Page 1

Título:

Free Time Magazine

Nivel:

A2

Contidos a tratar:

Procedemento a seguir para levala a cabo:

Recursos:

Ordenador, internet, EDI, Issuu e Blog do profesor

-

Vocabulario relacionado cas actividades de lecer

-

A expresión do gusto

-

O texto explicativo

O obxerctivo da tarefa é editar entre todos unha revista con Google Drive e despois publicar o documento final con Isuu O profesor debe presentar a actividade e facer un pequeño debate e sondaxe sobre a qué adican os alumnos o tempo de lecer. Hai que organizar varias áreas coma deportes, viaxes ou asociacións e procurar que haxa 3 ou 4 alumnos en cada un. Os alumnos deben producir un texto explicando en qué consiste a súa actividade, cando, como e con quen a fan. Os textos individuais edítanse con Google Drive e os docente as corrixe. Logo un par de alumnos busca imaxes para engadir e dalle formato final ao documento que o profesor publica en Issuu e comparte con todos a través do seu blog. Os alumnos poden dar a súa opinión sobre se lles gustan ou non as imaxes engadidas polos compañeiros

O meu favorito é: http://issuu.com/squareupmedia/docs/e03_8dc7ba72ea76d2

Módulo 4 tarefa 4  

An example of how Issuu can be used to work collaboratively

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you