Page 1

ansambluri de locuinţe

anul Xiii, nr. 2, februarie 2011 preø: 10,40 lei (inCluDe CD înfoliat)

piaţa imobiliară proiecte credite şi finanţări

anul

Ce trebuie sã faCeM pentru Ca bloCul nostru sã fie reabilitat terMiC? pag10

Xiii, nr. 2, februarie 2011

Proiecte De case

2 Proiecte De Vânzare

3 Proiecte case Buget reDus 10 Proiecte De la 126 mP la 458 mP

CreDite Cu

piaţa imobiliară proiecte credite şi finanţări

DobânDã 0 pentru reabilitarea terMiCã a bloCurilor pag16

112 mp pag68

ansambluri de locuinţe

lui

luCian

MânDruøã îi plaCe zona pipera

Ce aDuCe 2011 pe piaøa terenurilor? p re ø: 1 0,4 0 l ei ( in cl ud e C D în f ol ia t)

pag40

pag24

preø:

10,40 lei (inCluDe CD înfoliat)

197 mp

222 mp

233 mp

350 mp

458 mp


EDITORIAL

Publisher: Viorica IORGULESCU Redactor-Şef: Maria SEDER NEDA Art director: Eduard MIHÃILÃ Secretar de redacþie: Mariana NICOLAE Redactor: Cristina TAMAŞ, Costel POPA Colaboratori: Alexandra POPA Fotografi: Bogdan MODREANU, Robert LUPU Corecturã texte: Panseluþa LUCHIAN, Marius IANCU Advertising Sales Manager: Viorica IORGULESCU e-mail: viorica.iorgulescu@hiparion.com

2011 reducerea consumului de energie devine o prioritate

Marketing Manager: Sorina LIMISCA CD Multimedia: Bogdan MODREANU, Costel POPA Planul Casei Mele este o publicaţie lunarã a Hiparion Publishers parte a SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS

Director general: Adrian RUS Director vânzare grup: Cezar Burlan

Din acest an, planul fiecărei case noi trebuie să aibă în vedere performanţa ei energetică, lucru de luat în seamă încă din faza de proiect. Aveţi grijă cum construiţi casa, pentru că la final trebuie să chemaţi un auditor energetic, iar casa va fi evaluată la sânge privind consumul de energie. În funcţie de calificativul obþinut este posibil ca pe viitor să plătiţi un impozit mai mic sau mare.

Director vânzãri Home&Deco: Radu GÃVRUŞ Director editorial: Diana IONESCU Director producţie: Mihai VOIVOD Responsabil suplimente HRL: Elena Turcu

După şase ani de tergiversări, Guvernul României şi-a însuşit legislaţia europeană privind performanţa energetică a clădirilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2011, certificatul energetic este obligatoriu, la toate tranzacţiile imobiliare şi la recepţia finală a fiecărei clădiri noi.

Prelucrare imagine: Daniel DRAGOMIR, Toni Kiss Abonamente: Mariana GHEORGHE, Tel.: 021-222.31.35; O.P. 33, C.P. 52, BUCUREŞTI Corespondenţã: O.P. 33, C.P. 52, BUCUREŞTI e-mail: planulcaseimele@hiparion.com www.hiparion.com Adresa: Bucureşti, Str. Nerva Traian 3, bl. M 101, et. 8, sector 3 Tel.: 021-202.82.87/70; Fax: 021-202.82.69 Membru fondator: Cãtãlin BERARI Tipar: Mega Press Holdings S.A. Tel: 021/461.08.08 Fax: 021/461.08.09 Distribuţie prin: RAUTAKIRJA ROMANIA TUTUN SI ZIARE MILLENIUM PRESS HACHETTE DISTRIBUTION NIMSOC MEDIA PLANUL CASEI MELE este marcã înregistratã ISSN 1454-041x Publicaţie ce beneficiazã de rezultate de audienţã conform Studiului Naţional de Audienţã, mãsurate în perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010

