Issuu on Google+

ANOREXIA – BULIMIA 

Sabeu la diferència i la semblança entre totes les  fotos? Autor: Eduard Sabaté  Lozano Àrea:  EF Crèdit comú: Salut Curs: 4rt ESO o 1r Batx eduard_sabate@yahoo.es

Data: 4/7/08

 

Introducció INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS RECURSOS  AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS

ƒ Cada vegada hi ha més persones que cauen en aquest tipus de malalties. És una malaltia molt acotada en el sector femení, però també hi ha en el masculí, sobretot en els esports de lluita o culturisme. ƒ Heu de diferenciar els conceptes, saber els trastorns que els ocasionen, seqüeles, centres per tractar aquests trastorns, com pateixen els familiars, etc.

GUÍA  DIDÀCTICA

 

 

 


Tasca  INTRODUCCIÓ

ƒ Us heu d’organitzar en grups de 4 persones. Cadascú tindrà un rol diferent: à à à à

TASCA PROCÉS

Periodista Metge Pare o mare Persona ex-malalta

ƒ Haureu de trobar informació relacionada amb el vostre personatge que parli sobre el tema i fer una entrevista real, la qual grabareu i la passareu a la resta dels companys. AVALUACIÓ ƒ Finalment, haureu de fer una exposició – debat durant 10’ sobre la problemàtica d’aquesta malaltia, la qual serà moderada pel CONCLUSIONS periodista i qui doni pas i pregunti als seus col·laboradors, per això, és important treballar en grup per posar en comú tota la CRÈDITS informació trobada i saber com s’organitzarà el debat i què és el que es dirà durant el mateix. GUÍA  ƒ El viatge per aquesta webquest es portarà a saber diferenciar DIDÀCTICA aquests tipus de malalties, quines són les causes que les ocasionen, com es tracten i on, les seves conseqüències, com pateixen els familiars d’aquestes persones malaltes i, a més, saber moderar un debat o col·loqui. RECURSOS 

 

Procés INTRODUCCIÓ

Cada component del grup escollirà un personatge.

1. 2. à à

TASCA

à à

PROCÉS

3.

RECURSOS 

Cada personatge farà la investigació des del seu rol, per Internet, per saber posicionar-se i saber què dir en el debat. Periodista Metge Pare o mare Ex-malalt Com que som molta gent i no hi ha ordinadors per tothom (20) complementarem la trobada d’informació a l’institut amb la de casa seguint la taula posterior. Al grup 1 se ls explicarà el dia abans com ho han de fer. Durant la classe hauran de fer la posada en comú del que han trobat a casa.

AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS GUÍA  DIDÀCTICA

4.

Grups

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Grup 1

Treball a casa

Treball a l’IES

Treball a l’IES

Grup 2

Treball a l’IES

Treball a l’IES

Treball a l’IES

Grup 3

Treball a l’IES

Treball a casa

Treball a l’IES Treball a l’IES

Grup 4

Treball a l’IES

Treball a l’IES

Grup 5

Treball a l’IES

Treball a l’IES

Treball a casa

Grup 6

Treball a l’IES

Treball a l’IES

Treball a l’IES

Posada en comú de tota la informació, veure com es plantejarà el debat i com moderarà el periodista perquè tots els components hi participin.

Recursos específics: ƒ

Periodista: Com es fa una entrevista, què i com es pregunta, etc.

ƒ

Metge - pares : identificar les diferències i semblances entre les malalties.

ƒ

Periodista – Metge – Pares: glossari del vocabulari específic.

 

 


Recursos   INTRODUCCIÓ TASCA

• Podeu començar a buscar informació a partir d’aquestes adreces d’internet.

PROCÉS

Personatges

Informació

RECURSOS  Glossari, bulímia i anorèxia, periodista, com es fa un entrevista, preparació

AVALUACIÓ

Periodista

entrevista, entrevista metges, 1, entrevista pares, entrevista ex malalt, parlar en públic

CONCLUSIONS Metge

Glossari, bulímia i anorèxia, anorèxia nerviosa, anorèxia masculina, vídeo,

CRÈDITS GUÍA  DIDÀCTICA

centres rehabilitació Pares

Glossari, bulímia, anorèxia, centres de suport, causes, símptomes, conseqüències, entrevista

Ex malalt

Causes, conseqüències, entrevistes 1, 2, 3

 

 

Avaluació INTRODUCCIÓ

S’haurà de fer una exposició – debat a classe i el professor us la valorarà seguint la graella d'avaluació que està en aquesta pàgina.

