Page 1

Editorials Editoriales


A Akal Alfaguara Alianza Anagrama B Bellaterra Blume C Cátedra Circe Círculo de Lectores Columna Crítica D Debate Debolsillo Destino E Edaf Edelvives Edhasa Ediciones del Bronce Ediciones del Oriente

y del Mediterráneo Ediciones del Viento Edicions 62 Edicomunicación Emecé Espasa Calpe

J Juventud

F Fondo de Cultura Económica Fundació CIDOB Fundació la Caixa Fundación Centro Sri Aurobindo

L La Galera Laertes Los Libros de la Catarata Losada Lumen

G Glénat Grijalbo H Herder Hiperión I Icaria Instituto Español de Comercio Exterior

K Kailas Kairós

M Maeva Maguregui Martínez Roca Miraguano Mondadori N Norma O Obelisco Oniro

P Paidós Península Planeta Plaza & Janés R RBA S Salamandra Seix Barral Siglo XXI Siruela Sufi Suma de Letras T Trotta Tusquets U UOC (Servicio de Publicaciones Universitaria) V Verbum


En l’àmbit cultural, les editorials destaquen per tenir un paper molt actiu i innovador en la recerca de temes d’actualitat i sovint tenen la capacitat d’anticipar-se a les demandes dels lectors més exigents.

En el ámbito cultural, las editoriales destacan por tener un papel muy activo e innovador en la búsqueda de temas de actualidad y tienden a tener la capacidad de anticiparse a las demandas de los lectores más exigentes.

D’editorials n’hi ha per a tots els gustos; podem trobar les que tracten específicament de literatura de viatges o les que s’orienten als més menuts. D’altres que potencien els llibres pràctics de manualitats, les que ens fan gaudir amb una bona novel·la històrica o les que volen despertar els nostres paladars amb receptes d’aquí i d’allà.

Podemos encontrar editoriales para todos los gustos; las que tratan específicamente de literatura de viajes o las que se orientan a los más pequeños. Otras que potencian los libros prácticos de manualidades, las que nos hacen disfrutar con una buena novela histórica o las que pretenden despertar nuestros paladares con recetas de aquí y de allá.

En aquest recurs s’ha fet una selecció d’editorials que tracten temes asiàtics on podeu trobar informació curiosa sobre la seva trajectòria, les seves col·leccions i les obres que es troben disponibles a la Mediateca Casa Àsia.

En este recurso se ha hecho una selección de editoriales que tratan temas asiáticos donde podréis enontrar información curiosa sobre su trayectoria, sus colecciones y las obras que se encuentran disponibles en la Mediateca Casa Asia.


A Akal Alfaguara Alianza Anagrama


Sector Foresta nº 1 28760 Tres Cantos Madrid (España) 91 806 19 96 atencion.cliente@akal.com

Akal

Editorials Editoriales

http://www.akal.com/

Ediciones Akal va ser fundada el 1973. Des del seu inici el seu objectiu va ser abastar tots els camps de les humanitats, de l'art a la política, la història, l'antropologia, la filosofia, l'economia, el cinema o la música. Actualment centra les seves col·leccions a tres tipologies de materials, el llibre universitari amb manuals dirigits a estudiants i professors, els llibres de text, diccionaris i guies didàctiques i l'alta divulgació. El seu catàleg està format per múltiples col·leccions com «Historia del Mundo para Jóvenes» amb títols com Gandhi o Buda i la col·lecció «Historia del Pensamiento y la Cultura» amb obres com La Sabiduría como estética China de Chantal Maillard. Ediciones Akal fue fundada en 1973. Desde su inicio su objetivo fue abarcar todos los campos de las humanidades, del arte a la política, la historia, la antropología, la filosofía, la economía, el cine o la música. Actualmente centra sus colecciones en tres tipologías de materiales; el libro universitario con manuales dirigidos a estudiantes y profesores; los libros de texto, diccionarios y guías didácticas y la alta divulgación. Su catálogo está compuesto por múltiples colecciones como «Historia del Mundo para Jóvenes» con títulos como Gandhi o Buda y la colección «Historia del Pensamiento y la Cultura» con obras como La Sabiduría como estética China de Chantal Maillard.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(AKAL)&searchscope=10&SORT=D&p=AKAL http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0007-68280&conf=080171++++++++++++++


C/ Torrelaguna, 60 28043 Madrid Madrid (España) 91 744 90 60 alfaguara@santillana.es

Alfaguara

Editorials Editoriales

http://www.alfaguara.com/es/

L'editorial Alfaguara va ser fundada el 1964 per l'escriptor Camilo José Cela, que va donar a conèixer algunes de les seves obres i les d'altres escriptors com Rafael Alberti o José Saramago. Al cap d'uns anys, concretament el 1980, el Grup Santillana compra l'editorial, fet que provoca que augmenti l'edició de llibres infantils i juvenils. Alfaguara convoca anualment el Premi Alfaguara de Novel·la, que va ser creat el 1965 i es va celebrar fins al 1972. Al cap de 25 anys, el 1998 es va tornar a convocar. Formen part del seu catàleg d'autors, els asiàtics Anita Nair, Nadeem Islam i Hari Kunzru. La editorial Alfaguara fue fundada en 1964 por el escritor Camilo José Cela, que dio a conocer algunas de sus obras y las de otros escritores como Rafael Alberti o José Saramago. Al cabo de unos años, concretamente en 1980, el Grupo Santillana compra la editorial, hecho que provoca que aumente la edición de libros infantiles y juveniles. Alfaguara convoca anualmente el Premio Alfaguara de Novela, que fue creado en 1965 y se celebró hasta el 1972. Al cabo de 25 años, en 1998 se volvió a convocar. Forman parte de su catálogo de autores, los asiáticos Anita Nair, Nadeem Islam y Hari Kunzru.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Alfaguara)&searchscope=10&SORT=D&p=Alfaguara http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0066-66080&conf=080171++++++++++++++


C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15 28027 Madrid Madrid (España) 91 393 88 88 alianzaeditorial@alianzaeditorial.es

Alianza Editorial

Editorials Editoriales

http://www.alianzaeditorial.es/cgi-bin/main.pl

Alianza Editorial va ser fundada el 1966 per José Ortega Spottorno, en plena dictadura espanyola, amb la finalitat de donar sortida a les aspiracions dels intel.lectuals del moment. Revolucionà el mercat editorial amb la creació de la col·lecció «El Libro de Bolsillo» que juntament amb les portades realitzades pel dissenyador gràfic Daniel Gil, es va consolidar com una biblioteca de títols i autors d'imprescindible lectura. En l'actualitat ofereix un ventall d'obres per a tots els públics des textos clàssics de literatura o pensament, a llibres de gastronomia i salut. Alguns dels seus títols són Ayuno, festín i El camino en zigzag de Anita Desai i Las piedras hambrientas o La Cosecha de Rabindranath Tagore. Alianza Editorial fue fundada en 1966 por José Ortega Spottorno, en plena dictadura española, con la finalidad de dar salida a las aspiraciones de los intelectuales del momento. Revolucionó el mercado editorial con la creación de la colección «El Libro de Bolsillo» que junto a las portadas realizadas por el diseñador gráfico Daniel Gil, se consolidó como una biblioteca de títulos y autores de imprescindible lectura. En la actualidad ofrece un abanico de obras para todos los públicos desde textos clásicos de literatura o pensamiento, a libros de gastronomía y salud. Algunos de sus títulos son Ayuno, festín y El camino en zigzag de Anita Desai y Las piedras hambrientas o La cosecha de Rabindranath Tagore.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Alianza)&searchscope=10&SORT=D&p=Alianza http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0010-19280&conf=080171++++++++++++++


C/ Pedró de la Creu, 58 08034 Barcelona Barcelona (España) 93 203 76 52 anagrama@anagrama-ed.es

Anagrama

Editorials Editoriales

http://www.anagrama-ed.es/

L'editorial Anagrama és una editorial espanyola fundada per l'escriptor i editor Jorge Herralde el 1969. Les seves col·leccions més representatives actualment les formen obres d'autors espanyols de ficció, com Álvaro Pombo o Roberto Bolaño. També ocupen una posició rellevant els autors estrangers de ficció com Hanif Kureishi o Vikram Seth. En els últims temps, dirigeixen els seus esforços a donar veu als clàssics del segle XX que han passat desapercebuts, independentment del gènere, sigui ficció o assaig. La editorial Anagrama es una editorial española fundada por el escritor y editor Jorge Herralde en 1969. Sus colecciones más representativas actualmente las forman obras de autores españoles de ficción, como Álvaro Pombo o Roberto Bolaño. También ocupan una posición relevante los autores extranjeros de ficción como Hanif Kureishi o Vikram Seth. En los últimos tiempos, dirigen sus esfuerzos en dar voz a los clásicos del siglo XX que han pasado desapercibidos, independientemente del género, sea ficción o ensayo.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Anagrama)&searchscope=10&SORT=D&p=Anagrama http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0040-50880&conf=080171++++++++++++++


B Bellaterra Blume


C/ Navas de Tolosa, 289 bis 08026 Barcelona Barcelona (España) 93 349 97 86 ed-bellaterra@ed-bellaterra.com

Bellaterra

Editorials Editoriales

http://www.ed-bellaterra.com/

Edicions Bellaterra és una editorial fundada el 1973 per Feliu Riera Domènech. Des del seu inici va dedicar els seus esforços en la publicació d'obres sobre antropologia, química i ciències aplicades. Al cap d'uns anys, es va endinsar en el camp de les ciències socials, vistes des de l'àmbit acadèmic i de l'alta divulgació. Destaquen per tractar temes poc desenvolupats al nostre país, com els estudis sociopolítics sobre l'Islam, Àfrica i la Xina com la col·lecció «Biblioteca de China Contemporánea». A més projecten publicar una col·lecciósobre Amèrica Llatina i una altra destinada a la literatura infantil. Edicions Bellaterra es una editorial fundada en 1973 por Feliu Riera Domènech. Desde su inicio dedicó sus esfuerzos en la publicación de obras sobre antropología, química y ciencias aplicadas. Al cabo de unos años, se adentró en el campo de las ciencias sociales, vistas desde el ámbito académico y de la alta divulgación. Destacan por tratar temas poco desarrollados en nuestro país, como los estudios sociopolíticos sobre el Islam, África y China como la colección «Biblioteca de China Contemporánea». Además proyectan publicar una colección sobre América Latina y otra destinada a la literatura infantil.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo

http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Bellaterra)%20and%20not%20(Universitat%20Aut%C3%B2noma%

http://bit.ly/1pogL2a http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0110-46480&conf=080171++++++++++++++


Av/ Mare de Deu de Lorda, 20 08034 Barcelona Barcelona (España) 93 205 40 00 info@blume.net

Blume

Editorials Editoriales

http://www.blume.net/

L'editorial Blume es va fundar el 1978 amb una línia editorial marcada per les il·lustracions i el disseny de les seves col·leccions. El catàleg de les seves obres mostra un ventall de matèries de caràcter pràctic i de fàcil iniciació com la cuina, la jardineria, la salut, la fotografia, les belles arts i la cura del cos. Alguns dels seus títols són Interiores zen, Ikebana, Haiku o Cocina asiática. La editorial Blume se fundó en 1978 con una línea editorial marcada por las ilustraciones y el diseño de sus colecciones. El catalogo de sus obras muestra un abanico de materias de carácter práctico y de fácil iniciación como la cocina, la jardinería, la salud, la fotografía, las bellas artes y el cuidado del cuerpo. Algunos de sus títulos son Interiores zen, Ikebana, Haiku o Cocina asiática.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Blume)&searchscope=10&SORT=D&p=Blume http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0063-56180&conf=080171++++++++++++++


C Cátedra Circe Círculo de Lectores Columna Crítica


C/ Juan Ignacio Luca de Tena, nº 15 28027 Madrid Madrid (España) 91 393 87 87 catedra@catedra.com

Cátedra

Editorials Editoriales

http://www.catedra.com/

Edicions Càtedra va ser fundada el 1973 amb un caràcter plenament humanístic i literari. Cal destacar les seves dues col·leccions més conegudes referents als clàssics literaris «Letras Hispánicas» y «Letras Universales». El repertori de les seves obres s'estén en títols que tracten sobre la lingüística, la història, l'art, l'assaig filosòfic i el pensament contemporani fins a la música, el feminisme, la comunicació i el cinema com la col·lecció «Signo e imagen. Cineastas» on es tracten les figures d'Abbas Kiarostami o Akira Kurosawa. Ediciones Cátedra fue fundada en 1973 con un carácter plenamente humanístico y literario. Cabe destacar sus dos colecciones más conocidas referentes a los clásicos literarios «Letras Hispánicas» y «Letras Universales». El repertorio de sus obras se extiende en títulos que tratan sobre la lingüística, la historia, el arte, el ensayo filosófico y el pensamiento contemporáneo hasta la música, el feminismo, la comunicación y el cine como la colección «Signo e imagen. Cineastas» donde se tratan las figuras de Abbas Kiarostami o Akira Kurosawa.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(c%C3%A1tedra)&searchscope=10&SORT=D&p=cátedra http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0031-24480&conf=080171++++++++++++++


C/ Milanesado, 21-23 08017 Barcelona Barcelona (España) 93 280 20 20 circe@oceano.com

Circe

Editorials Editoriales

http://www.oceano.com/oceano/quienes/sellos.html

Circe és un segell editorial que forma part del grup Océano, ubicat a Barcelona i dirigit per Silvia Lluís, filla de Josep Lluís Monreal, president del grup. L'editorial edita tres col·leccions d'assaig, biografia i narrativa. La col·lecció «Narrativa Circe» és la que té més títols en el catàleg editorial. Es troben obres com Él vigila a su padre de l'escriptor coreà Yun Ch'oe. La col·lecció «Testimonio Circe» i «Biografías Circe» abracen títols biogràfiques o històries reals com el llibre Historia de Zoya, la lucha de una mujer afgana por la libertad o Tao: escapada de China del pintor disidente Cao Yong Circe es un sello editorial que forma parte del grupo Océano, ubicado en Barcelona y dirigido por Silvia Lluís, hija de Josep Lluís Monreal, presidente del grupo. La editorial edita tres colecciones de ensayo, biografía y narrativa. La colección «Narrativa Circe» es la que tiene más títulos en el catálogo editorial. Se encuentran obras como Él vigila a su padre del escritor coreano Yun Ch’oe. La colección «Testimonio Circe» y «Biografías Circe» abarcan títulos biográficos o historias reales como el libro Historia de Zoya, la lucha de una mujer afgana por la libertad o Tao: escapada de China del pintor disidente Cao Yong.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Circe)&searchscope=10&SORT=D&p=Circe http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0061-72180&conf=080171++++++++++++++


