Page 1

Fleică de porc

Mere Jonathan

per kg

Origine: România, per kg

1249 LEI

199 LEI

Ofertă valabilă în hipermarketurile Carrefour în perioada 03.11 - 09.11.2011 Anumite articole nu se regăsesc în Carrefour Unirii, Vitantis, Orhideea, Buzău și Oradea Lotus.


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

265 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lapte UHT

1.5% grăsime, 1 L, Poiana Florilor, per buc.

538 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ulei de floarea-soarelui 1 L, Sorica, per buc.

5+TU1IT!

GRA

6480 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent automat 10 kg, Tide, per buc.

2

1273 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere doză

6 x 0.5 L, Beck’s, per pachet


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Piept de pui dezosat Fragedo, per kg legend p : Price_zl,, , Price_gr pr Pric Pr icee Name mee: Na NName, Nam am , Info, , PerU PerUnit Pe rU

Entry1:Entry1 Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1859 LEI

Pulpe de pui inferioare, per kg LEI

Pulpe de pui superioare, per kg LEI

999

2275

Spată de porc

Pizza Capricciosa

Pulpe de pui rotisate, per 100 g LEI

legend pr: Price_zl pr ice_zl, e , , Price_gr Price_gr _gr g Name Nam Name: ame: me Name, Namee, , Info Name IInfo, , Pe PerUnit erUni rUnit rUn Ui Et Entry1:Entry1

EEntry2 Entry ntry2 t :Entry :Ent Entry En ry2 y2 Entry Entry3:Entry3 Entry3 Entr En nntrtrtry3 Entry4:Entry4

1049

Gastro, perEntry2 kg:EnE Entr :E Entry2:Entry2 Ent

llegend pr: Pr Price ice_zl, , Pr ice_zl Price_gr Pri ice_gr ice cee_gr _gggr Name: Nam Name Name: ame Name NName, ame , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1395 LEI

legend egend g ndd pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

per 100 gEntry2:Entry2

legend n pr: PPri Price_zl,l , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

139 LEI

Pulpă de vită Gastro, perEntry2:Entry2 kg pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

179

3


3 Noiembrie: Marea Lansare a Filierei Calităţii Carrefour pentru Cartofi! IV LUS UR! C X O E REF CAR

100% ROMÂNESC, NATURAL, SĂNĂTOS ȘI FOARTE GUSTOS!

NATIONAL Avantajele Filierei Calităţii Carrefour pentru Cartofi fi:: - proveniţi din culturile depresiunii Târgu Secuiesc - garanţia unui control riguros de la însămânţare până în galantarele magazinelor Carrefour - nu are organisme modificate genetic (fără OMG)

399

399

399

2.5 kg, per plasă

2.5 kg, per plasă

2.5 kg, per plasă

LEI

LEI

Cartofi pentru salată

Pere Conference Origine: Belgia,Entry legen llegend le leg egend egen eg eege geend gen ggend enndd en Entr En Ent EEntry2 nntry2 ntry nt tper try ry2 yy22:Entry :En :Entr :Ent :E Entr EEntry ntrttrrryy2 kg ntry nt pr:r: PPrice_zl pr: pr ice_z ic ice ce_z ee_zl _z _zzl, , PPrririice_gr _zl, ice_g ice_ ice cce_gr e gr Name Nam Name: ame: ame me:ee:: Na m me Name, Name, Nam me,e,, , Info Inff , , Pe PerrU rUni rUnit rUn Uni Unit UUn nititi nni Entry11:Entry Entry1:Entr Entry1 Entry Entry11 Entry

Entry3 Ent En Entr Entry3 Entry nttry3 try3 y :Ent :En :E :Entry EEntry Entr Ent En ntry ntry3 Entry4 Ent nt y4:Ent :Entr :Entry Entry Entr En ntrtrttry nntry ryy4 y4

