Issuu on Google+

Fleică de porc

Mere Jonathan

per kg

Origine: România, per kg

1249 LEI

199 LEI

Ofertă valabilă în hipermarketurile Carrefour în perioada 03.11 - 09.11.2011 Anumite articole nu se regăsesc în Carrefour Unirii, Vitantis, Orhideea, Buzău și Oradea Lotus.


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

265 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lapte UHT

1.5% grăsime, 1 L, Poiana Florilor, per buc.

538 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ulei de floarea-soarelui 1 L, Sorica, per buc.

5+TU1IT!

GRA

6480 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent automat 10 kg, Tide, per buc.

2

1273 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere doză

6 x 0.5 L, Beck’s, per pachet


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Piept de pui dezosat Fragedo, per kg legend p : Price_zl,, , Price_gr pr Pric Pr icee Name mee: Na NName, Nam am , Info, , PerU PerUnit Pe rU

Entry1:Entry1 Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1859 LEI

Pulpe de pui inferioare, per kg LEI

Pulpe de pui superioare, per kg LEI

999

2275

Spată de porc

Pizza Capricciosa

Pulpe de pui rotisate, per 100 g LEI

legend pr: Price_zl pr ice_zl, e , , Price_gr Price_gr _gr g Name Nam Name: ame: me Name, Namee, , Info Name IInfo, , Pe PerUnit erUni rUnit rUn Ui Et Entry1:Entry1

EEntry2 Entry ntry2 t :Entry :Ent Entry En ry2 y2 Entry Entry3:Entry3 Entry3 Entr En nntrtrtry3 Entry4:Entry4

1049

Gastro, perEntry2 kg:EnE Entr :E Entry2:Entry2 Ent

llegend pr: Pr Price ice_zl, , Pr ice_zl Price_gr Pri ice_gr ice cee_gr _gggr Name: Nam Name Name: ame Name NName, ame , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1395 LEI

legend egend g ndd pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

per 100 gEntry2:Entry2

legend n pr: PPri Price_zl,l , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

139 LEI

Pulpă de vită Gastro, perEntry2:Entry2 kg pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

179

3


3 Noiembrie: Marea Lansare a Filierei Calităţii Carrefour pentru Cartofi! IV LUS UR! C X O E REF CAR

100% ROMÂNESC, NATURAL, SĂNĂTOS ȘI FOARTE GUSTOS!

NATIONAL Avantajele Filierei Calităţii Carrefour pentru Cartofi fi:: - proveniţi din culturile depresiunii Târgu Secuiesc - garanţia unui control riguros de la însămânţare până în galantarele magazinelor Carrefour - nu are organisme modificate genetic (fără OMG)

399

399

399

2.5 kg, per plasă

2.5 kg, per plasă

2.5 kg, per plasă

LEI

LEI

Cartofi pentru salată

Pere Conference Origine: Belgia,Entry legen llegend le leg egend egen eg eege geend gen ggend enndd en Entr En Ent EEntry2 nntry2 ntry nt tper try ry2 yy22:Entry :En :Entr :Ent :E Entr EEntry ntrttrrryy2 kg ntry nt pr:r: PPrice_zl pr: pr ice_z ic ice ce_z ee_zl _z _zzl, , PPrririice_gr _zl, ice_g ice_ ice cce_gr e gr Name Nam Name: ame: ame me:ee:: Na m me Name, Name, Nam me,e,, , Info Inff , , Pe PerrU rUni rUnit rUn Uni Unit UUn nititi nni Entry11:Entry Entry1:Entr Entry1 Entry Entry11 Entry

Entry3 Ent En Entr Entry3 Entry nttry3 try3 y :Ent :En :E :Entry EEntry Entr Ent En ntry ntry3 Entry4 Ent nt y4:Ent :Entr :Entry Entry Entr En ntrtrttry nntry ryy4 y4