C/ Travessera de Gràcia, 47-49 08021 Barcelona Barcelona (España) 93 366 01 00

Círculo de Lectores

Editorials Editoriales

http://www.circulo.es/

Círculo de Lectores va néixer el 1962 de la mà de Reinhard Mohn, president del grup alemany Bertelsmann i Pere Quintana, fundador de l'editorial espanyola Vergara. És l'editorial de referència en el món de la lectura i ha actuat de trampolí per a molts escriptors que esperaven la seva oportunitat. El 1989 es crea la versió catalana del club, anomenada Cercle de Lectors, que consta d'un bon nombre de socis i té com a finalitat difondre la cultura i la llengua catalana. En la seva col·lecció «Opera Mundi» podem trobar clàssics orientals traduïts al català com el Panchatantra o Episodios del Mahabharata. Círculo de Lectores nació en 1962 de la mano de Reinhard Mohn, presidente del grupo alemán Bertelsmann y Pere Quintana, fundador de la editorial española Vergara. Es la editorial de referencia en el mundo de la lectura y ha actuado de trampolín para muchos escritores que esperaban su oportunidad. En 1989 se crea la versión catalana del club, llamada Cercle de Lectors, que consta de un buen número de socios y tiene como finalidad difundir la cultura y la lengua catalana. En su colección «Opera Mundi» podemos encontrar clásicos orientales traducidos al castellano como el Panchatantra o Episodios del Mahabharata.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo

http://bit.ly/1nFkcGx http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Circulo%20de%20lectores)&searchscope=10&SORT=D&p=Circulo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0137-86580&conf=080171++++++++++++++ de lectores


C/ Peu de la Creu, 4 08001 Barcelona Barcelona (España) 93 443 71 00 info@columnaedicions.cat

Columna

Editorials Editoriales

http://www.columnaedicions.cat/www/columna/ca

L’editorial Columna es va fundar el 1985 a Barcelona. Les seves publicacions són en llengua catalana, i des d’un principi es van orientar cap a la narrativa que imperava al mercat internacional, sense deixar de banda els autors clàssics ni les joves promeses. En els últims anys és coneguda per l’edició dels anomenats llibres mediàtics. Convoca diversos premis de novel·la històrica i novel·la juvenil, i durant uns anys va publicar el conegut premi Sant Jordi de novel·la. El 2006 va ser adquirida pel Grupo Planeta i actualment forma part del Grup 62. Alguns dels títols que podem trobar són Rastres de sàndal d’Aixa Miró o La Cuina japonesa a Catalunya de Ko Tazawa. La editorial Columna se fundó en 1985 en Barcelona. Sus publicaciones son en lengua catalana, y desde un principio se orientaron hacia la narrativa que imperaba en el mercado internacional, sin dejar de lado los autores clásicos ni las jóvenes promesas. En los últimos años es conocida por la edición de los llamados libros mediáticos. Convoca varios premios de novela histórica y novela juvenil, y durante unos años publicó el conocido premio Sant Jordi de novela. En 2006 fue adquirida por el Grupo Planeta y actualmente forma parte del Grup 62. Algunos de los títulos que podemos encontrar son Rastros de sándalo de Aixa Miró o La Cuina japonesa a Catalunya de Ko Tazawa.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Columna)&searchscope=10&SORT=D&p=Columna http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0033-98980&conf=080171++++++++++++++


Av. Diagonal, 662-664, 7 B 08034 Barcelona Barcelona (España) 93 496 70 31 did@ed-critica.es

Crítica

Editorials Editoriales

http://www.ed-critica.es/

L’editorial Crítica es funda el 1976, i deu al seu nom al caràcter crític que sobresurt de les seves obres. De caire humanístic, posa a disposició dels lectors temàtiques com la filosofia, la historia, l’arqueologia, l’ antropologia, l’economia, la divulgació científica i la política. De les seves col·leccions destaquem «Los Cuentos de...» , «Tiempo de historia» y «Memoria crítica» on es narren aconteixements importants que han marcat la història del món com la guerra del Vietnam o els bombardejos a Nagasaki. Actualment forma part del Grup Planeta. La editorial Crítica se funda en 1976, y debe a su nombre al carácter crítico que sobresale de sus obras. De carácter humanístico, pone a disposición de los lectores temáticas como la filosofía, la historia, la arqueología, la antropología, la economía, la divulgación científica y la política. De sus colecciones destacan «Los Cuentos de ...», «Tiempo de historia» y «Memoria crítica» donde se narran acontecimientos importantes que han marcado la historia del mundo como la guerra de Vietnam o los bombardeos en Nagasaki. Actualmente forma parte del Grupo Planeta

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Critica)&searchscope=10&SORT=D&p=Critica http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0008-35580&conf=080171++++++++++++++


D Debate Debolsillo Destino


C/ Travessera de Gràcia, 47-49 08021 Barcelona Barcelona (España) 93 366 03 00

Debate

Editorials Editoriales

http://www.megustaleer.com/sello/DB/debate

L'editorial Debate va néixer el 1977 a Madrid. La seva col·leccióde tipus assaig ofereix temàtiques molt variades que discorren entre filosofia, política, sociologia, art, literatura, ciència o economia. D'entre les seves col·leccions destaquen les biografies de caràcter narratiu com el llibre Genghis Khan y el inicio del mundo moderno o Wu: la emperatriz china que intrigó, sedujo y asesinó para convertirse en un dios viviente i altres col·leccions que analitzen els temes d'actualitat. L'any 1994 va passar a formar part del Grupo Bertelsmann i més tard, el 2001 es va unir a Random House Mondadori. La editorial Debate nació en 1977 en Madrid. Su colección de tipo ensayo ofrece temáticas muy variadas que discurren entre filosofía, política, sociología, arte, literatura, ciencia o economía. De entre sus colecciones destacan las biografías de carácter narrativo como el libro Genghis Khan y el inicio del mundo moderno o Wu: la emperatriz china que intrigó, sedujo y asesinó para convertirse en un dios viviente y otras colecciones que analizan los temas de actualidad. En el año 1994 pasó a formar parte del Grupo Bertelsmann y más tarde, en 2001 se unió a Random House Mondadori.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Debate)&searchscope=10&SORT=D&p=Debate http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0005-86880&conf=080171++++++++++++++


C/ Travessera de Gràcia, 56-5º 1ª 08021 Barcelona Barcelona (España) 93 366 64 00

Debolsillo

Editorials Editoriales

http://www.megustaleer.com/sello/NB/debolsillo

L'editorial Debolsillo es va fundar el 1957, sota la denominació de Libros Plaza i de la mà de Germán Plaza. Aquest va ser qui va popularitzar els llibres de butxaca i actualment l'editorial compta amb un catàleg amb prop de 2.000 títols, sent una de les editorials de referència en l'edició de llibres petits en el mercat de parla hispana. El 2001 va passar a formar part de Random House Mondadori. La col·lecció «Bestseller» amb títols com El Reino del Dragón de Oro o Madre del arroz és un clar exemple de llibres de butxaca. La editorial Debolsillo se fundó en 1957, bajo la denominación de Libros Plaza y de la mano de Germán Plaza. Éste fue quien popularizó los libros de bolsillo y actualmente la editorial cuenta con un catálogo con cerca de 2.000 títulos, siendo una de las editoriales de referencia en la edición de libros pequeños en el mercado de habla hispana. En 2001 pasó a formar parte de Random House Mondadori. La colección «Bestseller» con títulos como El Reino del Dragón de Oro o Madre del arroz es un claro ejemplo de libros de bolsillo.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1pE1VDU http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0533-85780&conf=080171++++++++++++++


Av. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona Barcelona (España) 93 496 70 01

Destino

Editorials Editoriales

http://www.planetadelibros.com/editorial-ediciones-destino-7.html

L’editorial Destino es va fundar el 1942 de la mà de Josep Vergés i Matas i Joan Teixidor. La seva col·lecció la formen llibres en català i castellà centrada en els clàssics del segle XX. Cada any convoca diversos premis literaris, on destaquen el premi Nadal i el premi Josep Pla. També forma part d’aquesta editorial, el segell Destino Infantil & Juvenil creat l’any 2002 per publicar llibres de ficció infantils i juvenils i àlbums il·lustrats, tant en català com castellà. Té diverses col·leccions com «Imago Mundi» o «Destinolibro» on es recopilen títols com els de l’escriptor Lobsang Rampa. La editorial Destino se fundó en 1942 de la mano de Josep Vergés Matas y Joan Teixidor. Su colección la forman libros en catalán y español centrada en los clásicos del siglo XX. Cada año convoca varios premios literarios, donde destacan el Premio Nadal y el premio Josep Pla. También forma parte de esta editorial, el sello Destino Infantil & Juvenil creado en 2002 para publicar libros de ficción infantiles y juveniles y álbumes ilustrados, tanto en catalán como español. Tiene varias colecciones como «Imago Mundi» o «Destinolibro» donde se recopilan títulos como los del escritor Lobsang Rampa.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Destino)&searchscope=10&SORT=D&p=Destino http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0022-07580&conf=080171++++++++++++++


E Edaf Edelvives Edhasa Ediciones del Bronce Ediciones del Oriente y del Mediterráneo Ediciones del Viento Edicions 62 Edicomunicación Emecé Espasa Calpe


C/ Jorge Juan, 30 28001 Madrid Madrid (España) 91 435 82 60 edaf@edaf.net

Edaf

Editorials Editoriales

http://www.edaf.net/inicio.html

L’editorial Edaf neix el 1921 a Espanya de la mà d’Antonio Fossati Calvi, un escriptor argentí, descendent d’italians. Durant la Guerra Civil es veu obligat a tornar a Argentina i allà crea una distribuïdora que un cop finalitzada la guerra, incorporarà a Espanya. El 1957 estableixen la distribuïdora amb el nom d’Edaf destinada a un públic argentí i espanyol. En un inici van orientar les seves publicacions al llibre de gran format, enquadernacions amb pell i venta a crèdit, però cap als anys setanta van reorientar les seves vendes cap a les llibreries. La temàtica que ofereixen és variada, des de les humanitats, salut a llibres infantils. Amb la col·lecció «Arca de Sabiduría» es recopilen textos clàssics de la literatura oriental com Tao te king, Bhagavad-Gita o El arte de la guerra. La editorial Edaf nace en 1921 en España de la mano de Antonio Fossati Calvi, un escritor argentino, descendiente de italianos. Durante la Guerra Civil se ve obligado a volver a Argentina y allí crea una distribuidora que una vez finalizada la guerra, incorporará en España. En 1957 establecen la distribuidora con el nombre de Edaf destinada a un público argentino y español. En un inicio orientaron sus publicaciones al libro de gran formato, encuadernaciones con piel y venta a crédito, pero hacia los años setenta reorientaron sus ventas hacia las librerías. La temática que ofrecen es variada, desde las humanidades, salud a libros infantiles. Con la colección «Arca de Sabiduría» se recopilan textos clásicos de la literatura oriental como Tao te king, Bhagavad-Gita o El arte de la guerra.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Edaf)&searchscope=10&SORT=D&p=Edaf http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0122-81380&conf=080171++++++++++++++


C/ Xaudaró, 25 28034 Madrid Madrid (España) 91 334 48 83 dediciones@edelvives.es

Edelvives

Editorials Editoriales

http://www.edelvives.com/pagina.php?cs_n_portal=Edelvives

L’editorial Edelvives té els seus orígens en una editorial fundada pels germans Maristes el 1889, anomenada FTD. Més endavant, cap a 1930, es va canviar el nom per Editorial Luis Vives. L’essència d’aquesta editorial es basa en els principis de l’humanisme cristià inculcats pel Instituto de los Hermanos Maristas, institució a la qual pertanyen. Dedicats a la creació de llibres destinats a nens, joves i a adults, en suports variats i amb una temàtica actual com l’educació en valors, la cultura solidària, el desenvolupament sostenible i el consum racional. Té diverses col·leccions enfocades a la literatura infantil i juvenil com «Primeros lectores», «Alandar» o «Ala Delta» amb títols com El Viaje de Parvana o Tuva. La editorial Edelvives tiene sus orígenes en una editorial fundada por los hermanos Maristas en 1889, llamada FTD. Más adelante, hacia 1930, se cambió el nombre por Editorial Luis Vives. La esencia de esta editorial se basa en los principios del humanismo cristiano inculcados por el Instituto de los Hermanos Maristas, institución a la que pertenecen. Dedicados a la creación de libros destinados a niños, jóvenes y adultos, en soportes variados y con una temática actual como la educación en valores, la cultura solidaria, el desarrollo sostenible y el consumo racional. Tiene varias colecciones enfocadas a la literatura infantil y juvenil como «Primeros lectores», «Alanda» o «Ala Delta» con títulos como El Viaje de Parvana o Tuva.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Edelvives)&searchscope=10&SORT=D&p=Edelvives http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0415-02580&conf=080171++++++++++++++


Av. Diagonal, 519-521, 2º 08029 Barcelona Barcelona (España) 93 494 97 20 info@edhasa.es

