__MAIN_TEXT__

Page 1


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.03 Page 1

Hos oss er du NR. 1 ! Kjære kunde! Vi er stolte av å kunne presentere vår nye katalog som er nr. 2 i rekken. Vårt selskap som ble etablert i år 2000, inngår i en internasjonal gruppering av firmaer. Carl Stahl-gruppen består av mer enn 40 firmaer og service sentre i Europa, USA, Sør-Amerika og Midtøsten. Vi er dermed en av de største tilbyderne av stålprodukter, surringsmateriell, fortøynings- og løfteutstyr generelt i Europa. Det betyr at vi har store fordeler ved produksjon og innkjøp, forhold som kommer våre kunder til gode. Vår virksomhet har vokst hurtig, og vi er en av Norges ledende innen vårt produktspekter i dag. Direkteimport av ulike typer artikler gjør at prisene er konkurransedyktig i et marked med lave marginer. Dessuten har tilgjengelighet, solid faglig kompetanse, høy produktkvalitet samt et stort varelager vært avgjørende for oss som en totalleverandør i markedet. Gi oss gjerne råd dersom det er noe vi kan forbedre oss på, slik at du som kunde kan bli enda mer fornøyd! Stadig flere ønsker å redusere sine logistikkostnader ved å handle av færre leverandører. Varelageret blir derfor fortløpende endret og utvidet. Vi har hovedkontor i Bergen med riggerverksted og lager på 3000 m2, i Tananger utenfor Stavanger har vi riggerverksted og lager på ca. 1000 m2, i Hammerfest har vi riggerverksted og lager på ca. 800 m2, og i Honningsvåg har vi riggerverksted og lager samt et bøteri for fiskeflåten, samt at vi har eget flåteverksted. I Oslo har vi vårt nyeste riggerverksted med lager på ca. 2000 m2, som vi åpnet 1. september 2010. Vi vil også rette søkelys på vår nye serviceavdeling i Bergen som utfører kontroller og resertifisering ved siden av salg av kraner mm. Carl Stahl har ISO sertifisering i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 samt at vi er sertifisert som Sakkyndig Virksomhet. I tillegg er vi pre-kvalifisert og godkjent som leverandør av Achilles og Sellihca. Våre folk er innstilt på å yte våre kunder en førsteklasses service, og vi håper denne katalogen vil være til god hjelp i Deres hverdag.

Vennlig hilsen

Jan-Erik Jansson

Morten F. Holst

Joint Qualification System

1

www.carlstahl.no


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.03 Page 2

Sterk på service og kompetanse Filosofi: Riktig produkt på riktig sted - til riktig tid. Vi lever av fornøyde kunder. Vi leverer: Ståltau, kjetting og tauverk, alle standard og spesialvaranter. Videre leveres alt innenfor kategorien løfteutstyr, surringer, fortøyningsutstyr og forøvrig alt som fremgår av innholdsfortegnelsen i denne katalogen og våre detaljerte spesialkataloger. Montering av løfteredskaper utføres av oss. Vi leverer: Produkter til offshore-, shipping-, fiskeri-, fiskeoppdrett og industrivirksomhet generelt. Herav inngår bl.a. alt innenfor løfteutstyr (ferdig sammensatte redskaper av ståltau og kjetting). Ståltau i lange lengder, tauverk, surringsutstyr, fortøyningsutstyr, fallsikringsutstyr samt en rekke andre produkter som fremgår av innholdsfortegnelsen i denne katalogen. Vi har også spesialkataloger innenfor flere områder for ytterligere detaljer. Kompetanse: Våre medarbeidere er høyt kvalifisert og har mange års erfaring fra problemløsningsarbeid for kunder. Vi bidrar med systemløsninger og engineering innenfor våre spesialfelt. Service: Vi har et meget innholdsrikt lager, og vi er innstilt på å levere til våre kunder på kort varsel når dette er ønskelig. Vår organisasjon er fleksibel og kundeorientert. Vi er til Deres disposisjon 24 timer i døgnet. Vakt tlf: 41307525 Agenturer: Vi har landsdekkende represenatsjon for en rekke utenlandske produsenter som leverer spesialprodukter til forhandlere, industri-, fiskeri- og offshore sektoren. Kvalitetssikkring: Vi er sertifisert iht. NS-EN 9001-2000, og vi er også sertifisert som Sakkyndig Virksomhet. Videre er vi pre-kvalifisert og godkjent leverandør til Achilles og Sellihca. Firma: Org.Nr. 881 657 422 Pr. 1. janauar 2000 ble virksomheten overtatt av det tyske selskap Carl Stahl International GmbH med hovedsete i Süssen, som har egne selskaper i de fleste europeiske land og i USA og Midtøsten.


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.04 Page 3

HonningsvĂĽg Avdelingskontor Hammerfest Avdelingskontor

Bergen Hovedkontor Odda Salgskontor

Oslo Avdelingskontor

Stavanger Avdelingskontor Tønsberg Salgskontor

3

www.carlstahl.no


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.04 Page 4

KONTAKTINFORMASJON

Hovedkontor: Besøksadresse: Carl Stahl AS Midtunheia 22 5224 Nesttun Tlf. 55 92 63 60 Fax 55 92 63 70 Mail bergen@carlstahl.no Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun 5853 Bergen

Avdelingskontor:

Salgskontor:

Besøksadresse: Carl Stahl AS Havneveien 50 9610 Rypefjord Tlf. 78 41 04 44 Fax 78 41 12 46 Mail hammerfest@carlstahl.no

Carl Stahl AS Postboks 56 3139 Skallestad Tlf. 33 30 47 15 Fax 33 30 47 16 Mail jej@carlstahl.no

Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 14 9610 Rypefjord

Salgskontor: Carl Stahl AS Postboks 231 5751 Odda Tlf. 53 64 10 22 Fax 53 64 10 22 Mail hl@carlstahl.no

Avdelingskontorer: Besøksadresse: Carl Stahl AS Norse Basen, bygg 104 4056 Tananger Tlf. 51 94 49 10 Fax 51 94 49 11 Mail tananger@carlstahl.no Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 43 4098 Tananger

Avdelingskontor: Besøksadresse: Carl Stahl AS (Tevlingveien 38) Gamle Leirdalsvei 12 1081 Oslo Tlf. 22 79 20 00 Fax 22 79 20 10 Mail oslo@carlstahl.no Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 41 Furuset 1001 Oslo

Avdelingskontor: Besøksadresse: Carl Stahl AS Fiskeriveien 6 9750 Honningsvåg Tlf. 78 47 69 00 Fax 78 47 69 10 Mail honningsvag@carlstahl.no Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 213 9750 Honningsvåg

4

VAKTTELEFONER: BERGEN/STAVANGER

41 30 75 25 OSLO

90 13 66 26 HAMMERFEST

94 15 68 12 HONNINGSVÅG

91 75 48 68 www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 1

STÅLTAU OG TILBEHØR

Valg av ståltau Når det skal velges ståltau til bestemte formål, er det noen hovedfaktorer som skal taes hensyn til:

1. Bruddstyrke Bruddstyrken til et ståltau er avhengig av dimensjon, konstruksjon, trådenes strekkfasthet og type kjerne i senter av tauet.

2. Bøyeutmattingsmotstand Parter bestående av et stort antall små ståltråder vil ha en større motstand mot bøyeutmatting enn parter som inneholder et fåtall tykke tråder. Ståltau i Lang’s slått utførelse har større utmattingsmotstand enn krysslåtte tau. Formgiving, d.v.s. dauslagning, øker også tauets bøyeutmattingsmotstand.

3. Slitasjemotstand Store yttertråder står bedre imot slitasje. Lang’s slått ståltau gir bedre slitasjemotstand enn krysslåtte tau. Ståltråder med høy strekkfasthet har større overflatehardhet, d.v.s. slitasjemotstand.

4. Knusningsmotstand En stålkjerne gir bedre opplagring for partene under store flatetrykk, d.v.s. radiell belastning på kjernen. Taukonstruksjoner bestående av forholdsvis tykke tråder gir bedre motstand mot flatklemming på tromler. Et 6-part ståltau har større knusningsmotstand enn et 8-part tau.

5. Korrosjonsmotstand Galvanisert eller rustfri ståltråd har en utmerket beskyttelse mot korrosjon. Spesialsmøremiddel kan også forebygge dannelse av rust. Hvis ståltauet er spesielt utsatt for korrosjon, anbefales i tillegg en taukonstruksjon bestående av tykke tråder.

6. Rotasjonsmotstand 6- og 8-slåtte ståltau vil rotere når det henger fritt og utsettes for strekk eller når en svivel er montert i den ene enden av tauet. Denne kan være uønsket med hensyn til den kontrollen man da kan ha over lasten som skal løftes, og det kan medføre en rask ødeleggelse av ståltauet. Krysslåtte ståltau gir bedre rotasjonsmotstand enn Lang’s slåtte tau. Tau med stålkjerne roterer mindre enn de som har fiberkjerne. Spesialtau av typen rotasjonsfattig er anvendelig til bestemte formål. F.eks. i kraner med flerpartig løfteblokk der sammenvridning av partene må unngås. Rotasjonsfattig tau anvendes også på enkelpart løft der løftehøyden er spesiell stor.

VIKTIG! Lang’s slåtte tau og parallellslåtte tau skal alltid ha begge ender av tauet låst fast for å hindre at det roterer og dermed slår seg opp under last.

www.carlstahl.no

1


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 2

STÅLTAU OG TILBEHØR

Ståltauets oppbygning og slagning Et ståltau består av individuelle tråder som blir slått sammen til en part (kordel). Hver ståltaupart (kordel) blir deretter slått rundt en kjerne i senter til et ferdig ståltau. Et standard ståltau er som regel 6-slått, dvs. 6 parter (kordeler) bestående av diverse antall tråder slått rundt en senterkjerne. Ståltråder som benyttes i produksjon av ståltau har forskjellige strekkfastheter - de mest vanlige er 1770N/mm2 og 1960N/mm2 . Strekkfasthetsklassene gir forskjellige kombinasjoner av bruddstyrke, seighet, slitasje- og bøyeutmattingsmotstand. Ståltau blir produsert i enten kryss- eller Lang’s slått utførelse. I et krysslått ståltau har kordelene og tauet motsatt slagningsretning, mens i Lang’s slått ståltau har kordelene og tauet samme slagningsretning. Rotasjonsfattig ståltau er konstruert for å motstå rotasjon og oppvridning under løfteoperasjoner der lasten ikke er styrt. For å motvirke rotasjon er tauet bygget opp av flere lag med parter som har forskjellig slagretning i tauet. Se nedenfor illustrasjon av slagning av tauets oppbyggning

Kjerne Sentertråd Ytre tråd

Kordel (part) Ståltau

Høyre Lang´s slått (Zz)

2

Venstre Lang´s slått (Ss)

Høyre kryssslått (Zs)

Venstre kryssslått (Sz)

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 3

STÅLTAU OG TILBEHØR

Endefeste på trommel Endefestet på trommel skal tåle minst 80% av ståltauets bruddlast.

Har du spørsmål angående ståltau, ta kontakt med oss. Vi har mange års erfaring og anerkjente fabrikker vi samarbeider med.

Eks. på endefester - Feste med kause og bolt - Feste med kilelås

Min. antall tauvinninger på trommel For å belaste endefestet minst mulig skal det alltid være minst 3 tauvinninger igjen på trommel.

Innfesting på trommel For at ståltauet skal spole riktig på trommelen, er det av betydning at høyre evt. venstreslått ståltau blir festet på riktig side av trommel. Eksempelet viser hvordan man ved hjelp av hånden og pekefinger kan finne ut hvor ståltauet skal festes.

Høyre slått ståltau - bruk høyre hånd Stå bak trommelen med pekefingeren mot ståltauet. Går ståltauet inn over trommelen, vrir du håndbakken ned mot trommelen slik bildet viser. Ståltauet skal da festes på trommelens venstre side sett fra deg. Dersom ståltauet kommer inn under trommel, blir det omvendt slik bildet viser.

Venstre slått ståltau - bruk venstre hånd

Stå bak trommelen med pekefingeren mot ståltauet. Går ståltauet inn over trommelen, vrir du håndbakken ned mot trommelen slik bildet viser. Ståltauet skal da festes på trommelens høyre side sett fra deg. Dersom ståltauet kommer inn under trommel, blir det omvendt slik bildet viser.

www.carlstahl.no

3


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 4

STÅLTAU OG TILBEHØR

Kutting av Ståltau

I mange tilfeller må man kutte ståltauet. Håndsakser egner seg godt til kutting av ståltau med diameter opp til 8 mm. Mekaniske eller hydrauliske ståltaukuttere er påkrevet ved større dimensjoner. Den beste metoden å kutte et ståltau, er å bruke en vinkelkutter. Dersom ståltauet ikke er vraket, anbefales det ikke å benytte varme (flamme) for å kutte ståltauet. Uforsiktighet ved kutting av ståltauet kan resultere i at bruddstyrken i ståltauet svekkes eller ødelegges. Dette er spesielt viktig når man håndterer rotasjonsfattig ståltau hvor kordelerne med hensikt er “dauslått” som en del av produksjonsspesifikasjonene. På et hvert kutt må hver side av ståltauet behandles- bendsles for å forhindre at ståltauets kordeler skades. Isolasjonstape vil ikke forhindre at kordelene beveger seg, benytt derfor alltid bendselwire. Etter at området hvor ståltauet skal kuttes er merket- bendslet, legger man ende av den gripende bendselfremføringen langs ståltauaksen for å forsikre at det er tilstrekkelig lengde på avslutningen slik at bendslingen kan fullføres med å vri endene sammen. (Se figur) Når begge bendslingene er fullført på hver side av det angitte punktet for kuttet, og endene av bendslingen er tilstrekkelig vridd sammen, hamres disse ned mellom to kordeler. (Se figur) Ståltauet er nå klart for kutting.

4

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 5

STÅLTAU OG TILBEHØR

Overføring av ståltau fra trommel til vinsj Når tauet skal spoles på en vinsjtrommel eller på en annen trommel, sørg for at tauet bøyes i samme retning. Man unngår dermed S-bøyer som har en tendens til å forstyrre taukonstruksjonen, d.v.s forandre slaglengden. Avstanden mellom oppviklertrommel (vinsj) og avviklertrommelen bør være så stor som mulig slik at innløpsvinkelen blir liten. Figuren oppe viser hvordan tauet skal spoles. Spol av fra oversiden fra en trommel og til oversiden fra en annen. Det er også nødvendig å holde et strekk i tauet for å få en god spoling.

www.carlstahl.no

5


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 6

STÅLTAU OG TILBEHØR

Oppbevaring av ståltau

Ståltau bør oppbevares innendørs på et rent - tørt og avkjølt sted. Ståltautromler bør ikke settes direkte på gulvet, men plasseres på paller. (Se figur) Dersom oppbevaring av ståltau utendørs er eneste alternativ, sørg for å dekke ståltauet godt for å unngå korrosjons problemer. Selv om presenning beskytter ståltauet mot regn, vil kondensering fra innsiden av presenningen kunne foråsake korrosjonsskader. For å unngå dette, anbefales det å bruke et plastdekke som “puster”. Ved oppbevaring av større mengder ståltautromler, bør følgende regel gjelde: Først inn - Først ut. Dette betyr i praksis at det tauet som først ankommer lager, skal først ut fra lager. På denne måten unngår man at ståltau blir liggende over lengre tid. Det er en selvfølge at ulike ståltautyper på lager merkes tydelig for å unngå misforståelser. I tillegg er det viktig å ha et arkiv som viser “historien” til ståltauet på bakgrunn av lagringsnummeret.

6

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 7

STÅLTAU OG TILBEHØR

INSTALLASJON AV STÅLTAU Kontroll av diameteren

Hvordan måler man diameteren på et tau?

Det er meget viktig å kontrollere diameteren til det leverte tauet før innstallasjon. Det må gjøres for å sikre seg at taudiameteren imøtekommer de spesifiserte kravene til maskineriet. En for liten diameter vil resultere i høyere spenninger i tauet enn forutsatt og sannsynligheten for taubrudd vil øke. En for stor diameter vil slite ned tauet ganske raskt. Det skjer fordi tauet blir klemt i skivesporet og på trommelrillene.

Størrelsen på et ståltau er diameteren eller omkretsen av en sann sirkel som akkurat vil inneslutte alle partene. Det skal måles 3 steder med minst 5 fot (1,5 m) avstand mellom hvert kontrollpunkt. Gjennomsnittet av disse målingene skal brukes som taudiameteren.

18,00 mm

16,30 mm

Toleranser Følgende toleranser gjelder: (a) Lengde: Inntil 400 m: - 0 + 5 % Over 400 m: - 0 + 20 m for hver 1.000 m eller del av 1.000 m For tau som krever mindre toleranser, f.eks. tau med endefster, må det foreligge en avtale mellom kunden og Carl Stahl.

Riktig

Galt

(b) Vekt De oppførte tabellvekter er tilnærmede vekter for normalt innfettede tau. Vekttoleranse: +/- 5 %. (c) Nominell diameter: Den diameterstørrelsen som tauet er tiltenkt.

Den virkelige taudiameteren skal være innenfor toleransene til den nominelle diameteren, gitt i tabellen under.

Nom dim.

Tau med bare ståltråder i partene

mm

Tau med bare fiber i partene %

+7

+7

2-3 -1

-1

+6

+6

4-5 -1

-1

+5

+4

-1

-1

6-7

Bemerk: Diametertoleransene nevnt i tabellen er generelle hvis intet annet er avtalt. Toleransene er i henhold til NS 5200, ISO 2408 og API 9A

www.carlstahl.no

7


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 8

STÅLTAU OG TILBEHØR

Generelt om ståltau til vinsj Avgjørende faktorer for hvilket ståltau som skal velges er: 1- Lengde 2- Antall parter / skjæringer i krokblokk 3- bøyediameter / trommel / skivediameter 4- strekkfasthet 5- ståltaudiameter 6- miljø for bruk (varme / kulde / fuktighet ) - Lengde: Et ståltau skal være så langt at det alltid er minst 3 tauvinninger igjen på trommelen når kroken er i laveste posisjon. Instruksjonsboken til kran vil forøvrig gi opplysninger om lengde og anbefalte typer. - Antall parter / skjæringer i krokblokk: Hvor mange parter som skal brukes, har direkte innvirkning på lengden av ståltauet, og hvilken type som er best egnet. - Bøyediameter / trommel / skivediameter: Normalt brukes et forholdstall mellom trommel / skivediameter og diameter på ståltau på 20 for 6-8 partet ståltau. Dvs. en ståltauskive / trommeldiameter skal være 20 ganger så stor som ståltauets diameter. Rotasjonsfattig ståltau er imidlertid generelt stivere og trenger normalt et forhold på 35. Eks: Et ståltau med diameter 20 mm har en bøyelighet som gir et forholdstall på 35. (D. = d.x forholdstall) 20mm x 35 = 700mm Ståltauskive / Trommeldiameter bør da være minst 700mm. - Ståltaudiameter / trinsespor: Ståltaudiameteren må stå i forhold til trinsesporet for at ståltauet ikke skal bli fastklemt. Som en tommelfingerregel skal trinsesporet gi støtte på 1/3 av ståltauets omkrets.

For at et ståltau skal ha lengst mulig levetid, er det viktig at det blir ettersmurt. Spør oss gjerne om ståltaufett og eventuelt smøreapparat - Miljø for bruk: Dersom ståltauet skal brukes i miljøer hvor det blir spesielt utsatt for saltvann, varme, avgasser, og rustangep, vil dette innvirke på valg av ståltau.

8

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 9

STÅLTAU OG TILBEHØR

ENDEFESTER Et ståltau må låses på et eller annet vis for å kunne utføre et arbeid. Det er mange forskjellige typer av endefester som har sine fordeler og ulemper. Valg av endefeste vil være avhengig av jobben, arbeidsbetingelsene og endefestets virkningsgrad. Virkningsgraden varierer med type endefeste og taukonstruksjonen. Det er bare to måter å låse et tau på - enten å lage et øye i tauet, eller å feste en gjenstand til det. Løkken eller øyet fremstilles enten ved å spleise tauet (håndspleis eller mekanisk lås) eller ved å bruke ståltauklemmer. Tre grunnleggende typer av øyespleiser er i bruk - håndspleis, presslås, flamsk øye med stålhylse. I det flamske øyet oppnås en holdekraft som er uavhengig av den påpressede hylsen. Fittings er vanligvis festet til tauet ved kald-deformering av låsmetallet, eller ved å helle sink rundt trådendene som er brettet ut i en konisk socket. “Spelter sockets” er en av de mest effektive endefester som finnes. Spleising og låsing skal overlates til anerkjente spleiseverksteder som har dyktige og erfarne folk til å utføre jobben.

Aluminium presslås m/kause

Ståltauklemmer

Støpt socket

Kilelås

Håndspleis

Virkningsgraden på endefester Tilnærmet virkningsgrad for de mest anvendte ståltauendefester er:

Aluminium presslås Ståltauklemmer Støpt socket Kilelås Håndspleis

Stålkjerne

Fiberkjerne

90 - 95% 80 - 90% 100% 75 - 90% 80 - 90%

90 - 95% 80 - 90% 100% 75 - 90% 80 - 90%

www.carlstahl.no

9


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 10

STÅLTAU OG TILBEHØR

STØPING Støping utføres etter gjeldende normer med standard socket, eller i spesial socket etter kundens ønskemål. Virkningsgrad 100%

HÅNDSPLEISING Spleising utføres etter gjeldende normer som kortspleis, kranspleis, langspleis eller endeløs. Virkningsgrad 80%

KILELÅS Virkningsgrad: 80%

TERMINALER Påsettes etter gjeldende normer og standarder. Virkningsgrad: 90%

WIREKLEMME Virkningsgrad: 80%

SPISSING Spissing blir foretatt i en spissemaskin, og har den egenskap at den holder ståltauet sammen der det er kappet. Alt rotasjonsfattig ståltau skal spisses. Av og til (etter ønske) utføres dette også på vanlig 6- slåtte ståltau.

10

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 11

STÅLTAU OG TILBEHØR

STÅLTAUSTROPPER Ståltaustropper generelt Aktuelle ståltaustropper Ståltaustropper kan leveres med forskjellige ståltautyper og ulike utførelser: Eks.: - Bløte øyer - Toppløkke innmontert - Kaus med krok - Glidehansker for snaring

Fordeler med ståltaustropper - Hensiktsmessig til faste lengder - Hensiktsmessig til lange lengder - Fjærstivheten i ståltauet gir en dempende effekt på løfteoperasjonen. - Lang levetid ved galvanisert utførelse. - Enkelte nye ståltyper har stor bøyelighet, og er lett håndterlige.

Ulemper med ståltaustropper - Vanskelig å regulere lengder. - Utstikkende tråder ved brudd, forårsaker skader på bruker. - Stor rotasjon ved avlastning. - Vanskelig å påvise innvendige skader. - Enkelte ståltautyper gir stive uhåndterlige stropper. Sikkerhetsfaktor Sikkerhetsfaktoren for ferdig utført ståltaustropp skal være minst 5:1

www.carlstahl.no

11


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.47 Page 12

STÅLTAU OG TILBEHØR

Ståltaustropper

Lengde: L

Lengden på en stropp angies mellom de bærende punkter i ubelastet form.

Min 20 x d.

Avstand mellom presslåser: For å kunne bruke stroppen i U-løft, kreves det at avstanden mellom presslåsene må være minst 20 x diameteren.

Min 15 x d.

Bildet viser ståltaustropper som kun kan brukes til rett løft, og ikke som ståltaustropper i U-løft.

12

Minimum øyelengde stropp: Bløte øyer med presslåser. Min øyelengde 15 x diameteren.

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 13

STÅLTAU OG TILBEHØR Belastningstabell for Ståltaustropper Wire: 6x36WS+FC, galvanisert 1770 N/mm2

Løftealternativer med sålkjerne 6x30+1cm

0° - 45° Lastfaktor Ståltaudim. mm. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

1

0,8

2

1,4

45° - 60°

45° - 60° 1

0° - 45° 2,1

1,5

750 1.200 1.700 2.300 3.000 3.800 4.800 5.700 6.800 8.000 9.300 10.700 12.200 13.700 15.400 17.100 19.000 21.000

1.575 2.520 3.570 4.830 6.300 7.980 10.080 11.970 14.280 16.800 19.530 22.470 25.620 28.770 32.340 35.910 39.900 44.100

1.125 1.800 2.550 3.450 4.500 5.700 7.200 8.550 10.200 12.000 13.950 16.050 18.300 20.550 23.100 25.650 28.500 31.500

WLL i kp 750 1.200 1.700 2.300 3.000 3.800 4.800 5.700 6.800 8.000 9.300 10.700 12.200 13.700 15.400 17.100 19.000 21.000

1.500 2.400 3.400 4.600 6.000 7.600 9.600 11.400 13.600 16.000 18.600 21.400 24.400 27.400 30.800 34.200 38.000 42.000

600 960 1.360 1.840 2.400 3.040 3.840 4.560 5.440 6.400 7.440 8.560 9.760 10.960 12.320 13.680 15.200 16.800

1.050 1.680 2.380 3.220 4.200 5.320 6.720 7.980 9.520 11.200 13.020 14.980 17.080 19.180 21.560 23.940 26.600 29.400

Gode råd om wirestropper: wirestropper grundig før og etter bruk. * Undersøk Heng wirestroppene opp etter bruk. * Oppbevar wirestropper i tørt miljø. * Wirestropper må aldri benyttes direkte mot skarpe kanter. * Bruk aldri beskadigede stropper. Kontakt gjerne oss ved Carl Stahl for veiledning. * Reparasjoner må kun utføres av produsenten. *

Vær oppmerksom på dette ved usymmetrisk løft: skrev beregnes som tilsvarende 1-partig. * 2-part 3- & 4-part skrev beregnes som tilsvarende 2-partig. * Arbeidstilsynets synspunkt er, at en belastning vil være unik, med mindre at det kan * dokumenteres at den er lik/symmetrisk fordelt.

Vedlikehold: Løfteanordninger skal kontrolleres minst hver 12. måned eller i henhold til lovbestemmelser, direktiver, arbeidsforhold og tidligere erfaring.

www.carlstahl.no

13


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 14

STÅLTAU OG TILBEHØR Belastningstabell for Ståltaustropper

iht. NS-EN 13414-1

Wire: 6x36WS+IWRC galvanisert 1960 N/mm2

Løftealternativer 0° - 45° Løftefaktor

1

1,4

1

0,8

2,1

1,5

1,6

2,7 3,8 4,6 5,3 6,9 8,8 9,7 10,7 13,0 15,5 18,3 21,0 24,2 27,5 31,1 34,9 38,9 43,1 52,1 62,0 72,9 84,4 104,8

2,0 2,7 3,3 3,8 5,0 6,3 6,9 7,7 9,3 11,1 13,1 15,0 17,3 19,7 22,2 24,9 27,8 30,8 37,2 44,3 52,1 60,3 74,9

2,1 2,9 3,5 4,0 5,3 6,7 7,4 8,2 9,9 11,8 13,9 16,0 18,4 21,0 23,7 26,6 29,6 32,8 39,7 47,2 55,5 64,3 79,8

WLL i tonn

Wire dim. mm.

10 12 13 14 16 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 58

0° - 45° 45° - 60°

45° - 60°

1,3 1,8 2,2 2,5 3,3 4,2 4,6 5,1 6,2 7,4 8,7 10 11,5 13,1 14,8 16,6 18,5 20,5 24,8 29,5 34,7 40,2 49,9

1,8 2,5 3,1 3,5 4,6 5,9 6,4 7,1 8,7 10,4 12,2 14 16,1 18,3 20,7 23,2 25,9 28,7 34,7 41,3 48,6 56,3 69,9

1,3 1,8 2,2 2,5 3,3 4,2 4,6 5,1 6,2 7,4 8,7 10 11,5 13,1 14,8 16,6 18,5 20,5 24,8 29,5 34,7 40,2 49,9

1,0 1,4 1,8 2,0 2,6 3,4 3,7 4,1 5,0 5,9 7 8 9,2 10,5 11,8 13,3 14,8 16,4 19,8 23,6 27,8 32,2 39,9

Flettete wirestropper

Løftealternativer

Løftefaktor

1

0,8

WLL i tonn

Bredde/mm

18 25 30 34 42 46 58

2

Gode råd om wirestropper: Undersøk wirestropper grundig før og etter bruk. Heng wirestropper opp etter bruk. Oppbevar wirestropper i tørt miljø. Wirestropper må aldri benyttes direkte mot skarpe kanter. Bruk aldri beskadigede stropper, kontakt gjerne oss for veiledning. Reparasjon må kun utføres av produsent.

0,95 1,60 2,40 3,40 4,70 5,80 9,20

1,90 3,20 4,80 6,80 9,40 11,60 18,40

0,76 1,28 1,92 2,72 3,76 4,64 7,36

Vedlikehold: Løfteanordninger skal kontrolleres minst hver 12. mnd. eller i henhold til lovbestemmelser, direktiver, arbeidsforhold og tidligere erfaring.

Vær oppmerksom på dette ved ulike belastninger: 2 part skrev bergegnes som tilsvarende 1-partig. 3 & 4 part skrev beregnes som tilsvarende 2-partig. Arbeidstilsynets synspunkt er, at en belastning vil være unik, med mindre at det kan dokumenters at den er lik/symmetrisk fordelt.

14

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 15

STÅLTAU OG TILBEHØR

Galvanisert Bendselwire Konstruksjon: 1 x 7 Bruksområder: Bendsling av ståltau, stillasjer

Produsert i hht. EN 12385-4

2 Diameter Min.eff.bruddlast (1570/1770 N/m ) Ca.vekt i mm i kg/m kN t

2,4

1,47

0,15

0,029

2,7

1,60

0,16

0,036

2,4mm lagerføres i 85m, 200m, 1.000m, og 5.000m lengder 2,7mm lagerføres i 5.000 m lengder

Galvanisert PVC belagt ståltau, transparent Konstruksjon: 6 x 7+FC Bruksområder: Stropper, signalanordninger, kapell (Alle dimensjonene leveres også på plastspoler)

Produsert i hht. EN 12385-4

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

2-3

2,35

0,24

0,015

3 - 4,5

5,29

0,54

0,034

4-6

9,40

0,96

0,062

6-8

21,10

2,15

0,138

Kan også leveres i farger, f.eks. rødt.

Galvanisert Ståltau Konstruksjon: 6 x 7+FC Bruksområder: Stående rigg, trekktau for taubane, trallebaner (2, 3 og 4 leveres også på plastspoler)

Produsert i hht. EN 12385-4

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

2

2,35

0,24

0,0143

3

5,29

0,54

0,0322

4

9,40

0,96

0,0572

5

14,70

1,50

0,8940

6

21,10

2,15

0,1290

7

28,80

2,94

0,1750

8

37,60

3,84

0,2290

9

47,60

4,86

0,2890

10

58,80

6,00

0,3570

11

71,10

7,25

0,4320

12

84,70

8,64

0,5150

13

99,40

10,14

0,6040

Galvanisert Ståltau Konstruktion: 6 x 12+7FC Bruksområder: Sleping, fortøyning, surring (3, 4, 5 og 6mm leveres også på plastspoler)

Produsert i hht. EN 12385-4

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

3

3,33

0,34

0,021

4

5,92

0,60

0,037

5

9,25

0,94

0,058

6

13,30

1,35

0,083

7

18,10

1,84

0,113

8

23,70

2,41

0,148

10

37,00

3,77

0,231

12

53,30

5,43

0,332

www.carlstahl.no

15


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 20.01 Page 16

STÅLTAU OG TILBEHØR

Galvanisert Ståltau Konstruksjon: 6 x 19+FC Seale Bruksområder: Trekktau for taubane, skrapespill, vinsjer, løpende rigg, stropper.

Produsert i hht. EN 12385-4

Min.eff.bruddlast 1770 N/m 2

Diameter i mm

Ca.vekt i kg/m

kN

t

3 4 5

4,9 8,7 13,6

0,50 0,89 1,39

0,0311 0,0554 0,0855

6 7 8

19,6 26,7 34,8

2,00 2,72 3,55

0,125 0,170 0,221

10 12 14

54,4 78,3 107

5,55 7,99 10,91

0,346 0,498 0,678

16 18 20

139 190 234

14,18 19,38 23,87

0,886 1,21 1,49

22 24 26 28

283 337 396 459

28,87 34,37 40,39 46,82

1,76 2,09 2,46 2,85

Galvanisert Ståltau Konstruksjon: 6 x 24+7FC Seale Bruksområder: Stropper, fortøyning, surring.

Produsert i hht. EN 12385-4

Min.eff.bruddlast 1770 N/m 2

Diameter i mm

Ca.vekt i kg/m

kN

t

6 8 10

17,9 31,9 49,4

1,83 3,23 5,04

0,109 0,195 0,304

12 14 16

71,2 96,9 127

7,25 9,88 12,95

0,438 0,596 0,778

18 20 22

160 197 239

16,32 20,09 24,38

0,985 1,22 1,47

24 26 28

284 335 387

28,97 34,17 39,47

1,75 2,06 2,38

Skogsvinsjkrok

Endekrok for skogbruk 10T MBL For maks 12mm ståltau

Blankoljet Ståltau Konstruksjon: 6 x 26WS+IWRC Bruksområder: Vinsjer, skogbruk, kraner.

Produsert i hht. EN 12385-4

16

Min.eff.bruddlast 1770 N/m 2

Diameter i mm

Ca.vekt i kg/m

kN

t

8 9 10

40,4 51,1 63,1

4,12 5,21 6,44

0,268 0,339 0,418

11 12 13 14

76,3 90,8 107 124

7,78 9,26 10,91 12,65

0,506 0,602 0,707 0,820

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 17

STÅLTAU OG TILBEHØR

Konstruksjon: 6 x 36 WS+FC Produserti hht. EN 12388-4

Bruksområder: Fortøyning, fallrep, sleping, løpende rigg, vinsjer, stropper, kraner.

Galvanisert Ståltau Diameter i mm

Min. eff. bruddlast 1770 N/mm2

Ca.vekt i kg/m

kN

tonn

6 8 10

21,0 37,4 58,4

2,14 3,81 5,96

0,133 0,237 0,371

12 14 16

84,0 114 149

8,57 11,63 15,20

0,547 0,745 0,973

18 20 22

189 234 282

19,28 23,87 28,76

1,23 1,52 1,84

24 26 28

336 395 458

34,27 40,29 46,72

2,19 2,57 2,98

30 32 34

525 598 674

53,55 61,00 68,75

3,42 3,89 4,39

36 38 40

757 842 934

77,21 85,88 95,27

4,93 5,49 6,08

42 44 48

1029 1130 1350

104,96 115,26 137,70

6,71 7,36 8,76

www.carlstahl.no

17


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 18

STÅLTAU OG TILBEHØR

Konstruksjon: 6 x 36 WS+IWRC

Konstruksjon: 6 x 41 WS+IWRC

Bruksområder: Fortøyning, sleping, vinsjer, stropper, kraner, riser tensioner line, ankerline, pennant lines

Produserti hht. EN 12385-4

Galvanisert Ståltau Min.eff.bruddlast 1770 N/m 2

Diameter i mm

18

Ca.vekt i kg/m

Min. eff. bruddlast 1960 N/m 2

kN

t

kN

t

8

40,4

4,12

0,268

44,7

4,55

10

63,1

6,44

0,418

68,8

7,11

12

89,9

9,17

0,602

100,5

10,25

13

106

10,81

0,707

117,9

12,01

14

124

12,65

0,820

136,8

13,95

16

161

16,42

1,07

178,6

18,20

18

204

20,81

1,35

226,1

23,04

19

228

23,26

1,51

251,9

25,67

20

252

25,70

1,67

279,1

28,45

22

304

31,01

2,02

337,7

34,42

24

363

37,03

2,41

401,9

40,96

26

425

43,35

2,83

471,7

48,08

28

493

50,29

3,28

547,0

55,75

30

567

57,83

3,76

628,0

64,01

32

644

65,69

4,28

714,5

72,78

34

729

74,36

4,83

806,6

82,22

36

816

83,23

5,42

904,3

92,18

38

910

92,82

6,04

1007,0

102,65

40

983

100,27

6,69

1116,4

113,80

44

1220

124,44

8,10

1350,9

137,7

48

1450

147,90

9,64

1607,6

163,81

52

1640

167,28

11,0

1886,7

192,32

56

1050

209,10

13,9

2188,2

223,05

64

2688

274,18

17,3

2860,0

67

2933

299,17

18,6

70

3188

325,18

20,4

74

3541

361,18

22,8

77

3816

389,23

24,6

80

4091

417,28

26,6

83

4385

447,27

28,6

86

4679

477,26

30,7

90

5091

519,28

33,6

96

5739

585,38

38,2

www.carlstahl.no

L

Ø

E RS

R

P ES

P

O ÅF


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 19

STÅLTAU OG TILBEHØR

SPIRALTAU - Barduner Spiraltau benyttes til forskjellige statiske kraftoverføringer, der høy bruddlast og høy elastisitetsmodul er ønsket. Trådene er sluttgalvanisert, som gir et tykt sinkbelegg. De er dermed beskyttet mot korrosjon for en lang tid. Strekkfastheten er normalt 1370 N/mm2, men vi lagerfører også noen dimensjoner i 785 N/mm2. Vanlige bruksområder for spiraltau er bærekabler for hengebruer og andre strekkstag med påstøpte sockets. Andre områder er barduner for telekommunikasjon og høyspenningsmaster.

Spiraltau

7 - tråder

12 - tråder

19 - tråder

37 - tråder

61 - tråder

Dia. mm

Dimensjon

Areal

kg/m

785 N/mm2 MBL/kN

1370 N/mm2 MBL/kN

5,0

3 x 2,30mm

12,5mm2

0,098

-

16,3

5,4

7 x 1,80mm

18,mm2

0,140

13,2

23,2

6,9

7 x 2,30mm

30mm2

0,228

21,7

38,0

7,7

7 x 2,55mm

35mm2

0,285

-

46,6

7,2

12 x 1,80mm

30mm2

0,250

-

39,8

9,2

12 x 2,30mm

2

50mm

0,400

37,2

65,1

9,0

19 x 1,80mm

50mm2

0,390

-

61,8

10,8

19 x 2,15mm

2

70mm

0,560

-

88,2

11,5

19 x 2,30mm

80mm2

0,640

-

102,0

12,5

19 x 2,55mm

95mm2

0,780

-

125,0

15,0

19 x 3,00mm

135mm2

1,08

-

173,0

15,0

37 x 2,15mm

2

135mm

1,08

-

176,0

18,0

37 x 2,55mm

190mm2

1,52

-

247,0

21,0

37 x 3,00mm

260mm2

2,11

-

332,0

22,4

37 x 3,20mm

300mm2

2,40

-

377,0

www.carlstahl.no

19


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 20

STÅLTAU OG TILBEHØR

Konstruksjon: 35 x 7 Rotasjonsfattig Bruksområder: Kraner, vinsjer, dykkerklokke.

Produsert i hht. EN 12385-4

Galvanisert ståltau Diameter i mm

Min. eff. bruddlast 1960 N/mm2

Ca.vekt i kg/m

kN

tonn

8 9 10

47,2 59,2 74

4,81 6,04 7,55

0,278 0,350 0,442

12 13 14

106 124,6 145

10,81 12,71 14,79

0,630 0,756 0,859

15 16 18

177 201 255

18,05 20,50 26,10

0,987 1,11 1,44

19 20 22

276 314 380

28,15 32,03 38,76

1,57 1,74 2,13

24 26 28

453 531 616

46,21 54,16 62,83

2,55 2,99 3,43

30 32 34

708 805 909

72,22 82,11 92,72

3,95 4,45 5,05

36 38 40

1019 1126 1247

103,94 114,85 127,19

5,73 6,35 6,97

42 44 46

1375 1509 1650

140,25 153,92 168,30

7,83 8,39 9,18

Galvanisert ståltau Konstruksjon: 35 x 7 Rotasjonsfattig/ Kompaktert

20

Diameter i mm

Min. eff. bruddlast 2160 N/mm2 kN

tonn

Ca.vekt i kg/m

Bruksområder: Kraner, vinsjer.

10 12 13

90,4 125 145

9,22 12,75 14,79

0,532 0,705 0,859

Produsert i hht. EN 12385-4

14 15 16

178 205 230

18,16 20,91 23,46

0,964 1,12 1,25

17 18 20

260 288 364

26,52 29,38 37,13

1,41 1,56 1,98

22 24 26

437 518 601

44,57 52,84 61,30

2,37 2,81 3,26

28 30 32

707 818 922

72,11 83,44 94,04

3,84 4,44 5,00

34 36 38

1,034 1,161 1,292

105,47 118,42 131,78

5,61 6,31 7,01

40 42 44 46

1,399 1,553 1,718 1,186

142,70 158,41 175,24 191,35

7,59 8,40 9,33 10,20

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 21

STÅLTAU OG TILBEHØR Notor HP

Rotasjonfattig wire

Lang levetid

Flexibel

Høy bruddstyrke

Motstår korrosjon

Galvanisert stål 2160 N/mm2

EN 12385-4

Diameter

Konstruksjon

i mm

10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 52 54 58 60 64 67 71 74 77 80 83

28 x 7 28 x 7 28 x 7 28 x 7 28 x 7 28 x 7 28 x 7 32 x 7 32 x 7 32 x 7 32 x 7 32 x 7 32 x 7 32 x 7 32 x 7 32 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 7 35 x 17 35 x 17 35 x 17 35 x 17 35 x 17 35 x 17 35 x 17 35 x 26 35 x 26 35 x 26 35 x 26

Min eff. Bruddlast (2160N/mm2)

Kompaktert

Vekt

kN

tonn

m/kg

96 147 162,2 188 218 242 273 312 348 389 430 468 510 551,4 598 642 755 790 855 966 1090 1215 1357 1523 1661 1816 1962 2136 2480 2675 3085 3302 3757 4118 4625 4975 5385 5815 6260

9,79 14,98 16,53 19,16 22,22 24,67 27,83 31,80 35,47 39,65 43,83 47,71 51,99 56,21 60.69 65,44 76,96 80,53 87,16 98,47 111,11 123,85 138,33 155,25 169,32 185,12 200,00 217,74 252,80 272,68 314,48 336,60 382,98 419,78 471,46 507,14 548,93 592,76 638,12

0,465 0,685 0,8 0,925 1,06 1,19 1,35 1,535 1,71 1,93 2,13 2,315 2,53 2,75 2,99 3,21 3,8 4 4,35 4,93 5,56 6,24 6,9 7,6 8,5 9,3 10,1 11 13,1 14,1 16,3 17,4 19,8 21,7 24,4 26,7 28,9 31,2 33,6

8 kordelers ståltau type HP8P med plastikkinnkapslet stålkjerne •

Rotasjonfattig wire

Lang levetid

Flexibel

Høy bruddstyrke

Motstår korrosjon

Galvanisert stål 1960 N/mm2

EN 12385-4

Diameter

Konstruksjon

i mm

Kompaktert

Min eff. Bruddlast (1960N/mm2)

Vekt

kN

tonn

m/kg

16

8 x 26 komp

226

23,04

1,195

18

8 x 26 komp

286

29,15

1,514

20

8 x 26 komp

354

36,09

1,871

22

8 x 26 komp

428

43,63

2,234

24

8 x 26 komp

509

51,89

2,692

25

8 x 26 komp

552

56,27

2,913

26

8 x 26 komp

597

60,86

3,143

28

8 x 26 komp

693

70,64

3,654

30

8 x 31 komp

795

81,04

4,215

32

8 x 31 komp

911

92,86

4,822

34

8 x 31 komp

1025

104,49

5,429

35

8 x 31 komp

1086

110,70

5,753

36

8 x 31 komp

1150

117,23

6,086

38

8 x 31 komp

1280

130,48

6,781

40

8 x 31 komp

1419

144,65

7,514

42

8 x 31 komp

1565

159,53

8,284

48

8 x 31 komp

2044

208,36

10,82

www.carlstahl.no

21


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 22

STÅLTAU OG TILBEHØR

Flatflettede wirestropper 10 part flatflettet Produsert i hht. EN 12385-4 Leveres i enhver ønsket lengde med eller uten kauser. Ståltauet er flettet Aircraft Cable i konstruksjonen 7x7 eller 6x19 eller 7x19. Strekkfasthet: 1960N/mm2 (200kp/mm2 ) Sikkerhetsfaktor 5:1 Stroppebredde

Stroppetykkelse

Anv. ståltau

mm

Bruddstyrke ved s/f 1960N/mm2

WWL

Std. øyestørrelse

kg

kg

mm

18

6

2,6

4700

950

150

25

9

3,4

8100

1600

200

30

11

4,2

12000

2400

300

34

12

5,0

17000

3400

300

42

15

6,0

23700

4700

300

46

17

6,6

28900

5800

400

58

22

8,4

45900

9200

500

“Vevd” wirestropp med bløtt øye og flatpresset talurit. Produsert i hht. EN 12385-4 Sikkerhetsfaktor 5:1 Bredde

WLL

mm

kg

Galvanisert

30

2000

Vulkanisert

40

2000

Galvanisert

45

3000

Vulkanisert

50

3000

Galvanisert

65

4000

Vulkanisert

80

4000

Galvanisert

65

6000

Vulkanisert

80

6000

Kontruksjon

22

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 23

STÅLTAU OG TILBEHØR

Ståltau typer fra Casar

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

www.carlstahl.no

23


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 24

STÅLTAU OG TILBEHØR

Casar Starlift

Bruksområder:

Produsert i hht. EN 12385-4

• Byggekraner • Mobilkraner • Containerkraner • Elektrokraner

Rotasjonsfattig ståltau. Casar Starlift anvendes av en lang rekke ledende kranfirmaer som originaltau. Den flexible konstruksjonen tillater anvendelse av mindre tromler og skivediameter. Bruddstyrken ligger ca. 25% over alminnelige rotasjonsfattige konstruksjoner

®

Kalkulert bruddlast Diameter

Metallisk Tverrsnitt

Vekt

Min.eff.bruddlast Strekkfasthet

1770 N/mm2 180 kp/mm2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

1770 N/mm2 180 kp/mm 2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

mm

mm

kg/%m kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

7 8 9

25,2 32,9 40,9

22,7 29,6 36,8

44,6 58,2 72,4

4,54 5,92 7,36

49,4 64,5 80,2

5,04 6,58 8,18

34,1 44,5 55,4

3,47 4,53 5,63

37,8 49,3 61,3

3,86 5,03 6,26

10 11 12

51,1 61,4 73,8

46,0 55,3 66,4

90,4 108,7 130,6

9,20 11,05 13,28

100,2 120,3 144,6

10,22 12,28 14,76

69,2 83,1 99,9

7,04 8,45 10,16

76,6 92,1 110,7

7,82 9,39 11,29

13 14 15

86,6 100,4 115,4

77,9 90,4 103,9

153,3 177,7 204,3

15,59 18,07 20,77

169,7 196,8 226,2

17,32 20,08 23,08

117,3 135,9 156,3

11,92 13,83 15,89

129,8 150,5 173,0

13,25 15,36 17,66

16 17 18

131,5 147,8 164,4

118,4 133,0 148,0

232,8 261,6 291,0

23,67 26,60 29,59

257,7 289,7 322,2

26,30 29,56 32,88

178,1 200,1 222,6

18,11 20,35 22,64

197,2 221,6 246,5

20,12 22,61 25,15

19 20 21

185,3 205,1 226,2

166,8 184,6 203,6

328,0 363,0 400,4

33,35 36,92 40,72

363,2 402,2 443,4

37,06 41,02 45,24

250,9 277,7 306,3

25,52 28,24 31,15

277,8 307,5 339,2

28,35 31,38 34,61

22 23 24

248,9 270,7 295,8

224,0 243,6 266,2

440,6 479,1 523,6

44,80 48,73 53,24

487,8 530,6 579,8

49,78 54,14 59,16

337,0 366,5 400,5

34,27 37,28 40,73

373,2 405,9 443,5

38,08 41,42 45,26

25 26 27

319,0 346,5 375,4

287,1 311,9 337,9

564,6 613,3 664,5

57,42 62,37 67,57

625,2 679,1 735,8

63,80 69,30 75,08

431,9 469,2 508,3

43,93 47,71 51,69

478,3 519,5 562,9

48,81 53,01 57,44

28 29 30

405,3 432,6 463,1

364,8 389,3 416,8

717,4 765,7 819,7

72,95 77,87 83,36

794,4 847,9 907,7

81,06 86,52 92,62

548,8 585,8 627,1

55,81 59,57 63,77

607,7 648,6 694,4

62,01 66,19 70,85

32 34 36

524,7 593,7 669,2

472,2 543,3 602,3

928,7 1050,8 1184,5

94,45 106,87 120,46

1028,4 1163,7 1311,6

104,94 118,74 133,84

710,5 803,9 906,1

72,25 81,75 92,15

786,7 890,2 1003,4

80,28 90,84 102,39

38 40 42

742,6 821,2 911,4

668,3 739,1 820,3

1314,4 1453,5 1613,2

133,67 147,82 164,05

1455,5 1609,6 1786,3

148,52 164,24 182,28

1005,5 1111,9 1234,1

102,26 113,08 125,50

1113,5 1231,3 1366,6

113,62 125,64 139,44

44 46 48

999,0 1088,5 1187,6

899,1 979,9 1068,8

1768,2 1926,6 2102,1

179,82 195,93 213,77

1958,0 2133,5 2327,7

199,80 217,70 237,52

1352,7 1473,9 1608,1

137,56 149,89 163,53

1497,9 1632,1 1780,7

152,85 166,54 181,70

50 52 54

1285,0 1380,4 1488,8

1156,5 1242,4 1339,9

2274,5 2443,3 2635,2

231,30 248,47 267,98

2518,6 2705,6 2918,0

257,00 276,08 297,76

1740,0 1832,5 1976,4

176,94 186,35 200,99

1926,7 2029,2 2188,5

196,61 207,06 223,32

56 58 60

1613,0 1721,6 1850,0

1451,7 1549,4 1665,0

2855,0 3047,2 3274,5

290,34 309,89 333,00

3161,5 3374,3 3626,0

322,60 344,32 370,00

2141,3 2285,4 2455,9

217,76 232,42 249,75

2371,1 2530,8 2719,5

241,95 258,24 277,50

62 64 66

1976,0 2108,7 2243,9

1778,4 1897,8 2019,5

3497,5 3732,4 3971,7

355,68 379,57 403,90

3873,0 4133,1 4398,0

395,20 421,74 448,78

2623,1 2799,3 2978,8

266,76 284,67 302,93

2904,7 3099,8 3298,5

296,40 316,31 336,59

68 70 72

2390,9 2513,4 2670,9

2151,8 2262,1 2403,8

4231,9 4448,7 4727,5

430,36 452,41 480,76

4686,2 4926,3 5235,0

478,18 502,68 534,18

3173,9 3336,5 3545,6

322,77 339,31 360,57

3514,6 3694,7 3926,2

358,64 377,01 400,64

24

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 25

STÅLTAU OG TILBEHØR

Casar Eurolift

Bruksområder:

Krysslått

Lang´s slått

• Byggekraner • Mobilkraner • Containerkraner • Elektrokraner • Offshore-,skips-, og havnekraner.

