Page 1


EVEN SCHROEFWISSELEN

KLANTGERICHT ONTWERP

SCHROEFASSEN TOT 12 METER

Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140

www.breejen-shipyard.nl


INHOUD 3 Voorwoord 4

Interview directie SijFa Cruises

7

Gasten vertellen…..

8

Achter de schermen... Het kantoorpersoneel

10

Een varend hotel: wat brengt dat allemaal met zich mee?

13

Feiten en cijfers

14

Dream it, Wish it, Do it!

16

Een onbezorgde vakantie voor écht iedereen

17

De krachten achter SijFa Cruises

gelegenheid van het 15-jarig bestaan

20

Internationale gasten vertellen…..

Directie:

23

Hotelmanager Aloys 10 jaar in dienst

Marijke Sijbrands

25

Door de ogen van de Algemeen Manager

Redactie:

26

Reisverslag van gast Herm Hofmeijer

Colofon SijFa Cruises Celebrates – 15 Years is een uitgave van SijFa Cruises B.V. ter

Teun Sijbrands

Carmen Sijbrands Arie Craanen

Productie: Craanen Communicatie Management & Consultancy | Malden

www.ccmc.nl

Druk: DMprintmedia | Malden

Adres: SijFa Cruises B.V. Schutkolk 4 A 6582 DB Heumen T. + 31 (0) 24 357 2008 E-mail : info@sijfacruises.nl www.sijfacruises.nl

VOORWOORD Een mijlpaal kunnen we het wel noemen, het 15-jarig jubileum van SijFa Cruises! In de afgelopen jaren hebben de MS Rigoletto en de MS Verdi veel mooie cruises gemaakt met een breed scala aan internationale gasten. In 2017 voegden we de MS Carmen toe aan onze vloot naar aanleiding van de groeiende vraag naar cruises over de Europese rivieren. Zonder onze zakelijke partners, samenwerkingen, charteraars en natuurlijk ons uiterst hardwerkend personeel was deze mijlpaal niet bereikt. Het enthousiasme van onze gasten, de altijd vriendelijke bemanning en hun loyaliteit aan ons bedrijf maken ons erg trots. Wij zijn hen allen ontzettend dankbaar voor de afgelopen 15 jaar. Ter ere van hen en dit feestelijke jubileum hebben wij dit magazine uitgebracht met artikelen over ons bedrijf en laten wij onze gasten, onze bemanning aan boord en op kantoor en zakelijke relaties aan het woord. Bovendien ziet SijFa Cruises een zorgeloze vakantie met service en luxe voor iedereen. Daarom is de samenwerking met de stichting Mensen voor Mensen voor ons extra bijzonder. Zij organiseren groepsreizen met individuele begeleiding voor lichamelijk gehandicapten, zo ook met SijFa Cruises. Met die reden schenken wij alle donaties ter ere van ons jubileum aan deze stichting. Donaties kunnen het gehele jaar door worden gedaan naar het volgende rekeningnummer: NL56 RABO 0314 0904 79 t.n.v. Stichting Mensen voor Mensen met als beschrijving 'jubileum SijFa Cruises'. Bedankt namens het gehele team van SijFa Cruises!

Deze uitgave kwam mede tot stand dankzij enkele relaties

Celebrating 15 Years

Teun & Marijke Sijbrands 3


Welkom aan boord! Vijftien jaar SijFa Cruises, een mijlpaal waar we graag even bij stilstaan. In de eerste plaats wil de SijFa-directie alle passagiers en leveranciers hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Met u willen Marijke en Teun Sijbrands, de trotse bezitters en exploitanten van drie luxe passagiersschepen, terugkijken naar hoe het allemaal begon. Maar vooral ook vooruitblikken naar een positieve toekomst.

Marijke en Teun leerden elkaar aan boord

werkte me op van matroos, stuurman

van een passagiersschip kennen. Teun

tot kapitein en na een paar jaar beslo-

Luxe, comfort en onvergetelijke ervaringen

was kapitein en Marijke zorgde in het

ten we om voor ons zelf beginnen.

Inspelend op een groeiende vraag naar

restaurant voor de bediening van de gas-

We lieten een vrachtschip bouwen en

riviercruises besloten Marijke en Teun

ten. Vanaf dat moment kreeg hun relatie

vervoerden containers van Antwerpen,

een tweede schip aan te schaffen: de

letterlijk vaart. Van jongs af is Teun ver-

Rotterdam en Ludwigshafen.”

MS Verdi. In 2017 jaar volgde een derde

trouwd met de scheepvaart. Zijn ouders

Marijke knikt: “Het leven aan boord van

schip, de MS Carmen, genoemd naar

hadden een binnenvaartschip en vervoer-

ons containerschip ‘Gentle’ was echt

hun dochter Carmen, die zelf ook de

den lading richting Frankrijk en retour.

gentle en prettig. Aan boord werd ook

scheepvaart in de genen heeft.

onze dochter Carmen geboren. Toch “Zoals de meeste schipperskinderen ging

misten wij de omgang met de passagiers

SijFa Cruises verchartert de schepen on-

ik op jonge leeftijd naar het schipper-

en de gastronomie. Uiteindelijk verkoch-

geveer 80% van de tijd in zijn geheel aan

sinternaat. Na een paar jaar stapte ik bij

ten we ons vrachtschip en kochten ons

internationale reisorganisaties en regelt

mijn ouders aan boord om de vracht-

eerste passagiersschip, de ‘Calypso’. Als

verder alles aan boord. “De overige 20%

vaart te leren kennen. Ik was een jaar

gezin voeren we vier jaar met z’n drieën

organiseren we onze eigen cruises en

of 17 en wilde nog wel wat meer van

over de binnenwateren. Tegen de tijd

verkopen we rechtstreeks aan de klant.

de wereld zien. Via een vriend van mijn

dat Carmen naar de basisschool ging,

We werken daarbij nauw samen met

vader kon ik als matroos aanmonsteren

hebben wij besloten om de Calypso te

OAD Reizen. Wijzelf, maar ook onze

op een passagiersschip. In die tijd was

verkopen en in Malden te gaan wonen.

charteraars hebben inmiddels een natio-

het aan boord van een cruiseschip nog

In 2003 kochten wij ons tweede passa-

nale en internationale vaste klantenkring

behoorlijk sober. Een passagiershut met

giersschip de MS Rigoletto. Het schip

opgebouwd die we regelmatig op onze

hooguit een klein wasbakje en op de

had een capaciteit voor 90 passagiers,

schepen mogen verwelkomen.”

gang vier douches en toiletten voor 100

maar na een flinke renovatie en een

passagiers. De gasten hielpen mee met

verlenging van de romp bood het plaats

Teun vervolgt: “De cruisevaart is in de

aardappels schillen”, glimlacht Teun. “Ik

voor 120 passagiers.”

afgelopen jaren behoorlijk veranderd.

