Theatrau Sir Gâr - Haf | Summer 2022

Page 1

BETH SYDD YMLAEN WHAT’S ON HAF SUMMER 2022 0345 2263510 theatrausirgar.co.uk

0345 226 3510


CROESO WELCOME Croeso i’n pamffled Haf 2022! Mae gennym lawer o bethau cyffrous ar eich cyfer y tymor hwn, o adloniant teuluol hwyliog i theatr ddigyfaddawd, comedi stand-yp o’r radd flaenaf a’r gorau o gerddoriaeth fyw. Welcome to our Summer 2022 brochure! We have lots of exciting treats lined up for you this season from fun family entertainment to hardhitting theatre, top standup comedy and the best of live music.

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU HOW TO BOOK TICKETS

www.theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510 Mae llinellau ffôn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Gwener 10:00–15:00 Phone lines are open Tuesday – Friday 10:00 – 15:00 CADWCH MEWN CYSYLLTIAD KEEP IN TOUCH

theatres@carmarthenshire.gov.uk @TheatrauSirGar DIOGELWCH COVID COVID SAFETY

Ewch i’n gwefan i weld y canllawiau diweddaraf ar ddiogelwch Covid www.theatrausirgar.co.uk/cy/rhybudd Please visit our website to see the latest guidance on Covid safety www.theatrausirgar.co.uk/en/alert


GWYBODAETH AM FYNEDIAD ACCESS INFORMATION

MYNEDIAD ACCESS

Mae Theatrau Sir Gâr wedi ymrwymo i wneud eich ymweliad mor bleserus a phosib. Mae gennym leoedd cadeiriau olwyn, systemau cymorth clyw, ac rydym yn croesawu cŵn tywys. I archebu lle cadair olwyn neu docyn Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 0345 226 3510 neu theatrau@sirgar.gov.uk Theatrau Sir Gâr is committed to making your visit as enjoyable as possible. We have wheelchair spaces, hearing assistance systems and we welcome guide dogs. To book a wheelchair space or Hynt ticket, contact the Box Office on 0345 226 3510 or theatres@carmarthenshire.gov.uk

0345 226 3510

HYNT

Mae Theatrau Sir Gâr yn aelod o Hynt. Mae gan holl ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim i’w cynorthwyydd personol neu ofalwr pan fyddant yn mynd i berfformiadau yn unrhyw un o theatrau neu ganolfannau celfyddydau Hynt. I wneud cais am Gerdyn Hynt ewch i www.hynt.co.uk Theatrau Sir Gâr is a member of Hynt. All Hynt card holders are entitled to a ticket, free-of-charge for their personal assistant or carer when attending performances at any of the Hynt theatres or arts centres. www.hynt.co.uk

theatrausirgar.co.uk

3


Ein lleoliad perfformio a chynadledda o’r radd flaenaf yn Llanelli, sydd â Phrif Theatr ynghyd â nifer o ystafelloedd a stiwdios llai. Our state-of-the-art performance and conference venue in Llanelli with a Main House and many smaller breakout and studio spaces. Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE Park Street, Llanelli SA15 3YE @FfwrnesLlanelli

Cynllun Seddau Ffwrnes Seating Plan CENTRE CIRCLE

ALLWEDD KEY Seddi i’r Anabl Disabled Seating Cylch Circle B

Stondinau Stalls

1 2

A A

16 15 14 13 12 11 10 19 18 17 9 8 21 20 7 6 23 22 5 4 25 24 3 26 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 27 1 8 7 21 20 22 6 5 F 24 23 F 4 25 26 3 16 15 14 13 12 11 10 19 18 17 9 8 27 2 20 7 6 28 1 22 21 23 5 E E 24 4 25 3 14 15 13 16 17 12 11 10 18 2 26 20 19 9 8 1 27 7 6 22 21 D 24 23 5 25 4 3 26 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 19 8 7 27 2 21 20 28 1 6 5 23 22 24 4 C C 17 16 15 14 13 12 25 3 20 19 18 11 10 26 2 22 21 9 8 27 1 7 24 23 25 6 26 5 B B 27 4 28 3 29 2 Q 6 5 4 3 2 1 Q 30 1