479 LEI

Pâine albă rotundă 1 kg, per buc. Ent Entry2 Entr Entry En ntry try2 try rry2 y2:Entry Entry Entr Entry2 ntry2 pr:: PPrice_ pr: Pric ice_zl ice_z ice_ e_zl _zl zll, , Prrice_gr ice_g ice_ ice _gr ggr Name: Name Na Nam me NNam Name, Name am ame, me,e , In Info nffoo, , Pe nfo nf PPerUnit erUnit rU i rUni Entry En Entry1 ntry1 y1:Entry y1 1:Entry1 :Entry :Ent ntry try ry1

Entr Ent Entry3 ntry3 try3 ry :Entry Entryy3 E ry4 Entry4 En y :E :Entry :Ent :En Entry Entry ntry ntr ttrrryy4

229

4

- netratat chimic, după recoltare - rezultat dintr-o activitate responsabilă care asigură protecţia solului și a mediului - cel mai bun raport calitate-preţ - gust deosebit de bun și natural - disponibil în 3 sortimente care ușurează gătitul: salată, piure, prăjiţi.

LEI

LEI

Cartofi pentru piure

Portocale per kg EnEEntry2 tryy :E :Entry EEntry nt 2

lege legend ege egend gend ge e prr Pr ppr: Priice ice_zl cee zl, , PPrrice_gr i ic ice_gr Name: am NName ame Nam Name, aam , IInfo nfoo, , PPerUnit rUn U Un Entry1 ntry1 try1 y :Entry Entry Entr try1

Entryy3:Entry EEntry3 EEntry Ent ntry3 Entry4 y44:Entry Entr 4 En

339 LEI

Miniprăjituri speciale, per kg LEI legen lege legend leg lle eegend egen ege gen ggend ennd eend nd prr:r: Pr ppr: Price_z ice ice_ iic ice_zl ce_ cce_zl ce ce_z ee_zl __z _zl zzll, , Prrice ice_g ice_ iice_gr ce_g ce_ ce ce_gr e_gr e_ ee_g _gr ggrr Name Nam Na NName: aam ame: me: me: NNa Name Name, Nam aame ame, am meee,, , Info me, m Info Inf In nffoo, , PPeerU nf rUn rrUnit Unit Entr Entry1 EEntry nntry1 ntry ntrttry try1 ry1 rry yy11:En :Ent :Entr :Entry Entr Entry Ent EEn ntry ntry ry 1 ry

EEnt Entry2 ntry2 ry22:Entry :En :Entry :Ent En 2 Entry3 Entr ntrry3 y3:En y3 3:Entry3 :Entry :En :Entry ry3 Entr Entry Entry4 ntry4 t y44:E :En :Entry4 :Entry E 4

2090

Cartofi pentru prăjit

Usturoi, 250 g, Origine: China, per plasă legend le leg eggend eg gen eennd end nd Entry Entry2 EEn ntry ntry2 ttry2 ry2 y22::Entry :En :Entr :E Entr En EEntry ntry ntr try try ry2 prr:r: PPrriice ppr: iccce_zl ice_ ice_zl ice_z _zl _zl _z zl, , Pr Price ice_gr ic ice_gr cee_gr e_gggrr Nam NName Name: ame: mee:e: Na m me: NNam Name, am ame, aame me, me, , Info, IInfo nf , , Pe nfo PerrUn rUUn UUnit ni nnititit Entr EEntry1 ntry1 ntry tryy1::E :En :Entry :Ent Entry EEn nntry try try1

Entry Entr Ent Entry3 EEn ntr nntry ntry3 ntttry3 ry3 y3:Entr :Ent :Entry E tryy3 Entry Ent Entry En EEntry4 ntry4 ntrtry4 y4:Entry En 4