4

SijFa Cruises


Riviercruiseschepen zijn onder invloed

Persoonlijk en klantvriendelijk

wil luxe, comfort en vooral mooie herin-

van de grote zeecruiseschepen steeds

Bij SijFa Cruises werken 115 mensen,

neringen. Aan boord van de SijFa-sche-

luxer geworden. Ook het publiek op

waarvan 12 op kantoor en ruim 100 aan

pen kan de gast rekenen op een

de binnenvaartcruise verjongt, je ziet

boord van een van de drie schepen.

onvergetelijke ambiance en optimale ver-

nu ook steeds meer veertigers en

“Sommige medewerkers werken hier al

zorging. Ook aan het excursieprogramma

vijftigers aan boord. Heeft men ooit

10 jaar, we hebben weinig tot nauwelijks

is veel aandacht besteed. Bovendien zijn

een zeecruise gedaan, dan wil men die

verloop. We zijn nog steeds een echt

er diverse verrassende themareizen zoals

belevenis later nog wel een keer op

familiebedrijf, hoewel we natuurlijk van-

recreatieve fiets-vaart reizen, cultuur- en

de binnenwateren overdoen. Mensen

wege de groei qua organisatie wel een

stedenreizen, muziekreizen of kerstcrui-

die eerst met de camper of caravan

professionaliseringslag moesten maken.

ses. In het voor- en najaar zijn de drie

op vakantie gingen, zijn het file rijden

Met drie schepen en meer dan 100

schepen tevens te boeken voor een pri-

en de verkeersdrukte beu geworden.

mensen in dienst kun je niet alles meer

vé- of bedrijfsfeest. Marijke: “Ideaal voor

Ze kiezen liever voor een ontspannen

met zijn tweeën overzien. Op het gebied

besloten gezelschappen om te lunchen,

en comfortabele riviercruise. Vroeger

van personeelsmanagement, logistiek,

ontbijten, dineren, borrelen en feesten.

stonden ze de hele vakantie op dezelf-

marketing en communicatie hebben we

Men kan hier een personeelsfeest organi-

de camping, per cruiseschip kunnen ze

zaken anders moeten organiseren. De

seren, maar ook een familiefeest of brui-

nu iedere dag een andere stad of zelfs

persoonlijke en klantvriendelijke betrok-

loft. Er kan aan boord getrouwd worden

ander land aandoen. Ook mensen die

kenheid van iedere medewerker blijven

en we regelen alles van de bruidstaart tot

vroeger busreizen boekten, zien in dat

echter nog steeds ons handelsmerk. SijFa

en met de muziekband of artiest. Iedere

een riviercruise veel meer te bieden

Cruises verkoopt geen standaardproduct,

gast heeft de beschikking over een eigen

heeft aan comfort. We hebben ruime

maar kijkt door de bril van de passagier

hut met toilet om zich tussentijds op te

passagiershutten van alle gemakken

en biedt alles waar de klant om vraagt.

frissen of te overnachten. Kortom, als

voorzien, een geweldige keuken en ge-

‘Nee’ kennen we niet”, benadrukt Marijke.

gast word je bij ons aan boord echt in de

zellig restaurant en een gastvriendelijke

Een riviercruise is tegenwoordig meer

watten gelegd. Ervaar het zelf, welkom

bemanning en bediening.”

dan een bootreis van A naar B. De klant

aan boord”, nodigen Marijke en Teun uit.

Celebrating 15 Years

5


Perfectie waarop u kunt vertrouwen Innovatief design met een perfecte afwerking tot in de kleinste details. Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. Wij geven uw schip uw handtekening. Begonialaan 1 6851 TE Huissen +31 (0)26 325 03 36 info@willemsen-interieurbouw.nl www.willemsen-interieurbouw.nl

UNIEKE PRODUCTEN MET EIGEN DESIGN! -

Dekbedovertrekken

-

Sierkussens

-

Zitzakken

-

Bierviltjes

Gepersonaliseerd en vanaf lage aantallen.

024 - 37 77 963 INFO@MEDIAMAIL.NL

6

SijFa Cruises


Gasten zeggen… “De mooiste reis die wij hebben gemaakt met SijFa Cruises is de

“Wij zouden SijFa Cruises altijd

kerstreis die we hebben aangeboden gekregen van Marijke en Teun

aanraden! De mentaliteit, de

voor ons 50-jarige huwelijk. We denken nog vaak terug aan deze

service, het eten en de organisa-

reis, terwijl het al 5 jaar geleden is! Het is een gezellig familiebedrijf

tie, alles is goed. Er is niks teveel,

en telkens als wij aan boord stappen en oude bekenden zien, voelt

alles mag en kan aan boord. De

het alsof we onze familie weer terugzien.”

allereerste reis die we hebben gemaakt is ook gelijk onze mooi-

- Meneer en mevrouw Willemstein

ste: van Arnhem naar Passau naar Budapest. Twee reizen achterelkaar en 19 dagen aan boord. Dat was zo geweldig!” - Meneer en mevrouw In ’t Veld

“Eén woord: geweldig! SijFa Cruises is een heel goede rederij, als we een cijfer mochten geven dan was het een 9. We hebben het altijd naar ons zin en er staan al heel wat dansvoetjes in de dansvloer gekerfd. Hopelijk kunnen we dit jaar weer mee ondanks onze gezondheid, want aan boord voelen we ons heerlijk.” - Meneer en mevrouw Maat “Je kunt geen betere vakantie wensen als 65-plusser dan de reizen met SijFa Cruises. Je komt in landen waar je normaalgesproken nooit komt en je bed vervoerd gewoon met je mee! Het fijne aan boord “Ik ben pas één keer mee geweest met een reisje op de MS Rigoletto

van de schepen is dat het perso-

met mijn vrouw, maar de atmosfeer was zo heerlijk dat we direct een

neel zo om je bekommert. Wat je

volgende reis hebben geboekt! Een gemoedelijke huiskamersfeer

ook vraagt, ze hebben altijd een

heeft de boventoon aan boord. Iedereen voelt zich thuis. Bovendien

oplossing voor je. Iedereen leeft

is het een heel andere ervaring om het landschap om je heen vanaf

helemaal met je mee om zo een

de waterkant te beleven, dat vind ik zo bijzonder aan een riviercruise.”

onbezorgde vakantie te hebben!”

- Meneer Jagtenborg

Celebrating 15 Years

- Mevrouw Kempe

7


Achter de

Sharon Willems

Kantoorpersoneel Emmy op de Woert

nistratie bij SijFa Cruises. Het is zeer

“Bijna zeven jaar werk ik nu op de financië-

“Via Aloys, de hotelmanager van de

interessant om achter de schermen te

le administratie en nog steeds met veel ple-

Rigoletto, heb ik Marijke en Teun leren

kunnen kijken van een bedrijf, dat er

zier! Ik heb het bedrijf de afgelopen jaren

kennen. Een goedgemutst ‘rivieren stel’.

werkelijk alles aan doet om voor haar

zien groeien van één schip, naar de huidige

De omgang met en het zorgen voor gas-

gasten prachtige reizen te organiseren.

