Page 1

Marcă înregistrată

Medien Holding

ECO Se distribuie gratuit împreună cu revistele

şi cotidianul aprilie 2010, tiraj: 151.900 exemplare

În Mai, nu rataţi suplimentul VAcAnţA de VArA!


Staţii de epurare eco cleaner Soluţia ecologică pentru casa dvs.!

o

dată cu creşterea solicitărilor cu privire la dobândirea unei case de locuit individuale a apărut şi problema gestionării apelor uzate produse. nu se poate opta totdeauna pentru sistemul de canalizare centralizat şi, astfel, soluţia individuală rămâne singura variantă. În ultimii ani au apărut pe piaţă diverse soluţii şi echipamente aduse din străinătate sau dezvoltate local fără un suport ştiinţific şi fără experienţă suficientă. prescripţiile cu privire la calitatea apelor epurate este reglementată în ţara noastră de normativele ntpa 001 şi ntpa 011 şi controlate de către

administraţia apelor române. persoanele juridice sunt deja urmărite pentru încadrarea în normele sus menţionate, iar controlarea persoanelor fizice este doar o chestiune de timp. acest control este implementat deja în ţările uniunii europene. având în vedere că achiziţia unei staţii de epurare este o decizie care are efecte pe termen lung, alegerea soluţiei corespunzătoare trebuie făcută cu mult discernământ. trebuie analizat produsul, dar nu în ultimul rând, şi serviciile oferite de furnizor. un furnizor care are în portofoliu sute sau chiar mai multe produse, sigur

nu va fi suficient de atent la problemele întâmpinate de achizitor în timpul montării sau pe durata funcţionării echipamentului. orice furnizor de echipament ar trebui să răspundă cel puţin la următoarele întrebări: - referitor la produs: calitatea apelor epurate corespunde normativelor în vigoare? - certificarea scrisă este esenţială. Staţia de epurare funcţionează fără miros sau cu miros (fose)? - Mirosul intră şi în casă prin ţeava de canalizare. este necesară vidanjarea, rezultatul proceselor de descompunere? apele epurate se pot deversa în natură? produsul are certificat

ce şi este atestat conform normativului european en 12566-3/2006? - referitor la serviciile oferite de furnizor: este garantat numai echipamentul sau şi calitatea apelor evacuate? Se oferă asistenţă tehnică pentru montaj şi punere în funcţiune? Se oferă asistenţă tehnică după pornirea staţiei pentru optimizarea funcţionării? pentru ca achiziţia făcută să nu cauzeze mai multe probleme prin poluare sau disconfort şi să nu fie un motiv de nervozitate continuă înaintea luării deciziei de cumpărare, informarea corespunzătoare este esenţială.


eco s i st e m e c o n st r u c t i v e

Text: Anca Ghiorghiu Foto: Alexandru Dan

cAsele Din buşteni, ecologice şi rezistente Acest tip de case sunt uşor de construit şi, în acelaşi timp, sunt ecologice. În ceea ce priveşte costurile, acestea variază în funcţie de dimensiunea construcţiei, însă sunt în jurul sumei de 50.000 de euro.

C

hiar dacă se optează pentru o casă din buşteni, fundaţia se efectuează în stil clasic. este indicat ca aceasta să fie din beton deoarece va susţine viitoarea casă şi trebuie să fie rezistentă. o primă operaţiune constă în aducerea lemnului. Acesta trebuie să fie adus în stare brută, verde, exact cum a fost tăiat. Decojirea buştenilor se face manual, cu ajutorul unor cuţite mari. Fiecare buştean curăţat se aşază unul peste altul, conform unui plan arhitectural, întrucât casa trebuie realizată toată odată, nu se poate realiza doar un perete şi după un timp altul. După ce este finalizată construcţia, casa nu trebuie locuită timp de 6 luni. În acest interval, lucrările la locuinţă continuă, mai precis lemnul este şlefuit, ignifugat şi insectofungicizat. Aplicarea acestor soluţii se face în mai multe straturi succesive. cu ajutorul acestor operaţiuni, Ştiaţi că? lemnul capătă aceleaşi propriLemnul tratat cu etăţi ca şi materialele substanţe ignifuge are tradiţionale.

o rezistenţă la foc de până la 90 de minute de expunere la flacără? Buştenii necesari structurii unei case pot fi de diametre diferite, între 189 şi 400 mm? Lemnul permite deschideri ample, pretându-se la case de 3-4 etaje?

o casă din lemn este zgomotoasă fiindcă lemnul respiră şi, uneori, trosneşte. Acesta este un alt element care indică faptul că o astfel de locuinţă este ecologică, deoarece aerul din interior este mult mai pur, noxele fiind absorbite de lemn. Acest material reglează în mod natural climatul intern al locuinţei şi stabilizează umiditatea. casa trebuie izolată cu vată minerală pusă între suprafeţele de îmbinare ale buştenilor, pentru a vă bucura din plin de confortul termic. lemnul păstrează bine căldura în anotimpul rece, iar casa se dovedeşte extrem de răcoroasă vara. Aceste proprietăţi ajută la economisirea electricităţii şi a combustibililor deoarece nu aveţi nevoie de aer condiţionat şi nici nu trebuie să lăsaţi centrala să funcţioneze la maximum. În cazul în care doriţi să vă bucuraţi de avantajele lemnului, însă nu vreţi să aveţi o casă cu un aspect rustic, aşa cum sunt cele făcute din buşteni, puteţi opta pentru una pe structură de lemn. la exterior arată la fel ca orice construcţie obişnuită, dar „osatura” este diferită. Alegerea acestui tip de structură duce la economii în ceea ce priveşte consumul de combustibil şi de energie întrucât locuinţa este răcoroasă vara şi călduroasă iarna.

4

www.legnosistem.ro; 0744.478.434


eco s i st e m e c o n st r u c t i v e

Text: Dan Mazilu Foto: SC T CASA SRL

Domul GEoDEzic,

posibila casã a viito Domul este una dintre cele mai ecologice forme constructive posibile. În trecut era folosit îndeosebi în mari proiecte publice, civile şi religioase, dar viitorul îl va transforma într-o opþiune la îndemâna oricui.

Descrierea domului şi a avantajelor lui Domul este o parte dintr-o sferã. Suprafaþa acesteia este alcãtuitã din poligoane regulate - de cele mai multe ori triunghiuri echilaterale, dar pot fi şi pentagoane sau hexagoane. Structura semisfericã îi permite sã ocupe o arie micã pe teren, în vreme ce spaþiul interior este foarte mare (ca idee, un dom cu diametrul de 12.5 m se traduce prin 200 mp utili). Aceastã formã îi garanteazã şi o rezistenþã ieşitã din comun. Astfel, deşi e construit din lemn, domul suportã vânturi de peste 350 km/h (nu ajungeþi aici nici dacã puneþi douã furtuni la un loc), şi cutremure de 8,5 grade pe scara Richter! Nici nu-i de mirare, dacã luaþi în socotealã faptul cã e vorba de o dublã ranforsare, structurã în dublã traversã, cu ziduri structurale de grosime minimã - 40 cm. Greutatea structurii este micã, deci nu se impune o fundaþie solidã. De fapt, domul nici nu reclamã fundaþie de beton. De asemenea, aceastã formã se traduce prin lipsa colþurilor, ceea ce înseamnã o completã folosire a spaþiului interior, dar şi posibilitatea de a pune ferestre oriunde doriþi, într-unul dintre poligoanele componente ale suprafeþei. Toate elementele din lemn sunt marcate, fungicizate şi ignifugate în conformitate cu normele UE (ignifugare solicitatã, minim 1 orã). De aici rezultã alte douã avantaje: o lungã garanþie a structurii, de 25 de ani, şi o perioadã estimatã (prin testãri de tip INCERC) de viaþã pe mãsurã, de 50 de ani.

6

C

e este, de fapt, un dom? simplu spus, e o parte dintr-o sferã. luaþi o minge de ping-pong, tãiaþi un sfert sau jumãtate din ea, şi vã alegeþi cu douã domuri. la prima vedere, o astfel de formã arhitecturalã pare de-a dreptul revoluþionarã, abia ieşitã de pe planşetele arhitecþilor şi fãcându-şi cu greu loc pe piaþa de profil. aşa sã fie? Nici pe departe! Fie şi doar în arhitectura religioasã, aceastã formã este folositã de veacuri bune. sfânta sofia din constantinopol, panteonul şi basilica sfântului petru din roma sunt trei exemple cum nu se poate mai edificatoare. Dacã e cunoscutã şi folositã de atâtea veacuri, pe deasupra şi naturalã, de ce nu s-a rãspândit aceastã formã în detrimentul clasicelor construcþii cu formã de cub/dreptunghi? simplu. În orice sat se gãsea un meşter care putea înfige câþiva buşteni în pãmânt, apoi putea umple spaþiul liber cu paiantã, dar nicãieri nu era un meseriaş care sã poatã construi, la acelaşi preþ cu locuinþa din paiantã, un dom cu diametrul de 10 metri. astfel încât, pânã în secolul din urmã, un dom putea ridica biserica catolicã, dar nu orice catolic de rând... Din fericire, lucrurile s-au mai schimbat de la terminarea basilicii romane şi pânã în zilele noastre. De mai bine de trei decenii, vestul civilizat (mã rog, ãsta e aproape un pleonasm) a dezvoltat şi implementat acest sistem constructiv. Într-un fel, pentru noi e un noroc faptul cã n-avem decât sã culegem roadele muncii îndelungate depuse de alþii. vom prezenta acum, cât de concis cu putinþã, acest sistem. Nu putem intra în toate amãnuntele, fiindcã discuþia ar risca sã fie prea tehnicã, iar spaþiul, pe de altã parte, e limitat. Fiindcã tot vorbim de lemn, e cazul sã precizãm cã toate materialele constructive de contact sunt naturale, netoxice. Din cauza labilitãþii structurale, dar şi a posibilului sãu conþinut ridicat de formaldehidã, nu se foloseşte osb, ci panouri multistratificate din lemn, încleiate cu aditivi netoxici. cine doreşte sã fie „eco” (şi cine n-ar vrea?) n-are cum sã rãmânã indiferent la acest argument. Elementele din lemn sunt legate între ele cu interconectori metalici de forþã, cu certificate life Guarantee, special proiectaþi pentru dom şi capabili sã îndure forþe extreme. Garanþia pe viaþã presupune inclusiv faptul cã, dacã veþi dori sã demontaþi domul peste 30 de ani, şi o faceþi având grijã sã nu deterioraþi conectorii, aceştia pot fi reutilizaþi fãrã nicio problemã... ventilaþia este foarte elegant rezolvatã, printr-o pernã de aer intra-zid, groasã de 10 cm, pe întreaga suprafaþã a casei. Deci nu mai e nevoie de aparate de ventilare sau ionizare, iar mucegaiul şi condensul nu prea mai au cum sã aparã.


