Page 1

Biblioteca escolar II: La competència informacional des de la biblioteca escolar Seguretat a Internet

Sandra Grau Carmen Jurado Mestre Educació Infantil Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs 2009-2010 Professora: Cinta Espuny


Pràctica 1. Seleccioneu un grup d'edat i busqueu quins són els hàbits de consum d'Internet més freqüents en aquesta edat. Hem cercat els hàbits de consum d’Internet en els adolescents i els programes més freqüentats són els següents: Youtube (44%), Minijocs (41%) i Google (20%) són les pàgines més freqüentades pels adolescents. També fan molt d’ús de Messenger, Youtube, MySpace, Twitter, Tuenti, Fotolog i Facebook. Davant d’aquestos resultats, està clar que el adolescents prefereixen consultar pàgines d’Internet que siguin xarxes socials o jocs, enlloc de pàgines d’interès educatiu. Webgrafia consultada: http://www.ojointernet.com/noticias/comportamiento-de-los-adolescentes-en-la-red/ http://www.europapress.es/tecnologia/internet-00446/noticia-70-adolescentes-13-16anos-ya-frecuenta-redes-sociales-20090630184752.html

Pràctica 3. Decàleg per al vostre alumnat i un altre adreçat a les famílies sobre consells d'ús d'Internet. Decàleg per a un bon ús d’Internet: -

Pares:

1.- Solament deixar que el teu fill/a navegui per Internet si està a casa una persona adulta. 2.- No posar l'ordinador en l'habitació del teu fill/a o en qualsevol cas posar la pantalla de manera que aquest visible a qui entra o està en l'habitació.


3.- Ser capaç de manejar l'ordinador almenys al mateix nivell d'habilitat que el teu fill/a, de manera que sigui conscient que estem amb capacitat de poder controlar-lo. 4.- Utilitzar tots els sistemes de protecció actualment disponibles per a evitar l'accés a llocs no aprovats a menors. 5.- Parlar habitualment amb el teu fill/a respecte a la navegació en Internet, tractant de tenir informació respecte al què veu i què consulta. 6.- Ensenyar al teu fill/a que quan es connecta al xat no ha de donar, ni demanar, adreces, número de telèfon o qualsevol informació que pugui identificar-lo. Ser clars, sense alarmar, sobre els riscos que poden derivar-se de xatejar amb desconeguts. 7.- Evitar que el teu fill-a estigui en Internet (particularment en xat) durant la nit. Alertar-lo que ha d'avisar als seus pares, sempre que algun amic del xat insisteixi respecte a informacions o hàbits personals o de la seva família. 8.- Navegar i xatejar algunes vegades al costat del teu fill/a, per a proporcionar-li a una major confiança amb els pares respecte als continguts de les seves converses en la xarxa. 9.- Tractar, en la mesura del possible, d'evitar que el teu fill/a tingui el seu propi e-mail o bé conèixer el password d'accés. 10.- Construir al costat del teu fill/a regles consensuades per a navegar en Internet, sense imposar-se-les.

-

Infants:

1- Desconfia de la persona que vol saber massa coses. 2- No donis cap informació respecte a tu o la teva família (per exemple: el teu nom, el teu nombre de telèfon, la teva adreça, la del teu col·legi, etc.) sense parlar abans amb els seus pares.


3.- Si reps o veus alguna cosa desagradable o que et sembla rara no tractis de seguir investigant pel teu compte, parla'l amb els teus pares i/o professors. 4- Si tens interès o intenció de trobar-te físicament amb alguna persona que has conegut a través d'Internet, informa sempre abans als teus pares i aconsella a qui vol conèixer-te que faci el mateix. 5-

No vagis mai sol/a a la cita. D'aquesta forma pots evitar alguna trobada

desagradable. 6- No entris mai en llocs de pagament, que et sol·liciten el teu nombre de targeta de crèdit o que sol·licitin el teu nom i adreça. 7- Si trobes un lloc on està escrit «accés prohibit als menors», respecta aquesta indicació.

Pràctica 4.Visita diferents WQ. Les que trobes interessants les anotes al teu bloc de notes amb l'eina del bloc de notes del google.


PrĂ ctica 5. Visita diferents Caceres del tresor i guarda-les al teu bloc de notes del google.


Pràctica 6. Feu una de les tres Webquests. Hem decidit fer la següent webquest:

Webquest: Què és Internet?