De ce este necesar certificatul energetic? Pentru că el oferă o radiografie a clădirii din punct de vedere energetic şi prezintă un caliredactor şef ficativ, o clasă de la A la G, prin care viitorul locatar ştie cât de mare este consumul de energie şi, implicit, cât va fi factura la încălzire şi iluminat pentru acea locuinţă. Clasele A şi B sunt considerate clase superioare, iar clasele C, D, E, F şi G, inferioare. Clasa energetică a locuinţei trebuie să îi preocupe nu doar pe cei care cumpără o casă veche, ci pe noi toţi, cei care ne construim o casă sau avem una în proprietate, mai veche. Aproape în toate cazurile este loc de mai bine, pentru clasa A fiind foarte greu de întrunit toate condiţiile. Apartamentele vechi, din perioada comunistă cu greu întrunesc clasa energetică C, majoritatea fiind încadrate în clasele D, E, F şi G. De aceea, pentru creşterea calităþii locuirii în blocurile vechi şi scăderea consumului de energie pentru încălzirea lor este necesară reabilitarea termică. Administratorii de bloc vigilenþi pot accesa în acest an două tipuri de subvenţii de la stat: primul tip, prin Ministerul Dezvoltării ( 67% din costul devizului general al lucrărilor de reabilitare), şi al doilea de subvenţionare a dobânzii, pentru cei care au nevoie de credite pentru a acoperi restul de 33% (suportat de locatari). Pe larg, condiţiile de subvenţionare le gasiţi în cele două materiale tematice din revistă.

Spor la lucru! Copyright MEDIA GAMMA PUBLISHERS Reproducerea integralã sau parţialã a textelor sau ilustraţiilor din revista Planul Casei Mele este posibilã numai cu acordul prealabil scris al MEDIA GAMMA PUBLISHERS.

3 Întreaga responsabilitate pentru conţinutul materialelor revine autorilor acestora.


SUMAR INTERVIU 6 Proiectele de modernizare a Capitalei, enumerate de Primarul General

6

LEGISLAÞIE 10 Ce trebuie să facem pentru ca blocul nostru să fie reabilitat termic?

COST REDUS LA ÎNTREÞINERE 14 Tipuri de termoizolaţie

CREDITE 16 Credite cu dobândă 0 pentru reabilitarea termică a blocurilor 18 Condiţiile de finanţare existente pe piaţă

PROIECTUL CASEI PE ETAPE 20 Obţinerea Autorizaţiei de Construire, un pas de bază

24

TERENURI 24 Ce aduce 2011 pe piaţa terenurilor?

INFRASTRUCTURÃ 26 Primarul Rădulescu: „Râmnicu Vâlcea stă bine la construcţia de locuinţe”

SUPEROFERTÃ 30 Un zgârie-nori cu apartamente de lux

LECŢIA DE ARHITECTURĂ 32 32 Nessebar, un fermecător oraş-monument

INTERNAÞIONAL 36 Preţurile proprietăţilor din New York au început să crească

POVESTE DE PROIECT 40 Lui Lucian Mândruþă îi place zona Pipera 44 Casă pentru reşedinţă sau locuinţă de vacanţă?

36

40

EVENIMENTE 48

PROIECTE DE VÂNZARE 52

PROIECTE DE CASE IEFTINE 56 Casă mobilată la preţ foarte mic 58 Casă pentru o economie în criză 60 Un proiect ieftin, ideal pentru o casă de vacanţă

68 70

PROIECTE 62

62 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CD

MULTIMEDIA

- 3 PROIECTE PÂNÃ ÎN 200 MP - 7 PROIECTE PESTE 200 MP - APLICAŢIE VIDEO 3D DE PREZENTARE A 100 CASE - 3 MATERIALE VIDEO - 8 OFERTE IMOBILIARE - INFORMAÞII UTILE

4


Proiectele de modernizare a Capitalei, enumerate de Primarul General Ştim cu toţii că Bucureştiul a avut şi are multe probleme de rezolvat. Se lucrează la un nou PUG, cu noi reguli de urbanism, la şase pasaje rutiere şi zece parcări subterane. TEXT/FOTO: CRISTINA TAMAŞ E-MAIL: cristina.tamas@hiparion.com

6

cestea sunt doar câteva din proiectele analizate de primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, într-un interviu acordat revistei Planul Casei Mele.

