Raport 2010 Animal Rescue Mobile Unit

Page 1

LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

UNITATEA MOBILA PENTRU SALVAREA ANIMALELOR SALBATICE A.R.M.U. CENTRUL DE REABILITARE ŞI MONITORIZARE A CARNIVORELOR MARI C.R.M.C.M.

ACTIUNEA C.3: Extinderea ariei de actiune a Unitatii Mobile de Salvare a Animalelor Salbatice (ARMU) la nivelul intregii zone de implementare a proiectului şi asigurarea de interventii rapide pentru capturarea, relocarea şi monitorizare a ursilor problema

RAPORT DE ACTIVITATE Ianuarie 2010 - decembrie 2010

septembrie 2011


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

INTRODUCERE Centrul de Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari (CMRCM) si Unitatea Mobilă pentru Salvarea Animalelor Sălbatice (ARMU) au luat fiinta in anul 2006, in cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000170 Intărirea sistemului de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea implementat intre noiembrie 2005 si noiembrie 2009.. Odata cu debutul proiectului LIFE08 NAT/RO/000500 “Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central estică a Carpaţilor Orientali” functiile ARMU si CMRCM s-au transferat din proiectul anterior, extinzandu-se aria de actiune a echipei. Unitatea Mobila pentru Salvarea Animalelor Salbatice si Centrul de Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari, reprezinta una dintre celulele de baza ale activitatii de conservare, prin actiunea concreta, prezenta continua in teritoriu si impactul permanent cu care este perceputa. Componenta practica de salvare a exemplarelor de animale salbatice are doua elemente conectate indisolubil, atat prin functiile complementare pe care le indeplinesc, cat si prin personalul specializat care le deserveste. Prima componenta, Centrul de Monitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari - reprezentat de edificiul din punctul Lepsa Funicular, care implica existenta spatiilor de acordare a ingrijirilor medicale si de detinere temporara a animalelor si constituie baza de adapost si de lucru pentru echipa de teren. Cea de-a doua componenta

este Unitatea mobila de interventie pentru salvarea animalelor salbatice,

materializata in autoutilitara de teren, cu functie de ambulanta veterinara.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Raport de activitate pentru intervalul 15 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010