A continuació responem a les preguntes que se’ns planteja a la webquest:

1.- Obrirem una carpeta que anomenarem "DOSSIER". Hi guardarem els documents i imatges que volguem guardar per a elaborar el mural sobre INTERNET. 2.- Obrim un document nou amb un processadros de textos ( p.e. amb Word) i posau-li de nom "DOSSIER-INTERNET"


3.-Cercau la definició d'"INTERNET" al Diccionari de la Llengua Catalana GREC. Anoteu-la al DOSSIER Definició d’Internet: Xarxa informàtica constituïda per un conjunt de xarxes connectades mitjançant uns determinats protocols, descentralitzada, ampliable indefinidament

i

d'abast

mundial.

4.- Aquí teniu un mapa conceptual del tema en conjunt . 5.- Trobareu un Manual de Power Point clicant aquí i també un Manual de Word o bé un processador de textos lliure de l'Open Office

ACTIVITAT 1: QUÈ ÉS I D'ÓN VE INTERNET? ESTAREU SORPRESOS I SORPRESES DEL QUE HEU TROBAT AL GREC!!!! En l'activitat que se vos proposava en l'apartat anterior haureu pogut veure la gran quantitat d'informació sobre Internet...Avui en dia, qui no n'ha sentit parlar? ...NINGÚ!!!!!! Però qui la va inventar? Quan? i sobre tot: Per què? Podem trobar les respostes a la pàgina d’en Millán i també a la pàgina web. Feu-ne un resum i guardeu-lo a la nostra carpeta.

Hem de remuntar-nos a l'any 1964, per saber com va néixer Internet. La que ara anomenem xarxa de xarxes va néixer de la mà de Paul Baran, de la Rand Corporation, una de les consultores de futur a nivell tecnològic més importants d'Estats Units i amb una relació molt estreta amb l'administració. Així doncs, Paul Baran va determinar els requeriments necessaris per crear una xarxa ideal d'ordinadors. Amb la guerra freda, Internet va esdevenir una necessitat bàsica, sobreviure a un possible atac nuclear, de manera que si una part de la xarxa quedava inutilitzada, l'altre havia de seguir funcionant redirigint els missatges i la informació cap a altres camins


per arribar al destinatari. Per superar aquest escull, va idear-se la innovadora idea d'una xarxa descentralitzada. No va ser fins cinc anys més tard, al 1969 que el govern d'Estats Units, mitjançant l'Advanced Research Projects Agency (ARPA), del Departament de Defensa*, va desenvolupar una xarxa amb aquest esquema descentralitzat. Per evitar el monopoli de la xarxa per part dels fabricants, va definir-se un protocol de comunicacions obert i prou senzill perquè fos utilitzat per una gran varietat de marques i models. La segona revolució va donar-se al 1982, amb la transformació del TCP al TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que permetia l'interconnectivitat entre xarxes diferents. Aquest va incorporar-se al sistema UNIX, un llenguatge de programació estès per arreu del món, cosa que va permetre a ordinadors de tot el món tenir Internet a l'abast. Cal tenir en compte que el desenvolupament d'Internet no hagués estat possible sense el desenvolupament paral·lel de programes que en facilitaven l'ús. Com el correu electrònic, ideat el 1971 per Ray Tomlinson. El terme internet, en minúscula, s'utilitza per anomenar un conjunt de xarxes connectades mitjançant routers. Avui en dia, Internet, amb majúscula, és la major xarxa internet del món, amb una jerarquia de tres nivells, formada per xarxes d'eix central (NFSnet), xarxes de nivell intermig i xarxes aïllades.

Però no ens podem limitar a recollir-ne informació....anem a reflexionar un poc sobre el que ens diu en Millán. LLegiu les frases següents i faceu-ne en grup de tres un comentari que anotareu en un document anometat "Reflexionam" i el guardarem a la carpeta DOSSIER.


