Page 1

College Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappers over hun carrières

1


Column

Colofon

Dit magazine, waarin sociale wetenschappers vertellen over hun carrières, is een uitgave van: UvA/ College Sociale Wetenschappen.

Wat kun je daar mee worden?

Redactie:

Gabriëlla Buisman, Grace Coert, Sanne Hoekstra, Trudy Kanis, Mirjam Koelewijn, Elias den Otter, Marije Verstraten en Reyna Veldhuis Telefoon: 020 525 5823/06 55 29 4331 E-mailadres: redactie-kijksw-fmg@uva.nl Lay Out: Joos Mooi, www.joosmooidrukwerk.nl Coverfoto’s: Hans Kouwenhoven, Io Cooman, Ilona Hartensveld, www.rederijdejordaan. amsterdam, KNVB.nl Drukwerk: Canon Nederland N.V.

Richard van der Wurff Toen ik in 1982, vers van de middelbare school, politicologie ging studeren, was dat de vraag van ooms en tantes die ik het meeste vreesde. Ik had daar geen antwoord op.

College Sociale Wetenschappen Directeur: Hoofd: Website:

stroom asielzoekers die via de Middellandse Zee Europa binnen komt? Waarom spelen jongeren in het Midden-Oosten andere computergames dan in de Verenigde Staten? Welke rol speelt religie bij Poolse migranten in Nederland? Hoe is het conflict in Syrië ontstaan, en wat kunnen we daar aan doen? Hoe kunnen we natuurgebieden beschermen, achterstandswijken verbeteren en verkeersknelpunten oplossen? Kunnen microkredieten helpen bij het oplossen van armoede? Droegen de zwarte truien van (wijlen) Steve Jobs bij aan het succes van Apple? Hoe gaat de overheid om met duurzaamheidsinitiatieven van burgers?

Richard van der Wurff Daphne van der Werf

Wat afgestudeerden in de sociale wetenschappen ook gemeen hebben is dat zij deze vragen aanpakken vanuit hun eigen betrokkenheid bij de samenleving, vanuit een wens om de samenleving van de toekomst mede vorm te geven. Daarbij stellen zij, als onafhankelijke denkers, waar dat nodig is kritische vragen en zijn zij niet snel met makkelijke geijkte oplossingen tevreden. Afhankelijk van je eigen wensen, sterke punten en keuzes die je tijdens je studie maakt, kun je functies vervullen als beleidsmaker, adviseur, manager, projectleider, lobbyist, consultant, pr-functionaris, strateeg, journalist, documentairemaker of onderzoeker. Daarmee kun je terecht bij de Europese, landelijke of lokale overheid, in het onderwijs, bij grotere of kleinere bedrijven, bij een NGO of je eigen bureau beginnen.

www.uva.nl/csw

Bacheloropleidingen College Sociale Wetenschappen Algemene sociale wetenschappen Website studiekeuze: www.uva.nl/bsc-asw Studieadviseur: studieadviseur-asw@uva.nl Culturele antropologie Website studiekeuze: www.uva.nl/bsc-antropologie Website: www.uva.nl/disciplines/antropologie Studieadviseur: studieadviseur-ca@uva.nl

Foto: 31pictures

Sociale geografie en Planologie Website studiekeuze: www.uva.nl/bsc-sociale-geografie-planologie Website: www.uva.nl/disciplines/geografie-planologie- en-internationale-ontwikkelingsstudies Studieadviseur: studieadviseur-gpio@uva.nl

Politicologie Website studiekeuze: www.uva.nl/bsc-politicologie Website: www.uva.nl/disciplines/politicologie Studieadviseur: studieadviseur-pol@uva.nl

Richard van der Wurff

Achteraf begrijp ik dat het vooral een vraag was naar wat ik ging doen. Studeren was in mijn familie een onbekend fenomeen, en politicologie al helemaal. Tegelijkertijd, en dat zat ook in die vraag verscholen, waren er hoge verwachtingen. De universiteit, dan moest je toch wel goed terecht komen.

Sociologie

Website studiekeuze: www.uva.nl/bsc-sociologie Website: www.uva.nl/disciplines/sociologie Studieadviseur studieadviseur-soc@uva.nl

Masteropleidingen Graduate School of Social Sciences

Dat laatste kan ik beamen. Een universitaire studie was en is een uitstekende manier om je te kwalificeren voor interessante en uitdagende functies, waar je lastige problemen op moet lossen. Wat voor soort problemen dat zijn, hangt deels van je studie af. Een natuurkundige lost andere problemen op dan een historicus of een sociaal geograaf. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel overeenkomsten.

www.gsss.uva.nl

Foto: Leonard Faustle

Website:

Studeren doe je op het Roeterseilandcampes

Wat afgestudeerden in de sociale wetenschappen gemeen hebben, is dat zij geleerd hebben complexe sociale, actuele problemen, waar mensen, groepen, organisaties en/of landen bij betrokken zijn, uit elkaar te rafelen, te doorgronden en met creatieve oplossingen te komen. Hoe kan jeugdcriminaliteit in grote steden als Amsterdam worden teruggedrongen? Hoe gaat de Europese Unie om met de

De vraag waar een universitaire studie voor opleidt wordt tegenwoordig, en terecht, heel wat nadrukkelijker gesteld dan 30 jaar geleden. De kosten zijn hoog, en er hangt nogal wat van af. Toch is volgens mij de belangrijkste vraag niet welke, maar of je een universitaire studie wilt gaan volgen. De meeste universitaire studies, de sociaalwetenschappelijke opleidingen inbegrepen, leiden niet op voor een duidelijk afgebakende functie. Je ontwikkelt je tot een academisch gevormde, kritische, intelligente en creatieve collega die (als het goed is) elke keer net even anders dan anderen naar een probleem kan kijken. Die houding en competenties maken je geschikt voor veel aantrekkelijke banen in onze kenniseconomie. Dat laten ook de interviews met - en verhalen van afgestudeerde sociaal wetenschappers in deze carrière special zien. Ik hoop dat deze uitgave je inspiratie kan bieden om een goede keuze te maken, niet alleen voor een baan maar voor je hele verdere toekomst. En, wanneer dat nodig is, om antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘wat je daar mee kunt worden?’. Richard van der Wurff is politicoloog en directeur van het College Sociale Wetenschappen

2

<


Tipgever

Foto: Bibi Veth

Voor studente n heb ik een dr ietal tips: 1) Onderneem ! Zet je met al je kennis actie in voor de leef f omgeving. Geo grafen maar oo andere sociale k wetenschapper s passen goed bij beweginge n zoals het stad maken en soci ondernemersc aal hap. 2) Schrijf! De vele onderzoe ken, verslagen rapporten bezo en rgen je wellicht een scherpe pe Deel dit op bl n. ogs, tijdschrif ten of op ande (social) media re . 3) Jobhoppen! Zet je veelzijd ighe optimaal in en proef, als het ev id en kan, van de beleidswereld, het advieswer k, onderwijs en onderzoekswer de eld. Je kunt ongetw ijfeld op al de ze plekken uit voeten. de

David ter Avest tijdens een debatavond in De Balie, Amsterdam

David ter Avest volgde de bachelor

bij het voormalige Ministerie van VROM. Ik koos voor het laatste en kreeg, samen met collega ‘rijksgeografen’, planologen en ontwerpers, anderhalf jaar lang een geweldige kijk in de keuken van het ministerie.

Crisis biedt kans David ter Avest

Schrijftalent Na een korte maar leerzame tijd bij het kennis- en netwerkinstituut Nicis (nu: Platform31) en de geboorte van m’n dochtertje, keerde ik terug naar de UvA om mijn Master te behalen. Inmiddels had de crisis ook ons vakgebied enigszins opgeschud maar het heeft ook weer tot mooie, meer creatieve bewegingen en perspectieven geleid. Om actief te blijven binnen het vakgebied ben ik gaan schrijven. Een plek als RUIMTEVOLK of Stadleven Amsterdam biedt hiervoor kansen.

In 2004 schreef ik mij vrij onwetend in voor de studie Sociale geografie aan de UvA. Al snel bleek deze studie precies te zijn wat ik leuk vond. Na ruim vier jaar collegebanken (en een Bachelor-diploma) wou ik ruiken aan de arbeidsmarkt. In de pre-crisistijd waren er nog volop kansen. Ik kon uiteindelijk kiezen uit gemeentetrainee of projectmedewerker

Onderzoek Momenteel werk ik als onderzoeker bij een lectoraat, een onderzoeksgroep binnen een hogeschool onder leiding van een lector (de ‘HBO-hoogleraar’). Het onderzoek van lectoraten op het HBO kenmerkt zich door de praktijkgerichtheid. Het onderzoek dient altijd praktijkrelevant te zijn en overdraagbaar voor professionals,

Sociale geografie & Planologie

Sociale geografie en de master Stadsgeografie (Urban and Regional Planning) aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt hij als onderzoeker bij een lectoraat. Daarnaast organiseert hij workshops, geeft hij gastcolleges en begeleidt hij studenten van sociale opleidingen met hun scriptie.

3

maar ook voor docenten en studenten. Dat is erg prettig en iets wat soms mist in het universitaire wereldje. Juist voor onderzoek in steden zijn lectoraten waardevol. Ik schreef er al eens een blog over: http://ruimtevolk.nl/2014/04/01/ stadondervindelijk-onderzoek/.

Geografisch nut Naast onderzoek doen organiseer ik workshops, geef ik gastcolleges en begeleid ik studenten van sociale opleidingen met hun scriptie. Op al mijn werkplekken kom ik vaak geografen tegen en, zoals ik het ervaar, worden zij unaniem gewaardeerd. Juist nu zowel in het ruimtelijke- als in het sociale domein de opgaven complexer worden, is de brede benadering van geografen zeer nuttig. Geografen weten van alles iets, zijn breed geïnteresseerd en vooral: we verbinden het ruimtelijke met het sociale. Dit is prettig als je werkt met bijvoorbeeld ontwerpers, planologen en sociologen. Soms schieten we bij het dromen en het ideologische wel wat door schiet merk ik. De politieke- en bestuurlijke realiteit leert je dan weer met beide benen op de grond te staan. davidteravest@gmail.com

<


Sociologie De huidige voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. In een interview met student Siebert Wielstra vertelt zij over haar eerste jaren in Nederland, haar studiekeuze en het nut van de sociologie voor het (werkzame) leven.

‘Sociologie zit in mijn genen’ Interview: Siebert Wielstra Hoe heeft u de eerste jaren in Nederland ervaren? ‘Ik was vijftien toen ik naar Nederland kwam en de eerste periode hier heb ik het best zwaar gehad. Ik kwam hier tijdens mijn pubertijd. In die tijd zijn vrienden en vriendinnen heel belangrijk, en die moest ik allemaal achterlaten. In het begin heb ik ontzettend geworsteld met het idee ‘ik wil terug’, maar tegelijkertijd ga je je toch ook oriënteren en proberen je verder te ontwikkelen. In Marokko had ik ook onderwijs gevolgd, maar daar had je een middenschool zonder niveauverschillen. Je gaat naar de basisschool tot je twaalfde, vervolgens ga je naar de middelbare school en dan krijg je alles; dat is ook voor elke leerling gelijk. Daarna kies je een richting. Hier is dat anders; hier maak je al vanaf je twaalfde keuzes. Dus toen ik op mijn vijftiende hier kwam wilde geen enkele school mij hebben. Ik heb het wel geprobeerd. Mijn vader ging met mij langs verschillende scholen, maar ik was te oud en had niet de juiste Nederlandse onderwijsachtergrond.’

Khadija Arib

Foto: Hans Kouwenhoven

Hoe bent u dan alsnog op de Sociale Academie terechtgekomen? ‘Ik was heel actief in mijn buurt Oude Noorden in Rotterdam. Ik was erg betrokken bij vrouwen die niet buiten kwamen en bij meisjes die niet naar school gingen. Ik ben toen als vrijwilligster actief geworden in de buurt. Ik kon al snel lezen en schrijven en wilde weten of ik iets kon betekenen voor deze vrouwen. Op een gegeven moment ben ik zo het maatschappelijk werk ingerold. Je had vroeger veel stichtingen die gesubsidieerd werden vanuit de overheid, die aan opvang en begeleiding deden voor gastarbeiders en hun gezinnen. Ik ben gevraagd of ik voor deze stichtingen meer dingen kon gaan doen, en dat deed ik. Het werd duidelijk dat het goed was als ik ook een opleiding zou gaan volgen, dus ging ik maatschappelijk werk studeren aan de Sociale Academie. Gelukkig kon ik op basis van mijn vrijwilligerservaring instromen bij die opleiding. Ik ben begonnen met MBO en later doorgestroomd naar HBO. Al werkend en lerend heb ik mij verder ontwikkeld. Die tijd was voor mij ook een emancipatieproces. Ik was actief in feministische vrouwengroepen en daarin

4


bespraken we dat je niet alleen iets had aan diploma’s, maar dat ook levenservaring erg belangrijk is. Dat werkte in mijn voordeel, ik was één van de weinige Marokkaanse vrouwen die actief was en iedereen om mij heen heeft mij toen echt gestimuleerd om te gaan studeren. Ik wilde altijd al leren, ook in Marokko. De kansen die ik kreeg heb ik met beide handen gegrepen.’ Waarom bent u op latere leeftijd nog sociologie gaan studeren? ‘Ik had al heel veel praktijkervaring door mijn werk en opleiding. Maar ik miste de theoretische verdieping. Ik wil maatschappelijke kwesties graag kunnen verklaren. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan, en wat zit erachter? Sociologie vond ik gewoon een heel mooi vak. Het had ook te maken met mijn achtergrond in Marokko. Toen ik nog in Marokko woonde was ik gefascineerd door filosofie. Dat was iets opstandigs, als je filosofie ging studeren was je eigenlijk tegen het regime. Dus ik had zoiets van: dat wil ik wel doen. Uiteindelijk ben ik Sociologie gaan studeren, dat sloot het meeste aan bij mijn persoonlijke ontwikkeling, bij mijn werk en mijn betrokkenheid bij wat er in de samenleving speelt. Dan kun je denken aan de positie van vrouwen, minderheden en migranten, maar ook aan verschijnselen waar ik mee te maken had, zoals armoede.’ Wat zijn uw mooiste herinneringen aan de studie Sociologie aan de UvA? ‘Ik kan mij nog een prachtig boek herinneren van Norbert Elias, over de gevestigden en de buitenstaanders, zo mooi. Het is een klassiek boek, maar nog zo relevant, zeker als je nu kijkt naar het vluchtelingenvraagstuk. Met mensen die van buiten komen, en hoe gevestigden zich afschermen en bang zijn om anderen toe te laten. Ja, in dat boek kon ik helemaal opgaan, en is toch wel het mooiste boek dat ik tijdens de studie heb gelezen. Ik ben ook ontzettend vereerd dat ik colleges van Abraham de Swaan heb kunnen volgen over de verzorgingsstaat. Ik heb hem laatst zelfs ontmoet. Hij zei dat hij mij zich nog kon herinneren, maar ik geloofde er niets van. Ali de Regt, Kees Schuyt en Joop Goudsblom gaven geweldige colleges. Ik ben blij dat ik van deze grootheden les heb gehad. Hun theoretische noties zijn ook nog steeds heel actueel. Het sociologische komt ook elke keer weer bij mij terug. Het blijft altijd fascinerend om te bekijken hoe mensen zich in de Tweede Kamer bewegen, in de fractie en in de zaal, hoe groepen worden gevormd. Wat zijn hun beweegredenen? Hoe worden de coalities en bondgenootschappen gesloten? Sociologie zit echt in mijn genen.’ Kunt u iets vertellen over hoe u werken en studeren combineerde? ‘Ik heb geen typische Nederlandse loopbaan gehad, als in eerst studeren, carrière en dan kinderen. Ik begon met kinderen – die wilde ik altijd al – en de rest volgde. Toen ik mijn kinderen kreeg volgde ik een HBO-opleiding, en later ben ik gewoon verder gaan studeren, dat heb ik altijd parttime gedaan. Natuurlijk was dat best zwaar, maar ik kon de studie in

5

deeltijd doen, en ik werkte erbij dus ik had ook geen studieschuld en ook geen druk daarvan.’ Wat zijn de thema’s waar u zich binnen de sociologie mee bezig hebt gehouden? ‘Ik heb vooral verzorgingssociologie gedaan. Aanvankelijk koos ik voor arbeidssociologie; ik heb toentertijd onderzoek gedaan naar de flexibilisering van arbeid op Schiphol, vanuit de FNV. Ik ben toch verschoven naar de verzorgingssociologie omdat ik daar heel veel in herken van mijn eigen geschiedenis. De arbeidersomstandigheden, het beschavingsoffensief, de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Ik ben die richting opgegaan omdat het voor mij, komend uit een arbeidersgezin, als vrouw, als minderheid, zo herkenbaar was. Daarmee zeg ik niet dat het hetzelfde is, maar er was wel heel veel herkenning.’

zich te laten horen. Met name om vanuit een andere invalshoek de problemen te bespreken. Meng je als socioloog meer in het publieke debat. Laat van je horen!’ Siebert Wielstra is student Sociologie en werkt als student-assistent bij het College Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. <

Heeft u het idee dat u die sociologische kennis kan toepassen in uw werk? ‘Nadat ik had gewerkt bij de gemeente wist ik niet goed welke kant ik op wilde. Ik hield mij bezig met grootstedelijke problematiek en dat was qua studie heel interessant, want het ging in die tijd veel over dak- en thuislozenopvang, vrouwenopvang, jeugd en mensenhandel; maatschappelijke verschijnselen die te maken hebben met de sociale positie van bepaalde groepen. Bij Sociologie heb je het niet alleen over het probleem an sich, maar juist ook over de context en de geschiedenis. Naast mijn werk als ambtenaar heb ik ook kort gewerkt als onderzoeker bij het instituut voor sociologisch en economisch onderzoek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat was heel goed voor mij. Daarna was voor mij heel duidelijk dat ik níet de wetenschap in moest, want ik had over alles een mening. En ik had in mijn werk veel ellende gezien bij gezinnen. Ik dacht: ‘als ik de wetenschap inga, heeft niemand daar iets aan. Als ik echt iets wil doen, dan moet ik de politiek ingaan’. Mijn sociologische kennis heeft ervoor gezorgd dat ik mijn mening beter kon vormen, en ik heb mijn eigen verleden in perspectief kunnen plaatsen. Het brengt je op een ander niveau van denken, van kijken naar problematiek. Ik kan mijzelf een beetje terugtrekken en met een soort ‘helikopter view’ kijken naar de samenleving, micro en macro. Zonder Sociologie zou ik dit niet hebben gekund en had ik mij altijd afgevraagd wat de achterliggende verklaring van een probleem of proces is.’ Heeft u nog tips voor studenten? ‘Ik denk dat het belangrijk is, en dat geldt voor alle studies, dat je er alles uit moet halen wat er uit te halen valt. Want de tijd die je nu kan besteden aan studeren, die heb je niet meer als je gaat werken. Nu denk ik: ‘ik zou willen dat ik de tijd weer heb om die boeken te lezen’. Het zou ook mooi zijn als sociologen zich iets meer in het maatschappelijk debat mengen. Ik zie bijvoorbeeld vaak politicologen voorbijkomen. Dan denk ik: ‘oké, waar zijn de sociologen?’ Juist nu met de discussies over terrorisme; dan spreken er allerlei veiligheidsspecialisten, terwijl een sociologische blik hierop juist zo belangrijk is. Het is echt een terrein voor sociologen om

Bron achtergrond: www.prodemos.nl


Sociale geografie & Planologie

studievereniging Sarphati (altijd goed voor je netwerk) loodste mij binnen bij TomTom, toen nog een vrij kleine organisatie. Gedurende de vijf jaar dat ik bij TomTom heb gewerkt leerde ik enorm veel op gebied van IT. Van kaart data, user interfaces, van product management en hoe features toegevoegd kunnen worden in software.’

Floor van der Wateren studeerde Sociale geografie aan de UvA en kreeg een topbaan via LinkedIn. In een interview met Reyna Veldhuis vertelt Floor over zijn studiekeuze, zijn liefde voor kaarten en de toepassingen van GIS. Maar vooral over zijn succesvolle profilering op LinkedIn en zijn baan als GIScoördinator bij Boskalis.