Aria de actiune a echipei s-a limitat pana in 2009 la judetul Vrancea. In cadrul proiectului in derulare, actiunea C3 presupune integrarea de noi membri in echipa ARMU si extinderea ariei de actiune a acesteia pentru acoperirea intregului areal al proiectului (teritoriul judetelor Vrancea, Covasna si Harghita). Avand in vedere faptul ca la momentul debutului proiectului - ianuarie 2010 - exista echipa ARMU functionala, dar cu competente teritoriale exclusiv pentru judetul Vrancea, a fost necesara elaborarea unui nou Regulamentul/protocol de functionare a Unitatii Mobile pentru Salvarea Animalelor Sălbatice si a Centrului de Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari si pregatirea noilor membri pentru extinderea capacitatii de actiune. In perioada 27-28 aprilie 2010 s-a desfasurat la Lepsa, la Centrul de Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari, prima sesiune de pregatire a noilor membri ai echipei ARMU. Avand in vedere largirea ariei de actiune la nivelul celor trei judete implicate in proiect, precum si posibilitatea tehnica si logistica de a forma trei nuclee de interventie de tip ARMU, s-a considerat ca, pentru cresterea eficientei interventiilor (in principal urmarindu-se scurtarea timpului de reactie), solutia optima este pregatirea unor membri ai echipei ARMU in fiecare judet. Pregatirea noilor membri ai echipei ARMU a vizat in prima etapa formarea deprinderilor si capacitatilor de lucru in cadrul vechiului nucleu, iar in etapa urmatoare posibilitatea de actiune a noilor nuclee definite la nivelul fiecarui judet. Cazarea participantilor la sesiunea de pregatire a fost asigurata la Centrul de Monitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari - CRCM, iar cheltuielile de transport au fost suportate individual, de fiecare partener din proiect. Lista de participanti a cuprins echipa formata in cadrul proiectelor implementate anterior, LIFE 02NAT/RO/8576 Consevarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea şi LIFE 05NAT/RO/000170 Intărirea sistemului de protecţie a carnivorelor din judeţul Vrancea, Radu Mihai Sandu, Silviu Chiriac, Gelu Radu si Cosmin Stinga, Florin Vulpoiu - medic veterinar, cat si membri cooptati pentru extinderea echipei: Ioan Mihai Pop de la APM Covasna, Szabo Szilard si Joszef Both de la APM Harghita, Leonardo Bereczky si Ximena Anegroaiei de la ACNV si George Vlad – medic veterinar. Sesiunea a inclus activitati de pregatire teoretica si de aplicatie practica, simulari de actiuni de interventie in conformitate cu protocolul ARMU. Au fost prezentate, dezbatute si insusite de catre toti membri participanti Regulamentul de functionare a Centrului de Manitorizare si Reabilitare a Carnivorelor si Protocolul de interventie al Unitatii Mobile pentru Salvarea Animalelor Salbatice – A.R.M.U, au fost sustinute prezentari/expuneri ale echipamentelor pentru interventii de tranchilizare, eliberare din capcane improvizate, transport, relocare si monitorizare a exemplarelor din fauna salbatica si ale tehnicilor de tranchilizare a animalelor salbatice. Toti participantii la sesiunea de pregatire au luat parte la aplicatii practice privind procedura de interventie pentru tranchilizarea, eliberarea din capcane improvizate, a animalelor salbatice. La finalul sesiunii de pregatire se poate considera ca toti noii membri ai echipei extinse ARMU pot participa activ la actiunile de interventie specifice.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Fig. nr.1 Prezentarea catre noii membri ai echipei ARMU a echipamentelorsi instrumentarului utilizat in actiunile de tranchilizare a animalelor salbatice

Pentru o mai mare mobilitate in cazul actiunilor ARMU a fost realizata o cusca pentru transport animale salbatice. Caracteristicile speciale ale custii sunt dimensiunile si greutatea reduse, precum si materialele usoare si rezistente folosite la constructia ei, elemente care conduc la posibilitatea de a fi transportata in teren de doar doi membri ai echipei si utilizata fara a fi instalata intr-o autoutilitara. Relocarea tuturor exemplarelor capturate si tranchilizate, in cadrul interventiilor ARMU, s-a realizat cu cusca de transport confectionata in cadrul proiectului si a autoutilitarei special destinata acestui scop. La Centrul de Manitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari se asigura permanenta echipei ARMU prin prezenta cel putin a unui membru din echipa de implementare, secondat de personal voluntar. Pentru personalul voluntar din bugetul proiectului sunt suportate cheltuielile de transport si hrana. Centrul de Manitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari (CMRCM) functioneaza in cladirea unei foste cabane silvice construite pe structura de lemn, in 1953 si reabilitata si transformata pentru indeplinirea functiilor specifice unui centru de reabilitare si monitorizare a faunei, in anul 2006 din bugetul LIFE 05NAT/RO/000170, Intarirea sistemului de protectie a carnivorelor din judetul Vrancea. Starea cladirii Centrului de Manitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari a determinat pe langa lucrarile de intretinere curenta si realizarea unor lucrari de tratare antimucegai a peretilor exteriori din lemn ai constructiei, care sa conduca la prelungirea duratei de viata a acestora.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Centrul este situat in punctul Lepsa Funicular, areal neracordat la reteaua de energie electrica. Necesitatea de energie electrica din cadrul Centrului Sistemul de producere a energiei electrice ce se baza pe un generator care folosea benzina, a fost dublat de punerea in functiune a unui sistem de panouri de conversie a energiei solare in energie electrica. Acest sistem poate sustine consumul obisnuit de energie din Centru, fiind necesar aportul generatorului electric doar in situatii speciale. Prin utilizarea sistemului solar emisia de CO2 si zgomotul nu mai constituie un factor de stress pentru animalele aflate in programe de ingrijire/ reabilitare din Centru.