"Un niño andaluz sigue las clases de un colegio de Estados Unidos; un inversor alemán interviene en la bolsa de Tokyo; los libros escolares de mis niños los compro buscando el nombre de su profesora en la página de una librería virtual de mi ciudad. De lo local a lo mundial, algo está cambiando…" Amb Internet tot és més fàcil, pots arribar a l’altra punta del món i és més ràpid accedir a la informació. "En la World Wide Web o Malla Mundial esperan la visita de alguien 800 millones de páginas: quien quisiera leerlas dedicando a ello una jornada laboral normal, pero sin festivos ni vacaciones, tardaría veinte mil años… " Internet és una font d’informació inesgotable i infinita. "Hoy en día hay unos 5 millones de dominios (los nombres que siguen al signo @ del correo): a cada uno pueden corresponder muchas direcciones de correo electrónico. El tráfico por la red se dobla cada 100 días: hace ya un año que en Inglaterra circulan más datos que voz por las líneas telefónicas… Las cifras de comercio basado en la red que se prevén para el futuro inmediato superan la actividad económica de muchos países." Moltes persones elegeixen la xarxa per comunicar-se perquè és més barata i senzilla. La xarxa ha esdevingut una utilitat molt visitada i utilitzada per la gent i cada dia va a més. Anem ara a l'Enciclopèdia Latinoamericana i observem l'evolució de les xarxes entre ordinadors. Per què es va fer que la xarxa fos més interrelacionada? Pensau i respon...Una pista: està relacionat amb la guerra freda. "Baixau"-vos aquesta imatge a la vostra carpeta DOSSIER i anotau la resposta al document del resum de la història. La xarxa centralitzada és dèbil, perquè si es destrueix l’estrella central destruirà la comunicació entre les estacions finals. A la pràctica, una barreja d'estrelles i dels components de malla s'utilitza per formar les xarxes de comunicacions. Per exemple, el tipus (b) de la figura. 1 mostra l'estructura jeràrquica d'un conjunt d'estrelles connectats en forma d'una estrella més gran, amb un enllaç addicional formant un bucle. Aquesta xarxa es denomina de vegades "descentralitzat" de la xarxa, a causa de la dependència


completa en un sol punt no sempre és necessari. L’última (C) és la xarxa més segura perquè també la més interrelacionada, molt més difícil de destruir perquè no conté estrelles.

ACTIVITAT 2: COM ENS COMUNICAM PER INTERNET? Cercau al Diccionari de la Llengua Catalana GREC les definicions. Anotau en un document una explicació de cada eina. Guardau-lo dins la carpeta DOSSIER •

El xat: Comunicació simultània entre diverses persones a través d’Internet

El Messenger: Messenger es refereix a la missatgeria instantània, en la que pots compartir missatges amb altres usuaris connectats a Internet.

El fòrum: Sessió oberta en la qual tots poden argumentar.

El correu electrònic: Conjunt d'eines de programari per mitjà del qual hom pot enviar i rebre missatges personalitzats dins d'una xarxa.

Completa el document anterior amb els serveis d'Internet que ens donen a la web A l'adreça següent podreu veure vàries activitats de comunicació que s'han fet a altres escoles: http://www.xtec.es/~emurillo/correuV/index11.htm


ACTIVITAT 3: APRENEM I JUGAM A INTERNET A Internet podem aprendre i jugar. Vegem ara com: Per aprendre a Internet tenim entre altres: •

Les eines de comunicació amb les quals podem rebre continguts en forma de documents i imatges

Els diccionaris i les enciclopèdies en línia També podem visitar directament una série d'enciclopèdies virtuals

Els Cercadors i Webgrafia que podem tenir a la llista de "Favorits" del nostre navegador

Faceu equips de tres i cercau cada un, un dels recursos per aprendre que hem citat clicant a damunt. Elaborau un document per cada eina explicant-la i escriguent com ens pot servir per aprendre. Les eines de comunicació: El fòrum és una eina de comunicació amb la qual podem aprendre, per exemple: podem documentar-nos sobre temes d'actualitat, o d'una tema específic de la realitat; podem intercanviar informacions amb persones de totes la parts del món, conèixer la seva cultura, així com ells poden conèixer la nostra; podem complementar la informació que no tenim molt clara i aprendre d'altres punts de vista.

Els diccionaris i les enciclopèdies en línia: Els diccionaris i les enciclopèdies són eines d’aprenentatge molt útils perquè et permeten cercar informació molt ràpid, perquè no ocupen espai al teu prestatge, perquè s’actualitzen cada cop que apareixen noves paraules o canvien les normatives de les llengües.


Els Cercadors i Webgrafia: Els cercadors són importants per a l’aprenentatge perquè amb una paraula clau et poden localitzar diferents resultats que continguin, dintre la web. Aquestos resultats apareixen resumits i pots elegir el que més s’aproxima al que necessites. Ara ens toca JUGARRRR!!!.....Visitem algunes webs amb jocs amb els que a més podem aprendre: •

Mi Portal

Jocs didàctics a la pàgina del Ministeri d'Educació i ciència

Tornar una altra vegada: Joc per aprendre a emprar els cercadors

Anota en un document els jocs que us han agradat més (constant títol i adreça) i perquè. Guardau el document a la carpeta DOSSIER Mi Portal: Educalia: El cuerpo humano http://educalia.educared.net/externs/auladesalut/joc_dificil/index_sol_s.html

Ens ha agradat perquè amb aquest joc els infants aprenen les parts del cos d’una manera educativa i lúdica.