Bron: nederland.boskalis.com

Een neus voor locatie

Floor van der Wateren

Floor, waarom koos je voor Sociale geografie aan de UvA? ‘Op de middelbare school werd ik niet getriggerd door de leerstof en zocht een studie waarin ik nog veel keuzevrijheid kon hebben. Wel tekende ik graag. Als kleuter tekende ik fantasierijke kaarten van wegen en steden. Toch trok een Bèta studie mij minder aan, want ik voelde me betrokken bij politiekmaatschappelijke issues en wilde mij niet specialiseren. Bij Sociale geografie kwam niet alleen het menselijk aspect om de hoek kijken maar ook de kaarten.’ Je jeugdliefde, de kaarten? ‘Ja, de studie Sociale geografie aan de UvA, biedt het vak GIS (Geografische informatie systemen)1. Omdat ik ook geïnteresseerd was in Informatie Technologie (IT) was GIS een absolute eye opener. Ik volgde alle vakken in GIS en studeerde af in de Politieke geografie met een scriptie over regionale identiteit in Kroatië. Alle onderzoeksgegevens die ik voor mijn scriptie had verzameld kon ik met GIS in kaart brengen en gebruiken om te analyseren.’ Had je tijdens je studie al een idee voor ogen wat je zou willen worden? ‘Tijdens mijn studie wist ik al dat ik verder wilde met GIS. Hoe dat precies vorm zou moeten krijgen was mij ook na mijn afstuderen allerminst duidelijk. Ik had het gevoel dat ik niet specialist genoeg was en stortte mij op vrijwilligers werk. Het maken van kaarten bleef trekken en ik ben gericht gaan sollicteren bij bedrijven die zich daarmee bezighielden.’ En dat lukte? ‘Ik solliciteerde in 2007 bij TomTom. Een ex studiegenoot, die ik kende van de

Kun je daar een voorbeeld van noemen? ‘Spraaktechnologie was in opkomst. Ik onderzocht hoe spraak kon worden toegepast in kaarten voor routesystemen. Ook ontwikkelden we met een team testprogramma’s om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van kaarten op de TomTom navigatiesystemen die in steeds meer landen beschikbaar kwam. Elk lid van ons team had de focus op een ander deel van de wereld, en we deden zogenaamde grond truth tests. Kaartmateriaal en software moest worden aangepast op de eisen en wensen van klanten in andere culturen.’ Dat klink best avontuurlijk. ‘Ja, maar uiteindelijk werd de uitdaging van het testen toch minder en wilde ik breder kijken en meer focussen op analyseren en klantencontact met bijvoorbeeld de automobiel industrie. Hierbij keek ik hoe technologieën die we wilden ontwikkelen zouden aansluiten bij de wens van de klant. Ik kwam steeds weer op andere terreinen in de IT en hield me bezig het ontwikkelen van functionele roadmaps.’ Toen kwam de reorganisatie bij TomTom en de organisatie ging inkrimpen. Had dat gevolgen voor jou en jouw baan? ‘Klopt, ik op zoek naar een andere job. Het leek me goed om mij sterk op LinkedIn te profileren. Ik kreeg dat ook als tip mee bij het outplacement traject dat ik aangeboden kreeg van TomTom’ Hoe heb je dat aangepakt? ‘Op LinkedIn heb ik duidelijk aangegeven dat ik een nieuwe baan zocht en in welke branche ik het liefst wilde werken. Ik wilde mij profileren op mijn specialisatie (GIS) en het feit dat ik 5 jaar bij een bekende organisatie als TomTom had gewerkt, daar veel had geleerd en een patent had op een idee. Schroom niet een compleet beeld van jezelf op LinkedIn te zetten, dus naast je werkervaring ook studievereniging, andere studies, vrijwillerswerk en interesses. Belangrijk is ook om oud collega’s aanbevelingen voor je te laten schrijven. Zoek mensen die zelf specialist zijn, met wie je goed heb samengewerkt, die zelf een groot netwerk hebben etc. De meesten doen dat graag voor je. Na een aantal dagen kreeg ik interessante aanbiedingen.’ Waar ging je aan de slag? ‘Het werd MNO Vervat, een bedrijf dat in opdracht van Rijkswaterstaat wegenbouw projecten uitvoerde waarvoor een GIS specialist nodig was om data in kaart te brengen. Dit bedrijf had op LinkedIn actief gezocht naar GIS specialisten, mij gevonden en aangeschreven omdat ik beschikbaar was. GIS was nog helemaal niet bekend binnen de wegenbouw en het pionieren sprak mij bijzonder aan.’

Hoe kwam je als GIS coördinator bij Boskalis terecht en wat is je functie? ‘Het bedrijf en ik werden overgenomen door Boskalis. Bij Boskalis werk ik nu als GIS-coördinator met een team van 5 GIS specialisten aan projecten voor onderhoud van snelwegen, in opdracht van Rijkswaterstaat. Maar ik houd mij ook bezig met nieuwbouwprojecten, dijken, aanleg van eilanden, in het Markermeer bijvoorbeeld. Dat alles breng ik in kaart, zoals ik dat als kleuter, op iets ander niveau, al placht te doen.’

Social media

-Twitter is een uitstekende m anier om direct contact te kom in en met recruite rs en bedrijven Door de Twitt . er accounts va n bedrijven en recruiters te vo lgen ben je altij d op de hoogte de meest recent van e vacatures. -Facebook staa t in eerste inst an tie niet bekend als zakelijke ne twerksite, toch blijkt dat de meeste bedrijv en en werknem ers zich ook op dit netwerk be vinden. Meld je aan bij groe of pagina’s van pen bedrijven, stee ds meer bedrijv zetten namelijk en ook hun vacatu res op Facebo -Hou er rekeni ok. ng mee dat je social media profielen gech eckt worden do or recruiters werkgevers. /

Heb je het naar je zin in deze job? ‘Jazeker. GIS is booming business en het verschuift van pure systeem-ontwikkeling naar dienst-verlening. Je speelt in op de behoeften binnen organisaties en projecten. Sociaal geografisch houden we ons ook bezig met omgevingseffecten van grote infrastructuur projecten en publieks participatie. Online mapping is hot, ook in de media. Los daarvan blijven we innovatief bezig. Zo onderzoeken we momenteel de mogelijkheden van 3D binnen GIS. Met enige regelmaat krijg ik nu aanbiedingen via LinkedIn uit de bouwwereld voor banen gericht op locatie data en GIS specialisme.’ Hoe belangrijk is de studie Sociale geografie geweest voor je carrière? ‘Als ik geen Sociale geografie was gaan studeren was ik waarschijnlijk niet in aanraking gekomen met GIS. En dat was nu juist wat ik zo interessant bleek te vinden en waar ik nu een leuke boterham mee verdien.’ Heb je nog tips aan studenten? ‘Verbreed je wereld, kijk buiten de gebaande paden. Vind je het interessant om data te verwerken, of behoeften in kaart te brengen? Verdiep je dan in GIS en kijk wat jij hier mee zou kunnen doen. Als je techniek leuk vindt, wil weten hoe dingen werken, klantgericht bent maar ook analytisch bent ingesteld dan kan je met GIS ver komen. Een praktische- en sociale instelling zijn een pre en een neus voor location, location, location!’

GIS is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten in kaart worden gebracht, kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. <

1

6


Algemene sociale wetenschappen

Joszi Smeets volgde de bachelor Algemene

Foto: Maartje Meesterberends

sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze vertelt over haar grote interesse in het wereldvoedselsysteem en hoe zij directeur van Youth Food Movement is geworden.

Alles komt samen op je bord

Joszi Smeets

Joszi Smeets Binnen de studie Algemene sociale wetenschappen (ASW) kon ik heel goed anticiperen op mijn eigen interesses en dat betrof steden en voedsel. Daarom koos ik voor een minor bij Future Planet Studies over ‘Food’ en heb ik vakken aan de Wageningen Universiteit gevolgd over steden en voedsel. Achteraf gezien heb ik ook heel veel geleerd van mijn major Sociale geografie.

Uitdagingen Als directeur ben ik woordvoerder, houd ik mij bezig met de acquisitie en manage ik het team op het YFM kantoor. Mijn dagen zijn heel verschillend maar altijd uitdagend. De ene dag houd ik een presentatie op een congres over de bodemgesteldheid, de andere dag bezoek ik boerderijen en de dag erna ben ik aan het vergaderen met mijn collega’s. Bij YFM kijken we op een holistische manier naar voedsel. Een boer weet alles van het verbouwen van zijn gewas maar dat is een beperkte blik. Een landbouwkundig econoom heeft weer een andere kijk. Een gezondheidswetenschapper doet belangrijk werk, maar tot waar rijkt zijn blik. De chef tovert met ingrediënten, smaken en kleuren maar hij heeft ook zijn eigen ideeën. De enige plek waar alles samen komt, is het bord. Een bord eten gaat over economie, politiek, antropologie, scheikunde, geschiedenis, noem maar op. Door ASW heb ik geleerd om open te staan voor deze verschillende geluiden, maar hier ook vooral de verbinding in te zien. Het één kan niet zonder het ander, zo simpel is het.

nt en f

ru it

.nl

Verliefd Naast mijn studie werkte ik bij Studio/K, een filmhuis in Amsterdam Oost. Hier organiseerde de Youth Food Movement (YFM) het Food Filmfestival. Ik denk dat ik toen verliefd werd en deze organisatie ben gaan volgen. In mijn laatste ASW jaar meldde ik mij aan voor de YFM Academie: een programma van 6 maanden waarin je veel leert over het voedselsysteem. Tijdens het schrijven van mijn ASW scriptie kreeg ik het aanbod om als programmamaker aan de slag te gaan bij YFM. Dit leek me ideaal, even iets anders, dan kon ik daarna aan een master beginnen.

Toen echter duidelijk werd dat de toenmalige directeur ging vertrekken heb ik even heel goed nagedacht: een master of deze unieke kans pakken. Dit eerste kan altijd nog, al vraag ik me af of ik na deze baan nog terug in de collegebanken kan.

b

7

o gr n: ro

e

Kennis komt tot recht De interdisciplinaire inslag van ASW komt nog het meest van pas in de YFM Academie. De academie bestaat uit 25 mensen die ieder een andere achtergrond in voedsel hebben: van cateraars tot vissers, bankiers tot chefs, food designers tot boeren. Iedereen spreekt een eigen taal en het is de kunst ze elkaar te laten verstaan. Alleen zo kunnen ze samen het voedselsysteem verduurzamen. Thema’s als internationalisering, urbanisering, grass roots en netwerken komen dagelijks aan de orde. Dit wordt allemaal bij ASW behandeld en dat biedt zeker context! Specialisten blijven uiteraard heel belangrijk, maar aan verbinders is een groter gebrek, zeker in de voedselwereld! Urban Studies Ik denk dat de vakken van het domein Urban Studies het beste aansloten op mijn werk. Ik ben gefascineerd door de tegenreactie die urbanisering op roept. De opkomst van stadslandbouw is zo’n voorbeeld. Hoe verder men van het platteland gaat af wonen, hoe meer men behoefte lijkt te hebben aan weten waar je voedsel vandaan komt. Ik vind dit heel interessant, zeker omdat de verstedelijking alleen maar toeneemt in de toekomst. Het feit dat veel ASW thema’s zo dicht op de actualiteit staan vind ik heel erg waardevol: het is toch de realiteit waarin je dadelijk moet gaan werken. De YFM is een grassroots beweging van jongeren die het voedselsysteem willen verduurzamen. YMF is onderdeel van de internationale Slow Food beweging. Meer informatie: http://youthfoodmovement.nl<


Marije Peute studeerde af in Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het leukste aan de studie Antropologie vond ze het doen van onderzoek. Momenteel houdt zij zich als onderzoeksassistente bezig met veldwerk binnen de gemeente Lansingerland en doet onderzoek naar de gezamenlijke identiteit van de bewoners.

Antropologie ligt op straat Marije Peute Op mijn elfde kwam ik voor het eerst in aanraking met culturele antropologie. Mijn buurvrouw, een antropologe gespecialiseerd in Indonesië, raadde mij aan ook antropologe te worden toen ik haar vertelde dat ik later het liefst de wereld rond zou willen reizen voor mijn werk. Toentertijd zei antropologie, of de uitleg, mij nog weinig maar zeven jaar later was de herinnering aan het gesprek met mijn buurvrouw echter niet minder sterk. Na vooronderzoek naar andere mogelijke opleidingen, werd het toch Culturele antropologie. Ruimtelijke thema’s Tijdens mijn studie ben ik me meer gaan interesseren voor ruimtelijke thema’s, en met name het leven in de stad. Op facebook

kwam ik een post tegen van een studiegenote antropologie, die deelde dat stadsantropoloog Ester Heiman van “De Staalmeesters”, op zoek was naar onderzoeksassistenten. Het ging om een onderzoek naar de ruimtelijke identiteit van de gemeente Lansingerland. Deze kans om binnen mijn interessegebied meer ervaring op te doen, greep ik met beide handen aan. De straat op Voor mijn stage deed ik gedurende een paar maanden, twee dagen per week veldwerk, en heb daarna, in eenzelfde periode, deze data geanalyseerd. Daarbij had ik veel verantwoordelijkheden, zoals het regelen van interviews met belangrijke contactpersonen. Ook ging ik de straat op om bewoners van Lansingerland te spreken, zo ging ik de ene dag participerend observeren bij een sportvereniging om daar vrijwilligers te spreken en nam ik de andere dag een interview af met de eigenaar van de lokale supermarkt. Data vertalen voor de gemeente Met dit werk kan ik doen wat ik het leukste vond aan de studie Antropologie: onderzoek. De meeste onderzoeken die ik heb gedaan binnen de studie, hadden geen praktijkopdrachtgever. Het vertalen van data naar een bruikbaar instrument voor de gemeente is een nieuwe uitdagende taak. Door stage te lopen leer ik de methodes die ik tijdens mijn studie heb geleerd in praktijk te brengen, dat zal later van pas komen bij het vinden van een baan. Intrinsieke motivatie Aankomende studenten raad ik aan om niet alleen keuzes te maken op grond van hun

Sociale geografie & Planologie

Spil tussen burger en politiek Nick Johansson

Foto: Ester Heiman

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Veldwerk bij het winkelcentrum in Berkel en Rodenrijs, Marije in gesprek met een inwoner van Lansingerland

toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Deze stage kwam op mijn pad en sloot aan op mijn interesses, anders had ik mijn studie waarschijnlijk zonder stage afgerond. Het volgen van deze stage kwam voort uit een intrinsieke motivatie en niet uit praktische overwegingen. Als ik deze keuze enkel had gemaakt uit zorgen voor mijn positie op de arbeidsmarkt, had ik er niet zoveel plezier en lessen uitgehaald als ik nu heb gedaan. De motivatie van mijn elfjarige ik om geïnteresseerd te raken in antropologie, is inmiddels veranderd. De passie die ik eerst elders dacht te vinden, kon ook dichter bij huis, in de buurt en gewoon op straat uitgevoerd worden. De Staalmeesters:

www.staalmeesters.nu

Nick Johansson volgde de bachelor en master Sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam Door het lopen van een stage tijdens zijn studie bij de gemeente Purmerend kreeg bij een baan aangeboden bij de afdeling Geo-informatie. Momenteel werkt hij als beleidsmedewerker Openbare Ruimte, gemeente Purmerend. Mijn keuze voor de studie Sociale geografie aan de UvA had verschillende redenen. Aardrijkskunde vond ik een leuk vak en het paste in mijn middelbare school profiel. Maar, waar andere studenten hun keuze voor Sociale geografie veelal baseerden op het maken van reizen naar verre exotische oorden maakte ik een andere keuze. De omgeving waar ik zelf deel van uitmaak, wilde ik beter leren begrijpen. Al vrij snel wist ik dat ik ‘met buiten’ bezig wilde zijn maar een specifieke functie had ik niet voor ogen. Wel dat dit waarschijnlijk bij een gemeente zou worden of bij een woningcorporatie. Stage als aanjager Voor mijn afstudeerscriptie onderzocht ik door middel van interviews de wijkidentiteit van een naoorlogse flatwijk in verandering. Op datzelfde moment vond er binnen de gemeente

<

Purmerend een cultuuromslag plaats: van ‘tellen’ naar ‘vertellen’. Dit betekende minder cijfers en meer verhalen. Juist omdat ik in mijn scriptie “de ziel van de Purmerender” had blootgelegd door middel van ‘vertellen’ kon ik als stagiair aan de slag op de afdeling O&S voor het opdoen van studiegerelateerde werkervaring. Al gauw rolde daar een betaalde klus uit. Na afloop van deze klus kon ik aan de slag op de afdeling Geo-informatie. Vanwege de invoering van de basisregistraties – de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in het bijzonder – hadden zij tijdelijk extra handjes nodig. Huidige functie Mijn opgedane ervaring bij O&S en Geoinformatie maakte mij een interessante kandidaat voor de vrijgekomen vacature van beleidsmedewerker openbare ruimte op de afdeling Stadsbeheer. Deze afdeling is verantwoordelijk voor alle voorkomende disciplines in de openbare ruimte. Denk hierbij aan wegen, groenvoorziening, civieltechnische kunstwerken (bruggen en tunnels), straatreiniging, dierenwelzijn, etc. Stadsbeheer is vooral een (civiel)technische afdeling. Toch voeg ik, als niet civiel technicus wat toe. Niet alleen gaat er een hoop geld in om,

8


Hassan Outaklla studeerde Politicologie

aan de UvA. Door actief te gaan netwerken en koffiedrinken met zowel mensen die werkten bij adviesbureaus als bij overheidsorganisaties kwam hij erachter wat zijn passie was. Momenteel werkt hij als beleidsadviseur, Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Volg je passie en begin vroeg met netwerken Hassan Outaklla

Al vroeg in mijn leven ben ik geïnteresseerd geraakt in politieke en maatschappelijke issues. In 5 VWO wist ik echter nog niet wat ik wilde studeren. Daarom bestelde ik de studiegids van de UvA en ging één voor één door alle studies heen. En natuurlijk bleven er ‘’gek genoeg’’ slechts een aantal studies over de openbare ruimte is ook (vanzelfsprekend) heel zichtbaar voor burgers en daardoor vaak politiek gevoelig. Ik ben de spil tussen de afdeling en politiek.

Tijdens je studie

e interessant is nte bijbaan di -Doe een releva illigerswerk. ijw vr ing of doe k voor je opleid rijk, maar wer ten zijn belang ciale so en -Studieresulta le ne aan professio ns een stage, daarnaast ook doe je op tijde e ez D ! en ed vaardigh of bijvoorbeeld mmissiewerk co d. n, aa jb bi n ee in het buitenlan gsprogramma kgevers. er w or een uitwisselin vo é pr aring is een -Buitenlanderv In de praktijk betekent dit veel schrijven, van bijvoorbeeld memo’s, nota’s en college- en raadsvoorstellen. Hierbij is het vooral de kunst om redelijk technische materie te vertalen naar producten die goed te begrijpen zijn voor burgers en politici. Het leuke aan mijn functie is de verscheidenheid aan onderwerpen waarmee ik mij bezighoud: van het maken van een verkenning naar de kansen en risico’s van centrale brugbediening tot het schrijven van een brief aan de gemeenteraad over de – inmiddels –

9

die ik echt super interessant vond. Dit waren bijna allemaal opleidingen binnen de sociale wetenschappen. De keus voor Politicologie was dus snel gemaakt, mede vanwege mijn interesse in politieke en maatschappelijke issues en mijn drive en ambitie om iets te kunnen betekenen voor de samenleving. Mijn studie vond ik erg interessant en boeiend. Gedurende mijn studie begon ik ook een passie te ontwikkelen voor bestuurs- en organisatievraagstukken. Daarom heb ik mij in mijn master uiteindelijk gespecialiseerd in bestuur en beleid en daarnaast ook nog een minor Sociologie (specialisatie organisatiekunde) gedaan. Visionaire ideeën Tijdens mijn studie heb ik twee stages gedaan. De eerste stage was bij een adviesbureau. Daar heb ik projecten gedaan op het gebied van intercultureel management. Mijn tweede stage was een afstudeerstage bij de Gemeente Amsterdam. Daar heb ik mijn scriptie geschreven over de rol van de moskee in het integratieproces van jonge Marokkaanse Amsterdammers. Verder heb ik een aantal bestuursfuncties vervuld, bij TANS (een netwerkorganisatie voor hoog opgeleide Marokkaanse Nederlanders) en bij Entrée (de jongerenvereniging van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest). Dankzij deze bestuursfuncties heb ik natuurlijk mijn netwerk kunnen uitbreiden en verbreden, maar vooral ook ervaring opgedaan met het ontwikkelen en vertalen van mooie visionaire ideeën naar concrete projecten en activiteiten. Netwerken en koffiedrinken Richting het einde van mijn studie begon ik concreet na te denken over mijn toekomstige baan. Ik twijfelde tussen een carrière in de consultancy en als beleidsadviseur bij een (semi)overheidsorganisatie. Ik had echter geen

wereldberoemde ‘Purmerendse Oehoe’. Openbare ruimte: samenspel tussen techniek en gedrag In de eerste instantie lijkt mijn studie niet van belang voor het werk wat ik nu doe. Toch is dit niet zo. De academische vorming leert je om op een bepaalde manier te kijken naar kwesties: het analyseren vanuit verschillende?(meerdere) perspectieven, het stellen van de juiste vragen en niet direct alles klakkeloos aannemen. Mijn ervaring is dat collega’s mij daarom zien als een goede sparringpartner. Ook komt de opgedane sociaalgeografische kennis goed van pas. De openbare ruimte is niet alleen een technische aangelegenheid, het is net zo goed een sociale aangelegenheid. Juist hier ligt de kracht van de sociaal geograaf. Zij zijn namelijk goed in staat de interactie tussen mens en omgeving te analyseren en te beschrijven. Als sociaal geograaf kan ik daarom een goede bijdrage leveren op een (overwegend) technische afdeling. Gratis kennis Je kunt pas kennis van het werkveld op doen na je studie. Loop dus stage! De studie biedt momenteel allerhande mogelijkheden om aan een stageplek te komen maar bij een academische studie is het niet verplicht.