Produsert i hht. EN 12385-4 Rotasjonsfattig ståltau med valsede tråder. Casar Eurolift er spesielt velegnet til kraner med flerlagsspoling på trommelen. Den Lang´s slåtte konstruksjonen letter overgangen mellom taulagene ved spoling. ®

Kalkulert bruddlast Diameter

Metallisk Tverrsnitt

Min.eff.bruddlast

Vekt

Strekkfasthet 1770 N/mm2 180 kp/mm2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

2160 N/mm2 220 kp/mm2

1770 N/mm2 180 kp/mm2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

2160 N/mm2 220 kp/mm2

mm

mm

kg/%m

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

10 11 12

58,9 71,3 85,2

50,6 61,3 73,3

104,2 126,2 150,8

10,59 12,83 15,33

115,3 139,7 167,0

11,77 14,26 17,04

127,1 154,0 184,0

12,95 15,68 18,74

81,9 99,5 117,6

8,33 10,12 11,96

89,6 108,8 128,6

9,14 11,11 13,12

97,4 118,4 139,9

9,86 11,98 14,16

13 14 15

99,5 115,3 132,1

85,5 99,2 113,6

176,1 204,1 233,8

17,90 20,76 23,77

195,0 226,0 258,9

19,89 23,06 26,42

214,9 249,1 285,3

21,88 25,37 29,06

139,0 160,5 184,5

14,14 16,32 18,76

152,0 175,4 201,7

15,51 17,90 20,59

165,4 190,9 219,5

16,73 19,31 22,21

16 17 18

150,3 169,5 190,4

129,3 145,7 163,7

266,0 299,9 336,9

27,06 30,50 34,26

294,6 332,1 373,1

30,06 33,89 38,07

324,7 366,0 411,2

33,07 37,28 41,88

209,4 235,9 266,9

21,29 23,99 27,15

228,9 257,9 291,8

23,36 26,32 29,78

249,1 280,6 317,5

25,20 28,39 32,13

19 20 21

212,0 235,7 259,2

182,3 202,7 222,9

375,3 417,1 458,8

38,17 42,42 46,66

415,6 461,9 508,1

42,41 47,13 51,84

458,0 509,0 559,9

46,65 51,85 57,03

296,6 329,3 362,3

30,17 33,49 36,84

324,3 360,1 296,1

33,09 36,74 40,42

352,8 391,7 430,9

35,70 39,64 43,60

22 23 24

283,3 310,7 340,2

243,7 267,2 292,5

501,5 550,0 602,1

51,00 55,93 61,23

555,3 609,0 666,7

56,67 62,14 68,03

612,0 671,2 734,7

62,33 68,36 74,83

396,8 431,5 474,3

40,36 43,88 48,23

433,9 471,8 518,5

44,27 48,14 52,91

472,0 513,2 564,1

47,76 51,94 57,08

25 26 27

367,5 397,0 429,3

316,0 341,4 369,2

650,5 702,6 759,8

66,15 71,45 77,27

720,3 778,1 841,4

73,50 79,39 85,86

793,8 857,5 927,3

80,85 87,33 94,44

512,4 552,7 598,3

52,10 56,20 60,85

560,2 604,2 654,2

57,16 61,66 66,75

609,4 657,4 711,7

61,67 66,52 72,02

28 29 30

461,3 493,4 528,7

396,7 424,3 454,7

816,4 873,2 935,8

83,03 88,80 95,17

904,1 967,0 1036,3

92,25 98,67 105,74

996,3 1065,7 1142,0

101,48 108,54 116,31

643,7 690,2 738,1

65,46 70,19 75,06

703,7 754,6 807,0

71,81 77,00 82,34

765,6 821,0 877,9

77,47 83,07 88,84

32 34 36

601,0 681,2 759,3

516,9 585,8 653,0

1063,8 1205,7 1344,0

108,18 122,61 136,68

1178,0 1335,1 1488,3

120,20 136,23 151,87

1298,2 1471,3 1640,2

132,22 149,86 167,05

843,4 950,8 1061,3

85,74 96,69 107,93

921,8 1039,5 1160,3

94,06 106,07 118,40

1002,8 1130,9 1262,3

101,48 114,44 127,74

38 40

849,0 938,6

730,1 807,2

1502,7 1661,3

152,81 168,94

1664,0 1839,6

169,79 187,71

1833,8 2027,3

186,77 206,49

1187,2 1311,9

120,74 133,41

1298,0 1434,3

132,45 146,36

1412,2 1560,4

142,90 157,90

www.carlstahl.no

25


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 26

STÅLTAU OG TILBEHØR

Bruksområder:

Casar Turboplast

• Mast og bomheistau til mobilkraner og gravemaskiner • Heisewire til container og havnekraner m.m.

Produsert i hht. EN 12385-4 Kryss eller Lang’s slått. Casar Turboplast er et grundig innfettet 8-slått tau med valsede kordeler. Turboplast har et kunststofflag mellom stålhjertet og de ytre kordeler. Dermed oppnås en høy strukturstabilitet, og stålhjertet blir beskyttet mot korrosjon.

®

Kalkulert bruddlast Diameter

mm

Metallisk Tverrsnitt mm

Vekt

Min.eff.bruddlast Strekkfasthet

1770 N/mm2 180 kp/mm2

kg/%m

1960 N/mm2 200 kp/mm2

1770 N/mm2 180 kp/mm 2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

8 9 10

33,0 42,1 51,5

28,8 36,6 44,8

58,5 74,5 91,2

5,96 7,60 9,30

64,8 82,5 101,0

6,60 8,42 10,30

50,1 64,7 78,6

5,10 6,58 7,99

55,5 71,6 87,0

5,66 7,31 8,88

11 12 13

62,9 74,7 88,0

54,7 65,0 76,5

111,3 132,1 155,7

11,35 13,48 15,88

123,3 146,3 172,5

12,57 14,92 17,59

95,2 112,8 133,9

9,68 11,47 13,62

105,4 124,9 148,3

10,76 12,75 15,13

14 15 16

101,9 117,6 134,0

88,7 102,3 116,6

180,4 208,1 237,3

18,39 21,22 24,19

199,7 230,4 262,7

20,37 23,50 26,79

154,8 179,5 203,1

15,74 18,25 20,65

171,4 198,7 224,9

17,49 20,28 22,95

17 18 19

151,7 167,3 187,9

131,9 145,6 163,4

268,4 296,1 332,5

27,37 30,20 33,91

297,2 327,9 368,2

30,31 33,44 37,55

226,1 255,1 286,4

23,00 25,94 29,13

250,4 282,5 317,2

25,55 28,83 32,37

20 21 22

208,3 227,1 252,4

181,2 197,6 219,6

368,7 402,0 446,8

37,60 40,99 45,56

408,3 445,2 494,8

41,64 45,39 50,45

314,7 343,9 384,0

32,00 34,98 39,05

348,5 380,9 425,2

35,56 38,86 43,39

23 24 25

275,5 299,8 324,2

239,7 260,8 282,0

487,7 530,6 573,8

49,73 54,10 58,51

540,1 587,5 635,4

55,07 59,91 64,79

417,4 455,4 494,3

42,45 46,31 50,27

462,2 504,2 547,3

47,16 51,45 55,85

26 27 28

352,4 380,3 405,2

306,6 330,8 352,5

623,8 673,1 717,2

63,61 68,64 73,13

690,7 745,4 794,2

70,44 76,01 80,98

538,1 573,4 617,3

54,73 58,32 62,78

595,9 635,0 683,6

60,81 64,80 69,75

29 30 31

436,0 470,7 502,3

379,3 409,6 437,0

771,6 833,2 889,1

78,68 84,97 90,66

854,5 922,7 984,6

87,13 94,09 100,40

665,5 712,8 761,6

67,68 72,49 77,45

736,9 789,3 843,3

75,20 80,54 86,06

32 33 34

533,7 571,8 601,4

464,3 497,5 523,2

944,6 1021,1 1064,4

96,32 103,20 108,54

1046,0 1120,7 1178,7

106,66 114,28 120,19

811,8 858,0 918,0

82,56 87,25 93,36

911,0 950,1 1024,9

92,95 96,95 104,58

35 36 38

633,7 670,5 753,1

551,3 583,4 655,2

1121,6 1186,8 1333,0

114,37 121,02 135,92

1242,0 1314,2 1476,0

126,65 134,01 150,51

964,2 1019,7 1140,2

98,06 103,70 115,95

1067,7 1129,2 1262,6

108,95 115,22 128,84

40 42 44

837,9 914,7 1010,6

729,0 795,8 879,3

1483,1 1619,0 1788,8

151,23 165,10 182,41

1642,3 1792,8 1980,9

167,47 182,82 201,99

1260,3 1394,1 1523,8

128,16 141,77 154,96

1395,5 1543,8 1687,4

142,20 157,53 172,18

46 48 50

1102,4 1201,1 1301,3

959,1 1044,9 1132,1

1951,3 2125,9 2303,2

198,97 216,78 234,86

2160,7 2354,1 2550,5

220,33 240,05 260,07

1679,4 1822,4 1985,0

170,79 185,32 201,37

1859,7 2018,0 2198,1

189,77 205,92 224,30

52 54 56

1407,4 1517,8 1632,3

1224,5 1320,5 1420,1

2491,2 2686,5 2889,1

254,03 273,94 294,61

2758,6 2974,8 3199,3

281,30 303,35 326,24

2138,8 2335,4 2470,3

217,43 237,49 251,22

2368,4 2586,0 2735,5

241,67 263,88 279,13

58 60 62

1751,0 1873,8 2000,8

1523,3 1630,2 1740,7

3099,2 3316,6 3541,4

316,03 338,20 361,12

3431,9 3672,6 3921,6

349,95 374,51 399,89

2669,0 2860,7 3029,3

271,43 290,92 308,07

2955,5 3167,8 3354,5

301,58 323,25 342,30

64 66 68

2121,6 2267,3 2406,8

1845,8 1972,5 2093,9

3755,2 4013,1 4260,0

382,92 409,22 434,40

4158,3 4443,9 4717,3

424,03 453,15 481,03

3179,2 3398,5 3594,1

323,31 345,61 365,50

3520,5 3763,3 3979,9

359,23 384,01 406,12

70 72

2465,6 2698,3

2145,1 2347,5

4364,2 4775,9

445,02 487,01

4832,6 5288,6

492,79 539,29

3797,3 4026,3

386,17 409,46

4205,0 4458,6

429,08 454,95

26

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.48 Page 27

STÅLTAU OG TILBEHØR

Casar Superplast 8 Produsert i hht. EN 12385-4 Rotasjonsfattig ståltau. Et 10-kordelers ståltau med kompakterte ytre kordeler.Casar Superplast 8 er fyllt med plast mellom stålkjernene og de ytre kordelene, noe som gir ståltauet en sterk strukturell stabilitet. Dette beskytter også kjernen mot korrosiv påvirkning.

®

Kalkulert bruddlast Diameter

Metallisk Tverrsnitt

Min.eff.bruddlast

Vekt

Strekkfasthet 2

1770 N/mm 180 kp/mm2

2

1960 N/mm 200 kp/mm2

2160 N/mm2 220 kp/mm2

1770 N/mm2 180 kp/mm2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

2160 N/mm2 220 kp/mm2

mm

mm

kg/%m

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

10 11 12

54,9 65,7 76,8

47,2 56,5 66,1

97,1 116,4 136,0

9,91 11,87 13,87

107,6 128,9 150,6

10,97 13,14 15,35

118,5 142,0 165,9

12,09 14,48 16,92

82,6 98,9 115,6

8,42 10,09 11,79

90,9 108,9 127,2

9,27 11,10 12,97

99,6 119,3 139,4

10,15 12,16 14,21

13 14 15

91,6 104,9 120,6

78,8 90,3 103,8

162,2 185,8 213,5

16,54 18,94 21,77

179,6 205,7 236,5

18,31 20,98 24,11

197,9 226,7 260,6

20,18 23,12 26,57

137,9 157,9 181,5

14,06 16,10 18,51

151,8 173,8 199,8

15,47 17,72 20,37

166,2 190,4 218,9

16,95 19,42 22,32

16 17 18

136,7 157,0 176,8

117,6 135,0 152,0

242,0 277,9 312,9

24,68 28,33 31,91

268,0 307,7 346,5

27,33 31,38 35,34

295,3 339,1 381,9

30,12 34,58 38,94

205,7 236,2 266,0

20,98 24,08 27,12

226,5 260,0 292,8

23,09 26,51 29,86

248,1 284,8 320,8

25,30 29,04 32,71

19 20 21

193,4 217,0 239,6

166,4 186,6 206,0

342,4 384,1 424,0

34,91 39,17 43,24

379,1 425,4 469,5

38,66 43,37 47,88

417,8 468,8 517,5

42,61 47,80 52,77

291,0 326,5 360,4

29,68 33,29 36,75

320,4 359,4 396,8

32,67 36,65 40,46

351,0 393,8 434,7

35,79 40,15 44,32

22 23 24

261,0 285,6 312,4

224,4 245,6 268,7

461,9 505,5 553,0

47,10 51,55 56,39

511,5 559,8 612,3

52,16 57,08 62,44

563,7 616,9 674,8

57,48 62,91 68,81

392,6 429,7 470,0

40,04 43,82 47,93

432,2 473,0 517,4

44,07 48,23 52,76

473,5 518,2 566,9

48,28 52,84 57,80

25 26 27

338,1 365,3 390,5

290,7 314,1 335,9

598,4 646,5 691,3

61,02 65,92 70,49

662,6 715,9 765,5

67,57 73,00 78,06

730,2 788,9 843,6

74,46 80,45 86,02

516,0 549,5 587,6

52,48 56,04 59,92

585,0 604,9 646,8

59,69 61,69 65,96

613,4 662,7 708,6

62,55 67,58 72,26

28 29 30

424,7 445,6 481,1

365,2 383,1 413,7

751,7 788,5 851,5

76,65 80,40 86,83

832,4 873,1 942,9

84,88 89,04 96,15

917,3 962,2 1039,2

93,54 98,12 105,96

654,0 670,2 723,8

66,52 68,34 73,81

720,0 737,8 796,8

73,47 75,23 81,25

822,0 808,3 872,9

83,72 82,42 89,01

31 32 33

511,2 559,0 584,7

439,6 480,8 502,9

904,8 989,5 1035,0

92,27 100,90 105,54

1002,0 1095,7 1146,1

102,17 111,73 116,87

1104,2 1207,5 1263,0

112,60 123,13 128,79

769,1 841,0 879,7

78,43 85,76 89,71

846,7 925,9 968,4

86,34 94,41 98,75

927,5 1014,3 1060,9

94,58 103,43 108,19

34 35 36

631,5 668,0 708,0

543,1 574,5 608.8

1117,8 1182,4 1253,1

113,99 120,57 127,78

1237,8 1309,4 1387,6

126,22 133,52 141,50

1364,1 1443,0 1529,2

139,10 147,14 155,93

950,2 1005,1 1065,1

96,89 102,49 108,61

1046,0 1106,4 1172,5

106,66 112,82 119,56

1145,9 1212,1 1284,5

116,85 123,60 130,98

38 40 42

774,4 863,0 954,9

666,0 742,2 821,2

1370,7 1527,5 1690,2

139,99 155,76 172,35

1517,8 1691,4 1871,6

154,77 172,48 190,85

1672,7 1864,0 2062,6

170,56 190,08 210,33

1165,1 1298,3 1436,7

118,80 132,39 146,50

1282,5 1429,3 1581,5

130,78 145,74 161,27

1405,5 1565,8 1732,6

143,27 159,67 176,67

44 46 48

1042,1 1146,8 1249,2

896,2 986,2 1074,3

1844,4 2029,8 2211,1

188,08 206,98 225,47

2042,4 2247,7 2448,5

208,27 229,20 249,67

2250,8 2477,0 2698,3

229,52 252,59 275,15

1567,8 1725,3 1879,4

159,87 175,93 191,65

1725,8 1899,3 2068,9

175,99 193,67 210,97

1890,7 2080,7 2266,6

192,80 212,17 231,13

50 52 54

1347,8 1462,0 1585,9

1159,2 1257,3 1363,9

2385,7 2587,7 2807,0

243,27 263,87 286,24

2641,8 2865,5 3108,3

269,39 292,20 316,96

2911,4 3157,9 3425,5

296,88 322,01 349,30

2027,8 2199,5 2386,0

206,78 224,29 243,30

2232,3 2421,3 2626,5

227,63 246,91 267,83

2445,5 2652,6 2877,4

249,38 270,49 293,42

56 58 60

1722,9 1814,0 1959,3

1481,7 1560,0 1685,0

3049,5 3210,8 3468,0

310,96 327,41 353,64

3376,8 3555,4 3840,3

344,34 362,55 391,60

3721,4 3918,2 4232,1

379,48 399,55 431,56

2592,1 2729,1 2947,8

264,32 278,30 300,59

2853,4 3004,3 3245,0

290,97 306,36 330,90

3126,0 3291,3 3555,0

318,76 335,62 362,51

62 64 66

2072,3 2201,9 2340,8

1782,2 1893,6 2013,0

3667,9 3897,3 4143,1

374,02 397,42 422,48

4061,7 4315,7 4587,9

414,17 440,08 467,83

4476,1 4756,1 5056,0

456,44 484,98 515,57

3117,7 3312,7 3521,7

317,92 337,80 359,11

3432,1 3646,8 3876,8

349,98 371,87 395,32

3759,9 3995,1 4247,1

383,41 407,39 433,08

68 70 72

2495,4 2638,6 2744,2

2146,0 2269,2 2360,0

4416,8 4670,4 4857,2

450,39 476,24 495,30

4891,0 5171,7 5378,6

498,74 527,37 548,47

5390,0 5699,4 5927,5

549,63 581,18 604,43

3754,3 3969,8 4128,6

382,83 404,81 421,00

4132,9 4370,1 4544,9

421,43 445,62 463,45

4547,1 4787,5 4979,1

461,69 488,19 507,72

74 76

2898,8 3057,6

2492,9 2629,5

5130,8 5411,9

523,20 551,86

5681,6 5992,8

579,36 611,10

6261,3 6604,4

638,48 673,46

4361,2 4600,1

444,72 469,08

4800,9 5064,0

489,56 516,38

5259,5 5547,7

536,32 565,70

www.carlstahl.no

27


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 28

STÅLTAU OG TILBEHØR

Casar Powerplast Produsert i hht. EN 12385-4 Rotasjonsfattig ståltau. Casar Powerplast har kompakterte kordeler. Casar Powerplast er fyllt med plast mellom stålkjerne og de ytre kordelene, noe som gir ståltauet en sterk strukturell stabilitet. Dette beskytter også kjernen mot korrosiv påvirkning.

®

Kalkulert bruddlast Diameter

Metallisk Tverrsnitt

Vekt

Min.eff.bruddlast Strekkfasthet

2

2

1770 N/mm 180 kp/mm2

1960 N/mm 200 kp/mm2

1770 N/mm2 180 kp/mm 2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

mm

mm

kg/%m kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

12 13 14

82,2 96,4 111,1

74,8 87,7 101,1

145,4 170,6 196,7

14,83 17,39 20,06

161,0 188,9 217,8

16,42 19,26 22,21

118,2 139,0 161,7

12,10 14,14 16,50

130,8 152,7 179,1

13,30 15,60 18,30

15 16 18

128,9 145,8 185,1

117,3 132,7 167,6

228,1 258,1 325,9

23,26 26,31 33,24

252,6 285,8 360,9

25,75 29,14 36,80

184,5 209,4 266,9

18,80 21,29 27,15

204,0 230,6 293,9

20,80 23,50 30,00

19 20 22

204,3 229,5 276,7

185,9 208,9 251,8

361,7 406,3 489,7

36,88 41,43 49,94

400,5 449,9 542,3

40,84 45,88 55,30

297,1 329,3 398,5

30,30 33,49 40,60

329,0 362,2 441,4

33,50 36,90 45,00

24 25 26

329,8 356,9 386,7

300,1 324,8 351,9

583,8 631,7 684,4

59,53 64,42 69,79

646,5 699,6 757,9

65,92 71,34 77,28

474,3 512,8 555,0

48,30 52,30 56,60

524,3 567,9 614,9

53,50 57,90 62,70

28 30 32

447,6 515,9 585,1

407,3 469,5 532,4

792,2 913,2 1035,6

80,78 93,12 105,60

877,2 1011,2 1146,8

89,45 103,11 116,94

643,7 738,1 843,4

65,60 75,30 85,74

712,9 817,4 930,0

72,70 83,40 94,90

34 36 38

658,8 739,3 823,9

599,5 672,7 749,8

1166,0 1308,5 1458,3

118,90 133,43 148,71

1291,2 1449,0 1614,9

131,67 147,75 164,67

950,8 1070,0 1191,0

96,69 109,10 121,50

1045,0 1185,0 1319,0

106,60 120,90 134,50

40 42 44

919,5 1011,1 1108,0

836,7 920,1 1008,3

1627,4 1789,7 1961,2

165,95 182,50 199,98

1802,1 1981,8 2171,7

183,77 202,09 221,45

1360,0 1455,0 1596,0

138,00 147,97 162,80

1462,0 1611,2 1767,0

149,10 164,41 180,20

46 48 50

1211,2 1316,7 1433,6

1102,2 1198,2 1304,6

2143,8 2330,6 2537,5

218,61 237,66 258,75

2373,9 2580,8 2809,9

242,07 263,17 286,53

1748,0 1908,4 2069,0

178,30 194,30 211,10

1935,0 2113,3 2292,0

197,40 215,64 233,70

52 54

1549,9 1670,4

1410,4 1520,1

2743,4 2956,7

279,75 301,50

3037,9 3274,1

309,78 333,86

2200,0 2377,0

223,70 241,80

2436,0 2632,0

248,60 268,60

Andre dimensjoner på forespørsel!

28

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 29

STÅLTAU OG TILBEHØR

WHICH ROPE FOR WHICH APPLICATION? ®

Tower crane Hoist rope

Container crane Hoist rope

Tower crane Boom hoist rope

Container crane Boom hoist rope

Tower crane Trolley rope

Floating crane Hoist rope

Tower crane Installation rope

Floating crane Boom hoist rope

Tower crane Pendant rope

Electrical hoist Hoist rope

Mobile crane Hoist rope

Ladle crane Hoist rope

Mobile crane Boom hoist rope

Floating grab Holding- and closing rope

Mobile crane Pendant rope

Floating grab Pendant rope

Deck crane Hoist rope

Shovel Hoist rope

Deck crane Boom hoist rope

Shovel Crowd line

Offshore crane Hoist rope

Shovel Boom line

Offshore crane Boom hoist rope

Dragline Hoist rope

Grabbing crane Holding- and closing rope

Dragline Drag rope

Grabbing crane Pendant crane

Dragline Boom hoist rope

Grabbing crane Boom hoist rope

Cable crane Hoist rope

Bulk handling rope Hoist-, closing-, grab rope

Cable crane Trolley rope

Bulk handling rope

Trolley- and compensation rope

Scraper Traction and haulback rope

Elevator Hoist rope

Scraper Boom hoist rope

www.carlstahl.no

29


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 30

STÅLTAU OG TILBEHØR

®

30

*

um

tor

be ro nu fw mb ire in er s the of ou bea ter rin fac str g w t an dis or o ds ires ca f sa ** rd f nu ety fac mb les t s er dis or of of tha wi n 5 ca s a re rd f bre : nu ety g mb re ak s er ate r th of wi re an 5 bre : ak s

t fa

ln

fac

tot a

in sp

era g

ew

eig h

fac tor av

av

era

ge

fill

ll ci nfi

pla

sti

ted ac mp

co

ro

tat

ion

res

ist a

nt

str an d

s

cto

r

Discard Number of Wire Breaks according to the criteria of BS 6570

0,653

0,90

0,77

245

112

4

8

0,748

0,86

0,79

280

126

4

8

0,710

0,91

0,84

358

126

4

22

0,608

0,92

0,87

319

152

10

20

0,661

0,87

0,86

327

208

10

20

0,688

0,86

0,84

344

260

12

24

0,660

0,89

0,86

303

152

10

20

0,730

0,85

0,84

311

208

10

20

0,755

0,85

0,84

307

205

10

20

0,650

0,89

0,86

303

152

10

20

0,755

0,85

0,84

307

205

10

20

0,660

0,90

0,88

119

56

3

6

0,655

0,90

0,90

145

72

3

6

0,627

0,90

0,82

319

152

10

20

0,663

0,85

0,83

180

126

5

10

0,566

0,90

0,86

126

126

5

10

0,477

0,94

0,85

96

96

5

10

0,684

0,86

0,84

140

140

7

14

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 31

STÅLTAU OG TILBEHØR

Tilgjengelig Casar litteratur

Steel wire ropes for cranes Problems and solutions

You always get what you pay for

Handling, installation and maintenance

New wire rope designs for multi-layer drums

Technical documentation

Wire rope end connections

A short history of steel wire ropes

Wire rope inspection

Calculating the service life of running steel wire ropes

The rotation characteristics of steel wire ropes

Analysis of the bending cycle distribution on electric hoists

www.carlstahl.no

31


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 32

STÅLTAU OG TILBEHØR

Skitrekktau, bærekabel og trekktau Galvanisert Ståltau Konstruksjon: 6 x 7 FC (leveres normalt i høyre Lang´s slått utførelse) Diameter i mm

Min.eff.bruddlast 1570 N/mm2

1770 N/m2

Ca.vekt i kg/m

kN

kg

kN

kg

2 3 4

-

-

2,35 5,29 9,41

239 538 957

0,0143 0,0322 0,0572

5 6 7

-

-

14,7 21,1 28,8

1500 2150 2930

0,0894 0,129 0,175

8 9 10

33,4 42,2 52,2

3400 4310 5320

37,6 47,6 58,8

3830 4840 5980

0,229 0,289 0,367

11 12 13

63,1 75,1 88,1

6430 7660 8980

71,1 84,7 99,4

7240 8610 10100

0,432 0,515 0,604

14 16 18

102 134 169

10400 13600 17200

115 151 191

11700 15300 19400

0,701 0,915 1,16

20 22 24

209 252 300

21300 25700 30600

235 285 339

23900 28900 34400

1,43 1,73 2,06

26 28 32

353 409 534

35900 41700 54400

397 461 602

40400 46900 61200

2,42 2,80 3,66

36 40

676 835

68900 85100

762 941

77500 95700

4,63 5,72

Galvanisert Ståltau Konstruksjon: 6 x 19 Seale FC (leveres normalt i høyre Lang´s slått utførelse) Diameter i mm

Min.eff.bruddlast 1570 N/mm2

1770 N/m2

Ca.vekt i kg/m

kN

kg

kN

kg

6 7 8

33,2

3390

21,1 28,7 37,5

2140 2920 3810

0,134 0,183 0,288

9 10 11

42,1 52,0 62,9

4290 5300 6410

47,4 58,6 70,9

4830 5960 7210

0,302 0,373 0,451

12 13 14

74,8 87,8 102,0

7620 8950 10400

84,3 99,0 115

8580 10100 11700

0,587 0,680 0,730

15 16 17

117 133 150

11900 13600 15300

132 150 169

13400 15300 17200

0,838 0,954 1,080

18 19 20

168 188 208

17200 19100 21200

190 211 234

19300 21500 23800

1,21 1,35 1,49

22 24 26

251 299 351

25600 30500 35800

283 337 396

28800 34300 40300

1,80 2,15 2,52

28 32 36

407 532 673

41500 54200 68600

459 600 759

46700 61000 77200

2,92 3,82 4,83

32

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 33

STÅLTAU OG TILBEHØR

Strammetau

Skitrekktau Stolheis (omløpsbane) Trekktau 6 x 7 CF, 6 x 19 Seale FC, 6 x 36 WS. FC Lang’s slått, galv., strekkfasthet 1770N/mm2

Strammetau -motvekttau 6 x 36 WS. FC eller IWRC Krysslått, galv., strekkfasthet 1770N/mm2

Trekktau

Pendeltaubane Bærekabel Lukket spiralkabel 6 x 19 Seale FC Lang’s slått, galv., strekkfasthet 1770N/mm2

Strammetau Balansetau

Strammetau -Motvekttau

Bærekabel

6 x 36 WS. FC eller IWRC Krysslått, galv., strekkfasthet 1770N/mm2

Trekktau

Kabelbanevogn på skinner Strammetau

Trekktau 6 x 19 Seale FC, galv. strekkfasthet 1770N/mm2 Lang’s slått utførelse benyttes vanligvis, men for svært lange baner anbefales krysslått tau

www.carlstahl.no

33


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 34

STÅLTAU OG TILBEHØR

Grommets: Endeløse ståltaustropper kan fåes i følgende utførelser :

Spleiset

Presslåst

Kabelslått

34

www.carlstahl.no

Ring/presslåst


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 35

STÅLTAU OG TILBEHØR

Bytt til giftfritt, beskytt miljøet! • CondorLube er et smøremiddel og korrosjonsbeskyttende produkt til wire, kjetting og maskindeler. • Condor wire grease 50 – 70 G er et lys brunt, fast smørefett med rustbeskyttende egenskaper for ståltau. • Condor coating 10 – 50 G er en førsteklasses coating utviklet for maksimal beskyttelse av stål mot nedbryting og korrosjon. • Condor coating 10 – 30 AFD er en førsteklasses coating utviklet for maksimal beskyttelse av stål mot nedbryting og korrosjon. • Produktene er uten giftstoffer og har ingen negative effekter på miljøet. Det er anbefalt for bruk i marine miljøer av HOCNF. • Carl Stahl AS kan utføre smøringen av deres wire og kjetting. • Se egne datablader på de forskjellige variantene. • CondorLube leveres i fat fra 5 l til 196 l, og leveres også på sprayflasker

NYHET!

www.carlstahl.no

35


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 36

STÅLTAU OG TILBEHØR

TechnoCables Oppdag hvorfor ferdigproduserte TechnoCables er en enkel og kostnadsbesparende løsning for mange mekaniske innretninger, for eksempel til produkter som beskrevet nede på siden. Daglig blir det oppdaget nye anvendningsmuligheter for TechnoCables. Flere og flere konstuktører og designere utnytter fordelen ved TechnoCables i sitt daglige arbeid og utviklingsprogram, for fleksible og sikre løsninger med ståltau og spiraltau for bevegnings-, lukkeog sikkerhetsfunksjoner. Hovedkatalogen for “TechnoCables” inneholder: • Teknisk informasjon om ståltau og spiraltau i rustfritt og galvanisert fra ...dia 0,09 opp til 8 mm i forskjellige konstruksjoner • Ferdiglåste endefester i messing, galvanisert stål og rustfritt stål. • Sprøytelakkerte endefester i fingalvanisert legering. • Omfangsrikt tilbehør innen skiver, flate- og runde spiraler, karabinkroker, gaffelløsninger, sekskantskruer, kauser osv. Den nye TechnoCables katalogen er et hjelpemiddel for enhver konstruktør, for å finne ferdigproduserte ståltau som passer som hånd i hanske til deres bruk. Alle våre endefester og ståltau blir testet gjennom flere faser. Vi garanterer en meget god kvalitet og et utsøkt utseende. Bestill i dag den nye TechnoCables katalogen kostnadsfritt. På E-mail: carlstahl@carlstahl.no eller på fax 55926370.

Forskjellige anvendelseseksempler i praksis:

Maskiner innen industrien

Medisinske instrumenter

sikkerhetsnett

Skrivere

Rengjøringsmaskiner

Persienner

Markiser

Ståltau og spiraltau i størrelser fra 0,09 mm til 8 mm

36

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 37

STÅLTAU OG TILBEHØR

Rustfritt ståltau 1.4401 Polyamid belegg Konstruksjon 7 x 7 Diameter ø

Ytre dia. ø

mm

mm

0,27

0,36

5,9

58

0,36

0,45

10,2

100

0,45

0,61

16,3

0,54

0,70

0,63

0,80

0,72

Rustfritt ståltau 1.4401 Polyamid belegg Konstruksjon 7 x 19 Diameter ø

Ytre dia. ø

mm

mm

kg

N

0,0035

0,45

0,61

15,6

150

0,0093

0,0058

0,60

0,80

27,5

270

0,0164

160

0,0094

0,75

1,00

42,5

415

0,0240

24,0

235

0,0135

0,90

1,10

62,5

610

0,0375

32,6

320

0,0180

1,00

1,25

85,0

830

0,0480

0,90

42,8

420

0,0235

1,20

1,50

110,0

1080

0,0630

0,81

1,00

54,0

530

0,0290

1,35

1,65

140,0

1370

0,0780

0,90

1,20

65,7

645

0,0370

1,50

1,75

170,0

1665

0,0950

1,00

1,60

79,5

780

0,0500

2,00

2,40

290,0

2840

0,1820

1,20

1,80

114,7

1125

0,0721

1,35

1,80

147,8

1450

0,0825

1,50

2,00

189,6

1860

0,1040

1,80

2,50

260

2550

0,1480

2,00

3,00

330

3235

0,1930

MBL 1570 MM2 kg

Vekt kg/m

N

www.carlstahl.no

MBL 1570 MM2

Vekt kg/m

37


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.49 Page 38

STÅLTAU OG TILBEHØR Rustfritt ståltau. For å vise noe av ståltauet i TechnoCable katalogen, gir vi her en presentasjon av rustfritt ståltau i kvalitetene 7x7 og 7x19 med og uten polyamidbellegg. Ståltauet leveres på spoler i lange lengder og i ferdigproduserte lengder med terminaler. Leveres på spoler á: 50 m, 100 m, 200m og 500 m

Rustfritt stål Konstruksjon 7 x 19

Rustfritt stål Konstruksjon 7 x 7

Diameter ø

MBL 1570 MM2

Vekt kg/1000m

Diameter ø

MBL 1570 MM2

Vekt kg/1000m

mm

kg

N

mm

kg

N

0,27

6,0

58

0,290

0,45

15,6

150

0,810

0,36

10,5

100

0,520

0,60

27,5

270

1,440

0,45

16,5

160

0,800

0,75

42,5

415

2,100

0,54

24,0

235

1,200

0,90

62,5

610

3,500

0,63

33,0

320

1,600

1,00

78,0

830

4,400

0,72

43,0

420

2,100

1,20

110,0

1080

5,600

0,81

54,0

530

2,600

1,35

140,0

1370

7,100

0,90

66,0

645

3,200

1,50

170,0

1665

9,000

1,00

80,0

781

3,900

1,75

214,0

2095

13,500

1,20

115,0

1124

5,000

2,00

290,0

2840

17,000

1,35

148,0

1446

7,200

2,50

362,0

3550

24,500

1,50

190,0

1857

9,200

38

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 39

STÅLTAU OG TILBEHØR

Sahm Taluritlås/ståltauhylser

Z Aluminium Rett lås

Z Aluminium Kone lås Med & uten insp. hull

CU-Z-Kobber Rett lås

Z/ST- Stål Rett lås

Rundhylse Aluminium

“Flemish eye” hylse

Rustfri hylse

S-Hylse

med hull uten hull Mål i mm 1

8

8

1

5Z

1,5

9

9

1,5

6Z

2

10

10

2

7Z

2,5

11

11

2,5

8Z

3

12

12

3

9Z

4

13

13

4,5

10 Z

4,5

14

14

4

12 Z

5

16

16

4,5

14 Z

6

18

18

5

16 Z

6,5

20

20

6

7

22

22

6,5

ST28 16

8

24

24

7

ST32 18

18 Z

9

26

26

8

ST34 20

10

28

28

9

ST38 22

11

30

10

ST42 24

12

32

11

ST44 26

13

34

12

ST48 30

14

36

13

ST52 32

16

38

14

18

40

16

20

18

22

20

24

22

26 28 30 32 34 36 38

Sahm-Seilklemmen GmbH Vi har brukt 10 år på å eksperimentere oss frem til den optimale løsningen for spleising av ståltau. Av den grunn kan vi tilby et vidt spekter av hylser til låsing av ståltau. Sikkerhet i vår produksjon og sikker bruk ved låsing med våre hylser er vårt mål. Våre hylser er produsert i høykvalitetsmaterialer, som blir nøye undersøkt i og etter produksjon.

40 42 44 46

Sahm-Seilklemmen GmbH, leverer også stålpresser i størrelser fra 250kN opp til 30000kN presskraft. De leverer også håndverktøy til låsing av tynt ståltau fra 1 til 6 mm i diameter, samt kappeverktøy.

48 50

www.carlstahl.no

39


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 40

STÅLTAU OG TILBEHØR

Håndpressetang til pressing av aluminiums- og kobberlås.

Håndpressetang Ståltau med stålkjerne mm

Lengde

Vekt

mm

Ståltau med fiberkjerne mm

mm

kg

1,0

0,9 - 1,0

0,5 - 0,8

625

2,8

1,5

1,1 - 1,5

0,9 - 1,1

625

2,8

2,0

1,6 - 2,0

1,2 - 1,6

625

2,8

2,5

2,5 - 2,7

1,7 - 2,1

625

2,8

3,0

2,8 - 3,2

2,5 - 2,7

625

2,8

3,5

3,3 - 3,7

2,7 - 3,2

625

2,8

4,0

3,8 - 4,3

3,2 - 3,7

1000

8,0

4,5

4,4 - 4,8

3,7 - 4,3

1000

8,0

5,0

4,9 - 5,4

4,3 - 4,8

1000

8,0

Ståltau dimensjon

Aluminiums- og kobberlås

Dimensjon ståltau

Type Z i aluminium og kobber, og type R i aluminium er for pressing med håndpressetangen. Max dimensjon wire som kan presses for hånd er 6 mm.

Z-lås Aluminium

R-lås Aluminium

CU-Z lås Kobber

CU-R lås Kobber

1,0

-

1,0

-

1,5

1,5

1,5

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

-

2,5

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

-

3,5

-

4,0

4,0

4,0

4,0

4,5

-

4,5

-

5,0

5,0

5,0

5,0

Vi lagerfører større dimensjon. Rustfrie lås kan ikke låses med håndpressetang.

40

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 41

STÅLTAU OG TILBEHØR

Ståltau- og kabelsaks. Til å kutte alle typer av ståltau samt stålkabler. Materialet blir kuttet rett over, uten skråskjæring. Med plastbelagt håndtak.

Modell

Ståltau diameter i mm

Bløt wire

HWC 6

Lengde

Hard wire

Bløt wire

Fjær stålwire

mm

5

5

2,5

190

6

Model HWC 6

Saksen er laget av herdet lettmetall.

Model HWC9 og HWC12 til å klippe ståltau, stålkabler m.m. Model HWC16 til å klippe ståltau, også med stålkjerne.

Modell

Klippeevne ståltau til 1700 N/mm2

Klippeevne ståltau til 2100 N/mm2

Lengde

mm

mm

mm

7 8 14

5 5 6

335 520 650

HWC 9 HWC 12 HWC 16

Model HWC 9

Model HWC12

Model HWC 16

Hydraulisk ståltauklipper med integrert håndpumpe Produsert i robust stål Egnet til bruk under vann Lett å transportere

Type

Kappediameter

Lengde i mm

Bredde i mm

Høyde i mm

Vekt i kg/stk

HSWC19

19

305

92

153

9,5

HSWC28

28

355

105

178

15,5

HSWC44

44

470

178

203

30

Ståltaukutter type Iron Grip Lett og hurtig å betjene. Knivene er fremstillt av spesialherdet verktøystål..

Maks wire

Netto vekt

Bredde

Høyde

mm

kg

mm

mm

28

5

129

175

www.carlstahl.no

41


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 42

STÅLTAU OG TILBEHØR

Iron Grip BG-100 Wirelås BG-100 er IronGrips nyutviklete wirelås som bygger på de velkjente BG-M. Produktet er utviklet for å gi bedre virkningsgrad og styrke en de gamle wirelåsene. Så mye forbedret at det trengs bare 2 stykk pr. innfestning. Noe som fører til mindre utgifter til material og montering. Type Godkjent for alle løft også hengende last. Godkjent i henhold til EN 13411-3:2004

IronGrip Klemmekauser KK-M En genial løsning hvor kause og wirelås er i ett. Holder wirens bruddstyrke. Lettvint og rask å montere, selv i ringer og bøyler. Denne er godkjent av det Norske Veritas, Lloyds, samt arbeidstilsynet i Norge og Sverige.

Wire dia. Lengde

Bredde

Vekt

mm

mm

kg

Bolter Bolt dim. Anbefalt moment

BG-600

5-6

32

26

0,09

2

M6*35

9,5

BG-800

7-8

36

28

0,12

2

M6*40

9,6

BG-1000

9-10

44

34

0,20

2

M8*50

22,5

BG-1200

11-12,5

54

42

0,39

2

M10*60

44

BG-1600

13-16

68

52

0,72

2

M12*75

75

BG-2000

17-20

82

60

1,18

2

M14*90

120

BG-2500

21-25

122

80

2,80

2

M18*110

260

BG-3400

26-34

214

94

7,7

4

M20*150

360

Wire dia.

Vekt

Dimensjon

mm

kg

mm

KK-M6

5-6

0,16

19

KK-M9

7-9,5

0,48

30

KK-M12

10-12,5

950

40

KK-M16

13-16,5

1970

50

KK-M20

17-20

3800

64

KK-M25

21-25

6650

85

Type

U-bolt Wireklemme DIN 741 Mutrene skal etterstrammes etter at wiren er belastet Avstand mellom wireklemmene ca. 6 x wirediameter. Ikke godkjent til løfteoppgaver

42

Ståltau dia.

Diameter

Vekt

mm

tommer

kg

3

1/8”

0,011

5

3 /16”

0,016

6

1/4”

0,020

8

5/16”

0,032

10

3/8”

0,075

11

7/16”

0,080

13

1/2”

0,140

14

9/16”

0,140

16

5/8”

0,220

19

3/4”

0,300

22

7/8”

0,430

26

1”

0,500

28

1 1/8”

0,640

30

1 3/16”

0,780

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 43

STÅLTAU OG TILBEHØR

Carl Stahl AS har 7 ståltaupresser fordelt på våre avdelinger i Norge. Vi har 3 stk. ståltaupresser på vårt hovedkontor i Bergen på henholdsvis 30T, 300T og 600T. På vår avdeling i Stavanger har vi 2 stk. ståltaupresser på henholdsvis 300T og 1000T. På vår nye avdeling i Oslo har vi 1 stk 40T og 1 stk. 600T ståltaupresser. For å dekke Nord Norge har vi 1 stk. 600T ståltaupresse i Hammerfest og tilsvarende i Honningsvåg. På alle avdelingene har vi også spissemaskiner (hovedsaklig brukt til rotasjonsfattig ståltau) og Spolebukker. Vi kan låse bløtt øye/kauser på alle typer ståltauredskaper, og sertifisere disse.

www.carlstahl.no

43


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 44

STÅLTAU OG TILBEHØR

Galv. spisskause

Dimensjon i mm

Dim

Form B DIN 6899

Vekt pr. stk.

mm

RW

B

c

l

s

kg

2,5 3,5 4

3 4 5

4,5 5,5 6,5

12 13 14

19 21 23

1,2 1,2 1,7

0,005 0,008 0,010

5 6 7

6 7 8

7,5 8,5 10

16 18 20

25 28 32

2,2 2,2 2,7

0,016 0,019 0,030

8 9 10-11

9 10 12

11 12,5 15

22 24 28

35 38 45

2,9 3,2 3,5

0,047 0,068 0,100

12-13 15 16

14 16 18

17,5 20 22

32 36 40

51 58 64

3,8 4,2 5,2

0,145 0,190 0,290

18 20 22

20 22 24

24,5 27 30

45 50 56

72 80 90

5,2 6,2 6,5

0,320 0,500 0,590

24 26 28

26 28 30

33 35 37

62 70 75

99 112 120

7,3 8,0 8,0

0,820 1,000 1,300

30 32 36

32 34 38

39 41 45

80 95 100

128 152 160

8,0 8,0 8,5

1,600 1,700 1,800

38 40 42

40 42 45

48 50 57

115 120 150

184 192 240

10,5 10,5 10,5

2,750 3,000 3,500

B

Galv. K2 Kause Passer for Ståltau

44

For ståltau dim.

Størrelse i tommer

mm

A

M

L

K

X

8 10 12

2” 21/2 ” 3”

9 11 13

22 30 35

35 45 55

14 16 18

14 16 18

31/2 ” 4” 41/2 ”

15 17 19

45 50 53

65 75 80

20 22 25

20 22 24

5” 51/2 ” 6”

21 23 25

60 65 70

90 95 120

29 33 34

30 32 38

7” 8” 9”

30 33 38

80 100 115

140 160 185

38 44 49

40 44 52

10” 11” 12”

41 46 52

120 130 140

195 215 240

52 60 65

56 64 76

14” 17” 19”

56 70 81

150 180 220

250 310 360

68 82 119

Dimensjon i mm

www.carlstahl.no


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 45

STÅLTAU OG TILBEHØR

MASSIV KAUSE K5 DIN 3091 Produsert i henhold til DIN 3091.

Modell

Spor

Dim wire

Hull diameter

Max hull.

Bredde

Lengde

Mm

Mm

Mm

Mm

Mm

Mm

8

9

8

14

17-20

40

66

10

11

10

18

21-25

50

82

12

13

12

21

24-30

60

98

14

16

14

25

29-35

70

114

16

18

16

28

32-40

80

130

18

20

18

31

35-45

90

1450

20

22

20

35

40-50

100

61

22

24

22

38

46-60

110

177

24

26

24

41

49-65

120

193

26

29

26

44

52-70

130

209

28

31

28

47

58-80

140

224

32

35

32

53

65-90

150

256

36

40

36

59

71-100

160

288

40

44

40

65

76-110

180

320

40

44

40

65

76-110

200

280

44

48

44

70

82-120

220

352

48

53

48

76

87-130

240

384

52

56

52

81

92-140

260

416

56

62

56

86

106-160

280

448

64

70

64

95

145-180

320

512

72

79

72

140

145-180

360

576

80

88

80

112

12-200

400

640

FROSKEKJEFT Passer for ståltau.

Type

12504

Wire dim

Wire tversnitt

Øye

Bruddstyrke MBL

Vekt

Mm

Mm

Mm

Kg

Kg

1-5

1-16

20

1250

0,25

12511

3-9

4-12

22

2500

0,85

12528

4-12

16-70

27

4500

6-18

12535

6-18

50-150

25x38

7000

1,85

12542

10-28

90-400

25 x 38

8000

3,80

12559

20-40

240-800

30 x 40

9000

6,20

www.carlstahl.no

45


46

www.carlstahl.no

BIMAT Ident No.

