Page 1

TRANSPORT GRATUIT la Carrefour Arad! Zilnic, din 25 în 25 de minute, TRANSPORT GRATUIT între: Staţia Podgoria (centru) - Staţia Armonia (Carrefour) - prima cursă pleacă la ora 08:25 din Staţia Podgoria (centru) - ultima cursă 23.10 din staţia Armonia (Carrefour)

TRASEUL ESTE TUR - RETUR!

CADOU: Puzzle!

229 LEI

Ciocolată, 90 g, Poiana, diverse sortimente, per buc.

864 LEI

Coca-Cola

6 x 0.33 L, per pachet

Ofertă valabilă în hipermarketul Carrefour Arad, în perioada 24.11- 07.12.2011.


Ceafă de porc fără os per kg legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry1:Entry1 Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1645

Șnițel de porc Entr Entry En ntry nntr ntry2 trry2 trtry ykg 2:Entry :Ent :E EEntr Entry nnt ntry tryy2 y2 x 5 buc., perEEntry2 Entry Entry3 Entry ntry3 rry3 y :Entry :Entr Entry nntry ryy33

legend ppr:r:: Pr Priice iccce ce_z ce_ e_z ee_zl _zl _zl zl, , Pr Price_gr ice_ ic ice ice_g ce_gr ce ce_g e_g _ggrr NNam Name: Na Name aame: am mee:e NName, me: m Naame, Name Nam am ame me,ee, , Info IInf nfo ffoo, , Pe PerUn rUUni rUnit rUni UUnnit Unit nitit Entry Ent Entr EEntry1 nt ntry1 ntry t yy11:Entr :Entry :En Enntry trryy11 trtry

1495

EEntry Entr Ent Entry4 ntrty4:Entr nntry4 y4::Ent :Entr :En :Entry Entr Entry Ent En nttry ntry trrryy4

LEI

Pulpe de pui superioare, per kg LEI legend lege leg legen legend egen eege ggeend gend nndd prr:: Pr ppr: P ice_ ice ic ice ice_zl ce_zl e_zl zl, , Pr Price_gr icee_g ice ice_ ice_g ic e_g _ggrr Nam Name Nam Name: ame ame: me:e:e Name m Name, Name, aame me,e,, , Info m IInf nfo fo, , Pe PerUn rUUnit rUni rUnit Unnniitit Ent Entry1 En Entr ntry ry1 y :E :Entry :En :Ent Entry EEntr ntry ttry ryy1

Entry2 Entry ntryy :Entry Entry ntry ttry2 Entr Entry EEn Entry3 nntry3 t y3:Entry Entry Entr Ent ntry try ry3 y3 Entry4 Entr Entry ntry nntry4 ntr try4 yy44:Entry4 :Entry :En Ent En Entr Entry ntry ryy4

995

2

Cârnați groși de porc, per kg LEI legend pr: Price_zl Price_zl,, , Price_gr ice ice_g ce_gr _gggr Naame: NNam Name: Name aam ame me: Name, me me: Naame, Name NNam am aame me , IIn me Info nffo nnfo fo, , Pe PerrUnit rUni rUn rU UUnit Un Uni nitit nit Entry1:Entry1 1:Entry E y1 Entry

Entry Entry2 ntry2 ntry try2 ryy2:E ry2 :Ent :Entry :Entr :En Entr Ent En EEntry nttry ntry nntr trryy2 Enntry3 Entry En Ent Entry3 ntry ttry3 ry3::Entry Entry Entry Entr ntrttryy3 EEntry Ent Entry4 ntrtry4 ntry ntry4 ntr trry4 yy44:En ::Entr :Entry Enntr EEntr Entry ntry try ry4 ry

LEI

Șnițel de vită x 5 buc., perEntr kg Ent EEntry Entry2 nntry ntry2 ntrtry2 try rry2 yy2 2:Entr :Ent :E :En :Entry EEntr Entry En nntrtrtry ntry try ry2

leegen llegen legend ege eegend eg gend ggen en pr: PPrice Price_zl iice cee_ ce_zl ce_ e_z ee_zl _zl zl, , Pr Price_g icce_g ice iice_gr ccee_g ce_gr ee_gr ggrr Name Name: ame me:e: Name Name, Nam NNa ame ame, mee, , Info m me, Info Inf In nnffo fo, , Pe PerUnit rrUni Unnititi UUni Unit Entry1:En EEntry Ent Entry1 ntry1 ntry ttry1 try ry1 yy11:Entry :Entr EEnntry Entry Entry1 nntrtry t 1

EEntr Ent Entry3 En nntry ntry3 try ttry3 rry3:En :Entr :Entry Entrtry Entry En Ent r3 Entry En Entry4 Entr ntry4 try4 ry4 yy44:Entry E trt y4 Ent Entr Entry

1295

2375

Pulpe de pui dezosate, per kg LEI

Pui grill pungă

legend egend prr:r: PPrrice_zl ppr: ice ice ce_zl e zzll, , Pr Price_gr iice ce gr ce_gr gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

EEnt Entry2 Entry nttry ntry2 ry2 yy22::Entr :Entry :Ent :E Enntry Entry EEntr ntrtry ntr try2 rryy2 Entry3 Ent EEntry nntry3 ntrttry3 ry3 ry y3:Entry :Entr Entry Entry ntry ntr t y3 Entry4:Entry4

1495

LEI

per kg Entry2:Entry2

legend legend eegen geen ggen eend nd pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entryy1

Entry3:Entry Entryy3 Entry En Entry4 Ent Entr n ry4 ntry nt ntry4 ryy4 y4:Entr :EEEntry :Entry :En Ennnt Ent Entr ntry ntr ttry trry4

869 LEI


Portocale vrac Origine: Grecia, per kg legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry1:Entry1 Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

289

Kiwi

Pere Lucas

Origine: Grecia,Entry2 per legend leg le egggen eegend ege gend ge eend en ndd Entrtry Entry ry2 y22:E :Ent ::Entry Ent EEntry ntry trry try ry2 kg

Origine: Olanda,Entry2:Entry2 per kg legend legend lege legen gend ge ndd

pr: Price pr: pr PPrrice_z icce_z iice_zl ice ccee__z _zl z , , PPrriice zl ice_g ice_gr ce_g ce_gr ce c _gr gr g NName Na Nam ame mee:e: NNa Name, Nam aam me,ee, , IIn m me Info nfo nfoo, o, , Pe P rUnit rUni UUnit Un Uni niitt Entry1 Entry1 Entry ntry1::E :Entr :Ent EEnt ntr ntry nt n ry ry1

Ent y :E Entry Entry3 :Entry :Ent EEntry nntry trry ry3 Entrt y44::En Entry EEntry4 :EEnt :Ent :Entry ntry trryy4 try

pr: PPrice ice_zl ice_z ice_zl ceee_z e_zl __zl, , Pri PPr Price_gr ice ice NName Nam Name: ame: me:e: Nam m NName, am , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

349

Morcovi Origine: România, Ent EEn Entry2 Entr Entry ntry2 ntr nttryyy22per ntry :En :E :Entry ::Entr Enntr EEnt Entry Entr ntry ntttry trry ry2 kg prr PPrice_zl pr: ice ice_ cee_ ce_zl ee_zl _zl, , Pr Price icce ice ic ice_gr ce_gr e_gr g gr Name: Name amee Nam ame am NName Name, amee , Inf ame, Info Info ffoo, , PPeerrUni rUn rUnit Unnitt Unit Un Entry1 Ent Entry ntry1 y :Ent :Entry :Entr Entry ntry ry1

EEnt Entry Entry3 Entr nntrtry3:Entry :Entr Entrtry Entry EEn ryy3 Entry Entr EEntry4 ntry4 nt ttry4 yy44:En :Entr :E :Entry :Ent Entry Entr En ntry ntry ntr ry4

129 LEI

LEI

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

449

LEI

Castraveți Farbrio Import, perEEnEntEntry kg Entry2 Entr ntr nntry2 ntry nt trtry2 ttry rryyy22::E :Entr :Entry :En :Ent Ent Entry EEntr nntry ntrttry trry ry2 ppr:r: Pr Price ice ice_zl ce_zl ce_z ee_zl __zl zl, , Pr zl Priice ice_gr ice_g ic ce_g ce cce_ ee_gr e__g __gr ggrr Name: Nam Name NNa aame am ame: me:ee:: NName, m me Naam Name Nam aame, ame m me,ee,, , IIn me Info Inf nffo nnfo fo, , Pe PerU rUn rUni rrUnit Uni Un UUnit nit nniit EEntry En Entr Ent Entry1 ntry1 ntr nntry trttry try1 ry1 rry yy11:Entr :En :E :Entry :Ent Ent EEntry En nntttrtry ntry ntr ry1 ry

