Page 1

Generalitat deCatalunya Departament d'Educaci贸

Escola Joan Juncadella

Crtra. de Sant Boi 51 - 55 08620 Sant Vicen莽 dels Horts Tel: 936561008 Fax: 936566508 a8028667@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceipjuncadella/


COM SOM, QUÈ PENSEM, QUÈ PRETENEM: • Compartim amb les famílies i la comunitat la responsabilitat de l’educació integral de l’alumnat. • Compromesos amb la innovació pedagògica i la millora educativa. Reflexionem sobre el que fem. L’escola també aprèn i avança. • Som una escola democràtica, laica i plural. Tots: alumnat, mestres, famílies, monitors, personal no docent,... tenim drets i deures per respectar i complir. • Som una escola oberta a tothom. Volem donar la millor resposta possible a les necessitats educatives de cada alumne amb els recursos que disposem. • Pretenem una educació integral i en valors, tot ajudant l’alumnat a construir la pròpia identitat, a aprendre a relacionar-se i a actuar solidàriament. • Pretenem que l’alumnat assoleixi unes habilitats i competències intel·lectuals i socials bàsiques; per a que pugui desenvolupar-se amb autonomia, llibertat i responsabilitat.


RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES: •

Reunió de classe a inici de curs.

Entrevistes a petició de mestres o de la família.

Informes escrits (2 a Ed. Infantil, 3 a Primària.

A Ed. Infantil, contacte diari al lliurar o recollir els nens.

A Primària, notes a l’agenda escolar.

Atenció al despatx de Secretaria i a Direcció dins l’horari previst.

• •

Web actualitzada amb informacions, mostres de treballs, Blocs, fotos, enllaços d’interès... Menjador escolar, telèfon propi per avisos i horari d’atenció a les famílies.


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. •

Sortides pedagògiques.

A final de Cicle fem Colònies escolars.

Set.Cultural/Jocs Florals, alternativament cada any. Dins el treball quotidià també cele-brem: la castanyada, el nadal, el carnaval,...

A final de cada cicle es fa un acte festiu, protagonitzat per l’alumnat, adreçat a les famílies.

Les corals de l’escola fan concerts cada trimestre.

Al llarg del curs fem algunes mostres i exposicions de treballs de l’alumnat.

Per tirar endavant el nostre Projecte Educatiu, cal la complicitat, l’esforç, el respecte, la comunicació, la col·laboració i la confiança de tots: alumnat, mestres, famílies, monitors, personal, administracions...


LES TAC A L’ESCOLA. Ús quotidià de les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i de la Comunicació) : Wifi a tota l’escola, aula d’informàtica, armari amb 20 portàtils per usar-los a l’aula, una Pissarra Digital Interactiva a cada nivell, Biblioteca i Aula de ciències dotades tecnològicament per a la recerca i el tractament de la informació, per a l’observació i l’experimentació.


Reconeguts oficialment com escola de prĂ ctiques de futurs mestres.


LA MÚSICA A L’ESCOLA. A més de la classe setmanal de música: • •

Projecte Orff de 1r a 3r de Primària. Cant Coral de 4t a 6è de Primària. Participació en Concerts, Mostres, Trobades. Colònies musicals a 5è.

LES LLENGÜES A L’ESCOLA: El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge. El castellà s’introdueix com a segona llengua al Cicle Inicial. L’anglès és la llengua estrangera del centre i s’introdueix al Cicle Inicial. PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT. A Primària cada classe tria un representant. Tots els delegats formen el Consell d’Alumnes que es reuneix i debat qüestions d’escola. Amb el Consell d’Alumnes i les assemblees de classe pretenem d’educar la implicació en els afers col·lectius, la participació democràtica i la responsabilitat.


L’EDIFICI I ELS ESPAIS: Molta llum natural i bones instal·lacions. Educació Infantil compta amb: •

6 aules, cada nivell amb lavabo propi.

Sortida directa al pati d’Ed. Infantil.

Aula de suport i aula de psicomotricitat.

Primària compta amb: •

12 aules ordinàries, 2 d’Ed Especial i 1 de suport.

Aula d’Anglès.

Pati amb pistes esportives.

Tots compartim: •

Biblioteca.

Aula d’Informàtica.

Aula de Música.

Aula de Ciència.

Aula de Plàstica.

Gimnàs/Sala d’actes.

Vestidors i dutxes.

Menjador amb cuina pròpia.


ALTRES SERVEIS A LES FAMÍLIES: • Acollida matinal a partir de les 7:30 (gestió AMPA) •

Servei de menjador amb cuina pròpia. Fixos i esporàdics. (Empresa Serunión)

Activitats extraescolars (gestió AMPA).

Activitats esportives dins el Pla català de l’Esport. (gestió AMPA)

Cobrament bancari de les quotes de material, sortides, activitats extraescolars, acollidaetc...

L’AMPA i els pares i mares col·laboradors són un important suport a l’escola.

Beques de menjador, llibres,... en cas de necessitat.

LA NOSTRA ESCLA  
LA NOSTRA ESCLA  

fulleto informatiuescola

Advertisement