Page 1

ONTWERP & DESIGN LEBLICQ IVO C.V. • 02/688 28 02

zondag 3 februari 2013 om 11.00u: uITVerkoCHT! zondag 3 februari 2013 om 15.00u: extra voorstelling wegens succes!

i

SprookjeS en zo: Sneeuw

BLiNK

Huiskrant van Den Blank en de Bosuil

Verantw. uitg. : Dirk VANDE CAUTER, Begijnhof 11, 3090 Overijse.

3de jaargang - januari - februari 2013

© Margot De Group

Skagen: CCC, de VeTTe jaren zIjn VoorbIj zaterdag 9 februari om 20.30 u.

De Link & Blanket


woensdag 3

Start Expo Uilstekend

zaterdag 5

Tentoonstelling: Jimmy Kets (t.e.m. 20/01)

dinsdag 8

Start Yoga om 14 u. Tentoonstelling: Rasa t.e.m. 20/1

woensdag 9

Film: The Broken Circle Breakdown om 20.30 u.

donderdag 10

Documentaire: Serre-effecten om 14 u.

Vrijdag 11

Film: The Broken Circle Breakdown om 14 u.

Alex Agnew: Interesting times om 20.30 u. (UITVERKOCHT)

zondag 3

Aperitiefconcert: Maarten en Roland Vandenbemden om 11 u. Sprookjes en zo: Sneeuw om 11 u. en 15 u.

Maandag 4

Cursus Klussen in Huis: Elektriciteit om 19 u.

dinsdag 5

Tentoonstelling: Photo View 2012 - Centrum voor Beeldexpressie (t.e.m. 27/2) Cursus: Sociale media gebruiken in je vrijwilligerswerk om 20 u.

woensdag 6

Film: The Bourne Legacy om 20.30 u

Vrijdag 8

zaterdag 12

Cursus Universiteit Vrije Tijd: Macht en onmacht van het volk om 14 u. De Mens: 20 jaar om 20.30 u.

woensdag 16

zaterdag 9

Prochefiest: UIL-award om 19 u. Publieksrondleiding Rasa om 15 u. Film: Skyfall om 20.30 u. Start Cartoontentoonstelling: Ha Ha Handicap

Skagen: CCC, de vette jaren zijn voorbij om 20.30 u.

Vrijdag 18

woensdag 13

Schoolvoorstelling Ekseeko om 10 u.

zaterdag 19

2

zaterdag 2

dinsdag 12

Dvd-vertoning: Wickie en de schat van de goden om 15 u. Valentijnsfeest voor senioren om 14 u. Film: Argo om 20.30 u.

Tijl Uilenspiegelkoor Overijse: Pastoral Delights om 20.30 u. Ekseeko & Lunatics: Improcomedy XL om 20.30 u.

Vrijdag 15

Maandag 21

zaterdag 16

Cursus Klussen in Huis: Elektriciteit om 19 u.

woensdag 23

Film: Ted om 20.30 u.

Vrijdag 25

Cursus Universiteit Vrije Tijd: Macht en onmacht van het volk om 14 u. Bart Cannaerts: Waar is Barry? om 20.30 u.

zaterdag 26

Matthieu en Guillaume: Rauw en teder om 20.30 u.

Maandag 28

Cursus Klussen in Huis: Elektriciteit om 19 u.

woensdag 30

Film: Jagten om 20.30 u.

Pro Arte: Full Circle om 20.30 u. Ann Ceurvels, Ianka Fleerackers & Tania Poppe: Moi non plus om 20.30 u.

dinsdag 19

Cursus Klim in je stamboom: Genealogie voor beginners om 20 u. Cursus: Facebook voor je vereniging om 19.30 u.

woensdag 20

Film: Taken 2 om 20.30 u.

donderdag 21

Het Ongerijmde: Kwakzalver om 20.30 u. Start expo: André Leemans: Laat je Kunsten zien

Vrijdag 22

Cursus Universiteit Vrije Tijd: Macht en onmacht van het volk om 14 u.

donderdag 31

zaterdag 23

FebruarI

zondag 24

Bejaarden en begeerte: Het zuidelijk toneel om 14 u.

Vrijdag 1

Cursus Universiteit Vrije Tijd: Macht en onmacht van het volk om 14 u. Alex Agnew: Interesting times om 20.30 u. (UITVERKOCHT) Yoeri Lewijze: Ikke, John Faustus om 20.30 u.

Theater Uitgezonderd: Raad eens hoeveel ik van je hou om 19 u. Brussels Volkstejoeter: ’n Kat is gin poos om 20.30 u. Brussels Volkstejoeter: ’n Kat is gin poos om 15 u.

dinsdag 26

Cursus Klim in je stamboom: Genealogie voor beginners om 20 u. Cursus: Facebook voor je vereniging om 19.30 u.

woensdag 27

Film: Un Plan Parfait om 20.30 u.

proCHeFIeST: uITreIkIng uIL-awardS zaterdag 12 januari 2013 om 19.00u Toegang: gratis

2012 was Uilstekend! Een jaar vol culturele activiteiten voor en door JezusEikenaren. Niet met Oscars, Emmy’s of Mia’s, maar wel met de Uil –Awards willen we een passend einde breien aan dit cultuur-in-je-buurt project. De rode loper zal open liggen voor tal van genomineerden. De John Martin’s Pale Male Band en Discobar Studio 1 zorgen voor de gepaste muzikale begeleiding. In de exporuimte loopt een tentoonstelling over uilen waar je onder andere alle resultaten van de workshops ‘Maak er een Uil van…’ kan bewonderen, enkele uilencollecties van bewoners uit de buurt, de resultaten van het scholenproject en een prachtige fotoreeks! De tentoonstelling loopt tot 13/01/2013. i.s.m. Dorpsraad Jezus-Eik en Gemeente Overijse

eVeneMenT

januarI

3


The Lunatics is dé improcomedy’ groep van het moment. Met hun snelle, snedige, verrassende en komische scènes, door spelers die een link hebben met comedy, kaapt het gezelschap zowat overal prijzen. Ze spelen liever op commando dan met teksten. Shakespeare in de grotten van Han, Eddy Wally feest met Brad Pitt, Breugel in sciencefiction versie. Jij noemt het, zij spelen het!

