Page 1

3X^\_]_V

Găsește, în lista de mai jos, printre cele 20 de nume care apar în cartea Rut, trei intruși (nume care nu apar deloc în carte). AMINADAB BOAZ CHILION DAVID ELIMELEC

OBED ORPA PEREŢ RAHELA RAM

ISAI IUDA LEA MAHLON NAOMI

REBECA RUT SALMON SARA SOLOMON

:O\]YXKTO]K_NOX_WS\SQOYQ\KPSMO)

Selectează în două coloane denumirile de mai jos. În prima coloană pune numele de personaje, iar în cea de-a doua, denumirile geografice din cartea Rut. (Atenţie, aici avem un intrus, o localitate care nu apare în carte!) AMINADAB BETLEEM BOAZ CHILION DAVID ELIMELEC

HEŢRON ISAI IUDA LEA MAHLON MOAB

NAHȘON NAOMI OBED ORPA PEREŢ RAHELA

Personaje

RAM RAMA RUT SALMON TAMAR

Denumiri geografice

4


Ioel -YWZVO^OKdĂŹ`O\]O^_V3YOV

Completează versetele de mai jos cu cuvintele care lipsesc. (Pentru această variantă ai o listă cu cuvintele care lipsesc.) 1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui .......... . 2. Căci ĂŽn Č›ara mea a năvălit un popor puternic Č™i fără număr, cu dinČ›i de leu Č™i .......... de leoaică. 3. Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o .......... de la Cel Atotputernic. 4. Vin uruind ca niČ™te care pe munČ›i Č™i pârâie ca o flacără de foc când mistuie ..........; par o puternică oČ™tire gata de luptă. 5. Dar chiar acum, zice Domnul, ĂŽntoarceČ›i-vă la Mine cu toată inima, cu .........., cu plânset Č™i bocet! 6. Domnul a fost plin de .......... pentru Č›ara Lui Č™i S-a ĂŽndurat de poporul Său. 7. Nu te teme, .........., ci bucură-te Č™i ĂŽnveseleČ™te-te, căci Domnul face lucruri mari! 8. După aceea voi turna Duhul Meu peste orice ..........; fiii Č™i fiicele voastre vor proroci, bătrânii voČ™tri vor visa vise, Č™i tinerii voČ™tri vor avea vedenii. 9. Vin grămezi-grămezi ĂŽn valea .........., căci ziua Domnului este aproape, ĂŽn valea judecÄƒČ›ii. 10. ĂŽn vremea aceea, va picura .......... din munČ›i Č™i va curge lapte din dealuri, toate pâraiele lui Iuda vor fi pline de apă.

făptură judecÄƒĹŁii

măsele miriČ™tea

must pământule

8

Petuel post

pustiire râvnă


-_`SX^ON_LVO

Cuvintele de mai jos apar doar în câte două pasaje. Încearcă să afli cele două pasaje pentru fiecare dintre aceste cuvinte. __,__ ceartă __,__ ogor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

__,__ prăpastie __,__ pungă

__,__ sărutare __,__ sfeșnic

Care este cel mai mare? Casa zidită pe stâncă Cei zece leproși Cum să fie ucenicul lui Isus Femeia păcătoasă Îngrijorările Înștiinţarea lui Petru Isus propovăduiește la Nazaret Isus Se arată la doi ucenici Lumina

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

__,__ Solomon __,__ străin

__,__ temelie __,__ vistierie

Minunea cu Iona Paiul și bârna, pomul și roada Pilda bogatului nemilostiv Pilda celor poftiţi la cină Pilda fiului risipitor Pilda judecătorului nedrept Pilda semănătorului Prinderea lui Isus Trimiterea celor șaptezeci de ucenici Văduva săracă

-_`SX^ONSXZSVNO

Iată mai jos 20 dintre pildele din Evanghelia după Luca. Ele sunt în total 33, dar unele nu sunt consemnate a fi pilde neapărat, ci ilustraţii pe care le-a folosit Domnul Isus pentru a explica unele adevăruri legate de Împărăţia lui Dumnezeu sau altele legate de viaţa de credinţă. Aceste 20 de pilde sunt așezate în ordinea apariţiei lor în Evanghelia după Luca. Iar lista cu cele 20 de cuvinte de mai jos este în ordine alfabetică. Va trebui să descoperi din cadrul cărei pilde face parte fiecare cuvânt. (Menţionăm că am ales aceste cuvinte cu grijă, ca ele să nu apară decât într-o singură pildă.) 1. Haina nouă și burduful 2. Paiul și bârna 3. Casa zidită pe stâncă 4. Cei doi datornici 5. Pilda semănătorului 6. Pilda samariteanului 7. Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina 8. Pilda smochinului neroditor 9. Pilda grăuntelui de muștar 10. Pilda aluatului __ argint __ bunătăţi __ cămătar __ cuiburi

__ făină __ făţarnic __ grumaz __ gunoi

11. Pilda celor poftiţi la cină 12. Pilda cu oaia rătăcită 13. Pilda cu leul 14. Pilda fiului risipitor 15. Pilda ispravnicului necredincios 16. Pilda bogatului nemilostiv 17. Pilda judecătorului nedrept 18. Pilda vameșului și a fariseului 19. Pilda polilor 20. Pilda vierilor

