Page 1

Ge誰ntegreerde proef Schooljaar 2011 - 2012 Caroline De Ketelaere Business Economics

Solartec

Sint- Ursula- Instituut Bosstraat 9 2861 Onze- Lieve- Vrouw Waver


Ge誰ntegreerde proef Schooljaar 2011 - 2012 Caroline De Ketelaere Business Economics

Solartec

Sint- Ursula- Instituut Bosstraat 9 2861 Onze- Lieve- Vrouw Waver


Woord vooraf Op het einde van het secundair onderwijs is iedere leerling verplicht om zich gedurende een heel jaar bezig te houden met een eindwerk dat op het einde van het schooljaar moet voorgesteld worden aan een jury. In business economics, een TSO- richting die ik 2 jaar heb gevolgd, hadden we als opdracht gekregen om een fictief bedrijf op te richten onder leiding van Ecoman (een businessgame van de Hogeschool-Universiteit Brussel) en onze begeleidende leerkrachten. Onze klas werd in 3 groepen verdeeld en we moesten een onderneming leiden dat zonnepanelen produceert en verkoopt. In deze groepen kreeg iedere persoon een aparte functie. Ik heb de functie van logistiek directeur gekregen. Ik had eerst gesolliciteerd voor personeelsdirecteur omdat ik dacht dat dit me beter zou liggen maar uiteindelijk vond ik een logistieke functie ook wel interessant om te doen. We hebben in de loop van het schooljaar zowel individuele als groepsopdrachten moeten uitvoeren. Deze kunt u op de volgende paginaâ€&#x;s vinden. Per trimester moest ieder groepslid de andere groepsleden punten geven op het gedane werk en dit werd achteraf geĂŤvalueerd. Ik vond dit eindwerk zeker een toffe ervaring. Ik heb veel bijgeleerd over het product zelf namelijk zonnepanelen maar ook het leren samenwerken met anderen vond ik een interessante ervaring. Ik heb trouwens zelf geen zonnepanelen thuis maar ik zou het toch aan iedereen willen aanraden om er te plaatsen. Zonnepanelen zijn normaal gezien, als alles goed verloopt, een eenmalige investering. Na een bepaalde periode zal je elektriciteitsfactuur zeker dalen en het is niet alleen goed voor je portemonnee maar ook voor de natuur. De energie van de zon kan nooit opgeraken of vervuilen waar iedereen toch even zou moeten bij stilstaan. Over het samen werken in groep heb ik geleerd dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Je moet op elkaar kunnen rekenen en je bent afhankelijk van elkaar. Ik wil in het bijzonder meneer Fierens bedanken voor de begeleiding van onze GIP. Hij is eigenlijk het meeste bezig geweest met ons om de GIP tot een goed einde te brengen. Ik wil ook mevrouw Vaes, mevrouw Verwulgen, mevrouw Vandefonteyne, mevrouw Verheyen, meneer Clerick en meneer Delcourte bedanken. Ik heb ook verscheidene taken moeten maken voor hen die zij nadien goed verbeterd hebben. Ik vind het spijtig dat mevrouw Vaes en meneer Fierens ons niet helemaal tot het einde van onze GIP hebben kunnen begeleiden. Ik wil ook mijn ouders bedanken om mij te steunen waar nodig en mij te helpen als ik het nodig vond. Mijn nonkel Marc Valgaeren omdat hij zelf in de logistieke branche werkt en mij soms tips heeft gegeven om bepaalde opdrachten tot een goed einde te brengen.


Inhoudsopgave 1 1.1

Individuele opdrachten ....................................................... 7 Bedrijfseconomie ............................................................... 7 1.1.1 Functiesollicitatie ............................................................. 7 1.1.2

Missie en doelstellingen.................................................... 8

1.1.3

Interview met een ondernemer ......................................... 9

1.1.4

Organogram ..................................................................12

1.1.5

Operationele en financiële doelstellingen ...........................15

1.1.6

Ken je functie ................................................................17

1.1.7

Websites vergelijken .......................................................20

1.1.8

Jaarrekeninganalyse .......................................................28

1.1.9

Facturatie BOB en opmaak huisstijl ..................................53

1.1.10 1.2

1.3 1.4

2 2.1

Frans ..............................................................................62 1.2.1 La mission d‟entreprise ...................................................62 1.2.2

L‟offre d‟emploi ..............................................................63

1.2.3

La lettre de sollicitation et l‟entretien d‟ embauche .............64

1.2.4

Journée découverte ........................................................65

Engels .............................................................................66 1.3.1 Application letter and CV .................................................66 1.4.1

Duits...............................................................................68 Meine eigene Funktion ....................................................68

1.4.2

Lebenslauf .....................................................................69

Groepsopdrachten ............................................................71 Toegepaste bedrijfseconomie .............................................71 2.1.1 Naam, logo, huisstijl .......................................................71 2.1.2

Missie en doelstellingen...................................................72

2.1.3

Studie sectorgenoot – open bedrijvendag ..........................75

2.1.4

Briefhoofd in huisstijl ......................................................78

2.1.5

Stakeholdersanalyse .......................................................79

2.1.6

Folder ...........................................................................83

2.1.7

Facturatie in BOB ...........................................................86

2.2.1

Frans ..............................................................................87 Mission d‟entreprise ........................................................87

2.2.2

Brochure .......................................................................88

2.2.3

Journée découverte ........................................................91

2.2

2.3

Mijn website ................................................................61

Engels .............................................................................92 2.3.1 Job ad...........................................................................92 2.3.2

Mission statement ..........................................................93


2.3.3

Company presentation ....................................................94

2.3.4

Brochure .......................................................................96

2.4

Duits...............................................................................99 2.4.1 Firmenporträt ................................................................99

3 3.1

Bijlagen......................................................................... 101 Individueel .................................................................... 101 3.1.1 Toegepaste bedrijfseconomie ......................................... 101

3.2

3.1.2

Frans .......................................................................... 117

3.1.3

Engels ........................................................................ 125

In groep ........................................................................ 126 3.2.1 Toepaste bedrijfseconomie ............................................ 126

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 5


Inleiding Op de volgende pagina‟ s kunt u mijn individuele opdrachten en groepsopdrachten vinden. Bij mijn individuele taken heb ik het internet geraadpleegd maar ook hulp gekregen van anderen. Zij konden mij de nodige raad geven en helpen waar nodig. Ik heb proberen mijn best te doen om deze opdrachten tot een goed einde te brengen maar het was niet steeds gemakkelijk. In het algemeen vond ik de groepsopdrachten moeilijker dan de individuele. De eerste opdracht was het solliciteren voor de functie die je ambieerde. Ik had gesolliciteerd voor personeelsdirecteur omdat ik dacht dat dit me beter zou liggen dan de andere functies. Uiteindelijk ben ik logistiek directeur geworden en tijdens de uitvoering van de opdracht heb ik wel meer interesse gekregen voor logistiek maar toch zou ik niet verder studeren in deze richting. Het kiezen van een logo, huisstijl en naam was een moeilijk opgave omdat iedereen iets anders verkoos en wij tot een compromis moesten komen. Mijn voorstel is hier jammer genoeg niet gekozen geweest maar ik ben toch tevreden over het eindresultaat. De volgende opdracht was het opstellen van onze missie en doelstellingen die ik wel zeer overtuigend vind. Het interview met een ondernemer heb ik afgenomen van een familielid. Het organogram opstellen en het maken van een SWOT- analyse over mezelf was één van de individuele taken. Op 2 oktober ben ik samen met de financiële directeurs naar de openbedrijven dag geweest. In het kader van onze GIP vond ik het zeer interessant om dit te doen. In de operationele en financiële doelstellingen moest ik de doelen vermelden die ik wou bereiken. In de loop van het jaar hebben wij tevens in het Engels een bedrijfsvoorstelling gegeven voor de leerkrachten en de directrice van de derde graad. Ons briefhoofd hebben we gebruikt voor het maken van facturen en het opstellen van brieven of vacatures. Met de opdracht “ken je functie” , heb ik eerst een lastig niveau op Ecoman moeten oplossen voor ik verder kon. De jaarrekeninganalyse vond ik de moeilijkste opdracht. De stakeholdersanalyse was een opdracht naar aanleiding van het bezoek van iemand van de HUB. Het vergelijken van websites en het maken van folders in verschillende talen vond ik de leukste opdracht. De facturatie in het boekhoudprogramma was een moeilijke en zware taak. Ook het maken van mijn eigen website was zeker geen gemakkelijke opdracht en heeft veel tijd in beslag genomen. Ik hoop dat de lezers mijn gemaakte opdrachten met plezier zullen lezen.


1

Individuele opdrachten

1.1

Bedrijfseconomie

1.1.1

Functiesollicitatie

1.1.1.1

Inleiding

Ik had eerst gesolliciteerd voor de functie van personeelsdirecteur omdat ik dacht dat dit me beter lag dan de andere functies maar ik ben uiteindelijk verkozen tot logistiek directeur. In tegenstelling tot wat ik eerst dacht vond ik het toch ook een zeer boeiende uitdaging.

1.1.1.2

Sollicitatie

Caroline De Ketelaere Stijn Streuvelslaan 8 3191 HEVER 015 62 00 47 0479 416 366

19 mei 2012

De heer Hugo Fierens Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Betreft : openstaande betrekking van personeelsdirecteur Geachte heer Fierens Met belangstelling heb ik uw vacature gelezen op de site van de VDAB. U zoekt naar een personeelsdirecteur, al of niet met ervaring. De functie zoals u ze omschrijft in de advertentie spreekt mij aan omdat ze zeer goed aansluit bij mijn managementstudies en algemene interesses. Het zou voor mij geen probleem mogen zijn om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren en uw personeelsdienst te leiden door initiatieven te nemen en altijd een correcte planning te maken. Ik hoop dat u mij wil uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek om u van mijn kennis en motivatie te kunnen overtuigen. Bedankt voor uw reactie, Met de meeste hoogachting,

Caroline De Ketelaere

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 7


1.1.2

Missie en doelstellingen

1.1.2.1

Inleiding

In deze opdracht heb ik mijn doelstellingen op lange termijn weergegeven. Ik heb hier goed over nagedacht om zeker te zijn dat deze doelstellingen haalbaar kunnen zijn.

1.1.2.2

Strategische doelstellingen

Als logistiek directeur zal ik erop toezien dat de goederenstroom op een natuuren kostvriendelijke manier zal verlopen ten behoeve van onze klanten. Ik ga ervoor zorgen dat de kosten van het transport zo laag mogelijk zijn. Er moet ook rekening gehouden worden met de hoeveelheid CO2 uitstoot. We moeten zuinig zijn en niet zo maar ergens naartoe rijden. Met de financiële directeur ga ik bekijken of er een mogelijkheid is om een grote opslagplaats te voorzien. Ik wil niet werken met Just In Time want dat heeft nadelen voor de klant (te lange leveringstermijn). We willen ten allen tijde beantwoorden aan de verwachtingen van de klant door ervoor te zorgen dat de zonnepanelen onmiddellijk aanwezig zijn. Dit zal ik ook met de productiedirecteur moeten overleggen. We willen zo productief mogelijk zonnepanelen produceren door iets minder personeel maar een zo hoog mogelijke productie. Samen met de personeelsdirecteur zorg ik ervoor dat er zo weinig mogelijk magazijniers zijn in de opslagplaats zodat we zo efficiënt mogelijk kunnen werken. De zonnepanelen moeten veilig vervoerd worden zodat schade wordt vermeden tijdens het transport.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 8


1.1.3

Interview met een ondernemer

1.1.3.1

Inleiding

Ik heb op 26 oktober 2011 een interview afgenomen van de heer Marc Valgaeren. Hij werkt al enkele jaren bij DHL als logistiek manager. Ik heb hem een aantal vragen gesteld over zijn functie met betrekking tot zijn kennis, vaardigheden en attitudes die voor zijn functie nodig zijn of waren. Deze informatie zal ik dan later verwerken en gebruiken om mij meer te informeren over het departement logistiek directeur.

1.1.3.2

Interview

Bronvermelding: - Naam interviewer: Caroline De Ketelaere - Naam geïnterviewde: Marc Valgaeren - Beroep: Logistiek manager bij DHL - Leeftijd/ Geslacht: 38 jaar, man - Relatie tot het onderwerp: De geïnterviewde heeft dezelfde functie als degene die ik in de GIP- opdracht moet uitvoeren. - Datum: 26/10/2011 Meneer Valgaeren, zou het mogelijk zijn u een aantal vragen te stellen in verband met uw functie? Natuurlijk… 1. Welke functie oefent u uit? Logistiek manager. 2. Wat houd die functie precies in? Wat zijn uw taken of welke activiteiten moet u uitoefenen binnen dit bedrijf? Organisatie en aankoop van transport, magazijnbeheer, douane, alsook het verbeteren van processen binnen de logistieke omgeving waarbij het kostenbudget ten allen tijde gerespecteerd wordt. Tenslotte, de inplanting van de hoofdmagazijn ten behoeve van productie en de distributiecenters spelen een hoofdrol in het logistieke wereldje. En dan spreken we nog niet van douane en het fiscale aspect ervan. Ik doel op de invoerrechten en BTW stromen. Richtlijnen moeten gerespecteerd worden uiteraard maar zijn tegelijk ook een opportuniteit om logistiek anders: op een meer creatievere manier: te organiseren. Met andere woorden...logistiek is het hart van elke bedrijvigheid omdat het de aanvoer naar productie moet ondersteunen, maar ook de distributie naar eindklanten wat dan weer de verkoop helpt. 3. Welke opleiding(en) hebt u hiervoor moeten volgen? Economie marketing, uiteraard zijn er specifieke opleidingen die je de basis van expeditie meegeven, maar die heb ik niet gevolgd. 4. Had u voor deze functie veel ervaring nodig? Ja, je hebt natuurlijk een goed inzicht in het bedrijfsleven nodig en de economische factoren die logistiek en transport beïnvloeden (douane, invoerrechten, kost van magazijninhoud ten opzichte van een goedkope of

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 9


duurdere transportoplossing, ERP- systemen en dergelijke) en niet onbelangrijk, zoals zo vaak, moet je ook je gezond boerenverstand gebruiken. 5. Hebt u eerst andere jobs gedaan om dan uiteindelijk tot deze functie te komen? Neen, ik heb altijd in een logistieke omgeving vertoefd en dit waarschijnlijk omwille van het internationale aspect dat logistiek met zich meebrengt. 6. Welke vaardigheden en attitudes zijn vereist voor deze functie? Kennis van transportmodaliteiten, “incoterms” en de internationale handelswetgeving. Talenkennis, goede en transparante communicatie, een visie hoe je met logistiek wenst om te gaan, kennis van verschillende culturen alsook het respect voor en je aanpassingsvermogen aan die culturele verschillen zijn noodzakelijk. 7. Wat zijn de doorgroeimogelijkheden bij deze functie? Europees of globaal logistiek directeur. 8. Hebt u vaak problemen binnen uw functie, zo ja , welke? Hoe lost u die op? Elke dag. En dat omwille van “conflict of interest” tussen de verschillende betrokken partijen bijvoorbeeld, productie heeft dringend goederen nodig en wenst snel transport te organiseren terwijl er geen budget is of: besparingsbudgetten opgelegd van hogerhand die steeds meer en meer een uitdaging zijn om de juiste dienstverlening te verlenen. Dergelijke situaties worden best tijdens een persoonlijk onderhoud of vergadering besproken om een onmiddellijk resultaat en overeenstemming te bekomen. 9. Hoe gaat u om met dat gevoel van verantwoordelijkheid? I’m loving it... de adrenaline om telkens je grenzen te verleggen terwijl je iedereen uit de nood helpt, geeft je altijd een positieve kick. 10. Is bijscholing nodig voor uw functie? Ja, er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen (naar magazijnbeheer systemen, nieuwe transportmodaliteiten,... ) en wetgevingen waarvan je op de hoogte moet zijn. 11. Hebt u bewust voor dit beroep gekozen of bent u eerder toevallig in deze branche terecht gekomen? Ik ben toevallig in deze branche gekomen. 12. Hoe hebt u zich moeten aanpassen als persoon om over een leidinggevende functie te beschikken? Transparante en juiste communicatie zijn de basiseigenschappen van een leidinggevend persoon. Ook het kunnen omgaan met veranderingen is niet onbelangrijk. En zoals eerder aangegeven, een vaardigheid en tegelijk een attitude waarvan velen binnen het bedrijfsleven nog van kunnen leren.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 10


Bedankt voor uw tijd meneer Valgaeren. Nu ben ik heel wat meer te weten gekomen over de sector logistiek.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 11


1.1.4

Organogram

1.1.4.1

Inleiding

Hieronder kunt u twee organogrammen vinden. De ene is in Word gemaakt en de andere in PowerPoint. In beide organogrammen staan de namen en bijhorende functies van de directeurs van het bedrijf Solartec. Onder de twee organogrammen kunt u de motivering van mijn functie vinden en een SWOT- analyse. Hierin vermeld ik dat ik wel degelijk de juiste „man‟ op de juiste plaats ben.

