Page 1

Vlakke figuren Vierhoek is een vlakke figuur met 4 hoeken en 4 zijden. Driehoek is een vlakke figuur met 3 hoeken en 3 zijden. Veelhoek is een vlakke figuur met evenveel hoeken als zijden. Cirkel is een vlakke figuur die geen veelhoek is


Trapezium Een trapezium is een vierhoek met tenminste ĂŠĂŠn paar evenwijdige zijden. b h

B

B Omtrek (O) = z1 + z2 + z3 +z4 = (som van de vier zijden) Oppervlakte (A) = (B+b) x h 2


Parallellogram Een parallellogram is een vierhoek met 2 paar evenwijdige zijden.

h sz

b

Omtrek (O) = 2 x (b + sz) Oppervlakte (A) = b x h


Ruit Een ruit is een vierhoek met vier even lange zijden. d

D

Omtrek (O) = z x 4 Oppervlakte (A) = D x d 2


Rechthoek Een rechthoek is een vierhoek met vier rechte hoeken. De overstaande zijden van een rechthoek zijn even lang en evenwijdig.

b

l Omtrek (O) = 2 x (l + b) Oppervlakte (A) = l x b


Vierkant Een vierkant is een regelmatige vierhoek met 4 rechte hoeken en 4 even lange zijden. De overstaande zijden zijn evenwijdig. Een vierkant is een vierhoek met diagonalen die even lang zijn en elkaar loodrecht in het midden snijden.

z

Omtrek (O) = 4 x z Oppervlakte (A) = z x z = z²


Driehoek Driehoek is een vlakke figuur met 3 hoeken en 3 zijden.

h

b

Omtrek (O) = z1 + z2 + z3 + z4 Oppervlakte (A) = z x z = z²


Driehoek: indeling volgens de hoeken Rechthoekige driehoek heeft 1 rechte hoek en 2 scherpe hoeken

Stomphoekige driehoek heeft 1 stompe hoek en 2 scherpe hoeken

Scherphoekige driehoek heeft 3 scherpe hoeken


Driehoeken: indeling volgens de zijden Ongelijkzijdige of willekeurige driehoek heeft 3 verschillende zijden.

Gelijkbenige driehoek heeft 2 gelijke zijden.

Gelijkzijdige driehoek heeft 3 gelijke zijden.

Soorten vlakke figuren  

Overzicht van de verschillende oorten vlakke figuren