N

CIRCLE RIGHT

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

M L K J H G

8

7

9

8

10

9

14 13 12

P

1

F E D

11 10

9

7

8

6

5

3

4

2

1

P

22 21 20

19 18 17 16

15 14 13 12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22 21 20

19 18 17 16

15 14 13 12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22 21 20

19 18 17 16

15 14 13 12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22 21 20

19 18 17 16

15 14 13 12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22 21 20

19 18 17 16

15 14 13 12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22 21 20

19 18 17 16

15 14 13 12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22 21 20

19 18 17 16

15 14 13 12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22 21 20

19 18 17 16

15 14 13 12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22 21 20

19 18 17 16

15 14 13 12

21 20 19 18

17 16

15 14

13 12

11 10 11 10

9 9

8

7

8

7

6 6

5

4

5

4

3 3

2

1

2

1

1

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

B

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

A

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

9 9

9

8 8

8

7 7

7

6 6

6

5 5

5

4 4

4

3 3

3

2 2

2

1 1

1

A

L K J H

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

G F E D

8

9

9

10

C B A

FRONT STALLS STAGE

4

Y HAF SUMMER 2022

B

2

N M

STALLS C

1

A

DISABLED SEATING

CIRCLE LEFT


Ein theatr hardd â bwa proseniwm art-deco yng Nghaerfyrddin, y lleoliad mwyaf i’r Gorllewin o Abertawe sydd hefyd â stiwdio fach. Our gorgeous art-deco proscenium arch theatre in Carmarthen, the largest venue west of Swansea with a small studio. 8 Stryd y Brenin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1BD 8 King Street, Carmarthen, SA31 1BD @LyricCarmarthen

ALLWEDD KEY Seddi i’r Anabl Disabled Seating Stondinau Stalls Mezzanine Mezzanine Cylch Circle

0345 226 3510

theatrausirgar.co.uk

5


Ein theatr gartrefol yn hen sefydliad y glowyr, gyda’i rhaglen hynod a’i hacwsteg wych. Our intimate former coal miner’s institute with its quirky programme and fantastic acoustics. Stryd y Gwynt, Rhydaman Sir Gaerfyrddin, SA18 3DN 13 Wind Street, Ammanford Carmarthenshire, SA18 3DN

ALLWEDD KEY Seddi i’r Anabl Disabled Seating Seddau Safonol Standard Seating

LLWYFAN STAGE

6

Y HAF SUMMER 2022


FORGE DRAMA

THE WIZARD OF OZ

CLWB COMEDI / COMEDY CLUB

Lyric / 2–3.06.22, 14:30 & 19:30 4.06.22, 14:30

Ffwrnes – Stiwdio / 8.07.22, 20:00 9.09.22, 20:00

£12 / £10 / £40

£12.50

CLWB FFILM CAERFYRDDIN CARMARTHEN FILM CLUB

THE PLAY FOR FUN GROUP

Lyric, 19:30 / 6.06.22 Victim, 1961 (12) 4.07.22, Nicholas Nickleby, 1947 (U) 1.08.22 Flight of the Navigator, 1986 (U) 05.09.22, The Postman Always Rings Twice, 1981 (18)

Ffwrnes / 9 & 10.06.22, 19:30

WEDDING BELLS £10

Cynhyrchiad amatur / Amateur production

£4.50 / £5

0345 226 3510

theatrausirgar.co.uk

7


CURTAIN UP

ON WITH THE SHOW Ffwrnes / 11.06.22, 19:00 £12 Cynhyrchiad amatur / Amateur production

RUSH – A JOYOUS JAMAICAN JOURNEY Lyric / 17.06.22, 19:30 £21.50 / £20.00 Ymunwch â ni wrth i ni adrodd stori cerddoriaeth Reggae o ddyfodiad Cenhedlaeth Windrush o Jamaica - gan ddod â’u storïau, eu hanes a’u cerddoriaeth gyda nhw – a chlywed am y modd y datblygodd eu cerddoriaeth drwy’r degawdau ac ennill dilynwyr ar draws y byd. Join us as we tell the story of Reggae music from the arrival of the Windrush Generation from Jamaica - bringing their stories, history and music with them – and hear how their music evolved through the decades to take the world by storm.

THE DUBLIN LEGENDS Lyric / 11.06.22, 19:30 £24.50

8

Y HAF SUMMER 2022


AMMANFORD COMMUNITY THEATRE

THE VARIETY NIGHTMARE!