(mm)

Sheave Ø

Carl Stahl AS Org.Nr. NO 881 657 422 MVA E-mail: carlstahl@carlstahl.no Web: www.carlstahl.no Bank:

Customer Ident/drwg No. M1 - M8

m

Increase value

B0 - B10

Class of rating

E1 - E8

Structural parts group

Postboks 56, N-3138 Skallestad Telefon: (+47) 33304715 Telefax: (+47) 33304716

T0 - T9

Class of Group of Utilisation Mechanism

Avdelingskontor Tønsberg:

L1 - L4

State of Loading

Postboks 43, N-4098 Tananger Telefon: (+47) 51944910 Telefax: (+47) 51944911 Lagerkontor: Norsea Basen,Bygg 104 4056 Tananger

degree

Rope Wrap

Avdelingskontor Tananger:

degree

Fleat Angel

Postboks 314 Nesttun, N-5853 Bergen Telefon: (+47) 55926360 Telefax: (+47) 55926370 Lager/kontor: Midtunheia 22, N-5224 Nesttun

kN

Nominal Rope Force

Hovedkontor:

(mm)

Rope Ø

Classification of rope sheaves

λ

Questionnaire FEM

Date: Page:

Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 46

STÅLTAU OG TILBEHØR


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 47

STÅLTAU OG TILBEHØR

Endestrekkstrømper for kabel og wire. Lettmontert hjelpemiddel ved trekking av kabler og ved skifting av kranwirer

Avlastningsstrømper med to øyer. Erstatter klammere og verner kabelen mot unødige påkjenninger, og er en varig og sikker beskyttelse mot tyngdepåkjenninger.

i rustfri s e r e v e l e kan relse. Strømpeng galvanisert utfø on: j syrefast oel/ståltau dimens . Til kab ter, 10-130mm Diame Avlastningsstrømper med snøring. Avlastningsstrømpen med snøring kan monteres hvor som helst på kabelen. Den kan settes på etter behov ved tunge trekk og ved avlastning.

Wirestrømper for forskjellig bruk. For sikring av pressluftledninger, elektriske kabler osv.

Skjøtestrømper for kabel og ståltau. Lettløpende gjennom blokker ved skifting av kranwirer osv.

www.carlstahl.no

47


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 48

STÅLTAU OG TILBEHØR

WIRELOCK støpemasse 2-komponent støpemasse for innstøping av ståltau i koniske endefester. Kan benyttes på alle typer ståltau. Opprettholder ståltauets bruddstyrke 100%.

Dimensjon ståltau

Dimensjon ståltau

WIRELOCK forbruk

mm

tommer

CC

6

1/4

9

8

5/16

14

10

3/8

17

11

7/16

35

13

1/2

35

14

9/16

52

16

5/8

52

19

3/4

86

22

7/8

125

26

1

160

28

1 1/8

210

32

1 1/4

350

35

1 3/8

350

38

1 1/2

420

42

1 5/8

495

44

1 3/4

700

48

1 7/8

700

51

2

1265

54

2 1/8

1265

57

2 1/4

1410

61

2 3/8

1410

64

2 1/2

1830

Wirelock er enkelt og praktisk å bruke. Det kreves ingen oppvarming av socket eller smelting av materialet. Støpingen kan derfor uten videre utføres både inne og ute. Ned til temperaturer på 130C og -30C anbefales å bruke en accelerator (Booster). Wirelock kan taes i bruk 11/2 time etter støping når støping foregår ved høyere temperaturer en 130C. Ferdig herdet kan det brukes ved meget lave temperaturer, men det anbelaes ikke brukt ved arbeidstemperaturer over 1150C. Wirelock er motstandsdyktig mot kjemikalier og korrosive atmosfærer, men tåler ikke neddypping i sterke syrer eller baser som f.eks. kaustiksoda. Wirelock er skånsom mot ståltauet, det skjer ingen oppvarming av ståltrådene og ingen bortsmelting av smøremiddel i nærheten av socket. Godkjent av : Lloyds Register of Shipping Det Norske Veritas (DNV) United States Coast Guard Registro Italiano Navale Germanischer Lloyd

48

www.carlstahl.no

Vekt Forpakning kg 100CC

0,2

250CC

0,5

500CC

1,0

1000CC

2,0

2000CC

4,0


Ståltau og tilbehør 1-49:1-10 14.06.10 19.50 Page 49

STÅLTAU OG TILBEHØR

Britiske / metriske enheter

Britiske enheter British units

inch (in) foot (ft) yard (yd) fathom (fm) ounce (oz) pound (lb) hundreweight (cwt) short ton = 2000lb long ton = 2240lb oz/ft2 lb/ft lb/in2 long ton/in2

British / metric units

Multiply by

25,4 0,3048 0,9144 1,8288 28,35 0,4536 50,8 0,9072 1,016 305,156 1,488 0,0007031 1,575

Mulipliser med

Si - units

Multiply by

(N) (kN) (MPa)

Mulipliser med

=

Si - enheter

Newton kilonewton megapascal -N/mm2

Metriske enheter

Multipliser med

0,102 102 0,102

Multiply by

Metric units millimetre metre metre metre gramme kilogramme kilogramme metric ton metric ton g/m2 kg/m2 kg/mm2 kg/mm2

(mm) (m)

(g) (kg) (t)

Tidligere enheter = Former units kilopond kilopond kp/mm2

0,03937 3,281 1,0936 0,5468 0,03527 2,205 0,01968 1,102 0,9842 0,00327 0,6720 1422 0,6349

Metriske enheter = Metric units inch (in) foot (ft) yard (yd) fathom (fm) ounce (oz) pound (lb) hundreweight (cwt) short ton = 2000lb long ton = 2240lb oz/ft2 lb/ft lb/in2 long ton/in2

Mulipliser med

Si - enheter

Multiply by

Si - units

(kp)

www.carlstahl.no

9,81 0,00981 9,81

Newton kilonewton megapascal -N/mm2

(N) (kN) (MPa)

49


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.15 Page 50

KJETTING OG TILBEHØR

Belastningstabell for Løftekjetting iht. EN 818 Grade 80 Løftealternativer

Lastfaktor Kjetting dim. mm. 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32

1

0,8

0° - 45°

45° - 60°

0° - 45°

45° - 60°

1,4

1

2,1

1,5

1.120 1.500 2.000 3.150 5.300 8.000 12.500 15.000 21.200 31.500

2.360 3.150 4.250 6.700 11.200 17.000 26.250 31.500 45.000 67.000

1.700 2.240 3.000 4.750 8.000 11.800 18.750 22.400 31.500 47.500

WLL i kp 1.120 1.500 2.000 3.150 5.300 8.000 12.500 15.000 21.200 31.500

900 1.200 1.600 2.500 4.250 6.400 10.000 12.000 16.900 25.200

1.600 2.120 2.800 4.250 7.500 11.200 17.500 21.000 30.000 45.000

NB: Ved benyttelse av kjettingskrev direkte mot skarpe kanter skal WLL reduseres med 50%. Kapasiteten på kjettingskrev av klasse 8, reduseres under høye temperaturpåvirkninger. Fra 200° C til 300° C reduseres WLL med 10%, ved 300° C til 400° C med 25%

Gode råd om kjettingskrev generelt:

* * * *

Vær oppmerksom på begrensning av arbeidsbelastning for aktuell vinkel i ytterpunkt. Løft aldri med vridd kjetting. Kontroller at kjettingskrevet er sikkert låst. Kjetting med bøyde ledd eller med revner/sprekker i leddet skal utskiftes. Også deformerte komponenter, f.eks. bøyde koblingsledd og kroker, som er begynt å åpne seg. Ødelagte/slitte koblingsledd skal utskiftes.

*

Avkort aldri kjettingen ved å lage knuter, men bruk en innkortningskrok til å avkorte kjettingen med.

* * * *

Beskytt kjettingen mot skarpe kanter med velegnet beskyttelse. Tillat aldri at noen personer går under lasten eller blir løftet opp sammen med lasten. Kjetting eller komponenter må aldri brukes i alkaliske eller syreholdige omgivelser. Bruk ikke kjettingskrev klasse 8 ved temperaturer over 200° C eller under -40° C uten først å drøfte det med Carl Stahl.

50

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.15 Page 51

KJETTING OG TILBEHØR LØFTEKJETTING kortlenket

Løftekjetting er en sertifisert og testet kjetting som brukes til løft. Denne kjetting brukes når det lages sammensatte redskaper. -Produsert i seigherdingsstål, og må ikke varmebehandles -Kjettingen er merket med 8 på leddet, hver meter -Prøvebelastning er 60% av bruddlast -Denne kjettingen har en sikkerhetsfaktor på 4:1 ved løft -Produsert iht. standard EN- 818 - 1&2

Gade 80 Dimensjon p

Innv.Lengde t

Innv.Bredde t

WLL

Test Last

Vekt

mm

mm

mm

tonn

tonn

kg/m

6 7 8

18 21 24

8,0 9,5 10,8

1,1 1,5 2,0

28,3 38,5 50,3

0,8 1,1 1,4

10 13 16

30 39 48

13,5 17,5 21,5

3,2 5,4 8,0

78,5 133,0 201,0

2,2 3,8 5,7

18 20 22

54 60 66

24,3 27,0 29,5

10,0 12,5 15,0

254,0 314,0 380,0

7,3 9,0 10,9

26 32

78 96

35,0 43,2

21,2 31,5

531,0 804,0

15,2 23,0

TOPPRING Grade 80 Til 1 og 2 part kjettingslings -Farge: Rød/Gul -Sikkerhetsfaktor: 4:1 Produsert iht. standard EN 1677 Kjetting dim.

WLL C

A

B

mm

Vekt

tonn

kg

7 8 10

6 7 8

13 16,5 19

110 110 135

60 60 75

1,6 2,12 3,15

0,34 0,53 0,92

13 16 20

10 13 16

23 27 36

160 180 260

90 100 140

5,30 8,00 14,00

1,60 2,46 6,22

22 26 32 36

20 22 26 32

40 45 50 60

300 340 350 400

160 180 190 200

17,00 21,20 31,45 45,00

8,95 12,82 16,55 27,01

www.carlstahl.no

51


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.16 Page 52

KJETTING OG TILBEHØR

Løftehode type SG Grade 80 Til bruk ved 3 og 4 part kjettingskrev og ståltauskrev Farge: Rød/Gul Sikkerhetsfaktor 4:1 Produsert iht. standard EN 1677

Kj.dim

Toppring

Balanseløkke

WLL

Vekt

mm

D1

P1

L1

D2

P2

L2

SxX

7

20

160

95

13

110

60

7x25

5500

1,90

kg

8

22

160

95

16

140

80

7x25

6650

2,80

10

26

190

110

20

160

95

11x35

9400

4,80

13

32

230

130

190

110

13x45

14200

9,20

16

38

275

150

230

130

16x45

22300

14,70

20

45

340

180

26 30 32

230

130

33500

26,60

22

50

350

190

38

275

150

40800

39,00

26

56

400

200

45

340

180

56800

58,00

Ring oss for plansjer og løftetabeller

52

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.16 Page 53

KJETTING OG TILBEHØR

Koblingsledd 2 delt Produsert iht. standard EN 1677 Kjetting dim.

WLL

mm

tonn

V V V

6 7+8 10

1,12 2,00 3,15

7,0 8,5 10,8

42 58 68

37 48 60

16,2 20,5 28,0

0,14 0,21 0,38

V V V

13 16 18+20

5,30 8,00 12,50

15,0 19,8 24,7

90 102 121

76 91 109

30,0 36,3 44,0

0,76 1,00 1,90

V V V

22 26 32

15,00 21,20 31,50

25,0 30,0 37,0

142 161 197

130 152 190

51,0 58,0 67,5

2,80 4,75 9,97

Type

Kjetting dim.

WLL K

D

T

P

mm

tonn

VB

7+8

2,00

36

25

11

9

0,21

VB

10

3,15

40

32

15

12

0,42

VB

13

5,30

54

42

18

16

1,10

VB

16

8,00

66

50

24

18

1,42

Type

Vekt A

B

C

D kg

Omega kobling Produsert iht. standard EN 1677

Vekt kg

Fiber kobling Produsert iht. standard EN 1677 Kjetting dim.

WLL

mm

tonn

RSK

7+8

2,00

18

22

62

40

9

0,3

RSK

10

3,15

25

26

78

47

12

0,4

RSK

13

5,30

30

35

95

53

16

0,7

Type

Vekt A

B

K

W

D kg

Brukes som kobling mellom mykstropper og kjetting, ev. kjettingkomponenter. Mykstropper krever en bæreflate som man oppnår med fiber kobling.

www.carlstahl.no

53


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.16 Page 54

KJETTING OG TILBEHØR

Sikkerhetskrok med øye Produsert iht. standard EN 1677

Type

Kjetting dim.

WLL

Vekt A

B

C

D

mm

tonn

HØSB-R HØSB-R HØSB-R

6 7+8 10

1,12 2,00 3,15

22,0 25,0 32,0

43 49 62

110 134 170

70 90 107

0,46 0,75 1,50

kg

HØSB-R HØSB-R HØSB-R HØSB-R

13 16 18+20 22

5,30 8,00 12,50 15,00

40,5 56,0 64,5 70,0

79 100 118 130

206 249 273 320

138 172 190 208

2,80 5,60 7,75 14,00

Sikkerhetskrok med gaffel Produsert iht. standard EN 1677 Kjetting dim.

WLL

mm

tonn

LHSBHCS-R LHSBHCS-R LHSBHCS-R

6 7+8 10

1,12 2,00 3,15

8,5 9,5 11,5

98 125 146

7,6 9,0 13,0

30 36 44

0,45 0,85 1,45

LHSBHCS-R LHSBHCS-R LHSBHCS-R LHSBHCS-R

13 16 18+20 22

5,30 8,00 12,50 15,00

14,5 25,0 25,5 25,5

181 272 290 338

16,0 20,0 24,0 28,1

54 64 74 80

2,90 5,60 6,50 16,00

Type

Vekt A

B

C

K kg

Sikkerhetskrok med svivel Produsert iht. standard EN 1677

Type

54

Kjetting dim.

WLL

Vekt A

B

C

K

mm

tonn

WLH-R WLH-R WLH-R

6 7+8 10

1,12 2,00 3,15

150 185 216

33 34 42

23 27 35

28 34 45

0,71 1,30 2,10

kg

WLH-R WLH-R WLH-R

13 16 18+20

5,30 8,00 12,50

268 330 355

48 61 70

41 54 70

54 62 70

4,67 7,33 12,00

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.16 Page 55

KJETTING OG TILBEHØR

LEPPEKROK / SPERREKROK / SLAVEKROK Med Øye Produsert iht. standard EN 1677 Kjetting dim.

WLL

mm

tonn

HS HS HS

6 7+8 10

1,12 2,00 3,15

9 11 15

20 25 38

24 30 34

16,5 19,5 20

108 132,5 167,5

0,3 0,5 1,04

HS HS HS

13 16 18+20

5,30 8,00 12,50

19 23 24

43 50 62

39 46 48

31 36 52

213,5 255 304

2,15 3,25 6,35

Type

Kjetting dim.

WLL A

B

C

D

E

mm

tonn

HKS HKS HKS

6 7+8 10

1,12 2,00 3,15

7,5 9,9 12,5

75 85 104

22 32 35

15,5 19 25,5

23,5 25 34

0,4 0,64 0,99

HKS HKS HKS

13 16 18+20

5,30 8,00 12,50

16 21 23,5

128 150 180

42 52 55

29,5 37,5 51

40 45 48

1,7 3,94 6,19

Type

Kjetting dim.

WLL

mm

tonn

HS HS HS

6 7+8 10

1,12 2,00 3,15

102 125 150

34 40 41

26 32 37

24 28 36

0,60 0,79 1,16

HS HS HS

13 16 18+20

5,3 8,0 12,5

186 210 270

57 60 78

47 58 70

46 58 62

2,40 3,90 8,10

Type

Vekt A

B

C

H

L kg

Med Gaffel Produsert iht. standard EN 1677 Vekt kg

Med Svivel Produsert iht. standard EN 1677 Vekt A

www.carlstahl.no

B

C

D kg

55


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.16 Page 56

KJETTING OG TILBEHØR

Innkortningskrok Grade 80 Med Øye Produsert iht. standard EN 1677 Kjetting dim.

WLL

mm

tonn

P

6

1,12

8,0

13,5

8

42

31,5

0,13

P

7+8

2,00

10,8

17,0

9,5

54

33,5

0,19

P

10

3,15

13,0

20,0

13,0

79

46,0

0,75

P

13

5,30

16,5

26,0

15,5

99

57,5

1,40

P

16

8,00

19,5

30,0

19,0

106

72,0

2,20

P

18+20

12,50

24

37,0

23,0

140

74,0

4,00

P

22

15,00

28

44,0

26,0

165

90,0

5,65

Type

Vekt P

A

G

K

F kg

Gravemaskinskrok Grade 80 Produsert iht. standard EN 1677 Type

Vekt

WLL

BL

Mål

Kg

Tonn

Tonn

B

C

E

L

8-SLR019-2.0T

0,83

2

10

92

67

26,5

144

8-SLR019-3.0T

1,2

3

15

106

73,5

30,5

129

8-SLR019-5.0T

2,46

5

25

133

94

34

171

8-SLR019-8.0T

3,26

8

40

136,5

94

34

177

8-SLR019-10.0T

5,17

10

50

169,5

134,5

51

223

K

P

A

A

Snarekrok Grade 80 Med Øye Produsert iht. standard EN 1677 Kjetting dim.

WLL

mm

tonn

ECK

7+8

2,00

95

32

19

0,39

ECK

10

3,15

116

41

21

0,75

ECK

13

5,30

150

50

27

1,50

ECK

16

8,00

185

67

32

3,10

Type

56

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.16 Page 57

KJETTING OG TILBEHØR

STØPERI KROK TYPE YN Type

WLL

Grade 80 kjetting

Tonn

Mm

K

P

Dimensjon A

D

T

H

Vekt kg

8-047-07

2,0

7-8

122

61

24

12

20

30

0,7

8-047-10

3,15

10

150

74

31

15

24

34

1,2

8-047-13

5,3

13

180

88

40

20

34

42

2,5

8-047-16

8,0

16

215

98

49

24

43

50

40

8-047-20

12,5

18-20

248

112

60

28

46

57

6,6

* Sikkerhets faktor 4:1. Testet og sertifisert etter EN 1677:2000

LEPPEKROK MED SVIVEL OG KULELAGER YEN Type

WLL

Grade 80 kjetting

Dimensjon

Vekt

Tonn*

Mm

K

P

B

A

D

T

H

Kg

8-027N-06

1,12

6

149

29

22

31

12

15

19

0,7

8-027N-07

2,0

7-8

186

34

29

36

14

20

24

1,2

8-027N-10

3,15

10

220

44

34

40

16

26

30

2,0

8-027N-13

5,3

13

267

52

43

46

22

30

39

4,0

8-027N-16

8,0

16

328

60

50

60

24

36

49

7,6

8-027N-20

12,5

18-20

388

90

82

75

26

48

62

11,7

80

95

97

33

49

63

17,9

99

115

123

4

56

69

29,5

8-027N-22

15,0

22

457

8-027N-22

21,2

26

535

* Sikkerhets faktor 4:1. Testet og sertifisert etter EN 1677:2000

SIKKERHETSKROK MED SVIVEL OG KULELAGER YSWN Type

WLL

Grade 80 kjetting

Tonn*

Mm

K

P

B

Dimensjon A

D

T

H

Vekt Kg

8-049N-06

1,12

6

136

24

23

32

11

16

19

0,6

8-049N-07

2,0

7-8

155

26

27

36

12

18

22

0,9

8-049N-10

3,15

10

189

36

37

41

16

23

29

1,6

8-049N-13

5,3

13

233

42

40

46

21

28

35

3,0

8-049N-16

8,0

16

280

50

50

60

22

35

44

5,5

8-049N-20

12,5

18-20

356

56

82

74

25

49

65

9,5

* Sikkerhets faktor 4:1. Testet og sertifisert etter EN 1677:2000

www.carlstahl.no

57


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.16 Page 58

KJETTING OG TILBEHØR

CONTAINER KROK MED ØYE KA Type

Løftevinkel

WLL

Dimensjon

Vekt

Tonn*

K

A

F

T

G

H

Kg

8-067-STR

Rett 90

12,5

192

70

46

25

75

48

4,0

8-067-45LT

Venstre 45

12,5

192

70

46

25

75

48

4,0

8-067-45RH

Høyre 45

12,5

192

70

46

25

75

48

4,0

* Sikkerhets faktor 4:1. Testet og sertifisert etter EN 1677:2000

ISOLERT KULELAGER SVIVEL BSI Designet for beskyttelse av kran ved sveising på hengende last. Individuelt testet til å motstå 1500 volt. Leveres med test sertifikat Type

Vekt

WLL

Grade 80 kjetting

Dimensjoner mm

Tonn*

Mm

D

L

Kg

8-088-07

2,0

7-8

50

75

0,5

8-088-10

3,15

10

62

94

1,2

8-088-13

5,3

13

77

123

2,5

8-088-16

8,0

16

94

143

4,4

8-088-20

12,5

18 – 20

109

164

7,0

* Sikkerhets faktor 4:1. Testet og sertifisert etter EN 1677:2000

HALV KOBLINGS LØKKE MED LÅSEPIN OG HYLSE BST Type

WLL

Grade 80 kjetting

Dimensjon

Vekt

Tonn*

Mm

L

A

D

K

kg

8-054-06

1,12

6

22

15

7

17

0,1

8-054-07

2,0

7-8

28

18

9

22

0,1

8-054-10

3,15

10

34

25

11

26

0,2

8-054-13

5,3

13

45

30

16

35

0,4

8-054-16

8,0

16

50

36

19

38

0,6

8-054-20

12,5

18-20

60

42

22

46

1,1

8-054-22

15

22

76

49

24

59

1,6

8-054-26

21,2

26

80

55

30

62

2,6

8-054-32

31,5

32

100

69

36

79

4,9

* Sikkerhets faktor 4:1. Testet og sertifisert etter EN 1677:2000

58

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.17 Page 59

KJETTING OG TILBEHØR

Containerbeslag

WLL

For kjetting dim.

Hull dia.

mm

Mål i mm

Antall hull

Kopl. mm

Vekt

L

B

Kg

5,4

13

GM 13

64

1 N*

280

110

2,35

5,4

13

GM 13

64

3

360

110

3,05

5,4

13

GM 13

64

5

565

120

5,35

5,4

13

GM 13

64

3 N*

514

100

3,95

L

* N= Nøkkelhul

B

Gassflaskestropper Med krok og krage

WLL 4:1 tonn

Kjetting dim.

Kjettinglengde

Vekt komplett

mm

mtr.

kg

7

3,0

5,5

Kjetting dim.

Kjettinglengde

Vekt komplett

mm

mtr.

kg

7

3,0

7,5

0,1

Gassflaskestropper Med kurv uten krage

WLL 4:1 tonn 0,1

Trommelløfter med kulelagersvivel

Pistol type

WLL 4:1 tonn

mtr

mtr.

TRL 0,6

PTL-1

0,6

1,0

TRL 3,15

PTL-2

3,15

TRL 3,15

PTL-3

TRL 6,8

PTL-4

Type

Kjettinglengde

Kjetting dim.

Vekt

Toppløkke

Svivel

7

13.B.6

SKLI 7-8

2,3

1,0

10

16.B.6

SKLI 10

4,9

3,15

1,0

10

16.B.6

SKLI10

5,6

6,8

1,0

16

25.B.6

SKLI 10

11,7

kg

www.carlstahl.no

59


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.17 Page 60

KJETTING OG TILBEHØR Merkebrikke 2,3 & 4 part

Merkebrikke 1 - part

Reservedelsett til Koblingsledd V

For kjettingdimensjon mm

Reservedelsett til Sikkerhetskrok Utløser,fjør,spennstift. (HØSB-LHSCHSB-WLH)

6

V-6

7

V-7

8 10

V-8 V-10

13

V-13

16 18/20

V-16 V-18/20

22

V-22

26

V-26

32

V-32

For kjettingdimensjon mm 6 7-8 10 13

16 20 22

Reservedelsett til Sperrekrok Leppe,fjær,stift. (HS-HKS-WS)

For kjettingdimensjon mm 6 7-8 10

10 16 20 22

Alle mål i millimeter. Det taes forbehold for mål og vekt. Sikkerhetsfaktor 4:1. Må ikke varmebehandles.

60

Til koblingsledd

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.17 Page 62

KJETTING OG TILBEHØR

Løftekjetting Grade 100 kortlenket EN 818-2 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

Dimensjon i mm kjet.

Innv. Lengde (t) i m m

Innv. Bredde (b1) i m m

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/m

6

18 (+-0,5)

8,7

1,4

5,6

0,9

8

24 (+-0,7)

10,9

2,5

10

1,6

10

30 (+-0,9)

13,5

4

16

2,5

13

39 (+-1,2)

17,5

6,7

26,8

4,2

16

48 (+-1,4)

21,5

10

40

6,2

19

57 (+-1,6)

25,6

14

56

9,1

22

66 (+-2,0)

29,5

19

76

11,9

Kjettingdimensjon i mm

Dimensjon i mm Ø/A/B

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/stk

8

6

14x120x70

2,5

10

0,6

10

8

17x140x80

4

16

1,05

13

10

22x160x95

7,5

30

1,8

16

13

25x190x110

10

40

2,8

20

16

34x240x140

17

68

7,1

22

20

38x250x150

25

100

10,2

Toppring Grade 100 For 1 og 2 part kjetting- og wireskrev. Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

Løftehode Grade 100 For 3 og 4 part kjetting- og wireskrev Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

62

Dimensjon i mm kjet.

Dimensjon DxAxB i m m

Dimensjon dxaxb i m m

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/m

6

19x150x90

14x120x70

3,5

14

1,8

8

22x160x95

17x140x80

5

20

3

10

30x200x120

22x160x95

11,5

46

6,5

13

40x250x150

30x200x120

17

68

15

16

50x300x200

32x200x120

28

112

23

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.17 Page 63

KJETTING OG TILBEHØR

Sikkerhetskrok med øye Grade 100 Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

Dimensjon i mm kjet.

Dimensjon Ø-D-E-H

Dimensjon R-M-L

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/stk

6

21 x 43 x 28 x 20

110 x 70 x 141

1,4

5,6

0,5

8

27 x 51 x 35 x 26

137 x 90 x 175

2,5

10

0,9

10

34 x 64 x 45 x 30

169 x 108 x 212

4

16

1,5

13

40 x 80 x 53 x 40

209 x 138 x 270

6,7

26,8

2,7

16

50 x 104 x 62 x 50

254 x 170 x 331

10

40

5,7

19

60 x 120 x 76 x 62

277 x 192 x 369

14

64

7,9

22

70 x 134 x 80 x 66

319 x 205 x 417

19

76

11,2

Dimensjon R-M-L

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/stk

Sikkerhetskrok med gaffel Grade 100 Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

Dimensjon i mm kjet.

Dimensjon A-B-E-H

6

7,5 x 32 x 28 x 20

96 x 70 x 131

1,4

5,6

0,5

8

9,5 x 36 x 35 x 26

123 x 90 x 166

2,5

10

0,9

10

12 x 46 x 45 x 30

144 x 109 x 196

4

16

1,6

13

15 x 59 x 53 x 40

182 x 138 x 251

6,7

26,8

2,9

16

17,5 x 70 x 62 x 50

217 x 170 x 303

10

40

5,8

19

25 x 85 x 76 x 62

235 x 192 x 337

14

64

8,6

22

25,5 x 98 x 80 x 66

276 x 205 x 391

19

76

12,1

Sikkerhetskrok med svivel Grade 100 Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

Dimensjon i mm kjet.

Dimensjon E-H-M-L

Dimensjon B-C-D

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/stk

6

28 x 20 x 70 x 184

32 x 23 x 11

1,4

5,6

0,6

8

35 x 26 x 90 x 229

36 x 28 x 13

2,5

10

1,1

10

45 x 30 x 109 x 269

42 x 35 x 15

4

16

2

13

53 x 40 x 138 x 330

50 x 40 x 17

6,7

26,8

4

16

62 x 50 x 170 x 413

61 x 56 x 21

10

40

6,8

19

76 x 62 x 192 x 463

72 x 62 x 26

14

64

12,5

22

80 x 66 x 205 x 572

97 x 94 x 33

19

76

17,1

www.carlstahl.no

63


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.17 Page 64

KJETTING OG TILBEHØR

Koblingsledd Grade 100 Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

Dimensjon i mm kjet.

Innv. Lengde H og A i m m

Innv. Bredde K og L i m m

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/m

6

7,6 x 14

44,5 x 60,0

1,4

5,6

0,1

8

10,0 x 18,5

61,5 x 84,5

2,5

10

0,22

10

12,6 x 23,0

72,0 x 97,2

4

16

0,45

13

16,8 x 27,5

89,0 x 127,0

6,7

26,8

1,15

16

21,0 x 33,5

103,0 x 145,0

10

40

1,75

19

24,5 x 42,0

116,0 x 175,0

14

64

2,7

22

27,0 x 48,0

135,0 x 193,0

19

76

4,02

Omega kobling Grade 100 Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

Dimensjon i mm kjet.

Innv. Lengde ØxHxA i m m

Innv. Bredde B og L i m m

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/m

6

20,5x25,0x8

41,0 x 52,0

1,4

5,6

0,12

8

23,5x35,0x10

52,0 x 68,5

2,5

10

0,22

10

31,5x40,5x12

62,0 x 81,0

4

16

0,36

13

41,0x54,0x15

81,0 x 108,0

6,7

26,8

0,71

16

49,5x64,0x19

99,0 x 126,0

10

40

1,3

19

58,0x75,6x23

118,0 x 152,0

14

64

2,2

Innv. Bredde M og E i m m

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/m

Innkortningskrok med øye Grade 100 Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

64

Dimensjon i mm kjet.

Innv. Lengde Ø og D i m m

6

14,5 x 30,5

43,5 x 8,0

1,4

5,6

0,2

8

18,0 x 37,0

53,0 x 10,8

2,5

10

0,28

10

22,5 x 48,5

42,0 x 13,5

4

16

0,72

13

28,0 x 59,0

96,0 x 16,5

6,7

26,8

1,6

16

36,0 x 74,0

112,5 x 19,2

10

40

2,45

19

43,5 x 89,5

143,0 x 24,0

14

64

4,75

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.18 Page 65

KJETTING OG TILBEHØR

Leppekrok med øye Grade 100 Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

Dimensjon i mm kjet.

Dimensjon D-E -H

Dimensjon Ø og L

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/stk

6

10 x 18,5 x 21

20,5 x 111

1,4

5,6

0,32

8

11 x 25 x 27,5

25 x 137,5

2,5

10

0,6

10

16 x 28 x 33

34 x 171,5

4

16

1,2

13

19 x 38 x 43,5

43 x 219

6,7

26,8

2,2

16

24,5 x 44 x 50

50 x 260

10

40

3,5

19

27 x 52 x 56

55 x 298

14

64

7,15

22

29 x 66 x 62

60 x 330

19

76

11,5

Leppekrok med gaffel Grade 100 Tilsvarende EN 1677 Sikkerhetsfaktor 4:1 ved løft

Dimensjon i mm kjet.

Dimensjon A-B-E

Dimensjon H-M-L

WLL i tonn

MBL i tonn

Vekt i kg/stk

6

7,5 x 32 x 18,5

21 x 68,5 x 109

1,4

5,6

0,33

8

9,5 x 37 x 25

27,5 x 88 x 134

2,5

10

0,7

10

12 x 48 x 28

33,5 x 105 x 161

4

16

1,3

13

15 x 59 x 38

42 x 134 x 203

6,7

26,8

2,3

16

17,5 x 70 x 44

50 x 160,5 x 248

10

40

3,6

19

25 x 85 x 52

56 x 190,5 x 297

14

64

7,3

22

27 x 100 x 66

62 x 214,5 x 326

19

76

12,1

Merkebrikke for Grade 100 kjettingslingser og skrev Viser parter, sertifikat nummer, arbeidsvinkel og løftekapasitet

www.carlstahl.no

65


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.18 Page 66

KJETTING OG TILBEHØR

NY!

Den første løftekjettingen i Grade 120! Som første produsent har RUD GmbH fått tildelt BG’s tillatelsesstempel “D” for Grade 120 (kvalitetsklasse 12) og starter dermed et nytt kapitel i løfte- og surringskjettingens bransje. For alle brukere, som enda bruker Grade 80 kjetting med komponenter er nå tiden inne til å bruke ICE 120. ICE 120 gjør det mulig å redusere en dimensjon på kjetting i området fra 8 mm til 16 mm, sammenlignet med dagens Grade 80.

Deres fordeler:.

Kjettingdim i mm

Grade 80

ICE 120

8

2000

3000

10

3150

5000

13

5300

8000

16

8000

Reduksjon på over 30% av egenvekten

Følgende fordeler har ICE 120 ved samme løftekapasitet, sammenlignet med Grade 80. • Lettere håndtering på grunn av opp til 30% reduksjon i vekten. • Opp til 60% høyere bruddstyrke/løftekapasitet. • Prisgunstig sammenlignet med en RUD kjetting Grade 80. • Temperaturbestandig fra ÷ 60 til + 300 grader celsius • Lengre brukstid, da ICE 120 kjetting er med motstandsdyktig mot skarpe kanter. Dette pga. høyere overflatehardhet. 28% høyere overflatehardhet enn på Grade 80 kjetting.

66

WLL/løftekapasitet/kg

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.19 Page 67

KJETTING OG TILBEHØR Det nye byggesystemet ICE 120

ICE - topping og løftehode

ICE - innkortningskobling

ICE - kobling (omega)

Innkortningskrok

Dobbel innkortningslomme

Gaffelsjakkel

Videre komponenter ICE-T-G med gaffel

ICE - leppekrok

ICE 12 kjettinger har følgende løftekapasiteter: 1-part

2-part

3 og 4 part

Endeløs

Kjetting dim i mm Arbeidsvinkel

0-45°

>45-60%

0-45°

>45-60%

-

Belastningsfaktor

1

1,4

1

2,1

1,5

1,6

Ø8

3,0

4,25

3,0

6,3

4,5

4,8

Ø10

5,0

7,1

5,0

10,6

7,5

8,0

Ø13

8,0

11,2

8,0

17,0

11,8

12,8

Ved asymmetrisk løft må løftekapasiteten reduseres 50%. Ved mindre eller større løft, opp til WLL54T velges det kjetting og komponenter fra RUd VIP programmet.

Endeløs skrev

Snaring

Kjetting dim i mm Enkel

Dobbel

Enkel

Dobbel

Arbeidsvinkel

0-45°

>45-60%

0-45°

>45-60%

0-45°

>45-60%

Belastningsfaktor

1,1

0,8

1,7

1,2

0,8

1,1

0,8

Ø8

3,3

2,4

5,1

3,6

2,4

3,3

2,4

Ø10

5,5

4,0

8,5

6,0

4,0

5,5

4,0

Ø13

8,8

6,4

13,6

9,6

6,4

8,8

6,4

Ved asymmetrisk løft må løftekapasiteten reduseres med 50% Ved bruk av ICE 120 i temperaturer over 200° celsius, blir styrken redusert iht. tabell. ÷60 til + 200°C

Over 200 til 250°C

Over 250 til 300°C

100%

90%

60%

www.carlstahl.no

67


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.19 Page 68

KJETTING OG TILBEHØR

VIP høykvalitetskjetting fra RUD - VIP har opp til 30% høyere WLL enn standard Grade 80, se sammenligning. - Med VIP får brukeren større WLL på skrevet, eller slingsen. - Til VIP leveres alle komponenter i samme kvalitet. - Merkebrikken for VIP er formet slik at den kan brukes til egen kontroll av kjettingen. - RUD VIP er merket med VIP på kjettingleddene. - For kjetting dim. 18 mm og større, kan man gå ned en dim. med VIP og få samme WLL. Løftetabell VIP høykvalitetskjetting

L

L

L

0o

0 – 45o

> 45 – 60o

0 – 45o

> 45 – 60o

Kjetting dim.

WLL i tonn 1-ledd

WLL i tonn 2-ledd

WLL i tonn 4-ledd

mm

00

0 -450

45 - 600

0 -450

45 - 600

4 6 8 10

0,63 1,50 2,50 4,00

0,88 2,10 3,50 5,60

0,63 1,50 2,50 4,00

1,32 3,15 5,25 8,40

0,95 2,25 3,70 6,00

13 16 20 22

6,50 10,00 16,00 20,00

9,10 14,00 22,40 28,00

6,50 10,00 16,00 20,00

13,60 21,00 33,60 42,00

9,75 15,00 24,00 30,00

Pris på forespørsel.

68

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.19 Page 69

KJETTING OG TILBEHØR Toppringer og løftehoder VIP- Toppringer i standardstørrelser VIP- Toppringer til 1-part (standard). DIN 15401. Kjetting tykkelse i mm

WWL i tonn

6 8 10

1,5 2,5 4,0

13 16 20 22

6,5 10,0 16,0 20,0

Mål i mm

Type

Vekt i kg/stk.

A

B

C

T

VAK 1-6 VAK 1-8 VAK 1-10

13 16 18

60 60 75

110 110 135

138 147 181

0,6 0,9 1,4

VAK 1-13 VAK 1-16 VAK 1-20 VAK 1-22

22 26 41 46

90 100 180 140

160 180 340 340

218 250 434 434

2,4 3,7 14,7 16,5

VIP-Toppring til 2-part (standard).

WWL i tonn

Kjetting tykkelse i mm

0 - 450

45 - 600

6 8 10

2,1 3,5 5,6

1,5 3,5 5,6

13 16 20 22

9,1 14,0 22,4 28,0

6,5 10,0 16,0 20,0

Mål i mm A

B

C

T

Vekt i kg/stk .

VAK 2-6 VAK 2-8 VAK 2-10

13 18 22

60 75 90

110 135 160

138 172 206

0,7 1,4 2,3

VAK 2-13 VAK 2-16 VAK 2-20 VAK 2-22

26 32 41 46

100 110 180 180

180 200 340 340

238 270 434 434

3,9 6,6 16,0 20,0

Type

VIP-løftehode for 3-4 part (standard) WWL i tonn

Kjetting tykkelse i mm

0 - 45

45 - 60

6 8 10

3,1 5,2 8,4

2,2 3,7 6,0

13 16 20 22

13,6 21,0 33,6 42,0

9,7 15,0 24,0 30,0

0

Mål i mm A

B

C

T

Vekt i kg/stk .

VAK 4-6 VAK 4-8 VAK 4-10

18 22 26

75 90 100

135 160 180

217 268 311

1,5 2,8 4,6

VAK 4-13 VAK 4-16 VAK 4-20 VAK 4-22

32 36 51 51

110 140 190 190

200 260 350 350

373 470 614 614

8,3 13,7 39,0 40,1

Type 0

VIP belastningskilt med innbygget sjekk av kjetting

Prøv tykkelsen for slitasje.

Prøv lengden for overlast.

Prøv delingsforlengelsen via evt. godstykkelsens slitasje.

www.carlstahl.no

69


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.19 Page 70

KJETTING OG TILBEHØR

VIP-Spesialoppheng til større krankroker VIP-Spesialoppheng til 1-part. Type VSAK 1

1-part

Kjetting tykkelse mm

WLL i tonn

6 8 10 13 16 20 22

2-part

Mål i mm

3/4-part

Mål i mm

Vekt kg/pr.stk.

A

B

T

1,5 2,5 4,0

18 22 26

140 140 140

342 367 391

6,5 10,0 16,0 20,0

32 32 -

140 140 -

433 471 -

Mål i mm

Vekt kg/pr.stk.

A

B

T

1,7 3,1 4,4

22 26

190 190

467 481

7,6 8,1 -

32 36 -

190 190 -

532 560 -

Vekt kg/pr.stk.

A

B

T

4,0 6,0

36

250

590

12,0

9,9 13,5 -

36 36 45 51

250 250 250 250

634 670 724 754

13,0 14,0 25,0 33,0

VIP-Spesialoppheng til 2-part. Type VSAK 2 WLL i tonn

Mål i mm

Kjetting tykkelse mm

450

600

A

B

T

6 8 10

2,1 3,5 5,6

1,5 2,5 4,0

18 22 26

140 140 140

342 367 391

13 16 20 22

9,1 14,0 22,4 28,0

6,5 10,0 16,0 -

32 32 -

140 140 -

433 471 -

Mål i mm

Vekt kg/pr.stk.

Mål i mm

Vekt kg/pr.stk.

A

B

T

2,7 3,2 4,5

22 26

190 190

467 481

7,8 9,5 -

32 36 -

190 190 -

523 560 -

Vekt kg/pr.stk.

A

B

T

4,2 6,2

36

250

591

12,8

10,5 14,5 -

36 40 45 51

250 250 250 250

634 671 724 754

14,9 20,0 29,0 42,0

VIP-Spesialoppheng til 3-4 part. Type VSAK 4 WLL i tonn

Mål i mm

Kjetting tykkelse mm

450

600

A

B

T

6 8 10

3,1 5,2 8,4

2,2 3,7 6,0

22 26 32

140 140 140

342 367 391

13 16 20 22

13,6 21,0 33,6 28,0

9,7 15,0 24,0 -

-

-

-

70

Mål i mm

Vekt kg/pr.stk.

Mål i mm

Vekt kg/pr.stk.

A

B

T

3,3 5,0 7,9

22 26 32

190 190 190

432 467 481

-

36 -

190 -

523 -

Vekt kg/pr.stk.

A

B

T

3,6 5,5 9,2

36

250

591

14,8

13,5 -

40 51 57 57

250 250 250 250

634 671 724 764

20,4 34,5 51,0 53,0

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.19 Page 71

KJETTING OG TILBEHØR VIP-Koblingsledd. VVS-U

Dimensjon i mm

Kjetting tykkelse i mm

WLL i tonn

Type A

A2

B

C

D

T

6 8 10

1,5 2,5 4,0

VVS 6 VVS 8 VVS 10

7 9 11

14 19 23

50 64 80

8,5 10 13

14 19 23

40 53 70

0,09 0,17 0,42

13 16

6,5 10,0

VVS 13 VVS 16

15 18

27 34

95 125

16 20

27 34

80 104

0,64 1,50

Vekt kg/pr.stk

VIP-Gaffelsjakkel VV-GSCH Dimensjon i mm

Kjetting tykkelse i mm

WLL i tonn

Type A

B

C

D

E

F

G

T

T1

SW

6 8 10

1,5 2,5 4,0

VV-GSCH 6 VV-GSCH 8 VV-GSCH 10

17 21 27

8 10 13

22 26 34

10 12 16

16 24 28

28 39 44

40 48 62

36 48 61

21 32 35

17 19 24

0,15 0,26 0,65

13 16 20 22

6,5 10,0 16,0 20,0

VV-GSCH 13 VV-GSCH 16 VV-GSCH 20 VV-GSCH 22

33 38 47 53

17 22 27 30

42 49 60 76

20 24 30 36

38 45 52 62

59 69 88 95

81 95 119 130

78 96 108 122

41 49 57 72

29 36 46 55

1,35 2,50 3,90 6,70

Vekt kg/pr.stk

VIP-Ringgaffel VRG Kjetting tykkelse i mm

WLL i tonn

6 8 10

1,5 2,5 4,0

13 16 20 22

6,5 10,0 16,0 20,0

Dimensjon i mm

Type

Vekt kg/pr.stk

A

B

C

D

E

T

VRG 6 VRG 8 VRG 10

17 23 28

30 40 50

37 50 60

16 22 26,5

7,5 10 12,5

28 37 46

0,07 0,2 0,3

VRG 13 VRG 16 VRG 20 VRG 22

36 45 58 62

64 75 92 102

75 92 118 124

32 40 52 52

16,5 20 28 28

58 74 94 94

0,7 1,1 3,1 3,5

VIP-Svivel VWA Kjetting tykkelse i mm

WLL i tonn

6 8 10

1,5 2,5 4,0

13 16 22

6,5 10,0 20,0

Dimensjon i mm

Type

Vekt kg/pr.stk

A

B

C

T

VWA 6 VWA 8 VWA 10

30 37 46

6,1 8,2 10,3

7,2 9,7 12,2

50,0 62 82,5

0,2 0,3 0,7

VWA 13 VWA 16 VWA 22

60 70 102

13,4 16,4 23,0

15,7 19,2 27,0

92 135 147

1,4 2,5 5,6

VIP-Kjettingstrammer VSPS Kjetting tykkelse i mm

WLL i tonn

Type

Åpen i mm

Lukket i mm

Vandring i mm

Vekt kg/pr.stk

6 8 10

1,5 2,5 4,0

VSPS 6 VSPS 8 VSPS 10

280 422 665

220 302 455

60 120 210

1,0 1,8 4,0

13 16

6,5 10,0

VSPS 13 VSPS 16

666 830

446 550

220 280

4,6 5,5

www.carlstahl.no

71


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.19 Page 72

KJETTING OG TILBEHØR

Sperrekrok med gaffel VIP-Cobra

Dimensjon i mm

Kjetting tykkelse i mm

WLL i tonn

Type A

B

C

D

E

F

Max

G

T

6 8 10

1,5 2,5 4,0

VOGH 6 VOGH 8 VOGH 10

38 50 60

22 28 36

16 20 26

20 28 36

24 32 39

25 30 35

44,5 52,0 64,5

71 94 117

76 97 108

0,4 0,9 1,5

13 16 20 22

6,5 10,0 16,0 20,0

VOGH VOGH VOGH VOGH

76 83 112 117

46 56 68 74

30 36 50 50

37 49 69 74

48 58 78 83

40 48 63 63

72,5 87,0 44 44

133 157 218 222

126 152 195 198

2,7 4,3 10,0 10,5

Sikkerhetskrok

13 16 20 22

Vekt kg/pr.stk

VIP-VAGH

Kjetting tykkelse i mm

WLL i tonn

Type

8 10 13

2,5 4,0 6,5

VAGH 6 VAGH 8 VAGH 10

Dimensjon i mm

Vekt kg/pr.stk

A

B

C

D

E

F

T

36 44 58

22 28 36

25 33 38

31 34 44

91 108 138

43 47 64

11 140 164

0,9 2,0 3,4

VIP-støpekrok Kjetting tykkelse i mm

WLL i tonn

6 8 10

1,5 2,5 4,0

13 16

6,5 10,0

VIP-Multi innkortningskrok VMVK.

Innkortningskrok

Kjetting tykkelse i mm

Dimensjon i mm

Type

Vekt kg/pr.stk

A

B

C

D

E

F

G

T

VWH 6 VWH 8 VWH 10

30 40 46

22 29 37

18 26 30

30 40 50

22 29 36

50 64 76

22 30 37

87 115 130

0,5 0,9 1,7

VWH 13 VWH 16

51 64

46 56

37 40

64 75

46 56

90 100

51 58

168 190

3,0 5,7

Dimensjon i mm

WLL i tonn

Type

Vekt kg/pr.stk

A

B1

B2

T

G

6 8 10

1,5 2,5 4,0

VMVK 6 VMVK 8 VMVK 10

34 46 58

37 46 60

44 56 75

66 88 110

38 69 66

0,65 1,0 1,5

13 16 20* 22*

6,5 10,0 16,0 20,0

VMVK 13 VMVK 16 VMVK 20 VMVK 22

76 94 110 125

75 93 100 129

92 115 137 -

143 176 209 140

81 99 123 90

2,9 3,8 11,5 8,3

NYHET

VIP- VVH

72

Kjetting tykkelse i mm

WLL i tonn

6 8 10

1,5 2,5 4,0

13 16

6,5 10,0

Dimensjon i mm

Type

Vekt kg/pr.stk

A

B

C

D

E

F

T

WH 8 WH 10

38 47

22 28

25 31

54 68

9,5 12

33 42

64 80

0,35 0,80

WH 13 -

60 -

36 -

40 -

87 -

15 -

47 -

103 -

2,20 -

-

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 73

KJETTING OG TILBEHØR

Den 1. og eneste Mekano i VIP Grad 10 Mini Mekanoer et verktøy som hammer og skiftenøkkel, og bør være i enhver verktøyskasse. Den dekker 85% av alle løft opp til 1320 kg. Carl Stahl AS leverer disse kjettingskrev klar til bruk.

VIP-Topping type VAK 1/2 for 1- og 2-part VIP Mini Mekano, ikke innkortbar Kjetting dim. i mm.

WLL i tonn

4

0,63

Betegnelse A

Dimensjon i mm B

T

Vekt kg/stk

8

28

55

0,1

A

Dimensjon i mm B

T

Vekt kg/stk

10

35

115

0,3

A

Dimensjon i mm B

T

Vekt kg/stk

10

30

66

0,26

A

Dimensjon i mm B

T

Vekt kg/stk

10

35

150

0,85

VAK 1/2-4

VIP-Løftehode type VAK 3/4 for 3- og 4-part VIP Mini Mekano, ikke innkortbar Kjetting dim. i mm.

Betegnelse

4

VAK 3/4-4

VIP-Topping type VML 2 for 1- og 2-part VIP Mini Mekano, innkortbar Kjetting dim. i mm.

WLL i tonn

4

0,63/0,88

Betegnelse VML 2-4

VIP-Løftehode type VML 4 for 3- og 4-part VIP Mini Mekano, innkortbar Kjetting dim. i mm.

WLL i tonn

4

1,32/0,95

Betegnelse VML 4-4

VIP-Mini koblingssjakkel Kjetting dim. i mm.

WLL i tonn

4

0,63

Betegnelse

Dimensjon i mm B D

A VMKS-4

30

14

10

T

Vekt kg/stk

42

0,12

H

Vekt kg/stk

VIP-Mini krok med sikkerhetsleppe Kjetting dim. i mm.