vloot van drie schepen. Na eerst jaren

ten is hun passie. Naast het runnen van

Ik heb me nooit eerder gerealiseerd wat

werkzaam te zijn geweest in de dienstver-

een inmiddels grote onderneming blijven

er allemaal bij komt kijken om dit voor

lenende ICT-sector vond ik het erg leuk nu

ze zich altijd inzetten voor de minderbe-

elkaar te krijgen. Vanaf de eerste dag bij

te mogen werken voor een bedrijf met een

deelde mens. Marijke en Teun hebben

SijFa Cruises heb ik me hier op mijn plek

‘tastbaar’ product. Mooi om te zien hoe ie-

ook mij een kans gegeven om weer aan

gevoeld. Enthousiaste, leuke collega’s

dereen zich achter de schermen inzet om

de slag te kunnen als cateringmanager

zowel op kantoor als op de schepen,

iets bijzonders neer te kunnen zetten. Trots

ondanks mijn beperkingen. Om weer

die service aan de gasten hoog in het

om hier deel van uit te mogen maken!”

deel uit te kunnen maken van een sterk

vaandel hebben staan.”

groeiend en dynamisch bedrijf is echt

Marc Peters

fantastisch. Je voelt je weer ‘mens’ die

Esther Roelofs

Na jarenlang in diverse functies op diverse

aan het sociale verkeer kan deelnemen.

“Ik ben sinds mei 2005 al werkzaam bij

passagiers- en vrachtschepen te hebben

Daarvoor ben ik ze bijzonder dankbaar.”

de firma SijFa Cruises. Eerst als allround

gewerkt, ben ik sinds januari 2018 werk-

medewerkster en later ben ik de reserve-

zaam voor SijFa Cruises. Mijn taken binnen

Hannelore Vandewall

ringen gaan overnemen. Het leuke vind

het bedrijf zijn de begeleiding en uitvoering

“Samen met mijn collega Sharon ver-

ik dat er steeds weer gasten bij ons terug

van diverse nautische en technische zaken

zorg ik vanaf 2016 de financiële admi-

komen om een cruise te boeken. Zo zijn

voor de vloot, zoals de begeleiding en training van kapiteins, stuurlui, machinisten en matrozen. En daarnaast het coördineren en eventueel uitvoeren van onderhoud en reparaties. Dit alles om ervoor te zorgen dat alles aan boord zo vlekkeloos en comfortabel mogelijk verloopt.

Jolanda van den Bongard “Sinds 2016 houd ik me bezig met het plannen en organiseren van de excursies op de diverse reizen. De uitdaging van mijn baan is om de gasten de mogelijkheid te geven om zoveel mogelijk van de omgeving te zien. De ene keer heeft het te maken met de historie en de andere keer met de bijzondere natuur van een land. De feedback van de gasten en onze reisleiding geven mij weer handvatten om de excursies origineel te houden. Ik hoop zo een positieve bijdrage te leveren aan de mooie reizen die we met ons bedrijf maken.”

8

SijFa Cruises


schermen…

over SijFa Cruises de Rijn in Vlammen cruise en de Kerst-

alle drie de schepen. Hier verkopen we

leren. Oorspronkelijk kom ik uit Noord-

cruise ieder jaar al vroeg in het seizoen vol

sieraden, sjaals, tassen en andere kleine

Irak, maar ik woon al zes jaar in Neder-

geboekt. Inmiddels hebben we al een aar-

souvenirs.”

land. Inmiddels is mijn Nederlands een

dig klantenbestand opgebouwd. Op den

stuk beter en kan ik 75 procent van de

duur leer je de mensen ook echt kennen,

Saskia Prakken

gesprekken die worden gevoerd in de

zowel als je aan boord bent of tijdens het

“Vanaf september 2017 werk ik hier part-

pauzes volgen. Daarnaast verzorg ik veel

telefonisch contact. Dat maakt het werk

time als webdesigner. Ik zorg ervoor dat

kleine dingen op kantoor, zoals het ma-

naar mijn mening heel familiair en dat vind

de website up-to-date is en dat dit een

ken van kopieën of de goodiebags voor

ik het mooie aan dit bedrijf.”

verlengstuk is van het bedrijf waar alle

open dagen voorbereiden. Ook maak ik

bezoekers informatie kunnen vinden over

het kantoor schoon. Ik heb het erg naar

Marian Janssen

de beschikbare cruises, de schepen en

mijn zin hier!”

“Sinds 5,5 jaar ben ik werkzaam bij SijFa

de excursies. Het werken bij SijFa Cruises

Cruises, waar ik het erg naar mijn zin heb

vind ik een fijne aanvulling naast mijn stu-

Michelle Bons

in een leuk team! De laatste jaren heb

die, omdat ik hier op een creatieve wijze

“Ik werk al acht jaar parttime op het

ik me beziggehouden met personeels-

aan de slag kan en de bezoekers een

kantoor in Malden. Begonnen in de

zaken, maar vanaf 1 maart verzorg ik de

verlengstuk kan geven van de informatie

administratie, de shop en de excursies.

algemene inkoop. Deze inkoop betreft

over SijFa Cruises via het internet.”

Toentertijd nog maar voor twee sche-

alles wat er op een schip nodig is om het

pen en samen met één andere collega.

onze gasten en personeel zo comforta-

Soad Mosto Gogedi

Sinds drie jaren verzorg ik de ligplaatsen

bel mogelijk te maken. Tevens verzorg ik

“Ik ben in eerste instantie bij SijFa Cruises

voor onze schepen, dat betekent dat ik

de inkoop voor de souvenirshops voor

begonnen om de Nederlandse taal te

aan hand van de vaarprogramma's alle nodige ligplaatsen reserveer. Toen ik de mogelijkheid kreeg om hier te mogen werken, heb ik deze kans met beide handen aangegrepen. Het werken bij en voor SijFa Cruises brengt mij al die jaren veel plezier, een unieke kans om het schippersleven met een ‘landleven’ te combineren.”

Loesine Kotsjinyan “Ik ben bij SijFa Cruises begonnen als stagiaire, afkomstig van het ROC in Nijmegen (Financieel beroepen). Tijdens mijn stageperiode heb ik veel positieve en leerzame reacties ontvangen. Om deze positieve feedback te behouden, zal ik altijd streven voor een beter oplossing of resultaat. Daarnaast ben ik erg blij ben dat ik hier mag blijven werken. Daarbij hoop ik dat ik veel toegevoegde waarde zal zijn voor het bedrijf, aangezien dat dit bedrijf erg professioneel en collegiaal is.”

Celebrating 15 Years

9


Een varend hotel:

wat brengt dat allemaal met zich mee?

Wanneer je aan boord stapt van een van de passagiersschepen van SijFa Cruises betreedt je letterlijk een varend hotel. Vragen als ‘waar komt het drinkwater vandaan dat uit de kraan stroomt’ of ‘hoe wordt er stroom opgewekt’ worden vaak gesteld door onze gasten. Achter de schermen bevinden zich alle voorzieningen om al varend het hotel draaiende te houden.

stad. Overigens werkt het niet helemaal hetzelfde als parkeren met een auto, want er wordt minstens een jaar van tevoren al afgesproken wanneer op welke plek de schepen mogen aanmeren. Dus hopen op een vrije parkeerplek is er niet bij in de binnenvaart.