399 LEI

Tort cu nucă și cafea, per kg LEI legend legen lle egggend egen egend eege geend gen eennd nd prrr:: Pr ppr: Priice_z ice_zl ic ice ice_ cee_zl ce_ ce_z cce_zl e__zl _zzl zl, , PPrrice_ icce_gr iice ice_g cce_g ce e_gr ee_g _gr __g ggrr Name: Nam Na NName aame: ame am me:ee:: NName m me Naame Name, Nam ame, aam meee,, , Inf m Innfo In Info nfffoo, , PPeerrU rUni rUn rUnit Uni UUnit Un niitt nit ni Ent Entry EEn Entry1 Entr ntry ntry1 nnt try1 trttry ryyy11:Entry rry1 :En :Entr :E Ent EEntry En ntrtrtry nt nntry try ry 1

Ennntry2 Ent EEntr Entry2 ntrttrtry2 nt ryyy22:E rry2 :EEn :Ent :En Ent ntry ntr nnt ttrtry ry2 y2 Ent Entry Entr Entry3 EEn ntry nt nntry3 ntrttrtry try3 ryyy33:En rry3 :EEn :E Entry ntrt y3 nntry Entry Entr Entry4 EEnt En ntry nnt ntry4 ntrttrtry try4 ry4 rry yy44::Entr :En :E Enn 4 Entr EEntry

2990


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Medalion de Somon Origine: Norvegia, per kg legeend lege n pr:: Pr pr Pric icce_ e zl zl,, , Pr Pric i e_gr ic Name Na me: Na Name m , , Innfo, , me PerU Pe rUni rU nitt ni

Entry1:Entry11 Entry2:Entry ry22 Entrtry3 y3:E :Ent nttryy3 y3 Entrtrry4:Entry4 En y :EEnt y4 n

2899

Trunchi de Novac per kg Entry2:Entry2 pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Carne de scoici per kg Entry2 Entry :Entry :Entry2

legend pr: Price_zl Price_zl ice_zl,, , Price_gr Price_gr ice gr N Name: Name , Info, Name, Info, , PerUnit PerUnit Entry1 y :Entryy1

Entry3:Entry Entry3 :Entry3 :Entry y33 Entry4:En Entry4 Entry4:Entry4 E

1399

2499

Mușchi file Aldis

Cașcaval Dalia

LEI

Aldis, per Entry2 Ekg Entry ntry2 ntry try2 yy22:Entry ::Entr EEntry nttry ntry trryy2 ppr: PPrice iice_ ice_zl ce_ ce_zl ce_z cee_zl _zzll, , Pr Price iccee_gggrr ic ice_g ice_gr ice_ N Name Name: Name, ame,e, , Info Info, f , , Pe PerUnit rUnit Entr EEntry1 ntry1 ry1:Entry En 1

Entry3 Entr Entry Entry3 nntrry3 ntry yy33:Entry :EEnnnt :E ntry ntr trryy3 y3 Entry4 Entry4:Entry n :Entry4 :Entry ntr 4

2269 LEI

LEI

Delaco, perEntry2 kg Entry2 En y2:Entry :En E try2 Entry2

llegend leg egend end pr: Price_zl pr: Price ce zl, , Price_gr ce_zl ice ce_gr Nam Name: ame: Name, Name, Nam ame, , Info Info, , Pe PPerUnit erUnit U Entry1:Entry1 Entry1:Entry1 Entry1:Entry Entry1 :Entr Entry1

EEntry3:Entry3 Entry3 nttrtry3:Entr :En E Entry4:Entry4

2769 LEI

LEI

Crenvurști din piept de pui, Meda, per kg LEI leg legen legend egend ed pr: PPri Price_zl, ice_zl, , Price_gr Price_gr gr Naam Na Name: NName, Name ame , Info ame IInfo, Inf nfo f , PPerUnit eU Entry1:Entry1

EEntry2 Entry2:Entry ntry2:Entryy2 Entry3:Entry3 En EEntry3 nntry3 try3:Ent E Entry4:Entry4

1995

Măsline negre colosal, Defne, per kg LEI legend pr: Price Price_zl, Pr ice zl z , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1389

5


MARATONUL PREŢURILOR MICI! Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

14% !

15% !

349 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț per buc.:

2.74 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

699

Lapte de consum, 1.5%

grăsime, 1 L, Oké!