Editorial Edhasa

Editorials Editoriales

http://www.edhasa.es/

L’editorial Edhasa va ser fundada el 1946, amb el nom d’ Editora y Distribuidora Hispano Americana S.A.. Coneguda al mercat editorial hispà per la publicació de narrativa històrica, novel·la d’aventures i per la publicació de nombrosos premis Nobel de Literatura al llarg de la seva trajectòria com Orhan Pamuk o Thomas Mann. L’editorial publica altres gèneres com l’assaig, la ciència ficció i la novel·la policíaca com la col·lecció «Las Aventuras del Juez Di en la China del Siglo VII» de l’escriptor holandès Robert Han van Gulik. La editorial Edhasa fue fundada en 1946, con el nombre de Editora y Distribuidora Hispano Americana SA. Conocida en el mercado editorial hispano por la publicación de narrativa histórica, novela de aventuras y por la publicación de numerosos premios Nobel de Literatura a lo largo de su trayectoria como Orhan Pamuk o Thomas Mann. La editorial publica otros géneros como el ensayo, la ciencia ficción y la novela policíaca como la colección «Las Aventuras del juez Di en la China del siglo VII» del escritor holandés Robert Han Gulik.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0017-05580&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Edhasa)&searchscope=10&SORT=D&p=Edhasa


Av. Diagonal 662-664 08034 Barcelona Barcelona (España) 93 492 81 13

comunicacioneditorialplaneta@planeta.es

Editorial Bronce

Editorials Editoriales

http://www.planeta.es/

L'editorial Bronce va ser fundada el 1996 a Barcelona per Miriam Tey amb l'objectiu de divulgar a Espanya l'obra d'escriptors procedents de cultures més llunyanes com l'africana o l'asiàtica. Amb la col·lecció «Étnicos» es vol cobrir el buit que havia d'escriptors asiàtics i africans que són èxits de venda a la resta d'Europa. Bronce, vinculada a l’editorial catalana Columna, compta amb col·leccions dedicades als clàssics, a la literatura contemporània i a l'assaig. La editorial Bronce fue fundada en 1996 en Barcelona por Miriam Tey con el objetivo de divulgar en España la obra de escritores procedentes de culturas más lejanas como la africana ol'asiàtica. Con la colección «Étnicos» se quiere cubrir el vacío que había de escritores asiáticos y africanos que son éxitos de venta en el resto de Europa. Bronce, vinculada a l’editorial catalana Columna, cuenta con colecciones dedicadas a los clásicos, a la literatura contemporánea y al ensayo.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo

http://bit.ly/1vrZBEI http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Ediciones%20del%20Bronce%20)&searchscope=10&SORT=D&p= http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0540-79180&conf=080171++++++++++++++ del Bronce


C/ Prado Luis, 11 28440 Guadarrama Madrid (España) 91 854 34 28 info@orienteymediterraneo.com

Ediciones del Oriente y del Mediterráneo

Editorials Editoriales

http://www.orienteymediterraneo.com/index.html

Ediciones del Oriente y del Mediterráneo és una editorial pionera en l’edició de llibres en castellà d’autors àrabs, i tal i com el seu nom indica, especialitzada en la literatura i societats de l’orient i d’ambdós ribes del Mediterrani. De les seves col·leccions destaquen «Letras de Oriente y del Mediterráneo» que reuneix 33 obres d’escriptors de diversos països del món àrab com Turquia, Iran, etc. i la col·lecció «Poesía del Oriente y del Mediterraneo» que sota la supervisió de Clara Janés tradueix obres d’autors orientals i algunes en edició bilingüe. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo es una editorial pionera en la edición de libros en español de autores árabes, y tal y como su nombre indica, especializada en la literatura y sociedades del oriente y de ambas orillas del Mediterráneo. De sus colecciones destacan «Letras de Oriente y del Mediterráneo» que reúne 33 obras de escritores de diversos países del mundo árabe como Turquía, Irán, etc. y la colección «Poesía del Oriente y del Mediterraneo» que bajo la supervisión de Clara Janés traduce obras de autores orientales y algunas en edición bilingüe.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1mLDnxJ http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0314-65380&conf=080171++++++++++++++


Av/ Fernández Latorre, 5-9, 2º E 15006 A Coruña Galicia (España) 981244468 info@edicionesdelviento.com

Ediciones del Viento

Editorials Editoriales

http://www.edicionesdelviento.es/

Ediciones del Viento nascuda al juny de 2003 a la Corunya, va fer la seva primera aparició a la Feria del Libro de Madrid. La seva col·lecció més coneguda i la primera en sortir al mercat fou «Viento Simún», dedicada a la literatura de viatges, amb títols com Los Días de Birmania o Mi India. Al llarg dels anys han anat apareixent altres col·leccions com «Viento Abierto», orientada a la narrativa de molta alta qualitat i «Viento Céfiro», que recull narracions biogràfiques de personatges dels nostres temps. L’última col·lecció en incorporar-se és «Viento del Oeste», que ofereix clàssics occidentals contemporanis. Ediciones del Viento nacida en junio de 2003 en la Coruña, hizo su primera aparición en la Feria del Libro de Madrid. Su colección más conocida y la primera en salir al mercado fue «Viento Símun», dedicada a la literatura de viajes, con títulos como Los Días de Birmania o Mi India. A lo largo de los años han ido apareciendo otras colecciones como «Viento Abierto», orientada a la narrativa de muy alta calidad y «Viento Céfiro», que recoge narraciones biográficas de personajes de nuestro tiempo. La última colección en incorporarse es «Viento del Oeste», que ofrece clásicos occidentales contemporáneos.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0863-45580&conf=080171++++++++++++++ http://bit.ly/1rCy2Ji


C/ Peu de la Creu, 4 08001 Barcelona Barcelona (España) 93 443 71 00 info@edicions62.cat

Ediciones 62

Editorials Editoriales

http://www.edicions62.cat/www/edicions62/ca

Edicions 62 va ser fundada el dia de Sant Jordi de 1962. Els seus fundadors Max Cahner i Ramon Bastardes tenien l’intenció d’impulsar l’edició de llibres en llengua catalana, en una època que ni les circumstàncies polítiques ni econòmiques els hi eren òptimes. Durant 40 anys van contar amb la presència com a director literari de Josep Maria Castellet que va impulsar la creació de col·leccions destacades. L’editorial conta amb un catàleg al voltant dels 4.000 títols que conté obres de gran diversitat de gèneres i de formats i ha impulsat la difusió dels clàssics universals i de literatura catalana. Algunes col·leccions són «El Balancí» amb autors com Lisa See o Anche Min, o la col·lecció «No ficció» amb títols com Ser dona a la Xina de Xinran. Edicions 62 fue fundada el día de San Jordi de 1962. Sus fundadores Max Cahner y Ramon Bastardes tenían la intención de impulsar la edición de libros en lengua catalana, en una época que ni las circunstancias políticas ni económicas les eran óptimas. Durante 40 años contaron con la presencia como director literario de Josep Maria Castellet que impulsó la creación de colecciones destacadas. La editorial cuenta con un catálogo en torno a los 4.000 títulos que contiene obras de gran diversidad de géneros y de formatos y ha impulsado la difusión de los clásicos universales y de literatura catalana. Algunas colecciones son «El Balancí» con autores como Lisa See o Anche Min, o la colección «No ficció» con títulos como Ser mujer en China de Xinran.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Edicions%2062)&searchscope=10&SORT=D&p=Edicions 62 http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0006-32680&conf=080171++++++++++++++


C/ Menorca, 4. Polígono Industrial Ca n'Oller 08130 Santa Perpètua de la Mogoda Barcelona (España) 93 560 10 12 info@edicomunicacion.com

Edicomunicación

Editorials Editoriales

http://www.edicomunicacion.com/

Edicomunicación és una editorial ubicada a la província de Barcelona que està especialitzada en la producció i distribució de llibres de temàtica molt variada. Les seves col·leccions abarquen un ampli ventall de matèries, com els autors clàssics, els diccionaris i enciclopèdies, llibres de religió i mitologia, de superació personal, d’aventures, biografies de personatges actuals i de cultura, entre d’altres. Alguns dels seus títols són El Ramayana, El Masnavi o les Obras Selectas de Rabindranath Tagore. Edicomunicación es una editorial ubicada en la provincia de Barcelona que está especializada en la producción y distribución de libros de temática muy variada. Sus colecciones abarcan un amplio abanico de materias, como los autores clásicos, los diccionarios y enciclopedias, libros de religión y mitología, de superación personal, de aventuras, biografías de personajes actuales y de cultura, entre otros. Algunos de sus títulos son El Ramayana, El Masnavi o las Obras Selectas de Rabindranath Tagore.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0082-72080&conf=080171++++++++++++++ http://bit.ly/1u8YGuc


Av/ Diagonal 662-664 08034 Barcelona Barcelona (España) 93 496 70 01 info@planeta.es

Emecé

Editorials Editoriales

http://www.planeta.es/

L’editorial Emecé Editores va ser fundada per exiliats gallecs l’any 1939 a Argentina. A partir de l’any 2002 va passar a formar part del Grupo Planeta. El seu fons editorial conta amb una gran diversitat de gèneres i els autors més rellevants del s. XX, com l’escriptor japonès Yasunari Kawabata. Entre les seves publicacions hi ha l’obra de Antoine de Saint-Exupéry, el Petit Príncep, l’obra més venuda de l’editorial. Des de 1954 premia les obres de ficció, amb el Premi Emecé Argentina, el més antic dels guardons que s’editen al país sud-americà. La editorial Emecé Editores fue fundada por exiliados gallegos en 1939 en Argentina. A partir del año 2002 pasó a formar parte del Grupo Planeta. Su fondo editorial cuenta con una gran diversidad de géneros y los autores más relevantes del siglo XX, como el escritor japonés Yasunari Kawabata. Entre sus publicaciones se encuentra la obra de Antoine de Saint-Exupéry, el Principito, la obra más vendida de la editorial. Desde 1954 premia las obras de ficción, con el Premio Emecé Argentina, el más antiguo de los galardones que se editan en el país sudamericano.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1uyRo4p http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0063-05780&conf=080171++++++++++++++


Vía de las Dos Castillas, 33 Complejo Ática, Edificio 4 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid (España) 91 423 03 70 info@planeta.es

Espasa

Editorials Editoriales

http://www.espasa.es/

L’Editorial Espasa va ser fundada a Barcelona el 1860 per Jose Espasa Anguera. El 1926 s’uneix a la Compañía Anónima de Librería y Publicaciones Españolas -Calpe- que havia estat fundada el 1911. Entre les seves publicacions destaquen la Enciclopedia Espasa, i les principals publicacions de la Real Academia Española. La seva activitat editorial cobreix àrees com assaig, els llibres infantils i juvenils, les biografies, i la història de l’art amb títols com l’enciclopèdia Summa Artis. La col·lecció «Austral», pionera en el llibres de butxaca, compta amb un fons de literatura abundant on hi podem trobar obres de Baltasar Porcel com Todos los espejos i clàssics com Ana Karenina de Tolstoi. La Editorial Espasa fue fundada en Barcelona en 1860 por Jose Espasa Anguera. En 1926 se une a la Compañía Anónima de Librería y Publicaciones Españolas-Calpe-que había sido fundada en 1911. Entre sus publicaciones destacan la Enciclopedia Espasa, y las principales publicaciones de la Real Academia Española. Su actividad editorial cubre áreas como el ensayo, los libros infantiles y juveniles, las biografías y la historia del arte con títulos como la enciclopedia Summa Artis. La colección «Austral», pionera en los libros de bolsillo, cuenta con un fondo de literatura abundante donde podemos encontrar obras de Baltasar Porcel como Todos los espejos y clásicos como Anna Karenina de Tolstoi.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0011-85980&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Espasa%20Calpe)&searchscope=10&SORT=D&p=Espasa Calpe


F Fondo de Cultura Econ贸mica Fundaci贸 CIDOB Fundaci贸 la Caixa Fundaci贸n Centro Sri Aurobindo


Vía de los Poblados, 14, 4º, 15 28033 Madrid Madrid (España) 91 543 29 60

editor@fondodeculturaeconomica.es

Fondo de Cultura Económica

Editorials Editoriales

http://www.fondodeculturaeconomica.com/librerias/

El Fondo de Cultura Económica és una editorial que es va fundar el 1934 per Daniel Cosío Villegas. Aquest intel·lectual mexicà va veure la necessitat de crear una col·lecció de llibres en espanyol pels nous estudiants de la Escuela Nacional de Economía, fundada des de feia poc. L’iniciativa principal de l’editorial era difondre publicacions amb l’economia com a denominador comú. Amb el temps, aquesta idea es va reorientar i es van introduir totes les disciplines, tant d’autors hispans com de llengües estrangeres. Algunes de les seves col·leccions inicials foren «Economía», «Política y Derecho», «Sociología», «Historia», «Filosofía», «Antropología», «Tierra Firme» y «Biblioteca de Psicología y Psicoanàlisis» on trobem les obres de Teitaro Suzuki. Cap el 1945 van ampliar els seus horitzons i van establir filials a l’Argentina i a Xile, i finalment arribaren a Espanya l’any 1963. A banda de la publicació de llibres, també editen revistes com el Trimestre Económico o La Gaceta. El Fondo de Cultura Económica es una editorial que se fundó en 1934 por Daniel Cosío Villegas. Este intelectual mexicano vio la necesidad de crear una colección de libros en español por los nuevos estudiantes de la Escuela Nacional de Economía, fundada desde hacía poco. La iniciativa principal de la editorial era difundir publicaciones con la economía como denominador común. Con el tiempo, esta idea se reorientó y se introdujeron todas las disciplinas, tanto de autores hispanos como de lenguas extranjeras. Algunas de sus colecciones iniciales fueron «Economía», «Política y Derecho», «Sociología», «Historia», «Filosofía», «Antropología», «Tierra Firme» y «Biblioteca de Psicología y Psicoanálisis» donde encontramos las obras de Teitaro Suzuki. Hacia 1945 ampliaron sus horizontes y establecieron filiales en Argentina y Chile, y finalmente llegaron a España en 1963. Además de la publicación de libros, también editan revistas como el Trimestre Económico o La Gaceta. Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1vtBgjz http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0072-46980&conf=080171++++++++++++++


