Page 1

LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

LARGE CARNIVORES MONITORING AND REHABILITATION CENTER ANIMAL RESCUE MOBILE UNIT A.R.M.U.

REGULAMENT DE FUNCTIONARE


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

INTRODUCERE Unitatea Mobilă pentru Salvarea Animalelor Sălbatice ce este direct legată de Centrul de Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari, au luat fiinta in anul 2006, la debutul proiectului LIFE05NAT/RO/000170 Intărirea sistemului de protecţie a carnivorelor din judeţul Vrancea.. Functiile ARMU se transfera în cadrul proiectului LIFE07 NAT/RO/000500 “Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central estică a Carpaţilor Orientali” extinzandu-se aria de actiune In textul prezentului Regulament/protocol de functionare se vor utiliza urmatorii termeni si expresii: -

Pentru „Regulamentul/protocol de functionare a Unitatii Mobilă pentru Salvarea Animalelor Sălbatice si a Centrului de Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari” se va utiliza termenul „Regulament”;

-

pentru „Centrul de Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari” se va utiliza termenul „Centru”;

-

Pentru „Unitatea Mobila pentru Salvarea Animalelor Salbatice” se va utiliza termenul „ARMU”.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

SECTIUNEA I CENTRUL DE REABILITARE ŞI MONITORIZARE A CARNIVORELOR MARI CAP. I. DISPOZITII GENERALE 1. Centrul a luat fiinta in anul 2006, in cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000170 Intărirea

sistemului de protecţie a carnivorelor din judeţul Vrancea, functionarea sa continuand in proiectul LIFE07NAT/RO/000500 “Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central estică a Carpaţilor Orientali” 2. Centrul este situat in localitatea Lepsa, judetul Vrancea, in cadrul Parcului Natural

Putna Vrancea, pe drumul forestier ce insoteste Valea Paraului Lepsa, la 3,5km. amonte de intersectia cu DN2M Lepsa - Soveja. 3. Numerele de telefon pentru preluarea apelurilor de urgenta sunt 0237296788;

0724379835 sau 0727774144; CAP. II OBIECTUL DE ACTIVITATE 4. Centrul este destinat exclusiv activităţilor legate de protecţia, reabilitarea şi

monitorizarea animalelor salbatice, in special a carnivorelor mari, atât la nivel local (judeţul Vrancea) cât şi regional; 5. Centrul nu poate fi utilizat în alte scopuri în afara celor pentru care a fost desemnat; 6. In cadrul Centrului se realizează intervenţii de tratament ingrijire si monitorizare pentru

salvarea si reabilitarea exemplarelor din fauna salbatica; 7. Centrul este destinat prioritar reabilitarii si monitorizarii exemplarelor de carnivore

mari, dar in mod excepţional, se pot gazdui şi exemplare din alte specii de animale sălbatice aflate în dificultate; 8. Centrul nu este deschis publicului. In cadrul Centrului, sub asistenta si indrumarea

personalului acestuia, se pot derula activitati informative, educative, stiintifice in care pot fi observate exemplarele aflate in programe de reabilitare sau tratament; 9. Actiunile medicale, de tranchilizare sau orice actiune desfasurata la Centru, care are

ca subiect un exemplar din speciile de fauna salbatica se vor realiza in conditiile impuse de legislatia specifica in vigoare;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

CAP. III PERSONALUL 10. Pe toata durata de functionare a Centrului, acesta este deservit de o echipa care

asigura permanenta activitatii. Numarul membrilor echipei este proportional cu dimensiunile si complexitatea activitatilor din cadrul Centrului; 11. Pentru a face parte din personalul Centrului, fiecare membru trebuie să aibă acordul

managerului de proiect precum şi al responsabilului pentru proiect din cadrul fiecărei instituţii implicate în implementarea proiectului (prin semnarea unor contracte de voluntariat sau contracte de munca in cazul institutiei coordonatoare sau a institutiilor partenere). 12. Nivelul minim de studii al membrilor echipei care activeaza in cadrul Centrului, trebuie

să fie cel mediu, de absolvent al învăţământului liceal; 13. Membri echipei din cadrul Centrului trebuie să dovedeasca competenţe pentru

responsabilităţile individuale, şi trebuie să le dezvolte continuu prin participarea la cursuri de instruire şi/sau perfecţionare; 14. Toţi membrii personalului Centrului au datoria de a se informa şi instrui continuu,

pentru asigurarea unui standard cât mai ridicat în ceea ce priveşte buna funcţionare a Centrului; 15. Activitatea medicala din cadrul centrului este coordonata de un medic veterinar

colaborator. 16. La activităţi

poate participa şi personal voluntar (studenţi, masteranzi, doctoranzi, specialişti etc);

17. Fiecare membru al personalului Centrului are obligaţia de a-şi executa cât mai eficient

şi conştiincios îndatoririle, pentru a asigura o funcţionarea optima a Centrului. 18. Fiecare membru al personalului Centrului are obligaţia de a asigura confidenţialitatea

datelor şi rezultatelor cercetărilor ştiinţifice efectuate în cadrul Centrului; acestea aparţin proiectului LIFE iar înstrăinarea lor nu se poate face decât cu acceptul, scris sau verbal, al managerului de proiect. 19. Durata de timp petrecută de o echipă la Centru trebuie să fie de maxim 7 zile; în cazul

unor situaţii deosebite sau de extremă urgenţă, această perioadă poate fi prelungită sau micşorată, in vederea reusitei actiunii. 20. Pe parcursul stagiului de pemanenţă, membri echipei respective sunt in egala masura

responsabili pentru buna desfăşurare a activităţilor de la Centru si a functionarii tuturor sistemelor: 21. Anterior derularii de activitati in cadrul Centrului, voluntarilor li se vor face cunoscute

prevederile regulamentul/protocolul de functionare ale acestuia care poate fi consultat pe pagina web: www.carnivoremari.ro sau la sediul institutiei la care activeza voluntarul. 22. Pe perioada stagiului la Centru,raspunderea pentru actiunile personale ale voluntarilor

apartine exclusiv acestora;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

23. Voluntarii au obligaţia de a menţiona conducerii, încă de la plecarea pe teren, motivul

şi obiectivele cercetărilor pe care urmează să le întreprindă pe parcursul perioadei de şedere la Centru; 24. Fiecare persoana care activeaza in cadrul Centrului (ca parte a personalului acestuia

sau ca voluntar) este responsabila pentru implicarea in actiunile la care participa; 25. Pe durata sederii in cadrul Centrului este interzis consumul bauturilor alcoolice,

fumatul in spatii inchise, lasarea focului din sobe nesupravegheat, utilizarea echipamentelor de taiere, sudare sau de taiere a ierbii fara insusirea regulilor de protectie a muncii, conducerea autovehiculelor in stare de ebrietate sau dupa consumul de bauturi alcooloce sau medicamente care afecteaza capacitatea de utilizare a acestora. CAP. IV ASISTENTA MEDICALA VETERINARA Principii 26. In activitatile Centrului, siguranta personalului uman este prioritara; 27. Toate cazurile de exemplare din fauna salbatica din cadrul Centrului beneficiaza de

evaluare si asistenta medicala; 28. In cazurile de asistenta veterinara pentru ingrijire/ tratament/ reabilitare si monitorizare

a animalelor salbatice, orice actiune desfasurata in cadrul Centrului, va avea in prim plan urmatoarele: - aplicarea pentru fiecare caz asistat a tehnicilor si metodelor optime, in care sa se tina seama de stress-ul minim, actiunea imediata si recuperarea rapida a exemplarului. - activitatile de ingrijire medicala sunt prioritare; - criteriul gravitatii cazului impune stabilirea prioritatilor de urgenta medicala; Amplasamente/ Dotari/ Echipamente si instrumentar 29. Echipamentul provenit din achizitii cu fonduri din cadrul proiectului Life, aparţine de

drept Centrului. Fişele de inventar ale întregului echipament sunt detinute in cadrul Unitatii de Implementare, la sediul APM Vrancea. 30. Centrul include:

-. Baza (spatiul locuibil pentru personal) in cadrul careia se disting: zona de prelucrare primară a datelor de monitorizare, spatiile de cazare şi bucătăria . - Zona de primire şi tratare medicală - Modulele de tratament primar (cuştile) - Spaţiul de monitorizare secundară (ţarcul) 31. Fondul minim de dotari, aparatura medicala specifica si instrumentar din Centru,

include: - targa transport; - masa chirurgicala; - tava suport pe stativ reglabil; - ecograf portabil CTS-385V; - Stetoscop rapp;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

--Cutie sterilizare; - Foarfecă dreaptă/curbă 14cm;. - Foarfecă dreaptă/curbă 17,5cm; - Port bisturiu nr. 3; - Pensă hemostatică dreaptă/curbă 14cm; - Pensă hemostatică dreaptă/curbă 16cm; - Pensă hemostatică dreaptă/curbă 18cm; - Mănuşi examinare – pachet ; - Portac Mathieu 17; - Câmp steril 60/90; - Ace G18- pachet; - Ace G19- pachet; - Ace G20- pachet; - Seringi; - Bandaj elastic; - Sort PVC protecţie; - refrigerator probe biologice; - truse medicale mobile; - caseta sterilizare. Cea mai mare parte a instrumentarului sau a produselor farmaceutice întră în componenţa truselor medicale mobile de intervenţie. 32. Dupa fiecare utilizare, utilizatorul este obligat sa asigure starea de folosinta a

instrumentarului sau aparaturii (prin curatare/dezinfectare/sterilizare instrumentar, reincarcare acumulatori, reasigurare stocuri consumabile). 33. Stocul minim de produse farmaceutice din Centru cuprinde: Antisedan; Domitor;

Ketaminol; Vitamina A,D,3,E; Biseptyl 250ml; Biseptyl 100ml.; Tetrasol spray; Dexamethasone100 ml.;Tetrasol inj 100 ml.; Covinan 100ml[; Regent; Gentamicina 10%; Nobivac; Herbaprim 100 ml.; Calciu borogluconat; Retardosteroide; Rimadyl 20mg; Rumidigrstin Penstrep 100 ml; Rimadyl 50mg; Synulox 250 mg; Ivergen 50ml; Synulox 50 mg;. Verminol; Vetrecal; Vitaderm 200 ml. 34. Dupa fiecare administrare de produse farmaceutice, utilizatorul este obligat sa se

asigure de existenta unei cantitatati in stoc, care sa garanteze sustinerea tratamentelor in derulare precum si interventiile de urgenta; 35. In categoria dotarilor complementare ale Centrului, care asigura buna functionare a

acestuia se includ: -

mobilierul, aparatele electrocasnice si cazarmamentul; sistemele de producere a energiei electrice (generator) si de iluminat, de gatit (aragaz si butelie) de alimentare cu apa (pompa submersibila si bazin de inmagazinare), de incalzire a apei (cazan), de incalzire (sobe).

