Page 1

Los Jocs Un videojoc o joc de vídeo és un programari creat per a l'entreteniment en general i basat en la interacció entre una o diverses persones per mitjà d'un controlador i un aparell electrònic que executa aquest videojoc; 1 aquest dispositiu electrònic pot ser un ordinador, una màquina arcade, una videoconsola, un dispositiu handheld (un telèfon mòbil, per exemple) els


quals són coneguts com "plataformes" . Encara que, usualment el terme "vídeo" a la paraula "videojoc" es refereix en si a un visualitzador de gràfics rasteritzats, 1 avui dia s'utilitza per fer ús de qualsevol tipus de visualitzador. Entenem per videojocs tot tipus de joc digital interactiu, amb independència del seu soporte.2 Hi ha videojocs senzills i altres més complexos, alguns són capaços de narrar històries i esdeveniments utilitzant àudio i vídeo creats expressament, demostrant que el videojoc és una altra manifestació de l'art.


Al dispositiu d'entrada usat per manipular un videojoc l'hi coneix com a controlador de videojoc, i varia depenent del que es tracti la plataforma. Per exemple, un controlador de consola podria únicament consistir d'un botó i una palanca de comanda ment.Tan mateix, un altre podria presentar una dotzena de botons i una o més palanques. Freqüentment, els primers jocs informàtics feien ús d'un teclat per


dur a terme una interacció, i fins i tot es necessitava que l'usuari adquirís una palanca per separat, que tenia un botó com mínim. Diversos jocs d'ordinador moderns permeten, i en alguns casos exigeixen, que l'usuari faci servir un teclat i un ratolí de forma simultània. `En general, els videojocs fan ús d'altres maneres de proveir la interactivitat i informació al jugador. L'àudio és gairebé universal,


usant dispositius de reproducció de so, com ara altaveus i auriculars. Altres de tipus feedback es presenten com perifèrics hàptics que produeixen una vibració o realimentació de força, amb la manifestació de vibracions quan s'intenta simular la realimentació de força. Hi han molts de jocs, i de molts tipus. Ami m’agraden més que ningun, els de “FPS” [first person shooter(jocs de dispars en primera persona)] com: los call of duty, urban terror, etc...


Actualment, amb el món del internet i el youtube, la gent es capaç de guanyar diners fent vídeos de com juguen a un joc, i penjant-ho a youtube, així com per exempe, Willyrex Chiguau Alexby11 SrChincheto77 MrCarnich MrCaimanet Etc....

Fet per Iván Barquero Sánchez.

Els Jocs  

El meu pdf del word dels jocs.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you