479 LEI

Pâine albă rotundă 1 kg, per buc. Ent Entry2 Entr Entry En ntry try2 try rry2 y2:Entry Entry Entr Entry2 ntry2 pr:: PPrice_ pr: Pric ice_zl ice_z ice_ e_zl _zl zll, , Prrice_gr ice_g ice_ ice _gr ggr Name: Name Na Nam me NNam Name, Name am ame, me,e , In Info nffoo, , Pe nfo nf PPerUnit erUnit rU i rUni Entry En Entry1 ntry1 y1:Entry y1 1:Entry1 :Entry :Ent ntry try ry1

Entr Ent Entry3 ntry3 try3 ry :Entry Entryy3 E ry4 Entry4 En y :E :Entry :Ent :En Entry Entry ntry ntr ttrrryy4

229

4

- netratat chimic, după recoltare - rezultat dintr-o activitate responsabilă care asigură protecţia solului și a mediului - cel mai bun raport calitate-preţ - gust deosebit de bun și natural - disponibil în 3 sortimente care ușurează gătitul: salată, piure, prăjiţi.

LEI

LEI

Cartofi pentru piure

Portocale per kg EnEEntry2 tryy :E :Entry EEntry nt 2

lege legend ege egend gend ge e prr Pr ppr: Priice ice_zl cee zl, , PPrrice_gr i ic ice_gr Name: am NName ame Nam Name, aam , IInfo nfoo, , PPerUnit rUn U Un Entry1 ntry1 try1 y :Entry Entry Entr try1

Entryy3:Entry EEntry3 EEntry Ent ntry3 Entry4 y44:Entry Entr 4 En

339 LEI

Miniprăjituri speciale, per kg LEI legen lege legend leg lle eegend egen ege gen ggend ennd eend nd prr:r: Pr ppr: Price_z ice ice_ iic ice_zl ce_ cce_zl ce ce_z ee_zl __z _zl zzll, , Prrice ice_g ice_ iice_gr ce_g ce_ ce ce_gr e_gr e_ ee_g _gr ggrr Name Nam Na NName: aam ame: me: me: NNa Name Name, Nam aame ame, am meee,, , Info me, m Info Inf In nffoo, , PPeerU nf rUn rrUnit Unit Entr Entry1 EEntry nntry1 ntry ntrttry try1 ry1 rry yy11:En :Ent :Entr :Entry Entr Entry Ent EEn ntry ntry ry 1 ry

EEnt Entry2 ntry2 ry22:Entry :En :Entry :Ent En 2 Entry3 Entr ntrry3 y3:En y3 3:Entry3 :Entry :En :Entry ry3 Entr Entry Entry4 ntry4 t y44:E :En :Entry4 :Entry E 4

2090

Cartofi pentru prăjit

Usturoi, 250 g, Origine: China, per plasă legend le leg eggend eg gen eennd end nd Entry Entry2 EEn ntry ntry2 ttry2 ry2 y22::Entry :En :Entr :E Entr En EEntry ntry ntr try try ry2 prr:r: PPrriice ppr: iccce_zl ice_ ice_zl ice_z _zl _zl _z zl, , Pr Price ice_gr ic ice_gr cee_gr e_gggrr Nam NName Name: ame: mee:e: Na m me: NNam Name, am ame, aame me, me, , Info, IInfo nf , , Pe nfo PerrUn rUUn UUnit ni nnititit Entr EEntry1 ntry1 ntry tryy1::E :En :Entry :Ent Entry EEn nntry try try1

Entry Entr Ent Entry3 EEn ntr nntry ntry3 ntttry3 ry3 y3:Entr :Ent :Entry E tryy3 Entry Ent Entry En EEntry4 ntry4 ntrtry4 y4:Entry En 4

399 LEI

Tort cu nucă și cafea, per kg LEI legend legen lle egggend egen egend eege geend gen eennd nd prrr:: Pr ppr: Priice_z ice_zl ic ice ice_ cee_zl ce_ ce_z cce_zl e__zl _zzl zl, , PPrrice_ icce_gr iice ice_g cce_g ce e_gr ee_g _gr __g ggrr Name: Nam Na NName aame: ame am me:ee:: NName m me Naame Name, Nam ame, aam meee,, , Inf m Innfo In Info nfffoo, , PPeerrU rUni rUn rUnit Uni UUnit Un niitt nit ni Ent Entry EEn Entry1 Entr ntry ntry1 nnt try1 trttry ryyy11:Entry rry1 :En :Entr :E Ent EEntry En ntrtrtry nt nntry try ry 1