1.1.4.2

Organogrammen

Organogram in Word

Algemeen directeur Gilles Van Dyck Personeel

Marketing

Financiën

Productie

Mathias Geerts

Giliam Wuyts

Lysan Pauwels

William De Bry

Charline Kempenaers

Logistiek Caroline De Ketelaere

Organogram in Powerpoint

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 12


1.1.4.3

Motivering van mijn functie

Mijn functie van logistiek directeur sluit zeer goed aan bij mijn algemene interesses en mijn managementstudies. Logistiek is een zeer interessant gegeven binnen ieder bedrijf omdat het een belangrijk winstfactor is. Wanneer het goed gaat met de economie,krijgt het bedrijf meer orders,waardoor de logistiek binnen het bedrijf ook een belangrijkere positie inneemt. Hierdoor neemt de druk toe op mijn functie waardoor ik nog beter kan presteren. Ik kan structureel bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat, wat mijn positie binnen het bedrijf belangrijker maakt en mij extra motiveert in het uitoefenen van mijn job. Ik kan snel strategische beslissingen nemen en kan mijn medewerkers steeds motiveren om noodzakelijke aanpassingen snel als logistiek team uit te voeren. Ik houd van uitdagingen en ben ervan overtuigd nog een belangrijke rol te kunnen spelen in de verdere groei van het bedrijf.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 13


1.1.4.4

SWOT-Analyse

Opportunities

Threats

Ge誰ntegreerde proef

Strenghts Als ik mij voor iets inzet, ga ik er helemaal voor. Ik wil steeds alles tot een goed einde brengen. Hiermee kan ik dus betere resultaten bereiken. Als ik mij volledig concentreer op iets, verwacht ik dan ook om een goed resultaat te behalen. Wanneer dit niet het geval is, kan ik zeer teleurgesteld zijn.

Individuele opdrachten

Weaknesses Door mijn gebrek aan zelfvertrouwen zal ik eerst goed nadenken over alles vooraleer ik een beslissing neem. Ik moet wat meer zelfvertrouwen krijgen en kan daarom soms heel lang twijfelen aan alles. Door zo lang te twijfelen maak ik niet altijd de juiste keuze.

pagina 14


1.1.5

Operationele en financiële doelstellingen

1.1.5.1 Inleiding Als directeur logistiek heb ik samen gezeten met de financiëndirecteurs, de personeelsdirecteur, de productiedirecteur, de marketingdirecteur en de algemeen directeur. Hierdoor ben ik te weten gekomen dat ik enkele doelstellingen zal moeten veranderen, toevoegen of uitbreiden.

1.1.5.2 Overleg met de financiële directeurs Samen met de financiële directeurs heb ik bekeken of er een mogelijkheid is om een opslagplaats te voorzien. Dat was momenteel een moeilijke beslissing omdat we niet zeker weten of er genoeg geld over zal zijn om hierin te investeren. We zullen hiervoor dan waarschijnlijk een lening moeten aangaan. We hebben beslist om hier later op terug te komen. Wat de veilige vervoersverpakking van de zonnepanelen betreft, zullen de kosten hieromtrent zo miniem mogelijk moeten zijn.

1.1.5.3 Overleg met de personeelsdirecteur De personeelsdirecteur en ik hebben besloten om onze 160 arbeiders enkel dagwerk te laten doen en indien nodig tot ten laatste 22.00h ‟s avonds. Hiermee willen we de lichtkosten wat doen dalen vermits ik graag het energieverbruik op zijn minst met 1,07 % verminder. Wanneer we in een opslagplaats kunnen investeren, zullen we maximum twee magazijniers aannemen zodat we zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Ik zal er ook altijd op toezien dat het productieproces goed verloopt.

1.1.5.4 Overleg met de productiedirecteur De productiedirecteur en ik gaan momenteel niets veranderen aan de voorraadhoeveelheden. Als logistiek directeur zal ik erop toezien dat alles op een natuur- en kostvriendelijke manier verloopt ten behoeve van onze klanten. Dat willen we bereiken door alles milieuvriendelijk te produceren met goede machines en propere productiegebouwen. Hiermee kunnen we de marketingdirecteur ook steunen door negatieve persberichten te vermijden. We hebben ook besproken om eventueel met energiebesparende of afvalverwerkende machines te werken. Die kost van ongeveer 1 600 000 euro ligt echter momenteel iets te hoog voor ons. We willen ook de maximale productiecapaciteit uit onze machines halen zodat we zo vlug mogelijk kunnen leveren aan onze klanten. De bezettingsgraad die ik berekend heb, is tot nu toe al redelijk goed. Of we ons doel van 90 % halen, zal afhangen van het productievolume, het aantal machines en het aantal arbeiders. Het hangt er dus ook van af of we in een opslagplaats gaan investeren of niet.

1.1.5.5 Overleg met de marketingdirecteur Ik heb besproken met de marketingdirecteur dat we onze voertuigen die de zonnepanelen zullen vervoeren, zullen voorzien van ons logo om wat reclame te maken op de openbare weg. De algemeen directeur zei dat we nog gaan bespreken of we zelf voertuigen zullen aankopen of dat we een transportbedrijf zullen inschakelen. De kosten van het transport moeten ook zo laag mogelijk gehouden worden alsook de CO2 uitstoot.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 15


1.1.5.6 Berekeningen Productievolume = Eindvoorraad – Beginvoorraad + Verkopen  800 – 1728 + 4198,25 = 3270,25 eenheden Minimale productiecapaciteit = Aantal machines * Capaciteit per machine  32 * 163 = 5216 eenheden (maximale productiecapaciteit per machine) Minimaal aantal arbeiders = Aantal machines * Arbeiders per machine  32 * 4 = 128 arbeiders Werkelijke productiecapaciteit = (Minimale productiecapaciteit / Minimum aantal arbeiders) * Werkelijk aantal arbeiders  (298112 /128 ) * 160 = 372640 eenheden Bezettingsgraad = Productievolume * 100 % Werkelijke productiecapaciteit  3270,25 * 100 % = 87,76 % 372640 Energieverbruik: 321 kWh/eenheid , streven naar 300 kWh/eenheid  321 / 300 = 1,07% Energiebesparende/ afvalverwerkende machines = 50 000 euro  0 000 * 32 = 1600000 euro

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 16


1.1.6

Ken je functie

1.1.6.1

Inleiding

Bij deze opdracht heb ik gebruik gemaakt van het businessgame ‘Ecoman‟. Deze opdracht hadden we nodig wanneer er een mevrouw uit de HUB langskwam voor onze GIP- dag. Op die dag hebben we 2 boekjaren moeten spelen en had iedere directeur zijn formules nodig.

1.1.6.2

Directeur logistiek

Als directeur logistiek draag ik de volledige verantwoordelijkheid voor het onderhouden, actualiseren en benutten van het machinepark. De belangrijkste taak die mij te wachten staat, is het bepalen van het productievolume. Als het productievolume eenmaal gekend is, moet de productiecapaciteit daarop afgestemd worden. Op die manier kan er gestreefd worden naar een ideale bezettingsgraad van 90%. Het beheer van de gebouwen, machines en installaties is ook mijn taak.

1.1.6.3

Productievolume

Het berekenen van het productievolume is de eerste en belangrijkste beslissing die moet worden genomen. Samen met de productiedirecteur is het mijn taak om het productievolume juist te berekenen. Voor de berekening van het productievolume wordt rekening gehouden met: -

Gewenste eindvoorraad (Inschatten) Beginvoorraad (= Eindvoorraad vorig jaar) Verkopen (= Verwachte vraag  berekend door marketingdirecteur  rekening houden met marketingmix, concurrenten en conjunctuurbericht)

 Steeds werken in eenheden bij de berekening! Formule: Productievolume = Eindvoorraad – Beginvoorraad + Verkopen

1.1.6.4

Minimale productiecapaciteit

Nadat het productievolume bepaald is, moeten we nagaan of er voldoende middelen aanwezig zijn. Is het vooropgesteld productievolume wel praktisch haalbaar? Om de minimale productiecapaciteit te berekenen, wordt rekening gehouden met: -

Aantal machines Capaciteit per machine

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 17


 Berekening per generatie machines apart doen en dan alles samen tellen!  Rekening houden met de standaardcapaciteit. Formule: Minimale

productiecapaciteit machine

1.1.6.5

=

Aantal

machines

x

Capaciteit

per

Minimaal aantal arbeiders

Om het minimaal aantal arbeiders te berekenen, wordt rekening gehouden met: -

Aantal machines Arbeiders per machine

 Berekening doen per generatie machines apart doen en dan alles samen tellen! Formule: Minimaal aantal arbeiders = Aantal machines x Arbeiders per machine

1.1.6.6

Werkelijke productiecapaciteit

Om de werkelijke productiecapaciteit te berekenen, wordt rekening gehouden met: -

Minimale productiecapaciteit Minimum aantal arbeiders Werkelijk aantal arbeiders

Formule: Werkelijke productiecapaciteit = (Minimale productiecapaciteit Minimum aantal arbeiders) x Werkelijk aantal arbeiders

1.1.6.7

/

Bezettingsgraad

De mate waarin de werkelijke productiecapaciteit wordt gebruikt, noemen we de bezettingsgraad. Om de bezettingsgraad te berekenen wordt rekening gehouden met: -

Productievolume Werkelijke productiecapaciteit

Je kan de bezettingsgraad beïnvloeden door: -

Het productievolume te wijzigen

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 18


-

Het aantal machines te wijzigen Het werkelijk aantal arbeiders te wijzigen

Formule: Bezettingsgraad = Productievolume / Werkelijke productiecapaciteit x 100%

1.1.6.8

Machines

Wanneer we oude machines vervangen door nieuwe machines, brengt dit bepaalde gevolgen met zich mee: -

1.1.6.9

Het betalen van een investeringbedrag Een wijziging in productieproductiecapaciteit Een wijziging in het aantal arbeiders Een wijziging in het energieverbruik Een wijziging in de onderhoudskost

Gebouwen

Bij de start van het businessgame in Ecoman beschik je over één kantoorgebouw en vier productiegebouwen. In ieder productiegebouw is er plaats voor 10 machines. Er is nog ruimte voor 8 machines in het vierde productiegebouw.  Kantoorgebouwen kunnen noch aangekocht, noch verkocht worden!  Productiegebouwen zijn flexibel inzetbaar. Ze kunnen aangekocht worden, maar niet verkocht.

1.1.6.10 Installaties Er bestaat een mogelijkheid om te investeren in twee soorten installaties: -

Energiebesparende installaties  Het investeren in energiebesparende installaties mond uit in een daling van het energieverbruik

-

Installaties voor afvalverwerking  Het investeren in milieuvriendelijk installaties kan onderdelenverbruik en de afvalhoeveelheid reduceren

het

 Investeren in energiebesparende en/of installaties voor afvalverwerking kan enkel in een veelvoud van 50 000,00 euro om een effect te bekomen. Het effect is dus des te sterker wanneer er grotere bedragen worden geïnvesteerd.  Je moet rekening houden met dat het energie- en afvalverbruik jaarlijks toeneemt indien er geen investeringen hieromtrent worden gedaan. Bron: www.ecoman.be LEVEL 6

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 19


1.1.7

Websites vergelijken

1.1.7.1

Inleiding

Ter voorbereiding van de aanmaak van mijn eigen website, heb ik vijf websites van dezelfde aard (verkoop van zonnepanelen) vergeleken met elkaar. Zo kan ik de positieve punten die ik vind op andere websites, meenemen op mijn website en de negatieve punten moet ik zeker vermijden. Er zijn ook enkele ideetjes die ik gevonden heb op de websites die ik graag zou toepassen op mijn website. Ik heb eerder al een presentatie gegeven in de klas waarin ik de opvallendste kenmerken van de verschillende websites heb verteld. KTIWTI Naam bedrijf Adres bedrijf Aard van bedrijf

het

Gebruik eigen huisstijl, kleuren en logo

Gebruik (externe) links en menu’ s

KTIWTI Vierselbaan 40 unit 1 2240 Zandhoven - Studie en ontwerp van energiezuinige installaties (zonnepanelen, zonneboilers, regenwaterrecuperatie, houtvergassingsketels, windturbines) - Realisatie - Herstellingen en onderhoud - De kleuren van het logo (blauw en geel) worden geïntegreerd in de website, zoals blauwe titels en gele aanwijzingen

- Er wordt ook een groene achtergrond gebruikt die verwijst naar groene energie - Gebruik van externe links voor meer informatie:

- Verwijzing naar sites achter logo‟s:

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 20


Duidelijkheid, inhoud, schikking van de onderdelen Up- to- date

- Te klein lettertype - Voldoende informatie - Ordelijke schikking - De site is aangemaakt in 2011 - De website is up-to-date want op de hoofdpagina kun je acties zien die bijvoorbeeld tot april geldig zijn. Er worden ook nieuwe producten in het gamma aangegeven. - Er wordt vermeld naar welke werknemers men op zoek is maar je krijgt niet meer informatie over de nodige vaardigheden, het aanbod, …

Vermelden vacatures

Positieve punten

- In

de werkbalk waar je kunt kiezen tussen verschillende pagina‟ s, kun je op het logo van KTWTI klikken en dan kom je op de hoofdpagina

Negatieve punten Site

- Te klein lettertype - Site alleen beschikbaar in Nederlands http://www.kti-wti.be/

Solarcompany Naam bedrijf Adres bedrijf Aard

Solarcompany

van

Magazijnstraat 1 3550 Heusden- Zolder - Duurzaam bedrijf, innovatief energiebeleid

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 21


het bedrijf

Gebruik eigen huisstijl, kleuren en logo Gebruik (externe) links en menu’ s

- Groen imago, know- how en het hart op de juiste plaats - Plaatsing en verkoop van energieoplossingen zoals warmtepomp, zonneboilers, verwarmingsketels, isolatie, zonnepanelen,… - Gebruik van sobere kleuren wat het energiezuinige, duurzame van het bedrijf weerspiegelt

- Er

wordt verwezen naar Solarcompany aanbieden:

artikels

over

producten

die

- Je kan fan worden van de facebook pagina: Duidelijkhei d, inhoud, schikking van de onderdelen Up-to-date

- Overzichtelijk - Je ziet onmiddellijk alles staan - Klein lettertype

Vermelden vacatures

- Je kunt onmiddellijk je kandidatuur stellen via de website:

- De site wordt steeds up-to-date gehouden met informatie over nieuwe evenementen , infossesies en recent nieuws

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 22


Positieve punten

- Fotoâ€&#x;s van realisaties - Groepsfoto - Verduidelijken van het adres via google maps:

Negatieve punten

- Op het eerste gezicht een saaie, onaantrekkelijke website door de witte achtergrond en de kleine hoeveelheid tekst - Tekst komt onder achtergrond wat niet echt ordelijk toont:

Site

- Klein lettertype - Website enkel beschikbaar in het Nederlands http://www.solarcompany.be/

Soleco Naam bedrijf Adres bedrijf Aard van het bedrijf Gebruik eigen huisstijl,

Soleco Industrieweg Noord 1102A 3660 Opglabbeek - Distributie, installatie en onderhoud van zonnepaneelinstallaties voor particulieren en (landbouw) bedrijven - Gebruik van wit, zwart, oranje en wit, wat voorkomt in het logo - Oranje en groen komt terug in titeltjes

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 23


kleuren en logo Gebruik (externe) links en menu’ s Duidelijkhei d, inhoud, schikking van de onderdelen Up-to-date

Vermelden vacatures Positieve punten

Negatieve punten

- Sommige pagina‟s met speciale tools en berekeningen zijn alleen toegankelijk indien je klant bent. Die kan je bekijken na ingave van je e-mailadres en klantnummer - Bij het onderdeel nieuws vind je artikels in verband met zonnepanelen - Zeer overzichtelijke, professionele website - Goede grote van lettertype

- Bij het onderdeel nieuws kun je maandoverzichten vinden en artikels

- Er zijn momenteel geen openstaande vacatures maar je kan altijd een mail sturen naar Bart Olijslagers via bart@soleco.be. - Heel mooie beginpagina waar je eerst kan kiezen tussen de talen Nederlands of Frans, daarna tussen particulier of professioneel - Veelgestelde vragen is een zeer goed onderdeel - Een filmpje van het bedrijf (met een bv) - Foto‟s van werknemers en hun commentaar bovenaan de site - Je kan onmiddellijk een vrijblijvende offerte aanvragen - Het woord klanten valt buiten het vak:

- De website oogt nogal afstandelijk door de zakelijke sfeer - Niet alles wordt vertaald naar het Frans:

Site

http://www.soleco.be/

Belisol Naam bedrijf Adres bedrijf Aard van het bedrijf

Belisol 1.

