Brandweer Preventie Project op Heijplaat. De bewoners kregen een controle van de woning op brandveiligheid, een toolkit met veiligheidsinformatie en een gratis rookmelder. De musical Jesus Christ Superstar in de RDM- Machineloods was een groot succes. Verschillende bewonersavonden o.a. over de ontwikkelingen op de RDM, de aanleg van de nieuwe weg, Duurzaamheidsproject met Eneco en de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de verhuizing naar de Kolk door buurt- en speeltuinwerk.

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

 oonvereniging het Waterschip heeft W sfeerverlichting aangebracht in de gemeenschappelijke ruimte en heeft voor alle bewoners een zeer geslaagde kerstbrunch georganiseerd. De etalage van de leegstaande plint in het waterschip is rondom de Kerst verlicht door stralende etalages van Femke Bouwer. Woonbron heeft de jaarlijkse viering van Koninginnedag van de voetbalclub RDM en de jaarlijkse kerstmarkt tbv “samen op kamp” gesponsord. Fotowedstrijd Heijplaat waar mensen via Facebook hun meest bijzondere plekje op Heijplaat konden laten zien.


Spijkenisse – Vogelenzang en Schiekamp Verkeerd geplaatste schotelantennes, onduidelijke erfafscheidingen, verkeerd of oneigenlijk gebruik van groenstroken. Het zijn allemaal punten die een buurt een rommelige aanblik geven en hiermee van negatieve invloed zijn op de uitstraling van een gebied. Om dit aan te pakken heeft Woonbron samen met de gemeente Spijkenisse een zogenaamde ‘schouw’ gehouden. Hierbij zijn vertegenwoordigers van beide organisaties door de wijk gelopen en zijn alle bevindingen genoteerd en zijn er acties aan gekoppeld om dit op te lossen. Vaak betekent het dat de gemeente of Woonbron de bewoners aanspreekt en samen met hen een plan maakt om de situatie naar tevredenheid van alle partijen te herstellen.

“Vaak betekent het dat de gemeente of Woonbron de bewoners aanspreekt.”

Spijkenisse - De Akkers Begin 2013 heeft Woonbron de portieken van een woongebouw in de Akkers voorzien van een elektronisch toegangssysteem. Het bleek voor mensen, ook niet bewoners, erg eenvoudig om binnen te komen. Dit had een negatieve invloed op de veiligheidsbeleving bij bewoners. Tevens werd de mogelijkheid om in te breken ook daadwerkelijk vergroot. Door het nieuwe systeem is ongeoorloofd binnenkomen een stuk moeilijker.

Spijkenisse - Waterland In 2012 is Woonbron in samenwerking met een vrijwilliger uit Snoekenveen gestart met een uitleenservice voor tuingereedschap in Waterland. Tuinonderhoud is voor veel bewoners in deze buurt niet vanzelfsprekend en om hen te stimuleren toch aandacht aan hun tuin te besteden is de berging van de modelwoning Snoekenveen 815 is ingericht als uitleenpunt voor het tuingereedschap. Dit project is in 2012 bescheiden gestart, maar naar volle tevredenheid van de bewoners voortgezet in 2013. Een andere activiteit in Waterland is de ‘knutselclub’. Woonbron heeft haar modelwoning Snoekenveen 815 ter beschikking gesteld aan de ‘knutselclub’ die in 2012 in de wijk Waterland is opgericht. In de wijk waren nauwelijks mogelijkheden voor kinderen om samen activiteiten te ondernemen. Nu kunnen de kinderen samen knutselen en/of spelletjes spelen en de ouders leren elkaar beter kennen, wat de saamhorigheid in de buurt versterkt. De opkomst in de knutselclub is groot.

