Page 1

s u p l i m e n t

a l

z i a r u l u i

r o m â n i a

l i b e r ă

m a r ț i ,

2 1

i u n i e

2 0 1 1

2011-2012 04

piaţa muncii cere ingineri

IT-ul, outsourcing-ul, ingineria și vânzările sunt domeniile care vor solicita profesioniști în următorii patru ani.

06

FĂRĂ EXAMEN la ASE

Rectorul ASE, Ion Roşca, spune că Academia de Studii Economice a renunţat la celebrul său examen de admitere, cu probe tip grilă la economie şi matematică.

Baftă la admitere! A

bsolvenții de liceu se pot înscrie în acest an la universitățile de stat, pentru a da admitere pe cele 62.850 de locuri de la buget, ori pe locurile cu taxă. De asemenea, tinerii nu trebuie să ocolească nici ofertele universităților private acreditate sau autorizate. Din toamnă universităţile româneşti vor fi clasificate de către experţi europeni. Astfel, cei care vor dori să studieze la o

universitate de cercetare vor putea alege o instituţie care se specializează pe acest lucru. De asemenea, vor exista şi universităţi care vor organiza numai cursuri de licenţă. Admiterea la masterat și doctorat va fi organizată, de majoritatea universităților, abia în toamnă, după ce Ministerul Educației va hotărî ce instituții de învățământ superior au dreptul să organizeze aceste tipuri de studii.

publicitate


2

RomÂnia Liberă, marți, 21 iunie 2011

admitere

Peste 62.000 de locuri fără taxă

eugenia.mihalcea @romanialibera.ro

A

bsolvenţii de liceu care doresc să urmeze o facultate au la dispoziţie, în această vară, peste 62.000 de locuri la buget, aprobate de Ministerul Educaţiei, dar și alte locuri cu taxă. Ca şi în ultimii trei sau chiar patru ani, universităţile tehnice au primit o cifră de şcolarizare puţin mai mare decât instituţiile similare cu profil umanist. Această tendinţă se încadrează în cerinţele Uniunii Europene de a avea un număr cât mai mare de ingineri până în 2020. Tinerii trebuie să ştie că din toamnă universităţile româneşti vor fi clasificate de către experţi europeni. Astfel, cei care vor dori să studieze la o universitate de cercetare vor putea alege o instituţie care se specializează pe acest lucru. De asemenea, vor exista şi universităţi care vor organiza numai cursuri de licenţă.

locuri la buget* Univ. Politehnica din Bucureşti 4.700 Univ. Tehnică de Construcţii din Bucureşti 1.900 Univ. de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” 265 Univ. de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 910 Universitatea din Bucureşti 4.600 Univ. de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti 790 Academia de Studii Economice 2.700 160 Univ. Naţională de Muzică din Bucureşti 205 Univ. Naţională de Arte din Bucureşti Univ. Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I. L. Caragiale” Bucureşti 154 Univ. Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 180 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti 550 Univ. „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 560 570 Univ. „Aurel Vlaicu” din Arad 525 Univ. „Vasile Alecsandri” din Bacău Univ. de Nord din Baia Mare 600 Univ.„Transilvania” din Braşov 2.820 Univ. Tehnică din Cluj-Napoca 2.683 Univ. Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 860 Univ. „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 4.820 Univ. de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 860 din Cluj-Napoca 161 Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca Univ. de Artă şi Design din Cluj-Napoca 150 Univ. „Ovidius” din Constanţa 1.380 123 Univ. Maritimă din Constanţa Universitatea din Craiova 2.950 Univ. de Medicină şi Farmacie din Craiova 357 Univ. „Dunărea de Jos” din Galaţi 1.855 2.950 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi Univ. Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 490 „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 3.400 Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi 670 Univ. de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi 300 Univ. de Arte „George Enescu” din Iaşi Univ. din Oradea 1.645 650 Univ. din Petroşani 884 Univ. din Piteşti 918 Univ. „Petrol-Gaze” din Ploieşti 364 Univ. „Eftimie Murgu” din Reşiţa Univ. „Lucian Blaga” din Sibiu 1.680 936 Univ. „Ştefan cel Mare” din Suceava 1.000 Univ. „Valahia” din Târgovişte 385 Univ. „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu Univ. „Petru Maior” din Târgu Mureş 470 440 Univ. de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş Univ. de Arte din Târgu Mureş 84 2.900 Univ. Politehnica din Timişoara Univ. Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 650 Universitatea de Vest din Timişoara 2.012 580 Univ. de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara Academia Tehnică Militară din Bucureşti 176 60 Acad. Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti 581 Acad. de Poliţie „Al. I. Cuza” din Bucureşti Acad. Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov 156 40 Acad. Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa Acad. Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 295 Institutul Medico-Militar din Bucureşti 46