concreet beeld wat dat precies inhield en wat de verschillen waren. Daarom ben ik actief gaan netwerken en koffiedrinken met zowel mensen die werkten bij adviesbureaus als bij overheidsorganisaties. Al snel kwam ik er achter dat het voor mijn leercurve en ontwikkeling beter was te starten in de consultancy. En zo geschiedde: na afronding van mijn studie heb ik 4,5 jaar gewerkt bij KPMG Advisory als Management Consultant. Sinds medio 2011 werk ik als Beleidsadviseur bij de afdeling Strategie, Beleid en Internationale Zaken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In mijn werk houd ik mij met name bezig met de politiekstrategische dimensie van internationaal toezicht op accountants. Zo adviseer ik over hoe we de internationale accountantsnetwerken in beweging kunnen krijgen zodat de kwaliteit van accountantscontroles verbetert. En overleg ik met buitenlandse collega-toezichthouders over hoe de onderlinge samenwerking op een hoger plan getild kan worden. Tevens richt ik mij vanuit de AFM op Public Affairs. Dit betreft bijvoorbeeld het onderhouden van onze relatie met het Ministerie van Financiën en andere relevante stakeholders. Een andere kijk Voor zowel mijn eerste als mijn huidige baan komt mijn studie zeer goed van pas. Als politicoloog kijk je anders naar vraagstukken dan een econoom of jurist. Je hebt bijvoorbeeld meer oog voor verschillende belangen die vaak achter bepaalde vraagstukken schuilen. Mijn advies aan studenten is om in de eerste plaats je passie te volgen en vooral ook om niet te laat te beginnen met netwerken en met het opdoen van concrete werkervaring door bijvoorbeeld een stage of bestuursfunctie tijdens je studie. http://www.afm.nl/nl/werken-bij-afm.aspx

<

Met het lopen van een vrijwillige stage laat je juist je intrinsieke motivatie zien voor een bepaalde functie of organisatie. Eenmaal binnen een organisatie zie je hoeveel arbeidskansen er liggen, kansen die voor de buitenwereld meestal niet zichtbaar zijn. Tot slot: bij gemeenten werken veelal mensen met jarenlange ervaring, een ideale manier om gratis veel kennis op te doen! <

Verscheidenheid van onderwerpen waarmee een beleidsmedewerker openbare ruimte zich bezighoud

bron foto koffie: www.denhaagfm.nl

Politicologie


Werken zonder vast contract Henk van de Graaf stimuleerde me om te gaan promoveren. Ik deed onderzoek naar de relatie tussen Nederland en Indonesië en hoe die wel en niet veranderde na een diplomatieke rel. Ja, inderdaad, toch een onderwerp op het vlak van Internationale Betrekkingen. Maar daar hoef je dus geen IB voor te studeren. Na mijn promotie gaf ik nog een tijdje les aan de UvA en werkte ik mee aan zogenaamde derde geldstroom onderzoeken. Uiteindelijk ben ik in de politiek terecht gekomen nadat ik had besloten om met een aantal anderen het Alternatief voor Vakbond (AVV) op te richten. Dit kwam voort uit mijn ergernis dat veel mensen, net als ik, moeite hadden om een vast contract te krijgen. Deze nieuwe vakbond kwam op voor de belangen van mensen zonder vast contract: zzp’ers, flexwerkers, freelancers. Het bleek dat er veel mensen met tijdelijke contracten waren die snakten naar een vakbond die wel voor hen opkwam. Wouter Bos, toen partijleider van de Partij van de Arbeid, vond dat we een sociaaldemocratisch kernpunt adresseerden en vroeg of ik me wilde kandideren voor het Kamerlidmaatschap. Zo ben ik politicus geworden, eerder had ik eigenlijk nog nooit ambities in deze richting gehad.

Politicologie

Blijf nieuwsgierig. Blijf twijfelen. Blijf onderzoeken. Mei Li Vos studeerde Politicologie aan de

Universiteit van Amsterdam. Gestimuleerd door haar docenten besloot ze te promoveren. Haar promotieonderzoek ging over de ontwikkelingshulprelatie tussen Nederland en Indonesië. Voor, tijdens en na haar promotie gaf ze les aan de UvA. Tot 2017 was ze Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en momenteel is ze bestuurder bij de vakbond AVV.In een interview met politicologiestudent Merel Heupers vertelt ze over de keuzes die ze maakte in haar leven.

Interview: Merel Heupers

Politicologie in de binnenstad Ik heb voor Politicologie voor Politicologie gekozen omdat ik als achttienjarige graag journalist wilde worden. Ik had ergens gelezen dat veel journalisten Politicologie hadden gestudeerd. Ik koos voor de Universiteit van Amsterdam omdat ik de binnenstad van Amsterdam zo leuk vond. Ik kan niet zeggen dat ik als politicus veel heb gehad aan de studie Politicologie. In de Tweede Kamer heb je eerder wat aan ervaring: in de zorg, in het bedrijfsleven, het onderwijs of gewoon lange levenservaring. Een studie als Politicologie leidt niet op tot een specifiek beroep. In principe leer je om kritisch te zijn en zelf op onderzoek uit te gaan. Je ontwikkelt bepaalde vaardigheden en leert omgaan met grote theorieën die op abstract niveau van belang zijn na je studie. Ik heb in mijn studie Politicologie het een en ander geleerd over besluitvormingsprocessen, maar dat leer je in de Tweede Kamer ook snel als je zelf probeert om ergens een wet doorheen te krijgen. Specialisatie Bestuur en Beleid De meeste studiegenoten wilden later bij de Verenigde Naties gaan werken of ontwikkelingswerker of diplomaat worden en kozen voor de specialisatie Internationale Betrekkingen. Ik was destijds een van de weinigen die koos voor de specialisatie Bestuur en Beleid. Deze specialisatie leek mij het meest concreet en er liepen toen

Als politicus hield ik mij bezig met de discussie over het grote aantal zzp’ers in Nederland en wat dit betekent voor onze sociale zekerheid. De stijging van het aantal zzp’ers is een hele natuurlijke ontwikkeling. Nederlanders worden steeds geëmancipeerder en houden van hun vrijheid. Het is dan fijn om op een flexibele manier te werken waarbij je je diensten en expertise kunt aanbieden. Het probleem is dat het systeem van sociale zekerheid in ons land nog gebaseerd is op vaste contracten. Ik probeerde de behoefte aan vrijheid en de behoefte aan sociale zekerheid bij elkaar te brengen. Hier ben ik de politiek voor ingegaan, maar ik werkte ook aan andere onderwerpen, want ik had een zeer gevarieerde portefeuille: ik hield me onder meer bezig met wetenschapsbeleid, de regulering van het gokken en economische zaken. Ik vind ontzettend veel dingen interessant en ik ben erg nieuwsgierig. Het is voor mij dus ideaal om met verschillende onderwerpen tegelijk bezig te zijn. Schrijfambities Toen het vreselijk rechtse kabinet VVD/ CDA met gedoogsteun van de PVV in 2010 in de regering zat, ben ik anderhalf jaar uit de politiek geweest. Ik heb toen het boek Politiek voor de Leek geschreven. In eerste instantie wilde ik een boek schrijven voor Politicologiestudenten die willen weten hoe het er nou echt aan toe gaat in de politiek. Maar het boek bleek ook leuk voor het bredere publiek. Ik heb in deze periode heerlijk van me af kunnen schrijven. Ook was ik toen actiever

10

Bron foto Binnenhof: ca.wikipedia.org

een paar inspirerende docenten rond. Henk van de Graaf en John Grin zijn grote leermeesters voor mij geweest, zij bleven altijd nieuwsgierig en breed georiënteerd en probeerden wetenschapsfilosofie, politicologie, bestuurskunde en psychologie met elkaar te verbinden.


Foto: Ilona Hartensveld

Tips aan (toekomstig e)

Mei Li Vos

op sociale media. Op een gegeven moment heb ik me een tijdje teruggetrokken omdat ik het rechtse en zwart-witte debat klimaat in Nederland niet prettig vond. Dit rechtse klimaat heerst nog steeds, mijn stelling is dat het nieuwe politieke correct rechts is, en dat links de mond wordt gesnoerd. Dus ik heb wel weer zin om terug te boksen. Ik wil proberen om ook na mijn werk in de Tweede Kamer, te blijven schrijven. Hoewel er veel gevoelige of geheime informatie is waarover je niet mag schrijven, vormt de politiek een eindeloze inspiratiebron.

Successen, tegenslagen en toekomstplannen De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren Volg de studie en de vakken fundamenteel veranderd en het oprichten die je echt leuk daar vervolgens vindt en word heel goed in. H van het Alternatief voor Vakbond (AVV) et belangrijkste kennissamenle ving is dat je er in deze voor mensen met tijdelijke contracten kan ik ge ns in uitblinkt als je dat ook echt leuk vind , dan helpt het daarom een belangrijk succes noemen. t. Tegen heug volgen heeft w en meug een st einig zin. Aan Daarnaast heb ik twee jaar onderzoek gedaan m udie de andere kant ee houden dat moet je er reke het met bepaal met de parlementaire enquêtecommissie ning de studies last te vinden. Thea iger is om een terwetenschapp naar het falen van de Fyra. Het was voor mij er baan en is erg leuk, g goed in wor daar kan je oo den, maar de ka erg belangrijk om samen met collega’s en k ns op een moo in loondienst in het theater ie fulltime baan andere partijen uit te pluizen wat er in de is niet groot. Zo waar je op ku rg daarom voor nt terugvallen, besluitvorming precies is misgegaan met de en iets de meeste men vinden iets waa sen worden zz r zij goed in zi problemen met de Fyra treinstellen. p’er kan meegeven jn. Het belang rijkste wat ik is om nieuwsg Het is een gedegen onderzoek waar ook je ierig te blijven twijfelen. Nee en altijd te blijv m niets voor w studenten Politicologie nog veel uit kunnen Alle en aar aan, blijf al s is tijdelijk, de les onderzoeke kennis die wij halen over hoe de overheid en politiek echt vijf n. nu hebben is m jaar alweer ve isschien over ro ud werken. Het is een prachtige casus, al zeg er d of irrelevant veel lezen, lere geworden. Blijf n ik het zelf. daarom informatiesam en jezelf ontwikkelen, dat is cruciaal in on enleving. In de politiek krijg je soms ook met ze tegenslagen te maken omdat je niet alles kunt realiseren wat je wilt. Zo hoopte ik bijvoorbeeld meteen de portefeuille Arbeidsmarkt te krijgen, maar dat is natuurlijk een zeer gewilde portefeuille binnen de Partij van de Arbeid. Bij het werk als politicus horen Ik ben nu bestuurder bij mijn oude vakbond teleurstellingen, langzame vooruitgang en AVV, en houd me weer bezig met mijn oude liefde: een eerlijke arbeidsmarkt en zekerheid compromissen. Ik ben een sociaaldemocraat en met de VVD samenwerken is dan wel eens voor alle werkenden. Ook doe ik als zzp’er lastig. Om deze samenwerking worden we vaak klussen: in het onderwijs en de media, over – inderdaad – allerlei verschillende onderwerpen. afgesnauwd en uitgelachen door mensen die het Dat is toch wel het mooie aan Politicologie: woord compromis niet begrijpen. Ik vind het je leert over methoden, processen en sluiten van compromissen juist de kracht van de PvdA. Hoewel dit vaak moeilijk is, moet je structuren, zodat je snel heel veel verschillende vooruit. Zonder de bereidheid compromissen te onderwerpen kan doorgronden. sluiten blijf je aan de zijlijn staan. Na de verkiezingen keerde ik niet terug in Stagemogelijkheden: pvda.nl de kamer en ben ik mij gaan oriënteren op een volgende baan. Ik vind veel verschillende Merel Heupers (1992) is derdejaars student dingen razend interessant, en moest gaan bachelor Politicologie. Ze volgt momenteel kiezen waar ik me op wilde focussen. een minor ‘Journalistiek en kritiek’. <

Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie

Roelof Ilsink raakte tijdens een wereldreis

betoverd door andere culturen.Terug in Nederland ging hij Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Geïnspireerd door zijn UvA docenten besloot hij zelf docent te worden en volgde de lerarenopleiding maatschappijleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Inmiddels is hij als docent Maatschappijleer verbonden aan een school voor speciaal onderwijs in Amsterdam en aan een lyceum in Breda. Vanaf volgend jaar zal hij daarnaast les gaan geven op de eerste humanistische school van Nederland.

Het lag aan de docenten! Roelof Ilsink 11

Tijdens een wereldreis, die ik ca. 10 jaar geleden maakte, raakte ik, zoals zoveel antropologen, betoverd door andere culturen. Terug in Nederland besloot ik in plaats van geschiedenis, culturele Antropologie te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Alleen al de eerste weken waren geweldig; de ontspannen sfeer, een muziekje aan, kopje koffie en op vrijdag vaak een debat en na afloop een biertje. Veilige sfeer Het eerste jaar van de studie zelf vond ik lastig. Al die verschillende theorieën en soorten stromingen die we moesten weten kon ik maar moeilijk plaatsen. Pas toen ik halverwege het tweede jaar het vak: Geweld, staat en civilisatie volgde, voelde ik me echt thuis binnen de antropologie, en dat had alles te maken met de docent die dat vak gaf. Ton Zwaan (socioloog van huis uit) was de eerste docent in mijn leven die mij dingen aanreikte, die enorm aansloten bij mijn interesses. Hij raadde me zeer waardevolle literatuur en films aan. Bovendien nam hij als docent ook echt

studenten

de tijd; om de voortgang van mijn paper te bespreken zaten we gerust een uur te praten in zijn kamer, onder het genot van een sjekkie en een veel te sterk bakje koffie. In zo’n gesprek relativeerde hij veel en maakte daarbij gebruik van humor. In de werkgroepen zorgde hij voor een ontspannen sfeer, waarin de studenten zich veilig voelden om actief mee te doen. Als ik er zo op terugkijk waren het vooral de docenten die de studie zo boeiend maakte. Behalve Ton, denk ik ook aan de docenten Yolanda van Ede en Carolien Bouw. Zij wakkerden mijn nieuwsgierigheid nog meer aan. Mede door hen geïnspireerd heb ik me mijn laatste jaar beziggehouden met het stigma dat kleeft aan het vmbo-onderwijs en was ik benieuw wie nou de docenten zijn die werken binnen dit type onderwijs. Hier ontstond bij mij het idee om zelf docent te worden. Van student naar docent Na de studie Antropologie heb ik de lerarenopleiding maatschappijleer gevolgd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Inmiddels ben ik met veel plezier zelf docent (maatschappijleer) op het Orion College West in Amsterdam (speciaal onderwijs cluster 3/4), daarnaast werk ik twee dagen op een lyceum in Breda. Het werken als docent is te gek. Ik probeer nu zelf een veilige sfeer in de klas te creëren en nieuwsgierigheid bij pubers aan te wakkeren. <


te horen hoe de jongeren over verschillende maatschappelijk vraagstukken denken en hoe ze bezig zijn om mogelijke oplossingen te zoeken. Het blijven verdiepen in dit vakgebied vind ik minstens zo leuk als de interactie. Die combinatie maakt dat ik een droombaan heb!

Algemene sociale wetenschappen

Simone Hendriks volgde de bachelor

Foto: privé collectie Simone Hendriks

Algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van de master Beleid, Communicatie en Organisatie ( VU), besloot ze docent te worden en deed de vervolgopleiding Interfacultaire lerarenopleiding (ILO) aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt ze als eerstegraads docent maatschappijleer/ maatschappijwetenschappen en geeft les aan HAVO en VWO leerlingen in de bovenbouw.

Interactie in mijn klas Simone Hendriks Op school vond ik het vak maatschappijwetenschappen heel interessant. Ik keek altijd vol verwondering en verbazing naar gedrag van mensen en was nieuwsgierig waarom wij ons zo gedragen. De optie om later zelf docent te worden speelde toen al maar ik wilde eerst kennismaken met andere werelden en alle opties open houden. De studie Algemene sociale wetenschappen (ASW) bood die kans. Kijken en kiezen Bij ASW in Amsterdam kijk je met verschillende brillen naar gedrag en samenlevingen, maar specialiseer je je ook. Dat vond ik belangrijk omdat alleen breed kijken mij te algemeen bleef. Tijdens mijn studie merkte ik dat gedrag binnen kleine groepen mij het meest aansprak, vanwege het persoonlijke element. De (rol) patronen, als hiërarchie en ‘haantjes gedrag’ op de werkvloer spraken mij in het bijzonder aan. Ik wilde onderzoeken wat dit met mensen doet en hoe men reageert in situaties als er bijvoorbeeld ontslag dreigt. Daarom koos ik voor de specialisatie arbeid & organisatie.

Simone met haar leerlingen

nemen we ruim de tijd voor discussies en debatteren in de les. Zo komen de sociale wetenschappen voor mij en de leerlingen veel meer tot leven. Daarbij is het interessant om

Sociale geografie, Planologie en Internationale ontwikkelingsstudies

Anne de Leeuw besloot na haar opleiding aan de Rietveld-Academie een bachelor Sociale geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam te doen. Haar scriptie begeleiders stimuleerden haar na het behalen van de bachelor een onderzoeksmaster Ontwikkelingsstudies te volgen. Haar studie heeft haar een uitstekende ondergrond geboden om zich te ontwikkelen tot wat ze wil worden: een onderzoeker die

De basis van ASW Zonder twijfel denk ik dat de studie ASW een goede basis heeft gelegd voor mijn vak als docent. Ik baseer mijn lessen op allerlei literatuur die ik bij ASW heb meegekregen. Zo leer ik onderzoeksvaardigheden aan bij leerlingen met behulp van publicaties van wetenschappers als Wilkinson en Pickett (2009). Zij concludeerden dat hoe groter de inkomensongelijkheid in een samenleving is, hoe groter de sociale- en gezondheidsproblemen worden. Op die manier komen we bijvoorbeeld te spreken over sociale ongelijkheid en de functie van nivelleren en dat kan dan weer een stevig debat opleveren in de klas. Misschien is leraar worden ook iets voor jou maar oriënteer je goed, de keuze is reuze. Ga voor een studie waar je interesse het meest naar uitgaat. Enthousiasme en passie voor je vak breng je ook over op je toekomstig werkgever, en dat is vrijwel overal welkom. <

zich op verschillende manieren inzet voor verbeteringen in de textielsector. Daarnaast is zij junior-docent bij ontwikkelingsstudies, en geeft ze les over de thema’s die haar zo na aan het hart liggen.

Fair Trade fashion Anne de Leeuw

Interactie en verdieping Ik wilde vooral docent worden vanwege de interactie met jongeren. Ik geef les aan havo en vwo leerlingen die in de bovenbouw zitten. Zij maken kennis met actuele maatschappelijke vraagstukken en leren deze analyseren. Hiervoor maken we gebruik van sociaalwetenschappelijke theorieën. Daarnaast is er aandacht voor spreekvaardigheid en

foto: Anne de Leeuw

Op mijn plek Tijdens mijn studententijd kwam ik erachter dat het onderwijs echt mijn plek is. Na mijn master heb ik aan het ILO de eerstegraads les bevoegdheid gehaald en nu sta ik fulltime voor de klas. Ik kreeg vrij snel een aanstelling want naast het sturen van brieven aan scholen heb ik ook contacten binnen de lerarenopleiding ingezet om te solliciteren. 

Subcontracting fabriek in Gazipur, Bangladesh

12


Sociale geografie & Planologie

Willem van Ham volgde de bachelor

Foto: Pieter Westerbos

Sociale geografie & Planologie en de master Urban and Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ontdekte dat hij zijn kennis over de inrichting van de wereld graag wilde overbrengen en meldde zich aan bij de Interfacultaire lerarenopleiding (ILO) aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij als leraar Aardrijkskunde verbonden aan het Haarlemmermeer Lyceum.