Mi Portal: Las tres mellizas: Juego de las igualdades

http://www.lastresmellizas.com/intermon/igualtat.html

Aquest joc és molt interessant perquè transmet valors sobre els drets dels infants i parla de la diversitat de manera molt simbòlica.


ACTIVITAT 4: LA SEGURETAT A INTERNET I.... ENS PODEM FIAR DE LES WEBS QUE TROBAM? Netty, Navito i Gonzi ens han anomenat Especialistes en Qualitat i Seguretat d'Internet. La nostra feina, serà posar les medalles següents: •

MEDALLA AL/A LA NAVEGADOR/A SEGUR PER INTERNET a un/a company o companya que cumplesqui els consells de seguretat que ens donen a Edu365 clicant a "Consells pràctics per a als vostres fills"

MEDALLA DE QUALITAT A LA WEB. Visitarem les dues webs següents i mirarem quina de les dues respon més preguntes afirmativament del nostre QÜESTIONARI DE QUALITAT i li posarem la medalla. o

Educació per la salut

o

Zoo de Madrid


QÜESTIONARI DE QUALITAT PER A LA WEB: Educació per la salud (EDU365)

Preguntes

NO

1.- CREDIBILITAT •

Està clar qui és el responsable?

Té la darrera data d’actualització recent?

Han citat les fons dels continguts?

L’autor té prestigi reconegut?

No Sí

2.- CONTINGUTS •

El títol és representatiu del contingut?

Ens duu a altres recursos útils?

Són fácils de llegir?

Estan ben estructuras?

Les imatges són clares?

Està lliure de faltes d’ortografía i gramaticals?

És interessant?

Sí Sí Sí Sí Sí

3.- DISSENY •

És fácil la navegació?

Els enllaços són fàcils d’identificar?

Té foros i tauló d’anuncis (interactivitat)?

Es pot visualitzar sense desplaçar el cursos?

És estèticament agradable?

La lletra és legible fàcilment?

Sí Sí No

Sí Sí Sí

4.- ORGANITZACIÓ •

Tots els enllaços funcionen bé?

Si empra gràfics es carreguen fàcilment?

Quan la pàgina té moltes imatges ens deixa triar

No

veure-la només amb texte? •

És fácil identificar ràpidament la informació més important (títols, texte resaltat,..)?


QÜESTIONARI DE QUALITAT PER A LA WEB: Zoo de Madrid

Preguntes

NO

1.- CREDIBILITAT •

Està clar qui és el responsable?

Té la darrera data d’actualització recent?

Han citat les fons dels continguts?

L’autor té prestigi reconegut?

No Sí

2.- CONTINGUTS •

El títol és representatiu del contingut?

Ens duu a altres recursos útils?

Són fácils de llegir?

Estan ben estructuras?

Les imatges són clares?

Està lliure de faltes d’ortografía i gramaticals?

És interessant?

Sí Sí Sí Sí Sí

3.- DISSENY •

És fácil la navegació?

Els enllaços són fàcils d’identificar?

Té foros i tauló d’anuncis (interactivitat)?

Es pot visualitzar sense desplaçar el cursos?

És estèticament agradable?

La lletra és legible fàcilment?

Sí Sí No

Sí Sí Sí

4.- ORGANITZACIÓ •

Tots els enllaços funcionen bé?

Si empra gràfics es carreguen fàcilment?

Quan la pàgina té moltes imatges ens deixa triar

No

veure-la només amb texte? •

És fácil identificar ràpidament la informació més important (títols, texte resaltat,..)?


QÜESTIONARI DE QUALITAT PER A LA WEB : Educalia

Preguntes

NO

1.- CREDIBILITAT •

Està clar qui és el responsable?

Té la darrera data d’actualització recent?

Han citat les fons dels continguts?

L’autor té prestigi reconegut?

No Sí

2.- CONTINGUTS •

El títol és representatiu del contingut?

Ens duu a altres recursos útils?

Són fácils de llegir?

Estan ben estructuras?

Les imatges són clares?

Està lliure de faltes d’ortografía i gramaticals?

És interessant?

Sí Sí Sí Sí Sí

3.- DISSENY •

És fácil la navegació?

Els enllaços són fàcils d’identificar?

Té foros i tauló d’anuncis (interactivitat)?

Es pot visualitzar sense desplaçar el cursos?

És estèticament agradable?

La lletra és legible fàcilment?

Sí Sí No

Sí Sí Sí

4.- ORGANITZACIÓ •

Tots els enllaços funcionen bé?

Si empra gràfics es carreguen fàcilment?