WLL i tonn

4

0,63

Betegnelse

Krokåpning i mm

VMH-4

18

Dimensjon i mm T 56

13

0,12

VIP-Endebeslag VEA-4 Kjetting dim. i mm.

WLL i tonn

Betegnelse

Vekt kg/stk

4

0,63

VEA-4

0,05

www.carlstahl.no

73


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 74

KJETTING OG TILBEHØR

Kuplex kjetting utstyr Parson Chain Ltd som produserer Kuplex produkter er en ledende kvalitetsprodusent med kjetting og tilbehør i en meget høy kvalitet. Produserer utstyr og kjetting fra 7 mm til 32 mm. Kuplex kjettingutstyr har den egenskapen at de passer overens både som grad 80 og grad 100 kvalitet. Kuplex har en unik sporingskode på sine produkter som er preget inn i produktet. Merking: Part nr. Produsent: Bakke nr: Produksjonsår: Stål Batch:

KDN7N P 2 E 38

Alle komponenter undergår en 100% NDT kontroll. Produktene leveres med testsertifikater. Komponenter produseres iht. EN 1677.

Kjetting dia.

Kvalitet / grad

mm

To part

Enpart

Tre og fire part

Snaring

0-45 gr.

45-46 gr.

0-45 gr.

45-46 gr.

Faktor

Faktor

Faktor

Faktor

Faktor

Faktor

1

1,4

1

2,1

1,5

1,6

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

7

80

1,5

2,12

1,5

3,15

2,24

2,5

7

100

2

2,8

2

4,2

3

3,2

8

80

2

2,8

2

4,2

3

3,2

10

80

3,15

4,25

3,15

6,7

4,75

5

10

100

4

5,6

4

8,4

6

6,4

13

80

5,3

7,5

5,3

11,2

8

8,5

13

100

6,7

9,5

6,7

14

10

10,7

16

80

8

11,2

8

17

11,8

12,5

16

100

10

14

10

21,2

15

16

19

80

11,2

16

11,2

23,6

17

18

19

100

14

20

14

30

21

22,4

23

80

16

23,6

16

35,5

25

26,5

23

100

21

29,5

21

44

31,5

33,5

26

80

21,2

30

21,2

45

31,5

33,5

26

100

27

38

27

57

40

43

32

80

31,5

45

31,5

67

47,5

50

32

100

40

56

40

85

60

65

Sikkerhetsfaktor 4:1 ihht EN 818-4

74

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 75

KJETTING OG TILBEHØR

KUPLEX Toppløkke type KM WLL (tonn)

Type

Dimensjon (mm)

Vekt

80

100

A

B

D

S

kg

KM-A

1,5

1,6

152

76

17

12

0,47

KM-B

3,2

4,2

152

76

22

14

0,81

KM-C

6,7

8,4

178

108

30

20

1,7

KM-D

12,8

14

228

127

40

27

4,06

KM-E

17

21,2

254

140

45

28

5,76

KM-F

24,1

30

305

171

53

36

10,56

KM-G

35,5

44

305

203

69

40

16,58

KM-HN

46

57

340

210

74

48

22,02

KUPLEX Løftehode type KMML Type

Vekt

WLL (tonn)

Dimensjon (mm)

80

100

Løkke A

Løkke B

D+S

B

Kg

KMML07

3,2

4,2

152x76

63x34

22x14

13

1,15

KMML10

6,7

8,4

178x108

86x44

30x27

20

2,9

KMML13

12,8

14

228x127

113x70

40x27

26

6,18

KMML16

17

21,2

254x140

135x70

45x28

32

10,76

KMML19

23,6

30

305x171

155x85

53x36

38

20

KMML23

35,5

44

305x203

175x105

69x40

47

35

KMML26

45

57

340x210

220x135

74x48

55

48

KMML32

67

85

406x228

254x127

70x70

57

71

KUPLEX toppløkke med gaffel Type

Dimensjon (mm)

WLL (tonn)

Vekt

80

100

A

B

R

D

S

Kg

KS7N

1,5

2

152

76

178

17

13

0,64

KS10N

3,15

4

152

76

190

22

16

1,15

KS13N

5,3

6,7

178

108

220

28

21

2,13

KS16N

8

10

228

127

285

38

27

4,69

www.carlstahl.no

75


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 76

KJETTING OG TILBEHØR

KUPLEX Lukket Pæreløkke Type

WLL (tonn)

Dimensjon (mm)

Vekt

80

100

A

B

R

D

S

Kg

KSS7N

1,5

2

70

35

92

14

10

0,27

KSS10N

3,15

4

102

51

132

19

14

0,74

KSS13N

5,3

6,7

137

67

177

26

20

1,92

KSS16N

8

10

172

83

220

32

24

3,17

KSS19N

11,2

14

203

98

261

38

28

5,58

KSS23N

16

21

238

114

305

38

38

8,39

KSS26N

21,2

27

273

133

348

46

46

14,51

KUPLEX Pæreløkke Type

Vekt

Dimensjon (mm)

WLL (tonn) 80

100

R

W

D

S

Kg

K7N

1,5

2

60

26

12

10

0,15

K10N

3,15

4

73

35

19

15

0,47

K13N

5,3

6,7

95

45

25

22

1,01

K16N

8

10

118

54

28

23

1,66

K19N

11,2

14

134

64

34

28

2,78

K23

16

21

121

64

42

38

4,26

K26

21,2

27

140

82

48

45

6,30

K32

31,5

40

175

96

64

51

11,48

KUPLEX Koplingsløkke type TL Type

76

Dimensjon (mm)

WLL (tonn)

Vekt

80

100

A

B

C

D

E

Kg

TL7

1,5

2

67

47

48

14,3

9

0,15

TL10

3,15

4

89

63

70

19,2

13

0,47

TL13

5,3

6,7

118

84

85

26,5

17

1,01

TL16

8

10

144

95

106

32

19

1,66

TL19

11,2

14

168

114

122

38,5

23

2,78

TL23

16

21

206

140

150

49

28

4,26

TL26

21,2

27

230

160

166

57

32

6,30

TL32

31,5

40

278

209

200

63

39

11,48

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 77

KJETTING OG TILBEHØR

KUPLEX koblingsløkker type KJ WLL (tonn)

Type

Vekt

Dimensjon (mm)

80

100

A

B

C

D

E

Kg

KJ7

1,5

2

56

34

41

8

7,5

0,09

KJ10

3,15

4

73

45

51

11,5

11

0,27

KJ13

5,3

6,7

94

61

65

14,7

14

0,44

KJ16

8

10

120

75

84

19,1

18

0,83

KJ19

11,2

14

142

90

100

22,9

21

1,42

KJ23

16

21

164

105

114

26,1

24

2,78

KJ26

21,2

27

194

124

136

29

29

3,6

KUPLEX Innkortingskrok for toppringkobling Type

WLL (tonn)

Dimensjon (mm)

Vekt

80

100

L

R

A

Kg

KSC7N

1,5

2

161

60

26

0,53

KSC10N

3,15

4

211

73

36

1,28

KSC13N

5,3

6,7

272

95

46

2,7

KSC16N

8

10

360

118

56

5,26

KSC19N

11,2

14

427

134

68

9,87

KUPLEX inkortingskrok for kjettingkobling Type

WLL (tonn)

Dimensjon (mm)

Vekt

80

100

L

R

Kg

KSC7

1,5

2

98

60

0,37

KSC10

3,15

4

132

84

1

KSC13

5,3

6,7

171

108

1,89

KSC16

8

10

213

132

3,42

KSC19

11,2

14

267

167

7,19

KSC23

16

21

308

190

10,02

KSC26

21,2

27

360

226

15,39

KSC32

31,5

40

448

310

29

www.carlstahl.no

77


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 78

KJETTING OG TILBEHØR

KUPLEX Øyekrok med gaffel Type

Vekt

Dimensjon (mm)

WLL (tonn) 80

100

R

D

S

T

Kg

KHN7L

1,5

2

75

26

19

21,5

0,42

KHN10L

3,15

4

107

37

27

31

1,1

KHN13L

5,3

6,7

139

48

36

40

2,6

KHN16L

8

10

171

59

43

53,5

4,41

KHN19L

11,2

14

203

70

50

62

7,81

KHN23

16

21

222

79

51

60

13,14

KHN26

21,2

27

251

89

60

72

18,94

KHN32L

31,5

40

334

118

85

106

34,61

KUPLEX Øyekrok med gaffel stor type Type

Vekt

Dimensjon (mm)

WLL (tonn) 80

100

R

D

S

T

Kg

KHW7N

1,5

2

95

29

21

32

0,7

KHW10N

3,15

4

130

42

30

44

1,9

KHW13N

5,3

6,7

168

52

38

59

4

KHW16N

8

10

208

65

48

74

7,11

KUPLEX Sikkerhetskrok med gaffel Type

78

WLL (tonn)

Vekt

Dimensjon (mm)

80

100

R

D

S

T

Kg

KHX7C

1,5

2

117

25

19

36

0,82

KHX10C

3,15

4

146

32

24

47

1,51

KHX13C

5,3

6,7

181

42

30

56

3,15

KHX16C

8

10

223

49

36

70

5,27

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 79

KJETTING OG TILBEHØR

KUPLEX Sikkerhetskrok med øye Dimensjon (mm)

WLL (tonn)

Type

Vekt

80

100

R

D

S

T

E

Kg

KHX7E

1,5

2

142

25

19

36

23

0,85

KHX10E

3,15

4

175

32

24

47

30

1,15

KHX13EX

5,3

6,7

217

42

30

56

40

3,06

KHX16E

8

10

272

49

36

70

51

5,24

KUPLEX Sikkerhetskrok med svivel Type

Dimensjon (mm)

WLL (tonn)

Vekt

80

100

A

B

R

D

S

T

C

Kg

KHX7S

1,5

2

42

42

202

25

19

36

12

1,24

KHX10S

3,15

4

50

46

235

32

24

47

15

2,11

KHX13S

5,3

6,7

60

62

293

42

30

56

19

4,28

KUPLEX C krok Type

WLL (tonn)

Vekt

Dimensjon (mm)

80

100

R

D

S

T

Kg

KC7N

1,5

2

90

27

19

20

0,45

KC10N

3,15

4

127

38

27

28

1,26

KC13N

5,3

6,7

165

49

36

39

2,78

KC16N

8

10

203

60

43

45

5,16

KC19N

11,2

14

242

71

52

55

8,83

www.carlstahl.no

79


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 80

KJETTING OG TILBEHØR

KUPLEX Støperikrok Type

Dimensjon (mm)

WLL (tonn)

Vekt

80

100

R

D

S

T

Kg

KF7N

1,5

2

118

24

22

64

0,79

KF10N

3,15

4

137

32

30

76

1,74

KF13N

5,3

6,7

165

41

38

89

3,45

KF16N

8

10

222

52

48

114

7,40

KF19N

11,2

14

248

61

56

127

11,82

KF23

16

21

279

70

64

140

12,96

KUPLEX Sjakkel kobling bred type Type

WLL (tonn)

Vekt

Dimensjon (mm)

80

100

A

B

C

R

D

Kg

KDL7N

1,5

2

48

65

35

71

19

0,71

KDL10N

3,15

4

74

83

44

104

22

1,36

KDL13N

5,3

6,7

98

109

57

136

29

3,02

KDL16N

8

10

122

140

73

173

35

6,18

KDL19N

11,2

14

145

162

86

203

44

10,62

KUPLEX Sjakkel kobling smal type Type

80

WLL (tonn)

Vekt

Dimensjon (mm)

80

100

A

B

C

R

D

Kg

KDN7N

1,5

2

36

42

20

57

14

0,26

KDN10N

3,15

4

53

58

28

83

20

0,85

KDN13N

5,3

6,7

72

74

35

106

24

1,85

KDN16N

8

10

83

90

44

127

30

3,14

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 81

KJETTING OG TILBEHØR

KUPLEX Rørkrok Type

KPH10

Dimensjon (mm)

WLL (tonn)

Vekt

80

100

R

A

D

S

Kg

3,15

4

238

82

45

25

3,06

KUPLEX tøyballkrok Type

KB7

WLL (tonn)

Vekt

Dimensjon (mm)

80

100

R

D

S

Kg

1,5

2

191

22

70

0,85

www.carlstahl.no

81


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.20 Page 82

KJETTING OG TILBEHØR

Varmgalvanisert kortlenket kjetting Norwegian standard Usertifisert. Ikke beregnet til løft.

b

Størrelse (gods) (d)

Innvendig lengde (t)

Innvendig bredde (b)

Vekt pr. meter

Bruddstyrke

mm

Antall meter pr.sekk

kg

3,5 5 6,5 8

18 22 24 25,5

5,5 8,5 10 11

500 1000 1500 2500

0,25 0,50 0,85 1,35

100 100 100 50

10 13 16 19

32 39 48 57

13 18 23 27

4000 6400 10000 14000

2,10 3,70 5,70 8,00

30 30 30 30

Varmgalvanisert langlenket kjetting DIN 763 Usertifisert. Ikke beregnet til løft.

b

Størrelse (gods) (d)

Innvendig lengde (t)

Utvendig bredde (b)

Vekt pr. meter

Bruddstyrke

mm

Antall mtr. pr.sekk

kg

3 4 5

26 32 35

12 16 20

325 610 1020

0,15 0,27 0,43

100 100 100

6 8 10

42 52 65

24 32 40

1420 2550 4000

0,63 1,10 1,75

100 50 30

11 13 16 19

72 82 100 119

44 52 64 72

4800 6420 10200 14470

2,11 2,95 4,45 6,25

30 30 30 30

82

www.carlstahl.no


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.21 Page 83

KJETTING OG TILBEHØR

Kjettingstrammer med kroker

Minimum Håndtaks surringsstyrke lengde

Vekt pr.stk.

Min-Maks kjetting str.

WLL

Testlast

tommer

kg

kg

kg

mm

A

B

C

E

E1

F

F1

G

kg

1/4” - 5/16”

1180

2360

4170

180

180

22

45

412

540

450

580

9

1,60

5/16” - 3/8”

2450

4900

8600

340

340

33

66

575

780

640

845

13

4,80

3/8” - 1/2”

4170

8340

12700

355

355

33

66

615

816

687

890

15

5,90

1/2” - 5/8”

5000

10000

20000

355

355

33

66

670

875

765

967

19

6,55

Dimensjon i mm

Bennestrammer med kroker

Vekt pr.stk.

Min-Maks kjetting str.

WLL

Testlast

Minimum surringsstyrke

Håndtaks lengde

tommer

kg

kg

kg

mm

A

B

C

D

E

F

G

kg

1/4” - 5/16”

1180

2360

3540

290

470

440

360

290

210

205

9

1,60

5/16” - 3/8”

2450

4900

8610

390

640

590

495

395

285

285

13

3,80

3/8” - 1/2”

4170

8340

12700/14965

440

724

670

560

448

310

330

15

5,50

1/2” - 5/8”

5000

11790

19950

535

860

765

655

530

365

365

19

8,90

Dimensjon i mm

www.carlstahl.no

83


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.21 Page 84

KJETTING OG TILBEHØR

Bennebjørn Produsert i Alloy stål - malt. Brukes sammen med langlenket Alloy kjetting.

Type

Farge

Kjetting dia.

Bruddlast

Lengde

Vekt

mm

kg

mm

kg

LG- 9

Gul

9

10.000

600

3,5

LG-11

Blå

11

15.000

600

3,9

LG-13

Orange

13

20.000

650

6,0

Surrekjetting Langlenket kjetting, Alloy. Dimensjon

Innv.lengde

Innv.bredde

Bruddlast

mm

mm

mm

tonn

kg

kg

9

53

15

10,0

1,4

5,00

11

64

18

15,0

2,1

7,50

13

80

23

21,4

2,7

10,70

16

80

28

32,2

3,27

16,10

Må ikke varmebehandles.

84

www.carlstahl.no

Vekt pr.m.

Prøvelast


Kjetting og tilbehør 50-85:1-10 14.06.10 20.21 Page 85

KJETTING OG TILBEHØR

Avsperringskjetting av stål iht. DIN 5685 Kjettingen er dyppet i farge og leveres i følgende fargesammensetning rød/hvit. Fargen veksler hver 0,5m, og er elektrisk sveiset. Andre fargekombinasjoner kan leveres på forespørsel.

Dimensjon i mm

Farge

Innv. lengde x utv. bredde

Vekt g/m

6

rød/hvit

42 x 20 mm

63

Dimensjon i mm

Farge

Innv. lengde x utv. bredde

Vekt g/m

6

rød/hvit gul/svart

42 x 20 mm

40

8

rød/hvit gul/svart

52 x 30 mm

52

10

rød/hvit gul/svart

65 x 35 mm

65

Kunststoff/plastkjetting i polyamid Til sikring, markering og som vannavløp, kjettingen er overkjørbar av personbil. Kuldebestandig til -30°C. Kjettingen leveres i bunter av 25 meter, og skifter farge hver 0,5 meter. Hoved fargekombinasjon er rød/hvit eller gul/svart, men andre fargekombinasjoner kan leveres på forespørsel.

Tilbehør til kunststoff/plastkjetting: Sjakkel

Sjakkel Krok

Krok

Dimensjon i mm

Farge

Vekt g/m

6

rød

8

8

rød

21

10

rød

40

Vekt g/m

12

Aluminiumsstolper Tekniske data:

1150

850

• Aluminiumsrør 60mm diameter • Hvit lakkert med 2 refleksringer • Høyde over bakkenivå 900mm • Toppen på stolpen er rød, og med 4 innfestningsmulighter for kjetting • Kan leveres med rød festeplate

150

110

110

150

www.carlstahl.no

85


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.49 Page 86

RUD LØFTEPUNKTER

Skrubare løftepunkt Produsert iht. EN1677.

Maksimal løfteevne “G” i tonn ved forskjellige løftesystemer Gjengedimensjon

M6M150

PP-S (Vario)

PP-VIP (Vario)

PP-B (Vario)

PowerPoint-Star PowerPoint-B

WBG-V

Løftebeslag

Kulelagersvivel

PowerPoint-VIP

med løftering

UNC og spesiallengder på forespørsel

WBG-V 5 t

WBG-V 3,5 t

WBG-V 2 t

WBG-V 1,3 t

WBG-V 0,6 t

WBG-V 0,45 t

WBG-V 0,3 t

LBG(3) M20 RS 2t

LBG(3) M16 RS 1t

VLBG 7 t Sond

VLBG 20 t

M M M M M M M 8 10 12 16 20 24 30

VLBG 15 t

M M 16 20

VLBG 10 t

M M M M M M M M M M M M M 8 10 12 16 20 24 27 30 36 36 42 42 48

VLBG 8 t

VLBG 0,3 t

M 36

VLBG 5 t

PP-S 8 t

M 30

VLBG 4 t

PP-S 5 t

M 24

VLBG 4 t

PP-S 4 t

M 20

VLBG 2,5 t

PP-S 2,5 t

M 16

VLBG 1,5 t

PP-S 1,5 t

M 12

VLBG 1 t

PP-S0,63 t

VLBG 0,63 t

Rustfri

1

0,6

1,5

2,5

4

6,7

10

0,3 0,6 1 1,5 2,5

4

4

5

10 15 20

1

2

0,6 0,9 1,2 2,6 4

7 10

2

1,2

3

5

8

13,4

20

0,6 1,2 2

8

8

10 14 16 20 30 40

2

4

1,2 1,8 2,4 5,2 8

14 20

1

90°

0,6

1,5

2,5

4

5

8

0,3 0,6 1 1,5 2,5

4

4

5

1

2

0,3 0,45 0,6 1,3 2

3,5 5

3

5

7

7

8

8

10 15 20

(0,4)(0,6) (0,7)(1,5) (2,5) (4) (6)

1,2

3

5

8

10

16

045°

0,8

2,1

3,5

5,6

7,1

11,2

2

4560°

0,6

1,5

2,5

4

5

2

0,6

1,5

2,5

4

3+4

045°

1,3

3,2

5,3

453+4 60°

0.9

2,2

0,6

1,5

asymmetrisk

2

3+4

86

90°

asymmetrisk

2

0,6 1,2 2

3

5

8

8

10 14 16 20 30 40

2

4

0,6 0,9 1,2 2,6 4

7 10

(0,4)(1,2) (1,5) (3) (5)

(8) (12)

1,4 2,8 0,4 0,6 0,8 1,8 2,8 4,9 7

0,4 0,8 1,4 2,1 3,5 5,6 5,6

7 9,8 11,2 14 21 28

8

0,3 0,6 1 1,5 2,5

4

4

5

7

8

10 15 20

1

2

0,3 04 0,6 1,3 2

3,5 5

5

8

0,3 0,6 1 1,5 2,5

4

4

5

7

8

10 15 20

1

2

0,3 04 0,6 1,3 2

3,5 5

8,4

10,5

16,8

3,8

6

7,5

2,5

4

5

0,6 1,3 2,1 3,1 5,2 8,4 8,4 10,514,7 16,8 21 31,5 42

2,1 4,2 0,6 0,9 1,2 2,7 4,2 7,3 10,5

12

0,4 0,9 1,5 2,2 3,7

6

6

1,5

3

0,4 06 0,9 1,9 3

5,2 7,5

8

0,3 0,6 1 1,5 2,5

4

4

1

2

0,3 0,4 0,6 1,3 2

3,5 5

7,5 10,4 12 15 22,5 30

5

www.carlstahl.no

7

8

10 15 20


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.49 Page 87

RUD LØFTEPUNKTER

WBG Kulelagersvivel med løftering

RS & RM GR. 80 øyebolt/øyemutter

Starpoint (Vario) øyebolt

VRBG ringfeste med løfteretning

INOX STAR Starpoint VRM øyemutter

RS M6 RS MM RS M10 RS M12 RS M14 RS M16 RS M20 RS M24 RS M30 RS M36 RS M42 RS M48

RBG 3 t

VRBG 10 t

VRBG 16 t

VRBG 30 t

VRBG 50 t

M M M 36 42 48

M M M M M 12 16 20 24 30

M M M M M M M M M M M M 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48

M M M M M 16 20 30 36 50

M 80

12.5 12.5 12.5 16 16 16 25 25 25 35 35 35 35

1

1

2

4

6

8

12

16 24 32 1,2 2,4 3,6 5,2 -

0,4 0,8 1 1,6 3 4 6 8 12 16 24 32

3

10 16 30 50

80

25 25 25 32 32 32 50 50 50 70 70 70 70

2

2

4

8

12

16

24

32 48 64 2,4 4,8 7,2 10,4 -

0,8 1,6 2 3,2 6 8 12 16 24 32 48 64

6

20 32 60 100 160

6

0,4

0,4

0,7

1,5

2,3

3,2

4,5

7 9 12 0,6 1,2 1,8 2,6 -

3

10 16 30 50

0,8

0,8

1,5

3

4,6

6,4

9

14 18 24 1,2 2,4 3,6 5,2 -

6

20 32 60 100 160

9,8 12,6 16,8 0,8 1,7 2,5 3,6 -

7 9 12 0,6 1,2 1,8 2,6 -

8

8

10 10 10 15 15 15 25 30 35 35

(7,5) (10) (10) (12,5) (12,5) (12,5) (18)

(18) (18)

(30)

(35)

(40)

(20) (20)

(25) (25) (25)

(36)

(36) (36)

(60)

(70)

(80)

80

(40)

12 16 16 20 20 20 30 30 30 50 60 70 70 (15)

VRBG 80 t

INOX M12 INOX M16 INOX M20 INOX M24 INOX M30

M 30

WBG 35 t

M 24

WBG 30 t

8x

M 20

WBG 25 t

8x

M 16

WBG 15 t

6x

M 12

WBG 15 t

4x

M 10

WBG 10 t

4x

M 8

WBG 10 t

2x

M M M M M M M M M M M M M 33 36 39 42 48 42-52 56 64 56-85 72-76 80-85 90 90-105

WBG 8 t

VRS MB VRM MB VRS M10 VRM M10 VRS M12 VRM M12 VRS M16 VRM M16 VRS M20 VRM M20 VRS M24 VRM M24 VRS M30 VRM M30 VRS M36 VRS M42 VRS M48

WBG 35 - Sand

WBG 15 - Sand

WBG 10 - Sand

WBG 10 - Sand

WBG 6 - Sand.

Rust fri

Vi anbefaler VRS -

(80)

starpoint, når 8,4 11,2 11,2 14 14 14 21 21 21 35 42 49 49 (10,5) (14) (14) (17,5) (17,5) (17,5) (25,2) (25,2) (25,2) (42)

6

8

8

(49)

(56)

(18) (18)

(30)

(35)

(40)

0,56

1

2,1

3,2

4,5

0,4

0,4

0,7

1,5

2,3

3,2

4,5

(56)

10 10 10 15 15 15 25 30 35 35

(7,5) (10) (10) (12,5) (12,5) (12,5) (18)

0,56

6,3

det er behov for

4,2 14 22,4 42 70 112

å stille bolten 3

10 16 30 50

80

3

10 16 30 50

80

(40)

inn i løfteretning. 6

8

8

10 10 10 15 15 15 25 30 35 35

(7,5) (10) (10) (12,5) (12,5) (12,5) (18)

(18) (18)

(30)

(35)

(40)

12,6 16,8 16,8 21 21 21 31,5 31,5 31,5 52,5 63 73,5 73,5 (15,7) (21) (21) (26,2) (26,2) (26,2) (38)

9

(63) (73,5) (84)

8

8

(27) (27)

(45) (52,5) (60)

(18) (18)

(30)

(35)

(40)

0,7

1,5

2,3

3,2

4,5

0,8

0,8

1,5

3,1

4,8

6,7

9,4 14,7 18,9 25 1,3 2,5 3,8 5,5 -

6,3 21 33,6 63 105 168

0,6

0,6

1,1

2,2

3,4

4,8

6,7 10,5 13,5 18 0,9 1,8 2,7 3,9 -

4,5 15 24 45 75 120

0,4

0,4

0,7

1,5

2,3

3,2

4,5

(60)

10 10 10 15 15 15 25 30 35 35

(7,5) (10) (10) (12,5) (12,5) (12,5) (18)

0,4

(84)

12 12 15 15 15 22,5 22,5 22,5 37,5 45 52,5 52,5

(11,2) (15) (15) (18,8) (18,8) (18,8) (27)

6

(38) (38)

7 9 12 0,6 1,2 1,8 2,6 -

0,4

(40)

7 9 12 0,6 1,2 1,8 2,6 -

3

10 16 30 50

80

(40)

www.carlstahl.no

87


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.49 Page 88

RUD LØFTEPUNKTER

!

Løftebeslag VLBG BG testnummer 005151. Patentert Løftebeslag med risstestet sekskant skrue. BG testet, Vendbar løftering. Løfteringen kan dreies i alle retninger og vinkler, og opprettholder full løftekapasitet. Det anbefales gjennomboring med mutter på undersiden. Ved bruk uten mutter skal alle gjengene være innskrudd.

!

Se tabell for reduksjon i WLL ved høye temperaturer.

Max lengde med skive og mutter

360° dreibar

Sikker i bruk: Montering skal skje på plan flate. Kapasitet på løfteøye må stemme med vekten på godset. Minimum gjengelengde 1 x m stål 2 x m aluminium 1,25 x m støpejern 2,25 x m Aluminium- og magnesiumslegering. Skal kun brukes med skruer levert av produsent. Ved hyppige dreiinger anbefales det å bruke kulelagertype WBG

Maksimal løfteevne “G” i tonn ved forskjellige løftesystemer Diameter Parter

1

2

1

2

2

2

2

3 og 4

3 og 4

3 og 4

Hellingsvinkel

90°

90°

0-45°

45-60°

Asymmetrisk

0-45°

45-60°

Asymmetrisk

VLBG 0,3 t M8

0,3

0,6

0,3

0,6

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,3

VLBG 063 t M10

0,6

1,2

0,6

1,2

0,8

0,6

0,6

1,3

0,9

0,6

VLBG 1 t m12 / 1/2”

1,0

2,0

1,0

2,0

1,4

1,0

1,0

2,1

1,5

1,0

VLBG 1,5 t M16

1,5

3,0

1,5

3,0

2,1

1,5

1,5

3,1

2,2

1,5

VLBG 2,5 t M20/ 3/4” / 7/8”

2,5

5,0

2,5

5,0

3,5

2,5

2,5

5,2

3,7

2,5

8,0

5,6

4,0

4,0

8,4

6,0

4,0

4,0

4,0

8,4

VLGB 4 t M24 / 1”

4,0

6,0

4,0

VLBG 4 t M27

4,0

8,0

4,0

8,0

5,6

6,0

4,0

VLBG 5 t M30 / 1 1/4”

5,0

10,0

5,0

10,0

7,0

5,0

5,0

10,5

7,5

5,0

VLBG 6,5 t M36

7,0

14,0

7,0

14,0

9,8

7,0

7,0

14,7

10,4

7,0

VLBG 8 t M36

8,0

16,0

8,0

16,0

11,2

8,0

8,0

16,8

12,0

8,0

VLBG 10 t M42

10,0

20,0

10,0

20,0

14,0

10,0

10,0

21,0

15,0

10,0

VLBG 15 t M42

15,0

30,0

15,0

30,0

21,0

15,0

15,0

31,5

22,5

15,0

40,0

28,0

20,0

20,0

42,0

30,0

20,0

VLBG 20 t M48

40,0

20,0

÷ 15% ÷ 20% ÷ 25%

ea

100°C til 200°C 200°C til 250°C 250°C til 350°C

nb

efa

lt

Reduksjon i WWL ved høye temperaturer, se tabell.

Ikk

!

20,0

VLBG skal ikke benyttes når temperaturen er over 350°C.

88

www.carlstahl.no

Belastningsretning Anbefalt


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.49 Page 89

RUD LØFTEPUNKTER

Løftebeslag metrisk gjenger Type

WLL it

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

F

G

H

H

J

K

Stand. Max

L

L

M

N

SW

R

T

DB

Stand. Max

Max dreiemoment på skruen

Vekt i kg stk.

VLBG 0,3 t M8

0,3

30

54

34

35

40

10

29

11

76

75

45

40

105

8

5

13

32

75

24

30 Nm

0,3

VLBG 0,63 t M10

0,63

30

54

34

36

39

10

29

16

96

75

45

45

125

10

6

17

32

75

24

60 Nm

0,32

VLGB 1 t M12

1

32

54

34

37

38

10

29

21 116

75

45

50

145

12

8

19

32

75

26

100 Nm

0,33

1,5 2,5 33

VLBG 1,5 t M16

56

36

46

39

13,5

36

24 149

87

47

60

185

16

10

24

38

85

30

150 Nm

0,55

VLBG 2,5 t M20

4

50

82

54

55

55

16,5

43

32 187 113

64

75

230

20

12

30

48

110

45

250 Nm

1,3

VLGB 4 t M24

4

50

82

54

58

66

18

43

37 222 130

78

80

265

24

14

36

48

125

45

350 Nm

1,5

VLBG 4 t M27

5

60

103

65

78

69

22,5

61

39

151

80

100

-

27

-

41

67

147

60

400 Nm

3,1

VLBG 5 t M30

7

60

103

65

80

67

22,5

61

49 279 151

80

110 340

30

17

46

67

147

60

500 Nm

3,1

60

103

65

72

74

22,5

55

52

80

107

36

-

55

67

146

60

700 Nm

3,3

82

100

97

26,5

77

63 223 205 110 140 300

36

22

55

85

197

70

800 Nm

5,8

103

64

73 273 170

VLGB 7 t M36

-

151

-

VLBG 8 t M36

8

77

122

VLBG 10 t M42

10

75

145

80

150 350

42

24

65

85

162

70

1000 Nm

6,4

VLGB 15 t M42

15

95

156

100 113 110

36

87

63 263 230 130 150 350

42

24

65

100

222

85

1500 Nm

11,2

VLBG 20 t M48

20

95

156

100 117 105

36

87

73 303 230 130 160 390

48

27

70

100

222

85

2000 Nm

11,2

Max dreiemoment på skruen

Vekt i kg stk.

30x20 77

80

Løftebeslag UNC gjenger Type

Dimensjon i mm

WLL it A

B

C

D

E

F

G

H

H

J

K

Stand. Max

VLBG-Z 1t - 13UNC

1

32 54

34

38

37

10

29

22

-

L

L

M

N

SW

R

T

DB

75

26

100 Nm

0,3

Stand. Max

75

45

51

-

1”

-

3/4”

32

VLBG-Z1,5 t 1/2” - 11UNC

1,5

33 56

36

47

38 13,5 36

24

-

87

47

60

-

5/8”

-

15/16”

38

85

30

150 Nm

0,5

VLGB-Z 2,5 t 3/4” - 10UNC

2,5

50 82

54

56

54 16,5 43

28

-

113

64

71

-

3/4”

-

1 1/8”

48

110

45

250 Nm

1,1

VLBG-Z 2,5 t 7/8” - 9UNC

2,5

50 82

54

52

52 16,5 43

27

-

113

64

70

-

7/8”

-

7/8”

48

110

45

300 Nm

1,1

VLBG-Z 4 t 1” - 8UNC

4

50 82

54

64

64 16,5 43

41

-

130

78

64

-

1”

-

1”

48

125

45

400 Nm

1,6

VLGB-Z 5 t 11/4” - 8UNC

3

50 103 65

64

64 22,5 61

41

-

151

60

102

-

1 1/4”

-

1 1/4”

67

147

60

500 Nm

3

Max dreiemoment på skruen

Vekt i kg stk.

Løftebeslag i rustfri/syrefast utførelse Type

WLL it

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

F

G

H

H

J

K

Stand. Max

L

L

M

N

SW

R

T

DB

Stand. Max

VLBG (3) M16 RS 1t

1

50 85

50

45

43 16,5 38

25

-

95

45

64

-

16

-

24

46

88

45

100 Nm

1

VLBG (3) M20 RS 2 t

2

50 85

50

45

43 16,5 38

26

-

95

45

63

-

20

-

30

46

88

45

200 Nm

1,1

www.carlstahl.no

89


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.49 Page 90

RUD LØFTEPUNKTER

PowerPoint-Star PPS med krok • Produsert med dobbelt kulelager, for jevn belastning ved vending og dreiing. • Passende for alle løftevarianter kroker, løfteringer og direktemontert kjetting. • Smidd og forbedret krokleppe, som går i spor for å beskytte leppen ved sidebelastning. • Levert med kraftig rustfri fjær på leppen. • Krokspissen er gjort tykkere for å unngå feilbruk. • Tiltrekningsmoment se bruksanvisning.

360° dreibar

PowerPoint-Star PPS med krok Type

Dimensjon i mm

WLL it

Vekt i kg/stk

A

B

C

D

E

F standard

F vario

G

H

M

SW

PP-S-0,63 t - M12 PP-S-1,5 t - M16 PP-S-2,5 t - M20

0,63 1,5 2,5

13 20 28

75 97 126

18 25 30

40 46 61

116 147 187

18 24 30

19-145 26-180 31-200

41 50 61

33 40 47

12 16 20

36 41 55

0,4 1,0 1,7

PP-S-4 t - M24 PP-S-5 t - M30 PP-S-8 t - M36

4 5,0(6.7) 8(10)

36 37 49

150 174 208

35 40 48

78 95 100

227 267 310

36 45 54

37-255 46-330 55-300

77 93 102

60 71 76

24 30 36

70 85 90

3,5 7,2 9,2

( ) Høyere WLL rettvinklet på anleggsflate.

360° dreibar

PowerPoint-Star PP-B med ring Type

WLL it

Vekt i kg/stk

Dimensjon i mm

A

B

C

D

E

F

G

M

SW

PP-B-0,63 t - M12 PP-B-1,5 t - M16 PP-B-2,5 t - M20

0,63 1,5 2,5

9 11 13

65 65 75

35 35 40

40 46 61

105 115 135

18 24 30

41 50 61

12 16 20

36 41 55

0,35 0,6 1,1

PP-B-4 t - M24 PP-B-5 t - M30 PP-B-8 t - M36

4 5(6.7) 8(10)

16 21 24

95 130 140

45 60 65

78 95 100

172 223 242

36 45 54

77 93 102

24 30 36

70 85 90

2,4 5,2 6,3

( ) Høyere WLL rettvinklet på anleggsflate.

90

www.carlstahl.no

!

Andre gjenger på forespørsel.


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.49 Page 91

RUD LØFTEPUNKTER PowerPoint-Star PP-VIP Direktemontert kjetting 360° dreibar Type

WLL it

VIP-kjetting i mm

PP-VIP4 - 0,63 t - M12

0,63

PP-VIP6 - 1,5 t - M16

1,5

PP-VIP8 - 2,5 t - M20

Dimensjon i mm

Vekt i kg/stk

D

F

G

M

SW

4

40

18

41

12

36

0,25

6

46

25

50

16

41

0,45

2,5

8

61

30

61

20

55

0,95

PP-VIP10 - 4 t - M24

4

10

78

36

77

24

70

2,2

PP-VIP13 - 5 t - M30

5 (6,7)

13

95

45

93

30

85

3,5

PP-VIP16 - 8t - M36

8 (10)

16

100

54

102

36

90

5,2

( ) Høyere løftekapasitet rettvinklet på anleggsflaten.

PowerPoint-Star PP-VIP Alle typer i spesiallengde med skive og 100% risstestet mutter. Vær vennlig å oppgi type, gjengelengde og F lengde ved bestilling

Type

WLL it

VIP-kjetting i mm

Gjengelengde

F-variant

PP-S/PP - B/PP-VIP

0,6

4

M12

19-145

PP-S/PP - B/PP-VIP

1,3

6

M16

26-180

PP-S/PP - B/PP-VIP

2,5

8

M20

31-255

PP-S/PP - B/PP-VIP

3,5

10

M24

37-255

PP-S/PP - B/PP-VIP

5

13

M30

46-330

PP-S/PP - B/PP-VIP

8

16

M36

55-300

Maksimal løfteevne “G” i tonn ved forskjellige løftesystemer. Løftemåte

Antall parter

1

2

1

2

2

2

2

3 og 4

3 og 4

3 og 4

Arbeidsvinkel

90°

90°

0-45°

45-60°

asymmetrisk

0-45°

45-60°

asymmetrisk

PP-..-0,63t-M12

0,6

1,2

0,6

1,2

0,8

0,6

0,6

1,3

0,9

0,6

PP-..-1,5t-M16

1,5

3,0

1,5

3,0

2,1

1,5

1,5

3,2

2,2

1,5

PP-..-2,6t-M20

2,5

5,0

2,5

5,0

3,5

2,5

2,5

5,3

3,6

2,5

PP-..-4t-M24

4,0

8,0

4,0

8,0

5,6

4,0

4,0

8,4

6,0

4,0

PP-..-5t-M30

6,7

13,4

5,0

10,0

7,1

5,0

5,0

10,5

7,5

5,0

PP-..-8t-M36

10,0

20,0

8,0

16,0

11,2

8,0

8,0

16,8

12,0

8,0

Høykvalitets øyebolt RS/Høykvalitets øyemutter RM Produsert i Grade 80

Gjenger

A

Dimensjon i mm

WLL i tonn A

B

C

D

M

E

Vekt i kg

M6

0,4

0,8

35

10

12

25

6

25

0,1

M8

0,8

1,6

35

10

12

25

8

25

0,1

M 10

1

2

35

10

15

25

10

25

0,1

M6

1,6

3,2

41

12

18

30

12

30

0,2 0,25

M8

3

6

48

14

21

35

14

35

M 10

4 (3,2)

8

48

14

24

35

16

35

0,3

M6

6

12

55

16

30

40

20

40

0,45

M8

8

16

70

20

36

50

24

50

0,7

M 10

12

24

85

24

45

60

30

60

1,6

M6

16

32

130

38

54

90

36

100

6,0

M8

24

48

130

38

53

90

42

100

6,2

M 10

32

64

130

38

68

90

48

100

6,4

www.carlstahl.no

Høykvalitets øyebolt RS

Høykvalitets øyemutter RM

91


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.49 Page 92

RUD LØFTEPUNKTER

Starpoint VRS øyebolt i VIP kvalitet Leveres i 2 typer: VRS er uten nøkkel, VRS-F leveres med nøkkel Form: Stjerneformet, så den skiller seg fra øyebolt DIN 580 Farge: Rosa Sikkerhetsfaktor 4:1 Boltene er tydelig merket med sidebelastning F, 100% risstestet. Produsert iht. DIN EN 1677-1. Boltene kan etter at de er festet stilles inn i løfteretningen, uten at den skrur ut bolten. Etter at boltene er skrudd fast skal det være mulig å dreie øyet 360°, VRS og VRS-F leveres med en 12,9 kvalitets bolt. VRS monteres ved hjelp av umbraco nøkkel, VRS-F leveres med en blekk nøkkel som vist på bildet. Starpoint øyebolter. Kan leveres med UNC gjenger, priser på forespørsel.

360° dreibar Type

WLL it

Vekt i kg

Dimensjon i mm

A

B

C

D

E

G

K

L

M

N

S

VRS-M 8

0,4

34

11

8,5

25

25

28

47

15

8

6

16

0,1

VRS-M 10

0,4

34

11

8,5

25

25

28

47

15

10

6

15

0,1

VRS-M 12

0,75

42

13

10

30

30

34

56

18

12

8

18

0,2

VRS-M 16

1,5

49

15

14

35

35

40

65

24

16

10

22

0,3

VRS-M 20

2,3

57

17

16

40

40

50

75

30

20

12

27,5

0,5

VRS-M 24

3,2

69

21

19

48

48

60

90

36

24

14

33

0,9

VRS-M 30

4,5

86

26

24

60

60

75

112

45

30

17

41,5

1,7

VRS-M 36

7

103

32

29

72

75

90

135

54

36

22

49,5

2,9

VRS-M 42

9

120

38

34

82

85

105

158

63

42

24

58

4,6

VRS-M 48

12

137

43

38

94

100

120

180

72

48

27

66

7,0

Maksimal løfteevne “G” i tonn ved forskjellige måter Variant

Antall parter

1

2

1

1

2

2

2

Belastningsretning

90°

90°

0-45°

45-60°

asymmetrisk

0-45°

45-60°

asymmetrisk

VRS/VRM-M 8

1

2

0,4

0,4

0,56

0,4

0,4

0,8

0,6

0,4

VRS/VRM-M 10

1

2

0,4

0,4

0,56

0,4

0,4

0,8

0,6

0,4

VRS/VRM-M 12

2

4

0,7

0,7

1

0,7

0,7

1,5

1,1

0,7

VRS/VRM-M 16

4

8

1,5

1,5

2,1

1,5

1,5

3,1

2,2

1,5

VRS/VRM-M 20

6

12

2,3

2,3

3,2

2,3

2,3

4,8

3,4

2,3

VRS/VRM-M 24

8

16

3,2

3,2

4,5

3,2

3,2

6,7

4,8

3,2

VRS/VRM-M 30

12

24

4,5

4,5

6,3

4,5

4,5

9,4

6,7

4,5

VRS/VRM-M 36

16

32

7

7

9,8

7

7

14,7

10,5

7

VRS/VRM-M 42

24

48

9

9

12,6

9

9

18,9

13,,5

9

VRS/VRM-M 48

32

64

12

12

16,8

12

12

25

18

12

92

www.carlstahl.no

3 og 4

3 og 4


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.50 Page 93

RUD LØFTEPUNKTER

Starpoint VRM øyemutter i VIP kvalitet Form: Stjerneformet, så den skiller seg fra øyebolt DIN 582 Farge: Rosa Sikkerhetsfaktor 4:1 Mutrene er tydelig merket med sidebelastning F, 100% risstestet. Produsert iht. DIN EN 1677-1. Mutrene kan etter at de er festet stilles inn i løfteretningen, uten at den løsner mutteren. Etter at mutteren er skrudd fast skal det være mulig å dreie øye 360°. Gjengene mot mutteren må dekke bolten 100%. Oppgitt WLL gjelder kun når det brukes bolt i 10.9 kvalitet. Viktig: Les bruksanvisningen før bruk.

Type

WLL it

Vekt i kg

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

G

H

K

L

M

RMAX

S

SW

VRM-M8

0,4

34

11

8,5

25

25

28

20

47

14

8

20

16

12

0,1

VRM-M10

0,4

34

11

8,5

25

25

28

20

47

14

10

20

16

12

0,1

VRM-M12

0,75

42

13

10

30

30

34

25

56

17

12

24

20

14

0,2

VRM-M16

1,5

51

15

14

35

35,5

40

30

65

21

16

30

22(35,5)

19

0,3

VRM-M20

2,3

57

17

16

40

40

50

34

75

23

20

37

29

24

0,5

VRM-M24

3,2

69

21

19

48

50

60

40

90

29

24

45

35

30

0,9

VRM-M30

4,5

86

26

24

60

60

75

52

112

34

30

56

44

36

1,5

Øyebolt type INOX-STAR Produsert i rustfritt/syrefast stål, og med spesialform tydelig forskjellig fra DIN 580. 360° dreibar, stilles inn i løfteretning. Tydelig løftekapasitet F1 for løft i mest ugunstige løfteretning, 4 ganger sikkerhet mot brudd. - Høy motstandsdyktighet mot saltvann og høy klorkonsentrasjon. - 100% risstestet - Skruen er slik montert at den ikke kan mistes - Ved montasje med umbraco nøkkel ellet bits, må det ikke brukes forlengelsesarm på verktøyet. - INOX STAR må være dreibar 360° i fastskrudd tilstand. - Før bruk må INOX STAR stilles inn i kraftretningen. Viktig: Les bruksanvisningen før bruk.

360° dreibar Innstillbar i løfteretning

Type

WLL it

Vekt i kg

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

G

K

L

M

SW

IN0X-STAR M12

0,5

42

14

10

30

30

32

56

18

M12

8

0,2

INOX-STAR M16

1,0

49

16

12

35

35

37

65

24

M16

10

0,3

INOX-STAR M20

2,0

57

19

16

40

40

43

74

30

M20

12

0,6

INOX-STAR M24

2,5

69

24

19

48

50

53

92

35

M20

14

1,0

www.carlstahl.no

93


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.50 Page 94

RUD LØFTEPUNKTER Kulelagersvivel med løftering WBG 180° svingbar 360° dreibar/180° svingbar Løftepunktet for den dreibare løfteretningen. - Løfter hele lasten i alle retninger. - Sikkerhetsfaktor 4:1 - Dreibar under belastning - Lett å montere, festes med fastnøkkel. - Leveres med ønsket boltlengde. - Er egneet for gjennomboring. - Skruen er 100% risstestet. - Løfteøye av testet høykvalitetsstål, og testet iht. DIN EN 1677-4. - Vi har angitt WLL i den mest gunstige løfteposisjon X. - Hvis sviveløyebolten belastes i posisjon Y, er det tallene i parantes som skal benyttes.

360° dreibar

Type F variabel leveres med skive og 100% testet mutter.

Belastningsretning

Oppgitt kapasitet Belastningsretning ikke innstilt.

Manuelt innstilt - høyere løftekapasitet - vevoliene i ( ) brukes

Type

WLL it

WBG-V 0,3-M8

0,3 (0,4)

WBG-V 0,45-M10 WBG-V 0,6-M12

Løft parallelt gjennom bolt dobbel løftekapasitet.

F* = Standard mål

Fvario = Variable mål

A

B

C

D

E

G max.

M

SW

X

Vekt komplett i kg F*

8

33

29

36

76

36

8

28

18

0,25

13

0,45 (0,6)

8

33

29

36

78

38

10

30

19

0,3

17

0,6 (0,75)

10

51

35

42

105

45

12

36

19

0,5

21

WBG-V 1,3-M16

1,3 (1,5)

10

49

35

48

114

54

16

41

28

0,6

30

WBG-V 2,0-M20

2,0 (2,0)

13

56

35

64

135

65

20

55

30

1,1

33

WBG-V 3,5-M24

3,5 (4,0)

18

68

40

81

172

87

24

70

25

2,7

40

WBG-V 5,0-M30

5,0 (6,0)

22

93

50

99

220

105

30

85

32

5,5

50

Dimensjon i mm

Standard gjengelengde F* i mmm

Maksimal løfteevne “G” i tonn ved forskjellige løftesystemer Løftemåte

Antall parter

1

2

1

1

2

2

2

Arbeidsvinkel

90°

90°

0-45°

45-60°

asymmetrisk

0-45°

45-60°

asymmetrisk

WBG-V 0,3-M8

0,6

1,2

0,3 (0,4)

0,6 (0,8)

0,4

0,3 (0,4)

0,3

0,6

0,4

0,3

WBG-V 0,45-M10

0,9

1,8

0,45 (0,6)

0,9 (1,2)

0,6

0,45 (0,6)

0,4

0,9

0,6

0,4

WBG-V 0,6-M12

1,2

2,4

0,6 (0,7)

1,2 (1,5)

0,8

0,6 (0,75)

0,6

1,2

0,9

0,6

WBG-V 1,3-M16

2,6

5,2

1,3 (1,5)

2,6 (3)

1,8

1,3 (1,5)

1,3

2,7

1,9

1,3

WBG-V 2,0-M20

4

8

2 (2,5)

4 (5)

2,8

2 (2,5)

2

4,2

3

2

WBG-V 3,5-M24

7

14

3,5 (4)

7 (8)

4,9

3,5 (4)

3,5

7,3

5,2

3,5

WBG-V 5,0-M30

10

20

5 (6)

10 (12)

7

5 (6)

5

10,5

7,5

5

WBG M 36 - M 150 se neste side. 94

www.carlstahl.no

3 og 4

3 og 4


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.50 Page 95

RUD LØFTEPUNKTER Kulelagersvivel med løftering WBG

180° svingbar Belastningsretning

Til tung last, som skal snues, og vendes. Leveres med kulelager, og kan dreies 360° under belastning. Kan belastes i alle retninger ved sikkerhetsfaktor 4:1 uten reduksjon. Toppring produsert etter DIN EN 1677-4 Grade 80, 100% risstestet og prøveløftet. Oppgitt kapasitet Belastningsretning ikke innstilt.