Willem met zijn leerlingen tijdens een bezoek aan concentratiekamp Sachsenhausen (Berlijn)

De eerste opleiding die ik ben gaan doen was de richting “Fashion” aan de Rietveld-academie. Hoewel ik me specialiseerde in het ontwerpen van textiel, een normale afstudeerrichting daar, was ik altijd al een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik liep stage bij een architectenbureau, en koos als afstudeerproject het ontwerpen van geluiddichte gordijnstof voor de daklozen opvang. Tijdens een uitwisseling met een modeacademie in Nepal was ik dan ook vooral geïnteresseerd in de positie van vrouwen in de textielindustrie. Het lag dus voor de hand om een masteropleiding te kiezen die me de kans zou bieden fashion, design en maatschappelijke vraagstukken te combineren. De master ‘Design, Critical Practice ‘ in London beloofde dat te bieden. Maar dat viel tegen! De inhoudelijke colleges over sociale thema’s waren super-oppervlakkig, en een stevig debat over prangende sociale kwesties in de modeindustrie was niet mogelijk. Keuze voor de beste kans Om me toch met die sociale vraagstukken bezig te houden, heb ik er voor gekozen na mijn eerste nog een tweede bachelor te doen die me dat wel zou kunnen bieden. Dat werd de bachelor Sociale geografie en planologie, waarbij ik uiteraard al zoveel mogelijk vakken koos op het gebied van milieugeografie, conflict en ontwikkelingsstudies. De begeleiders van mijn bachelor scriptie stimuleerden mij de onderzoeksmaster Ontwikkelingsstudies (RM International Development Studies) te gaan doen. Met name het tweede jaar van deze master zou mij de beste kansen bieden mijn interesses in ontwerp en design te combineren met onderzoek naar sociale vraagstukken. Het tweede jaar van de onderzoeksmaster

13

kun je heel sterk zelf invullen. Ik heb ervoor gekozen onderzoek te doen naar het welzijn van vrouwen in de kledingindustrie in Bangladesh. Mijn veldwerk in de hoofdstad Dhaka combineerde ik met een stage bij een vakbond in Bangladesh. Tijdens deze stage was ik al betrokken bij trainingen arbeidsrecht voor werknemers in de textielsector in Bangladesh. Ik heb het tweede jaar van mijn studie ook gebruikt voor een tweede stage bij Novib, waarin ik mijn ontwerp-kwaliteiten goed kon gebruiken. Zij vroegen me namelijk om hun onderzoeksdata grafisch weer te geven in zogenaamde ‘info-graphics’. Ontwikkelingen Mijn studie heeft me een uitstekende ondergrond geboden om me te ontwikkelen tot wat ik worden wil: een onderzoeker die zich op verschillende manieren kan inzetten voor verbeteringen in de textielsector. Samen met een eigenaar van een textielfabriek in Bangladesh ben ik in de start-up fase van een fair-trade modelabel. Binnenkort rond ik een korte documentaire af over het werk van de vakbond in Bangladesh. Daarnaast ben ik junior-docent bij ontwikkelingsstudies, en geef dus les over de thema’s die me zo na aan het hart liggen. Ik ben zelfs gevraagd colleges te geven over het maken van ‘info-graphics’, zodat studenten dit ook met hun eigen onderzoeksresultaten kunnen doen. En ik heb een stimuleringsbeurs gekregen van de vakgroep die me in staat stelt twee maanden full-time aan een onderzoeksvoorstel te werken. Ik hoop in de toekomst te kunnen promoveren op een studie die de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de textielindustrie in Nepal en Bangladesh vergelijkt. <

Het overbrengen van de VONK Willem van Ham Verwondering en fascinatie voor ruimtelijke vraagstukken heeft me ertoe bewogen om planologie te gaan studeren. Dat dit een goede keuze was bleek vooral tijdens een studiereis naar China, het hoogtepunt van mijn studie aan de UvA. Om met een geografische blik Shanghai, Nanjing en Beijing te bezoeken was heel bijzonder. Het ultrahoge urbanisatietempo daar is echt bizar en nauwelijks te bevatten. Tegelijkertijd spelen in China ook processen die vergelijkbaar zijn met gentrification processen zoals in de Amsterdamse Pijp bijvoorbeeld. Hier vestigt zich een totaal nieuwe klasse. Herstructurering van een wijk door karakteristieke woningen op te knappen, is een kant van China die je zo snel niet zou verwachten. Keuze voor het leraarschap Tijdens mijn bachelor studie was het leraarschap nog niet in beeld, maar wel de wens om een rol te spelen in de ruimtelijke ordening. Om die reden ben ik al tijdens de studie actief geworden in de stadsdeelpolitiek in Amsterdam. Dat bracht me gaande de rit wel bij de vraag: ‘Wat voor baan ambieer ik na mijn studie?’ Ik ontdekte dat ik mijn kennis over de inrichting van de wereld graag wilde overbrengen en meldde me aan bij de Lerarenopleiding (ILO) aan de UvA. Het leuke van deze opleiding is dat je direct begint met stagelopen en dus met het echte werk: lesgeven! De combinatie van het zelf lesgeven en colleges volgen met bijbehorende deadlines is behoorlijk pittig. Maar als je merkt dat het je lukt om die vonk – de ruimtelijke verwondering – te laten overslaan, dan levert dat echt mooie momenten op. Meerwaarde van een planoloog Als leraar aardrijkskunde probeer je leerlingen niet alleen te leren hoe de wereld in elkaar zit, maar ook hoe ze daar zelf achter kunnen komen. Dat is toch een prachtige job! Aardrijkskunde is breder dan sociale geografie alleen. Het is het enige gamma vak dat een >


brug slaat naar bètavakken als natuurkunde en biologie. Dit betekende wel dat ik naast de eenjarige eerstegraads lerarenopleiding ook mijn kennis op het gebied van fysische geografie moest bijspijkeren. Overigens wordt mijn planologische achtergrond op school niet als een probleem gezien. Integendeel! Het wordt juist als een meerwaarde gezien dat ik een specialisatierichting inbreng die binnen de huidige sectie aardrijkskunde ontbreekt.

Politicologie

Jaap van der Spek studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde een master in de Journalistiek. Na zijn studie belandde hij in de ambtenarij. Maar hij ontdekte dat hij niet alleen in de wereld van topambtenaren wilde vertoeven. Hij besloot als projectleider bij Young in Prison Nederland aan de slag te gaan.

Een actueel vak Als leraar houd ik me actief bezig met de ontwikkelingen van mijn vakgebied. Immers, om te bewerkstelligen dat je bij leerlingen succesvol betekenis geeft aan de leerstof is het belangrijk om actuele voorbeelden te gebruiken. Dat spreekt tot de verbeelding. Een iets mindere kant is het handhaven van orde, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar ook daar krijg je tijdens je opleiding tools voor aangereikt. Al doende lukt het steeds beter om die toe te passen. Als je overweegt of leraar worden iets voor jou is, dan raad ik aan tijdens je bachelor de minor Educatie te volgen. Je volgt dan in een halfjaar een traject waarbij je stage gaat lopen. Je kunt dan in de praktijk ervaren of dit ook jouw job zou kunnen zijn. <

Leren van Spinoza Jaap van der Spek De keuze voor politicologie had werkelijk niets met mijn toekomstplannen te maken, ik bezat niet eens een plan voor de toekomst. Ik wilde naar Amsterdam, las en discussieerde eindeloos over de politiek en dus werd het Politicologie aan de UvA.

Foto: Floor Boon

Ik had geen betere keus kunnen maken. Ik raakte gefascineerd door de politieke filosofie, en vooral die van Spinoza. Ik besloot mij in hem te verdiepen omdat in mijn familie het gerucht ging dat mijn oom een ‘spinozist’ was. Met Spinoza raakte ik geïnteresseerd in politiek filosofen uit de 16e en 17e eeuw die zochten naar een juiste verhouding tussen staat, kerk en samenleving. Dat is eigenlijk al sinds de Gouden eeuw in Amsterdam een actueel thema. De toekomst was trouwens nog altijd ver weg, later doceerde ik op de universiteit en viel me op dat studenten heel nadrukkelijk bezig waren met carrièreplanning. Ik wist als student volstrekt niet wat ik wilde. Bij gebrek aan een plan wijdde ik mij maar aan mijn fascinatie.

Jaap in Ilha Grande, Brazilië

Steeds meer politicoloog Van de politieke filosofie nam ik een analytische blik mee. Daarnaast leerde ik dat mensen je een warm hart toedragen wanneer je met enthousiasme je interesses volgt. Na een stage als correspondent voor dagblad Trouw in de Palestijnse gebieden, kreeg ik een baan aangeboden bij een academisch onderwijsinstituut in Den Haag (de NSOB) dat opleidingen maakt voor topambtenaren. Ik had in een café staan oreren, waarschijnlijk over Spinoza, iemand had dat gehoord en benaderde mij voor een functie. In die eerste baan ontwierp ik opleidingen voor bazen van ministeries – over hun schouders keek ik mee in de verborgen binnenkamers van het Nederlandse Openbaar Bestuur. Later combineerde ik deze baan met een adviseurschap binnen het Openbaar Ministerie en voor de Minister van Veiligheid en Justitie.

steeds meer een politicoloog, omdat ik steeds behendiger word in het zien van de relatie tussen theorie en praktijk. De praktijk lijkt nooit op de theorie, en vice versa, en toch begin je er écht wat van te begrijpen, als je die twee bij elkaar in de buurt weet te houden. Uit de veilige wereld Den Haag is een universum in zichzelf, maar soms ook een postzegeltje. Vanwege het werk van mijn vriendin woonde ik enige tijd in Brazilië. Daar besloot ik dat ik niet alleen in de wereld van topambtenaren wilde vertoeven – het is ook een veilige wereld van papier en taal, en één van witte (oude) mannen. In Brazilië genoot ik juist van de multiculturele omgeving. Bij terugkomst tekende ik bijna een contract bij een consultancybureau, de leaseauto stond al klaar, tot ik op Twitter een advertentie voorbij zag komen van Young in Prison (YiP). Zoiets had ik in Brazilië geambieerd en een week later kon ik al beginnen. Bij YiP maken we in tal van landen opleidingen voor jongeren in gevangenissen, hebben we een buddy-programma voor jongeren die vrijkomen en helpen we jongeren een stem te vormen in beleid. Van alle Nederlandse activiteiten ben ik de programmaleider. De politieke filosofie levert woorden om mijn werk te begrijpen: soms vindt de samenleving mensen zó verkeerd, dat we – met geweld – een muur tussen onszelf en anderen plaatsen. Het bijzondere aan mijn huidige baan is bovendien dat ik vrij heen en weer beweeg tussen die vreemde binnenwereld van de jeugdgevangenis, meestal ergens aan de rand van een industrieterrein, en dan weer vergader met Haagse topambtenaren. Wat mijn volgende stap zal zijn? Ik weet het niet. Inmiddels denk ik dat carrière de bijvangst is van toewijding, enthousiasme en nieuwsgierigheid. En ook: gewoon iets proberen, als het mislukt komt er altijd wel weer een nieuwe kans. Tot slot zou ik vooral in de buurt blijven van inspirerende mensen met wie je lekker in het café kunt kletsen over hetgeen je interessant vindt. Op die manier verzamel je als vanzelf het juiste netwerk en komen de leuke kansen vanzelf wel weer voorbij. Want Spinoza leerde me natuurlijk niets over mijn huidige werk, maar hij heeft me maar mooi hier gebracht. <

Alle theorie die ik tijdens mijn studie klinisch bestudeerde, zag ik nu ‘in actie’. Pas in die Haagse binnenkamers begreep ik dat theorieën fungeren als lenzen waarmee je de omgeving beter kunt begrijpen. Met de jaren voel ik mij

14


Sociologie

Stefan van der Veen studeerde Sociologie

aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van zijn bachelor volgde hij de Research Master Social Science eveneens aan de Universiteit van Amsterdam. De kennis en vaardigheden die hij tijdens zijn studie heeft opgedaan heeft hij dagelijks nodig in zijn werk als onderzoeker. Hij ambieerde een stage in de commerciële wereld en hield er vervolgens zijn baan als consultant/onderzoeker bij APE Public Economics aan over.

Vragen en verklaren Stefan van der Veen

Bron: www.henrifloor.nl

Wat doen sociologen nadat ze zijn afgestudeerd en waarom hebben ze hiervoor gekozen? Als we deze vraag wetenschappelijk bekijken, splitsen we de hem op in een beschrijvend deel - wat doen afgestudeerde sociologen? - en een verklarend deel - waarom hebben ze die keuze gemaakt? Vervolgens inventariseren we de verschillende opties. Gaan ze werken, doorstuderen of nemen ze (nog) een tussenjaar? En welke data hebben we nodig om deze vraag te beantwoorden en hoe kunnen we deze verzamelen? Nemen we een steekproef onder de alumni van de sociologieopleiding aan de UvA? Of is dit niet representatief en moeten we een random steekproef trekken onder alle afgestudeerde sociologen in Nederland? En hoe krijgen we toegang tot het veld?

Spinoza aan de Amstel

15

Stage in de buitenwereld Heel wat vragen! En dan zijn we nog niet eens aan het verklarende deel van onze onderzoeksvraag toegekomen. Als (sociaal) wetenschappers zijn we toegerust om geïnformeerd antwoord te geven op deze vragen en de juiste afwegingen te maken. Mijn bacheloropleiding sociologie heeft mij de juiste kennis en vaardigheden geleerd om dit te doen en deze heb ik verder ontwikkeld tijdens de onderzoeksmaster sociale wetenschappen. Al deze kennis en vaardigheden heb ik dagelijks nodig in mijn werk als onderzoeker. Sinds november 2015 werk ik namelijk als onderzoeker bij APE Public Economics in Den Haag. Ik ben bij dit onderzoeksbureau begonnen in september 2014 als assistent onderzoeker, naar aanleiding van de verplichte onderzoeksstage van mijn master. De onderzoeksmaster sociale wetenschappen legt een sterke nadruk op academisch onderzoek. Hoewel ik een grote interesse heb voor onderzoek, wist ik al vroeg in de master dat ik geen academische carrière ambieerde. Toen ik op zoek was naar een stage heb ik er daarom voor gekozen om - binnen de wereld van het onderzoek - iets te vinden dat totaal onbekend voor mij was. Dat vond ik bij APE, waar geen

academisch onderzoek maar commercieel onderzoek gedaan wordt. Sinds mijn afstuderen werk ik daar als fulltime onderzoeker en consultant. De commerciële wereld Verschillen academisch en commercieel onderzoek dan sterk van elkaar? Ja en nee. Onderzoek - op de universiteit en daarbuiten - richt zich op het systematisch verkrijgen van kennis daar waar kennis ontbreekt of daar waar verdiepende of aanvullende inzichten vereist zijn. Ook maken beiden gebruik van wetenschappelijke methoden. Maar er is wel een verschil tussen beide disciplines. Academisch onderzoek vertrekt hoofdzakelijk vanuit een theoretisch ingegeven probleemstelling. Wij, ‘in de commerciële wereld’, vertrekken daarentegen vanuit een praktisch ingegeven probleemstelling. Hebben academici het dan nooit over praktische problemen en commerciële onderzoekers het dan nooit over theoretische? Nee dat niet, maar de focus ligt voor commerciële onderzoeksbureaus op het praktische aspect. Onderzoek is zoveel meer Hoe ziet praktisch onderzoek er dan uit? Om te beginnen hebben wij opdrachtgevers die een onderzoeksvraag bij ons neer leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld ministeries, gemeenten of andere beleids- of bestuursorganen zijn. Het is vervolgens onze taak om tot een concrete onderzoekbare vraag (beschrijvend; verklarend) en aanpak (data verzameling; representativiteit; toegang tot het veld) te komen. Hier maken ook wij natuurlijk gebruik van theorie. Vaak leggen opdrachtgevers hun vraag neer bij verschillende bureaus die ze elk vragen een onderzoeksvoorstel te schrijven en prijsopgave te geven. Op basis van deze zogeheten offerte wordt dan een bureau gekozen dat het beste voorstel (en de beste prijs) aanbiedt. Mijn werkzaamheden bij APE bestaan eruit zulke offertes te schrijven en vervolgens bij gunning door de opdrachtgever het onderzoek (samen met mijn collega’s) uit te voeren. Vaak werk ik aan verschillende onderzoekopdrachten tegelijkertijd. Onderzoek houdt veel meer in dan achter je bureau rapporten schrijven. Je moet overleggen met de opdrachtgever, data verzamelen, interviewen, analyses draaien, overleggen met je collega’s en dat tot slot een onderzoeksrapport opstellen. Dit maakt dat mijn baan afwisselend is qua werkzaamheden en qua inhoud. Juist deze afwisseling vind ik erg belangrijk en zorgt ervoor dat ik met veel plezier naar mijn werk ga. Een bijkomend aspect van mijn werk is dat ik actief de link leg tussen onderzoeksuitkomsten en de implicaties hiervan voor bijvoorbeeld beleid. Dit vraagt om kennis van de beleidscontext en nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Ook dit vind ik erg leuk aan mijn baan. Ik hoop dat ik toekomstige studenten een klein inkijkje in de wereld van het commerciële onderzoek heb kunnen geven en dat ik - als je onderzoek interessant vindt - heb kunnen laten zien dat de academische wereld niet de enige optie is. <

Stefan van der Veen

Lange Voorhout Den Haag


Sociale geografie & Planologie

Foto’s: www.rederijdejordaan.amsterdam

Reinhard Spronk, studeerde Sociale geografie aan de UvA. In een interview met student Jacob Schaap vertelt Reinhard over zijn studiekeuze, zijn studietijd en hoe hij van uit de lucht op het water terechtkwam. Kortom, de opmerkelijke carrière van een sociaal geograaf.

Reinhard Spronk

‘Met Geografie kun je worden wie je bent’ Interview: Jacob Schaap Waarom sociale geografie? ‘Mijn interesse in geografie begint met de geschiedenisatlas die ik als kleine jongen trouw onder mijn kussen had liggen. Tijdens mijn tussenjaar in Azië na het VWO wist ik het zeker, terug in Nederland ga ik Sociale geografie studeren.’ Was het wat je verwachtte? ‘Aanvankelijk was het een beetje wennen. Ik had gedacht dat ik op de universiteit

omringd zou zijn door intellectuelen. Niet alle studenten bleken even gedreven, geïnteresseerd en gemotiveerd als ikzelf. Het leek of ze in een studie zijn gerold omdat ze vanuit huis nou eenmaal iets moesten gaan studeren. Gelukkig zijn er binnen de studie Sociale geografie talloze manieren om je te ontplooien waardoor je met de juiste motivatie altijd het maximale uit de studie kan halen.’ Vertel eens wat over die mogelijkheden? ‘Een goed voorbeeld is de mogelijkheid om in het buitenland te studeren. Mijn derde studie jaar volgde ik aan de San Francisco State University. Een ongelofelijke ervaring. Ineens waren mijn studiegenoten hoog geplaatste functionarissen uit het Pentagon, die een masterclass geografie volgden als onderdeel van hun Management Development. Voor ieder college moesten we een dik boek bestuderen, tijdens het college werd vervolgens een student aangewezen die de synopsis van het boek moest presenteren. Een geweldige oefening waardoor je voor groepen leert spreken. Het daaropvolgende jaar bracht ik door aan het University College London. Tevens een geweldige ervaring. Mijn collega-studenten kwamen bijna allen van zeer goede huize, waaronder Britse adel. Ze volgen geen studie om er geld mee te verdienen, maar om zichzelf te ontwikkelen. Je voelt hier de passie voor het vak. In deze kringen draait het om geschreven

er wdrorijfdbeenginn? en schrijf Ondjeereennem ge ei n be een

-Wil r deze in en concretisee je plannen uit bedrijfsplan. g Entrepeneurs mus for Youn mer ne er -Via het ‘Eras nd to en un je als stud n programma’ k es netwerk va van het Europe en ak m   gebruik n. ge ra n beurs aanv Erasmus en ee

16


overtuiging. Het hele jaar door schreven we betogen van maximaal drie bladzijdes. Oefeningen die mij mijn hele carrière zijn bijgebleven.’ Heb je naast je buitenland ervaring ook stage gelopen? ‘Jazeker, in 1997 studeerde ik, na stage te hebben gelopen bij de Europese Unie, af in de richting Politieke geografie. Bij de EU deed ik onderzoek naar het stemgedrag van Europarlementariërs. De conclusie van mijn onderzoek was duidelijk: Noord- en Zuid-Europa zijn door hun verschillende opvattingen/culturen onverenigbaar in een monetaire unie. Toen ik merkte dat er niks met mijn resultaten gebeurde besefte ik dat efficiëntie alles te maken heeft met de lijntjes kort houden. Ik nam mijzelf voor nooit meer bij zo’n logge organisatie te gaan werken. Met dit inzicht begon ik mijn loopbaan.’   Dus hier begint je carrière, wat ging je doen? ‘Na mijn studie draaiden mijn ouders (terecht) de geldkraan dicht. Via het arbeidsbureau kwam ik bij een klein reclamebureau terecht. De eigenaar en ik deden al het werk samen. Ik had het gevoel dat ik constant het wiel zelf moest uitvinden, ik kon niet staan op de schouders van reuzen!  Ik miste senior

collega’s om me skills en know-how bij te brengen. Deze collega’s zou ik binnen een grotere organisatie vast wel vinden.’ De EU was te groot en het reclame bureau was te klein. Vond je iets in het midden? ‘Ja,ik ging aan de slag bij Economische Zaken van de gemeente Amsterdam om de Service Desk Bedrijfsvestiging op te richten. Deze voorloper van Iamsterdam hielp nieuwe bedrijven op weg met advies en vergunningen. Ik zag meteen het resultaat van mijn werk in de vorm van tevreden en succesvolle bedrijven. Een verademing wanneer ik het vergelijk met mijn tijd bij de EU. Het is deze positieve ervaring geweest die mij de sales en marketing in dreef.’ Geografie en marketing & sales. Waar komt dat samen? ‘Bij de KLM, al was het niet meteen op marketing & sales. Vlak voor de millenniumbug werd ik gevraagd bij de ITafdeling van KLM te komen werken. In eerste instantie zat ik hier extern. Hoewel ik op deze basis een mooie auto kreeg en iedere maand om loonsverhoging kon vragen (en het ook nog kreeg) wilde ik liever direct voor de KLM gaan werken. Het leek me prachtig om deel uit te maken van die organisatie.’ Dus hier duikt de geograaf de sales & marketing in? ‘Juist, ik werd intern aangenomen als market-manager op de afdeling revenue management. Samen met enorm getalenteerde econometristen bepaalde ik de ticketprijzen voor Oost-Azië. Mijn geografische achtergrond kwam goed van pas. Ik adviseerde de rest van het team aan de hand van culturele achtergrond, actualiteiten en bestaande reispatronen. Bij KLM ging het vervolgens snel. In de eerste vier jaar werd ik vicesecretaris van de ondernemingsraad en voorzitter van “Startbaan” de Club voor Jonge Academici binnen de KLM. Vanuit deze nevenfuncties organiseerde ik voor getalenteerde trainees bijeenkomsten waarbij ik interessante sprekers uitnodigde.’

