Page 1

IdĂŠhus

Flermannsboliger


IdĂŠhusGruppen AS firma@idehus.no www.idehus.no

Kopiering fra denne katalogen er i strid med ĂĽndsverkloven. Vi tar forbehold om feil og mangler.

2


Kjedet enebolig

Semeltinden s. 6

Torghatten s. 8

Steinhøi 1 s. 12

Steinhøi 2 s. 14

Steinhøi 3 s. 16

Kalven s. 20

Knekten s. 22

Veotind s. 24

Kniven s. 26

Kolla s. 28

Slotthø 1 s. 30

Rekkehus

Nuken s. 4

Tomannsbolig

Gausta s. 18

Leilighetsbygg 3


Nuken

4


Nuken BRA: 104,4 m2 + carport/bod 28,7 m2 BYA: 89,8 m2 Bredde: 9,4 m Lengde: 10,3 m Gesims-/mønehøyde: 6,4 m Eneboliger i rekke - Husbank For flat tomt 3 soverom Inkl. sportsbod

5


Semeltinden

6


Semeltinden BRA:116,2 m2 + 21,9 m2 pr.bolig samlet BYA: 214,4 m2 Lengde: 22 m Bredde: 10,4 m Gesimshøyde: 5,8 m Mønehøyde: 7,8 m Kjedet enebolig For flat tomt 3 soverom Inkl. sportsbod

7


Torghatten

8


Torghatten BRA: 126,4 m2 + 27,5 m2 pr. bolig BYA: 218,1 m2 samlet Bredde: 11,4 m Lengde: 21,4 m Gesims/møne: 6,3 m Tomannsbolig For flat tomt 4 soverom Inkl. sportsbod

9


Sett sammen ditt eget rekkehus

10


Sett sammen ditt eget rekkehus Velg en planløsning med et inngangsparti som passer med terrenget og adkomsten: - Plate på mark - Sokkel - Utleie i sokkelen - Inngang i sokkelen Velg planløsninger for resten av etasjene. En rekke med hus kan ha ulike planløsninger, men lik fasade. Vi hjelper med ønsket uttrykk! Husk: - Hver boenhet må ha minst et bad med snusirkel. - Hver boenhet må ha minst en bod á 3 m2. - Sportsboder og parkering må løses i tillegg.

11


Steinhøi 1

Hageside

12


Steinhøi 1 BRA: 143,3 m2 og 126,3 m2 BYA total: 206,3 m2 Bredde: 12,7 m Lengde: 19 m Gesims/mønehøyde: 8,9 m (målt fra FG gulv) Rekkehus med tre enheter For flat tomt 4-5 soverom Sportsboder á 5 m2 må bygges i tillegg

13


Steinhøi 2

14


Steinhøi 2 BRA: 144,2 m2 145,3 m2 96,8 m2 + 47,3 m2 BYA: 190,5 m2 Bredde: 11,5 m Lengde: 18,96 m Gesims maks: 8,5 m Møne maks: 10,1 m Gesims, g j.snittlig terreng: 7,4 m Møne, g j.snittlig terreng: 9,06 m Rekkehus med tre enheter For skrå tomt med inngang på mellomplanet. 2(3)-4 soverom Sportsboder á 5 m2 må bygges i tillegg.

Hageside

15


Steinhøi 3

16


Steinhøi 3 BRA: 137,3 m2 138,4 m2 137,3 m2 BYA: 205 m2 Bredde: 11,9 m Lengde: 19 m Gesims maks: 8,4 m Møne maks: 10,04 m Gesims, g j. snittlig terreng: 9,05 m Møne, g j. snittlig terreng: 8,4 m Rekkehus med tre enheter For skrå tomt med inngang på sokkelplan 2-4 soverom Sportsboder á 5 m2 må bygges i tillegg.

Hageside

17


Gausta

18


Gausta BRA: 118,2 m2 BYA: 158,6 m2 Lengde: 15,7 m Bredde: 10,6 m Gesims-/ mønehøyde: 7,7 m Tomannsbolig For skrå tomt 4 soverom Sportsbod á 5 m2 må bygges i tillegg.

19


Kalven

20


Kalven BRA: 81,2 m2 BYA: 200,3 m2 Lengde: 18,9 m Bredde: 10,6 m Gesimshøyde: 2,9 m Mønehøyde: 5,0 m Tomannsbolig For flat tomt 3 soverom Sportsboder á 5 m2 må bygges i tillegg.

21


Knekten

22


Knekten BRA: 137,8 m2 BYA: 175 m2 Bredde: 13,2 m Lengde: 15,1 m Gesimshøyde: 5,5 m Mønehøyde: 7,7 m Tomannsbolig For flat tomt 3(4) soverom Sportsboder á 5 m2 må bygges i tillegg

23


Veotind

24


Veotind BRA: 101.7 m2 BYA: 123,8 m2 Lengde: 11,5 m Bredde: 10 m Gesimshøyde: 5,6 m Mønehøyde: 5,6 m Tomannsbolig For skråtomt 3 soverom Sportsboder á 5 m2 må bygges i tillegg

25


Kniven

26


Kniven BRA: 106,6 m2 og 67,7 m2 BYA: 486,2 m2 Bredde: 12,6 m Lengde: 51,1 m Gesimshøyde: 9,1 m Mønehøyde: 7,7 m 12- mannsbolig For flat tomt 2 og 4 soverom Sportsboder á 5 m2 må bygges i tillegg

27


Kolla

28


Kolla BRA: 80,7 m2 BYA: 212,7 m2 Lengde: 18,7 m Bredde: 13,0 m Gesimshøyde: 5,7 m Mønehøyde: 7,6 m Firemannsbolig For flat tomt 3 soverom Sportsboder á 5 m2 må bygges i tillegg

29


Slotthø 1

30


Slotthø 1 BRA: 74,6 m2 BYA: 231,2 m2 Lengde: 20,5 m Bredde: 11,8 m Gesimshøyde: 6,2 m Mønehøyde: 6,2 m Firemannsbolig For flat tomt 2 soverom Inkl. sportsbod Kan også bygges med saltak eller pulttak

31


www.idehus.no

www.idehus.no

Feltkatalog 2014 02 06 13  
Feltkatalog 2014 02 06 13  
Advertisement