C/ Elisabets, 12 08001 Barcelona Barcelona (España) 93 302 64 95

Cidob

Editorials Editoriales

http://www.cidob.org/

El Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, avui Fundació CIDOB és una entitat catalana que té com a missió esdevenir un centre de referència en l’àmbit de la política internacional, la cooperació i fomentar l’entesa entre les cultures. L’entitat edita diverses publicacions periòdiques en línia i en paper, sobre una sèrie d’àrees geogràfiques concretes com Amèrica Llatina, el Mediterrani, el món àrab i Àsia. Pel que fa a les publicacions en format llibre edita la col·lecció «Monografías», «Interrogar la Actualidad» i en col·laboració amb la Comissió Econòmica per Amèrica Llatina i el Carib de l’ ONU publica un llibre de periodicitat anual sobre cooperació i Amèrica Llatina. Les revistes editades pel CIDOB són, dCIDOB, Documentos CIDOB, diversos anuaris com l’Anuari Internacional CIDOB, l’Anuari del Mediterrani amb coedició amb l’Institut Europeu del Mediterrani i l’Anuari Àsia-Pacífic coeditat amb Casa Àsia. El Centro de Información y Documentación Internacionales de Barcelona, hoy Fundación CIDOB es una entidad catalana que tiene como misión ser un centro de referencia en el ámbito de la política internacional, la cooperación y fomentar el entendimiento entre las culturas. La entidad edita varias publicaciones periódicas en línea y en papel, sobre una serie de áreas geográficas concretas como América Latina, el Mediterráneo, el mundo árabe y Asia. En cuanto a las publicaciones en formato libro edita la colección «Monografías», «Interrogar la Actualidad» y en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU publica un libro de periodicidad anual sobre cooperación y América Latina. Las revistas editadas por CIDOB son, dCIDOB, Documentos CIDOB, varios anuarios como el Anuario Internacional CIDOB, el Anuario del Mediterráneo con coedición con el Instituto Europeo del Mediterráneo y el Anuario Asia-Pacífico coeditado con Casa Asia. Enllaç al catàleg Enlace al catálogo

http://bit.ly/10kBazv http://bit.ly/10kBazv http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0109-57180&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Fundaci%C3%B3%20CIDOB)&searchscope=10&SORT=D&p=Fund CIDOB


Av. Diagonal, 621-629, Torre II, planta 9ª 08028 Barcelona Barcelona (España) 93 404 61 23

Fundació “La Caixa”

Editorials Editoriales

http://www.fundacio.lacaixa.es/

La Caixa des dels seus inicis s’ha caracteritzat pel compromís social i per realitzar obres a favor dels ciutadans. Amb la fundació Obra Social de “La Caixa” ha finançat i impulsat activitats de caràcter científic, socials, educatiu i cultural. Pel que fa a la seva vessant editorial, ha publicat nombroses obres en l’àmbit de les ciències i el medi ambient amb títols sobre el cosmos, la tecnologia o el clima. En temes socials hi ha títols que fan referència al voluntariat, la cooperació internacional o l’exclusió social. També trobem un ventall força ampli en el camp de les arts plàstiques i la fotografia com el catàleg Photo Press, el concurs anual més prestigiós de fotografia o els catàlegs de les exposicions com Marco Polo i el Llibre de les meravelles o Viatge al món de les ombres. La Caixa desde sus inicios se ha caracterizado por el compromiso social y para realizar obras a favor de los ciudadanos. Con la fundación Obra Social de "La Caixa" ha financiado e impulsado actividades de carácter científico, sociales, educativo y cultural. En cuanto a su vertiente editorial, ha publicado numerosas obras en el ámbito de las ciencias y el medio ambiente con títulos sobre el cosmos, la tecnología o el clima. En temas sociales hay títulos que hacen referencia al voluntariado, la cooperación internacional o la exclusión social. También encontramos un abanico bastante amplio en el campo de las artes plásticas y la fotografía como el catálogo Photo Press, el concurso anual más prestigioso de fotografía o los catálogos de las exposiciones como Marco Polo y el Libro de las maravillas o Viaje al mundo de las sombras.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo

http://catalegclassicbeg.cltura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Fundaci%C3%B3%20la%20Caixa)&searchscope=10&SORT=D&p=F http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0009-12180&conf=080171++++++++++++++ http://bit.ly/YHvtug la Caixa


C/ Galileo, 281-285 ático 2 08028 Barcelona Barcelona (España) 93 490 21 27

aurobindobcn@fundacionaurobindobcn.com

Centre Sri Aurobindo de Barcelona

Editorials Editoriales

http://www.fundacionaurobindobcn.com/

El Centre Sri Aurobindo de Barcelona va obrir les seves portes el 21 de febrer de 1978, coincidint amb el dia del centenari del naixement de la Mare, col.laboradora francesa de Sri Aurobindo que va treballar juntament amb ell fins el dia de la seva mort. Entre les seves publicacions destaca la revista Savitri i la publicació dels títols de Sri Aurobindo, de la Mare i les obres compartides de tots dos. També s'encarreguen de la distribució d'aquestes obres en la llengua original, anglès o francès. El Centro Sri Aurobindo de Barcelona abrió sus puertas el 21 de febrero de 1978, coincidiendo con el día del centenario del nacimiento de la Madre, colaboradora francesa de Sri Aurobindo que trebajó junto con el hasta el día de su muerte. Entre sus publicaciones destaca la revista Savitri y la publicación de los títulos de Sri Aurobindo, de la Madre y las obras compartidas de ambos. También se encargan de la distribución de estas obras en su idioma original, inglés o francés.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1vtBCqo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0872-65380&conf=080171++++++++++++++


G GlĂŠnat Grijalbo


C/ Sancho de Ávila, 83-89, 4ª planta 08018 Barcelona Barcelona (España) 93 309 59 14 anna@edicionesglenat.es

Glénat

Editorials Editoriales

http://www.edicionesglenat.es/asp/default.asp

Edicions Glénat, fundada a Espanya l’any 1990, forma part de la societat Grupo Glénat, fundada i presidida per Jacques Glénat. Dedicada a la publicació d’historietes, el 1996 començà a publicar manga, tant en català com en castellà, i actualment compta amb un catàleg d’uns 1.000 còmics aproximadament, així com també 50 llibres de text sobre cinema i sobre cultura popular. El 2001 el catàleg de manga va ampliar l’oferta de títols emblemàtics, com Naruto i Ranma, fet que propicià que fos molt popular entre els joves. A partir de l'any 2012, amb l'entrada de nous socis, l'editorial passa a anomenar-se Editores de Tebeos (EDT) Ediciones Glénat, fundada en España en 1990, forma parte de la sociedad Grupo Glénat, fundada y presidida por Jacques Glénat. Dedicada a la publicación de historietas, en 1996 comenzó a publicar manga, tanto en catalán como en español, y actualmente cuenta con un catálogo de unos 1.000 cómics aproximadamente, así como 50 libros de texto sobre cine y sobre cultura popular. En 2001 el catálogo de manga amplió la oferta de títulos emblemáticos, como Naruto y Ranma, lo que propició que fuera muy popular entre los jóvenes. A partir del año 2012, con la entrada de nuevos socios, la editorial passa a nombrarse Editores de Tebeos (EDT).

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Gl%C3%A9nat)&searchscope=10&SORT=D&p=Glénat http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0065-74680&conf=080171++++++++++++++


C/ Travessera de Gracia, 47-49 08021 Barcelona Barcelona (España) 93 366 03 00

Grijalbo

Editorials Editoriales

http://www.megustaleer.com/sello/GJ/grijalbo

Grijalbo és una editorial espanyola ubicada a Barcelona i fundada el 1962 per Joan Grijalbo, exiliat espanyol amb nacionalitat mexicana. L'editor va iniciar les seves activitats a Mèxic i en els anys 80 tenia filials a altres països del continent sud-americà com Argentina, Xile i Colòmbia. A finals d'aquesta dècada va passar a formar part del grup italià Mondadori, fet que va provocar el naixement del grup editorial Grijalbo Mondadori. Els gèneres literaris que predominen són la novel.la històrica, la novel.la de ficció amb autors com Ken Follett i els llibres d'autoajuda i superació amb autors com el Dalai Lama, Robin Sharma o Osho. Grijalbo es una editorial española ubicada en Barcelona y fundada en 1962 por Joan Grijalbo, exiliado español con nacionalidad mexicana. El editor inició sus actividades en México y en los años 80 tenía filiales en otros países del continente sudamericano como Argentina, Chile y Colombia. A finales de esta década pasó a formar parte del grupo italiano Mondadori, hecho que provocó el nacimiento del grupo editorial Grijalbo Mondadori. Los géneros literarios que predominan son la novela histórica, la novela de ficción con autores como Ken Follett y los libros de autoayuda y superación con autores como el Dalai Lama, Robin Sharma u Osho.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Grijalbo%20%20)&searchscope=10&SORT=D&p=Grijalbo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0040-50080&conf=080171++++++++++++++


H Herder Hiperi贸n


C/ Provença, 388 08025 Barcelona Barcelona (España) 934762626 herder@herdereditorial.com

Editorial Herder

Editorials Editoriales

http://www.herdereditorial.com/

L’Editorial Herder és una editorial amb seu a Barcelona, dirigida per Raimund Herder que té els seus inicis l’any 1925. La seva línia editorial respon a llibres de llarga venta (long sellers) basats en assajos acadèmics sobre teologia, filosofia, religió, psicologia, sociologia i educació. Els seus fons editorials inclouen llibres d’aprenentatge d’idiomes, com l’alemany, el rus, el japonès o el hindi. La Editorial Herder es una editorial con sede en Barcelona, dirigida por Raimund Herder que tiene sus inicios en 1925. Su línea editorial responde a libros de larga venta (long sellers) basados en ensayos académicos sobre teología, filosofía, religión, psicología, sociología y educación. Sus fondos editoriales incluyen libros de aprendizaje de idiomas, como el alemán, el ruso, el japonés o el hindi.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Herder)&searchscope=10&SORT=D&p=Herder http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0007-65980&conf=080171++++++++++++++


C/ Salustiano Olózaga, 14 28001 Madrid Madrid (España) 91 577 60 15 info@hiperion.com

Ediciones Hiperión

Editorials Editoriales

http://www.hiperion.com/

Ediciones Hiperión és una editorial espanyola fundada el 1975 de la mà de Jesús Munárriz. La major part del seu fons es basa en la poesia, on trobem obres bilingües en una trentena d’idiomes. Alhora també publiquen obres d’altres gèneres com l’assaig, la narrativa, la història, la filosofia, la filologia i manuals d’idiomes com el japonès o l’àrab. L’any 1985 publiquen per primera vegada el premi Poesia Hiperión i el 2004 van rebre el Premi Nacional a la Millor Tasca Editorial Cultural atorgat pel Ministeri de Cultura. Ediciones Hiperión es una editorial española fundada en 1975 de la mano de Jesús Munárriz. La mayor parte de su fondo se basa en la poesía, donde encontramos obras bilingües en una treintena de idiomas. Al mismo tiempo también publican obras de otros géneros como el ensayo, la narrativa, la historia, la filosofía, la filología y manuales de idiomas como el japonés o el árabe. En 1985 publican por primera vez el premio Poesía Hiperión y en 2004 recibieron el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural otorgado por el Ministerio de Cultura.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Hiperi%C3%B3n)&searchscope=10&SORT=D&p=Hiperión http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0315-22380&conf=080171++++++++++++++


I Icaria Instituto Espa単ol de Comercio Exterior (ICEX)


C/ Arc de Sant Cristofol, 11-23 Local A-C 08003 Barcelona Barcelona (España) 93 301 17 23 icaria@icariaeditorial.com

Icaria Editorial

Editorials Editoriales

http://www.icariaeditorial.com/

L’editorial Icària va néixer el 20 de novembre de 1975 a Barcelona en un moment d’agitació política i amb un interès marcat per les ciències socials, el feminisme i l’assaig polític. Cap als anys 80 l’editorial es reorienta i pren una nova direcció ens seus continguts que s’adrecen a l’ecologia, la pau, els conflictes internacionals i l’economia crítica, entre d’altres. S’estableixen col·laboracions amb altres entitats relacionades amb aquestes temàtiques com Intermón-Oxfam o Fuhem amb l’objectiu d’arribar al màxim de lectors possibles. Es poden trobar títols com Tratado básico de medicina tibetana o El Tao de la ecología. La editorial Icaria nació el 20 de noviembre de 1975 en Barcelona en un momento de agitación política y con un interés marcado por las ciencias sociales, el feminismo y el ensayo político. Hacia los años 80 la editorial se reorienta y toma una nueva dirección en sus contenidos que se dirigen a la ecología, la paz, los conflictos internacionales y la economía crítica, entre otros. Se establecen colaboraciones con otras entidades relacionadas con estas temáticas como Intermón-Oxfam o Fuhem con el objetivo de llegar al máximo de lectores posibles. Se pueden encontrar títulos como Tratado básico de medicina tibetana o El Tao de la ecología.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Icaria%20)&searchscope=10&SORT=D&p=Icaria http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0061-72580&conf=080171++++++++++++++


Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Madrid (España) 91 349 61 00 edicion@icex.es

ICEX

Editorials Editoriales

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558, 5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html

L’Instituto Español de Comercio Exterior és una entitat que depèn del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que té com a finalitat assessorar i impulsar la projecció internacional de les empreses espanyoles. Per poder portar a terme aquesta funció elabora i difon informació sobre els mercats internacionals, l’oferta de productes espanyols, aspectes legals dels països on es vol invertir, estratègia i màrqueting internacional, entre d’altres. Té diverses col·leccions com «Guia de negocios», amb informació pràctica sobre el món de les inversions en diversos països com Indonèsia, Malasia, Filipinas, etc. i les col·leccions «Serie Maior», «Fichas-país» o «Manuales».També publica una revista en paper El Exportador i la seva versió en línia, que ofereixen informació i recursos per exportar a l’estranger. El Instituto Español de Comercio Exterior es una entidad que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que tiene como finalidad asesorar e impulsar la proyección internacional de las empresas españolas. Para poder llevar a cabo esta función elabora y difunde información sobre los mercados internacionales, la oferta de productos españoles, aspectos legales de los países donde se quiere invertir, estrategia y marketing internacional, entre otros. Tiene varias colecciones como «Guía de negocios», con información práctica sobre el mundo de las inversiones en varios países como Indonesia, Malasia, Filipinas, etc. y las colecciones «Serie Maior», «Fichas-país» o «Manuales». También publica una revista en papel El Exportador y su versión en línea, que ofrecen información y recursos para exportar al extranjero