zaterdag 19 januri 2013 om 20.30u

En je krijgt een buitengewoon voorprogramma. Ekseeko (vrijetijdswerking voor jongeren met en zonder beperking) kreeg 2 jaar les van Wim Oris (Wisper) in improvisatietheater. Ze leerden hun verhaal, hun mening, hun gevoel te vertolken op hun manier. Wim goot die thema’s in een voorstelling vol klanken, muziek, lichaamstaal en woorden. Laat je verrassen door de spontaniteit, de kracht en het verhaal.

Voorverkoop: € 12 – kassa: € 14

CarToonTenToonSTeLLIng: Ha Ha HandICap van 17 januari t.e.m. 17 februari 2013 Telkens van 9.00u tot 19.00u (woensdag tot 17.00u) zaterdag en zondag van 11.00u tot 19.00u

Humor is een handig middel om het ijs te breken en taboes bespreekbaar te maken. Net als poëzie gaat humor over nieuwe verbindingen en verrassende associaties. Cartoons verenigen humor met poëzie. Ze zijn dus ideaal om oude stereotypes te doorprikken en nieuwe beeldvorming te scheppen. Bij het thema handicap voelt men vaak medelijden en gêne opkomen. Je wordt bezorgd over zorg en verzorging. Je denkt niet aan rechten. Precies daarom koos GRIP vzw deze minder evidente associatie als opdracht voor de cartoonwedstrijd.

Toegang: gratis

4

▼ barT CannaerTS: waar IS barrY? vrijdag 25 januari 2012 om 20.30u

uITVerkoCHT

© Johannes Vande Voorde

eXpo

IMproVISaTIeTHeaTer

LunaTICS en ekSeeko: IMproCoMedY XL

▼ LaaT je kunSTen zIen: andré LeeManS van 21 februari t.e.m. 3 maart 2013 Telkens van 9.00u tot 19.00u (woensdag tot 17.00u) zaterdag en zondag van 11.00u tot 19.00u Toegang: gratis

‘Tekenen zit er bij van mij jongs af in’ vertelt amateur-kunstenaar André Leemans. ‘Daarom ben ik ook architect geworden’. Hij zweert bij aquarel. Geen gemakkelijke techniek. Een schilderij in acrylverf kan je nadien nog bijwerken, aquarel niet. Je werkt nat op nat, en elke schildertrek is goed of slecht. De onderwerpen variëren. Dat kan een detail van een gevel zijn, maar evengoed een uitgestrekt landschap. Als stichter en ondervoorzitter van de Kunstkring Wezembeek-Oppem, is hij vaak te gast in GC de Kam. Nu ook in GC de Bosuil “Laat je kunsten zien!” biedt elk jaar drie artiesten de kans om hun werk aan het publiek voor te stellen.

5


voorverkoop: € 10 kassa: € 12

bruSSeLS VoLkSTejoêTer: ‘n kaT IS gIn pooS

Christopher Marlowe schreef in 1592 ‘The Tragical History of doctor Faustus’. Yoeri Lewijze, regisseur en acteur uit Overijse, maakt in 2013 een eigentijdse update, een vertaling naar een flamboyant hedendaags Vlaams waarin we onszelf herkennen. Een combinatie van digitale scenografie en figurentheater, vurig verteld door twee door de wol geverfde spelers. Met uitgekiende middelen leiden ze u om de tuin, doen ze u lachen, en dienen u van tijd tot tijd een heerlijk lepeltje filosofische snoeperijen.

zaterdag 23 februari 2013 om 20.30u zondag 24 februari 2013 om 15.00u voorverkoop: € 15 kassa: € 17

6

VLIeg

SprookjeS en zo: Sneeuw zondag 3 februari 2013 om 11.00u: uITVerkoCHT! zondag 3 februari 2013 om 15.00u: extra voorstelling wegens succes! Voorverkoop: € 10 kassa: € 11

Shakespeare’s ’n Kat is gin poos, es da vè’t lache? Het stuk is wat de Engelsen een “slapstick- comedy” noemen. Dit is het soort komedie dat pas zijn volle uitwerking heeft op de scène en staat of valt met goede acteurs. En hier zitten we met het BVT bij het juiste gezelschap. Het verhaal gaat over 2 zussen. Lieftallig Bianca is de jongste. De oudste, Katherina, is een niet op haar mond gevallen feeks. Van vader mag de jongste niet trouwen voor de oudste een man heeft, waarop twee aanbidders van Bianca besluiten Katherina aan een man te helpen… Wa paasde, goêt er gelache wërre?

THeaTer

vrijdag 1 februari 2013 om 20.30u

Miljoenen boeken en duizenden wetenschappers ten spijt, we snappen er niets van. John Faustus zoekt de essentie van ons bestaan. Zijn ontembare ambitie, zijn honger naar het ongekende doen hem contact opzoeken met onderaardse, niet echt koosjere individuen.