Fig. nr.3 Panouri de transformare a energiei solare in energie electrica instalate la Centrul de

Manitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari Marirea efectivului animalelor detinute simultan in cadrul Centrului a determinat extinderea tarcurilor pentru ungulate. In incinta Centrului a fost imprejmuit cu gard de plasa metalica si fir electrificat, un spatiu de cca. 180 mp. cu posibilitatea de conectare la sistemul modular anterior existent. Pentru hrana exemplarelor de fauna salbatica detinute in Centru au fost periodic achizitionate si depozitate cantitati de furaje specifice (cereale, lucerna, furaje concentrate, lapte). Asistenta medicala veterinara in cadrul echipei ARMU este asigurata de medicii veterinari Florin Vulpoiu si George Vladc care activeaza in baza contractelor de colaborare. Buna functionare a Centrului si in special serviciul de permanenta in cadrul acestuia sunt conditionate de existenta continua a cantitatii de benzina necesara generatorului de electricitate, a lemnelor pentru incalzire si a materialelor consumabile de intretinere curenta. Pentru recoltarea de furaje si pentru taierea ierbii atat in curtea Centrului cat si in actiunile legate de instalarea sistemelor de protectie a culturilor, livezilor, stanelor sau stupinelor impotriva pagubelor provocate de ursi, a fost achizitionata o moto - coasa.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Pentru informarea autoritatilor si localnicilor din judetele din aria de implementare a proiectului asupra existentei si functiilor ARMU si a Centrului, a fost conceput un poster si un pliant de promovare a actiunilor acestora, ce urmeaza a fi editate si distribuite in aria de implementare a proiectului.

Fig. nr.4 Continutul pliantului de prezentare si promovare a existentei si functiilor ARMU si a Centrului de Manitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari

Fig. nr.5 Poster de prezentare si promovare a existentei si functiilor ARMU si a Centrului de Manitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Intre 15 ianuarie 2010 si 31 decembrie 2010 ARMU a activat in actiuni care au vizat 14 exemplare din specia Ursus arctos; - 5 exemplare eliberate din capcane improvizate si reintroduse in mediul natural; - 2 exemplare capturate si relocate; - 7 exemplare (pui) preluate in programe de reabilitare in cadrul centrelor de la Lepsa – Vrancea si Balan - Harghita; In detaliu, in intervalul cuprins intre 15 ianuarie 2010 si 31 decembrie 2010 activitatea Unitatii Mobile pentru Salvarea Animalelor Salbatice - ARMU – si a Centrului de Monitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari - CRCM - se remarca urmatoarele repere:  In luna ianuarie a anului 2010, in urma evaluarilor RAT, echipa ARMU a efectuat mai multe deplasari in localitatea Vintileasca pentru capturarea in vederea relocarii a unui exemplar de urs cu tendinte de habituare. Desi intervalul in care s-a desfasurat actiunea se suprapune in mod obisnuit perioadei de somn de iarna, pentru majoritatea exemplarelor de urs, exemplarul monitorizat in arealul Vintileasca a fost observat in gospodarii din intravilanul localitatii. Echipa de teren a instalat custi de captura in gospodariile in care a provocat pagube ursul, insa datorita faptului ca nu a revenit in nici unul din aceste locuri nu a fost posibila capturarea. Scaderea pronuntata a temperaturilor de la inceputul lunii februarie, este posibil sa fi constituit principalul motiv datorita caruia nu a mai fost semnalata prezenta ursului respectiv in zona. Arealul a fost monitorizat in continuare, pana la jumatatea lunii februarie, interval in care nu s-au mai inregistrat prezente ale ursului in intravilanul localitatii, dupa care cazul a fost declarat inchis;

Fig. nr.6 Actiuni privind incercarea de capturare a unui exemplar de urs a carui prezenta s-a semnalat in mod repetat in intravilanul localitatii Vintileasca.