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

11


Spijkenisse De gemeente Spijkenisse en de drie woningcorporaties in Spijkenisse (Maasdelta, de Leeuw van Putten en Woonbron) zijn enkele jaren geleden begonnen met het project achterpadverlichting. Vanuit de opzet van het project kon men per woonblok achterpadverlichting aanvragen. Doordat niet altijd alle bewoners uit een blok mee wilden doen en daarmee de verlichting niet gerealiseerd kon worden, is besloten dat achterpadverlichting nu ook per twee woningen aangevraagd kan worden. Bewoners hebben hierover aan het begin van 2013 een brief gekregen en dit heeft geresulteerd in een verdubbeling van de aanvragen in 2013.

“In de begroting van 2013 zijn financiën opgenomen voor ondersteuning van bewonersactiviteiten.”

In de begroting van 2013 zijn financiën opgenomen voor ondersteuning van bewonersactiviteiten. Deze initiatieven dragen ieder op hun eigen wijze bij aan een prettige woonomgeving en geven bewoners soms net dat extra zetje in de rug om naar buiten te gaan of woonplezier. Onderstaande activiteiten zijn in diverse wijken uitgevoerd en door Woonbron ondersteund.

• • • • • • • •

Zomerparty Grasbuurt Ouderengym Paganinihof, M.A. de Ruijterstraat en De Boezem Spijkkids; Halloween Maaswijk / Schenkel Computerles bewoners Paganinihof Wijkstraatfeest Dilledonk-Zuid, Falernogaard en Wijngaard Bewonersorganisatie Grasbuurt Halloween Grasbuurt Wijktuin De Donken

• • • • • • •

 ollatorcheck bewoners R Paganinihof BBQ De Zomertuinen BBC complex Jacob Catshof BBQ M.A. de Ruijterstraat Nationale Burendag in verschillende wijken en buurten Bewonerscommissie Heijermansflat Bewonersgroep Waterland; vuurwerk opruimen, blad ‘het Waterlandertje’

sociaaleconomische aanpak Bij de sociaaleconomische aanpak ligt de nadruk op ‘zorgen dat’. De inzet verschuift naar slim samenwerken met partners. Woonbron zet zich in door het verbinden van de juiste professionals om de mensen die het nodig hebben verder te helpen. Goede en betaalbare huisvesting blijft daarbij een belangrijke voorwaarde om dit te doen.

Hoogvliet - Westpunt Onder andere in Westpunt is er door sociaal beheer intensief contact met partners, zoals SoZaWe, CVD, Pameijer, Leger des Heils en Eigen Koers over de galerijflats met kwetsbare klanten. Een voorbeeld hiervan is het maandelijkse overleg dat sociaal beheer heeft met de buurtmakelaars om ervaringen uit te wisselen en bewoners (sneller) bij de juiste instantie te brengen waardoor ze goed kunnen worden geholpen.

12

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

“Onder andere in Westpunt is er door sociaal beheer intensief contact met partners.”


Heijplaat In Rotterdam wordt veel waarde gehecht aan de directe aanpak van de werkloosheid op Zuid, zoals onder andere beschreven in het Collegeprogramma en de Begroting 2013 van Rotterdam. De werkloosheid op Zuid bedraagt 11.1 %, tegen 7 % landelijk. In 2013 is, in een pand dat ter beschikking is gesteld door Woonbron, ‘Heijplaat Rules” gestart. Een project met als doel jongeren en werkzoekenden met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt die in een negatieve spiraal zitten in hun kracht te zetten en weer aan het werk te krijgen. Het betreft ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet overbrugbaar is. Hier zal met name gekeken worden waar zij met hun talenten kunnen bijdragen aan de samenleving. Door het pand ter beschikking te stellen, zorgt Woonbron dat de andere instanties goed hun werk kunnen doen. Het uiteindelijke doel is sociale ontwikkeling van de deelnemers, waardoor mensen zelfredzaam worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het doorbreken van financiële patronen, waardoor mensen weer helemaal zelfstandig kunnen worden.