o rului

la drept vorbind, asamblarea prefabricatelor se face uşor, şi-ntr-un timp scurt. Împreunã cu prefabricatele ce vor constitui domul se livreazã şi un manual complet de montaj, ce include fotografii lãmuritoare. toate reperele sunt construite astfel încât sã poatã fi înþelese de oameni cu o culturã tehnicã normalã. Ele sunt preasamblate şi foarte clar inscripþionate cu litere şi culori. Greutatea acestor ansambluri este aleasã în aşa fel încât mânuirea lor sã se poatã face fãrã aportul macaralei, doar cu braþele. Deşi firma care livreazã domul poate asigura, contra cost, şi montajul acestuia, dumneavoastrã puteþi lucra în regie proprie. cu ajutorul câtorva prieteni, puteþi face singuri toatã treaba, fãrã teama de a da greş. iar aceasta este o modalitate sigurã de a scuti banii cu manopera. la cerere, un consultant poate superviza lucrãrile. tot aşa, în lipsã de scule, firma care vinde domul poate livra totul, de la cleşti şi pânã la ochelari de protecþie.

Informaþii şi fotografii furnizate de: S.C. T CASA srl; Tel./Fax: 0256/386.799; Mobil: 0753/706.777; 0727/119.409 www.t-casa.com

termoizolaþia este şi ea curat executatã prin folosirea celulozei într-un strat de 30 cm. cum densitatea acestui material este foarte bunã (50 kg/mc la grosimea amintitã mai sus), izolarea este excelentã, valoarea lui u fiind de 0.05 W/mK (la 10 cm grosime, polistirenul asigurã un u=0.19-0.26 W). aceasta garanteazã o economie de pânã la 50% la încãlzire/rãcire faþã de o casã standard din lemn, sau 70% faþã de una din cãrãmidã. un alt avantaj este cã interiorul poate fi încãlzit omogen, de la o singurã sursã de cãldurã, deci nu-i nevoie sã împânziþi casa cu radiatoare. Nici nu-i de mirare cã Energy star a acordat Domului clasa a+, cel mai înalt calificativ, sinonim cu o casã aproape pe de-a-ntregul pasivã! Deşi pare o structurã complicatã, datoritã formelor constitutive şi a preciziei cu care acestea trebuie asamblate, domul este, dimpotrivã, o construcþie simplã, care nu reclamã un lung şantier de montaj, nici vaste cunoştinþe tehnice.

Termene, pe etape În douã ore se ridicã înãlþãtorii. Structura din traverse duble poate fi gata în douã zile. Alte douã zile sunt necesare pentru panelizarea exterioarã, şi patru ore pentru realizarea sistemului de ventilaþie. Hidroizolaþia (cu membranã) se face în patru ore, iar placarea bazei în douã zile. În concluzie: într-o sãptãmânã, o sãptãmânã şi ceva, domul poate fi construit „la roşu”! Dacã aveþi nevoie şi de extensii, acestea vor reclama, pentru montaj, încã douã zile. Ce sunt extensiile? Spaþii exterioare, ce pot funcþiona ca portic de intrare, garaj, bucãtãrie sau serã etc.

7


o locuinþã ecologicã

se Dacă te-ai hotărât să fii responsabil cu mediul şi nu eşti de acord cu risipa, începe chiar cu propria locuinţă. Poţi alege blocuri de zidărie eficiente termic, din materiale naturale, care să nu dăuneze nici în procesul de fabricare, nici la punerea în operă, nici mai târziu, pe termen lung. un bun exemplu sunt blocurile de zidărie Ytong, fabricate din materii prime naturale de calitate superioară (nisip, var, ciment şi apă).

grija faţă de mediu un material de zidărie ecologic şi durabil este un material care protejează natura şi fiinţele care interacţionează cu el pe perioada de utilizare. Ytong este un produs realizat din grijă faţă de mediu, care oferă viabilitate pe termen lung. nisipul, varul, cimentul şi apa sunt materiile prime care intră în compoziţia betonului celular autoclavizat Ytong. Pe toate le găsim din abundenţă în natură. natural şi 100% reciclabil, betonul celular protejează mediul înconjurător. Domeniul construcţiilor este unul din segmentele importante în ceea ce priveşte nevoia de energie. construcţiile sunt responsabile pentru extragerea a 58% din resursele naturale şi generează pierderi de 50%.

8

eficientizarea consumului termic Ştiai că 55%-65% din energia consumată se datorează încălzirii spaţiului interior la casele rezidenţiale care nu respectă performanţele energetice actuale. o astfel de casă neeficientă energetic are un consum destinat încălzirii de aproximativ 210 kwh/m2 anual, iar cheltuielile de întreţinere se concretizează în pierderi de aproximativ 500 e/an de persoană. Prin utilizarea de materiale precum blocurile de zidărie Ytong, care au proprietăţi termoizolatoare remarcabile, ne asigurăm că aceste pierderi sunt mult limitate, iar consumul energetic este redus la minimum, în beneficiul mediului înconjurător.


constRuIeste cu , blocuRIle De zIDãRIe

PotRIvIte

Abordarea extinsă a impactului asupra mediului Dacă până acum strategia de protecţie a mediului era îndreptată doar spre emisiile directe, în acest moment se îndreaptă spre o abordare mai largă şi mai completă, mai durabilă. Interesul pentru produse “curate” a dat naştere la “ingineria ciclului de viaţă”, care se îndreaptă spre responsabilitatea asupra unui produs în toate fazele existenţei lui. Acesta înseamnă mai puţine materii prime, mai puţină energie folosită în procesul de producţie, ambalare, dar şi în procesul de reciclare, având ca ţintă reducerea costurilor de producţie pentru un mai bun randament ecologic. Ridicarea standardelor este întotdeauna o provocare pentru Ytong. Printr-un proces complet ecologic s-a creat un produs cu performanţe ridicate, care menţine, îmbunătăţeşte sănătatea şi confortul, atât în exploatare, cât şi pe timpul punerii în operă.

Proces tehnologic conform cu principiile ecologiei În cazul Ytong, procesul de producţie este optimizat blocurile care prezintă abateri de la forma standard nu se aruncă, ci se reciclează. tăierea se face la dimensiunile dorite, cu toleranţe minime. Apoi, cu ajutorul altor utilaje, se prelucrează profilaţia de nut ºi feder, precum şi locaşurile de prindere. blocurile sunt exigent controlate şi, pentru orice abatere, ele se reciclează prin reintroducerea în procesul de fabricaţie.

Deşeurile Managementul deşeurilor este de asemenea o problemă în raţiunea dezvoltării durabile. Producătorii materialelor de construcţii trebuie să dezvolte materiale care pot fi uşor reciclate sau reutilizate, precum Ytong. beneficiarii unui proiect şi părţile interesate în procesul de demolare şi reconstrucţie trebuie să ia în considerare reutilizarea, reciclarea, demolarea selectivă, organizarea pentru optimizarea pierderilor şi încurajarea folosirii produselor reciclate.

Responsabilitatea faţă de mediu nu mai există doar la nivel declarativ. companiile serioase investesc din ce în ce mai mult în protecţia mediului, începând cu procesele de cercetare sau cu producţia şi până la exploatarea post-cumpărare a produsului. Având la îndemână aceste „instrumente”, este datoria noastră să fim la fel de responsabili, să alegem produsele potrivite şi să avem grijă faţă de mediu atunci când le utilizăm. Informaþii oferite de specialiºtii YTONG. Pentru detalii, accesaþi website-ul www.xella.ro

9


eCO e n e r g i e v e r d e

Text: Ana-Maria Oancea

EnERgiA SolARã,

o SoluþiE DE viitoR Rezervele globale de energie sunt în scãdere, aşa cã sursele neconvenþionale sunt din ce în ce mai populare. Ele reprezintã nu numai o variantã economicã de obþinere a energiei, dar sã nu uitãm, şi una ecologicã.

