Page 1

CASAL DELS CATALANS DE CALIFORNIA

El Butlletí. Número 37. Edició de Primavera.

B U T L L E T I INDEX Paraules del President (1) Consell de Comunitats Catalanes (2) Carme Farreras al COPCA (3) Formacio de la FIEC (3) Noticies de Socis (4) La Beca Balsells (4) Classes de Catala a UCLA (5) Representacio del Casal a Atlanta 96 (6) Origen dels Esbarts i Grups de Dansa (7)

PO Box 91142, Los Angeles, CA 90009. Tel (310) 640 88 47. Email 105333.325@compuserve.com

Paraules del president:

Words from the president:

Les coses van millorant pel Casal. Crec que hi ha un interès cada cop més gran en tirar endavant les coses. El vídeo que mostra als dansaires catalans és ja una realitat. Penso que això promourà el Casal de manera substancial. El butlletí de Primavera serà una realitat, gràcies als esforços del Pere Garriga, i a la contribució tant del Sergi de Miguel i José Miguel Pulido com d’altres membres del Casal, que cooperen per que les coses surtin endavant.

Things are looking up for the Casal. I believe there is a greater interest in making things happen. The video showing the Catalan dancers is now a reality. I feel that this will promote the Casal substantially. The Primavera bulletin is becoming a reality, thanks to the efforts of Pere Garriga, and the proposed contribution of Sergi de Miguel and Jose Miguel Pulido, as well as other members of the casal, who cooperate in making things happen.

Hem planejat el nostre tradicional picnic de primavera pel 27 d’Abril, a Rancho Dominguez. Tots esperem amb moltes ganes menjar un bon plat de paella de la Pepita Martinez i veure les noves dances que ens presentara el grup dansaire.

We plan our traditional spring picnic on April 27th at Rancho Dominguez. We are looking forward to a delicious paella cooked by Pepita Martinez and to enjoy watching several new dances that our dance group will perform. Under the direction of Joan Comellas and the participation of many of you, the dance group is doing very well and with the video, I think that we will have a greater interest, and look forward to assisting you a little more. The video I refer to is a nice, professionally produced, 10 minute tape in English, presenting our dance group and a short summary of our Catalan heritage. If anyone would like a copy please see Pere Garriga. I’d like to add that the dance group will be performing at the Bowers Museum in Santa Ana on May 20th at 7:30pm. Please see our secretary also for further details if you would like to attend.

Sota la direcció de Joan Comellas i la participació de molts de vosaltres, el grup de dansa ho està fent molt bé. Crec que despertarem un interès encara més gran amb el vídeo, i espero poder assistir-vos una mica més. El video al que em refereixo es en Angles i dura uns 10 minuts. Al curt es presenta el nostre grup dansaire i un breu resum de la nostra herencia catalana. Es una cinta molt maca i a mes de qualitat professional. Si algu volgues una copia hauria de parlar amb en Pere Garriga. Voldria afegir que el grup dansaire actuara al Bowers Museum a Santa Ana el 20 de Maig a les 7:30 pm. Si us plau contacteu amb el secretari per a mes informacio. La festa de Nadal va ser un exemple de cooperació, lo que fa un èxit del casal. El gall d’indi va ser excel.lent.

The Christmas Party was an example of he cooperation that all you show, which makes the Casal a success. The turkeys were excellent.

Moltes gràcies.

Thank you very much.

La veu d’en Norman: El Cami Reial d’en Joan Gomila

El Butlleti som en Pere Garriga, en José M. Pulido i en Sergi de Miguel.

Peter J. Balsells

Peter J. Balsells

1


Casal Noticies del Consell

El càrrecs del consell sotmesos a elecció aquest any són els de president, secretari, relacions públiques i dos vocalies. Tots els que ocupen els càrrecs actuals s’han manifestat d’acord a continuar en els seus càrrecs, exceptuant una de les dos vocalies a la que es presenten la Josefina Rogers i la Rosa Pfeifer.

