Page 1

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

TRANSPORT GRATUIT: pentru cartierele Crângași și Giulești ZILNIC, ÎNTRE ORELE: 08:00 - 20:00

399 LEI

Pastă de tomate 720 g, Atifco, per buc.

1899 LEI

Cașcaval Del per kg

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

Ofertă valabilă în hipermarketul Carrefour Orhideea, în perioada 10.11 - 16.11.2011 Anumite articole de mobilier nu fac parte din gama magazinului Carrefour Orhideea


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

629

571

LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam de Șuncă Țărănesc

Ulei de floarea-soarelui

500 g, Aldis, per buc.

1 L, Raza Soarelui, per buc.

1899 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Edam, No.1 per kg

2

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Pui grill pungă per kg legend pr: Price_zl, , Price__gr gr Name: Name, , Innfoo, , PerUnit

EEnntrtry1 ry1 y1:EEnttry1 rryy1 Entrtrtry2 En y :E y2 :Ent Enttryy2 Entrtry3 En try33:EEnt ntry ntry ry33 EEnntrtry4 y :EEnnttry y4 tryy4

869

Pulpe de pui superioare cu spate, per kg ppr:r:r Pr P ice_zl iice ice_ ic cee_zl zl z , , Pr Price Price icce_gr ice_gr _gr Name: Name Name: aame am me:e: Name, m Name, Nam me,, , IInfo, Info nfo, , PerU PerU rUnit Entry1:Entr Entry1 Entr :Entry Entry11

Entry2:Entry Entry2:Entry Entry ntryy2 Entry33:Entry E 3 Entry4:Entry4

8 19 LEI

Ciolan afumat per kg EEntr Entry Ent Entry2 En ntry2 ntry ntr nnttry2 y22:Entry :EEn :Ent EEnt ntry ntry2 ntry try2 prrr:: Pr ppr: Price_zl icce iice ice_z ce_z e zzll, , Pr P ice_gr Price ice ice_g ce_g ce_gr ce ee_gr e_g _g _gr ggrr Nam Na NName Name: aame: ame am me:e: Name, me m Nam Na NName ame aam ame, me,e, , Info me me, Innfo IInf nf nffoo, , PPeerUnit rrUni rUn rU Unit UUn nnititit ni Entry1 Entry1 Entry1:Entry t 1:Entry EEnn 1 Entry

Entry3 Entry Entry3 y3:Entry :Entr Ent EEn ntry t y3 Enntry4 Entr Ent EEntry4 Entry nntry nt try4 trtry rry4 yy44:Entry ::Ent :E Entry Entr Entry try ry4 ry

879 LEI

Pulpe de pui cu os per kg EEntry2 Entr En Ent nntry2 ntry try ry2 y2:Entr :Entry Entry ntry try rryy2

legend le leg legen legend egge eg egen ege gend eennd nd ppr:rr:: Pr pr P ic icee_zl ice_zl, ice_zl zl, , PPrrice_ ice ice_gr ice_g ce ggrr Name: Nam Name NNa ame: aame am me:e NNa m me Name Name, aam m , Info me, Innfo f , , PeerUnit rUn Unitt Uni Un EEnnntry1 Entry1 try1 try1 y1:Ent :Entry :Entr Entry En Entr EEnt ntry ntr nt trrryy1 ttry

EEntry Entry3 ntry3 t y3:Entry :Entr :Ent Entry En ntry nnt t 3 Entry4 Entry Entry4 nt :Ent :Entry :Entr Enntry4 EEntry Entr

999 LEI

Șnițel vită x 5 buc. per kg Entry Entry2 Entry2 Ent ntry ntry trrry2 ttry2 ryy2::Ent :Entr :En :E :Entry Ennntry EEntr Entry trt y2 pr: Price ice_zl _zl, , Prrice_gr _zl icce_gr ice cee_g e__g _gr ggrr Nam NName Name: aam ame: mee:e: Name m NNam Name, aam ame mee, , Info m me, IInnfo Inf nfo nf fo, , PPeerUn rUnit rU Unnit UUnit Entry Entr Entry1 En EEnt ntry nntry1 nttry1 ttry ryy1 y1:En :Entry :Entry :Ent En 1 Ent

Entr EEntry Entry3 ntry3 ntry ntry3 t y3:En :Entr :Entry Entry Entr Ent Entry nntrt y3 Entry Entry4 ntry44:Entry ntry ntry4:Entry :Entry :E :Entr ntry ntr try ryy4

2375 LEI

LEI

Cotlet porc cu os x 6 buc., per kg LEI pr:rr:: Pr ppr Price_zl iicce_zl ice ice_z ce_zl ce zl, , PPrrice_gr ice_g ice ice_g ce ce_gr ce_gr e_gggr NNaam Name: Name Nam aame ame: m me: mee:e: Name, Nam NName ame am ame, me, , Info Info In nfo fo, , Pe PerUnit rUn rUni rU Unititit Unit Entry :Entry Entr Entry1 Entry1 ry1

EEnntry Entry2 Entry ntry2 try2 ry2 rry yy22:En :Ent :Entr :Entry Entry Ent ntrttry ntry ry2 ry Entry Entr Entry3 EEnt ntrtry3 ntr ntry3 try3 ry3 y3:Entry Ennt En Entry ntry ttry ryy3 Entry Entry Entr En Entry4 nttry4 ntr nntry4 trry4 ttry y4:Entry :Entry :E :Ent :Entr Ent Ent Entr ntrtry ntry ry4

1495

Cârnați de porc subțiri, per kg LEI ppr:rr: PPrrice_zl ice_z iice cee_zl ce_z zl, , PPr Pririce_gr iiccce_gr ice ice_ ice_g ceee_gr gr gr NName Nam Name: ame ame: Name am Name, Name, ame m , IInfo Info,, , Pe PerUni rUnit U itit Unit Un E t :Entry Entry Entry1 :Entr 1