E

nergia termalã, eolianã, solarã, precum şi pompele de cãldurã reprezintã resurse energetice neconvenþionale ca alternativã pentru cele care au efecte negative asupra mediului înconjurãtor. Pentru reducerea consumului de combustibili, sunt utilizate din ce în ce mai mult panourile solare sau fotovoltaice, cunoscute şi sub denumirea de captatoare solare. Având un randament energetic ridicat, acestea reprezintã în prezent una dintre cele mai curate surse de energie. Marele avantaj al utilizãrii panourilor solare este acela cã nu polueazã, nu genereazã bioxid de carbon, nu contribuie la apariþia fenomenului de ploi acide, toate acestea datoritã faptului cã folosesc puterea (energia) soarelui pentru a se alimenta. Principiul de funcþionare se bazeazã pe conversia radiaþiei solare în cãldurã şi utilizarea acesteia pentru încãlzirea apei. Apa caldã obþinutã poate fi utilizatã ca atare sub formã de apã caldã menajerã sau ca agent termic primar pentru prepararea apei calde menajere într-un acumulator. De asemenea, se poate utiliza şi ca agent termic pentru încãlzire. În privinþa utilizãrii instalaþiilor solare, România se gãseşte într-o zonã cu o acoperire solarã bunã, însã, spre deosebire de þãrile occidentale, unde gradul de însorire este mai scãzut, nivelul prafului este mai ridicat. Statistic vorbind, numãrul de zile din an în care utilizarea energiei solare este posibilã, este de peste 1.000 de ore. În prezent, aceste sisteme sunt mai complexe. Ele pot capta şi lumina difuzã, montându-se de obicei pe acoperişuri sub forma unor baterii de colectori. Mai nou, prezintã şi rame, astfel încât pot fi instalate cu uşurinþã în mod asemãnãtor cu ferestrele de mansardã.

Cât costã un sistem solar termic complet de încãlzire a locuinþei? Peste 90% din instalaþiile solare montate sunt utilizate exclusiv pentru prepararea de apã caldã menajerã. În acest caz, dacã luãm ca exemplu o locuinþã individualã cu 4-5 persoane, atunci investiþia într-un echipament solar Buderus variazã, în funcþie de sistemul ales, între 3.000 euro şi 4.000 euro. Mã refer la preþul unui sistem complet format din: douã panouri solare, accesoriile de montaj în funcþie de tipul acoperişului, boiler solar bivalent de 300 l, automatizare, staþie de pompare, vas de expansiune şi alte componente importante pentru o bunã funcþionare. În cazul în care discutãm de aport solar la încãlzirea locuinþei, preþul poate sã difere în funcþie suprafaþa locuinþei sau a obiectivului în cauzã.

10


Ce tip de panouri solare se utilizeazã pentru prepararea apei calde menajere? Dar pentru încãlzirea locuinþei? Buderus oferã o gamã variatã de panouri solare plane şi cu tuburi vidate. Ambele tipuri se pot utiliza atât pentru prepararea apei calde menajere, cât şi pentru aportul la încãlzirea locuinþei. În general, însã, pentru aportul la încãlzirea locuinþei se recomandã panourile cu tuburi vidate care, prin construcþia lor, au un randament superior faþã de cele plane, mai ales în perioada rece a anului. Panouri Buderus

Care este durata de utilizare a unui sistem de panouri solare? Durata de viaþã a unei instalaþii solare care funcþioneazã în parametri normali este între 20 şi 25 de ani.

Instalaþiile solare reprezintã o soluþie ce oferã mai multe avantaje: se autoîntreþin, nu sunt sensibile la mişcare, au o duratã mare de viaþã (aproximativ 30 de ani), au o funcþionare silenþioasã, nu polueazã atmosfera, sunt uşor de instalat în orice loc însorit, nu produc gaze şi nici efectul de serã, nu utilizeazã energia nuclearã şi, deci, nu conduc la încãlzirea planetei. Printre dezavantaje se pot enumera costul relativ ridicat şi întreþinerea mai dificilã în zonele care prezintã praf (mai uscate). Eficienþa la colectoarele solare cu apã caldã este considerabil mai mare decât la modulele electrice, adicã modulele fotovoltaice. Câştigul de energie pe metru pãtrat de suprafaþã colectoare în funcþie de instalaþie şi radiaþia solarã poate varia între 700 şi 930 kWh pe an, astfel atingându-se valori de vârf. În funcþie de anotimp se poate obþine o economie la energie de pânã la 80%!

Cu cât se reduc costurile pentru prepararea apei menajere, respectiv pentru încãlzirea locuinþei cu ajutorul unui sistem de încãlzire cu panouri solare? În general, la ofertarea echipamentelor solare se urmãreşte o ratã anualã de acoperire a necesarului. Dacã ne referim la instalaþii solare pentru locuinþe individuale, aceastã ratã este între 60% şi 70%, iar pentru aport la încãlzire, între 20% şi 30%. Se pot obþine şi alte valori, însã acestea sunt recomandate. La realizarea investiþiei, beneficiarii pot lua în calcul aceste procente.

Material realizat cu sprijinul firmelor Robert Bosch (www.buderus.ro), Tondach (www.tondach.ro) şi Romstal (www.romstal.ro)

Foto: Tondach

11


eCO e n e r g i e v e r d e

Text: Elena Vârlan

EnErgIA EolIAnã:

EnErgIE

Producerea energiei electrice din arderea combustibililor fosili a condus la o creştere alarmantã a poluãrii. În aceste condiþii, a devenit necesarã cãutarea de noi strategii pentru reducerea dependenþei de aceşti combustibili. Energia eolianã se dovedeşte a fi o soluþie eficientã la problema energeticã globalã.

D

eşi este încã o sursã minorã de energie, producþia energiei eoliene a crescut considerabil, ajungându-se ca în unele þãri ponderea acesteia în consumul total de energie sã fie semnificativã (23%). Energia eolianã este o sursã de energie regenerabilã produsã de puterea vântului. Vânturile se formeazã atunci când soarele nu încãlzeşte pãmântul uniform. Energia cineticã din vânt poate fi folositã pentru a roti nişte turbine, care sunt capabile sã genereze electricitate. Unele turbine pot produce 5 MW, necesitând o vitezã a vântului de aproximativ 5,5 m/s. Energia eolianã este sursa de energie cu cea mai rapidã creştere în ultimii ani, iar turbine noi de vânt se construiesc în toatã lumea. Iarna, când vânturile sunt mai puternice, procentul de energie produs de turbine creşte considerabil. Se afirmã cã potenþialul tehnic mondial al energiei eoliene poate sã asigure de cinci ori mai multã energie decât este consumatã acum.

În componenþa unei centrale eoliene intră turbinele eoliene, redresoarele de curent, transformatoarele şi corectoarele factorului de putere. Amplasarea centralelor eoliene trebuie sã þinã cont de: valoarea vântului în regiune, preþul terenului, impactul vizual asupra structurilor din vecinãtate şi apropierea de reþeaua de distribuþie a curentului.

Cum funcþioneazã morile de vânt Deşi reprezintã o soluþie strãveche, morile de vânt sunt folosite şi în prezent pentru producerea energiei în mod eficient. În lume existã peste douãzeci de producãtori de mori de vânt clasice. Aceste mecanisme sunt numite şi maşini de vânt sau pompe de vânt. O pompã de vânt obişnuitã are o roatã cu diametrul de trei-patru metri, cu circa 20 de palete. Roata este montatã pe un stâlp, având înãlþimea medie de opt metri. Pe lângã faptul cã vântul nu costã nimic, ca sursã energeticã, el poate fi cea mai bunã alternativã pentru localitãþile mici, aflate departe de sursele tradiþionale. În cele mai multe cazuri, morile de vânt sunt aşezate în apropierea râurilor, astfel cã rotaþia paletelor este transformatã într-o mişcare de sus-jos pentru a acþiona pompa. Deoarece morile de vânt au fost atât de eficiente şi durabile, designul lor nu a fost schimbat de sute de ani.

12


fãrã poluare avantaje datoritã faptului cã nu se ard combustibili, emisia de substanþe poluante şi gaze cu efect de serã este zero. Producerea de energie eolianã nu implicã producerea de deşeuri. Costul energiei electrice produse în centralele eoliene moderne este în continuã scãdere. Costurile de scoatere din funcþiune sunt reduse. În cazul centralelor nucleare, aceste costuri pot fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei. În cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din funcþiune, la capãtul perioadei normale de funcþionare, sunt minime.

dezavantaje Resursa energeticã este relativ limitatã şi inconstantã datoritã variaþiei vitezei vântului şi a numãrului redus de amplasamente posibile. Puþine locuri de pe pãmânt oferã posibilitatea producerii de electricitate suficientã folosind energia vântului. Un alt inconvenient este de ordin vizual, în sensul cã au o apariþie neplãcutã şi sunt gãlãgioase. La acestea s-ar putea adãuga faptul cã sunt necesare terenuri mari virane pentru instalarea turbinelor.

Ce sunt turbinele eoliene O turbinã eolianã este un dispozitiv ce transformã mişcarea cineticã a palelor unei elice în energie mecanicã. Când aceastã energie mecanicã este transformatã în electricitate, avem de-a face cu un generator alimentat cu vânt/convertor de energie eolianã, cunoscut sub termenul de „turbinã eolianã”. turbinele eoliene au douã destinaþii majore: includerea într-o centralã eolianã sau furnizarea de energie locuinþelor izolate. În cazul locuinþelor, turbinele eoliene sunt folosite împreunã cu panourile solare şi cu baterii pentru a furniza constant electricitate în zilele înnorate sau senine, fãrã vânt. La eficienþa unei turbine contribuie dimensiunea palelor şi tipul convertorului. Puterea generatã de o turbinã eolianã este direct proporþionalã cu densitatea aerului, aria acoperitã de o mişcare completã a palelor rotorului şi pãtratul vitezei vântului. vântul care trece prin palele elicei este încetinit şi împrãştiat. În aceste condiþii, eficienþa maximã obþinutã de o turbinã eolianã este de 59%, valoare peste care vântul se întoarce în palele turbinei.

13


Material realizat cu sprijinul Isopan Est şi Menatwork,Bucureşti Solicitaţi sfatul specialistului: Marian NIŢU la telefon 0724.38.36.10

ISODOMUS

acOperIşUrI efIcIente, D

ISODOMUS oferă o soluţie excepţională exigenţelor care deşi foarte cunoscute în sectorul construcţiilor moderne, nu sunt uşor de rezolvat prin utilizarea materialelor tradiţionale.