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1pE54n0 http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0058-19080&conf=080171++++++++++++++


J Juventud


C/ Provença, 101 08029 Barcelona Barcelona (España) 93 444 18 00 info@editorialjuventud.es

Editorial Juventud

Editorials Editoriales

http://www.editorialjuventud.es/

L’editorial Juventud fou fundada l’any 1923 per D. José Zendrera Fecha i des de la seva creació s’ha especialitzat en la literatura infantil i juvenil, tant en català com en castellà. Moltes de les seves publicacions infantils han estat il·lustrades amb obres de coneguts dibuixants com Lola Anglada o Junceda. Els primers títols de l’editorial foren clàssics literaris arreu coneguts com Peter Pan i Wendy, de J. M. Barrie o Pippi Calzaslargas, d’ d’Astrid Lindgren o títols més actuals com Así veo yo las cosas o Uma. La editorial Juventud fue fundada en 1923 por D. José Zendrera Fecha y desde su creación se ha especializado en la literatura infantil y juvenil, tanto en catalán como en español. Muchas de sus publicaciones infantiles han sido ilustradas con obras de conocidos dibujantes como Lola Anglada o Junceda. Los primeros títulos de la editorial fueron clásicos literarios todo conocidos como Peter Pan y Wendy, de J. M. Barrie o Pippi Calzaslargas, de de Astrid Lindgren o títulos más actuales como Así veo yo las cosas o Uma.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Juventud)&searchscope=10&SORT=D&p=Juventud http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Kailas)&searchscope=10&SORT=D&p=Kailas http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Juventud)&searchscope=10&SORT=D&p=Juventud http://bit.ly/1wX8wPm http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Juventud)&searchscope=10&SORT=D&p=Juventud http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0044-52980&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Juventud)&searchscope=10&SORT=D&p=Juventud


K Kailas Kair贸s


C/ Rosas de Aravaca, 31 28023 Aravaca Madrid (España) 91 740 11 00 martaalonso@kailas.es

Kailas Editorial

Editorials Editoriales

http://www.kailas.es/

Kailas Editorial és una editorial independent que es va fundar el juny de 2004 a Madrid de la mà d’Angel Fernández Fermoselle, periodista i escriptor. Es tracta d’una editorial petita que publica títols de temàtica força variada, es poden trobar obres juvenils, llibres filosòfics, d’autoajuda, testimonis periodístics, autors espanyols, nord-americans i asiàtics com l’escriptor xinès Mo Yan. Les seves obres es classifiquen en tres col·leccions: «Ficción», «No Ficción» i «Pensamiento». Kailas Editorial es una editorial independiente que se fundó en junio de 2004 en Madrid de la mano de Ángel Fernández Fermoselle, periodista y escritor. Se trata de una editorial pequeña que publica títulos de temática muy variada, se pueden encontrar obras juveniles, libros filosóficos, de autoayuda, testimonios periodísticos, autores españoles, norteamericanos y asiáticos como el escritor chino Mo Yan. Sus obras se clasifican en tres colecciones: «Ficción», «No Ficción» y «Pensamiento».

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Kailas)&searchscope=10&SORT=D&p=Kailas http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0875-58880&conf=080171++++++++++++++


C/ Numància, 117-121 08029 Barcelona Barcelona (España) 93 494 94 90 info@editorialkairos.com

Editorial Kairós

Editorials Editoriales

http://www.editorialkairos.com/catalogo/mas-alla-del-despertar

Kairós es va fundar el 1964 pel filòsof d’origen indi, Salvador Pániker. Des de la seva creació l’objectiu inicial de l’editorial va ser donar veu als diàlegs sobre orient i occident, un espai per debatre diverses formes d’entendre el món. El títols que formen part del seu catàleg estan destinats a lectors interessats en les tradicions d’orient, la psicologia, la ciència i la mística o obres d’assaig de caire general. Alguns dels autors que formen part del seu catàleg són Krishnamurti, Idries Shah, Mircea Eliade o Alan Watts. Kairós se fundó en 1964 por el filósofo de origen indio, Salvador Pániker. Desde su creación el objetivo inicial de la editorial fue dar voz a los diálogos sobre oriente y occidente, un espacio para debatir diversas formas de entender el mundo. Los títulos que forman parte de su catálogo están destinados a lectores interesados en las tradiciones de oriente, la psicología, la ciencia y la mística u obras de ensayo de carácter general. Algunos de los autores que forman parte de su catálogo son Krishnamurti, Idris Shah, Mircea Eliade o Alan Watts.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Kair%C3%B3s)&searchscope=10&SORT=D&p=Kairós http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0047-45480&conf=080171++++++++++++++


L La Galera Laertes Los Libros de la Catarata Losada Lumen


C/ Josep Pla, 95-99 08019 Barcelona Barcelona (España) 93 412 00 30

La Galera

Editorials Editoriales

http://www.lagalera.cat/

L’editorial La Galera va ser fundada per Andreu Dòria i Dexeus l’any 1963 amb l’objectiu de renovar la literatura juvenil i infantil. Una de les missions que es va proposar l'editorial fou donar suport a les escoles, tot i ser en un moment complicat per Catalunya per trobarse immersa en plena dictadura espanyola. L’any 1992 La Galera passa a formar part del grup Enciclopèdia Catalana, fet que provoca que augmentin el nombre de col·leccions, sobre narrativa i llibres de làmines principalment. El públic a qui es destinen les obres s’amplia, oferint títols per arribar als lectors adolescents i als nonats. Amb la col·lecció «Vaig arribar de...» de llibres infantils es vol ajudar als pares de nens adoptats a explicar-los els seus orígens d’una forma divertida i natural, es poden trobar països com Xina, Nepal, Colòmbia i Rússia, entre d’altres. La editorial La Galera fue fundada por Andrés Doria y Dexeus en 1963 con el objetivo de renovar la literatura juvenil e infantil. Una de las misiones que se propuso la editorial fue dar apoyo a las escuelas, a pesar de ser en un momento complicado para Cataluña por encontrarse inmersa en plena dictadura española. En 1992 La Galera pasa a formar parte del grupo Enciclopedia Catalana, lo que provoca que aumenten el número de colecciones, sobre narrativa y libros de láminas principalmente. El público al que se destinan las obras se amplía, ofreciendo títulos para llegar a los lectores adolescentes y nonatos. Con la colección «Llegué de...» de libros infantiles se quiere ayudar a los padres de niños adoptados a explicarles sus orígenes de una forma divertida y natural, se pueden encontrar países como China, Nepal, Colombia y Rusia, entre otros.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0008-12980&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Galera)&searchscope=10&SORT=D&p=Galera


C/ Virtud, 8 bajos 08012 Barcelona Barcelona (España) 93 218 70 20 laertes@laertes.es

Laertes

Editorials Editoriales

http://laertes.es/

L’editorial Laertes amb seu a Barcelona és dirigida actualment per Eduardo Suárez Alonso. Les principals línies de publicació d’aquesta editorial són molt variades, es poden trobar obres sobre cinema, educació, pedagogia i literatura, assajos dirigits a professors o llibres de viatges, com els títols India del Norte y Nepal de Ramiro Calle o Los Últimos días de PeKín de Pierre Loti. La editorial Laertes con sede en Barcelona es dirigida actualmente por Eduardo Suárez Alonso. Las principales líneas de publicación de esta editorial son muy variadas, se pueden encontrar obras sobre cine, educación, pedagogía y literatura, ensayos dirigidos a profesores o libros de viajes, como los títulos India del Norte y Nepal de Ramiro Calle o Los Últimos días de Pekín de Pierre Loti.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Laertes%20)&searchscope=10&SORT=D&p=Laertes http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0006-70380&conf=080171++++++++++++++


C/ Fuencarral, 70-2º Izda. 28004 Madrid Madrid (España) 91 532 05 04 catarata@loslibrosdelacatarata.org

Los Libros de Catarata

Editorials Editoriales

http://www.catarata.org/

Los Libros de la Catarata és una editorial independent amb seu a Madrid que es va fundar l’any 1990. Des dels seus inicis ha publicat aproximadament uns 500 títols. El seu ventall d’obres tracta de temes d’actualitat com la realitat política, econòmica, cultural i social amb una visió crítica i divulgativa. S’hi poden trobar obres d’autors com Xulio Ríos, Eunsook Yang o Mahatma Gandhi. Los Libros de la Catarata es una editorial independiente con sede en Madrid que se fundó en 1990. Desde sus inicios ha publicado aproximadamente unos 500 títulos. Su abanico de obras trata de temas de actualidad como la realidad política, económica, cultural y social con una visión crítica y divulgativa. Se pueden encontrar obras de autores como Xulio Ríos, Eunsook Yang o Mahatma Gandhi.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo

http://bit.ly/1vs48XN http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0152-33180&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.culura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Libros%20de%20la%20Catarata)&searchscope=10&SORT=D&p=Li de la Catarata


C/ Fuencarral, 45 2º G 28004 Madrid Madrid (España) 91 524 11 22 losada@editorallosada.com

Editorial Losada

Editorials Editoriales

http://www.editoriallosada.com.ar/

L’Editorial Losada va ser fundada el 1938 a Buenos Aires per Gonzalo Losada, editor espanyol que havia marxat a Argentina per dirigir l’editorial Espasa Calpe. Davant les condicions i la censura que li havien imposat els directius de l’editorial, va decidir fundar la seva pròpia editorial, és així com neix l’editorial Losada el 1938. Cap el 1989 l’editorial passa per greus problemes econòmics i l’adquireix l’asturià afincat a Argentina, José Juan Fernández Reguera. L’any 2001 decideix traslladar-la a Espanya davant la greu crisis econòmica que pateix l’Argentina. Amb seu social a Oviedo i una oficina central a Madrid, el director Carlos Ortega pretén reeditar obres de l’antiga editorial Losada, obres de nova creació i una col·lecció monogràfica d’autors novells asturians. També compte amb un ampli ventall d’autors estrangers com Rabindranath Tagore, François Cheng o René Guénon La Editorial Losada fue fundada en 1938 en Buenos Aires por Gonzalo Losada, editor español que había ido a Argentina para dirigir la editorial Espasa Calpe. Ante las condiciones y la censura que le habían impuesto los directivos de la editorial, decidió fundar su propia editorial, es así como nace la editorial Losada en 1938. Hacia 1989 la editorial pasa por graves problemas económicos y la adquiere el asturiano afincado en Argentina, José Juan Fernández Reguera. En 2001 decide trasladarse a España ante la grave crisis económica que sufre Argentina. Con sede social en Oviedo y una oficina central en Madrid, el director Carlos Ortega pretende reeditar obras de la antigua editorial Losada, obras de nueva creación y una colección monográfica de autores noveles asturianos. También cuenta con un amplio abanico de autores extranjeros como Rabindranath Tagore, François Cheng o René Guénon

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0007-47880&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Losada)&searchscope=10&SORT=D&p=Losada


C/ Travessera de Gracia, 47-5º-pl. 08021 Barcelona Barcelona (España) 93 366 03 00 lumen@editoriallumen.com

Cátedra Lumen

Editorials Editoriales

http://www.megustaleer.com/sello/LU/lumen

Lumen és un segell editorial creat a Barcelona el 1960. Aquesta editorial fou l’ encarregada d’introduir a Espanya el personatge de Mafalda, de l’humorista argentí Quino. A banda del conegut personatge, l’editorial compta amb un ampli catàleg d’obres de ficció, del qual formen part autors clàssics com Virgina Wolf i autors del moment com Humberto Eco i o Tracy Chevalier. La poesia també ocupa un espai important en el catàleg de l’editorial, tant d’autors clàssics com contemporanis, on destaquen noms com Pablo Neruda o Federico García Lorca. Dins de la col·lecció «Vivencias» podem trobar títols com Les dues cares de la lluna d’Asha Miró o Con fines matrimoniales de Kavita Daswani. Des del 2001 que forma part del grup editorial Random House Mondadori Lumen es un sello editorial creado en Barcelona en 1960. Esta editorial fue la encargada de introducir en España el personaje de Mafalda, del humorista argentino Quino. Aparte del conocido personaje, la editorial cuenta con un amplio catálogo de obras de ficción, del que forman parte autores clásicos como Virginia Wolf y autores del momento como Humberto Eco yo Tracy Chevalier. La poesía también ocupa un espacio importante en el catálogo de la editorial, tanto de autores clásicos como contemporáneos, donde destacan nombres como Pablo Neruda o Federico García Lorca. Dentro de la colección «Vivencias» podemos encontrar títulos como Las dos caras de la luna de Asha Miró o Con fines matrimoniales de Kavita Daswani. Desde 2001 que forma parte del grupo editorial Random House Mondadori

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Lumen)&searchscope=10&SORT=D&p=Lumen http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0062-45080&conf=080171++++++++++++++


M Maeva Maguregui MartĂ­nez Roca Miraguano Mondadori


C/ Benito de Castro, 6 28028 Madrid Madrid (España) 91 355 95 69 maeva@maeva.es

Maeva

Editorials Editoriales

www.maeva.es/

Edicions Maeva neix el 1985 a Madrid de la mà de Francisco Cuadros. Actualment dirigida per les dos filles del fundador, Maite y Eva, que a més donen nom a l’editorial. Defensors de les edicions de butxaca, han creat un nou segell per aquest format, anomenat Embolsillo, que pretén arribar a un nombre elevat de lectors. Especialitzada en ficció, a l’any publica entre 25 y 30 títols, dels quals han sorgit escriptors rellevants com la sueca Camilla Lackbërg o l’escriptora vasca Toti Martínez de Lezea. També s’hi poden trobar les obres de l’escriptor filipí Francisco Sionil José, que amb la col·lecció «La Saga de los Rosales» explica la història de Filipines. Ediciones Maeva nace en 1985 en Madrid de la mano de Francisco Cuadros. Actualmente dirigida por las dos hijas del fundador, Maite y Eva, que además dan nombre a la editorial. Defensores de las ediciones de bolsillo, han creado un nuevo sello para este formato, llamado Embolsillo, que pretende llegar a un número elevado de lectores. Especializada en ficción, al año publica entre 25 y 30 títulos, de los cuales han surgido escritores relevantes como la sueca Camilla Lackbërg o la escritora vasca Toti Martínez de Lezea. También se pueden encontrar las obras del escritor filipino Francisco Sionil José, que con la colección «La Saga de los Rosales» cuenta la historia de Filipinas.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Maeva)&searchscope=10&SORT=D&p=Maeva http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0080-07180&conf=080171++++++++++++++