EEntry2 ntryy2:E ntry2 nt :Entr :En :Entry Entr EEn Entry ntt 2 Entr EEn Entry Entry3 nntry nt ntry3 ttry rry3 y3::E :En :Entry Enntryy3 Entry Entr Entry4 ntry4 tryy4:Entry Enntry Entry try4

1395

3


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Grapefruit roșu Origine: Turcia, per kg lege le gendd pprr:r: PPrriicce_ e_zzll, , Pr Priiccce_ e__gr e_ gr gr Nam Na meee:: Na Nam mee, , In Info Inf fo, , PerU Pe rUnniit

Entrtry1 En y1:E :Ent ntry ry11 Entrry2 En y2:EEntry ry22 EEnntry3:E 3:Ent n ry3 Entry44:E En :Ent ntry ry44

279

Mere Golden Origine: România, EEntry En Entry2 ntry2 ntry2:Entr n 2per :En :Entry Entry Entry ntrttry ryy2 kg pr:rr: PPrrice_zl ppr iice ce_zl e_zl _zz , , PPriice_gr ce_gr eg Name ame: me:e:e: Nam Name, Na ame, me, , Info Infoo, In o, , Pe PerU rUni rUnit rUn Uni Unit Uni nit Entry1 En try1 ry :Entry :Entr Ent Entr ntryy1

Entry3 EEn ntry3 nnt ntr ntry trttry3 rry3 ryyy33:E ::Ent :Entr :Entry :En Entry EEntr Ent nntry ntr trtry ryy3 Ent Entr ntrtrtry trry ry4 yy44:Entry :Entrry4 :En

239 LEI

Tort cu ciocolată Truffier, perEntry2:Entry En kgryy2

llegend leg legen egend egge egen eg gennd gend nd pprr:r: PPrrice pr: ice_z iic ice_ ice_zl ce_ ce_zl cce ee_zl e_z _zl zl, , Pr Priice_gr ice_g ice ce_g ce_gr e_g _gr ggr Name: Name: Name Nam aame am me: Nam m NNaame, Name Name, ame am me,e, , IIn me, me Inf Info nffo nnfo f , , PerUni rUnit Unitit EEntry Entry1 ntry ntry1 tr :Entry E tryy1

Entry3 ntry3 try3 ry3 yy33:Entry :En :Entr :Ent :E Ent En EEntry ntry nntr trryy3 try Entry4 Entry EEntr En ntry4 nntry ntttry4 try rry4 y44:En ::Ent :Entry Entr En EEntry ntry nnt trtry ryy4

2990 4

LEI

Cartofi albi per kg Entry2 Ent En Entr EEntry nntry2 trtry2 ry2 ry ry2 y2:E ::Entr Entry2 Entry Entr EEnt ntry nntr nttrtr

lleeg egen eege geeen ggend end ndd pr:r:: Pr PPrice ric icce ice_zl ice_ ice ice_z ce_zl ce_ ce_z ee_z __zl zl, , Pr zl Pric ice ice_gr ice_ ice_g ice ce_gr ce_ ee_gr _ggr _gr gr Name: Name, mee , IInf Info In Info, nf nnfo ffoo, o, , Pe PPerUnit erUnit rUni rU rrUn Uni Unit UUn niitt nit Entry1:Entry1

Ennnt Entry3:Entry3 Entr Ent Entry3 EEntry ntry ttrtry rry Entry4:Entry4

079 LEI

Cozonac cu nucă și cacao, 500 g, per buc. LEI prr:r: Pr ppr: Price_zl iice_z ic ice ccee_zl ce_z e__zzzll, , PPrrice_g ice_gr ice ice_gr cee_ e_g e_gr __gr ggrr Naam Name: NNam ame: ame: mee:: NName, me Name Nam ame am aame, me,ee,, , In m me IInfo Inf nnfo ffoo, , PPeerrUn rUni rU rUnit Unit Un nitiitt EEnt Entry En Entry1 ntry ntry1 try1 rry1 y :E :Entr :En :Ent :Entry EEntr Entry nntry try trtry ry1

Ennnt EEnt ntry ntr ttry trtry2 ryyy22:Entry rry2 :Entry ntry t 2 Entry Ent Entr Entry3 EEn nntry ntry3 ntttry3 ry3 ry yy33:E ::En Ent EEntry En nntry ntrtry rry3 Entry Entr Entry4 EEn Ent ntrttry4 ntry4 nnt trtry ry4 yy44:E ::En Ent Entry EEn nttrttry nntr ryy4 y4

549

LEI

Vinete per kg Entry2y :Entryy2

lege legend egend egen geendd gend pr:r: PPri Price_zl ice ice ic ice_z ce_zl zl, , Priice ice_gr cee_gr gr Name Name: Na am aame: m Name N Name, , Info Inf nfo ffo, , PPerUni rUnit rUn Uni Un niit EEnt En Entry1 Entry nntry1 nt ntry ntr trtry1 ttry ryy11::Entry :Entr Entr Entry Ent ntryy1

Enntry3 Ent Entry Entry3 ntry tr :Entry try3 :Entr EEntry tr 3 Entry4 Entry Entry4 t y4:Entry :Ent :E Entry Entry trtryy4

399 LEI

Rodii Origine: Turcia,Entry2 per legen legend egend gend enn Entr Entry nntry trrry2 yy22:Entry :Ent EEntrtry Entry ttry2 kg ppr: PPrice_zl ice ice_z ce_z e_zl zl, , PPrrice_ zl ice ice_gr iice_g ce_g ce_ e_gggrr Name Nam Name: me: NNam m Naam me,e,e, , In m me IInfo, , PerUn PPeerrUn rUnit rU UUnit nit Entrtry1 Entry1 Entry EEn try t yy11:Ent :EEEntr :En Ennntr ntttrtry ry1 ry y1