Manuelt innstilt - høyere løftekapasitet - vevoliene i ( ) brukes Løft parallelt gjennom bolt dobbel løftekapasitet.

Type

WLL it

360° dreibar Dreie moment

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

F vario

G

M

SW

Vekt i kg

WBG 8-M36

8 (10)

22

87

50

90

210

-

95

36

80

4,6

WBG 8 - spesiallengde

8 (10)

22

87

50

90

210

50-300

95

36-39

80

-

10 (12,5)

26

112

65

98

240

-

100

42

85

6,3

10 (12,5)

26

112

65

98

240

-

100

48

85

6,5

WBG 10 - spesiallengde

10 (12,5)

26

112

65

98

240

60-300

100

42-52

85

WBG 15 - M56

15 (18)

32

120

70

120

280

-

130

56

95

WBG 15 - M56

15 (18)

32

120

70

120

280

-

130

64

95

WBG 15 - spesiallengde

15 (18)

32

120

70

120

280

80-300

130

56-85

95

Se bruksanvisning!

WBG 10-M42 WBG 10 - M48

11,3 11,6 -

WBG 25 - M72

25 (30)

40

125

80

160

332

-

163

72-85

130

WBG 25 - spesiallengde

25 (30)

40

125

80

160

332

100-300

163

72

130

27 -

WBG 30 - M80

30 (35)

40

125

80

170

332

-

163

80

130

28,7

WBG 30 - spesiallengde

30 (35)

40

125

80

170

332

100-300

163

80-85

130

-

WBG 35 - M90

35 (40)

40

170

80

170

345

-

165

90

130

30,7

WBG 35 - spesiallengde

30 (40)

40

170

80

170

345

100-300

165

90-150

130

-

Pass på: WBG-V og WBG blir brukt til løft i mange forskjellige løfteretninger. Det betyr at løfteringen kan stå i alle posisjoner. Vi har angitt WLL i den mest ugunstige løfteposisjonen X. Hvis løfteringen belastes i posisjon Y, er tallene i ( ) som skal benyttes.

Maksimal løfteevne “G” i tonn ved forskjellige løftesystemer Løftemåte

Antall parter

1

2

1

2

2

2

2

3 og 4

3 og 4

Arbeidsvinkel

90°

90°

0-45°

45-60°

asymmetrisk

0-45°

45-60°

asymmetrisk

8 (10)

16 (20)

11,2 (14)

8 (10)

8 (10)

16,8 (21)

12 (15)

8 (10)

WBG 8 - M36

12,5

25

WBG 8 - spesiallengde

12,5

25

8 (10)

16 (20)

11,2 (14)

8 (10)

8 (10)

16,8 (21)

12 (15)

8 (10)

WBG 10 - M42

1,2

32

10 (12,5)

20 (25)

14 (17,5)

10 (12,5)

10 (12,5)

21 (26,2)

15 (18,8)

10 (12,5)

WBG 10 - M48

16

32

10 (12,5)

20 (25)

14 (17,5)

10 (12,5)

10 (12,5)

21 (26,2)

15 (18,8)

10 (12,5)

WBG 10 - spesiallengde

16

32

10 (12,5)

20 (25)

14 (17,5)

10 (12,5)

10 (12,5)

21 (26,2)

15 (18,8)

10 (12,5)

WBG 15 - M56

25

50

15 (18)

30 (36)

21 (25,2)

15 (18)

15 (18)

31,5 (38)

22,5 (27)

15 (18)

WBG 15 - M64

25

50

15 (18)

30 (36)

21 (25,2)

15 (18)

15 (18)

31,5 (38)

22,5 (27)

15 (18)

WBG 15 - spesiallengde

25

50

15 (18)

30 (36)

21 (25,2)

15 (18)

15 (18)

31,5 (38)

22,5 (27)

15 (18)

WBG 25 - M72

35

70

25 (30)

50 (60)

35 (42)

25 (30)

25 (30)

52 (63)

37 (45)

25 (30)

WBG 30 - M80

35

70

60 (70)

60 (70)

42 (49)

30 (35)

30 (35)

63 (73)

45 (52)

30 (35)

WBG 35 - M90

35

70

70 (80)

70 (80)

49 (56)

35 (40)

35 (40)

73,5 (84)

73,5 (84)

35 (40)

WBG 35 - spesiallengde

35

70

70 (80)

70 (80)

49 (56)

35 (40)

35 (40)

73,5 (84)

73,5 (84)

35 (40)

www.carlstahl.no

95


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.50 Page 96

RUD LØFTEPUNKTER

VIP Påmonteringskrok skrubar VABH-B Påmonteringskrok som løftepunkt på løftebjelker, for wirestropper, rundslingser og kjettingslingser med toppringer. - Monteringsområde 120° - Sidebelastning max 45° - Kraftig/stabil krokleppe - Leveres med 100 % risstestete bolter - Ingen utstående krokspiss - Bred krokspiss mot uforsvarlig bruk - Målbar slitasje ved overbelastning

Målepunkt overbelastning Slitasjemerker

Type

WLL til 120° it

MW

A

VABH-B 1,5 t

1,5

25

VABH-B 2,5 t

2,5

30

VABH-B 4 t

4

VABH-B 6,7 t

6,7

Dimensjon i mm

RUD SKRUER

Vekt i kg/stk.

B

C

F

G

H

I

L

6,5

78

117

70

48

60

38

15

4 x M10

0,78

7,5

101

148

85

60

75

49

18

4 x M12

1,73

35

10

122

171

104

70

90

59

25

4 x M16

3

40

12

156

208

120

85

110

70

30

4 x M20

5,6

VIP Påmonteringskrok skrubar VCGH-G Påmonteringskrok som løftepunkt på løftebjelker, for wirestropper, rundslings og kjettingslingser med toppring. - Monteringsområde 45° - Sidebelastning max +÷15° - Kraftig/stabil krokleppe - Leveres med 100 % risstestete bolter

Type

96

WLL til 45° it

RUD SKRUER

MW

A

B

C

F

G

H

I

L

VAGH-G 16

10

48

15

141

200

120

170 (100)

150

70

50

4 x M24

6,4

VAGH-G 20

16

63

20

187

272

150

210 (120)

228

87

50

6 x M24

10,4

VAGH-G 22

20

63

20

195

276

150

240 (120)

220

92

50

6 x M24

17,5

Dimensjon i mm

www.carlstahl.no

Vekt i kg/stk.


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.50 Page 97

RUD LØFTEPUNKTER

Sveisbare Løftepunkter Produsert iht. EN1677.

Maksimal løfteevne “G” i tonn ved forskjellige løftesystemer

WPP-Serie PowerPoint dreibar

WPPH-Serie PowerPoint fast

VRBSS Løfteøre med fjær

VRBS Løftering sveisbar

VLBS Løftering sveisbar

VRBK Løfteøre for kantmontering

6,7

8 13,4 20

32

1

2

4

8

10

16

0,5

1

2

8 13,4 20

32

1

2

4

16

4

6,7

10

13,4 20

32 60 100 13,4

20

32

8

13,4

20

4

6,7

16 30 50

6,7

10

16

4

6,7

10

8

13,4 20

32 60 100 13,4

20

32

8

13,4

20

5,6 9,38 14 22,4 42 70 9,38

14

22,4

5,6

9,38

14

16 30 50

6,7

10

16

4

6,7

10

16 30 50

6,7

10

16

4

6,7

10

8,4 14,1 21 33,6 63 105 14,1

21

33,6

8,4

14,1

21

0,6 1,5 2,5 4 6,7 10 0,6 1,5 2,5 4 6,7 10

2

1.2 3

1

90°

0,6 1,5 2,5 4

2

90

1,2 3

2

045°

0,8 2,1 3,5 5,6 7,1 11,2 0,8 2,1 3,5 5,6 7,1 11,2 2,1 5,6 9,38 14 22,4 0,7 1,4 2,8

2

4560°

0,6 1,5 2,5 4

5

8

0,6 1,5 2,5 4 5

8

1,5 4

6,7

10

16

0,5

1

2

4

6,7

10

2

0,6 1,5 2,5 4

5

8

0,6 1,5 2,5 4 5

8

1,5 4

6,7

10

16

0,5

1

2

4

6,7

10

3+4

045°

1,3 3,2 5,3 8,4 10,5 16,8 1,3 3,2 5,3 8,4 10,5 16,8 3,15 8,4 14,1 21 33,6 1,05 2,1 4,2

3+4

asymmetrisk

453+4 60°

5

5

8 13,4 20 1.2 3

5

8

5

8 13,4 20

0,6 1,5 2,5 4 5

8 10 16 1,2 3

5

8

8 10 16

1,5 4

3

1,5 4

3

6,7

10

10

VRBS 30 t

10

1

VRBS 16 t

6,7

VRBS 10 t

16 30 50

VRBS 6,7 t

VRBK 10 t

4

VRBK 6,7 t

VRBS 4 t

2

VRBK 4 t

LBS (5) RS 2 t

1

VRBSS 16 t

LBS (3) RS 1 t

0,5

VRBSS 10 t

LBS (1) RS 0,5 t

16

VRBSS 6,7 t

VLBS 16 t

10

VRBS 50 t

VLBS 10 t

WPPH 0,63 t WPPH 1,5 t WWPH 2,5 t WWPH 4 t WWPH 5 t WWPH 8 t

VLBS 6,7 t

Type WPP 0,63 t WPP 1,5 t WWP 2,5 t WWP 4 t WWP 5 t WWP 8 t

6,7

VLBS 4 t

alle varianter VLBS 1,5 t

alle varianter

asymmetrisk

Antall parter Belastningsretning

Rust fri

0,9 2,2 3,8 6 7,5 12 0,9 2,2 3,8 6 7,5 12 2,25 6 10,1 15

24 0,75 1,5

3

6

10,1 15

24 45 75 10,1

15

24

6

10,1

15

0,6 1,5 2,5 4

16

2

4

6,7

16 30 50

6,7

10

16

4

6,7

10

5

8

0,6 1,5 2,5 4 5

8

1,5

4

6,7

10

0,5

1

www.carlstahl.no

10

97


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.50 Page 98

RUD LØFTEPUNKTER

CD-ROM... Over 250 forskjellige sertifiserte løftepunkter, derav 200 stykker som skal skrues på, og 56 stykker for sveising. Finn den som dekker deres løftebehov, forespør Carl Stahl AS og bestill. Det må tas hensyn til vekten av lasten, antall parter, så vel som arbeidsvinkel.

...til hjelp for å velge det riktige løftepunktet. Over 6000 forskjellige maskintegninger og bilder er tilgjengelig både i 2D og 3D. Det perfekte verktøyet for konstruktører i det daglige arbeidet.

Ved alle løftepunkter gir et trykk på musen løftekapasiteten i 14 forskjellige løfteoperasjoner. Gjennom enkle spørrevalg, som f.eks. gjengedimensjon på løftepunkt kommer dere direkte til ønsket produkt. Utvalgte produkter kan legges i “varekurven”, og ved behov skrives ut.

98

www.carlstahl.no


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.50 Page 99

RUD LØFTEPUNKTER

PowerPoint, sveisbart løftepunkt Type WPP, 360° dreibart, dobbelt kulelager PowerPoint WPP-S Sveisbar, universale koblingen for krok, Dobbelt kulelager, 360° dreibar. Type

WLL it

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

G

75

18

40

115

40

Sveise prosedyre

Vekt i kg/stk.

3,5

0,4

WPP-S 0,63 t

0,63

13

WPP-S 1,5 t

1,5

20

97

25

46

147

50

4,5

1,0

WPP-S 2,5 t

2,5

28

126

30

61

187

61

HV3+4,5

1,5

WPP-S 4 t

4

36

150

35

78

227

77

HV3+5

3,3

WPP-S 5 t

5 (6,7)

37

174

40

95

267

93

HV3+8

7,1

WPP-S 8 t

8 (10)

49

208

48

100

310

102

HV3+10

8,2

Sveise prosedyre

Vekt i kg/stk.

( ) høyere WLL rettvinklet på anleggsflate.

PowerPoint WPP-B Sveisbar, universale koblingen for løftering og andre øyer Dobbelt kulelager, 360° dreibar. Type

WLL it

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

G

WPP-B 0,63 t

0,63

9

65

35

40

105

40

3,5

0,35

WPP-B 1,5 t

1,5

11

65

35

46

115

50

4,5

0,6

WPP-B 2,5 t

2,5

13

74

40

61

135

61

HV3+4,5

1,0

WPP-B 4 t

4

16

95

45

78

172

77

HV3+5

2,3

WPP-B 5 t

5 (6,7)

19

130

60

95

223

93

HV3+8

4,7

WPP-B 8 t

8 (10)

24

140

65

100

242

102

HV3+10

5,3

PowerPoint WPP-VIP Sveisbar, for direktemontering av kjetting. Dobbelt kulelager, 360° dreibar. Type

WLL it

Dimensjon i mm A

D

G

Sveise prosedyre

Vekt i kg/stk.

WPP-VIP4 - 0,63 t

0,63

4

40

40

3,5

0,25

WPP-VIP6 - 1,5 t

1,5

6

46

50

4,5

0,45

WPP-VIP8 - 2,5 t

2,5

8

61

61

HV3+4,5

0,85

WPP-VIP10 - 4 t

4

10

78

77

HV3+5

2,1

WPP-VIP13 - 5 t

5 (6,7)

13

95

93

HV3+8

3,4

WPP-VIP16 - 8 t

8 (10)

16

100

102

HV3+10

4,5

www.carlstahl.no

99


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.51 Page 100

RUD LØFTEPUNKTER 180° svingbar

VIP - Løftepunkt for sveising VLBS - Lett og enkel å sveise på. - Inntil 50% høyere løftekapasitet - 2 innermonterte patenterte tapper, forbedrer anleggsflaten mot krok, og fjærene blir bedre beskyttet. - Kan belastes i alle retninger ved 4 ganger sikkerhet. - Høy dynamisk og statisk fasthet. - 100% risstestet - Sveisebuen er av godt sveisbart stål S355J2+N (ST52-3N) smidd - Ved typen VLBS-U, disse leveres med en fjær som holder bøylen i ønsket posisjon. - VLBS-U med fjær lager også mindre støy.

WLL i t

Benevnelse

Sveise prosedyre

Vekt i kg/stk.

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

F

G

H

I

T

1,5

VLBS 1,5 u

HV 5+3

32

66

38

25

40

13,5

33

87

14

65

0,35

2,5

VLBS 2,5 u

HV 7+3

36

77

45

27

48

13,5

40

97

16

75

0,5

4

VLBS 4 u

HV 8+3

42

87

51

32

52

16,5

46

112

18

84

0,8

6,7

VLBS 6,7 u

HV 12+4

61

115

67

44

73

22,5

60

157

24

117

1,9

10

VLBS 10 u

HV 16+4

75

129

67

55

71

26,5

60

173

26,5

126

2,9

16

VLBS 16 OF

HV 25+5

95

190

100

69

105

26

90

243

40

174

6,8

VIP - Løftepunkt for sveising i rustfri/syrefast stål, material 1.4571

Rust fri

WLL i t

Benevnelse

Sveise prosedyre

Vekt i kg/stk.

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

G

H

0,5

LBS (1) RS 0,5 t

HV 5+3

32

65

36

25

39

33

85

0,3

1

LBS (3) RS 1 t

HV 8+3

42

85

50

31

50

46

108

0,6

2

LBS (5) RS 2 t

HV 12+4

61

110

65

44

72

60

155

1,6

Maksimal løfteevne “G” i tonn ved forskjellige løftesystemer Løftemåte

Antall parter

1

2

1

2

2

2

2

Belastningsretning

90°

90°

0-45°

45-60°

asymmetrisk

0-45°

45-60°

asymmetrisk

VLBS-1,5

1,5

3

1,5

3

2,1

1,5

1,5

3,15

2,25

1,5

VLBS-4

4

8

4

8

5,6

4

4

8,4

6

4

VLBS-6,7

6,7

13,4

6,7

13,4

9,38

6,7

6,7

14,1

10,1

6,7

VLBS-10

10

20

10

20

14

10

10

21

15

10

VLBS-16

16

32

16

32

22,4

16

16

33,6

24

16

LBS RS 0,5

0,5

1

0,5

1

0,7

0,5

0,5

1,05

0,75

0,5

LBS RS 1

1

2

1

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

LBS RS 2

2

4

2

4

2,8

2

2

4,2

3

2

100

www.carlstahl.no

3 og 4

3 og 4


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.51 Page 101

RUD LØFTEPUNKTER

180° svingbar

VIP - Løfteøre for sveising VRBS - 2 festepunkt, som gir svært gunstig kraftfordeling. - Kan belastes i alle retninger, 4 ganger sikkerhet. - Smidd løftering DIN EN 1677-1. - Ingen tverrstående ringer. - Lav byggehøyde - Høy dynamisk og statisk fasthet. - Sveiselommene er av smidd godt sveisbart materiale (S355J2+N (ST52-3N)

VIP - Løfteøre for sveising RBSB

WLL it

- Løfteøre med støtte for å begrense svingbarhet. - Brukes på containere og maskiner hvor løftepunktet skal monteres vertikalt, og krok/sjakkel kommer i konflikt med kanter.

VIP - Løfteøre med fjær VRBSS

BenevSveise nelse prosedyre

Vekt i kg

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

F

O

P

Q

X

T

4

VRBS 4

HV 4+3

62

16

28

48

135

135

17

-

77

14

65

0,8

5

VRBS 5*

HV 5+3

80

20

36

60

164

92

23

21

-

-

84

1,8

6,7

VRBS 6,7

HV 5,5+3

88

20

39

60

170

91

23

-

101

15

84

1,8

10

VRBS 10

HV 6+4

100

22

46

65

195

100

28

-

106

22

95

2,8

16

VRBS 16

HV 8,5+4

130

30

57

90

266

134

35

-

147

28

127

6,6

30

VRBS 30

HV 15+5

160

42

78

130

375

195

47

-

220

37

178

19,0

50

VRBS 50

HV 25+8

240

70

120

230

620

340

65

-

380

-

313

85,0

WLL it

- En beskyttet fjær er festet i en sveiselomme, slik at løftering stilles inn i ønsket posisjon.

Distanse stykke

Sveisefelt

Benevnelse

Sveise prosedyre

Vekt i kg

Dimensjon i mm A

B

C

D

E

F

G

H

X

T

6,7

VRBSS 6,7

HV 5,5+3

88

20

39

60

170

91

92

7

15

84

1,8

10

VRBSS 10

HV 6+4

100

22

46

95

195

100

104

7

22

95

2,8

16

VRBSS 16

HV 8,5+4

130

30

57

90

266

134

148

10

28

127

6,6

Maksimal løfteevne “G” i tonn ved forskjellige løftesystemer Løftemåte

Antall parter

1

2

1

2

2

2

2

Belastningsretning

90°

90°

0-45°

45-60°

asymmetrisk

3 og 4 0-45°

3 og 4 45-60°

asymmetrisk

VRBS-4

4

8

4

8

5,6

4

4

8,4

6

4

VRBS-6,7

6,7

13,4

6,7

13,4

9,38

6,7

6,7

14,1

10,1

6,7

VRBS-10

10

20

10

20

14

10

10

21

15

10

VRBS-16

16

32

16

32

22,4

16

16

33,6

24

16

VRBS-30

30

60

30

60

42

30

30

63

45

30

VRBS-50

50

100

50

100

70

50

50

105

75

50

VRBSS-6,7

6,7

13,4

6,7

13,4

9,38

6,7

6,7

14,1

0,75

6,7

VRBSS-10

10

20

10

20

14

10

10

21

1,5

10

VRBSS-16

16

32

16

32

22,4

16

16

33,6

3

16

www.carlstahl.no

101


Rud løftepunkter 86-102:1-10 14.06.10 20.51 Page 102

RUD LØFTEPUNKTER

VIP Påmonteringskrok for sveising VABH-W Sveisekrok som løftepunkt på løftebjelker, for wirestropper, rundslings, og kjettingslingser med toppring. - Monteringsområde 120° - Sidebelastning max 45° - Kraftig stabil krokleppe - Ingen utstående krokspiss - Bred krokspiss mot uforsvarlig bruk - Målbar slitasje ved overbelastning. Målepunkt overbelastning Slitasjemerker

Type

WLL til 120° it

MW

A

VABH-W 1,5 t

1,5

25

VABH-W 2,5 t

2,5

30

VABH-W 4 t

4

VABH-W 6,5 t

6,5

Dimensjon i mm

Sveise tykkelse

Vekt i kg/stk.

B

C

F

I

7,5

78

117

70

38

3

0,8

8,5

101

148

65

49

3

1,8

35

11

122

171

104

59

4

3,1

40

13

156

208

120

70

5

5,9

VIP Påmonteringskrok for sveising VCGH-S

! Type

Sveisekrok som løftepunkt på løftebjelker, for wirestropper, rundslings, og kjettingslingser med toppring. - Monteringsområde 45° - Sidebelastning +÷ 15° - Kraftig stabil krokleppe - Ingen utstående krokspiss - Bred krokspiss mot uforsvarlig bruk - Målbar slitasje ved overbelastning.

Se sveiseprosedyre før sveising.

WLL til 45° it

MW

A

B

C

D

G

I

VCGH-S16

10

48

15

141

200

220

100

70

8

5

VCGH-S20

16

63

20

187

272

288

120

87

8

8,4

VCGH-S22

20

63

20

195

276

292

120

92

8

14,5

102

Sveise tykkelse

Dimensjon i mm

www.carlstahl.no

Vekt i kg/stk.


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.08 Page 103

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Rundslings Polyester rundslings med kraftig vevet duk. Fargekoder iht. Din – EN 1492-2. Produsert iht. Maskin Direktivet 98/37/EC.

Hver stropp har innvevet stripe som angir styrke. 1 stripe = 1 tonn WLL. Rundslingsen leveres med perforert merkelapp som angir styrke (WLL) og lengde. Duken på rundslingsen er produsert i kraftig vevet impregnert polyester duk som holder skitten ute. Hver stropp er pakket i plast, med eget sertifikat i pakken

Vi lagerfører: Lilla:

1

Tonn: Fra 1 til 12 meter Omkr.

Grønn:

2

Tonn:

Gul:

3

Tonn: Fra 1 til 16 meter Omkr.

Rød:

5

Tonn. Fra 1 til 16 meter Omkr.

Blå:

8

Tonn. Fra 1 til 16 meter Omkr.

Orange:

10

Tonn. Fra 1 til 20 meter Omkr.

Orange:

15

Tonn. Fra 4 til 20 meter Omkr.

Orange:

20

Tonn. Fra 4 til 20 meter Omkr.

Orange:

25

Tonn. Fra 4 til 20 meter Omkr.

Orange:

30

Tonn. Fra 4 til 20 meter Omkr.

Fra 1 til 12 meter Omkr.

Andre lengder kan leveres på forespørsel.

L Effektiv lengde EFFEKTIV LENGDE X 2 = OMKRETS

www.carlstahl.no

103


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.08 Page 104

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Båndstropp/Flatstropp Polyester båndstropp med dobbel lag duk og kledde øyer. Fargekodet iht. DIN- EN 1492-1 Produsert i ht. Maskin Direktivet 98/37/EC Båndstroppen leveres med perforert merkelapp som tydelig angir styrke (WLL) og lengde. Båndstroppen er produsert i 100% polyester. Hver stropp er pakket i plast, med eget test sertifikat i pakken.

Vi lagerfører: Lilla:

1

Tonn.

Fra 1 til 10 meter Omkr.

Grønn:

2

Tonn.

Fra 1 til 14 meter Omkr.

Gul:

3

Tonn.

Fra 1 til 14 meter Omkr.

Rød:

5

Tonn.

Fra 1 til 14 meter Omkr.

Blå:

8

Tonn.

Fra 1 til 12 meter Omkr.

Orange:

10

Tonn.

Fra 1 til 12 meter Omkr.

Andre lengder kan leveres på forespørsel.

FLATT ØYE. SNUDD ØYE. BRETTET ØYE. 1/2 BREDDE FRA ENE SIDEN. BRETTET ØYE. 1/2 BREDDE FRA BEGGE SIDER. BRETTET 3 LAGS ØYE.

104

www.carlstahl.no


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.08 Page 105

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Belastningstabell for Båndstropper/Rundslings FN1492-1 og 2

0° - 45° Lastfaktor Fargekode Fiolett Grønn Gul Grå Rød Brun Blå Oransje Oransje Oransje Oransje Oransje

1

0,8

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

800 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 6.400 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000

2 WLL i kp 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

45° - 60°

1,4

1

1.400 2.800 4.200 5.600 7.000 8.400 11.200 14.000 21.000 28.000 35.000 42.000

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

GODE RÅD OM LØFTEBÅND/RUNDSLING.

* Kontroller belastningsetiketten for å sikre at WLL/SWL og lengde er korrekt. * Undersøk rundsling og løftebånd for ev. feil, slitasje eller beskadigelse før bruk. * Unngå skarpe kanter og anvend kantbeskytter. * Hold stroppenes søm fri av kroken. * Kontroller at lasten er sentrert på stroppen. * Løft rolig og unngå rykk. * Overbelast aldri. * Bruk aldri løfteslings av polyester ved løft av emner, som er varmere enn 100° C. * Benytt aldri løftebånd og surringer ved temperaturer under -40° C eller over 100° C. * Løftebånd til løft av båt, anbefales 1 år (maks 2 år) pga. solens UV stråler samt saltvann. * Oppbevar stroppene i tørt miljø. * Stroppene vaskes i rent vann og henges til tørk ved god ventilasjon. * Kasser beskadigede stropper eller kontakt Carl Stahl for veiledning. * Reparasjoner må kun utføres av produsenten.

www.carlstahl.no

105


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.08 Page 106

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Få suksess med

Den utskiftbare kroken til alle tekstiler. Lag rundslings og båndstropper om til det perfekte løfteredskap på få sekunder • Lett å håndtere. • Farvekodet iht. EN 1492-1. • Kroken er merket med løftekapasitet. • Beskytter rundslings og båndstroppen meget godt, siden kroken er formstøpt etter mykstroppene. • Lang levetid. Materiell iht. EN 1677 • Kan leveres med sikringsleppe. Dimensjon i mm

WLL Type

Vekt

kg

A

B1

B2

F

G

H

L

kg/stk

ASH 1t ASH 2t ASH 3t

1.000 2.000 3.000

73 93 111

29 34 34

32 42 50

30 38 46

15 21 26

20 26 32

110 143 151

0,6 1,6 2,2

ASH 4t ASH 5t

4.000 5.000

130 130

49 49

60 60

55 55

31 31

35 35

180 180

3,2 3,3

106

www.carlstahl.no


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.08 Page 107

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Nye løsninger fra Carl Stahl innen løft med fiberstropper

WarioWeb

Slingser og skrev med justeringsmuligheter. Leveres i enkel, 2 -part og 4 -part. Alle legger leveres med justeringsmuligheter som kan justeres med nøyaktighet på 1mm. Redskapet er svært hendig ved usymmetriske løft. WarioWeb har samme type fargekode som brukes på rundslings og båndstropper, og er av den grunn svært enkle i bruk. Stroppene kan ikke justeres med last i, de må stilles inn uten last.

Så enkel er WarioWeb å justere:

Press bøylen frem, båndet glir fritt.

2

1

Ny het

3

L 1-min. Innkortningsbar Vekt vekt pr. til 1.mtr. ekstra mtr. mm mm kg kg

Type VW1-1000-1ASH

1000

2000

820

2,5

0,2

VW1-2000-1ASH

2000

2000

970

5,3

0,3

Type

WLL i kg

VW2-1400-2ASH

1400

2000

820

4,6

0,5

2800

2000

970

9,8

0,7

L 1-min. Innkortningsbar Vekt vekt pr. til 1.mtr. ekstra mtr. mm mm kg kg

...og ferdig!

5

Still inn ønsket lengde.

1-part WLL i kg

VW2-2800-2ASH

Press bøylen 4 tilbake.

Legg båndet på plass i bøylen.

1-Part

L1

2- Part

. 4- Part L 1-min. Innkortningsbar Vekt vekt pr. til 1.mtr. ekstra mtr. mm mm kg kg

Type

WLL i kg

VW4-2100-4ASH

2100

2000

980

9,2

1,2

VW4-4200-4ASH

4200

2000

1150

20,2

1,6

www.carlstahl.no

107


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.09 Page 108

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER Nye løsninger fra Carl Stahl innen løft med fiberstropper WarioSling Rundslings brukt på en annen måte, til løft av maskindeler og lignende som krever et spesielt eller usymmetrisk løft. WarioSling brukes sammen med Joker kroken, og gir et svært effektivt løfteverk, enten med 1 Joker krok eller 3 stykker Joker kroker. WarioWeb har samme type fargekode som brukes på rundslings og båndstropper, og er av den grunn svært enkle i bruk. Stroppene kan ikke justeres med last i, de må stilles inn uten last.

4

2 Legg den frie delen inn i Joker kroken

Tre rundslingsen gjennom øvre åpning. 1

Partene legges over høyre og venstre krok

dl ä

Som løftepunkt kan det settes inn Jokerkroker.

3

Partene blir surret rundt krokene til ønsket lengde er oppnådd.

å å

5

d dl

1 Jokerkrok WLL opp til 60°

A

B1

D

Vekt

i kg

mm

mm

mm

kg

1 x Rundslings , 1 x VarioSling, 1 x ASH Jokerkrok 1 x Rundslings , 1 x VarioSling, 1 x ASH Jokerkrok 1 x Rundslings , 1 x VarioSling, 1 x ASH Jokerkrok

1000 2000 3000

130 140 160

240 280 310

30 35 40

1,9 2,0 3,0

1 x Rundslings , 1 x VarioSling, 3 x ASH Jokerkrok 1 x Rundslings , 1 x VarioSling, 3 x ASH Jokerkrok 1 x Rundslings , 1 x VarioSling, 3 x ASH Jokerkrok

1000 2000 3000

130 140 160

240 280 310

30 35 40

1,9 2,0 3,0

VarioSling Pakke B1 A

D

108

www.carlstahl.no


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.09 Page 109

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER Båtstropper m/innkortningsmuligheter. Materiale: 100% polyester. Farg: Hvit Leveres med 4 ekstra øyer (med avstand 1 mtr.) Sikkerhetsfaktor: 7:1

WLL

Bredde

Lengde

60mm

10 m

8m 1500 kg (3000 kg i U-løft) 12 m 8m 1600 kg 110mm

10 m

(3200 kg i U-løft) 12 m 8m 2000 kg 130mm

10 m

(4000 kg i U-løft) 12 m 8m 2500 kg 10 m

150mm (5000 kg i U-løft)

12 m 8m 3000 kg 220mm

10 m

(6000 kg i U-løft) 12 m

Bendslingssystem for permanente kabelinstallasjoner Cable snap

Båndbredde

Lengde

MBL

Bruddstyrke i rett strekk

mm

m

kN

kN

50

1

30

26

Produsert i 100% Polyester

Mini Cable snap Båndbredde

Lengde

MBL

Bruddstyrke i rett strekk

mm

m

kN

kN

25

1

6

14

Produsert i 100% Polyester Cable snap leveres med rustfri lås eller epoxy lakert lås

TESTET AV DET NORSKE VERITAS

www.carlstahl.no

109


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.09 Page 110

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Lastesurring i 100% polyester med surringsvinsj og krok i begge ender.

Båndbredde

Bruddstyrke

Surringsstyrke

Kortdel

Langdel

Total Krok type

Type mm

Tonn

Tonn

mtr.

mtr.

mtr.

10/20 5/10 4/8

75 50 50

10 5 4

20 10 8

0,5 0,5 0,5

9,5 9,5 9,5

10 10 10

Åpen krok Åpen krok Åpen krok

2,5/5 2/4 1/2 0,5/1

35 25 25

2,5 2 1 0,5

5 4 2 1

0,5 0,5 0,5 0,5

5,5 5,5 4,5 3,5

6 6 5 4

Åpen krok Åpen krok Åpen krok Åpen krok

* Vi leverer også surringer med andre endefester. * Surringer med merking på båndet kan leveres ved et min. antall av 100 stk.

Endeløs surring

Båndbredde

Bruddstyrke

Surringsstyrke

Lengde

mm

Tonn

Tonn

mtr.

10/20 5/10 4/8

75 50 50

10,0 5,0 4,0

20,0 10,0 8,0

9,5 9,5 9,5

2,5/5 2/4 1/2 0,5/1

35 35 25 25

2,5 2,0 1,0 0,5

5,0 4,0 2,0 1,0

7,0 6,0 5,0 4,0

Type

110

www.carlstahl.no


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.09 Page 111

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Innvendige surringer for skapbiler og containere

Båndbredde

Bruddstyrke

Surringsstyrke

Kortdel

Langdel

Total

mm

Tonn

Tonn

mtr.

mtr.

mtr.

50 50

2,0 2,0

4,0 4,0

1,0 1,0

3,0 5,0

4,0 6,0

Type

2/4 2/4

Vekt Beslag

kg Type 1826 Type 1826

1,3 1,4

Hjulsurring for bilbergere

Båndbredde

Bruddstyrke

Surringsstyrke

Langdel

Type

4/8 2/4

Vekt Beslag

mm

Tonn

Tonn

mtr.

50 35

4,0 2,0

8,0 4,0

3,0 3,0

www.carlstahl.no

kg Krok/Ring Krok/Ring

1,8 1,0

111


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.09 Page 112

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Rustfrie surringer med spenne og kroker i AISI 316 Surring i 100% polyester med surringsvinsj og krok i begge ender.

Bredde

Bruddstyrke

Surringsstyrke

Kortdel

Lengde

Total

mm

Tonn

Tonn

mtr.

mtr

mtr.

3/6

50

3,0

6,0

0,5

9,5

10

Åpen krok

1,8/3,6

35

1,8

3,6

0,5

5,5

6

Åpen krok

0,5/1,0

25

0,5

1,0

0,4

3,6

4

Åpen krok

Type

Krok type

Endeløs surring med spenne i AISI 316

Båndbredde

Bruddstyrke

Surringsstyrke

Lengde

mm

Tonn

Tonn

mtr.

4/8

50

4,0

8,0

9,5

1,8/3,6

35

1,8

3,6

5,5

0,5/1,0

25

0,5

1,0

3,6

Type

112

www.carlstahl.no


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.09 Page 113

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

ENKEL RYDDIG LASTESTROPP

AV LAST FESTING AV 2.

1.

1. FEST KROKEN KROKENE E 2. STRAM STRAM TIL

TA AV AV LAST TA ØS OPP OG RULL RULL TILBAKE LØS

;^lÎdppp ;^lÎdppp'jnb\dehZ]^k'\hf_hkf^kbg_hkfZlchg' 'jnb\dehZ]^k'\hf_hkf^kbg_hkfZlchg'

ppp'_Z\^[hhd'\hf(jnb\dehZ]^k ppp'_Z\^[hhd'\hf(jnb\dehZ]^k

www.carlstahl.no

113


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.09 Page 114

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

QUICKLOADER QU ICKLOADER

VS V S

tradisjonell lastestr lastestropp opp

“en tekst om rotete og tungvinte lastestropper...”

QUICKLOADER QU ICKLOADER • Enkel Enkel å bruke • Ryddig Ryddig • Selvopprullende Selvopprullende

TRADISJONELLE TRADIS JONELLE STROPPER • Komplisert Komplisert for ukyndige • Ur yddig Uryddig • Manuell opprulling

Quickloader er en selvopprullende lastestropp baser basertt på setebelteprinsippet. Rull den ut, sett kroken fast og stram til. Frigjøring av last går like lett. Enklere blir det ikke. Med over 150 000 solgte enheter i Norden er Quickloader allerede førstevalget til håndverkere og alle som liker å kjøre med tilhenger. tilhenger. Yrkessjåfører kan ved bruk av Quickloader halvere tiden som går med til lasting og lossing - noe avhengig av last. Stroppene er spesielt ef effektive fektive ved bruk på stykkgods og hyppig skifte av last. Quickloader finnes i flere modeller og en rekke innpakningsalternativer. innpakningsalter nativer.. nativer Dersom du vurderer å ta inn Quickloader i sor sortimentet timentet foreslår vi at du vurderer en Quickloader Star Startpakke. tpakke. TTa a kontakt med oss for flere detaljer detaljer..

”Med Quickloader fester jeg lasten hurtigere og med større trygghet enn når jeg benytter andre stropper.”

På neste side finner du en oversikt over modeller og innpakning.

114

www.carlstahl.no

Roy Jensen, snekker Kristitansand


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.10 Page 115

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

T ilhenger Tilhenger P ick up Pick Takgrind T akgrind

Møbler Hagemateriell LLette ette byggevarer Søppel S øppel

Tilhenger ilhenger Pick P ick up

Byggevarer B yggevarer LLiten iten båt ATV A AT TV

Tilhenger T ilhenger Pick P ick up Distribusjonsbiler Distribusjonsbiler T raktor Traktor

Tyngre T yngre byggevarer byggevarer, utstyr etc.

Quickloader Mosquito R Rapido apido 700 kg / 3,6 meter

Komm er

Quickloader Handy Man Classico 1500 kg / 5 meter

Quickloader Handy Man R Rapido apido 1360 kg / 4,6 meter

Quickloader Contractors R Rapido apido 2000 kg / 4,6 meter

LLastebil astebil LLandbruk andbruk

Gr ]^

Alt A lt som skal transporteres transpor teres

L^ Quickloader T-Rex Classico 4000 kg / 7,5 meter eller 9,2 meter

www.quickloader.com www.quickloader www .quickloader.com .quickloader.com

www.carlstahl.no

115


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.11 Page 116

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Grebm^gJnb\dehZ]^kfh]^eefrgm^m Grebm ^gJnb\dehZ]^kfh]^eef ^gJnb\ dehZ]^kfh]^eefrgm^m i¬ik bll^glbmbo^ohenfl^`f^gm^k' i¬ikbll^glbmbo^ohenfl^`f^gm^k' KÎ_ _^k^]^lb`gnm^gieZlmbddb ^]^lb`gnm^gieZlmbddb KÎ__^k^]^lb`gnm^gieZlmbddb [Ík^lmk [Ík ^lmkndmnk^g'Nmobde^mi¬_hk^liÎkl^e [Ík^lmkndmnk^g'Nmobde^mi¬_hk^liÎkl^e _kZ]^lmhk^dc^]^g^bNL:' _k Z]^lmhk^dc^]^g^bNL: ^dc^]^g^bNL:'

materiell yggevarer

Ny m Quick ini loade r

2 pk for pigg. 700 kg

varer åt

Kvartpall K vartpall var tpall 700 kg

” Try me” 700 kg ”Try

D isplay 700 kg Display

varer, etc.

Helpall 1,5 tonn

Halvpall 56 stk x 2 pk

Dobbelpakning obbelpakning 1,5 tonn

Grbgm^kZdmbo MkrF^ bggiZdgbg``cÎk Gr bgm^kZdmbo Mk rF^ bggiZdgbg``cÎk ]^mfneb`_hkdng]^g¬ikÎo^lmkhii^g ]^m fneb` _hk dng]^g ¬ ikÎo^ lmkhii^g nm^g¬Î]^e^``^bggiZdgbg`^g' nm^g¬Î]^e^``^bggiZdgbg`^g' L^ppp'jnb\dehZ]^k'\hf_hk]^mZec^k' L^ppp'jnb\dehZ]^k'\hf_hk]^mZec^k'

m skal orteres

kar 4 stk i kartong

www.quickloader.com www.quickloader www .quickloader.com .quickloader.com 116

www.carlstahl.no

Display D isplay 4 stk


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.11 Page 117

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Hjørnebeslag. Benyttes for å beskytte godset mot skader som kan foråsakes av surringsutstyret.

Hjørnebeskyttelse i hardplast. Dimensjon: 190 x 190 x 19 mm Leveres i lengder à 3 meter. Kan ved hjelp av vanlig sag deles opp i ønskede lengder.

Hjørnebeskyttelse i hardplast. Dimensjon: 120 x 120 x 15 mm Leveres i lengder à 3 meter. Kan ved hjelp av vanlig sag deles opp i ønskede lengder.

Hjørnebeskyttelse i gummi. Tilpasset båndbredde på 75 mm.

Hjørnebeskyttelse i varmforsinket stål. Brukes ved surring med kjetting.

Hjørnebeskyttelse i PVA. Tilpasset båndbredde på 50 mm.

www.carlstahl.no

117


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.11 Page 118

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

SNURREBUSSEN Et smart produkt for å snurre opp stropper på en rask måte. Båndbredde opptil 50 mm. Laget i rustfrittstål. Kan fastmonteres.

PALLEJEKK STOPPER Brukes til å sikre pallejekk under transport. Laget i aluminium, med gummi belegg for best feste på de fleste underlag.

118

www.carlstahl.no


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.11 Page 119

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Godsstøtte - Cargo keeper. Godsstøtte må ikke ansees som et eget lastsikringsutstyr, men mer som et tilleggsutstyr hvor godset har lav vekt ved for eksempel tomkasser, lette kartonger mm.

Modell med gassdrift:

Ergonomisk riktig størrelse. Gassylinderen sørger for automatisk tilpasning. Leddet topp- og bunnfot. Aluminium innerør, egenvekt kun 7 kilo. Patentert mekanisme- enkel lengdejustering. Ingen klemfarer. Leveres i 3 lengder:

* Justerbar fra 1,9 til 2,4 meter. * Justerbar fra 2,3 til 3,1 meter. * Justerbar fra 2,7 til 3,4 meter.

Modell manuell med tannstang og firkantrør:

Fjærbelastet “Ingen blå negler”. Kraftig stål- og aluminiumsprofiler. Leddet topp- og bunnfot. Innkapslet fjær. Patentert låsemekanisme. Egenvekt 7 kilo. Leveres i 2 lengder:

* Justerbar fra 1,9 til 2,6 meter. * Justerbar fra 2,3 til 3,1 meter.

Rasbøyler Til bruk på begge typer støttestenger. Rasbøyler kan festes til godsstøtten for å forhindre at godset raser ut. Brukes når godset består av små og lette kolli.

www.carlstahl.no

119


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.11 Page 120

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Utstyr til flytting og transport

Bæresele for tunge løft Vår bæresele er typen vest, dette fordi den gir riktig belastning på ryggen. Selen har 2 brede bånd med polstring - en over hver skulder. Vesten låses med 2 justerbare stropper på brystet, slik at selen sitter skikkelig på kroppen. Selen leveres med bærestropp foran, og i stroppen sitter det en krok. Høyden på kroken kan justeres ved hjelp av en lås på hoften

Sekkehjul Carl Stahl leverer sekkehjul/traller av høy kvalitet. Alle traller leveres med 1 års garanti. Endringer i eksisterende utførelser og design tilbys på forespørsel. Sekkehjulet leveres med luftgummihjul, og med den nedfellbare klaffen er dette det optimale verktøyet for transport av småkolli.

Mål i mm Mål i mm høyde-bredde utfallsramme

1185 x 500

120

510 x 350

Hjul type

Hjul felg

Hjul dia. mm

Hjul lager

Belastning kg

Luft

Stål

260

Rulle Ø20

200

www.carlstahl.no


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.11 Page 121

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Display kartong med surringer 25mm surringer i 4 ulike farger og lengder. Båndene oppbevares i en praktisk eksponeringskartong. Som kan settes rett på disken, Samtlige surringer er en bruddstyrke på minimum 500 kg. Kartongen inneholder. Antall

Lengde

Farge

Styrke

10 stk

50 cm

Blå

500 kg

10 stk

100 cm

Gul

500 kg

10 stk

150 cm

Grønn

500 kg

10 stk

200 cm

Rød

500 kg

Påfyllingspakker 40-pack, kan også bestilles

Spesialsurringer med tekst og logo Profilere ditt eget firma, ved å få vevd inn ditt firmanavn, logo, eller webadresse på surringene. Minste bestilling er 300 meter. Kontakt oss for pristilbud.

Bredde

Min.

Lengde

Min. styrke

18 mm

300 cm

0,3 - 10,0 m

200 kg

25 mm

300 m

0,3 - 10,0 m

300 kg

30 mm

2000 m

0,3 - 10,0 m

400 kg

40 mm

2000 m

0,3 - 10,0 m

500 kg

Spenne leveres etter kundens ønske

Spenner/beslag til surringer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hurtigspenner til surringene, finnes i størrelsene: 18, 25, 30, 40 mm. Spennene finnes i blank, grønn, svart og rustfritt. Produksjon skjer i nært samarbeid med kunde.

www.carlstahl.no

121


BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER 103-122:1-10 09.05.10 20.11 Page 122

BÅNDSTROPP, RUNDSLINGS OG SURRINGER

Sikring av last for bil, tog og båt Dette er basert på Vegdirektoratets forskrift om sikring av last av 1. okt. 1989 og 1. okt. 1990

Grunnleggende lastsikringskrav Ansvar: Fører, eller ansvarshavende om bord har alltid ansvaret for at lasten er forsvarlig sikret i henhold til gjeldende forskrifter.

Krav: Lasten skal være sikret slik at ingen del av den kan forskyves eller falle av under transport. Lasten skal være sikret ved låsing, stenging, surring eller ved en kombinasjon av disse metodene. Last som kan støve, ryke eller virvle: Denne type last (avfallscontainere, flis, aske etc.) skal dekkes til med nett, presenning eller fuktes, for å hindre at lasten forlater kjøretøyet under transport.

Friksjon: Det er ofte en oppfatning at bare lasten er tilstrekkelig tung, vil den ikke forskyve seg. Det som er viktig å vite, er at friksjonskraften øker med godsets vekt. Det gjør også treghetskreftene.

Åd

Viktig:

Faktumet er at lett og tung last vil begynne å gli på underlaget omtrent samtidig.

Åd

Åd

Krefter:

Åd

Lastsikring skal tåle følgende krefter:

Åd Åd

Bil: Fremover: Bakover: Sideveis: Mot underlag:

Åd

Båt: Lastens vekt Halve lastens vekt Halve lastens vekt Lastens vekt

Fremover: Åd Bakover: Sideveis: Mot underlag:

20% av lastens vekt 20% av lastens vekt 70% av lastens vekt 2,2 ganger lastens Å dvekt

Åd

Tog: Fremover: Åd Bakover: Sideveis: Mot underlag:

Åd Åd

Åd 40% av lastens vekt 40% av lastens vekt Halve lastens vekt 30% av lastens vekt

Åd

Åd Åd

Åd

Åd

Åd Åd

Åd Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

Åd

www.carlstahl.no

122 Åd

Åd


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.02 Page 123

FALLSIKRING EN standard EN 341

Beskrivelse Personlig fallsikringsutrustning

- Nedfiringsenhet

EN 353-1

Styrt glidelås inklusive fast forankringsline eller skinne. Del 1

EN 353-2

Styrt glidelås inklusive fleksibel forankringsline eller skinne. Del 2

EN 354

Personlig fallsikringsutrustning

- Falldemper

EN 355 EN 358 EN 360 EN 361

- Koblingsliner.

Personlig fallsikringsutrustning med støttende og fallhindrene funksjon - Støtteutrustingssystem. Advarsel: Bruk aldri som fallsikring Personlig fallsikringsutrustning

- Fallsikringsblokk

Personlig fallsikringsutrustning - Helsele Bokstaven “A” for fallsikringsfestepunkt er merket på alle sikkerhetsseler

EN 362

Personlig fallsikringsutrustning

- Koblingsanordninger

EN 363

Personlig fallsikringsutrustning

- Fallsikringssystemer

EN 364

Personlig fallsikringsutrustning

- Prøvingsmetoder

EN 365

Personlig fallsikringsutrustning

- Vanlige retningslinjer for bruksanvisning og merking

EN 795

Fallsikring

- Forankringsutrustning. Retningslinjer og prøving

EN 813

Personlig sikkerhetsutrustning med fallhindrende funksjon - Sittesele Advarsel: Bruk aldri som fallsikring

EN 1868

Personlig fallsikringsutrustning

-ordliste

www.carlstahl.no

123


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.02 Page 124

FALLSIKRING

4 individuelle personlige fallsikringssystem – Det er fire hovedsystem som gjelder ved arbeid i høyden. Hvert system har ulike funksjoner ved arbeidssituasjoner som kan medføre fare for fall, det er viktig å ha kjennskap til hvordan de ulike systemene brukes og kombineres for å få et optimalt og sikkert system. System Guide – vår Safety profesjonelle linje inkluderer produkter og systemer for de fleste bruksområder. For å bestemme hvilket system som er rett å bruke for ditt behov, se gjennom katalogen etter symboler som vist nedenfor. Fallsikringssystem A = Fallsikringsfestepunkt (Engelsk arrest) Et system av fallsikringskomponenter som skal fange opp en person som arbeider i høyden ved et fall. Som en generell regel anbefales at et fallsikringssystem brukes når man er 2m over bakkenivå, og fallrisk foreligger. Alle fallsikringssystem har en falldemper innebygd i systemet, som reduserer kreftene til maks 6 kN. Unngå alltid svingfall gjennom å bruke utrustningen rett, dvs. arbeide under forankringspunktet. Kontroller alltid minste fallavstand til bakkenivå, som beskrives i bruksanvisningen for produktet. Fallsikringssystemer er spesifisert i standard EN 363. Systemet består av; (For mer informasjon se sammenstillingsguiden for personlig fallsikringssystem). A) Forankringspunkt – med kjent minimum bruddstyrke 15kN, f.eks I bjelke eller forankringspunkter, se standard EN 795. B) Helsele – se standard EN 361. C) Koblingsenhet – komponent, del system, koblingsenheter, se standard EN 353-1 EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360 og EN 362.

