Page 1

Plaatsbeschrijving bij begin huur Huurder: Ligging: Type: De verhuurder: Huur: aanvang

volgens overeenkomst dd

Deskundige: Elke Acciani, coördinator SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek Opdracht: Opmaak van een plaatsbeschrijving ‘begin huur’, op tegenspraak en in aanwezigheid van beide partijen; teneinde te worden toegevoegd aan de contractdocumenten en dienstig voor de afmaak van de afrekening tussen partijen. Opmaak PB:

VERSLAG VAN PLAATSBESCHRIJVING CONVENTIES: Plaatsbeschrijving: De plaatsbeschrijving geldt als overeenkomst, tussen partijen opgemaakt en afgesloten; waarbij de staat van het gehuurde goed, op datum van de opmaak, ontegensprekelijk wordt vastgesteld. Hierbij wordt, door partijen, voorbehoud gemaakt voor de, op datum van de plaatsbeschrijving, verdoken en niet–vaststelbare gebreken. Schade en gebreken: Schade en gebreken; die optreden tijdens de huurperiode, te wijten aan normale verwering en/of overmacht en waarbij de huurder geen enkele schuld treft; zijn niet ten laste van de huurder. Gebreken; vastgesteld bij aanvang huur en gedetailleerd opgenomen in de plaatsbeschrijving “bij aanvang huur”, die tijdens de huur niet toenemen en die het ‘rustig genot’ van de huurder niet hinderen; worden aanzien als aanvaard door de huurder. Onderhoud H: De verhuurder dient het goed te onderhouden ‘als goede huisvader’. De onderhoudsverplichtingen van de huurder zijn opgenomen in de huurovereenkomst en ‘het reglement van inwendige orde’, deel uitmakend van de huurovereenkomst en aanvaard door de huurder.

Herstellingen H: De verplichtingen van de huurder zijn opgenomen in de huurovereenkomst en in ‘het reglement van inwendige orde’, deel uitmakend van de huurovereenkomst en aanvaard door de huurder. Onderhoud V: De onderhoudsverplichtingen van de verhuurder zijn opgenomen in de huurovereenkomst en in ‘het reglement van inwendige orde’, deel uitmakend van de huurovereenkomst en aanvaard door de verhuurder. Herstellingen V:De herstellingsverplichtingen van de verhuurder zijn opgenomen in de huurovereenkomst en in ‘het reglement van inwendige orde’, deel uitmakend van de huurovereenkomst en aanvaard door de verhuurder.

blz. 1

Plaatsbeschrijving  

voorbeeld plaatsbeschrijving

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you