Page 1

                                                                                                  CICLE  DE  FOTOGRAFIA   Curs  2013-­‐2014   Grup:  Primer   Fotografia  artística  I     Nom:                                                                                                                                                                                                                                      Autoretrat   TEMA:  ENFOCAMENT   EXERCICI  Nº  1         EXERCICI:   Aquest  exercici  consisteix  en  realizar  quatre  series  de  tres  fotografíes.   Cada  serie  ha  de  ser  d´un  contingut  diferent.  Les  tres  fotografíes  tindràn  el  mateix   punt  de  vista,  no  es  mourà  la  camera  i  l´única  diferència  será  que  una  foto  es  farà   amb  un  enfoc  el  més  proper  possible,  l´altra  a  una  distància  mitja  (  entre  3  i  5   metres)  i  l´última  de  cada  serie  enfocant  l´infinit.   Es  realitzarà  amb  camera    réflex  digital,  lent  de  50  mm,  ISO  100,  i  sempre   s´utilitzarà  el  valor  de  diafragma  5,6.   Es  realitzaràn  com  a  mínim  40  fotografies.   Es  presentaràn  les  dotze  fotografíes  a  tamany  13  x  18  cm.   Es  montarà  en  DIN  A-­‐4  i  l´ordre  del  muntatge  és  el  següent:  portada,  fitxa  del   treball,  les  fulles  de  contacte  amb  les  dades  tècniques  (  nom  arxiu,  obturació  i   diafragma)  de  cada  presa,  un  CD  amb  totes  les  preses,  aquest  CD  contindrà  una   carpeta  amb  totes  les  imatges  realitzades  en  format  RAW,  una  altra  carpeta  en   format  jpg  i  una  altra  carpeta  amb  els  arxius  que  portarem  a  ampliar  al  laboratori.   En  una  altra  carpeta  anirà  el  treball  en  PDF.   Quan  s´entregui  el  treball  vosaltres  el  publiqueu  a  la  página  ISSUU  i  m´envieu  per   mail  l´enllaç  i  una  imatge    que  vosaltres  trieu  del  treball    de  80  x  120  píxels.   El  CD  anirà  dintre  el  treball  en  una    funda  de  paper  o  plàstic  enganxat  a  la  fulla  de   treball  i  anirà  després  de  les  ampliacions.    Cada  ampliació  portarà  l´etiqueta  de  les   dades  de  la  presa  fotogràfica  i  s´enganxarà  darrera    la  fulla  on  es  col.loqui   l´ampliació.     Criteris  de  correcció:     Adequació  de  les  preses  fotogràfiques  al  contingut  de  l´exercici.   Presentació  correcta  del  treball  segons  els  plantejaments  donats  a  clase.   Correcta  ampliació  i  tractament  dels  arxius  pel  seu  positivat.   Informació  correcta  en  la  fitxa  del  treball  i  de  cada  fotografia  ampliada.   Presentació  en  el  termini  proposat.     Data  d´entrega:  abans  dilluns  7  d´octubre  de  2013        


Carolinecheninexercice1  
Carolinecheninexercice1  
Advertisement