Schysst mat

Page 1

Öppen lärresurs

Schysst mat OM UTBILDNINGSMATERIALET Hela utbildningsmaterialet finns på: http://www.resurs.folkbildning.net/ Samtliga filmer/bildspel som producerats som en del av detta material hittar du på: www.youtube.com/schysstmat

Schysst mat är producerat 2011 av studieförbundet Vuxenskolan för Folkbildningsnätet. Detta verk är licensierat under en creative commons erkännande-ickekommersiell 3.0 unporter Licens:


Tema

1

Ta vara på maten Om maten som dumpas och hur vi kan göra för att minska svinnet.

1. FILM OM CONTAINERDYKARE CARL ÅKESSON Carl Åkesson hämtar i stort sätt all sin mat i en container utanför en matbutik i Göteborg. Caminos Tobias Jansson hängde med honom ut en natt för att se hur det hela går till.

2. DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN 1. Skulle du kunna tänka dig att dumstra mat från en container? 2. Är det stöld att ta mat som har slängts? 3. Vem har ansvaret för att det slängs fullt ätbar mat? (t ex. konsument, butiker, livsmedelsföretag, producent, annan) 4. Ungefär var fjärde matkasse slängs utan att ätas i dag i Sverige. Hur väl stämmer det överens på dig?

Tips/inspiration Frågorna kan användas direkt i cirkeln eller läggas som en enkät som deltagarna fyller i själva och/ eller sprider vidare exempelvis på sin arbetsplats eller skola. Det sammantagna resultatet kan sedan diskuteras i cirkeln. Det finns flera digitala enkätverktyg tillgängliga gratis på nätet om deltagarna själva vill göra en enkät, exempelvis QuestionForm, FluidSurveys, LimeSurvey och Surveymonkey. Det går också att skapa enkäter i Google Docs samt på Facebook.

Exempel på enkät på Facebook (för att komma åt enkäten krävs att du loggar in på Facebook samt ”gillar” sidan Schysst Mat).


3. BILDSPEL – TA TILL VARA PÅ MATEN Fördjupad information om matsvinnet och vad vi kan göra för att minska det.

1

2

Del 1 beskriver omfattningen av problemet och vem/vilka som bär ansvaret.

Del 2 beskriver exempel på lösningar/initiativ som görs för att minska matsvinnet.

4. ÖVNINGAR Exempel på övningar för att lära sig mer om problemet – Be deltagarna besöka sin lokala butik och försöka ta reda på hur mycket mat de slänger, vad som händer med den och om de gör något för att minska spillet. – Låt deltagarna göra en självutvärdering där de under en vecka får dokumentera vad de själva slänger och räkna ut värdet på den mat som kastas. – Låt deltagarna själva hitta fler exempel (gärna lokalt) där man på olika sätt gör insatser för att ta vara på maten (ex restuaranger, cafeér, butiker och arbetsplatser) Exempel på övningar där deltagarna är med och skapar förändring – Uppmana deltagarna att göra ett experiment där de under en månad aktivt anstränger sig för att använda allt de köper och inte slänga något alls. Kan göras som en utmaning där deltagarna får utmana varandra och andra de känner. – Låt deltagarna ta fram en plan för att sprida vidare det de har lärt sig i tema 1 (exempelvis genom att sprida delar av detta material med sociala medier eller på annat vis).

5. LÄNKAR / MER INFORMATION www.slangintematen.se Konsumentföreningen Stockholms egen kampanjsida för minskat matsvinn. Här hittar du fler filmer, rapporter och tips på vad man själv kan göra för att minska sitt spill. Släng inte maten finns också på Facebook. www.tastethewaste.com Tysk dokumentär från 2010 om problemet med matsvinnet. Visades på Dokument Utifrån i Sverige under hösten med titeln “Smaka på soporna”

www.lovefoodhatewaste.com Brittisk kampanj för minskat matsvinn www.lantmannen.se/var-radd-om-maten Lantmännen bedrev en kampanj för minskat matsvinn under 2010 och gav då ut boken “Var rädd om maten” som du kan beställa här. Här finns också ett test som deltagarna kan göra som svarar på hur bra de är på hushållning.


Tema

Snabbt, schysst, billigt & miljösmart 2

Hur vi kan få ihop den till synes omöjliga ekvationen snabbt, billigt och miljösmart i köket.

1. FILM MED IVAN LILJEGREN, EXPERT PÅ RESURSSNÅL MATLAGNING Ivan Liljegren är en av grundarna till nätverket Timeshifters i Göteborg som vill verka för en mer meningsfull tidsanvändning. För Caminos Ingemar Gustafsson berättar han om hur han spar tid, pengar och miljö i köket.

