Page 1


EXPERIÈNCIA: Observació de teixit epitelial de ceba MATERIAL: un microscopi, un portaobjectes, blau de metilè (colorant), una ceba, unes pinces, un tros de paper de cel·lulosa.

PROCEDIMENT: 1. Agafam un tel de ceba amb unes pinces i l'estenem damunt el portaobjectes.

2. Tiram una gota de blau de metilè damunt el tel de ceba. 3. Absorbim amb un paper de cel·lulosa el colorant que sobri de damunt el portaobjectes.

4. Observam la preparació al microscopi. OBSERVACIÓ


EXPERIÈNCIA: Observació de cèl·lules de la mucosa bucal

MATERIAL: un microscopi, un portaobjectes, una cullereta, aigua i un got.

PROCEDIMENT: 1. Glopejam un poc d’aigua. 2. Rascam amb una cullereta l’interior de la galta (sense fer-nos mal)

3. Untam amb la cullereta damunt el portaobjectes el líquid agafat.

4. Deixam assecar la preparació i l’observam microscopi.

OBSERVACIÓ

al


EXPERIÈNCIA: Permeabilitat de la membrana cel·lular d’un ou.

MATERIAL: un ou, un pot de vidre i vinagre. PROCEDIMENT: 1. Mesuram el diàmetre de l’ou.

2. Omplim el pot de vidre amb vinagre i hi posam amb molta cura l’ou dins.

3. Deixam l’ou en remull 72 hores. Cada dia l’observam. 4. Treiem l’ou i tornam a mesurar el seu diàmetre. OBSERVACIÓ

EXPLICACIÓ: El vinagre (àcid acètic) desfà la closca formant bimbolles de CO2. El tamany de l’ou augmenta, ja que l’aigua del vinagre entra a l’interior de l’ou quedant així demostrat que la membrana de les cèl·lules és permeable.


Experimentació  

Experiments senzills de la cèl.lula per alumnes de 3r cicle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you