__ înăbușit __ însurat __ izlaz __ moștenitor

16

__ petic __ săptămână __ ștergar __ șuvoi

__ văduvă __ văpaie __ zapis __ zdravăn


Luca 4.25 - Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie ............. ani și șase luni... Luca 7.41 - Un cămătar avea doi datornici; unul îi era dator cu ............. de lei, iar celălalt cu cincizeci. Luca 7.41 - Un cămătar avea doi datornici; unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu .............. Luca 9.13 - N-avem decât ............. pâini și doi pești... Luca 9.14 - Și erau aproape ............. de bărbați. Isus le-a zis ucenicilor Săi: „Puneți-i să șadă jos în cete de câte cincizeci.” Luca 9.28 - Cam la ............. zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și S-a suit pe munte să Se roage. Luca 10.1 - După aceea, Domnul a mai rânduit alți ............. de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea Lui... Luca 13.4 - Sau acei ............. inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât... Luca 13.14 - Sunt ............. zile în care trebuie să lucreze omul... Luca 14.31 - Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu ............. de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Luca 14.31 - Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu .............? Luca 15.4 - Care om dintre voi, dacă are ............. de oi, și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci și nouă pe izlaz și se duce după cea pierdută, până când o găsește? Luca 15.4 - Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, și pierde pe una dintre ele, nu le lasă pe celelalte ............. pe izlaz și se duce după cea pierdută, până când o găsește? Luca 16.7 - Apoi i-a zis altuia: „Dar tu cât ești dator?” „O sută de măsuri de grâu”, a răspuns el. Și i-a zis: „Ia-ți zapisul și scrie ..............” Luca 17.4 - Și, chiar dacă păcătuiește împotriva ta de ............. ori pe zi, și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice: „îmi pare rău!”, să-l ierți. Luca 17.17 - Isus a luat cuvântul și a zis; „Oare n-au fost curățați toți cei zece? Dar ceilalți ............. unde sunt? Luca 19.16 - Cel dintâi a venit și I-a zis: „Doamne, polul tău a mai adus ............. poli.” Luca 24.9 - La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor ............. și tuturor celorlalți.

27


Apocalipsa 8_WOZ\YZ\SScare apar în Apocalipsa Caută în careul de mai jos 40 de nume proprii care apar în Apocalipsa. T

U

C

A

O

R

A

H

A

S

I

J

I

D

G

C

F

P

M

S

A

T

N

B

Z

U

E

S

O M

T

A

P

U

F

N

M

I

R

R

I

E

T

T E  I M

N

C

F

N

E

L

T

E

Z

V

O

A

S

F

M

O

N

M

A

M

S

I

V

E

A

S

L

R

H

D

D

N

V

U

F

S

I

I

T

O

L

S

S

O

S

T

V

G

A

O

E

A

P

E

I

I

A

H

I

I

A

H

D

E

R

S

I

A

N

N

H

S

A

L

L

F

M

A

R

S

C

I

H

O

D

E

U

M

R

E

G

E

P

M

A

U

I

I

A

E

C

D

T

I

R

R

S

I

I

F

A

A

O

L

D

S

N

L

N

E

I

P

R

U

Z

T

A

A

M

T

M

A

L

P

E

G

I

O

E

F

P

H

S

F

C

A

B

S

S

A

R

N

I

H

L

N

E

A

F

A

S

A

P

Z

D

C

B

N

T

L

A

T

O

A

F

M

C

L

Z

M

L

I

U

V

D

J

V

E

C

I

R

G

N

U

I

A

A

B

A

I

N

O

L

I

B

A

B

B

L

E

V

I

H

S

A

N

A

N

M

N

E

B

U

R

B

G

V

S

A

A

F

U

E

M

B

T

Z

S

A

F

R

D

H

A

O

I

L

I

O

L

A

R

S

S

S

I

R

T

S

D

J

A

D

G

D

A

G

C

D

D

A

J

S

I

B

P

C

M

U

P

U

O

G

G

I

S

R

A

E

L

O

A

T

R

M

A

G

O

G

C

N

I

H

H

G

A

E

G

I

P

T

M M

F

I

U

J

S

C

B

A

L

A

C

M

F

E

T

S

L

V

D

A

Z

T

A

E

N

O

L

U

B

A

Z

A

V

I

O

A

N

C

H

B

ABADONABADON ASIA DAVID GAD ISAHAR LEVI NEFTALI SIMEON

ANTIPA ANTIPA

BABILON EFES GOG ISRAEL MAGOG PATMOS SMIRNA

APOLION APOLION

BALAAM EGIPT IERUSALIM IUDA MANASE PERGAM SODOMA

40

ARMAGHEDON ASER ARMAGHEDON ASER BALAC BENIAMIN EUFRAT FILADELFIA IOAN IOSIF IZABELA LAODICEEA MIHAIL MOISE RUBEN SARDES TIATIRA ZABULON

Profile for Casa BebeDream

Jocuri si Activitati pentru Olimpiada Copiilor  

Te pregatesti sa faci ultima recapitulare pentru Olimpiada de Religie? Mai ai doar putin timp si vrei sa vezi cum stai cu materia ?.. dar si...

Jocuri si Activitati pentru Olimpiada Copiilor  

Te pregatesti sa faci ultima recapitulare pentru Olimpiada de Religie? Mai ai doar putin timp si vrei sa vezi cum stai cu materia ?.. dar si...

Advertisement