El dia 2 de març es va celebrar l’Assemblea General de socis. Va tenir lloc a les dos de la tarda a Newport Coast, Califòrnia. L’assemblea , com preveuen els estatuts, cal ser convocada una vegada al l’any per rebre l’informe del consell directiu del Casal i renovar els seus càrrecs. Aquesta assemblea del Casal, la no.16 des de la seva fundació, es va citar per primera vegada a la nova casa del president, Pere Balsells. L’assemblea va ser presidida pel president acompanyat de la vice-presidenta Carme Farreras, el secretari Pere Garriga, i el tresorer, Joan Bertran.

Formació del consell de Comunitats catalanes El Sr. Cuatrecasas, comissionat per a actuacions exterior de la Generalitat, ens ha escrit informant-nos de la creació del Consell de les Comunitats Catalanes. Aquest Consell, format per representants catalans, grups parlamentaris, departaments de la Generalitat i institucions oficials (com el COPEC, COPCA i l’Institut d’Estudis Catalans), institucionalitza les relacions entre el casals catalans i Catalunya. El 27 de Desembre de 1996 aquestes relacions van quedar establertes com a llei.

El president va presentar els dos becaris de las Beca Balsells, estudiants a UC Irvine, Sergi de Miguel i José Miguel Pulido. En el seu breu informe, el president va senyalar la seva satisfacció pels assoliments del Grup Dansaire. També va remarcar l’ajuda que espera dels nous becaris que vol veure incorporats ben aviat a les activitats del Casal. La vice-presidenta va anunciar el seu nomenament a la direcció del COPCA (la oficina de promoció comercial de Catalunya) a Los Angeles i també, la seva posició de representata dels actes entorn a la Santa Barbara-Mallorca, ciutats germanes. Va informar sobre la creació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) i el reconeixement del oficial del parlament de Catalunya dels catalans de l’exterior.

El Consell es presidit per el President de la Generalitat. El consell està integrat per 11 casal representant els EUA, Argentina, Xile, Uruguay, Mèxic, Suïssa, França, Luxemburg, Espanya, Japó i Austràlia. El Dr. David Cardús, de l’American Institute of Catalan Studies of Boston, és el representant dels EUA. S’ha constituït un grup de treball (integrat pel Dr Cardús), que durant l’any elaborarà la diversitat de situacions dels casals i les seves necessitats per a fer possible les actuacions dels diferents departaments i institucions de la Generalitat d’acord a les previsions de la llei.

El secretari va informar que durant el 1996 s’han fet dos aplecs (primavera i tardor) i una festa de Nadal. El Casal compte amb 72 socis (30 individuals i 21 familiars). Durant l’any es van donar d’alta 4 socis. La directiva de 1996 va quedar constituïda després del recompte de vots a l’aplec de primavera. El president va ser guardonat amb el Premi Batista i Roca. A finals de 1996 el Casal va manifestar la seva adhesió al FIEC i al Consell de Comunitats Catalanes de L’Exterior. En Sergi de Miguel va fer un estudi de les despeses i ingressos de la festa de Nadal. Amb 65 persones, el nombre d’assistents, la festa va pujar a $17/persona. Pel preu d’entrada de $12/persona caldria l’assistència de cent persones.

2

Una cosa ben important pels socis del Casal és que, d’entrada, la llei reconeix la catalanitat dels membres de les comunitats catalanes de l’exterior (amb la independència de la seva ciutadania personal actual) i amb això el seu dret de participar en la vida social i cultural del poble català. La llei defineix quins són aquests drets i estableix quines són les persones que es poden acollir a ella: (a) Les persones residents fora del territori de Catalunya, els seus


Casal conjugues i descendents que siguin socis d’un casal català reconegut per aquesta llei (el nostre casal qualifica com a tal). (b) les persones nascudes a Catalunya que hagueren de exiliar-se per raons polítiques i mantenen residència a l’estranger. (c) les persones que se senten vinculades a Catalunya i tenen algun lligam jurídic amb les associacions que compleixen els objectius d’aquesta llei.

