Page 1

XEFATURAS DE DEPARTAMENTO 2012-2013 DEPARTAMENTO

NOME E APELIDOS

Administrativo

Ana María González Vuelta

Automoción

Rubén Pedreira Ramiro

Bioloxía e Xeoloxía

Olga Mijón Pedreira

Economía

Daniel Gude Méndez

Educación Física

Susana Salvador Díaz

Educación Plástica e Visual

Susana Muíños Paz

Filosofía

Olga Rosa Costas Alonso

Física e Química

Edita López López

FOL

María Luisa Vázquez Vázquez

Francés

Sandra Poti Ferreira

Grego

María José Carneiro Freire

Informática

Emilio Domarco Cid

Inglés

Rosa Ana Moreira Fernández

Latín

Rafael Alonso Luca de Tena Riveiro

Lingua Castelá e Literatura

Carme Díaz Pernas

Lingua Galega e Literatura

Eumelia Rei Santos

Matemáticas

Francisco Vergara Leonardo

Música

Nuria Vázquez García

Orientación

Ángeles Martínez Alonso

Portugués

Alberto Viso Outeiriño

Relixión

Ángel Soliño Fernández

Tecnoloxía

Raquel Fernández Fidalgo

Xeografía e Historia

Manuel Vidal López

Xefaturas de Departamento 2012-2013  

Xefes e xefas de departamentos didácticos.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you