TekST- en FIgurenTHeaTer

YoerI LewIjze : Ikke, joHn FauSTuS TrY ouT

© Margot De Group

Sneeuw! is een fabelachtige interactieve voorstelling. Eentje die de sfeer ademt van het verre Noorden, stil en sprookjesachtig. Met weinig woorden, sterke beelden vol muziek en veel kleuren. Sneeuw! voert je mee langs klassieke en verrassende sprookjesplekken. Hou je ook zo van het dwarrelen van de sneeuwvlokken, een warme haard en een gezellig verhaal? Zet dan gauw je muts op, trek je sjaal en wanten aan en kom er lekker bij om samen op avontuur te gaan! Leeftijd: van 1 tot 3 jaar

as

i lE

▼ Yoga: LaaT de energIe weer STroMen elke dinsdag van 14.00 u. tot 15.00 u. Start op dinsdag 8 januari 2013

Yoga betekent: verenigen, één zijn. Actieve strekoefeningen wisselen af met observatie, grondige ontspanning, de ervaring van rust en onbeweeglijkheid... Yoga biedt talrijke ademhalingstechnieken omdat de adem de rode draad vormt tussen lichaam en geest, en ook een spiegel is van onze emoties. Yoga is de ideale manier om tot rust te komen en fit te blijven zonder zware fysieke inspanningen. Wenst u zich in te schrijven, dan kan u kiezen tussen 2 modules: - 45 euro voor een 10 beurtenkaart, waarmee u kan inpikken wanneer u wenst - 100 euro voor een jaarabonnement (30 sessies)

7


I.s.m.

zondag 3 februari om 11 u. abo: € 8 kassa: € 10

Een verhaal zonder fictie, verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Door Olivier Vandersleyen.

© Luc De Decker

CuLTuur 14 u.

8

Chopin zou gezegd hebben: "Er is niets mooier dan de klank van een gitaar, tenzij de klank van twee gitaren." Dit duo brengt een greep uit vijf eeuwen gitaarmuziek met een repertoire dat ondanks de enorme populariteit van het instrument nog te weinig bekend is.

▼ bejaarden en begeerTe: HeT zuIdeLIjk ToneeL donderdag 31 januari om 14 u. abo: € 8 55+ en vvk: € 9 kassa: € 10

Bejaarden & Begeerte is een openhartige voorstelling over verlangen en erotiek op de oude dag. Met verhalen en muziek halen Kocken en De Man samen met hun lieftallige zangeres (70+) herinneringen op aan het amoureuze leven van lang geleden: het flirten in de danszalen, de onwetendheid, de macht van de kerk en alle taboes. Bovendien bespreken zij wat er zoveel jaren later voor de ouderen is veranderd: vroeger moesten ze hun liefdesleven geheimhouden voor hun ouders, nu voor hun kinderen. Uit de pers: “Taboedoorbrekend was de voorstelling niet, taboes waren gewoon niet aan de orde. (…) Hierdoor kon er liefdevol en brutaal gesproken worden over ouderdom, eenzaamheid, seks, angst, liefde en de dood. Zoveel voorstellingen gaan hierover, maar weinig zo eerlijk.” Wie jonger is dan 65 jaar moet begeleid zijn door een 65-plusser. Grappig toegankelijk en heel echt!

krIS de bruYne: In ‘T kLeIn

Uit de pers: “Hij staat met het adembenemende 'Amsterdam' nog elk jaar hoog in de '100 op 1'-lijst van Radio 1, maar ook in de herfst van zijn carrière blijft Kris De Bruyne synoniem voor klasse en métier”. (De Morgen). Een topprogramma met hits als: ‘Vilvoorde City’, ‘Ballerina’s’, ‘Lieve Jacoba’, enz…!

dinsdag 5 maart om 14 u.

www.krisdebruyne.be

abo: € 9 Vvk: € 10 kassa: € 11

aperITIeFConCerT

kassa: € 2

In 1963, vanaf het openstellen van de Europese markt, viel de Druivenstreek van de ene dag op de andere zonder toekomst. Wat ooit een rijke en bloeiende regio was, is van 33.000 serres en 3.000 professionele serristen vervallen naar 500 serres en 30 serristen, die met moeite de eindjes aan elkaar weten te knopen. En na hen is het voorbij, het serristenberoep is gedoemd een stille dood te sterven. Europa erkent sinds juli 2008 een nieuwe appellatie, een "Beschermde Oorsprongsbenaming" uitsluitend voor druiven geteeld in verwarmde serres. Is er dan toch weer een beetje hoop?

MaarTen en roLand VandenbeMden

9 CuLTuur 14 u.

donderdag 10 januari om 14 u.

Vanaf 1865 heeft de cultuur van tafeldruiven in gestookte serres gedurende honderd jaar het landschap van de Druivenstreek bepaald. Het was een nieuw eldorado op een boogscheut van Brussel. Deze cultuur bracht zoveel rijkdom met zich mee dat het dorp Hoeilaart één van de rijkste van België werd.

doCuMenTaIre: Serre-eFFeCTen


Voor de filmvertoningen is er geen voorverkoop. je kan tickets kopen aan de kassa op de dag zelf vanaf 19 u. Tickets: € 6

THe broken CIrCLe breakdown

woensdag 9 januari om 20.30 u. en vrijdag 11 januari om 14 u. The Broken Circle Breakdown vertelt het liefdesverhaal tussen Elise (Veerle baetens) en Didier (johan Heldenbergh). Zij heeft haar eigen tattooshop, hij speelt banjo in een bandje. Het is liefde op het eerste gezicht, al zijn de verschillen groot. Wanneer dochtertje Maybelle geboren wordt, is hun geluk compleet. Maar als Maybelle zes is, wordt ze ernstig ziek.

