Page 1

Revista FIŞIERELE TINERILOR

Asociaţia Europeană Pentru Apărarea Drepturilor Omului

http://fisierele-tinerilor.blogspot.com

www.aepado.ro

PROIECT MUNICIPAL PE TEMA DIALOGULUI INTERCULTURAL

Project Manager: Gabriel BREZOIU 0728.235.249; gabybrezoiu@yahoo.com http://gabybrezoiu.blogspot.com

Octombrie – decembrie 2008


ARGUMENT Acest proiect îşi propune să marcheze anul european al dialogului intercultural printr-o serie de manifestări cultural artistice care să evidenţieze elementele de specificitate ale culturilor de pe mapamond precum şi interacţiunile ce apar între acestea. Fie într-o formă organizată (schimburi culturale) sau într-una neorganizată (turism în general), dialogul intercultural se realizează continuu ... Această politică a libertăţii de orice gen face ca graniţele să dispară. Pericolul globalizării poate fi redus doar prin valorificarea diversităţii! Putem să lăsăm la o parte latura comercială şi să ne axăm pe valori culturale sau ca să „împăcăm” şi mediul de afaceri, le putem îmbina evident într-un context în care investiţia în cultură aduce profit material, valoric, moral! Valori există la tot pasul însă depinde doar de noi cât de bine ştim să le promovăm! Reclama e sufletul comerţului, nu?

TEMA PROIECTULUI Proiectul intercultural „Dialog fără frontiere” reprezintă o serie de concursuri şi activităţi cultural-artistice menite să descopere şi să promoveze tinere talente manifestate prin mesaje tematice. Întreaga detaliere a activităţilor se găseşte în secţiunea „DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI”. Evenimentul principal al acestui proiect îl reprezintă festivitatea de premiere şi spectacolul organizat în încheierea proiectului. În cadrul acestuia, se vor premia toţi câştigătorii şi participanţii concursurilor din cadrul proiectului, iar cei mai buni dintre concurenţi vor avea ocazia unei reprezentaţii în faţa publicului.

GRUP ŢINTĂ Grupul ţintă al acestui proiect îl reprezintă elevii claselor V-XII din Municipiul Bucureşti. Conform planului de şcolarizare pentru anul de învăţământ 2008-2009 al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (anexele 1,3), în clasele V-XII, vor învăţa mai mult de 100.000 de elevi. ©2008, Project Manager: Gabriel Brezoiu

Pagina 2 din 10


ORGANIZATORI Acest program este conceput şi organizat de membrii şi colaboratorii redacţiei revistei „Fişierele tinerilor” în parteneriat cu Asociaţia Europeană Pentru Apărarea Drepturilor Omului (AEPADO). Revista „Fişierele tinerilor” (http://fisierele-tinerilor.blogspot.com) este o publicaţie de educaţie, ştiinţă, cultură şi divertisment editată de Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti. Din redacţia acesteia fac parte elevi de 15-18 ani ce coordonează toate departamentele redacţiei. Asociaţia Europeană Pentru Apărarea Drepturilor Omului (www.aepado.ro) este o organizaţie ce sprijină şi promovează iniţiativele tinerilor. AEPADO încurajează respectarea drepturilor omului în general şi în special a celor culturale.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE ☺ ☺ ☺

Concursuri cultural-artistice; Promovarea interculturalităţii în mediul virtual; Spectacol final/festivitate de premiere;

OBIECTIVE ☺ ☺ ☺ ☺

Promovarea anului european al dialogului intercultural; Promovarea tinerilor cu aptitudini deosebite în domeniul culturalartistic şi creerea de modalităţi de manifestare; Promovarea conexiunilor interculturale; Sensibilizarea autorităţilor, mass-media şi a companiilor din domeniul privat în ceea ce priveşte nevoile culturale ale tinerilor.

©2008, Project Manager: Gabriel Brezoiu

Pagina 3 din 10


ETAPELE PROIECTULUI 1 august 2008 – 14 septembrie 2008 - promovarea proiectului şi găsirea de sponsori şi parteneri; 15 septembrie 2008 – 30 septembrie 2008 - editarea şi tipărirea afişelor de promovare; - definitivarea metodologiei de organizare şi a materialelor necesare înscrierii; 1 octombrie 2008 – 15 noiembrie 2008 - promovarea proiectului; - primirea lucrărilor/fişelor de înscriere; - afişarea baremelor de evaluare şi a componenţei comisiei de jurizare pentru fiecare concurs în parte; 16 noiembrie 2008 – 30 noiembrie 2008 - evaluarea lucrărilor / jurizarea concursurilor cultural-artistice; - promovarea online a mesajelor interculturale; 1 decembrie 2008 – 20 decembrie 2008 - editarea diplomelor şi pregătirea premiilor; - organizarea festivităţii de premiere şi a spectacolului; - decernarea premiilor şi desfăşurarea spectacolului cultural-artistic;