Ennntry2 Ent EEntr Entry2 ntrttrtry2 nt ryyy22:E rry2 :EEn :Ent :En Ent ntry ntr nnt ttrtry ry2 y2 Ent Entry Entr Entry3 EEn ntry nt nntry3 ntrttrtry try3 ryyy33:En rry3 :EEn :E Entry ntrt y3 nntry Entry Entr Entry4 EEnt En ntry nnt ntry4 ntrttrtry try4 ry4 rry yy44::Entr :En :E Enn 4 Entr EEntry

2990


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Medalion de Somon Origine: Norvegia, per kg legeend lege n pr:: Pr pr Pric icce_ e zl zl,, , Pr Pric i e_gr ic Name Na me: Na Name m , , Innfo, , me PerU Pe rUni rU nitt ni

Entry1:Entry11 Entry2:Entry ry22 Entrtry3 y3:E :Ent nttryy3 y3 Entrtrry4:Entry4 En y :EEnt y4 n

2899

Trunchi de Novac per kg Entry2:Entry2 pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Carne de scoici per kg Entry2 Entry :Entry :Entry2

legend pr: Price_zl Price_zl ice_zl,, , Price_gr Price_gr ice gr N Name: Name , Info, Name, Info, , PerUnit PerUnit Entry1 y :Entryy1

Entry3:Entry Entry3 :Entry3 :Entry y33 Entry4:En Entry4 Entry4:Entry4 E

1399

2499

Mușchi file Aldis

Cașcaval Dalia

LEI

Aldis, per Entry2 Ekg Entry ntry2 ntry try2 yy22:Entry ::Entr EEntry nttry ntry trryy2 ppr: PPrice iice_ ice_zl ce_ ce_zl ce_z cee_zl _zzll, , Pr Price iccee_gggrr ic ice_g ice_gr ice_ N Name Name: Name, ame,e, , Info Info, f , , Pe PerUnit rUnit Entr EEntry1 ntry1 ry1:Entry En 1

Entry3 Entr Entry Entry3 nntrry3 ntry yy33:Entry :EEnnnt :E ntry ntr trryy3 y3 Entry4 Entry4:Entry n :Entry4 :Entry ntr 4

2269 LEI

LEI

Delaco, perEntry2 kg Entry2 En y2:Entry :En E try2 Entry2

llegend leg egend end pr: Price_zl pr: Price ce zl, , Price_gr ce_zl ice ce_gr Nam Name: ame: Name, Name, Nam ame, , Info Info, , Pe PPerUnit erUnit U Entry1:Entry1 Entry1:Entry1 Entry1:Entry Entry1 :Entr Entry1

EEntry3:Entry3 Entry3 nttrtry3:Entr :En E Entry4:Entry4

2769 LEI

LEI

Crenvurști din piept de pui, Meda, per kg LEI leg legen legend egend ed pr: PPri Price_zl, ice_zl, , Price_gr Price_gr gr Naam Na Name: NName, Name ame , Info ame IInfo, Inf nfo f , PPerUnit eU Entry1:Entry1

EEntry2 Entry2:Entry ntry2:Entryy2 Entry3:Entry3 En EEntry3 nntry3 try3:Ent E Entry4:Entry4

1995

Măsline negre colosal, Defne, per kg LEI legend pr: Price Price_zl, Pr ice zl z , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1389

5


MARATONUL PREŢURILOR MICI! Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

14% !

15% !

349 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț per buc.:

2.74 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

699

Lapte de consum, 1.5%

grăsime, 1 L, Oké!

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

+

Iaurt Numa’ Bun, 3.5% grăsime, 470 g, Napolact

*Produsele se iau de către client de la raft. Preț per buc.:

3.30 LEI

0.81 LEI

5.42 LEI Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Iaurt, 2% grăsime, 175 g, Oké!

Preț per buc.:

Preț per buc.:

LEI

+

Smântână gospodar 15% grăsime, 450 g, Napolact *Produsele se iau de către client de la raft.