Entry3 Ent En EEntr nntry3 ttry3 ry3 ry y33:Entry :En :Entr Ennt ntry ttry ryy3 Ent Entry Entry4 ntry4 y4:E :Ent :En Entr EEnt Entry En nttry nntry try ry4

499 LEI


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

File somon Origine: Norvegia, per kg leg lle ege gendd p : Pr pr Pric ice_ ic e_zzll,l, , Pr Pric ice_ggrr NNaame me: Na Name me, , Info me, Info In fo, , PPeerU rUni Uni nt

Entrttrryy11:E En :Ent Ennttryy1 Entrtrryy22:E En :Ent Ent ntry ryy2 Entrtrtry3 En y33:E :Ent n ry3 ryy3 Entr En ntrtry4 y4:E y4 :EEnt :Ent ntry ry44 ry

3899

Medalion novac per kg Entry2 Entry2 En nntry try2 try t y2:Entry :EEntry :Entr :En Entrtry Entr En ry2 ry pr:rr:: Pr ppr Pric ice_z iice_ ice_zl ice ce_z ce_zl cce ce_ ee_zl __zl zl, , Pr zl P ice_g ice ice_gr ce_gr ce ce_g e_gr _gr gr Naame: Name NNam Name: am ame ame: mee:: Name, me NName Na Nam am ame aame, me, , Info me me, Innf Inf In nfo fo, , Pe fo PerUnit rrUni rUn rU Unni UUnit nitit nit Ent Entr EEntry Entry1 En ntrtry1 ntry nt ntry1 try rry1 y1:Entry :Entr EEnntry Entry ntry trtry1

Entr EEn Entry3 nttry3 ntry3 ry3 ry y3:Entry :EEntry ::En EEnnntry Entr ttrry3 EEnntry4 Entry Entr Entry4 ntttry4 nntry ntr trryy44::Entry :En Ennntttrry4 Ent Entr EEntry

1399 LEI

Pui rotisat condimentat, per 100 g LEI pr: PPrrice_ pr: pr icce_zl ice_zl ice ice_z ce_zl ee_z _zl _z _zzll, , Pr Priice ce_g cce_gr ce ce_ e__grr ee_gr Naam Nam Name NName: am me:ee:: Name Nam Name, Na ame, aame me,ee, , IInf me m Info Innnfo fo, , Pe PerUn rUni rUnit Uni Unit niiitt nit Ent Entry1 Entry EEn ntrtry1 ntry nnt y1:En y1 1:Entry :Entr :En Entr Entry EEn ntry ntry trtrryy1

Entr Ent En EEntry2 Entry nnt ntry2 trtry2 y22:E :EEntry :En Ennntry Ent ntr ntttry trrryy2 Entry Ent Entr EEn ntry ntry3 ntry ttrry3 try3 rryyy33::Entr :Entry :En :E :Ent Entr EEn Ent Entry ntrtrtry nnt ntry trryy3 Ennttrtrry4 Ent Entr Entry En Entry4 yy44:E :Entr :Entry ::En Entr Ent En EEntry ntry ntry nt ntr ttrrryy4

169

Fish fingers per kg EnEntry2 Entry Entr Ent ntry2 nntry try2 try ry2 ry yy22:E :Ent :Entr ::En EEntr ntry nt nntr trtrryy2 try pr: Price_zl Price_zl ice_zl, _zl, , Price_gr ice_ggr Name: Name NNam ame: ame aam me: Name, me me: Nam NName aame am ame, mee , IIn m Inf Info nfo nfo nf fo, , PPeerUnit rU it Enntry1 Entr En Ent Entry Entry1 ttry1 rry1 y1:Entry Enntry Ent Entr Entry ttry1

Entry3 EEntr Entry ntry3 nt ntry ttry3 ry3 yy33::En :Entry :E :Ent Entr EEn Entry ntry3 ntr ntry Ent Entry4 Entr EEntry En ntry4 nntrtry ryy44:E rry4 :Ent :Entry EEntry try ry44

889 LEI

Orez cu legume per 100 gEEntry2 Ent ntry ntry2 yy22:Entry Entry ntr 2 nt

legend egend ege ggend ennd eend pr:rr:: Pr ppr Price_ ice_zl ice_z ice cce_zl ce_ e zzll, , PPrice_gr ice_gr ce ggr Name: Name Nam ame ame: aam me: Nam m Naam Name Name, ame mee , In m IInf Info nnfo fo fo, , PPerU rUnit UUnit nniit Entry1 ntry1 ry1:Entry 1:Entry :EEntr E try1

Enntry3 Entry3 Entry Entr En Ent try3 try33:Entry :En Entry t y3 Entry Entry4 try4 ry4 y44:Entry :Ent :En EEntry nnt ntry t 4

099 LEI

LEI

Rulouri de cod pane per 100 gEntry2 Entry2 En trr :Entry :Entr ntr 2 pr:: Pr pr pr: P ice_zl ice ice_z c zl, , PPrrice_gr ce ice_ e_ Name: Name: m Na Name, Nam ame,e , Inf Info, , PeerUn rUUnit rUnit nit Entry Entr Entry1 ntry1:Entry :Entr 1 :Entry

Entry3:Entry Entry3:Entry Entry3 ntrtry3 Entry4:Entry Entry4 :Entry ry44

389 LEI

Pâine albă pave 500 g, per buc. Entry En EEntry2 ntry2 ntry2 nt try rry2 y22:Entr :Entry ::E :Ent :En EEntr Entry En nntrttry nt ntry rryy2 prrr:: PPrrice_z pr: icce ice_ ic ce_ ee_ e_zl __zl zzll, , Pr Price_gr icce ice_g ice ice_ ce_gr ce_g e_ggr gr Nam Name: Name aame ame: me:e Nam Name NName, Na ame, aam ame me, , IInfo Inf In nnfo nf fo fo, , Pe PerUn rrUUn rUni rUnit Unnititit Uni Entry EEn Ent Entry1 ntry1 t yy11:Ent :Entr :E :Entry EEnt Entry ntrtry ntry ry1

Ent Entry3 EEntry En nnt ntry3 ntry tryy3::Entry :Ent :En Entr En Entry ntry tryy3 Entry4 En Entry4 Entry y4:Entry :Entr ::En EEntry ntry try ry4 ry

149 LEI

5


MARATONUL PREŢURILOR MICI! 6+2 !

