Page 1

CICLE  DE  FOTOGRAFIA   Curs  2013-­‐2014   Grup:  Primer   Fotografia  artística  I     Nom:                                                                                                                                                                                                                                       Autoretrat       TEMA:    La  Il.luminació.  Flash.   EXERCICI  Nº  16           EXERCICI:   Aquest  exercici  consisteix  en  presentar  8  fotografies:   Retrat  de  pla  mitg:  Interior:  flash  directe  i  flash  rebotat.                                                              Exterior  amb  sol:  sense  flash  i  amb  flash  directe.   Bodegó:  Interior:  flash  directe  i  flash  rebotat.   Exterior  amb  sol:  sense  flash  i  amb  flash  directe.     Tamany  de  le    imatges:  13  x  18  cm.   Es  realitzaràn  com  a  mínim  40  fotografies.   Es  montarà  en  DIN  A-­‐4  i  l´ordre  del  muntatge  és  el  següent:  portada,  fitxa  del   treball,  les  fulles  de  contacte  amb  les  dades  tècniques  (  nom  arxiu,  obturació  i   diafragma)  de  cada  presa,  un  CD  amb  totes  les  preses,  aquest  CD  contindrà  una   carpeta  amb  totes  les  imatges  realitzades  en  format  RAW,  una  altra  carpeta  en   format  jpg  i  una  altra  carpeta  amb  els  arxius  que  portarem  a  ampliar  al  laboratori.   En  una  altra  carpeta  anirà  el  treball  en  PDF.   Quan  s´entregui  el  treball  vosaltres  el  publiqueu  a  la  página  ISSUU  i  m´envieu  per   mail  l´enllaç  i  una  imatge    que  vosaltres  trieu  del  treball    de  3  x  2  cm  i  72  p/p.   El  CD  anirà  dintre  el  treball  en  una    funda  de  paper  o  plàstic  enganxat  a  la  fulla  de   treball  i  anirà  després  de  les  ampliacions.    Cada  ampliació  portarà  l´etiqueta  de  les   dades  de  la  presa  fotogràfica  i  s´enganxarà  darrera    la  fulla  on  es  col.loqui   l´ampliació.     Criteris  de  correcció:     Adequació  de  les  preses  fotogràfiques  al  contingut  de  l´exercici.   Presentació  correcta  del  treball  segons  els  plantejaments  donats  a  classe.   Correcta  ampliació  i  tractament  dels  arxius  pel  seu  positivat.   Informació  correcta  en  la  fitxa  del  treball  i  de  cada  fotografia  ampliada.   Presentació  en  el  termini  proposat.     Data  d´entrega:  abans  divendres  31  de  gener  de  2014      


Cicle de fotografia 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you