SkYFaLL

THe bourne LegaCY

argo

In Skyfall wordt Bond's trouw aan M op de proef gesteld als haar verleden plots naar boven komt. MI6 ligt onder vuur en 007 moet alle bedreigingen opzoeken en vernietigen, hoe persoonlijk de opofferingen ook mogen zijn.

Jason Bourne heeft de vuile was van de illegale clandestiene programma’s Treadstone en Blackbriar buiten gehangen. Om zich in te dekken besluit de top van de samenzwering om de overgebleven agenten permanent uit te schakelen. Onder hen bevindt zich Aaron Cross (jeremy renner), afkomstig van het Outcome programma, die samen met een hieraan verbonden wetenschapper (rachel weisz) op de vlucht slaat.

Op 4 November 1979, wanneer de Iraanse revolutie zijn hoogtepunt bereikt, bestormen militanten de ambassade van de VS in Teheran en gijzelen 52 Amerikanen. Te midden van deze chaos slagen zes Amerikanen er echter in om weg te glippen en onder te duiken in het huis van de Canadese ambassadeur. Zich bewust zijnde dat het slechts een kwestie van tijd is voor de zes gevonden en waarschijnlijk vermoord worden, bedenkt CIA-specialist Tony Mendez (ben affleck) een risicovol plan om hen veilig het land uit te krijgen. Een plan zo onwaarschijnlijk dat het enkel mogelijk zou zijn in een film.

woensdag 16 januari om 20.30 u.

woensdag 6 februari om 20.30 u.

Te noteren! The broken Circle breakdown in live concert op 4 april 2014 in onze schouwburg.

FILM

FILM

10

woensdag 13 februari om 20.30 u.

Ted

jagTen

Taken 2

un pLan parFaIT

John (Mark wahlberg) is een volwassen man die zijn leven deelt met Ted, een wel heel ongemanierde teddybeer. John mocht als kind een wens doen en zo kwam Ted tot leven. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk...

"Jagten" of "The Hunt" gaat over Lucas, een pas gescheiden kleuterleider die zijn leven opnieuw op de rails probeert te krijgen. Net op het moment dat hij daarin lijkt te gaan slagen, wordt hij door een vijfjarige kleuter onterecht beschuldigd van kindermisbruik. Vinterberg (Mads Mikkelsen) onderzoekt hoe deze gebeurtenis de minzame inwoners van een Deens dorpje net voor Kerstmis tot een ongenuanceerde heksenjacht kan drijven...

Ooit ontvoerde de Albanese maffia in Parijs de dochter van voormalig CIA-agent Brian Mills (Liam neeson). Dit bleek een kapitale fout. Een beslissing die hun zuur opbrak. Nu zijn ze uit op wraak. Wanneer hij met zijn gezin naar Istanboel reist, ruiken ze hun kans. Maar Mills is tot alles bereid om zijn gezin te beschermen...

In de familie Lefebvre eindigen alle eerste huwelijken in een scheiding. Of het nu een echte vloek is of dwaas bijgeloof, Isabelle weigert te trouwen met haar grote liefde Pierre. Maar Pierre wil niet aan kinderen beginnen zonder een trouwring om de vinger. Dus moet Isabelle op zoek naar een oplossing. Haar strategie: een man vinden, met hem trouwen en zo snel mogelijk scheiden.

woensdag 23 januari om 20.30 u.

woensdag 30 januari om 20.30 u.

woensdag 20 februari om 20.30 u.

woensdag 27 februari om 20.30 u.

Een film met in de hoofdrol dany boon (Bienvenue chez les Ch’tis) en diane kruger (Troy).

11


kLuSSen In HuIS: eLekTrICITeIT Maandag 21 en 28 januari en 4 februari van 19 u. tot 22 u. prijs: € 32

In deze cursus krijg je meer informatie over stroomnet, aarding, watt en volt. Daarna gaan we aan de slag! Je leert kabels verlengen, stekkers aan draden monteren, ... Er is voldoende ruimte voor individuele vragen en jouw eigen projecten. Kortom: dit is een cursus met een zekere spanning! Als je thuis een kniptang, een universele tang of een schroevendraaier met geïsoleerd blad hebt, mag je deze meebrengen. Doe zeker geen aankopen voor de eerste les. Begeleiding: Ewout Schrevens. Inschrijven + betalen bij arch'educ, 02 454 54 01, info@archeduc.be, www.archeduc.be.

VrIjwILLIgerSaCadeMIe: SoCIaLe MedIa gebruIken In je VrIjwILLIgerSwerk dinsdag 5 februari van 20 u. tot 22 u. gratis, inschrijven is niet nodig

Sociale media is meer dan Facebook alleen. Als je op zoek bent naar een overzicht van de meest geschikte sociale media om bestanden te delen, te communiceren of promotie te voeren, dan is deze lezing iets voor jou. Je ontdekt er de voor- en nadelen van sociale media in het gebruik voor jouw vrijwilligerswerk. Achteraf is er ruimte voor een vragenronde. Neem eventueel je eigen laptop, smartphone of tablet mee. Begeleiding: Karel Vanrietvelde. I.s.m. Arch'educ, Cultuurraad Overijse en Provincie Vlaams-Brabant.

VorMIng

VorMIng

© Spencer_E_Holtaway

12

▼ CurSuS unIVerSITeIT VrIje TIjd:

MaCHT en onMaCHT Van HeT VoLk. de eVoLuTIe Van de beLgISCHe deMoCraTIe

Vrijdag 25 januari en 1, 8 en 22 februari van 14 u. tot 16 u. prijs: € 53 - € 47 (met dF Cultuurkaart) koffie en syllabus inbegrepen.