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

6+TU2IT!

14% !

GRA

Preț per buc.:

1.40 LEI

249

Preț per buc.:

1.50 LEI

LEI

245 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

684 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Cremă de unt cu smântână 125 g, Gordon, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Iaurt Cremosso natural, 125 g, Danone

Iaurt cu fructe Delicios 8 x 125 g, căpșuni/caise, Danone, per pachet

+ Iaurt Cremosso, cu fructe, diverse arome

3.19 LEI

759

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Smântână 12% grăsime, 900 g, Tnuva, per buc.

6

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

180 g, Covalact, natur/ diverse arome, per buc.

*Produsele se iau de către client de la raft.

1+1

GRATUIT!*

REDUCERE!

LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Brânzică de casă

125 g, Danone,

20%

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

309 LEI

Entry1:Entry1 pentru cele 2 produse*: Preț

255 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

539 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Telemea de capră

Sana

150 g, Olympus, per buc.

3.6% grăsime, 450 g, Tnuva, per buc.

*Produsele trebuie să fie identice și se iau de către client de la raft.

1099 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Telemea de oaie 400 g, LaDorna, per buc.


MARATONUL PREŢURILOR MICI! Cumpărând e cele 2 produs împreună ai 25% REDUCERE din preţul chiflelor!

Al 2-lea la -50%!*

1420 LEI

Preț per buc.:

3.99 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

517

Cașcaval Dalia

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

400 g, Delaco, per buc.

Preț per pachet: Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

1.49 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Brânză topită UHT, 150 g, Apetito

+ Chiflă albă

Preț per 2 buc.:

Preț a 2-a buc. la -50%*:

21.30 LEI

x 4 buc., 200 g, Carrefour

7.10 LEI

*Produsele se iau de către client de la raft.

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

Al 2-lea la -50%!*

11% !

10% !

Preț per buc.:

3.84 LEI

Preț per buc.: Preț per 2 buc.:

Preț a 2-a buc. la -50%*:

9.75 LEI

699

Preț per buc.:

3.99 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Delma sandviș, 500 g

+

650 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1269 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cremă de brânză

*Produsele se iau de către client de la raft.

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

480 g, Solomonescu per buc.

Preț per buc.:

4.38 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Cașcaval clasic, 450 g, Hochland

+

Cașcaval Rucăr

200 g, Philadelphia, per buc.

Șuncă de Praga, 150 g, Carrefour

1870 LEI

3.25 LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

16.43 LEI

Brânză topită triunghi cu smântână, 140 g, Hochland *Produsele se iau de către client de la raft.

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ON EC

15% !

865 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per buc.:

22.02 LEI

2329 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț per buc.:

5.37 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Mozzarella, 600 g, Napolact

+

Unt, 65% grăsime, 200 g, Napolact *Produsele se iau de către client de la raft.

739 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam cu Șuncă Țărănesc 650 g, Primo per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam Ardelenesc 280 g, Cris-Tim per buc.

1367

675

800 g, Kosarom, per buc.

200 g, Aldis, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam Victoria

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cârnați picanți

7


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

869 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Crenvur§ti din piept de pui 450 g, Aldis, per buc.

1045

899

370 g, Aldis, per buc.

500 g, Carrefour, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salam Bănățean

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Nuggets de pui

Al 2-lea la -30%!*

Preț per 2 buc.:

9.89 LEI

582 LEI

979 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

File de Somon afumat, No.1

739 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Spanac tocat 1 kg, Edenia, per buc.

275 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ficat de pui 500 g, Perdigao, per buc.

140 g, per buc.

999 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Trunchi de Cod Ocean Fish, per kg

1166 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cartofi

2.5 kg, Triumph, per buc.

999 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Amestec de legume mediteranean 750 g, Iglo, per buc.

8

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț a 2-a buc. la -30%*:

4.07 LEI

Aluat foietaj 800 g, Bella, per buc. *Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

999 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Tort de înghețată 1000 g, Gelino, per buc.