A

Care au fost priorităţile de la preluarea mandatului? La preluarea mandatului am constatat cu reală îngrijorare o serie de nereguli, multe dintre ele depăşind categoric limita bunului simţ, precum şi a legalităţii. Mă refer concret la dezvoltarea urbanistică care s-a făcut într-un mod haotic, inestetic şi fără să se ţină cont de cerinţele de dezvoltare normală a acestui oraş. Urmează să finalizăm noul Plan Urbanistic General. Împreună cu arhitectul şef al Capitalei, am decis ca până la sfârşitul anului 2011 să avem viziunile transpuse într-un Plan Urbanistic. O altă prioritate a fost întocmirea unei strategii de dezvoltare a teritoriului metropolitan adiacent oraşului. Este vorba de dezvoltarea spre sud. Oraşul s-a dezvoltat mai mult spre nord, iar acum e nevoie să echilibrăm situaţia. Avem la îndemână Dunărea la 65 km, de aceea refuz să cred că Bucureştiul nu ar putea deveni oraş la Dunăre. Am ambiţia să realizez acest proiect în noua lege a Capitalei, cu zona de influenţă metropolitană. De asemenea, am avut în vedere reconsiderarea spaţiului public urban vizând arterele publice, instituţiile administrative şi culturale, zonele de spaţiu pietonal şi zonele verzi. Ne-am apucat să reabilităm aceste zone. Au început să apară timid pe harta Capitalei strada Pictor Verona, o dorinţă de mult uitată a Ordinului Arhitecţilor, a oamenilor care au pus suflet în zona aceea. Vor mai apărea şi alte zone publice urbane, la Universitate de exemplu vom aduce statuile înapoi. Vom crea zone pedestre sub formă de piaţete. Am avut în plan realizarea strategiei de dezvoltare a Bucureştiului cu regulamente clare locale privitoare la urbanism, zone construite, protejate. Ne preocupă reabilitarea clădirilor cu valoare de patri-


CREDITE

Credite cu dobândă 0 pentru reabilitarea termică a blocurilor Asociaţiile de proprietari pot lua credite garantate de stat cu dobândă 0 pentru a-şi izola apartamentele. Deocamdată s-au înscris în program doar două bănci comerciale: CEC şi BCR.

rogramul guvernamental prin care se pot accesa astfel de credite se numeşte „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe şi a

P

clădirilor tip locuinţe unifamiliale” şi este reglementat prin OUG 69/2010. Autoritatea

Text: Maria Seder Neda care îl derulează este FNGCIMM (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii), care are în gestiune şi programul Prima Casă. Finanţările se acordă în lei pe maxim cinci ani, cu un avans de 10% şi cu o dobândă calculată în funcţie de Robor la trei luni, la care se adaugă o marjă fixă de 1,5%- 2,5%/an, plus comisionul de gestiune datorat FNGCIMM. Beneficiarii, asociaţiile de proprietari şi, implicit, proprietarii de apartamente nu trebuie să aibă grija dobânzii pentru că este subvenţionată 100% de stat. Statul, prin FNGCIMM, garantează aceste credite în caz de neplată, ceea ce reprezintă un alt avantaj pentru clienţi. Este de dorit ca facilităţile de creditare din acest program să se cumuleze cu cele din Programul Naţional de reabilitare, prin care se pot obţine subvenţii de la stat şi primărie de 80% din totalul cheltuielilor cu lucrările de construcţie. În acest caz, creditul luat de asociaţia de proprietari va fi de doar 20% din costurile reabilitării, iar participarea proprie iniţială de doar 2% din totalul devizului. Mai multe detalii despre Programul Naţional de Reabilitare Termică aflaţi la rubrica Legislaţie din acest număr al revistei. Atenţie! Trebuie ţinut cont şi de limitele maxime de costuri impuse prin lege privind reabilitarea termică. Astfel, creditele garantate de stat nu vor putea depăşi următoarele plafoane: echivalentul în lei a 1.850 euro (TVA inclus) pe cameră de locuit şi echivalentul în lei a 7.400 euro (TVA inclus) pentru clădirea tip locuinţă unifamilială.

16


TERENURI

Ce aduce 2011 pe piaţa terenurilor? Principalii cumpărători de terenuri rămân şi anul acesta beneficiarii finali. Aceştia vor continua să caute terenuri de aproximativ 500 - 600 mp la preţuri ce nu depăşesc 30.000 euro, spun specialiştii imobiliari. În ce priveşte terenurile mari, singura şansă pentru proprietari pentru a le vinde este lotizarea. TEXT/FOTO: CRISTINA TAMAŞ E-MAIL: cristina.tamas@hiparion.com

iaţa terenurilor a fost de la bun început cel mai afectat segment al pieţei imobiliare. Din momentul în care a debutat criza, a scăzut brusc şi interesul pentru terenuri. Proprietarii care au loturi la vânzare au reacţionat rapid şi au scăzut preţurile cu până la 60 - 70% în ultimii doi ani, dar chiar şi aşa, clienţii sunt greu de găsit. Tranzacţiile sunt rare şi, cel mai des, implică suprafeţe mici. Aproape toţi investitorii, ba chiar şi speculatorii, au blocat achiziţiile de terenuri, aşa că singurii care mai cumpără terenuri sunt proprietarii finali, care vor să îşi construiască o casă în viitorul apropiat.