2. TEST Återkoppla till innehållet i filmen genom att låta deltagarna i gruppen genomföra testet i rutan intill.

VAD UPPLEVER DU SOM SVÅRAST I VARDAGEN? A. Kunskap om vilken mat man egentligen bör välja B. Tid till att laga bra mat från grunden BC. Svårigheten att handla bra råvaror som inte är för dyra C. Att laga god och varierad vegetarisk mat D. Intresse/inspiration för att laga mat över huvudtaget E. Inget, att laga mat känns både enkelt och kul


3. KORTFILMER MED TIPS FRÅN IVAN LILJEGREN Fyra filmer där Ivan Liljegren ger sina bästa tips för en resurssnål matlagning. Varje film är anpassad för att ge svar på en eller flera av utmaningarna/svårigheterna i testet på föregående sida..

A

B

D

C

Tips/inspiration Dela upp deltagarna i grupper utifrån hur de svarar på testet ovan. De som väljer alternativ A ser film A, de som väljer B C ser film B och C, de som svarat C ser film C osv. De som valt alternativ E får se valfri film. Efter att varje grupp fått se sin film ombeds de att diskutera tipsen i filmen, sammanfatta och försöka komma på fler. Gruppen får sedan visa upp sin film för de andra och presentera vad de kommit fram till.

4. ÖVNINGAR Exempel på övningar för att lära sig mer om problemet – Be deltagarna att göra en inventering av utbudet i deras lokala butik. Vad kan de ta reda på om varorna genom informationen på produkterna och hur mycket kunskap har personalen? Be gruppen dokumentera de varor de känner att de kan köpa med gott samvete. – Låt deltagarna göra en självutvärdering kring hur mycket pengar de själva lägger på mat. Hur mycket mer/ mindre skulle det kosta dem om de valde schyssta råvaror, kastade mindre och valde bort skräpmaten. Exempel på övningar där deltagarna är med och skapar förändring – Be gruppen att välja något av de tips som Ivan ger i sina filmer (eller annat som kommit fram under cirkeln) och försöka testa/implementera något av detta i sin vardag. – Låt deltagarna ta fram en plan för att sprida vidare det de har lärt sig under tema 2.

5. LÄNKAR / MER INFORMATION www.timeshifters.wordpress.com Bloggen för nätverket Timeshifters som Ivan Liljegren har varit med och grundat

www.dyraremat.nu Tankesmedja som driver opinion för en mer hållbar mat. Finns även på Facebook.

www.cykelidag.se/recept Ivan Liljegrens egen blogg där han bland annat delar med sig av några av sina recept

www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide /ata Naturskyddsföreningens guide till bättre matvanor


Tema

3

DIY (Do It Yourself) Hur vi kan ta makten i egna händer och odla själva

1. FILM OM ATT ODLA SIN EGEN MAT FRÅN CAMINO/SV-SEMINARIE HÖSTEN 2010 Intervju med Elinor Askmar från Odlingskooperativet Tillsammans samt Jonathan Naraine från Youth Food Movement, från seminariet “5 sätt att äta miljövänlig, rättvis, god hälsosam snabbmat”, arrangerat av Camino och SV hösten 2010.

2. TEST Återkoppla till filmen ovan genom att låta deltagarna genomföra testet “Vem är du i rabatten?” Testet ställer frågor om egenskaper, hur man vill bo och så vidare. Be deltagarna ringa in det svarsalternativ från A-D som är det vanligaste.


3. INSPIRATIONSBLAD: FYRA ODLINGSTYPER Inspirationsbladen utgörs av fyra karaktärsbeskrivningar som svarar på testet på föregående sida. För varje karaktär finns länkar för mer inspiration/tips.

Tips/inspiration Dela in deltagarna utifrån hur de svarat på testet ovan i grupper och ge dem motsvarande informationsblad med karaktärsbeskrivning. Låt gruppen läsa igenom detta tillsammans. De deltagare som inte känner igen sig kan nu få möjlighet att byta till en annan grupp. När alla känner sig bekväma i sin grupp får gruppen diskutera vilka tips de tycker känns mest relevanta för dem samt göra en presentation av detta för resten av gruppen.

4. ÖVNINGAR Exempel på övningar för att lära sig mer om problemet – Be gruppen ta reda på hur mycket som redan idag odlas i närområdet och om det finns några lokala odlingsinitiativ motsvarande Odlingskooperativet Tillsammans i Mölndal. Eventuellt kan gruppen också göra ett studiebesök hos någon lokal aktör. – Låt gruppen göra en butiksinventering där de undersöker utbudet av lokalt odlade grönsaker i deras livsmedelsbutiker och be dem ta reda på detaljerna kring vad grönsakerna kommer ifrån. Exempel på övningar där deltagarna är med och skapar förändring – Be deltagarna välja något av de tips de fått från materialet och med hjälp av detta testa på att odla på egen hand eller genom ett kollektivt initiativ. – Låt deltagarna ta fram en plan för att sprida vidare det de har lärt sig under tema 3,

5. LÄNKAR / MER INFORMATION www.omstallninggoteborg.se Driver Odlingskooperativet Tillsammans i Mölndal

ungdomsnätverk inom Slow Food-rörelsen i Sverige.

yfmsverige.blogg.se Hemsidan för Youth Food Movement – ett

+ Massor av tips/länkar finns i inspirationsbladen (del 3).