BELISOL ENERGY NV - Stadsheide 13 B-3500 Hasselt

- Realisatie van duurzame energieoplossingen in ecologisch verantwoorde (ver)bouwprojecten. Die projecten kunnen gerealiseerd worden met behulp van het uitgebreide gamma aan betrouwbare energiebesparende systemen van Belisol. De energie besparende systemen van Belisol zijn van de hoogste kwaliteit. - Aanbiedingen duurzame energie:zonnepanelen, mini-

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 24


Gebruik eigen huisstijl, kleuren en logo

Gebruik (externe) links en menu’ s

energiecentrale, zonneboilers en isolatie - Het logo voor duurzame energie is anders dan het logo voor ramen en deuren

- Gebruik van wit en groen in de website, zoals het logo - Verwijzingen naar artikels over de producten die men aanbiedt:

Duidelijkhei d, inhoud, schikking van de onderdelen Up-to-date

- Zeer mooie, overzichtelijke en duidelijke website - Er zijn verschillende verkooppunten van Belisol: informatie per verkooppunt wordt vermeld:

Vermelden vacatures Positieve punten

- Er wordt duidelijke informatie weergegeven naar welke personen Belisol op zoek is (een volledige job advertentie) - Beginpagina: keuze tussen ramen en deuren of duurzame energie. Website ook beschikbaar in het Frans - Wanneer je links bovenaan op het logo klikt kom je op de hoofdpagina - Als je eenmaal op de Nederlandse pagina‟s bezig bent, kun je niet onmiddellijk de taal veranderen naar Frans:je moet eerst terug naar de hoofdpagina gaan http://www.belisol.be/

Negatieve punten Site

alle

- Bij „nieuws‟ kun je evenementen vinden waar Belisol aanwezig zal zijn

Greensun Naam bedrijf Adres bedrijf Aard van het bedrijf Gebruik

Greensun Industriepark Drongen 15/101 9031 Gent-Drongen - Innoverende montagesystemen en nieuwste technologie voor omvormers en panelen - Spitstechnologie voor een professionele installatie - De groene, zwarte, witte en gele kleur komt voor in de

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 25


eigen huisstijl, kleuren en logo Gebruik (externe) links en menu’ s Duidelijkheid , inhoud, schikking van de onderdelen Up- to- date

website en ook in het logo - De groene kleur is niet zo mooi, die is niet dezelfde kleur als het groen in het logo - Er zijn pdf-bestanden die je kan downloaden voor meer informatie - De website is een beetje verwarrend omdat je vanonder alle onderdelen (tabs) kunt vinden die je vanboven ook kunt vinden - De website is aangemaakt in 2011: - Bij „News‟ kun je evenementen van Greensun vinden

Vermelden vacatures Positieve punten

- Er worden duidelijke vacatures vermeld en wanneer je geïntresseerd bent, kun je een mailtje sturen - Vijf redenen waarom je voor greensun moet kiezen is een leuk idee:

Negatieve punten

- Wanneer je op het logo links bovenaan klikt kom je op de hoofdpagina - Er wordt niet veel gebruik gemaakt van foto‟ s - Je wordt niet verbonden met de sites van hun partners:

- Website is niet beschikbaar in een andere taal

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 26


Site

http://www.greensun.be/

Samenvattende tabel In de tabel hieronder kun je de voornaamste positieve en negatieve punten vinden die ik geleerd heb van de andere presentaties in de klas. De meeste van die punten vermeld ik ook in mijn eigen vergelijking van websites. Er zijn dus veel voorkomende fouten die vermeden moeten worden in mijn eigen website. De positieve punten kan ik meenemen in mijn website. Positieve punten

Negatieve punten

Offertelink steeds aanwezig Contactgegevens steeds onderaan

Spellingsfouten Eentonig, te weinig variatie in kleur, tekst en foto‟s Website enkel beschikbaar in het Nederlands Kleuren die niet bij elkaar passen Niet overzichtelijk Geen plaatsaanduiding Niet alles werkt (pagina in opbouw, niet beschikbare pagina, niet alles wordt vertaald)

Taalkeuzemogelijkheden altijd beschikbaar Foto‟s van realisaties Duidelijke situering Gebruik van externe links Alles werkt

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 27


1.1.8

Jaarrekeninganalyse

1.1.8.1

Inleiding

Onze aandeelhouders verwachten een degelijk onderbouwde analyse van de jaarrekening waarbij de kengetallen en de ratio‟s van de voorbije boekjaren met elkaar vergeleken worden. Om te weten of wij goed presteren in de sector zullen deze ratio‟s vergeleken worden met een aantal sectorgenoten. Ik heb een jaarrekeninganalyse van Soltech en Slartec gemaakt.

1.1.8.2

Soltech

1.1 1.1.1

Liquiditeit Uitleg Is de onderneming in staat om haar schulden op korte termijn terug te betalen met het vlottend actief?

1.1.2

Formule

Enge zin: (vlottende Activa-voorraden)/schulden op korte termijn Ruime zin: vlottende Activa/ schulden op korte termijn 1.1.3

Resultaten

Uitgedrukt in procenten

1.1.4

Grafiek

Getallen

Liquiditeit Soltech 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2009 2010

enge zin

ruime zin Liquiditeit

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 28


1.1.5

Beoordeling

De liquiditeit in enge zin is in 2009 iets lager dan die in 2010. De schulden in 2009 waren iets hoger dan in 2010. Bij de liquiditeit van Soltech in ruime zin is de onderneming verbeterd in 2010. Ze heeft voldoende overschot om haar schulden op korte termijn terug te betalen. Dit komt door een daling van de voorraad in 2010 ten opzichte van 2009. 1.1.6

Omlooptijden

Met het berekenen van de omlooptijden komen we erachter hoeveel tijd (in dagen): - Onze klanten wachten om te betalen - Onze voorraad in de onderneming blijft - Wij wachten om onze leveranciers te betalen Berekeningen omlooptijden: Klanten:

Omzet + btw op verkopen Gemiddelde handelsdebiteuren

Voorraad:

Kostprijs verkopen Gemiddelde voorraad

Leveranciers:

Aankopen Gemiddelde leveranciersschuld

Omlooptijden 2009 Leverancierskrediet Klantenkrediet Voorraden

84 dagen 28 dagen 88 dagen

Omlooptijden 2010 Leverancierskrediet Klantenkrediet Voorraden

123 dagen 46 dagen 140 dagen

1.1.7

Conclusie omlooptijden

De omlooptijden zijn in 2009 duidelijk lager dan die van 2010. In 2009 zat het bedrijf 32 dagen zonder geld. Dit komt omdat ze pas na 116 dagen hun geld hadden. Maar ze moeten we na 84 dagen hun leveranciers betalen dit is dus een verschil van 32 dagen. Dit hebben ze misschien opgelost door geld te lenen bij de bank. Daardoor kunnen ze hun leveranciers betalen.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 29


In 2010 duurt alles langer. Hun klanten wachten langer voor ze betalen, zij wachten ook langer voor ze hun leveranciers betalen en ze hebben de voorraad langer in hun bezit. Maar ze moeten ook een langere periode overbruggen dat ze zonder geld zitten, namelijk 63 dagen. 1.2

Solvabiliteit

1.2.1

Uitleg

Solvabiliteit is een belangrijke ratio voor de schuldeisers. Ze duidt op de kredietwaardigheid van de onderneming. Kredietwaardigheid is de mate waarin de onderneming zijn schulden kan terugbetalen met eigen middelen. 1.2.2

Formule

(Eigen vermogen / Totaal vermogen) * 100% 2008: 2671778/4462005 *100% 2009: 2530406/4378443 *100% 2010: 1768466/2830259 *100% 1.2.3

Resultaten

Uitgedrukt in procenten.

1.2.4

Grafiek

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 30


1.2.5

Beoordeling

We zien dat Soltech capabel is om zijn leningen terug te betalen met haar eigen middelen(bank). In 2009 is er daling van bijna 2% ten opzichte van 2008 maar het resultaat is nog altijd goed want de solvabiliteit moet minstens 33% bedragen om er zeker van te zijn dat bij een eventueel faillissement de onderneming zijn schulden kan terug betalen. 1.3

Rendabiliteit

1.3.1

Uitleg van ratio in woorden

Rendabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te genereren uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. ďƒ¨ Hoe winstgevend is een onderneming? 1.3.2

Formule Rendabiliteit eigen vermogen: ( winst of verlies boekjaar / eigen vermogen) * 100% 2008: (76194/1768466)*100% 2009: (141372/2530406)*100% 2010: (76194/1768466)*100% Rendabiliteit totaal vermogen: (( winst of verlies + belasting + betaalde intrest)/ totaal activa) * 100% 2008: (366808+49207+43980)/4462006)*100% 2009: (141372+53953+33749)/4378443)*100% 2010: (761940+89873+58580)/2830259)*100%

1.3.3

Resultaten Soltech nv

Solartec

Rendabiliteit Rendabiliteit Rendabiliteit Rendabiliteit EV TV EV TV 13,73% 6,13% / / 5,59% 1,23% / / 4,31% 21,68% 6,89% -0,67% 1.3.4

Grafiek

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 31


Soltech nv 30,00% 20,00%

Rendabiliteit EV

10,00%

Rendabiliteit TV

0,00% 2008

1.3.5

2009

2010

Beoordeling

We zien dat er in 2010 een enorme stijging is van de rendabiliteit totaal vermogen van bijna 20% ten opzichte van 2009. De rendabiliteit eigen vermogen neemt in 2008 met 10% toe, om dan in 2009 en 2010 vrij gelijk te blijven. 1.4

Grafiek

omzet productie personeel winst na belasting

2008 2009 5235542 6908968 0 24957 558455 745047

2010 3084968 93686 795693

-366808

-761940

-141372

Horizontale analyse 8000000 Kengetallen

6000000 4000000

2008

2000000

2009

0

2010

-2000000 Overzicht

1.4.1

Beoordeling

De onderneming Soltech maakt verlies omdat de ingezette werkmiddelen niet rendabel genoeg zijn. De omzet kent een enorme daling van ongeveer 4 000 000 euro. Het personeel is toegenomen in 2009 en 2010 ten opzichte van 2008 omdat Soltech personeel heeft aangenomen. De hoeveelheid productie kan zeer laag zijn door een daling van het aantal bestellingen.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 32


1.5

Taartdiagrammen verticale analyse

1.5.1

Verticale analyse actief

ACTIEF

2008

2009

2010

III. Materiële vaste activa

22,10

25,11

29,90

IV. Financiële vaste activa

7,05

7,19

11,12

33,79

27,04

23,59

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

0,29

16,76

8,36

IX. Liquide middelen

6,70

8,37

19,08

X. Overlopende rekeningen

0,03

0,54

0,68

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Verticale analyse actief 2008 0% 0%

III. Materiële vaste activa

10% IV. Financiële vaste activa 32% VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

48%

10%

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 33


Verticale analyse actief 2009 1%

III. Materiële vaste activa

10%

IV. Financiële vaste activa 29% VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

20%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 8% 32%

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

Verticale analyse actief 2010 1%

III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa

21% 32%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 9%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 12%

IX. Liquide middelen

25% X. Overlopende rekeningen

1.5.2

Beoordeling

We zien dat in de afgelopen drie boekjaren (2008,2009,2010) er een groot aandeel is aan materiële vaste activa. Dit is zeer positief want dit wil zeggen dat Soltech een groot aantal bezittingen heeft. De voorraden dalen zijn voor bijna de helft gedaald. 1.5.3

Verticale analyse passief

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 34


PASSIEF I. Kapitaal IV. Reserves

2008

2009

2010

62,14

63,32

97,96

0,48

0,49

0,75

-2,74

-6,02

-36,23

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten

0,26

2,34

1,24

VIII. Schulden op meer dan één jaar

9,27

14,23

14,91

29,91

24,80

18,82

0,68

0,84

2,54

V. Overgedragen winst

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Verticale analyse passief 2008 1%

I. Kapitaal IV. Reserves

28%

V. Overgedragen winst VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 59%

9%

0% -3%

VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar

0%

Geïntegreerde proef

X. Overlopende rekeningen

Individuele opdrachten

pagina 35


Verticale analyse passief 2009 1%

I. Kapitaal IV. Reserves

22% V. Overgedragen winst VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 13%

57%

2%

VIII. Schulden op meer dan één jaar

-5%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

0%

X. Overlopende rekeningen

Verticale analyse passief 2010 1%

I. Kapitaal

11%

IV. Reserves

9%

V. Overgedragen winst

1% VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 57% -21%

VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar

0%

1.5.4

X. Overlopende rekeningen

Beoordeling

Kapitaal heeft het grootste aandeel in de taartdiagrammen van de verticale analyse van de passief-zijde. Dit is zeer positief voor het bedrijf. Zo kan ze niet afhankelijk zijn van anderen. Soltech heeft te maken met een toename aan verlies. Hun schulden zijn wel met bijna de helft gedaald in 2010 ten opzichte van 2008 en 2009.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 36


1.5.5

Verticale analyse resultatenrekening

RESULTATENREKENING

2008

2009

2010

I. Bedrijfsopbrengsten

100,00

100,00

100,00

II. Bedrijfskosten ( - )

106,93

101,47

123,26

III. Bedrijfswinst ( + )

-6,93

-1,47

-23,26

IV. Financiële opbrengsten

0,82

0,62

0,47

V. Financiële kosten ( - )

0,83

0,49

1,90

-6,95

-2,03

-24,69

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

0,02

0,00

0,00

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

0,00

0,02

0,01

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

-6,94

-2,05

-24,70

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

-6,96

-2,05

-24,70

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

-6,96

-2,05

-24,70

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

Verticale analyse resultatenrekening 2008 I. Bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten ( - ) 0%

0%

-3% 0% -3%

-3% -3%

III. Bedrijfswinst ( + )

-3% 0%

IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten ( - ) 41% VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten

44%

VIII. Uitzonderlijke kosten (-) IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 37


Verticale analyse resultatenrekening 2009 0%

I. Bedrijfsopbrengsten

0% -1%

-1% -1%

II. Bedrijfskosten ( - ) -1%

0% 0% -1%

III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten ( - ) 47%

48%

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten (-) IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 38


Verticale analyse resultatenrekening 2010 I. Bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten ( - ) III. Bedrijfswinst ( + )

-7% -7% 29% 0%

IV. Financiële opbrengsten

-7% V. Financiële kosten ( - )

0% -7% 1%0%

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

-7%

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 35%

VIII. Uitzonderlijke kosten (-) IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + )

1.5.6

Beoordeling

We zien dat Soltech meer kosten dan opbrengsten heeft wat dus leidt tot verlies.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 39


1.1.8.3

Solartec

1.6 1.6.1

Liquiditeit Uitleg

Is de onderneming in staat om haar schulden op korte termijn terug te betalen met het vlottend actief? 1.6.2

Formule

Enge zin: (vlottende Activa-voorraden)/schulden op korte termijn Ruime zin: vlottende Activa/ schulden op korte termijn 1.6.3

Resultaten

Enge zin: Bj 11: 12021000/(2277000+910000) Bj 12: 18211000/(0+2325000) Bj 13: 20450000/(0+1589000) Ruime zin: Bj 11: (12021000-5142000)/(2277000+910000) Bj 12: (18211000-3707000)/(0+2325000) Bj 13: (20450000-3233000)/(0+1589000) Uitgedrukt in procenten.