Ent En EEntr Entry Entry3 ntry3 nntry ntrtry3 trry3 y3 y3:Entry :Entr Entry En Ent Entry Entr nntr nttrtry tryy3 Entry4:Entry Entry4 ntry :Entry ntry4 :Entry4 E 4 Entry

549 LEI

LEI

Roșii Import, perEEnEntry2 kg ry2 ry2:Entry y2:Entry Et 2

leege legend gendd ppr: Pr pr Price ice_zl ic cce_ e zl zl,, , PPrrrice_gr icce_g iice ice_gr ce_gr ce ee_g e_gr e_ __gggrr Nam Name NName: aame: mee: Nam Name, Name NNa ame , IIn Info nfo foo, , Pe PerUnit erUnit ni nit ni EEntry1 t :Entry En 1

Entry En EEnt ttry3 ry33:Entry E t y3 Entry EEnt En ntry4 ntry nntr ttrtry4 y4:Entr y4:Entry :En EEntry n 4

479 LEI

3


Păstrăv somonat eviscerat per kg legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry1:Entry1 Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

2499 Macrou afumat Bonito, perEntry2 kgEntr 2 Entr :Entry

leeg lleg legen lege ege eegen egend gen gge end ndd pr:rr:: Pr pr Price iicce_zl ice_zl ice ce_z _zl zzll, , Pric Pr P ice_gr ce_gr Name: Name amee: Name, me,, , Info, , Pe P rUnit rUni Unit Unit Entry1 Entry1:Entry1 Entry Entry1 t :Entry :Entry1 Et 1

Entry3:Entry ryy3 Entry4 Entry4:Entry4 Entry4 ryy4 y :Entry :Entry4 Et 4 Entry

per kg

leg legen llegend eegend gend endd pr:r:r: Pr ppr Priice_ ice_z ice ic ice_zl cce_zl ce ce_ e_z ee_zl _zl zl, , PPrririce zl icee_gr ice_gr g gr Nam NName Name: meee: NNa me: m Name, Nam aam me,e, , IInfo m nfo,, , PerUnit PerUnit Entry En Entry1 try11:E :Entry :En Entry11 Entry

EEnntry Entry2 Entr Entry Ent ntry2 ttrry ry2::Entry En 2 Entr E 3:Entry Entry3 :Entry :Entry3 Entr 3 Entry4:En En :Entr Entttry ry4 ry

2299

2799

Pâine cu făină neagră și semințe, 400 g, per buc. LEI

Brioșă de post

prr: PPrrice_zl pr: icee zzl, , Pr Price iice_gr ce_gr e_gggrr e_gr NName Nam Name: ame ame: me Name me: Naame , Info, Name, Info Info ffo, , PPeerrUnit UUnit nnitiit ni EEntry1 Entr En Entry nntry1 ntry trtry1 try1 yy11:Entr :Ent :E :En :Entry Entry EEn try rryy1

LEI

Entry2 Entry EEntr nt nntry ntry2 ttry ry2:En ry :En :Entry :E Entr EEntry ntryy2 ntry Enntry3 Entry3 EEntr Entry ntry nntrtry3 trrry3 y3:Entr y3 :Ent :Entry :En :E En y3 En Entry Ent y3 Entr En EEntry4 Ent ntry4 ntryy :Entry4 :Ent :En ::E Ent EEn n

279

4

File de crap românesc LEI

700 g, per buc. Enntry2 EEntry Entry2 Entr tryy2:Entry try2 :Entry :Ent :En Ent En ntry ttryy2

lege legen legend egend egen ppr:r: Pr Price_zl iicce_zl ice ice_z ce_zl ce ce_z _zzll, , Pr Price_gr iice ice_g ice_ cee_g ce_gr ce_g _ggrr NNaam Name Name: Nam ame ame: am mee: NNam me: Name, Name Na aam m meee,, , IInfo me, Innfo nf , , PPeerUnit rUn rU Unitt Un Unit Entry1 En Entry1 Entry t 1:Entry Entry ntry t y1

Entr Entry Ent Entry3 ntry nntry3 try ttrtry3 rry3 yy33:Entry :Entry :En :E EEnt nnttry ntry trtrryy3 Entry4 ntrtr :Entry :Entry4 Entry4 Entr

449 LEI

LEI

Salată de vinete per 100 gEEntry2 Ent Entry En ntry2 tryy2:Entry :En :E Entry En Entry Ent ttry ryy2

leg lege le legen legend ege eegend ggend end nndd prrr:: PPrrice_z pr: iicce ice_zl ce_zl e_zl zll, , Pr P ice_gr iccee_g ice ic ice_ _ggr Name Na Nam NName: aame ame: me:ee:: NName, me m Nam ame me,e , In me m Info IInf nfo f , , Pe PerUnit rUni rrUn Uni Unit nitt Ennt Entry Entr Entry1 ntry1 tr 1:Entry :Entry :Ent Entr Entry EEn Entry1 ntry1

Ent En Entry3 ntry ntry3 trtry3 y :Entry y3 :Entr :Ent Entry Entry n y3 Enntry4 En Entry4 tryy4:Entry :Entr :En EEn y44

189 LEI

Tort cu lămâie de post, per kg LEI legend pr:r: Price ppr ice_zl ic ice_zl cee_zl e__zzl z , , PPrrice_ iice ice_g cee_ ce_gr cce_g ee_gr _ggrr _g Name NName: Na Nam aam ame: ame me:ee:: Name, m Naame Nam Name am mee, , Info m IInnfo Inf nfo fo, , PPeerUn rUUUn rrUni rUnit Uni Unit nnititit ni EEntry1:Entry1 t 1:Entry Entry ntry1 t 1

Enntry Entr Ent Entry Entry2 En ntrttry2 ntry2 try rry2 ryy2:En :Entr :Ent :E :Entry Ent Entry EEntr nntry nttryy22 Entry EEntr Ent En Entry3 nntrtry3 ntry nt ntry3 trtry rry3 yy33:Entry :Entr :E Entry Ent Entr En Entry ntry nt trtrryy3 EEntry En Entry4 Ent ntrttry4 nt nntry ntry4 ryy44:Entry ry :EEEntry :En Entr nntry ntrryy4

1990


LEI

399

Al 2-lea la -15%!*

Sana, No.1

Preț per 2 buc.:

E 2E 2 2 grăsime, 2% ăsim 900 g y y Entry4:Entry4 per buc. uc

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

6.68 LEI Preț a 2-a buc. la -15%*:

3.07 LEI

361 LEI

Al 2-lea la -50%!*

Lapte

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

E t 2E t 2 3.5% 3 5 g grăsime, me me, y 1y L, Milli Entry4:Entry4 per b buc. buc

LEI

590

Preț al 2-lea pachet la -50%*:

2.95 LEI Preț per 2 pachete:

8.85 LEI

Iaurt de băut

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

E 2E 2 4lp xd _100 ctime diverse arome ,, _g g, Actimel, y y N N If P Ui Entry4:Entry4 per pache pachet y p y

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

15UC% ERE!

Al 2-lea la -50%!*

LEI

259

LEI

132

Iaurt au natur aurt ur

legend

Entry2:Entry2

30 0 g, Ki Kinder, EnEntry4:Entry4 per p buc. Name: Name, , Info, , PerUnit

3.86 LEI

Preț per 2 buc.:

3.89 LEI

LEI

329

Preț a 2-a buc. la -50%*:

1.30 LEI

Entry2 Entry3:Entry3

pr: Price_zl, , Price_gr

Desert “Felie de lapte”

RED

N N P U it 375 g,I f Mü Müller, rEntry4:Entry4 per buc. y yg

Brânzică de casă

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

legend

Entry2:Entry2

180 g, d diverse se arome, aro Covalact Name: Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4 per buc buc. y b y

Entry1:Entry1

6+2 !

Al 2-lea la -75%!*

CADOU: Tavă!

GRATUIT

Preț per 2 buc.:

5.16 LEI Preț a 2-a buc. la -75%*:

1.03 LEI

LEI

LEI

471 Unt Un

pr: Price zl, , Price gr

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

65% grăsi grăsime, ă e, 200 g, Entry1:Entry1 Albalact, Alb l per buc.

413

Smântână l d p _ ,, _g Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

E

2E

LEI

2

12% gră grăsime, e y400 e, g, y Zuzu, per buc. Zuzu cEntry4:Entry4 *Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

legend

923

Iaurt aurt

e_gr Name: Name, , Info, , PerUnit E t 1E t 1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

8 x 12 125 g, Activia, per pachet

LEI

1338

Rama legend

Entry2:Entry2

4 x 250 g, Maestro aestr Name: Name Info PerUnit Entry4:Entry4 per pachet pache y p y

5


Al 2-lea la -50%!*

Preț per 2 buc.:

LEI

836

12.54 LEI Preț a 2-a buc. la -50%*:

4.18 LEI

Emmentaler l d Entry2:Entry2 200 Hochland H and p _ ,g, , _g Entry3:Entry3 Name: Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4 per buc. buc b y y

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

15UC% ERE!