Støtteutrustning og begrensningssystem P = Støtte, begrensningssystem (Positioning) Støtteutrustningssystem gir brukeren støtte innen et spesifikt arbeidsområde og forhindrer et falls lengde til maks 0,6m . Eks arbeid i stolper. Begrensningssystem forhindrer brukeren i å nå ett område der et fritt fall kan skje. Eks. arbeid på platetak, avsatser eller gangbroer. Dette systemet skal IKKE brukes dersom det foreligger fare for fritt fall. Støtteutrustning og begrensningssystem er spesifiserte i EN 358. Systemet består av: (For mer informasjon se sammenstillingsguiden for personlig fallsikringssystem) A) Forankringsutrustning – med kjent min. bruddstyrke 15kN, eks. I-bjelke eller forankringspunkter, se standard EN795 B) Støttesupport – Støttebelte eller sittesele, se standard EN358, EN813. C) Koblingsenhet – støtteline, koblingsanordning, se standard EN358, EN362. Advarsel! Brukes aldri som fallsikring.

Redningssystem Redningssystem er utformet for opp/nedfiring av en person til sikker plass, uten å risikere å falle fritt. Redningssystemer brukes også for å utføre et sikkert arbeid i trange områder, f.eks. i en brønn eller cisterne der det er fare for fall, eller det foreligger fare for bevisstløshet pga. gasser. Dersom det er mulig, bruk et backup fallsikringssystem sammen med redningssystemet som en ekstra sikkerhet. Systemet består av: (For mer informasjon se sammenstillingsguiden for personlig fallsikringssystem) A) Forankringsutrustning – med kjent min. bruddstyrke 15kN, f.eks. I – bjelke eller forankringspunkter, se standard EN 795. B) Helsele – se standard EN 361 C) Koblingsenhet – nedfiringsenhet, med backup fallsikringssystem for ekstra sikkerhet, se standard EN341, EN362, EN363.

Firingssystem Firingssystem støtter og holder brukeren uten mulighet for fall når brukeren fires opp eller ned. Maling og vinduspussing er typiske bruksområder. Bruk alltid et backup fallsikringssystem sammen med firingssystem. Systemet består av: (For mer informasjon se sammenstillingsguiden for personlig fallsikringssystem). A) Forankringsutrustning – med kjent min. bruddstyrke 15kN, for eksempel I – bjelke eller forankringspunkter, se standard EN 795. B) Helsele – se standard EN361. C) Koblingsenhet – nedfiringsenhet med backup fallsikringssystem for ekstra sikkerhet, se standard EN341, EN362, EN 363.

124

www.carlstahl.no


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.03 Page 125

FALLSIKRING

1, 2, 3 - Safety sammenstillingsanvisning for personlige fallsikringssystemer

Struktur

Forankringspunkt fast

Arbeidsstilling/

Forankringspunkt

Fallstopp/rednings/ opphengspunkt

Rednings/

Energiopptaker max kraft 6kN

Fallstopp/rednings/ opphengspunkt

Spennestørrelse justerbar

Koblingskarabiner/ krok

Arbeidsstilling/ begrensningspunkt

Enhetens lengde justerbar

begrensingspunkt

opphengspunkt

www.carlstahl.no

125


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.03 Page 126

FALLSIKRING PRO ™ hel fallsele

PRO ® Standard sele

PRO ® Sele for takarbeid

PRO ® Industrial sele

Western stil med D-ring på ryggen og spenner til bena.

Western stil med D-ring på rygg og front. AB10312

Western stil med D-Ringer på brystet for å klatre. AB10212

AB10112

PRO ® Sele med posisjonerings belte

PRO ® Sele for anleggsarbeid Byggarbeider stil med støttebelte. AB105125

Med D-ringer på foran og bak og på sidene, med støttebelte. AB114125

Seletøyet har PRO ™ Seriens største bekvemmelighet og sikkerhet - som resulterer i mindre trøtthet og økt produktivitet på personen.

• Integrert indikatorer for enkel inspeksjon • Worldwide tillatt standarder inkludert ANSI, OSHA, CSA og CE med en enkel sele

Den gode passformen og lette metalldeler gir økt sikkerhet, verdiskapning og kompromissløs design. Beskyttet etiketter, global sertifisering og forskjellige stiler og størrelser er noen av de funksjoner som gjør PRO™ seletøy til en enkel beslutning.

Modeloversikt Type og størrelse S M/L XL

Bruksområde

D-Ring

Spennetype

AB10112 (13) (14) AB10212 (13) (14)

Bygg

Ryggen

Bygg

Ryggen, brystet Rygg, side og bryst

Standard

AB105125 (35) (45)

Hoftepute/ Belter

Belteløkker

Vekt i kg

Norm

Standard

1,16 (1,21) (1,25)

EN361

Standard

1,38 (1,40) (1,41)

EN361

2,17 (2,24) (2,30)

EN361-358

1,23 (1,27) (1,31)

EN361

1,26 (1,32) (1,38)

EN361

4

4

4

4

AB11312 (13) (14)

Vertikalt arbeid

Rygg, front

Standard

AB114125 (35) (45)

Mast/linje

Rygg, front

Standard

Type

Størrelse (L x B x H)

Vekt i kg

Type

Størrelse (h x Ø)

Vekt i kg

450T0000

52 x 30 x 35

0,850

AK043

500 x 300

0,40

Transport veske

126

Nylon Transport sekk

www.carlstahl.no


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.03 Page 127

FALLSIKRING Sett 1 for vertikal arbeid fungerer i industri og bygg Innhold: 1 x Sele AB11313 * 1 x Fallblokk "Rebel" AD120, L = 6 m 1 x Karabinkrok AJ501 1 x Forankringsband AM450/80 (L = 80 cm) 1 x Bag 450T0000 Vekt: 4,8 kilo * Standard str M / L

SET 2 for vertikal arbeid fungerer i industri og bygg Innhold: 1 x Sele AB11313 * 1 x Fallblokk AD212/FI med fall indikator, L = 12 m 1 x Forankringsband AM450/80 (L = 80 cm) 1 x Bag 450T0000 Vekt: 7,7 kilo * Standard str M / L

SET 3 for kombinert arbeid på skråtak og flate tak Innhold: 1 x Sele AB105135 * 1 x Taubrems AC202/01 "Cobra" 1 x Line AC210, lengde 10 m, 14 ø mm 1 x Bag 450T0000 Vekt: 7,45 kilo * Standard str M / L

SET 4 for stålarbeid og brobygging Innhold: 1 x Sele AB105135 * 1 x Line m/falldemper AE5220WAE 1 x Forankringsband AM450/80 (L = 80 cm) 1 x Bag 450T0000 Vekt: 3,3 kilo * Standard str M / L

www.carlstahl.no

127


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.03 Page 128

FALLSIKRING PROTECTA tilbyr bransjens bredeste utvalg av Falldemper Vi kombinerer brukervennlighet og lette materialer for å møte europeiske standarder eller overgå dem.

Beregn fallhøyde

Fritt fall

Maksimal fallhøyde

Fanghøyde FallOpphøyde bremsing for PVU Sikkerhetssone

Line m/falldemper - utvalg Produkt

Bruksområde

Material

Koblings

Fallindikator

utstyr PRO™

• Byggindustrien • Verksted og vedlikehold • Fabrikkvedlikehold • Materialhåndtering

25 mm Polyester Webbing 10,5 mm tau

Selvlukkende

Transparent

karabiner

Plast over falldemper

Line m/falldemper

Y-line med falldemper AE532 / 3

Line med falldemper AE522 / 3

PROTECTA tilbyr line m/falldemper med høy kvalitet til en rimelig pris. De har et gjennomsiktig plast over falldemper for å tillate enkel inspeksjon av sømmen. Tilgjengelig med flere forskjellige alternativer i henhold til kravene på arbeidsplassen din.

Line m/falldemper - kjernemanteltau Type

Materiale

1leg

AE522/3

10,5 mm Kernmantel tau

4

AE532/3

10,5 mm Kernmantel tau

2leg

4

Lengde im

Vekt i kg

Kobling

2,0

0,88

2 karabiner - 18 mm åpning

1,8

1,73

1 karabiner - 18 mm, 2 stillaskrok - 60 mm åpning

Line med falldemper AE5220WAE

Y-line med falldemper AE5320WAF

Line m/falldemper - Webbing Type

Material

1leg

AE5220WAE

25 mm Polyester-tau

4

AE5320WAF

25 mm Polyester-tau

128

2leg

4

Lengde im

Vekt i kg

Kobling

2,0

0,81

2 karabiner - 18 mm åpning

2,0

1,80

1 karabiner - 18 mm, 2 sillaskrok - 60 mm åpning

www.carlstahl.no


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.03 Page 129

FALLSIKRING

Line - begrensnings system En tilkoblingsmåte uten falldemper blir brukt slik at fritt fall IKKE kan oppstå.

Beherskelse Tau Lanyards AL420C

Type

Beskrivelse

1leg

Lengde im

Vekt i kg

Kobling

AL420C

Kernmantel tau 10,5 mm

4

2,0

0,22

1 karabin - 18 mm, 1 karabin 17 mm åpning

25 mm

4

2,0

0,53

2 øye m/kause

AL4220WAE

Forbindelsesline AL422OWAE

Nylon Webbing

Positionierung

"Trigger" Tau AF777

Type

Beskrivelse

1leg

Lengde im

Vekt i kg

Kobling

AF777

Kernmantel tau 10,5 mm

4

0,4 - 2,0

0,75

1 karabiner - 18 mm, 1 karabiner 17 mm åpning

For informasjon om unoterte lengder og kontakter, bør du kontakte Carl Stahl.

Forankring

AM450/80

AM401G

Type

Produkt

Beskrivelse

Lengde i m

Vekt i kg

AM450/80 AM450/150

Webbing sling henhold til EN795

25 mm brede nylon webbing sling

0,8 1,5

0,08 0,15

AM401G AM402G

Ståltau slynge henhold til EN795

Plastbelagt galvanisert wire 6 mm i diameter m/kauser

1,0 2,0

0,30 0,46

AJ301 AJ302 AJ303

Hand GRIPPERS henhold til EN362

Er festet til rørene med opptil 140 mm i diameter (AJ303), rustfritt stål

0,075 0,110 0,140

0,30 0,35 0,40

AJ301

Karabiner

AJ501

AJ514

AJ521

Type

Karabin type

AJ501

Skru

AJ514 AJ521

Strekkstyrke/ standard

Beskrivelse

Vekt i kg

25-kN-anker, EN 362

17 mm åpning, galvanisert stål

0,17

Skru

25-kN-anker, EN 362

18 mm åpning, stål, galvanisert overflate

0,18

Automatikk

25-kN-anker, EN 362

18 mm åpning, aluminiumslegering

0,10

Fall stopp

AC202/01

Type

Produkt

AC202/01

COBRA ™

AC205

Beskrivelse

Vekt i kg

Kan kobles til hvor som helst på tauet. Passer for tau med 12 eller 14 mm diameter. Leveres med skrukarabin - 17 mm åpning.

1,23

Liv line

14 mm flettet tau med 3 tilnærminger av Cobra - lengde 5 m* Leveres med skruekarabinkrok - 17 mm åpning

0,92

AC205B

Liv line

12 mm flettet tau med 3 tilnærminger av Cobra - lengde 5 m* Leveres med skruekarabinkrok - 17 mm åpning

0,70

AC210

Liv line

14 mm flettet tau med 3 tilnærminger av Cobra - lengde 10 m* Leveres med skruekarabinkrok - 17mm åpning

1,53

AC210B

Liv line

12 mm flettet tau med 3 tilnærminger av Cobra - lengde 5 m* Leveres med skruekarabinkrok - 17mm åpning

1,16

* Andre lengder på forespørsel

www.carlstahl.no

129


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.03 Page 130

FALLSIKRING

Unngå pendel effekt >40°

For å begrense risikoen for ulykker på grunn av pendelen effekt, må bruker sørge for å jobbe med mulig rett under festepunktet. Unngå vinkler større en 40° ut fra festepunkt.

Stor risiko ved svingfall

PROTECTA fallblokker - Enkel, sikker bruk og lang levetid! - Utvalgs Guide Produkt

Beskrivelse

JRG™

Korrekt og pålitelig, og økonomisk kvalitet

Rebel™

Bestselgere i lys av nye, kortere HSGS - passer inn i de strammeste prosjektbudsjett!

Bruksområde

Housing

Fallindikator

Kobling

Svivelkarabiner

Housing karabiner

• Byggenæringen • Offshore, raffinerier • Stålindustri

Ekstrudert aluminium eller termoplastisk

4

Selvlukkende karabiner

4

4

• Næringslokaler • Igangkjøring • Enkelt vedlikehold • Byggenæringen • Generell industri

Ekstrudert aluminium eller termoplastisk

4

Leveres med en svivel, karabin og krok

Valgfritt

4

Rebel ™ Fallblokk

Rebel ™ Fallblokk 3 m belte

• Høy kvalitet med overlegne egenskaper • Kompakt og lett - under 1,4 kilo best lengde/vekt-forhold for industri • Holdbar aluminium

Type

Lengde

Tau

Kobling

Housing

Vekt i kg

AD111

3m

25 mm polyestertau

Karabinkrok AJ501*

Aluminium

1,3

AD120

6m

25 mm polyestertau

Karabinkrok AJ501*

Aluminium

2,45

* Følger ikke med

JRG ™ Fallblokk JRG ™ Fallblokk gir pålitelig fallsikring i en økonomisk enhet. • Energiabsorberende system for å samle et fall til mindre enn 0,6 m. • Lett, rask oppbremsing • Enklere hus PROTECTA Fallblokk 12 m wire AD212FI

130

Type

Leng-

Tau

Kobling

Housing

de

Vekt i kg

AD212FI

12 m

4 mm galvanisert wire

Karabinkrok AJ501

Termoplastisk kunststoff

4,5

AD216FI

16 m

4 mm galvanisert wire

Karabinkrok AJ501

Termoplastisk kunststoff

7,14

AD222FI

22 m

4 mm galvanisert wire

Karabinkrok AJ501

Termoplastisk kunststoff

9,4

AD232FI

32 m

4 mm galvanisert wire

Karabinkrok AJ501

Termoplastisk kunststoff

12,5

PROTECTA Fallblokk 32 m wire AD232FI

www.carlstahl.no


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.03 Page 131

FALLSIKRING

ARIANA WandMonteringsprinsipp

2

8

3

1

Horisontal stoppsystem ARIANA Systemet tilbyr flere monteringsalternativer: Vegg, tak, langs kranbane, på kran, demning, kraftstasjon osv.

4

Karakteristik Horisontal, rundt hjørner helling inntyl 15°. Avstand mellom felter: Maks 15 m.

6

max. 15 m

2

Det sammensatte systemet ARIANA skal kontrolleres 1 gang hver 12. mnd av Carl Stahl eller godkjent kvalifisert person. 2 Bruken av deler utenfor systemet utelukker noen garanti.

Montering i overhengende tak Priser på forespørsel. 9

10

Samling hjørnet

1

Montering på stang

5

7

6

2

3

www.carlstahl.no

11

5

131


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.03 Page 132

FALLSIKRING 1

Universal endeforankring

6

Rundkabel

127 mm

- Materiale: rustfritt stål - Wire diameter: 8 mm. - Forhåndslast implementering:80 daN.

- Materiale: rustfritt stål.

mm 127

7

- Konstruksjon 7 x 19 - Nettovekt: 246 g / m Best. nr. IAN708

Strekkskrue

- Materiale: rustfritt stål - For manuell innsetting

71 mm

Mellomelement eller P.A.S.

- Material: rustfritt stål. - Rustfrie skruer. - Monteres vertikal/horisontal. - Nettovekt: 460 g.

Strekkskrue for pressing av wire

8 91 mm

2

- Materiale: rustfritt stål - Forhåndslast ved bruk: 80 daN - Wire diameter: 8 mm - Nettovekt: 420 g - Tauet skal anses oppspent når indikatoren begynner å spinne. 118 mm

3

Griper/Glider 9

- Rustfritt stål elektropolert. - AJ501 karabiner i stål. - For rustfri stålwire Ø 8 mm konstruksjon 7 x 19 - Nettovekt: 390 g.

Komplett element for pressing - Materiale: rustfritt stål - Wire diameter: 8 mm. - Vekt: 221 g.

10

4

Kurver

- Materiale: rustfritt stål - Diameter: 13,5 mm. - Brukes som en 90 ° vinkel innvendig og utvendig - Nettovekt: 300 g.

Falldempingselement

- Materiale: rustfritt stål - Trigger: 2,4 KN - Bruk: Vertikal og horisontalt - Absorber element til engangsbruk - Netto Vekt 1,1 kg R = 260 mm

Terming for manuell innsetting

11

5

Ankerplate for feste

- Galvanisert stål. - Rustfritt stålskrue 8 mm. - Størrelse: 120 x 40 x 10 - Nettovekt: 438 g.

132

- Materiale: rustfritt stål - Nettovekt: 420 g

Merkeplate ARIANA

www.carlstahl.no


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.04 Page 133

FALLSIKRING Vertikalfall stoppsystem CABLOC

1

CABLOC Systemet vil ivareta brukeren i forberedelse med arbeid i tårn, skorsteiner, leider, osv. CABLOC systemet går fritt på permanent festet kabel og gir god beskyttelse av brukeren.

CABLOC Montasjeprinsipp

Universal forankring

- Materiale: rustfritt stål - For bruk på de mest vanlige steder med diameter 30 mm til 90 mm - Tilfredsstiller EN795, klasse A1 - Netto Vekt: 2450 g

1 2 2

Falldemperelement

3

- Materiale: rustfritt stål - Trigger: 2,4 KN - Passer for vertikalt og horisontalt system - Absorberende element for engangsbruk - Netto Vekt 1,1 kg

5

3

Universal kabelleder

- Materiale: rustfritt stål og gummi - For de mest vanlige typer montering, holder wire på plass. - Nettovekt: 360 g

6 4

Materiale: rustfritt stål - Den innebygde fjær opp spenningen gir kontroll over den optimale opp spenningen som er nødvendig for riktig funksjon av CABLOC - Også tilgjengelig som en gaffel-versjon No IAC330 / 1

4

5

Ene side presset med kause mottsatt side tilpasses med øye og wireklemme 6

Gaffel-/øye-strekkskrue for faste installasjoner

Fallbrems CABLOC

d = 18 mm

Leveres med eller uten falldemper. Godkjent for EN 353-1 og EN 353-2

med en innebygd energiabsorbenter for installasjon uten absorber på linjen hodet - Materiale: rustfritt stål - Wire 8 mm 7x19. d = 18 mm

Priser på forespørsel.

www.carlstahl.no

133


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.04 Page 134

FALLSIKRING

12 mm

Tilbehør

Monteringsbrakett - Material: galvanisert stål - Nettovekt: 250 g

40 mm

180 mm

m 180 m

Standard monteringsbrakett, søyle for ARIANA - Galvanisert stål - Tverrsnitt: 100 x 100 x 5 mm - Høyde: 500 mm - Base plate: 310 x 200 mm - Avstander: 160 x 260 x Boring: 14 mm - Netto Vekt: 13 kg m 0m 16

mm 145 mm 145

Plate - Material: galvanisert stål - Base plate: 335 x 200 x 10 mm - Avstander: 145 x 145 x 160 mm - Boring: 14 mm dia - Tilfredsstiller de tekniske kravene iht. EN795A og EN 795C - Nettovekt: 4,5 kilo

Hjørneadapter ARIANA 44 5m m

134

m 0m 36

- Material: galvanisert stål - Vinkel profil 80 mm - Nettovekt: 6 kg

www.carlstahl.no

Systemene ARIANA og CABLOC skal kontrolleres minst 1 gang hver 12. mnd, i.h.t. myndighetenes krav.


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.04 Page 135

FALLSIKRING

ExoFit ™ helsele ExoFit ™ helsele har en utforming som gjør den lett å ta på, den har god komfort og er utstyrt med hurtiglåser. Materialene er myke og lette, men ekstremt holdbare. Skulder-, hofte- og benputene er integrert slik at de ikke kan skli. Det pustende fôret sikrer at du kan arbeide hele dagen tørr og komfortabel, effektiv og helt sikkert. • Den ergonomiske utformingen gir god polstring for skulder, hofte og ben, som alltid forblir på plass, så for å forbedre komfort og arbeiderens tilfredshet. • Den myke kanten hindre ubehagelig å gni eller gnaging, og dermed øke komfort og mobilitet • Med i-Safe ™ RFID-brikker for elektronisk dataregisterering

Type og størrelse S M L

Vekt i kg

KB1EXO/S (/M) (/L) KB1EXO/SB (/MB) (/LB)

ExoFit ™ Standard utførelse

ExoFit ™ sele for anleggsarbeid

Passer generelle jobber. KB1EXO / M

m/støttebelte, D-ringene på fronten og på sidene KB1EXO/MB

D-Ringer

Lås type

1,74 (1,78) (1,82)

Bak, front

Hurtiglås

2,78 (3,0) (3,0)

Bak, front, sidene

Hurtiglås

Hofte pad / belte

Belte løkker 4

4

4

Fallbrems - flyttbar Type

Karabiner

Vekt i kg

KC2LRG1REM

17 mm åpning

0,44

I.h.t. EN 352-2 Type

Karabiner

Tau type

Taulengde

Vekt i kg

KC207/15/4

Hurtigkoblinger i enden av tauet

Kjerne-mantel tau, Ø 11 mm

15 m

1,6

www.carlstahl.no

135


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.04 Page 136

FALLSIKRING Helsele, kevlar Nomex D-ring på rygg, enkel påsetting, passer varme arbeider. EN 361

High Visibility

Delta ™ II Nomex ® / Kevlar ® utførelse

Fallsikringsvest med høy synlighet/refleks KB1800HV

Flame-resistant Nomex ® / Kevlar ® Webbing KB1K-P29

Type og størrelse

Beskrivelse

D-ringer

Buckle type

Hofte polstret belte

Belte løkker

Vekt i kg

Tilleggsutstyr

KB1K-P29 (U)

Nomex® / Kevlar®

Rygg

Standard kobling

4

4

1,45

Nomex® / Kevlar®-belteband

KB1800HV (U)

HI-VIS sele og vest

Rygg

Standard kobling

4

4

2,80

Vest i varsel farge

** Size "U" = Universal størrelse - en størrelse for de fleste brukere, "medium" og "Large"

Høyde i meter

Tabell for størrelser av helsele. Delta ™ II / Exofit ™ / XP ™ Exofit

Kroppsvekt i kg

136

www.carlstahl.no


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.04 Page 137

FALLSIKRING

Forankring til dør/vindu Midlertid forankring uten å skade struktur. Passer for åpninger 55-130 cm Standard EN795-B

Forankring til bjelke flyttbar Rask og enkel montering, passer for bjelker 90-350 mm m/flenstykkelse opp til 30 mm. Standard EN795-B

Forankringstralle for I og H bjelker For horisontal bevegelse. Regulerbar fra 76-203 mm m/flenstykkelse opp til 17 mm Min. bruddstykke: 22,2 kN Standard EN795-B

D-ring festepunkt for betong m/indikator Forankringsbolt for betong. Permanent eller midlertidig. Indikator viser korrekt tiltrekking. Boring 18-19 mm hull. Standard EN795-B

Betong-stop loop Lengde 1 m, med D-ring. Gir et midlertidig festepunkt for prefabrikerte betong. Loopen er festet i betongen armering, betong deretter helles på loop og dens beskyttende bekledningen. Når betongen er herdet, fungerer den som et 22-kN-festepunkt. Når den ikke lenger er nødvendig, klippes bandet og kastes. Bandet er beskyttet med spesial strømpe. Standard EN795-B

Type

Vekt i kg

2100080

6,82

Type

Vekt i kg

KM22104700

1,66

Type

Vekt i kg

KM22103143

6,8

Type

Standard + Valgfri

Vekt i kg

2104565

Standardmodell

0,55

2104566

D-ring enhet med 6 ekstra pinner

0,65

2104567

D-ring enhet med 12 ekstra pinner

0,75

Type

Vekt i kg

2100056

1,7

www.carlstahl.no

137


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.04 Page 138

FALLSIKRING

Fallblokk Mange velger å bruke en fallblokk ved arbeid i høyden, denne kan gi stor bevegelsesfrihet og må derfor brukes korrekt. Les bruksanvisningen nøye. Fallrykk skal dempes og ikke overstige 6kN. Bruk av fallblokk vil gi rundt 4kN. Dette vil kunne redusere fare for skade på person.

Talon ™ Fallblokk Talon fallblokk er utviklet for pålitelig beskyttelse. Enheten er utstyrt slik at systemet låser og forhindrer “hakking” • Ekstremt lett vekt • Sele direkte innfestning • Større bevegelsesfrihet uten at det går utover sikkerheten • Kompakt størrelse for komfort og praktisk bruk EN 360

KD1TALONSC

Talon ™ 2-strengel (Y-line) Fallblokk

Fallblokk Ultralok Antirast - bremse stopper et fall i løpet av noen få centimeter og begrenser den gjenværende styrken for ekstra sikkerhet til maksimalt 6 kN. Ny, syntetisk tau forbedrer motstand mot slitasj

Lengde 1,8 m • Første 2-strenget fallblokk • Fall demper på hver stropp • Festes direkte på sele • Forankret ved flytting EN 360

3504480 KD1TALTWIN Type

Bruksområde

KD1TALONSC KD1TALTWIN 3504480

• Generelt Bygg

Overligger indikator

Antirastsystem

Tau

Vortex karabiner

1leg

4

4

Nylon

Valgfritt

4

4

4

Nylon

Valgfritt

4

4

Nylon

Valgfritt

2leg

4

Forseglet fallsikringsblokk PS Den forseglede fallsikringsblokken omfatter en revolusjonerende, patentert vanntett teknologi som skiller alle dynamiske komponenter mot forurensing som fett, fuktighet og skitt. PS serien er konstruert for maksimal sikkerhet og levetid. Kan leveres som evakueringsenhet m/winch. Flere lengder på wire.

138

Lengde im

Vekt i kg

Bånd/tau

Kobling

2,4

1,55

19 mm Nylonbånd

Alukarabiner for armering

2,0

2,60

25 mm Nylonbånd

Alukarabiner for armering

15,0

5,50

Ø 6,3 mm syntetisk tau

Galvanisert med vertebralis

Type

Lengde im

Vekt i kg

Wire

Kobling

KD2PS15

15

13,7

Galvanisiert 5 mm

Vinkelkarabiner

KD2PS15SS

15

13,7

Edelstål 5 mm

Vinkelkarabiner

www.carlstahl.no


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.04 Page 139

FALLSIKRING

EZ-Line ™ midlertidig horisontal system EZ-Line ™ er i dag det enkleste og raskeste horisontale forankringssystemet på markedet. Blokken festes til et sikkert punkt (min 22kN) wire dras ut og til et annet punkt. Wire spennes korrekt opp via sveiv/indikator. Systemet er lett og oppfyller standard EN 795-C.

Type

Spennvidde

Bruker

Vekt

2

11,25

im 7605061

18

i kg

Evolution ™ fast horisontal forankringssystem Evolution ™ er et allsidig permanent installert horisontalt system. Dette gir brukerene full beskyttelse og stor arbeidsradius. Kan installeres i kurver. Vi kan hjelpe deg med planlegging av ulike systemer. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

www.carlstahl.no

139


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.05 Page 140

FALLSIKRING

Sele Delta II med hurtiglåsUtstyrt med fjærbelastet 6SULQJ/RDGHG  stand up D-ring'ULQJ i rygg 6WDQG8S 6WDQG8S'ULQJ

Standard EN361 ([FHVV KB11110615 ZHENHHSHU ZHE NHHSHUHurtiglåser for4XLFN rask 2SWLRQDO4XLFN 2SWLRQDO påmotering &RQQHFW %XFNOHV &RQQHFW%XFNOHV 

 Bakplate som'HOWDŒ sprer ut 2SWLRQDO'HOWDŒ 2SWLRQDO ryggbånd –%DFN enkel å3DG ta på &RPIRUW%DFN3DG & &RPIRUW

Delta II Hardness Models KB11109117: D-ring rygg Std. kobling KB11109117=UNIV, KB11109118=SM, KB11109119=XL Hurtiglås KB11110615=UNIV, KB11110616=SM, KB11110617=XL KB11107527: D-ring rygg m/støttebelte Std. kobling KB11107527=UNIV, KB11107528=SM, KB11107529=XL Hurtiglås KB11110579=UNIV, KB11110580=SM, KB11110581=XL KB11101288: D-ring rygg 2 punkt front Std. kobling  KB11101289=SM,  KB11101288=UNIV, KB11101290=XL   Hurtiglås KB11101319=UNIV, KB11101320=SM, KB11101321=XL KB11101294: D-ring rygg, + 2 punkt front + støttebelte Std. kobling KB11101294=UNIV, KB11101295=SM, KB11101296=XL Hurtiglås  KB11101312=UNIV, KB11101313=SM, KB11101314=XL 

140  

www.carlstahl.no


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.05 Page 141

FALLSIKRING

Falldemper med Y-line Øker sikkerheten ved forflytning Reduserer muligheten for å snuble i egen line EN354 EN355 KE5200YX/2

www.carlstahl.no

141


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.05 Page 142

FALLSIKRING

Falldemper med tie-back, enkel eller dobbel line. Kan brukes uten bruk av annet forankrings utstyr Gjør at en kan arbeide strammere, - fallhøyden reduseres. EN354 EN355 KE51221950 enkel. KE51222025 dobbel.

142

www.carlstahl.no


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.05 Page 143

FALLSIKRING

Fallblokk SB serie 6,12 og 30 mtr. Fallblokken for krevende miljøer Tåler høy slitasje Med fallindikator, aluminiumshus Kan leveres med rustfri wire og krok/svivel. KD3RSB57SS,- wire rustfri 6m KD3RSB150SS, - wire rustfri 12m

www.carlstahl.no

143


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.05 Page 144

FALLSIKRING

Fallblokk m/vinsj EN360

:2002

Fallsikringsblokk 3,5m

➘ ➘ ➘

Plasthus Vectronbånd Falldemper

Lastvinsj 250Kg Lengde 15m Koble til FS970

Løpetrinse for Tripod Aluminium Tripod

144

www.carlstahl.no

➘ Høyde 1,55-2,55m ➘ Vekt 15Kg


FALLSIKRING 123-145 korrigert:1-10 21.06.10 20.05 Page 145

FALLSIKRING

EN360

:2002

Fallsikringsblokk 2m

➘ Aluminiumhus ➘ Vectronbånd ➘ Svivel

EN360

:2002

EN360

:2002

EN360 :2002

Fallsikringsblokk 9m

Fallsikringsblokk 18m

➘ Plasthus ➘ Vectronbånd ➘ Svivel

➘ Plasthus ➘ Stålwire ➘ Svivel

EN360

:2002 EN 1496:2007

Fallsikringsblokk 18m

➘ Plasthus ➘ Stålwire

Ý

15M

Ý

42M

Fallsikringsblokk 15m Aluminiumhus, stålwire, vinsj

www.carlstahl.no

145


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.04 Page 146

FIBERTAU OG NETT

Polypropylene (Splitfilm) Konstruksjon: 3/slått Tauverk av dette materialet gjorde sitt inntog på det norske markedet i slutten av 1960 årene, og i løpet av en 10 års periode hadde det fullstendig utkonkurrert naturfibrene, manilla og sisal. Den lave vekten, kombinert med flyteevne samt god mottstand mot råte og kjemikalier var egenskaper som falt i smak hos brukerne. I tillegg var det null vannabsorbering. UV-bestandig Farge: Blå Spesifik Vekt: 0,91 Smeltepunkt: 165°.Celcius

Bruksområder: Dette er et typisk “allround” tau egnet til de fleste formål.

Diameter i

MBL

mm

kN

Kg

Kg/110m

4

2,35

240

0,80

6

3,73

380

1,76

8

9,42

960

3,30

10

13,93

1420

4,95

12

19,91

2030

7,26

14

27,37

2790

10,01

16

34,34

3500

12,76

18

43,65

4450

16,39

20

52,68

5370

19,69

22

63,77

6500

24,20

24

74,56

7600

28,60

26

89,27

9100

33,80

28

99,08

10100

37,10

32

125,57

12800

50,60

36

157,94

16100

63,80

40

190,31

19400

78,70

* Leveres også på plastspoler fra 6mm - 16mm * Leveres også i 50m lengder fra 4mm - 14mm

146

Vekt

www.carlstahl.no


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.04 Page 147

FIBERTAU OG NETT

Danline Konstruksjon: 3/slått Tauet har meget gode slitasjeegenskaper, og har også god motstandsdyktighet mot råte og kjemikalier UV-bestandig Farge: Grønn Spesifik Vekt: 0,91 Smeltepunkt: 165°Celcius

Bruksområder: Havbruksfortøyninger og generelt innenfor fiskerinæringen. Bryggefortøyninger.

Diameter i

MBL

Vekt

mm

kN

Kg

kg/110m

6

7,35

750

1,64

8

12,64

1.290

3,08

10

18,62

1.900

4,62

12

26,49

2.700

6,82

14

36,30

3.700

9,40

16

46,06

4.700

12,00

18

54,88

5.600

15,40

20

68,67

7.000

18,70

22

82,40

8.400

21,78

24

95,06

9.700

25,74

26

107,80

11,000

30,28

28

127,40

13.000

35,14

32

147,00

15,000

42,00

36

178,36

18,200

52,50

40

226,38

23,100

62,50

44

274,40

28,000

77,50

48

328,30

33,500

92,50

56

460,60

47,000

136,60

64

576,24

58,800

182,00

* Leveres også på plastspoler fra 6mm - 16 mm

www.carlstahl.no

147


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.04 Page 148

FIBERTAU OG NETT

Polyethylene (Monofilament) Konstruksjon: 3/slått Polyethylene tauverk flyter, men er noe tyngre enn polypropylene. Styrken forblir den samme i våt eller tørr tilstand. Dette tauverket kjennetegnes av en glatt overflate. Monofilament vil si grove kontinuerlige runde fibre. UV-bestandig Farge: Orange Spesifik Vekt: 0,96 Smeltepunkt: 125°.Celcius

Bruksområder: Generelt innenfor fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Diameter i

MBL

mm

kN

Kg

Kg/110m

6

3,92

400

2,00

8

6,86

700

3,51

10

10,7

1100

5,50

12

15,1

1500

8,01

14

20,5

2100

10,51

16

27,5

2800

14,08

18

34,0

3500

17,60

20

41,9

4300

22,00

22

49,8

5100

26,51

24

59,8

6100

32,56

28

80,5

8200

44,30

32

105,0

10700

57,36

36

132,0

13500

72,60

40

160,0

16300

87,67

* Leveres også på plastspoler fra 6mm - 14 mm

148

Vekt

www.carlstahl.no


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.05 Page 149

FIBERTAU OG NETT

NYLON (Multifilament)

Konstruksjon: 3/slått Multifilament er tynne kontinuerlige rundfibre mindre enn 0,005mm dia. Tau av dette materialet har vært anvendt til alle bruksområder. Nylon har stor strekkevne og er den tautype som har størst evne til å oppta energi. Dette er en verdifull egenskap når tau brukes til formål hvor det forekommer sjokkbelastninger under dynamisk arbeide, d.v.s. under hyppig på- og avlastning av strekk-kraft. Imidlertid kan denne strekkevne være farlig ved brudd, idet tauet “slår tilbake” med voldsom kraft og hastighet idet energien frigjøres. Nylontauets slitasjeegenskaper er gode.Enkeltfiberen er meget tynn. Under bruk blir en del av de tynne fibrene slitt over og danner et filtaktig ytre som skjermer godt mot videre slitasje. Nylontauet har stor bruddstyrke.

Diameter i

MBL

Vekt

mm

kN

Kg

kg/110m

4

3,15

300

1,16

6

7,35

700

2,48

8

13,20

1,300

4,40

10

20,40

2,100

6,82

12

29,40

3,000

9,79

14

40,20

4,100

13,42

16

52,00

5,300

17,38

Bruksområder:

18

65,70

6,700

22,00

Fortøyning Forankring Tauing Stropper Fiskeriformål Seiling

20

81,40

8,300

26,95

22

98,00

10,000

33,00

24

118,00

12,000

39,05

26

137,00

14,000

46,20

28

155,00

15,800

53,35

32

196,00

20,000

69,30

36

244,00

25,000

88,00

40

294,00

30,000

108,90

44

351,00

35,800

132,00

48

412,00

42,000

156,20

52

479,00

48,800

182,60

56

549,00

56,000

212,30

60

626,00

63,800

243,10

64

706,00

72,000

277,20

72

882,00

89,900

350,90

80

1078,00

109,900

433,40

88

1284,00

130,900

524,70

96

1510,00

153,900

624,80

UV-bestandig Farge: Hvit Spesifik Vekt: 1,14 Smeltepunkt: 250°.Celcius

www.carlstahl.no

149


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.05 Page 150

FIBERTAU OG NETT

Nylon (Multifilament) Konstruksjon: X -Flettet Levert på pappspoler i 100m Farge: Hvit Spesifik Vekt: 1,14 Smeltepunkt: 250°.Celcius

Bruksområder: Flaggliner, rettesnorer f.eks. ved muring, fiskeriredskaper Diameter i

MBL

Vekt

mm

kN

kg

kg/100m

1 2 3

0,382 1,177 1,766

39 120 180

0,18 0,35 0,55

4 5 6

2,943 4,905 6,867

300 500 700

1,00 1,40 2,10

7 8

9,074 11,772

925 1200

2,80 3,70

Nylon (Multifilament med kjerne i senter) Konstruksjon: 16 - partig Flettet Nylon Farge: Hvit Spesifik Vekt: 1,14 Smeltepunkt: 250°.Celcius

Bruksområder: Fortøyning, dreggtau, fiskeriredskap Diameter i

150

MBL

Vekt

mm

kN

kg

kg/110m

10 12 14

18,148 27,468 36,591

1850 2800 3730

6,77 9,74 13,20

16 18 20

46,891 58,271 70,926

4780 5940 7230

17,22 21,84 26,90

22 24

84,660 100,062

8630 10200

32,56 38,72

www.carlstahl.no


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.05 Page 151

FIBERTAU OG NETT Superdan fortøyningstrosse m/ispl.1,8m kledd øye i begge ender.(28mm, 32mm og 36mm leveres med 1,5m kledd øye)

Konstruksjon: 8 -partig flettet Superdan er produsert av høyfasthet Polypropylenegarn og har utmerkede egenskaper mot fil/gnag og forlenget levetid (over 10% mer enn for vanlig Polypropylenetau). Superdan er produsert og testet iht. ISO og BS standard. Superdan har nesten 50% høyere bruddstyrke enn ISO og BS spesifikasjon for Polypropylene. Superdan har relativt liten forlengelse. UV-bestandig Farge: Hvit med 2 røde kordeler Spesifik Vekt: 0,91 (flyter) Smeltepunkt: 165°.Celcius

Diameter i

Omkr

MBL

mm

inch

kN

kg

kg/220m

28

3 1/2

142,2

14500

87

32

4

181,5

18500

112

Bruksområder:

36

4 1/2

225,6

23000

141

Fortøyning, sleping, fiskeri - og oppdrettsformål

40

5

278,6

28400

174

44

5 1/2

332,6

33900

215

48

6

390,4

39800

252

52

6 1/2

451,3

46000

295

56

7

518,0

52800

343

60

7 1/2

593,5

60500

394

64

8

669,0

68200

448

68

8 1/2

761,3

77600

506

72

9

841,7

85800

567

80

10

1035,9

105600

702

88

11

1251,8

127600

849

96

12

1467,6

149600

1010

104

13

1722,6

175600

1180

112

14

1998,3

203700

1370

120

15

2293,6

233800

1580

www.carlstahl.no

Vekt

151


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.05 Page 152

FIBERTAU OG NETT SuperTec 8 - partig flettet trosse m/ispl.1,8m PVC-kledd øye i hver ende.

Konstruksjon: 8 - partig flettet (4x2) Materiale: Høykvalitets polyolefin fiber. Spesifik Vekt: 0,94 (flyter) Smeltepunkt: 165°.Celcius Vannabsorbering: 0 Ultra-violet lys motstand: God Fil/gnag motstand: God

Bruksområder: Fortøyning Forankring Tauing

Diameter i

Omkrets

mm

tommer

kN

Kg

40

5

306

31,200

87,00

44

371

37,800

107,50

48

5 1/2 6

430

43,800

126,00

52

6 1/2

498

50,800

147,40

56

7 7 1/2

574

58,500

171,60

653

66,600

196,90

64

8

734

74,800

224,00

68

8 1/2 9

822

83,800

253,00

922

94,000

283,80

10 11 12

1,138

116,000

350,90

1,354

138,000

424,60

1,599

163,000

504,90

13 14 15

1,834

187,000

589,60

2,109

215,000

685,30

2,413

246,000

789,80

60

72 80 88 96 104 112 120

MBL

Load (%)

Produsert og testet iht. gjeldende ISO og BSEN standarder. Advarsel: MBL må aldri anses som sikker arbeidslast for tauet.

Elongation (%)

152

www.carlstahl.no

Vekt kg/110m


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.05 Page 153

FIBERTAU OG NETT

Polydac, synketau Konstruksjon: 3/slått Polydac er produsert av en kombinasjon av høyfasthet Polypropylene og polyestergarn og har meget høy bruddstyrke. Tauet har gode slitasjeegenskaper, og god motstandsdyktighet mot råte og kjemikalier. Ultra-violet lys motstand: Meget god.

Farge: Hvit Spesifik Vekt: 1,14 Smeltepunkt: 190°Celcius

Bruksområder: Havbruksfortøyninger og generelt innenfor fiskerinæringen. Bryggefortøyninger. Brukes også som synketau. Diameter i

MBL

Vekt

mm

kN

Kg

kg/110m

16

51,37

5.035

15,50

18

64,95

6.365

19,60

20

80,45

7.885

24,31

22

96,94

9.500

29,48

24

122,44

12.000

35,09

28

161,22

15.800

47,74

32

204,08

20.000

62,15

36

254,08

24.900

78,54

40

306,12

30.000

97,24

44

365,30

35.800

118,80

48

472,34

46.290

141,00

56

640,81

62.800

189,20

60

734,69

72.000

218,90

64

842,85

82.600

247,50

72

1040,80

102.000

313,50

www.carlstahl.no

153


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.05 Page 154

FIBERTAU OG NETT

Nylon (Multifilament) Konstruksjon: 8 - partig flettet UV-bestandig Fage: Hvit Spesifik Vekt: 1,14 Smeltepunkt: 250°.Celcius

Bruksområder: Fortøyning Forankring Tauing Stropper Fiskeriformål

Diameter i

Omkrets

mm

tommer

kN

Kg

kg/110m

40

5 5 1/2 6

294

30.000

108,90

351

35.800

132,00

412

42.000

156,20

6 1/2 7 7 1/2

479

48.800

182,60

549

56.000

212,30

626

63.800

243,10

8 8 1/2 9

706

72.000

277,20

787

80.200

313,50

882

89.900

350,90

10 11 12

1,078

109.900

433,40

1,284

130.900

524,70

1,510

153.900

624,80

13 14 15

1,785

182.000

732,60

2.060

210.000

849,20

2,354

240.000

975,70

44 48 52 56 60 64 68 72 80 88 96 104 112 120

MBL

Produsert og testet iht. gjeldende ISO og BSEN standarder. Advarsel: MBL må aldri anses som sikker arbeidslast for tauet.

154

www.carlstahl.no

Vekt


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.05 Page 155

FIBERTAU OG NETT

SuperMax med SK-75 Dyneema garn 12 - partig flettet fibertau SuperMax er produsert med Dyneema fiber UHM WPE(ultra high molecular weight polypropylene).Det har høyest styrke i forhold til vekt.Sterkere enn ståltau med samme dimensjon, og vekten er ca. 1/8 av ståltau. SuperMax er behandlet med unikt bellegg mot slitasje og kan også leveres med Polyester-kappe. SuperMax er varmebehandlet for å forsterke tauet mot fil/gnag. Diameter i EGENSKAPER: Maksimum styrke i forhold til vekt, også sammenlignet med ståltau. Liten forlengelse. Lenger levetid og lett å håndtere.Utmerket slitasje motstand. Ikke kink og rotasjonsfri. Lett å spleise. UV bestandig. -God resistens mot kjemikalier. Ingen absorbering av vann. Farge: Orange Spesifikk Vekt: 0,97 (flyter) Smeltepunkt: 150° C Strekk ved brudd: 4-5% Bruksområder: Fortøyning, forankring, løftestropper, nett, sleping, buksering, diverse fiskeri- og offshoreformål

MBL

Vekt

mm

tonn

kN

kg/100m

6 8 10

4,2 6,7 10,8

41,2 65,7 105,9

2,30 3,90 5,90

12 14 16

16,5 22,0 27,5

161,9 215,8 269,8

9,50 12,80 16,00

18 20 22

35,0 41,5 50,0

343,3 407,1 490,5

20,80 25,50 30,50

24 26 28

58,0 66,0 74,0

569,0 647,4 725,9

35,80 41,00 46,50

30 32 34

81,5 88,5 96,0

799,2 868,2 941,2

52,00 57,00 62,50

36 38 40

104 112 127

1.020,2 1.098,7 1.245,9

68,0 74,0 84,0

42 44 46

140 152 165

1.373,4 1.491,1 1.618,6

93,0 102 111

48 50 52

179 193 206

1.756,0 1.893,3 2.020,8

121 131 141

56 60 64

236 252 282

2.315,1 2.472,1 2.766,4

163 175 200

68 72 80

316 348 422

3.100,0 3.413,9 4.139,8

226 254 313

88 96

503 588

4.934,4 5.768,3

379 451

www.carlstahl.no

155


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.05 Page 156

FIBERTAU OG NETT

Container Nett Perfekt sikring av containerinnhold ved heving, senking og transport. Nettet hindrer at gjenstander blåser ut av container under transport og skaper farlige situasjoner. Nettene har lang levetid Containernettet er produsert i polypropylen, er av meget høy kvalitet og leveres med løse lik.

Standard størrelse i

Maske størrelse i

Tau diameter i

mm

mm

mm

3,0 x 5,0 3,5 x 5,0 3,5 x 5,5

50 x 50 50 x 50 50 x 50

3 3 3

3,5 x 6,0 3,5 x 7,0 4,0 x 7,0

50 x 50 50 x 50 50 x 50

3 3 3

4,0 x 8,0

50 x 50

3

Nettene kan leveres i alle størrelser etter kundens ønske.

Container Nett Finmasket Containernett med meget små masker. Maskestørrelsen er beregnet for beskyttelse av små biter som papir, papp, flis og andre ting.Nettene er fremstilt av robust materiale og de er beskyttet mot solens UV-stråler. Nettet blir levert med en tykk kantline, og i kantlinen er det montert maljer hver 50 cm.

Standard størrelse i mm 3,5 x 5 3,5 x 6 3,5 x 7 3,5 x 8

Nettene kan leveres i alle størrelser etter kundens behov.

156

www.carlstahl.no


Fibertau og nett s.146-157:1-10 14.06.10 21.05 Page 157

FIBERTAU OG NETT

Lettpresenning

Produsert i miljøvennlig og sterk polyetylen. Messingmalje for festing hver meter. Tåler kulde og varme. Vekt 140 gr. pr. kvadratmeter.

Laminert på begge sider. Forsterkede kanter. Kan legges sammen i våt tilstand. Farge olivengrønn.

Presenningen leveres i følgende størrelser: 2,5 x 3,5 mtr.

3,0 x 6,0 mtr.

5,0 x

8,0 mtr.

3,0 x 4,0 mtr.

4,0 x 6,0 mtr.

6,0 x

8,0 mtr.

3,0 x 5,0 mtr.

4,0 x 8,0 mtr.

6,0 x 10,0 mtr.

6,0 x 12,0 mtr. 8,0 x 12,0 mtr.

www.carlstahl.no

157


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.11 Page 158

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Kjettingtalje Type CS-FZ Alle våre taljer leveres med asbestfrie bremser og RUD galvanisert løftekjetting. De er robuste, og produserte i høykvalitetsstål. Topp og bunnkrok har sikkerhetsleppe som standard.