Ondanks het feit dat schippers altijd

alles wordt gewassen in de drie wasma-

water om zich heen hebben, is genoeg

chines en drie drogers van de wasserij

Bunkerboot: een varend tankstation

drinkwater aan boord een vereiste.

die zich bevindt in de schepen.

De voorstuwing van onze schepen wordt verzorgd door twee dieselmoto-

Vroeger haalden de schippers, net zoals veel walbewoners, het water uit de

‘Hopen op een vrije parkeerplek’

ren. Als er ‘getankt’ moet worden, vaar

rivieren. Tegenwoordig wordt het drink-

Het afvalwater dat wordt geproduceerd

je niet naar het dichtstbijzijnde tankstati-

water van het land afgetapt. Op bijna

onder andere op de toiletten en in de

on net als met een auto, maar komt het

elke aanlegplaats zijn er tappunten aan

keuken gaat rechtstreeks naar een tank,

tankstation naar jou toe. Het tankstation

wal aanwezig waar er drinkwater uit het

waarna het water door een zuiverings-

oftewel de bunkerboot voorziet het

waternetwerk kan worden getapt.

installatie gaat. Na de zuivering gaat dit

schip één keer per reis van plusminus

afvalwater weer buitenboord de rivier in.

30.000 liter diesel. Het schip verbruikt

Gemiddeld wordt er per dag tussen de

namelijk zo’n twee a drieduizend liter

20.000 en 25.000 liter drinkwater ver-

Om te kunnen aanmeren in steden be-

diesel per dag. In totaal kan een schip

bruikt. Dit is inclusief het water dat de

taalt men havengeld. Het werkt net als

65.000 tot 90.000 liter diesel meene-

keuken en wasserij verbruikt. Van bed-

parkeergeld, je betaalt voor het aantal

men in haar tank.

dengoed tot aan de stoffen servetten,

uren dat je aangemeerd bent aan een

Om ervoor te zorgen dat de gasten niet

10

SijFa Cruises


in het donker aan het diner zitten, zijn er

dien houden zij het dek schoon en zor-

Als eerste kapitein ligt er een grote ver-

op elk schip twee generatoren aanwe-

gen zij ervoor dat de gasten lekker op

antwoordelijkheid op je schouders. “Niet

zig. Deze worden aangedreven door

de loungebedden kunnen liggen direct

alleen varen en aanleggen is mijn ver-

de dieselmotoren en wekken stroom

nadat de eerste zonnestralen tevoor-

antwoordelijkheid, maar ook alles wat er

op. Hierop kan de verlichting worden

schijn zijn gekomen.

zich binnen in het schip afspeelt”, zegt Bergsma. “Daarnaast stuur ik de rest van

aangesloten, werken de keukenmachi-

Van matroos naar eerste kapitein

de nautische bemanning aan. Dit kan

Een van die kapiteins van SijFa Crui-

Roemeense matrozen niet vloeiend de

Bemanning

ses is Marco Bergsma. In 2000 is hij

Engelse of Duitse taal spreken, maar we

Een van de belangrijkste benodigdhe-

begonnen als matroos op het eerste

komen er samen altijd wel uit.”

den om een schip varende te houden,

passagierschip van Teun en Marijke, de

is de nautische bemanning. Waaronder

MS Calypso en heeft zich in de jaren

De kapitein van de Rigoletto heeft

de eerste en tweede kapitein: Zij zijn

daarna opgewerkt tot de eerste kapitein

tijdens zijn vaarcarrière bij SijFa Cruises

in bezit van de benodigde certificaten

van de Rigoletto. “In de afgelopen 17

een tijdje op een eigen vrachtschip

en patenten om de Europese wateren

jaar dat ik bij SijFa Cruises heb gewerkt,

gevaren, maar al snel kwam hij terug

te mogen bevaren. Daarnaast is er een

heb ik heel veel geleerd. Ooit begon-

naar de Rigoletto. “Ja, de kolen praten

machinist aanwezig die verantwoor-

nen als matroos, maar in 2008 mocht

niet terug. Het contact met de gasten

delijk is voor alle techniek die op de

ik als tweede kapitein aan de slag en

vind ik juist het leuke aspect aan varen

schepen zijn.

in 2010 als eerste. Ik ben er langzaam

als kapitein. De gasten zijn altijd welkom

ingegroeid en mijn benodigde patenten

in de stuurhut, je hebt zo een stuk meer

Als laatste zijn er vier tot vijf matrozen

en groot vaarbewijs gehaald om een

aanspraak dan op een vrachtschip. Bo-

aan boord die verantwoordelijk zijn voor

passagierschip te mogen besturen”,

vendien is het ook een fijn bedrijf om bij

het onderhoud van het schip. Boven-

vertelt Bergsma.

te werken”, benadrukt Bergsma.

nes al varend en blijft de airconditioning draaien.

Celebrating 15 Years

soms lastig zijn aangezien de meeste

11


Perspectief Windowfilm feliciteert SijFa Cruises met haar 15-jarig bestaan!  Zonwerende film  Sunfilm rolgordijnen  Isolerende film

 Decoratieve film  Veiligheidsfilm

Website: www.perspectiefglasfilm.nl Email: info@perspectiefglasfilm.nl

| Adres: Bolder 7, 6582 BG Heumen | Tel: +31(0)6 13653922 (Bas Sanders)

Filter costs out of the sun!

Craanen Communicatie Toonaangevend in magazines

Eendenpoelseweg 4a 6581 AB Malden | Tel: 024-3881179 e-mail: info@ccmc.nl | www.ccmc.nl

Proficiat SijFa Cruises! 12

SijFa Cruises


Feiten en cijfers

Gemiddelde aantallen per seizoen voor alle drie de schepen

11.385 passagiers

3 schepen 75.000 vaarkilometers 1.725.000 liter gasolie

128.800 kopjes koffie

238.050 maaltijden

115 medewerkers

2.970 liter yoghurt 148.500 eieren 5.940 kilo kaas 39.600 kilo aardappelen en groente

1.980 flessen champagne

14.400.000 liter drinkwater

12.375 kilo fruit

Gasten uit‌ Nederland Duitsland BelgiÍ Celebrating 15 Years

90 reizen 20 reisorganisaties

Engeland Denemarken Noorwegen Zweden

Zwitserland ItaliĂŤ Rusland Zuid-Afrika

13


dromen

SijFa Cruises maakt jouw

werkelijkheid‌

Bedrijfsfeesten, bruiloften, jubilarissen, verjaardagen en workshops; alles is mogelijk aan boord van onze schepen! Stijlvol ontvangen worden, sfeervolle muziek, culinaire hapjes en drankjes en na afloop van het feest heerlijk wegdromen in je cabine.

14

SijFa Cruises


Dream it, Wish it,

Do it!

Voor al je wensen maken wij een passend programma,

zodat je dromen werkelijkheid worden en alle genodigden de tijd van hun leven hebben aan boord.