P

Ce spun analiştii imobiliari? „Potrivit informaţiilor pe care le am de la bancheri, anul acesta va fi cel mai greu. Dacă vorbim de terenuri de investiţii, segmentul acesta este şi va fi aproape inexistent. Dacă vorbim de utilizatorul final, adică de cererea pentru terenuri mici, aceasta a scăzut în 2010 cu circa 20% în comparaţie cu cele mari, cu terenurile de dezvoltare unde cererea a scăzut cu 80%. Deci, dacă cineva are un teren mare şi poate să îl parceleze în loturi mici, va avea şanse să facă tranzacţii. Apreciez că cele mai căutate terenuri vor rămâne şi cele al căror preţ nu depăşeşte valoarea de 30.000 euro. Toată lumea preferă ca atunci când pleacă de la bloc să aibă şi o curte mică, aşa că vor terenuri cu suprafeţe de aproximativ 500 mp.”, susţine Mihalis Stratakis, manager SBS Group. Indiferent că vorbim de locuinţe sau apartamente, este foarte important cum circulă banii.

24


POVESTE PROIECT

Lui Lucian Mândruţă îi place zona Pipera Şi-a cumpărat o casă în afara Bucureştiului pentru că nu îşi permitea un apartament cu cinci camere în Bucureşti.

şa a ajuns Lucian Mîndruţă să aibă o casă în Pipera. La vremea când a făcut achiziţia, în 2002, Pipera nu se-

A

măna deloc cu ceea ce este astăzi şi

TEXT: CRISTINA TAMAŞ FOTO: ALEXANDRU DAN E-MAIL: cristina.tamas@hiparion.com

nu era atât de celebră.

Când am ales zona Pipera, era pământul făgăduinţei. În 2002 nu era traficul de astăzi, iar în jur era câmp, Becali încă nu era celebru, iar praful nu se ridicase la 2 km în atmosferă. Pipera chiar era în regulă atunci, iar preţurile erau bune la terenuri. N-am vrut să plec din Bucureşti, dar nu îmi puteam permite un apartament cu cinci camere în oraş, deoarece erau foarte scumpe. Casa aceasta, în 2002, pentru cine nu îşi mai aminteşte, era o soluţie pentru oamenii nu foarte bogaţi. Pipera a devenit un miraj în 2005 - 2007, când casa era jumătate de milion pe piaţa super umflată de atunci, povesteşte Lucian Mîndruţă.

Pentru a cumpăra casa din Pipera, soţii Mîndruţă au vândut un apartament în Bucureşti, iar până la valoarea de 110.000 euro, cât au plătit pe locuinţa nouă, au mai contractat un credit. Casa continuă să le împlinească nevoile, toţi membrii familiei simţindu-se confortabil în ea.

Nu-i o casă foarte mare. Are circa 130 mp fără terasa pe care am adăugat-o ulterior, restul terenului are în jur de 360 mp. 130 mp în 2002 era o casă medie. Astăzi ar fi o casă mică, deoarece acum casele se fac la 200 - 300 mp. Casa este construită într-un ansamblu de aproximativ 100 case, ne-am ales doar modelul. În rest, terenul este cel care a venit la rând, care s-a nimerit să fie liber. În 2002 a început construcţia, s-a terminat prin 2003, atunci ne-am mutat şi noi, la începutul anului, spune Lucian.

40


SUMAR PROIECTE

PROIECTE DE VÂNZARE

PROIECTE DE CASE IEFTINE

Preþ casã

50.000 euro pagina 56

3.940 lei pagina 52

Preþ casã

50.000 euro pagina 58

5.310 lei pagina 54

Preþ casã

76.000 euro pagina 60

50


126 mp

287 mp

pagina 62

pagina 72

197 mp

350 mp

pagina 64

pagina 74

208 mp

360 mp

pagina 66

pagina 76

222 mp

406 mp

pagina 68

pagina 78

233 mp

458 mp

pagina 70

pagina 80

51

Revista Planul Casei Mele, februarie 2010  
Revista Planul Casei Mele, februarie 2010  

Revista Planul Casei Mele, februarie 2010

Advertisement