17

De functie veranderde na de fusie tussen KLM en Air France. De lijntjes werden langer en de besluitvorming trager. Het voelde alsof ik een deel van mijn autonomie in moest leveren. De nieuwe situatie deed me denken aan de EU. Ik had lang geleden al besloten niet in een logge organisatie te willen werken en dat was ik nu ook niet van plan.’ Dus je vertrok bij KLM? ‘Ja, na een mooie, leerzame tijd was het genoeg. Vanaf juni 2012 werd ik Chief Commercial Officer (CCO) bij XCOR Space Expeditions. Ik zette hier het SXC Space Agent Network op waarmee ik een vijftigtal tickets verkocht voor ruimtevluchten met een raket die nog niet bestaat. Sales voor gevorderden! Als CCO ben je de hoogst geplaatste op sales & marketing, maar dan heb je nog altijd de eigenaren boven je. Na een poosje begon het te wringen. Ik merkte dat ik zelf beslissingen wilde nemen.’ Eigen baas, maar binnen welk bedrijf? ‘Al mijn hele leven speelde ik met het idee om ooit een salonboot te kopen. Juist toen ik stopte bij XCOR Space Expeditions brak de gemeente Amsterdam de rondvaartmarkt open en kwamen er vergunningen beschikbaar. Ik kocht twee salonboten die ik beide inschreef voor een loterij. Via deze loterij werden de vergunningen verdeeld. Beide boten vielen in de prijzen: met één boot heb je een boot, met twee boten een rederij! In dezelfde periode kruiste een oude vriend mijn pad. Hij stond op het punt een betaal-app te ontwikkelen voor de mobiele telefoon. Ik besloot deze start-up mee op te richten. We noemden het “Daalder”. Eindelijk was ik eigen baas, binnen niet één maar twee ondernemingen.’

Waren er bij de KLM nog mogelijkheden voor een functie in het buitenland? ‘Jazeker, ik werd in een expatfunctie in Istanbul gestationeerd, als commercieel directeur & chief e-commerce voor ZuidEuropa-Kaukasus-Zuid-West-Azië. Voor de halve wereld bouwden wij de KLMwebsites, allen toegespitst op lokale cultuur en hun reis- en bestedingspatroon. De aanbieding om als commercieel directeur area Afrika aan de slag te gaan, gestationeerd in Johannesburg, kwam vervolgens niet als een verassing. Hoewel dit een prachtige volgende stap zou zijn geweest, had ik inmiddels de liefde gevonden in Amsterdam en vroeg ik om repatriëring.’

Van student naar reclame, ambtenarij, KLM, ruimtevaart en nu in de applicaties en de rondvaarten. Hoe kijk je er zelf op je carrière terug? ‘Ik ben 45 en ik kijk terug op prachtige functies bij de Gemeente Amsterdam, de KLM, en XCOR Space Expeditions, die me uiteindelijk het ondernemerschap in dreven. Terugkijkend was de studie Sociale geografie het ideale startschot. De veelzijdigheid van de studie wordt perfect gereflecteerd door de diversiteit van mijn werkzame leven.’   Wat zou je de toekomstige student mee willen geven?  ‘Een sociaal geograaf word je niet door te studeren, je bent het al voordat je door de poorten van UvA stapt. Het wordt bepaald door je interesse in de wereld om je heen. Als je nog niet zeker bent over je studiekeuze, weet dan dat dit niet erg is. Ga er tussenuit, zie wat van de wereld en volg je hart. Ik ben van mening dat als je doet wat je leuk vindt, je er altijd geld mee kunt verdienen.’

Terug in Amsterdam, was dat niet saai? ‘Zeker niet! Eenmaal terug in Amsterdam vroeg KLM mij global accountmanager te worden. Die baan was erg spannend. Ik stond aan de wieg van ongelofelijke deals met onder andere Google, Sony, Rabobank, ABNAMRO, ING en Universal Music Group.

Jacob Schaap rondt dit jaar zijn bachelor Politieke geografie af. Op dit moment werkt hij bij een digitaal bureau als accountmanager en copywriter. Volg zijn instagram account om op de hoogte te blijven.

<


Pegasus probeert door middel van het organiseren van sociale en educatieve evenementen jouw studententijd tot leven te brengen; je studententijd is toch een stuk leuker als je je studiegenoten ook buiten de collegezaal spreekt? Op onze borrels en feestjes leer je al snel veel medestudenten kennen. Daarnaast biedt Pegasus ook studie-verdiepende activiteiten aan in de vorm van een documentaire avond, een pubquiz, een lezing of een debat. Om de afstand met de arbeidsmarkt te verkleinen, heeft studievereniging Pegasus de carrièrecommissie in het leven geroepen. ‘wat kun je daar eigenlijk mee?’ Deze vraag krijgen ASW studenten regelmatig. De carrièrecommissie zal, door middel van workshops en evenementen, de studenten in contact brengen met de arbeidsmarkt. Het belangrijkste is de zelfontplooiing en zelforiëntatie van de ASW-studenten. Waar zien zij zichzelf over tien jaar hun brood mee verdienen? Het hoogtepunt van de carrièrecommissie zal dit jaar een groots carrière-event zijn. Dit event zal een combinatie zijn van sprekers, workshops en één-op-één-gesprekken met alumni. In samenwerking met de opleiding zal tijdens dit event ook de masterspeeddate voor tweede- en derdejaars plaatsvinden.   Lid worden van Pegasus draagt bij aan het verdere verloop van je carrière, kijk op studieverenigingpegasus.nl voor informatie over de vereniging en alle commissies.  <

Studievereniging Politicologie Machiavelli

Studievereniging A.S.V. Kwakiutl Studievereniging Kwakiutl biedt studenten Antropologie een fijne leeromgeving, een breed scala aan activiteiten en een unieke plek om zichzelf te ontwikkelen en geïnspireerd te raken. Ons doel is het bieden van een gezellige huiskamer waar je kunt discussiëren over relevante onderwerpen, maar ook kunt genieten van een verfrissend drankje. Met onze activiteiten willen we de afstand tussen de wetenschappelijke wereld en de student verkleinen, zodat je meer uit je studie kunt halen.

Bron: Machiavelli

Pegasus studievereniging Algemene sociale wetenschappen

Politicologie

Culturele Antropologie en ontwikkelingssociologie

Netwerken De activiteiten van Kwakiutl zijn niet alleen leuk, maar ook een aanvulling op jouw studie! Zo organiseren we verscheidene lezingen, waaronder een reeks genaamd “De Andere Blik”, in samenwerking met studievereniging Sec van Sociologie. “De Andere Blik” nodigt je uit om wetenschappelijke thema’s op een andere manier te bekijken.

Bestuur Machiavelli

Machiavelli is alweer 52 jaar oud en daarmee de oudste studievereniging Politicologie in Nederland. Wij hebben bijna 1000 leden en organiseren gemiddeld één activiteit per week. Daarnaast is er elke donderdag een borrel (eventueel met thema).

Bron: studievereniging A.S.V. Kwakiutl

Algemene sociale wetenschappen

Jaarlijks gaan wij met Machiavelli vier keer op reis. Tijdens deze reizen worden voor politicologen relevante instituties bezocht en daarnaast is er gelegenheid om uit te gaan en elkaar te leren kennen. De vorige reis ging naar Budapest. Een bijna sprookjesachtige stad met veel leuke kroegen. We zijn onder andere op bezoek geweest bij een vluchtelingenorganisatie en bij de Nederlandse ambassadeur en we hebben een fietstocht gemaakt. In februari zullen wij afreizen naar Warschau. De reis naar Brussel zal ook nog plaatsvinden omdat de vorige moest worden afgelast vanwege terreurdreiging. In Brussel gaan we vaak op bezoek bij de NAVO, het Europees parlement of een lobbyist. >

Wegwijzer naar je loopbaan via de studievereniging Kwakiutl

Pegasus leden in actie tijdens een presentatie

werken n LinkedIn groep van je Net eld je aan bij ee

-M nvereniging. opleiding. udie-/studente d maar st n ee n va lid -Word zellighei ed voor veel ge Niet alleen go twerk. ook voor je ne

Daarnaast is er elk jaar een congres met als afsluiter een lezing van een grote keynote speaker. Ook lopen er veel afgestudeerde en carrière-makende antropologen rond, waarmee je kunt netwerken. Kortom, een inspirerende dag voor aankomend antropologen die zich op hun loopbaan willen oriënteren. De jaarlijkse antropoloopbaan van de LaSSA is nog zo’n evenement dat daar bij uitstek geschikt voor is. Antropoloopbaan De antropoloopbaan is een beroependag georganiseerd door de LaSSA. LaSSA staat voor Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie en is opgericht door de vijf studieverenigingen Antropologie uit

Nederland. Tijdens deze beroependag komen verschillende oud-studenten aan het woord en vertellen zij over hun loopbaan als antropoloog en geven ze tips over hoe je jouw kans op een baan kunt vergroten. Lijkt het je leuk om er bij te zijn of ben je benieuwd naar de activiteiten die Kwakiutl organiseert? Kijk dan op onze website: www.kwakiutl.nl Onder het kopje vacatures vind je daar ook regelmatig interessante stages! <

18


Gedurende het studiejaar hebben wij ook verschillende politieke activiteiten zoals een debat tussen experts over de decriminalisering van prostitutie of een vragenuurtje met een minister. Elk jaar wordt er ook een politicologisch interessante documentaire gekeken die we na afloop bespreken met wetenschappers of de maker van de documentaire. Jaarlijks bezoeken wij als studievereniging Machiavelli ook verschillende instanties zoals het Internationaal Strafhof of de Koninklijke Militaire Academie.

Sociale geografie & Planologie Sociologie

Studievereniging Sociale geografie en Planologie Sarphati is de studievereniging voor studenten Sociale geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanwege hun interdisciplinaire kijk op (ruimtelijke) vraagstukken zijn studenten Sociale geografie & Planologie eigenlijk overal inzetbaar.

Daarnaast organiseert Machiavelli ‘masterclasses’. Tijdens deze evenementen worden er masterclasses gegeven door bekende deskundigen uit verschillende vakgebieden. Hierbij kun je denken aan journalisten, lobbyisten, politici en andere overheidsmedewerkers van bijvoorbeeld het Ministerie van Defensie, Justitie of Buitenlandse Zaken. Tijdens de netwerkborrel kun je vervolgens met alumni in gesprek gaan over hun baan.

Doorgaans vervolgen ze hun studie grotendeels met interessante ruimtelijke carrières als bijvoorbeeld planologisch adviseur, consultant stedelijke planning, onderzoeker bij adviesbureaus, programmamanager bij NGO’s, projectontwikkelaar bij vastgoedorganisaties en als leraar Aardrijkskunde. Echter, juist door deze brede inzetbaarheid is het van groot belang dat studenten zich al tijdens de bachelorfase oriënteren op de toekomstige arbeidsmarkt.

Naast al deze politicologisch interessante activiteiten organiseert Machiavelli ook feesten en culturele uitjes. Het gala, het eerste feest en het eindfeest vinden elk jaar plaats. Wij gaan ook naar de Stadschouwburg voor de voorstelling ‘Hamlet’, naar het Concertgebouw voor klassieke muziek en naar IDFA voor een mooie documentaire. Twee keer per jaar gaan wij een weekend weg om ook allerlei leuke en niet per se politicologische dingen te ondernemen.

Op onze website tref je een apart onderdeel aan waarin de toekomstige carrière van studenten centraal staat. Hierin is onder andere een vacaturebank te vinden met relevante stages, bijbanen en startersfuncties. Tevens is op de website veel aandacht voor onze sponsors, waaronder een aantal grote namen binnen het bedrijfsleven. Dit wordt aangegeven met onder andere bedrijfsprofielen en testimonials van medewerkers van het bedrijf. Bovendien is elke editie van het verenigingsblad, ‘Den Uytvreter’, voorzien van verschillende rubrieken met betrekking tot carrière. 

Tot slot krijgt Machiavelli veel stages aangeboden ter promotie. Deze stages plaatsen we op de website en beslaan een breed gebied: er worden bijvoorbeeld onderzoeksstages aangeboden maar ook stages bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. En last but not least: je krijgt veel korting op de studieboeken.

Foto: Pauline Schijf

Wil jij meer weten over Studievereniging Machiavelli? Kijk dan op: www.svmachiavelli.nl of op Facebook. Voor vragen stuur een mail naar: info@svmachiavelli.nl <

Sarphati bestuur

19

Studievereniging Sociologisch EpiCentrum (SEC) Sociologie is een academische studie die studenten enerzijds de mogelijkheid geeft de academische wereld in te gaan, maar anderzijds een breed carrièreperspectief biedt. Het bedrijfsleven, de overheid of de journalistiek zijn voorbeelden van plekken waar je als socioloog terecht kunt komen. Als studievereniging zet SEC zich onder andere in om studenten in contact te laten komen met de veelzijdigheid aan carrièreperspectieven. Carrièreweek Onze belangrijkste activiteit om jou te helpen een goed beeld van de carrièremogelijkheden van een socioloog te krijgen is de carrièreweek, die tegen het einde van het jaar plaatsvindt. In deze week zal SEC verschillende activiteiten organiseren om het carrièreperspectief van de socioloog bloot te leggen. De week wordt afgesloten met een carrièremarkt waarin verschillende afgestudeerde sociologen zullen vertellen over hun carrière. Kortom, het is misschien lastig in te beelden wat een studie als sociologie kan bieden en tegelijkertijd is het heel leuk om zo een brede opleiding te doen. SEC laat jou hier graag kennis mee maken. Als je benieuwd bent naar SEC of naar de opleiding sociologie, dan kun je altijd kijken op onze website, www.sociologen.nl, of op onze Facebook. Voor vragen kun je altijd mailen naar sec@sociologen.nl     <

Bedrijfs Contacten Commissie (BCC) De Bedrijfs Contacten Commissie (BCC) is een commissie die zich voornamelijk richt op het contact met bedrijven en/of instanties die zich bewegen in het veld van ons vakgebied. Intensief contact met het bedrijfsleven werpt zijn vruchten af voor de vereniging én voor de student. Voor de vereniging kan een goed contact met het bedrijfsleven resulteren in sponsorgelden, waardoor extra activiteiten en/ of projecten binnen de studievereniging tot de mogelijkheden gaan behoren. Verder zullen we studenten aan de hand van ‘Inhousedagen’ en ‘Netwerkevenementen’ kennis laten maken met hun toekomstige werkgevers. Zodoende kan de BCC een leidende rol spelen in het stroomlijnen van de overgang tussen het einde van de studie en het vinden van een baan. Lid worden van Sarphati betekent, naast veel profijt binnen je studie, ook een  start van je netwerk en je sociale contacten, handig voor je latere carrière!  http://svsarphati.nl  https://nl.linkedin.com/in/svsarphati  

SEC leden tijdens een presentatie

<


Algemene sociale wetenschappen

Bram Groot studeerde af in de bachelor Algemene sociale wetenschappen en een master in Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zocht een beroep dat aansloot bij zijn interessewereld; sport. Dat is hem uitstekend gelukt, hij vond een pracht baan als persvoorlichter voor de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond).

Een sportieve carrière Bram Groot Nadat ik mijn propedeuse had gehaald aan de HBO-opleiding Sport, Management en Ondernemen koos ik voor de studie Algemene sociale wetenschappen (ASW) aan de UvA. Deze studie sloot erg goed aan bij de ambitie me breder te ontwikkelen dan alleen op sportgebied. Na de studie kwam ik echter toch weer terecht bij mijn oude liefde: de sport. Je kunt het natuurlijk slechter treffen dan als persvoorlichter bij de KNVB.

-Kijk op UvA jobboard voor startersfunctie Je vindt UvA s en stages. jobboard in de A-Z op je ople onder carrière idingspagina w w w.uva.nl /jo bb oard -Bezoek de U vA carrièreda g. -De UvA heef t een Loopbaan Adviescentrum waar je terech t kunt voor in (LAC) formatie, advi maar ook indi es, workshops viduele begele iding. w w w.uv -Iedere opleid a.nl/carriere ing heeft vakk en in het curric aandacht best ulum die eden aan de ar beidsmarkt. D voordeel mee. oe hier je -Onderzoek de toekomstmog elijkheden van verschillende Masteropleidi ngen op de ar beidsmarkt

Het doel Ik heb altijd één oog op de sport gehouden. Mijn minor en master heb ik bewust in de communicatie gevolgd omdat ik wist dat ik hiermee de meeste kans zou hebben om een beroep te vinden in mijn interessegebied. Ook heb ik geprobeerd al mijn scripties, artikelen en werkstukken altijd zo veel mogelijk over sport te schrijven. Omdat ik dit leuk vond en omdat het geen kwaad kon met betrekking tot de ‘sportieve’ toekomst die ik voor me zag. Ik heb dus altijd een duidelijk doel voor ogen gehad. Na mijn studie heb ik stages gelopen in de sportwereld onder andere bij de sportredactie RTV-NH en persvoorlichting Tour de France Utrecht.

vragen van de Nederlandse- en buitenlandse media over amateur en betaald voetbal. Deze vragen kunnen gaan over een rode kaart van een speler van Ajax tot het aantal kunstgrasvelden bij amateurclubs in Friesland. Hiervoor ben je als persvoorlichter altijd in contact met verschillende delen van de organisatie. Dit maakt het werk boeiend en gevarieerd. Tegenslagen en hoogtepunten Een fout in een persbericht maken en dit moeten rectificeren is nooit leuk. Ook berichten in de media over geweld op het voetbalveld en dat er bijvoorbeeld een scheidsrechter is belaagd zijn vervelend. Helaas heb je hier als persvoorlichter geen invloed op en kan je alleen maar vertellen wat wij als bond doen om dit te zo veel mogelijk te voorkomen. Gelukkig maak ik ook genoeg leuke dingen mee in het voetbal. Maar mijn absolute hoogtepunt is toch wel met een accreditatie om mijn nek naast het startpodium de Tour de France in Utrecht van start zien gaan, dat was fantastisch.

Persvoorlichter Ik werk als persvoorlichter voor de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) en ben mede verantwoordelijk voor de externe communicatie van de KNVB. Samen met drie collega’s beantwoord ik alle

Bron: KNVB.nl

Studiekeuzes Het sprak me aan dat ASW een combinatie vormt van verschillende vakgebieden. Je leert om vanuit meerdere invalshoeken naar sociale vraagstukken te kijken. Voor een brede algemene ontwikkeling heb ik met ASW een erg goede keuze gemaakt. En waar wil je nou liever studeren dan in onze hoofdstad? Zeker als geboren en getogen Noord-Amsterdammer was deze keuze snel gemaakt.

Oriëntatie

Topbaan Zonder universitaire opleiding had ik deze baan zeker niet gehad. De combinatie van de studie met mijn stages heeft denk ik de doorslag gegeven voor de baan die ik nu heb. Daarbij denk ik dat je door een studie als ASW heel goed leert om met een bredere blik naar de samenleving te kijken. Er is niet één waarheid, je bent je ervan bewust dat er altijd meerdere kanten aan een verhaal zitten. Hier kan je in je hele verdere leven profijt van hebben. Mocht je een baan in de sportwereld ambiëren kun je je tijdens je studie oriënteren in die richting maar doe vooral wat je leuk vindt, daar ben je vaak ook het beste in. Gebruik je studie vooral om erachter te komen waar je grootste interesse ligt en neem de tijd om een doel voor jezelf te stellen. Als je eenmaal een doel voor ogen hebt gaat het erom dat je je onderscheidt van anderen. Dit kan door je scriptie over een specifiek onderwerp te schrijven of door stage(s) te lopen. voor stages en startersfuncties bij de KNVB’ <

https://www.knvbtalentteam.nl/

Bram Groot voor het bondsgebouw van de KNVB in Zeist

20


in dat we niet meer enkel kijken naar de mate waarin duinen en dijken hoog en breed genoeg zijn, maar ook naar wat zij beschermen en hoe de situatie is in geval van calamiteiten. Hierin is data en informatie enorm van belang. De hoeveelheid data uit inspectie, toetsing en projecten neemt flink toe en de kwaliteit ervan verschilde in het verleden veel. Door het in kaart brengen van de werkprocessen en vastlegging van zowel kwantitatieve en kwalitatieve opleveringseisen werken we toe naar een situatie waarin wij goed inzicht in de staat van onze waterkeringen hebben.’