Toen België ontstond, nam het een vooruitstrevend politiek model aan: een grondwettelijke koning, ministers en een parlement. Toch was dit systeem niet zo democratisch. Politicoloog prof. Wilfried Dewachter, van de K.U. Leuven, schetst de evolutie van een politiek systeem, vanaf het bestaan van België tot nu. Hij staat stil bij politieke gebeurtenissen die tot vandaag een impact hebben en legt uit waarom de politiek in ons land omschreven kan worden als o.m. een dubbeldemocratie. Org. Davidsfonds regio Overijse-Huldenberg-Tervuren m.m.v. CC Den Blank. Info 02 687 56 65 (Gerard Charlier) en 016 310 670 (Universiteit Vrije Tijd).

▼ VrIjwILLIgerSaCadeMIe: FaCebook Voor je VerenIgIng

Wellicht heb je zelf een Facebookaccount. Wist je dat je ook voor je vereniging een gelijkaardige pagina kan maken op de populaire netwerksite? Een goed gebruikte Facebookpagina kan heel wat voordelen opleveren! In deze workshop verkennen we de mogelijkheden van Facebook voor jouw vereniging. Je krijgt tips voor een efficiënt gebruik en advies om je privacy te beschermen.

dinsdag 19 en 26 februari van 19.30 u. tot 22 u.

Begeleiding: Karel Vanrietvelde.

prijs: € 12

I.s.m. Arch'educ en Provincie Vlaams-Brabant. Inschrijven + betalen bij arch'educ, 02 454 54 01, info@archeduc.be, www.archeduc.be.

13


dinsdag 19 en 26 februari, 5, 12, en 19 maart van 20 u. tot 22 u. en zaterdag 23 maart van 9.30 u. tot 12 u. prijs: € 45

Wat zou je er van vinden om op zoek te gaan naar je voorouders? Die zoektocht naar je eigen roots is fascinerend en leerrijk. Wie waren je voorouders? Waar woonden ze en hoe leefden ze? Voor je het weet verzeil je eeuwen terug op plaatsen waar je nog nooit van hoorde, maar waar wel degelijk jouw familiewortels liggen. Tijdens deze cursus krijg je de kans om de wereld van de familiekunde (de genealogie) te ontdekken. Je leert hoe je aan je eigen stamboom begint en welke historische bronnen je moet raadplegen. Je leest oud schrift en gebruikt het internet voor je eigen onderzoek.

dVd-VerTonIng: wICkIe en de SCHaT Van de goden dinsdag 12 februari om 15 u.

In het Paleis van het Eeuwige IJs ligt de legendarische Schat van de Goden. Wickies vader, de machtige Vikingleider Halvar, draagt de sleutel van het paleis om zijn nek. Wanneer Halvar op zoek gaat naar de schat, wordt hij echter ontvoerd door Vreselijke Sven. Wickie, die volgens zijn vader nooit een echte Viking zal worden, heeft eindelijk de kans om zich te bewijzen. Hij is vastbesloten om zijn vader te bevrijden én de schat te vinden. Tjure, Snorre en de andere Vikings gaan met hem mee. Wickie neemt iedereen mee in een avontuur vol spanning en gevaar!

kassa: € 2

Op het einde van de cursus brengen we een bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Leuven en maken we enkele praktijkoefeningen. Begeleiding: André Janssens. Inschrijven + betalen bij arch'educ, 02 454 54 01, info@archeduc.be, www.archeduc.be.

VLIeg

VorMIng

kLIM In je STaMbooM: geneaLogIe Voor begInnerS

14

VLIeg

THeaTer uITgezonderd: raad eenS HoeVeeL Ik Van je Hou! zaterdag 23 februari om 19 u. abo: € 8 Vvk: € 9 kassa: € 10 d Lin

a

Familiemusical (4-8 jaar) 'Ik hou van jou helemaal tot aan de maan - EN TERUG.' Meer dan 18 miljoen exemplaren van het boek verkocht in 37 verschillende talen !! Hazeltje en Grote Haas houden veel van elkaar ... Heel veel ... Als Hazeltje precies wil laten zien hoeveel, dan doet Grote Haas daar nog een schepje bovenop ... Gebaseerd op de bestsellers van SAM MCBRATNEY en de illustraties van ANITA JERAM. Uit de pers: “Grote Haas en Hazeltje springen uit hun wereldbekende prentenboek en duiken op in deze schattige kleutermusical. Een charmante en ambachtelijk gemaakte voorstelling die de kinderen en ouders verrukt” (De Standaard). Vorig jaar was theater Uitgezonderd al in Den Blank te zien met de GVR. Clubhuis vanaf 18 u., Smulvlieg om 17.30 u.

15

▼ THeaTer b&d (nL): bakkebaarden zaterdag 9 maart om 19u. abo: € 9 Vvk: € 10 kassa: € 11

Familievoorstelling (8-13 jaar)

as

i lE

Een super spannend moordverhaal! Aanleiding tot wilde achtervolgingen, intimiderende verhoorpraktijken en minutieus sporenonderzoek, vergezeld van een aanstekelijke hoeveelheid grappen. Behendig zappen acteurs tussen scènes voor, achter en op het doek waarop in razend tempo filmpjes en geanimeerde tekeningen worden geprojecteerd. Heerlijk om naar te kijken met af en toe de bibber op het lijf! 'Wilde achtervolgingen in aanstekelijk vrolijke pastiche op de televisiekrimi' (Parool, Joukje Akveld) Clubhuis vanaf 18u., Smulvlieg om 17.30u. www.beumerendrost.nl


Tentoonstellingen telkens toegankelijk van maandag t.e.m. zaterdag van 11 u. tot 22 u. en op zondag van 11 u. tot 18 u.