 La 23 iunie 2010 echipa ARMU a fost anuntata de existenta in localitatea Lepsa, in imediata vecinatate a drumului national DN2M, a unui pui de urs. Exemplarul a fost preluat si transferat pentru integrarea in perioada de reabilitare la Centrul de la Balan – Harghita. Investigatiile derulate in regiunea in care a fost gasit puiul de urs, au relevat faptul ca in zona, in ziua precedenta au fost initial doi pui. Traficul auto intens din regiune, precum si stressul indus de prezenta umana la care s-au adaugat flashurile aparatelor de fotografiat ale turistilor au facut ca unul dintre pui sa se departeze de locul respectiv, inainte de a putea fi preluat de ARMU.


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Fig. nr.8 Transferul unui pui de urs de la Centrului de Monitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari la Centrul de la Balan – Harghita

 In urma evaluarii realizate de RAT pentru un exemplar de urs prezent frecvent in zona Bodoc, in apropierea intravilanului localitatii, membri echipei de la APM Covasna in colaborare cu gestionarul fondului cinegetic al regiunii au decis demararea procedurilor legale de obtinere a derogarii de capturare in vederea relocarii a acestuia. In urma monitorizarii arealului, ARMU a instalat echipamente specifice si exemplarul femela a fost capturat in cusca metalica atraumatica la 24.06.2010 si dupa atasarea emitatorului GPS cu frecventa 150,030 a fost relocat in habitate favorabile din estul judetului Covasna;

Fig. nr.9,10 Exemplarul de urs cu tendinte de habituare, capturat in apropierea localitatii Bodoc a fost relocat dup ace I s-a montat un emitator GPS, in habitate specifice

 In zona localitatii Malnas. judetul Covasna, echipa RAT si personalul din cadrul APM Covasna, in urma derularii actiunilor de monitorizare si evaluare a riscului indus de prezenta frecventa unui exemplar de urs in apropierea gospodariilor populatiei, au recomandat necesitatea capturarii in vederea relocarii. La 5 iulie 2010 echipa ARMU s-a deplasat in locatia de capturare si a preluat un exemplar mascul de urs capturat, pe care l-a transportat intrun areal cu habitate favorabile situat la cca. 40 km. distanta;


LIFE08/NAT/RO/000500 – LIFEURSUS

Fig. nr.9,10 Exemplarul de urs care producea pagube frecvente, cap[turat in apropierea localitatii Malnas a fost relocat in habitate favorabile identificate in aria de implementare a proiectului

 In seara zilei de 13 iulie 2010 echipa ARMU a fost informata de posibila prezenta a unui exemplar de urs imobilizat intr-o capcana improvizata intr-un areal cu fanete si livezi situat intre localitatile Coza si Haulisca, fara precizarea exacta a locatiei. Confirmarea informatiei de catre gestionarul fondului cinegetic si identificarea exacta a exemplarului s-a facut in jurul orelor 23 00, intr-o zona fara acces auto si care nu garanta o interventie sigura pentru echipa. Acestea au determinat programarea interventiei ARMU la ora 5 00 a zilei de 14 iulie. La momentul descinderii echipei ARMU la locul respectiv exemplarul nu a mai fost gasit.  Memmbri ai echipei ARMU s-au deplasat cu echipamentele specifice pentru capturarea si preluarea a 7 exemplare de urs (pui cu varste intre 3 si 7 luni). Majoritatea puilor, au fost preluati in intervalul mai – iulie . Perioada se remarca din aaceasta perspectiva ca interval cu risc maxim de aparitie a cazurilor de despartire din vari motive a puilor de sub un an de mame. ARMU a preluat exemplarele la datele de 25/02/2010, 25/05/2010, 07/06/2010, 23/06/2010, 23/07/2010, 09/09/2010 (2 exemplare),  ARMU a preluat la 10 iulie 2010 de la detinatori ilegali si a transferat la Centrul de Monitorizare si Reabilitare de la Lepsa Funicular, doua exemplare din specia Cervus elaphus.

Fig. nr.9,10 Exemplare din specia Cervus elaphus preluate la CMRCM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.