Sociale geografie & Planologie

Kimm van Gaalen studeerde Planologie

aan de Universiteit van Amsterdam en kreeg door zelf actief te zoeken op LinkedIn de baan die ze wenste. In een interview met Reyna Veldhuis vertelt Kimm over haar studiekeuze en waarom werken aan water en waterveiligheid fascinerend is. Kimm werkt als projectleider bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Wijs met water Kimm, waarom koos je voor Planologie aan de UvA? ‘Vanwege een zeer enthousiaste docent Aardrijkskunde op de middelbare school viel mijn keuze in eerste instantie op de studie Sociale geografie. Tijdens het eerste trimester, kwam ik er achter dat Planologie beter bij mij past. Ik heb een praktische instelling, kijk het liefst vooruit en houd mij graag bezig met verbeteringen van situaties en processen. Dus koos ik voor Planologie, een studie die zich echt richt op de toekomst.’

Je hebt het naar je zin bij je huidige baan. Maar je blijft in voor nieuwe uitdagingen door je te profileren op LinkedIn? ‘LinkedIn is voor mij ook een middel om op nationaal niveau collega’s te vinden. Discussies voeren en volgen via LinkedIn en informatie uitwisselen met collega’s bij andere waterschappen vind ik enorm interessant en belangrijk. Al ben ik dus niet actief op zoek naar een nieuwe baan, ik blijf betrokken en actief op LinkedIn want ik wil zelf ook goed vindbaar zijn voor collega’s. Voor mij is LinkedIn een meer interactieve en inhoudelijke variant op Google.’

Hoe verliep de studie Planologie? ‘Het aanbod van specialisaties en vakken was groot en ik heb de vrijheid genomen om zo min mogelijk te kiezen, wat resulteerde in een brede oriëntatie. Ik heb mij gespecialiseerd in zowel Economische Geografie & Economische Planologie, Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en volgde alle GIS vakken die aangeboden werden.’ Had je tijdens je studie al een idee voor ogen wat je zou willen worden? ‘Nee, dat niet. Tijdens het afronden van mijn studie kreeg ik een baan bij het Zuidvleugelbureau; zij organiseren de afstemming tussen de grootstedelijke ontwikkelingen in het zuidelijk deel van de Randstad. Ik hield mij daar onder andere bezig met de uitwerking van een visie daarop.’ Na anderhalf jaar kreeg ik de kans een masterklas bij Logica (een dienstverlenend bedrijf in ICT, tegenwoordig CGI) te volgen en vervolgens kreeg ik hier een baan aangeboden als programmeur. Het was interessant, maar na drie jaar was de groei er voor mij uit en kon ik niet doen waar ik goed in ben, namelijk verbinden en coördineren. Ik was toe aan iets anders en ben actief gaan zoeken, onder andere op LinkedIn.’ En op LinkedIn kwam je een interessante functie tegen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier? ‘Niet helemaal, ik kwam een vacature tegen waarin gevraagd werd naar een project assistent. Dat was niet wat ik voor ogen had en bovendien was ik te zwaar opgeleid voor deze functie, maar de organisatie, het waterschap, vond ik wel interessant. Ik heb contact opgenomen met degene die de vacature uit had gezet en tijdens het gesprek bleek dat er elders

21

Kimm presenteert het innovatieplan ‘Aquafarm’ voor verdere verduurzaming van het omgaan met afvalwater

in de organisatie de vraag naar een projectleider was ontstaan. Deze functie bleek een mooie match te hebben met mijn wensen en competenties. Mijn CV werd doorgespeeld en niet veel later kon ik aan de slag als projectleider!’ Vanwaar je belangstelling voor het Waterschap? ‘Ik houd van afwisseling en het waterschap is een organisatie waar qua thematiek en ontwikkelingen ontzettend veel gebeurt. Ik merk vaak dat een waterschap wordt ervaren als een rekening met een logo erop, maar de werkelijkheid is zoveel dynamischer dan dat! Er komt veel kijken bij het beheer van water. Denk bijvoorbeeld aan waterveiligheid, het beheer van dijken en duinen, waterkwaliteit en -kwantiteit, waterzuivering, de invloed van het klimaat en de omgeving, het beheer van wegen en vaarwegen en niet te vergeten het ordenend principe van water bij stedelijke ontwikkelingen. Hiervoor is een goede samenwerking met partners zoals het Rijk, provincies, gemeenten en natuurbeheerders nodig. Alle partijen hebben hun eigen opgaven en belangen en willen aanspraak maken op de in Nederland vaak beperkte, ruimte; management van de rode, groene én blauwe elementen binnen de ruimtelijke ordening is dus enorm van belang!’ Je werkzaamheden stellen niet dus teleur? ‘Zeker niet. Momenteel houden we ons onder andere bezig met de nieuwe normering van de waterkeringen. Dat houdt

Hoe belangrijk is de studie Planologie geweest voor je carrière? ‘Ik denk dat ik intuïtief voor de juiste studie heb gekozen. Wat ik leuk vind is dat de opleiding zowel een theoretische als praktijkgerichte component had. Daardoor ben ik breed opgeleid en kan ik goed meedenken met bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers, adviseurs en bestuurders èn op praktische wijze werk verzetten. Tijdens mijn oriëntatie op de arbeidsmarkt herinnerde ik mij een docent bij Planologie die het belang van waterbeheersing behandelde in haar colleges. Dat komt in mijn huidige baan natuurlijk goed van pas. Werken aan het beheer van water en waterveiligheid is in ons waterrijke land niet alleen boeiend en fascinerend, maar ook van levensbelang.’ Heb je nog tips aan studenten die een LinkedIn profiel willen aanmaken? ‘Zorg dat je profiel op LinkedIn een goed, verzorgd en zakelijk beeld van jouzelf geeft en wees niet te voorzichtig met het toevoegen van zakelijke relaties: je weet maar nooit waar voor jou de kansen ontstaan. LinkedIn kan ook een mooie vraagbaak zijn, maak hier gebruik van, bijvoorbeeld tijdens de zoektocht naar een stage- of scriptieplaats!’ Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn regelmatig mogelijkheden voor stages, kijk hiervoor op de site: https://www.hhnk.nl <

Foto: Ed Lonne

Is dat niet een vreselijk lastige taak? ‘Ik houd van problemen en chaos, in die zin dat het voor mij een uitdaging is daar orde in te scheppen. Dat is wat mij juist in dit project zo aanspreekt. Met de projectgroep zoek ik de oplossing en ontwerp een structuur om het uitvoerbaar te maken. Dat is de kern van het project waar ik mij mee bezig houd.’


Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

De studente antropologie die het schopte tot adjuncthoofdredacteur van de Volkskrant Interview: Mark Middel & Nina Rijnierse

Foto: Io Cooman

Voor de Volkskrant deed Corine de Vries verslag van de Kosovo-oorlog, was ze vier jaar lang correspondent in Rusland en reisde ze van Kirgizië naar Georgië om te berichten over de post-Sovjet revoluties. Inmiddels neemt ze al vijf jaar plaats in de driekoppige hoofdredactie van diezelfde krant. De basis van haar carrière werd gelegd in de schoolbanken van de Universiteit van Amsterdam, tijdens haar studie antropologie. Wie is Corine de Vries? En hoe heeft de studie antropologie haar gevormd?

Corine de Vries

We spreken af op de redactie van de Volkskrant, die gevestigd is in het enorme INIT-gebouw in Amsterdam. Naast de Volkskrant zitten daar ook de redacties van Het Parool en Trouw. Een assistent van de hoofdredactie wacht ons op bij de ingang en vijf trappen later zitten we in het kantoor van Corine de Vries, middenin de redactieruimte. Op de redactie gaat het gesprek van de dag over de vastgelopen lift. Acht mensen zitten al een klein uur in de lift. ‘Wat een drama. Ik hoop niet dat ze van het Parool zijn, want die zitten vlak voor een deadline’, zegt Corine de Vries meelevend en begaan met de concurrent.

Een trotse antropoloog Vanaf haar zestiende wist Corine de Vries dat ze antropologie wilde studeren. Ze las de studiekeuzegids en was meteen verkocht. Naast antropologie studeerde ze ook af in de communicatiewetenschappen. Maar als er naar haar studie gevraagd wordt, noemt ze antropologie altijd als eerste: ‘Ik ben trotser op het feit dat ik antropoloog ben, dan communicatiewetenschapper’. Alex Strating, de huidige opleidingsdirecteur antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, inspireerde haar in het eerste jaar door aan te geven dat je als antropoloog ook onderzoek kan doen op de beurs in Amsterdam, want ook daar heb je verschillende culturen. ‘Daarnaast had ik achterhaald dat bijna elk dorp in Zuid-Amerika bevolkt werd door drie antropologen.’ Niemand deed nog iets met Rusland, dus vertrok ze in 1993 voor haar doctoraalscriptie naar Moskou en liep ze rond bij drie krantenredacties. Ze deed onderzoek naar de omslag die de geknevelde Russische journalisten hadden meegemaakt toen ze na de val van de Sovjet-Unie opeens in alle vrijheid konden schrijven. Zowel de scriptiebegeleiders van antropologie als van communicatiewetenschappen vonden het onderzoek journalistiek heel interessant, maar volgens haarzelf had ze het er wetenschappelijk gezien bij de haren bijgesleept. Het was het beginpunt van een carrière in de journalistiek. Onze vrouw in Moskou Na de afronding van haar dubbele studie, begon Corine de Vries aan de postdoctorale studie journalistiek. Ze rondde de opleiding tot journalist cum laude af en solliciteerde bij verschillende kranten. De Volkskrant bood haar een baan aan op de binnenlandredactie.

22


Sociale wetenschap

pen studeren?

Bezoek de bach

Bron: ticketspy.nl

w w w.uva.nl

Terwijl ze nooit had gedacht journalist te worden: ‘Ik had altijd het idee dat een journalist iemand is die al vanaf zijn jeugd dagboeken bijhoudt en romanschrijver wil worden’. Op 27-jarige leeftijd ging ze ‘de Balkan doen’, waar even later de Kosovooorlog uitbrak. Vanuit Nederland bezocht ze vluchtelingenkampen, schreef ze reportages over de oorlog en deed ze ervaring op voor haar droombaan: het correspondentschap in Moskou. In een tijd dat vrouwelijke correspondenten in vaste dienst een uitzondering waren in de Nederlandse media, solliciteerde de zwangere Corine de Vries voor het correspondentschap in Moskou: ‘Ik zei tegen de hoofdredacteur dat ik dan wel zwanger ben, maar nog steeds naar Moskou wilde. Je moet altijd heel duidelijk laten weten wat je wilt’. Ze solliciteerde en vier jaar nadat ze met de Balkan begonnen was, vertrok ze met haar man en vijftien maanden oude kind naar Rusland. ‘Toen ik daar net een maand zat, vond de gijzeling plaats in het Doebrovkatheater in Moskou.’ De gijzeling mondde uit in een drama door fouten van de autoriteiten. Veertig bewapende Tsjetsjenen gijzelden 850 mensen. Na tweeënhalve dag bestormde de Russische speciale dienst het theater en spoot te veel verdovingsgas naar binnen, waardoor 39 terroristen en 129 gegijzelden de dood vonden. ‘Ik werd gelijk in het diepe gegooid’, aldus Corine de Vries. Door haar geringe ervaring was ze bang om door de mand te vallen bij de Nederlandse Ruslandkenners, maar ze profiteerde van haar antropologische basis: ‘Als je, net als een antropoloog op veldwerk, je helemaal onderdompelt in een situatie, kom je heel snel tot de kern’. Uiteindelijk maakte ze in vier jaar tijd vierenveertig reizen door Rusland en de voormalige Sovjet-Unie. ‘Psychologie van het volk’ Na vier jaar correspondentschap in Rusland keerde ze terug naar Nederland. Ze werd eerst chef buitenland en zit nu al vijf jaar

23

elor voorlicht

Loop een dagj

w w w.uva.nl

ingsdagen

/bachelordag

e mee met zitte

nde studenten

/meelopen

Hulp bij studie

in de driekoppige hoofdredactie met de titel managing editor: ‘Ik ben bezig met het personeel, financiën, juridische kwesties, commercie, begeleiding van projecten op afstand, talentscouting. Al met al is het is heel erg een regel-baan’. Daarnaast is ze ook medeoprichter van Publeaks, een platform voor klokkenluiders om informatie veilig te kunnen doorspelen aan de pers. De kracht van antropologie ligt volgens Corine de Vries in het opleiden van kritische en analytisch sterke individuen. ‘In mijn vak merk ik heel erg dat je goed met mensen moet praten, snel tot de kern moet komen en dat kritisch nadenken vereist is.’ Ook al behoren deze eigenschappen bij elke universitaire studie, leer je het volgens haar sneller bij antropologie. Als talentenscout en ervaringsdeskundige gaat Corine de Vries nog een stapje verder in haar enthousiasme over antropologie: ‘Volgens mij is antropologie een betere vooropleiding om journalist te worden dan de School voor Journalistiek’. Je leert volgens de adjuncthoofdredactrice namelijk goede vragen te stellen, gestructureerd te schrijven, zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken en niet alleen te luisteren naar de machthebbers, maar ook naar ‘de straat’. Communiceren is het devies van een antropoloog. ‘Ik noem antropologie altijd de psychologie van het volk.’ Dat antropologie geen grote bekendheid heeft binnen de media en de buitenwereld vindt ze niet zo kwalijk: ‘Je moet gewoon zorgen dat je goed wordt in wat je doet. Als je sociaal-geograaf bent, weten mensen ook niet echt wat je doet’. Wel heeft ze altijd het idee bestreden dat antropologie een ‘softe studie’ is: ‘Als je jezelf wilt ontwikkelen met een academische graad, dan is antropologie denk ik soms wel beter dan heel veel van die samenraapselstudies. Antropologie is echt een

w w w.uva.nl/o

keuze nodig?

nder wijs/bac

helor/hoe-kie

s-je- een-studi

Doe mee aan UvA Matchin g en kijk of de bij je past studie

w w w.uva.nl

/matching

stevige wetenschappelijke opleiding’. De wetenschap heeft Corine de Vries achter zich gelaten voor een carrière in de journalistiek. De toekomst laat ze op zich afkomen. ‘Ik heb een soort luxepositie, omdat ik mijn droombaan al heb gehad: correspondent in Rusland.’ Mark Middel en Nina Rijnierse zijn bachelor studenten Culturele antropologie en zijn respectievelijk adjunct-hoofdredacteur en hoofdredacteur van Tijdschrift Cul: het antropologisch tijdschrift voor en door studenten antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Beiden ambiëren een toekomst in de journalistiek. www.tijdschriftcul.nl <

e


Marlouke van Houten volgde de

Foto: Nadia Fonteijne

bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) aan de Universiteit van Amsterdam. Een master in Beleid, Communicatie en Organisatie behaalde ze aan de VU. Momenteel werkt ze als Organisational Development & Change Consultant bij de Shell.In een interview met ASW student Roos van Dalen vertelt ze over haar studiekeuzes en haar carrière.

Marlouke van Houten

Goed geland! Interview: Roos van Dalen Waarom koos je voor ASW aan de UvA? ‘Ik weet nog goed dat ik bijna elk weekend een andere universiteit bezocht en de bijbehorende opleidingen. Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, ik ben overal geweest. Ik twijfelde ontzettend tussen Bedrijfskunde en Sociale Wetenschappen. Het liefst wilde ik die twee combineren. Toen ik begreep dat je bij ASW over alle sociale wetenschappen iets leerde en kon kiezen voor de richting Arbeid & Organisatie was ik verkocht. Daarnaast waren de locatie van ASW en de kleinschaligheid en laagdrempeligheid ook doorslaggevende factoren om voor Amsterdam te kiezen.’ Had de keuze voor deze studie iets te maken met je toekomstplannen? ‘Ik denk dat ik toen ik eenmaal moest kiezen voor een studie wel wist dat ik iets met de combinatie mensen en organisaties wilde doen, maar wat ik daar precies mee wilde wist ik nog niet.’ Kun je iets vertellen over je ‘specialisatie’ tijdens de studie? ‘Ik heb gekozen voor de specialisatie ‘Arbeid en Organisatie’, met Sociologie en Communicatie als minors. Voor mij was dit de juiste combinatie van de focus op mensen (zowel individueel als in groepen) en ook een meer bedrijfskundige benadering.’ Heb je tijdens je studie nog relevante extracurriculaire activiteiten gedaan ‘Ik heb gedurende ASW geen extracurriculaire activiteiten gedaan, omdat ik altijd veel werkte naast mijn studie. Pas tijdens mijn master ben ik lid geweest van de opleidingscommissie en zit ik momenteel

Komt wat je nu doet overeen met wat je van plan was? ‘Wat ik nu doe komt wel overeen met wat ik gestudeerd heb, het was echter niet per se wat ik van plan was. Nadat ik ook mijn master had afgerond wist ik zeker dat ik binnen de Human Resources (HR) werkzaam wilde zijn. Dat vakgebied is echter ontzettend breed en je kunt nog veel kanten op. Tijdens mijn studie had ik nooit stage gelopen en dus leek het mij het ultieme moment om dat na mijn afstuderen te doen en te ontdekken wat ik leuk zou vinden en wat mij goed zou liggen. Ik heb stage gelopen op de afdeling Recruitment bij Heineken, omdat dat in feite het begin is van de HR. In een paar maanden tijd heb ik hier zo ontzettend veel geleerd en wist ik zeker dat ik verder wilde in de HR. Na mijn stage mocht ik nog een paar maanden langer blijven op een groot project. Gedurende die periode ben ik ook gaan solliciteren. Via het netwerk van recruiters, dat ik binnen Heineken had opgebouwd, hoorde ik dat Shell een HR Graduate Program (traineeship) heeft en heb ik direct gesolliciteerd. Na een lange procedure kreeg ik een aanbod en dat zou mijn eerste baan op de afdeling Recruitment zijn. Nadat bleek dat ik niet op tijd kon beginnen, heeft de recruiter een andere rol gevonden en kwam ik op de huidige afdeling terecht. Een gekke samenloop van omstandigheden, maar ik ben tot op de dag van vandaag ontzettend blij dat ik hier ben beland!’ Kun je wat vertellen over je werkzaamheden? ‘Ik ben werkzaam op de afdeling Organisational Effectiveness als Organisational Development & Change Consultant. Dit is in feite de interne consultancy afdeling van Shell en we houden ons bezig met allerlei projecten op het gebied van Change Management, Team Effectiveness, Leadership Development etc. Als Graduate draai ik volledig mee op de afdeling en vervul ik verschillende rollen. Ik faciliteer de teamvergaderingen, ben verantwoordelijk voor het onderhoud en up-to-date houden van onze Knowledge Base (een site waarop we best practices, templates en uitleg geven over ons vakgebied) en support daarnaast mijn collega’s op de grote projecten, zoals een reorganisatie. Vanuit het Graduate Program wordt daarnaast verwacht dat ik trainingen volg over allerlei HR onderwerpen.’ Hoe is het om te werken binnen een grote organisatie? ‘Ik vind het heel gaaf om binnen zo’n grote organisatie te werken. Het is internationaal, je leert ontzettend veel mensen kennen en de mogelijkheden om je te ontwikkelen zijn eindeloos. Voor mij was het echt een kwestie van ‘the magic happens outside your comfort zone’.’ Kun je iets vertellen over een project waarin je succesvol bent geweest? ‘Na drie weken werd ik op een groot project geplaatst waarin we, met het oog op de huidige

ontwikkelingen in de industrie en de toekomst, een nieuwe indeling van de organisatie zouden realiseren. Voor mij de ultieme kans om de gehele organisatie in een sneltreinvaart te leren kennen, m’n netwerk snel te vergroten en een bijdrage te leveren aan een project waar veel mee gemoeid is. Het feit dat we op 1 januari live zijn gegaan en er tot op heden geen grote problemen zijn ontstaan is wel een teken dat we het onder andere als projectteam goed gedaan hebben. Het voelt goed om daar een concreet aandeel in te hebben, ondanks dat ik pas net begonnen ben.’ Kreeg je ook met tegenslagen te maken? ‘Er wordt binnen het Graduate Program en ook binnen een bedrijf als Shell al direct vanaf het begin veel van je verwacht. Alles gaat in het Engels en het niveau is erg hoog. Als ambitieuze starter probeer je dat natuurlijk vanaf dag 1 bij te benen. Na een paar maanden hield ik dat niet meer vol en heb ik met behulp van een aantal collega’s opnieuw prioriteiten moeten stellen, nee moeten zeggen en alle voordelen van een opgeruimde inbox leren kennen.’ Kun je iets vertellen over onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de studie ASW waar je in je huidige werk nog veel aan hebt? ‘ASW is ontzettend belangrijk geweest voor mijn carrière! Het huidige project richt zich onder andere op Cultuur. Theorieën die we tijdens de studie hebben geleerd, kan ik nu toepassen en gebruiken om andere mensen bijvoorbeeld bewust te maken van hun gedragspatronen. Ondanks het feit dat ik niet dezelfde hoeveelheid kennis en ervaring heb als mijn collega’s heb ik hierdoor wel het gevoel dat ik waarde kan toevoegen aan het team.’ Wat zou je nog graag bereiken in je carrière? Heb je droomfunctie die je graag zou vervullen? ‘Uiteindelijk zou ik graag een HR professional worden, met zowel ervaring als specialist en als generalist. Over een jaar ga ik door naar mijn tweede en laatste baan binnen het Graduate Program. Dit wordt een HR generalisten baan, meer in de richting van HR advies. Hier kijk ik erg naar uit, omdat ik benieuwd ben of ik dat net zo leuk vind als m’n huidige specialistenrol. Ik heb geen droomfunctie in mijn hoofd, maar ik zou heel graag een baan in het buitenland doen. Gelukkig zit ik daarvoor wel goed bij dit bedrijf.’ Heb je tips aan (toekomstige) studenten? ‘Stage lopen tijdens of na je studie zou ik echt aanraden. Het is een fantastische manier om te ontdekken of je iets leuk vindt of niet en om je netwerk te vergroten. Het moet natuurlijk financieel wel haalbaar zijn. Daarnaast zou ik zeggen, hoe cliché ook, doe iets wat je leuk vindt. Dat hou je nu eenmaal het langste vol. En ‘step outside your comfort zone!’ www.shell.com/careers.html

Roos van Dalen is bachelor student Algemene sociale wetenschappen. Voor haar specialisatie koos zij het domein Conflictstudies en internationale betrekkingen. Marlouke en Roos kennen elkaar door hun bestuurlijke relaties tussen studievereniging Pegasus en alumnivereniging Immensa; beide gelieerd aan de studie Algemene sociale wetenschappen. <

24

Shellgebouw Den Haag

in het bestuur van de Alumnivereniging van ASW: Immensa. Deze extra-curriculaire activiteiten zijn zeker een toevoeging geweest. Je leert vaardigheden die geen onderdeel zijn van een studie. Daarnaast is het heel goed om een netwerk op te bouwen.’