1.6.4

Grafiek

1.6.5

Beoordeling

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 40


Het ideale resultaat voor liquiditeit in enge en ruime zin is 1. Dit is bij ons niet het geval, maar in het jaar 2011 kwam het er toch dicht bij (2 teveel bij enge zin en 1 teveel bij ruime zin). Onze liquiditeit neemt toe wat wil zeggen dat we onze schulden op korte termijn zeker kunnen terugbetalen. Onze schuldeisers zullen hiermee heel tevreden zijn. Zo weten ze zeker dat we niet in de problemen zullen geraken en zeker niet in een faillissement zullen geraken. De liquiditeit in enge zin stijgt met 9,10% in 2013 ten opzichte van 2011. Dit komt omdat het vlottend actief in 2013 met 8429000 euro gestegen is ten opzichte van 2011. De liquiditeit in ruime zin met 8,68% in 2013 ten opzichte van 2011. Dit komt doordat onze schulden op ten hoogste één jaar in 2013 met 1598000 euro gedaald zijn ten opzichte van 2011. 1.6.6

Omlooptijden

Met het berekenen van de omlooptijden komen we erachter hoeveel tijd (in dagen): - Onze klanten wachten om te betalen - Onze voorraad in de onderneming blijft - Wij wachten om onze leveranciers te betalen Berekeningen omlooptijden: Klanten:

Omzet + btw op verkopen Gemiddelde handelsdebiteuren

Voorraad:

Kostprijs verkopen Gemiddelde voorraad

Leveranciers:

Aankopen Gemiddelde leveranciersschuld

Omlooptijden 2011 Klanten Voorraad Leveranciers

98,06 dagen 122,77 dagen 79,33 dagen

Omlooptijden 2012 Klanten Voorraad Leveranciers

Geïntegreerde proef

87,37 dagen 100,59 dagen 69,00 dagen

Individuele opdrachten

pagina 41


Omlooptijden 2013 Klanten

90,55 dagen 70,47 dagen 64,00 dagen

Voorraad Leveranciers 1.6.7

Conclusie omlooptijden

Wij betalen onze leveranciersschulden in de loop van de 3 jaren vlugger terug, een verschil van 15 dagen, tussen 2011 en 2013. Het aantal dagen dat onze voorraad in de onderneming blijft daalt ook enorm. Onze voorraad blijft zoâ€&#x; n 52 dagen minder lang in de magazijns in 2013 dan in 2011. Onze klanten betalen ook vlugger hun schulden, maar toch niet zo veel vlugger. Er is een verschil van bijna 9 dagen tussen 2013 en 2011. 1.7 1.7.1

Solvabiliteit Uitleg

Solvabiliteit duidt op de kredietwaardigheid van de onderneming en geeft weer hoeveel de onderneming financiert met eigen vermogen en wat ze financiert met vreemd vermogen. Deze ratio is vooral belangrijk voor de schuldeisers. 1.7.2

Formule

(Eigen vermogen / Totaal vermogen) * 100% 1.7.3

Resultaten

Bj 11: (22738000/41925000)*100% Bj 12: (25088000/41813000)*100% Bj 13: (26723000/42136000)*100%

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 42


1.7.4

Grafiek

1.7.5

Beoordeling

Solartec is in staat om zijn leningen terug te betalen met het eigen vermogen. We zien de grafiek over de 3 jaren in een stijgende lijn gaan. Er is een verschil van zo‟n 9,19% in 2013 ten opzichte van 2011. Het verschil tussen 2012 en 2013 is niet zo groot, 3,42%. 1.8 1.8.1

Rendabiliteit Uitleg van ratio in woorden

Rendabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te genereren uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen.  Hoe winstgevend is een onderneming? 1.8.2 Formule  Rendabiliteit eigen vermogen: ( winst of verlies boekjaar / eigen vermogen) * 100% 

Rendabiliteit totaal vermogen:

(( winst of verlies + belasting + betaalde intrest)/ totaal activa) * 100% 1.8.3

Resultaten

Eigen vermogen: Bj 11: (431000/22738000)*100% Bj 12: (2716000/25088000)*100% Bj 13: (3944000/26723000)*100% Totaal Bj 11: Bj 12: Bj 13:

vermogen: ((431000+(-121000)+(-1352000))/41925000)*100% ((2716000+(-858000)+(-908000))/41813000)*100% ((3944000+(-1386000)+(-607000))/42136000)*100%

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 43


1.8.4

Grafiek

1.8.5

Beoordeling

Er is een enorme stijging van de rendabiliteit eigen vermogen in 2012 ten opzichte van 2011. Deze stijgt met zo‟ n 8.93%. Dit is positief voor de aandeelhouders, omdat we hun dividenden makkelijk kunnen uitbetalen. De rendabiliteit totaal vermogen vertoont een negatief getal in 2011 door ons laag winstcijfer van 431 000 euro. In 2012 en 2013 herpakt deze rendabiliteit zich. In 2012 zien we een stijging van 4,76% ten opzichte van 2011. In 2013 stijgt deze nog lichtjes met 2,36%. 1.9 1.9.1

Taartdiagrammen Verticale analyse actief

ACTIEF III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar IX. Liquide middelen X. Geldbeleggingen XI. Overlopende rekeningen

Geïntegreerde proef

2011 71,33 0,00

2012 56,45 0,00

2013 51,47 0,00

12,26 14,74 0,48 1,19 1,19

8,87 16,32 17,18 1,19 1,19

7,67 16,60 23,08 1,18 0,00

Individuele opdrachten

pagina 44


Verticale analyse actief Solartec 2011 1% 0% 1%

III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa

15%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

12%

IX. Liquide middelen

0% 71%

X. Geldbeleggingen XI. Overlopende rekeningen

Verticale analyse actief Solartec 2012 1%

1%

III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa

17%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

16%

56%

IX. Liquide middelen X. Geldbeleggingen

9% 0%

Geïntegreerde proef

XI. Overlopende rekeningen

Individuele opdrachten

pagina 45


Verticale analyse actief Solartec 2013 1% 0%

III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa

23% VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 51%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar IX. Liquide middelen

17%

X. Geldbeleggingen 8%

XI. Overlopende rekeningen

0%

1.9.2

Commentaar actief

Onze materiële vaste activa is gedaald tussen 2011 en 2013 met 20%. Dit is niet zo positief want dit wilt zeggen dat we minder bezittingen hebben. Dit zal te wijten zijn aan dat we onze productie verminderd hebben. 1.9.3

Verticale analyse passief

PASSIEF I. Kapitaal IV. Reserves V. Overgedragen winst VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Geïntegreerde proef

2011 41,74 11,47 1,03

2012 41,85 11,65 6,50

2013 41,53 12,53 9,36

0,00 38,16 7,60 0,00

0,00 34,44 5,56 0,00

0,00 32,81 3,77 0,00

Individuele opdrachten

pagina 46


Verticale analyse passief Solartec 2011 0%

I. Kapitaal

8% IV. Reserves V. Overgedragen winst 42% VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten

38%

VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar 11%

X. Overlopende rekeningen

0% 1%

Verticale analyse passief Solartec 2012 0% I. Kapitaal

6%

IV. Reserves V. Overgedragen winst 42% 34%

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar 0%

6%

Geïntegreerde proef

12%

X. Overlopende rekeningen

Individuele opdrachten

pagina 47


Verticale analyse passief Solartec 2013 0% 4%

I. Kapitaal IV. Reserves

33%

42%

V. Overgedragen winst VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar

0%

X. Overlopende rekeningen

9% 12%

1.9.4

Commentaar passief

Onze schulden dalen van 2011 tot 2013. Het aandeel van de kapitaal blijft de drie boekjaren gelijk. Onze winst is gestegen van 1% in 2011 naar 9% in 2013.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 48


1.9.5

Verticale analyse resultatenrekening

RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten ( - ) III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten ( - ) VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) (+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

2011 2012 2013 100,00 100,00 100,00 -22,97 -20,56 -21,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,04

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2,86

17,42

22,31

-0,62 2,21

0,00 13,24

0,00 16,51

2,21

13,24

16,51

Individuele opdrachten

pagina 49


Verticale analyse resultatenrekening Solartec 2011 I. Bedrijfsopbrengsten

2% 0% 0% 0% 0%

II. Bedrijfskosten ( - )

0% 2% 0% 0% 2%

III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten

-18%

V. Financiële kosten ( - ) VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) 76%

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat ( )(+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 50


Verticale analyse resultatenrekening Solartec 2012 I. Bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten ( - ) III. Bedrijfswinst ( + )

8%

IV. Financiële opbrengsten

8%

0%

V. Financiële kosten ( - ) 0% 0%

11%

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

0% 0% 0% 0%

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 61% -14%

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) (+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 51


Verticale analyse resultatenrekening Solartec 2013

I. Bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten ( - ) III. Bedrijfswinst ( + ) 9% IV. Financiële opbrengsten 9% 0%

V. Financiële kosten ( - ) VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

13%

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 57%

0%

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

0% 0% 0%

0%

-12%

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen

0%

X. Belastingen op het resultaat ( -)(+) XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

1.9.6

Commentaar verticale analyse resultatenrekening

Onze opbrengsten zijn vele groter dan onze kosten. Dit is zeer positief en leid ook tot een positieve winst.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 52


1.1.9

Facturatie BOB en opmaak huisstijl

1.1.9.1

Inleiding

Om deze opdracht te kunnen maken hebben we gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma „BOB‟ op school. Ik heb van elke verrichting ( 6 verkoopfacturen; 6 aankoopfacturen; 2 financiële verrichtingen) een boekingsschema (grootboek of journaal) gemaakt en ik heb kort besproken hoe ik de boeking (en berekening) hebt gemaakt.

1.1.9.2

Boekingschema’s van de aankoopfacturen

Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/001 voor Solarise Aankoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting Bedrag in €

Redenering

A/P K/O K

Bedrijfskost

Vordering A overheid (Aftrekbare btw) Schuld aan K leverancier Schuld aan P leverancier

+ /+

D/ C D

+

D

-

C

+

C

Rek. nr. 60 400 41 110

Rek. Naam

D

C

Aankoop Handelsgoederen Aftrekbare Btw

€ 101 584,00 € 20 278,81

60 402 44 000

Handelskorting op Aankopen Leveranciers

€ 3 047, 52 € 118 815,29

Wanneer Solartec binnen de 30 dagen betaalt, hebben we recht op een financiële korting van 2%. Dit is een korting van 1970, 73 euro. We boeken de financiële korting niet omdat Solarise niet zeker weet dat Solartec contant zal betalen. De financiële korting wordt pas geboekt wanneer Solartec aan Solarise betaalt. De verkregen handelskorting van 3% vermindert onze bedrijfskost met 3 047,52 euro. Het totale factuurbedrag van 118 815,29 euro zijn we verschuldigd aan Solarise. Berekening aankoop handelskorting: Excl. 101 584,00 btw 3 047,00 3% 98 536,48 1 970,73 2% 96 565,75 MVH 21% 20 278,81 btw 118 815,29 Totaal

Geïntegreerde proef

handelsgoederen

met

financiële

korting

en

- Handelskorting - Financiële korting

Individuele opdrachten

pagina 53


Document Verrichting Redenering Bedrijfskost

Aankoopfactuur AF/002 voor Solarise Aankoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking Bedrag in € A/P + D/ Rek. Rek. Naam D C K/O /- C nr. K + D 60 Aankoop € 101 400 Handelsgoederen 584,00 A + D 41 Terug te sturen € 14,00 800 verpakking A + D 41 Aftrekbare Btw € 21 110 332,64

Retourverpakki ng Vordering overheid (Aftrekbare btw) Schuld aan P leverancier

+

C

44 000

Leveranciers

€ 122 930,64

Bij dit aankoopfactuur van Solarise hebben we te maken met een verpakking die we moeten terugsturen. Dit komt omdat de verpakking niet wordt verkocht. De verpakking wordt enkel uitgeleend. Voorbeelden van terugstuurbare verpakkingen zijn paletten, leeggoed of displays. Berekening aankoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking: € 101 584,00 € 17,00 € 101 601,00 € 21 336,21 € 122 937,21

Excl. btw

MVH 21% btw Totaal

Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/003 voor Solarise Aankoop handelsgoederen met doorgerekende kosten Bedrag in €

Redenering

+/-

D/C

Bedrijfskost

A/P K/O K

+

D

Bedrijfskost

K

+

D

Vordering A overheid (Aftrekbare btw) Schuld aan P leverancier

+

D

+

C

Rek. nr. 60 400 64 900 41 110

Rek. Naam

D

Aankoop Handelsgoederen Diverse bedrijfskosten Aftrekbare Btw

€ 101 584,00 € 17,00

44 000

Leveranciers

C

€ 21 332,64 € 122 933,64

Met diverse bedrijfskosten bedoel ik doorgerekende kosten. Voorbeelden van doorgerekende kosten zijn leveringskosten, installatiekosten, laad- en loskosten of verloren verpakking.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 54


Berekening aankoop handelsgoederen met doorgerekende kosten: € 101 584,00 Excl. btw € 21 332,64 21% btw € 122 916,64 Incl. btw € 17 € 112 933,64 Totaal

Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/001 voor Ecsolis Aankoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting Bedrag in €

Redenering

A/P K/O K

Bedrijfskost

Vordering A overheid (Aftrekbare btw) Schuld aan K leverancier Schuld aan P leverancier

+/- D/C Rek. Rek. Naam nr. + D 60400 Aankoop Handelsgoederen + D 41110 Aftrekbare Btw

-

C

+

C

D

C

€ 36 330,00 € 7 289,41

60402 Handelskorting op Aankopen 44000 Leveranciers

€ 544,95 € 43 074,46

Wanneer Solartec binnen de 30 dagen betaalt, hebben we recht op een financiële korting van 3%. Dit is een korting van 1 073,44 euro. We boeken de financiële korting niet omdat men niet zeker weet dat Solartec contant zal betalen. De financiële korting wordt pas geboekt wanneer Solartec aan Ecsolis betaalt. De verkregen handelskorting van 1,5% vermindert onze bedrijfskost met 544,95 euro. Het totale factuurbedrag van 43 074,46 euro zijn we verschuldigd aan Solarise. Berekening aankoop handelskorting: € €

€1

€7

Excl. 36 330 Btw 544,95 1,5% € 35 785,05 073,55 3% € 34 711,50 MVH 21% 289,42 btw € 43 074,47 Totaal

