Page 1


RESIDÈNCIES DE CREACIÓ CARME TEATRE 2018-2019 CARME TEATRE posa en marxa el projecte de RESIDÈNCIES DE CREACIÓ PER A LA TEMPORADA 2018-19, destinat a companyies de la Comunitat Valenciana, continuant amb la línia iniciada en 2016, amb la finalitat d’utilitzar els espais d’exhibició no només com a espais fugaços de representació, sinó com a espais fèrtils i oberts a processos creatius. Des de la seua inauguració en 1995, CARME TEATRE ha sigut un dinamitzador de l’escena valenciana i ha treballat amb multitud de companyies d’aquesta comunitat, a través de l’exhibició de les seues propostes escèniques principalment, però també mitjançant coproduccions o Residències. CARME TEATRE és un espai dedicat a la renovació de l’escena contemporània, des d’una perspectiva creativa, crítica, compromesa amb la societat i les relacions que estableix la persona amb el seu entorn. Centrat en la investigació de nous llenguatges escènics i creació de nous públics. Interessat en una nova relació entre l’espectador i l’escena. Obert a la reflexió en un espai viu i dinàmic on pensar i pensar-se.

OBJECTIUS DE LES RESIDÈNCIES

Potenciar la creació escènica contemporània valenciana dins del Teatre . Dansa . Circ . Performance i qualsevol altra vessant concomitant, dirigida tant a PÚBLIC ADULT com a PÚBLIC FAMILIAR/JUVENIL. Consolidar grups que desenvolupen el seu treball en el camp de l’escena i propiciar un intercanvi entre participants de la diversitat escènica. Dotar de finançament i recursos a les companyies per a facilitar un millor desenvolupament del seu treball. Pensar i propiciar una escena valenciana en comú, en relació a l’espectador i al seu entorn social. Fidelitzar, i crear nous públics. Obrir els processos de creació a l’exterior mitjançant tallers, assajos oberts i taules de treball. Intercanvi d’experiències i idees en l’àrea de la creació artística.


RESIDÈNCIES

Per aquesta temporada s’oferixen Residències a 7 PROJECTES inèdits amb les següents condicions: RESIDÈNCIA D'ASSAJOS 4 setmanes + 1 setmana RESIDÈNCIA TÈCNICA i posterior ESTRENA + EXHIBICIÓ a la sala Carme Teatre (4 FUNCIONS) La QUANTIA total de cada Residència serà de 4.000 € nets.

LLOCS

Les Residències tindran lloc en: a. R. ASSAJOS. Antiga sala Carme Teatre. C. Gutenberg 12 de València. Espai de treball de 7 x 10 m amb tarima flotant i linòleum. Equip de so. Banys. b. R. TÈCNICA+ESTRENA i TEMPORADA Actual sala Carme Teatre. C. Gregorio Gea 6 de València. Espai escènic de 10 x 10 m x 5 m alt amb tarima flotant i linòleum negre. Dotació tècnica de focus, so i projectors de vídeo. Camerino. Dutxes . Banys. Ambigú.

DATES DE RESIDÈNCIA

Les dates de les Residències i l'Exhibició estaran compreses dins de la temporada 2018-2019. CARME TEATRE posarà a disposició dels residents, el suport i els mitjans de què CARME TEATRE puga disposar durant el procés de creació i per a la posterior exhibició del projecte en la línia dels objectius marcats.


PRESENTACIÓ PROPOSTES

L’últim termini per a la recepció de propostes és el 30 DE JUNY de 2018 i es resoldrà a mitat de juliol. Les propostes han d’enviar-se al mail de la sala info@carmeteatre.com especificant a l’assumpte RESIDÈNCIES CREACIÓ CARME TEATRE 20182019 i hauran de contindre: - Informació i línies generals del projecte. - Tipus proposta: DANSA . TEATRE . CIRC . PERFORMANCE . ETC. - Dirigit a PÚBLIC ADULT o FAMILIAR/JUVENIL. - Estat del procés de creació/producció. Dates d’estrena previstes. - Trajectòria de la companyia o col·lectiu. - Currículum dels participants.

En els projectes que opten a aquestes Residències es valorarà positivament la seua contemporaneïtat i capacitat d’innovació, l’alternativa als llenguatges escènics convencionals, l’experimentació dins dels processos de treball, la concepció del fet artístic en la relació de l’escena amb l’espectador, la capacitat d’establir sinèrgies, el compromís de l’escena amb la societat.

RESIDÈNCIES CREACIÓ CARME TEATRE 2018-2019  
RESIDÈNCIES CREACIÓ CARME TEATRE 2018-2019  
Advertisement