Celebrating 15 Years

15


Een onbezorgde vakantie voor écht iedereen De stichting Mensen voor Mensen organiseert groepsreizen voor mensen met een lichamelijke beperking. Zo maakt de stichting ook geregeld reizen met SijFa Cruises. Vrijwilliger en reisleider Frans Kok vertelt over deze nauwe samenwerking en de ervaringen aan boord.

eren over wat ze kunnen verwachten

“Zodra de vakantiefolder uit is, worden de

Iedereen is welkom

sen is altijd een groot feest door de volle

volgende dag al de eerste 30 boekingen

De stichting heeft geen bepaalde richtlij-

avondprogramma’s die zij organiseren.

gedaan voor de vakantiecruise op de MS

nen opgesteld wie met welke beperking

“Elke avond is er entertainment voor de

Verdi”, zegt Kok. De cruise over de Rijn

wel of niet mee mag met de cruise. “Er

gasten. Thema-avonden waarbij mensen

richting Duitsland is een zeer populaire

wordt vooraf ingeschat of de mensen

verkleed gaan, maar ook relaxavonden

vakantie onder het reisaanbod van Men-

die zich hebben aangemeld meekunnen

waarbij de gasten lekker worden gemas-

sen voor Mensen voor mensen met een

en of wij in de begeleidersgroep een

seerd. De playbackshow is altijd een ge-

lichamelijke beperking. “De gasten ver-

vrijwilliger hebben die de beperking aan-

liefde avond, maar de populairste avond

laten vaak huilend het schip van emotie,

kan. Maar meestal sluiten we niemand

is de liveshow. De gasten mogen dan

omdat ze het zo fijn en gezellig vonden!”

uit. Van lichte spasme tot aan volledige

een optreden geven waarbij ze live een

afhankelijkheid van een begeleider, ieder-

liedje zingen. Vaak willen zoveel mensen

een mag mee”, benadrukt de reisleider.

optreden dat de show verdeeld moet

Volgens Kok is de persoonlijke betrokkenheid van SijFa Cruises uitstekend.

tijdens de reis. Buiten dat is er elke reis een verpleger en huisarts aanwezig.”

Van massage tot playbackshow Het weekreisje met Mensen voor Men-

worden over twee avonden”, lacht Kok.

“Marijke en Teun doen nooit moeilijk

Elke groepsreis die Mensen voor Mensen

over eventuele aanpassingen die moeten

organiseert is met individuele begelei-

Het is mooi om te zien hoe fijn deze

worden gemaakt, zodat bijvoorbeeld

ding. Kok: “Er gaat altijd het dubbele aan-

mensen het vinden aan boord. Op de

de rolstoelen gemakkelijk aan boord

tal van de gasten mee aan begeleiders.

MS Verdi worden de gasten, net als alle

kunnen.” De bemanning aan boord van

De vrijdag voordat de gasten aan boord

andere gasten volledig in de watten

de schepen kunnen aan het begin nog

komen, geven wij de begeleidersgroep

gelegd. Kok: “Aan het einde van de reis

weleens stug reageren vertelt Kok. “Je

instructie over de beperkingen en de ver-

rollen er vaak dikke tranen over hun

ziet ze dan denken: ‘Wat hebben we nu

zorging. Bijna niemand van de vrijwilligers

wangen, want bij thuiskomst is daar weer

weer aan boord?’, maar gaande de reis

een achtergrond in de zorg, ik werk zelf

het ‘normale leven’ en wordt er niet altijd

zie je meer begrip en toenadering vanuit

bij de staalfabriek in IJmuiden. Het is dus

evenveel aandacht geschonken aan hen

het personeel.”

nodig om de begeleiders goed te instru-

dan tijdens die ene week aan boord.”

16

SijFa Cruises


De krachten achter SijFa Cruises Waardering van de gasten geeft mij plezier Laze Donev, Macedonië (29) “Pas sinds de zomer van 2017 ben ik werkzaam bij SijFa Cruises als barkeeper. Een vriend vertelde dat het bedrijf op zoek was naar medewerkers en het sprak me aan, maar ik

Van kamermeisje naar kantoormedewerkster

was tegelijkertijd ook bang. Ik hoorde

Anneke Huzen, Zwolle (35)

erg zwaar is en dat er geen goede

“Ik ben bij toeval terecht gekomen bij

werkomstandigheden zijn. Ik ervaar

de scheepvaart, via een advertentie in

juist het tegenovergestelde! Het

2005. Ik dacht: ‘Leuk voor een jaartje’,

werken geeft mij veel plezier, omdat

Michal Koblizek, Tsjechië (37)

nu zijn we 13 jaar verder en werk ik

ik houd van reizen en omdat je zoveel

“Op goed geluk ben ik terecht geko-

nog steeds in de riviervaart. In 2008

waardering terugkrijgt van de gasten.

men in de riviercruise wereld. Ik kwam

kwam ik terecht bij SijFa Cruises en

Ik geef niet om het aantal uren dat

een sollicitatie tegen op het internet

ben ik begonnen in het restaurant en

ik maak op een dag. Als ik iedereen

en in 2008 ben ik begonnen bij SijFa

de bar. Een jaar later ging ik naar de

aan het einde van de dag naar bed

Cruises als hoofd van het restaurant.

housekeeping. Pas in 2015 kwam ik

zie gaan met een grote glimlach, dat

Inmiddels ben ik werkzaam als ho-

terug als hoofd housekeeping. Ik was

geeft mij voldoening.”

telmanager op de MS Verdi. Wat het

weleens verhalen van vrienden die ook werken op schepen, dat het werk

Elke dag een nieuwe uitdaging

werken bij SijFa Cruises zo leuk maakt,

het varende leven zat, dacht ik, en ging werken aan land, maar al snel

“Een van de leukste reizen die ik

is dat elke dag een nieuwe uitdaging

begon ik het varen en het reizen door

gemaakt heb afgelopen seizoen was

is. Elke week andere gasten, meerdere

Europa te missen.”

van Amsterdam naar de Zwarte Zee

nationaliteiten zowel van de gasten als

met Deense en Noorse gasten. Oh,

het personeel, verschillende culturen

“Na drie jaar bij een andere maat-

en natuurlijk het ontmoeten van mijn

en talen.”

schappij gewerkt te hebben, kwam ik

vriendin Anneke mag niet ontbreken!”

onderweg de MS Rigoletto tegen en

“Soms zijn die uitdagingen lastig.

ging ik even buurten. Michal vertelde

Vooral als je zo hard je best doet

over de uitbreiding van de vloot en dat

om gasten tevreden te stellen en ze

prikkelde mij om weer bij SijFa Cruises

daarna nog steeds niet te spreken zijn

te gaan werken. Inmiddels heb ik een

na alle inzet van zowel jezelf als het

leeftijd bereikt dat het tijd werd voor

andere personeel. Bovendien is het

een ‘normaal leven’, dus ik ben aan

heel moeilijk om het personeel na

de slag gegaan op kantoor. Op dit

een klacht te motiveren om door te

moment verkies ik het kantoorwerk

gaan. Maar dat soort klachten vergeet

toch boven het varend werk, ondanks

je snel wanneer je aan het einde van

dat ik varen heerlijk vind. Je kunt nu

de reis positieve feedback terugkrijgt.

de deur achter je dicht trekken en het

Het enige wat ik wil bereiken met mijn

werk achter je laten, op het schip leef

werk is mensen gelukkig maken op

je op je werk.”

hun vakantie.”