raSa : raak

Vandaag draait heel veel rond de digitale wereld. Aanraken raakt meer en meer in de verdrukking. Hoe voelt gras aan? Hoe voelt steenkool aan? Hoe voelt kunst aan? We onderzoeken wat ons raakt in de hedendaagse kunst en waarom kunstenaars bepaalde materialen kiezen als taal. Door te voelen en te zien proberen we het zintuiglijke scherp te stellen.

gratis toegankelijk van dinsdag 8 t.e.m. zondag 20 januari.

gratis toegankelijk van vrijdag 25 januari tot zondag 3 februari.

www.rasa.be ad n

Roger Vanderlinden is een Hoeilander die al 22 jaar in Overijse woont. "Foto's nemen was altijd mijn hobby, maar die hobby werd een passie. Ik heb er alles voor over om van wat ooit als een liefhebberij begon een soort kunstberoep te maken. Ik heb een A-FIAP onderscheiding van The International Federation of Photographic Art.” “Vanaf 1999 doe ik artistiek naakt, modellen- en portretfotografie. Thuis beschik ik over een fotostudio met apparatuur voor het maken van kunstwerken (modellen altijd welkom!). Ik heb me toegelegd op klassieke, artistieke zwart-wit foto's in doka. Het doel van de tentoonstelling is laten zien wat ik in mijn mars heb, en laat de beelden maar voor zich spreken." www.rogervanderlinden.be

iL

TenTo

TenTo + VLIeg

Met werken van panamarenko, johan Tahon, edith dekyndt, koen broucke, Tamara Van San, Maria roosen, johan gelper, Christophe Coppens, arpaïs du bois, johanna Schweizer, Lucy and bart, bart de zutter en william Cobbing. Ze maken lichamelijke sculpturen met een huid vol verhaal en met vele lagen die zullen nazinderen bij aandachtige kijkers. Ze raken je van binnen én van buiten.

publieksrondleiding op woensdag 16 januari om 15 u. € 4 p.p., inschrijven verplicht.

roger VanderLInden: MIjn IMpreSSIeS

16

TenTo

FoToTenToonSTeLLIng jIMMY keTS: de Vraag Van 9 MILjard gratis toegankelijk van zaterdag 5 tot zondag 20 januari.

In 2050 zijn we met 9 miljard. Wie gaat ervoor zorgen dat al die monden genoeg te eten krijgen? Op het Indonesische eiland Java groepeerden 3300 boerenfamilies zich. Door samen te werken, produceren ze méér rijst met minder water. Ze gebruiken enkel natuurlijke mest, zodat de grond vruchtbaar blijft. Daardoor kunnen ze een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld voeden. De aandacht om de rijstteelt te verbeteren, komt niet uit de lucht vallen. De Indonesiërs zijn de grootste rijsteters ter wereld. Het is inkomen, school voor de kinderen, een rijke traditie, een snelle hap bij het uitgaan,.... Jimmy Kets is fotograaf voor De Standaard. Zijn foto's verschenen ook De Morgen, Knack, Le Monde, The Guardian en NRC Handelsblad. Hij publiceerde 2 fotoboeken en won tal van prijzen. www.vredeseilanden.be

▼ pHoTo VIew 2012 gratis toegankelijk van dinsdag 5 tot en met woensdag 27 februari.

Veel fotografen houden van experimenteren. Belangrijk is dat die vernieuwing het brede publiek bereikt. Via exposities van de meest creatieve werken zet 'Photo View' fotografen die het verschil maken in de kijker. Door de werken te laten jureren door onafhankelijke vakmensen is een kwaliteitsvolle selectie gegarandeerd. De fotografen schuwen het experiment niet; ze willen verrassen, ontroeren en prikkelen. De 14 laureaten van 2012 zijn: paul bulteel, Horst einfinger, joke Floreal, jan geuens, Tom Iriks, patrick Mahy, Stefan Migalski, Marie jeanne Smets, François Snelders, Luc Van den bosch, Fabian Van der Meersche, bruno Vermeersch, Stan wouters en dan zollmann. I.s.m. Centrum voor Beeldexpressie, www.beeldexpressie.be

17


Wat als twee broers als kind ontdekken dat ze samen de sterren van de hemel kunnen zingen... op een dag gooien ze ons een muzikale melkweg voor de voeten!

abo: € 11 Vvk: € 13 kassa: € 15

Na enkele succesvolle singles in 2009 doken ze voor hun debuutalbum 'Kleinste Sterren' de studio in met Vincent Pierins als producer. In stilte sleutelen ze aan nog meer muzikale pareltjes voor een nieuwe CD, de voorbode van hun eerste theatertour "Rauw en Teder".

Vrijdag 1 en zaterdag 2 februari om 20.30 u.

uITVerkoCHT

wouTer deprez: HIer IS waT Ik denk Vrijdag 1 en zaterdag 2 maart om 20.30 u. uITVerkoCHT

www.m-g.be

© willem de puydt

© Stephan Vanfleteren

SCHouwburg

SCHouwburg

zaterdag 26 januari om 20.30 u.