Universitatea DE STAT

Site

www.upb.ro www.utcb.ro www.uauim.ro www.usamvb.ro www.unibuc.ro www.umf.ro www.ase.ro www.unmb.ro www.unarte.ro www.unatc.ro www.anefs.ro www.snspa.ro www.uab.ro www.uav.ro www.ub.ro www.ubm.ro www.unitbv.ro www.utcluj.ro www.usamvcluj.ro www.ubbcluj.ro www.umfcluj.ro www.amgd.ro www.uad.ro www.univ-ovidius.ro www.universita teamaritima.ro www.ucv.ro www.umfcv.ro www.ugal.ro www.tuiasi.ro www.univagro-iasi.ro www.uaic.ro www.umfiasi.ro www.arteiasi.ro www.uoradea.ro www.upet.ro www.upit.ro www.upg-ploiesti.ro www.ulbsibiu.ro www.usv.ro www.valahia.ro www.utgjiu.ro www.upm.ro www.umftgm.ro www.uat.ro www.upt.ro www.usab-tm.ro www.uvt.ro www.umft.ro www.mta.ro www.sri.ro www.academiade politie.ro www.afahc.ro www.anmb.ro www.armyacademy.ro www.anp-just.ro

*Universitățile de stat scot la concurs și locuri cu taxă.

Editor coordonator Eugenia Mihalcea Colaborator: Andrei Munteanu

Cotidianul România liberă este un produs

DIRECTOR DE PUBLICITATE Andrei Boba andrei.boba@romanialibera.ro 021.202.82.17

GRAFICĂ: Anca Marisac Fotografii: Shutterstock; Mihai Barbu; Mircea Reștea

A d m i t e r e

Publicitate Ani Honcioiu, Adriana Alexiuc, Andrei Bereandă, Claudiu Stana, Marius Mihai

Admiterea 2011

este un supliment al ziarului

ADRESA Nerva Traian nr.3, Bl. M101, et. 9, sector 3, București CP 031041; Telefon: 021.2028290; Fax: 021.2028143 TIPAR United Print

informații utile Ce acte îţi trebuie la înscriere

F

iecare universitate şi facultate care organizează admitere are propriul model de cereri de înscriere şi o listă cu actele necesare pentru admitere. Cu toate acestea, cele mai multe vor solicita o cerere de înscriere; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, ori adeverinţă în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2011; foaie matricolă, pentru facultăţile unde admiterea se face pe baza notelor/mediilor din anii de liceu; certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că viitorul student este apt pentru facultatea la care candidează; fotografii tip buletin de identitate; copie după buletin sau carte de identitate. După această primă etapă, care înseamnă înscrierea în primul an de studiu a candidatului declarat admis la concursul de admitere, tânărul trebuie să completeze un formular de înscriere, pe baza căruia i se va acorda un număr matricol (cod unic) valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la facultatea pentru care a susţinut concurs. Pe parcursul anilor de studii, dosarul studentului se completează cu: formularele de înscriere pentru fiecare an universitar; actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare, atunci când este cazul; formularele pentru disciplinele opţionale; actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi din străinătate. La înscrierea la facultate, fiecărui student i se eliberează o legitimaţie de student, carnet de student. Legitimaţia de student serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care se cere să facă dovada calităţii de student. Carnetul de student cuprinde toate notele obţinute la examene sau alte forme de verificare a cunoştinţelor. Aceste documente se vizează de către decan la începutul fiecărui an universitar.


4

România Liberă, marți, 21 iunie 2011

admitere

Admitere pe bază de dosar la Academia de Studii Economice Academia de Studii Economice a renunţat la celebrul său examen de admitere, cu probe tip grilă la economie şi matematică. Principalul motiv? Rectorul ASE, Ion Roşca, spune că universitatea risca să rămână fără candidaţi, tinerii fiind tentaţi să se înscrie la alte facultăţi, unde nu se susţinea examen. Înscrierea la ASE se va face în perioada 13-17 iulie, pentru cele 2.700 de locuri de la buget şi 1.435 cu taxă. eugenia.mihalcea @romanialibera.ro Din această vară aţi renunţat la clasicul examen de admitere de la ASE. De ce? Este prima dată când Academia de Studii Economice organizează concurs de admitere pe baza rezultatelor obţinute în liceu, atât media anilor de studiu, cât şi publicitate

media de la Bacalaureat. Asta, cu excepţia programelor care au pregătire integrală în limbi străine, unde se susţine un test de limbă, calificat cu admis sau respins. Rămăsesem singura universitate cu profil economic din ţară care susţinea admiterea pe bază de examen. Facultăţile care nu susţineau examen aveau şi 10 candidaţi pe loc, în timp ce noi aveam 1,4-1,5 candidaţi pe un loc.