C/ Buenaventura Muñoz, 16 esC/ iz. 2ª 08018 Madrid Madrid (España) 93 309 94 27 info@magulibros.com

Maguregui Ediciones

Editorials Editoriales

http://www.magulibros.com/

L’any 2004 es funda a Barcelona l’editorial Maguregui amb l’objectiu de convertir-se en un referent per a l’aprenentatge del xinès i la cultura xinesa. Orientada principalment als nens, els seus llibres tracten sobre la cultura, l’idioma i l’art xinès, amb publicacions bilingues en xinès i en castellà o català i transliterats al pinyin. Les seves publicacions comprenen diverses línies, per una banda els diccionaris bilingues, com el Diccionari il·lustrat català-xinès; per altra banda, els contes i les poesies, una forma d’introduir la cultura xinesa a través d’il·lustracions i llegendes. Per últim, una línia destinada a descobrir els personatges clàssics, com Confuci, als més joves. En 2004 se funda en Barcelona la editorial Maguregui con el objetivo de convertirse en un referente para el aprendizaje del chino y la cultura china. Orientada principalmente a los niños, sus libros tratan sobre la cultura, el idioma y el arte chino, con publicaciones bilingues en chino y en español o catalán y transliterados en pinyin. Sus publicaciones comprenden varias líneas, por un lado los diccionarios bilingues, como el Diccionari il·lustrat català-xinès, por otro lado, los cuentos y las poesías, una forma de introducir la cultura china a través de ilustraciones y leyendas. Por último, una línea destinada a descubrir los personajes clásicos, como Confucio, a los más jóvenes.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Maguregui)&searchscope=10&SORT=D&p=Maguregui http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=1034-67680&conf=080171++++++++++++++


C/ Enric Granados, 84, Bx. 08008 Barcelona Barcelona (España) 93 415 39 11

Ediciones Martínez Roca

Editorials Editoriales

http://www.planetadelibros.com/editorial-edicionesmartinez-roca-11.html

Ediciones Martínez Roca es va crear a Madrid l’any 1965, uns anys més tard, concretament el 1992 passar a formar part del Grupo Planeta. L’any 2001 convoca per primera vegada el Premi Nacional de Novel·la Històrica Alfonso X el Sabio, que premia novel·les històriques. El seu catàleg editorial està compost per obres de ficció, amb autors com Almudena de Arteaga y Abel Caballero on destaquen en la categoria de novel·la històrica. Pel que fa a les obres de no-ficció, l’editorial opta per una línia de llibres pràctics i d’espiritualitat, que inclou obres del premi Nobel Kenzaburo Oé, el Dalai Lama, o Mª Teresa de Calcuta. Ediciones Martínez Roca se creó en Madrid en 1965, unos años más tarde, concretamente en 1992 pasó a formar parte del Grupo Planeta. En el año 2001 convoca por primera vez el Premio Nacional de Novela Histórica Alfonso X el Sabio, que premia novelas históricas. Su catálogo editorial está compuesto por obras de ficción, con autores como Almudena de Arteaga y Abel Caballero donde destacan en la categoría de novela histórica. En cuanto a las obras de no ficción, la editorial opta por una línea de libros prácticos espiritualidad, que incluye obras del premio Nobel Kenzaburo Oé, el Dalai Lama, o Mª Teresa de Calcuta.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1wUFNuJ http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0007-92280&conf=080171++++++++++++++


C/ Hermosilla, 104 28009 Madrid Madrid (España) 9140146 45 miraguano@miraguano-sa.es

Miraguano libros

Editorials Editoriales

http://www.miraguano-sa.es/

Miraguano inicia la seva trajectòria caps als anys vuitanta a Madrid. L’editorial des de la seva creació va apostar per temes desconeguts en aquells temps, com l’orientalisme i la medicina tradicional i temes en el seu moment poc traduïts a la península com l’ecologia o la literatura de viatges. Actualment s’ha especialitzat en varietat de temàtiques com les minories ètniques, l’homeopatia, la ciència, la informàtica, l’acupuntura com el títol Curso de acupuntura, entre d’altres. Miraguano inicia su trayectoria hacia los años ochenta en Madrid. La editorial desde su creación apostó por temas desconocidos en aquellos tiempos, como el orientalismo y la medicina tradicional y temas en su momento poco traducidos en la península como la ecología o la literatura de viajes. Actualmente se ha especializado en variedad de temáticas como las minorías étnicas, la homeopatía, la ciencia, la informática, la acupuntura como el título Curso de acupuntura, entre otros.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Miraguano)&searchscope=10&SORT=D&p=Miraguano http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0120-10380&conf=080171++++++++++++++


C/ Travessera de Gràcia, 47-49 08021 Barcelona Barcelona (España) 93 366 03 00

Mondadori

Editorials Editoriales

http://www.megustaleer.com/sello/MD/mondadori

L’editorial Mondadori comença la seva activitat editorial a Espanya l’any 1987. La seva política editorial està enfocada a publicar les novetats en narrativa internacional, on trobem escriptors cèlebres guanyadors del premi Nobel com Gabriel García Márquez, Orhan Pamuk y J.M. Coetzee i autors asiàtics com Rohinton Mistry i V.S. Naipaul. Els autors hispans també tenen cabuda dins el segell editorial, on destaquem autors espanyols com Ana Tortajada i autors hispanoamericans com César Aira. A part de llibres, l’editorial també publica música, cinema i còmics que s’inclouen dins la col·lecció «Mondadori Reservoir Books». La editorial Mondadori comienza su actividad editorial en España en 1987. Su política editorial está enfocada a publicar las novedades en narrativa internacional, donde encontramos escritores célebres ganadores del premio Nobel como Gabriel García Márquez, Orhan Pamuk y JM Coetzee y autores asiáticos como Rohinton Mistry y V.S. Naipaul. Los autores hispanos también tienen cabida dentro del sello editorial, donde destacamos autores españoles como Ana Tortajada y autores hispanoamericanos como César Aira. Además de libros, la editorial también publica música, cine y cómics que se incluyen dentro de la colección «Mondadori Reservoir Books».

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Mondadori)&searchscope=10&SORT=D&p=Mondadori http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0005-79880&conf=080171++++++++++++++


N Norma


Pg. de Sant Joan, 7 pral 08010 Barcelona Barcelona (España) 93 303 68 20 norma@normaeditorial.com

Norma Editorial

Editorials Editoriales

http://www.normaeditorial.com/

Norma editorial va ser fundada a Barcelona el 1977 per l’editor Rafael Martínez amb l’objectiu principal d’oferir als lectors un ampli catàlegs de còmics. La primera activitat que va realitzar però, fou elaborant les portades per novel·les i pel·lícules, que avui encara porta a terme. En un principi s’editaven còmics europeus, com el primer número dedicat a Marylin Monroe de la mà de l’il·lustrador Pepe González o les obres de Milo Manara. Cap als anys noranta, van obrir el mercat als autors americans, destacant l’obra de Will Eisner i establint col·laboracions amb editorials nord-americanes. Amb el boom del manga, l’editorial ha trobat a Àsia un nou mercat per explorar, editant obres del japonès Masakazu Katsura i l’obra autobiogràfica Persepolis de la dibuixant iraniana Marjane Satrapi. Norma editorial fue fundada en Barcelona en 1977 por el editor Rafael Martínez con el objetivo principal de ofrecer a los lectores un amplio catálogo de cómics. La primera actividad que realizó sin embargo, fue elaborando las portadas para novelas y películas, que hoy todavía lleva a cabo. En un principio se editaban cómics europeos, como el primer número dedicado a Marylin Monroe de la mano del ilustrador Pepe González o las obras de Milo Manara. Hacia los años noventa, abrieron el mercado a los autores americanos, destacando la obra de Will Eisner y estableciendo colaboraciones con editoriales estadounidenses. Con el boom del manga, la editorial ha encontrado en Asia un nuevo mercado para explorar, editando obras del japonés Masakazu Katsura y la obra autobiográfica Persépolis de la dibujante iraní Marjane Satrapi.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0063-87880&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Norma)&searchscope=10&SORT=D&p=Norma


O Obelisco Oniro


C/ Pedro IV, 78 - 3º 5ª 08005 Barcelona Barcelona (España) 93 309 85 25 obelisco@edicionesobelisco.com

Ediciones Obelisco

Editorials Editoriales

http://www.edicionesobelisco.com/default.asp

De la mà de Rosa Sallán i Juli Peradejordi es va fundar el 1981, Ediciones Obelisco, amb el propòsit de publicar llibres sobre l’astrologia, l’alquímia, l’esoterisme i tradició. Amb el pas dels anys, han augmentat els temes d’edició i actualment es publiquen llibres sobre autoajuda, arts marcials, teràpies alternatives y religió amb títols com Los Secretos del I Ching o El Código del samurai. De la mano de Rosa Sallán y Julio Peradejordi se fundó en 1981, Ediciones Obelisco, con el propósito de publicar libros sobre la astrología, la alquimia, el esoterismo y tradición. Con el paso de los años, han aumentado los temas de edición y actualmente se publican libros sobre autoayuda, artes marciales, terapias alternativas y religión con títulos como Los Secretos del I Ching o El Código del samurai.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0122-02880&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Obelisco)&searchscope=10&SORT=D&p=Obelisco


Av. Diagonal, 662-664, planta baja 08034 Barcelona Barcelona España 934928750

Ediciones Oniro

Editorials Editoriales

http://www.planetadelibros.com/editorial-ediciones-oniro-4.html

L’any 1997 es funda a Barcelona l’editorial Oniro. El seu catàleg d’obres conté llibres, jocs i activitats orientades a pares i educadors destinades a l’educació dels fills i una col·lecció de meditació per a nens de totes les edats. Altres temes que es poden trobar al seu catàleg són sobre les relacions humanes i el creixement personal, o sobre l’espiritualitat on destaquen les obres del mestre zenThich Nhat Hanh o del Dalai Lama. S’hi poden trobar també les obres de l’especialista en feng shui, Lilian Too. En 1997 se funda en Barcelona la editorial Oniro. Su catálogo de obras contiene libros, juegos y actividades orientadas a padres y educadores destinados a la educación de los hijos y una colección de meditación para niños de todas las edades. Otros temas que se pueden encontrar en su catálogo son sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal, o sobre la espiritualidad donde destacan las obras del maestro zen Thich Nhat Hanh o del Dalai Lama. Se pueden encontrar también las obras del especialista en feng shui, Lilian Too.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Oniro)&searchscope=10&SORT=D&p=Oniro http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0309-55280&conf=080171++++++++++++++


P Paidós Península Planeta Planeta de Agostini Comics Plaza & Janés


Av. Diagonal 662-664 planta baja 08034 Barcelona Barcelona (España) 93 492 87 50

Ediciones Paidós

Editorials Editoriales

http://www.planetadelibros.com/editorial-ediciones-paidos-3.html

L’editorial Paidós és una editorial amb seu a Barcelona que es va fundar el 1945 a Argentina. En un inici es va vincular a temes com la pedagogia i la psicologia infantil, però amb els pas del temps va obrir el seu ventall d’obres a altres temàtiques com la política, la filosofia o la sociologia. De la mà d’Enrique Folch, el 1979 s’obre una seu a Barcelona i sota la seva direcció s’amplia la temàtica d’obres abarcant totes les disciplines de les ciències socials, com la comunicació o el pensament polític. Els canvis polítics i socials a l’Argentina i a Espanya provoquen que sigui Barcelona la seu definitiva de l’editorial i el 2003 passa a formar part del Grupo Planeta. Amb aquesta nova unió neixen noves línies d’exploració, com el segell de ficció i narrativa Alea, que fa èmfasi en la novel·la negra i on trobem autors com Charles McCarry amb El dossier Miernik i Christopher G. Moore amb Hora cero en Phnom Penh. La editorial Paidós es una editorial con sede en Barcelona que se fundó en 1945 en Argentina. En un inicio se vinculó a temas como la pedagogía y la psicología infantil, pero con el paso del tiempo abrió su abanico de obras a otras temáticas como la política, la filosofía o la sociología. De la mano de Enrique Folch, en 1979 se abre una sede en Barcelona y bajo su dirección se amplía la temática de obras abarcando todas las disciplinas de las ciencias sociales, como la comunicación o el pensamiento político. Los cambios políticos y sociales en Argentina y en España provocan que sea Barcelona la sede definitiva de la editorial y en 2003 pasa a formar parte del Grupo Planeta. Con esta nueva unión nacen nuevas líneas de exploración, como el sello de ficción y narrativa Alea, que hace énfasis en la novela negra y donde encontramos autores como Charles McCarry con El dossier Miernik y Christopher G. Moore con Hora cero en Phnom Penh. Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0005-83080&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Paid%C3%B3s)&searchscope=10&SORT=D&p=Paidós


C/ Peu de la Creu, 4 08001 Barcelona Barcelona (España) 93 443 71 00

Ediciones Península

Editorials Editoriales

http://www.edicionespeninsula.com/www/peninsula/es

Ediciones Península es va fundar a Madrid el 1964, amb l’objectiu de ser l’editorial en llengua castellana d’ Edicions 62. Coneguda per ser un segell especialitzat en temàtiques de ciències humanes i socials, com la filosofia, la política internacional i les obres biogràfiques. Destaquen la col·lecció «Atalaya», que descriu les tendències dels pensament de l’actualitat, amb escriptors com Ian Buruma o Ahmed Rashid i la col·lecció «Viajes», que recopila la literatura de viatges més destacada del segle XX, com l’obra de Colin Thubron sobre la Ruta de la Seda. Ediciones Península se fundó en Madrid en 1964, con el objetivo de ser la editorial en lengua castellana de Ediciones 62. Conocida por ser un sello especializado en temáticas de ciencias humanas y sociales, como la filosofía, la política internacional y las obras biográficas. Destacan la colección «Atalaya», que describe las tendencias de los pensamiento de la actualidad, con escritores como Ian Buruma o Ahmed Rashid y la colección «Viajes», que recopila la literatura de viajes más destacada del siglo XX, como la obra de Colin Thubron sobre la Ruta de la Seda.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo

http://bit.ly/ZohlqH http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Pen%C3%ADnsula%20%20%20)&searchscope=10&SORT=D&p=P http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0038-40980&conf=080171++++++++++++++