De twee getalenteerde broers mixen kleinkunst en opzwepende pop tot beklijvende songs. Mathieu als gitarist en gedreven zanger met een heel warme aangrijpende stem en Guillaume als ideale sparringpartner maakt met zachte stem en mondharmonica de harmonie compleet. Kortom, een muzikaal tweespan dat de kippenvelmomenten aaneenrijgt met sterke songs over het leven en de liefde.

aLeX agnew: InTereSTIng TIMeS

MaTTHIeu & guILLauMe: rauw en Teder

18

TenTo

beeLdende kunSTSCHooL oVerIjSe (bko): grenzen

Met het gekozen thema van de tentoonstelling wil BKO met alle ateliers van de lagere, middelbare en hogere graad letterlijk en figuurlijk de grenzen aftasten van realiteit en fictie. Niet enkel grenzen in functie van afbakening maar ook grenzeloos, het openbreken van grenzen, het overschrijden van grenzen, het zelf maken of afbreken van grenzen worden behandeld in alle mogelijke, beeldende technieken.

gratis toegankelijk van za. 2 maart tot zo. 17 maart Van ma. tot en met za. van 11 u. tot 22 u. en op zo. van 11 u. tot 18 u.

Het thema grenzen wordt een mengeling van interpretaties van zowel kinderen, jeugd en volwassenen. BKO brengt een levend beeld van alle graden en technieken binnen de academie. Tekeningen, schilderijen, foto's, keramiek, mixed media en alle mogelijke kruisbestuivingen van deze kunstvormen zullen op deze expo de atelierwerking tonen in al zijn aspecten. www.bko.be

▼ de MenS: 20 jaar Vrijdag 8 februari om 20.30 u. abo: € 14 Vvk: € 16 kassa: € 18

Sinds 1992, toen "Dit is mijn huis", "Jeroen Brouwers (schrijft een boek)" en "Irene" verschenen, is Vlaanderens energiekste rocktrio nagenoeg onafgebroken aan de slag geweest. Die 20 jaar werklust is goed voor 150 songs, waaronder de hits "Nederland", "Lachen en mooi zijn", "Maandag", "Sheryl Crow I need you so", "En in Gent", "Einde van de eeuw", "Sex verandert alles", "Ergens onderweg", "Kamer in Amsterdam", enz. Ruim 600 clubconcerten, theatershows en festivaltriomfen: De Mens is een vaste waarde. Nu is het tijd om de balans op te maken. En dus: terugblikken en feest! Met op het podium alle klassiekers, plus een aantal nieuwe nummers en verrassingen. Meezingen mag, wegdromen ook. Frank Vander linden, Michel de Coster en dirk jans spelen swingend èn intiem, met virtuoze inzet van gitaar, bas en drums. En met als muzikaal pluspunt het toetsenwonder david poltrock. Niet te missen!

19


Skagen: CCC de VeTTe jaren zIjn VoorbIj

Pierre komt voorwaardelijk vrij na 17 jaar gevangenis. De CCC is lang verleden tijd. Zijn zus brengt hem naar een landhuis, waar hij zijn eerste vrije weekend feestelijk zal doorbrengen met oude vrienden. Ver van pers en camera’s. Ze hebben elkaar zo lang moeten missen.

zaterdag 9 februari om 20.30 u.

Een jonge, onuitgenodigde, charmante jongeman kondigt zich aan. De situatie kantelt. Was Pierre wel echt een held? Wat een feestelijke reünie had moeten worden, ontwikkelt zich tot een tribunaal. CCC, de vette jaren zijn voorbij, is gebaseerd op documentair materiaal rond de Cellules Communistes Combattantes, een revolutionaire groep die tussen 1982 en 1985 25 aanslagen pleegde tegen kapitalistische doelwitten in België. De CCC kondigden aanslagen vaak van tevoren aan. Toch werden twee brandweerlieden gedood en vielen er 28 gewonden. www.skagen.be

zaterdag 16 februari om 20.30 u. abo: € 10 Vvk: € 12 kassa: € 14

Wat is een liefdesmaand zonder een knap stukje erotiek ? Ianka ken je als actrice uit o.a. 'Het Goddelijke Monster', 'Kulderzipken' en 'Flikken'. Ann ken je o.a. uit 'Flikken', 'Diamant', 'Windkracht 10' en Tania speelde o.a. in ‘Ad Fundum’. Zij brengen een hoogmis vol schalkse vertelsels uit de oeroude bibliotheek der onkuisheid. Met nauwelijks verholen pret scheren drie opwindende vrouwen langs de hartstochten. Je wordt ondergedompeld in de geur, kleur en smaak van wat het vlees graag voelt en de geest hard wil. Drie lezende vrouwen, die je over de letters heen laten meegenieten van hun kirrende kronkels. De vrouwelijke begeerte is echter niets zonder mannelijk contrapunt. In de rol van dienaar, macho of doodgewoon man bieden Tim Visterin en Dries Verhaert het nodige muzikale antwoord. Een valentijnsvoorstelling vol passioneel gelezen en stomend gefluisterde literatuur!

▼ SCHouwburg

SCHouwburg

abo: € 10 Vvk: € 12 kassa: € 14

ann CeurVeLS, Ianka FLeeraCkerS & TanIa poppe: MoI non pLuS

20

▼ pro arTe: FuLL CIrCLe

Vrijdag 15 februari om 20.30 u. opgelet! datumwijziging. abo: € 8 Vvk: € 10 kassa: € 12

Dit dansensemble bestaat uit studenten en afgestudeerden van de faculteit bewegingswetenschappen aan de K.U.Leuven. Op eigentijdse muziek brengen ze artistiek hoogstaande dansshows. Onder artistieke leiding van Jac Delsing (één van de grondleggers van jazzdans in Vlaanderen) en Eliane De Gendt. wegens omstandigheden is pro arte niet meer beschikbaar op zaterdag 12 januari. op hun verzoek werd de datum van het optreden verschoven naar vrijdag 15 februari.

