__MAIN_TEXT__

Page 1

Handledning till öppen lärresurs

Schysst mat Bakgrund SVs verksamhet inom hållbar livsstil handlar om att bidra till människors känsla av sammanhang och tro på de egna möjligheterna att skapa förändring i hållbar riktning. Mat är en aktuell fråga som diskuteras både globalt och lokalt. I dag finns en ökad medvetenhet om hur det vi äter påverkar såväl klimat som hälsa. Men vad ska man göra i denna snåriga matvärld för att äta schysst mat? Med det här materialet får du inspiration och vägledning om hur du kan välja att äta, handla och odla på ett sätt som är bra både för dig och klimatet. Om materialet Studiematerialet innehåller tre olika teman/ingångar, med filmer, fakta, länkar och övningar. Det skall

kunna användas i sin helhet i en studiecirkel eller i delar för de som vill lära sig mer/fördjupa sig inom en speciell fråga. Samtidigt skall det inspirera andra till att skapa eget material och testa nya pedagogiska metoder för att nå ut med budskapet/väcka engagemang. De enskilda delarna av materialet (filmer, bildspel, enkäter) fungerar också som självständiga delar som på olika sätt kan spridas genom samarbetspartners samt via sociala medier. I handledningen fokuserar vi här på hur man kan använda materialet i en studiecirkel. Använd filmer och andra faktamaterial som grund för samtal, komplettera med egna material, artiklar och länkar till webbsidor mm för att lyfta in det senaste kring temana. Livsstilsmagasinet Camino innehåller en mängd bra artiklar att använda.

STUDIEMATERIALETS TRE TEMAN 1. Ta hand om maten 2. Snabb, billig, miljösmart mat 3. Do It Yourself – maten Varje tema består i sin tur av fem olika delar: 1. Film som syftar till att fånga

deltagarnas uppmärksamhet. 2. Diskussionsfrågor/tester som syftar till att bygga mening och skapa engagemang hos deltagarna. 3. Film/bildspel och textmaterial som syftar till att ge fördjupad

information och vägledning. 4. Förslag på övningar, uppgifter samt länkar för ytterligare information (endast i denna handledning). 5. Länkar/mer information (endast i denna handledning).

Samtliga filmer/bildspel som producerats som en del av detta material hittar du på: www.youtube.com/schysstmat Schysst mat är producerat 2011 av studieförbundet Vuxenskolan för Folkbildningsnätet. Detta verk är licensierat under en creative commons erkännande-ickekommersiell 3.0 unporter Licens:

Profile for Camino

Handledning Schysst mat  

Handledning/bakgrundsinformation till Studiematerialet schysst mat

Handledning Schysst mat  

Handledning/bakgrundsinformation till Studiematerialet schysst mat

Advertisement