Dupa fiecare folosire, utilizatorul este obligat sa se asigure de buna functionare a sistemului sau componentei respective, de existenta unei cantitatati de combustibil (gaz pentru butelie, benzina pentru generator, lemne pentru cazan si sobe), precum si existenta unei cantitati de apa in rezervorul de inmagazinare, astfel incat acestea sa fie suficiente pentru o eventuala utilizare de urgenta. 36. Situatiile speciale legate de orice nefunctionalitate/ defectiune/ reparatie sau

schimbare a modului de functionare a unei componente din cele mentionate la


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

alineatul precedent se transmit obligatoriu, in cel mai scurt timp celorlalti membri ai echipei. Reguli si proceduri de actiune in activitatea de ĂŽngrijire a animalelor aflate ĂŽn custodia Centrului

37. Centrul acorda ingrijire si tratament animalelor salbatice exclusiv in vederea restabilirii

starii de sanatate sau a reabilitarii; 38. La primirea exemplarelor de animale salbatice in Centru, evaluarea starii de sanatate,

decizia asupra necesitatii detinerii si durata acesteia (daca este cazul), stabilirea tipului de tratament si a modului de administrare a medicatiei, precum si stabilirea dietei reprezinta atributiile medicului veterinar. 39. In cazurile a caror complexitate permite, tratamentul, ingrijirea sau programul de

recuperare/reabilitare stabilite de medicul veterinar pot fi aplicate de personalul Centrului. 40. Orice schimbari ale starii generale a exemplarului detinut in cadrul Centrului, in

perioada de aplicare a tratamentului, ingrijirii sau programului de recuperare/ reabilitare sesizate de personalul Centrului, se vor comunica in cel mai scurt timp posibil medicului veterinar; 41. Orice decizie a personalului Centrului. de schimbare a modului de aplicare a

tratamentului, a ingrijirii sau programului de recuperare/reabilitare stabilite de medicul veterinar va fi precedata de consultarea si obtinerea acordului acestuia; 42. Programele de reabilitare se vor axa in principal pe reconstituirea cat mai fidela a

conditiilor de naturalitate caracteristice speciei respective, evitandu-se pe cat posibil prezenta umana in vecinatatea exemplarelor detinute; Procedura de preluare a cazurilor 43. Orice informatie primita de personalul proiectului, privind existenta unui exemplar din

fauna salbatica (pui sau adult) aflat in dificultate din punct de vedere al detinerii ilegale, capturarii, starii de sanatate, se verifica in cel mai scurt timp posibil; 44. Preluarea oricarui caz se face in baza intocmirii unui proces verbal incheiat pe loc cu

gestionarul fobdului cinegetic responsabil pentru regiune si/sau un reprezentant al autoritatilor locale sisau un reprezentat al Politiei; 45. La preluarea oricarui caz se completeaza de catre personalul Centrului fisa medicala

(Anexa 2); 46. Ocuparea unei incinte de detinere din cadrul Centrului (tarc, cusca) de catre un

exemplar din fauna salbatica este precedata de realizarea unei dezinfectii a spatiului respectiv si de verificarea integritatii si functionalitatii componentelor (gard, porti, gard electrificat); 47. Fisa medicala zilnica de observatii (Anexa 3);

se preda la sfarsitul stagiului echipei urmatoare;

a fiecarui exemplar gazduit in Centru


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Conditii privind bunăstarea animalelor 48. Spaţiile destinate găzduirii animalelor vor fi amenajate în funcţie de biologia, ecologia

şi etologia fiecărei specii; 49. Amplasamentele trebuie să satisfacă cerinţele fizice, comportamentale, igienice şi de

siguranţă, necesare bunei îngrijiri a exemplarelor fiecarei specii, in concordanta cu posibilitatea de administrare a tratamentelor medicale specifice; 50. Responsabilitatea menţinerii într-o stare care să permită buna îngrijire a animalelor a

amplasamentelor in ansamblu, cu toate componentele, si subsistemele lor, revine, in functie de perioada de permanenta la Centru, fiecarei echipe sau membru al personalului; 51. Modulele de tratament primar (cuştile) reprezinta incinte din gratii metalice cu volume

L=4m/l=2m/h=2m, posibilitatea de conectare/separare prin porti culisante vertical si fante pentru utilizarea bastonului de contentie. 52. Detinerea in Modulele de tratament primar (cuşti) este posibila exclusiv pe durata

administrarii tratamentelor care nu permit utilizarea seringilor proiectate la distanta. 53. Timpul de detinere pentru tratare medicala in Modulele de tratament primar (cuşti)

este stabilit de medicul veterinar, dar nu poate depasi trei zile consecutiv. 54. Pe intreaga perioada a detinerii in Modulele de tratament primar (cuşti), toate portile

se vor asigura cu sisteme de blocare cu lacate. 55. Spaţiul de monitorizare secundară (ţarcul) reprezinta o incinta cu o suprafata de cca.

400m². imprejmuita cu panouri din plasa metalica, dublate de sisteme electrificate pe doua circuite si cu posibilitatea de conectare directa la Modulele de tratament primar (cuşti); 56. Timpul de detinere pentru reabilitare in spaţiul de monitorizare secundară (ţarc) este

stabilit de medicul veterinar, dupa consultarea periodica cu Personalul Centrului; 57. In perioada in care exista animale detinute in cadrul Centrului, personalul care asigura

permanenta, are obligatia verificarii la inceputul si sfarsitul fiecarei zile, a starii spatiilor de detinere, (avand in atentie in mod special sistemele de blocare a portilor si panourilor mobile, arborii din vecinatatea imprejmuirilor si sistemul electrificat); 58. Verificarea functionalitatii sistemelor se face prin evaluare vizuala si mecanica (a

componentelor metalice fixe sau mobile) sau prin masurarea parametrilor de functionare (gardul electrificat); 59. Orice disfunctionalitate identificata de personalul care asigura permanenta,In perioada

in care exista animale detinute in cadrul Centrului, privind starea spatiilor de detinere, se va remedia fara a expune vreunui risc vreunul din membri echipei, persoanele straine sau animalul detinut; 60. Daca disfunctionalitatea este evaluata de constatator ca susceptibila de a pune in

pericol viata oamenilor, bunurilor acestora, a animalelor sau a exemplarului detinut, personalul va anunta Unitatea de Implementare si managerul Proiectului, si va actiona doar in masura capacitatilor sate de a controla situatia;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

61. Accesul personalului Centrului sau persoanelor straine in incintele de detinere (custi,

tarc) este strict interzis in perioada in care exista exemplare detinute. 62. Accesul personalului Centrului in incintele de detinere (custi, tarc) in perioada in care

exista exemplare detinute, este permis exclusiv pentru interventii sau tratamente medicale, si numai in intervalul in care exemplarul in spatiul caruia se intra, este tranchilizat; Interventii medicale si administrarea tratamentelor 63. Intreaga actiune ce priveste interventii sau aplicarea de tratamente medicale

exemplarelor de fauna salbatica in cadrul Centrului este coordonata de la momentul luarii deciziei asupra inceperii actiunii pana la declararea incheierii ei de catre o singura persoana, care are responsabilitatea deciziilor si rolul administrarii tranchilizantului sau aplicarii tratamentului; 64. Desfasurarea de interventii sau aplicarea de

tratamente medicale care impun prezenta alaturi de animal, se vor realiza numai dupa tranchilizarea acestuia, pe perioada efectului tranchilizantelor si in prezenta a minim doi membri din personalul Centrului;