Quan la pàgina té moltes imatges ens deixa triar

No

veure-la només amb texte? •

És fácil identificar ràpidament la informació més important (títols, texte resaltat,..)?


QÜESTIONARI DE QUALITAT PER A LA WEB: Las tres mellizas

Preguntes

NO

1.- CREDIBILITAT •

Està clar qui és el responsable?

Té la darrera data d’actualització recent?

Han citat les fons dels continguts?

L’autor té prestigi reconegut?

No Sí

2.- CONTINGUTS •

El títol és representatiu del contingut?

Ens duu a altres recursos útils?

Són fácils de llegir?

Estan ben estructuras?

Les imatges són clares?

Està lliure de faltes d’ortografía i gramaticals?

És interessant?

Sí Sí Sí Sí Sí

3.- DISSENY •

És fácil la navegació?

Els enllaços són fàcils d’identificar?

Té foros i tauló d’anuncis (interactivitat)?

Es pot visualitzar sense desplaçar el cursos?

És estèticament agradable?

La lletra és legible fàcilment?

Sí Sí No Sí Sí Sí

4.- ORGANITZACIÓ •

Tots els enllaços funcionen bé?

Si empra gràfics es carreguen fàcilment?

Quan la pàgina té moltes imatges ens deixa triar

No

veure-la només amb texte? •

És fácil identificar ràpidament la informació més important (títols, texte resaltat,..)?


Facem-ne un esquema i a continuació facem un anàlisi de dues pàgines webs de les que varem trobar a l'activitat 3. Anotau els resultats al DOSSIER. En la propera sessió en farem una posada en comú a classe. Guardarem a la carpeta DOSSIER, el llistat de consells per navegar segurs a Internet i el Qüestionari de Qualitat per webs...sempre ens poden ser útils. Els consells per navegar segurs per Internet: Intenteu que l’ús d’Internet es converteixi en una activitat familiar. No us sentiu inferiors per saber menys que els vostres fills. Aprofiteu el que ells saben per aprendre. Ubiqueu l’ordinador en una altra habitació que no sigui el dormitori (un lloc més “públic” o de pas). Seieu de tant en tant amb els vostres fills quan aquests estiguin participant en un xat (penseu que hi ha gent que de vegades aprofita aquest mitjà per disfressar la identitat de l’interlocutor, canviar l’edat, sexe, etc.). Expliqueu als vostres fills que no haurien de proporcionar mai informació personal quan participin en un xat, fòrum, etc. Eviteu que els vostres fills planegin una trobada amb algú que han conegut “on-line”. És recomanable no deixar targetes de crèdit a l’abast dels vostres fills. S’han donat casos de compres massives sense coneixement previ del propietari. Establiu un moment i una durada per a les connexions, per exemple, una estona alguna tarda, els caps de setmana, etc. S’hauria d’estar connectat el temps necessari per a dur a terme les activitats programades (si no disposeu de tarifa plana, les trucades tenen un cost equivalent al d’una trucada local).


Feu entendre als vostres fills que són ells qui tenen el control quan estan navegant per Internet i per tant, si en alguna ocasió es troben incòmodes amb el que estan veient (continguts ofensius, etc.), haurien d’abandonar la pàgina. Penseu que es poden cometre accions delictives quan s’està connectat a Internet (amenaces, distribució de dades personals, ús d’imatges amb copyright, etc.). S’hauria d’intentar renunciar a aquells portals que constantment demanen dades o informació personal (mai se sap quin ús en faran).

Hem arribat al moment de recopilar tot el que tenguem a la carpeta DOSSIER i elaborar un PÓSTER amb el tema INTERNET que podren exposar. Per completar les informacions recollides i a la vegaa tenir una idea de com organitzarles visitau la web. BONA FEINA!!


Internet

Què és?

Internet és una xarxa d’ordinadors mundial, en la que es pot intercanviar informació.

La història

Fundador: Paul Baran Any de fundació: 1964 Lloc: EE UU

Per a què serveix? Per a comunicar-nos entre diferents usuaris utilitzant les xarxes socials: • El correu electrònic • El fòrum • El xat • El messenger

Per cercar informació: • Als diccionaris • Als cercadors Per a l’oci: jocs virtuals

Consells de seguretat

-

Utilitzar Internet amb els fills. No deixar targes de crèdit al seu abast. Evitar que faci una trobada amb una persona que ha conegut on-line. Posar l’ordenador a un lloc públic de la casa. Limitar el temps de connexió. Orientar-los sobre a quins llocs és millor no accedir i quins el convenen més.

seguretat a internet  
seguretat a internet  

practica nt

Advertisement