Sobre la seva trajectoria al COPCA, “ Primer vaig treballar com col.laboradora amb l’antiga directora del COPCA. Quan ella va marxar el juliol passat, em van nombrar directora d’aquesta àrea. Felicitats una altra vegada, Carme. Pels que estigueu interessats, la nova direcció del COPCA LA es : 21031 Ventura Blvd. Suite # 512 Woodlandhills, CA Tel. (805) 967 12 70 email: calicata@silcom.com

La llei garanteix als casals catalans un bon nombre de prestacions com: (a) l’accés a informació i publicacions oficials de la Generalitat, (b) el mateix tracte que el atorgat a les entitats dintre del territori de Catalunya pel que fa a l’accés al patrimoni cultural i de beneficiar-se de l’acció de govern de la Generalitat, (c) la sol.licitud d’ajuda econòmica per activitats de promoció de la cultura catalana, (d) l’assessorament en matèria social, laboral, econòmica i d’assistència sanitària a Catalunya, (e) La possibilitat de disposar de fons audiovisuals i informàtics, (f) La possibilitat de ser escoltats directament per la Generalitat mitjançant l’esmentat Consell.

Formació de la FIEC El Casal ha rebut els estatuts de la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) que es va formar a Tolosa, França, el novembre de 1996. El Casal va ser invitat a ser una de les entitats fundadores d’aquesta federació.

Carme Farreras al COPCA

Els objectius de la FIEC son els de agrupar els casals d’arreu del mon per a potenciar els seus treballs i crear sinèrgies entre elles. També representa al grup de casals davant els organismes oficials, tanmateix com el Consell d’Entitats Catalanes.

COPCA son les sigles de Consorci de Promoció Comercial de Catalunya. El COPCA pertany a la Generalitat, a la Conselleria d’Indústria. La missió del COPCA es promocionar empreses catalanes a l’estranger. La Carme Farreras, vice-presidenta del casal, ha estat recentment nomenada directora del COPCA a L.A. Des d’aquí expressem la nostra felicitació.

La FIEC ens reclama una quota del 5% de l’import de les quotes del Casal a 31 de desembre de 1996.

Hem aprofitat per parlar amb ella: “ L’oficina del COPCA a Califòrnia, LA , fa d’ enllaç entre totes les empreses catalanes que han contractat el serveis del COPCA per introduir els seus productes al mercat americà i les empreses americanes interessades amb aquests productes catalans. El COPCA fa un estudi del producte català a exportar i contacta a traves de fires, directoris i Cambres de Comerç amb les empreses del sector que poguessin estar interessades en importar aquest producte. L’oficina del COPCA a Los Angeles, porta tota l’àrea de Califòrnia, Oregó i Washington”.

3


Noticies Notícies de Socis El Magí, amb tot, enyora força els seus amics de Califòrnia. Si el voleu escriure o trucar estaria molt content: carrer Orenetes 8, 17150 Sant Gregori, Girona. Tel. (972) 429103.

En Magi Deulofeu, passat redactor del nostre Butlletí, el març va tornar al seu país natal de Catalunya. Havia viscut per més de 30 anys a Santa Mònica. El vam anar a visitar aquest estiu a la seva residència de Sant Gregori, un poble a la vora de Girona. Ens va rebre amb la seva afabilitat habitual. El vam trobar be de salut, vivint al bell mig del bucòlic camp del Gironès, solcat de rieres, emmarcat de pinedes i alzinars, conreat alternativament de vinyes i camps de cereals. Viu en una residència de gent gran, construït recentment, amb totes les comoditats modernes.

Vam parlar recentment amb en Jordi Garcia Buscato, que havia sigut president i tresorer del Casal. Viu ara amb la seva esposa, la Shirley, i el seu gosset, a Columbus, Indiana. Treballa d’enginyer allà per una companyia que està relacionada a la indústria de l’automòbil. Ens va dir que els hi agradava el poble on viuen, al cor del midwest americà. S’hi ha comprat una casa, tot i que, ens explicava no hi ha massa seguretat en la seva feina. El Jordi té tot una sèrie de hobbies que l’han entretingut en el decurs del temps. Ha col•leccionat trens i avions en miniatura, i joguines dels anys 20 i 30. Ha estat interessat en la fotografia i en la informàtica. Sempre sembla que estigui al corrent d’algun nou enginy de la tecnologia. Ens parlava d’una nova càmara fotogràfica de la Kodak que té que grava fotografies digitalment. Les imatges es poden observar, manipular, emmagatzemar i imprimir de mil maneres després mitjançant l’ordinador. També ens explicava que hi havia a la venta un adaptador per els camcorders de vídeo per a processar el vídeo informàticament per imprimir després les imatges del vídeo que es vulguin. El Jordi està al 1618 Lawton Ave., Columbus, Indiana 47201, Tel. 812 376 7924 i rebrà amb alegria les vostres comunicacions.