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

GRATUIT

20%!

Preț per buc.:

Preț per buc.:

legend

2.60pr: Price_zl, LEI, Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

397

2.36 LEI

LEI

811 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Iaurt Mic Dejun Activia, 180 g, Danone

+

Iaurt Gustare de Seară Activia

Iaurt natur Activia

150 g, Danone, diverse sortimente

8 x 140 g, Danone, per pachet

*Produsele se iau de către client de la raft.

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

Al 2-lea la -20%!*

15%! Preț per buc.:

3.79 LEI

652 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per buc.:

3.88 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Preț per 2 buc.:

Preț a 2-a buc. la -20%*:

7.60 LEI

3.38 LEI

422 LEI

Lapte de consum

296 LEI

1.5% grăsime,1 L, Napolact

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

+ Smântână,

365 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Brânză Făgăraș

15% grăsime,

300 g, Napolact *Produsele se iau de către client de la raft.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lapte UHT

200 g, Covalact per buc.

1.5% grăsime, 1 L, Carrefour per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cremă de brânză 150 g, Delaco, per pachet

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

10%!

Preț per buc.:

Preț per buc.:

8.75 LEI

8.33 LEI

1537 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Cașcaval pane, 150 g, Hochland

+

Brânză topită triunghi cu smântână, 280 g, Hochland *Produsele se iau de către client de la raft.

6

2729 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Telemea de oaie Olympus, per kg

1159 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Măsline negre extra jumbo Defne, per kg


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

769 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cârnați Pleșcoi 450 g, Aldis, per buc.

2560

787

Cris-Tim, per kg

400 g, Aldis, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Șuncă de pui

Bacon

2+TU1IT!

GRA

1049 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam de Vară 450 g, Spak, per buc. Preț per buc.: Preț per pachet:

2595 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1950 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Mușchi file

Crenvurști din piept de pui

Meda, per kg

Aldis, per kg

3.66 LEI

7.32 LEI

Preț reieșit din pachet:

244

Mazăre

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

3 x 400 g, Casa Țărănească per pachet

Al 2-lea la -75%!*

Preț per 2 buc.:

Preț a 2-a buc. la -75%*:

10.38 LEI

2.08 LEI

830 LEI

1316

279

2.5 kg, Fantasy, per buc.

500 g, Casa Gruia, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cartofi 10 mm

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ficat de pui

1355 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

File de Macrou 1 kg, Azuris, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Fasole fină 1 kg, Edenia, per buc.

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

7


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

449 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Zahăr

1 kg, Coronița, per buc.

305 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Făină TIP 000 1 kg, Dobrogea, per buc.

CADOU: Tăviţă pentru măsline!

1999 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ulei de măsline extravirgin 1 L, Elia, per buc.

527 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

259 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Orez Tradiţional 1 kg, Riso Scotti per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Paste scurte 400 g, Băneasa, per buc.

321 LEI

393 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ciuperci feliate 400 g, Merve, per buc.

8

471 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Gogoșari în oțet 720 g, Cody, per buc.

219 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Roșii decojite

Castraveți în oțet 3-6 cm

400 g, Atifco, per buc.

720 ml, 111, per buc.


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

319 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pate vegetal

920

200 g, Mandy per buc.

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

417 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Muștar fin, 500 g, Bunătăți de la Bunica dulce, 500 g, Tomi,

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

+ Ketchup per pachet

Zacuscă cu ciuperci 300 g, Mandy per buc.

Al 2-lea la -50%!

CADOU: Chips, 80 g, Lays!

Preț per 2 buc.: Preț a 2-a buc. la -50%*:

15.71 LEI

355 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ton mărunțit în ulei 185 g, Cody, per buc.

5.24 LEI

195 LEI

1047 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

595 LEI

Adaos alimentar cu gust de legume 2 x 500 g, Delikat, per pachet

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Covrigei

Chips cu sare 250 g, Lay’s, per pachet

125 g, Dr. Krantz, diverse sortimente per buc.

% 20 UCERE!

RED

60.24 LEI

3739 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cafea măcinată 1 kg, Doncafe Selected, per buc.

2749 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cafea solubilă 300 g, Amigo, per buc.

4819

4905

2 x 600 g, Milupa, per pachet

10 kg, Chappi, diverse sortimente per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Formulă lapte junior 1+ Milumil

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Hrană uscată pentru câini

9


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

6280 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Whiskey

40% vol., 0.7 L, Jack Daniel’s per buc.

2865 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vodka

40% vol., 0.7 L, Stalinskaya

+ Coca Cola, 1 L per pachet

1009 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb

0.75 L, Fetească Regală Schwaben, per buc.

2+TU1IT!*

CADOU: Ice Tea, 0.5 L!

GRA

Preț per buc.: 1.51 LEI Preț per pachet: 3.02 LEI

1754 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb/roşu 0.75 L, Lacrima lui Ovidiu 5 ani, Murfatlar, per buc.