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

3155 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ulei de măsline extra virgin

449 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1 L, Costa D’Oro, per buc. Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Zahăr

1 kg, Mărgăritar, per buc.

549 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Orez Camolino 1 kg, Atifco, per buc.

349 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ciuperci tăiate 400 g, Atifco, per buc.

185 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Făină TIP 650, No.1 1 kg, per buc.

353 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Castraveți în oțet 6-9 cm 680 g, Râureni, per buc.

249 LEI

Spaghete/macaroane

359

500 g, Carrefour, per buc.

500 g, Panzani, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

327 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Roșii în bulion 700 g, Râureni, per buc.

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Mini Fusili/Mini Penne

415 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pastă de tomate 24% 800 g, Meniu, per buc.

9


MARATONUL PREŢURILOR MICI! Al 2-lea la -40%*!

413 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Șprot afumat în ulei 150 g, Maseko per buc.

294 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per 2 buc.:

4.70 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

309 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Sardine

Pate de porc/pui

Preț a 2-a buc. la -40%*:

215 g, Timona per buc.

200 g, Ardealul, per buc.

1.76 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

CADOU: Magnet Disney!

1323 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Muștar, 500 g, Knorr + Ketchup Napoli, 490 g,

1019

098

200 g, Felix, per buc.

85 g, Star, per buc.

LEI

Hellmann’s, per pachet

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Fistic

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pufuleți

CADOU: Biscuiţi Petit Beurre, 100 g, RoStar!

096 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Biscuiți cu cremă Tempo 72 g, Ülker, per buc.

10

199 LEI

535 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Biscuiți Petit Beurre 460 g, RoStar, per pachet

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Napolitane 175 g, Alfers, per buc.

328 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ciocolată 100 g, Milka, diverse sortimente, per buc.


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

3987 LEI

1009 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Cafea măcinată 500 g, Fort, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cafea măcinată

1 kg, Jacobs Krönung, per buc.

LEI

LEI

LEI

3450

1129

797

2 x 400 g, Nestlé per pachet

550 g, Nestlé per buc.

200 g, Nestlé per buc.

Formulă lapte junior 2+

LEI

Cereale Chocapic

LEI

1056 6054 Cafea 3 în 1 Original, 24 x 11 g,

Hrană uscată pentru câini

Nescafé, per pachet

10 kg, Friskies, diverse sortimente per buc.

Ciocolată After Eight

LEI

1354

Adaos alimentar cu gust de găină “Secretul Gustului” 2 x 400 g, Maggi, per pachet

11


MARATONUL PREŢURILOR MICI! Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

Al 2-lea la -20%!*

14%!

Preț per buc.:

9.53 LEI

1498 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț a 2-a buc. la -20%*:

8.20 LEI

3.68 LEI

460 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț pentru cele 2 produse*:

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Băutură necarbogazoasă

Coca-Cola, 2 x 2 L

2 L, Ciao, diverse sortimente, per buc.

Preț per buc.:

+ Pizza Capricciosa,

7.95 LEI

*Produsele se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -20%!*

Preț per 2 buc.:

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

350 g

2.5 L la preţ de 2 L!

Preț per 2 buc.:

6.97 LEI Preț a 2-a buc. la -20%*:

3.10 LEI

387 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

264 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Băutură necarbogazoasă

Băutură carbogazoasă

2 L, Tymbark Cool, măr şi portocală per buc.

472 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

2.5 L, Adria, diverse sortimente per buc.

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Băutură necarbogazoasă 2 L, Lipton, diverse sortimente per buc.

5+1

GRATUIT!

538 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Nectar

1 L, Ganini, diverse sortimente per buc.

12

908 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere doză 6 x 0.5 L, Ciucaş, per pachet

562 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere pet 2 L, Timişoreana, per buc.

1714 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere sticlă

6 x 0.33 L, Heineken, per pachet


MARATONUL PREŢURILOR MICI!

548 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb/roşu 0.75 L, Premiat, Ceptura, diverse sortimente, per buc.