En Magi ben acompanyat del Joan Bertran i la Montse Alvarez.

De jove havia viscut a Girona, i a Barcelona també, on havia exercit el seu ofici de tipògraf. Gràcies a la seva feina, havia tractat alguns dels millors escriptors d’aquella època dels qui guarda interessants anècdotes. El vam portar a Palafrugell, el seu poble natal, on vam saludar a la seva germana que encara hi viu. També s’ens vam ser presentats al Sr. Sunyer, president de la Diputació de Girona, fill de Palafrugell, conegut del Magí, i molt interessat en les activitats del nostre casal.

La Beca Balsells El programa de beques Balsells per a enginyers ja és una realitat. Gràcies a la col.laboració de la Universitat de Califòrnia a Irvine, família Balsells i Generalitat de Catalunya, cada any dos enginyers catalans vindran a Califòrnia a millorar la seva formació acadèmica. Com probablement ja sabeu, en José Miguel Pulido i qui us escriu hem tingut l’honor de ser els inaugurants d’aquest

4


Noticies Les Classes de Català tornen a UCLA

premi i ens agradaria fer públic el nostre agraïment més sincer al comitè de selecció, a la Universitat de Califòrnia a Irvine i a la família Balsells. Haver estat seleccionats és per a nosaltres un gran orgull i una gran responsabilitat que no pensem defugir.

El Departament de Castellà i portuguès de UCLA ha organitzat una sèrie de 3 cursos de català per a l’any acadèmic 1996 - 1997. Durant cada trimestre d’aquest any, la universitat estarà patrocinant una classe. La professora Montserrat Reguant porta les classes. Natural de Sarrià, la professora Reguant es llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, la central. Després va fer la mestria a la Universitat d’Illinois.

Tanmateix, la beca Balsells no és merament un programa acadèmic, en el fons significa apropar Catalunya a Califòrnia i, d’alguna manera, Califòrnia a Catalunya, i promoure un major intercanvi entre ambdues cultures que tenen tant en comú.

Al mes d’Abril hi haurà una fira de llibres a UCLA, i gràcies als esforços de la professora Reguant, la llibreria de la universitat repartirà roses al públic que compri llibres.

Després d’uns mesos a UCI un s’acostuma a aquest ritme de vida tan frenètic i, potser, aquest serà un dels factors més determinants en l’experiència dels futurs becaris Balsells. Certament, el contacte amb un entorn acadèmic, professional i social tan dinàmic ens fa estar sempre actius, sempre alerta i això és ben positiu. Com a coordinador del Butlletí us encoratjo a contactar amb nosaltres per qualsevol questió que ens volgueu plantejar. Es molt important que ens feu arribar el questionari al més aviat possible de manera que poguem millorar la propera edició del Butlletí. Més endavant ens posarem a treballar en el disseny d’una pàgina web perquè els cibernautes de tot el món s’assabentin de les activitats del Casal a través de la xarxa Internet. Salutacions i fins aviat!

El Casal sempre ha promogut classes de català, i com segur recordeu, el soci Jaume Martí Olivella va ser el primer de començar els nostres cursos a UCLA fa justament 10 anys. Ara es la universitat mateixa que subvenciona aquestes classes. Felicitem als estudiants d’aquestos cursos i a la UCLA. Endavant!

Breus Un senyor de Barcelona que col•lecciona i vol fer intercanvi de plaques metàl•liques d’ampolles de cava de Califòrnia: Albert Sanz i Castro/Sant Eusebi, 59/08006 Barcelona.

Sergi de Miguel sergid@maemaster.eng.uci.edu

Tenim el vídeo del grup dansaire del casal que es pot comprar per $10.

Questionaris i comentaris a: PO BOX 6522. Irvine, CA 92616.