TASCA Ítems

PROCÉS

Treball grup

25%

Organització feina

10%

RECURSOS  AVALUACIÓ

Incomplert (1-4)

Bé (5-7)

Excel·lent (8-10)

No han estat capaços de treballar en

Demostren que han treballat bastant

El seu treball en grup ha estat

grup

en grup

molt bo des del principi

S’han organitzat bé dins del grup

Han estat capaços de saber-se

%

Han

Recerca informació

demostrat

poca

capacitat

d’organització

organitzar perfectament

Han buscat poca informació

15%

CONCLUSIONS CRÈDITS

Presentació debat

25%

GUÍA  DIDÀCTICA Contingut debat

Comentaris professor

25%

Nota

Es nota que han fet una bona

La recerca d’informació ha

recerca

estat excel·lent

Han fet un debat fluix sense

Han fet un debat bo amb bones

El debat és molt bo presentat

participar tots sense ficar-se dins

participacions,

bastant

amb creativitat, ficats dins

dels

dins

i

dels

personatges,

amb

un

dels

ficant-se

personatges

un

personatges, amb un

llenguatge corporal negatiu, sense

llenguatge corporal heterogeni, amb

llenguatge corporal molt bo,

respondre

una moderació discreta i contesten

participen tots, ben moderat i

moderació dolenta del debat

a casi totes les preguntes

responent a les preguntes

Demostren

Demostren un bon coneixement del

Demostren molt coneixement

tema treballat

dels temes treballats

preguntes

poc

i

una

coneixement

respecte al tema treballat

100%

 

 


Conclusions ƒ Estimats alumnes, després de conèixer aquesta malaltia ja sabem veure diferenciar les fotos del començament i arribem a la TASCA conclusió que primer, la bellesa es relativa; segon, la malaltia de l'anorèxia i la bulímia és tan perillosa que pot causar danys PROCÉS irreversibles en la nostra salut i, inclús, la mort; tercer, podem ajudar a amics nostres o familiars que estan a punt de patir-la RECURSOS  comentant-li als professors el problema que tenen, ja que la persona malalta veu distorsionada la realitat, en canvi, totes les AVALUACIÓ persones que l’envolten veuen i pateixen, al mateix temps, CONCLUSIONS aquesta malaltia; quart, el nostre cos consumeix productes (aliments) d’acord amb el nostre consum d’energia diària, per CRÈDITS aquest fet és tan important que l’alimentació sigui saludable. INTRODUCCIÓ

GUÍA  DIDÀCTICA

ƒ NOIS, PREOCUPEM-NOS DE LA NOSTRA SALUT I DELS ALIMENTS QUE MENGEM, però això serà en una altra investigació. A més, podrem en una altra investigació qui és el que marca els cànons de la de la moda i què podem fer per canviar-ho.

 

Crèdits INTRODUCCIÓ

ƒ ƒ

TASCA ƒ

PROCÉS RECURSOS  AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS GUÍA  DIDÀCTICA

ƒ

Cal citar en primer lloc a en Bernie Dodge pel seu paper de creador de les webquest. Es va crear la WebQuest previ al marc d'uns mini‐tallers organitzats pel Centre de Recursos Pedagògics de Tarragona http://phobos.xtec.cat/crp‐tarragones/zonatic‐ n/microtallers que van ajudar a millorar‐la. Aquesta WebQuest ha estat elaborada i creada per l’Eduard Sabaté Lozano. No obstant, ha estat assessorada i tutoritzada per Sebastià Capella i Carme Barba dins del curs telemàtic “Webquest. Una eina per treballar internet dins de l’aula”. http://www.webquestcat.cat/ Per a la confecció d'aquesta unitat s'ha fet servir la informació que ofereixen les adreces  indicades en la webquest. à à à à à à à à à à à à à à à