KENDAL MOUNTAIN TOUR 2022

Glowyr / 16 – 18.06.22, 19:30

Ffwrnes / 17.06.22, 19:30

£9.00 / £7.00

£18.50 / £10.50

Cynhyrchiad amatur / Amateur production

THE OPERA BOYS – A NIGHT AT THE MUSICALS Lyric / 18.06.22, 19:30

THE FOUNDATIONS Lyric / 24.06.22, 19:30 £23.00 / £22.00

£22.50 / £20.50

0345 226 3510

theatrausirgar.co.uk

9


LOST IN MUSIC – ONE NIGHT AT THE DISCO Ffwrnes / 25.06.22, 19:30 £25.50 / £24.50

WE’VE GOT EACH OTHER Ffwrnes – Stiwdio / 24.06.22, 19:30 £12.00 / 12+ Capsiynau caeedig / Closed captions Mae We’ve Got Each Other yn sioe sy’n llawn chwerthin ac sy’n dathlu sioeau cerdd y jiwcbocs, Bon Jovi, a’r gymuned sy’n ffurfio pan fydd pobl yn dod at ei gilydd ac… yn credu. Wedi’r cyfan, dyna’r cyfan sydd ei angen! We’ve Got Each Other is a laugh-out-loud show celebrating juke-box musicals, Bon Jovi, and the community that is formed when people come together and… believe. After all, we’ve got each other… and that’s a lot for love! Llun/image: Alex Brenner

SEREN

LEGALLY BLONDE Ffwrnes / 27–30.06.22, 19:00 £10 Cynhyrchiad amatur / Amateur production

10

Y HAF SUMMER 2022


ANSELL’S LES MUSICALS Lyric / 30.06.22, 19:30 £29.50 / £62.50

NOVELLO & SON Glowyr / 30.06.22, 19:30 £12.50 / £10.50 Camwch yn ôl i 1938 i glywed mam chwedlonol Ivor Novello, Madame Clara Novello Davies yn canu ei ganeuon mwyaf poblogaidd, ac yn ail-fyw’r digwyddiadau poenus a luniodd ei bywyd a’i pherthynas ddiddorol â’i mab. An invitation to step back to 1938 to hear Ivor Novello’s legendary mam sing his best-loved songs… and relive the painful events that shaped her life and her intriguing relationship with her son.

TWM SIÔN CATI Lyric / 7.07.22, 10:00 £6 / 7+

0345 226 3510

theatrausirgar.co.uk

11


GŴ YL UNDOD HIJINX HIJINX UNITY FESTIVAL Ffwrnes / 1 & 2.07.22 Mae Gŵyl Undod Hijinx yn un o wyliau celfyddydau cynhwysol ac anabledd fwyaf Ewrop a’r unig un o’r fath yng Nghymru. Bydd yr ŵyl unwaith eto yn dod â’r celfyddydau a theatr gynhwysol ac anabledd gorau o bedwar ban byd. Hijinx’s Unity Festival is one of Europe’s largest inclusive and disability arts festivals and the only one of its kind in Wales. The festival will once again be bringing together some of the best inclusive and disability arts and theatre from around the world.

HIJINX

THE_CRASH.TEST Ffwrnes / 2.07.22, 20:00 £12 / £8 Stori Frankenstein ar gyfer ein hoes, mae the_crash.test yn olwg dywyll chwareus ar ein perthynas â thechnoleg, gan ymgorffori pypedwaith dal symudiadau, taflunio ar raddfa fawr, cyfansoddiad gwreiddiol, gyda chast cynhwysol o berfformwyr ar lwyfan a thrwy gyswllt fideo. Gydag Iaith Arwyddion Prydain, Disgrifiad Sain a Chapsiynau Caeedig. A Frankenstein tale for our age, the_crash. test is a darkly playful take on our relationship with technology, incorporating motion capture puppetry, large scale projection, original composition, with an inclusive cast of performers on stage and via video link. With British Sign Language, Audio Description and Closed Captions.

12

Y HAF SUMMER 2022


LUTHER Lyric / 8.07.22, 19:30 £26.50

SOLVE-ALONG-A-MURDERSHE-WROTE Ffwrnes / 9.07.22, 19:30 £20.00 / 18+ Yn cynnwys dangosiad rhyngweithiol o’r bennod glasurol o Murder, She Wrote “Broadway Malady”, mae Jessica Fletcher yn mynd i ddinas Efrog Newydd ond yn fuan iawn mae ynghanol dirgelwch llofruddiaeth a dim ond hi (neu chi!) all ei ddatrys! Featuring an interactive screening of the classic Murder, She Wrote episode, “Broadway Malady”, Jessica Fletcher heads to New York City but soon gets caught up in a murder mystery only she (or you!) can solve!