Spijkenisse Op 18 juni hebben de gemeente Spijkenisse en de corporaties Woonbron, de Leeuw van Putten en Maasdelta, zich verbonden aan het meerjarig Wijkontwikkelingsplan Spijkenisse Zuid-West (WOP). Onder Spijkenisse Zuidwest vallen de wijken De Akkers, Vogelenzang en Vriesland. Het is een samenwerkingsverband in een gebied waar Woonbron veel bezit heeft. Met dit plan bundelen de grote spelers in de wijk hun krachten om een betere leefomgeving voor de bewoners in dit gebied te realiseren. De partners stellen zich tot doel dat zowel zichtbare als meetbare maatregelen ervoor zorgen dat Spijkenisse Zuidwest moeiteloos concurreert met andere woongebieden in Spijkenisse.

Samen met Welplaat In 2013 heeft Woonbron voor het uitvoeren van lichte onderhoudswerkzaamheden in het openbaar gebied samengewerkt met de Welplaat. De medewerkers van de Welplaat hebben een lichte beperking waardoor ze een afstand hebben naar de reguliere arbeidsmarkt. Het inzetten van deze mensen draagt bij aan hun maatschappelijke ontwikkeling. Ze maken weer deel uit van de “werk” maatschappij.

Ketenoverleg armoede De gemeente Spijkenisse is verantwoordelijk voor de armoedebestrijding van haar inwoners. Om eenduidige afspraken en beleid te formuleren voor deze groep is er driemaal per jaar een overleg met alle ketenpartners. Een veel besproken probleem is de multiproblematiek waar sommige bewoners van Spijkenisse in zitten. Om deze bewoners adequaat te kunnen helpen is het belangrijk dat alle partijen dezelfde, correcte, informatie hebben. Het afgelopen jaar is gebleken dat meerdere partijen zich aangemeld hebben om deze overleggen bij te wonen. De insteek is om een zo goed mogelijk armoedebeleid met elkaar te ontwikkelen. De bijdrage van Woonbron hierin is het zoveel als mogelijk voorkomen van ontruimingen, onder andere door een betere begeleiding van gezinnen die met (betaal) problemen zitten.

“De insteek is om een zo goed mogelijk armoedebeleid met elkaar te ontwikkelen.”

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

13


Verantwoording naar partners Jaarlijks organiseert Woonbron een bijeenkomst voor onze belanghouders. Daarin blikken we terug op het afgelopen jaar en bepalen we de agenda voor het komende jaar. Op deze wijze geven we invulling aan expliciete maatschappelijke agendering. Dit jaar zijn alle belanghouders van de nieuwe Regio Rotterdam Zuidwest - Spijkenisse voor het eerst samengekomen in Villa Vonk in Oudeland. Deze bijeenkomst was tevens een mooie start om alle belanghouders uit de nieuwe regio met elkaar kennis te laten maken.

Bijzondere doelgroepen De zorg voor kwetsbare bewoners gaat door met ook hier meer focus op ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Wij helpen bijzondere doelgroepen, mensen die (vaak) tijdelijk de regie over hun leven kwijt zijn. Kenmerkend is dat het doorgaans om tijdelijke huisvesting gaat en dat er een vorm van begeleiding door een professionele instelling bij nodig is, zodat we altijd samenwerken met (zorg)partijen. Op basis van het fair share principe leveren wij een aandeel in de taakstelling per gemeente. Wij doen dit in samenwerking met een geselecteerd aantal ketenpartners waarmee wij heldere en meetbare prestatieafspraken maken. In de Vlinderflat in Oudeland zijn al enkele jaren 32 plaatsen beschikbaar voor (ex-) verslaafden. Deze groep woont hier onder permanente begeleiding van Bouman GGZ samen met andere bewoners. Een beheercommissie bestaande uit bewoners, politie, deelgemeente Hoogvliet en Woonbron houdt vinger aan de pols. De beheercommissie is meerdere malen bij elkaar gekomen in 2013 , de gemelde incidenten zijn naar tevredenheid van de beheercommissie behandeld. In absolute getallen zijn in onze regio in het gebied Hoogvliet 30 woningen aan bijzondere doelgroepen verhuurd. De begeleidende organisaties van de huurders zijn CVD, IOS, Pameijer en SoZaWe. Met 21 woningen zijn de klanten van CVD de grootste groep aan wie wij woningen verhuren.