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

+

Iaurt Numa’ Bun, 3.5% grăsime, 470 g, Napolact

*Produsele se iau de către client de la raft. Preț per buc.:

3.30 LEI

0.81 LEI

5.42 LEI Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Iaurt, 2% grăsime, 175 g, Oké!

Preț per buc.:

Preț per buc.:

LEI

+

Smântână gospodar 15% grăsime, 450 g, Napolact *Produsele se iau de către client de la raft.

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

6+TU2IT!

14% !

GRA

Preț per buc.:

1.40 LEI

249

Preț per buc.:

1.50 LEI

LEI

245 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

684 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Cremă de unt cu smântână 125 g, Gordon, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Iaurt Cremosso natural, 125 g, Danone

Iaurt cu fructe Delicios 8 x 125 g, căpșuni/caise, Danone, per pachet

+ Iaurt Cremosso, cu fructe, diverse arome

3.19 LEI

759

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Smântână 12% grăsime, 900 g, Tnuva, per buc.

6

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

180 g, Covalact, natur/ diverse arome, per buc.

*Produsele se iau de către client de la raft.

1+1

GRATUIT!*

REDUCERE!

LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Brânzică de casă

125 g, Danone,

20%

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

309 LEI

Entry1:Entry1 pentru cele 2 produse*: Preț

255 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

539 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Telemea de capră

Sana

150 g, Olympus, per buc.

3.6% grăsime, 450 g, Tnuva, per buc.

*Produsele trebuie să fie identice și se iau de către client de la raft.

1099 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Telemea de oaie 400 g, LaDorna, per buc.


MARATONUL PREŢURILOR MICI! Cumpărând e cele 2 produs împreună ai 25% REDUCERE din preţul chiflelor!

Al 2-lea la -50%!*

1420 LEI

Preț per buc.:

3.99 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

517

Cașcaval Dalia

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

400 g, Delaco, per buc.

Preț per pachet: Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

1.49 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Brânză topită UHT, 150 g, Apetito

+ Chiflă albă

Preț per 2 buc.:

Preț a 2-a buc. la -50%*:

21.30 LEI

x 4 buc., 200 g, Carrefour

7.10 LEI

*Produsele se iau de către client de la raft.

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

Al 2-lea la -50%!*

11% !

10% !

Preț per buc.:

3.84 LEI

Preț per buc.: Preț per 2 buc.:

Preț a 2-a buc. la -50%*:

9.75 LEI

699

Preț per buc.:

3.99 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Delma sandviș, 500 g

+

650 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1269 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cremă de brânză

*Produsele se iau de către client de la raft.

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

480 g, Solomonescu per buc.

Preț per buc.:

4.38 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Cașcaval clasic, 450 g, Hochland

+

Cașcaval Rucăr

200 g, Philadelphia, per buc.

Șuncă de Praga, 150 g, Carrefour

1870 LEI

3.25 LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

16.43 LEI

Brânză topită triunghi cu smântână, 140 g, Hochland *Produsele se iau de către client de la raft.

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

15% !

865 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per buc.:

22.02 LEI

2329 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț per buc.:

5.37 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Mozzarella, 600 g, Napolact

+

Unt, 65% grăsime, 200 g, Napolact *Produsele se iau de către client de la raft.

739 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam cu Șuncă Țărănesc 650 g, Primo per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam Ardelenesc 280 g, Cris-Tim per buc.

1367

675

800 g, Kosarom, per buc.

200 g, Aldis, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam Victoria

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cârnați picanți

7


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

869 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Crenvur§ti din piept de pui 450 g, Aldis, per buc.

1045

899

370 g, Aldis, per buc.

500 g, Carrefour, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam Bănățean

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Nuggets de pui

Al 2-lea la -30%!*

Preț per 2 buc.:

9.89 LEI

582 LEI

979 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

File de Somon afumat, No.1

739 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Spanac tocat 1 kg, Edenia, per buc.

275 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ficat de pui 500 g, Perdigao, per buc.

140 g, per buc.

