Page 1

Curs: Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació / APSG

Joc de rol: Participació ciutadana i noves tecnologies

Albert Padró-Solanet (UOC)

Descripció de la sessió: Cada participant de l’aula haurà d’adoptar un paper dins d’un cas problemàtic en l’àmbit local. Tots els participants hauran d’utilitzar de forma col·laborativa i interactiva les diferents eines del Web 2.0. En un primer moment, s’atribuiran als membres del grup els diferents papers i es demanarà que creïn perfils d’usuaris de les diferents aplicacions que hauran de fer servir. Un cop tothom hagi creats els perfils, es demanarà que els participants actuïn d’acord amb els papers que han triat, i interactuïn amb els altres participants. L’actuació ha de ser coherent amb els papers, però no està restringida a una conducta predeterminada i s’ha de basar en la improvisació i la capacitat de reacció davant la participació dels altres. L’objectiu del joc es observar, experimentar i entendre com les noves tecnologies del Web 2.0 faciliten l’emergència de nous temes, problemes i oportunitats per als diferents actors. S’espera que el joc de rol continuï quan acabi la primera sessió presencial del joc de rol. La interacció entre els actors pot continuar en el temps que va fins a la darrera sessió en la qual es podrà descriure, discutir i avaluar els resultats obtinguts en el joc. Per tal de facilitar el seguiment de l’activitat dels membres del grup en el joc de simulació es crearà un agregador a partir de tots els blogs i perfils de twitter dels diferents actors.

Justificació:

El cas que es presenta vol reproduir el pluralisme dels interessos típic de les nostres societats on els canvis tecnològics impacten en les administracions públiques que experimenten una reducció de la centralitat nodal i del protagonisme de què han gaudit tradicionalment. Els interessos dels múltiples actors poden trobar-se parcialment o total en oposició. Això significa que tenen a l’abast un ventall molt ample d’estratègies potencials de conflicte i de cooperació. El realisme i la complexitat que intenta crear el cas que es proposa hauria de permetre aproximar i observar ‘en petit’ la gran varietat d’interaccions que es poden produir en l’entorn de les administracions públiques en dur a terme les seves polítiques. El joc de rol és una oportunitat d’usar les noves tecnologies de forma simulada, sense risc. Utilitzar les noves tecnologies és un exercici que té un valor en si mateix per als participants ja que trenca les barreres mentals que existeixen per introduirse en aquest tipus d’eines, però aquest benefici és elemental. La simulació té el


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 2

valor afegit d’interactuar amb altres actors i observar l’efecte d’aquesta interacció. Tot jugant, s’haurà de decidir quina informació s’haurà de posar a disposició de la resta dels actors del joc per respondre les seves estratègies. Es tracta de recrear un entorn més semblant a l’entorn complex, caòtic i auto-organitzat, que caracteritza l’entorn de comunicació a la xarxa. En el joc, adoptant el paper d’un personatge implicat es poden experimentar tant els avantatges com els riscs de la comunicació pública en la promoció de les polítiques públiques.

Teoria: Hi ha un potencial enorme per a què les autoritats es moguin més enllà de la tradicional comunicació en una sola direcció i que explotin la participació activa i la compartició de la informació a la xarxa que els ciutadans ja estan fent servir fora de llur relació amb les administracions. Les eines del Web 2.0 permeten que els ciutadans ja participin en múltiples aspectes en la generació de continguts (blogs i microblogs, wikis i en serveis de compartició de fotografies i vídeos), en l’elaboració de recomanacions, en tant que membres de xarxes socials (FaceBook, MySpace). Amb la disminució dels costs de fer servir aquestes eines, els ciutadans tenen ara mateix la possibilitat de controlar els fluxos d’informació d’una manera que abans només estava permesa als professionals o especialistes. També tenen la possibilitat de produir béns col·lectius que abans només estaven reservats a les autoritats públiques. Per les administracions públiques hi ha el risc de no atendre els canvis que s’estan produint a la societat. Però això implica que han de ser conscients de la pèrdua de la centralitat nodal de l’administració en molts àmbits. Per a garantir l’eficiència i l’eficàcia en l’activitat de les administracions han de aprendre a aprendre. Però naturalment, la legitimitat de l’administració no només depèn immediatament de llur eficàcia i eficiència, sinó ha de tenir també en compte la lògica jurídica (amb l’exigència de legalitat i neutralitat) amb la que pot entrar en conflicte. També els conflictes que inevitablement poden aparèixer amb la lògica política que hi ha darrera de tota actuació pública.