Celebrating 15 Years

17


SCHULZ IS GESPECIALISEERD IN HET BEVOORRADEN VAN RIVIERCRUISESCHEPEN Schulz Rijnvaart is gespecialiseerd in de bevoorrading van riviercruiseschepen, zoals de vloot van SijFa Cruises. Varende hotels die maar korte tijd op dezelfde plaats zijn, stellen hoge eisen aan een logistieke organisatie.

van Amsterdam tot Wenen. Met eigen geconditioneerde

vrachtwagens

en

eigen personeel levert Schulz, vanuit de thuisbasis Alblasserdam, precies daar waar de klant bevoorraad wil worden op

Door het continue persoonlijk contact

oplossingen

diverse

het gewenste tijdstip. Onze chauffeurs

en onze jarenlange ervaring zijn wij

uitdagingen van onze klanten worden

kunnen adequaat reageren op vragen en

een solide partner voor onze klanten,

gegeven. Kwaliteit boven kwantiteit,

wensen van de klant bij aflevering.

professionele hoteliers, restaurateurs en

Schulz

cateraars in de cruisevaart. Wij bieden

HACCP-normen. Het niveau en de

Tot

onze klanten een totaalpakket aan van

wijze waarop service wordt verleend, is

gerenommeerde

FOOD, NON FOOD & DRINKS.

alleen mogelijk met een betrouwbaar

buitenlandse rederijen worden gerekend,

team van vaste medewerkers waar

wier passagiersschepen Rijn, Main, Donau,

Schulz heel trots op is.

Moezel, Elbe en Rhone bevaren. Kortom

Onze service gaat verder dan een

werkt

voor

daarom

de

volgens

de

correcte afhandeling en tijdige levering

onze

klanten

kunnen

binnenlandse

treft men op bijna elke kade aan.

bij het bewaken van de kostprijs door scherp in te kopen, maar ook door

Schulz is een begrip als leverancier van

Schulz Rijnvaart is…

goede alternatieven te bieden en wij

voeding, drank, hygiëneartikelen en hotel

• Persoonlijk en betrouwbaar

zijn op de hoogte van nieuwe trends.

supplies aan cruiseschepen op de Rijn.

• Snel en op elk gewenst

Door uitstekend contact met onze

Schulz is met de moderne cruisevaart

leveranciers kunnen in samenwerking

kwalitatief en kwantitatief meegegroeid.

• Altijd bereikbaar

met hen, pasklare en soms panklare

Schulz heeft grofweg een actieradius

• Daar waar de klant het wenst!

18

van en

de vrachtauto van Schulz Rijnvaart B.V.

Schulz Rijnvaart treft men op bijna elke kade aan

van orders. Wij adviseren onze klanten

tal

moment

SijFa Cruises


Wij feliciteren de familie Sijbrands en alle medewerkers van SijFa Cruises met het 15-jarig jubileum!

Celebrating 15 Years

19


Internationale gasten:

Zuid-Afrika over de rivieren van Europa Gasten uit de hele wereld varen mee met de reizen van SijFa Cruises. Landen als Duitsland, Italië, Noorwegen, Zweden, zelfs Zuid-Afrika! Het Zuid-Afrikaanse reisbureau Christine Van Wyk Toere vaart elk jaar met gemiddeld 450 gasten mee. Velen van hen maken de cruise door Europa speciaal voor het concert van de bekendste violist en orkestleider van Nederland. Christine Van Wyk Toere is een van de

rivieren van Europa te kunnen

grootste reisbureaus in Zuid-Afrika op

bewonderen. Sinds 2005 werkt

het gebied van riviercruises en is gele-

het reisbureau Christine Van Wyk

gen in Pretoria, naast Johannesburg.

Toere samen met SijFa Cruises. Elk

Op 71-jarige leeftijd richtte Christine

jaar maken ze minimaal een reis

van Wyk het bureau op. Inmiddels is

over de Rijn, van Amsterdam naar

het kantoor overgenomen door haar

Basel. Deze is erg populair onder

kinderen en kleinkinderen. Gasten

de Zuid-Afrikaanse gasten. “Door-

uit heel Zuid-Afrika boeken reizen bij

dat zij zo nauw verbonden zijn

Christine Van Wyk Toere om zo de

met Nederland maken ze graag

20

reizen over de Rijn, maar sinds twee jaar hebben de mensen ook de Donau ontdekt”, vertelt directrice Marijke Sijbrands. “De kerstmarktreizen zijn ook steeds meer in trek bij hen. Aansluitend maken de gasten een tripje naar Oostenrijk zodat ze de sneeuw kunnen zien.”

SijFa Cruises


‘Vijf sterren ervaring’

mensen uit mijn omgeving lekker

die naast de rivier liggen. We houden

Een van de Zuid-Afrikaanse gasten

gemaakt over de reis, dus we zullen

van de natuur en je voelt je erg dichtbij

die meerdere cruises heeft gemaakt

minstens acht mensen meenemen

de natuur tijdens zo’n cruise.”

met de Rigoletto is Janet de Kock.

uit Kaapstad. We kijken er allemaal erg

“Onze eerste ervaring met de Rigoletto

naar uit, omdat het een stuk van de

De familie De Kock uit Kaapstad houdt

was in 2012, absoluut vijf sterren! We

wereld is dat we waarschijnlijk maar

naast het maken van riviercruises ook

maakten een cruise van Amsterdam

een keer in ons leven gaan zien.”

erg van de wildernis in Namibië. Maar

naar Basel en bezochten het Keuken-

een keuze maken tussen de twee is

hof en de Floriade. De hotelmanager

Onbevaarbare rivieren

en het personeel waren excellent, alles

De inwoners van Zuid-Afrika kunnen

van Namibie door de wildlife en de

was gewoon perfect. Dat is de reden

zich een riviercruise niet voorstellen.

verschillende landschappen en mooie

waarom mijn man en ik twee jaar later

De rivieren zijn in het land niet eens

zonsondergangen. Een cruise is totaal

nog eens terugkwamen”, zegt De

bevaarbaar en het wordt alleen nog

anders: Je wordt verwend vanaf het

Kock.

maar erger met de extreme droogte

moment dat je aan boord komt totdat

van dit moment. “Een riviercruise is

je naar huis gaat. Dat is heerlijk!

niet te doen volgens Janet. “Ik houd

De volgende cruise die Janet en haar

voor ons als een vakantie in een vijf-

man willen gaan maken, staat al op de

sterrenhotel. Je hoeft maar een keer

Als je op vakantie bent, wil je vooral

planning: “De Donau wordt de volgen-

je koffer uit te pakken en daarna alle

niet koken of afwassen”, vertelt de

de bestemming. Ik heb al een aantal

kleine steden en dorpen ontdekken

Zuid-Afrikaanse.