Ce reacţii aţi avut la această decizie? În multe universităţi din lume contează rezultatul anterior unui anumit nivel de pregătire. Am avut şi critici, dar şi aprecieri. Tinerii care dădeau admitere la ASE se pregăteau cu doi ani înainte pentru examen. Cei mai supăraţi au fost profesorii de matematică, aceia care dădeau meditaţii.

Veţi face totuşi o selecţie proprie a candidaţilor? După primul semestru se face reclasificarea studenţilor pe locurile de la buget şi de la taxă, în funcţie de notele din semestrul I, pentru că s-ar putea să fie şi valori nestratificate prin mediile de la liceu. Deci, în cel mai rău caz, cei care au pierdut locul la buget la intrarea în facultate îl recâştigă după primul semestru. S-a mai întâmplat un lucru: în ultimii ani au fost foarte puţini candidaţi care nu obţineau nota 5 la probele pe care le dădeau. Practic noi nu mai aveam picaţi. Şi atunci te puteai întreba: de ce mai făceam examenul?!

acreditat. Numai că vom face în felul următor: vom schimba anexa cu numărul de locuri, iar în loc să apară număr de locuri de la buget şi locuri la taxă, vor fi trecute numai locurile per total, urmând ca în momentul în care sunt aprobate de Ministerul Educaţiei să le defalcăm. Deci, desfăşurăm concursul, dar nu tragem linia unde se termină locurile de la buget. Riscaţi. Riscăm, dar concursul de admitere la masterat pentru ASE are aceeaşi amploare ca cel de la licenţă, acelaşi număr de candidaţi. Nu cred că ASE nu va fi o universitate care să organizeze şi doctorat.

Ce fel de universitate veţi fi, după noile reguli impuse de Ministerul Educaţiei? Dacă în România, în domeniul economic, este o universitate pe locul I, aceasta trebuie să fie ASE-ul. Şi colegii noştri din alte universităţi recunosc că patria învăţământului economic este în Piaţa Romană. Cred că ierarhizarea universităţilor se va face pe domenii, deoarece eu nu am cum să mă compar cu Universitatea Politehnica. Am şi eu cercetare, dar nu pot raporta produse, ca ei, de exemplu. Această clasificare ar trebui să se facă până în toamnă, dar noi vom organiza admitere la masterat acum, în vară, pentru că avem toate argumentele. Avem acreditate toate cele 60 de programe de masterat, pe fiecare în parte. Nu scoatem la concurs nici un program care nu este

Care este procentul de absolvenţi de ASE care îşi găsesc locuri de muncă? Avem peste 80% angajaţi, dar este aici o chestiune relativă, deoarece ar trebui să mutăm acest studiu du­pă masterat. Mulţi tineri, după licenţă, dacă nu îşi găsesc locuri de muncă, decât să stea acasă, preferă să continue studiile. Şi atunci mulţi se angajează abia după masterat. Ce facultăţi mai sunt în topul preferinţelor tinerilor? Vor rămâne Finanţele, Relaţiile Internaţionale, Administrarea Afacerilor cu predarea în limbi străine. Dar bine cotată şi cu o diplomă internaţională este şi Contabilitatea. Până la urmă, însă, ASE-ul scoate economişti şi funcţionari publici, iar ei îşi găsesc joburi, chiar dacă nu fix în specializarea absolvită.