El cas: Un centre cultural a La Torre de ValldeTIC? ValldeTIC és una ciutat mitjana de l’àrea metropolitana d’una gran ciutat que havia estat una zona d’estiueig per les classes benestants de la ciutat. Això explica que el seu casc urbà conservi algunes torres residencials de l’època de l’estiueig malgrat que, des de fa temps, s’ha anat convertit en una ciutat dormitori per a la població immigrada que treballava a les zones industrials metropolitanes. La burgesia va anar abandonant les torres quan altres zones d’estiueig es van fer més atractives amb la millora de les comunicacions. Els constructors les enderrocaren i edificaren pisos. Només algunes d’aquelles torres resten encara dempeus. Les que han sobreviscut ho han fet més aviat com a resultat de situacions atípiques i


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 3

atzaroses (p. e. conflictes d’herències), més que no pas com a resultat d’alguna política de conservació del patrimoni arquitectònic i de memòria històrica de la vila. Una de les torres que no ha estat enderrocada és La Torre de ValldeTIC. Es va conservar perquè en els anys 50 va ser convertida en un laboratori farmacèutic. Tot i el canvi en la funcionalitat de la mansió durant més de mig segle, l’estructura encara està intacta i els elements arquitectònics de més valor poden ser mantinguts o recuperats fàcilment. La Torre de ValldeTIC es troba situada dins del casc antic de la ciutat, a la frontera entre el Barri Vell i una zona d’eixample més recent, el Barri del Centre. El Barri Vell és una zona que ha sofert en els darrers anys una notable davallada en la seva qualitat de vida. Tot i que en algunes zones encara té una xarxa de comerç important i conserva una part considerable de l’antiga població autòctona, aquesta és sobretot la que no ha tingut prou recursos per a canviar de barri. Té, per tant, un perfil empobrit i envellit. Moltes de les cases velles han estat llogades a immigrants sovint a preus elevats, a canvi de permetre situacions irregulars de massificació. Finalment, grups de joves ha aprofitat l’existència de cases deshabitades en el Barri Vell per a ocupar-les. Després d’uns quants desallotjaments d’algunes petites cases, fa dos anys que ocupen tres cases velles connectades entre elles. A més de viure-hi una comunitat més o menys estable de joves, els habitatges s’utilitzen com a centre cultural. Disposen d’un parell d’eixides on es fan actuacions i que ofereixen als infants del barri (la gran majoria fills d’immigrants). Al començament, una part dels veïns del barri es van oposar a les ocupacions. Però, amb el temps i la diplomàcia amb la que han sabut llimar els aspectes més conflictius de l’ocupació, la major part dels veïns estan conformats amb la seva presència. De fet, l’Associació de Veïns del Barri Vell (on hi tenen veu de manera especial els comerciants que encara hi resten i que estan agrupats en l’Associació de Comerciants del Barri Vell) darrerament està satisfeta perquè sembla que l’activitat del centre cívic dels ocupes ha evitat que alguns dels carrers més degradat s’acabessin convertint en una zona atractiva per la delinqüència de carrer i el tràfic de drogues a petita escala. Després de tancar com a laboratori, La Torre de ValldeTIC va ser adquirida per un constructor amb l’objectiu d’enderrocar-la i fer-hi habitatges. Per contribuir a la recuperació del Barri Vell l’ajuntament va obligar el constructor que inclogués en la planta baixa del projecte uns espais que servissin com a espais socials per al barri. Amb la crisi del sector immobiliari, el constructor no sembla que tingui les mateixes ganes de tirar endavant el projecte. Especialment, les condicions que li posa l’ajuntament fan que no li sigui tan atractiu financerament. Pels veïns deixar la torre tal com està és un problema i una font de preocupació. Sembla que darrerament hi ha grups d’individus que accedeixen als jardins que envolten la casa per drogar-se desapercebudament. A més, fa poc uns nen que hi