©2008, Project Manager: Gabriel Brezoiu

Pagina 4 din 10


DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI Concursul de eseuri „Tradiţii şi obiceiuri pe mapamond” - această competiţie solicită alcătuirea unei compoziţii de tip eseu care să ilustreze/comenteze tradiţiile şi obiceiurile specifice unei culturi; - participarea este individuală; - sunt două secţiuni: gimnaziu şi liceu; Concursul de creaţie literară „Călători prin Europa cuvintelor” - în cadrul acestei competiţii, concurenţii pot ilustra mesaje interculturale prin intermediul poeziei şi prozei literare; - fiecare lucrare va fi individualizată printr-un motto ales de concurent; - lucrările nu vor depăşi 3 pagini tehnoredactate computerizat cu mărimea de 12 Times New Roman, cu diacritice; - sunt două secţiuni: I. Poezie şi II. proză, fiecare având două subsecţiuni: gimnaziu şi liceu; - un concurent nu poate participa cu mai mult de o lucrare/secţiune; - participarea este individuală; Concursul de interpretare muzicală „Dialog la unison” - concursul presupune interpretarea de piese muzicale care să promoveze interculturalitatea; - sunt două secţiuni: I.Vocal (participare individuală) şi II.Vocal-instrumental (cu trupa) fiecare dintre acestea având două subsecţiuni: gimnaziu şi liceu; Concursul de dansuri tradiţionale „Pe ritmurile tradiţiei” - acest concurs promovează interculturalitatea prin dansuri tradiţionale; - participarea se face în echipe de 3-5 persoane; - concurenţii vor dansa pe muzica specifică unei culturi, folosind eventual şi costumaţii adecvate; - fiecare echipă se va descrie în maxim 5 rânduri, iar mesajul lor va fi postat pe site pentru public înainte de desfăşurarea competiţiei propriu-zise. - sunt două secţiuni: gimnaziu şi liceu; ©2008, Project Manager: Gabriel Brezoiu

Pagina 5 din 10


Concursul de streetdance „Dialog în paşi de dans” - această competiţie incurajează dialogul intercultural prin intermediul spectacolelor de streetdance; - sunt două secţiuni: I. Individual şi II. trupe, fiecare dintre acestea având două subsecţiuni: gimnaziu şi liceu; - o persoană nu poate concura la ambele secţiuni; - va exista o probă de preselecţie; Concursul de interpretare scenică „Atmosferă de poveste” - această activitate îşi propune integrarea în atmosfera unei culturi prin ilustrarea unor elemente specifice, muzică, costume etc - participarea este individuală; - această competiţie dinamică îi provoacă pe concurenţi să apeleze la serie de resurse: cultură generală, multimedia, joc de scenă, talent oratoric etc pentru a reuşi să creeze în faţa publicului atmosfera culturii prezentate; - participanţii vor alcătui un rezumat al prezentării ce va fi trimis în fişa de înscriere spre a fi prezentat pe site înainte de desfăşurarea concursului; - sunt două secţiuni: gimnaziu şi liceu; Concursul de teatru „Pe aripi colorate” - această competiţie îşi propune transmiterea mesajelor legate de dialog intercultural prin interpretarea teatrală; - sunt trei secţiuni: I. trupe, II. individual şi III. piese scrise fiecare dintre acestea având două subsecţiuni: gimnaziu şi liceu; - se pot interpreta şi creaţii proprii; - participarea la secţiunea I este pe trupe, iar la secţiunile II-III este individuală; Concursul de film „Atenţie, se filmează!” - acest concurs presupune realizarea unui film de scurt metraj care să prezinte tema dialogului intercultural; - filmul nu va depăşi 5 min şi va trimis prin e-mail (<10 Mb) sau se va posta pe internet (>10 Mb) şi se va trimite doar linkul; - lucrările participante vor fi postate pe internet şi vor putea fi votate de vizitatori; - participarea poate fi individuală sau colectivă; - vor exista două secţiuni: gimnaziu şi liceu; ©2008, Project Manager: Gabriel Brezoiu

Pagina 6 din 10


Concursul de grafică „Dialog în culori” - această competiţie ilustrează tema interculturalităţii prin picturi în acuarelă sau desene în creion; - desenele pot fi făcute în format A3 sau A4; - sunt două secţiuni: gimnaziu şi liceu; - participarea este individuală; Concursul de fotografie „Cultura în obiectiv” - competiţia presupune trimiterea de fotografii care să evidenţieze un mesaj intercultural; - participarea este individuală; - sunt două secţiuni: gimnaziu şi liceu; Concursul de informatică „Cultur@ll click & design” - această competiţie promovează interculturalitatea în spaţiul virtual prin prezentarea unei regiuni culturale prin intermediul mijloacelor informatice; - participarea se face în echipe de 1-3 persoane; - sunt două secţiuni: I. Webdesign şi II. Animaţii flash. Fiecare secţiune conţine două subsecţiuni: gimnaziu şi liceu. - lucrările de mai puţin de 10 Mb vor fi trimise pe mail odată cu fişa de înscriere, iar celelalte se vor posta pe internet şi se va trimite doar linkul. Concursul de cultură generală „Cine ştie câştigă!” - concursul constă într-o serie de întrebări de cultură generală la care tinerii pot răspunde lucrând în echipă într-un timp limitat; - participarea se face pe echipe de 2-4 persoane astfel încât să fie cel mult două persoane din acelaşi an de studiu; - sunt două secţiuni: gimnaziu şi liceu;