Preț reieșit din pachet:

101 219 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Ennntryy22:Entry2 Ennntryy33:Entry3 Ennntryy44:Entry4

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Apă minerală carbogazoasă

Apă minerală necarbogazoasă

1.5 L, Lipova, per buc. *Produsele trebuie să fie identice şi se iau de către client de la raft.

450 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

2 L, Borsec, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Mirinda

2.5 L, Orange, Limonetto per buc.

910 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ice Tea

2 x 1.5 L, Nestea, diverse sortimente, per pachet

5A+TU1IT!

GR

539 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere pet 2.5 L, Albacher per buc.

829 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pepsi-Cola 2 x 2 L, diverse sortimente per pachet

10

944 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere doză 6 x 0.5 L, Golden Brau per pachet

1218 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere sticlă

6 x 0.33 L, Tuborg Christmas Brew, per pachet


MARATONUL PREŢURILOR MICI! Al 2-lea la -70%!

2736 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Șampon

999 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

750 ml, Head&Shoulders, diverse sortimente, per buc. Preț per buc.: 9.57

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Preț a 2-a buc. la -70%: 2.87

LEI

1244

Cremă pentru față și corp

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Spumă pentru ras

200 ml, Carrefour, per buc.

2 x 200 ml, Nivea, diverse sortimente, per pachet

CADOU*: Gel de duș, 250 ml, Dove Men, diverse sortimente!

Preț per 2 buc.:

1421 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

3+1

Al 2-lea la -70%*!

Al 2-lea la -70%*!

GRATUIT!

Preț per 2 buc.:

13.30 LEI

16.19 LEI

Preț a 2-a buc. la -70%:

Preț a 2-a buc. la -70%:

3.07 LEI

3.74 LEI

Gel de duș

500 ml, Dove, diverse sortimente, per buc. *Cadoul se ia de către client de la raft.

1023

1245

45 g, Lady Speed Stick, diverse sortimente, per buc.

60 g, Mennen Speed Stick, diverse sortimente, per buc.

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

3766 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cremă de zi/noapte 50 ml, L’Oréal Revitalift, diverse sortimente, per buc

*Cadoul se ia de către client de la raft.

20%

REDUCERE!

16.85 LEI

1348 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Şampon

400 ml, Elsève, diverse sortimente, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

748 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Deodorant stick

Deodorant stick

CADOU* : Mascara, 12 ml, L’Oreal Volumissime!

LEI

Săpun

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

4 x 100 g, Protex fresh/cream per pachet

Cumpără oricare două produse de albire Blend-a-Med și/sau Oral B și primești un card răzuibil prin care câștigi creme Olay sau tratamente pentru păr Pantene.

1325 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

70% REDUCERE din preţul cremei de mâini!

Preț per buc.:

Preț per buc.:

16.59 LEI

15.34 LEI

2119 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Loțiune de corp, 250 ml,

Pastă de dinți

Neutrogena, diverse sortimente

75 ml, Blend-a-Med 3D White Luxe, diverse sortimente, per buc.

Cremă de mâini, 50 ml, Neutrogena

+

*Produsele se iau de către client de la raft.

11


MARATONUL PREŢURILOR MICI! CADOU*: Balsam de rufe, 1 L, Lenor!

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

7016

20%!

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Detergent automat

8 kg, Dero, diverse sortimente

+

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

4 kg, Dero, diverse sortimente *Produsele se iau de către client de la raft. Preț per buc.:

Preț per buc.:

54.90 LEI

32.80 LEI

1661

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent automat 4 kg, Ariel, diverse sortimente, per buc. *Cadoul se ia de către client de la raft.

1.25 L la preţ de 1 L!

400 ml la preţ de 300 ml!

Preț per buc.:

14.39 LEI

Preț per buc.:

Preț pentru cele 2 produse*: 5.15 LEI

599 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Balsam de rufe, 1.5 L, Lenor, diverse sortimente

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

6 kg, Persil, diverse sortimente per buc.

15%!

LEI

LEI

Detergent automat

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

3982 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

4871

Detergent automat

+

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent lichid de vase

Detergent vase Dermaprotect 500 ml, Fairy

900 ml, Pur, diverse sortimente, per buc.

*Produsele se iau de către client de la raft.

725 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent universal suprafețe 1.25 L, Ajax, diverse sortimente, per buc.

1192 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Spray îngrijire mobilă 400 ml, Pronto, per buc.

CADOU*: Săpun, 2 x 100 g, Camay!

1056 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent parchet, 750 ml,

Rivex

+ Detergent suprafețe prețioase, 750 ml, Rivex, per pachet

12

724 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Prosop hârtie XXL 2 straturi, 2 role, Zewa, per buc.

959 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Anticalcar 500 g, Carrefour, per buc.

1671 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Absorbante Quattro 40 buc., Always, per buc.

*Cadourile se iau de către client de la raft.


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

17990 LEI

10990 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Taburet ‘‘Venus’’ z material : puf, MDF, burete z dimensiuni ( L x l x H ): 40 x 80 x 40 cm z pliabil cu funcție depozitare

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Fotoliu ‘‘Hermes’’

z dimensiuni (L x l x H): 65 x 72 x 60 cm z culori disponibile: wenge

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

15390 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Scaun bar ‘‘Sandra’’ z reglabil în înălțime z dimensiuni (L x l x H): 55 x 52 x 93-114 cm z culori disponibile: negru, wenge

3690 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

23990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Scaun directorial “US “ z bază cromată z mânere tapițate z dimensiuni (L x l x H): 61 x 66 x 100/110 cm z culori disponibile: negru, verde, roșu, bej, portocaliu

Birou ‘‘Ramon’’ z dimensiuni (L x l x H): 120 x 46 x 122 cm z culori disponibile: fag

17990 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Măsuță dreptunghiulară pentru cafea z dimensiuni (L x l x H): 48 x 99 x 48 cm z material: panou fagure cu furnir PVC z culori disponibile: fag natur și cireș