65. In cadrul Centrului, in perioadele de tratament si reabilitare, animalului i se pot

administra substante medicale prin proiectie cu arma sau sarbacana, fara tranchilizare; 66. Metoda vizata la alineatul precedent impune utilizarea acelor plane si obliga la

recuperarea seringii si acului din spatiul de detinere. 67. Recuperarea seringii si acului din spatiul de detinere se face numai prin mijloace care

nu expun personalul nici unui risc; 68. Zona de risc (echivalenta arealului in care personalul implicat in actiune este expus

unei vatamari produse de animalul asupra caruia se produce interventia) se desemneaza de catre coordonator. Accesul in zona de risc, in orice moment al derularii actiunii este permis doar de catre coordonator. 69. Timpul de lucru asupra animalului se masoara intre momentul in care coordonatorul

actiunii constata ca animalul a intrat in stare de imobilitate datorita tranchilizarii si momentul in care se administreaza substanta cu actiune reversiva. 70. Timpul de lucru asupra animalului este hotarat de coordonatorul actiunii fiind

recomandat a nu depasi perioada de efect al unei singure doze de tranchilizant administrate; 71. Pentru desfasurarea de interventii sau aplicarea de tratamente medicale care impun

prezenta alaturi de animal in spatiile de detinere (custi, tarc), portile raman asigurate cu sistemele de blocare (lacate) si sitemul electrificat activat, pana cand coordonatorul actiunii hotaraste deschiderea uneia dintre porti. 72. Pe toata perioada interventiei medicale asupra exemplarului tranchilizat, va exista o

seringa pregatita cu doza de tranchilizant corespondenta dimensiunii acestuia;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

73. Inainte de inceperea actiunii si pe toata perioada interventiei medicale asupra

exemplarului tranchilizat, se vor elimina orice factori perturbatori de stress suplimentar din arealul respectiv (persoane neautorizate, animale, zgomote puternice, etc.) 74. Atributiile fiecarui membru al echipei, care participa la actiune se stabilesc la inceputul

acesteia, si/sau se traseaza pentru diferite etape ale acesteia, de catre coordonator; 75. Momentele declansarii sau incheierii fiecarei secvente a actiunii sunt stabilite si

anuntate intregii echipe de catre coordonator; 76. Dupa

aplicarea substantelor tranchilizante, in ordinea enumerarii actiunilor, coordonatorul verifica si certifica starea de imobilitate/tranchilizare a exemplarului, ii acopera cu un material textil ochii si ii imobilizeaza cu bastonul de contentie capul/gatul;

77. Un alt membru al echipei preia cu fermitate, pentru intreaga perioada de interventie

directa asupra exemplarului, bastonul de contentie (care imobilizeaza capul/gatul exemplarului) si rolul de a monitoriza starea animalului prin observatii asupra respiratiei, ritmului cardiac, musculaturii membrelor si gatului; 78. Orice schimbare de stare a animalului se comunica imediat cu voce clara si raspicata,

cunoscuta intregii echipe; 79. Coordonatorul, iar in situatia in care acesta considera, la solicitarea sa, alt membru,

sau alti membri ai echipei, aplica unguentul oftalmologic, ii indeparteaza din corp daca este cazul - seringile/acele cu care s-au administrat substantele, aplica tratamentul sau ingrijirile, iar daca obiectivele actiunii prevad, preleveaza probele biologice si efectueaza masuratorile biometrice. 80. Pe toata perioada interventiei medicale asupra exemplarului tranchilizat, personalul

care participa la actiune se va afla in pozitii si actiuni care sa elimine pe cat posibil riscul unor incidente grave determinate de reactii necontrolate ale animalului; 81. Pe toata perioada interventiei medicale, un membru din personalul care desfasoara

actiunea va monitoriza starea animalului prin observatii asupra respiratiei, ritmului cardiac, musculaturii membrelor si gatului; 82. Pe perioada interventiei medicale, animalul va fi asezat intr-o pozitie care sa nu ii

afecteze functiile vitale (se va avea in atentie pozitia capului, a limbii, a nasulu si a toracelui evitandu-se in special obturarea cailor respiratorii) 83. Pe toata perioada derularii interventiei medicale, exemplarul tranchilizat va fi imobilizat

de membre si/sau gat cu cordelina si/sau bastonul de contentie si i se vor acoperii ochii (carora li se administreaza substante de tip Mibazon) cu un material textil. 84. Procedura de scoatere a exemplarului de sub efectul tranchilizantelor debuteaza cu

verificarea sistemelor de blocare a portilor si/sau a circuitelor electrificate urmata de eliberarea incintei de catre orice persoana cu alt rol decat de administrare a substantei cu reactie inversa tranchilizantului si de eliminarea legaturilor de siguranta mai intai a membrelor animalului, apoi din bastonul de contentie a gatului/capului acestuia. 85. Administrarea substantei cu reactie inversa tranchilizantului se face de catre

coordonatorul actiunii si este urmata de indepartarea materialului textil care acopera ochii animalului, parasirea incintei si asigurarea portii acesteia.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

86. Cel putin unul din membri echipei care a realizat interventia medicala sau aplicarea

tratamentului asupra animalului va supraveghea din afara incintei procesul de trezire/revenire a acestuia pana la recapatarea caracteristicilor starii anterioare actiunii. Eliberarea /relocarea animalelor 87. Decizia privind eliberrarea in natura/translocarea animalului apartine coordonatorului

actiunii de salvare/reabilitare si este rezultatul consultarii cu medicul veterinar si cu personalul care a monitorizat exemplarul in intervalul detinerii in Centru; 88. Eliberarea se poate realiza direct din spatiul de detinere prin permiterea accesului

controlat in afara perimetrului ingradit, sau prin relocare; 89. Pentru transport animalul va fi tranchilizat si incarcat in cusca mobila special destinata

acestei operatii. 90. Procedura de tranchilizare in vederea relocarii se deruleaza dupa aceleasi reguli ca

cea care are ca scop interventiile medicale sau administrarea de tratamente; 91. Relocarea/eliberarea post reabilitare sau reintroducerea puilor in mediul natural (in

libertate) se va realiza de preferinta in arealul din care exemplarul a fost preluat daca acesta nu se suprapune unui spatiu umanizat, sau in habitate naturale compatibile necesitatilor speciei, compacte si extinse, care cel putin la momentul eliberarii pot garanta necesitatea de hrana si adapost exemplarului. Prelevarea de probe biologice / marcarea / atasarea de emitatoare radio sau GPS 92. Prelevarea de probe biologice / marcarea / atasarea de emitatoare radio sau GPS se

realizeaza respectand legislatia in vigoare, exclusiv in scopuri stiintifice si in masura in care aceste actiuni reprezinta obiective ale proiectelor in derulare; 93. Prelevarea de probe biologice / marcarea / atasarea de emitatoare radio sau GPS se

realizeaza fara vatamarea exemplarului, exclusiv prin metode acceptate de legislatia in vigoare. Monitorizarea exemplarelor 94. Monitorizarea exemplarelor carora li se ataseaza emitatoare radio se realizeaza in

conformitate cu metodologia elaborata in cadrul proiectului Life 02/NAT/RO/8576 Conservarea in situ a racnivorelor mari in judetul Vrancea; 95. In cadrul campaniilor de monitorizare, observatiile privind fiecare exemplar din

program se transmit de catre echipa sau persoana care incheie stagiul de permanenta, echipei sau persoanei care continua actiunea; Puii de urs orfani 96.

Pentru cazurile confirmate de pui de ursi orfani, se anunta imediat responsabilul Centrului pentru reabilitarea puilor de urs orfani de la Balan, judetul Harghita


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

97.

Puii de urs orfani sunt gazduiti la Centru pana la preluarea catre Centrul pentru reabilitarea puilor de urs orfani de la Balan, judetul Harghita

98.

Starea puilor de urs orfani ajunsi prin orice mijloc la Centru, este evaluata la momentul intrarii, in functie de aceasta si de consultarea cu responsabilul Centrului pentru reabilitarea puilor de urs orfani de la Balan, judetul Harghita, medicul veterinar impunand dieta;

99.

Odata cu intrarea in Centru puiul este inscris in programul de reabilitare;

100. Hranirea, asistenta si monitorizarea se stabilesc de catre medicul veterinar, dupa

consultarea cu responsabilul Centrului pentru reabilitarea puilor de urs orfani de la Balan, judetul Harghita, in functie de starea si varsta puiului;

SECTIUNEA a II a UNITATEA MOBILA PENTRU SALVAREA ANIMALELOR SALBATICE - A.R.M.U. CAP. I. DISPOZITII GENERALE


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

101. ARMU a luat fiinta in anul 2006, in cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000170

Intărirea sistemului de protecţie a carnivorelor din judeţul Vrancea si si-a extins competenta teritoriala prin proiectul LIFE07NAT/RO/000500 “Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central estică a Carpaţilor Orientali”; 102. ARMU reprezinta ambulanta dotata cu echipamente specifice si echipa specializata

pentru interventii medicale in teren si pentru transportul exemplarelor din fauna salbatica aflate in dificultate datorita detinerii ilegale, a capturarii sau imobilizarii accidentale, a braconajului, ranirii sau altor cauze care le pot pune viata in pericol; 103. Pe perioada de derulare a proiectului ARMU este un serviciu cu functionare

permanenta ce deserveste Centrul; 104. Numerele de telefon pentru preluarea apelurilor de urgenta sunt 0237296788;

0724379835 sau 0727774144; 105. Pentru o cât mai bună comunicare cu autorităţile locale şi regionale, pe site-ul

proiectului w.w.w.carnivoremari.ro vor fi afişate: numărul de telefon pentru preluarea apelurilor de urgenta; numele medicului veterinar; numele membrilor ARMU; CAP. II OBIECTUL DE ACTIVITATE 106. Activitatile principale ale Unitatii Mobile pentru Salvarea Animalelor Sălbatice sunt

intervenţiile de preluare/ transport/ eliberare/ relocare a animalelor salbatice aflate in dificultate datorita detinerii ilegale, a capturarii sau imobilizarii accidentale, a braconajului, ranirii sau altor cauze care le pot pune viata in pericol; Structura in care se deruleaza actiunile ARMU este urmatoarea: Informarea echipei ARMU (din orice sursa) Verificarea veridicitatii informatiei prin Sef ocol silvic/ sef asociatie de vanatoare Responsabil gestionare fond cinegetic (padurar /paznic de vanatoare) Deplasarea ARMU la locul solicitarii

Desfasurarea actiunii Eliberare exemplar in locatia in care s-a derulat interventia

Preluare/ transport exemplar pentru ingrijire si/sau reabilitare la Centru

Preluare/ transport exemplar pentru

107. ARMU este destinat exclusiv activităţilor legate de salvarea si transportul animalelor

salbatice, in special a carnivorelor mari, atât la nivel local (judeţul Vrancea) cât şi regional;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

108. ARMU nu poate fi utilizat în alte scopuri în afara celor pentru care a fost desemnat; 109.

ARMU este destinat prioritar interventiilor care vizeaza exemplare de carnivore mari, dar in mod excepţional, se pot executa şi intervenţii asupra altor specii de animale sălbatice aflate în dificultate;

110.