Geïntegreerde proef

handelsgoederen

met

financiële

korting

en

- Handelskorting

- Financiële korting

Individuele opdrachten

pagina 55


Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/002 voor Ecsolis Aankoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking Bedrag in €

Redenering

+/- D/C

Bedrijfskost

A/P K/O K

+

D

Bedrijfskost

A

+

Vordering A overheid (Aftrekbare btw) Schuld aan P leverancier

Rek. nr. 60 400

Rek. Naam

D

C

Aankoop Handelsgoederen

€ 15 570,00

D

41 800

Terug te sturen € 13,00 verpakking

+

D

41 110

Aftrekbare Btw

+

C

44 000

Leveranciers

€ 3 269,70

€ 18 852,70

Bij dit aankoopfactuur van Ecsolis hebben we te maken met een verpakking die we moeten terugsturen. Dit komt omdat de verpakking niet wordt verkocht. De verpakking wordt enkel uitgeleend. Voorbeelden van terugstuurbare verpakkingen zijn paletten, leeggoed of displays. Berekening aankoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking: € 15 570 Excl. btw € 15 570 € 3 269,70 € 18 852,70

MVH 21% btw Totaal (+ verpakking)

13

terugstuurbare

Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/003 voor Ecsolis Aankoop handelsgoederen met transportkosten Bedrag in €

Redenering

+/- D/C

Bedrijfskost

A/P K/O K

+

D

Rek. nr. 60 400

Bedrijfskost

A

+

D

61 420

Vordering A overheid (Aftrekbare btw) Schuld aan P leverancier

+

D

+

C

Rek. Naam

D

C

€ 5 190,00 € 17, 00

41 110

Aankoop Handelsgoederen Vervoerkosten goederen Aftrekbare Btw

44 000

Leveranciers

€ 093,47

1

€ 6 300,47

Vervoerskosten goederen zijn transportkosten. Transportkosten zijn de kosten die aangerekend worden voor het vervoeren of het verplaatsen van goederen. In ons geval zijn deze vervoerde goederen, zonnepanelen. Het transport van de

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 56


zonnepanelen zal waarschijnlijk gebeuren via vrachtwagens. Dit kan ook per boot of met het vliegtuig, maar dit is voor langere afstanden. Berekening aankoop handelsgoederen met transportkosten: € 5 190 € 17 € 5207 € 1 093,47 € 6 300,47

1.1.9.3

Excl. btw Transportkosten MVH 21% btw Totaal

Boekingschema’s van de verkoopfacturen

Document Verrichting Redenering

Verkoopfactuur VF/001 voor Solarise Verkoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting Bedrag in € A/P K/O op A

Vordering de klant Bedrijfsopbren gsten Bedrijfsopbren gsten

+ /+

D/ C D

Rek. nr. 40 000

Rek. Naam

D

C

Handelsdebiteur € 149 en 665,34 O D 70 402 Handelskortinge € 3 838,80 n op verkopen O + C 70 400 Verkopen € 127 960 handelsgoedere n Schuld aan de P + C 45 110 Verschuldigde € 25 544,14 overheid btw Er wordt een handelskorting van 3% berekend op het bedrag van de handelsgoederen, exclusief de kosten: € 127 960 * 0,03 = € 3 838,80. De handelskorting dat we geven aan Solarise vermindert onze opbrengsten bij de verkoop. Berekening verkopen handelsgoederen met handelskorting en financiële korting: € € € € € € € € €

127 960 3 838,80 124 121,20 2 482,42 121 638,78 25 544,14 149 665,34 2 482,42 147 182,92

Document Verrichting

excl. Btw 3% -Handelskorting 2% -Financiële korting MVH 21% 2% - Financiële korting Totaal

Verkoopfactuur VF/002 voor Solarise Verkoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 57


Bedrag in € Redenering

A/P K/O op A

+ /+

D/ C D

Rek. nr. 40 000

P

+

C

48 800

O

+

C

70 400

Schuld aan de P overheid

+

C

45 110

Vordering de klant Schuld terugstuurbare verpakking Bedrijfsopbren gsten

Rek. Naam

D

C

Handelsdebiteur € 38 en 724,05 Terug te betalen € 16,15 verpakking Verkopen handelsgoedere n Verschuldigde btw

€ 31 990,00 € 6 717,90

Het bedrag voor het terugsturen van de verpakking is 16,15 euro. Deze verpakking wordt niet verkocht, maar enkel uitgeleend. Berekening verkopen handelsgoederen met terugstuurbare verpakking: € 31 990 € 31 990 € € € € €

31 990 6 717,90 38 707,90 16,15 38 724,05

excl. Btw 3% - Handelskorting 2% - Financiële korting MVH 21% Terugstuurbare verpakking Totaal

Document Verrichting Redenering

Verkoopfactuur VF/003 voor Solarise Verkoop handelsgoederen met doorgerekende kosten Bedrag in € A/P K/O de A

Vordering op klant Bedrijfsopbrengsten O Bedrijfsopbrengsten O Schuld aan overheid

de P

+/- D/C Rek. nr. + D 40 000 + C 74 600 + C 70 400 + C 45 110

Rek. Naam

D

C

Handelsdebiteuren € 23 239,87 Doorgerkende kosten Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw

€ 12,50 € 19 194,00 € 4 033,37

De doorgerekende kosten van 12,50 euro verhogen onze bedrijfsopbrengsten. Deze worden berekent op het laagste btw- tarief dat van toepassing is op het factuur, 21% in dit geval. Berekening verkopen handelsgoederen met doorgerkende kosten:

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 58


€ 19 206,50

excl. Btw (+ doorgerekende kosten) 3% - Handelskorting

€ 19 206,50

2% - Financiële korting € 19 206,50 MVH € 4 033,36 21% € 23 239,87 Totaal Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/001 voor Ecsolis Verkoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting Bedrag in €

Redenering

A/P + K/ /O Vordering op de A + klant Bedrijfsopbrengst O en

D/ C

Rek. nr.

Rek. Naam

D

40 000 70 402

Bedrijfsopbrengst O en

+

C

70 400

Schuld aan overheid

+

C

45 110

Handelsdebite € 112 uren 249,01 Handelskortin € 2 879,10 gen op verkopen Verkopen € 95 970,00 handelsgoeder en Verschuldigde € 19 158,11 btw

de P

D

D

C

Er wordt een handelskorting van 3% berekend op het bedrag van de handelsgoederen, exclusief de kosten: € 95 970,00 * 0,03 = € 2 879,10. De handelskorting dat we geven aan Ecsolis vermindert onze opbrengsten bij de verkoop. Berekening verkopen handelsgoederen met handelskorting en financiële korting: € € € € € € € € €

95 970 excl. Btw 2 879,10 3% - Handelskorting 93 090,90 1 861,82 2% - Financiële korting 91 229,08 MVH 19 158,11 21% 110 387,19 2 207,74 2% + Financiële korting 112 249,01 Totaal

Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/002 voor Ecsolis Verkoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking Bedrag in €

Redenering Vordering klant

op

A/P +/- D/C Rek. K/O nr. de A + D 40 000

Geïntegreerde proef

Rek. Naam

D

Handelsdebiteuren € 23 244,74

Individuele opdrachten

pagina 59

C


Schuld terugstuurbare verpakking Bedrijfsopbrengsten Schuld overheid

aan

P

+

C

48 800

Terug te betalen verpakking

€ 20,00

O

+

C

70 400

de P

+

C

45 110

Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw

€ 19 194,00 € 4 030,74

Het bedrag voor het terugsturen van de verpakking is 20,00 euro. Deze verpakking wordt niet verkocht, maar enkel uitgeleend. Berekening verkopen handelsgoederen met terugstuurbare verpakking: € 19 194 € 19 194 € € € € €

excl. Btw 3% - Handelskorting 2% - Financiële korting MVH 21%

19 194 4 030,74 23 224,74 20,00 Terugstuurbare verpakking 23 244,74 Totaal

Document Verrichting Redenering

Verkoopfactuur VF/003 voor Ecsolis Verkoop handelsgoederen met transportkosten Bedrag in € A/P K/O de A

+/-

D/C Rek. Rek. Naam D C nr. Vordering op + D 40 Handelsdebiteuren € 38 klant 000 726,05 Bedrijfsopbrengsten O + C 74 Diverse € 15,00 900 bedrijfsopbrengsten Bedrijfsopbrengsten O + C 70 Verkopen € 31 400 handelsgoederen 990,00 Schuld aan de P + C 45 Verschuldigde btw € 6 overheid 110 721,05 Met diverse bedrijfsopbrengsten bedoel ik de aan te rekenen transportkosten voor Ecsolis. Zij moeten ons de kosten voor het transport van de zonnepanelen naar Ecsolis betalen. Berekening verkopen handelsgoederen met transportkosten: € 32 005

excl. Btw (+transportkosten) 3% - Handelskorting

€ 32 005

2% - Financiële korting € 32 005 MVH € 6721,05 21% € 38 726,05 Totaal

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 60


1.1.10

Mijn website

1.1.10.1 Inleiding Iedereen kreeg de opdracht om een eigen website in het programma Sharepointdesigner te maken. 1.1.10.2 Mijn website http://6bec4.sui.be

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 61


1.2

Frans

1.2.1

La mission d’entreprise

1.2.1.1

Introduction

Chaque entreprise a une mission. Nous avons déjà une version néerlandophone, mais nous souhaitons également que nos partenaires francophones puissent identifier la culture ainsi que les valeurs que notre société proclame.

1.2.1.2

Mission d’ entrprise

Le nom de notre entreprise est Solartec, une abréviation de Solar Technics. C‟est une traduction littérale pour la technique du soleil. Nous voulons dire que nous pouvons faire l'électricité de l'énergie solaire. Nous voulons atteindre la confiance à long terme de notre client. Nous voulons surtout prendre notre responsabilité et nous tenons à nos promesses. Nous sommes une équipe très enthousiaste et motivée. Nous encourageons notre collègues et nous soutenons les autres en cas de besoin. Notre slogan est « more sun, less costs », ça veut dire « plus de soleil, moins de frais ». C‟est notre objectif principal. L‟intention est que les clients font un investissement unique. Le placement de panneaux solaires aidez-vous pour une décente de votre facture d‟électricité. Nous, Solartec, voulons un contact personnel avec nos clients. Nos installateurs sont les vrais hommes de métiers. Ils suivent aussi souvent les stages de perfectionnement, où ils apprennent les nouvelles techniques. Le résultat est que les clients reçoivent un meilleur service. Nous voulons surtout attirer les particuliers. Nous avons un prix plus cher que les concurrents, mais nous avons une des meilleures qualités. Solartec est une entreprise très flexible parce que nous pouvons aider les clients en quatre langues différentes. Les langues que nous parlons sont le néerlandais, le français, l‟anglais et l‟allemand.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 62


1.2.2

L’offre d’emploi

1.2.2.1

Introduction

J‟ ai d‟ abord cherché cinq offres d‟emploi liées à mon département et souligné l‟information la plus importante en cinq différentes couleurs : l‟information générale, le titre et la description d‟emploi, les critères de sélection, l‟offre et les avantages liés au poste vacant et la procédure de sollicitation. Vous pouvez trouvé cette partie en annexe. Après j‟ai Rédigé individuellement une offre d‟emploi pour trouver un candidat qui pourrait travailler dans mon département.

1.2.2.2

L’offre d’emploi dans mon département Assistant(e) logistique

Information sur l’ entreprise Solartec est une entreprise qui vends les panneaux solaires. Nous voulons donner un bon service à nos clients et vendre les panneaux solaires avec la meilleure qualité. Nous sommes une équipe très motivée, ambitieuse en jeune. Description Vous vous intégrez dans le département logistique de la société. Vous travaillez aux processus d‟entreprise et de travail. Vous prenez des initiatives et vous assurez un stock optimal. Le travail dépend de la production, donc vous devez collaborer avec le directeur de production. Votre expérience vous aide à faire les calculs nécessaires. Profil Vous possédez une expérience d‟au moins 3 ans dans le domaine logistique. Vous avez l‟esprit d‟entreprise, le sens de responsabilité et l‟esprit d‟équipe. Vous avez le diplôme requis de logistique ou vous avez une expérience équivalente. Votre enthousiasme, flexibilité et motivation vous caractérisent. Vous faites votre travail avec plaisir et vous restez au courant des évolutions dans le domaine. Vous êtes bilingue français-néerlandais. Vous êtes résistant au stress et capable de déterminer les priorités. Offre · · · ·

Un contrat de 6 mois avec de réelles possibilités de CDI. Une voiture de société et un revenu attrayant. Un job varié et dynamique. Des avantages extralégaux.

Procédure Si vous êtes intéressé(e), contactez notre secrétaire par mail info@solartec.be ou par téléphone au 015/ 26.00.21

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 63


1.2.3

La lettre de sollicitation et l’entretien d’ embauche

1.2.3.1

Introduction

J‟ ai d‟abord lu une offre d‟emploi et décidé de tenter le coup. J‟ ai répondé à l‟offre d‟emploi en écrivant une lettre de sollicitation.

1.2.3.2

Lettre de sollicitation

Caroline De Ketelaere Stijn Streuvelslaan 8 3191 SCHIPLAKEN 015 24 08 63 0479 41 63 67

19 mai 2012

Unique office Avenue de Jette 230 1090 JETTE 230  02 / 421 03 19 La lettre de sollicitation Madame, Monsieur, En réponse à votre annonce, parue sur www.monster.be du 10 Mars, je veux me présenter comme candidat pour la fonction d‟Executive Assistant. Au mois de mars, j‟obtiendrai mon diplôme de Commerce. Je suis très motivée pour mettre en pratique ma connaissance, surtout en lisant la description de la fonction. Deux ans de Marketing, une connaissance développée de Word et Excel et une maîtrise presque parfaite du français, néerlandais et anglais sont des points forts qui complètent mon diplôme de commerce. J‟ai déjà un peu d‟expérience grâce à plusieurs stages et jobs de vacances. Je suis une personne très organisée, flexible et dynamique. J‟aime bien le travail en équipe, mais je sais aussi travailler seule. Je joins en annexe mon CV et je me tiens à votre disposition pour toutes les information complémentaires ou pour une rencontre personnelle. Dans l‟attente d‟une réponse positive, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes sentiments les plus dévoués.

Caroline De Ketelaere

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 64


1.2.4

Journée découverte

1.2.4.1

Introduction

Nous ouvrons les portes de notre entreprise au grand public. Tout le monde sera le bienvenu. Notre entreprise s‟occupe des démonstrations, des visites guidées et des essais. Nous fournissons les explications complémentaires et répondons à toutes les questions des visiteurs. Voici mon affiche pour faire du réclame pour notre journée découverte. 1.2.4.2

Affiche journée découverte

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 65


1.3

Engels

1.3.1

Application letter and CV

1.3.1.1

Introduction

I have read job advertisements and I had the mission to apply for a job. I wrote an application letter and CV. 1.3.1.2

Application letter

Caroline De Ketelaere Stijn Streuvelslaan 8 3191 HEVER 015 23 00 47

6 March 2012

Ecsolis Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Job ad representative/ administration assistant Dear Mr/Ms I have seen your job ad on the Internet. I am a woman that is searching for a job where I can develop myself. Why this job? I am motivated to be an assistant. I strive for continued excellence, which is the reason that I apply for this interesting job. Administration assistant appeals to me because I studied for this a couple of years. I hope I am the right person and I have the intention to work hard for your company. During my time at high school I learned a lot of things concerning how to deal with people. I have done 3 years internship, were I gained much experience. I am a person who works flexible and with confidence. I work hard and I am stress resistant. Before I start working I make goals to aim at. In my free time, I give dance lessons to a number of people. I am also a model for a lot of brands. At the moment I work in a company who sells solar panels what makes me a person with experience. Thank you for your time. I look forward to speak with you about this employment opportunity. In annex you can find my CV. Yours sincerely,

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 66


Caroline De Ketelaere CV

Name: Surname: Nationality: Languages: Home Adress: Telephone: Email: Date of birth: Driver license:

De Ketelaere Caroline Belgian Dutch (mother language), English, French, German Stijn Streuvelslaan 8 3191 Schiplaken 015/ 23 00 47 carolinedk1@hotmail.com 19 October 1987 B

Education o

1999-2005: Sint- Ursula- Instituut  Business economics studies  Business management certificate

o

2005-2009: Lessius Antwerpen  Master degree commercial sciences

o

2009: VDAB evening class  Spanish  German

Experience o

2009-2011: account assistant: Donnay  Make invoices  Learned to be flexible  Used to hard working

o

2011-2012: Logistics director: Solartec  Responsible for the warehouses  Learned to work in a team  Be stress resistant

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 67


1.4

Duits

1.4.1

Meine eigene Funktion

1.4.1.1

Einführung

Stellen Sie Ihre GIP-Firma schriftlich vor: Abteilungen und Funktionen. Sie sollten wenigstens eine Antwort auf folgende Fragen formulieren in einem fließenden Text:  Welche Abteilungen gibt es in der Firma?  Welche Funktionen haben die Abteilungen?  In der Firma ist viel los. Die Mitarbeiter sind sehr beschäftigt. Was machen sie alles?  Was ist Ihre eigene Funktion in der Firma?