L’ajuntament de Lleida ens ha escrit que els hi facilitéssim les dades de tots els lleidatans de qui tenim coneixement per un cens de lleidatans a l’estranger que fan. Qui tingui intenció d’anar a Catalunya aquest estiu i, al mateix temps, vulgui aprofitar l’estada per a millorar el seu català estar de sort. L’Ajuntament de Gironella ens comunica que

5


Noticies radio, televisió, tant a Atlanta com a Catalunya.

les Jornades Internacionals de Llengua I Cultura Catalana tindran lloc en aquesta vila berguedana del 25 d’agost al 13 de setembre. Es pot passar l’estada en famílies. El preu de 45 mil pessetes inclou la matricula, el menjar, l’ allotjament, excursions I conferencies. Vic organitza, en el marc de la seva Universitat d’Estiu, un curs de llengua catalana per a estrangers entre el 30 de juny i el 12 de juliol. En aquest cas el preu de la matricula de 45 mil pessetes no inclou les despeses d’allotjament i menjar. Per mes informació dirigir-se a la redacció del butlletí.

Al mateix acte, va participar la cobla Els Montgrins que va interpretar un bon repertori i va v e n i r expressament per aquest acte des de Catalunya. L’acte es va inaugurar amb la escultura “Sardana, dance of peace” que resta al

Representació del Casal a les Olimpíades Atlanta 96

En Joan Comellas i la Laura Andreu.

Fulton County Courthsouse, al centre d’Atlanta. Es obra de l’escultor català Manuel Alvarez. Si teniu oportunitat, aneu-la a veure!

La Fundació Universal de la Sardana (FUS) va organitzar, format part de la Olimpíada Cultural, prèvia als Jocs Olímpics d’Atlanta 96, una ballada de sardanes molt especial: van ballar cinc rotllanes - com les cinc anelles olímpiques - cada una de les quals representava un continent: Amèrica, Àsia, Austràlia, Europa i Oceania.

Va ser una jornada meravellosa (jo també hi era). Carme Farreras Vice-presidenta del Casal Delegada al EUA de la FUS

Van venir dansaires d’arreu del mon. A l’anella d’Amèrica hi teníem a la Laura Andreu i en Joan Colillas. Ells dos, junt amb els altres protagonistes d’aquell moment històric, van mostrar d’una manera plàstica la nostra idea de pau i germanor. Feia molt bonic!. La propera serà a Sidney. Des de Barcelona 92, a FUS vol organitzar una ballada de sardanes a cada celebració del Jocs Olímpics.

Naixements Aquest any el Casal ja compta a dos nous socis: la Victòria i la Mònica. La Victòria es filla dels socis Sergi Solé i Lisa Fuster. Va néixer el dia 22 de Gener del 97. La Mònica es filla dels socis Joan Furné i Montserrat Toda, i va néixer el 12 de Setembre del 96. Pares i amics un donen l’enhorabona: Victoria i Mònica, sigueu benvingudes!

L’acte va ser presidit per el Joan Antoni Samaranch, president del Comitè Olímpic Internacional (COI), i van assistir-hi personalitats de la ciutat i del comptat, el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE) Carles Ferrer Salat, representats de la Generalitat, del ajuntament de Barcelona, fent un total d’uns quatre-cents convidats. Gràcies a en Joan Forn del Casal, Freixenet va posarhi el cava. L’acte va tenir força ressò: premsa,

Necrologiques Hem de lamentar la mort de l’esposa del Francesc Valls, la Marilyn, de San Francisco. Va morir a consequencia d’un tragic accident de transit a Catalunya a finals de desembre del 95. El Francesc i la Marilyn havien sigut socis del Casal des de la

6


Tema Grup Dansaire Catalunya

seva fundacio i havien assistit a alguns dels nostres primers aplecs a Los Angeles. La Marilyn ens havia acollit algunes vegades a casa seva, sempre amb la simpatia i l’alegria que la caracteritzaven, quan haviem assistit a actes relacionats amb Catalunya a aquesta capital del nord de California. Hem acompanyat el Francesc amb el nostre sentiment durant aquest temps.