Actiunile de tranchilizare in vederea eliberarii din capcane improvizate si laturi instalate de braconieri, capturarii in vederea relocarii, transportului sau orice actiune care are ca subiect un exemplar din speciile de fauna salbatica se vor realiza in conditiile impuse de legislatia specifica in vigoare;

CAP. III PERSONALUL 111. Pe toata durata de functionare, ARMU este deservita de o echipa care asigura

permanenta activitatii. Numarul membrilor echipei este proportional cu dimensiunile si complexitatea activitatilor la care participa, numarand intre 2 si 5 persoane; 112. Experienţa şi instruirea membrilor echipei care activeaza in ARMU trebuie să fie

corespunzătoare scopului si functiilor acesteia; 113. Pentru a face parte din personalul ARMU, fiecare membru trebuie să aibă acordul

managerului de proiect precum şi al responsabilului pentru proiect din cadrul fiecărei instituţii implicate în implementarea proiectului. 114. Nivelul minim de studii al membrilor echipei care activeaza in cadrul ARMU, trebuie

să fie cel mediu, de absolvent al învăţământului liceal; 115. Membri echipei din cadrul ARMU trebuie să dovedeasca competenţe pentru

responsabilităţile individuale, şi trebuie să le dezvolte continuu prin participarea la cursuri de instruire şi/sau perfecţionare; 116. In

cadrul ARMU, la momentul cooptarii de noi membrii in echipa, la innoirea/schimbarea instrumentelor, echipamentelor sau metodelor de lucru, se organizeaza sesiuni de instruire a personalului. Membri echipei care deserveste ARMU au obligatia participarii la sesiunile de pregatire/instruire organizate in vederea optimizarii activitatii.

117. Toţi membrii personalului ARMU au datoria de a se informa şi instrui continuu,

pentru asigurarea unui standard cât mai ridicat în ceea ce priveşte buna funcţionare a echipei; 118. Fiecare membru al personalului ARMU, si personalul voluntar, trebuie să depună la

Centru, o fişă („Fişă personală”- Anexa1) Fisa peronala a fiecarui membru al echipei se va depune in maxim 30 de zile de la data debutului in activitatea la Centru si se va abdata periodic, in functiile de schimbarile survenite. 119. Activitatea medicala desfasurata de ARMU este coordonata de un medic veterinar

colaborator. 120. La activităţi poate participa, cu acordul si sub asistenta personalului ARMU, fara

putere de decizie, şi personal voluntar (studenţi, masteranzi, doctoranzi, specialişti etc);


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

121. Fiecare membru ARMU are obligaţia de a-şi executa cât mai eficient şi conştiincios

îndatoririle, pentru a asigura derularea optima a actiunilor. 122. Fiecare membru al personalului ARMU are obligaţia de a asigura confidenţialitatea

activitatilor ARMU. Elemente privind activitatea ARMU se pot face publice numai cu acordul managerului proiectului LIFE; 123. Permanenta ARMU este asigurata prin disponibilitatea unei echipe, in componenta

careia activeaza cel putin doi membru din cadrul personalului. 124. Durata de timp – stagiu de pemanenţă - al unei echipe trebuie să fie în medie de 7

zile; în cazul unor situaţii deosebite sau de extremă urgenţă, această perioadă poate fi prelungită sau micşorată, in vederea reusitei actiunii. 125. Pe parcursul stagiului de pemanenţă, membri echipei respective sunt in egala

masura responsabili pentru buna desfăşurare a activităţilor, pentru starea de functionare a ambulantei, pentru dotarea corespunzatoare a truselor medicale mobile, si pentru functionalitatea tuturor componentelor si sistemelor pe care le implica reusita actiunilor ARMU: 126. Anterior derularii de activitati in cadrul ARMU, voluntarilor li se vor face cunoscute

prevederile regulamentul/protocolul de functionare ale acesteia. 127. Raspunderea pentru actiunile personale ale voluntarilor apartine exclusiv acestora; 128. Fiecare persoana care activeaza in cadrul ARMU (ca parte a personalului acesteia

sau ca voluntar) este responsabila pentru implicarea in actiunile la care participa; CAP. IV ASISTENTA MEDICALA VETERINARA DE URGENTA Principii 129. In activitatile ARMU, siguranta personalului uman este prioritara; 130. ARMU intervine la toate cazurile certe de exemplare din fauna salbatica pentru care

este solicitata. 131. In cazurile de asistenta veterinara pentru ingrijire/tratament/transport/relocare/

eliberare din capcane improvizate sau datorate capturarii accidentale a animalelor salbatice, orice actiune desfasurata de ARMU, va avea in prim plan urmatoarele: - aplicarea pentru fiecare caz a tehnicilor si metodelor optime, in care sa se tina seama de stress-ul minim, actiunea imediata si recuperarea rapida a exemplarului. - activitatile de ingrijire medicala sunt prioritare; - criteriul gravitatii cazului impune stabilirea prioritatilor de urgenta medicala; Dotari/ Echipamente si instrumentar 132. Echipamentul provenit din achizitii cu fonduri din cadrul proiectului Life, aparţine de

drept ARMU. Fişele de inventar ale întregului echipament sunt detinute in cadrul Unitatii de Implementare, la sediul APM Vrancea. 133. Fondul minim de dotari, aparatura medicala specifica si instrumentar, include:

- Autoutilitara Dacia Double cab 4x4


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

- Cusca cilindrica si cusca paralelipipedica pentru transportul animalelor salbatice - Armele si echipamentele de tranchilizare (arma Cap-Chur cu proiectie scurta si/sau armă Cap-Chur cu proiectie lungă si//sau arma DAN-INJECT CO²- RIFLE J.M.SP.25 şi/sau sarbacană Model BLOW 180 – Rôken, si seringi, dispozitive de incarcare/ presurizare, butelii CO2, capse explozibile, componente specifice) - uneltele taiat metal ( clesti cu parghii puternice) - bastonul de contentie - targa transport; - Trusele medicale de teren in care se includ(Stetoscop rapp;Cutie sterilizare; Foarfecă dreaptă/curbă 14cm; Foarfecă dreaptă/curbă 17,5cm; Port bisturiu nr. 3;Pensă hemostatică dreaptă/curbă 14cm; Pensă hemostatică dreaptă/curbă 16cm;Pensă hemostatică dreaptă/curbă 18cm; Mănuşi examinare – pachet ; Portac Mathieu 17; Câmp steril 60/90; Ace G18- pachet; Ace G19- pachet; Ace G20pachet; Seringi; Bandaj elastic; produse farmaceutice (Antisedan; Domitor; Ketaminol; Vitamina A,D,3,E; Biseptyl 250ml; Biseptyl 100ml.; Tetrasol spray; Dexamethasone100 ml.;Tetrasol inj 100 ml.; Covinan 100ml[; Regent; Gentamicina 10%; Nobivac; Herbaprim 100 ml.; Calciu borogluconat; Retardosteroide; Rimadyl 20mg; Rumidigrstin Penstrep 100 ml; Rimadyl 50mg; Synulox 250 mg; Ivergen 50ml; Synulox 50 mg;. Verminol; Vetrecal; Vitaderm 200 ml.); - cântar; metru/ ruleta; GPS; proiectoare de lumină 134. Dupa fiecare utilizare, utilizatorul este obligat sa asigure starea de folosinta a

instrumentarului sau aparaturii (curatare/dezinfectare/sterilizare reincarcare acumulatori, reasigurare stocuri consumabile).

instrumentar,

135. Dupa fiecare administrare de produse farmaceutice, utilizatorul este obligat sa se

asigure de existenta unei cantitatati in stoc, care sa garanteze sustinerea interventiilor de urgenta; 136. Situatiile speciale legate de orice nefunctionalitate/ defectiune/ reparatie sau

schimbare a modului de functionare a unei componente din cele mentionate la alineatul 127 se transmit obligatoriu, in cel mai scurt timp, celorlalti membri ai echipei. Informaţia/sesizarea 137. Echipa ARMU ia în considerare toate informaţiile/sesizările primite pe orice cale, dar

actioneaza in teren numai dupa verificarea veridicitatii acestora; Procedura de preluare a cazurilor 138. Toate actiunile desfasurate de la momentul primirii unei informatii care ar putea

implica interventia ARMU, pana la inceierea actiunii se vor realiza in cel mai scurt timp posibil;  Daca informatia provine de la gestionarul fondului cinegetic (transmisa in orice sens al ierarhiei), se incearca stabilirea unei comunicari directe cu responsabiluil local al administarii fondului cinegetic.  Daca informatia provine din orice alta sursa se solicita sefului institutiei responsabile cu administarea fondului cinegetic al zonei indicate, verificarea veridicitatii acesteia;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