40

Secţiune transversală ISODOMUS:

Dimensiunile sunt exprimate în mm

cunoscut sub denumirea de “panou sandwich”, ISODOMUS este un panou monolitic constituit din trei părţi principale: - Suport exterior: foaie ondulată de tablă zincată din oţel prevopsit (grosime: 0,5-0,6mm), care asigură acoperişului un profil asemănător celui clasic, din ţiglă. Variante cromatice: cărămiziu, gri, verde, maroniu. - partea centrală: strat rigid de spumă poliuretanică expandată auto-stingătoare (grosime minimă: 40mm), cu putere termoizolantă şi rezistenţa statică ridicate; - Suport interior: foaie cutată de tablă zincată din oţel sau aluminiu prevopsit (grosime: 0,4-0,6mm). Variante cromatice: alb-gri. fiecare panou este dotat pe partea laterală, în sensul lungimii, cu un element de etanşare (garnitură din neopren) astfel încât închiderile laterale dintre panouri să fie ermetice şi continue. chiar şi în condiţii extreme de ploaie, vânt puternic şi zăpadă consistentă, întregul acoperiş va fi complet hidroizolat, iar pătrunderea apei, aerului şi reziduurilor va fi imposibilă.

Varietatea dimensională a panourilor termoizolante ISODOMUS (lăţime utilă = 1m, lungime = de la 1,2 m la 10,3 m) satisface rigorile de proiectare şi execuţie a acoperişurilor la orice tip de construcţie civilă, cu grad minim de inclinare 11% (până la 6,280 minim). Varietatea cromaticã disponibilã pentru suportul exterior:

ºi pentru suportul interior:

14


, durabile şi economice avantaje iSodomuS 1. eficienŢĂ termicĂ acoperirea locuinţelor cu panouri iSodomuS, reprezintă soluţia obţinerii unui acoperiş compact şi cald, capabil să îmbunătăţească randamentul termic general al clădirii prin: - reducerea transferului de temperatură între exterior şi interior, - eliminarea riscului de condens între straturi şi al degradării sau desprinderii elementelor din structura portantă. materialele utilizate la producerea panourilor iSodomuS nu sunt vulnerabile la atacul agenţilor biologici dăunători (ciuperci, bacterii, paraziţi, mucegai).

2. reducerea coSturilor Greutatea acoperişurilor realizate din panouri iSodomuS (mai puţin de 11 kg/m²) raportată la greutatea celor realizate din ţiglă ceramică (mai mult de 70 kg/m²) este cu mult redusă. această diferenţă semnificativă se reflectă în reducerea costurilor destinate realizării întregului sistem de acoperiş, pornind din faza de proiectare, construcţie, cât şi pe perioada exploatării clădirii: - cantitatea de materiale pentru construirea structurii portante este mai mică; - transportul, manipularea, depozitarea materialelor este simplificată; - montajul sistemului de acoperiş se face facil, rapid şi precis; - timpul de expunere a structurii la intemperii este redus; - riscul de deteriorare a materialelor este eliminat; - productivitatea lucrărilor de amenajare interioară este îmbunătăţită.

3. SiGuranŢa antiSeiSmicĂ

6. diVerSitate conStructiVĂ

acoperişul unei construcţii este considerat a fi un ansamblu de garantare a confortului şi siguranţei locuirii. un acoperiş lejer, ca cel obţinut din panouri iSodomuS, s-a demonstrat a fi un factor important în ceea ce priveşte cutremurele. prin urmare, o greutate mai mică pe acoperiş corespunde unei mai mari stabilităţi a structurii portante.

acoperirea noilor clădiri sau celor renovate cu panouri iSodomuS, se potriveşte structurilor portante de susţinere din lemn, oţel, ciment. iSodomuS este recomandat şi la restructurarea acoperişurilor plane, prin suprapunerea unui nou acoperiş peste precedentul, cu ajutorul structurilor metalice lejere, fără supraîncărcarea clădirii. panourile iSodomuS pot fi utilizate şi în cazul caselor rezidenţiale tip duplex, clădirilor cu destinaţie comercială sau industrială.

4. funcŢionalitate şi confort alegerea folosirii elementelor mari (panouri iSodomuS) în schimbul celor mici (ex: ţiglă ceramică) presupune reducerea considerabilă a numărului de îmbinări şi suprapuneri, şi implicit a riscului de infiltrare, chiar şi în condiţii extreme de precipitaţii, vânt, ninsoare permanentă. pentru menţinerea eficienţei acoperişului, întreţinerea periodică a panourilor iSodomuS este mult mai modestă comparativ cu întreţinerea sistemului din ţiglă sau tablă ondulată. ansamblul de accesorii de montare a panourilor (jgheaburi, coame, racorduri, lăcrimare, glafuri, colţare etc) conferă acoperişului un aspect deosebit, siguranţă şi funcţionalitate.

5. comportament optim în timp panourile compacte, uşoare, cu dimensiuni mari, fixate mecanic pe structura portantă, dezvoltă un comportament cu mult mai bun în ceea ce priveşte rezistenţa de rupere la vânt, comparativ cu ţigla ceramică sau tabla ondulată. din punct de vedere al rezistenţei la încărcarea cu zăpadă şi de capacitatea statică în general, panourile iSodomuS sunt în măsură să satisfacă cerinţele din orice zonă climatică, pentru care, bineînţeles, structura de susþinere este bine dimensionată. În urma proceselor tehnologice de fabricaţie (zincare la cald, tratament protectiv) panourile iSodomuS prezintă excelente proprietaţi anti-corozive.

7. Valoare arHitecturalĂ aspectul estetic şi arhitectonic al acoperişului iSodomuS este echivalent cu al celui din ţiglă ceramică, cu condiţia de a se respecta exigenţele urbanistice de construcţie şi cele tehnice, impuse prin proiectarea clădirii. culorile iSodomuS aliniate standardelor cromatice uzuale, sunt special concepute, aplicate şi tratate, astfel încât acţiunea factorilor de mediu să nu degradeze luciul sau intensitatea nuanţei. culoarea şi volumetria acoperişului iSopan echilibrează relaţia între forma construcţiei şi arhitectura împrejurimilor.

8. proteJarea mediului panourile iSodomuS nu conţin şi nu degajă noxe, substante radioactive, elemente potenţial cancerigene, deşeuri toxice, compuşi nocivi sau alte elemente dăunătoare sănătăţii oamenilor ori integritatii mediului inconjurator. materialele utilizate la realizarea profilelor sunt conforme normativelor şi reglementărilor tehnice în vigoare, referitoare la protectia mediului.

iSodomuS un acoperiş trainic, la îndemâna oricui !

15


eCO e n e r g i e v e r d e

Text: Anca Ghiorghiu, Dan Mazilu

energiA geOtermAlă şi

POmPele De CălDUră Ştiaţi că în doar o jumătate de oră Pământul preia de la Soare tot atâta energie cât consumă omenirea într-un an întreg? Cu ajutorul pompelor de căldură putem valorifica o parte din această energie. Acestea, pe lângă faptul că sunt foarte eficiente, asigură o reducere consistentă a emisiilor de CO2.

D

in categoria pompelor de căldură fac parte pompele de căldură pământ-apă (geotermale), cele de căldură apă-apă şi pompele de căldură aer-apă. Denumirea acestora este determinată de mediul din care extrag energia, iar cele mai utilizate sunt pompele geotermale. Pompele geotermale sunt cele care reuşesc să elimine căldura din casă făcând-o pierdută în pământ în timpul verii, iar în timpul iernii o extrage din sol şi o transferă în locuinţă. Pompa de căldură funcţionează cu ajutorul unor consumatori electrici. Din păcate, momentan acest lucru nu poate fi evitat, însă consumul este foarte eficient. În cazul acestor pompe, eficienţa se măsoară prin COP coeficientul de performanţă - care este raportul dintre căldura obţinută şi consumul de energie. Cu cât acest COP are valori mai mari, cu atât este mai bine!

Dacă ar fi să punem într-o ecuaţie principiul după care funcţionează pompele de căldură, aceasta ar fi de forma: 75% energia solului + 25% curent electric = 100% energie termică

Principiul de funcţionare: 1. Vaporizator: Căldura extrasă din pământ este cedată pompei de căldură. Agentul frigorific lichid trece în stare gazoasă. 2. Compresor: Agentul frigorific sub formă de gaz este comprimat, temperatura acestuia crescând puternic. 3. Condensator: Agentul frigorific cedează căldura către instalaţia de încălzire, apoi condensează şi devine din nou lichid. 4. Ventilul de expansiune: Presiunea agentului frigorific este redusă la valoarea iniţială, iar acesta se întoarce la vaporizator. Astfel, circuitul se închide şi ciclul se reia.

16

Conform studiilor, rezultă că cea mai performantă pompă de căldură ar fi cea apă-apă, care extrage energia din apă, de cele mai multe ori dintr-o baltă, şi o introduce în casă. În aceste condiţii, în 5-10 ani investiţia iniţială se recuperează deplin. Din păcate, pentru a putea beneficia de avantajele acestui tip de pompă, trebuie să locuiţi în preajma unei ape. Ca atare, cea mai răspândită pompă rămâne cea geotermală. Descrierea tehnică a acesteia este destul de complexă, însă un prim element important îl constituie buclele de colectare. Acestea sunt din polietilenă de înaltă densitate şi pot fi instalate orizontal sau vertical. Se optează pentru instalarea orizontală în cazul în care beneficiaţi de un teren mare. Cea verticală se aplică atunci când terenul este de dimensiuni reduse. Se vor face găuri tubulare în pământ, lungi de 45-135 de metri, şi în fiecare gaură se introduce câte o buclă. Una dintre ramuri coboară în adâncime, cealaltă urcă la suprafaţă. În final, toate buclele verticale sunt conectate la una orizontală, de asemenea îngropată, ce face legătura cu pompa propriu-zisă. Agentul din bucle ajunge în pompa propriu-zisă, iar aceasta lucrează în funcţie de necesităţile dumneavoastră.