De leveres i 2 varianter: CS-FZ-Y, til bruk i industrien. CS-FZ-Z, med overlastsikring, til bruk offshore.

Type

FZ 005

FZ 0010 FZ 0015

FZ 020

FZ 030

FZ 050

FZ 100

FZ 200

WLL kapasitet Standard løftehøyde

Tonn m

0,5 3

1 3

1,5 3

2 3

3 3

5 3

10 3

20 3

Testlast Anbefalt kraft maks last

Kn N

7,5 231

15 309

22,5 320

30 360

45 340

77 414

150 414

300 828

Antall parter Løftekjetting diameter

mm

1 6

1 6

1 8

2 8

2 8

2 10

4 10

8 10

Dimensjoner i mm

A B C

131 127 270

140 158 317

161 187 399

161 187 414

161 210 465

186 253 636

207 398 798

215 650 890

Krok åpning

mm

30

34

38

41

48

52

64

85

Vekt Vekt pr. ekstra m. løft

kg kg

10 1,7

12 1,7

18,5 2,3

20 2,3

29 3,7

45,5 5,6

83 9,7

193 19,4

158

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.11 Page 159

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Jekketalje Type CS-RZ Norsk merking og bruksanvisning. Asbestfrie bremser. RUD galv. løftekjetting. Typer: CS-RZ-Y, til industribruk CS-RZ-Z, med overlastsikring til offshore

MODELL

L

RZ-Y-025

RZ-Y-050

Løftehøyde

m

1,5

1,5

Kapasitet

kg

250

500

Testlast

kg

375

750

Min. byggehøyde (H)

mm

230

260

Anbefalt kraft v/maks last

N

250

340

1

1

Antall parter Løftekjetting diameter

mm

4x12

5x15

Dimensjoner mm

A

92

105

B

72

78

C

85

80

D

30

35

Lengde på håndtak

L

160

300

Nettovekt

kg

2

4

Pakkestørrelse

cm

22x7x9,5

35x9,5x11,5

Vekt på ekstra m. løft

kg

0,41

0,52

MODELL

L

RZ-075

RZ-150

RZ-300

RZ-600

RZ-900

Løftehøyde

m

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Kapasitet

tonn

0,75

1,5

3

6

9

Testlast

Kn

11

22

37,5

75

112,5

Min. byggehøyde (H)

mm

325

380

480

620

700

Anbefalt kraft v/maks last

N

140

220

320

340

360

1

1

1

2

3

Antall parter

CS-RZ (X-Y-Z mod.) 750 kg - 9000kg.

Løftekjetting diameter

mm

6x18

8x24

10x30

10x30

10x30

Dimensjoner mm

A

148

172

200

220

200

B

90

98

115

115

115

C

136

160

180

235

320

D

34

38

48

52

58

Lengde på håndtak

L

280

410

410

410

410

Nettovekt

kg

7

11

21

31

46

Pakkestørrelse

cm

36x12,5x16

50x13,5x19

54x17x21,5

54x18x21,5

82x32x21,5

Vekt på ekstra m. løft

kg

0,8

1,4

2,2

4,4

6,6

www.carlstahl.no

159


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 160

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Manuell løpekatt type PT-C CS sitt produktspekter av løpekatter er blitt designet for å dekke et hvert behov.Alle er CE merket, Maskindirektivet 89/392/CEE og nyere utgaver som 91/368/CEE, 93/44/CEE og 93/68/CEE. Fordeler: Lett justerbar for å passe til et stort spekter av bjelkebredder Hjulene har en form slik at de passer til alle typer av flens Leveres med antifall beskyttelse Hjulene har kulelagre for å sikre lett og myk kjøring Leveres med stopp-plater, som beskytter hjulene Ovalt opphengspunkt for lett montering av løfteredskap

MODELL

PTC500

PTC1000

PTC2000

PTC3000

PTC5000

PTC10000

WLL (t)

0,5

1

2

3

5

10

Testlast kN

7,35

14,71

29,42

44,13

61,29

122,6

Min. radius kurve

Dimensjon mm

0,85

0,9

1,1

1,3

1,5

2

A

268

272

288

302

310

402

B

216

264

345

384

463

481

C

154

176

232

272

322

350

H

44,5

51

63

78

93

102

S

18

20

25

31

34

42

D

Ø19

Ø24

Ø32

Ø35

Ø42

Ø50

G

M22

M30

M36

M42

M48

M56

F

1,5-3

Bjelkebredde mm

M

50220

58220

66220

74220

90220

180300

Vekt

kg

5,6

9,5

20,5

31,5

56

95

Løpekatt med kjettingdrift type GT-C

MODELL

Fordeler: Lett justerbar for å passe til et stort spekter av bjelkebredder Hjulene har en form slik at de passer til alle typer flens Leveres med antifall beskyttelse Hjulene har kulelagre for å sikre lett og myk kjøring Leveres med stopp-plater, som beskytter hjulene Standard arbeidshøyde er 3 meter Leveres med galvanisert håndkjetting

GTC500

GTC1000

GTC2000

GTC3000

GTC5000

GTC10000

WLL (t)

0,5

1

2

3

5

10

Testlast kN

7,35

14,71

29,42

44,13

61,29

122,6

240

Arbeidshøyde

2,5m

Drakraft, full belastning

25

50

90

95

140

0,85

0,9

1,1

1,3

1,5

2

A max

398

410

425

450

455

562

B

216

264

345

384

463

481

Min. radius kurve

C

154

176

232

272

322

350

H

44,5

51

63

78

93

102

S

18

20

25

31

34

42

D

Ø19

Ø24

Ø32

Ø35

Ø42

Ø50

G

M22

M30

M36

M42

M48

M56

Dimensjon mm

F

160

1,5-3

Bjelkebredde mm

M

50220

58220

66220

74220

90220

180300

Vekt

kg

10

14

25

36

60,5

99,5

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 161

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Elephant Kjettingtalje type KII Elephant Chain Block co.ltd er en ledene japansk produsent av kjettingtaljer deres, og kvalitet er godt kjent i industrien for lang levetid og lette å behandle. Kjettingtaljene er kompakte og har lett vekt. Vi lagerfører både reservedeler og ekstra kjetting

Modell

WLL

Løftehøyde

Bygge

Håndkraft

Antall

Kjetting

Hånd

Netto

høyde

trekk

parter

dim.

kjetting

vekt

m/m

m/m

Kg

Tonn

m

m/m

Kg

KII-0,5

0,5

3

275

27

1

5,0x15

5,0x23,5

9,0

KII-1,0

1,0

3

300

31,5

1

6,3x19

5,0x23,5

11,4

KII-1,6

1,6

3

335

41,5

1

7,1x21

5,0x23,5

14,7

KII-2,0

2,0

3

375

40

1

8,0x24

5,0x23,5

21,0

KII-2,5

2,5

3

410

40,5

1

9,0x27

5,0x23,5

25,4

KII-3,1

3,1

3

530

47,5

2

7,1x21

5,0x23,5

24,4

KII-5,0

5,0

3

625

48

2

9,0x27

5,0x23,5

39,5

KII-7,5

7,5

3,5

750

52,5

3

9,0x27

5,0x23,5

70,0

KII-10,0

10,0

3,5

775

52,5

4

9,0x27

5,0x23,5

82,0

Modell

WLL

A

B

C

Største bredde Største tykkelse Svivel krok dia.

D

E

F

Krok bredde

Krok åpning

Krok innv.

Tonn

m/m

m/m

m/m

m/m

m/m

m/m

KII-0,5

0,5

140,0

155,0

58

33,0

26

36

KII-1,0

1,0

160,0

160,0

62

35,0

30

43

KII-1,6

1,6

183,0

167,5

65

37,0

35

48

KII-2,0

2,0

215,0

183,0

66

41,0

38

53

KII-2,5

2,5

233,0

190,0

70

44,0

40

55

KII-3,1

3,1

230,0

167,5

110

62,5

44

60

KII-5,0

5,0

282,0

190,0

166

78,5

53

70

KII-7,5

7,5

370,0

190,0

146

80,0

70

85

KII-10,0

10,0

385,0

190,0

300

98,0

70

85

Mål og dimensjoner kan forandres uten forvarsel Andre løftehøyder kan fåes på forespørsel

www.carlstahl.no

161


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 162

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Elephant Jekketalje type YII Elephant Chain Block co.ltd er en ledene japansk produsent av jekketaljer deres, og kvalitet er godt kjent i industrien for lang levetid og lette å behandle. Jekketaljene er kompakte og har lav vekt. Vi lagerfører både reservedeler og ekstra kjetting

Modell

WLL

Løftehøyde

Bygge

Håndkraft

Antall

Kjetting

Hånd

Netto

høyde

trekk

parter

dim.

kjetting

vekt

m/m

m/m

Kg

Tonn

m

m/m

Kg

YII-25

0,25

1,0

235

30

1

4,2x12

2,0

YII-50

0,5

1,5

265

34

1

5,0x15

3,6

YII-80

0,8

1,5

290

30

1

5,6x17

6,2

YII-100

1,0

1,5

310

37

1

5,6x17

6,4

YII-160

1,6

1,5

350

30

1

7,1x21

9,5

YII-320

3,15

1,5

420

37

1

9,0x27

15,5

YII-630

6,3

1,5

570

38

2

9,0x27

26,5

YII-900

9,0

1,5

705

39

3

9,0x27

42,0

Modell

WLL

A

B

C

D

E

F

G

H

Bredde

Bredde

Bredde

Lengde

Krok

Krok

Krok

Håndtak

husside

jekkeside

hus

åpning

innvendig

bredde

lengde

Tonn

m/m

m/m

m/m

m/m

m/m

m/m

m/m

m/m

YII-25

0,25

21

70

60

235

19

31

12

155

YII-50

0,5

26,5

83

85

265

23

35

15

284

YII-80

0,8

52,5

98,5

122

290

23

36

15

268

YII-100

1,0

52,5

98,5

122

310

27

43

16

268

YII-160

1,6

62,5

105

140

350

29

43

21

385

YII-320

3,15

83

110,5

176

420

36

53

28

385

YII-630

6,3

83

110,5

235

570

45

70

34

385

YII-900

9,0

83

110,5

300

705

66

85

48

385

Mål og dimensjoner kan forandres uten forvarsel Andre løftehøyder kan fåes på forespørsel

162

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 163

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Wiretalje type CS-H Wiretalje type CS-H er en solid og robust wiretalje for løft og trekk. Taljen senker og løfter med enkle bevegelser. Den leveres i tre størrelser: - 800kg - 1600kg - 3200kg Taljen har ubegrenset løftehøyde eller trekklengde. Leveres med 20 meter wire som standard. Wiren har låst krok med sperreleppe i ene enden, andre enden er spisset. Overlastsikring som gir stor beskyttelse ved bruk. Taljen er CE-merket. Informasjonen på merkeskiltet er på norsk.

MODELL Løftekapasitet Anbefalt håndkraft Vandringslengde Ståltau diameter

H008

H0160

H032

kg N

800 343

1600 441

3200 441

mm mm

>=52 8,3

>=55 11

>=28 16

5 5

5 5

5 5

Ståltau SF Trekkapasitet Vekt

kg kg

1250 6

2500 11

5000 22

Total lengde hus Total høyde hus Total bredde hus

A B C

426 235 64

545 280 97

660 325 116

cm cm

80

80 120

80 120

L1 L2

www.carlstahl.no

163


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 164

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Trykkluftdrevet kjettingtalje Type MINI fra 125 - 980 kilo

Trykkluftdrevet kjettingtalje Type PROFI fra 2 - 150 tonn Trykkluft: 6 bar PROFI trykkluft kjettingtaljer kan også benyttes der hvor elektrotaljer normalt benyttes. PROFI kan leveres standard opp til 25 tonn med FI håndkontroll. Fordelen med trykkluftdrevet talje, er at den er egnet til bruk i eksplosjonsfarlige områder. Taljene lar seg heller ikke påvirke under bruk i områder som er røykfulle, fuktige eller skitne. Kan benyttes i temp. område -20 C til +70 C

Fordeler: • Solid konstruksjon, liten byggehøyde. • Lav vekt, lett å transportere. • Brukervennlig og små krav til vedlikehold. • Over 1 tonns kap. er taljen utstyrt med overlastsikring. • Nødstoppknapp på håndkontroll. • Galvanisert og rundstålkjetting, iht. DIN 5684

KLASSIFISERING IHT. Ex 3 GD B T4B T4

Profesjonelle tips: Trenger du løft og transport i et miljø hvor eksplosjonsfare er tilstede, kan vi også hjelpe deg der. Fortell oss om det arbeidet du har tenkt å utføre, og vi vil prøve å være behjelpelige. Trenger du talje til tyngre løft, kan vi anbefale vår modell AS, som er en elektrisk talje for løft opp til 50.000 kg med maks løftehøyde på 120 meter.

WLL Type

Parter kjetting

Tonn

Luftforbruk ved maks last i m3/min

Motorkraft

Lufttrykk

Hastighet med maks last

Hastighet uten last

Senking av last med maks last

kW

Bar

m/min

m/min

m/min

Heving

Senking

Mini 125 Mini 250 Mini 500

0,125 0,250 0,500

1 1 1

0,4 0,4 1,0

6 6 6

15* 8* 10*

40* 20* 20*

30 16 18

0,5 0,5 1,2

0,7 0,7 1,6

Mini 1000 Mini 2 TS Mini 3 TI

0,980 2 3

1 2 1

1,0 1,0 2,2

6 6 6

5* 2,5* 3,5*

10* 5,5 7

10 6 8,5

1,2 1,4 2,4

1,6 1,2 3,1

Profi 6 TI Profi 10 TI Profi 15 TI

6 10 15

2 2 3

2,2 2,2 2,2

6 6 6

1,7 1 0,7

3,5 2,6 1,7

4,2 3 2

2,4 2,4 2,4

3,1 3,1 3,1

* Hastigheten på Mini gjelder for kontrollkabel på 2 meter. Ved lengre kabel reduseres hastigheten.

164

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 165

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Tekniske spesifikasjoner for PROFI TS

Dimensjoner Type 2 TS - 15 TI

Motor og Bremse

Midtseksjon

Gearboks KS Alle innvendige deler er produsert i varmebehandlet eller herdet rustfritt stål.

Dimensjoner Type Mini 125 -Mini 100 D C

A

E1

B

E2

F G

Type

Luftforbindelse

Kjetting Vekt av Standard Standard Slange Vekt i kg A dimensjon 1meter løftehøyde håndkontroll til luftforsyning ved 3 meter minste i kjetting i lengde i u.kontroll høyde* ø indre ø ytre mm kg m m

Til Største senter bredde av krok

Dimensjon i mm B

C

D

E1

E2

F

G

Mini 125 Mini 250 Mini 500

G 3/8 G 3/8 G 1/2

9 9 13

-

4 x 12 4 x 12 7 x 21

0,35 0,35 1,0

3 3 3

2 2 2

9,5 10,5 21

328 328 458

232 109 213 232 109 213 316 148 292

19 19 28

19 19 28

148 148 194

177 177 234

Mini 1000 Profi 2 TS Profi 3 TI

G 1/2 G 1/2 G 3/4

13 15 19

27 31

7 x 21 7 x 21 13 x 36

1,0 1,0 3,8

3 3 3

2 2 2

23 34,5 67

458 544 540

316 148 292 370 183 348 320 200 480

28 30 40

28 30 30

194 101 76,5

234 217 275

Profi 6 TI Profi 10 TI Profi 15 TI

G 3/4 G 3/4 G 3/4

19 19 19

31 31 31

13 x 36 13 x 36 13 x 36

3,8 3,8 3,8

3 3 3

2 2 2

88 125 190

650 800 910

430 200 480 535 240 528 585 240 528

40 42 55

40 42 55

76,5 120 143

275 340 465

* Kjettingbeskyttelsen øker høyden (Bygger mer)

www.carlstahl.no

165


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 166

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

JDN Monorail lufttalje

JDN Luftvinsj PROFI

- Tilgjengelig med luft eller hydraulisk drift for offshore industrien. - Lavtbyggende, kompakt design. - World wide service. - Tablå med nødstopp stengeventil - Overlastsikring - 2 hastighets kjøremotor - Flere typer fra 10-100T

- Variable hastigheter, lett å installere, lavt støy nivå. - Ideel for bruk i farlige områder. - Ex klassifikasjon II 2 IIA T4 (X) / 3 GD IIB T4 (X) - Ideelt forhold mellom trommel/wire diameter (D/d=21) - Flere typer løfting/trekking - Inntil 4 lag med wire. - Kapasitet 1200 – 3000kg

JDN Lavtbyggende løpekatt.

JDN Luftvinsj PROFI

- Lavtbyggende løpekatt gir god løftehøyde - Spesiell design - Få bevegelige deler, mindre service - 2 hastighets kjøremotor - Justerbar løpekatt (Flensbredde) - Kan også leveres for kjøring i kurve.

- Trommel med integrert eksos luftkjølt planet gir - Kraftig pneumatisk drift, med sensitiv kontroll - Variable hastigheter, lett å installere, lavt støynivå. - Kapasitet 500-800kg. Inntil 5 lag med wire. - Typer med ulike rammer for løfting eller trekking

Flere tekniske detaljer og priser på forespørsel

166

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 167

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Elektrotalje CS-compakt. Elektrotaljen til stikkontakten. Denne taljen kommer alle til nytte, hvor vekten er maks. 200 kg.

Fordeler: • Lav egenvekt, ca. 10 kg. • Brukervennlig • Trinnløst styrbar fra 0 – 12 m. pr. minutt. • Kan kobles via 220 V stikkontakt.

Variabel hastighet

ed m å s Nå og kapasitet g 200 k

Kan leveres i hendig aluminiumskuffert inkl. kjettingsekk, 2-part kj. skrev og rundslings.

Løpekatt som passer til CS Kompakt

WLL

Flensbredde

Kg

mm

300 300

WLL

Løftehøyde

Ant.kjetting parter

Heisehastighet

% ED

Beskyttelses faktor

Faktor

42 - 120 121 - 180

Spenning

Egenvekt

Byggehøyde

Kg

m

V

Kg

mm

100

3 6 10 20

1

0,7-12 m/min.trinnløs

50

300 c/h

IP 21

230 V/50 Hz

10

300

200

3 6 10

2

0,3-6 m/min

50

300 c/h

IP 21

230 V/50 Hz

12

345

www.carlstahl.no

167


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 168

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

GEDI El-talje Type 620 Fåes i flere utførelser.

Type 620 R Med manuell løpekatt Type 620 H Med kabelardrevet løpekatt

Type 620 S Stasjonær med øye eller krokoppheng

Standardutførelse: • Overlastsikring via glidekobling. • Aluminiumhus = meget lav vekt. • Spenning 400 V/50 Hz direkte styring. • Beskyttelsesfaktor IP 55. • Herdet, galv. rundstålskjede. • Kan arbeide i temperaturer fra –10˚C til +40˚C. • CE-merket. Type 620 E Med elektrisk løpekatt Antall parter

Heisehastighet m/min

125 250 500

1 1 1

1000 1000 2000

2 1 2

WLL kg

Ampere forbruk A

FEM gruppe

Lastekjetting

Minste krokmål

Egenvekt

mm

mm (2)

kg (1)

100 60 40

0,6/0,36 1,1/0,65 2,1/0,95

2m 1Am 1Am

5 x 15 5 x 15 5 x 15

367 367 400

30 30 31

40 30 30

2,1/0,95 4,5/2,3 4,5/2,3

1Am 1Bm 1Am

5 x 15 7 x 21 7 x 21

463 480 570

33 51 54

Kraft

ED

kW

%

8,0/2,0 8,0/2,0 8,0/2,0

0,18/0,05 0,36/0,09 0,75/0,18

4,0/1,0 10,0/2,5 5,0/1,25

0,75/0,18 1,9/0,45 1,9/0,45

(1) Egenvekt på type 620 S med 3 m heisehøyde. (2) Krokmål Type 620 S

168

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 169

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Måltabell - Gedi type 620 S, R, H, E

Type 620 R Med manuell løpekatt

Type 620 S Stasjonær med øye eller krokoppheng.

Type 620 E Med el.løpekatt

Type 620 H Med kabelardrevet løpekatt

www.carlstahl.no

169


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 170

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Elektrisk Wirevinsj Modell RPE Kapasitet 250 -1000 kg Kan anvendes over alt. Kompakt elektro wirevinsj. Kan monteres på alle plane flater. Vinsjens utførelse er iht. DIN 15020, drivverksgruppe 1Bm, ulykkeforebyggelsesforskriftene BGV D8 (vinsj, talje og trekkapparater), samt EU - retningslinjene for maskiner. • Kompakte byggemål ved innvendig bremsemotor. • Høy utnyttelsesgrad gjennom anvendelse av sylindrisk tannhjulsdrev med kontinuerlig smurte kulelager. • Til wire etter DIN 3069 SE, 1770 N/mm2. • Motorer iht. beskyttelsesart IP54 og isoleringsklasse F. • Driftsspenning: Eurospenning 230/400 V, 50 Hz, 3 faser. • Utførelse: Direkte styring. Etter ønske kan vi også levere: • Enfaset vekselstrøm 220 V, 50 Hz. for modellene RPE 2-13 og 5-6. • Utførelse i beskyttelsesart. IP 55 og IP 65 (offshore/oppdrett) • Forlenget eller rillet wiretrommel. Wiretrommel med 2 wireutganger. • Gearkontakt for begrensning av vinsjen i begge retninger samt hvilekontakt (kun i forbindelse med sikkerhetsstyring). • Sikkerhetsstyring, styrespenning 42 V.

Tekniske Data Modell

Trekkraft

Løftehastighet

Wire ø

Motorytelse

ED**

Ståltaulengde i meter

Vekt

daN*

m/min

mm

kW

%

1.Lag

2.Lag

3.Lag

4.Lag

kg**

RPE 2-13 RPE 5-6 RPE 5-12

250 500 500

13,0 6,5 12,0

4 6 6

0,55 0,55 1,10

40 40 40

11,1 7,4 11,3

24,5 16,9 25,2

39,0 27,0 25,2

54,0 38,0 57,0

31,8 32,8 41,0

RPE 9-6 RPE 10-6****

990 1000

6,0 6,0

8 8

1,10 1,10

40 40

10,1 10,1

23,0 23,0

37,0 37,0

-

76,0 76,9

* I det ytterste wirelag. ** Ved 120 c/h. *** uten wire. **** med glidekobling.

Mål i mm Trommel Dmax. DA

Modell

A

B

C

RPE 2-13 RPE 5-6 RPE 5-12

405 405 405

375 375 375

18 18 18

76 76 67

104 118 118

RPE 9-6 RPE 10-6

525 525

485 485

25 25

108 108

148 148

170

DTR

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

150 150 150

336 336 426

210 210 300

260 260 350

290 290 380

11 11 11

250 250 250

125 125 125

6 6 6

33,0 33,0 33,0

194 194 284

19 19 19

13 13 13

125 125 125

4 6 6

180 180

465 465

270 270

345 345

380 380

13 13

340 340

170 170

10 10

47,5 47,5

250 250

24 24

13 13

170 170

8 8

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 171

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Tilbehør til elektrovinsj Type RPE

Forskjellige trommelutførelser, f.eks. forlenget for større wirekapasitet, rillet for bedre wireføring, med separasjon og sekundær feste av wire, som gir mullighet til å arbeide med 2 wirer.

Gearskifte, for begrensning av spolekraft i begge retninger.

Trykkluftsmotor for kontinuerlig anvendelse, for trinnløs regulerbar wirehastighet og for drift i eksplosive omgivelser.

Wiretrekkraft i

Wirehastighet i

kg

m/min

250 500 990 1000

13,0 6,5 6,0 6,0

Økt wireopptak (strr. 2)

1-Faset vekselstrømsmotor 230 V, 1Z , 50 Hz, for mobil anvendelse.

Wire diameter

Meter i øverste wireposisjon

Wire

80 m 57 m 56 m 56 m

Wire iht. DIN 3069 SE-1960n/mm2

mm 4 6 8

Wire vinkel Modell

a1

a1

a1

b1

RPE 2-13 RPE 5-6 RPE 5-12

0

130 1300 1450

0

110 1100 1250

0

40 400 500

0

150 1500 1550

RPE 9-6 RPE 10-6

1450 1450

1250 1250

500 500

1550 1550

b1

b1

0

90 900 1000

800 800 830

1000 1000

830 830

www.carlstahl.no

171


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.12 Page 172

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Ståltauvinsj type EWH 230 V Wirevinsj egnet for båtopptrekk, verksteder og lignende. Vinsjen er 230V 1-fase, og leveres komplett med kroker for bruk med enkel og dobbel wire. Styretablå med nødstoppbryter. Lengde på styrekabel: ca.160cm. Endestopp-bryter. Leveres med 12m lengde på wiren. Beslag for festing rundt stolpe eller bjelke følger med. Hastigheter: enkel wire 10m/min, dobbel wire 5m/min

Løftekapasitet

Trekkapasitet

Type

Enkel wire

Dobbel wire

Enkel wire

Dobbel wire

EWH 250 500W

125kg

250kg

500kg

1000kg

EWH 600 1300W

300kg

600kg

1200kg

2400kg

EWH 1000 1600W

500kg

1000kg

2000kg

4000kg

172

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 173

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Balanseblokk 5200 • • • •

Enkel innstilling av motstand Slagfast hus av kunststoff Liten, lett og kompakt Egnet for arbeidsplass i forb.med montering • Øye for oppheng • Polyamid-snor, Ø2mm

Type 5200 5200

Bærekraft i kg 0,5 - 1,2 1,0 - 2,0

Wirelengde 2 2

Vekt i kg 0,6 0,6

Balanseblokk 7211/7212 • • • •

Type 7211/7212 7211/7212 7211/7212

Bærekraft i kg 0,6 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 3,0

Slagfast hus av kunststoff Trinnløs justering av motstand via polspenning Type 7212 med automatisk låsing av tilbaketrekking 2m wire som standard

Wirelengde 2 2 2

Vekt i kg 0,7 0,75 0,8

Balanseblokk 7221/7222 • • • •

Type 7221/7222 7221/7222 7221/7222 7221/7222

Bærekraft i kg 2,0 - 5,0 4,0 - 6,0 6,0 - 8,0 8,0 - 10,0

Slagfast hus av stål Trinnløs justering av motstand via polspenning Type 7222 med automatisk låsing av tilbaketrekking Wire som standard

Wirelengde 3 3 3 2

www.carlstahl.no

Vekt i kg 3 3,1 3,2 3,4

173


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 174

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Balanseblokk 7230 • • • •

Type 7230 7230 7230 7230 7230 7230

Bærekraft i kg 3,0 - 5,0 4,5 - 7,0 6,0 - 10,0 9,0 - 14,0 13,0 - 17,0 16,0 - 21,0

Enkel, trinnløs innstilling av motstand Slagfast hus av kunststoff Krok for oppheng Wire som standard

Wirelengde 2 2 2 2 2 2

Vekt i kg 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8

Balanseblokk 7235 • • • •

Type 7235 7235 7235 7235

Bærekraft i kg 15 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 55

Enkel, trinnløs innstilling av motstand Slagfast hus av aluminium Krok for oppheng Wire som standard

Wirelengde 2 2 2 2

Vekt i kg 7,8 8,9 9,5 9,75

Balanseblokk 7241 • • • •

Type 7241 7241 7241 7241 7241 7241 7241

174

Bærekraft i kg 12 - 20 20 - 30 30 - 45 45 - 60 60 - 75 75 - 90 90 - 100

Enkel, trinnløs innstilling av motstand Slagfast hus av aluminium Krok for oppheng Wire som standard

Wirelengde 2 2 2 2 2 2 2

www.carlstahl.no

Vekt i kg 14,8 15,2 16,9 17,3 18,7 19,7 19,9


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 175

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Ståltauvinsj type LB i galvanisert utførelse • • • • • • • • • • • • • . .

Festes på konsoll Trekkraft 350-1350 kg Til innen- og utendørs bruk Spesielt egnet til båtopptrekk Enkel og sikker i bruk Enkel montring på konsoll Lav egenvekt Stor utveksling pga. tannhjulsdrift Lett dreiende håndtak Korrosjonsbestandig (alle deler er galv.) Automatisk utløserbrems Anbefalt ståltau 6 x 19 galv. 900 og 1300 kg kan leveres med automatisk avspoling, på fore- . .spørsel.

Ståltauinngang Ståltauinngang

Løft

Løft

4** 6** 7** 7***

20 20 14 25

6 8 7 10

125 55 58 45

25 22 24 24

4,8 7,3 10,0 12,1

A

B

232 232 273

155 191 191 266

C

D

E

F

175 36 100 170 63,5 183 100 170 63,5 183 100 240 63,5 255 78

G

H

K

L

M

N

O

P

R

75 58 58 75

100 100 138

189 192 192* 192*

25 25 35

75 38 38 30

53

320 250 320 320

290 293 293* 293*

80 50 50 50

K

L

M

N

100 190 138 190

25 35

38 30

53

Ståltauinngang

• Festes på konsoll • Trekkraft 650-1000 kg • Til innendørs og utendørs bruk • Spesielt egnet til renseanlegg, . . kjemisk industri og offshore. • Enkel og sikker i bruk • Vektbestemmende tilbakeslags- . . .brems • Høy kraftutveksling • Enkel montering til konsoll • Alle deler laget av spesialstål, derfor er den meget korrosjonsbestandig • Innkapslet tannhjul • Dreibar krumtappgrep • Anbefalt ståltau 7 x 19 AISI 316

Løft

20 26

ke

e

Trekkraft Ståltau Ståltau Maks ståltau Løft pr.hånd- Håndtaks- Vekt 1.Ståltaulag/ dia. i kap. pr. lag i taksomdr. i kraft i øverste ståltaulag mm mm mm mm daN kg 6 7

Sen

Mål i mm

Ståltauvinsj type LB i rustfri utførelse

650/290 1000/350

ke

e

Trekkraft Ståltau Ståltau Maks ståltau Løft pr.hånd- Håndtaks- Vekt 1.Ståltaulag/ dia. i kap. pr. lag i taksomdr. i kraft i øverste ståltaulag mm mm mm mm daN kg 350/170 650/290 900/400 1350/480

ke

Sen

e

8 10

55 45

22 24

7,6 12,1

Sen

Mål i mm A

B

C

D

E

F

232 192 170 63,5 183 100 273 266 240 63,5 255 78

www.carlstahl.no

G 58 75

H

O

O

250 291 250 291

175


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 176

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

HJELPEMIDLER TIL LØFTEOPPGAVER • Løftebjelker • Åk • Pallegafler Enhver løfteopgave kan tilpasses det riktige løfteverktøy. Carl Stahl løfteverktøy program, er et unikt løfteprogram, som tilbyr mange muligheter til løsning av nettopp dine løfteoppgaver. I årevis har Carl Stahl-gruppen utviklet mange standard løsninger, muligens har vi funnet løsningen for det på forhånd, men ingen oppgave er for liten eller for stor for oss. Har dere et spesielt løfteproblem, vil vi gjerne tilby et løsningsforslag til dere. Benytt dere av vår erfaring, og vi vil utarbeide et løsningsforslag.

Hvilke fordeler tilbyr Carl Stahl A/S: • Alle Carl Stahls løfteverktøy er fremstilt etter gjeldende normer og DIN bestemmelser. • Det leveres sertifikat med alle løfteverktøy.. • Alle standard løfteverktøy er prøvebelastet etter gjeldende regler. • Vi finner alltid en 100% riktig løsning, også hvis løfteverktøyet skal inn i en annen løfteanordning.

Hvorfor velge Carl Stahl A/S som din leverandør av løfteverktøy? • Modulsystemer. • Kort leveringstid. • Leveres alltid malt etc. eller galvaniseret osv. • Meget lav egenvekt. • Mulighet for innstilling av opphengspunkt.

176

www.carlstahl.no

Topp kvalitet. Stor erfaring innen produksjon av løfteverktøy siden 2.12.1997.


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 177

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Spesialåk og løftebommer I vårt spekter inngår løfteåk og løftebommer.Disse kan ikke standardiseres da hvert løft har sitt behov. Carl Stahl har fått bred erfaring innen spesialløft, og å finne den komplette løsningen. Takket være gode kunder har vi fått anledningen til å være med å utvikle den opptimale løsningen til deres behov. Vi har levert store løfteåk med WLL opp til 75 tonn til bruk på havets bunn, og disse ble levert med fiberskrev etter kundens ønske.

Løftebommer i alle størrelser og lengder fra WLL 1 tonn og opp til hva løftet krever. Disse løftebommene kan leveres med ståltau, fiber eller kjettingskrev på toppen, og en 2-part på hver side under. Denne bommen blir brukt som spreder, slik at løftestropper ikke kommer i konflikt med det som skal løftes. Vi har laget spesial løfteåk for å løfte vogner med kaviar, disse ble levert i galvaniset utførelse. Her var det krav til et sakte og presist løft, og det ble levert med en eletrotalje som hadde en rolig og presis løftehastighet. Alle løftebommer og åk leveres testet og med sertifikat etter kundens behov. Ingen oppdrag er for små eller store, og vi løser disse utfordringene helst i samarbeid med deg som kunde.

www.carlstahl.no

177


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 178

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

og handy % tt le t e m m Uforska relse på opp til 30 bespa Egenvekts

Omega løftebom type 8194 i faste lengder. Lettvektsbom med opptil 30 % vektbesparelse. Med fast krok. Avvikende lengder på forespørsel.

h

L = Arbeidsbredde.

178

Arbeidslast i kg

Arbeidslengde L i mm

Byggehøyde h i mm

Krokmål i mm

Vekt i kg

1000

850

325

50 x 90

23

1000

1850

325

50 x 90

35

1000

2850

345

50 x 90

52

2000

1850

425

70 x 130

48

2000

2850

425

70 x 130

73

2000

3850

445

70 x 130

95

3000

1830

450

80 x 150

63

3000

2830

470

80 x 150

98

3000

3825

510

80 x 150

175

5000

1820

545

90 x 170

102

5000

2820

565

90 x 170

142

5000

3820

585

90 x 170

187

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 179

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Omega løftebom type 8294, med justerbare lengder. Lettvektsbom med opp til 30% vektbesparelse. Med flyttbar krok. Justeringsbredde 100mm. Maks tot.L 3850mm. Avvikende lengder på forespørsel.

Arbeidslengde L maks/min. i mm

Antall justeringer

Byggehøyde h i mm

Krokmål i mm

Vekt i kg

1000

850/250

3x100

325

50x90

23

1000

1850/850

5x100

325

50x90

35

1000

2850/1350

6x125

345

50x90

52

2000

1850/850

5x100

425

70x130

48

2000

2850/1350

6x125

425

70x130

73

2000

3850/1750

7x150

445

70x130

95

3000

1830/830

5x100

450

80x150

63

3000

2830/1330

6x125

470

80x150

98

3000

3825/1725

7x150

510

80x150

175

5000

1820/820

5x100

545

90x170

102

5000

2820/1320

6x125

565

90x170

142

5000

3820/1720

7x150

585

90x170

187

Arbeidslast i kg

www.carlstahl.no

179


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 180

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Løftebom type 8200, med justerbare lengder. Med flyttbar krok. Maks tot.L 4000 mm. Avvikende lengder på forespørsel.

180

Arbeidsbredde max.

Arbeidslast i kg

Arbeidslengde L maks/min. i mm

Antall justeringer

Byggehøyde h i mm

Krokmål i mm

Vekt i kg

3000

2000/750

5x125

380

80x120

85

3000

3000/1500

5x150

380

80x120

130

3000

4000/2250

5x150

400

80x120

205

5000

2000/750

5x125

420

80x120

95

5000

3000/1500

5x150

460

80x120

190

5000

4000/2250

5x175

490

80x120

275

8000

2000/500

5x150

520

100x150

145

8000

3000/1250

5x175

560

100x150

250

8000

4000/2250

5x175

580

100x150

360

10000

2000/500

5x150

540

100x150

180

10000

3000/1250

5x175

580

100x150

300

10000

4000/2250

5x175

620

100x150

420

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 181

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Justerbart løfteåk type 8702, med traversfunksjon. Leveres med opphengskroker.

Arbeidslast i kg

Arbeidslengde L hovedbjelke maks/min. i mm

Arbeidslengde L tverrbjelke maks/min. i mm

2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 5000 5000 5000 5000 8000 8000 8000 8000 10000 10000 10000 10000

2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000

1000 2000 2000 3000 1000 2000 2000 3000 1000 2000 2000 3000 1000 2000 2000 3000 1000 2000 2000 3000

Antall justeringer Antall justeringer Hovedbjelke Tverrbjelke 5x100 4x150 6x150 8x150 5x150 5x150 7x150 10x150 5x100 6x150 7x150 10x150 5x100 6x150 7x150 8x150 5x100 5x150 6x150 8x150

3x100 4x150 4x150 6x150 2x150 3x150 3x150 5x150 3x100 5x150 3x150 5x150 3x100 3x150 3x150 5x150 2x100 3x150 3x150 5x150

Byggehøyde h i mm

Krokmål mm

Vekt i kg

490 510 510 550 520 560 560 600 600 650 670 710 630 670 700 750 700 800 850 900

60x90 60x90 60x90 60x90 80x120 80x120 80x120 80x120 80x120 80x120 80x120 80x120 100x150 100x150 100x150 100x150 140x210 140x210 140x210 140x210

140 220 240 390 180 320 350 530 300 400 560 780 370 530 640 1000 510 710 920 1300

www.carlstahl.no

181


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 182

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Kryssåk i galvanisert stål • • • • •

Til løft av båter, store kjøretøy, brakker osv.. Justerbare løftearmer. Trinnløs justering. Andre belastninger på forespørsel. 10 og 12 tonn er fremstilt så de normalt vil kunne ligge på tvers på planet.

Opphenget lages i kjetting eller wire, og dette bestilles separat.

WLL tonn

Lengde mm

Vekt kg

10 12 20

2350-4230 2350-4230 2750-5510

220 230 280

182

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.13 Page 183

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Løfteåk i aluminium – lett å sette sammen og demontere. En ideell løsning til løft av båter, arbeidsbrakker osv. Monteres sammen med fiberstropper i toppløftet.

Type rør

Åkets effektive lengde/ bredde i meter

Stroppelengde alternativer (må alltid være 4 like stropper)

Åkets WLL.

Minimum WLL på selve stroppen

Rundt

2,4 x 2,4

2 meter

7,0 tonn

5 tonn

Rundt

2,4 x 3,1

2,5 meter

7,0 tonn

5 tonn

Rundt

3,1 x 3,1

2,5 meter

7,0 tonn

5 tonn

Type rør

Stroppelengde Åkets effektive alternativer (må lengde/ bredde alltid være 4 like i meter stropper)

Åkets WLL.

Navn på åk

Minimum WLL på selve stroppen

Sjakkel hull diameter / type

Firkantet

2,4

2 meter

17 tonn

10-17 tonner

8 tonn

ø 30 = 8,5T

Firkantet

3,1

2,5 meter

17 tonn

10-17 tonner

8 tonn

ø 30 = 8,5T

Firkantet

3,6

2,5 meter

17 tonn

10-17 tonner

10 tonn

ø 30 = 8,5T

Firkantet

3,6

3 meter

17 tonn

10-17 tonner

8 tonn

ø 30 = 8,5T

Firkantet

4

3 meter

17 tonn

10-17 tonner

8 tonn

ø 30 = 8,5T

Firkantet

5

4 meter

10 tonn

10-17 tonner

5 tonn

ø 30 = 8,5T

Firkantet

5

4,5 meter

12,5 tonn

10-17 tonner

5 tonn

ø 30 = 8,5T

Firkantet

5

5 meter

16 tonn

10-17 tonner

8 tonn

ø 30 = 8,5T

Firk. + rund

2,4

2 meter

20 tonn

12,5 - 20 tonner

10 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

2,4

2,5 meter

20 tonn

12,5 - 20 tonner

8 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

3,1

2,5 meter

20 tonn

12,5 - 20 tonner

10 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

3,1

3 meter

20 tonn

12,5 - 20 tonner

8 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

3,6

2,5 meter

20 tonn

12,5 - 20 tonner

10 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

3,6

3,5 meter

20 tonn

12,5 - 20 tonner

8 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

4

3 meter

17 tonn

12,5 - 20 tonner

8 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

4

3,5 meter

20 tonn

12,5 - 20 tonner

8 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

5

4 meter

12,5 tonn

12,5 - 20 tonner

8 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

5

4,5 meter

16 tonn

12,5 - 20 tonner

8 tonn

ø 30 / 8,5T

Firk. + rund

5

5 meter

20 tonn

12,5 - 20 tonner

8 tonn

ø 30 / 8,5T

www.carlstahl.no

183


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.14 Page 184

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Løfteklyper For sikker transport av: profiler, plater og stålkonstruksjoner

184

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.14 Page 185

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Skruklype type SCC Høy løftekapasitet og meget stort gap, samt liten vekt gjør denne type løfterdskap uovertruffen til mange arbeidsoppgaver. Det smidde løfteøyet er svingbart som medfører at klypen også er velegnet til skråløft. Alle typer fra 500 til 6000 kg., er testet etter gjeldende standarder. Type SCC har en avtagbar spindel, og både kam og trykkflate kan skiftes ut. 0verflatehardhet til maks. 60 HRC.

Mål i mm Kapasitet

Type

Gripevidde

Vekt i kg H

h1

h2

B

b1

b2

T

t

L

D

500

SCC-1/2

0-28

76

42

26

104

34

30

30

10

113

17

0,8

6000

SCC-6

0-28

214

130

76

255

76

79

69

32

265

80

18

1000

SCC-1W

50-100

190

126

88

225

54

106

46

16

273

45

6

Skruklype Condor Grip type CGS Høy løftekapasitet og stor gripevidde, samt lav vekt gjør denne klypen velegnet til ulike oppgaver. Løfteøyet med kjetting gjør at klypen også egner seg til skråløft. Spindel, kam og trykkflate kan byttes ut. 0verflatehardhet til maks. 50 HRC.

Mål i mm Kapasitet

Type

Gripevidde

Vekt i kg B1

B2

B3

B4 max

Ovalring

H

H1

H2

T

750

CGS 0,75

0-22

40

25

125

180

110x60x13

295

110

80

45

3,5

1500

CGS 1,5

0-32

214

130

76

255

110x60x16

340

110

90

45

4,5

3000

CGS 3,0

0-50

190

126

88

225

110x60x18

410

135

95

52

7

www.carlstahl.no

185


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.14 Page 186

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Bjelkeklype type HKC For horisontal transport av profiler hvor flensen ligger i vertikalt posisjon. Profilen henger horisontalt i løfteklypen uten å bli for tung. Bjelkeklypen leveres med sikkerhetslås. Låsen gir sikkerhet i både belastet og ubelastet tilstand.

Brinell hardhet opp til 60 HRC

lD

T2

H H2

L2 L

L1 T

Dimensjon i mm

WLL

Åpning

kg

mm

H

H2

L

L1

L2

T

T2

D

kg

1000 2000

0 - 20 0 - 25

186 206

53,5 65

255 280

131 160

31 42,5

48 63

16 16

40 40

3,4 6,2

Type

HKC-1 HKC-2

Vekt

7125 Universalklype SVC - EE - Egnet for vending og for vertikal transport av stålplater, seksjoner og profiler. Spesielt ved bruk av 2 stykker. - Leddet løfteøye gir varierte løftemuligheter. - Lav vekt, stort gap og kompakt design, gir store løftepotensialer. - Klypen leveres med sikkerhetslås - Smidd klype med høykvalitets stålkomponenter medfører lang levetid. Tannsegmentet og andre deler er laget i alloy spesialstål. - Kapasitet og åpning er støpt inn i klypen.

WLL

Dimensjon i mm

Åpning

Type

Vekt

kg

mm

D

L

H

B

T

kg

SVC-0,5 EE SVC-1,0 EE SVC-1,5 EE

500 1000 1500

0 - 16 0 - 19 0 - 25

26 32 35

157 - 176 180 - 204 223 - 257

110 125 160

100 110 130

49 54,5 65

1,5 2,1 3,7

SVC-2,0 EE SVC-3,0 EE

2000 3000

0 - 28 0 - 32

45 55

254 - 290 292 - 335

174 194

150 162

74 76

5,5 7,0

186

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.14 Page 187

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

7K15 Løfteklyper for horisontal transport av plater Benyttes i par. Velegnet til transport av single stive plater, eller plater i bunter. Tennene på klypen gir godt grep, også for svakt bøyde plater. Ved spesielt lange plater må paret benyttes sammen med en løftebjelke. Løftevinkel større enn 60° fører til redusert kapasitet.

Type

Dimensjon i mm

Kapasitet pr.par

Vekt

A

B

C

F

I

L

V

kg

K15. 10/40 K15. 15/50 K15. 25/50

1000 1500 2500

0 - 40 0 - 50 0 - 50

15 15 15

1500 1500 1500

150 160 170

95 100 105

1000 1000 1000

16 18 18

3 4 4,5

K15. 30/70 K15. 50/50 K15. 60/51

3000 5000 6000

0 - 70 0 - 60 0 - 51

20 20 20

1500 1500 1500

185 205 225

120 115 140

1000 1000 1000

22 22 36

10 12 13

K15. 80/65 K15. 120/100

8000 12000

0 - 65 0 - 100

55 70

1500 1500

265 280

175 170

1000 1000

36 36

18 35

7K15 Løfteklyper for horisontal transport av plater Benyttes i par. Velegnet for løft av plater og platepakker. Kan også benyttes på noe mykere plater.

Type

Dimensjon i mm

Kapasitet pr.par

Vekt

A

B

F

I

V

kg

K15. 25/100 K15. 25/150 K15. 25/100

2500 2500 5000

5 - 100 50 - 150 5 -100

15 15 20

230 230 250

140 140 140

25 25 31

13 15 20

K15. 50/150 K15. 50/250 K15. 75/250

5000 5000 7500

50 - 150 100 - 250 100 - 250

30 30 50

270 270 290

165 165 170

31 31 36

25 30 35

7K18 Løfteklyper for horisontal transport av plater Spredevinkel

Løfteklyper for horisontal transport av plater og platepakker. En splint muliggjør hurtig innstilling av gripeområdet fra 0-420 mm. 60 mm mellom hver innstilling. Klypene benyttes kun parvis. Den tillatte hellning er maks. 10°. Løftevinkel større enn 60° fører til redusert kapasitet.

Type

0

30 - 60 600 - 900 900 - 1200

Dimensjon i mm

Kapasitet pr.par

0

Bæreevne 100% 70% 50%

Vekt

A

B

F

H

I

V

kg

K18. 10/150 K18. 15/300

1000 1500

0 - 150 0 - 300

12 15

170 180

250 400

110 110

25 25

10 12

K18. 30/180 K18. 30/300 K18. 30/420

3000 3000 3000

0 - 180 0 - 300 0 - 420

20 20 20

200 200 200

300 420 550

120 120 120

30 30 30

12 14 15

K18. 60/180 K18. 60/300

6000 6000

0 - 180 0 - 300

30 30

230 230

350 470

120 120

30 30

18 21

www.carlstahl.no

187


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.14 Page 188

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER K17 Løfteklype med beskyttelsesbelegg Klype for løft av platestabler med ømfintlig overflate. Klypen leveres med beskyttelsesbelegg på låseplate.

Type

7K17.002.030 7K17.005.030 7K17.010.040 7K17.025.050

Kapasitet pr.par

Dimensjon i mm

Vekt

kg

A

B

F

H

I

V

kg

250 500 1000 2500

0 - 30 0 - 30 0 - 40 0 - 50

10 12 15 20

150 160 200 220

100 120 160 180

100 100 130 130

17 17 17 25

3 5 7 10

K24 Løfteklype for tynnplater med utløser Løfteklype for tynnplater med mulig rotering 90°. Klypen har også utløsermekanisme som kan løses ut i høyder over bakken med tau.

Dimensjon i mm

Kapasitet Type

7K24.025.012 7K24.050.020 7K24.070.025 7K24.100.025

Vekt

kg

A

B

F

H

I

V

kg

2500 5000 7000 10000

1 - 12 1 - 20 1 - 25 1 - 25

65 85 95 110

200 250 280 330

350 500 580 650

120 155 160 160

85 100 120 120

8 18 25 35

K19 Løfteklype for innsiden av bjelker Løfteklype K19 er for løft av bjelker, og griper innvendig. Fordelen er at bjelkene kan ligge helt inntil hverandre.

Dimensjon i mm

Kapasitet Type kg 7K19.005.012 7K19.010.016 7K19.015.018 7K19.030.022

188

500 1000 1500 3000

A 100 - 200 120 - 160 140 - 180 180 - 220

Vekt

H

V

kg

220 280 300 350

60 70 75 85

3 6 8 12

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.14 Page 189

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Eagle Clamp

SBBE

Modell: SBBE skruklype for løft i alle retninger.

SBbE

Modell: SBBE skruklype for løft av store tunge stålkonstruksjoner. Til bruk som opphengspunkt, eller til løft av stålkontruksjoner. Produsert i”alloy” stål som i “inductionhardned” stål. Med sitt bevegende mothold, får en alltid et riktig løft

Vi fører også type SC-150 til bruk bl.a for personoppheng med S.F. 10 : 1. Klypen er produsert i aluminium, og har en WLL 150kg, åpning 6-28mm, og en vekt på 0,7kg.