999 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Trunchi de Cod Ocean Fish, per kg

1166 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cartofi

2.5 kg, Triumph, per buc.

999 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Amestec de legume mediteranean 750 g, Iglo, per buc.

8

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț a 2-a buc. la -30%*:

4.07 LEI

Aluat foietaj 800 g, Bella, per buc. *Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

999 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Tort de înghețată 1000 g, Gelino, per buc.


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

3155 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ulei de măsline extra virgin

449 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1 L, Costa D’Oro, per buc. Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Zahăr

1 kg, Mărgăritar, per buc.

549 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Orez Camolino 1 kg, Atifco, per buc.

349 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ciuperci tăiate 400 g, Atifco, per buc.

185 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Făină TIP 650, No.1 1 kg, per buc.

353 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Castraveți în oțet 6-9 cm 680 g, Râureni, per buc.

249 LEI

Spaghete/macaroane

359

500 g, Carrefour, per buc.

500 g, Panzani, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

327 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Roșii în bulion 700 g, Râureni, per buc.

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Mini Fusili/Mini Penne

415 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pastă de tomate 24% 800 g, Meniu, per buc.

9


MARATONUL PREŢURILOR MICI! Al 2-lea la -40%*!

413 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Șprot afumat în ulei 150 g, Maseko per buc.

294 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per 2 buc.:

4.70 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

309 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Sardine

Pate de porc/pui

Preț a 2-a buc. la -40%*:

215 g, Timona per buc.

200 g, Ardealul, per buc.

1.76 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

CADOU: Magnet Disney!

1323 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Muștar, 500 g, Knorr + Ketchup Napoli, 490 g,

1019

098

200 g, Felix, per buc.

85 g, Star, per buc.

LEI

Hellmann’s, per pachet

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Fistic

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pufuleți

CADOU: Biscuiţi Petit Beurre, 100 g, RoStar!

096 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Biscuiți cu cremă Tempo 72 g, Ülker, per buc.

10

199 LEI

535 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Biscuiți Petit Beurre 460 g, RoStar, per pachet

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Napolitane 175 g, Alfers, per buc.

328 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ciocolată 100 g, Milka, diverse sortimente, per buc.


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

3987 LEI

1009 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Cafea măcinată 500 g, Fort, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cafea măcinată

1 kg, Jacobs Krönung, per buc.

LEI

LEI

LEI

3450

1129

797

2 x 400 g, Nestlé per pachet

550 g, Nestlé per buc.

200 g, Nestlé per buc.

Formulă lapte junior 2+

LEI

Cereale Chocapic

LEI

1056 6054 Cafea 3 în 1 Original, 24 x 11 g,

Hrană uscată pentru câini

Nescafé, per pachet

10 kg, Friskies, diverse sortimente per buc.

Ciocolată After Eight

LEI

1354

Adaos alimentar cu gust de găină “Secretul Gustului” 2 x 400 g, Maggi, per pachet

11


MARATONUL PREŢURILOR MICI! Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

Al 2-lea la -20%!*

14%!

Preț per buc.:

9.53 LEI

1498 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț a 2-a buc. la -20%*:

8.20 LEI

3.68 LEI

460 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț pentru cele 2 produse*:

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Băutură necarbogazoasă

Coca-Cola, 2 x 2 L

2 L, Ciao, diverse sortimente, per buc.

Preț per buc.:

+ Pizza Capricciosa,

7.95 LEI

*Produsele se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -20%!*

Preț per 2 buc.:

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

350 g

2.5 L la preţ de 2 L!

Preț per 2 buc.:

6.97 LEI Preț a 2-a buc. la -20%*:

3.10 LEI

387 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

264 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Băutură necarbogazoasă

Băutură carbogazoasă

2 L, Tymbark Cool, măr şi portocală per buc.

472 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

2.5 L, Adria, diverse sortimente per buc.

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Băutură necarbogazoasă 2 L, Lipton, diverse sortimente per buc.

5+1

GRATUIT!

