Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació

Altres… ¾ Es realitzen sortides pedagògiques, colònies a final de cada cicle, setmana cultural, Jocs florals per Sant Jordi, festes populars, mostra de teatre i coral, comiat de 6è., actes per les famílies a final de cada cicle. ¾ Servei d’acollida pel matí (de 7.30 a 9h.) i pels alumnes d’infantil de 9 a 9.30h i de 16.30 a 17h. ¾ Servei de menjador i activitats extraescolars (taekwondo, esport rotatori, futbol, psicomotricitat, Play in inglish, taller de contes, teatre). ¾ Associació de Mares i Pares d’Alumnes i un grup de pares i mares col·laboradors: l’AMPA organitza les activitats extraescolars, ofereix xerrades i cursos per les famílies, col·labora en les festes i projectes d’escola. ¾ Tots els cobraments domiciliats al banc. ¾ Tallers d’estudi dins el Pla Ed. d’Entorn.

de Sant Vicenç dels Horts

C/Mare de Déu de Montserrat, 16 08620 Tel.: 93.656.10.08 – Fax: 93.656.65.08 e-mail: a8028667@xtec.cat web: http://www.xtec.cat/ceipjuncadella

Una comunitat de convivència i aprenentatge adreçada a l’educació integral dels nens i nenes de 3 als 12 anys. Una comunitat viva, que evoluciona i aprèn ella mateixa. Preinscripció i matriculació curs 2009-2010


Trets d’identitat L’escola CEIP Joan Juncadella és una escola pública de doble línia i el nostre projecte educatiu es basa en: ¾ Escola aconfesional i plural. Es respecten totes les creences; sempre, però, en el marc de la Declaració Universal dels Drets Humans..

Tractament de les llengües ¾ El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre. ¾ La llengua castellana s’introdueix com a segona llengua a 1r. de Cicle Inicial. ¾ L’anglès és la llengua estrangera del centre i s’introdueix a 1r. de Cicle Inicial.

Espais i instal·lacions

¾ Escola que educa per a la igualtat i a través dels valors democràtics. ¾ Escola amb una gestió participativa i democràtica de tota la comunitat educativa. ¾ Escola amb una metodologia moderna, participativa i activa. ¾ Escola que vetlla perquè l’alumnat adquireixi unes habilitats i competències intel·lectuals, emocionals i socials bàsiques, per tal que pugui desenvoluparse amb autonomia, llibertat i responsabilitat. Això, però, depèn de tots: comunitat, família i escola. ¾ Escola que participa activament del treball educatiu del poble: Pla Ed. d’Entorn, Pla Català de l’Esport, Grups de treball,…

Projectes del centre ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Projecte de biblioteca Puntedu. Projecte pissarra digital interactiva. Projecte de reutilització de llibres. Activitats aquàtiques d’educació física Projecte de ciències. Consell d’Alumnes. Pla Català de l’Esport. Projecte de música: • Conjunt instrumental (de 1r a 3r). • Coral (de 4t a 6è).

¾ Informàtica: cablejat Wifi, dues aules d’informàtica, ordinador a cada classe amb internet, canons de projecció i cinc pissarres digitals. ¾ Biblioteca: racó del conte, servei de prèstec, conexió a internet, l’hora del conte, formació de l’usuari. ¾ Aula d’anglès. ¾ Aula de música: amb un gran ventall d’instruments Orff, piano i altres. ¾ Aula de ciències. ¾ Aula de plàstica. ¾ Auditori – Teatre. ¾ Gimnàs: amb dutxes. ¾ Pistes esportives: bàsquet i futbol. ¾ Pati d’Educació Infantil: sorral.

Hort i jardí escolar. ¾ El curs 2009-10: escola nova, amb cuina pròpia. ¾

noticies  

escola,llibre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you