 Se considera certa informatia verificata de agentul de teren responsabil de gestionarea fondului cinegetic sau de orice alta persoana a carei credibilitate nu poate fi pusa la indoiala. 139. In cadrul fiecarei Agentii Locale pentru Protectia Mediului implicate in proiect se

desemneaza o persoană responsabilă cu primirea informaţiei şi înregistrarea acesteia; 140. La momentul confirmarii veridicitatii informatiei, membrul echipei ARMU solicita direct

(daca a fost stabilita comunicarea directa) sau pe cale ierarhica, responsabilului gestionarii fondului cinegetic informatii privind: a. Locatia exacta/posibilitatile de acces auto (distanta in m. la care este posibila apropierea cu mijloace auto); b. Elemente legate de vechimea evenimentului; c. Dimensiunile animalului capturat (informatie cu character facultative); d. Eventuale detalii observate (modul de captura, rani vizibile, etc) e. Prezenta in zona a altui/altor exemplare adulte sau pui, de fauna salbatica din aceeasi sau din alta specie; 141. Informatiile obtinute se consemneaza in scris, la APM de catre persoana care preia

informatia; 142. Odata cu acestea, membrul echipei ARMU recomanda direct (daca a fost stabilita

comunicarea directa) sau pe cale ierarhica, responsabilului gestionarii fondului cinegetic luarea in limita capacitatilor reale si fara implicarea de riscuri suplimentare, a masurilor care sa vizeze:  Reducerea riscului de producere de incidente, prin eliberarea zonei de risc de catre orice persoana fara o implicare desemnata de autoritatile locale;  Reducerea factorilor de stress ce ar putea avea influenta asupra animalului 143. In cazul confirmarii unei informatii privind necesitatea interventiei ARMU in alt judet

decat cel de resedinta al ARMU (Vrancea), de comun acord reprezentantul APM local, echipa de teren cu ambulanta si reprezentantul local al gestionarului fondului cinegetic, stabilesc un punct de intalnire/preluare astfel incat, timpul in care se ajunge la animal sa fie cat mai scurt; 144. Orice informatie primita de personalul proiectului, privind existenta unui exemplar din

fauna salbatica (pui sau adult) aflat in dificultate din punct de vedere al detinerii ilegale, capturarii, starii de sanatate, se verifica in cel mai scurt timp posibil; 145. ARMU se deplaseaza pentru interventie la toate cazurile pentru care este solicitata in

masura posibilitatii satisfacerii solicitarilor si in ordinea prioritatii medicale a urgentelor; 146. La incheierea interventiei un reprezentant al ARMU incheie cu responsabilul

gestionarii fondului cinegetic al zonei, si/sau in reprezentant al Politiei un proces verbal al actiunii; 147. Pentru fiecare interventie se completeaza o fisa a exemplarului (Anexa 4)

Reguli si proceduri de actiune, atributii speciale ale membrilor echipei in interventiile ARMU 148. Zona de risc (echivalenta arealului in care personalul sau orice persoana implicata

sau nu in actiune este expusa unei vatamari produse de animalul asupra caruia se


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

produce interventia) se desemneaza de catre coordonator. Accesul in zona de risc, in orice moment al derularii actiunii este permis doar de catre coordonator. 149. Desfasurarea de interventii medicale care impun prezenta alaturi de animal la o

distanta care poate pune in pericol viata oamenilor, se vor realiza numai dupa tranchilizarea acestuia, pe perioada efectului tranchilizantelor si in prezenta a minim trei membri din personalul ARMU; 150. Timpul de lucru asupra animalului se masoara intre momentul in coordonatorul

actiunii constata ca animalul a intrat in stare de imobilitate datorita tranchilizarii si momentul in care se administreaza substanta cu actiune reversiva. 151. Timpul de lucru asupra animalului este hotarat de coordonatorul actiunii fiind

recomandat a nu depasi perioada de efect al unei singure doze de tranchilizant administrate; 152. Inainte de inceperea actiunii si pe toata perioada interventiei medicale asupra

exemplarului tranchilizat, se vor elimina orice factori perturbatori de stress suplimentar din arealul respectiv (persoane neautorizate, animale, zgomote puternice, etc.) 153. Pe perioada interventiei medicale, animalul va fi asezat intr-o pozitie care sa nu ii

afecteze functiile vitale (se va avea in atentie pozitia capului, a limbii, a nasului, a toracelui evitandu-se in special obturarea cailor respiratorii) 154. Intreaga actiune ce priveste interventia

ARMU asupra exemplarelor de fauna salbatica este coordonata de la momentul luarii deciziei asupra inceperii actiunii pana la declararea incheierii ei de catre o singura persoana, care are responsabilitatea deciziilor si rolul administrarii tranchilizantului;

155. Atributiile fiecarui membru al echipei, care participa la actiune se stabilesc la

inceputul acesteia, si/sau se traseaza pentru diferite etape ale acesteia, de catre coordonator; 156. Pe toata perioada interventiei medicale asupra exemplarului tranchilizat, personalul

care participa la actiune se va afla in pozitii si actiuni care sa elimine pe cat posibil riscul unor incidente grave determinate de reactii necontrolate ale animalului; 157. Coordonatorul poate stabili, pentru durata de desfasurare a actiunii, marcarea

perimetrala, cu banda de avertizare sau limitare a accesului, zona de risc, in totalitate sau partial (un sector in interiorul acesteia); 158. Momentele declansarii sau incheierii fiecarei secvente a actiunii sunt stabilite si

anuntate intregii echipe de catre coordonator. 159. Pe toata perioada actiunii asupra exemplarului tranchilizat, persoana responsabila

cu gestionarea fondului cinegetic din arealul respectiv va asista dintr-o pozitie care sa-i permita o eventuala interventie, derularea operatiunilor cu o arma de foc incarcata; 160. Coordonatorul, impreuna cu un asistent, pregatesc dispozitivele si substantele

farmaceutice ce urmeaza a se utiliza in actiune, coordonatorul administrandu-le asupra animalului (prin proiectare cu arma, sarbacana sau direct);


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

161. Pe toata perioada interventiei medicale asupra exemplarului tranchilizat, va exista o

seringa pregatita cu doza de tranchilizant corespondenta dimensiunii acestuia; 162. Dupa aplicarea substantelor tranchilizante, in ordinea enumerarii actiunilor,

coordonatorul verifica si certifica starea de imobilitate/tranchilizare a exemplarului, ii acopera cu un material textil ochii si ii imobilizeaza cu bastonul de contentie capul/gatul; 163. Un alt membru al echipei preia cu fermitate, pentru intreaga perioada de interventie

directa asupra exemplarului, bastonul de contentie (care imobilizeaza capul/gatul exemplarului) si rolul de a monitoriza starea animalului prin observatii asupra respiratiei, ritmului cardiac, musculaturii membrelor si gatului; 164. Orice schimbare de stare a animalului se comunica imediat cu voce clara si

raspicata, cunoscuta intregii echipe; 165. Coordonatorul,

iar daca este cazul, la solicitatrea acestuia alt sau alti membru/membri ai echipei actioneaza direct prin utilizarea instrumentelor de taiere a metalelor, pentru eliberarea din capcane improvizate sau din capturi accidentale, a exemplarului;

166. Coordonatorul iar in situatia in care acesta considera, la solicitarea sa, alt membru

sau alti membri ai echipei, aplica unguentul oftalmologic, evalueaza starea de sanatate si/sau integritatea corporala a exemplarului, ii indeparteaza din corp - daca este cazul - seringile/acele cu care s-au administrat substantele, si daca obiectivele actiunii prevad atasaza emitatorul/verifica frecventa, preleveaza probele biologice si efectueaza masuratorile biometrice; 167. Recoltarea de sânge presupune o atenţie deosebită, sângele urmând a fi recoltat din

vena cefalică, cu un ac de puncţie. În prealabil locul de introducere a acului trebuie tuns şi sterilizat. Zona de recoltare se află deasupra articulaţie radio-carpiene (zona marcată cu verde). Sângele se recoltează în eprubete sterile pe anticoagulant pentru sânge total şi în epubrete simple pentru ser. Proba de sânge este prima care se recoltează după ce animalul a fost sedat. Branula va rămâne în venă până la terminarea tuturor operaţiunilor care se execută pe animal, astfel încât în caz de urgenţă să se poată administra intravenos substanţe medicamentoase (ketamină pentru sedare, antisedan, atropină). Dacă în termen de maxim 5 minute nu se poate instala branula, se va abandona această parte a procedurii, urmând ca sângele să se recolteze după ce se termină alte operaţii, fără ca timpul total de lucru să depăşească 30 minute.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Poziţia relativă a venei cefalice în care trebuie introdusă branula 168. Secreţiile oculare, vaginale sau nazale se recoltează cu tampoane sterile fixate pe

baghete de sticlă sau metal, care se introduc apoi în eprubete sterilizate prin autoclavare. Lichidele patologice de puncţie se vor recolta în eprubete sau recipiente cu capac steril. Recoltarea laptelui se face în eprubete având grijă să se elimine primele picături; 169. Masuratorile biometrice se realizeaza in conformitate cu ANEXA 3; 170. Daca este cazul, medicul veterinar sau alt membru al echipei aplica tratamentele

sau ingrijirile medicale de urgenta necesare animalului; 171. Procedura de scoatere a exemplarului de sub efectul tranchilizantelor debuteaza cu

eliberarea zonei de risc de catre orice persoana cu alt rol decat de administrare a substantei cu reactie inversa tranchilizantului, urmata de eliminarea legaturilor din bastonul de contentie a gatului/capului acestuia. 172. Administrarea substantei cu reactie inversa tranchilizantului se face de catre

coordonatorul actiunii si este urmata de indepartarea maetrialului textil care acopera ochii animalului si parasirea zonei de risc. 173. Cel putin unul din membri echipei care a realizat interventia asupra animalului va

supraveghea din afara zonei de risc, procesul de trezire/revenire a acestuia pana la recapatarea caracteristicilor motrice ale exemplarului; 174. Daca actiunea ARMU nu a declansat actiunea directa asupra animalului