538 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Nectar

1 L, Ganini, diverse sortimente per buc.

12

908 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere doză 6 x 0.5 L, Ciucaş, per pachet

562 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere pet 2 L, Timişoreana, per buc.

1714 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere sticlă

6 x 0.33 L, Heineken, per pachet


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

548 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb/roşu 0.75 L, Premiat, Ceptura, diverse sortimente, per buc.

675 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

982 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

0.75 L, Mugur de Viţă, Murfatlar, diverse sortimente per buc.

Vin alb/roşu 0.75 L, Domeniile Săhăteni, diverse sortimente, per buc.

351 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1218

149

1.5 L, Galbenă de Odobeşti, Vincon per buc.

2 L, Carrefour, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb

247 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Apă minerală necarbogazoasă

Apă minerală necarbogazoasă 5 L, Zizin, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Apă minerală carbogazoasă 1.5 L, Aqua Carpatica, per buc.

8210

3880

4465

3565

40% vol., 1 L, Jack Daniel’s per buc.

40% vol., 0.7 L, Johnnie Walker Red Label, per buc.

37.5% vol., 1 L, per buc.

1 L, Martini, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Whiskey

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Whisky

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Alexandrion 5*

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vermut Bianco/Rosso

13


MARATONUL PREŢURILOR MICI! %E! 20 UCER

RED

% 20 UCERE!

RED

1515 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

18.84 LEI

1507

499

75 ml, Sensodyne Repair & Protect, per buc.

500 ml, Carrefour, diverse sortimente per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Pastă de dinţi

15.92 LEI

LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pastă de dinţi

3 x 100 ml, Colgate Advanced Whitening, diverse sortimente, per pachet

15UC% ERE!

TALON DE REDUCERE! Cumpără oricare 3 produse Syoss, decupează acest talon, în perioada 03.11-09.11.2011, şi primeşti 10 LEI REDUCERE!*

RED

16%!

Şampon/Balsam 500 ml, Syoss, diverse sortimente per buc.

*Reducerea se aplică la casele de marcat.

822 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1215 pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț per buc.:

22.04 LEI

14.63 LEI

2503

Vopsea de păr

250 ml/150 ml, Nivea, diverse sortimente, per buc.

100 ml, Garnier Color Naturals, diverse sortimente per buc.

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

+

Tratament pentru păr 200 ml, Gliss, diverse sortimente per buc. *Produsele se iau de către client de la raft.

35%

REDUCERE!

Preț per buc.:

9.69 LEI Preț per buc.: 9.46

LEI LEI

631

Preț reieșitEntry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4 din pachet:

LEI

Gel de duş

250 ml, Nivea, diverse sortimente *Produsele trebuie să fie identice şi se iau *Reducerea aplicădelalacasele de cătreseclient raft. de marcat.

14

Preț per buc.:

9.69 LEI

1259 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per pachet: 18.92 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vopsea de păr, 100 ml, Perfect Mousse, diverse sortimente

CADOU: Magnet Disney!

GRA

LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Spray fixativ/Spumă

2+TU1IT!*

Preț per buc.:

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

9.67 LEI

50 ml, Garnier Skin Naturals Essentials, per buc.

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

3.65 LEI

1499

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Al 2-lea la -70%!*

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Cremă de faţă hidratantă zi/noapte

Săpun lichid

Preț per 2 buc.: 15.80 LEI Preț a 2-a bucată la -70%*: legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1274 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

2213 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Gel de duş, 250 ml + Stick, 40 ml + Cremă de mâini, 100 ml, per pachet

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Deodorant damă, 150 ml, Rexona, diverse sortimente

+

Deodorant, 150 ml, Rexona Men, diverse sortimente *Produsele se iau de către client de la raft.


MARATONUL PREŢURILOR MICI! La achiziţionarea a 2 produse : ești identice prim pon cu un U DO CA ri de cumpărătu I! LE 25 de

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

25%!

7725 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Detergent automat, 8 kg, Dero, diverse sortimente

+

6085 LEI

Detergent automat, 6 kg,

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per buc.: 54.90

LEI

Preț per buc.: 48.07

LEI

Dero, diverse sortimente *Produsele se iau de către client de la raft.