România Liberă, marți, 21 iunie 2011

5

admitere

Credite, dar și note pentru studenţi Sistemul Bologna a fost introdus în universităţile româneşti în urmă cu mai mulţi ani. În esenţă înseamnă că studiile de licenţă durează 3 ani, mai puţin în cazul facultăţilor de inginerie, drept, medicină şi arhitectură. Dar mai sunt şi alte schimbări pe care este bine să le cunoşti înainte de a deveni student. eugenia.mihalcea @romanialibera.ro

P

rocesul Bologna presupune modificarea duratei şi structurii studiilor, astfel: s-a redus durata ciclului universitar de licenţă, care a devenit ciclul I de studii Universitare şi s-a mărit durata şi importanţa ciclului universitar de master, care a devenit ciclul II de studii universitare. Practic, începând cu anul universitar 2005-2006, structura învăţământului superior din România cuprinde trei cicluri de studii, după cum urmează: ciclul de studii universitare de licenţă, cu durată de 3 ani, unde excepţie fac Facultatea de Drept, Facultatea de Muzică (Interpretare muzicală) şi Facultăţile cu profil ingineresc (du-

rata 4 ani), respectiv Facultatea de Medicină (durata 6 ani, respectiv 4 ani – Programul de studii Asistenţă medicală generală); ciclul de studii tip master, cu durată de 2 ani; ciclul doctoral, cu durată de 3 ani. De asemenea, învăţământul de scurtă durată (colegiul) s-a transformat în învăţământ de licenţă, iar sistemul de studii doctorale a devenit ciclul III de studii universitare. Important pentru tineri este că se promovează mai mult mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice şi se recunosc mult mai uşor diplomele universitate la nivel european. La baza promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, un rol important îl are folosirea Sistemului European de Credite Transferabile (SECT). Aceasta înseamnă

că fiecare disciplină pe care o vei studia este cotată cu un număr de credite. Un credit presupune aproximativ 30 de ore de muncă ale studentului. Munca studentului poate fi asistată, adică reprezintă cursuri, seminarii, laboratoare, sau individuală - timpul alocat studiului în biblioteci, elaborării de lucrări personale, activităţi practice. Este important de reţinut că aceste creditele nu măsoară calitatea procesului de instruire şi nici importanţa disciplinei, ci volumul efortului depus de student. Evaluarea calităţii instruirii se face în continuare prin note. În sistemul SECT, pentru a facilita echivalarea şi recunoaşterea studiilor între universităţi, a fost acceptată alocarea a 60 unităţi de credit (UC) pentru disciplinele dintr-un an de studii, respectiv 30 unităţi de

credit (UC) pentru disciplinele dintr-un semestru. La nivelul fiecărui domeniu de studiu sunt desemnaţi tutori sau coordonatori de credite

care vor asigura consilierea studenţilor, respectiv Comisii de echivalare a creditelor obţinute de aceștia. publicitate


6

România Liberă, marți, 21 iunie 2011

admitere

Căutaţi pe piaţa muncii: inginerii sau economiștii

IT-ul, outsourcing-ul, ingineria și vânzările sunt domeniile care vor solicita profesioniști în următorii patru ani. Astfel, urmarea unei facultăți cu profil tehnic sau economic poate fi o soluție ideală pentru a nu deveni șomer la absolvire.

Ce trebuie să ştii Compentențele percepute ca semnificative de către recrutori la angajare: Cunoașterea de limbi străine; Utilizarea calculatorului; Modul de prezentare la interviu; Personalitatea; Specializarea; Domeniul de studii; Recomandările de la terți; Experiența de lucru din timpul facultății.

andrei.munteanu @romanialibera.ro

P

rincipalele sectoare care s-au dezvoltat în ultimii ani, respectiv IT-ul şi vânzările, își vor păstra parcursul, conform specialiștilor în resurse umane. Analizând piața muncii, Floriana Enescu, managing director în cadrul Qualia, nu crede că vor fi schimbări majore față de tendințele actuale în ceea ce privește domeniile. Astfel, ITul, outsourcing-ul pe sectoarele IT și financiar, dar și retailul vor avea în continuare oferte generoase pentru absolvenți. „Ca schimbare, accentul va fi pus pe calitatea serviciilor și implicit pe calitatea, implicarea și profesionalismul angajaților“, spune Enescu. Și Monica Ion, managing partner al Psihoselect, vede în BPO (business process outsourcing) o oportunitate pentru viitorii absolvenți, în condițiile în care migrarea proceselor care se externalizează dinspre Europa de Vest către cea de Est va continua pentru încă cel puțin zece ani. „Absolvenții români de studii su-