1899 1.8999090 legend pr: Price_zl, ice_zl, , Price_gr Name:e: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1 1:E

Entry2:Entry2 y2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4 y4:Entry4

LEI LEI

Colțar Heidi, 3 locuri

z extensibil z cu ladă z dimensiuni (L x l x H): 252 x 185 x 84 cm z suprafață de dormit (L x l): 180 x 125 cm z culoare: crem

1790 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lampă de birou

13


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

2190 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Figurină asortată Crăciun

1890 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

z 22 cm

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Brăduţ Făgăraș

z H: 60 cm z culori disponibile: alb și verde

1690 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Moș Crăciun muzical, Carrefour z 25 cm z 12 melodii

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

990 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Căciuliță Princess

Set 4 x globuri “Princess/Cars2”

z diverse culori

z 75 mm

990 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 4 candele z electrice z led

14

1490 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Rolă decorativă z diverse decoruri

3990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

990 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Tub exterior z L: 10 m z 8 funcții z multicolor

3490 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Instalație perdea pentru exterior, Carrefour z 180 becuri


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

299 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Farfurii din sticlă “Directoir Fume” z pentru desert/adânci/întinse

249

LEI Preţ Unic!

1490 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Bol din sticlă pentru salată z D = 26 cm

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Articole veselă din porțelan z diverse culori z per buc.

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

11990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

8990 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Serviciu de masă x 18 piese “Carine”

Serviciu de masă x 19 piese “Ink Flower” z Conține: 6 farfurii întinse 26 cm, 6 farfurii adânci 24 cm, 6 farfurii desert 22.5 cm şi un bol 27 cm

37

cm

z Conține: 6 farfurii întinse negre 26 cm, 6 farfurii adânci albe 21 cm, 6 farfurii desert negre 19 cm

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

790 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 6 pahare “Tradițional” z 26 cl z decor buline albastre

118 c m

CADOU: Husă!

9990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Masă de călcat

4990 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Uscător de rufe z 18 m z aluminiu/inox

z blat metalic z prevăzută cu priză z dimensiuni blat (L x l): 118 x 37 cm

2990 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 100 lumânări pastile albe “Gies” z timp de ardere 4.5-5 ore

15


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

43490 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

48990 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bicicletă eliptică Rich z volantă 4.5 kg z afișaj electronic: timp, viteză, distanță, calorii, puls

Bicicletă magnetică AB Fit z volantă 4 kg z 8 trepte de rezistență z senzori pe mânere

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

U:nar ADU:OPe CDO CA ic Fr arixion! metPalen

71.40 LEI

4599 LEI

metalic Frixion!

Set Frixion PILOT

1099

399

z A4 z 80 g z 500 coli

z PP 5/8 cm z diverse culori

LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Hârtie copiator

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Biblioraft

799 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

4599

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Agendă datată 2012 A5 z culori disponibile: bleu, neagră, roșie

%* -20

conține: Roller Frixion 0.7 mm albastru, LEI Roller Frixion 0.7 mm negru, 3buc. rezerve Frixion Promoție Frixion 0.7 mm albastre, 2 buc. textmarker Frixion, diverse culori,

pentru toate cărţile şi filmele din seria Twilight

+ surpriza Frixion

*Reducerea se aplică la casele de marcat. Ofertă valabilă în perioada 10.11-23.11.2011

1990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Sanctus, de Simon Toyne z Roman publicat în peste 40 de țări z Ziarul The Sun scrie: “Un bestseller care îşi merită cu adevărat titlul!”

16

llegend egen eegend ggend eend nndd pr:rr:: PPrice_z ppr ice_ ce_ cce_zl ce ce_z e__z e_z ee_zl __zl zl zl, , Pr Priic ice_g ice ice_gr cce_gr ce_ ce e_gr ee_g __gr _g ggrr Naame: NName: aame meee:: NName, Naam Nam Name aame, ame me me,ee,, , In m I fo, , Pe Info PerrUn rUUnni rUni nitiitt Entry Ent Entr EEntry1 nnttry1 ntry1 y1::E :Entry :Ent :Entr Entry Ent Entr EEn ntry ntr nnt trrryy1 ttry

LEI

Entry2 EEntry2:Entry Entry2:En ntry2:En :Entry22 Entry3:Entr Entry3:Entry Entry3:Entr Entry3 :Entryy3 Entry4:Entry Entry4:Entry Entry tryy4

00

20 2 0% re red du uce cere re e pen entr tru u tto toat oa atte că cărrţţille ş şii fillm melle me e diin s d se erriia Tw Twiilliig ght ht

DESCOPERĂ SURPRIZA FRIXION CADOU!


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

490 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Prelungitor 3 prize z cablu 3 m

549 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț începând cu:

790 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bec economic 20W E27 3U

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z lumină caldă z 6000 H

Benzi etanşare uși/ferestre z Trelleborg

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

7190 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

2849

790

z 3 L z -30 °C

z 5 L z -20 °C

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Antigel concentrat

LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

6490 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set lanțuri auto tip romb z Ro Group

Set complet interior Neo Plus

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z Conține: set huse auto x 11 piese, set x 4 covorașe auto mochetă, husă volan, husă centură x 2 buc.