AvAntAjele GrijA pentru mediu - aproximativ 75% din energia produsă este regenerabilă; - menajarea mediului prin evitarea combustibililor clasici; SiGurAnţA viitorului - independenţa faţă de preţul gazului sau al petrolului; FlexibilitAteA - pompele pot fi utilizate atât pentru producerea de apă caldă, cât şi pentru încălzire; - sunt uşor de întreţinut. Conform studiilor, rezultă că cea mai performantă pompă de căldură ar fi cea apă-apă, care extrage energia din apă, de cele mai multe ori dintr-o baltă, şi o introduce în casă. În aceste condiţii, în 5-10 ani investiţia iniţială se recuperează deplin. Din păcate, pentru a putea beneficia de avantajele acestui tip de pompă, trebuie să locuiţi în preajma unei ape. Ca atare, cea mai răspândită pompă rămâne cea geotermală. Descrierea tehnică a acesteia este destul de complexă, însă un prim element important îl constituie buclele de colectare. Acestea sunt din polietilenă de înaltă densitate şi pot fi instalate orizontal sau vertical. Se optează pentru instalarea orizontală în cazul în care beneficiaţi de un teren mare. Cea verticală se aplică atunci când terenul este de dimensiuni reduse. Se vor face găuri tubulare în pământ, lungi de 45-135 de metri, şi în fiecare gaură se introduce câte o buclă. Una dintre ramuri coboară în adâncime, cealaltă urcă la suprafaţă. În final, toate buclele verticale sunt conectate la una orizontală, de asemenea îngropată, ce face legătura cu pompa propriu-zisă. Agentul din bucle ajunge în pompa propriu-zisă, iar aceasta lucrează în funcţie de necesităţile dumneavoastră.

Care sunt beneficiile unei astfel de instalaţii? - căldura din sol încălzeşte casa şi apa; - 75% din energia produsă este din surse regenerabile; - eficienţă ridicată; - este ideală pentru locuinţe de până la 340 mp; - nu generează niciun fel de emisii poluante; - este silenţioasă şi compactă; - recomandată pentru încălzirea în pardoseală.

Material realizat cu sprijinul firmei Bosch, www.bosch.com.ro

17


eCO e n e r g i e v e r d e

Text: Dan Mazilu Foto: www.biogas-nord.de, www.biogas-markert.de

ÎNCăLzIREA CU

BIOGAz

Biogazul este o resursă excelentă, 100% ecologică, ce poate fi transformată în energie printr-un proces mult mai curat decât arderea combustibililor fosili.

B

iogazul este un gaz care rezultă în procesul de fermentare a materiei organice. De acest proces răspund două bacterii, cercetate încă din 1899. Bacillus cellulosae methanicus formează cantităţi mari de metan (50-75% din cantitatea totală de gaz), iar Bacillus cellulosae hydrogenicus produce hidrogen (aproximativ 1%). Fiindcă apar şi lucrează împreună, cele două bacterii au fost reunite sub o denumire comună, aceea de Methanobacterium omelianski. Mediul propice al acestor bacterii, după cum deduceţi deja, este celuloza. Ea se regăseşte în proporţie de 35-50% în produsele secundare din agricultură şi în cantităţi încă şi mai mari, în gunoiul de grajd provenit de la animalele crescute pe aşternut. Interesul din ce în ce mai accentuat pentru biogaz a apărut pe fondul crizei globale a petrolului şi, în general, al epuizării inevitabile a combustibililor fosili. În plus, în procesul de producere a biogazului se scapă de deşeuri, deci procedura este 100% eco. Ca atare, inclusiv în România, încă de dinainte de 1989 s-au făcut eforturi pentru extinderea acestei soluţii. La staţia de epurare a apelor uzate Dancu, a Municipiului Iaşi, se produceau în jur de 2.000 m³ de biogaz pe zi, cantitate ce depăşea necesarul de energie al staţiei. Extinderea procedeului a făcut ca în anii `80 să se producă în jur de 85.000 m³ de biogaz pe zi, respectiv 30 de milioane de metri cubi pe an. Din păcate, ulterior anului 1989 s-a intrat într-un regres vizibil şi nemeritat. Astfel se ignoră o alternativă curată prin care se produce energie, concomitent cu tratarea deşeurilor. Conform specialiştilor, potenţialul energetic al gunoaielor din România se ridică undeva la 800 Gwh anual, echivalentul a 1,5% din consumul naţional de energie electrică, sau curentul necesar pentru alimentarea a 320.000 locuinţe pe timp de un an.

Cum funcţionează instalaţia de la Cefa? Două motoare cu ardere internă, ce consumă biogaz produs de instalaţia locală, acţionează două generatoare electrice a căror putere este de 1.4 Mwh fiecare. În urma procesului tehnologic, apa ajunge la o temperaturã de 92°C. Această apă este folosită la încălzirea locuinţelor din Cefa. Iar costul ar putea fi foarte redus, undeva în jur de 90 de lei pentru gigacalorie. Prin comparaţie, în anul 2009 orădenii plăteau 123 de lei pentru gigacalorie, iar această gigacalorie este obţinută printr-un proces foarte departe de a fi ecologic!

O iniţiativă demnă de amintit vine dinspre orădeni. Un investitor a comandat firmei germane Biogas Nord construirea unei centrale pe biogaz, în apropierea comunei Cefa, din Bihor. Puterea acestei centrale este de 2.8 Mwh, suficientă pentru a încălzi o mie de case din comuna amintită. Pentru locuitori, vestea este cum nu se poate mai bună. În primul rând, fiindcă localitatea este inclusă într-o zonă protejată, deci, chiar dacă există pădure în preajmă, obţinerea lemnelor pentru încălzire e un lucru foarte dificil, costurile sunt ridicate, iar randamentul sobelor de teracotă redus. În al doilea rând, după cum deja spuneam, în procesul de fabricare a biogazului se scapă de deşeuri altfel poluante. Vorbim aici despre produsele rezultate în industria zootehnică şi de carmangerie din sudul judeţului Bihor (intestine de animale, conţinut stomacal, dejecţii de porcine şi taurine, sânge, reziduuri abatorizate, apă cu încărcătură organică etc.), despre deşeuri din industria alimentară (şrot rezultat în urma presării la rece a seminţelor oleaginoase, despre alimente cu termenul de garanţie depăşit) şi despre cereale silozate etc. În al treilea rând, la capătul procesului de fabricare a biogazului se obţine îngrăşământ biologic de foarte bună calitate, şi-n cantităţi mari, iar acesta poate fi folosit foarte bine ca înlocuitor al îngrăşămintelor chimice pe care le folosesc fermierii în agricultură.

Cum se utilizează biogazul? Poate fi folosit drept combustibil alternativ (probabil vă amintiţi autobuzele de dinainte de `89, echipate cu butelii imense aşezate pe acoperiş), dar curent se foloseşte pentru producerea energiei şi a căldurii. Pe scurt, el este consumat de un motor cu combustie care, la rândul lui, alimentează un generator pentru producerea energiei electrice. Apa caldă rezultată în procesul de răcire a utilajelor poate fi folosită cu succes atât pentru încălzirea staţiei de biogaz, cât şi a consumatorilor aflaţi în imediata apropiere a staţiei.

Un lucru deloc de neglijat este absorbţia forţei de muncă. Circa 80 de muncitori sunt implicaţi în întregul proces. Studiile arată că numai la nivelul judeţului Bihor sunt o duzină de locaţii care ar putea găzdui instalaţii de producere a biogazului. Cu alte cuvinte, numai în Bihor sunt 12 zone în care oamenii ar putea scăpa de deşeuri periculoase, iar în locul lor ar primi căldură, curent, îngrăşământ bio şi un mediu curat.

18

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi: http://www.biogas-nord.com, http://www.probiopol.de sau www.biogazul.ro. Un exemplu de miniinstalaţie domestică puteţi găsi la www.vivamgroup.com.


cOnstRUiþi PentRU ViitOR casa multi-confort

c

reºterea consumului de combustibili ºi limitarea resurselor naturale, emisiile de gaze care contribuie la efectul de serã, precum ºi creºterile de preþ din ultimele decenii, au determinat cãutarea de noi soluþii constructive pentru reducerea consumului de energie. Astfel a apãrut conceptul de casã Pasivã. Locuinþele realizate respectând acest standard urmãresc reducerea la minim a consumului de energie pentru încãlzire ºi rãcire printr-o dimensionare ºi utilizare optimã a stratului de izolaþie. Practic, o casã Pasivã consumã pentru încãlzire ºi rãcire mai puþin de 15kWh/m2/an, de 8 ori mai puþin decât un apartament într-un bloc de locuinþe. Plecând de la aceastã idee, saint-Gobain a dezvoltat conceptul multi-confort House având în centru ideea de confort. Astfel, pe lângã economia de energie, multi-confort House urmãreºte realizarea unui confort acustic optim, a siguranþei ºi protecþiei la foc precum ºi grija pentru conservarea ºi protejarea mediului.

îmbunãtãþire la o scarã de 8:1 faþã de normele de construire. Aceasta este viaþa într-o casã multi-confort în comparaþie cu casa multi-confort, nu numai casele construite convenþional, ci ºi tipurile mai avansate, precum casa cu consum redus de energie, sunt mai scumpe. Ori de câte ori este posibil, alegeþi casa multi-confort chiar de la început.

cãldurã confortabilã cu numai 10 lumânãri în comparaþie cu clãdirile vechi, economiile se ridicã la nu mai puþin de 90%. în comparaþie cu casele noi, construite convenþional, necesarul de încãlzire a incintelor într-o casã multi-confort este mai mic cu circa 75%. O camerã de 20 m2 poate fi încãlzitã cu numai 10 lumânãri sau cu douã becuri de 100 W în iernile reci, pentru a obþine o cãldurã plãcutã. în ceea ce priveºte consumul de combustibil, o casã multi-confort necesitã mai puþin de 1,5 l de combustibil lichid pentru încãlzire sau 1,5 m3 de gaze naturale pe m2 ºi an.

motto, pentru toate camerele: păstraţi căldura la interior!

