Page 1


Hej och välkommen.

Hello and welcome.

Du har just börjat bläddra i en katalog som innehåller Skandinaviens största och bästa sortiment av okrossbara glas.

You’ve just opened a brochyre that contains Scandinavia’s largest and best assortment of unbreakable glasswere.

Vi är en av de ledande leverantörerna av okrossbara glas av högsta kvalitet i HORECA sektorn. Bergqvist AB distribuerar glas och karaffer från världens ledande tillverkare, där vår bas är Strahls produkter. Vår agenturportfölj erbjuder ett brett sortiment som ständigt utvecklas i samband med kundens krav och efterfrågan. Vårt sortiment består av allt från de mest exklusiva glas till enklare varianter vilket gör att vi kan tillgodose varje kunds behov.

We are one of the leading suppliers of unbreakable glass, of the highest quality in the HORECA sector. Bergqvist AB distributes glass and pitchers from world leading manufacturers, where our base is the Strahl products. Our agency’s portfolio offers a wide range of products suitable for our customers requirements and demand. Our range includes everything from the most exclusive glasses to simpler versions and allows us to meet each client’s needs.

Bergqvist AB arbetar enbart med produkter gjorda av polykarbonat och melamin. Företaget har sitt huvudkontor i Norrköping och vi lagerför cirka 150 olika produkter.

Bergqvist AB works exclusively with products made of polycarbonate and melamine. The company has its headquarters in Norrköping, and we stock around 150 different products.

Produktionen av Strahls glas sker på Nya Zeelands södra ö och drivs enbart av vindkraft. Varutransporter sker med båt, företrädesvis till USA samt till det europeiska centrallagret beläget i England.

Production takes place at New Zealand’s south island and is powered entirely by wind. Goods transport is by boat, preferably to the United States and the European central warehouse located in England.

Alla produkter är tillverkade av ren polykarbonat, vilket innebär att produkterna är, per definition, okrossbara. Glasen är FDA godkända, godkända enligt amerikanska Livsmedelsverket och godkända enligt EU-standard.

All products are made of pure polycarbonate, which means that the products are, by definition, unbreakable. The glasses are FDA approved, approved under U.S. Food Administration and approved according to EU standards.

Våra produkter finns hos de ledande grossisterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Our products are sold by wholesalers in Sweden, Norway, Denmark and Finland.

Trenden är tydlig, allt fler väljer glas och karaffer som är okrossbara och förklaringen är enkel: • De går inte sönder – polykarbonat är framtaget för att inte gå sönder. Materialet återfinns i bland annat säkerhetsdörrar, flygplansfönster, visir etc. • Glasen ser ut och känns som glas. • Säkerhet för gäster och personal – eftersom polykarbonat inte kan gå sönder tar man helt bort riskerna med glaskross, såsom skärsår och andra skador • Kan stärka förhållandet med tillståndsmyndigheten – då glaskross är ett stort problem på många anläggningar anses det positivt att välja ett säkrare alternativ – polykarbonat. • Ekonomi - tack vare deras långa livslängd, är det i slutändan en ekonomisk fördel att använda sig av okrossbara glas.

The trend is clear, more people choose glasses and pitchers that are unbreakable and the explanation is simple: • They will not break - polycarbonate is designed to be unbreakable. The material is contained in, ,security doors, Aircraft windows, visors, etc. • The glasses look and feels like glass. • Security of guests and staff - as polycarbonate can not break it completely takes away the risk associated with broken glass, such as cuts and other injuries. • Will strengthen the relationship with the licensing authority - when broken glass is a major problem in many plants, it is perceived positively choosing the safer option - polycarbonate. • Finance - thanks to their long lifetime, it is ultimately an economic advantage to make use of glass not broken.


TUMBLERS art. nr. 10 000 20 cl 6 per förp. fler färger

art. nr. 10 001 30 cl 6 per förp. fler färger

art. nr. 10 005 37 cl 6 per förp. fler färger

art. nr. 10 002 40 cl 6 per förp. fler färger

art. nr. 10 003 50 cl 6 per förp. fler färger

art. nr. 10 004 60 cl 6 per förp. fler färger


TUMBLERS

t e h y N

art. nr. 10 006 30 cl 12 per fรถrp.


TUMBLERS

art. nr. 40 001 29 cl 4 per förp. fler färger

art. nr. 40 002 41 cl 4 per förp. fler färger

art. nr. 40 003 50 cl 4 per förp. fler färger

art. nr. 40 004 65 cl 4 per förp. fler färger


TUMBLERS

art. nr.HD0846 27 cl 36 per fรถrp.

art. nr.HD0847 28 cl 36 per fรถrp.

art. nr. HD0848 34 cl 36 per fรถrp.

art. nr. HD0845 40 cl 36 per fรถrp.

art. nr. HD0849 57 cl 36 per fรถrp.