Detergent automat 6 kg, Ariel, diverse sortimente, per buc.

GRA

Preț per buc.: 7.25

337 LEI

1199 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Balsam de rufe 2 L, Silan, diverse sortimente per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

CADOU*: Tampoane light days 16 buc., O.B.!

2+TU1IT!*

600 ml la preţ de 500 ml!

LEI LEI

Preț per pachet: 14.50 Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent lichid de vase 600 ml, Axion, diverse sortimente per buc.

legend Preț pr: Price_zl,reieșit , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit din pachet: Entry1:Entry1

483 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Dezinfectant universal 750 ml, Domestos, diverse sortimente, per buc. *Produsele trebuie să fie identice și se iau de către client de la raft.

228 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Prosop hârtie 2 straturi, 2 role, Onda, per pachet

CADOU: , Hârtie igienică 4 role, Zewa!

3 straturi, 16 role, Zewa, per pachet

750 ml, Carrefour, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Hârtie igienică

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

5672 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

659

LEI

2080 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Tampoane ProComfort 32 buc., O.B., per buc.

*Cadoul se ia de către client de la raft.

CADOU*: Şerveţele , bebe x 64 buc. Pampers!

2368 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Soluţie pentru parchet

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Scutece bebe Value Pack Plus Pampers, diverse mărimi, per buc.

398 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Soluţie spălat geamuri 750 ml, Clin, per buc.

*Cadoul se ia de către client de la raft.

15


Roșii per kg

419 LEI

CADOU:

” 9 1 cm 48

RATĂ LEI 61

17

Cupon de u 150 LEI pentr cumpărarea arca oricărui TV m Changhong! 1000:1

400 cd/m2

Contrast

Luminozitate

549.00 LEI

39900 LEI

STOC LIMITAT!

LCD Changhong

z intrare VGA z HDMI z garanție 24 de luni

SAU SAU PROGRAM MAGAZINE: L-D: 08:00 – 22:00 Excepție:

Carrefour Berceni: L-D: 08:00 – 23:00

Începând cu data de 15.08.2011, posesorii cardurilor Carrefour (MasterCard sau privativ) beneficiază până la 31.12.2011 de două avantaje: promoţia “Bani înapoi pe card”, pentru cumpărăturile din hipermarketurile și supermarketurile Carrefour, cu acordarea de bani înapoi pe card diferențiat, în funcție de opțiunea de plată aleasă (5% în valoare brută aplicat fiecărei tranzacții în rate, cu excepția ratelor cu 0% dobândă, și 1% în valoare brută aplicat fiecărei tranzacții cu grație de maximum 47 zile) sau opțiunea “0% dobândă în 3 rate fixe”, accesibilă la POS-urile din hipermarketurile Carrefour, indiferent de valoarea cumpărăturilor. Mai multe detalii despre promoții și Regulamente sunt disponibile la operatorii Servicii Financiare sau pe site-ul www.carrefour.ro. Exemplu de rambursare a valorii de 5.367 lei, tranzacţionată cu “PLATA ÎN RATE”, prin intermediul cardului Carrefour MasterCard: dobândă anuală variabilă=25,8% (06.08.2011-05.11.2011); DAE=36,87%; rată lunară=372 lei (cu excepţia ultimei rate ce poate avea o valoare mai mică); durata contractului de credit=19 luni; costul total al creditului=1.701 lei; valoarea totală a creditului=5.367 lei; valoarea totală platibilă=7.068 lei. La calcularea ratei lunare, nu s-a inclus asigurarea opţională de viaţă. Taxa de emitere a cardului este de 35 lei, iar comisionul lunar de administrare este de 0,5% aplicat soldului tranzacţiilor “PLATA ÎN RATE” şi 4 lei pentru orice tip de utilizare. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală. Asigurarea de viaţă este opţională in conditiile prezentarii unui girant.


Catalog Carrefour 03 Noiembrie