(administrare de tranchilizante) sau daca aceasta s-a prelungit pana la caderea intunericului, si coordonatorul considera riscanta continuarea sa, actiunea se amana pana la crearea conditiilor de reluare. Pe perioada imposibilitatii derularii actiunii echipa ARMU paraseste locatia exclusiv pentru a-si asigura integritatea. 175. Unul din membri echipei, in masura neatribuirii unui alt rol, poate filma sau fotografia

actiunea;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

176. Pentru desfăşurarea în condiţii de maximă securitate, atât a echipei de intervenţie

cât şi a animalului pentru care se intervine, operaţiunile se vor desfăşura în următoarea ordine: I. Eliberarea arealului de persoane neautorizate in implicarea in actiune; II. Aprecierea greutăţii animalului, indendent, de 2 observatori, coordonatorul actiunii urmând a stabili valoarea pentru care se stabileste dozajul substantelor folosite; III. Calcularea dozajului anestezicului după tabelul de dozare; IV. Alegerea tipului de arma, a seringii si a acului potrivit, corelate cu posibilitatea de tintire si distanta de tragere; V. Pregatirea armei sau a sarbacanei si încărcarea tranchilizantului în seringa; VI. Pregătirea unei a doua doze pentru eventualitatea ratarii primului; VII. Pregătirea unei seringi cu tranchilizant pentru administrare manuala; VIII. Pregătirea unei seringi cu medicamente de reversie a anesteziei; IX. Incărcarea seringii în armă; verificarea armării şi încărcării corecte; X. Atragerea atenţiei animalului, astfel încât acesta să expună spre trăgător partea în care se doreşte administrare anesteziei; XI. Reverificarea parametrilor armei (in cazul armei nu indicator al presiunii de CO2) XII. Ochirea părţii spre care se vizeaza proiectarea seringii, verificarea liniei de ochire şi executarea focului astfel încât acul să intre perpendicular în muşchi; XIII. Verificarea de la distanta si prin atingere cu bastonul de contentie a efectului anesteziei; XIV. Aplicarea pe ochii animalului a unui material textil; XV. Imobilizarea capului/gatului animalului cu bastonul de contentie; XVI. Aplicarea unguentului oftalmologic; XVII. Evaluarea starii de sanatate si/sau integritatea corporala a exemplarului; XVIII. Indepartarea din corp - daca este cazul – a seringilor/acelor cu care s-au administrat substantele, XIX. Eliberararea animalului din capcana improvizata sau din captura accidentala; XX. Daca obiectivele actiunii prevad, atasarea emitatorului/verificarea frecventei, prelevarea probelor biologice si efectuarea masuratorile biometrice. XXI. Daca este cazul, transportul cu targa/ cusca de transport si incarcarea in ambulanta; XXII. Strangerea echipamentelor utilizate in interventie si parasirea zonei de risc de catre personalul fara rol in administrarea substantei cu efect invers tranchilizantului; XXIII. Eliberarea capului/gatului animalului din bastonul de contentie; XXIV. Administrarea substantei cu efect invers tranchilizantului; XXV. Indepartarea materialului textil de pe ochii animalului; XXVI. Parasirea zonei de risc si ocuparea unei pozitii in vederea supravegherii procesului de iesire a animalului de sub efectele tranchilizantului; Transportul exemplarelor de fauna salbatica 177. Pe baza analizei complexitatii situatiei medicale a animalului, coordonatorul in urma

consultarii cu medicul veterinar decide exemplarului in alta locatie sau la Centru

necesitatea

preluarii/transportului

178. Pe perioada transportului animalul va fi asezat intr-o pozitie care sa-i nu ii afecteze

functiile vitale (se va avea in atentie pozitia capului, a limbii, a nasului, a toracelui evitandu-se in special obturarea cailor respiratorii) sau sa ii produca leziuni (fracturi, rup[turi musculare, etc.);


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

179. Pe perioada transportului se asigura blocarea (cu lacate sau alte dispozitive care sa

garanteze imposibilitatea deschiderii accidentale) a partilor mobile ale custii de transport si se acopera cu maerial textil (prelata) suprafetele deschise; 180. Pentru transportul pe trasee lungi sau care impun traversarea localitatilor, vor fi luate

in considerare urmatoarele: alegerea traseului cel mai scurt, in conditiile in care acesta este practicabil si nu implica actiuni speciale; asistarea masinii de transport de catre o masina cu functie de avangarda sau ariergarda (dupa caz); 181. Pe perioada transportului starea animalului se va monitoriza la intervale de maxim

30 de minute; 182. Daca echipa care participa la actiune, apreciaza ca pentru siguranta oamenilor sau

a animalului transportat este necesara sedarea acestuia, in urma consultarii cu medicul veterinar se poate lua decizia administrarii unei noi doze de tranchilizant;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

SECTIUNEA a III a SITUATII SPECIALE 183. In categoria situatiilor speciale sunt incluse:

- A) decesul unui animal gazduit la Centru sau produs pe parcursul transportului inspre ori dinspre Centru, sau in timpul relocarii; - B) deteriorarea grava (majora) a starii de sanatate a unui animal gazduit la Centru sau produsa pe parcursul transportului inspre ori dinspre Centru, sau in timpul relocarii; - C) evadarea unui animal gazduit la Centru sau produs pe parcursul transportului inspre ori dinspre Centru, sau in timpul relocarii; - D) eliberarea necontrolata a animalului din capcane improvizate sau capturari accidentale, urmata de atacul direct al acestuia asupra echipei sau unei actiuni susceptibile de a pune in pericol viata oamenilor, bunurilor acestora, a animalelor; - E) producerea de accidente asupra personalului Centrului, membrilor ARMU sau persoanelor straine implicate direct sau indirect in actiune, pe durata derularii acesteia. 184. In cazul producerii unei situatii speciale personalul din cadrul Centrului care a

constatat-o va anunta imediat Unitatea de Implementare si managerul Proiectului, iar in cazul de la de la alin. 167, litera B) si medicul veterinar, si va actiona doar in masura capacitatilor sate de a gestiona situatia; 185. Evadarea unui exemplar susceptibila de a pune in pericol viata oamenilor, bunurilor

acestora, a animalelor sau a exemplarului detinut, personalul va anunta Unitatea de Implementare si managerul Proiectului, si va actiona pentru informarea, interzicerea accesului sau indepartarea din zona de risc a persoanelor straine, dar,doar in masura capacitatilor sale de a gestiona situatia; 186. Persoana care a identificat situatia speciala de la alin. 167,litera C, va monitoriza cat

mai exact situatia pana la sosirea ajutoarelor. 187. In cazul producerii situatiei de la alin. 167, litera D, coordonatorul actiunii cere

interventia imediata a persoanei responsabile de gestionarea fondului cinegetic din arealul respectiv cu arma de foc. Personalul va anunta Unitatea de Implementare si managerul Proiectului, si va actiona pentru informarea, interzicerea accesului sau indepartarea din zona de risc a persoanelor straine, dar,doar in masura capacitatilor sale de a gestiona situatia; 188. In cazul producerii situatiei de la alin. 167,litera E, coordonatorul actiunii sau in cazul

incapacitatii acestuia, alt membru al echipei, declanseaza actiunea de acordare a ajutorului medical de urgenta persoanei/ persoanelor care au nevoie de acesta dar, doar in masura capacitatilor sale de a gestiona situatia, si anunta Serviciul de Ambulanta, Unitatea de Implementare si managerul Proiectului;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

SECTIUNEA a IV a ADMINISTRAREA SUBSTANTELOR FARMACEUTICE 189. Administrarea substantelor farmaceutice se face conform prescriptiilor, tehnicilor si in

dozele recomandate de producator sau la recomandarea medicului veterinar care activeaza in cadrul proiectului; 190. In cazul administrarii prin proiectare de la distanta, in functie de situatia concreta, se

va viza zona din corpul animalului cu masa musculara mare, puternic vascularizata, evitandu-se in special capul si pieptul. Se recomanda ca toamna, când urşii au stratul cel mai gros de grăsime, anestezicul sa fie administrat în zona umerilor. Primăvara poate fi administrat în şezut (crupă) sau membrul posterior;

Sistemul muscular al ursului brun. Cercurile verzi reprezintă zonele de tragere recomandate

Scheletul ursului brun


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

zona care trebuie evitată la tragere 191. Pentru administrarea prin proiectare de la distanta se vor utiliza mijloacele potrivite în

funcţie de distanţă, situaţie şi tip de anestezic. 192. Tehnicile pentru monitorizarea efectului anestezicului sunt diferite în funcţie de

substanţă. Dacă ursul se anesteziază cu Tiletamină-Zolalepan (Telazol şi Zoletil) anestezia este sigură şi cu semne clare de revenire. Dacă ursul prezintă mişcări spontane periculoase atunci se va administra o nouă doză de ZT pentru a avea un efect de 30 minute sau Ketamină pentru efect de 5-20 minute. Pentru MetedominăTiletamină-Zolazepan semnele revenirii sunt clipirile tot mai dese. Mişcarea capului este semn că revenirea este foarte aproape. 193. Pana in prezent (ianuarie 2010) s-au utilizat pentru tranchilizare combinaţia