Projecten voor groepswonen Het eerste project voor groepswonen in Hoogvliet, De Saraburcht, vierde dit jaar haar 10-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid is ‘de langste sjaal van Hoogvliet’ gemeten (607,5 m). Deze sjaal is gemaakt door ongeveer 40 bewoners van de Woonvereniging en is gemeten door Edwin Smid, voorzitter dagelijks bestuur deelgemeente Hoogvliet en Marieke Kolsteeg, directeur Woonbron.

Wat gaan we in 2014 doen? • • •

14

 genderings- en verantwoordingsdag A Met belanghouders de wijken in Gestructureerd overleg met bewonersorganisatie

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013


Woonbron als vermogensbeheerder en vastgoedbedrijf Woonbron werkt gebiedsgericht, dat wil zeggen dat we in aaneengesloten beheergebieden sturen op de woontevredenheid, woonsfeer en financiële waarde. We sturen op onze vastgoedportefeuille door middel van gebiedsvisies en een overkoepelende voorraadstrategie. Het doel is succesvolle woonmilieus die een stabiele of groeiende waardeontwikkeling laten zien en klanten die prettig wonen. Daarnaast sturen we op een gemiddeld positief rendement uit gewone bedrijfsvoering. De verduurzaming van onze voorraad vindt plaats door middel van renovaties, planmatig onderhoud en mutatieonderhoud. De focus ligt daarbij op het bij voorrang opheffen van de woningen die een laag energielabel hebben (E, F en G). Omdat de helft van onze woningvoorraad Te Woon is en dus veel bezit onderdeel is van een VvE, wordt het vastgoedbeleid voor een groot deel ook samen met andere eigenaren binnen de VvE’s uitgevoerd.

Succesbepalende factoren

• Wij werken de E, F en G labels snel weg • Wij realiseren een voldoende indirect rendement • Onze investeringen zijn in balans met de desinvesteringen

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

15


Investeringen in bouw-, nieuwbouw en renovatie Hoogvliet - Westpunt In Westpunt hebben wij vier galerijflats met ieder 48 huurappartementen. De galerijflats stonden jarenlang op de nominatie voor herontwikkeling. In 2012 besloot Woonbron dat de herontwikkeling zoals die gepland was, niet doorging. In 2014 maakt Woonbron nieuwe plannen voor de vier galerijflats. In 2013 is nog wel de flat aan de Wijnruitstraat gesloopt. Dit was naar aanleiding van een afspraak uit het verleden met bewoners en gemeente. Ook het complex aan de Oude Wal staat al jaren op de nominatie voor herontwikkeling. In de plint zijn kleine bedrijfsruimten, die door Ad Hoc in gebruik zijn gegeven. Doordat de herontwikkeling van dit gebied nog steeds op zich laat wachten, hebben we schilderwerk aan het boeiboord, de kozijnen en de deuren uitgevoerd. Daarnaast is de gevel van de plint gereinigd. Dit maakt de aanblik van deze panden weer fraaier en is daarmee positief voor de wijk, de ondernemers en de relatie met de ondernemersvereniging.

Hoogvliet - Lampreibuurt Na een kleine twee jaar bouwen is op 1 oktober 2013 de Campus Hoogvliet opgeleverd aan de gebruikers. Woonbron is eigenaar van het woongebouw op de Campus. In dit woongebouw bevinden zich 94 studio’s en 16 kamers. Deze woonruimte is bedoeld voor Hoogvlietse jongeren. Voor hen is het al jaren erg moeilijk om geschikte woonruimte in hun eigen omgeving te vinden. Het feite dat bijna alle studio’s binnen twee maanden verhuurd waren, geeft aan dat dit product in een grote vraag voorziet.