TREORCHY MALE CHOIR Lyric / 9.07.22, 19:30 £15.00

0345 226 3510

theatrausirgar.co.uk

13


THE PERFORMANCE FACTORY

HAIRSPRAY – THE BROADWAY MUSICAL Ffwrnes / 14–16.07.22, 19:00, 16.07.22, 14:00

CAITLIN

£12 / £15

Glowyr / 12.07.22, 19:30

Cynhyrchiad amatur / Amateur production

Ffwrnes, Stiwdio / 13 & 14.07.22, 19:30 £10.50 / £12.50 Cyn i Dylan Thomas yfed ei hun i farwolaeth yn 39 oed, fe wnaeth ef a’i wraig Caitlin ymweld â bariau Prydain yn y 1930au a’r 40au i fynd ar y cwrw a meddwi. Roedd eu priodas yn stormus, yn angerddol ac yn ffrwydrol. Mae Caitlin yn adrodd eu stori gythryblus yn y sioe un fenyw hon. Before Dylan Thomas drank himself to death at the tender age of 39, he and his wife Caitlin boozed, binged and brawled their way through the bars of Britain in the 1930s and 40s. Their marriage was stormy, passionate, and explosive. Caitlin tells their tempestuous story in this one-woman show.

THE MAGIC OF MOTOWN Lyric / 16.07.22, 19:30 £26.50 / £25.50

14

Y HAF SUMMER 2022


LLANELLI MUSICAL THEATRE GROUP

NEW HEIGHTS PERFORMANCE ACADEMY

Ffwrnes, Stiwdio / 21 & 22.07.22, 19:30

Ffwrnes / 27 – 28.07.22, 19:00 29 – 30.07.22, 13:00 & 17:30

A SPOONFUL OF MUSIC £10 / £7

Cynhyrchiad amatur / Amateur production

ANNIE JR

£13.00 / £10.50 Cynhyrchiad amatur / Amateur production

ROSE ROYCE FEATURING GWEN DICKEY

STARQUEST SUMMER VARIETY SHOW

Lyric / 30.07.22, 19:30

Glowyr / 16.07.22, 18:00 & 17.07.22, 15:00

£29.50

£7.50 / £8.50 Cynhyrchiad amatur / Amateur production

0345 226 3510

theatrausirgar.co.uk

15


BOOM PRODUCTIONS

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM Ffwrnes, Stiwdio /4–6.08.22, 19:30 7.08.22, 14:30 £13.00

THEATRAU SIR GÂR YN Y PARC THEATRAU SIR GÂR IN THE PARK

Cynhyrchiad amatur / Amateur production

Mwynhewch flas o theatr fyw yn yr awyr agored… Fis Awst eleni, bydd Theatrau Sir Gâr yn symud eu llwyfan i Barc Gwledig Pen-bre ar gyfer cyfres o sioeau awyr agored rhwng Awst 11–23. Yn cynnwys cerddoriaeth fyw, comedi, drama a sioeau teuluol – rhaglen lawn i’w chyhoeddi’n fuan.

Enjoy a taste of live theatre in the open air… This August, Theatrau Sir Gâr are moving their stage to Pembrey Country Park for a series of outdoor shows between August 11–23. Featuring live music, comedy, drama and family shows – full programme to be announced soon.

16

Y HAF SUMMER 2022

THE BOWIE EXPERIENCE Ffwrnes / 9.09.22, 19:30 £24.50


AN EVENING WITH JOE CALZAGHE Lyric / 10.09.22, 19:30 £28.00 / £50 VIP THEATR NA NÓG

OPERATION JULIE Lyric / 31.08–2.09.22, 19:30 £18 / £20 / £24 / 16+ Drama anarchaidd sy’n cynnwys cerddoriaeth prog-rock y 70au sy’n adrodd hanes anhygoel y gweithrediad cudd a ddatguddiodd un o’r cylchoedd cyffuriau mwyaf eithriadol y mae’r byd erioed wedi ei weld. An anarchic play with music from the 70s prog-rock that tells the incredible story of the undercover operation that smashed one of the most extraordinary drug rings the world has ever seen.