RED

1295 LEI

9.82 LEI

LEI

835

Cașcaval C al Rucăr R

l p Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Brânză de burduf Br b

3 480 g, g Th Therezia, T ezia, ezia Entry4:Entry4 per buc.

legend pr: Price zl Price gr

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

450 g, g Big B Panda anda4 Entry1:Entry1 per b buc.

Al 2-lea la -40%!*

Al 2-lea la -50%!

Cumpărând e, ambele produs I ECONOMISEȘT

15 %!

LEI

Preț per buc.:

LEI

4.10 LEI

LEI

615

2.05 LEI

Cașcaval Ca ș l Dalia Da pr: Price zl Price gr

3.56 LEI Preț per buc.:

120 g, Văcuța a veselă ves

+

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

8.52 LEI

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Brânză topită cu șuncă

Entry3:Entry3

120 g, Văcuța veselă

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Entry2:Entry2 :Entry3 Entry4:Entry4

Preț per buc.:

Brânză topită natur 3.56 LEI

Preț a 2-a buc. la -40%*:

Entry1:Entry1

2 x 200 g, Arla, la pe la, per pachet Name: Name, Name , Info, Info , PerUnit Entry1:Entry1

22.72 LEI

400 g, g De Delaco, D o 4:Eper o, pe buc.

Specialitate daneză legend

1420

Preț a 2-a buc. la -50%*:

605

Preț per 2 buc.:

Produsele se iau de către client de la raft.

CADOU: Cană!

LEI

LEI

1079

Ouă x 30 buc.

cat categoria g S, Agric Agricola g pr: Price_zl, , Price_gr Entry3:Entry3 per p cofraj f nit Entry4:Entry4 Entry1:Entry1 y y

6

1215

legend pr: Price_zl, , Price_gr

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 try4

Lapte U Lap UHT, HT 11.5% grăsime, 2 x 1 L, LaDorna

LEI

2299

+ Lapte UHT, 1% grăsime, 1 L ,

Telemea T e de e vacă

Lady Milk, per pachet

Napolact, Nap Napola N Na apola olacc it perr kg olact,

legend egend n pr: Price Pricee zl Price Price ce gr Entry1 Entry1:Entry1 y11:En :Entry En 1

EEntry22:Entry :Entry2 Entry E 3:Entry Entry3 ntrt 3 ry4

LEI

1289 legend

Entry2:Entry2

Măsline sline l negre n gre giants y

Defne, e 1:Entry1 per pe kg

y


LEI

4939

legend

Entry2:Entry2

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

1+TU1IT!

GRA

Salam de Sa e Si Sibiu Agricola, per kg Agric k

1265 LEI

Salam S am de Şuncă Țărănesc

legend pr: Price_zl, , Price_g Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

787

legend pr: Price_zl, , Price_gr

Entry4:Entry4

500 g, Ald Aldis, per pachet

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

Şuncă Ş Şun uncă de e pu pui 400 g, Aldis, per buc.

LEI

LEI

790

2189

Salam Săsesc Sa ăse Picant ăses legend

Name: Name, , Info, , PerUnit

Kaizer Ka

Entry2:Entry2 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Inf Entry1:Entry1

LEI

350 g g, Cris-Tim, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

Aldis per Aldis, pe kg Entry4:Entry4

885

Pastramă Pastr Pa ă de porc legend

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry2:Entry2 Entry4:Entry4

500 g g, Herkule, per buc.

LEI

559 Salam de Sa e Ca Casă Extra pr: Price zl Price gr

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

450 g, g A Aldis, Eper Ald per buc. b Entry1:Entry1

LEI

2595

Mușchi Mu ș file file pr: Price_zl, , Price_gr

ntry2 Entry3:Entry3

Meda Meda, p kg gEntry4:Entry4 Name: Name, , Info,per Entry1:Entry1 y y

LEI

1290

LEI

2859

Salam Victoria Sa cto

Șuncă Family Șu Ș ami

800 g, g Ca Caroli,,ntryper buc. C

Cris Cris-Tim, perr kgntry4 Name: Name,Tim , Info, , PerUnitp

legend pr: Price zl Price gr Entry1:Entry1 y y

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

pr: Price zl Price gr

Entry3:Entry3

Entry1:Entry1 y y

7


LEI

649

legend

Macrou Macro Ma Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Negro, per kg Negro

2+1

Preț per buc.: Preț per buc.:

GRATUIT!*Preț per buc.:

8.94 LEI

5.16 LEI

6.67 LEI

963 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Amestec est mexican, xica 450 g, Edenia legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

+Pangasius, File de P

1 kg, Gastromania

Preț per pachet:

Cumpărând se, ambele produ 50% I T ECONOMISEŞ lui u din preţul: file kg 1 , de Pangasius, ! Gastromania

13.34 LEI

LEI

445

Vinete tocate l d 2E 2 400 Casa EGruia C p _ ,g, , _g y y Name: Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4 per buc buc. y b y

*Produsele se iau de către client de la raft.

*Produsele trebuie să fie identice și se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -30%!*

Preț per 2 buc.:

LEI

611

10.39 LEI Preț a 2-a buc. la -30%*:

Aluat foietaj

LEI

4.28 LEI

l d 800 Bella, Entry2:Entry2 B per buc. b p _ ,g, , _g Entry3:Entry3 Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry4:Entry4

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

legend

275

Entry2:Entry2 3 Entry4:Entry4

LEI

1049

legend

Entry2:Entry2

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

Ficat de p Fic pui

Burtă de vită fideluţă Bu

500 g g, Perdigao, per buc.

900 g g, Gastromania, per buc.

Name: Name, , Info, , PerUnit

LEI

499

Amestec de legume cu u orez o legend Pi

l Pi

Entry2:Entry2 E t 3E t 3 y y

450 0 g, g Uncle Unc Statis, tatis tatis, Entry1:Entry1 verse diverse sortimente, per buc.

8

LEI

712

Mazăre Ma legend pr: Price zl Price gr

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

1 kg kg, Ca Casa Țărănească, ărăn per buc. Entry1:Entry1 y y

LEI

LEI

939

legend

949

LEI

Entry2:Entry2

875

Nuggets de pui Nu Nugg

Fi d File de Somon om afumat, No.1 afum

Hering Herin He g mari marinat, No.1

500 g g, Carrefour, Ca four per buc.

140 g, per buc.

1.2 kg kg, per buc.

pr: Price_zl, , Price_gr fo, Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 y4

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

legend

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry2:Entry2 Entry4:Entry4


LEI

2099

legend

Entry2:Entry2

Name: Name, , Info, , PerUnit E 1E 1

Entry4:Entry4

Ulei d Ul de măs măsline extra virgin extr 1 L, Filippo Berio per buc.

649

legend pr: Price_zzl, , Price_gr Name: Nam me, , Info, , PerUnit Entry1:Enttry1

LEI Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ulei de floarea-soarelui 1 L, Țăndărei, per buc.

LEI

legend

455

Zahăr Za

Name: Name, , Info, , PerUnit 1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1 kg, Carrefour, per buc.

LEI

LEI

LEI

565

248

Or Camolino Orez mol

Făină TIP Fă P 00 000

Paste medii Pa edii

Mălai degerminat Mă ger germ g

1 kkg, D Deroni, per buc.

1 kg kg, Tit Titan Titan, per bu buc.

200 g, g Băn Băneasa, B asa p asa, per buc.

1 kg, Arpis, per b buc.

p _ ,, _g Name: Name Info PerUnit

y y Entry4:Entry4

legend pr: Price zl Price gr

195

LEI

legend pr: Price zl Price gr

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

Entry1:Entry1

LEI

509

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 try4

legend

349

Entry2:Entry2

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

Entry1:Entry1

LEI

LEI

539

495

LEI

347

Mazăre boabe Ma boab

Pastă de tomate Pa ma

Pulpă Pu p de e roș roșii ș

Castraveți Castr Ca eți ț în oțet, 6-9 cm

800 g, g Bon Bonduelle, B uelle, per buc. uelle

580 g, g Oly Olympia, O per buc.

750 m ml,l O Olympia, i per buc.

680 g g, Râu Râureni, eni p per buc.

g pr: Price zl Price gr Entry1:Entry1

y y Entry3:Entry3

legend pr: Price zl Price gr

Entry4:Entry4

l

d

Name: Name, , Info, , PerUnit

E t 2E t 2 Entry4:Entry4

Name: Name Info PerUnit

Entry4:Entry4

Entry1:Entry1 Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

9


LEI

legend

239

Entry2:Entry2

Pa v Pate vegetal eta Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

200 g g, Carrefour, f per buc.

319 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Zacuscă de vinete 300 g, Carrefour, per buc.