1.4.1.2

Direktorin Logistik

Ich bin die Direktorin Logistik. Ich bin verantwortlich für den Transport unseren Sonnenzellen. Ich muss den Vorrat und die Produktion kontrollieren. Ich habe eine wichtige und notwendige Verantwortung. Wenn etwas falsch geht, muss ich eine Lösung finden. Ich mag meine Arbeit gern!

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 68


1.4.2

Lebenslauf

1.4.2.1

Einführung

Ich muss im Internet ein Stellenangebot suchen, das mir interessiert und ich mache meinen Lebenslauf.

1.4.2.2

Lebenslauf

Lebenslauf Caroline De Ketelaere Persönliche Daten Nachname Vorname Anschrift Telefon Email Geburtsdatum Geburtsort Familienstand Staatangehörigkeit Schulbildung Besuchte Schulen Hochschulabschluss Englisch)

De Ketelaere Caroline Stijn Streuvelslaan 8 3191 Schiplaken 015/ 61 00 47 Carolinedk1@hotmail.com 19. Oktober 1994 Mechelen Verheiratet belgisch Grundschule Die kleine Eule 1997-2006 Realschule Sankt- Ursula- Institut 2006-2012 Hochschule Lessius 2012-2015 Bachelor in Angewandter Linguistik (Französisch-

Berufliche erfahrungen Logistik Direktorin Solartec Sonnenkollektoren 2015-2016 Produktion Direktorin Chemische Industrie: Janssen pharmaceutica 2016-… Besondere Kenntnisse Kenntnisse Abrechnungssystem SAP HR Microsoft Office Programme Fremdsprachen Italienisch(gut), Niederländisch (Muttersprache), Französisch (sehr gut), Deutsch (gut), Englisch (sehr gut) Hobbys - Tanzen - Fitness

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 69


2

Groepsopdrachten

2.1

Toegepaste bedrijfseconomie

2.1.1

Naam, logo, huisstijl

Wij hebben eigenlijk 2 logoâ€&#x;s, het een bestaat uit het logo, de naam en onze slagzin. Deze is voor op grote affiches of reclame borden. Het 2de is enkel de logo en de naam. Deze is voor bij documenten of op onze enveloppen. Dit voorkomt dat de slagzin onleesbaar wordt. Het logo zelf hebben we gekozen voor zijn simpele lay-out en maar 5 verschillende kleuren. Dit alles zou moeten bijdragen om het logo makkelijker te onthouden. Er is ook duidelijk een zonnepaneel en een zon aanwezig. Zodat mensen bij het zien van de naam direct weten wat we verkopen. De naam van de firma is Solartec, een afkorting van solartechnics. Deze letterlijke vertaling is eigenlijk de techniek van de zon, de techniek om van zonne-energie licht of elektriciteit te maken. Door zonnepanelen te gebruiken kan men altijd volop genieten van de zonnepanelen. Als de zon laag aan de horizon staat geef dit al een goede opbrengst en zelfs op een grijze herfstdag is daglicht alleen al genoeg om elektriciteit op te wekken. Zoals op het grote logo vermeld is onze slagzin more sun, less costs. Dit is eigenlijk onze hoofddoelstelling. Wij willen met behulp van de eenmalige investering in de aankoop en plaatsing van de zonnepanelen helpen uw elektriciteitsrekening te doen dalen.

GeĂŻntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 71


2.1.2

Missie en doelstellingen

2.1.2.1

5 mission statements van andere bedrijven

Bedrijf Soleny

Belangrijkste componenten - Zorgt voor een complete service : advies, verkoop, installatie door gekwalificeerde vakmensen, keuring, administratieve formaliteiten (subsidies) en service na verkoop. - Verder kunnen wij u ook een totaaloplossing voor uw dak aanbieden: algemene dakwerken, isolatie, zonneboilers, ‌

Slagzin en logo

Laat energie uit uw dak en laat uw dak opbrengen!

- Begeleidt u project en zorgt voor een complete service: advies, verkoop, installatie door vakmensen, keuring, subsidies en service na verkoop. Soleco

- Investeert in de toekomst. - Soleco werkt enkel met kwaliteitsproducten van merken en leveranciers met een goede reputatie. - Ze stellen zelf een paneel samen met de beste onderdelen op de markt. - Gebruikt alleen materialen van erkende en hoog aangeschreven fabrikanten. Hecht het grootste belang aan kwaliteit en vakwerk. - Een grote flexibiliteit, duidelijke prijs- en uitvoeringsafspraken, betrouwbaar advies inzake premies, en een persoonlijke supervisie van de zaakvoerders. -

Energie tech

- Grote flexibiliteit, duidelijke prijs- en uitvoeringsafspraken, betrouwbaar advies i.v.m. premies en persoonlijke supervisie van de zaakvoerders.

GeĂŻntegreerde proef

Bouwen aan een groene toekomst

Groepsopdrachten

pagina 72


KTIWTI

Verplae tsen

Ervaring. Energiezuinige installaties. Zorg milieu belangrijke rol. Volledige installaties voor iedereen: particulieren, kmo ‟s, openbare diensten, grotere bedrijven. Totaalservice van advies- en ontwerpfase tot uitvoering en oplevering, aandacht voor het persoonlijk contact met de klant, elk project wordt van offerte tot nazorg door eenzelfde persoon gevolgd => aanspreekpunt klant; kwaliteit, prijs en energiezuinig, niet merk gebonden. -

www.soleny.be www.soleco.be www.energietech.be http://www.kti-wti.be/ http://www.verplaetsen.be

2.1.2.2

Mission statement eigen bedrijf

De naam van de firma is Solartec, een afkorting van solartechnics. Deze letterlijke vertaling is eigenlijk de techniek van de zon. De techniek om van zonne-energie licht of elektriciteit te maken. Wat we willen bereiken is de uitbouw van lange termijnrelaties op een vertrouwensbasis. We willen vooral onze verantwoordelijkheid opnemen en ons aan onze beloftes houden. We zijn een enthousiast team en zijn heel gemotiveerd. We moedigen elkaar ook altijd aan en ondersteunen elkaar waar het nodig is. We willen de panelen aan een prijs verkopen die hoger is dan gemiddeld, maar nog altijd niet top of the bill. Dit wil zeggen dat wij niet gaan voor een groter marktaandeel, maar voor een specifiek publiek. Mensen die waar voor hun geld willen en daar ook voor willen betalen. Onze slagzin is “more sun, less costs”. Dit is eigenlijk onze hoofddoelstelling. Wij willen met behulp van de eenmalige investering in de aankoop en plaatsing van de zonnepanelen helpen uw elektriciteitsrekening te doen dalen. Solartec wil een persoonlijk contact met de klant hebben. We willen ervoor zorgen dat één enkel dossier bij één persoon in ons bedrijf blijft, zodat hij ook het aanspreekpunt is. Onze installateurs zijn echte vakmannen die opgeleid zijn. Ze volgen ook regelmatig een bijscholing waarbij ze nieuwe technieken onder de knie krijgen. Dit zorgt voor een betere service naar de klant toe. We willen vooral particulieren aanspreken. Mensen die willen besparen op hun energie en daarom voor groene energie kiezen.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 73


Zelf staan wij met een product als dit ook voor de groene energie die wij gebruiken in ons bedrijf. Wij gebruiken onze eigen zonnepanelen ook voor onze energie in ons bedrijf. We gaan proberen zoveel mogelijk herbruikbare goederen te gebruiken. Water gaan we ook herbruiken door bijvoorbeeld onze vrachtwagens hiermee af te spoelen, ‌

GeĂŻntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 74


2.1.3

Studie sectorgenoot – open bedrijvendag

2.1.3.1

Vragenlijst

Vragen van onze productiedirecteur (William De Bry) Hoe bepalen jullie het productie volume voor de volgende periode? Zij wachten af wat de groene stroom certificaten gaan doen, hiermee bedoelen ze dat hun hoeveelheid afhangt van een verhoging of een verlaging van deze certificaten. Voor de volgende periode vrezen ze voor een verlaging van deze certificaten en dus ook een verlaging van het aantal zonnepanelen dat zij moeten installeren. Hoeveel zijn de kosten om 1 product te produceren? Doordat KTI-WTI geen producent is van zonnepanelen hebben zijn ook geen productie kosten wat logisch is uiteraard. Welke machines gebruiken jullie bij de productie? Door geen producent te zijn hebben zij ook geen productie machines ter beschikking. Vragen van onze logistieke directeur (Caroline De Ketelaere) Hoe bepalen jullie het productie volume voor de volgende periode? Zij wachten af wat de groene stroom certificaten gaan doen, hiermee bedoelen ze dat hun hoeveelheid afhangt van een verhoging of een verlaging van deze certificaten. Voor de volgende periode vrezen ze voor een verlaging van deze certificaten en dus ook een verlaging van het aantal zonnepanelen dat zij moeten installeren. Hoeveel zijn de kosten om 1 product te produceren? Doordat KTI-WTI geen producent is van zonnepanelen hebben zijn ook geen productie kosten wat logisch is uiteraard. Welke machines gebruiken jullie bij de productie? Door geen producent te zijn hebben zij ook geen productie machines ter beschikking. Vragen van ons financiële directeurs (Charline Kempenaers & Lysan Pauwels) Hoe berekenen jullie jullie winstmarges? Bij het berekenen van de winstmarges houden ze rekening met twee factoren. Factor 1 bestaat uit het bekijken van de aankoopprijs, hoeveel is de aankoopprijs per stuk. Hieruit bepalen ze hun tweede factor om hun winstmarges te berekenen, het eigen vermogen. Gebruiken jullie een extern boekhoudkantoor? Ja of nee? Ze gebruiken een extern boekhoudkantoor maar doen ook een deel zelf. Vragen van de personeelsdirecteur (Mathias Geerts) Hoeveel personeel hebben jullie in dienst? KTI-WTI heeft een 30-tal vaste medewerkers in dienst. Staat jullie personeel onder een prestatiedruk of gaat het er gemoedelijk aan toe?

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 75


De prestatiedruk ontstaat wanneer de groene stroomcertificaten beginnen te dalen. Wanneer deze beginnen te dalen moeten onze medewerkers uiteraard een tandje bijsteken zodat ze niet verder dalen naar een lagere prijs. Door deze daling kan het risico bestaan dat klanten ook een hogere druk gaan leggen op onze medewerkers. Bij een stijging van deze stroomcertificaten kan het zijn dat de werksfeer iets gemoedelijker is. Een andere factor kan natuurlijk het aantal bestelde goederen zijn dat er voor zorgt of de werksfeer gemoedelijk is of dat er hard moet door gewerkt worden zodat alles op tijd klaar is. Hoe werven jullie jullie personeel aan? Als er een periode aankomt dat ze zeker weten dat het druk gaat worden, wordt er samengewerkt met een interim-kantoor. Zij sturen dan de uitzendkrachten die het bedrijf gevraagd heeft. Soms worden er ook mensen op proef aangenomen om zo te kunnen zien of deze mensen de juiste capaciteiten hebben om die bepaalde job uit te voeren. Zijn ze capabel genoeg mogen ze blijven, voldoen ze niet aan de eisen of kunnen ze het echt niet om het cru te zeggen, mogen ze gaan. Vragen van de algemene directeur (Gilles Van Dyck) Wat is jullie grootste doelgroep? Particulieren of grote bedrijven? De grootste doelgroep van dit bedrijf zijn de particulieren, dit wil niet zeggen dat zij geen bedrijven verder helpen. Werken jullie met aandeelhouders? KTI-WTI werkt niet met aandeelhouders. Zijn jullie nog altijd een groeiende firma met uitbreidingsplannen of is het goed zoals het is? KTI-WTI is nog steeds een ambitieuze en vooruit denkende firma. E zijn zeker van plan om nog uit te breiden, maar uitbreiding kost uiteraard geld.Uitbreiding zorgt ook wel voor nieuwe jobs en een stijging van de productie, doordat de productie gaat stijgen zal het personeelsbestand ook moeten uitbreiden. Ze zijn zelfs opzoek naar nieuwe medewerkers. Komt de algemene directeur veel onder de gewone werknemer of richt hij zich vooral op de onderdirecteurs en de verantwoordelijke? De algemene directeur werkt samen met de afdeling verkoop dus hij moet met iedereen samen werken. Vragen van de marketingdirecteur (Giliam Wuyts) Via welk(e) kana(a)l(en) bereiken jullie je klanten? Via mond-op-mond reclame proberen zij naam bekendheid te verwerven. Deze vorm van reclame is voor een bedrijf de goedkoopste maar ook de risicovolste. Stel dat de klanten enkel de negatieve punten van het product gaan verder vertellen, dan zal het bedrijf een slechte naam krijgen. Anderzijds als ze alleen de positieve punten verder vertellen krijgt het bedrijf een goede naam. Via internet proberen zij ook reclame te maken en bekendheid te verwerven. Wat is jullie doelstelling? Dit bedrijf heeft als voornaamste doelstelling winst maken. Ze proberen hier dan ook naar toe te werken. Hun kosten zijn laag door relatief goedkope marketingmiddelen te gebruiken. Om deze doelstelling kracht bij te zetten, ze

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 76


stonden vorig jaar bij de top 10 van de meest winstgevende bedrijven. Als dit als bedrijf lukt, ben je geslaagd in je doelstelling en is het moeilijk deze te veranderen. Wat is jullie doelgroep? Zoals voorafgaand gezegd is de doelgroep particulieren of deze is toch de grootste doelgroep.

2.1.3.2

Enkele foto’s

GeĂŻntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 77


2.1.4

Briefhoofd in huisstijl

Deze kunt u vinden in de bijlagen.

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 78


2.1.5

Stakeholdersanalyse

2.1.5.1

Visie en missie

Het belangrijkste aandachtspunt dat centraal staat binnen ons bedrijf is onze duurdere verkoopprijs die gemiddeld hoger ligt dan de concurrentie. Dit wordt gecompenseerd door een hogere kwaliteit van onze zonnepanelen. De opgeleide vakmannen helpen mee om de goede prijs-kwaliteit waar te maken. Ook een belangrijk aspect waar we aandacht aan besteden is onze vakmannen op te leiden met de nieuwe, laatste technieken. We investeren in onmiddelijke bijscholingen. Onze vakmannen moeten die technieken onder de knie hebben om zo de meest kwaliteitsvolle producten aan te bieden aan onze klanten. Voor de gebruiksvriendelijkheid van onze zonnepanelen maken we gebruik van een koppeling aan een elektriciteitsnet, bliksemafleiders, groenstroommeter, en zonnepanelen bestand tegen schokken. Voor de technische verbeteringen van de zonnepanelen hebben we: by-pass diodes, verlenging van de levensduur, een optimale omvormer, vergroting van de bruikbare oppervlakte en verhoging rendement cellen toegevoegd. Voor de design van de zonnepanelen hebben we een luxe omkadering toegevoegd en eventueel zullen de panelen in het dak geïntegreerd worden.