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 4

havia entrat per jugar va tenir un accident quan va caure a la piscina buida. Per això l’ajuntament ha obligat el constructor a refer els punts de la tanca que havien estat malmesos per impedir que no hi torni a entrar ningú. Però aquesta solució es veu com a temporal i la inquietud continua. Per altra banda, el grup ciutadà ValldeTIC Viva, que s’havia format feia un parell d’anys pel conflicte sorgit per salvar un arbre històric, el Pi d’en P., està en contacte amb especialistes i amateurs (reunits en l’anomenada Plataforma per la Defensa del Modernisme, PDM) que es preocupen de la conservació del patrimoni arquitectònic de la ciutat, i que s’han mobilitzat per tal que es conservi La Torre de ValldeTIC. Tant els jardins modernistes com la casa són valuosos. Especialment, els elements de forja tant de finestres, tanques i escales que han estat reconegudes com unes de les obres mestres del modernisme català. El grup de teatre dels ocupes del Barri Vell van aprofitar l’estiu passat la relaxació de les vacances per a netejar d’improvís els jardins de La Torre de ValldeTIC i fer-hi tota una nit un conjunt d’espectacles que va tenir una forta repercussió entre la població. Per a molts, aquest fet semblava indicar que La Torre de ValldeTIC podria convertir-se en un centre cultural que oferís bona part dels serveis que mancaven al Barri Vell (biblioteca, centre de trobada per a realitzar-hi activitats). Tenint en compte el que ja estava fent el grup d’ocupes a les cases ocupades a l’interior del barri, podrien convertir-se en un animador d’aquest espai. L’associació de veïns del Barri Vell ha proposat a l’ajuntament que adquireixi La Torre de ValldeTIC. Segons una informació que s’ha filtrat des de dins de l’ajuntament, l’operació d’adquisició és possible si es fa una permuta entre La Torre de ValldeTIC i un terreny del qual es propietari l’ajuntament a una zona residencial urbanitzada recentment, Els Gorgs. El problema és que la zona residencial està força mancada de serveis i, tot i que no estigui decidit formalment, s’havia parlat de fer-hi una llar d’infants municipal, ja que el nou barri està habitat majoritàriament per parelles joves amb fills (o amb intenció de tenir-los) que majoritàriament treballen fora de la ciutat. Per això l’associació de veïns d’Els Gorgs pensa presentar una oposició frontal al projecte de construcció d’habitatges en el solar de l’ajuntament. A més, és possible que el nou projecte afecti la possibilitat de construir un nou camp de futbol. L’Associació de Veïns d’Els Gorgs de ValldeTIC, tot i no tenir tanta capacitat de mobilització com l’associació del Barri Vell, però troba el suport del president del Club de Futbol de ValldeTIC que s’ha pres com un repte personal construir el nou camp de futbol, per tal de tenir un lloc més adequat l’espai actual a les pistes d’atletisme que no tenen prous seients per als socis i aficionats després que l’equip ha pujat a tercera divisió. Per l’Alcalde, la solució proposada per l’associació de veïns del Barri Vell és en part interessant perquè li pot permetre resoldre simultàniament un conjunt de problemes enllaçats. Per una banda, donar resposta a les necessitats de serveis del