Av. Diagonal, 662 - 664 08034 Barcelona Barcelona (España) 93 228 37 00 atencionalcliente@planeta.es

Editorial Planeta

Editorials Editoriales

http://www.editorial.planeta.es/00/00.asp

L’Editorial Planeta va ser fundada el 1949 a Barcelona per José Manuel Lara. Des de la seva creació es va proposar promocionar els autors en llengua castellana i dels 1.500 autors que té a l’actualitat, la meitat són en aquest idioma. Matilde Asensi, Shobhaa Dé i Dominique Lapierre són alguns dels escritprors que formen part del seu catàleg comercial. L’editorial també es va marcar com a objectius fer del llibre un mitjà cultural i obrir un mercat a hispanoamerica. Planeta actualment és la columna vertebral del Grupo Planeta, grup català que abarca als sectors editorial, audiovisual i de comunicació d'Espanya, Portugal i Amèrica. Anualment atorga diversos guardons, dels quals destaquem el Premi Planeta de Novel·la, que des de l’any 1952 premia les novel·les escrites en llengua castellana i és el segon guardó amb la dotació econòmica més alta del món. La Editorial Planeta fue fundada en 1949 en Barcelona por José Manuel Lara. Desde su creación se propuso promocionar los autores en lengua castellana y de los 1.500 autores que tiene la actualidad, la mitad son en este idioma. Matilde Asensi, Shobhaa Dé y Dominique Lapierre son algunos de los escritprors que forman parte de su catálogo comercial. La editorial también se marcó como objetivos hacer del libro un medio cultural y abrir un mercado en Hispanoamérica. Planeta actualmente es la columna vertebral del Grupo Planeta, grupo catalán que abarca los sectores editorial, audiovisual y de comunicación de España, Portugal y América. Anualmente otorga diversos galardones, de los que destacamos el Premio Planeta de Novela, que desde el año 1952 premia las novelas escritas en lengua castellana y es el segundo galardón con la dotación económica más alta del mundo.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1ponnxj http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0006-40480&conf=080171++++++++++++++


Av. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona Barcelona (España) 93 492 80 00 info@planeta.es

Planeta DeAgostini

Editorials Editoriales

http://www.planetadelibros.com/editorial-planetadeagostini-comics-54.html

Planeta DeAgostini es va estrenar l’any 1981 editant historietes com La Espada Salvaje de Conan i l’any següent després de constituirse Comics Forum, s’introdueixen els títols de Marvel Comics. Cap a l’any 1992 l’editorial incorpora a la seva col·lecció la famosa sèrie Dragon Ball, obrint-se pas al mercat del manga. Amb la pèrdua dels drets de Marvel, es tanca Comics Forum, però a partir del 2005 s’integren els títols de DC Comics, Vertigo, Disney, Mad i a l’actualitat conten també amb el segell World. Des de que l’editorial va iniciar-se en el món del manga, son diversos els títols que han esdevingut èxits de vendes com One Piece, Dr Slump o Dragon Ball. Planeta DeAgostini se estrenó el año 1981 editando historietas como La Espada Salvaje de Conan y al año siguiente después de constituirse Comics Forum, se introducen los títulos de Marvel Comics. Hacia el año 1992 la editorial incorpora a su colección la famosa serie Dragon Ball, abriéndose paso en el mercado del manga. Con la pérdida de los derechos de Marvel, se cierra Comics Forum, pero a partir de 2005 se integran las títulos de DC Comics, Vertigo, Disney, Mad y en la actualidad cuentan también con el sello World. Desde que la editorial se inició en el mundo del manga, son varios los títulos que se han convertido en éxitos de ventas como One Piece, Dr. Slump o Dragon Ball.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo

http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(planeta%20de%20agostini%20comics)&searchscope=10&SO http://bit.ly/1qRVWeK http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=1595-85580&conf=080171++++++++++++++


C/ Travessera de Gràcia, 47-49 08021 Barcelona Barcelona (España) 93 366 03 00

Plaza & Janés

Editorials Editoriales

http://www.megustaleer.com/sello/PJ/plaza-janes

L’editorial espanyola Plaza & Janés va sorgir fruit de la unió dels editors Germán Plaza i José Janés, l’any 1959. L’editorial es va expandir ràpidament i va passar a ocupar un lloc de referència en el mercat editorial espanyol i llatinoamericà. El 1984 el grup alemany Bertelsmann compra l’editorial i el 2001 s’uneix al grup Random House Mondadori. De les seves col·leccions de no ficció destaquem «Biografías y Memorias» i «Libro práctico». Del seu catàleg d’autors de ficció destaquen autors de prestigi internacional com Stephen King, John le Carré o Danielle Steel i de procedència asiàtica destaquem autors com Amy Tan o Salman Rushdie. La editorial española Plaza & Janés surgió fruto de la unión de los editores Germán Plaza y José Janés, en 1959. La editorial se expandió rápidamente y pasó a ocupar un lugar de referencia en el mercado editorial español y latinoamericano. En 1984 el grupo alemán Bertelsmann compra la editorial y en 2001 se une al grupo Random House Mondadori. De sus colecciones de no ficción destacan «Biografías y Memorias» y «Libro práctico». De su catálogo de autores de ficción destacan autores de prestigio internacional como Stephen King, John le Carré o Danielle Steel y de procedencia asiática destacamos autores como Amy Tan o Salman Rushdie.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Plaza%20janes)&searchscope=10&SORT=D&p=plaza janes http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0041-19080&conf=080171++++++++++++++


R RBA


C/ Pérez Galdós, 36 08012 Barcelona Barcelona (España) 93 217 00 88 atencion-clienterba@rbalibros.es

RBA

Editorials Editoriales

http://www.rba.es/

El Grup RBA és una editorial catalana amb seu a Barcelona que es va fundar el 1991. En un inici es va crear amb l’objectiu de formar un mercat editorial a base de col·leccionables, essent la primera col·lecció sobre el fons marí presentada pel famós científic Jacques Costeau. Cap el 1993 s’estableix RBA Revistes amb la publicació El Mueble com a líder indiscutible de les seves vendes i l’any següent, el 1994 obtenen la llicència per publicar la revista National Geographic a Espanya i Llationamerica. L’any 1998 recompren la meitat de les accions que tenia Planeta DeAgostini i es funda RBA Libros. Des de la seva fundació s’ha adquirit Edicions de la Magrana, que juntament amb la revista Avenç, desenvolupen una línia enfocada a la literatura catalana. L’última adhesió és l’Editorial Molino que s’afegeix al grup el 1994. Es poden trobar múltitud de títols dins del seu ventall editorial com Cocinar con tofu, Afganistán también existe, Viaje a la India, Sushi o Maravillas arquitectónicas del mundo, entre d’altres. El Grupo RBA es una editorial catalana con sede en Barcelona que se fundó en 1991. En un inicio se creó con el objetivo de formar un mercado editorial a base de coleccionables, siendo la primera colección sobre el fondo marino presentada por el famoso científico Jacques Costeau. Hacia 1993 se establece RBA Revistas con la publicación El Mueble como líder indiscutible de sus ventas y al año siguiente, en 1994 obtienen la licencia para publicar la revista National Geographic en España y Latinoamérica. En 1998 recompran la mitad de las acciones que tenía Planeta de Agostini y se funda RBA Libros. Desde su fundación ha adquirido Edicions de la Magrana, que junto con la revista Avenç, desarrollan una línea enfocada a la literatura catalana. La última adhesión es la Editorial Molino que se añade al grupo en 1994. Se pueden encontrar multitud de títulos dentro de su abanico editorial como Cocinar con tofu, Afganistán también existe, Viaje a la India, Sushi o Maravillas arquitectónicas del mundo, entre otros. Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(RBA%20%20)&searchscope=10&SORT=D&p=RBA http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0587-43380&conf=080171++++++++++++++


S Salamandra Seix Barral Siglo XXI Siruela Sufi Suma de Letras


C/ Balmes, 205 08006 Barcelona Barcelona (España) 93 217 21 59

Ediciones Salamandra

Editorials Editoriales

http://www.salamandra.info/

Ediciones Salamandra es va fundar a Barcelona el 1989 com a filial de l’editorial argentina Emecé Editores, sota el nom de Emecé Editores España. L’any 2000, es ven l’editorial al Grupo Planeta, i els editors Pedro del Carril i Sigrid Kraus compren la sucursal espanyola d’Emecé, que a partir d’aquell moment es denominarà Ediciones Salamandra. Amb el canvi de nom l’entitat pateix un impuls i de la col·lecció «Narrativa» sorgeixen diversos llibres que passen a formar part de les llistes dels més venuts, amb autors com Dai Sijie i Sándor Marai. Salamandra és responsable de l’edició en castellà de la saga Harry Potter, de l’escriptora J.K. Rowling, i aprofitant el boom del mediàtic mag, han publicat una línia de narrativa juvenil amb autors com Eva Ibbotson i Peter Dickinson, sense deixar de banda els clàssics com El Petit príncep o Ana, la de Tejas Verdes. Tot i contar amb un catàleg no gaire extens, compta amb escriptors de renom internacional, com els asiàtics Khaled Hosseini o Lisa See. Ediciones Salamandra se fundó en Barcelona en 1989 como filial de la editorial argentina Emecé Editores, bajo el nombre de Emecé Editores España. En el año 2000, se vende la editorial al Grupo Planeta, y los editores Pedro del Carril y Sigrid Kraus compran la sucursal española de Emecé, que a partir de ese momento se denominará Ediciones Salamandra. Con el cambio de nombre la entidad sufre un impulso y de la colección «Narrativa» surgen varios libros que pasan a formar parte de las listas de los más vendidos, con autores como Dai Sijie y Sándor Marai. Salamandra es responsable de la edición en español de la saga Harry Potter, de la escritora J.K. Rowling, y aprovechando el boom del mediático mago, han publicado una línea de narrativa juvenil con autores como Eva Ibbotson y Peter Dickinson, sin dejar de lado los clásicos como El Principito o Ana, la de Tejas Verdes. A pesar de contar con un catálogo no muy extenso, cuenta con escritores de renombre internacional, como los asiáticos Khaled Hosseini o Lisa See . Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Salamandra)&searchscope=10&SORT=D&p=Salamandra http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0126-18980&conf=080171++++++++++++++


Av. Diagonal 662-664 7º pta 08034 Barcelona Barcelona (España)

Seix Barral

93 492 89 13

Editorials Editoriales

www.seix-barral.es/

L’editorial Seix Barral fou fundada per Víctor Seix i Carlos Barral a Barcelona, l’any 1955. Anteriorment, cap el 1911 havia estat una empresa d’arts gràfiques, publicant obres sobre història i literatura juvenil. Amb la nova direcció de l’editorial s’inaugura la seva col·lecció més coneguda, «La Biblioteca Breve», que dóna nom també al guardó que es concedeix anualment per les novel·les inèdites en llengua castellana. Els autors que formen part del seu catàleg són d’origen espanyol com Eduardo Mendoza o Jaime Gil de Biedma i internacionals, com Catherine O’Flynn i Sam Savag. L’editorial també ha estat l’encarregada de la publicació dels títols de Javier Moro Pasión India i El sari rojo. La editorial Seix Barral fue fundada por Víctor Seix y Carlos Barral en Barcelona, en 1955. Anteriormente, hacia el 1911 había sido una empresa de artes gráficas, publicando obras sobre historia y literatura juvenil. Con la nueva dirección de la editorial se inaugura su colección más conocida, «La Biblioteca Breve», que da nombre también al galardón que se concede anualmente por las novelas inéditas en lengua castellana. Los autores que forman parte de su catálogo son de origen español como Eduardo Mendoza o Jaime Gil de Biedma e internacionales, como Catherine O'Flynn y Sam Savages. La editorial también ha sido la encargada de la publicación de los títulos de Javier Moro Pasión India y El sari rojo.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1te0M7U http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0062-51480&conf=080171++++++++++++++


C/ Menendez Pidal 3 bis 28036 Madrid Madrid (España) 91 561 77 48 sigloxxi@sigloxxideditores.com

Siglo XXI

Editorials Editoriales

http://www.sigloxxieditores.com/

Siglo XXI Editores és una de les principals editorials iberoamericanes. Els seus inicis es remunten al 1965 quan Arnaldo Orfila Reynal crea a Mèxic la primera editorial amb aquest nom. A finals de 1966, es funda una filial a Argentina, l’any següent a Espanya i el 1991 a Colòmbia, després de tancar la filial argentina degut a la censura de la dictadura. L’any 2000 es reobre Siglo XXI Editores Argentina i juntament amb la filial mexicana promouen la cultura hispanoamericana. La filial espanyola, dirigida actualment per Jaime Labastida, conta amb un ampli catàleg d’obres sobre pensament crític, antropologia, sociologia pedagogia, sociologia, lingüística i semiòtica, arts escèniques i autors de la talla de Julio Cortázar, Mario Benedetti i Pablo Bustelo que ha publicat Economía política de los nuevos países industriales asiáticos Siglo XXI Editores es una de las principales editoriales iberoamericanas. Sus inicios se remontan a 1965 cuando Arnaldo Orfila Reynal crea en México la primera editorial con este nombre. A finales de 1966, se funda una filial en Argentina, al año siguiente en España y en 1991 en Colombia, después de cerrar la filial argentina debido a la censura de la dictadura. En el año 2000 se reabre Siglo XXI Editores Argentina y junto con la filial mexicana promueven la cultura hispanoamericana. La filial española, dirigida actualmente por Jaime Labastida, cuenta con un amplio catálogo de obras sobre pensamiento crítico, antropología, sociología pedagogía, sociología, lingüística y semiótica, artes escénicas y autores de la talla de Julio Cortázar, Mario Benedetti y Pablo Bustelo que ha publicado Economía política de los nuevos países industriales asiáticos