LEI

legend

319 Entry2:Entry2

Ciuperci Ciupe Ci p tăia tăiate Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

360 g g, Carrefour, f per buc.

Al 2-lea la -50%!*

CADOU: ! Magnet Disney

LEI

Preț per 2 buc.:

1209

legend

Entry2:Entry2

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

LEI

552

LEI

978

Pate v Pa vegetal, etal 2 x 50 g + Crenvurști Cr din soia, 350 g + Crochete din soia, 150 g,

Muștar Mușta Mu ș clasic, asi 270 g, Knorr asic + Ma Maioneză Original

Inedit, per pachet

225 ml, Hellmann’s, per pachet

Entry4:Entry4

Al 2-lea la -50%!

1355 legend

Entry2:Entry2

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

10

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

48.43 LEI

LEI

369

Preț a 2-a buc. la -50%*:

4.52 LEI

2 x 400 g, Maggi, per pachet

Entry4:Entry4

210 g g, Delikat, t per buc.

REDUCERE!

9.03 LEI

Adaos alimentar Adao Ad ime cu gust de găină gus

2.76 LEI

Entry2:Entry2

10%

Preț per buc.:

LEI

Preț a 2-a buc. la -50%*:

B ş Magic Borş gic g legend p Name: Name, , Info, , PerUnit E

Entry2:Entry2

Name: Name, , Info, , PerUnit

8.28 LEI

LEI

4359

To m Ton mărunțit unți ț în ulei

Formula lapt Formu Fo lapte p NAN 3/4

170 g g, Adriana, per buc.

2 x 40 400 g, N Nestlé, stlé per pachet

legend

Entry2:Entry2

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

Name: Name Info PerUnit

Entry4:Entry4

LEI

4404 Hrană uscată Hr scat pentru pen t câini âi i âini legend pr: Price zl, , Price gr y

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

y

10 kg, Darling, diverse sortimente per buc.


330 g la preţ de 300 g!

LEI

1819 Fis Natura Fistic atura Line p _ ,, _g Name: Name Info PerUnit

y y Entry4:Entry4

300 g g, Fiesta, Fi a per buc.

125 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Popcorn microunde 100 g, Mogyi, diverse sortimente per buc.

LEI

315

Semințe Semin Se ț de floarea-soarelui floa legend

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry2:Entry2 y3 Entry4:Entry4

200 g, Nutline, per buc.

CADOU: Baton cereale tiramisu, 23,5 g, Fitness!*

1105

419

legend pr: Price_zl, , Price_gr

LEI

LEI

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

199

Chips ““Rumeniți” Chi Rum Rum

Cereale cu iaurt/ciocolată

125 g, Lay’s, diverse sortimente per buc.

350 g, Fitness, per buc.

Petit B Beurre urre rre

*Cadoul se ia de către client de la raft.

300 g, Croco, per buc.

LEI

1090 legend

Entry2:Entry2

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry4:Entry4

Cafea solubilă Ca lub 3 în 1 24 x 1 10 g, Nescafé, f diverse sortimente per pachet

085

LEI

legend pr: Price zl Price gr

Mini prăjitură legend

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

Entry1:Entry1

Entry1:Entry1

LEI

1279

legend pr: Price_zl, , Price_gr

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3

Entry2:Entry2

35 5Name:g, Alka, Alk , per erEntry4:Entry4 b buc buc. Name, , Info, , PerUnit

LEI

940

C f s Cafea Caf solubilă olub l b

Cafea măcinată Ca ăcin Elita

100 g, Jacobs Krönung, per buc.

300 g g, Doncafé, fé é per buc.

Entry1:Entry1

legend

Name: Name, , Info, , PerUnit

Entry2:Entry2 Entry4:Entry4

11


Al 2-lea la -20%!* Preț per 2 buc.:

LEI

377

5+TU1IT!

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

GRA

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

6.60 LEI Preț a 2-a bucată la -20%*:

2.83 LEI

Băutură necarbogazoasă 2 L, Tymbark Cool diverse sortimente, per buc. *Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -25%!* Preț per 2 buc.:

LEI

472

990 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

8.26 LEI Preț a 2-a bucată la -25%*:

3.54 LEI

Ice Tea

2 L, Lipton, diverse sortimente, per buc.

Bere doză

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

6 x 0.5 L, Timișoreana, per pachet

5+1

GRATUIT!

LEI

794

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Coca-Cola 2 x 2 L, per pachet

LEI

2212

legend leg lle legen egen ege eg eegend gen gend gge end een nndd prrr:: Pr ppr: Price_z ice iice_ ic ce_ ce_z ce_zl cce e_zl ee_ _zzll, , Pr Priice_ ice_g cee_gr ce_ ce e_g _gr __g ggrr Nam Name NName: ame: ame aam me:ee:: Naam me m ame, ame mee,e, , In m me, Innfo ffoo, , Pe PerrU rUni rUnit rUn UUni Un nniiitt Entry1:Entry1

Entry Entry2 EEn nttry2 ntry trtry rry2 ry yy22:E :Ent :Entr ::Entry Entr Entry EEn nt nntry ntrtrttry ryy2 Entry3 Entry EEnt En nt ntry nntr ntry3 trttry3 ryy33:E ry :EEnntr nntry trrryy3 ttry Entry4 Ent EEntr ntry4 nntr ntry ttry4 ryy44::EEnntr ry ntry nt ttrtry rryy4

Nectar 2 L mere, 2 L mandarine, 1 L portocale roşii, Pfanner per pachet

LEI

371

LEI

1199

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere sticlă

Bere doză

6 x 0.5 L, Tuborg, per pachet

0.45 L, Grolsch per buc.

5+TU1IT!

5+TU1IT!

GRA

GRA

LEI

204

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

2624

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere cu aromă de Tequila 6 x 0.33 L, Salitos, per pachet

12

LEI

519

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere pet 2 L, Golden Brau per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Apă minerală forte carbogazoasă 1.5 L, Aqua Carpatica per buc.

LEI

1035

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Apă minerală necarbogazoasă 6 x 2 L, Izvorul Minunilor, per pachet


LEI

6910

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Whiskey 40% vol., 0.7 L, cutie metal, Jack Daniel’s, per buc.

3799 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Whisky

40% vol., 0.7 L, cutie metal, Teacher’s, per buc.

LEI

3870

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vodka 40% vol., 1 L, Stalinskaya per buc.

LEI

LEI

4999

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

745

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Bitter 25% vol., 0.7 L, Campari, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin perlant alb demisec/demidulce, 0.75 L, Dorato per buc.

LEI

3990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Enntry2 Ent Entry2 ntrttry try2 ryyy2:Entr :Entry Entry t y22 EEntry3:Entry3 t 3:Entr :Entry Ent En Entry EEntr nntry ttrry3 Entry4:Entry4

LEI

1071 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb 0.75 L, Fetească Regală, Fetească Albă, Riesling, Traminer Roz, Jidvei per buc.

Alexandrion 5* + 2 pahare 37.5% vol., 0.7 L, per pachet

LEI

650

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

2034

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin alb

Vin roşu

0.75 L, Premiat, Murfatlar per buc.

0.75 L, Cabernet Sauvignon, Domeniile Sâmbureşti, per buc.

LEI

1256

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Vin roşu 1.5 L, Sânge de Taur per buc.

13


Al 2-lea la -70%!*

LEI

756

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per 2 buc.: 9.83

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Preț a 2-a bucată la -70%*: 2.27

LEI

Pastă de dinți 100 ml, Colgate Total Advance Fresh/ Advance White/Fresh Stripe, per buc.

Al 2-lea la -70%!*

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

CADOU*: i, Pastă de dinţ 100 ml, Blend a Med 3D e White, divers sortimente!

2527 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Preț per 2 buc.: 32.85

LEI

Preț a 2-a bucată la -70%*: 7.58

leege leg llege eegend eg ggeeen end nndd pr:r:r: PPrrice__z ppr _zl, zl, , PPrric ice_ ice_g ice_gr ice ce_g cce_gr ee_gr e_g _gr ggrr Nam NNa aam me:ee: NNam m Naame aam mee, , Info m IInnfo ffoo, , PPeerUnit rUnitt Entry1 Entry EEnt En ntry ntr nt nntry1 ttry1 try ryy11:E ry1 ry :En ::Entr :Entry Ennntr Entr EEnt Entry ntry nt trttry rryy1

LEI

Ent EEntry En nntrtryy2:Entry2 Entry ntry ntr trryy3:Entry3 try Ent EEn Entry nntry nttryyy4:Entry4

LEI

2220

Cremă pentru față

50 ml, Gerovital H3 Evolution, diverse sortimente per buc.

Vopsea de păr

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

100 ml, Wellaton Mousse, diverse sortimente per buc. *Cadoul se ia de către client de la raft.

CADOU*: Gel de duș, 400 ml, Dove Visible Care!