perioare sunt buni cunoscători de limbi străine, iar asta reprezintă un avantaj competitiv pentru obținerea unui loc de muncă într-o filială a unui outsourcer“, consideră Monica Ion. Domenii în creștere Lipsa de specialiști este o caracteristică negativă în domeniile energetic și new media, zone care vor avea nevoie de absolvenți cât mai bine pregătiți, în perioada următoare. Monica Ion susține că piața energetică va solicita ingineri, tehnicieni sau specialiști care oferă soluții de eficientizare energetică. În cazul new media, reprezentanta Psihoselect semnalează faptul că facultățile de profil nu și-au adaptat programele pentru acest nou domeniu care are o creștere exponențială. Pe de altă parte, candidații din minerit, industria auto sau industria textilă vor fi tot mai puțin solicitați. Medicii și arhitecții, angajați în specializarea absolvită Integrarea pe piața muncii în spe­cializarea absolvită sau într-una conexă depinde de domeniul de studii absolvit, arată raportul DOCIS, realizat

de către Unitatea Executivă a Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale. Astfel, absolvenții de arhitectură, medicină umană și veterinară au șanse mult mai mari să își găsească un loc de muncă în specializarea absolvită. Restul absolvenților sunt omogeni din punct de vedere al specializării în care își găsesc job. Licențiații în științe economice sunt predispuși să se angajeze într-un domeniu conex, în timp ce cei care au absolvit științele naturii, științele umaniste și educația fizică lucrează în măsură mai mare într-un sector diferit. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 5.576 de absolvenţi recenţi, 4.000 de angajatori și 120 de agenţii de recrutare. Pasiunea, mai semnificativă decât tendințele Floriana Enescu precizează că o facultate nu trebuie aleasă în funcție de pozițiile existente pe piață la un moment dat. „Acest aspect ar trebui luat în considerare de către universități, iar, în funcție de tendințele pieței și deficitul de forță de muncă în anumite sectoare, să se suplimenteze sau să se

reducă numărul de locuri disponibile în anumite facultăți“, consideră Enescu. Prin urmare, absolventului de liceu nu-i rămâne decât să-și aleagă facultatea în funcție de pasiuni, abilități și dorințe. „Din punctul meu de vedere poţi alege o facultate în funcție de ceea ce îți place și ți se potrivește, pentru că altfel poți regreta mai târziu, chiar dacă este o facultate fără perspective mari. Oricum, o facultate nu te limitează să profesezi în domeniul respectiv“, explică Enescu.

Angajatorii sunt mai degrabă interesați de competențele pe care le au absolvenții și de experiența anterioară de lucru și mai puțin de specializarea absolvită sau de prestigiul universității. Astfel, sunt preferați candidații care au lucrat încă din timpul facultății.

previziuni Domeniu de studii Științe exacte Științe ale naturii Științe umaniste Drept Științe sociale și politice Științe economice Arte Arhitectura Educație fizică și sport Științe agricole Științe inginerești Medicina veterinară Sănătate Sursa: Raportul DOCIS

Lucrează în specializarea Venitul mediu pe care a absolvit-o lunar (lei) 58% 1.134 51% 928 45% 1.098 57% 1.188 51% 985 54% 1.043 68% 1.142 71% 1.877 58% 826 54% 1.040 56% 1.220 75% 1.097 89% 1.270


8

România Liberă, marți, 21 iunie 2011

admitere

informații utile

Erasmus: studiu în străinătate

Admitere la master, în toamnă

U

pe bani puţini

publicitate

eugenia.mihalcea @romanialibera.ro

S

tudenţii români de la peste 50 de universităţi de stat din România pot merge, doar după ce termină primul an de facultate, să înveţe în Europa prin programul de mobilităţi Erasmus. Deşi bursele acordate lunar nu sunt foarte mari şi nu acoperă cheltuielile zilnice cu cazarea şi masa, tinerii au învăţat să se descurce pe cont propriu cu bani puţini. Mai exact, bursierii Erasmus sunt scutiţi de plata taxelor de studii la universitatea gazdă, dar trebuie să-şi gestioneze din bursa primită cheltuielile de cazare, masă, rechizite, cărţi şi eventuala deplasare prin oraşul în care învaţă. Mai ales în ţările vestice transportul în comun este costisitor. Avantajul principal al acestui tip european de mobilitate este, însă, faptul că toate creditele transferabile obţinute în urma mobilităţilor sunt recunoscute de către universităţile din care provin studenţii. De asemenea, eventualele burse sociale, de merit sau de studiu care sunt acordate studenţilor de către universitatea de origine vor continua să fie plătite acestora, pe parcursul perioadei de studiu la universitatea gazdă. Minimum trei luni, maximum un an Durata studiilor în străinătate pentru studenţii Erasmus, cuprinşi în programul de mobilitate, este de minimum trei luni şi de maximum 12 luni. Pentru perioade de studiu mai mari de trei luni pot fi prevăzute şi stagii de practică, care se acordă în continuarea stagiului de studii. Un student poate fi selectat