Medetomitină – Ketamină, reversibilă cu Antisedan. Medetomidina (Domitor®) ((±)4-[1-(2,3-dimetilfenil) etil]-1H-imidazole clorhidrat) este disponibil ca soluţie injectabilă 1 mg/ml în fiole. Structura chimică a medetomidinei diferă de cea a detomidinei, printr-o punte metilenică CH2. Proprietăţile farmacodinamice seamănă cu cele ale detomidinei deşi este mai puternică, iar mecanismul de acţiune mai selectiv. Medetomidina este o mixtură racemică, izomerul activ, fiind predominant d-enantiomer (dexmedetomidină). Este cel mai potent alpha 2 sedativ, fiind de 10 ori mai puternic decât xilazina. Efectele sale caracteristice includ sedarea, analgezia, scăderea neliniştii, inducerea anxietăţii, brahicardia, hipotensiune şi hipotermie. La doze mai mari are efecte hipnotice şi anestezice. Concentraţii maxime se ating după 30 de minute de la injectarea intramusculară. Medetomidina se metabolizează în ficat, metaboliţii fiind eliminaţi în urină. În combinaţie cu Ketamina a fost tot mai des folosită pentru imobilizare, iar singură induce sedarea într-o manieră care depinde de doza administrată. Când se combină cu Ketamina, dozele de medetomidină sunt în general de 60-100 µg/kg. În aceste combinaţii se administrează doze mici de Ketamină. Antagonistul alpha-2-adrenoceptor atipamezol este foarte eficient în reversarea efectelor imobilizării provocate de medetomidină şi de combinaţia medetomidină şi ketamină. Efectele medetomidinei sunt inversate în 510 minute. Sunt necesare doze de atipamezole cu atât mai mici cu cât intervalul dintre injecţia cu medetomidină şi administrarea antagonistului este mai mare. Atipamezole Atipamezole clorhidrat (Antisedan®) (4-(2-etil -2,3-dihidro-1Hinden-2-il)-1H-imidazole clorhidrat) se găseşte în soluţie injectabilă de 5 mg/ml şi se distribuie în fiole de 10 ml. Atipamezole este un antagonist puternic, selectiv şi specific, manifestând în principal activitate alpha-2-adrenoceptor la receptorii periferici şi centrali. Atipamezole nu interacţionează cu alţi receptori semnificativi. Este absorbit rapid după injecţie intramusculară iar clearence-ul este de 2,6 ore. Atipamezole a fost cercetat special ca un antagonist al medetomidinei în cazul


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

animalelor. Este capabil să antagonizeze comportamentul cardiovascular, gastrointestinal, neurochimical şi efectele hipotermice ale medetomidinei. Atipamezole a fost folosit cu succes pe un număr mare de animale nedomestice pentru a inversa efectele medetomidinei şi ale xylazinei. Cele mai bune rezultate se obţin când se administreză intravenos doar o cantitate de 100-150 µg/kg iar restul cutanat. Deoarece pentru carnivore dozele de ketamine sunt relativ mari, metabolismul şi excreţia medetomidinei şi a xylazinei sunt grăbite de timpul în care anestezicele sunt eliminate. Pentru carnivore, sunt recomandate dozele care conţin de 2-3 ori doza de medetomidina. Se preferă administrarea intramusculară. Inversarea efectelor medetomidinei apare în 5-10 minute după injectarea intramusculară şi în 2 minute după administrarea intravenoasă. Recuperarea este rapidă şi in majoritatea cazurilor animalele sunt capabile să se ridice din prima încercare. Dozele de atipamezole trebuie reduse dacă sunt administrate târziu în faza de imobilizare când o bună parte din medetomidină a fost eliminată. Atipamezole trebuie depozitat la o temperatură sub 25°C şi ferit de lumină.

Ketamina Ketamina clorhidrată ((±)-2-(o-chlorophenyl)-2-methylamino cyclohexanone hydrochloride) este disponibilă sub diferite forme. Caracteristici fizicochimice. Ketamina clorhidrată este o pudră albă, cristalină, care este solubilă în apă. Soluţiile sunt uşor acide, cu un pH de 3,5-5,5. În cazul concentraţiilor de 10 mg/ml, soluţia a fost isotonicată cu clorit de sodiu. Ketamina este o mixtură racemică din doi izomeri chirali: laevo-ketamina (l-isomer) şi dextro-ketamine (d-isomer). Studiile au arătat că un izomer-d are un potenţial anestezic de trei ori mai mare decât un izomer-l. Ketaminele şi barbituriceele nu se amestecată în aceeaşi seringă pentru că sunt incompatibile chimic şi vor precipita. etamina este din punct de vedere farmaceutic compatibilă cu alte anestezice, hipnotice, sedative şi tranchilizante. Acţiune farmaceutică. Ketamina are o acţiune similară cu phencyclidine, dar de o durată mai scurtă, cu o putere relativă de aproximativ 1/5 până la 1/6 din compusul iniţial şi efecte farmaceutice tipice a grupului de ciclohexilamine. Funcţiile respiratorii şi cardiovasculare sunt în general bine menţinute. Injecţiile intramusculare îşi fac efectul în 3-5 minute, iar imobilizarea completă se produce în 5-10 minute. Durata efectului variază de la specie la specie şi în funcţie de doza administrată. Un animal stă de regulă în faza ambulatorie cam 1-2 ore, dar s-au sesizat cazuri şi până la 5 ore. Ketamina este distribuită rapid în toate ţesuturile, mai întâi în cel adipos, apoi în ficat, plămân şi creier. Revenirea de după efectele anastezicelor depinde în special de redistribuţia drogurilor de la creier până la ţesuturile periferice. Eliminarea se face prin biotransformare şi prin formarea derivaţilor solubili de glucoză din apă, care sunt eliminaţi prin urină. Timpul de eliminare a ketaminei este de 66,9±24,1 minute: acesta poate fi prelungit prin folosirea concomitentă cu sedative: ex. diazepam. Administrarea repetată a ketaminei nu face ca organismul să se obişnuiască cu el, dar sistemul enzimatic microsomal hepatic poate creşte rata metabolismului drogurilor. Soluţiile de Ketamină clorhidrată pot fi administrate oral sau intramuscular. Absorbţia soluţiilor de Ketamină şi imobilizarea s-au putut realiza şi prin introducerea soluţiei în gura animalelor captive. Medicamentul se poate folosi singur, dar cel mai des este utilizat împreună fie cu xylazin, medetomidină, diazepam, sau cu azaperon, în funcţie de fiecare specie. Aceste medicamente sunt combinate cu Ketamina pentru a reduce efectele cataleptice şi convulsive. Se recomandă utilizarea de doze mai mici când sunt combinate cu sedative şi neuroleptice. Efecte secundare şi precauţii. Multe animale au un sentiment de durere din cauza injecţiilor. Ketamina produce efect secundar anastezic cataleptoid tipic pentru ciclohexylamine. Convulsiile pot să apară într-un procentaj mic la felinele sălbatice şi la alte carnivore, dar nu sunt la fel de severe ca la ca în cazul phencyclidinelor. O depresie neînsemnată a sistemului nervos central poate să apară pentru 24 de ore la anumite feline. O salivare excesivă este relevată în cazul felinelor. Deşi nu este necesar, poate fi controlată folosind atropină sulfonată.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Folosirea atropinei, poate cauza tahicardie avansată când este folosită cu Ketamina. La animalele anesteziate cu Ketamină, ochii rămân deschişi cu pupilele dilatate. Este deci recomandabil să se folosească un unguent oftalmologic pentru a proteja corneea de uscare. Ochii ar trebui protejaţi de razele directe ale soarelui. Efectul asupra presiunii sângelui variază de la specie la specie. Ketamina trebuie administrată cu precauţie în cazul animalelor care suferă de boli de inimă. Apneea prelungită este observată câteodată în cazul felinelor mari. Scăderea fluxului respirator şi/sau paralizia pot fi exacerbate folosind relaxanţi musculari. Trebuie luate precauţii pentru a controla hemoragia după operaţie care poate să apară datorită creşterii presiunii sâgelui. Hipertermia apare frecvent în cazul imobilizării cu Ketamină ca un rezultat al efectelor catatonice ale medicamentului. Acesta poate fi agravat de un atac de inimă. Inversarea efectelor drogurilor. Alpha-2-adrenoceptor antagonişti yohimbine (Yohimbine) la 0,125 mg/kg şi tolazoline (Priscoline®) la 0,5 mg/kg au fost folosite ca antidoturi pentru Ketamină. Doxapram (Dopram®, Continental Ethicals) la 1,0-2,5 mg/kg a fost de asemenea folosit cu succes pentru a stimula scăderile respiratorii şi a efectelor anestezice care apar după imobilizarea cu Ketamină.Toxiciatea şi tratamentele ei particulare. Ketamina are o marjă de siguranţă foarte mare: de până la 10 ori folosirea unei doze normale. Scăderi respiratorii pot să apară în urma intoxicaţiei. În aceste cazuri sunt indicate ventilaţia şi administrarea de doxapram. Tresăriri/smucituri mioclinice şi convulsii uşoare pot fi controlate folosind barbituricee de durată foarte scurtă, diazepam sau midazolam. ATENŢIE ! Atipamezole clorhidrat, medetomidina şi ketamina pot fi absorbite prin expunerea directă cu pielea, ochii sau gura. În caz de contact accidental cu ochii, spălaţi bine cu jet de apă timp de 15 minute. În caz de contact accidental cu pielea spălaţi bine cu apă şi săpun. Îndepăraţi hainele contaminate. Dacă apar iritaţii sau reacţii adverse (ritm cardiac crescut, tremor, crampe musculare) cereţi ajutorul medicului. În cazul în care înghiţiţi sau injectaţi substanţa cereţi ajutorul medicului.