Hoogvliet- Oudeland In 2013 is in Oudeland ingezet op het verder brengen van de vernieuwing van de wijk. In het westelijk deel zijn eind 2012 aan de Fauststraat twee blokken met in totaal 18- eengezinswoningen in het kader van “Daarom Oudeland” opgeleverd. Het verder realiseren van dit nieuwbouwplan bleek wegens tegenvallende verkopen helaas niet mogelijk. Juist dit gedeelte van de wijk is uitermate geschikt om in te vullen met goede, betaalbare eengezinswoningen. In 2013 kreeg het plan voor 33 ‘prachthuizen’ vorm. Dit zijn sociale huur- eengezinswoningen die Woonbron, dankzij de samenwerking met de gemeente Rotterdam, kan bouwen zonder onrendabele top. De oplevering van deze woningen vindt naar verwachting in het najaar van 2014 plaats. In Oudeland Oost zijn in 2013 vier portiekflats gesloopt om ruimte te maken voor de toekomstige Groene Zone. Het ruimtelijk effect is groot. De massaliteit van de flats aan de Desdemonastraat en de Toscalaan is doorbroken en er is letterlijk en figuurlijk meer lucht en ruimte ontstaan. Eind 2013 hebben we de plannen voor Oudeland Oost verder uitgewerkt. Het doorverhuren van de zeven portiekflats die of al een sloopvergunning hadden of in afwachting waren voor aanvraag daarvan wordt onderzocht. Uiteraard is zowel een bouwkundige als sociale aanpak nodig om eventuele doorexploitatie tot een succes te kunnen maken. De aanpak bij het doorverhuren van portiekflats in de Lampreibuurt in 2012 kan hiervoor als inspiratie dienen. De vier maisonnetteflats in Oudeland hebben onverwachts te maken gehad met een grote bouwkundige ingreep. De balkons en galerijen bleken constructief niet meer aan de huidige eisen te voldoen waardoor onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk was. De balkons en galerijen werden tijdelijk ondersteund door

16

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013


stempels, waarna de balkons en galerijen constructief zijn aangepakt. Dit hele proces heeft enkele maanden geduurd, met alle overlast en ongemakken voor de bewoners daarbij. Desondanks zijn de werkzaamheden goed verlopen, zonder veel klachten van de bewoners.

“Eind 2013 hebben we de plannen voor Oudeland Oost verder uitgewerkt.”

Heijplaat De sloop van de 240 woningen van het Nieuwe Dorp op Heijplaat is in 2013 afgerond. De vrijgekomen ruimte wordt tijdelijk goed benut door aanleg van het groenkleed in samenwerking met bewoners Nieuwbouwontwikkeling maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Heijplaat, waarvoor Woonbron in november 2012 een 2e Samenwerkingsovereenkomst met de partners op Heijplaat heeft gesloten en in juni 2013 een anterieure ontwikkelovereenkomst met de gemeente. De nieuwbouwontwikkeling van het Nieuwe Dorp bestaat uit 180 tot 200 vrije sectorwoningen, ontwikkeld door particulieren en medeontwikkelaars. Het bestemmingsplan voor dit gebied is in november 2013 vastgesteld. Door de maatregelen die genomen zijn vanuit de Rijksoverheid heeft Woonbron in het vierde kwartaal besloten dat na een bijdrage te hebben geleverd aan de voorgestelde verhuurdersheffing, de resterende gelden worden ingezet voor met name groot onderhoud en renovatie van het bestaand bezit. De doorontwikkeling van het Nieuwe Dorp op deze manier, met een groot verlies, is hierdoor onzeker geworden. Op dit moment wordt een aantal scenario’s uitgewerkt zodat een overwogen bestuursbesluit kan worden genomen. Niettemin is Woonbron zich zeer goed bewust van het belang van de ontwikkeling van het Nieuwe Dorp. Onze verbintenis met onze huurders en de waarde van het vastgoed in het oude dorp zijn voor de ontwikkeling op Heijplaat onze belangrijkste drijfveer. Daarom is onverminderd onze inzet er op gericht om de grootste kans te vinden wél doorontwikkeling van het nieuwe dorp mogelijk te maken.

