Page 1

dom

sława

dom (noun) miejsce do mieszkania house: On mieszka w domu obok. He lives in the next house.; własny kąt home: Your home is where your heart is. egzemplarz (noun) czasopismo copy ; przedmiot, zwierzę, roślina specimen: To jest wyjątkowo piękny okaz

geparda. This is an exceptionally beautiful speciman of cheetah historia (noun) dzieje history : Historia ludzkości jest bardzo interesująca The history of humankind is very interesting; opowiadanie story : Jego historia była bardzo zabawna. His story was very funny kontakt (noun) styczność touch , contact: być z kimś w kontakcie, utrzymywać relacje to be in contact/touch with someone ; przełącznik switch: Wychodząc z pokoju, zgasiła światło. She turned off a

switch, when she left a room nabytek (noun) zakup purchase, acquisition : Ona była bardzo zadowolona z uzupełnienia swojej kolekcji, kikoma nawymi nabytkami. She was glad to expand her music collection through new acquisitions.; pot. find: Ten nowy uczeń to dobry nabytek. The new student was a good find. napaskudzić (verb transitive) zbałaganić to make a mess: Dzieci zapaskudziły mi całą łazienkę! The

children made mess in my bathroom! niewyraźnie (adjective) słabo vaguely : Nie widzę tych górskich szczytów zbyt wyraźnie. I can see the mountains peeks very vaguely; niepewnie, nieswojo strangely: Uśmiechnęła się niepewnie w obliczu

nieuniknionego zagrożenia. She smiled strangely in the face of forthcoming danger. olśnić (verb, verb transitive) oczarować to dazzle : Jej piękno nas olśniło. We were dazzled by her beauty. ; nagłe zrozumienie to have a suddden thought, to see daylight/light: W końcu mnie olśniło i zmieniłem

zdanie. Eventually I saw the daylight and I changed my mind. rozkręcić (verb transitive) rozprostować uncoil, untwist pot. uaktywnić to get sth going : Gdy nie to że

rzokręciłą swój ineteres, nie zarabiałaby dziś takich pieniędzy. Had it not been for getting her company going, she wouldn't have make big money now. ; wyluzować się loosen up, to warm up : On się rozkręcił po kilku drinkach. He loosened up after a couple of drinks. sława (noun) rozgłos fame, renown : Cieszyła się sławą wpaniałej kucharki. She enjoyed renown as an excellent cook; reputacja reputation, good name : Zaciekle bronił jej reputacji. He defended her reputation fiercely. ; sławna osoba celebrity : Po kilku latach cieżkiej pracy, w końcu stała się sławna. After a few years of hard work, finally she has become a celebrity.

słownik polsko-angieslki  

Dziś chciałabym umieścić mój pierwszy słownik. oczywiście jest to wersja próbna i zawiera tylko 10 haseł. W swoim projekcie postawiłam na pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you