Celebrating 15 Years

21


Comfortabel varen met de zonwerende glasfolie van Perpectief Windowfilm Bas Sanders van Perspectief Windowfilm is al vele jaren actief in de scheepvaart. Sinds de laatste jaren heeft zijn bedrijf zich verder gespecialiseerd in de zonwerende glasfolie die enorm veel voordelen heeft voor de passagiersvaart en beroepsvaart. Het afgelopen jaar zijn meer dan 30 schepen voorzien van deze populaire raamfolie van Perspectief Windowfilm. De zonwerende glasfolie zorgt voor een verlaging van de binnentemperaturen in de zomer, aldus een

zen wanden. Deze raamfolie is verkrijgbaar in vele

verhoging van het comfort voor zowel gasten als

verschillende kleuren en zaken als logo’s en teksten

medewerkers en een verlaging van het energiever-

kunnen ook hierin verwerkt worden, waardoor de

bruik (airconditioning). Ook heeft de glasfolie een

raamfolie volledig aangepast kan worden aan de

positief effect op de hinderlijke schitteringen van de

huisstijl van een bedrijf.

zon via het wateroppervlak in de stuurhut. Tenslotte wordt het interieur beter beschermd tegen verkleu-

Onze veiligheidsfilm wordt inmiddels ook steeds

ring door de zon.

vaker toegepast bij vele bedrijven. Het is een sterke transparante film die de glasruit versterkt en de

Vele bedrijven schakelen onze expertise niet alleen

scherven en splinters bijeenhoudt in geval van ruit-

in bij vragen over de verbetering van het binnenkli-

breuk. Er zijn verschillende diktes leverbaar, waar-

maat, maar ook voor decoratieve folies gericht op

door de veiligheidsklasse kan variĂŤren. Deze folie

de verhoging van de privacy en voor onze veilig-

wordt veelal gebruikt op inbraakgevoelige plaatsen,

heidsfolie, die een zorgt voor inbraakvertraging en

maar wordt ook veel gebruikt als doorvalbeveiliging.

doorvalbeveiliging. Een ander zeer gewaardeerd product in de scheepDe decoratieve film van Perspectief Windowfilm zorgt

vaart zijn de Sunfilm rolgordijnen. In sommige geval-

voor een privacy-verhogende werking, wat vaak ge-

len is de zonwerende glasfolie geen optie vanwege

wenst is bij vergaderruimten van kantoorgebouwen

de helderheid die beperkt kan worden in situatie

die hun interieur veelal hebben voorzien van gla-

waarbij dat niet gewenst is. Denk aan stuurhuizen van schepen, maar ook aan brugbedieningsgebouwen of verkeerstorens. In dat geval zijn de warmte werende Sunfilm rolgordijnen een ideale uitkomst. Perspectief Windowfilm heeft reeds een jarenlange samenwerking met SijFa Cruises. Inmiddels is de hele vloot van SijFa Cruises voorzien van de zonwerende glasfolie van Perspectief Windowfilm. Wij wensen hun nog vele succesvolle jaren, samen met de voortzetting van onze uiterst prettige en waardevolle samenwerking.


Hiep Hiep Hoera

Hotelmanager Aloys 10 jaar in dienst

Niet alleen SijFa Cruises heeft een jubileumjaar in 2018, ook een van de medewerkers aan boord mag een feestje vieren. Hotelmanager Aloys Hoogveld is namelijk 10 jaar werkzaam op de Rigoletto en dat is niet niks!

Hoe ga je om als hotelmanager met de

Allereerst gefeliciteerd! Je werkt tien

de schepen heb je meer afdelingen waar

gasten tevreden weggaan en het liefst

jaar voor SijFa Cruises, had je dat van

je mee kunt werken en op kantoor zit je

ook weer terugkomen. Er wordt samen

tevoren verwacht?

tussen vier muren met vierkante ogen

naar een oplossing gezocht, zowel met

“Ja eigenlijk wel. Ik ben niet iemand die

aan het einde van de dag. Tijdens de rei-

de gasten als met het personeel. Het

hopt van het ene bedrijf naar het andere. Ik

zen kun je tussendoor ook even adem-

hoort bij het vak.”

houd wel van vastigheid, dus ik kan zeggen

halen aan wal, het is niet zo dat je alleen

dat ik dit tijdsbestek wel had verwacht.”

maar aan het varen bent. Dat scheelt.”

mindere kanten van het werk, zoals klachten van gasten of personeel? “De klachten die we krijgen worden altijd serieus genomen. Je wilt graag dat de

Zou je dat soort klachten tien jaar geleden hetzelfde hebben opgelost?

Hoe ben je tien jaar geleden bij

“Ik heb het idee dat er vroeger min-

SijFa Cruises terecht gekomen?

der klachten waren dan nu. Er zijn

“Via mijn vorige werkgever rederij

ook steeds meer rederijen en sche-

Scylla Tours waar ik vanaf 1998 bij

pen op de markt, waardoor je sneller

heb gewerkt. Ik kreeg te horen dat

wordt vergeleken met anderen. Dat

SijFa Cruises een nieuwe hotel-

gevoel heb ik tenminste. Boven-

manager zocht, dus ik ben daarop

dien worden mensen ouder en

ingegaan. Dat beviel me zo erg

vergeetachtiger waardoor er

dat ik er tien jaar ben blijven

naar mijn idee meer spullen

hangen.”

achterblijven aan boord dan vroeger.”

Wat zijn jouw hoofdtaken als hotelmanager?

Zie je jezelf ooit op een

“Mijn voornaamste taak

van de andere schepen van

is het controleren en

SijFa Cruises werken?

aansturen van de crew.

“Zeg nooit nooit! Het hangt

Daarnaast houd ik de

voor mij persoonlijk af van

bestellingen bij voor de

het vaarprogramma. De MS

keuken, het restaurant, de

Verdi vaart het hele seizoen

receptie, de bar. Ik houd

alleen op de Donau en die kan ik onder-

bij hoeveel er moet worden bijbesteld

Bovendien kun je je werk als hotel-

tussen wel dromen. Bovendien komen

voor de volgende cruises. Plus ik doe

manager af en toe combineren met je

er op de Rigoletto meer gasten met

een stukje administratie aan het eind van

hobby: zingen. Hoe is dat zo ont-

verschillende nationaliteiten, dat maakt je

elke reis.”

staan?

werk afwisselend en houdt je wakker.”

“Dat klopt! Het idee is eigenlijk spontaan Ben je na tien jaar nog steeds blij met

ontstaan. Het was inderdaad al mijn hob-

En nu? Op naar de volgende tien jaar?

de keuze voor het varende leven?

by en meestal zong ik tijdens de crew-

“Tuurlijk! Ik heb net een nieuw huisje

“Ja, ik heb tenminste nooit last van

show een aantal liedjes. Na een paar

gekocht aan de wal, dus ik zou wel

files als ik naar mijn werk moet! Ik heb

jaar kreeg ik de kans om samen met een

moeten. Nee zonder dollen, ik ben

overigens een tijd op kantoor gewerkt

producer een nummer te schrijven en op

het leven nog niet zat. Daarnaast krijg

als food and beverage manager, maar

te nemen in een muziekstudio. Dat werd

ik bij SijFa Cruises alle steun en vind

daar werd ik onrustig van. Het is een heel

uiteindelijk de Rigoletto Song. Erg leuke

ik dit warme bad fijn genoeg om in te

andere mentaliteit dat 9 tot 5 werken. Op

ervaring!”

blijven.”