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

17


Spijkenisse- Waterland Woonbron is in 2013 gestart met groot-onderhoud en duurzaamheids­ maatregelen aan de complexen in Snoekenveen nummers 300, 400 en 500. Parallel aan het groot-onderhoud hebben we een projectplan ontwikkeld, waarbij het uitgangspunt is dat de fysieke uitstraling van twee complexen (300 en 500 serie) wordt verbeterd, de huurschulden worden gereduceerd en de betrokkenheid onder de huurders wordt vergroot. Door de fysieke uitstraling aan te pakken, is de aanblik van deze complexen fors verbeterd. Door de bewoners bij dit proces te betrekken en ook hun (sociale) problematiek aan te pakken, dragen we bij aan een duurzame en blijvende verbetering. In 2011 heeft Woonbron in Snoekenveen 21 woningen gerenoveerd. Deze woningen zijn van een energielabel D naar energielabel A gegaan. Voor eind 2012 stond fase II op de planning, maar door de investeringspauze die Woonbron eind van dat jaar aankondigde is dit project ‘on hold’ gezet. Uiteindelijk is eind 2013 de beslissing genomen om geld vrij te maken voor het vervolg van het project ‘Duurzame betaalbaarheid’. In 2014 wordt verder uitgewerkt in welke vorm.

Officiële opening complex Rumah Oost West Op 26 april 2013 is de officiële opening geweest van het nieuwbouwcomplex Rumah Oost West. Het complex is gerealiseerd voor een woongroep van Indische Nederlanders of bewoners die hier affiniteit mee hebben. De opening was geheel in Indische sfeer. Marieke Kolsteeg plaatste, samen met wethouder Willem Jan Wijnands, de steen ter ere van de pioniers van dit project.

18

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

“In 2011 heeft Woonbron in Snoekenveen 21 woningen gerenoveerd.”


Participatie NPRZ Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) beslaat meerdere wijken in Rotterdam Zuid. In de wijk Carnisse heeft Woonbron bezit en deze woningen vallen onder het beheer van onze regio. De ontwikkeling van deze gebieden zoals opgenomen in het Programma is zo specifiek en buitenproportioneel, dat we de organisatie hiervan niet in de regio beleggen. De ontwikkeling vindt plaats onder directe verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Niettemin blijft het belangrijk om als regio aansluiting te houden op het programma, omdat het evident is dat ontwikkeling en beheer op elkaar aansluiten.

“De ontwikkeling vindt plaats onder directe verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.”

Duurzaamheid Duurzaam Heijplaat Samen met bewoners van Heijplaat werken de gemeente, WNF, Stedin, Eneco en Woonbron aan ‘een energieneutraal Heijplaat in 2020’. Dit doen we bijvoorbeeld door: • zonnepanelen aan onze huurders aan te bieden • als een huurder zijn woning verlaat passen wij de woning zodanig aan dat deze energielabel B krijgt Ook de andere partners helpen de bewoners hierbij. Zo legde Eneco bijvoorbeeld per klant €50,- opzij. In totaal is er op deze manier sinds eind april 2012 maar liefst €6.150,- bijeen gespaard. Op 14 februari 2013 ontvingen de vertegenwoordigers van de gekozen doelen (SOK Samen op Kamp, de Kinderboerderij en Heijplaat Groen) een cheque voor het te ontvangen bedrag. Daarnaast is Woonbron samen met Eneco bezig om meer zonne-energie op Heijplaat op te wekken. Onder het motto: ‘Laat de zon voor je werken!’ heeft Woonbron 116 huurders op Heijplaat de mogelijkheid geboden om mee te doen met een zonnepanelenactie. Woonbron bezit op Heijplaat meer woningen, maar niet alle woningen zijn geschikt voor zonnepanelen. Voor deze woningen zoeken we naar andere mogelijkheden om de huurders een aanbod te doen om energie te besparen. Bijvoorbeeld isolatie, dubbel glas etc.