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Siglo%20XXI)&searchscope=10&SORT=D&p=Siglo XXI http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=1651-69980&conf=080171++++++++++++++


C/ Almagro, 25 - ppal. dcha 28010 Madrid Madrid (España) 91 355 57 20 siruela@siruela.com

Ediciones Siruela

Editorials Editoriales

www.siruela.com/

Ediciones Siruela va ser fundada el 1982 a Madrid per Jacobo Fitz-James Stuart, que va batejar l’editorial amb el seu títol nobiliari. L’any 2000 ven l’editorial que passa a mans de Germán Sánchez Ruipérez i el 2005 l’editor deixa definitivament Siruela per fundar l’editorial Atalanta. Les primeres obres publicades foren títols de la literatura medieval, adaptades a traduccions més modernes, com les novel·les artúriques, els llibres de viatges, les fonts bizantines i asiàtiques com la novel·la xinesa sobre el Rey Mono. El seu catàleg editorial s’ha ampliat considerablement. Actualment sota la direcció d’Ofelia Grande de Andrés, compta amb literatura fantàstica, literatura infantil-juvenil, assaig, literatura espanyola i internacional. El 2003 el Ministeri de Cultura, Educació i Esports li concedeix el Premi Nacional a la Millor Tasca Editorial Cultural 2003. A més, s’han editat numerosos títols pemiats com Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra i Fabra i El Mahabhárata contado por una niña, Premi Nacional al Millor Llibre Editat el 2004. Ediciones Siruela fue fundada en 1982 en Madrid por Jacobo Fitz-James Stuart, que bautizó la editorial con su título nobiliario. En el año 2000 vende la editorial que pasa a manos de Germán Sánchez Ruipérez y el 2005 el editor deja definitivamente Siruela para fundar la editorial Atalanta. Las primeras obras publicadas fueron títulos de la literatura medieval, adaptadas a traducciones más modernas, como las novelas artúricas, los libros de viajes, las fuentes bizantinas y asiáticas como la novela china sobre el Rey Mono. Su catálogo editorial se ha ampliado considerablemente. Actualmente bajo la dirección de Ofelia Grande de Andrés, cuenta con literatura fantástica, literatura infantil-juvenil, ensayo, literatura española e internacional. En 2003 el Ministerio de Cultura, Educación y Deportes le concede el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2003. Además, se han editado numerosos títulos pemiats como Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra i Fabra y El Mahabharata contado por una niña, Premio Nacional al Mejor Libro Editado en 2004. Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Siruela)&searchscope=10&SORT=D&p=Siruela http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0211-95880&conf=080171++++++++++++++


C/ Cardenal Belluga, 9 28028 Madrid Madrid (España) 91 361 18 36 editorialsufi@lazahara.com

Editorial Sufi

Editorials Editoriales

http://www.mandalaediciones.com/

L’Editorial Sufi forma part de Mandala Ediciones, segell que va néixer a Madrid el 1980 amb la finalitat d‘oferir un ventall d’obres que donessin una visió diferent de la cultura. Les seves obres estan basades en temàtiques com les teràpies alternatives, la medicina tradicional, l’esoterisme, l’homeopatia, l’ecologia i l’espiritualitat. Amb els seus títols defensen oferir al lector una òptica diferent del món, basava en valors ètics i espirituals. L’editorial Sufí s’ha especialitzat en la traducció de poetes perses com les obres del poeta Jalaluddin Rumi o els contes i les llegendes de Nasrudín. La Editorial Sufi forma parte de Mandala Ediciones, sello que nació en Madrid en 1980 con la finalidad de ofrecer un abanico de obras que dieran una visión diferente de la cultura. Sus obras están basadas en temáticas como las terapias alternativas, la medicina tradicional, el esoterismo, la homeopatía, la ecología y la espiritualidad. Con sus títulos defienden ofrecer al lector una óptica diferente del mundo, basado en valores éticos y espirituales. La editorial Sufí se ha especializado en la traducción de poetas persas como las obras del poeta Jalaluddin Rumi o los cuentos y las leyendas de Nasrudín.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search~S10*cat/X?SEARCH=(Sufi%20)&searchscope=10&SORT=D&p=Sufi http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0762-28480&conf=080171++++++++++++++


C/ Torrelaguna, 60 28043 Madrid Madrid (España) 91 744 90 60 suma@santillana.es

Suma de letras

Editorials Editoriales

http://www.sumadeletras.com/

Suma de Letras és un segell integrat al Grupo Santillana, creat a mitjans del 2005 amb la finalitat de publicar obres de ficció per entretenir al lector. La novel·la històrica, romàntica, de terror, fantàstica, policial son uns dels gèneres que es poden trobar entre els seus títols. Les nacionalitats dels autors són variades, trobem autors espanyols com Lucía Etxebarria amb la novel·la Lo verdadero es un momento de lo falso i autors internacionals de la talla de Deepak Chopra amb la novel·la Buda i Arthur Golden amb l’aclamat títol Memorias de una geisha. Suma de Letras es un sello integrado en el Grupo Santillana, creado a mediados del 2005 con la finalidad de publicar obras de ficción para entretener al lector. La novela histórica, romántica, de horror, fantástica, policial son unos de los géneros que se pueden encontrar entre sus títulos. Las nacionalidades de los autores son variadas, encontramos autores españoles como Lucía Etxebarria con la novela Lo verdadero es un momento de lo falso y autores internacionales de la talla de Deepak Chopra con la novela Buda y Arthur Golden con el aclamado título Memorias de una geisha.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://bit.ly/1uyVvxo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0613-14780&conf=080171++++++++++++++


T Trotta Tusquets


C/ Ferraz, 55 28008 Madrid Madrid (España) 91 543 03 61 editorial@trotta.es

Trotta

Editorials Editoriales

www.trotta.es/

L’editorial madrilenya Trotta va aparèixer al món editorial a l’octubre de 1990 amb l’objectiu de publicar llibres de caràcter científicotècnics i de divulgació dins del món de les ciències socials. El seu catàleg ofereix un ventall de títols de caràcter interdisciplinari, amb temes com el dret i les ciències polítiques, la filosofia representada amb la col·lecció «Clásicos de la Cultura» i la religió amb títols que tracten sobre l’antropologia de la religió i teologia. Trotta, a més, té col·leccions orientades a la cultura d’altres països, com la que guarda relació amb Amèrica Llatina o amb les cultures no occidentals com «Pliegos de Oriente”» L’any 1999 rep el Premi Nacional a la Millor Tasca Editorial Cultural, que juntament amb altres premis fan que aquesta jove editorial hagi obtingut diversos reconeixements. La editorial madrileña Trotta apareció en el mundo editorial en octubre de 1990 con el objetivo de publicar libros de carácter científicotécnicos y de divulgación dentro del mundo de las ciencias sociales. Su catálogo ofrece un abanico de títulos de carácter interdisciplinario, con temas como el derecho y las ciencias políticas, la filosofía representada con la colección «Clásicos de la Cultura» y la religión con títulos que tratan sobre la antropología de la religión y teología. Trotta, además, tiene colecciones orientadas a la cultura de otros países, como la que guarda relación con América Latina o con las culturas no occidentales como "Pliegos de Oriente". En 1999 recibe el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultura, que junto con otros premios hacen que esta joven editorial haya obtenido diversos reconocimientos.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Trotta)&searchscope=10&SORT=D&p=Trotta http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0109-42780&conf=080171++++++++++++++


C/ Cesare Cantù, 8 08017 Barcelona Barcelona (España) 93 253 04 00 general@tusquets-editores.es

Tusquets

Editorials Editoriales

http://www.tusquetseditores.com/

L’Editorial Tusquets va ser fundada a Barcelona l’any 1969 per Beatriz de Moura i Oscar Tusquets, germà d’Esther Tusquets de l’editorial Lumen. Les primeres publicacions que van editar van ser obres breus, amb una cuidada presentació i amb preus assequibles que formaven part de les col·leccions «Cuadernos Ínfimos» y «Marginales» que van causar furor en els ambients universitaris de finals del franquisme. Amb els canvis polítics fruit de la transició, l’editorial pateix una greu crisi econòmica que soluciona creant una societat anònima i introduint dins el seu equip, al director comercial Antonio López Lamadrid. Entre el 1995 i el 2000 l’editorial es vincula amb el Grupo Planeta i amb RBA, però a principis de 2000 torna ser una editorial independent. La seva col·lecció més famosa «Andanzas», coneguda per les seves cobertes negres, compta amb un repertori d’autors mundialment destacats com Marguerite Duras, Amy Tan o Haruki Murakami. La versió catalana de la col·lecció va aparèixer l’any 2000 sota el nom de «Caminada». Altres col·leccions són «Fábula» amb escriptors com Hisako Matsubara i «Tiempo de memoria» on es poden trobar biografies i autobiografies sobre èpoques interessants o personatges rellevants com Mahoma o Nehru. La Editorial Tusquets fue fundada en Barcelona en 1969 por Beatriz de Moura y Oscar Tusquets, hermano de Esther Tusquets de la editorial Lumen. Las primeras publicaciones que editaron fueron obras breves, con una cuidada presentación y con precios asequibles que formaban parte de las colecciones «Cuadernos Ínfimos» y «Marginales» que causaron furor en los ambientes universitarios de finales del franquismo. Con los cambios políticos fruto de la transición, la editorial sufre una grave crisis económica que soluciona creando una sociedad anónima e introduciendo en su equipo, el director comercial Antonio López Lamadrid. Entre 1995 y 2000 la editorial se vincula con el Grupo Planeta y con RBA, pero a principios de 2000 vuelve a ser una editorial independiente. Su colección más famosa «Andanzas», conocida por sus cubiertas negras, cuenta con un repertorio de autores mundialmente destacados como Marguerite Duras, Amy Tan o Haruki Murakami. La versión catalana de la colección apareció en 2000 bajo el nombre de «Caminada». Otras colecciones son «Fábula» con escritores como Hisako Matsubara y «Tiempo de memoria» donde se pueden encontrar biografías y autobiografías sobre épocas interesantes o personajes relevantes como Mahoma o Nehru.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Tusquets)&searchscope=10&SORT=D&p=Tusquets http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0049-47580&conf=080171++++++++++++++


U UOC (Servicio de Publicaciones Universitaria)


Rambla de Poblenou, 156 08018 Barcelona Barcelona (España) 93 326 34 70 ediuoc@uoc.edu

UOC

Editorials Editoriales

http://www.uoc.edu/portal/catala/difusio_i_publicacions/index.html

L’Editorial UOC està especialitzada en l’edició de manuals universitaris en català i castellà. Les seves publicacions són textos divulgatius de qualitat dirigits per a professionals de les matèries, com el Dr. Manuel Castells o David Martínez Robles.. La seva oferta de títols s’orienta a la difusió de les noves tecnologies, la societat de la informació i la comunicació, entre d’altres temàtiques. La col·lecció d’assajos de butxaca «Vullsaber» que es va crear l’any 2005 pretén emular la coneguda col·lecció francesa «Que sais-je». L’èxit d’aquesta col·lecció rau en un llenguatge planer, un preu assequible i un format petit. Es poden trobar altres col·leccions dirigides a professionals com «UOCPress», «Sociedad Red» i «Acción Cultura», així com els llibres de text de les assignatures dels estudis de la universitat, llibres per aprendre xinès o sobre l’economia i història de l’Àsia. La Editorial UOC está especializada en la edición de manuales universitarios en catalán y español. Sus publicaciones son textos divulgativos de calidad dirigidos por profesionales de las materias, como el Dr. Manuel Castells o David Martínez Robles. Su oferta de títulos se orienta a la difusión de las nuevas tecnologías, la sociedad de la información y la comunicación, entre otras temáticas. La colección de ensayos de bolsillo «Vullsaber» que se creó en el año 2005 pretende emular la famosa colección francesa «Que saisje». El éxito de esta colección radica en un lenguaje llano, un precio asequible y un formato pequeño. Se pueden encontrar otras colecciones dirigidas a profesionales como «UOCPress», «Sociedad Red» y «Acción Cultura», así como los libros de texto de las asignaturas de los estudios de la universidad, libros para aprender chino o sobre la economía e historia de Asia.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(UOC)&searchscope=10&SORT=D&p=UOC http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0461-05680&conf=080171++++++++++++++


V Verbum


C/ Eguilaz, 6-2 dcha 28010 Madrid Madrid (España 91 446 88 41 verbum@verbumeditorial.com

Verbum

Editorials Editoriales

http://www.verbumeditorial.com/

L’editorial Verbum va ser fundada el 1990 de la mà de Pío E. Serrano i Aurora Calviño essent una de les tres editorials d’origen cubà a Madrid que s’han consolidat en el mercat espanyol. D’estructura reduïda, s’ha fet un lloc com una editorial especialitzada en literatura. Té diverses col·leccions de les quals destaquem «Verbum Narrativa», «Verbum Poesía» i «Serie Literatura Coreana» on s’ha volgut donat a conèixer un dels cossos literaris més importants del continent asiàtic La editorial Verbum fue fundada en 1990 de la mano de Pío E. Serrano y Aurora Calviño siendo una de las tres editoriales de origen cubano en Madrid que se han consolidado en el mercado español. De estructura reducida, se ha hecho un hueco como una editorial especializada en literatura. Tiene varias colecciones de las que destacamos «Verbum Narrativa», «Verbum Poesía» y «Serie Literatura Coreana» donde se ha querido dado a conocer uno de los cuerpos literarios más importantes del continente asiático.

Enllaç al catàleg Enlace al catálogo http://beg.gencat.net/cgi-bin/vtls/vtls.web.gateway?authority=0636-29680&conf=080171++++++++++++++ http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/search*cat/X?SEARCH=(Verbum%20)&searchscope=10&SORT=D&p=Verbum


Profile for Casa Asia

Editoriales  

En el ámbito cultural, las editoriales destacan por tener un papel muy activo e innovador en la búsqueda de temas de actualidad y tienden a...

Editoriales  

En el ámbito cultural, las editoriales destacan por tener un papel muy activo e innovador en la búsqueda de temas de actualidad y tienden a...

Profile for casaasia