Degivrant parbriz

Preț începând cu:

28900 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Anvelope de iarnă “Pirelli” z 185/65R15 88T W190 SC/ 195/65R15 91T W190 SC

Preț începând cu:

21900

29990

z Varta Blue z 40/52/60/71/74/80/95 AH

z material textil + plastic z 3 mărimi: mic/mediu/mare z diverse culori

LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Acumulatori auto

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set troller x 3 piese “Hybrid”

17


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

4500 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pulover bărbați, TeX

z 100% acril z S/XXL z diverse culori

6500 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Jachetă bărbați, TeX z 100% pes z S/XXL z diverse culori

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

11000 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Jachetă damă, TeX z exterior: 62% bbc, 35% pa, 3% el, căptuşeală şi umplutură: 100% pes z S/XL z bej şi negru

5500

4500

z 98% bbc, 2% el z 36/50 z diverse culori

z 100% bbc z 38/60 z diverse culori

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pantaloni reiați damă, TeX

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pantaloni reiați bărbați

5000 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pijama bărbați, TeX z 100% bbc z S/XXXL z 2 modele z diverse culori

4500

3000

1400

1400

1600

z 71.5% vâscoză, 28.5% pa z XS/XL z diverse culori

z 97% bbc, 3% el z XS/XXL z diverse culori

z 35/41 z diverse culori

z 38/46 z diverse culori

z 36/45 z diverse culori

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pulover damă, TeX

18

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Helancă damă, TeX

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 3 şosete damă, TeX

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 3 şosete bărbaţi

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Papuci blană unisex


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

500 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Maiou bărbați z 100% bbc z M/XXL z alb

600 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Dres damă, 60 DEN

4000 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

z 2/5 z diverse modele şi compoziții

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 4 body bebe, TeX z 6/36 luni z diverse culori

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

50 x 70 cm 70 x 70 cm

1100 1500 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Pernă

z 100% bbc z alb

3000

2000

z 100% bbc z 2/14 ani z diverse culori

z 100% bbc z 2/14 ani z diverse culori

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 2 helănci fete, TeX

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Tricou băieți, TeX

16500 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pilotă puf

z 30% puf, 70% pană z 180 x 200 cm z alb

6500 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lenjerie de pat

7500 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Jachetă fete, TeX z 100% pes z 2/14 ani z diverse culori

7500 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z 65% bbc, 35% pes z cearceaf pat, cearceaf pilotă z feţe pernă 2 x 50 x 70 cm z diverse imprimeuri şi culori

Jachetă tricotată baieţi, căptuşită fleece, TeX z 100% pes z 2/14 ani z diverse culori

19


MARATONUL PREŢURILOR MICI! cm

12 7

50

350 W Putere

2.24900 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ

22490

Plasmă HD Panasonic TX-P50C3E

z tehnologie 600 Hz z tuner DVB-T/C z HDMI x 2 z garanție 24 luni

LEI

57900 57 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

RATĂ LEI 90

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Home cinema Sony DAVTZ135 z tuner FM z Dolby Pro Logic z garanţie 24 luni

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

Model 32D550, 81 cm High Contrast

CADOU: Aparat foto ! Samsung ES9

1.59900 2.59900 LEI

RATĂ LEI 90

159

Model 46D550, 117 cm

LEI

RATĂ

25990 LEI

LCD Samsung

z Dolby Digital Plus z Dolby Pulse z SRS Theater Sound z HDMI x 2 z garanţie 24 luni

Model 32D5000, 81 cm CADOU: Aparat foto ! Samsung ES9

2.04900 2.69900 LEI

RATĂ

20490 LEI

Model 40D5000, 112 cm

LEI

LED Samsung

z HDMI x 4 z DLNA (allshare) z garanție 24 luni

20

RATĂ

26990 LEI


MARATONUL PREŢURILOR MICI! ”

cm

56

40

15

cm

.6

22

70000:1 Contrast

39900 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ

3

3990 LEI

Monitor LCD Samsung E2220N

320 HDD

z timp de răspuns 5 ms z garanție 24 luni

RATĂ

11990 LEI

1.19900 LEI

33900

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

HDD 1TB UBS 3.0 Verbatim z garanţie 24 luni

1190 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Laptop HP Presario CQ56-204SQ

z procesor Intel Celeron Dual Core T3500(2.1 GHz) z cameră web z garanție 24 luni

DVD-R/DVD+R x 10 buc. Sony

-15 %* pentru toată gama de aparate foto compact Nikon * Reducerea este inclusă în prețul afișat la raft. Ofertă valabilă în perioada 10.11-23.11.2011.

lege le ege geenndd ppr:r:: Pric PPrrirric ic ice_zl e__zl _zzl zl, , Pri Pric Pr Pric rriicee_gr _ggrr _g Nam Na NName ame aam mee: NNaame m me,ee,, , IInnfo m ffo, oo, , Pe PerrUni rUn Uni Un Uni nit nit Entr Ent Entr En ntrtryy1:E nt y11:E 1::EEnntr ntry nt ttrtry ryyy11

LEI

Ent EEntr En ntryy2 y2:E 2:EEnnt 2:E 2:En ntrttrtry ry2 ry E trryy3 Entr y3:E 33:E :EEnnttrtry try ry3 Ent EEntr En nntrtrtryy4:E y444:E y4: ::EEnnttry trtrryy4

0

15%* pentru toattă gama de aparate foto compact Nikon z ga arra an n nț nție țiție 24 luni

14 MP

5X

2.7”

14 MP

Rezoluţie

Zoom optic

Display

Rezoluţie

8X

4X

Zoom optic Zoom digital

2.7”

RATĂ LEI 90

Display

13

13900 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

18

cm

7”

Entry2:Enntry2 Entry3:Enntry3 Entry4:Enntry4

Dect Philips CD1861R z garanţie 24 luni

24900 24 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 90

Aparat foto Olympus Fe47 + Husă z Face Detection Technology z AF Tracking z 2 x AA batteries z garanție 24 luni

46900 46 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 90

Aparat foto Sony W530 z Stabilizator optic de imagine z Senzor CCD Super HAD z ISO:3200 z garanție 24 luni

19900 19 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 90

Ramă foto Philips SPF1207

z reducere electronică a vibrațiilor z 4 tehnologii antiîncețoşare z funcție AF cu urmărire subiect z culori: negru, argintiu, roşu, mov z garanție 24 luni

1990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Card SD Adata 4 GB z clasa 6 z garanţie 24 luni

21


MARATONUL PREŢURILOR MICI! 1300 W Putere

12 L

150 W

Capacitate

Putere

11900 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ

1190 LEI

22900 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ

2290 LEI

Minitocător Moulinex DJ750G32

Cuptor convecție MyDomo HC-B11

z funcție răzuire, feliere, mărunțire fină și grosieră z garanție 24 luni

z prepară alimentele fără grăsime sau ulei suplimentar z păstrează elementele nutrive ale alimentelor z control mecanic z autocurăţare z garanţie 24 luni

Prețurile produselor nealimentare din catalog (paginile 13-23) sunt valabile 2 săptămâni, până pe 23.11.2011! Prețurile produselor alimentare, cosmetice și detergenți, sunt valabile o săptămână, până pe data de 16.11.2011.