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 5

Barri Vell i evitar que la degradació s’accentuï. Per altra banda, pot aprofitar la conversió de La Torre de ValldeTIC en un casal de cultura com una maniobra preparatòria per mirar de fer fora els ocupes de les cases del Barri Vell, perquè ja comença a ser difícil fer com qui no veu el problema davant de l’electorat més conservador. Naturalment, resoldre els problemes del Barri Vell representa crear-se dificultats a altres barris, especialment a Els Gorgs. Però el partit Conservador que controla en minoria el govern municipal obté la major part del seu suport electoral dels veïns i comerciants del Barri Vell i del Centre, de manera que aquesta objecció és només relativa. El principal problema de l’Ajuntament és l’actual manca de recursos per a dur endavant les reformes necessàries per a reformar La Torre de ValldeTIC. Si s’hi fes alguna cosa seria difícil que l’ajuntament hi tingués protagonisme. Un centre cultural actiu en mans dels grups alternatius que no es pot controlar no és massa atractiu. El principal grup de l’oposició Esquerra de ValldeTIC sempre ha obtingut el seu suport electoral més gran a Els Gorgs i, en menor mesura, al Barri Nou i al Centre. Per això s’oposa a la solució que proposa l’ajuntament. No s’oposa frontalment a la recuperació de La Torre de ValldeTIC. De fet, podia servir per afeblir el suport de l’equip de govern actual degut a la manca de recursos. Però no està d’acord en la forma com aquesta decisió afectaria les expectatives del barri d’Els Gorgs de ValldeTIC. Finalment, el Partit Verd de ValldeTIC, que dóna suport al partit Conservador en minoria i que té la regidoria de Medi Ambient, sembla que veu amb bons ulls la creació d’un casal cultural a La Torre de ValldeTIC ja que permetrà la conservació dels jardins que tenen alguns exemplars notables d’arbres i que representen una àrea verda entre el Barri Vell i el Barri del Centre, el més poblat de la ciutat. De tota manera, el Partit Verd també obté força suport en Els Gorgs i no té clar si la defensa d’aquest projecte alienarà alguns votants d’aquest barri.

Els Actors Els perfils tenen noms de càrrecs públics, d’institucions públiques o d’organitzacions i associacions privades de ValldeTIC. Identifiquen una certa combinació d’interessos relacionats amb el cas. En els casos d’organitzacions privades, la vostra ‘interpretació’ del paper pot implicar convertir-lo en un actor individual amb nom i cognoms que és membre d’una associació o grup. No cal que us sentiu obligats en sentit estricte per la descripció de l’actor. El podeu fer evolucionar amb les vostres intervencions. Afegir detalls que caracteritzen de forma més fina els interessos dels actors. La improvisació és important en el cas per poder afegir més realisme al cas. No cal triar tots els perfils d’actors. Cada actor pot ser adoptat com a màxim per tres actors. Un cop estiguin assignats els participants als diferents actors, es comunicarà a la resta de l’aula per a permetre la distribució de la informació que s’anirà generant en el joc. Cada actor té atribuïts tres comptes de correus que ja estan creats. Hi haurà d’accedir per tal de començar a de començar a jugar i comunicar-vos amb la resta


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 6

de participants. Els haureu fer servir per tal de donar d’alta totes les aplicacions (Blog, FaceBook...). Per accedir al correu heu d’anar a la pàgina de Gmail i introduir el nom d’usuari i password que es troben darrera de cada paper. http://gmail.ismael.cat

1. Ocupes del Barri Vell. Molt actius en tots elements de cultura alternativa. Tot i que desencantats amb la política convencional, estan disposats a promoure la participació en projectes socials i culturals. No tenen una estructura organitzativa clara i estable, però són una font d’iniciatives. El seu interès no es limita a La Torre de ValldeTIC sinó que volen canvis en tot el barri. Per exemple, volen convertir en jardins públics un parell de solars buits (on abans hi havia cases que havien ocupat). a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. d. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader e. Han proposat crear un Wiki per a fer propostes de l’ús de La Torre de ValldeTIC Han de crear un wiki a Wikispaces i convidar els altres actors a participar-hi. usuari okupesVdT1@ismael.cat okupesVdT2@ismael.cat okupesVdT3@ismael.cat

adreça de correu okupesVdT1@ismael.cat okupesVdT2@ismael.cat okupesVdT3@ismael.cat

password kadireta kadireta kadireta

2. Associació de Veïns de Barri Vell. Estan a favor de la recuperació i utilització de La Torre de ValldeTIC. Sobretot estan preocupats per evitar la degradació de la qualitat de vida del barri. Volen espais i activitats per allunyar els infants sense recursos del barri del carrer. a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader d. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. usuari avbarrivell1@ismael.cat avbarrivell2@ismael.cat avbarrivell3@ismael.cat

