Issuu on Google+

Los Jocs Un videojoc o joc de vídeo és un programari creat per a l'entreteniment en general i basat en la interacció entre una o diverses persones per mitjà d'un controlador i un aparell electrònic que executa aquest videojoc; 1 aquest dispositiu electrònic pot ser un ordinador, una màquina arcade, una videoconsola, un dispositiu handheld (un telèfon mòbil, per exemple) els


quals són coneguts com "plataformes" . Encara que, usualment el terme "vídeo" a la paraula "videojoc" es refereix en si a un visualitzador de gràfics rasteritzats, 1 avui dia s'utilitza per fer ús de qualsevol tipus de visualitzador. Entenem per videojocs tot tipus de joc digital interactiu, amb independència del seu soporte.2 Hi ha videojocs senzills i altres més complexos, alguns són capaços de narrar històries i esdeveniments utilitzant àudio i vídeo creats expressament, demostrant que el videojoc és una altra manifestació de l'art.


Al dispositiu d'entrada usat per manipular un videojoc l'hi coneix com a controlador de videojoc, i varia depenent del que es tracti la plataforma. Per exemple, un controlador de consola podria únicament consistir d'un botó i una palanca de comanda ment.Tan mateix, un altre podria presentar una dotzena de botons i una o més palanques. Freqüentment, els primers jocs informàtics feien ús d'un teclat per


dur a terme una interacció, i fins i tot es necessitava que l'usuari adquirís una palanca per separat, que tenia un botó com mínim. Diversos jocs d'ordinador moderns permeten, i en alguns casos exigeixen, que l'usuari faci servir un teclat i un ratolí de forma simultània. `En general, els videojocs fan ús d'altres maneres de proveir la interactivitat i informació al jugador. L'àudio és gairebé universal,


usant dispositius de reproducció de so, com ara altaveus i auriculars. Altres de tipus feedback es presenten com perifèrics hàptics que produeixen una vibració o realimentació de força, amb la manifestació de vibracions quan s'intenta simular la realimentació de força. Hi han molts de jocs, i de molts tipus. Ami m’agraden més que ningun, els de “FPS” [first person shooter(jocs de dispars en primera persona)] com: los call of duty, urban terror, etc...


Actualment, amb el món del internet i el youtube, la gent es capaç de guanyar diners fent vídeos de com juguen a un joc, i penjant-ho a youtube, així com per exempe, Willyrex Chiguau Alexby11 SrChincheto77 MrCarnich MrCaimanet Etc....

Fet per Iván Barquero Sánchez.


Els Jocs