Page 1

ACTIVITATS

Francès

2011/2012

NOUS CURSOS

11/12 Qui pot participar-hi? Adults i joves a partir dels 16 anys

Quin horari fan? -Iniciació:Dilluns de 19:00 a 21:00 h (dirigit a persones que no han tingut cap contacte amb la llengua francesa o que tenen un nivell de debutant). -Perfeccionament:Dimarts i dijous de 19:00 a 20:30h (dirigit a persones que han estudiat francès en algun moment i volen parlar-lo millor, amb més fluïdesa).

DURADA DEL CURS: INICIACIÓ:DEL 10 D’OCTUBRE AL 21 DE DESEMBRE (TRIMESTRAL) PERFECCIONAMENT: DEL 11 D´OCTUBRE AL 22 DE DESEMBRE (TRIMESTRAL)

Quin dia comencen les activitats? -Iniciació:El dilluns 10 d´octubre, a l´aula del tercer pis del Casal. -Perfeccionament:El dimarts 11 d´octubre, a l´aula del tercer pis del Casal.

Quin import es paga per fer l’activitat? La Pre-inscripció a aquesta activitat és gratuïta. Per participar de l’activitat no s’ha de pagar matrícula. El preu del curs d´Iniciació és de 110€ per els socis i de 120€ per els no socis i el preu del curs de Perfeccionament és de 145€ per els socis i de 155€ per els no socis. Una vegada us confirmem que l’activitat tira endavant, els socis podran fer el pagament fraccionat en tres terminis, domiciliats pel banc: el primer termini el 15 d´octubre 2011, el segon termini el 15 de novembre de 2011 i el tercer el 15 de desembre 2011. Els no socis, en el moment en que es confirmi l’activitat, hauran de passar per les oficines a pagar la meitat del curs i l’altre meitat la podran pagar com a màxim al mes de novembre, a les mateixes oficines. ......................................................................................................................................................................................... Ajuda familiar : segon inscrit de la família, 5% dte. a la quota d’activitat; i tercer inscrit de la família, 10% dte. .........................................................................................................................................................................................

On es formalitza la inscripció? La inscripció s’ha de formalitzar a les oficines de la Societat i en un principi no es necessari presentar cap document addicional.

Per participar a aquesta activitat cal ser soci del CASAL? No, però els socis tenen un descompte en el preu del curs.

Fer-se soci és molt senzill Es paga una quota mensual per unitat familiar que inclou un soci titular, un beneficiari major de 18 anys (que no sigui un fill) i els fills del soci titular fins els 25 anys. Actualment la quota mensual és de 18€. Els socis joves de 18 a 25 anys gaudeixen d’un descompte del 50% de la quota de la societat. Per formalitzar l’alta de soci cal portar a les oficines la domiciliació bancària i les fotografies dels membres de la família que es donen d’alta. Si no les teniu les podem fer directament a les oficines o dur-les més endavant. A l’adreça www.casal.org/altasoci podeu descarregar el formulari d’alta i així si el porteu omplert des de casa, la gestió d’alta serà més ràpida.

Per a més informació

93 890 12 48 casal@casal.org www.casal.cat

Full informació FRANCÈS 2011 2012  

Detalls activitat

Full informació FRANCÈS 2011 2012  

Detalls activitat