http://www.alu.ua.es/s/sm12/anorexia_nerviosa.htm http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100229&RUTA=1‐4‐2361‐ 100229 http://www.itacat.com/ http://www.acab.org/spa/bulimia/bulim.htm http://www.acab.org/cat/anorexia/anor.htm http://www.acab.org/cat/anorexia/anor.htm http://www.bulimarexia.com.ar/ http://www.comoves.unam.mx/articulos/anorex.html http://www.gordos.com/Belleza/detalle.aspx?dieta=2399 http://ociosoft.blogspot.com/2007/09/entrevista‐una‐anorxica.html http://actualidad.terra.es/articulo/html/av21225993.htm http://www.saludmed.com/Salud/Nutricion/N‐Glosar.html https://familyhistory.hhs.gov/Spanish/info/Glossary.cfm http://www.cdh.org/HealthInformation.aspx?pageid=P04706 http://www.lacuarta.cl/diario/2005/06/05/VAS.ANOREXIA.html

 

 


Guía didàctica Objectius i Continguts

INTRODUCCIÓ

ƒ

TASCA

L'objectiu d'aquesta unitat és conèixer més a fons una malaltia tan comuna a la nostra societat. Pretén que l'alumnat conegui les causes i conseqüències, les motivacions per arribar‐hi a aquest extrem, llocs de rehabilitació. Per acabar es pretén sensibilitzar l'alumnat sobre la importància de parlar amb el professorat o pares en situacions com aquesta, això sí, fer‐ho abans de que passi.

ƒ

A partir de tenir diferents rols cada alumne, ens aproximarem a descobrir les relacions que hi ha entre tots aquests personatges i la rellevància de tots aquest per a la persona malalta que poden ajudar a curar a aquesta persona. Cada personatge té la seva importància dins d’aquesta malaltia, i seran ells (amics, família, etc) qui ajudaran a la persona malalta per sortir d’aquest lloc.

ƒ

És important fer notar a l’alumnat que hi ha símptomes que poden fer‐nos veure que està succeïnt als nostres amics. Que les conseqüències són molt greus i, inclús, mortals. Saber que hi ha centres on es poden portar a aquestes persones malaltes per poder rehabilitar‐les.

ƒ

A través de les diferents activitats o trobada de la informació l'alumnat s'endinsa en un món fosc que quan entres costa molt de sortir‐ne. Per això, aquesta informació (entrevistes) es rellevant per veure el punt de vista de cadascú i posar‐se en la seva pell.

ƒ

A nivell de procediments es treballa l' obtenció, procés, anàlisi i expressió de la informació (oral i escrita).

ƒ

Es treballen les competències bàsiques, tan importants amb la LOE, digitals amb les TIC amb l’ús del processador de textos i l’ús d’internet; les comunicatives a l’hora de parlar entre ells i fer‐se entendre i al fer el debat; autonomia i iniciativa personal al treballar en grup i col∙laborar i responsabilitzar‐se de presentar un resultat final; social i ciutadana al conviure, cooperar, treballar en equip i respectar les regles dins d’un grup.

PROCÉS RECURSOS  AVALUACIÓ CONCLUSIONS CRÈDITS GUÍA  DIDÀCTICA

Nivell. Àrea i Temporització ƒ

El nivell és per 4rt d’ESO o 1r Batx. per la temàtica que es treballa i per sensibilitzar a l’alumnat.

ƒ

Aquesta webquest es treballa a l’EF dins del crèdit comú de Salut i, concretament, juntament amb la relaxació i massatge. Connecta amb l’assignatura de Ciències Naturals pel tractament del cos d’aquesta malaltia i les seves conseqüències en tots els sistemes i aparells del nostre organisme. Es podria treballar també a l’hora de Tutoria.

ƒ

El treball es pot realitzar en quatre sessions d'una hora, S’anirà solapant una hora de pràctica normal (massatge i relaxació) amb la d’aquesta webquest a l’aula d’informàtica. Serà de tres sessions de preparació i una hora d’exposició per tota la classe.

Avaluació ƒ

Es proposa una avaluació que s’estructura en diferents ítems que valora el procés i el resultat final individual i de grup i està estructurat en quatre nivells de valoració: malament, correcte, bé i molt bé.

Podeu fer consultes i suggeriments a la meva adreça d’internet.

 


WebQuest