2.1.5.2

De 3 P’s

Wij, Solartec, kunnen samen duurzaam ondernemen door enkele aandachtspunten toe te passen. Dit is belangrijk voor het betere, aangenamere leefmilieu van onze volgende generaties, het voortbestaan van onze planeet en ook voor de goede naam van ons bedrijf. We willen immers een goede relatie hebben en behouden met onze stakeholders, en natuurlijk ook met onze klanten. Elk departement in ons bedrijf heeft enkele aandachtspunten die we willen verwezenlijken om samen te kunnen werken aan duurzaam ondernemen, specifieker: planet, people, profit.

People 

Productie

- Besparing papier Door de grote hoeveelheid papier die onze werknemers gebruiken, moeten we besparen op het papier dat we verbruiken. Dit zullen we doen door een intranet aan te maken waarin onze werknemers hun documenten digitaal kunnen delen. Zo worden er heel wat bomen gespaard voor de aanmaak van „nutteloos‟ papier. Nog een voordeel van een intranet: je kunt je documenten niet kwijtspelen of verwaarlozen. Een intranet is een bedrijfsnetwerk dat gebruik maakt van de achitectuur en de technieken van internet, met communicatie als belangrijkste doelstelling. Intranet is dus een afgescheiden stukje internet.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 79


Logistiek

- Verlaging CO2 uitstoot Sport is heel belangrijk en bijna onmisbaar voor de mens. Het verhoogt het concentratievermogen, zorgt voor meer energie en helpt dus ook tegen vermoeiheid op het werk. Daarom willen we onze werknemers aanzetten om sportief te zijn. Dit zullen we doen door onze werknemers aan te zetten om met de fiets naar het werk te komen in plaats van met de auto of openbaar vervoer. We zullen een fietsvergoeding geven aan de werknemers die deze moeite willen doen als motivatie.

Marketing

- Verbondenheid met het bedrijf Om de werksfeer op de werkvloer te bevorderen en om de werknemers zich meer verbonden te voelen met het bedrijf, zijn we op het idee gekomen om een “Afterwork-bus” in te voeren. In deze bus kunnen werknemers ideeën achterlaten om op vrijdag avond te doen. Zoals bv: Italiaanse avond, cocktailbar, cinéma, …

Financiën

- Recyclage flessen In het kader van de gezondheid en milieu zullen we gratis water uitdelen aan de werknemers in gerecycleerde flessen. Zodat deze na een vermoeiende inspanning gezond drinken, geen dorst hebben en het werk even accuraat blijven uitoefenen. Ook gaan er altijd SIP-buddons aanwezig zijn. 

Personeel

- Verbeteren kwaliteit vakmanschap Werknemers op cursussen sturen om de kwaliteit van hun vakmanschap te bevorderen. Deze cursussen zullen doorgaan op gewone werkdagen, zodat de werknemers niet na de werkuren belast worden met deze bijkomende inspanningen. Voor deze inspanning zullen we vergoedingen uitreiken. Profit 

Productie

- Besparing elektriciteit en geld Elektriciteit in België is tegenover andere landen in Europa heel scherp gestegen. Om geld te besparen gaan we natuurlijk onze zelf geproduceerde zonnepanelen gebruiken voor stroom in ons bedrijf en vooral voor de machines.

Logistiek

- Besparing papier en tijd

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 80


Om tijd te besparen (time = money), geven we al onze logistiek medewerkers een smartphone. Daarop ontvangen ze de orderbevestiging. Het werk gaat veel vlugger vooruit, het spaart bomen en het is efficiënter.

Marketing

- Besparing papier en geld Om geld en tijd te besparen gaan we onze proefafdruk van marketingcampagnes niet afdrukken. We laten ze digitaal goedkeuren door iedereen die eraan meewerkt. Zo sparen we niet alleen geld uit, maar we gaan ook zuiniger om met papier.

de

Financiën

- Besparing kosten Door te besparen op water, elektriciteit, papier, enzovoort zullen onze kosten dalen. Daardoor kunnen we meer investeren in bijvoorbeeld energiebesparende toestellen, opleidingen voor de werknemers, …

Personeel

- Besparing water en kosten Waterverspilling is een bekend maar onderschat probleem. Water wordt meer en meer schaars en duurder, daarom is het uiterst belangrijk om zo veel mogelijk water te besparen door bijvoorbeeld in de toiletten van ons bedrijf kraantjes te installeren met sensoren. Zo komt er enkel water uit de kraan als je je handen er voor zet en wordt lekkage vermeden. Elektriciteit is heel duur in België tegenover andere Europese landen. Daarom is het van belang dat men hierop bespaart. Dit kan onder andere door sensoren in de gangen te zetten die de lichten automatisch aan en uitzetten wanneer iemand in de gang passeert.

Planet 

Productie

- Te veel afval Door de productie van onze zonnepanelen, hebben we heel wat afval. Onze oplossing hiervoor is het zo veel mogelijk herbruiken van producten.

Logistiek

- CO2 uitstoot Door de alsmaar toenemende stofdeeltjes in de lucht, moeten we meer en meer gaan letten op de hoeveelheid CO2 die onze wagens, vrachtwagens uitstoten. CO2- uitstoot wordt in verband gebracht met het broeikasteffect en daarom is de drang groot om de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken. De overheid is gestart om milieuvriendelijke auto‟s, auto‟s met een lage CO2 uitstoot, fiscaal te bevoordelen. Onze oplossing hiervoor is dat we in roet- filters, elektrische en hybryde wagens gaan investeren. Elektrische wagens bieden we aan mensen die dichter bij het

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 81


bedrijf wonen en hybryde wagens bieden we aan personeel die wat verder van ons bedrijf woont.

Marketing

- Recyclage papier Het produceren van brochures, folders, brieven naar klanten zal worden gedrukt op gerecycleerd papier.

Financiën

- Besparing papier We maken gebruik van een intranet, wat papier bespaard. Dit is goed van de planeet omdat er zo minder bomen worden omgehakt.

Personeel

- Besparing water Het personeel kan water drinken uit Sip- Budons in plaats van uit flessen of kraantjeswater. Dit vermindert de kosten voor het water. We maken ook enkel gebruik van glazen.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 82


2.1.6

Folder

2.1.6.1

Inleiding

Wij willen de onderneming aan de buitenwereld laten kennen door folders te maken in het Nederlands, Frans en Engels. We hebben folders gemaakt waarin we ons bedrijf voorstellen aan (potentiĂŤle) klanten en leveranciers. 2.1.6.2

Folder

GeĂŻntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 83


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 84


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 85


2.1.7

Facturatie in BOB

Deze kunt u vinden in de bijlagen.

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 86


2.2

Frans

2.2.1

Mission d’entreprise

2.2.1.1

Introduction

Chaque entreprise a une mission. Nous avons déjà une version néerlandophone, mais nous souhaitons également que nos partenaires francophones puissent identifier la culture ainsi que les valeurs que notre société proclame.

2.2.1.2

Mission d’ entreprise

Le nom de notre entreprise est Solartec. C‟est une abréviation de Solar Technics. C‟est une traduction littéralement pour la technique du soleil. Nous voulons dire que nous pouvons faire de l'électricité de l'énergie solaire. Nous voulons atteindre la confiance à longue terme de notre client. Nous voulons surtout prendre notre responsabilité est et nous tenons à nos promesses. Nous sommes une équipe très enthousiaste et motivé. Nous encourageons notre collègues et nous soutenons les autres en cas de besoin. Notre slogan est « more sun, less costs », ça veut dire « plus de soleil, moins frais ». C‟est notre objective principale. L‟intention est que les clients fait un investissement unique. Le placement de panneaux solaires aidez-vous pour une décente de votre facture d‟électricité. Nous, Solartec, voulons un contacte personnellement avec nos clients. Nos installateurs sont des vraies hommes des métiers. Ils suivent aussi souvent les stages des perfectionnement, ou ils apprennent les nouveaux techniques. Le résultat est que les clients recevoir un mieux service. Nous voulons surtout attirer les particuliers. Nous avons les prix plus élevé que les concurrents, mais nous avons un mieux service. Solartec est une entreprise très flexible parce que nous pouvons aider les clients en quatre langues différents. Les langues que nous pouvons parler sont le néerlandais, le français, l‟anglais et l‟allemand.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 87


2.2.2

Brochure

2.2.2.1

Introduction

Nous devons faire une brochure en trois langues : français, néerlandais et anglais. Nous informons nos clients (potentiels) et nos fournisseurs.

2.2.2.2

Brochure

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 88


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 89


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 90


2.2.3

Journée découverte

2.2.3.1

Introduction

Nous avons choisi la meilleure affiche de notre entreprise dans un débat en donnat de bons arguments pour ou contre une certaine affiche. 2.2.3.2

Journée découverte

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 91


2.3

Engels

2.3.1

Job ad

Solartec is a company which manufactures and distributes solar panels. We want to achieve a long- term relationship with our customers. We are a young, enthusiastic and very motivated team who will give the best support and help so that we can get the best results and satisfaction from our customers. Our company is very flexible and European minded. We are currently seeking an INTERNATIONAL SALES MANAGER About the job The person we are looking for must be able to introduce our company into foreign markets and expand the name of the company abroad. The candidate must fit the following profile:  You have experience in this branch  Your are motivated and flexible  You can speak the following languages fluently: English, Dutch, French and German  You‟re qualified with a master‟s degree  You are dedicated to the company  You are able to function well in a team  You are always well organised in your work In return we will give:  A company car  A mobile phone  A full time job  A salary between £ 35 000 and £ 42 000 Are you the person we are looking for? Send your application and your CV to info@solartec.be All CV‟ s will be answered as soon as possible.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 92


2.3.2

Mission statement

The name of our company is Solartec which is the abbreviation of Solar Techniques. It‟s literally the translation of the energy, electricity and light that the sun can produce because of its properties. We want to achieve a long- term relationship with our customers. Therefore we would like to take our team responsibilities very seriously and keep our promises. We are a young, enthusiastic and very motivated team who will give the best support and help so that we can get the best results and satisfaction from our customers. Our solar panels are a bit more expensive as the standard ones because they are not only made of a better quality but our service and the guarantee that we are offering is much better as our competition. We want to build a more personal relationship with our customers. We see our customers as partners who can always count on us if they have any questions or problems. We do not want to let them wait for a reparation or a problem. We also give our staff extra training to learn new or other techniques. We keep informing ourselves about the evolution of the solar panels so that we can always offer the latest and best innovations to our customers. Our company is very flexible and European minded, all our employees speak at least 4 different languages. The languages they have to speak are Dutch, French, English and German. With the knowledge of more languages we can reach more customers. We can much better understand what they want and it is also easier to negotiate. Our slogan “more sun, less costs”, means: the more sun we have during the day, the less we need to spend at night. The only expenditures will be the cost for buying the solar panels and the installation. Our intention is that our customers have to do only one expensive investment which they can spread over a period of 5 years. After these 5 years they will get the electricity for free as long as the sun will shine on our planet.

We have two logo‟s. The first logo is one with the name of our company and our slogan. This is for commercial panels. The second logo is one with just the name of the company. This may be used for on the envelopes or documents. If we would put the slogan also on the logo, it would unreadable. We have chosen this logo for its simplicity and it has five nice colours. This should help to remember the logo easier.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 93


2.3.3

Company presentation

2.3.3.1

Introduction

This is the text that we said when we did our company presentation. You can find the print-outs of our PowerPoint presentation in annex.

2.3.3.2

Company presentation

CEO: It‟s important to motivate my team as much as possible. They always need to be respected and when they are doing a good job I would reward them. If there are any problems it‟s very important to be informed and to talk about it until it is solved. Financial director: We need to control the budget and planned forecasts so that we are always in line with the figures. We are responsible to keep the company financially healthy and that also the profit goes along with the growth of the turnover in the future. A part of the budget can be used for useful activities within the company to motivate the employees. Marketing director: We want to offer our solar panels to a bigger public. We will support our sales by a strong marketing campaign so that our market share will grow. Human Resources director: I want to create a good work environment to keep our employees motivated and happy. I will check carefully the qualities and experience of new employees so that we are working with the best people. Production director: We need to control the efficiency of the production so that we can work at a high quality level during a long period. It is important to get the maximum profitability of the production from the machines without hiring too many people. Logistic director: Hello, I‟m Caroline De Ketelaere and I am the logistic director of the company Solartec. I will be responsible for the storage and distribution of the goods at the company. I think it is really necessary that everything happens on a cost- and naturefriendly manner. Therefore, I need to keep the transport and logistical cost to a minimum but the service of the company should be very high by ensuring a fast and safe delivery of our products to the customers. I don‟ t want to work with a Just In Time delivery because it has a lot of disadvantages like when one thing goes wrong, everything goes wrong. I want to see if there is a possibility to have a warehouse where we can store our solar panels. Like this we can ensure that our customers can have their solar panels as fast as possible. At the same time we need to keep the C02 emission to an absolute minimum. The solar panels must be transported as safely as possible so damage will be avoided.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 94


It is also important to organize the people at the warehouse and to keep them motivated by keeping a good relationship with them. Like this we can ensure that the company will meet its business goals.

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 95


2.3.4

Brochure

2.3.4.1

Introduction

We are invited to present our company on an international fair in London. Therefore we also need a brochure in English. We made 3 different brochures: in Dutch, French and English. 2.3.4.2

Brochure

Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 96


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 97


Ge誰ntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 98


2.4

Duits

2.4.1

Firmenporträt

2.4.1.1

Einführung

Stellen Sie Ihre GIP-Firma schriftlich vor: Abteilungen und Funktionen. Sie sollten wenigstens eine Antwort auf folgende Fragen formulieren in einem fließenden Text:  Welche Abteilungen gibt es in der Firma?  Welche Funktionen haben die Abteilungen?  In der Firma ist viel los. Die Mitarbeiter sind sehr beschäftigt. Was machen sie alles?  Was ist Ihre eigene Funktion in der Firma?

2.4.1.2

Firmenporträt

Unsere Firma heißt Solartec. Die Firma befindet sich in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Sie wurde 2001 von Jules Delangen gegründet und wurde im Jahr 2011 von Gilles Van Dyck übernommen. Die Firme ist eine Aktiengesellschaft. Solartec produziert und vertreibt Sonnenzellen.Die Firma stellt dauerhafte Qualitätsartikel her. Es gibt folgende Abteilungen: den Einkauf, die Buchhaltung, Marketing, die Produktion, die Personalabteilung, den Verkauf, die Auftragsbearbeitung, die Qualitätssicherung, die Entwicklung, den Empfang, ... Die Firma will in Personal investieren. Solartec beschäftigt heute 153 Arbeitnehmer. Die Firma erzielt einen Jahresumsatz von 23 029 000 Euro. Ihre Produktion erreicht mehr als 2900 Sonnenzellen.