©2008, Project Manager: Gabriel Brezoiu

Pagina 7 din 10


PREMII - tuturor concurenţilor şi profesorilor coordonatori li se vor acorda diplome de participare; Concursul de eseuri „Tradiţii şi obiceiuri pe mapamond” - 3 premii şi 1 premiu special de popularitate la fiecare secţiune; Concursul de creaţie literară „Călători prin Europa cuvintelor” - se acordă: 3 premii, 3 menţiuni şi un premiu special pentru cel mai reprezentativ mesaj intercultural la fiecare subsecţiune a concursului; Concursul de interpretare muzicală „Dialog la unison” - se acordă 3 premii la fiecare subsecţiune şi un premiu special pentru reprezentaţia cu cea mai mare popularitate; Concursul de dansuri tradiţionale „Pe ritmurile tradiţiei” - 3 premii: „cel mai frumos costum”, „cea mai bună coregrafie”, „cea mai populară trupă”; - marele premiu al concursului: „cel mai „spectaculos” spectacol”; Concursul de streetdance „Dialog în paşi de dans” - se acordă 3 premii la fiecare subsecţiune; Concursul de interpretare scenică „Atmosferă de poveste” - 3 premii şi 1 premiu special de originalitate la fiecare secţiune; Concursul de teatru „Pe aripi colorate” - secţiunea I. trupe: cel mai bun rol feminin – 2 premii, masculin – 2 premii; cel mai bun cuplu – 2 premii; cel mai bun scenariu; cea mai bună reprezentaţie

©2008, Project Manager: Gabriel Brezoiu

Pagina 8 din 10


scenică – 2 premii, cea mai impresionantă scenă; cel mai frumos final - la fiecare dintre cele două subsecţiuni; - secţiunea II. individual: cea mai bună reprezentaţie scenică, cel mai bun scenariu, cea mai bună mimică – la fiecare dintre cele două subsecţiuni; - secţiunea III. piese scrise: cel mai bun scenariu, cel mai reprezentativ mesaj intercultural şi cea mai amuzantă piesă – la fiecare dintre cele două subsecţiuni; Concursul de film „Atenţie, se filmează!” - se acordă 3 premii şi un premiu special de popularitate la fiecare dintre cele două secţiuni; Concursul de grafică „Dialog în culori” - se vor acorda: 3 premii, 3 menţiuni şi un premiu de excelenţă pentru lucrarea cea mai valoroasă din cadrul concursului; Concursul de fotografie „Cultura în obiectiv” - 3 premii, 3 menţiuni la fiecare secţiune; Concursul de informatică „Cultur@ll click & design” - 3 premii, 3 menţiuni şi premiul special „Inovaţie şi creativitate” la fiecare subsecţiune a concursului; Concursul de cultură generală „Cine ştie câştigă!” - 3 premii, 3 menţiuni la fiecare secţiune;

©2008, Project Manager: Gabriel Brezoiu

Pagina 9 din 10


ANALIZA SWOT PUNCTE TARI - varietatea tematică a concursurilor din cadrul proiectului favorizează o participare pe scară foarte largă; - fiind gândit şi organizat de tineri, acest proiect surprinde perspectiva sub care trebuie realizat un program astfel încât să aibă rezultate optime în rândul tinerilor; - îmbină divertismentul cu educaţia şi cultura într-o manieră dinamică ce favorizează atât delectarea cât şi acumularea de cunoştinţe de cultură generală; - echipa de proiect este o echipă deja sudată în care se interacţionează la modul cel mai eficient prin comunicare şi ajutor reciproc; OPORTUNITĂŢI

PUNCTE SLABE

- perioada scurtă de promovare a concursurilor din cadrul programului şi posibilitatea de a nu avea o participare maximală;

AMENINŢĂRI

- anul 2008 este anul european al dialogului intercultural; - tinerii caută să îşi promoveze talentul - lipsa de notorietate a proiectului şi a în faţa celorlalţi; - posibilitatea implicării unor parteneri organizatorilor acestuia; din multe domenii în vederea susţinerii interculturalităţii;

©2008, Project Manager: Gabriel Brezoiu

Pagina 10 din 10

dialog  
dialog  

descrierea unui proiect