TUMBLERS

art. nr. HD0705 26 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0703 28 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0704 35 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0702 35,5 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0701 45 cl 12 per fรถrp.


TUMBLERS

t e h y N

Staplingsbara glas art. nr. HD0704 35 cl


TUMBLERS

art. nr. HD0709 26 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0701 34 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0707 40 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0710 57 cl 12 per fรถrp.


TUMBLERS

art. nr. HD0716 23 cl 36 per fรถrp.

art. nr. HD0717 28 cl 36 per fรถrp.

art. nr. HD0851 28 cl 48 per fรถrp.

art. nr. HD0850 57 cl 48 per fรถrp.

art. nr. HD0718 57 cl 24 per fรถrp.


SHOT GLAS

TUMBLERS art. nr. PLTHSTO12C 37 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0800 23 cl 50 per fรถrp.

art. nr. HD0801 28 cl 50 per fรถrp.

art. nr. 53800 5 cl 12 per fรถrp.

art. nr. PLTHSG002C 6 cl 12 per fรถrp.


MIXING GLASS

art. nr. MG016C 48 cl 12 per fรถrp.

art. nr. 40830 49 cl 4 per fรถrp.

art. nr. B01 4 set per fรถrp.

art. nr. B02 71 cl 1 set per fรถrp.


VINGLAS UTAN FOT

art. nr. 40750 24 cl 4 per fรถrp.

art. nr. 40840 39 cl 4 per fรถrp.


VINGLAS

art. nr. 20100 20 cl 6 per förp.

art. nr. 20200 30 cl 6 per förp.

art. nr. 40680 24 cl 4 per förp.

art. nr. 40670 38 cl 4 per förp.

art. nr. 40600 41 cl 4 per förp. fler färger


VINGLAS art. nr. HD0830 19 cl 12 per förp.

art. nr. HD0832 23 cl 12 per förp.

art. nr. HD0838 27 cl 12 per förp.

art. nr. HD0833 32 cl 12 per förp.

art. nr. HD0839 34 cl 12 per förp.

art. nr. PLTHWG014RC 41 cl 12 per förp.


CHAMPAGNEGLAS

art. nr. HD0834 14 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0831 14 cl 12 per fรถrp.

art. nr. HD0840 21 cl 12 per fรถrp.

art. nr.HD0835 23 cl 12 per fรถrp.

art. nr.PLTHCP007C 20,5 cl 12 per fรถrp.


CHAMPAGNEGLAS

art. nr. 40250 16 cl 4 per förp.

art. nr. 20300 20 cl 6 per förp. fler färger


COCKTAILGLAS

art. nr. 40100 24 cl 4 per fรถrp.

art. nr. 40150 35 cl 4 per fรถrp.

art. nr. 40550 38 cl 4 per fรถrp.

art. nr. 40760 29 cl 4 per fรถrp.

art. nr. 40700 47 cl 4 per fรถrp.


ร–LGLAS

art. nr. MG016C 48 cl 12 per fรถrp.

art. nr. 40380 49 cl 4 per fรถrp.

art. nr. HD0701 45 cl 12 per fรถrp.


ร–LGLAS

art. nr. 11300 44 cl 4 per fรถrp.

art. nr. 11400 65 cl 4 per fรถrp.

art. nr. 40350 51 cl 4 per fรถrp.

art. nr. 20 500 40 cl 6 per fรถrp.


TILLBRINGARE art. nr. 70000 1,5 l 3 per fรถrp.

art. nr. 70014 1,5 l 3 per fรถrp.

art. nr. 70057 1,5 l 3 per fรถrp.

art. nr. 47000 1,8 l 3 per fรถrp.

art. nr. 47001 1,8 l 3 per fรถrp.


TILLBRINGARE

art. nr. PLTH075NC 70 cl 9 per fรถrp.


SKร…LAR

art. nr. 80050 3 per fรถrp.

art. nr. 80057 3 per fรถrp.

art. nr. 11000 6 per fรถrp.

art. nr. 11500 3 per fรถrp.


ASSIETTER art. nr. 56870 6 per fรถrp.

art. nr. 56874 6 per fรถrp.

art. nr. 56857 6 per fรถrp.


TALLRIKAR

art. nr. 56970 4 per fรถrp.

art. nr. 56974 4 per fรถrp.

art. nr. 56957 4 per fรถrp.


TALLRIKAR art. nr. 40900 4 per fรถrp.

art. nr. 40901 4 per fรถrp.

art. nr. 40957 4 per fรถrp.

art. nr. 40800 4 per fรถrp.

art. nr. 40801 4 per fรถrp.


FAT

art. nr. 40450 3 per fรถrp.

art. nr. 40960 3 per fรถrp.


Berqvist AB Fjärilsgatan 19 603 61 Norrköping Sweden T +46 733 003446 F +46 11 144908 www.clickclack.se Foto: Per Svensson www.fotovision.se

Bergqvist agenturer  

Bergqvist agenturer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you