Un sistem eficient PUnct cU PUnct

Pãstrarea cãldurii fãrã consum de energie. Pe baza principiului sticlei de termos, casa multi-confort păstrează o temperatură constantă. ca şi în sticla de termos, interiorul este bine protejat faţă de pierderile de energie către exterior. căldura "activă” este furnizată în mod controlat din interior. casa multi-confort îşi merită într-adevăr numele, prin utilizarea extensivă a componentelor "pasive”. Acestea cuprind ferestrele izolante, sistemele de distribuţie a căldurii în spaţiile încălzite, şi, mai presus de toate, izolaţia termică eficientă care păstrează căldura în interior.

20

• Acoperiº izolat termic • Pereþii exteriori izolaþi termic • Anvelopa clãdirii etanºã • ferestre cu geamuri triple • tocuri de ferestre cu izolare termicã • sistem de ventilaþie confort • instalare simplã


PUNcT cU PUNcT - FAcTORI DE SUccES PENTRU REALIZAREA UNEI cASE MULTI-cONFORT • Izolare termică maximă, structură compactă şi eliminarea punţilor termice: toate componentele anvelopei clădirii au valori U sub 0,15 W / (m2K), obţinute prin grosimi ale materialelor izolante între 25 şi 40 cm. • Ferestrele trebuie să aibă geam triplu şi tocuri izolate. Scopul: o valoare U < 0,80 W / (m2K), incluzând tocul, şi o valoare g de 0,5 (transmitanţă totală de energie solară) pentru suprafaţa vitrată. • Etanşarea la aer a clădirii: Rezultatul "Testului Blower Door” trebuie să fie < 0,6 schimburi de aer pe oră. • Recuperarea căldurii din aerul evacuat: cea mai mare parte a căldurii evacuate cu aerul viciat extras este reintrodusă în debitul de aer proaspăt admis (într-un schimbător de căldură în contra-curent). Rezultă o proporţie de recuperare a căldurii de peste 80%.


PRINCIPII DE CONFIguRARE Amplasamentul • Sunt de preferat volumele compacte: raportul V/A între 1 ºi 4, iar A/V între 1 ºi 0,2 (V = volumul ºi A = aria clãdirii). • Sunt de preferat edificiile cuplate sau înºiruite în locul unor locuinþe individuale.

Proiectaţi în funcţie de soare În plus faţă de forma clădirii, amplasarea poate avea un impact pozitiv asupra consumului de energie. Dacă puteţi face alegerea, Casa Multi-Confort trebuie să fie orientată spre sud. Fără umbra făcută de munţi, arbori sau alte clădiri, astfel întrucât să se maximizeze aporturile solare, în special în lunile reci de iarnă.

Construcţia fără punţi termice până la ultimul detaliu Punţile termice sunt punctele slabe ale anvelopei clădirii şi conduc la pierderi nedorite de căldură. Prin urmare, într-o construcţie eficientă energetic, o prioritate absolută o reprezintă construirea unei anvelope fără punţi termice. De fapt, anvelopa clădirii trebuie astfel proiectată, încât fiecare planşă – plan sau secţiune – să poată fi încercuită cu creionul din cât mai puţine linii. Zonele critice pentru apariţia punţilor termice sunt acolo unde creionul trebuie să se oprească. Aici este necesară elaborarea unor soluţii detaliate – de preferinţă în strânsă cooperare cu executantul.

Etanºare fãrã compromisuri Numai un schimb de aer controlat are sens. Altfel, se vor genera pierderi de căldură, curenţi de aer, risc de condens, încălzire inutilă şi altele asemenea. Anvelopa etanşă, continuă, care înveleşte casa Multi-Confort de la acoperiş până la fundaþii, evită aceste efecte nedorite şi permite o locuire confortabilă. ISOVER VARIO KM Duplex asigură o etanşare conformă cu cele mai înalte exigenţe. Sistemul de membrană climatică flexibilă îşi adaptează proprietăţile în funcţie de sezon. Pe timpul iernii, el blochează umiditatea care pătrunde dinspre interior. Vara, ISOVER VARIO KM Duplex permite evacuarea vaporilor de apă către toate direcţiile. Aceasta înseamnă: • O funcţie ideală ca barieră de vapori, împotriva penetrării umezelii în acoperiş şi pereţi • Protejare a structurii clădirii Etanşare excelentă, verificată prin Testul Blower Door. Număr de schimburi de aer • Confort de locuire excelent. pentru o diferenţă de presiune de 50 Pa (n50) mai mic de 0,6 1 / h cf. EN 13829

R


Zone vitrate Condiþiile de asigurare a accesului luminii naturale directe sau indirecte, precum ºi a energiei calorice provenite de la soare sunt îndeplinite prin intermediul ferestrelor. În funcþie de dimensiuni sau de logica amplasãrii în configuraþia generalã a clãdirii, denumim aici ferestre toate subansamblurile constructive, pasive sau active care contribuie la asigurarea mãsurilor de catalogare a unei case pasive. Amintim în acest context sticla

SGG Planitherm UltraN, cu funcþie de joasã emisivitate sau cea cu funcþie dublã, lowE ºi control solar SGG Planitherm 4S, fiecare în parte contribuind la captarea, respectiv conservarea energiei termice sau a controlului accesului radiaþiei luminoase. Pentru a conferi suprafeþe satisfãcãtoare de zone vitrate, tehnologia actualã oferã posibilitãþi variate de îmbunãtãþire a performanþelor termice ale ferestrelor.

Liniºtea se obþine uºor în Casa Multi-Confort Cât de zgomotoasã sau liniºtitã este o clãdire depinde, înainte de toate, de dimensionarea corespunzãtoare a izolãrii fonice în raport cu nivelul de zgomot. Pentru un nivel corespunzãtor de calitate acusticã, Saint-Gobain recomandã respectarea urmãtoarelor recomandãri : • Acoperiº - Folosirea de produse din vatã mineralã cu rezistivitatea la flux de aer r > 5kPa s/m2. Ex.: Isover DOMO • Pereþi exteriori - Folosirea de produse din vatã mineralã bazalticã pentru realizarea izolaþiilor exterioare de tip termosistem – Isover Orsil NF, TF, Isover Fasoterm NF, TF • Pereþi compartimentare - Folosirea de produse din vatã mineralã cu rezistivitatea la flux de aer r > 5kPa s/m2. Ex.: Isover Akusto - Realizarea structurii trebuie sã þinã cont de câteva principii: * se monteazã profile de ghidaj UW cu bandã de etanºare

R

Rigips deja lipitã de profil * legãtura dintre diverse componente ale pereþilor nu trebuie sã conþinã punþi acustice - Folosirea de placãri duble cu plãci de gips-carton marca Rigips - Umplerea completã a cavitãþii cu vatã mineralã • Planºee - Realizarea de soluþii de tip "dalã flotantã” folosind materiale cu o elasticitate adecvatã: Isover TDPS • Ferestre Saint-Gobain Glass propune trei soluþii de utilizare în vitrajul izolator: - a foilor de sticlã de grosimi diferite - a sticlelor de tip laminat SGG STADIP SILANCE cu o folie specialã de PVB acustic - a unei combinaþii dintre primele douã. Sistemul SGG STADIP conferã în plus ºi protecþie împotriva vandalismului, asigurând securitatea locuitorilor casei. R


Text: Ana-Maria Oancea Foto: KA International, IKEA, Mobexpert

eCO t e s at u r i

ÞESãtuRI pRIEtENOASE Cu

MEDIuL Fibrele sintetice au fost de ceva timp înlocuite în topul preferinþelor noastre cu cele naturale. Însã asta nu înseamnã cã þesãturile pe care le alegem sunt neapãrat ecologice.

M

ulte persoane confundã ideea de material natural cu cea de material ecologic. Aceastã confuzie are loc şi atunci când vine vorba despre þesãturi. Nu orice þesãturã realizatã din fibre naturale se poate încadra la acest capitol. Existã o multitudine de factori care prin impactul pe care îl au asupra mediului îi determinã acest statut. Modul în care este tratatã planta, felul în care sunt prelucrate fibrele şi distribuite þesãturile, fac sau nu ca produsul sã fie „eco-friendly”. La fel se întâmplã şi cu sursele de energie şi cu ambalajele folosite. Din ce în ce mai mulþi producãtori şi comercianþi sunt preocupaþi de impactul asupra mediului, aşa cã iau mãsuri pentru a diminua emisiile de dioxid de carbon, folosesc materiale regenerabile şi ecologice şi renunþã la pesticide. Bineînþeles cã eforturile lor sunt vizibil marcate la nivelul produselor cu o etichetã „Eco” sau „Bio”, asta dacã nu cumva sunt comercializate într-un magazin dedicat exclusiv acestui gen de marfã. Aşa cã le veþi identifica cu succes dacã sunteþi în cãutarea lor. Însã þesãturile naturale, produse „regulamentar”, nu sunt singura variantã pentru un trai „verde”. Eco-fibrele realizate din proteine provenite din deşeuri naturale, descoperite de un grup de cercetãtori din cadrul centrului australian CSIRO, reprezintã o alternativã 100% „ecofriendly”. Ei propun ca fibrele sintetice sã fie înlocuite cu unele naturale realizate din cheratina de pe penele pãsãrilor, glutenul din grâu sau coaja nucilor de cocos. Acestea ar putea asigura, conform spuselor lor, materia primã pentru o nouã generaþie de confecþii ecologice.