Fa aproximadament un any i mig que el “Grup dansaire Catalunya” va néixer aquí, al sud, al sud de Califòrnia. Aquest grup es dedicar a ballar danses típiques de del folklore català, com la sardana, la dansa típica de Catalunya. Per això es diu grup i no esbart, perquè els esbarts no solen ballar sardanes. El molt emprenedor i director del grup, Joan Comellas, va voler demostrar que aquí també era possible formar un grup de dansa; només calia posar l’esforç per part dels participants. Els membres del grup són part del Casal dels Catalans, institució col•laboradora que ajuda econòmicament amb la compra de vestuari i altres accessoris.

Origen dels Esbarts i Grups de Dansa A mitjans del segle XIX, grups de joves literaris es reunien en cafès i llegien poemes. Aquestes reunions les anomenaven esbartades. Jacint Verdaguer va ser una de les seves figures principals, i junt amb d’altres poetes va decidir formar els esbarts. Eren sessions, normalment a l’aire lliure, on es llegien poemes i rapsodes. Després es va incorporar la dansa. Un grup d’aquí es va dedicar a la recerca de les danses tradicionals catalanes. El primer esbart dansaire va néixer l’any 1908 amb el nom d’Esbart Català de Dansaires. L’origen de la dansa, però, es molt més antic. La dansa ha estat definida com una necessitat instintiva de l’home per expressar el seu estat d’ànim. La paraula dansa deriva de l’arrel “tant” que en sànscrit vol dir l’emoció i el sentiment de l’home en la seva interrelació amb la natura. La dansa, des de fa centúries, ha estat i es present en tots els afers destacats de l’home, des de la collita, fins a la guerra, i passant per la màgia. La dansa ha permès manifestar agraïment, tristesa o alegria.

El Grup Dansaire a Compton College, CA.

Durant aquest any i mig el Grup Dansaire Catalunya ja porta més de 15 actuacions a diferents indrets del Sud de Califòrnia. El grup assaja d’acord amb les actuacions que té cada setmana o cada dues setmanes. El grup està obert a totes les persones interessades en la dansa i la cultura catalana, només cal trucar a Joan Comellas, Tel. (310) 641 0467, o enviar un fax al mateix número.

7


La Veu d’en Norman El camí Reial de Joan Gomila Vaig conèixer en Joan Gomila fa poc més o menys 12 anys, quan va venir a Califòrnia amb un grup de mallorquins dirigits per Bartomeu Font Obrador, un historiador que també es propietari d’una agència de viatges. Vaig conèixer en Font uns mesos abans, a Mallorca. Després, vaig col.laborar amb ell en un llibre sobre el frare Juniper Serra editat pel Consell Insular de Mallorca l’any del cinquè aniversari del descobriment d’Amèrica. Joan Gomila va néixer a Petra, el lloc de naixement d’en Serra. Quan era petit, la seva mare li va contar de Juniper Serra que havia anat a Califòrnia “per convertir als heretges”. Ara, estant jubilat, va poder satisfer la seva il.lusió de visitar les missions d’en Serra. Després del seu retorn a Petra des de Califòrnia, va concebre el seu camí reial particular a Son Batx, una llença de terra que havia heretat del seu pare com la seva porció. Havia treballat com artesà a Manacor i era pintor dotat. La seva casa a Petra està plena de cuadres que va pintat al llarg dels anys. Va decidir construir maquetes de totes les vintiuna missions. Les va fer de pedra i morter. Per començar, va basar-se en un llibre de fotografies de les missions de Califòrnia que havia comprat durant la seva vista aquí, però aviat va concloure que eren inadequades. Em va escriure per a demanar ajuda, i jo podia enviar-li dibuixos a escala de quasi totes les missions. Vaig poder veure algunes maquetes abans de l’acabament, i després, quan ja havia completat la maqueta sencera. Va circumdar-les amb plantes apropiades perquè també és un jardiner hàbil. Per a arribar a la seva granja cal sortir del poble algunes milles, i llavors seguir un sender. La cosa més singular d’aquesta feina es que va fer-la per a la seva pròpia satisfacció, no com a meta turística. De fet, únicament els amics i convidats poden visitar i admirar aquest eco de la llunyana Califòrnia espanyola a Mallorca. Norman Neuerburg.

8

Butlletí 37  
Butlletí 37  

Butlletí del Casal Català dels Catalans de California

Advertisement