Al 2-lea la -60%!*

Al 2-lea la -75%!*

Preț per 2 buc.:

904

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Preț per 2 buc.:

12.66 LEI

LEI

LEI

Preț a 2-a bucată la -60%*:

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

3.62 LEI

Săpun lichid

250 ml, Nivea, diverse sortimente per buc. *Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

LEI

LEI

599

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

2508

Șampon

750 ml, Pantene, diverse sortimente per buc. *Cadoul se ia de către client de la raft.

14

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Gel de duș

Săpun miere Marseille

750 ml, Dove, diverse sortimente per buc.

4 x 100 g, Carrefour, per pachet

*Cadoul se ia de către client de la raft.

CADOU*: Cremă pentru faţă, 50 ml, L’Oreal TAJ!

CADOU*: Mască pentru păr, 200 ml, rse Pantene, dive sortimente!

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

1979 Al 2-lea la -50%!

LEI

4488 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Fond de ten

50 ml, L’Oréal Accord Parfait, diverse sortimente, per buc. *Cadoul se ia de către client de la raft.

LEI

1769 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

953

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Deodorant

11.91 LEI Preț a 2-a bucată la -75%*:

2.38 LEI

150 ml, Nivea, diverse sortimente per buc. *Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Cumpără produse Gillette Mach 3 în valoare de 25 LEI și primești un card răzuibil prin care câștigi garantat, brelocuri, tricouri, bonuri de carburant în valoare de 20 LEI sau vouchere în valoare de 200 LEI pentru achiziționarea de anvelope pentru iarnă!

Preț a 2-a bucată la -50%:

5.90 LEI Preț per buc.:

11.79 LEI

Spumă/Fixativ 2 x 200 ml/250 ml, Taft, diverse sortimente, per pachet

LEI

1586 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Aparat de ras Gillette Mach 3 Sensitive, per buc.


LEI

1799

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Balsam de rufe 3 L, Silan, diverse sortimente per buc.

CADOU: Detergent vase, 1.5 L, Fairy!

CADOU: Detergent , automat,1 kg x! nu Bo

6499 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Detergent automat 6.4 kg = 80 spălări, Persil per buc.

LEI

LEI

3897

6386

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent automat

Detergent automat

8 kg, Tide, per pachet

6 kg, Bonux, per pachet

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ECON

25 %!

leg legend egend ge ge prrr:: PPrrice ppr: iicce_z cceee_ ce_ e_z __zl zzll, , Pr Prrice_gr i Nam NName: aam ame: ame me:e:e: NNaaame m me am me,ee,, , IInnnfo, , PerUnit me m Entry EEntry1 Ent nnt ntrtrttry1 ntry1 rryy1:En ::Entr :E EEnnntry ry1

LEI

7807

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Preț per buc.:

56.02 LEI

Preț per buc.:

48.07 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Detergent automat Tropical, 8 kg, Dero

+

Detergent automat Tropical, 6 kg, Dero *Produsele se iau de către client de la raft!

978

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent lichid pentru vase 1.35 L, Pur, diverse sortimente per buc.

653

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

LEI

1017

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Hârtie igienică lavandă/piersică 3 straturi, 10 role, Volare, per pachet

1274 Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Odorizant electric Discreet 12 g, Glade, diverse sortimente per buc.

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Odorizant gel WC

Soluție de curățat geamuri

36 ml, Duck, diverse sortimente, per buc.

2 x 750 ml, Rivex, diverse sortimente, per pachet

Preț per buc.:

Preț per buc.:

11.51 LEI

11.51 LEI

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

848

LEI

1612 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cumpărând e, ambele produs I ȘT ISE OM ECON

30 %!

Preț pentru cele 2 produse*:

Tampoane ProComfort 16 buc., O.B.

+

Tampoane Light Days 16 buc., O.B. *Produsele se iau de către client de la raft!

LEI

549

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Detergent universal pentru suprafețe 1 L, Carrefour, diverse sortimente, per buc.

15


2990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set veselă x 12 piese

LEI

8990

Conţine: z 6 farfurii 25 x 25 cm z 6 farfurii 20 x 20 cm z formă pătrat z material sticlă

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Serviciu de masă porţelan formă pătrată x 30 de piese, Yasmine Conţine: z 6 farfurii întinse, 27 cm z 6 farfurii adânci, 23 cm z 6 farfurii desert, 20 cm z 6 ceşti cafea, 20 cl z 6 farfurioare cafea

LEI

790

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Candelă cu timp de ardere 6 zile

LEI

1490

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lumânări tip pastilă maxi z 20 bucăți

LEI

390

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Șervețele 2 straturi, Carrefour z 33 x 33 cm z diverse culori

LEI

LEI

5990

3990

Coș de rufe stil ratan

Masă de călcat

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z 40 L z diverse culori

16

legend gen gend ge enndd end en pr: Price_zl, ice ice_ ce_zl ce_z cce_ ce e_z e_zl ee_ __zl zzll, , Price_gr Name: Name, am me,e, , Info, me m I , PerUnit Entry1:Entry11

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z dimensiuni: 115 x 36 cm

LEI

1290

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 8 umeraşe z lemn


LEI

9690

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 5 piese aluminiu teflonat

1490 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

1900

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Suport de uscare pentru vase + răzătoare 4 fețe

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z 22 cm z culori verde și roșu

Tigaie Wok cu mâner de lemn z 36 cm

LEI

1999 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Grill aragaz z 32 cm

LEI

2990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Grill aluminiu teflonat

lege legend lle egen eegend ege eg gend gge end prr:r: PPrrice_ ppr: ice_zl ice_z ce__zl zl, , PPrrice_g zl ice ice_gr ic cee_gr ce_gr e__gr grr Nam Name: NNa ame: ame aam me:e:e: NName m Nam Name, am ame meee,, , Info m Inf nnfo f , , PPerUni rrUnit Unit ni E t y1::Entry Entry Entry1 Entry1:Entry1 ntry ryy1

Entry2 EEntry En Ent ntrttry2 nntry ntry2 try rryy2:Entry :Ent Ennt Entr En Entry ntry ntr trrryy2 ttry EEnntry Entry3 Entry ntry3 nt tryy3:Entr try3 :Ent :Entry Entr Entry ntry trt 3 Entry EEntry4 ntryyy4:Ent nntry ntry4 :En :Entry :Entry4 Enntry Entry Entr tryy4

LEI

2990

Set x 6 vase rotunde termorezistente z 3 capace z 3 vase

LEI

6990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 12 piese inox z 6 capace z 5 oale z tigaie

17


13990 pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Fotoliu din piele “Cronos” z spătar mediu piele ecologică z cilindru gaz și bază plastic cu role nylon z brațe polipropilenă z reglabil în înălțime z dimensiuni ( L x l x H ) 58 x 58 x 59 cm

LEI

29990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Birou “Ralph”

z material: pal melaminat 16 mm z dimensiuni (L x l x H): 150 x 65 x 106 cm

Stoc limitat: 80 buc.!

LEI

94990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

49990

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Pat suprapus cu o saltea

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Canapea extensibilă “Vera“

z pat metalic suprapus z partea de jos se poate transforma în canapea cu 2 locuri z saltea inclusă în preț doar pentru partea de jos

z schelet metalic z ladă pentru lenjerie z tapițerie stofă z dimensiuni (L x l x H): 230 x 80 x 85 z extinsă (l x H): 105 x 190 cm

LEI

Preț începând cu:

Preț începând cu:

LEI

15990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Gamă saltele Prestige

18

LEI

20990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Gamă saltele Elvila

25990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pat dublu “Amos” z material: pal melaminat 18 mm z dimensiuni (L x l x H): 203 x 164 x 177 cm z culori: wenge și cireș


59990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Bucătărie “Sara”

z lungime 2 m z material: pal melaminat de 16 mm z blat posforming z dimensiuni (L x l x H): 120 x 60 x 28 cm

LEI

2390

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Scaun pliant “Cordoba” z schelet metalic z dimensiuni (L x l x H): 44 x 45 x 79 cm z diverse culori

LEI

8990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Scaun “Caesar Ofelia” z cadru cromat z șezut tapițat z H: 47 cm

LEI

9990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Scaun bar “Zeta” z cadru înălțat în formă Z, cromat, șezut tapițat z diverse culori z H: 84 cm

19


CADOU: Set șurubelniţă cu accesorii, ! Black&Decker

LEI

649

29900 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bec economic, No.1 z 6000H, 15W, E27, 2U X2

Mașină de găurit, Black&Decker + Polizor unghiular, Black&Decker z per pachet

CADOU: t Mini absorban umiditate, Ceresit!

Preț începând cu:

LEI

LEI

1490

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Soluție antimucegai Ceresit z 500 ml

LEI

700

LEI

2790

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Absorbant umiditate “Elegance” Ceresit

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Degivrant parbriz o Pro-X -20 C z5L

6690

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lanțuri antiderapante All Ride z tip romb

CADOU: r Upper Cylinde Lubricant!