675 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

982 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

0.75 L, Mugur de Viţă, Murfatlar, diverse sortimente per buc.

Vin alb/roşu 0.75 L, Domeniile Săhăteni, diverse sortimente, per buc.

351 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1218

149

1.5 L, Galbenă de Odobeşti, Vincon per buc.

2 L, Carrefour, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb

247 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Apă minerală necarbogazoasă

Apă minerală necarbogazoasă 5 L, Zizin, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Apă minerală carbogazoasă 1.5 L, Aqua Carpatica, per buc.

8210

3880

4465

3565

40% vol., 1 L, Jack Daniel’s per buc.

40% vol., 0.7 L, Johnnie Walker Red Label, per buc.

37.5% vol., 1 L, per buc.

1 L, Martini, per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Whiskey

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Whisky

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Alexandrion 5*

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vermut Bianco/Rosso

13


MARATONUL PREŢURILOR MICI! %E! 20 UCER

RED

% 20 UCERE!

RED

1515 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

18.84 LEI

1507

499

75 ml, Sensodyne Repair & Protect, per buc.

500 ml, Carrefour, diverse sortimente per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Pastă de dinţi

15.92 LEI

LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pastă de dinţi

3 x 100 ml, Colgate Advanced Whitening, diverse sortimente, per pachet

15UC% ERE!

TALON DE REDUCERE! Cumpără oricare 3 produse Syoss, decupează acest talon, în perioada 03.11-09.11.2011, şi primeşti 10 LEI REDUCERE!*

RED

16%!

Şampon/Balsam 500 ml, Syoss, diverse sortimente per buc.

*Reducerea se aplică la casele de marcat.

822 LEI

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1215 pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț per buc.:

22.04 LEI

14.63 LEI

2503

Vopsea de păr

250 ml/150 ml, Nivea, diverse sortimente, per buc.

100 ml, Garnier Color Naturals, diverse sortimente per buc.

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

+

Tratament pentru păr 200 ml, Gliss, diverse sortimente per buc. *Produsele se iau de către client de la raft.

35%

REDUCERE!

Preț per buc.:

9.69 LEI Preț per buc.: 9.46

LEI LEI

631

Preț reieșitEntry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4 din pachet:

LEI

Gel de duş

250 ml, Nivea, diverse sortimente *Produsele trebuie să fie identice şi se iau *Reducerea aplicădelalacasele de cătreseclient raft. de marcat.

14

Preț per buc.:

9.69 LEI

1259 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per pachet: 18.92 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vopsea de păr, 100 ml, Perfect Mousse, diverse sortimente

CADOU: Magnet Disney!

GRA

LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Spray fixativ/Spumă

2+TU1IT!*

Preț per buc.:

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

9.67 LEI

50 ml, Garnier Skin Naturals Essentials, per buc.

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

3.65 LEI

1499

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Al 2-lea la -70%!*

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Cremă de faţă hidratantă zi/noapte

Săpun lichid

Preț per 2 buc.: 15.80 LEI Preț a 2-a bucată la -70%*: legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

1274 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

2213 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Gel de duş, 250 ml + Stick, 40 ml + Cremă de mâini, 100 ml, per pachet

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Deodorant damă, 150 ml, Rexona, diverse sortimente

+

Deodorant, 150 ml, Rexona Men, diverse sortimente *Produsele se iau de către client de la raft.


MARATONUL PREŢURILOR MICI! La achiziţionarea a 2 produse : ești identice prim pon cu un U DO CA ri de cumpărătu I! LE 25 de

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

25%!

7725 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Preț pentru cele 2 produse*:

Detergent automat, 8 kg, Dero, diverse sortimente

+

6085 LEI

Detergent automat, 6 kg,

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per buc.: 54.90

LEI

Preț per buc.: 48.07

LEI

Dero, diverse sortimente *Produsele se iau de către client de la raft.

Detergent automat 6 kg, Ariel, diverse sortimente, per buc.

GRA

Preț per buc.: 7.25

337 LEI

1199 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Balsam de rufe 2 L, Silan, diverse sortimente per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

CADOU*: Tampoane light days 16 buc., O.B.!