Celebrating 15 Years

23


TOONEN REIZEN Wij verzorgen al uw groepsreizen - per touringcar - per vliegtuig - per trein - cruises - veerverbindingen - hotels en appartementen - dagtochten - transfers Groesbeekseweg 73a 6524 CR Nijmegen www.toonenreizen.nl reizen@toonenreizen.nl 024-3222235

Oranka_Adv. SijFa Cruises adv_A8_52mmx74mm.indd 1

19-02-18 16:48

NAVIGATION

&

COMMUNICATION

WITHOUT

BORDERS

Wij feliciteren SijFa Cruises met het 15 jarig jubileum

KIES OOK VOOR

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VOOR NAVIGATIE, COMMUNICATIE EN INTERNET VIA DE SATELIET

Dutch Marine Technology B.V. Industriestraat 6-G • 3371 XD Hardinxveld-Giessendam Tel: 010-890 00 41 •info@dmtbv.nl • www.dmtbv.nl 0191578.pdf 1

24

29-5-2017 16:25:02

SijFa Cruises


door de ogen van…

Hans Jansen Algemeen Manager SijFa Cruises

Door mijn ogen zie ik een snelgroeiend familiebedrijf dat werkzaam is in de riviercruises. De doorgroei van twee naar drie schepen vraagt direct om een enorme groei van personeel op alle drie de schepen. We praten hier over een groei van 60 naar 105 personeelsleden en op het kantoor een groei van 5 naar 13 personen.

met heerlijke culinaire maaltijden uitgeserveerd door vriendelijke medewerkers. Gelukkig is er in die 15 jaar genoeg ervaring aan boord opgebouwd om dat stukje luxe te kunnen geven aan onze gasten. Wat mij persoonlijk erg aanspreekt

Het is een fantastische ervaring

in mijn functie bij SijFa Cruises is

om in een bedrijf te mogen

dat we een heel menselijk bedrijf

werken waar de kaarten nog niet

zijn. Samen met onze teams zowel

geschud zijn. Deze groei vraagt

op de schepen als op kantoor

om structuur in de organisatie, de

proberen we een top vakantie

onderneming vraagt om goede

te organiseren vóór mensen. De

gekwalificeerde mensen aan

mooiste waardering in ons werk is

boord en op kantoor, maar ook

als we zien dat onze gasten met

om een koerswijziging als het gaat

een zeer tevreden gevoel van boord

om het communiceren met onze

gaan. Ik voel me als een vis in het

gasten.

water bij dit menselijke project. Voor mij geldt: het plezier in mijn werk

In deze tijd van creatieve informatieverstrekking hebben wij gekozen

gecombineerd met tevreden gasten Zoveel uitdagingen kunnen we natuurlijk

spant de kroon.

voor meer informatie via de website en

nooit in één keer verwezenlijken, waar-

de digitale snelweg, zoals bijvoorbeeld

door een stappenplan in alle aanpassin-

Al deze uitdagingen, samen met een

Facebook. Maar als we kijken naar onze

gen zeker een vereiste is. We proberen

team aan collega’s en directie, ervaar

doelgroep dan blijft de traditionele weg

de dromen en wensen van onze gasten

ik als een warm bad waar het heerlijk bad-

van communiceren via brochures, flyers

zoveel mogelijk in vervulling te laten

deren is. Het geeft veel voldoening om

en allerlei vormen van drukwerk nog

gaan. Het gaat om service en gastvrijheid,

een klein radertje te mogen zijn in dit fan-

steeds noodzakelijk.

maar ook om onze gasten te verwennen

tastische familiebedrijf van SijFa Cruises!

Celebrating 15 Years

25


Broederweekend op de MS Carmen Reisverslag van gast Herm Hofmeijer De Drentse familie Hofmeijer, bestaande uit de broers Herm, Hans en Jan wonen met hun partners verspreid door Nederland en organiseren elk jaar een gezellig weekend. Bij toerbeurt mag een van de broers dit weekend organiseren en de onderlinge competitie, wie heeft het meest verrassendste uitje georganiseerd, is daardoor natuurlijk groot.

inscheepten in Maastricht tot het afscheid in Nijmegen beleefden we een aaneenschakeling van verrassingen. De luxe ruime suites voorzien van Frans balkon, de warme sfeervolle inrichting van lounge en restaurant en niet te

In 2017 was de beurt aan Herm

vergeten de culinaire hoogstandjes,

en zijn echtgenote, die in 2016

maakten dat we ons wel heel erg

samen hadden genoten van hun

bevoorrecht vonden. De vriendelijke

eerste riviercruise, een 10-daag-

medewerkers aan boord waren bui-

se reis op de MS Verdi van SijFa

tengewoon attent en zeer behulp-

Cruises, varend van Wenen naar

zaam.

Budapest. Het varen op de Maas waarbij je Deze eerste ervaring op een

vanaf het zonnedek het gevarieerde

riviercruiseschip was uitermate

landschap aan je voorbij ziet glijden,

goed bevallen. De rust van het

is een ongekende ervaring en beleve-

varen, fijne ruime cabines, heer-

nis. Met een ‘glaasje vrolijkheid’ in de

lijk eten, de verrassende excur-

hand onderga je zo’n vaartocht als in

sies. Kortom: relaxen in optima forma!

een droom. Broer Hans Hofmeijer die

Voor het Hofmeijer Broeder weekend

Vrijthof. In no time werd een op maat

volgend jaar ons broeder weekend mag

gemaakt voorstel ontvangen.

organiseren weet zich ondertussen geen raad: “Hier kom ik nooit meer overheen!”

werd SijFa Cruises benaderd met de vraag of zij voor drie echtparen een

Eerlijk is eerlijk, ons broederweekend

minicruise zouden kunnen aanbieden

heeft de afgelopen jaren veel leuke ver-

SijFa Cruises, heel hartelijk bedankt voor

met daarin een bezoek aan Maastricht

rassingen gebracht, maar deze riviercruise

jullie geweldige opzet en uitvoering van

en het bijwonen van een concert op het

sloeg alles. Vanaf het moment dat we

het Hofmeijer Broederweekend 2017.

26

SijFa Cruises


Deze relaties wensen SijFa Cruises

proficiat

met het 15-jarig jubileum!

Rijksweg 86 – 6585 AH Mook T: 024-6961528 E: info@ocv.nl - www.ocv.nl

‘The view is breath taking’ Powered by Mastervolt

An idyllic island in the Pacific. Sail there, drop anchor, sip a cool drink. And then? Absolute serenity… As long as you are fully independent of shore power. With a Mastervolt MLI Ultra 24/5000 on board all this and more is possible. Its Lithium Ion battery can handle long-term loads and still be charged in just 30 minutes. So relax, and enjoy the view. Powered by Mastervolt.

WWW.MASTERVOLT.COM look&feel 196x128mm SIJFA.indd 1

05-03-18 14:16


T. 024 357 2008 www.sijfacruises.nl

SijFa Cruises Celebrating 15 Years - jubileum magazine  
New
Advertisement