24


Text: Mariela Vanu Foto: Firme colaboratoare

TexTIle ORgANICe, AlTeRNATIvA uNuI STIl De vIAţã SãNãTOS Materialele naturale sunt soluţia ideală pentru siguranţa existenţei noastre de zi cu zi, indiferent de vârstă. De la îmbrăcăminte pentru cei mici la vestimentaţie completă pentru adulţi, lenjerii sau prosoape, produsele ce poartă eticheta eco-friendly ne ajută să înţelegem extraordinarul potenţial al inului, cânepii, bumbacului, mătăsii sau lânii.

Costum mãrimea 20 (pentru nou-nãscuţi între 1-3 luni); conţine jachetã cu închidere capse pe mijloc, pantaloni simpli, fãrã botoşei şi bonetã; produs fabricat în România; bumbac organic 100%; Preţ: 40 lei; Pifou România

Bluziţã cu cocos; 100% bumbac organic de cea mai bunã calitate; se poate spãla de nenumãrate ori - va rãmâne frumos tot timpul; capsele laterale ajutã la îmbrãcat; Preţ: 77 lei; Organic Bebe

Jeans cu floricicã imprimatã; din eco-denim organic 100%; extrem de moale; cu material elastic şi bandã în jurul taliei pentru ajustabilitate şi confort; Preţ: 106 lei; Organic Bebe

Prosoape MANHATTAN într-o paletã largã de culori; 100% bumbac organic; foarte absorbante; se spalã la maşinã; Preţ: 13 lei (50x90 cm); 28 lei (70x140 cm); Dolphin International

Salopetã mãrimea 22 (pentru nou-nãscuţi între 2-3 luni); cu închidere pe mijloc prin intermediul capselor; produs fabricat în România; bumbac organic 100%; Preţ: 35 lei; Pifou România

Rochiţã albastrã cu floricele albe şi chiloţei asortaţi; un imprimeu atât de proaspãt şi drãgãlaş - exact aşa va arãta şi fetiţa ta în aceastã rochiţã; compoziţie: 100% bumbac organic; Preţ: 135 lei; Organic Bebe

Adrese utile: 1. Organic Bebe - www.ecokids.ro; tel.: 0723/339.316 2. Pifou România - office.@pifou.ro; tel.: 0723/245.081 3. Dolphin International - Șºos. Bucureşti-Ploieşti nr. 3, Comuna Ciolpani, jud. Ilfov; tel.: 021/266.81.51; 0745/123.990

25


Text: Laura ILICA Foto: Fiat România, www.protoscar.com, Salonul auto Geneva

ECO M a s i n i

GrEEn TEST DrIVES Auzim de ani de zile de prototipurile unor maşini care ar merge „pe apă”, cu aer, încărcate la o priză obişnuită etc. Chiar îmi amintesc că, la un moment dat, unii din inventatorii noştri „de meserie” au apărut prin diverse emisiuni TV cu prototipurile lor de maşini care mergeau pe orice altceva decât pe motorină.

D

e aici încolo (şi până la ultimul salon auto de la Geneva după cum o să vedeţi) totul a fost pentru câteva decenii în „ceaţă”. Aşa că nu puteam decât să începem să ne punem cu toţii întrebări. Există deja aceste prototipuri de maşini de câteva zeci de ani sau nu? Sunt ele fiabile, bune, eficiente, gata de drum? Să dăm crezare teoriilor conspiraţiei care spun că toate brevetele au fost cumpărate de marile şi extrem de puternicele companii petroliere (gen Exxon, BP, Shell) şi „puse la păstrare” ca să nu le afecteze afacerile? Căci trebuie să recunoaştem, o oarecare doză de logică există în această teorie. O nouă generaţie de maşini, la fel de frumoase şi puternice ca cele de azi, dar care să meargă cu apă, aer sau electricitate - combustibili mai ieftini şi infinit mai puţin poluanţi - ar afecta serios afacerile şi încasările marilor petrolişti. Logic, ei au tot interesul să oprească această evoluţie dacă pot. Iată însă că presiunea mondială, cererea generalizată pentru o schimbare de atitudine în legătură cu protecţia mediului a deschis o mică portiţă spre aceste maşini ale viitorului. În ultimii ani aud tot mai des de maşini „hibrid”, de variante care reduc măcar consumul de benzină / motorină şi emisiile de CO2. Ceva-ceva tot se întâmplă şi asta se vede şi în oferta producătorilor de maşini. Pe site-ul salonului auto de la Geneva, am găsit câteva informaţii despre cele câteva modele lansate sub mottoul „The Green Test Drives”. De exemplu, Opel te invită sa testezi noul model Opel HydroGen4 - un nume foarte sugestiv, nu? - şi unica sa „celulă energetică”. Modelul Mitsubishi i MieV - a fost numit maşina anului 2009-

26


consumului şi a uzurii maşinii. Din momentul lansării sale în octombrie 2008, programul a fost descărcat în mod gratuit de 100.000 de ori şi folosit în mod efectiv de cca. 35.000 de utilizatori auto. Tehnologia Multiair disponibilă acum pe motorizările pe benzină: utilizând un sistem de control al valvelor electro-hidraulic, noua tehnologie creşte performanţa motorului cu peste 10% şi reduce emisiile CO2 cu până la 25%. A doua generaţie de motoare Multijet are o putere de până în 95 CP cu ajutorul celor 8 injecţii pe ciclu. Noul 1.3 Multijet îmbunătăţeşte performanţele în cuplu cu până la 25% şi contribuie la reducerea emisiilor cu cca. 6%. Sistemul Start&Stop, ce opreşte motorul în momentul în care maşina staţionează în trafic şi îl reporneşte automat în momentul accelerării, reduce consumul de carburant cu până la 12% în ciclul urban. 2010 şi asta pentru că propune câteva inovaţii tehnologice cum sunt bateriile de litiu de o capacitate foarte mare (16 KWh) şi un motor electric foarte performant, de 63 de cai putere (47kW şi 180 Nm ). Protoscar au prezentat prototipul Lampo 1 în 2009 şi continuarea, Lampo 2, anul acesta în cadrul salonului. Cei de la Protoscar sunt foarte interesanţi. Intraţi pe site-ul lor: www.protoscar.com şi o să vedeţi ce minunat şi simplu poate fi un motor eco. Şi cât de bine poate arăta o maşină care se alimentează la priză! Chevrolet Volt este o maşină electrică care are o autonomie de 64 de km - de obicei suficient pentru uzul zilnic urban.

Informaţii furnizate de: Nicoleta Traşcă Responsabil Departament Comunicare Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia Şi uite-aşa, viitorul transportului arată din ce în ce mai eco!

Ce mai zic vânzătorii autohtoni? Am cerut informaţii de prin „târg” şi iată ce ne spun cei de la Fiat! Fiat – pentru al treilea an consecutiv, brandul cu cele mai reduse emisii de CO2. Dintre primele 10 cele mai vândute mărci auto în Europa, Fiat este, pentru al treilea an consecutiv, brandul cu cele mai reduse emisii de CO2 raportate la maşinile vândute în anul 2009. Cu o valoare de 127,8 g/km (faţă de 133,7 g/km în 2008), Fiat a primit recunoaşterea organizaţiei JATO, lider mondial în consultanţă şi cercetare în domeniul automobilistic, depăşindu-şi considerabil toţi ceilalţi mari competitori. Printre inovaţiile ce susţin strategia ECO se numără noul motor Twin-Air ce debutează anul acesta la Salonul Auto Internaţional de la Geneva pe modelul Fiat 500, un propulsor cu o cilindree de doar 900 cc, 85 CP şi emisii de numai 95g/km. Apoi, sistemul Eco: Drive, foarte uşor de folosit, implică doar existenţa opţionalului Blue&Me, la care este conectat un memory stick ce înregistrează informaţii despre stilul de condus. Aceste informaţii sunt analizate ulterior pe calculator de programul ecoDrive, iar şoferul va primi un anumit punctaj şi sfaturi pentru a-şi îmbunătăţi performanţele la volan: reducerea

27


ecO r e c i c la r e d e s e u r i

Text: Dan Mazilu Foto: arhiva Casa Mea, www.infomediu.eu

ImpoRtaNţa ReCICLăRII DeşeuRILoR Reciclarea deşeurilor este o necesitate şi, totodată, o obligaţie impusă de normele europene. Nu ne mai putem permite să fim risipitori cu resurse importante, pe cale de epuizare.

C

onform statisticilor oficiale, în România s-au înregistrat la nivelul anului 2004 circa 363.315.000 tone de deşeuri. 99.4% din această cantitate e reprezentată de deşeuri nepericuloase. Desigur, cantitatea reală este mai mare decât datele oficiale. Nimeni nu cunoaşte cantitatea de deşeuri abandonate în imediata vecinătate a satelor, dar şi în zonele virane, limitrofe marilor oraşe. La nivelul anului 2004 s-a estimat că, în România, rata medie de creştere a cantităţii de deşeuri va fi de 0.8% până în anul 2013. Cu toate acestea, în 2007 s-au înregistrat 281.200.000 de tone, dintre care 99.8% deşeuri periculoase, deci o scădere a cantităţii generale de deşeuri, concomitent cu creşterea cantităţii de deşeuri periculoase.