NORTHERN LIVE – DO I LOVE YOU Lyric / 17.09.22, 19:30 £23.50

0345 226 3510

theatrausirgar.co.uk

17


THE MERSEY BEATLES

BIG GIRLS DON’T CRY

Ffwrnes / 17.09.22, 19:30

Ffwrnes / 23.09.22, 19:30

£23.00

£24.50

THE LION SPEAKS TONIGHT – AN EVENING WITH SCOTT QUINNELL

THEATR GENEDLAETHOL CYMRU & THEATR SHERMAN

Ffwrnes / 24.09.22 Lyric / 29.10.22, 19:30 £26.50 / VIP £49.50 / 16+

18

Y HAF SUMMER 2022

TYLWYTH

Ffwrnes / 5 – 7.10.22, 19:30 £8 / £12 / £14 / £16 Sioe Gymraeg / Welsh language show


DYDDIADUR DIARY MEHEFIN / JUNE

14–16.07

19:00

Hairspray – The Broadway Musical

16.07

14:00

Hairspray – The Broadway Musical

16.07

19:30

The Magic of Motown

21 & 22.07

19:30

A Spoonful of Music

27–28.07

19:00

Annie Jr

29–30.07

13:00 17:30

Annie Jr

The Variety Nightmare!

30.07

19:30

19:30

Rush – A Joyous Jamaican Journey

Rose Royce featuring Gwen Dickey

AWST / AUGUST

17.06

19:30

Kendal Mountain Tour 2022

1.08

19:30

Clwb Ffilm Caerfyrddin Carmarthen Film Club

18.06

19:30

The Opera Boys – A Night at the Musicals

4–6.08

19:30

A Midsummer Night’s Dream

24.06

19:30

We’ve Got Each Other

7.08

14:30

24.06

19:30

The Foundations

A Midsummer Night’s Dream

25.06

19:30

Lost In Music – One Night at the Disco

27–30.06

19:00 Legally Blonde

30.06

19:30

Ansell’s Les Musicals

31.08– 2.09

30.06

19:30

Novello & Son

MEDI / SEPTEMBER

6.06

19:30

Clwb Ffilm Caerfyrddin Carmarthen Film Club

2 & 3.06

14.30 19.30

The Wizard of Oz

4.06

14:30

The Wizard of Oz

9 & 10.06

19:30

Wedding Bells

11.06

19:00

On with the Show

11.06

19:30

The Dublin Legends

16–18.06

19:30

17.06

GORFFENNAF / JULY 1 & 2.07

The Unity Festival

2.07

20:00

the_crash.test

4.07

19:30

Clwb Ffilm Caerfyrddin Carmarthen Film Club

11–23.08

Theatrau Sir Gâr yn y Parc (Pen-bre / Pembrey) 19:30

Operation Julie

5.09

19:30

Clwb Ffilm Caerfyrddin Carmarthen Film Club

9.09

20:00

Clwb Comedi Comedy Club

9.09

19:30

The Bowie Experience

10.09

19:30

An Evening with Joe Calzaghe

7.07

10:00

Twm Siôn Cati

8.07

20:00

Clwb Comedi Comedy Club

17.09

19:30

Northern Live – Do I Love You

8.07

19:30

Luther

17.09

19:30

The Mersey Beatles

9.07

19:30

Solve-Along-A-MurderShe-Wrote

23.09

19:30

Big Girls Don’t Cry

9.07

19:30

Treorchy Male Choir

24.09

19:30

12.07

19:30

Caitlin

The Lion Speaks Tonight – An Evening with Scott Quinnell

13 & 14.07

19:30

Caitlin

16.07

18:00

Starquest Summer Variety Show

17.07

15:00

Starquest Summer Variety Show

HYDREF / OCTOBER 5–7.10

19:30

Tylwyth

29.10

19:30

The Lion Speaks Tonight – An Evening with Scott Quinnell


T

yn y

u S a ir Gâ r t a e r h

Parc Sioeau theatr awyr agored wedi’u cyflwyno gan Theatrau Sir Gâr ym Mharc Gwledig Pen-bre

Open-air theatre shows presented by Theatrau Sir Gâr at Pembrey Country Park

Awst | August 11 – 23 2022 Tocynnau ar werth yn fuan | Tickets on sale soon