Onderhoud We pakken onderhoud cyclisch aan met een meerjaren onderhoudsbegroting. De komende drie jaar is de doelstelling de technische kwaliteit van onze woningen op hetzelfde niveau te houden. We werken met een gedifferentieerde onderhoudsnorm per type bezit, die gemiddeld uitkomt op € 1.319 per woning per jaar. De komende twee jaar wordt de conditiemeting uitgevoerd op bouwkundige elementen, op basis waarvan we de planmatige begrotingen bijstellen. In 2013 is de onderhoudsbehoefte van 47 complexen in onze regio op de vernieuwde werkwijze in beeld gebracht.

“De komende drie jaar is de doelstelling de technische kwaliteit van onze woningen op hetzelfde niveau te houden.”

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

19


Gewijzigd huurbeleid In 2013 startten we met de uitvoering van ons gewijzigde huurbeleid. Dit betekent dat we niet meer standaard aftoppen op de lage aftoppingsgrens van de huurtoeslag, maar alleen nog aftoppen op de liberalisatiegrens (de maximale huur waar nog huurtoeslag voor gevraagd kan worden. In 2013 was dit €681,02). We doen dit ook alleen als er in de lokale markt vraag naar is. Met deze maatregelen willen we ons resultaat uit bedrijfsvoering verbeteren. Het gevolg is dat er meer dure woningen worden aangeboden. Een deel van de woningen valt nu in de vrije sector. Dit heeft wel tot gevolg dat het aantal kandidaten voor de woningen (logischerwijs) veel minder is dan toen de woningen goedkoper waren.

Wat gaan we in 2014 doen? •

20

 ealiseren van 33 Woonbron ‘prachthuizen’ (eengezinswoningen in sociale verhuur) R in de wijk Oudeland in Hoogvliet

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013


Feiten en cijfers 2013 Aantal eenheden per 31-12-2013 (excl. Te Woon verkocht)

8.139

Aantal eenheden per 31-12-2013 (incl. Te Woon verkocht)

10.224

Omzet per eenheid incl. verkopen Omzet per eenheid excl. verkopen Aantal verhuringen Aantal opzeggingen Gemiddeld aantal dagen leegstand huur - koop Gemiddeld aantal dagen leegstand koop - koop Mutatiegraad in % alleen huren Mutatiegraad in % van alleen Te Woon = koop Mutatiegraad in% inclusief Te Woon

4.461,61 5.604,56 602 582 160,2 235,5 5,90% 2,36% 8,26%

Aantal ontruimingen (incl. overlast + huurachterstand) Huurachterstand in % van maandhuur

34 39,42%

Totaal aantal verkopen uit Te Woon

2.085

koopgarant in 2013 koopcomfort in 2013 Wederverkopen in 2013 Aantal opgeleverde nieuwbouweenheden

113 7 74 94

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013

21


Colofon Een uitgave van Woonbron Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse

Eindredactie Team Communicatie Woonbron

Fotografie Erno Wientjes Erwin Dijkgraaf

Vormgeving Cascade - visuele communicatie, Amsterdam

22

prestatieverslag  woonbron rotterdam zuidwest/spijkenisse 2013


woonbron Postbus 2346 3000 CH Rotterdam Woonbron Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse Kinheim 15 3191 EG Hoogvliet (RT) telefoon (010) 231 13 11 www.woonbron.nl Woonbron heeft ook regiokantoren in: - Delft - Dordrecht - Rotterdam Delfshaven - Rotterdam IJsselmonde-Prins Alexander

2303 009 woonbron rotterdam zuid west spijkenisse 2013 6 hr