LEI

8990

le legend le pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Huse auto interior Premium Sport z 4 piese

20

LEI

5190

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

EEntry2:Entry2 Entry2 En Entry nntry2 ry2 yy22::Entry :En :Ent :Entr :E EEnnntry Entr nttry trtry ry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Covorașe auto PVC/mochetă “Ocean”

LEI

12900 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Dura Lube Pour&Go


39990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bicicletă eliptică TopLife

LEI

99990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bandă de alergare Sporter

LEI

8490

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z platband din aluminiu z coadă 1.21 m din lemn cu mâner plastic z dimensiuni: 30.9 x 39.5 cm

z mărimi 30-33/34-37/38-41

999

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

1990 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lopată zăpadă

Patine reglabile RCO

LEI

LEI

1990

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Trandafiri mix

Cyclamen C

z D: 12 cm z H: 35 cm z diverse culori

z D: 13 cm z H: 30 cm z diverse culori

LEI

7990

legen lege legend lle eegen egend gend ge ggen eend enn pr:r:: Pr PPric riic ice_z ice_zl ice ce_zl ce_z cce ce_ e__z e_z _zl zzll, , PPrrrice_gr iice_gr ice_g ice ice_ ic ceee_gggrr ce_gr cce_g Name: Name, ame am ame, mee,, , Inf me, me IInnnf Info nfo fo, , PPeerUn fo rUUnit rUni rrUnit Unit nit Entry1:Entry1

Entr Entry2 EEntry ntr nntry2 nttrtry ntry try2 y2:Ent :Entry :En Ennt Entr Ent EEntry nttry r2 Entry EEntry3 En ntry3 ntr nnt t yy33:Entry :En :Entr Entry Entr En ntry ntr try try ry3 EEntr Entry4 En nntry4 trty44:E :Entr :Entry Entry Entry try4 y4

Fotoliu gonflabil z ottoman 64 x 28 cm inclus, plușat, impermeabil z dimensiuni: 102 x 127 x 76 cm

21


LEI

5000

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Costum Moș Crăciun bebe, TeX z 3/36 luni

4500 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

6000

LEI

legen legend lleg lege eggge egen eege egend gend end nd pr:rr:: PPr pr Price_zl, rice ice ce zzll , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Set x 2 body bebe

Set x 4 prosoape, TeX z 100% bbc z 30 x 50 cm

LEI

5000

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Salopetă bebe, Crăciun, Disney z 3/36 luni

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z 100% bbc z 6/36 luni

LEI

LEI

6500

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pij Pijamale fete, Crăciun, Disney

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

z 2/8 ani z 2 modele

6500

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Pijamale băieţi, Crăciun, Disney z 2/8 ani z 2 modele

© Disney

LEI

1000

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

1000

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

z 27/38 z diverse culori

22

Șosete copii

Ent Entry2 ntrtry2 ntry2 nt ryyy22:Entry :En :E :Ent Entry Entry ryy2 EEntry3 Entry ntry3 ttry3 r 3:Entry :En Entryy3 EEnt Entry4 ntry4 try4 trtry ry4 y4:Entry :EEntr Entry nntrtry4 ntry

Set x 2 șosete copii, Disney

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z 2/12 ani z diverse figurine © Disney

LEI

800

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Set x 2 șosete bebe, TeX z 15/20 z alb, bleu


LEI

5500

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

5000

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Pijamale bărbaţi, TeX z 100% bbc z S/XXL z diverse imprimeuri Crăciun

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Pijamale damă, TeX z S/XXL z culori: ecru, negru, gri

LEI

2000

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Botoși bebe z 21/27 z bleu și roz

LEI

4300

leg lle eegggend pr:r Price_zl, , Price_gr ppr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Mopine adulţi z 36/45 z diverse culori și modele

LEI

1400

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

z 140 x 140 cm

LEI

1800

z 140 x 180 cm

Faţă de masă z 100% bbc z diverse imprimeuri

LEI

2200

z 140 x 220 cm

LEI

700

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Coș pâine

z 100% bbc z diverse imprimeuri

23


LEI

LEI

3800 5200 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

z 50 x 50 cm

Entry2:Entry Entr Entry2 :Entry ntry t 2 EEnt Entry3 ntry3 tr :Entry :Ent EEntry ntryy3 nt Entry4 En Entr try44:Entry ntry4 ntry y4

z 50 x 70 cm

Pernă pană

9000 legend ege egend gend endd ppr:r: PPrice ice_zl ce_zzzl ce zl,, , Pr P ice ice_ ice_gr cee ggrr Nam : Name, , Info, Name: Info nfo, , PerU rUnit U t Entry Entry1 ntry1:Entry :Entry ntry11

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

z faţă 100% bbc z umplutură puf + pană z albă

Set pilotă

z 65% bbc, 35% pes z diverse imprimeuri z pilota: 180 x 200 cm z cearceaf pat: 180 x 210 cm z 2 fețe de pernă: 50 x 70 cm

LEI

6000

legend

Entry2:Entry2 3:Entry3 Entry4:Entry4

Halat baie Ha e Name: Name, , Info, , PerUnit nt

z 100 100% bbc z S S-XL z diverse culori

LEI

20000 legend egend egen gen gend en ppr:r: PPrrice_ ice ice_z ice_zl ce_zzl, , Pr ce_ Price_g rice_ ice ice_g c _gr ce_g gr Nam Name: me:: Na m Name,ee, , Inf Name, Info Info, nfoo, , PPeerU rUnit rUn UUnit Entry En Ent Entry1 nntry1 try ry1 rry y1:En :Entry Entry En nt y1

Entry2 nntry t 2:Entry Entryy2 Entry3 ntry3 ntr try ry :Entry :Entr :Ent Entryy3 Entry4 ry4 y4::Entry :EEntry4

Lenjerie pat z100% bbc z cearceaf pilotă: 200 x 230 cm z cearceaf pat: 230 x 240 cm z 2 feţe de pernă: 50 x 70 cm

LEI

2000

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Prosop baie, TeX z 100% bbc z diverse culori

LEI

13500

lege legend g ndd pr: Pr P ice_ ice_zl ce_ e , , Prrice_gr e_ ce_gr _gr g gr Nam Name: m Name, me: Naamee, , Info Name nfo foo, , Pe PerUnit rUn Uni Entry1 ntrtry1 ntry ntry1 y1:Entr :Entry Entry Ent n 1

Entry2 ntry2:Entry Entry22 Ent EEntry3 ntry33:Entry :Ent :En En 3 Entry4 ntry4 ntry try4 ry44:Entry :Entr :En Entry4

Lenjerie pat z 50%bbc, 50% pes z cearceaf pilotă: 200 x 230 cm z cearceaf pat: 230 x 240 cm z 2 feţe de pernă: 50 x 70 cm

24

LEI

4000

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Covoraș baie,TeX z 100% bbc z diverse culori


LEI

17000 Interfon bebe, Primii Pași

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

z unitate recepție cu baterii reîncărcabile incluse z pornire la vocea copilului z alertă la întreruperea transmisiei z ambele funcționează la priză sau baterii z rază de funcționare 3 km (în aer liber fără interferență) z 8 canale de frecvență Entry2:Entry2 Entry 38 de subcanale pentru z Entry4:Entry4 t atenuarea interferenţei

LEI

7000

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Termometru cu infraroşu pentru bebe, Primii Paşi z plajă 32-43 C z timp măsurare 1 sec z alarmă febră z memorie ultima temperatură 0

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Sterilizator electronic biberoane, Primii Paşi z 2 biberoane şi accesorii z ideal pentru voiaj z dimensiune compactă z plajă universală tensiune 100-240 V z indicator temperatură pe capac

pr:r: Pr pr pr: Pric ice_z iice_zl ice ice_ ce_ cce_zl ceee_z e___zl e_zl zzll, , PPrricce_gr c Name Na NName: Nam aame: ame am me:e:e: Nam m Naaam NName, ame, me,ee,, , IIn me m Info nfo nnf fo, f , PerUnititt fo Entr Entry Entry1 Ent EEn ntrttrtry1 nntry1 ntry try rry1 y1:E y1 :Entry :Entr :En Ent EEntry Entr En ntry nnt ntr ttry ry1 ry

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

Cântar bebe, Primii Pași

z 0-20 kg z melodii liniștitoare z memorare ultima greutate z alarmă baterii epuizate şi la depăşirea greutăţii z funcționează cu 4 baterii AA 1.5 V incluse z ruletă inclusă

LEI

8500

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

20000 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

-10%*

pentru toată gama de puericultură mare (cărucioare, scaune masă, pătuţuri, premergătoare, scaune auto bebe, saltele)

*Reducerea este inclusă în preţul afişat la raft. Ofertă valabilă în perioada 24.11-07.12.2011.