Algemene sociale wetenschappen


en polarisatie alleen vanuit de kern kunt aanpakken met behulp van politiek beleid. Ik koos na de middelbare school eerst voor de studie Geschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam, in het bijzonder omdat ik geïnteresseerd was in de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk en het Midden-Oosten. Mijn maatschappelijke betrokkenheid heeft ertoe geleid dat ik na een jaar Geschiedenis de switch heb gemaakt naar de studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Ayberk Köprülü

Politicologie

Ayberk Köprülü was altijd al

maatschappelijk betrokken en dat heeft hem er toe gebracht Politicologie te gaan studeren. Hij is adviseur Expertise-unit Sociale Stabiliteit op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om naast zijn werk zijn kennis te blijven aanvullen, volgt hij momenteel de master Theologie en religiewetenschappen: Islam in de moderne wereld aan de Universiteit van Amsterdam.

Maatschappelijke betrokkenheid

netwerken van gemeenten, professionals en gebedshuizen die zijn opgezet en met elkaar zijn verbonden. Momenteel werk ik als adviseur bij de expertise-unit Sociale Stabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik ben verantwoordelijk voor de juiste coördinatie van casussen waarmee we ervoor kunnen zorgen dat we geradicaliseerde jongens en meisjes kunnen helpen. Dit houdt in dat ik een plan van aanpak opstel, contacten onderhoud met de Gemeente en de Rijksoverheid en ervoor zorg dat er personen beschikbaar zijn met wie de jongeren in gesprek kunnen. Daarnaast ben ik sinds kort begonnen met het geven van trainingen en workshops. Dit is een nieuwe competentie waarin ik mij graag wil ontwikkelen. Zo mag ik binnenkort training geven aan het netwerk dat ik bij de Gemeente heb opgezet. De theoretische kennis die ik gedurende de studie Politicologie heb opgedaan kan ik op deze manier mooi combineren met praktijkervaring.

Specialiseren In mijn tweede jaar koos ik voor de specialisatie Internationale betrekkingen omdat dit toegang gaf tot derdejaars vakken die ik graag wilde volgen: vakken over het MiddenOosten en terrorisme. Over deze specialisatie wordt soms gezegd dat het te theoretisch is en maar weinig gaat over de actualiteit. Ik merk juist dat de theorieën die ik heb geleerd tijdens mijn studie goed toepasbaar zijn in mijn dagelijkse werkzaamheden als ambtenaar. Omdat ik bekend ben met theorieën waarbij de werkelijkheid op verschillende manieren wordt geconstrueerd, kan ik de actualiteit vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Daarnaast beschik ik door een theoretische studie over veel achtergrondkennis die ik goed kan inzetten om dieper in te gaan op de casussen waarmee ik mij bezighoud. Een voorbeeld van een kwestie waarbij ik vanwege mijn kennis ben betrokken is de spanning tussen Turken en Koerden in Turkije. Ik merk dat men het op prijs stelt dat ik de Koerdische kwestie op meerdere niveaus kan analyseren.

Leven tussen twee werelden Als student was ik zeer serieus. Ik heb nooit stilgezeten en deed van alles naast mijn studie. Ik ben van mening dat je daar ontzettend veel van leert. Ik heb studentenverenigingen opgericht, ik heb deelgenomen aan een uitwisselingsproject met Marokko, ik ben politiek analist bij een studievereniging geweest, ik heb bij een raad van toezicht gezeten. Ook ben ik in die tijd zelfs nog even hotelmanager geweest. Door het opdoen van bestuurlijke ervaring ontwikkel je leiderschapscompetenties die je op meerdere terreinen kunt inzetten. Aan de overwegend ‘witte’ Universiteit van Amsterdam voelde ik mij aanvankelijk totaal niet thuis. Ik leefde als jongen van Turkse komaf tussen twee werelden. Enerzijds leefde ik in een cultuur die ik van huis uit heb meegekregen. Anderzijds, wanneer ik in Turkije verbleef, begreep ik de mensen daar toch ook niet helemaal. Anderzijds voelde ik mij op de UvA in de minderheid en niet zo lekker in mijn vel. Ik was constant aan het schakelen tussen verschillende identiteiten en had de drang om mijzelf te bewijzen. Buiten mijn studie was ik een duizendpoot, met tal van andere dingen bezig. Ik wilde die discrepantie overwinnen en mij meer op mijn gemak voelen. Op een gegeven moment lukte dit wel doordat ik bevriend raakte met studenten die dezelfde ervaringen hadden.

Aan de slag bij de overheid Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan als projectleider Radicalisering en Polarisatie bij de Gemeente Amsterdam. Ik heb bij de Gemeente een geweldige en leerzame tijd achter de rug. Mijn werkzaamheden bestonden uit het een-op-een begeleiden van jongeren met radicale ideeën en het opzetten van verschillende netwerken om radicalisering bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Ik kan met een goed gevoel terugkijken op de

is de basis De werkzaamheden die ik in mijn huidige baan verricht, zijn verbonden met het thema waar ik mij al sinds 2004 mee bezighoud. In dat jaar werd Theo van Gogh nabij mijn middelbare school vermoord. Ik ondervond diezelfde dag hoe het voelt om als moslim met wantrouwen te worden bekeken. Sindsdien ben ik mij gaan verdiepen in het thema radicalisering en polarisatie. Samen met programmamaker Jakob Milikovski maakte ik een documentaire over de gevolgen van de moord en interviewde ik jongeren met radicale ideeën. Als presentator van een jongerenprogramma probeerde ik integratievraagstukken op de televisie aan te kaarten. Ik had destijds geen hoge pet op van het integratiebeleid van de Nederlandse overheid. Na mijn ‘activistische periode’ tegen het politieke systeem kwam ik er echter achter dat je radicalisering

25

Bron: www.heijmans.nl

Ayberk Köprülü

De Resident, in het hart van Den Haag, waarin de ministeries van VWS en SZW zijn gevestigd

Tips aan (toekomstige) studenten? Mijn tip aan toekomstige studenten: baseer je studiekeuze op datgene waar je plezier uit haalt. Kies niet voor wat je er later mee kunt worden, dit weet je in de meeste gevallen toch nog niet. Daarnaast zijn de juiste netwerken cruciaal voor een succesvolle carrière. Breid je netwerk uit en val daar op terug wanneer dit nodig is. Wees maatschappelijk betrokken, probeer te leren van activiteiten naast je studie. Houd er in de keuze voor je specialisatie ook rekening mee welke vakken je in je derde jaar graag zou willen volgen. Probeer nooit stil te zitten, maar altijd om nieuwe uitdagingen te zoeken! <


Sociologie

Algemene sociale wetenschappen

Rosalie Joosten volgde de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) en de Research Master Social Sciences. Tijdens haar studietijd werkte ze als student assistent en eenmaal afgestudeerd promoveerde ze tot junior docent voor de opleiding ASW.

Slavisa Blazevic studeerde Sociologie aan

de Universiteit van Amsterdam. Al tijdens de studie speelde hij met de gedachte om docent te worden maar concreet werd dit pas nadat hij zes jaar bij een gemeentelijke dienst had gewerkt. Hij haalde de eerste graads lesbevoegdheid aan de Interfacultaire lerarenopleiding (ILO) aan de Universiteit van Amsterdam. Als docent maatschappijleer/ maatschappijwetenschappen geeft hij les aan scholieren in de bovenbouw van havo en vwo.

Het grote onderscheid

Stappen maken

Rosalie Joosten Toen ik ging studeren heb ik naar een aantal sociale studies, waaronder Politicologie, gekeken. De introductie in meerdere sociale wetenschappen, waar ASW mee begint, sprak mij aan. Toen ik eenmaal begonnen was vond ik het inderdaad superleuk, zowel inhoudelijk als qua sfeer. Qua domein heb ik Global Health gekozen. Dat voelde toen een beetje willekeurig, zeker in combinatie met de minor Internationale betrekkingen (IB) die ik heb gedaan. Maar als ik het nu in mijn CV zie staan geeft het juist goed mijn brede interesse weer. Betrokkenheid Ik had nog niet een uitgestippeld plan voor na mijn studie, behalve dat ik er gaandeweg achter kwam dat ASW goed bij mij paste. Het leek me heel leuk betrokken te blijven bij de opleiding ook nadat ik aan mijn master begonnen was. Toen de vacature voor student-assistent voorbij kwam heb ik meteen gesolliciteerd. Met veel plezier heb ik anderhalf jaar als student-assistent het docententeam ondersteund. Als student-assistent heb je een aantal vaste taken. Bijvoorbeeld het organiseren van de studiereis in het tweede jaar. Daarnaast help je de docenten waar nodig met losse klusjes, soms door literatuur te zoeken, samenvattingen te maken of Blackboard in te richten. Het is dus best veelzijdig en leuk om zo delen van de stof weer voorbij te zien komen. Tegen het einde van mijn masterstudie werd er een docent voor ASW gezocht, ik had geluk en kreeg de baan. Waardevolle vaardigheden Als ik een hoogtepunt zou moeten noemen in mijn nog prille carrière is het mijn kennismaking met het docentschap. Het is heel leerzaam, en leuk, en het geeft veel voldoening. Zonder deze studie had ik mijn huidige baan niet gekregen Maar los daarvan denk ik dat je bij ASW een hele belangrijke vaardigheid leert, namelijk analytisch denken. Aan interdisciplinair werken gaat vooraf dat je perspectieven herkent, en snapt hoe die de oordeelsvorming beïnvloeden. Deze blik

Slavisa Blazevic

ontwikkel je tijdens de bachelor, en kun je vervolgens overal voor inzetten. Het zorgt ervoor dat je je nieuwe dingen snel eigen maakt, en je disciplines of wetenschappelijke benaderingen, maar ook thema’s en mensen bij elkaar kunt brengen. Huidige studenten zou ik aanraden om even over dit laatste na te denken. Bij mij was het pas in mijn master dat ik erachter kwam dat ik juist dat analytisch denken geleerd heb bij ASW, en dat is ook wat ASW’ers onderscheidt van andere sociaalwetenschappers. Bovendien denk ik dat het een super waardevolle vaardigheid is ook buiten de universiteit, dus hoe eerder je daar je voordeel mee weet te doen hoe beter! <

Voordat er in mijn geboorteland oorlog uitbrak en wij naar Nederland zijn gevlucht, herinner ik me dat ik graag dokter of tandarts wilde worden. Maar van een echte carrièreplanning was geen sprake. Met een breed vakkenpakket op de middelbare school kon ik echter nog alle kanten op. Nadat ik mijn havodiploma had behaald besloot ik de bachelor Accountancy te gaan doen. Binnen drie weken kwam ik erachter dat dit een totaal verkeerde keuze was. Vervolgens heb ik een jaar lang productiewerk gedaan in een staalfabriek. Om opnieuw een studie te kiezen bezocht ik in dat jaar meerdere open dagen en mijn keuze viel op de bachelor Maatschappelijk werk en dienstverlening aan de HvA. Tijdens die studie kwam ik erachter dat het mogelijk was met een propedeuse een overstap te maken naar een universitaire studie. Met de afgebroken studie Accountancy nog vers in mijn achterhoofd besloot ik dit niet te doen. Gaandeweg kreeg ik toch meer en meer het gevoel dat ik niet uitgeleerd was en ging ik

Slavisa Blazevic voor klas 4 VWO van het Breukelse RSG Broklede

26


Een nieuwe keuze Als specialisatie koos ik de richting Stadsociologie en al tijdens de studie speelde ik met de gedachte om docent te worden. Concreet werd dit echter niet. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij een gemeentelijke dienst waar ik zes jaar heb gewerkt. Ik was redelijk tevreden maar als gevolg van de economische crisis werd steeds duidelijker dat er binnen deze organisatie geen kans was om verderop te komen. Ondanks de niet al te beste vooruitzichten voor een baan als docent maatschappijleer/maatschappijwetenschappen, heb ik op een gegeven moment de knoop doorgehakt en besloot om de eerstegraads lesbevoegdheid te halen (ook op UvA).

Politicologie

Sam van Noort volgde de bachelor Politicologie en de Research Master Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Al tijdens zijn eerste bachelor jaar werkte hij als student assistent op de afdeling Politicologie. Naast onderzoeksassistent was hij ook lange tijd onderwijsassistent waardoor hij op alle fronten ervaring opdeed . Momenteel werkt hij als werkgroep docent aan de Universiteit van Amsterdam.

In the picture Sam van Noort

Een maand nadat ik de lesbevoegdheid behaalde, ben ik aan de slag gegaan als docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen op RSG Broklede in Breukelen. Mijn vakdidacticus van de UvA is zelf op deze school werkzaam en aan hem heb ik te danken dat ik in ieder geval werd uitgenodigd voor de sollicitatie en vervolgens werd aangenomen. De juiste raakvlakken De vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen hebben raakvlakken met verschillende sociale wetenschappen maar toch vooral met sociologie. Denk aan verklaringen voor sociale ongelijkheid, cultureel kapitaal, (klassieke) sociologische theorieën etc.

Bron: http://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/article/7334578/

Vanaf 2017 start een nieuw programma binnen maatschappijwetenschappen gebaseerd op sociologie (en deels politicologie) voor middelbare scholieren in bovenbouw van havo en vwo. UvA Prof. dr. Nico N. Wilterdink, van wie ik zelf colleges heb gevolgd, heeft meegewerkt aan het opzetten van dit nieuw programma. Het feit dat ik sociologie aan UvA heb gevolgd maakt mijn werk straks niet alleen leuker maar ook eenvoudiger. <

Slavisa’s leerlingen van 4 VWO van het Breukelse RSG Broklede kregen tijdens de les maatschappijleer hoog bezoek. Burgemeester Marc Witteman woonde de les bij

27

Sinds mijn eerste jaar in de bachelor Politicologie heb ik – met uitzondering van één kleine pauze – als student-assistent mogen werken op de afdeling Politicologie. Dat is mij altijd enorm goed bevallen, ik heb er veel geleerd en het heeft sterk bijgedragen aan mijn keuze om een academische carrière na te streven. Hoe het begon Het begon allemaal in de propedeuse bij een vak waarbij studenten een maandlang onderzoek doen samen met alle andere studenten uit hun werkgroep. Een medewerker van de afdeling Politicologie, Anne Loeber, kwam een gastcollege geven over haar onderzoeksveld, en ik raakte na afloop met haar en mijn werkgroepdocent aan de praat. Ik gaf aan dat ik erg geïnteresseerd was geraakt in onderzoek doen en vroeg of zij mij advies kon geven om hier iets meer mee te doen naast mijn studie. In eerste instantie dacht ik daarbij vooral aan een onderzoeksbureautje buiten de universiteit. Er kwam op dat moment niet direct veel concreets uit dit gesprek maar enkele weken later mailde Anne mij dat ze op zoek was naar een onderzoeksassistent en dat hoewel deze functie normaal gesproken door masterstudenten wordt bekleed, zij het wel aandurfde met een eerstejaars student wanneer ik bereid zou zijn om hard en zelfstandig te werken. Duik in het diepe De zes maanden die volgden waren twee dagen per week drie keer zo hard werken als voor de studie zelf. Zonder enige serieuze voorbereiding werd ik in het diepe gegooid met teksten van Pierre Bourdieu, Anthony Giddens en andere zwaargewichten. Ook mocht ik mee naar de afsluitende conferentie in Brussel van het Europese project waarvoor ik werk verrichtte. Al heb ik niet het idee dat ik toen echt iets heb kunnen bijdragen aan het wetenschappelijke debat of het werk van mijn begeleider, achteraf zijn de ervaringen die ik daar heb opgedaan van enorme waarde gebleken. Junior docent Sindsdien ben ik er van overtuigd geraakt dat ik in de academische wereld verder wil. Daar heb ik nooit meer aan getwijfeld, en aangezien veel studenten hier pas veel later achter komen heeft mij dit veel voordelen geboden in termen van CV opbouw. Ook ben ik via dit baantje “in the picture” gekomen voor andere medewerkers van de afdeling Politicologie, waardoor ik vervolgens kon doorschuiven naar drie andere studentassistentschappen. Naast onderzoeksassistent ben ik lang onderwijsassistent geweest, waarbij ik ook de praktische kant van het onderwijs op de afdeling van dichtbij heb meegemaakt. In mijn huidige functie als junior docent komt het zeker van pas dat ik als onderwijsassistent bij de organisatie van veel vakken betrokken ben geweest en daarom een beeld heb gekregen hoe je als docent een vak systematisch op kunt bouwen en hoe je als politicoloog je onderzoek in je onderwijs kunt laten terugkomen en in beeld kunt brengen. <

foto achtergrond: Simone Hendriks

uitzoeken wat de mogelijkheden waren voor een vervolg studie. Mijn keuze viel op de pre-master Sociologie die door UvA werd aangeboden en goed aansloot op mijn bachelor studie. Mijn doel was om eerst deze master te behalen en dan verder te kijken.


Politicologie

Jelle van Liempt studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij wil zich blijven ontwikkelen als politicoloog, met mensen werken en een verschil kunnen maken. Daarom heeft hij er voor gekozen docent te worden en volgt hij een master docent Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen. Hij geeft les op het Vechtstede College in Weesp.

Een leven lang leren Jelle van Liempt Jelle geeft een leerling uitleg over het asielzoekersbeleid van het kabinet

Dat maakt het verschil Zelf wil ik me graag blijven ontwikkelen als politicoloog. Ik wil met mensen werken en een verschil kunnen maken. Ik heb daarom gekozen voor het onderwijs, via een master docent Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen. Het mooie aan dit beroep is de combinatie van theorie en praktijk. De eerste stap die je als docent maakt is de theorie. Je grijpt terug op de kennis die je hebt opgedaan in je opleiding. Welke wetenschappelijke basis is er over dit onderwerp? Je maakt vervolgens een selectie, een afweging, over wat jij belangrijk vindt voor leerlingen om te weten over het onderwerp.

Tot slot moet je de stof in een leuke lesvorm gieten, die begrijpelijk is voor de leerlingen en die aansluit bij hun belevingswereld. Dan heb je eindelijk je les. Een vak in ontwikkeling Het interessante is dat je constant bezig bent met ontwikkeling. Maatschappijleer is een vak in ontwikkeling en krijgt steeds meer een politicologische en sociologische basis. Je leert leerlingen niet meer hoeveel Kamerleden er in de Tweede Kamer zitten, maar je leidt ze op tot kritische en zelfstandige wereldburgers. Als docent draag je bij aan deze ontwikkeling, zowel die van de leerling als van het vakgebied. Je bent in de klas bezig met maatschappelijke vraagstukken en de actualiteit. Hoe behandel je het concept macht? Wat is sociale ongelijkheid? Hoe ga je om met de aanslagen in Parijs en in welke context plaats je de vluchtelingenproblematiek? Hoe presenteer je het vervolgens in de klas? Wat vind je belangrijk om de leerlingen mee te geven? Het derde is de doelgroep. Je staat voor een klas jongeren, elk met verschillende interesses en een andere achtergrond. Als docent ben je niet alleen bezig met kennisoverdracht, je bent tegelijkertijd een opvoeder, een voorbeeld, maar ook een vriend. Lesgeven is geen hoorcollege geven, je hebt constant interactie met je leerlingen en dat maakt het erg leuk. Al helemaal als je ze weet te bereiken tijdens de les en je merkt dat jij ze iets geleerd hebt. Dat zijn de uitdagingen van het vakgebied en dat maakt het docentschap het mooiste beroep dat er is. <

Jelle geeft aan de hand van een tekening uitleg over het gevangenisleven

28

foto achtergrond: Simone Hendriks

De grootste dooddoener voor een student politicologie blijft altijd de vraag wat je nou eigenlijk wil met je studie. Je ouders denken te investeren in een toekomstig ministerpost of ambassadeplek, je vrienden stellen je vragen alsof je Frits Wester bent, maar dan met hoofdhaar, en je moet je oma bij elk bezoek opnieuw uitleggen wat je nou precies op â&#x20AC;&#x2DC;schoolâ&#x20AC;&#x2122; doet. Maar dat is niet de reden waarom je gekozen hebt voor een bachelor of master Politicologie. Je bent nieuwsgierig naar alles wat met politiek te maken heeft, hebt een grenzeloze interesse in alle nationale en mondiale vraagstukken en een enorme drive om de problemen van vandaag en morgen op te lossen. Dat is waarom je hebt gekozen voor Politicologie. Je wilt maatschappelijk betrokken zijn en bijdragen aan een betere toekomst. De vraag is alleen hoe? Wat wil ik doen na mijn studie?