adreça de correu avbarrivell1@ismael.cat avbarrivell2@ismael.cat avbarrivell3@ismael.cat

password kadireta kadireta kadireta


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 7

3. Associació de comerciants del Barri Vell. Sobretot estan preocupats per la delinqüència i tràfic de drogues que semblava que darrerament s’estava instal·lant a certes zones del Barri Vell. Tenien por que això allunyés el compradors. No tenen clar que un centre cultural alternatiu gestionat per gent del col·lectiu ocupa sigui el que els hi pot anar més bé pel seu negoci (sobretot un el comerç tradicional de la plaça vella, sabateries, botigues de modes i alguna llibreria de vell). a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader d. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. usuari comercBV1@ismael.cat comercBV2@ismael.cat comercBV3@ismael.cat

adreça de correu comercBV1@ismael.cat comercBV2@ismael.cat comercBV3@ismael.cat

password kadireta kadireta kadireta

4. Casal parroquial de Santa Bonifàcia (l’església del Barri Vell). No veuen clars els beneficis pel barri del projecte de La Torre de ValldeTIC tenen por que les tradicionals colònies que organitza la parròquia i altres esdeveniments culturals que porten molt de temps duent a terme amb èxit (el tradicional concurs de pessebres i obres teatrals com els Pastorets). a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. d. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. e. Han de participar en els blogs i twits dels altres actors d’acord amb els seus interessos. usuari parroquiaVdT1@ismael.cat parroquiaVdT2@ismael.cat parroquiaVdT3@ismael.cat

adreça de correu parroquiaVdT1@ismael.cat parroquiaVdT2@ismael.cat parroquiaVdT3@ismael.cat

password kadireta kadireta kadireta

5. Constuctor: Construccions ValldeTIC S.A. És el principal contribuent del diari local (en ple boom de la construcció la meitat del diari eren anuncis de venda i lloguer d’habitatges). Vol fer veure que amb la requalificació tothom hi pot sortir guanyant. Presenta en el seu butlletí informació dels altres actors que li són més afins. a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. d. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog.


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 8

usuari ConsVdT1@ismael.cat ConsVdT2@ismael.cat ConsVdT3@ismael.cat

adreça de correu ConsVdT1@ismael.cat ConsVdT2@ismael.cat ConsVdT3@ismael.cat

password kadireta kadireta kadireta

6. ValldeTIC Viva. Grup cultural a favor de la defensa dels valors culturals tradicionals com a forma de mantenir una societat civil activa i compromesa (són a darrera dels castellers, i els diables de ValldeTIC, organitzen els tres tombs) . Els seus interessos lliguen amb els dels ocupes en les activitats culturals més tradicionals però no amb les performances i altres activitats artístiques més radicals. a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. d. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. e. Participen en les activitats que duen a terme els altres actors (wikispaces, comentaris a blogs...) usuari VdTV1@ismael.cat VdTV2@ismael.cat VdTV3@ismael.cat

adreça de correu VdTV1@ismael.cat VdTV2@ismael.cat VdTV3@ismael.cat

password kadireta kadireta kadireta

7. Plataforma per la Defensa del Patrimoni Modernista. Està sobretot interessada en la protecció del patrimoni arquitectònic de La Torre de ValldeTIC. És un grup format per amateurs i estudiosos locals de l’arquitectura i altres arts. Poden tenir recances en relació amb la conservació arquitectònica i la utilització per part dels ocupes. En particular, remarquen que durant el festival happening d’estiu que van organitzar els ocupes es van quedar malmeses algunes de les rajoles vidriades de l’entrada de la casa. a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. d. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. e. Participen en les activitats que duen a terme els altres actors (wikispaces, comentaris a blogs...) usuari pdpmVdT1@ismael.cat pdpmVdT2@ismael.cat pdpmVdT3@ismael.cat

adreça de correu pdpmVdT1@ismael.cat pdpmVdT2@ismael.cat pdpmVdT3@ismael.cat

password kadireta kadireta kadireta

8. Ajuntament. Alcaldia del Partit Conservador de ValldeTIC. El projecte de reforma no interessa en aquest moment per la manca de recursos. De tota manera, s’ha