Entry2:Entryy2 Entry3:Entry33 Entry4:Entry4

LEI

13500 Sterilizator electronic biberoane, Primii Paşi z 8 biberoane z accesorii z suzete z termostat

25


” 32 cm 1 8

” 43 cm 9 10

LEI

1.14900

RATĂ

11490 LEI

LCD Samsung LC msu 32D400 , Price_gr Entry3:Entry3 zpr:Name:Price_zl, HDMI x2z An AnyNet+ HDMI-CEC Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4 Entry1:Entry1 z Pic Picture in Picture z Intrare PC z garanţie 24 luni

1.99900 LEI

RATĂ LEI 90

199

Plasmă Samsung P Plasm Sam 3D 43D490

le pr: Price_zl, , Price_gr Name Entry1:Entry1

Entry3:Entry3

z HD HDMI x 3 Entry4 z tu tuner DVB-T z garanție 24 luni

” 40 cm 2 0 1

” 32 cm 1 8

RATĂ

20990 LEI

LEI

2.09900 LCD Samsung LC msu 40D550 , Price_gr Entry3:Entry3 zpr:Name:Price_zl, HDMI x4z An AnyNet+ HDMI-CEC Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4 zEntry1:Entry1 Eth Ethernet z Intrare PC z garanţie 24 luni

LEI

1.49900 149

RATĂ LEI 90

LCD Sony LC ny 32 32BX420 2:Entry2

, Price_gr Entry3:Entry3 zpr:Name:Price_zl, HDMI x2z intrare intr PCMCIA z garanţie 24 luni Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4 Entry1:Entry1

” 24 cm 61

” 22 cm 6 5 450 cd/m2

420 W

Luminozitate Putere

LEI

69900 69

59900 59

RATĂ LEI 90

LED 24 FHD Hyundai LE

LED Hyundai LE nda 22HYL500

z HDMI z tuner ner D DVB-T z garanție 60 luni

z HDMI z tuner ner D DVB-T z garanție 60 luni

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit E t 1E t 1 Entry1:Entry1

26

RATĂ LEI 90

LEI

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit E t y1 E t y 1 Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

79900 79

RATĂ LEI 90

Home Cinema em Samsung msu HT-D423H Pi l Pi Entry3:Entry3 z AnyNet+ HDMI-CEC DMI MI-CEC CECUnitz Tuner Entry4:Entry4 FM Entry1:Entry1 z garanție 24 luni uni


” 32 cm 1 8

400 cd/m2 Luminozitate

25000:1 Contrast

” 22 cm 6 5 300 cd/m2 Luminozitate

5000:1 Contrast

LEI

99900 99

RATĂ LEI 90

LCD Daewoo LC ewo LP32L2CR Entry2:Entry2

, Price_gr Entry3:Entry3 zpr:Name:Price_zl, HDMI x2z tim timp răspuns 5 ms Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4 zEntry1:Entry1 gar garanție 24 luni

49900 LEI

RATĂ LEI 90

49

LCD C Orion CD n 22

” 21 cm 4 5

y2: Entry3:Entry3

pr: Price_zl, , Price_gr

z Entry1:Entry1 Tuner DV Tune DVB-T Try4:Entr z iintrare PC z garanție 24 luni

Full Europa

4 x 53 W Putere

MP3

LEI

36900 36

RATĂ LEI 90

TV 21” Super upe Slim Freeman z ecran p perfect ect p plat z slim z adâncime 38 cm z gar garanție 24 luni pr: Price_zl, , Price_gr Nam Entry1:Entry1

E t 3E t 3 y y

LEI

39900 39

RATĂ LEI 90

9900

RATĂ LEI 90

9

DVD Player, DV yer, Carrefour Home 211HD , Price_gr E t 3E t 3 zpr:NamPrice_zl, redare redare: DVD, VD VD, Divx, Mp3, WMA, JPEG y D y zEntry1:Entry1 De Decodor Dolby z garanţie 24 luni

19900 19

RATĂ LEI 90

GPS Northcross GP rthc ES515

Auto CD MP Au MP3 LG LAC2900RN

, Price_gr E t 3E t 3 zpr:NamPrice_zl, interfață interfa multimedia: multim audio/video/foto memorie internă: 4096 MB zEntry1:Entry1 me z garanţie 24 luni

, Price_gr zpr:Name:Price_zl, Tuner F FM ,Entry3:Entry3 AM z Intrare AUX Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4 zEntry1:Entry1 gar garanţie 24 luni

legend

Entry2:Entry2

LEI

LEI

LEI

1990 Modulator Mo or F FM Freeman FM55 Entry2:Entry2

, Price_gr E t 3E t 3 zpr:Name:Price_zl, redare MP3/WMA 3/WM z afișaj LCD Name, , Info, , PerUnitM Entry4:Entry4 zEntry1:Entry1 com compatibil USB/SD/MMC z garanţie 24 luni

legend

Entry2:Entry2

LEI

4990 Ra Radio Ceas eas Alarmă S Sony Son C205S C 05S legend pr: Price_zl, , Price_gr Per y y

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 try4

z Alarmă: Timer oprire automată z Tuner FM/AM z garanţie 24 luni

27


16 MP Rezoluţie

3X Zoom optic

6.7X 10.1 MP Rezoluţie

5X

4X

Zoom digital

2.7”

Zoom optic Zoom digital

Display

2.7” Display

LEI

34900 34

RATĂ LEI 90

Aparat foto oto Fuji AV250 + card SD 4 GB G + husă+ usă ă încărcător pr: Price zl Price gr

Entry3:Entry3

Entry1:Entry1

z stabilizator de imagine z ISO: 3200 z wide z fotografiere continuă z garanție 24 luni

26900 LEI

RATĂ LEI 90

26

CADOU: et Gh uta Merci Petits, 200g!

Apara foto Aparat Ap oto Nikon L23 + card 2 GB + hu husă + înc încărcător + acumulatori pr: Price_zl, , Price_gr N N I f P U it

Entry3:Entry3 E t 4E t 4

z 3 tehnologii antiîncețoșare z reducere electronică a viibraţiilor z garanție 24 luni 14 MP Rezoluţie

5X

14 MP

Zoom optic

Rezoluţie

22X Zoom optic

4X Zoom digital

3” Display

HD Filmare

4X

LEI

79900 79

Zoom digital

RATĂ LEI 90

Aparat foto Olympus SP610 + card SD 4GB + husă z 8 filtre magice z stabilizare duală a imaginii z fotografiere 3D z focalizare continuă în mod AF z garanție 24 luni

2.7” Display

LEI

44900 44

z Reducere electronică a vibrațiilor z 4 tehnologii antiîncețoşare z funcție AF cu urmărire subiect z culori: negru, argintiu, roşu, mov z garanție 24 luni

Rezoluţie

7”

9990

RATĂ LEI 90

9

Ramă foto Ra to Sweex S MM008V3 legend

Entry2:Entry2

, Price_gr Entry3:Entry3 zpr:Name:Price_zl, memo memori memorie 2GB Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4z slide show Entry1:Entry1 z cea ceas z calendar z garanţie 24 luni

macheta mach ma ch het eta cewe cew we legend pr: Price_zl, Price zl, , Price_gr Price gr Name: Name Name,, , Info Info,, , PerUnit Ennntry Entry Entry1 nttry1 ntry1 ry1 ry y1:En :Entr :Entry Enntry Entr Entry tryy1

28

HD Filmare

Aparat foto Nikon S3100 + card SD 4 GB + husă

480 x 234

LEI

RATĂ LEI 90

Ent Entry2:Entry ry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4 y y


” .6 15 9 cm 3

4 640 HDD

” .6 15 9 cm 3

GT520 1GB Placă video

LEI

3

1.99900 199

RATĂ LEI 90

320

Laptop Pavi La Pavilion G6 HP A1Z51EA

HDD

garanţie 12 lu luni zNam gara g garanţ Entry1:Entry1 pr: Price_zl, , Price_gr

Entry3:Entry3

4800 x 1200

RATĂ LEI 90

Rezoluţie printare

15

LEI

15900

1.29900 LEI

Multifuncțional Mu cțio ț HP pr: Price zl Price gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

DJ2050 z printare, i scanare, copiere z alb/negru 20 ppm z color 16 ppm z garanție 24 luni

RATĂ LEI 90

129

Laptop Lap p Co Compaq Presario HP CQ56

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name Entry1:Entry1

Entry3:Entry3

z proce procesor or Int Intel T4500 (2.3 GHz) z cameră web z garanție 12 luni

1366 x 768

” .5 18 7 cm 4

Rezoluţie

1366 x 768 Rezoluţie

5.000.000:1 Contrast

LEI

35900 35

RATĂ LEI 90

Monitor LED Samsung pr: Price zl Price gr

Entry3:Entry3

,, ,, Entry4:Entry4 S19A300 S19A300N S19A3 Entry1:Entry1 z garanţie 24 luni

LEI

8900 Router wire Ro wireless TP-LINK 740N legend

Entry2:Entry2

, Price_gr zpr:NamPrice_zl, garan garanţie 24 4Entry3:Entry3 luny yluni Entry1:Entry1