Sociologie

Hester ten Dolle behaalde, na een lang voortraject, de master Sociologie (Comparative Study of Labour and Organisation) aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt als projectcoördinator bij De Normaalste Zaak, een netwerk van meer dan 400 werkgevers die zich hard maken voor een inclusieve arbeidsmarkt en kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast begeleidt zij, als carrièrecoach, laatstejaars scholieren van een VMBO school in Amsterdam, die een vervolgkeuze moeten maken.

Alles is mogelijk Hester ten Dolle

Na het VMBO TL heb ik de opleidingen MBO Directiesecretaresse en HBO Human Resources Management (HRM) gevolgd. Tegelijkertijd was ik werkzaam in het HRM bij verschillende organisaties. Leuk werk, maar toch ontstond het verlangen naar een andere omgeving met meer uitdaging. Toen ik vanuit mijn woonplaats in de Achterhoek naar Amsterdam verhuisde ontstond het idee weer een studie op te pakken. De keuze voor sociologie had te maken met mijn interesse in mensen; mensen in organisaties en culturen. Meer met masters Nadat het afronden van de pre-master Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, besloot ik me aan te melden voor de master Comparative Study of Labour and Organisation aan de UvA. De master was volledig in het Engels. Spannend omdat ik nauwelijks met de Engelse taal in aanmerking was gekomen. Zeker niet op universitair niveau. De keuze voor een specialisatie was ook moeilijk omdat sociologie zoveel meer interessante invalshoeken heeft. Daarom heb ik ernaast iets totaal anders gekozen: Body, Emotions and Culture. Erg interessant en daarbij liet ik mijn volledige focus op HRM een beetje los. Ook de stage bij DSP-groep, een onderzoeksbureau, en het verrichten van kwalitatief onderzoek vond ik boeiend. Daarnaast heeft het me inzichten gegeven in de legio aan mogelijkheden voor een carrière na de studie. De Normaalste Zaak Ik werk nu als projectcoördinator bij De Normaalste Zaak. Dit is een netwerk van bijna 400 werkgevers die zich hard maken voor een inclusieve arbeidsmarkt en kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen zou de kans moeten krijgen om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Bedrijven die dit de normaalste zaak vinden, kunnen anderen inspireren om ook inclusief te ondernemen. Daarnaast werken we samen aan oplossingen en dragen we bij aan een arbeidsmarkt die voor iedereen toegankelijk is. Door mijn afstudeerstage bij Accenture, een organisatie die de Normaalste Zaak ondersteunt, zijn er kansen ontstaan om voor deze organisatie te werken. Mijn werkzaamheden Als projectcoördinator ben ik verantwoordelijk voor de regionale activiteiten van De Normaalste Zaak. Onze regionale initiatieven kom je tegen onder de noemer van de 99van. Dit is hèt regionale netwerk van, straks 99, werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die verantwoordelijkheid nemen,

29

kennis delen en resultaten laten zien. Op dit moment hebben we de 99vanAmsterdam, 99vanRotterdam, 99vanMaastrichtHeuvelland en 99vanHaaglanden. Onze ambitie is om in 2016

Dus: geef nooit op! Volg je hart, werk hard en blijf jezelf. tien 99van regio’s actief te hebben. Ik zorg er voor dat dit proces goed gecoördineerd wordt. Doordat ik veel enthousiaste werkgevers spreek en veel buiten de deur werk, maakt dit het werk enorm veelzijdig en afwisselend. Denk in mogelijkheden Op vrijwillige basis ben ik begonnen als carrièrecoach op een VMBO school in Amsterdam. Ik begeleid vier laatstejaars scholieren die een vervolgkeuze moeten maken. Ik hoop ze mee te geven dat ze niet moeten denken in belemmeringen, maar in mogelijkheden. Er zijn kansen genoeg. Als je echt iets wil, komt het altijd goed! Vanuit mijn werk ben ik ook een project begonnen met de UvA. Ik probeer studenten te enthousiasmeren voor het verrichten van onderzoek binnen het thema inclusief ondernemen en koppel ze vervolgens aan één of meerdere werkgevers uit het netwerk van De Normaalste Zaak. De lange weg Vanaf het VMBO was het een hele weg, maar ik ben trots dat ik heb doorgezet en op wat ik heb bereikt.De studie is heel belangrijk geweest voor de inzichten die ik vandaag de dag heb. Op het VMBO en MBO moet je veelal aannemen in plaats van begrijpen. Op de universiteit werd er voor het eerst gestimuleerd dieper in te gaan op de stof en niet alles voor waar aan te nemen. Het heeft me geholpen zaken in een breder perspectief te kunnen plaatsen. Dus: geef nooit op! Volg je hart, werk hard en blijf jezelf. Heb je interesse in een stage of onderzoek binnen het thema inclusief ondernemen: www.denormaalstezaak.nl. 

<


Sociologie

Yannick du Pont, studeerde Sociologie

en Internationale betrekkingen aan de UvA. In een interview met student Siebert Wielstra vertelt Yannick over zijn studiekeuze, activistische activiteiten in oorlogsgebieden en de oprichting van SPARK. SPARK is een organisatie die programma’s ontwikkelt en uitvoert om educatie en ondernemerschap onder jongeren in conflict gebieden te stimuleren. Yannick is behalve oprichter ook directeur van deze organisatie.

Investeren in je toekomst Interview: Siebert Wielstra Waarom koos u voor Sociologie aan de UvA? ‘Om eerlijk te zijn, het was niet de eerste keuze. Ik wilde iets maatschappelijks doen maar werd uitgeloot voor journalistiek en sociologie ligt daar het dichtst bij in de buurt. De stad Amsterdam was ook belangrijk voor mijn keuze.’ U heeft ook Internationale betrekkingen gestudeerd aan de UvA. Kunt u iets vertellen over de combinatie met sociologie? ‘Ik was actief als studentactivist in Bosnië, toen de burgeroorlog daar gaande was. Hierdoor wilde ik meer weten over internationale conflicten en hoe staten zich tot elkaar verhouden in die conflicten. Ik besefte op dat moment dat sociologie te theoretisch was en twijfelde aan de directe relevantie. Voor mijn toekomstplannen bleek het handig om naast sociologie nog een andere studie te volgen en ik koos Internationale betrekkingen. Zeker als je wilt werken bij een NGO, is een tweede meer ‘exacte studie’ ook een goede aanvulling. Nadat ik de studie Internationale betrekkingen had afgerond, heb ik mijn studie Sociologie afgemaakt. Sociologie blijft wel heel relevant: bij Sociologie heb ik geleerd om mij te bewegen in complexe sociale omgevingen.’ Was u al bezig met uw toekomstplannen tijdens uw studie? ‘Mijn veldwerk heeft voor gezorgd dat ik ben gaan doen wat ik nu doe. Voor mijn leeronderzoek ben ik naar Bosnië gegaan, tijdens de oorlog. Het was lastig om een begeleider te vinden, maar uiteindelijk lukte het. Ook en voor mijn masterscriptie ben ik naar het buitenland gegaan voor onderzoek. Door mijn onderzoek kon ik al heel vroeg relevante ervaring opdoen en op die manier bouw je al tijdens je studie een

netwerk en een cv op. Werkgevers kijken naar die extra curriculaire activiteiten. Zo werken wij bij SPARK ook. Iedereen heeft tegenwoordig wel een mooie studie afgerond. Onderneem dus veel naast je studie!’ Wat is SPARK en hoe is het ontstaan? ‘SPARK is in 1994 ontstaan als een studentenbeweging aan de Universiteit van Amsterdam, met name met sociaalwetenschappelijke studenten. Toen heette het nog Jongeren Solidair met Voormalig Joegoslavië. Wat we deden was hulp geven aan de universiteit van Tuzla in Bosnië, door het leveren van literatuur en het sturen van docenten. SPARK is daaruit ontstaan en uitgegroeid tot een organisatie van 85 medewerkers in 17 landen. Het is een organisatie die programma’s ontwikkelt en uitvoert om ondernemerschap onder jongeren te stimuleren. Daarnaast zijn we nu bezig met een groot nieuw programma om meer dan tienduizend vluchtelingen rondom Syrië universitair onderwijs aan te bieden. Vluchtelingen krijgen beurzen om te gaan studeren in die regio’s, om hen een toekomst te bieden en om zo mogelijk een rol te kunnen spelen bij de wederopbouw van hun land.’ Waar komt die focus op jongeren vandaan? ‘Wij richten ons op jongeren omdat zij enorm oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidscijfers. Werkloosheid leidt tot onrust, ontevredenheid en soms zelfs tot radicalisering. Het bijdragen aan werkgelegenheid en economische stabiliteit vermindert dit en het geeft jongeren een toekomst. Als je investeert in een jongere kan die daar in de toekomst iets mee doen. Jongeren zijn flexibel, je kan ze nog de goede kant op helpen. Dat draagt ook weer bij aan de verbetering van de sociale en economische stabiliteit van een land.’ Kunt u iets vertellen over uw werkzaamheden? ‘Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit programma’s bedenken en op hoofdlijnen uitvoeren van taken. Ik begeleid het team dat de programma’s die wij aanbieden oppakt. Als directeur ben je dus niet alleen strategisch bezig maar ben je ook gewoon heel praktisch bezig binnen de organisatie. Zeker in de landen waar wij werken lopen projecten niet altijd goed en is sturing nodig. Dit komt mede omdat er vaak sprake is van kwetsbare staten (bv. Mali, Libië en Syrië). Daarnaast besteed ik zo ongeveer de helft van mijn tijd aan het ontwikkelen en schrijven van nieuwe programma’s. Hier komen mijn sociologische vaardigheden goed van pas. Je moet literatuuronderzoek uitvoeren, lokaal onderzoek doen, met verschillende partijen

www.spark-online.org

spreken, interviews afnemen en zo zorgen dat je een goede analyse maakt. Dit bepaalt de opzet en inhoud van je programma.’ Krijg je vaak te maken met tegenslagen? ‘Door mijn werkervaring ben ik er achter gekomen dat de wereld veel moeilijker in elkaar steekt dan ik gehoopt had. Toen ik net begon had ik een rotsvast vertrouwen in mensen. Ik heb mogen werken met heel veel geweldige mensen, maar in de landen waar ik werk krijg je ook te maken met oneerlijke, ondoorzichtige, en zelfs criminele structuren, met name in conflictgebieden. We hebben weleens samengewerkt met mensen die later veroordeeld zijn voor fraude en zelfs voor oorlogsmisdaden. Deze mensen had ik eerst heel hoog zitten. Om dan toch door te blijven gaan vond ik af en toe wel echt moeilijk. Tegenwoordig ben ik voorzichtiger geworden, minder naïef. De laatste tien jaar kan ik de signalen beter ‘lezen’ en de programma’s zo inrichten dat als het misloopt de schade minimaal is.’ Wat is het mooiste aan je werk? ‘Het mooiste aan dit werk is dat je een impact kan hebben op de levens van de mensen die je helpt. Een voorbeeld: we hebben een jongen geholpen die gevlucht was uit IS-gebied. Hij studeerde daar Engels. Hij had bijna zijn toekomst opgegeven, de hoop verloren. Via SPARK kreeg hij een beurs om verder te gaan met zijn studie. Ineens was hij weer vol strijdlust en hoop. Hij zei: ‘Ik ga weer studeren, weer met mijn vrienden praten over hoe wij straks na de oorlog de Engelse faculteit kunnen gaan opbouwen in de stad waaruit we zijn verjaagd. We gaan terugkomen en we gaan ervoor vechten.’ Dat vind ik prachtig. Als je programma’s kunt bedenken waarmee je een aantal jongeren weer een toekomst kunt geven in moeilijke situaties, dan word ik wakker met energie om weer een dag van 16 uur te gaan draaien. Je bereikt écht dingen die er toe doen voor mensen.’ Heeft u nog een laatste tip voor toekomstige studenten? ‘Ik zou zo vroeg mogelijk beginnen met nadenken over wat je wilt doen na je studie. Je loopbaan begint niet na je studie maar direct in het eerste jaar. Je kunt ver komen als je je hoofd een beetje boven het maaiveld durft uit te steken. Je hoeft niet meteen een oorlogsgebied op te zoeken maar ga eens onderzoek doen in Irak of Tunesië, vooral als je de ambitie hebt om internationaal te werken. Neem vooral risico’s! Dat geldt ook voor je werk. Persoonlijk zou ik eerder mijn studieschuld op laten lopen en relevant werk doen dan willekeurig werk doen om de studie te betalen. Kijk ook naar de toekomst, naar wat er over vijf of tien jaar nodig is. Denk heel strategisch na over wat handig is om naast je studie te gaan doen. Talen leren bijvoorbeeld: Arabisch of Chinees. Ook al kun je er nu nog niets mee, wie weet hoe het in je toekomstige carrière van nut kan zijn.’ Siebert Wielstra is student Sociologie en werkt als student-assistent voor het College Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. <

30


Foto: Jurriaan Morsink

Dido in de wijngaard “Bellvisus” in de Priorat

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Dido Voorma volgde een bachelor in

Media & Cultuur en de master Cultural & Social Anthropology aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel reist zij als reizende wijnmaker door de wereld. Al reizende hoopt ze uiteindelijk haar eigen wijngaard te vinden.

De druivenjager Dido Voorma Wat kun je worden na het afronden van een studie Antropologie? Die vraag heb ik meerdere keren gehoord, voornamelijk gesteld door mensen van een andere generatie. En het antwoord dat ik geef is: wijnmaker, in mijn geval. Maar eigenlijk kun je alles worden na de studie Antropologie. Het heeft mijn kennis ontzettend verbreed. Je leert kritisch te denken en dat kan naar mijn mening in elk veld worden toegepast. 

Niet altijd ben ik een studente Antropologie geweest. De eerste drie jaar van mijn UvAbestaan bracht ik door bij Media & Cultuur. Ik koos voor de minor Antropologie, en voor het eerst zat ik geboeid in college. Tijdens mijn UvA loopbaan koos ik uiteindelijk voor de Master Cultural & Social Anthropology. In deze master kregen we de vrijheid om te schrijven over een onderwerp naar keuze. Voor mij was dit al heel snel duidelijk: wijn. Wijn proeven Al sinds ik klein ben droom ik van een eigen wijngaard, en sinds ik de leeftijd heb bereikt dat alcohol gebruik is toegestaan heb ik me verdiept in heel veel proeven, en volgde verscheidene wijnopleidingen. Het onderwerp waarover ik wilde schrijven voor mijn eindscriptie was de nieuwe wijnmakers beweging in Zuid Afrika, de ‘Swartland Independent Producers’. Voor mijn veldwerk kon ik drie maanden terecht op een farm in Swartland, en bezocht ik het wijnmakers festival ‘Swartland Revolution’. Daar spraken de wijnmakers met zoveel respect over hun omgeving (het terroir), dat dit het onderwerp van mijn scriptie werd. Tegelijkertijd raakte ik enorm geïnspireerd door hen. Want wat is

er nou mooier dan de ‘almachtige’ natuur te beteugelen in een product waarvan mensen kunnen genieten? Na drie maanden besloot ik te blijven en de oogst mee te maken. Een eigen wijngaard Sindsdien heb ik niet meer omgekeken. Ik heb het besluit genomen – samen met mijn vriend – om wijnmaker te worden. Ons huis en baan hebben we opgezegd en we zijn nog vier maanden in Zuid Afrika gebleven om van alles te leren van de jonge wijnmakers om ons heen. Daarna heb ik mijn scriptie afgemaakt, en ben vervolgens doorgereisd naar Spanje, voor een oogst in de Priorat, een prachtige wijnstreek in het Noord-Oosten van Spanje. Ons volgende plan is Chili, daarna Frankrijk. Uiteindelijk willen we onze eigen wijngaard vinden. Waar en hoe, dat weten we nog niet, maar wel dat het gaat lukken. <

Bron foto achtergrond: www.eleveldsteenwijk.nl

31


Foto: Steff van Dorp

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Rita Ouédraogo volgde de

bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij beraadt zich op een keuze voor haar master en onderzoeksonderwerp. Tijdens dit oriëntatiejaar werkt ze als onderzoeksassistent bij de afdeling Culturele antropologie.

Academische uitdaging in een tussenjaar

Academische uitdaging Het assistentschap biedt mij naast een voortdurende academische uitdaging ook veel inzichten. Ondanks dat ik pas drie maanden bezig ben kan ik nu al zeggen dat ik ontzettend veel leer op het gebied van zelfstandig werken, informanten enthousiasmeren, interview skills verbeteren en vooral luisteren. Het zorgt ervoor dat ik interessante mensen makkelijker kan benaderen en het vergroot mijn netwerk. Dit laatste kan van groot nut zijn wanneer ik er uiteindelijk voor zou kiezen binnen een ander werkveld actief te zijn. Een baan als onderzoeksassistent is in dit jaar, waarin ik niet studeer maar wel graag bezig blijf binnen de academische wereld, ideaal. Door actief te werken aan een academisch onderzoek leer ik de universitaire wereld een beetje achter de schermen kennen.

Oriënteren op de toekomst Ik wil de inzichten die ik op doe tijdens dit oriënterende jaar gebruiken om een meer toegespitste keuze voor mijn master en het onderzoeksonderwerp voor het masteronderzoek te maken. Voor mij is werken als onderzoeksassistent bij dit onderzoek ontzettend leuk en leerzaam, en komt het goed van pas bij het maken van een keuze voor mijn vervolg studie. <

CV en sollicitatie

-Hou je sollici tatiebrief kort (maximaal één maar krachtig A4) . -Zorg dat je so llicitatiebrief pa st bij de stijl va de organisatie n waar je sollici teert en de baan waarop je solli citeert. -Zorg voor ee n foutloos CV (spellingscontr alleen is niet vo ole ldoende!) met een nette opm -Gebruik een aak. representatief e-mailadres bi sollicitaties: du j s niet knorretje @hotmail.com -Zet een pasfot o op je CV. Ee n gezicht blijf makkelijker ha t ngen tussen ee n stapel cv’s, maar zorg ervo or dat je foto w el zakelijk en representatief is.

Rita Ouedraogo

Aan de slag als onderzoeksassistent Na afloop van het vak heb ik Marleen de Witte gemaild en heb ik haar gevraagd om tips voor andere vakken, docenten of zelfs universiteiten waar soortgelijke vakken (colleges) worden gegeven. Marleen nodigde mij uit om hier eens over te komen praten en na een enthousiast gesprek van vier uur, vroeg zij mij als onderzoeksassistent te komen werken voor haar onderzoek: African by Design. Op dit aanbod zei ik volmondig: ‘Ja’. Mijn werkzaamheden bestaan uit het afnemen van interviews , het doen van observaties, het bijwonen van evenementen en wellicht worden deze werkzaamheden in de toekomst nog uitgebreid. De door mij afgenomen interviews transcribeer ik en ik werk de gedane observaties uit. In het kiezen van informanten voor de interviews ben ik erg vrij, tot nu toe zijn alle informanten die ik heb aangedragen goedgekeurd. De ene week werk ik vijftien uur aan het onderzoek en de andere week is dit soms maar één uur. Hierdoor is dit werk goed te combineren met mijn bijbaan en stage bij reclamebureau Fitzroy.

Foto: Danira Janjac

In het collegejaar 2014/2015 volgde ik het vak Anthropology of Afro-Europe dat gegeven werd door Marleen de Witte. Binnen het vak wordt het bestaan van een Afro-Europese gemeenschap onderzocht. Het vak bood veel inzichten en was een van de eerste vakken dat dermate diep in ging op de Afro gemeenschap in Europa en specifieker, in Nederland. Dit vak gaf antwoorden op mijn vragen en bood mij mogelijkheden tot verdere verdieping in een onderwerp dat mij altijd al interesseerde.

African by Design; Kente Festival 2013 in No Limit, Amsterdam Zuidoost

32

Profile for UvA Social Sciences

Carrière Magazine College Sociale Wetenschappen  

Wetenschappers van de UvA opleidingen in Sociale Wetenschappen vertellen over hun carrière na het afronden van hun studie.

Carrière Magazine College Sociale Wetenschappen  

Wetenschappers van de UvA opleidingen in Sociale Wetenschappen vertellen over hun carrière na het afronden van hun studie.

Advertisement