Geïntegreerde proef

Groepsopdrachten

pagina 99


3

Bijlagen

3.1

Individueel

3.1.1

Toegepaste bedrijfseconomie

3.1.1.1

Bedrijfsvoorstelling (mini AV met talen)

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 101


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 102


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 103


3.1.1.2

Briefhoofd in huisstijl

Solartec Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

   

111 22 22 22 111 22 22 33 info@solartec.be www.solartec.be

Caroline De Ketelaere Stijn Streuvelslaan 8 3191 SCHIPLAKEN uw bericht van Bericht

uw kenmerk kenmerk

ons kenmerk kenmerk

datum 2012-01-10

onderwerp onderwerp onderwerp Aanspreking Hier komt briefgesprek … … … … … … … … … … Slotformule

C. De Ketelaere Logisitiek directeur Bijlage

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 104


3.1.1.3

Jaarrekeninganalyse

3.1.1.3.1 Verticale en horizontale analyse Soltech 2008-2009-2010

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 105


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 106


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 107


3.1.1.3.2 Verticale en horizontale analyse Solartec 2011-2012-2013

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 108


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 109


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 110


3.1.1.4

Facturatie BOB en opmaak huisstijl

3.1.1.4.1 Aankoopfacturen Ecsolis

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 111


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 112


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 113


3.1.1.4.2 Aankoopfacturen Solarise

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 114


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 115


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 116


3.1.2

Frans

3.1.2.1

L’ offre d’emploi

3.1.2.2

Introduction

-

J‟ ai cherché cinq offres d‟emploi liées à mon département et souligné l‟information la plus importante en cinq différentes couleurs : l‟information générale, le titre et la description d‟emploi, les critères de sélection, l‟offre et les avantages liés au poste vacant et la procédure de sollicitation.

-

J‟ai fait une lettre de sollicitation individuelle pour ce poste vacant.

3.1.2.3

L’ offre d’emploi: cinq offres d’emploi liées à mon département

LEGENDE: L’information générale Le titre et la description d’emploi Les critères de sélection L’offre et les avantages liés au poste vacant La procédure de sollicitation

1) Start People fait partie du groupe coté en Bourse USG People, qui offre, via des marques internationales et locales solides, des services et des solutions novatrices dans le domaine des ressources humaines. En Belgique, Start People compte 450 collaborateurs actifs dans 95 agences. Start People met chaque année plus de 72 000 collaborateurs intérimaires au travail. Emploe Logisitque Experimente (H/F) Nls-Fr-Anglais Start People Enghien Introduction Notre client est une société en constante évolution, spécialisée en logistique et transport de marchandises à travers l'Europe, toujours en recherche de nouveaux talents. Description Gestion des commandes clients Gestion des appels in / out Gestion du courrier en néerlandais, français, anglais Facturation clients Gestion des plaintes en néerlandais, français, anglais Suivi des documents en matière d'importations et d'exportations Encodage et suivi de la facturation Participation à l'organisation de l'expédition des marchandises Accueil des chauffeurs et encodage des bordereaux Profil Formation: Enseignement supérieur CT/ baccalauréat, Export (commerce) Connaissance des langues: anglais (Connaissance parfaite), néerlandais

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 117


(Connaissance parfaite), français (Connaissance parfaite) Profil: H/F Vous avez obtenu un diplôme niveau bachelor et disposez d'une expérience de minimum 3 ans dans une fonction similaire Vous êtes trilingue néerlandais/français/ anglais Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique Vous connaissez les formalités à suivre en matière douanière Vous êtes une personne rigoureuse, capable de travailler de manière autonome Vous avez un bon sens de la communication tant à l'oral, qu'à l'écrit Vous avez l'esprit d'entreprise, le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe Vous avez de réelles compétences organisationnelles et une résistance au stress et ce, en toutes circonstances Vous faites preuve d'une flexibilité horaire Vous êtes disponible immédiatement et prêt(e) à vous investir Vous possédez votre propre moyen de locomotion Offre Nous vous offrons : une mission intérimaire temps plein à horaires variables, avec de réelles possibilités de CDI. La possibilité de vous investir dans une équipe dynamique Coordonnées Intéressé(e)? Cliquez sur le bouton ci-dessous pour solliciter pour cette fonction!

2) Employé logistique fr-nl (h/f) Situé dans la région de Marche, notre client est actif dans la transformation du bois. Description de la fonction Vous intégrez le département logistique de la société et participez à l'organisation de l'expédition des marchandises. Vous accueillez les chauffeurs, encodez les bordereaux et organisez les chargements des camions. Vous êtes également amenés à aller sur le terrain vérifier la marchandise et scanner les camions. Profil De formation en logistique ou assimilé, vous justifiez d'une première expérience dans le transport et/ou l'expédition de marchandises. Vous avez de bonnes compétences surtout orales en néerlandais. Le polonais est un atout. Vos points forts sont vos compétences organisationnelles et votre résistance au

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 118


stress. Dynamique, vous recherchez un travail de terrain. Vous maîtrisez MS Office. Offre Nous vous offrons un contrat de remplacement de 3 mois. Horaire : 9h-18h. En deux pauses, à partir de début mars (6-14/10-19) Intéressé(e)? Veuillez postuler via les données de contact ci-dessous, en mentionnant Jobat et la référence 342354FR-JA-BE. E-mail: marche-office@unique.be 3) Team leader logistique Colruyt Groep Colruyt Groep Colruyt Group Services regroupe différents départements au sein du Groupe Colruyt, dont le rôle est de soutenir les différentes enseignes du Groupe Colruyt. Il s'agit e.a. du bureau de marketing et de communication (avec studio photo et vidéo, graphistes, rédacteurs, datawarehouse, etc.), des départements informatique et simplification du travail, du service du personnel et de sélection, services facilitaires, du service analyse de processus, du département environnement et relations gouvernementales, etc. Description de la fonction Les centres de distribution de Colruyt (établis à Halle, Ghislenghien et Pommeroeul) s'occupent du réapprovisionnement des 250 magasins Colruyt et des magasins OKay. Colruyt grandit, et pour faire face à cette croissance, nous recherchons des Team leaders. Vous êtes responsable d'une équipe de 30 magasiniers et responsables. Vous vous occupez du suivi opérationnel de la chaîne logistique, tant à court qu'à long terme. Vous travaillez aux processus d'entreprise et de travail. Vous prenez des initiatives visant à améliorer les choses, vous contribuez à leur élaboration et vous en contrôlez la mise en œuvre. Au fur et à mesure de votre trajectoire de progression, vous recevez de plus en plus de responsabilités, aussi bien sur le plan technique (organisation, gestion des stocks, planning) que sur le plan relationnel (encadrement, collaboration, communication). Vous suivez une formation intensive d'au moins 1 an, pendant laquelle vous êtes encadré par des professionnels. Profil -vous avez un diplôme de bachelier ou avez une expérience équivalente -vous avez le sens de l'initiative et des responsabilités

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 119


-vous êtes dynamique et enthousiaste -vous avez le sens de l'organisation et vous savez faire face aux problèmes qui se présentent à vous -vous avez le sens de la communication -vous êtes flexible et résistant au stress -vous êtes prêt à travailler dans un système d'équipes -vous êtes bon bilingue français-néerlandais. Offre -un job passionnant et varié au sein d'une entreprise stable et dynamique -un job où vous pouvez assumer des responsabilités et être autonome -un contrat à durée indéterminée -un salaire attrayant -des avantages extralégaux (e.a. assurance hospitalisation, assurance groupe, participation aux bénéfices...) -une voiture de société -de réelles possibilités de promotion au sein de la firme. Intéressé(e) ? Stephanie Delanote, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle 4) Assistant(e) de direction logistique

Colruyt Groep Colruyt Groep Colruyt Group Services regroupe différents départements au sein du Groupe Colruyt, dont le rôle est de soutenir les différentes enseignes du Groupe Colruyt. Il s'agit e.a. du bureau de marketing et de communication (avec studio photo et vidéo, graphistes, rédacteurs, datawarehouse, etc.), des départements informatique et simplification du travail, du service du personnel et de sélection, services facilitaires, du service analyse de processus, du département environnement et relations gouvernementales, etc. Assistant(e) de direction logistique Description de la fonction En tant qu'assistant(e) de direction, vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe de direction de la logistique. Vous apportez le soutien nécessaire (par ex. gestion de l'agenda, planification et préparation de réunions, de présentations, traitement correct du courrier entrant), de façon à permettre à l'équipe de direction de travailler avec le plus d'efficacité possible. Vous acquérez la compréhension nécessaire du fonctionnement de la logistique et des projets en cours, de façon à pouvoir participer à la réflexion et à agir de manière proactive. Profil -vous êtes bachelier (office management, management assistant …) ou

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 120


vous avez une expérience équivalente -vous êtes un as de la planification et de l'organisation -vous êtes très doué pour communiquer -vous êtes capable de travailler de manière autonome tout comme en équipe -vous êtes flexible, résistant au stress et capable de déterminer les bonnes priorités -vous disposez d'une bonne dose de sens de l'organisation et de solides connaissances en informatique (Excel, Word, Powerpoint et éventuellement Mindmanager) -vous êtes très bon bilingue F/N/Ang ; connaître d'autres langues est un atout Offre -un travail passionnant et très varié avec des responsabilités -un environnement de travail stimulant -un package salarial attrayant avec des avantages extralégaux Contact Colruyt Groep Téléphone: 02 360 10 40. selectie@colruyt.be http://jobs.colruytgroup.be 5) Employé bilingue logistique et planning (H/F) Quincaillerie renommée qui existe depuis 1911. Leurs clients sont des professionnels du bâtiment et de la construction. Description de la fonction Le poste s'intègre au sein du service après-vente, la mission de ce poste est d'organiser et assurer le suivi administratif de l'activité du SAV, la coordination de la logistique ainsi que la gestion du stock de pièces détachées. Il comporte également une activité de réception/contact clients au comptoir : Gestion administrative des dossiers de réparation Saisie et suivi des offres/devis et des commandes sous Dimasys Contact et suivi clients Gestion du stock de pièces détachées, commandes de pièces détachées Préparation des envois marchandises Coordination logistique : Réceptions / Envois de matériel Support administratif et assistance administrative des techniciens SAV Lancement de la facturation, la validation des réparations en Dimasys Traitement des litiges, demandes d'établissement de notes de crédit Demandes d'enlèvement auprès des transporteurs Facturation des interventions SAV et pièces détachées Saisie et suivi des tableaux de garantie, parc machines clients sous

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 121


Dimasys

Profil Une expérience de minimum 5 ans dans le domaine logistique, gestion de stock, administration logistique, service après vente, dans le secteur des machines électro-portative serait l'idéal. La maîtrise de MS Office (Word, Excel et PowerPoint) et d'un système ERP (Dimasys de préférence). Parler et écrire en français et en néerlandais est indispensable pour communiquer avec les clients. Avoir un réel sens du service client, de l'organisation et faire preuve d'autonomie, de réactivité, de rigueur et d'initiative. Des affinités avec le domaine technique sont nécessaires. Offre Ambiance à caractère familiale Contrat d'intérim en vue d'engagement Possibilité d'évolution Intéressé par un nouveau challenge professionnel ? Envoyez rapidement votre candidature à l'attention de Maria CAPIZZI : bruxellesmax@unique.be. Intéressé(e)? Veuillez postuler via les données de contact ci-dessous, en mentionnant Jobat et la référence 338016FR-JA-BE. E-mail: bruxelles-max@unique.be

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 122


3.1.2.4

L’offre d’emploi:poste vacant

Executive Assistant Organisation Notre cliënt est une entreprise belge de distribution et de services de produits électroniques et électriques dont le siège social est situé à Berchem-SainteAgathe. Ils importent plus de 2500 produits, qu'ils redistribuent à travers leur réseau de 2500 clients situés en Europe. Ils assurent la promotion et le marketing de leur marque propre, et distribuent les produits de leur partenaires. Description 

Véritable bras droit du manager.

Maîtrise des techniques de communication interne et du traitement de l'information

Organisation de meeting et d'actions commerciales

Assistant avec une dimension réelle de co-manager

Gestion de projet Participe ou coordonne le suivi des activités d'une équipe de projet en fonction d'un planning, timing, budget et ressources convenues.

Donne des conseils pratiques et établit des rapports au - et - pour le chef de projet.

Votre profil 

Master ou graduat en gestion, école de commerce ou marketing.

Polyvalent, autonome, en mesure de prendre en charge une multitude de tâches aussi différentes que l'organisation, la communication, la gestion du personnel, l'action commerciale, le marketing, la logistique.

Maîtrise parfaite de la totalité des outils bureautiques : tableur, traitement de textes, logiciel de présentation, base de données.

Français, néerlandais et anglais parfaits. Autre langue considérée comme un plus.

Qualités premières : rigueur, méthode, sens de l'organisation, discrétion, initiative, bon relationnel et autorité ;

Qualités recherchées : l'implication, la flexibilité et le multilinguisme.

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 123


Maîtrise la totalité des outils bureautiques : tableur, traitement de textes, logiciel de présentation (PowerPoint), base de données, etc.

Centres d'intérêts : organiser, gérer.

Compétences génériques: Connaissance avancée (6 mois à 2 ans de pratique minimum) de systèmes et méthodes.

Savoir-faire technique utilisé pour fournir des services de support aux autres.

Nous offrons Salaire à la hauteur de vos compétences Chèques repas € 7 CDI

Coordonnées du contact Veuillez postuler via les données de contact ci-dessous, en mentionnant "Monster" et la référence.346778FR-MB-080314 Vous pouvez également utiliser le formulaire d' inscription sur le site Unique:https://www.ambitions.be/Unique/employee/index.aspx Unique Office Jette Postuler Unique Office Avenue de Jette 230 1090 Jette 02 / 421 03 19

Postuler en ligne Cliquez ici pour voir toutes les offres proposées par "Unique Office" Envoyer cette offre à un ami Website: www.unique.be

Geïntegreerde proef

Bijlagen

pagina 124


3.1.3

Engels

3.1.3.1

Vacancy of my application letter

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 125


3.2 3.2.1

In groep Toepaste bedrijfseconomie

3.2.1.1

Facturatie in BOB en opmaak huisstijl

3.2.1.1.1 Inleiding Hieronder kunt u de verkoopfacturen van Solartec vinden die we in groep gemaakt hebben.

3.2.1.1.2 Verkoopfacturen Ecsolis

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 126


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 127


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 128


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 129


3.2.1.1.3 Verkoopfacturen Solarise

Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 130


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 131


Ge誰ntegreerde proef

Bijlagen

pagina 132


Besluit Na het beĂŤindigen van alle opdrachten kan ik zeker besluiten dat ik bijzonder veel heb bijgeleerd. Zowel wat betreft het leren samenwerken in een groep van 7 mensen als de beginselen van het ondernemen. Ik heb een betere visie gekregen van hoe een bedrijf in elkaar zit en de verantwoordelijkheden van de verschillende managementfuncties. In een groep werken is zeker niet steeds gemakkelijk omdat je bij het streven naar een doel echt wel echt op elkaar moet kunnen rekenen. Je leert elkaar beter kennen en niettegenstaande je soms wel een andere mening hebt, moet je toch steeds tot een compromis komen. Je moet daarom in de eerste plaats zelf steeds je verantwoordelijkheid nemen en doen wat er van je gevraagd wordt. Pas dan vind ik, heb je het recht tot spreken in een groep en kun je ook beter je eigen mening verdedigen. De deadline moet steeds goed in het oog gehouden worden en het op tijd beginnen aan een opdracht is heel belangrijk. Hierbij moet je ook goed kunnen inschatten hoelang je denkt aan een opdracht te zullen zitten. Wanneer je nadien goeie punten krijgt geeft dit je een boost voor je zelfvertrouwen en geeft dit je een stimulans om de volgende opdracht met nog meer enthousiasme te doen. Het concept van Ecoman vond ik zeer interessant maar ik had toch nog wat graag meer details te weten gekomen over de andere departementen. Het product op zich, de zonnepanelen, vond ik ook zeer interessant omdat het kadert in de huidige energieproblematiek. Ik ben me meer bewust gemaakt van het belang van de groene energie wat noodzakelijk voor de toekomst van onze aarde. Ook het commerciĂŤle aspect van de opdracht vond ik heel leuk om te doen. Ik vond de opdracht op alle vlak een zeer leerrijke ervaring en hoop dat ik met dit eindwerk het secundair onderwijs goed mag afsluiten.

Eindproduct GIP Caroline  

Aangepassing kleur jaarrekeninganalyse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you