194. Doze anestezice pentru Ursus arctos – combinaţii posibile

a. combinaţia Medetomitină (Domitor) – Zolazepan+Tiletamine (Zoletil) Domitor: 35g/kg (0,035 ml/kg); Zoletil: 3-5 mg/kg (0,03-0,05 ml/kg) Greutate 50 kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg

Domitor (ml) 1,75 3,50 5,25 7 8,75 10,5

Zoletil (ml) 1,5-2,5 3-5 4,5-7,5 6-10 7,25-12,5 9-15

b. combinaţia Zolazepan+Tiletamine (Zoletil) Zoletil: 7-10 mg/kg (0,07-0,01 ml/kg) Greutate 50 kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg

Zoletil (ml) 3,5-5 7-10 10,5-15 14-20 17,5-25 21-30


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

2. combinaţia Medetomidine (Domitor) - Ketamine (Ketaminol) Domitor: 40 – 80 g/kg (0,04-0,08 ml/kg); Ketaminol: 1,5-5 mg/kg (0,015-0,05 ml/kg) Greutate 50 kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg

Domitor (ml) 2-4 4-8 6-12 8-16 10-20 12-24

Ketamină (ml) 0,75-2,5 1,5-5 2,25-7,5 3-10 3,75-12,5 4,5-15

Antisedanul (medicamentul de reversare) se foloseşte în doze egale ca volum ca şi Domitorul (acelaşi număr de ml); 195. Echipamentele pentru tranchilizare.

seringa Cap-Chur cu capse

seringa Cap-Chur cu injectare de aer

proiector Cap-Chur de rază scurtă (pistol)


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Tabele de corelatii intre capacitatea seringii si distanta de tragere pentru proiectorul cu raza scurta Mărime seringă 1 cc 2 cc 3 cc 4 cc 5 cc 7 cc 10 cc 15 cc 20 cc

Distanţă maximă 14 metri 14 metri 14 metri 14 metri 14 metri 9 metri 9 metri 9 metri 6 metri

Cădere

Distanţă maximă 23 metri 23 metri 18 metri 18 metri 18 metri 17 metri 14 metri 14 metri 14 metri

Cădere

13 cm 15 cm 14 m 28 cm 30 cm 8 cm 18 cm 51 cm 51 cm

Distanţă minimă 9 metri 9 metri 9 metri 9 metri 9 metri 5 metri 5 metri 5 metri 5 metri

Cădere

Distanţă minimă 18 metri 18 metri 14 metri 14 metri 14 metri 14 metri 11 metri 9 metri 9 metri

Cădere

0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

A treia setare Mărime seringă 1 cc 2 cc 3 cc 4 cc 5 cc 7 cc 10 cc 15 cc 20 cc

10cm 46 cm 5m 23 cm 25 cm 8 cm 18 cm 51 cm 51 cm

0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Proiector de rază lungă (puşcă) Tabel de corelatii intre capacitatea seringii si distanta de tragere pentru proiectorul cu raza lunga: Mărime seringă 1 cc 2 cc 3 cc 4 cc

Distanţă maximă 27 metri 23 metri 23 metri 23 metri

Cădere 25cm 5 cm 10 m 10 cm

Distanţă minimă 23 metri 18 metri 18 metri 18 metri

Cădere 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

5 cc 7 cc 10 cc 15 cc 20 cc

S 150

23 metri 23 metri 18 metri 18 metri 14 metri

10 - 12 ml air for 1.5 ml dart

S 500 15 ml air for 5.0 ml dart

18 cm 25 cm 18 cm 25 cm 23 cm

S 300 S 10

18 metri 18 metri 14 metri 14 metri 11 metri

12 - 14 ml air for 3.0 ml dart 20 ml air for 10.0 ml dart

Seringa Dan-Inject

0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Proiector Dan Inject Tabel de corelatii intre capacitatea seringii distanta de tragere si presiunea recomandata pentru proiectorul Dan –Inject:

1.5 ml.

3.0ml.

m. 5 10 15 20 25 30 40 5 10 15 20 25 30 40

bar 2 3 5 6 7 9 12 2-3 3-4 5 7 8 10 14

SECTIUNEA a V a DISPOZITII FINALE 196. Valabilitatea prezentului regulament/protocol de funcţionare coincide cu perioada de

existenta a Centrului si/sau a unitatii Mobile pentru Salvarea Animalelor Salbatice; 197. Prezentul

regulament poate fi modificat si/sau completat, de Unitatea de Implementare si se considera modificat si/sau completat de drept in momentul aparitiei de dispozitii legale contrare.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

SECTIUNEA a VI a ANEXE


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Fişă medicală individuală Fişa nr................... DATE IDENTITATE SPECIE ADUSĂ LA CENTRU Specie Vârsta apreciată Greutatea apreciată Sexul

.................................................................................................. ............................ ............................ ............................

DATELE DE IDENTITATE ALE PERSOANEI CARE A RAPORTAT CAZUL Nume Prenume B.I/C.I Adresa

.......................................................................... ..........................................................................

seria ........................../numărul...............................................................................

................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................

Telefon Locul în care a fost găsit animalul Coordonate geografice

(dacă se poate)

fix. ....................................................../mobil ................................................................ ................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................

latitudine ........°........’.........” longitudine ........°........’.........” x ............................................................ y ........................................................... altitudine

..................m

SCURTĂ DESCRIERE A STĂRII ANIMALULUI/GRUPULUI DE ANIMALE ADUSE LA CENTRU ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................

Istoric al evenimentelor ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Date obtinute si relatate de ............................................................................................................................................................. DATE OBŢINUTE ÎN URMA EXAMINĂRII, TRATĂRII SAU INTERVENŢIEI CHIRURGICALE ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................

RAPOARTE RADIOGRAFICE ŞI DE LABORATOR ..................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS ..................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

DIAGNOSTICUL TEMPORAR ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

PLANUL DE TRATAMENT ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

MEDICAŢIA ŞI TRATAMENTUL, INCLUZÂND CANTITATEA MEDICAMENTELOR ŞI FRECVENŢA ADMINISTRĂRII ACESTORA ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................

Data completării: .............................

Semnătura medicului: ......................................


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Fişă masuratori biometrice Fişa nr.......................... SPECIA ……………………………………………………………………………………...................................................................…...... LOCATIA ……………………………………………………………………………………...................................................................…. Număr urs ................................   eliberat din capcana improvizata  nou capturat

 capturat in vederea relocarii  recapturat

Data …………………………………..Ora …………………………… Coordonate geografice N……………………… E……………………….. X……………………….Y………………………. Bazinul hidrografic ……………………………………………………………………………………………….. Unitatea de amenajare ……………………………Borne silvice (repere) ………………………………………. Tip capcană ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Parte a corpului imobilizata in capcana …………………………………………………………………………. Repere privind locatia capcanei (tip de peisaj, cultura, posibila atractie, identificare proprietar al terenului, vecinatai) ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. Tranchilizare

Ora

1 2

Medicament

Doza (ml)

Tip seringă1

Tip ac

Metoda2

Distanţa tragere

1 cc; 2, cc, 3 cc; 4 cc; 5 cc; 7 cc, 10 cc, 15 cc IM – intramuscular; SC – subcutanat; IV – intravenos; PSD – pistol; PLD – pusca; M - manual

Ora tranchilizării ………………;

Ora refacerii…………………….

Monitorizarea temperaturii corpului Ora temperatura Lubriefiere ochi ;

Contenţionarea limbii 


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS Montarea colierului radio/ear tag/ crotaliu/ CIP Număr transmiţător ……………………………….Frecvenţa …..………………….…………………MHz Circumferinţă gât....... ……………..cm.; Circumferinţă lăsata la colier ………………………………cm Îndepărtare magnet ; Verificare frecvenţă Probe biologice Sânge vena cefalică ....................................ml în EDTA.............................ml ser păr premolar ţesut excremente secreţii oculare secreţii vaginale nazale lapte

Biometrie Sex F ;  M Vârsta estimată …………………Vârstă cunoscută …………………….. Greutate estimată......................kg Greutate cunoscuta ............................kg Lungimea capului .................cm, Lungime gât ..........................cm, Lungime nas – baza cozii ..............................cm, Lungime coadă ......................cm, Distanţă anus – organe genitale .....................cm, Lungime testicule .........mm lăţime ...............mm Înălţimea la greabăn ................cm înălţimea la crupă ....................cm, Lungimea crupei .....................cm, Circumferinţă torace ...............cm, Lăţime talpă anterioară ............cm, Lăţime talpă posterioară ......... cm, Distanţa între urechi ................ cm Înălţime urechi ........................ cm, Culoare blană ................................ Distanţa între mameloane .......... mm; Caninii

DrSus........ mm DrJos .........mm

Stsus ............ mm StJos ............ mm

Distsus ...........mm DistJos .......... mm

Condiţia dinţilor ......................................................................................... Condiţia animalului excelenţă,

bună,

relativ bună,

proastă

Răni sau anormalităţi .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................... Paraziţi căpuşe;

purici;

probe de paraziţi

da

Evenimente medicale pe durata tranchilizării ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….

 nu


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS Medicamente administrate (tip, mod de administrare, cantitate) ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................

Filmare/fotografiere ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................

Comentarii........................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... Echipa de lucru ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................

Regulament CENTRU ARMU  

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you