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 9

de fer alguna cosa ja atesa la situació al Barri Vell i a La Torre de ValldeTIC, qualsevol dia hi podria haver un accident greu que compliqués la reelecció en les eleccions que s’acosten. a. Té un blog. Ha de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Té comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. Té un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. d. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. e. Participa en les activitats que duen a terme els altres actors (wikispaces, comentaris a blogs...) usuari ajVdT1@ismael.cat ajVdT2@ismael.cat ajVdT3@ismael.cat

adreça de correu ajVdT1@ismael.cat ajVdT2@ismael.cat ajVdT3@ismael.cat

password kadireta kadireta kadireta

9. Associació de veïns d’Els Gorgs de VdT. S’oposen frontalment al projecte perquè posa en perill la llar d’infants que necessita el seu barri. Cedir el solar al constructor per fer-hi més habitatges és interpretat com una traïció un acord que no estava formalitzat i que s’estava endarrerint, però que semblava que s’havia de concretar tard o d’hora. Significa incrementar encara més el dèficit de serveis que té aquest barri de construcció recent. a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. d. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. e. Participen en les activitats que duen a terme els altres actors (wikispaces, comentaris a blogs...) usuari gorgs1@ismael.cat gorgs2@ismael.cat gorgs3@ismael.cat

adreça de correu gorgs1@ismael.cat gorgs2@ismael.cat gorgs3@ismael.cat

Password kadireta kadireta kadireta

10. Club de Futbol de ValldeTIC. S’oposa al projecte de La Torre de ValldeTIC perquè la construcció dels habitatges al solar d’Els Gorgs farà inviable la construcció del camp de futbol cobejat des de fa tants anys. a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. d. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog.


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 10

e. Participen en les activitats que duen a terme els altres actors (wikispaces, comentaris a blogs...) Usuari cfutbolVdT1@ismael.cat cfutbolVdT2@ismael.cat cfutbolVdT3@ismael.cat

adreça de correu cfutbolVdT1@ismael.cat cfutbolVdT2@ismael.cat cfutbolVdT3@ismael.cat

Password kadireta kadireta kadireta

11. Partit d’Esquerra de ValldeTIC. S’oposa al projecte per la forma com afecta el barri d’Els Gorgs. No està en desacord amb el projecte en si. De fet, li pot afavorir el fet que l’ajuntament hagi de tenir en compte partners per a poder dur a terme un suposat projecte, degut a la manca de recursos i les restriccions pressupostàries. a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. d. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. e. Participen en les activitats que duen a terme els altres actors (wikispaces, comentaris a blogs...) f. Crearà una enquesta amb l’eina “Survey Gizmo” i l’enviarà a la resta de participants per investigar el suport que tindrien les diferents propostes d’actuació en el problema. usuari EsqVdT1@ismael.cat EsqVdT2@ismael.cat EsqVdT3@ismael.cat

adreça de correu EsqVdT1@ismael.cat EsqVdT2@ismael.cat EsqVdT3@ismael.cat

Password kadireta kadireta kadireta

12. Partit dels Verds de ValldeTIC. Estan clarament a favor de la preservació de l’espai de La Torre de ValldeTIC. La proposta lliga amb les seves posicions polítiques i ideològiques. De tota manera, estan preocupats per la repercussió que pot tenir en el vot al barri d’Els Gorgs. a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. d. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. e. Participen en les activitats que duen a terme els altres actors (wikispaces, comentaris a blogs...) usuari VerdsVdT1@ismael.cat VerdsVdT2@ismael.cat VerdsVdT3@ismael.cat