2+TU1IT!*

600 ml la preţ de 500 ml!

LEI LEI

Preț per pachet: 14.50 Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent lichid de vase 600 ml, Axion, diverse sortimente per buc.

legend Preț pr: Price_zl,reieșit , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit din pachet: Entry1:Entry1

483 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Dezinfectant universal 750 ml, Domestos, diverse sortimente, per buc. *Produsele trebuie să fie identice și se iau de către client de la raft.

228 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Prosop hârtie 2 straturi, 2 role, Onda, per pachet

CADOU: , Hârtie igienică 4 role, Zewa!

3 straturi, 16 role, Zewa, per pachet

750 ml, Carrefour, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Hârtie igienică

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

5672 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

659

LEI

2080 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Tampoane ProComfort 32 buc., O.B., per buc.

*Cadoul se ia de către client de la raft.

CADOU*: Şerveţele , bebe x 64 buc. Pampers!

2368 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Soluţie pentru parchet

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Scutece bebe Value Pack Plus Pampers, diverse mărimi, per buc.

398 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Soluţie spălat geamuri 750 ml, Clin, per buc.

*Cadoul se ia de către client de la raft.

15


Roșii per kg

419 LEI

CADOU:

” 9 1 cm 48

RATĂ LEI 61

17

Cupon de u 150 LEI pentr cumpărarea arca oricărui TV m Changhong! 1000:1

400 cd/m2

Contrast

Luminozitate

549.00 LEI

39900 LEI

STOC LIMITAT!

LCD Changhong

z intrare VGA z HDMI z garanție 24 de luni

SAU SAU PROGRAM MAGAZINE: L-D: 08:00 – 22:00 Excepție:

Carrefour Berceni: L-D: 08:00 – 23:00

Începând cu data de 15.08.2011, posesorii cardurilor Carrefour (MasterCard sau privativ) beneficiază până la 31.12.2011 de două avantaje: promoţia “Bani înapoi pe card”, pentru cumpărăturile din hipermarketurile și supermarketurile Carrefour, cu acordarea de bani înapoi pe card diferențiat, în funcție de opțiunea de plată aleasă (5% în valoare brută aplicat fiecărei tranzacții în rate, cu excepția ratelor cu 0% dobândă, și 1% în valoare brută aplicat fiecărei tranzacții cu grație de maximum 47 zile) sau opțiunea “0% dobândă în 3 rate fixe”, accesibilă la POS-urile din hipermarketurile Carrefour, indiferent de valoarea cumpărăturilor. Mai multe detalii despre promoții și Regulamente sunt disponibile la operatorii Servicii Financiare sau pe site-ul www.carrefour.ro. Exemplu de rambursare a valorii de 5.367 lei, tranzacţionată cu “PLATA ÎN RATE”, prin intermediul cardului Carrefour MasterCard: dobândă anuală variabilă=25,8% (06.08.2011-05.11.2011); DAE=36,87%; rată lunară=372 lei (cu excepţia ultimei rate ce poate avea o valoare mai mică); durata contractului de credit=19 luni; costul total al creditului=1.701 lei; valoarea totală a creditului=5.367 lei; valoarea totală platibilă=7.068 lei. La calcularea ratei lunare, nu s-a inclus asigurarea opţională de viaţă. Taxa de emitere a cardului este de 35 lei, iar comisionul lunar de administrare este de 0,5% aplicat soldului tranzacţiilor “PLATA ÎN RATE” şi 4 lei pentru orice tip de utilizare. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală. Asigurarea de viaţă este opţională in conditiile prezentarii unui girant.

Catalog Carrefour 03 Noiembrie  

Ofertă valabilă în hipermarketurile Carrefour în perioada 03.11 - 09.11.2011 Anumite articole nu se regăsesc în Carrefour Unirii, Vitantis,...

Catalog Carrefour 03 Noiembrie  

Ofertă valabilă în hipermarketurile Carrefour în perioada 03.11 - 09.11.2011 Anumite articole nu se regăsesc în Carrefour Unirii, Vitantis,...

Advertisement