250 W

2300 W

2200 W

Putere

Putere

Putere

1

talpă ultragliss

filtrare ciclonică

Viteză

18900 18

18900 18

16900 16

z filtru HEPA z garanţie 24 luni

z stoarcere continuă z garanţie 24 luni

z sistem anti-calcar z autocurăţare z garanţie 24 luni

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 90

Storcător legume/fructe Moulinex JU320

19900 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 90

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Fier de călcat Tefal FV-4670

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 90

Aspirator Heinner SBV-2562

600 W

2000 W

700 W

Putere

Putere

Putere

RATĂ

1990 LEI

Maşină de tocat Daewoo GTM-8602 z garanţie 24 luni

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

12900 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ

1290 LEI

Convector electric Adler AD7501 z termostat z garanţie 24 luni

7990 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 99

7

Minicalorifer cu ulei 7 elemenţi Bluesky BOR1K7 z termostat reglabil z garanţie 24 luni

22


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

85 cm

162 cm

185.3 cm

2

1 Motor

50

cm

Compresoare

60

60

50 cm

cm

cm

59.5 cm

1.349 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

94900

RATĂ LEI 90

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

00 134

Combină frigorifică Arctic AK3462

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 90

94

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Frigider Arctic AD306+

z clasa A+ z capacitate frigider 215 L z capacitate congelator 73 L z garanție 36 luni

z clasa A z capacitate frigider 205 L z capacitate congelator 87 L z garanție 36 luni

74900 LEI

59.5 cm

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Aragaz Zanussi ZCG55FGW

z 4 arzătoare gaz z aprindere electrică z opțiune Pizza z garanție 24 luni

18

18

Programe

Programe

Programe

5 kg Capacitate

6 kg

85 cm

90 cm

85.5 cm

5 kg

Capacitate

1200

1100

1000

Rotaţii

Rotaţii

Rotaţii

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

RATĂ

10990 LEI

Maşină de spălat Whirlpool

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z clasa A+ z display LED z garanţie 24 luni

1000 W Putere grill

25 L

RATĂ

11990 LEI

z clasa A+ z display LED z garanţie 24 luni

850 W

26900 26 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Maşină de spălat Whirlpool AWE7616

AQO55135/305

Putere

59.5 cm

1.19900 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 90

Cuptor cu microunde Orion MWOM025D z digital z grill z garanţie 24 luni

53

40 cm

59.5 cm

1.09900 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

.5

cm

cm

60

54

cm

LEI

21

Capacitate

.5

RATĂ

7490

1.54900 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

RATĂ

15490 LEI

Maşină de spălat cu uscător Indesit IWDC6105 z clasa A z display LED z garanţie 24 Luni

850 W Putere

20 L Capacitate

16900 16 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

RATĂ LEI 90

Cuptor cu microunde Orion MWOM020 z mecanic z garanţie 24 luni

Capacitate

23


RATĂ LEI 90

11 17 L Capacitate

700 W Putere

11900 LEI

Cuptor cu microunde, Carrefour DMO17Z z mecanic z garanție 24 luni

2500 W Putere

RATĂ LEI 90

14

14900 LEI

Calorifer cu ulei 11 elemenți Heinner OFR11S z termostat reglabil z suport pentru cablul de alimentare z garanție 24 luni

PROGRAM MAGAZINE: L-D: 08:00 – 22:00 Excepție: Carrefour Unirii: L-D: 07:00 – 22:00 Carrefour Berceni: L-D: 08:00 – 23:00 Carrefour Orhideea: L-S: 07:00 – 23:00 D: 07:00 – 22:00

Ratele prezentate în catalog sunt calculate prin “0% dobândă în 10 rate”, disponibil pentru produse electronice și electrocasnice de minimum 1500 lei. Mai multe detalii sunt disponibile la operatorii birourilor Servicii Financiare. Exemplu de rambursare a contravalorii unor produse în valoare totală de 1.500 lei prin opțiunea ”0% dobândă în 10 rate”, oferită de BRD Finance IFN S.A.: dobândă anuală fixă=0%; DAE=0%; rată lunară=150 lei; durata contractului de credit=10 luni; costul total al creditului=0 lei; valoarea totală a creditului=1.500 lei; valoarea totală plătibilă=1.500 lei. Costurile aferente cardului Carrefour MasterCard sunt reprezentate de taxa de emitere (35 lei) şi de comisionul lunar de administrare (4 lei), iar în cazul cardurilor Carrefour privative, pentru administrare, comisionul este în valoare de 4 lei (lunar) + 39 lei (anual). Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală. Asigurarea opțională de viață, oferită pe cardul Carrefour, nu este disponibilă pentru promoția ”0% dobanda in 10 rate”.

Catalog Hipermarket Carrefour Orhideea 10 Noiembrie  
Catalog Hipermarket Carrefour Orhideea 10 Noiembrie  

Oferta valabila in hipermarketul Carrefour Orhideea, in perioada 10.11 - 16.11.2011 Anumite articole de mobilier nu fac parte din gama magaz...

Advertisement