28


În privinţa modului în care autorităţile gestionează aceste deşeuri, lucrurile stau bine la oraş şi catastrofal la sat. Cu rare excepţii, serviciile de salubritate acopereau integral, în 2004, necesităţile populaţiei din zona urbană (zonă în care se produc aproximativ 380 kg pe cap de locuitor), în vreme ce, în zona rurală, doar 6.5% din populaţia României beneficia de servicii de salubritate. În cei trei ani care au urmat lui 2004 schimbările au fost semnificative, astfel încât, în 2007, 16.37% din populaţia rurală beneficia de servicii de salubritate (crescând astfel la 51% numărul românilor ce sunt în grija unor astfel de servicii). Ca toate celelalte ţări membre, România şi-a luat angajamente precise şi ferme faţă de Uniunea Europeană şi în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor. Astfel, normele europene impun colectarea a cel puţin patru kilograme de deşeuri pe cap de locuitor, deşeuri ce pot fi reciclate. Iar această colectare trebuie să fie făcută selectiv. Pentru a conştientiza populaţia de importanţa reciclării deşeurilor şi, în particular, a reciclării selective, prima etapă a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, defăşurată între 2004 şi 2007, a presupus atât acţiuni de conştientizare a populaţiei, cât şi organizarea unor proiecte pilot. Etapa în care ne aflăm acum a început în anul 2007, odată cu generalizarea colectării selective, iar următorii ani, până în 2017, sunt dedicaţi extinderii colectării selective în zone dificile, cum ar fi cele montane, sau, în genere, zonele rurale cu densitate mică a populaţiei. După cum spuneam, România este determinată de normele UE să recicleze. Însă, cum ar putea fi determinat fiecare român, în parte, să facă un asemenea lucru? Un sondaj IMAS întreprins anul trecut relevă că două treimi dintre cei intervievaţi consideră că amenzile sunt cele ce i-ar putea responsabiliza pe români. Acelaşi sondaj arată că femeile sunt mai sensibile decât bărbaţii la acest subiect, persoanele cu studii superioare mai mult decât cele cu educaţie primară şi, de asemenea, cele cu venituri mai mari sunt mai dispuse să recicleze decât cele cu venituri mici.


ecO r e c i c la r e d e s e u r i

Desigur, reciclarea deşeurilor nu este doar o obligaţie, ci pentru investitorii inspiraţi, şi o bună afacere. Iată, de exemplu, cea mai mare fabrică de reciclare a deşeurilor electrice şi electrocasnice din România şi, se pare, chiar din Europa de Sud-Est. Se numeşte GreenWee International, este situată în localitatea Frasinu, la 2 km de Buzău, şi se întinde pe o suprafaţă de 10.795 mp, din care 6.100 mp o reprezintă zona de producţie.

Într-o astfel de fabrică, lucrurile se desfăşoară aproximativ în felul următor. Să luăm ca exemplu un calculator, fiindcă e cunoscut de toată lumea, iar în componenţa sa intră materiale dintre cele mai diverse. Ei bine, calculatorul înaintează pe o bandă, de obicei deservită de şase muncitori, şi este dezasamblat. Carcasa metalică este prima selectată. Urmează, apoi, dezasamblarea tuturor celorlalte componente, până în cele mai mici amănunte.

Şuruburile se dau deoparte de părţile din plastic, iar componentele electronice sunt puse separat. În etapele finale, materialele ajung într-un soi de „râşniţă” uriaşă, care le toacă mărunt, apoi se face trierea materialelor, prin despărţirea metalului de plastic. Metalul, ajuns ca un praf, este încărcat în recipienţi, iar plasticul, tocat mărunt, în alţi recipienţi. De aici, din fabrica de reciclare, aceste materiale urmează să plece către alte fabrici, care vor refolosi materialele respective. Până acum am pledat pentru reciclare. Sunt, însă, şi voci, şi chiar autorizate, care combat această opţiune. De pildă, Peter Jones, consultant de mediu al guvernului britanic, a declarat că reciclarea... ar putea contribui la încălzirea globală. Cum? Prin creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră, în timpul procesării, colectării şi transportării materialelor reciclate. Anual, englezii depozitează 200.000 de tone de deşeuri reciclabile.

Capacitatea de procesare a acestei fabrici este de 50.000 de tone de echipamente electrice şi electronice pe an, de trei ori mai mult decât cantitatea colectată în România anului 2008.

Nu lipsit de importanţă este şi faptul că pentru această fabrică lucrează 170 de oameni care, altminteri, ar fi putut fi şomeri!

30

Din pricina capacităţii insuficiente de reciclare, mii de tone sunt transportate în China, astfel încât, crede expertul englez, „arderea deşeurilor în loc de transportarea lor pe distanţe de până la 4.800 km, pentru a fi reciclate, are un impact mai mic asupra încălzirii globale”. Aceasta este doar o opinie, dintre multe altele.

Puteţi afla mai multe lucruri accesând secţiunea specializată a site-ului: www.anpm.ro şi, de asemenea, http://www.deseuri-online.ro


Eficienţă maximă şi protejarea mediului Orice maşină de spălat vase Baumatic este proiectată nu doar pentru a spăla şi usca vasele cu maximă eficienţă posibilă, dar şi pentru a economisi energie. Baumatic garantează că toate maşinile sale de spălat vase sunt clasificate la cel mai înalt nivel de eficienţă energetică. Dorim să oferim consumatorilor noştri produse care prezintă respect maxim pentru mediul înconjurător. În consecinţă,

maşinile noastre de spălat vase sunt clasificate „A’’, atât pentru spălare cât şi pentru uscare.

Coşuri reglabile Designerii noştri s-au asigurat că puteţi utiliza spaţiul din interiorul maşinii dumneavoastră de spălat vase în modul cel mai eficient posibil. Asta înseamnă că puteţi încărca mai multă veselă înăuntrul coşului flexibil şi adaptat diverselor tipuri de farfurii care trebuie spălate. Una dintre noile noastre funcţii e aceea de a permite reglarea coşului superior în câteva secunde, ridicând simplu mânerele laterale pentru a-l poziţiona mai sus sau mai jos. Un sistem de reglare foarte comod care vă va eficientiza spaţiul.

Încărcare la jumătate Unele maşini de spălat vase Baumatic au prevăzută opţiunea de încărcare la jumătate. În situaţia în care cantitatea de veselă ce trebuie spălată este mai redusă şi poate fi dispusă integral doar în coşul superior, se poate folosi această opţiune. Această funcţie vă va

permite să spălaţi cantităţi de vase mai mici fără risipă suplimentară de apă şi electricitate. În medie, economia de apă şi energie este de 15%.

Auto Sensor Programul Auto Sensor Baumatic este proiectat să simplifice toate operaţiunile necesare funcţionării maşinilor noastre de spălat. Din perspectiva economisirii timpului, programul Auto Sensor a fost dezvoltat pentru a selecţiona modalitatea optimă pentru spălarea cea mai bună a veselei dumneavoastră. Măsurând numărul de particule din apă şi volumul încărcării, Auto Sensor se reglează automat în funcţie de nivelul aşteptat de curăţare. Maşina de spălat vase Baumatic determină în plus temperatura şi durata optime, asigurând perfecta spălare a veselei dumneavoastră. Auto Sensor este proiectat pentru utilizarea minimului necesar de apă şi substanţe de curăţare, limpezire şi dedurizare, iar asta îi permite să economisească cu până la 25% din apă mai mult decât celelalte.

În 2010 Hiparion şi România Liberã îţi oferă lunar

SUPLIMENTE TEMATICE

A

chiziþioneazã o unealtã Dremel în perioada 1 martie - 31 mai din magazinele Bricostore, înscrie-te pe site-ul www.dremel.ro ºi poþi câºtiga un voucher de cãlãtorie în valoare de 1.000 de euro*. Dar înainte sã pleci în cãlãtorie, vino ºi demonstreazã cã eºti creativ. Dremel te aºteaptã în atelierele Bricostore, la sesiuni demonstrative, în 13 martie, 10 aprilie ºi 8 mai, simultan, în toate magazinele Bricostore.

Participã la concurs!

Le primeşti gratuit împreună cu revistele: Căminul, Domus, Casa Mea, Planul casei mele ● mai: VACANŢA DE VARĂ ● iunie: TOTUL DESPRE ŞI PENTRU COPII ● iulie: ASIGURĂRI ● august: TOTUL DESPE BERE ŞI ACOPERIŞURI (suplimente separate) ● septembrie: SISTEME  DE ÎNCĂLZIRE ● octombrie: FOOD & WINE ● noiembrie: SĂNĂTATE

*) pãstreazã bonul sau factura fiscalã care dovedeºte cumpãrarea produsului, pentru a-þi revendica premiul dacã eºti declarat câºtigãtor Coordonatori proieCt: Diana Ionescu Laurenþiu Manolache responsabil de proieCt grafiCã: Alina Petre

CoreCturã: Geanina Bicã

şi

art direCtor: Bogdan Modreanu redaCtori: Anca Ghiorghiu, Mariela Vanu, Ana-Maria Oancea, Elena Vârlan, Laura Ilica, Dan Mazilu

foto: Alexandru Dan

advertising sales manager: Bogdan Toma bogdan.toma@hiparion.com

marketing manager: Bogdan Mireanu direCtori de publiCitate: Liliana Munteanu, Radu Gãvruº

● decembrie-ianuarie: CADOURI PENTRU SĂRBĂTORI

publiCitate: Adriana Alexiuc, Ani Honcioiu, Bogdan Toma, Claudiu Stana, Viorica Iorgulescu, Mihaela Balaban, Petruþa Stoica, Simona Oþel direCtor de produCþie: Mihai Voivod preluCrare imagini: Daniel Dragomir, Toni Kiss

Corespondenþã O.P. 33, C.P. 52, Bucureºti

adresa: Nerva Traian nr.3, Bl. M 101, et. 8, sector 3, Bucureºti telefon: 021-20.28.270 fax: 021-20.28.269 tipar: United Print Tel.: 021-345.52.12

31


Suplimentul Eco  
Suplimentul Eco  

Suplimentul Eco

Advertisement