LEI

9900

LEI

2490

LEI

5490

Boxe 2.1 Logitech Bo Lo S220

Cameră web Ca web, Carrefour CWC10

Mouse, Carr Mo Carrefour COM14

, Price_gr E t 3E t 3 zpr:Name:Price_zl, teleco telecom telecomandă dă cu fir z garanție 24 luni Name, , Info, , PerUnit Entry4:Entry4

, Price_gr zpr:NamPrice_zl, garanţie garan 24 4Entry3:Entry3 luny yluni

, Price_gr zpr:NamPrice_zl, garanţie garan 24 4Entry3:Entry3 luny yluni

Entry1:Entry1

Entry1:Entry1

Entry2:Entry2

Entry1:Entry1

29


1600 W Putere

3L Sac textil

LEI

19900 19

2000 W Putere

RATĂ LEI 90

Aspiratorr Bosch As Bo BSN1600RU pr: Price_zl, , Price_gr Entry3:Entry3 zNam multifuncțională z filtru Air Clean II perie p m ltifun Entry1:Entry1 z garanție 24 luni 80 W Putere

300 ml Capacitate recipient

16900 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

LEI

34900 34

RATĂ LEI 90

As Aspirator r vertical ve B Bosch Bos BBH BH MOVE2 M

RATĂ LEI 90

pr: Price zl, , Price gr

16

Entry3:Entry3

it

Entry1:Entry1

z aspirator 2 în 1 z filtru lavabil z garanție 24 luni

Aspirator, Carrefour Home CVC8612-10

z filtrare ciclonică z filtru HEPA lavabil z tehnologie fără sac z capacitate recipient praf 2 L z garanție 24 luni

1400 W

45 W

Putere

Putere

1.7 L

0.5 L

Capacitate recipient

LEI

Capacitate recipient

32900 32

RATĂ LEI 90

Aspirator Philips FC8144

LEI

12900 12

RATĂ LEI 90

As Aspirator r portabil po Philips FC6140 Phili Phil C61

z filtru HEPA z tehnologie fără sac

pr: Price zl, , Price gr

z garanţie 24 luni

y

Entry3:Entry3

y

z tehnologie fără sac z garanţie 24 luni

2000 W

2400 W

2000 W

Putere

Putere

Putere

talpă steam glide

talpă durilium

3 trepte putere

RATĂ

1490 LEI

LEI

14900

Ca Calorifer r cu ulei 9 el elemenți eleme l nți ți Daewoo DWR-9 legend pr: Price zl, , Price gr

LEI

11900 11

RATĂ LEI 90

LEI

17900 17

RATĂ LEI 90

Fier de călcat Fie ălca Philips GC2905/02

Fier de călcat Fie ălca Tefal FV4680

, Price_gr Entry3:Entry3 zpr:NamPrice_zl, rezerv rezervo rezervor apă pă 300 ml z sistem anti-picurare y 30 y Entry1:Entry1 z gar garanţie 24 luni

, Price_gr Entry3:Entry3 zpr:NamPrice_zl, rezervor rezerv rezervo apă pă 30 ml z anti-calcar y 300 y Entry1:Entry1 z garanţie gar 24 luni

30

legend

Entry2:Entry2

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4

z termostat z garanție 24 luni


5 kg

18

1400

Programe Capacitate

Rotaţii

RATĂ

18990

85 cm

LEI

LEI

1.89900

15

Ma Maşină cu u uscător Whirlpo Whi l oll AW AWZ514D Whirlpool pr: Price zl, , Price gr

.5

cm

Entry3:Entry3 y4:E

84.5 cm

y

56

Programe

y

z clasa A+ z display LCD z garanţie 24 luni

m

59.5 c

5 kg Capacitate

800 Rotaţii

21

5 kg

1200

Programe Capacitate

Rotaţii

Slim 49. 7c m

RATĂ

8490 LEI

59.7 cm

LEI

85 cm

84900 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

79900 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4 Entry5:Entry5

Mașină de spălat Arctic C1200A+

45

nttry2 ntr y2 ntry ntr ntry3 try3 y3 Entry4:Entry4

z clasa A+ z garanție 36 luni

79

Maşină de s M Maşi spălat Zanussi ZWF185W1

le pr: Price_zl, , Price_gr Name Entry1:Entry1

Entry3:Entry3

z cla clasa A A+ ztr dis display LED z garanţie 24 luni

Entry1:Entry1

cm

RATĂ LEI 90

60 cm

SILVER! RATĂ

10990

RATĂ

LEI

174.5 cm

1.09900 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

170.5 cm

LEI

9490 LEI

1 Motor

Frigider Arctic AD326S+

94900

Combină ă fri frigorifică Arctic

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4 Entry5:Entry5

pr: Price zl, , Price gr

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

nit AK275+ AK275 Entry1:Entry1

z clasa A+ z capacitate frigider 237 L z capacitate congelator 73 L z garanție 36 luni

z clasa l A+ z capacitate frigider 175 L z capacitate congelator 62 L z garanţie 36 luni 60

cm

cm

60 59.5 cm

Rotisor

54 cm

Grill

RATĂ LEI 90

LEI

LEI

99900

Aragaz Orion Ar Orio pr: Price zl, , Price gr

z 4 arzătoare z siguranță plită z garanţie 24 luni

pr: Price zl, , Price gr

Entry3:Entry3

CSG62110DX CSG6211 CSG62 DXntry4 Entry1:Entry1 cm

63

Aragaz Beko Ar

Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

60

49 cm

cm

OGOC2W OGOC Entry1:Entry1

Capacitate

9990 85 cm

89 cm

59900

20 L

Putere

RATĂ

59

LEI

800 W

60 cm

z 4 arzătoare plită z iluminare cuptor z siguranță gaz plită și cuptor z garanție 24 luni

LEI

16900 16

RATĂ LEI 90

Cu Cuptor cu um microunde, Carrefour C Car arrefo r Home H HMG20SS-10 pr: Price zl Price gr

Entry3:Entry3

Entry1:Entry1

z mecanic z culoare: Silver z garanție 24 luni

31


4990 LEI

Elicopter R/C metal z 2 canale z per buc.

3100 LEI

8990 LEI

Păpuşa “Irina cea isteaţă” z păpuşă interactivă, vorbeşte engleza și româna z te ajută să înveți literele,

cifrele și formele geometrice într-un mod foarte distractiv z per buc.

Mopine copii

z 22/34 z diverse

modele și culori

z per buc.

Moș Crăciun și-a pregătit sacul cu daruri de la Carrefour! În perioada 21 noiembrie – 12 decembrie, Carrefour și partenerii săi invită elevii claselor I-VIII să participe la “Concursul de desene”, ediția de Crăciun și să deseneze pentru a câștiga unul dintre miile de premii pregătite pentru cei mai norocoși și mai talentați. Marii câștigători vor fi premiați de Carrefour cu o excursie e de vis pentru un weekend, împreună cu familia lor, în lumea Disneyland. Mulțumim Inspectoratului Școlar București și inspectoratelor județene, precum și cadrelor didactice pentru sprijinul acordat în fiecare an!

“Ratele prezentate în catalog sunt calculate prin “0% dobândă în 10 rate”, disponibil pentru produse electronice și electrocasnice de minimum 1500 lei. Mai multe detalii sunt disponibile la operatorii birourilor Servicii Financiare. Exemplu de rambursare a contravalorii unor produse în valoare totală de 1.500 lei prin opțiunea “0% dobândă în 10 rate”, oferită de BRD Finance IFN S.A.: dobândă anuală fixă=0%; DAE=0%; rată lunară=150 lei; durata contractului de credit=10 luni; costul total al creditului=0 lei; valoarea totală a creditului=1.500 lei; valoarea totală platibilă=1.500 lei. Costurile aferente cardului Carrefour MasterCard sunt reprezentate de taxa de emitere (35 lei) și de comisionul lunar de administrare (4 lei), iar în cazul cardurilor Carrefour privative, pentru administrare, comisionul este în valoare de 4 lei (lunar) + 39 lei (anual). Prezentele informaţii sunt orientative și nu au valoare contractuală. Asigurarea opțională de viață, oferită pe cardul Carrefour, nu este disponibilă pentru promoția “0% dobândă în 10 rate”.

PROGRAM MAGAZIN CARREFOUR ARAD (până la 30.11.2011): L-D: 08:00 – 22:00

Catalog hipermarket Arad 24 Noiembrie  

Oferta valabila in hipermarketul Carrefour Arad, in perioada 24.11- 07.12.2011.