adreça de correu VerdsVdT1@ismael.cat VerdsVdT2@ismael.cat VerdsVdT3@ismael.cat

Password kadireta kadireta kadireta


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 11

13. Regidoria de Medi Ambient. Està interessada en la recuperació de La Torre de ValldeTIC. De fet, la regidora li agradaria que fos considerada com un projecte clau de l’obra feta durant aquesta legislatura. De tota manera, la repercussió a Els Gorgs influeix en la manera de tractar el tema. a. Tenen un blog. Han de crear-lo. Pensar un perfil i una estratègia de comunicació. Escriure un parell de posts. Un cop creat, l’han de difondre a la resta dels actors del cas. b. Tenen comptes Twitter. Són seguidors dels altres actors. c. Tenen un perfil a FaceBook. Vinculat amb el blog. d. S’han de subscriure als RSS dels altres blogs amb Google Reader. e. Participen en les activitats que duen a terme els altres actors (wikispaces, comentaris a blogs...) Usuari ambientVdT1@ismael.cat ambientVdT2@ismael.cat ambientVdT3@ismael.cat

adreça de correu ambientVdT1@ismael.cat ambientVdT2@ismael.cat ambientVdT3@ismael.cat

password kadireta kadireta kadireta

Procediment del joc 1. Es repartiran els diferents papers entre els diferents participants. Hi haurà papers realitzats per més d’un participant (com a màxim 3). Poden quedar papers sense atribuir. És recomanable que els participants menys familiaritzats amb la utilització de les noves tecnologies s’aparellin amb els que estigui més familiaritzats. 2. Cada paper haurà de realitzar com a mínim les instruccions del seu paper: Com a mínim, crear un blog, un perfil de FaceBook i un perfil de Twitter. S’hauran de redactar els perfils de cadascun d’aquests papers tenint en compte les característiques del paper i fer posts i comentaris que lliguin amb els seus interessos. Els posts han de ser enriquits amb elements gràfics (que es poden trobar a xarxes col·laboratives de fotografies com Flikr o Picassa o YouTube). S’ha de pensar en com la utilització de les diferents eines poden estar afectant la imatge de les diferents institucions i la política que es vol dur a terme. 3. Un cop fets els perfils propis, s’hauran de connectar i interactuar amb la resta de papers del joc de simulació. D’acord amb els papers corresponents hauran d’intervenir en els espais de participació (comentaris, fòrums) dels altres actors. S’hauran d’utilitzar les peces d’informació que estan presentant els altres actors per a argumentar a favor del nostre punt de vista, evitant que això ens pugui comprometre. Es pot manipular la informació dels altres, però hem de tenir en compte que això se’ns pot girar en contra. En general, en totes les fases del joc, serà benvinguda la creativitat i la improvisació. 4. Els papers que tinguin atribuïts procediments especials (Wikispaces i Survey Gizmo) els hauran de dur a terme al llarg de la sessió presencial. Els altres actors


Noves tecnologies: reptes i oportunitats / Joc de rol participació /APSG / 12

hi hauran de participar. En el cas que els hi sembli interessant també els podran fer servir. 5. S’espera que els actors puguin continuar interactuant en acabar la sessió 4 fins la darrera sessió. Al començament de la darrera sessió es posaran el comú les experiències dels participants en la utilització de les noves tecnologies en la participació en el cas de rol dut a terme. 6. Tots els blogs i perfils de Twitter estaran unificats en una pàgina de Netvibes. Aquesta pàgina serà comunicada a tots els participants del curs després de la sessió.

Eines:

Survey Gizmo. (www.surveygizmo.com) (també Survey Monkey és una alternativa www.surveymonkey.com) Per a fer la votació sobre el cas. És imprescindible que l’actor ‘Partit de l’Esquerra de ValldeTIC faci una enquesta. Altres actors també en poden fer arribar als altres actors. Twitter (http://twitter.com/)(tots els actors) Wordpress (http://ca.wordpress.com/ ) (creació del blog. Tots els actors) Facebook (http://www.facebook.com/ ) (tots els actors) Wikispaces. (http://www.wikispaces.com/) Eina per a realitzar un Wiki, però molt potent. Alternativament es pot utilitzar el Google Docs. Flickr (http://www.flickr.com/) Picassa (http://picasa.google.com/intl/ca/). Poden servir per a trobar material gràfic pels blogs, etc. També es poden crear galeries d’imatges relacionades amb el cas. YouTube.( http://www.youtube.com/) Es pot fer servir per a crear petits clips de vídeo que es puguin incrustar als blogs o els perfils de FaceBook.

Joc de rol participació ntic ajbcn20121 (1)