pentru o bursă Erasmus o singură dată în cadrul unui ciclu de studii – licenţă, masterat, doctorat, pentru o perioadă de maximum un an universitar. Instituţiile implicate în schimbul de studenţi trebuie să convină, cu fiecare tânăr în parte, asupra unui program de studiu bine determinat, în vederea asigurării recunoaşterii academice a studiilor efectuate, înaintea începerii perioadei de mobilitate. La sfârşitul fiecărei perioade de studiu în străinătate, tinerii trebuie să

solicite instituţiei respective atestarea realizării programului convenit, precum şi o foaie matricolă cu rezultatele obţinute. În cazul în care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat să dea înapoi fondurile primite. Câţi bani se acordă Sprijinul financiar acordat unui student Erasmus constă într-un grant care îl ajută să realizeze această deplasare, care este între de maximum 350 de euro pe lună. Nu este nicidecum vorba de o bur-

să care acoperă toate cheltuielile de transport, cazare, masă, cărţi, rechizite sau altele, ci numai de o alocaţie care să demonstreze încurajarea şi solidaritatea din partea Uniunii Europene şi a guvernelor celor două ţări implicate. Banii provin atât de la bugetul statului român, cât şi de la acelea ale statelor membre ale Uniunii. Intenţia programului Erasmus este să acopere o parte din diferenţele de costuri dintre şederea la studii în ţara de origine şi aceeaşi perioadă în străinătate.

4.000 de studenţi au luat burse

Candidaţii trebuie să fie studenţi români

O statistică a Comisiei Europene arată că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se află printre primele 100 de universităţi din Europa care trimit studenţi în străinătate cu burse Erasmus. Aproape 4.000 de studenţi români au obţinut burse Erasmus în anul universitar 20092010, cei mai mulţi în Franţa (1.094), Germania (532), Spania (460), Italia (363). Nu numai studenţii au avut parte de această experienţă, ci şi profesorii. Din Români au plecat 393 de profesori cu bursă Erasmus în Franţa, 223 în Italia, 152 în Spania şi 143 în Germania. În aceeaşi perioadă, au venit în Romania 1.026 de profesori din Franţa, Germania, Ungaria şi Italia.

La selecţie este nevoie ca studenţii să aibă un proiect de mobilitate, în care să existe două componente esenţiale: calendarul şi bugetul. Selecţia pentru mobilităţile Erasmus are loc în luna martie (pentru stagii începând cu anul academic următor), la nivelul facultăţilor, conform criteriilor de eligibilitate şi de triere comunicate de către responsabilul pe Erasmus din fiecare facultate. Criteriile de eligibilitate sunt: cetăţenia română, calitatea de student/ masterand/doctorand al unei universităţi de stat, absolvirea primului an de studii, cunoaşterea unei limbi străine.

niversităţile care şiau planificat în iulie admiterea la master trebuie să schimbe data, deoarece concursul nu va putea fi organizat decât în septembrie, potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei. În iulie este în plină desfăşurare procesul de clasificare a universităţilor, iar locurile la master vor fi acordate numai în baza clasificării universităţilor, întrucât nu toate instituţiile de învăţământ superior vor îndeplini criteriile necesare pentru organizarea acestei forme de pregătire, după cum a precizat secretarul de stat pentru învăţământ superior din Ministerul Educaţiei, Cătălin Baba. De asemenea, pentru doctorat, locurile vor fi scoase la concurs. Ministerul Educaţiei are 3.500 de locuri pentru doctorat, care vor fi scoase la concurs. Competiţia este individuală, la aceasta participă conducătorul de doctorat care prezintă una sau mai multe teme de cercetare. Dacă nu va fi selectată nici o temă, atunci respectiva instituţie nu va primi locuri la doctorat. Toate universităţile de stat din Românie vor fi clasificate în trei categorii: universităţi centrate pe educaţie, care au numai pregătire de licenţă, universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică sau universităţi de educaţie şi creaţie artistică, care au licenţă şi masterat şi universităţi de cercetare avansată şi educaţie, care au licenţă, masterat şi doctorat.

Supliment adimitere  

Supliment adimitere

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you