21

HeT ongerIjMde: kwakzaLVer naar ‘Le MédeCIn MaLgré LuI’ Van MoLIère

Scagnelle, een bullebak, geeft zijn vrouw Martine van tijd tot tijd een ferm pak slaag. Maar Martine zint op wraak. Op ‘t moment dat er twee kerels passeren die hopeloos op zoek zijn naar een dokter, om de dochter van hun baas te genezen van een verloren stem, grijpt ze haar kans. Ze maakt de jongens wijs dat Scagnelle een dokter is die zelfs de zwaarste gevallen kan genezen. Ze waarschuwt hen: hij zal in alle talen ontkennen dat hij arts is en pas toegeven na een flink pak slaag…

donderdag 21 februari om 20.30 u.

Het Ongerijmde speelt in zijn eigen specifieke stijl een farce vol huiselijk geweld, wraak, hebzucht, oplichterij, … en ware liefde.

abo: € 10 Vvk: € 12 kassa: € 14

www.huubcolla.be/theater/kwakzalver


TIjL uILenSpIegeLkoor oVerIjSe: paSToraL deLIgHTS zaterdag 19 januari om 20.30u . Vvk en kassa: € 12

Het Tijl Uilenspiegelkoor Overijse brengt het concert 'Pastoral Delights' met o.a. 'Summer Sunday' van Joseph Horovitz. Dat is een Engelse componist die veel belang hechtte aan humor in de muziek. Summer Sunday uit 1975 bevat het allemaal: satire, ironie en hier en daar een vleugje cynisme. In een geestige persiflage van allerhande muziekstijlen drijft hij de spot met de terug-naar-de-natuurbeweging. Hij noemde zijn compositie zelf "a comical-tragical-ecological Pastoral".

Te gaST

Het programma wordt aangevuld met pianowerken en een aantal Engelse folksongs. Piano: Paul Hermsen Presentatie: Leo Verhoeven Dirigent: Wilfried Mondt www.tijluilenspiegelkoor.be

eVen prakTISCH den bLank

eVen prakTISCH de boSuIL

Voor onze VoLLedIge agenda en reSerVaTIe Van TICkeTS kan je ook TereCHT op onze webSITe :

Voor onze VoLLedIge agenda en reSerVaTIe Van TICkeTS kan je ook TereCHT op onze webSITe :

www.denblank.be of www.uitinoverijse.be Op de site van Den Blank kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief. In de rechterkolom klik je onderaan op ‘Nieuwsbrief’ en dan kies je voor welke categorieën je onze nieuwsbrief wenst te ontvangen.

aLLe InLICHTIngen en reSerVaTIeS : IVA Cultuurcentrum Den Blank Begijnhof 11 – 3090 Overijse tel.: 02 687 59 59 – fax: 02 687 42 90 info@denblank.be - www.denblank.be Bankrelatie: KBC IBAN BE84 4342 6295 3159 BIC KREDBEBB

baLIe-uren :

Van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u. Woensdag- en vrijdagavond van 19 u. tot 21 u. Zaterdag van 9 u. tot 12 u.

reSerVeren oF InSCHrIjVen :

22

SCHouwburg

de koe: de wederopbouw Van HeT weSTen: deeL 3: zwarT

Met de trilogie De Wederopbouw van het Westen belicht de KOE het ontstaan, de bloei en de neergang van een idee, of het leven in het algemeen. De eerste twee delen van dit drieluik, Wit en Rood, oogstten overal lof en konden op veel bijval van het publiek rekenen. Met Zwart presenteert de KOE het sluitstuk en doet het verval zijn intrede. Om opnieuw uit te monden in Wit? Zwart gaat over dood en verderf als opmaat voor leven; Zwart als erotiseVrijdag 8 maart om 20.30 u. rende leegte voor vruchtbaarheid. Zwart als de continu onzichtbare kracht achter projecten, gesprekken en samenwerkingen. abo: € 10 Zwart gaat over mogelijkheden van verandering en vernieuwing. Vvk: € 12 Zwart is een nocturne denktocht naar het zwartste zwart als moeder van kassa: € 14 het witste wit. Een grensoverschrijdende reis naar de onbekende ik. Zwart. www.dekoe.be

Steeds eerst tickets reserveren of intekenen op de cursuslijst en dan pas betalen! Indien de tickets of de inschrijving na 5 dagen niet zijn betaald, vervalt je reservatie. Bij reservatie op de dag zelf, betaal je voor je tickets de kassaprijs. Gereserveerde (niet-betaalde) tickets die een kwartier voor de voorstelling niet zijn afgehaald, worden bij een uitverkochte zaal doorverkocht. Tickets worden niet terugbetaald of ingeruild.

www.debosuil.be of www.uitinoverijse.be Op de site van de Bosuil kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief door in de linkerkolom te klikken op ‘Nieuwsbrief’.

aLLe InLICHTIngen en reSerVaTIeS :

GC de Bosuil, gemeenschapscentrum van vzw “de Rand” Witherendreef 1 – 3090 Overijse tel.: 02 657 31 79 – fax: 02 657 34 75 info@debosuil.be - www.debosuil.be Bankrelatie: Dexia IBAN: BE02 0910 1135 9840 BIC: GKCCBEBB

baLIe-uren :

Van maandag tot donderdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u. Vrijdag van 13 u. tot 17u.

reSerVeren oF InSCHrIjVen :

Steeds eerst kaarten reserveren of intekenen op de cursuslijst en dan pas betalen! Indien de kaarten of de inschrijving na 5 dagen niet zijn betaald, vervalt uw reservatie. Bij reservatie op de dag zelf, betaal je voor je tickets de kassaprijs. Gereserveerde (niet-betaalde) kaarten die een kwartier voor de voorstelling niet zijn afgehaald, worden bij een uitverkochte zaal doorverkocht. Tickets worden niet terugbetaald of ingeruild.

23

Blink nr 4  

Blink magazine nr 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you