WLL(SBBE) S.F. 4:1

Klype åpning mm

Hvordan bruke skruklypen

Dimensjon i mm

Vekt

tonn

A

B

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

kg

2,0 4,0 7,5

0 - 40 5 - 35 10 - 40

30 40 48

45 50 55

32ø 45ø 50ø

33 40 45

58 60 70

50 60 70

205 240 280

165 170 213

18 30 35

18ø 20ø 22ø

115 130 133

24M 36M 40M

60 80 96

36ø 50ø 60ø

150 150 150

22ø 30ø 35ø

18 15,5 26,5

32ø 31ø 37ø

3,7 7,8 14,5

WLL(SBbE) S.F. 4:1

Klype åpning mm

Dimensjon i mm

Vekt

tonn

A

B

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

kg

6,0

0 - 80

45

92

-

90

105

90

285

282

-

-

210

44M

90

55ø

150

35ø

27

60ø

28

www.carlstahl.no

189


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.14 Page 190

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Bjelkeklype 1. Robust stålkonstruksjon, med sikkerhetsmekanisme. 2. Kompakt type med lav vekt. 3. Lett å montere med lav byggehøyde. 4. Superrask justering til alle størrelser. 5. Bjelkeklype med sjakkel på forespørsel.

Kapasitet

1T

2T

3T

5T

10T

WLL kg

1000

2000

3000

5000

10000

Test last kN

14,71

29,42

44,13

61,92

125

75 - 215

75 - 215

80 - 320

90 - 215

110 - 320

Maks A

260

260

354

354

365

Min. B

180

180

235

235

320

Maks B

360

360

490

490

505

C

64

74

103

110

120

D

5

6

8

10

12

E

215

215

260

260

280

Maks F

155

155

225

225

235

Min. F

102

102

140

140

170

Min. G

25

25

45

45

50

H

22

22

24

28

40

4,5

5

10,5

11

16

43 x 10 x 17

43 x 10 x 17

39 x 14 x 34

39 x 14 x 34

55 x 17 x 28

Bjelkebredde mm

Dimensjon (mm)

Vekt kg Pakke størrelse cm

190

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.14 Page 191

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

Sakseløfter Gripebakkene på sakseløfteren er utstyrt med et slitesterkt beskyttelsesbeslag. Egner seg spesielt til transport av emner i stål, betong og tre. Forutsetningen for problemfri drift, er at emnene er fri for fett og olje. Tennenes klemmekraft er betinget av at glidefaktoren mellom beskyttelseslag og emnet ikke er mindre en 0,75 µ. Ved oljebelagte emner må dette oppgis ved forespørsel. Alle sakseløftere er utstyrt med håndtak til låsing i åpen stilling. Vi produserer alle mellomstørrelser, større bæreevne og større gripebredde. Ved oljede eller fuktige emner kan gripebakkene utstyres med herdede rosetter.

Dimensjon i mm

WLL

Vekt ca.

Kg

A

B

C

H

I

V

kg/stk.

250 250 250 250

20-60 50-125 150-260 250-500

370 400 560 850

75 75 75 75

300-360 300-450 380-650 500-1000

75 75 75 75

65 65 65 65

7 10 14 18

500 500 500 500

20-60 50-125 150-260 250-500

380 400 480 850

75 75 75 75

300-360 300-450 370-670 500-1000

75 75 75 80

75 75 75 75

10 12 16 22

1000 1000 1000 1000 1000

50-125 150-260 250-500 480-750 730-1000

500 600 850 1000 1000

100 100 100 100 100

360-500 430-700 500-1000 500-1000 600-1200

90 90 110 110 110

75 80 80 80 80

23 28 40 60 70

2500 2500 2500

150-300 250-500 480-750

900 1100 1100

120 120 120

600-800 700-1200 700-1200

150 150 150

95 95 95

70 90 110

Et sikkert

grep

Sakseløfter med vendegrep. Denne sakseløfteren egner seg til reising, vending eller dreining av gods. Paralleltang hvor gripebakkene åpner og lukker seg parallelt. Gripebakkene er dreibare og utstyrt med 90° innstilling for optimal tilpasning av godset. Denne sakseløfteren er utrustet med håndtak til lås i åpen stilling.

Dimensjon i (ca.) mm

WLL

Vekt ca.

Kg

A

B

H

V

kg/stk.

125 125

150-250 250-350

600 600

500-900 550-950

60 60

20 24

250 250

150-300 300-450

700 700

600-1050 650-1100

60 60

26 28

500 500

300-450 450-600

720 720

700-1150 800-1250

70 70

40 45

1000 1000

450-600 650-800

800 800

850-1300 950-1500

85 85

55 65

www.carlstahl.no

191


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.30 Page 192

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Løfteklype for fat DLC Egnet for alle typer stålfat, uavhengig av diameter på fatet og dekselform. En krom-nikkel-legering beskytter klypen mot kjemikalier. Klypen har lav egenvekt, stor bæreevne, er rask og enkel å betjene. Korrosjonsbestandig gjennom en spesial fosfat-legering på alle funksjonsdeler. Optimal sikkerhet gjennom kvalitetsmaterialer og løpende kvalitetskontroll. Lett lesbart lastediagram.

Dimensjon i mm

Vekt i

kg

For fat -Ø mm

b

B

D

t

T

H

L

kg

500

560 - 610

18

130

41

14

46

122

218

2,0

WLL

Sakseløfter type Z50, for runde elementer. Til horisontalt løft av runde elementer. Kan leveres med beskyttelsesbelegg på gripekjeftene. WLL 250 250 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 2500 2500 2500 2500 2500

A

B

40-150 60-250 40-200 100-350 200-500 60-250 100-350 200-500 300-800 800-1200 60-250 100-350 200-500 300-800 800-1200

Mål i mm F

200 250 300 300 400 300 300 400 440 500 330 330 400 440 600

400 600 500 700 900 700 800 950 1400 2400 700 850 1000 1400 2400

V

Vekt

65 65 75 75 75 80 80 80 80 80 95 95 95 95 95

6 11 15 25 35 28 35 50 130 200 50 60 72 240 360

H 300-500 400-800 350-700 500-800 600-900 450-700 500-800 600-900 900-1400 1400-2400 500-800 550-900 650-1000 900-1400 1400-2500

Tømmerklype type Z62 Til løft av tømmerstokker. Kraftige mothaker holder stokkene på plass.

192

WLL

A

500 1000 2500 2500 5000

200-500 300-800 300-800 400-1000 500-1000

www.carlstahl.no

Mål i mm B 650 1100 1150 1400 1500

H

V

Vekt

500-700 750-900 750-900 900-1200 900-1200

85 85 95 95 95

12 23 60 85 130


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.15 Page 193

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Fatløfter Type 7116

Fatløfter Type 7116

For stående fat. Løftearmene klemmer automatisk om fatet ved løft. Avsikring ved senkning av lastkroken til låseinnretningen.

For sikker transport av stående eller liggende fat, sylindriske beholdere og runde profiler. Kompakt saksekonstruksjon iht. VBG 9a. Sikkerhetsvektstang holder fatløfteren i åpen tilstand.

Fat dia.

Vekt i

kg

mm

kg

450

560 - 620

17

WLL

Fatløfter 7116 for stående stålfat Automatisk åpne- og lukkemekanisme som gjør at man ikke trenger å komme til løfteren for å koble inn og ut manuelt. Maks vekt: 300kg, fat Ø580mm, egenvekt 18kg.

WLL

Byggehøyde i mm

Byggebredde

Fat dia.

Fat høyde

Vekt i

kg

maks

min.

maks mm

mm

mm

kg

300

1400

1300

1150

560

900

48

Fatklype/løfter 7150 For vertikale løft av stålfat fra 215 til 225 liter innhold. Kan betjenes med en hånd. Produsert i herdet stål og er brennlakkert. Sikkerhetsfaktorfaktor 1:5

www.carlstahl.no

WWL i kg

500

800

For fat dia. mm

80 x 60

80 x 60

Mål i mm

560

560

Vekt i kg

6,5

8

193


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.15 Page 194

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

CS fatskrev 7140 med klemring For transport av stående fat. Innstilling av gripebredde ved hjelp av justeringshendel.

Dimensjon i mm

kg

For fat dia. A mm

B

C

D

kg

800 800

560 - 600 390 - 415

445 445

80 80

130 130

9,7 8,7

WLL

Vekt

Fatløfter 7003 for stående fat Enkel og robust saksekonstruksjon for løft av stående fat med kant øverst.

WLL 250 250 500 500

Gripevidde Byggebredde Byggehøyde 470-560 560-640 470-560 560-640

700 800 700 800

Innv.Ø i øye

Vekt i kg

60 60 80 80

10 12 12 15

400-480 430-530 400-500 430-530

Fatløfter 7004 for liggende fat Enkel og robust saksekonstruksjon for løft av stålfat med kanter.

WLL

Gripevidde

250 500

760-910 760-910

Bygghøyde Byggebredde 400-500 400-500

Innv.Ø i øye

Vekt i kg

60 70

10 12

930 930

Fat vendetravers Til transport av liggende og stående stålfat i forskellige størrelser. Diameter på fat fra 380 – 600 mm. Fathøyde maks 900 mm Med opphengsøye for krankrok, samt høyderegulerbare føtter med hjul. Klemmingen av fatet skjer ved betjening av det horisontale håndhjulet med sikkerhetsanordning.

Svingbevegelsen ( opp til 360°) skjer gjennom betjening av rattet med svinghåndtak. Modellen kommer i to utførelser. Standard utførelse, samt en modell med underhengende gaffelgrep til betjening med truck eller pallegaffel.

WLL

Grepsområde/ fatdiameter i

Fathøyde i

Gaffelmål BxHxLi

Gaffelavstand fra midt til midt i

Vekt ca. i

kg

mm

mm

mm

mm

kg

250 400

380 - 600 380 - 600

900 900

200 x 75 x 150 200 x 75 x 150

450 450

100 110

194

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.15 Page 195

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Stable og tipp konteinere type BSK Volum 0,3m – 2,0m Konteinerne er bygd for hard bruk. Kan stables (3 stk). Tippes via kabel, eks. fra førersete i truck.

Overflate lakkert: Oransje RAL 2000 Rød RAL 3000 Blå RAL 5012 Grønn RAL 6011 Grå RAL 7005 Varmgalvanisert (EN ISO 1461)

Tilleggsutstyr: • Hjul (ikke for stabling) • 2 delt lokk (ikke for stabling) • Sveist, olje og vanntette • Avtakbar perforert bunnsikt, og 1” dreneringskran. • Løfteører • Gaffeltruck travers, type BST • Gaffeltruck travers, type BST-U • Hydraulisk travers, type BST-H • Gaffeltruck og kran travers, type BKT • Skilting og merking.

Type BSK med gaffeltruck Travers type BST

På forespørsel: Syrefast stål. Type BST-U

Type BST-H

Type BKT

Innvendige dimensjoner: Type BSK med hjul

Type BSK, merket forbruk til forskjellige avfallsprodukter

Type

Volum (m3)

Dimensjon (mm)

Kapasitet (kg)

Vekt

Type

BSK 30

0,30

800 x 600 x 600

500

50

BSK/BST-H/BKT 30

110 200 80

BSK 55

0,55

1000 x 800 x 900

1000

80

BSK/BST-H/BKT 55

250 200 80

BSK 70

0,70

1200 x 800 x 900

1500

90

BSK/BST-H/BKT 70

250 200 80

BSK 90

0,90

1200 x 1000 x 900

2000

100

BSK/BST-H/BKT 90

450 200 80

BSK 150

1,50

1200 x 1500 x 1000

2000

140

BSK/BST-H/BKT 150 450 200 80

BSK 200

2,00

1200 x 2000 x 1000

2000

170

BSK/BST-H/BKT 200 590 200 80

www.carlstahl.no

A

B

C

195


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.15 Page 196

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Uttrekkbar kranarm Type KT-KTH Den utrekkbare kranarmen øker rekkevidden for gaffeltrucken. • Stålkonstruksjon. • Lengde inntrukket arm 2200mm. • Uttrekksarmen ligger inne i rammen og kan trekkes ut og låses i 8 forskjellige posisjoner. • Sikret med kjetting for å unngå utgliding. • 2 stk. roterende kroker med låseleppe • KTH har variabel løftehøyde og kan bli låst i 3 for skjellige posisjoner ved å bruke låsebolten.

Overflatebehandling Blå RAL 5012 Oransje RAL 2000 Varmgalvanisert (EN ISO 1461)

Type KTH

Type KTH inntrukket

Type KTH utstrakt i en valgt arbeidshøyde

Type KTH utstrakt Type

Posisjon 1 dist (mm) 695

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vekt 990 1285 1580 1825 2090 2290 2490 2690 2890 3090 3290 3490 3690

KTH 2,5

Max kg

2500 2500 2500 1800 1400 1200 1050

600

560

218

KTH 2,5

Max kg

5000 3550 2750 2250 1950 1700 1550 1400 1300 1200 1150 1050 1000

950

850

770

700

650

950

250

Husk å sjekke lastekapasiteten til gaffeltrucken.

Gaffeltruck kanaler, dimensjon innvendig i mm

A

B

C

KTH 2,5

540

555

156

KTH 5,0

550

600

166

KT 2,5

490

480

106

Type

Type

KT 2,5

Posisjon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vekt dist (mm) 710 1000 1290 1590 1870 2055 2255 2455 2655 2855 3055 3255 3455 3655 Max kg

2500 2500 2500 1800 1400 1200 1050

950

850

770

700

650

600

560

175

Husk å sjekke lastekapasiteten til gaffeltrucken.

196

www.carlstahl.no


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.15 Page 197

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Gassflaske palett Type SFP Den sikre og økonomiske veien å transportere opptil 8 gassflasker med mindre anstrengelse. • • • •

Kraftig ramme med gaffeltruckkanaler Med sikkerhetskjetting. Begrensningsbraketter for å hindre sideveis tilting. Påmontert annhuk for kjetting og lokk

Overflatebehandling • Varmgalvanisert (EN ISO 1461)

Gaffeltruckkanaler, dimensjon innvendig i mm.

Type

A

B

C

SFP 4

510

170

70

SFP 8

510

170

70

Type SFP 4

Type SFP 4

Type SFP 8

Type SFP 8

Type

Kapasitet max ant. syl.

Dimensjon i mm (l x w x h)

Max last i kg

Vekt i kg

SFP 4

4 x ø 250 mm

600x860x1000

350

60

SFP 8

8 x ø 250 mm

1200x860x1000

700

94

www.carlstahl.no

197


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.15 Page 198

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER Leveres standard med håndtak og i sort farge. UV beskyttelse mot solstråler.

Støttebensplater Med mange fordeler: • Lav egenvekt. • Stor styrke. • Lang levetid. • Vendbar.

Krankapasitet

Lengde

Bredde

tonn

Høyde

cm LASTEBILKRANER

10 20 15

40 40 50

40 40 50

4 6 4

25 15 30 20

50 60 60 70

50 60 60 70

6 4 6 4

80 80 90

4 6 4

MOBILKRANER 25 30 30

80 80 90

Løfteåk for Big Bag sekker Åket leveres i lukket rørkonstruksjon med fire lukkede anleggsflater.

198

WLL i

Mål

Kg

L1 x L2 mm

1000 1500 2000

1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000

www.carlstahl.no

Byggehøyde i

Øye str.

mm 90 90 90

Vekt kg

60 x 90 60 x 90 60 x 90

32 41 47


Taljer, vinsjer, løfteåk og løfteklyper s.158-199:1-10 04.08.10 19.15 Page 199

TALJER, VINSJER, LØFTEÅK OG LØFTEKLYPER

PALLEGAFFLER Type: SMART

Type: EURO

Selvbalanserende pallegaffel til løft av europaller. Pallegaffelen er sammenleggbar og blir levert med tynn gaffelhøyde. Når gaffelen er satt sammen tar den liten plass, mest brukt på kranbiler

Selvbalanserende pallegaffel til løft av europaller. Pallegaffelen har faste bein,og leveres med ulik gaffellengde. Denne typen anbefales til bruk på båter, og på steder hvor det løftes standardpaller

Vi har et stort sortiment pallegafler for spesialløft. Alle våre modeller leveres med EU-godkjennelse og brukerveiledning. Vi kan også tilby pallegafler med spesielle mål

Våre standardmodeller: Maks last

Gaffellengde

Utv.bredde

Innv.bredde

Gaffeltykkelse

Fri høyde

Egenvekt

Type

kg

mm

kg

Euro

1500

800

700

500

50

1200

80

Euro

1500

1000

700

500

50

1200

80

Euro

2500

800

700

460

60

1200

100

Euro

2500

1000

700

460

60

1200

110

Smart

1500

900

750

425

40

1200

140

Smart

2500

900

750

425

40

1200

150

Høyde/Side justerbar

2000

1000

460/490

120/620

40

1230/1260

175

LECA

1300

1100

650

450

30

1400

100

Smart Gips

2000

1150

1200

860

40

720

195

Side justerbar

1500

1100

460/490

120/620

40

1200

125

www.carlstahl.no

199


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.26 Page 200

SERVICE OG KRANER

Carl Stahl AS er sertifisert som sakkyndig virksomhet og kan tilby et komplett sett service-konsept på løfteutstyr, løfteredskap og fallsikringsutstyr iht. myndighetenes krav til årlig kontroll. • • • • • • • • •

Sakkyndig virksomhet G-4, G-7, G-10, G-11, G-12, G- 20. Forebyggende vedlikehold Elektrovinsj Tilstandskontroll Sertifisering Støping av sockets Årlig kontroll og rep. av fallblokker fra IKAR, (Protecta) Konsulentbistand (Wire, løfteutstyr, fallsikring) Serviceavtaler

Som komplett leverandør av løfte- og lastsikringsutstyr gjennom flere år har Carl Stahl AS opparbeidet seg en bred kompetanse og kan tilby våre kunder en profesjonell oppfølging. Enten ute hos våre kunder, eller fra vårt eget serviceverksted. Kontakt oss på telefon 55 92 63 60 for ytterligere informasjon. Ved driftstans eller umiddelbar assistanse mob.: 97 43 64 61 - Helge Eikevik, 48 01 54 05 - Dag Atle Karlsen.

Salg • Service • Årlig kontroll • Ombygging av kran • Radiostyringer • Traverskrankurs G-4

200

www.carlstahl.no


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.26 Page 201

SERVICE OG KRANER

Vi tilbyr nå kontroll på G-11 • Kjettingslings/ komponenter • Plate/Bjelkeklyper • Wire • Fiberstropper • Sjakler • Øyebolter/Øyemutre • Alt løst løfteutstyr

Vi tilbyr nå kontroll på Fallsikring • Fallblokker • Fallsikringsseler • Fallsikringssystemer

Vi tilbyr nå kontroll på G-7 • Elektrotalje/vinsjer • Luftdrevne taljer/vinsjer • Traverskraner G-4 Vi tilbyr nå kontroll på G-10 • Manuelle jekke/klokketaljer • Løpekatter • Enskinnesystemer

www.carlstahl.no

201


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.26 Page 202

SERVICE OG KRANER

Carl Stahl A/S er nå forhandler i Norge for ADC kraner og kan levere kraner til alle behov. Alle typer standardkraner og spesialkraner i samarbeid med ADC. Har deres firma behov for kran, ta kontakt med Carl Stahl sin kranavdeling.

202

www.carlstahl.no


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.26 Page 203

SERVICE OG KRANER

Vi er importør av ADC kraner fra Frankrike.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Traverskran singel Box Traverskran Duo Box Søylesvingkran Lasteplattform Løftebord Sakseplattform Bukk Kran Lettbane System Lettbane Traverssystem Stålarbeid Service avdelingen

Traverskraner Søylesvingkraner fra 500 kg - 15 tonn Veggsvingkraner Lettbanesystemer Alle typer Heismaskinerier til kraner

www.carlstahl.no

203


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.26 Page 204

SERVICE OG KRANER

MONORAIL

Opphengsfester for lettbanesystem

Boggivogn for lettbanesystem

Overløftsikring

Koblingsett

204

www.carlstahl.no

Elektriske kjettingtaljer


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.26 Page 205

SERVICE OG KRANER

Lettbane opptil 1500 kg

Lettbane travers opptil 2000 kg

Lavtbyggende lettbane travers

www.carlstahl.no

205


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.27 Page 206

SERVICE OG KRANER

Heismaskineri fra ADC

Elektrisk kjettingtalje Toskinne løpekatt

Lavtbyggende wiretalje

Toskinne løpekatt

Vårt totale spekter.

206

www.carlstahl.no


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.27 Page 207

SERVICE OG KRANER

Lett søyle/veggsvingkran

Armlengde på kran fra 2-8 meter Løftekapasitet 125 - 1000 kg.

www.carlstahl.no

207


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.27 Page 208

SERVICE OG KRANER

Søyle/veggsvingkran for tunge løft Armlengde på kran fra 2-10 meter Løftekapasitet 125 - 2500 kg.

208

www.carlstahl.no


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.27 Page 209

SERVICE OG KRANER

Lavtbyggende veggsvingkran/søyle Armlengde på kran fra 2-10 meter Løftekapasitet 125 - 4000 kg.

www.carlstahl.no

209


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.27 Page 210

SERVICE OG KRANER

Søylesvingkran m/opptil 360° svingkapasitet Hånddrevet eller motordrevet sving Armlengde på kran fra 2-8 meter Løftekapasitet 125 - 4000 kg.

210

www.carlstahl.no


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.27 Page 211

SERVICE OG KRANER

Alu-portalkran til alle løft over alt

www.carlstahl.no

211


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.28 Page 212

SERVICE OG KRANER

eter

til 8 m lke opp vering e j b e r æ e B snarlig l Stasjonær type med sammenleggbare sidestøtter og intergrert stillbar bærebjelke

Delbar Alu-bjelke som alternativ eller som ekstrabjelke

Bjelkebredde (lysbredde) 4 meter. Type 4K/5K/6K

Siden vi tilbyr alle våre alu-portalkraner med sammenleggbare sidestøtter, har vi nå også de lengste og mest spesielle komponentene som deler tilgjengelig i vårt program. Priser og typer på forespørsel.

Løftekapasitet Opphengshøyde Sidestøtte i kg min/max i mm bredde i mm

! NY TYPE

NY!

Vekt i kg

Den delbare alu-bjelken er tilpasset typene 4K/5K/6K.

1000

1360/2360

1295

95

1000

1750/3000

1743

105

1000 1500

2325/4025 1360/2360

2238 1295

166 102

1500

1750/3000

1743

126

1500

2325/4025

2238

172

!

OBS! Hvis dere ønsker pris inkludert kjettingtalje, oppgi dette i forespørsel. Se vårt taljeprogram i katalogen.

Kjørbar med sammenleggbare sidestøtter og integrert stillbar bærebjelke

Alle portalkraner leveres nå med løpekatt.

! NY TYPE

Bjelkebredde (lysbredde) 4 meter. Lysbredde

Forskyvbar

Opphengshøyde

Enkel bjelke

Dobbel bjelke

Sammenleggbar

Sidestøtter kjørbar/ sammenleggbar.

Avtagbar

Løftekapasitet Opphengshøyde Sidestøtte i kg min/max i mm bredde i mm

Vekt i kg

1000

1720/2120

1504

166

1000

2160/3010

2012

192

1000 1500

2490/3790 1720/2120

2328 1504

214 172

1500

2160/3010

2012

198

1500

2490/3790

2328

220

212

www.carlstahl.no


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.28 Page 213

SERVICE OG KRANER Stasjonær type med sammenleggbare sidestøtter, dobbel bjelke og integrert stillbar bærebjelke

!

Bjelkelengde (lysbredde) 4 meter. Løpekatten med sitt opphengspunkt mellom bærebjelkene gir en maksimal løftehøyde.

Spesialmodeller til forskjellige spesialløft. Forespør oss.

Alu-portalkran til brønnarbeid.

Flyttbar

Opphengshøyde

Løftekapasitet i kg

Opphengshøyde min/max i mm

Sidestøtte bredde i mm

Vekt i kg

1000 2000 3000

2124/3374 2227/3477 2645/3795

1743 1752 2222

187 225 267

!

Hvis dere ønker pris inkludert kjettingtalje, oppgi dette i forespørsel. Se vårt taljeprogram i katalogen

Kjørbar med integrert stillbar bærebjelke

Kjørbar med sammenleggbare sidestøtter, dobbel bjelke og integrert stillbar bærebjelke

Bjelkelengde (lysbredde) 4 meter.

Bjelkelengde (lysbredde) 4 meter. Løpekatten med sitt opphengspunkt mellom bærebjelkene gir en maksimal løftehøyde.

Lysbredde

Flyttbar

Flyttbar

Opphengshøyde

Sammenleggbar Løftekapasitet i kg

Opphengshøyde min/max i mm

Sidestøtte bredde i mm

Vekt i kg

1720/2120 2160/3010 2570/3870

1252 1836 2182

118 136 166

1720/2120 2160/3010 2570/3870

1252 1836 2182

124 142 174

Avtagbar Løftekapasitet i kg

Opphengshøyde min/max i mm

Sidestøtte bredde i mm

Vekt i kg

1000 1000 1000

1500 1500 1500

2100/2500 2540/3390 2675/4175

1504 2012 2328

237 263 285

1500 1500 1500

www.carlstahl.no

213


SERVICE OG KRANER s. 200-214:1-10 04.08.10 21.28 Page 214

SERVICE OG KRANER

HW Handvinsj

ZW Veggkonsoll

• Til høydeinnstilling • Løft pr. omdreing ca. 90 mm • 1 sett = stykker (en håndvinsj pr. sidestøtte). • Passer til alle typer

• Med veggkonsoll kan bjelken monteres på vegg. • Spesielt over dører og vinduer er dette mye brukt for lettere videretransport av kolli. • Veggkonsollen er dreibar 180° • ZW veggkonsoll kan leveres som ekstra utstyr til alle kranene.

Stillbar horisontal

Veggkonsoll

Denne artikkelen leveres med kranen.

Hjultyper

Vulkolanhjul

• Tillater kjøring av portalkran med last. • Ved belastning blir de fjærbelagte hjulene trykket inn. • Monteringen av de stillbare føttene ved hjelp av “gaffel” på sidestøttene bør skje før montering av kranen. • De stillbare føttene kan stilles inn enkeltvis. • Levering: 4 stykker “gaffel” = 1 sett. Gummihjul

Vulkolan hjul

Gummi hjul

til innendørs bruk.

til innendørs og utendørs bruk.

Kabeltilgang/strømføring • Alu-portalkraner blir levert med alt nødvendig utstyr. • Hovedstrøm 400V/16 A • Fasevender CEE kobling..

• Den elektriske tilkoblingen skjer via en koblingsboks (strømtype DIN EN 60 529 IP 66) • Alle elektriske komponenter er under normal bruk egnet for innendørs og utendørs bruk.

t Kom med dit og , s s o l ti v beho ningen. vi finner løs

214

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.12 Page 215

OFFSHORE PRODUKTER Ankerliner: 6 x 36/41/46 WS+IWRC Med stålkjerne. Galvanisert

MBL 1770 N/mm2

Diameter

Ca. Vekt

mm

kN

tonn

kg/m

51 54 57

1640 1840 2050

167 188 209

11,0 12,4 13,9

61 64 70

2344 2688 3188

239 274 325

15,5 17,3 20,8

77 83 90

3816 4385 5091

389 447 519

24,6 29,0 33,8

96 103

5739 6523

585 665

38,7 44,0

Leveres også i 1960 N/mm2

Drillinglines: 6x19 Seale-IWRC Blank utførelse API 9A Diameter

MBL

Ca. vekt

EIPS Grade mm

tommer

kN

tonn

kg/m

22 26 28

7/8 1 1 1/8

354 460 578

36,1 46,9 59

1,98 2,77 3,21

32 35 38

1 1/4 1 3/8 1 1/2

711 854 1010

72,5 87,1 103

4,20 5,02 5,92

Guidelines: 6x36 SW-CWR Diameter

MBL

Ca. Vekt

mm

kN

tonn

kg/m

19

226

23,26

1,51

www.carlstahl.no

215


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.12 Page 216

OFFSHORE PRODUKTER Riser Tensioner Wire Kryss eller Lang’s slått. Casar Turboplast er et grundig innfettet 8-slått tau med valsede kordeler. Turboplast har et kunststofflag mellom stålhjertet og de ytre kordeler. Dermed oppnås en høy strukturstabilitet, og stålhjertet blir beskyttet mot korrosjon. ®

Kalkulert bruddlast Diameter

mm

Metallisk Tverrsnitt mm

Vekt

Min.eff.bruddlast Strekkfasthet

1770 N/mm2 180 kp/mm2

kg/%m

1960 N/mm2 200 kp/mm2

1770 N/mm2 180 kp/mm 2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

40 42 44

837,9 914,7 1010,6

729,0 795,8 879,3

1483,1 1619,0 1788,8

151,23 165,10 182,41

1642,3 1792,8 1980,9

167,47 182,82 201,99

1260,3 1394,1 1523,8

128,16 141,77 154,96

1395,5 1543,8 1687,4

142,20 157,53 172,18

46 48 50

1102,4 1201,1 1301,3

959,1 1044,9 1132,1

1951,3 2125,9 2303,2

198,97 216,78 234,86

2160,7 2354,1 2550,5

220,33 240,05 260,07

1679,4 1822,4 1985,0

170,79 185,32 201,37

1859,7 2018,0 2198,1

189,77 205,92 224,30

52 54 56

1407,4 1517,8 1632,3

1224,5 1320,5 1420,1

2491,2 2686,5 2889,1

254,03 273,94 294,61

2758,6 2974,8 3199,3

281,30 303,35 326,24

2138,8 2335,4 2470,3

217,43 237,49 251,22

2368,4 2586,0 2735,5

241,67 263,88 279,13

58 60 62

1751,0 1873,8 2000,8

1523,3 1630,2 1740,7

3099,2 3316,6 3541,4

316,03 338,20 361,12

3431,9 3672,6 3921,6

349,95 374,51 399,89

2669,0 2860,7 3029,3

271,43 290,92 308,07

2955,5 3167,8 3354,5

301,58 323,25 342,30

64 66 68

2121,6 2267,3 2406,8

1845,8 1972,5 2093,9

3755,2 4013,1 4260,0

382,92 409,22 434,40

4158,3 4443,9 4717,3

424,03 453,15 481,03

3179,2 3398,5 3594,1

323,31 345,61 365,50

3520,5 3763,3 3979,9

359,23 384,01 406,12

70 72

2465,6 2698,3

2145,1 2347,5

4364,2 4775,9

445,02 487,01

4832,6 5288,6

492,79 539,29

3797,3 4026,3

386,17 409,46

4205,0 4458,6

429,08 454,95

216

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.13 Page 217

OFFSHORE PRODUKTER

Drilling Line Casar Stratoplast er et 8- kordelers ståltau fylt med plast mellom stålkjernen og de ytre kordelene. Dette gir ståltauet en sterk strukturell stabilitet og beskytter kjernen mot korrosiv påvirkning. ®

Kalkulert bruddlast Diameter

Metallisk Tverrsnitt

Vekt

Min.eff.bruddlast Strekkfasthet

1770 N/mm2 180 kp/mm2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

1770 N/mm2 180 kp/mm 2

1960 N/mm2 200 kp/mm2

mm

mm

kg/%m kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

kN

tonn

22 26 28

237,6 326,8 375,9

218,6 300,6 345,8

420,6 578,4 665,3

42,89 58,98 67,84

465,7 640,4 736,7

47,49 65,31 75,12

356,2 504,7 576,2

36,23 51,32 58,59

394,5 558,8 638,0

40,25 57,03 65,10

32 35 38

495,4 585,9 705,1

455,8 539,1 648,7

876,9 1037,1 1248,0

89,42 105,76 127,26

971,1 1148,4 1382,0

99,02 117,11 140,92

756,7 905,8 1071,1

76,95 92,12 108,92

837,9 1003,0 1186,0

85,50 102,35 121,02

44 48 52 56

942,5 1123,1 1309,7 1508,1

867,1 1033,3 1204,9 1387,4

1668,2 1987,9 2318,2 2669,3

170,11 202,71 236,39 272,19

1847,3 2201,3 2567,0 2955,9

188,37 224,47 261,76 301,41

1430,1 1692,8 2013,7 2344,8

145,44 172,15 204,78 238,45

1583,7 1874,5 2229,9 2596,5

161,60 191,27 227,54 264,94

www.carlstahl.no

217


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.13 Page 218

OFFSHORE PRODUKTER Offshore skrev Vi leverer ståltauskrev iht. DNV 2.7.1 og kjettingskrev med DNV godkjenning Her brukes det toppring eller løftehode produsert iht. DNV 2.7.1, avhengig av hvor mange parter skrevet har. Ved WLL på 6 tonn eller lavere har ståltauet en sikkerhetsfaktor på 10:1. Når en går over 6 tonn WLL, blir sikkerhetsfaktoren lest av i diagrammet “Appendix F” i regler fra Det Norske Veritas, konfr. “certification Notes No. 2.7-1 May 1995” Kjetting, komponenter og sjakler har en sikkerhetsfaktor på 8:1 opp til 6 tonn WLL, over 6 tonn må man lese av sikkerhetsfaktoren i samme diagrammet som for ståltau. Sertifiseringen DNV 2.7.1 gjelder for løft av container, eller annet større utstyr fra supplybåt til plattformdekk.

LIFTING SET

TOP SIDE RAIL

TOP END RAIL PADEYE

ROOF PLATE (SECONDARY STRUCTURE)

ISO CORNER

CORNER POST HINGE

DOOR

DOOR LOCKING DEVICE

BOTTOM SIDE RAIL BOTTOM END RAIL FORK POCKETS

TUGGER POINTS CORRUGATED SIDE WALL (SECONDARY STRUCTURE)

218

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.13 Page 219

OFFSHORE PRODUKTER

B-løkker i henhold til kravene i DnV 2.7.1 Master links according to DnV’s offshore containers - certification notes no 2.7.1 SF 4:1 Beregnes etter tabell DNV* Mål i mm.

Vekt

Dim. Code

WLL tonn

d

B

L

kg

20.6.OF 22.6.OF 25.6.OF

6,7 8,2 10,7

20 22 25

82 90 103

150 170 190

1,1 1,6 2,3

28.6.OF 28.7.OF 32.6.OF

12,9 11,8 17,1

28 28 32

112,5 140 140

210 270 270

3,2 4,0 5,3

38.6.OF 45.6.OF 50.6.OF 60.6.OF

28,1 38,3 49,0 65,3

38 45 50 60

140 170 200 220

270 320 380 430

7,5 12,5 18,0 30,0

Prøvebelastet til 2,5xWLL med 70% utfyllingsprøveverktøy. Proof tested to 2,5xWLL with 70% testing tool.

Løftehoder i henhold til kravene i DnV 2.7.1 Master link assemblies according to DnV’s certification notes 2.7.1 for offshore containers. SF 4:1 Beregnes etter tabell DNV* Toppløkke/Masterlink

Balanseløkke/Intermediate M.L.

Vekt

Dim. Code

WLL tonn

Betegn.

Mål i mm

Betegn.

Mål i mm

kg

MA22 OF MA25 OF MA28 OF

8,2 10,7 12,9

22.B.6 25.B.6 28.B.6

90 x 170 103 x 190 112,5 x 210

20.B.6 20.B.6 22.B.6

82 x 150 82 x 150 90 x 170

3,8 4,5 6,4

MA32 OF MA38 OF MA45 OF

17,1 28,1 38,3

32.B.6 38.B.6 45.B.6

140 x 270 140 x 270 170 x 320

25.B.6 32.B.6 38.B.6

103 x 190 140 x 270 140 x 270

9,9 18,2 27,7

MA50 OF MA60 OF

45,0 65,3

50.B.6 60.B.6

200 x 380 220 x 430

38.B.6 50.B.6

140 x 270 200 x 380

33,2 66,0

Prøvebelastet til 2,5xWLL med 70% utfyllingsprøveverktøy. Proof tested to 2,5xWLL with 70% testing tool.

*For å finne riktig toppring/løftehode, må rating (vekt av container) multipliseres med “enhancement factor”. Tabell 8-1 i “Standard for certification no. 2.7-1” fra april 2006

www.carlstahl.no

219


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.13 Page 220

OFFSHORE PRODUKTER Hackett offshore toppring Godkjent i henhold til kravene til DnV 2.7-1 WLL Type

Dimensjon mm

Vekt

Tonn

D

L

B

Kg

HA 16 ML

4,1

16

150

75

0,7

HA 22 MS

8,83

22

162

90

1,5

HA 22 ML

5,8

22

270

140

2,3

HA 25 ML

8,83

25

270

140

3,3

HA 28MS

14,5

28

200

110

3,0

HA 28 ML

11,8

28

270

140

3,8

HA 32ML

17,1

32

270

140

5,1

HA 36ML

23,0

36

270

140

6,5

HA 40ML

28,1

40

280

155

8,5

HA 45ML

38,3

45

320

175

12,2

HA 50ML

45,0

50

350

195

16,6

HA 60ML

65,0

60

430

230

29,3

HA 70ML

85,0

70

480

260

44,3

HA 90ML

150,0

90

500

300

86,0

Hackett offshore løftehode Godkjent i henhold til kravene til DnV 2.7-1 Type

WLL

Dimensjon mm

Vekt

Tonn

Masterlink

Interlink

Kg

HA16QA

4,1

46 X 150 X 75

13 X 90 X 50

1,3

HA22QA

8,83

22 X 162 X 90

20 X 140 X 70

3,6

HA23QA

5,8

22 X 270 X 140

16 X 150 X 75

3,8

HA25QA

8,83

25 X 270X 140

20 X 140 X 70

5,3

HA28QA

14,5

28 X 200 X 110

22 X 140 X 70

5,5

HA26QA

11,8

28 X 270 X 140

20 X 140 X 70

5,9

HA32QA

17,1

32 X 270 X 140

26 X 185 X 90

9,7

HA36QA

23

36 X 270 X 140

28 X 190 X 100

11,9

HA40QA

28,1

40 X 280 X 155

32 X 200 X110

16,4

HA45QA

38,3

45 X 320 X 125

36 X 225 X 125

23,5

HA50QA

45,0

50 X 350 X 195

40 X 260 X 130

32,3

HA60QA

65,0

60 X 430 X 230

50 X 350 X 195

63,9

HA70QA

85,0

70 X 480 X 260

60 X 410 X 220

102,6

220

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.13 Page 221

OFFSHORE PRODUKTER

Løftering type GN-SC1 Material : alloy stål Sikkerhetsfaktor: 4:1 Overflatebehandlet: malt Sertifikat: Testsertifikat og materialsertifikat

SWL/WLL tonn 5 8 10 16 26 36 47 58 84 105 131 157 250 380 380

MBL tonn 20 32 40 64 104 144 188 232 336 420 524 628 1000 1520 1520

A mm 22 26 32 36 45 51 57 62 72 80 90 100 115 115 115

B mm 160 180 200 260 340 350 400 430 440 450 460 500 600 700 490

www.carlstahl.no

C mm 90 100 110 140 180 190 200 230 250 250 300 300 400 250 250

Vekt kg 1,5 2,3 3,9 6,3 13 17 25 32 46 62 75 103 190 165 133

221


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.13 Page 222

OFFSHORE PRODUKTER

ROV Øyekrok med wireåpning Material: Sikkerhetsfaktor: Standard: Levers med sertifikat

Alloy stål grad 80 4:1 EN 1677-2

WLL

Lengde

Dia.

Åpning

øye

krok

Tykkelse

Vidde

Dia. øye

Vekt

innv.

m/leppe

utvend.

A

B

C

D

E

F

Tonn

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

2,5

103

28

23

20

27

52

0,55

3,2

120

32

27

23

30

60

0,83

5,4

147

40

35

29

38

74

1,9

8

187

51

43

37

46

97

3,5

11,5

230

64

53

46

58

122

6,9

16

256

72

58

58

66

136

10,5

22

318

90

78

63

77

168

17,5

ROV krok med stamme Material: Sikkerhetsfaktor: Standard: Levers med sertifikat

Alloy stål grad 80 4:1 EN 1677-2

WLL

kg Dimensjoner i mm

Tonn 5,4 11,5 16 22 31,5

222

A 65 65 65 85 85

B 250 250 250 250 250

C 421 518 550 608 660

D E F 123 9,9 51 192 30 76 212 30 83 263 45 108 346 127

G 37 57 66 76 92

H

104

www.carlstahl.no

M 29 41 49 60 76

N 22 32 35 40 48

Q 51 76 79 91 106

O 35 53 58 77 92

R 6,4 9,7 9,7 19 19

kg 9,5 15 18 31 44


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.13 Page 223

OFFSHORE PRODUKTER

ROV øyekrok / Standard øyekrok type GN-HK2 Material : Grad 80 Sikkerhetsfaktor : 4 : 1 Krok

SWL

MBL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Vekt

nr

Tonn

Tonn

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

27

8

32

38

62

53

46

174

20

32

20

35

3

29

12,5

50

53

79

67

58

219

25

40

25

45

6

30

16

64

58

88

75

65

246

28

46

28

50

8

31

20

80

64

99

85

73

277

32

52

32

56

12

32

28

112

71

112

96

83

313

36

60

36

63

16

33

31

125

81

125

106

92

349

40

66

40

70

22

34

40

160

93

140

116

103

386

45

72

45

78

32

35

50

200

106

158

135

116

442

50

84

50

89

46

36

63

250

119

176

151

130

494

56

90

56

99

63

37

80

320

131

198

168

145

610

63

102

63

110

80

38

100

400

151

225

195

172

650

74

116

74

125

125

39

150

600

173

250

225

199

765

86

130

86

160

250

40

200

800

200

275

260

237

850

102

150

102

180

365

41

250

1000

233

310

290

269

928

120

170

120

200

515

42

300

1200

264

350

330

310

1052

140

190

140

220

730

43

400

1600

303

400

380

344

1195

170

210

170

240

1055

Tolleranser +/- 5%

www.carlstahl.no

223


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.13 Page 224

OFFSHORE PRODUKTER

ROV krok type SK med stamme Material: Sikkerhetsfaktor:

Alloy stål 4:1

Type

WLL

Vekt

Tonn

A1

B

C

D

E

F

G

H

kg

SK-41

2,5

28

35

27

87

95

35

14

20

0,9

SK-42

4,3

35

46

36

110

120

37

17

26

1,4

SK-43

6,2

39

56

44

135

140

47

19

30

2,5

SK-44

8,5

49

65

52

155

166

56

22

36

3,4

SK-45

12,5

58

73

58

185

193

70

26

46

6,1

SK-46

20

65

80

54

215

215

85

32

51

8,2

SK-49

31,5

94

118

63

385

292

92

40

63

24

RUSTFRI FISHTAIL -Rustfrit stål 14mm. -Til festing av utstyr på ROV.

224

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 225

OFFSHORE PRODUKTER

“Heavy Duty Stub-End” Kauser Passer for Ståltau Malte eller galvaniserte.

K2

K2-B

Størrelse i tommer

Dimensjon i mm

A

M

L

K

K1

X

2” 21/2 ” 3”

9 11 13

22 30 35

35 45 55

31/2 ” 4” 41/2 ”

15 17 19

45 50 53

65 75 80

50 50

20 22 25

5” 51/2 ” 6”

21 23 25

60 65 70

90 95 120

60 60 70

29 33 34

7” 8” 9”

30 33 38

80 100 115

140 160 185

75 80 110

38 44 49

10” 11” 12”

41 46 52

120 130 140

195 215 240

120 120 140

52 60 65

14” 17” 19”

56 70 81

150 180 220

250 310 360

150 185 225

68 82 119

22” 24” 26”

92 105 130

240 250 280

405 450 480

280 280 280

127 145 155

K1

14 16 18

Fibertau Kauser Passer for fibertau Malt eller galvanisert.

K3

Størrelse i tommer A

K3-B

Dimensjon i mm R

N

P

K

1/4

2 ” 21/2” 3”

16 18 20

47 55 64

26 32 38

42 48 58

31/4” 31/2” 4”

22 25 32

73 80 75

39 47 50

60 74 78

5” 6” 7”

40 48 56

110 120 140

65 75 85

95 115 140

50 65 90

8” 9” 10”

64 72 80

160 180 200

105 110 120

160 175 190

95 100 115

11” 12” 13”

88 102 115

220 245 300

145 150 170

210 230 290

135 135 135

16” 18” 20”

130 150 170

320 350 380

185 205 235

310 340 370

150 200 200

www.carlstahl.no

225


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 226

OFFSHORE PRODUKTER

Massiv Kause Passer for ståltau. Materiale: “ Duc tail “ Jern GGG50 Malte eller galvaniserte.

226

Størrelse i

Passer Wire dia.

Dimensjon i mm

tommer

mm

L

A

B

C

D

E

2” 21/2” 3”

8 10 12

66 82 98

40 50 60

15 18 20

9 11 13

14 18 21

31 38 45

31/2” 4” 5”

14 16/18 20/22

114 110 130

70 75 90

24 26 30

16 19 23

25 30/40 30/40/45

53 58 63

6” 7” 8”

23/25 28/30 32/34

155 175 195

115 122 140

33 42 45

26 32 35

30/40/45/55 30/40/52/60 30/42/55/70

87 91 100

9” 10” 12”

36/38 40/42 44/48

225 250 300

160 170 230

47 60 70

39 43 52

50/70/90 50/70/90/100 80/105

122 127 180

14” 17” 24”

50/55 58/65 70/75

345 431 597

230 290 387

82 95 117

60 66 82

75/110 85/122 130

171 230 310

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 227

OFFSHORE PRODUKTER

Kauser med løkke Passer for Fibertau. Høy Alloy Stål. Malte.

Tau dimensjon

Dimensjon i mm

MBL Link

tommer

M

A

C

H

tonn

9/10 1/2” 9/10 1/2” 121/2 /13”

96/100 96/100 110/115

370 370 450

290 290 330

51 57 57

144 188 188

121/2 /13” 14/15” 14/15”

110/115 130/135 130/135

450 520 520

330 370 370

63 63 72

232 232 336

16/18” 16/18” 19/20”

150/155 150/155 165/170

580 580 600

390 390 440

72 80 80

336 420 420

19/20” 20/21” 20/21” 20/21”

165/170 175/180 175/180 175/180

600 600 600 600

440 440 440 440

90 90 100 125

524 524 628 1000

“Suoperloop” Kauser Passer for Ståltau. Galvanisert eller farget.

Størrelse i

Dimensjon i mm

tommer

F

A

C

B

D

2” 21/2 ” 3”

56 68 85

490 490 549

280 305 300

250 255 300

178 180 180

www.carlstahl.no

227


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.25 Page 228

OFFSHORE PRODUKTER

Rørkauser Passer for Fibertau. Galvanisert eller plastbeskyttet.

Tau dimensjon

Dimensjon i mm

tommer

A

B

E

H1

H2

6” 8” 10”

254 305 419

200 250 360

60 80 124

64 82 105

70 89 114

12” 15” 18”

521 625 727

420 510 610

144 144 169

130 158 183

140 168 194

21” 24” 27”

829 930 1035

740 880 1020

169 201 201

206 229 260

219 245 273

Støpte Kauser Passer for Fibertau. Støpestål/rustfri, galvanisert eller plastbeskyttet.

Tau dimensjon

228

Dimensjon i mm

tommer

S

W

F

C

X

11-13” 14-15” 16-18” 19-21”

120 150 187 215

160 183 212 267

476 607 724 875

540 655 795 940

89 100 128 150

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 229

OFFSHORE PRODUKTER

U-bolt Stålklemmer US Fed spec. FF-C-450. Galvaniserte.

Ståltau dim.

A

B

C

F

H

tommer

mm

mm

mm

mm

mm

3/4”

29

146

78

134

97

2

32

164

86

149

113

21/4”

32

181

98

162

114

2

1/2”

32

195

105

168

103

23/4”

32

211

111

175

127

3”

32

233

121

194

149

31/2”

32

273

140

213

157

1

“Heavy Duty” Strekkfisker Malte eller galvaniserte. Sikkerhetsfaktor 5:1

Gaffel Gaffel Øye Øye Øye Øye Gaffel gaffel Gaffel Gaffel Øye Øye L min. L maks L min. L maks L min. L maks

B1

B2

B3

T

D1

R1

R2

D2

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

55 65 76

50 55 70

20 28 30

122 130 145

51 63 70

60 70 70

60 70 70

53 65 72

52 69 85

1390 1500 1650

80 90 100

70 80 90

35 40 45

160 175 175

72 80 90

75 85 95

75 85 95

74 82 93

100 140 180

1270 1390 1515

1780 1940 2150

110 110 130

100 100 125

50 55 75

175 175 175

100 108 127

105 115 135

105 115 135

103 111 130

240 340 420

2345 2335 2465

1600 1735 1860

2330 2330 2460

140 155 170

125 140 160

90 90 100

175 190 210

140 152 178

145 170 190

145 170 190

143 155 181

510 600 700

2630 2860

2000 2210

2620 2880

190 210

170 190

110 120

250 280

190 250

220 260

200 260

193 253

960 1120

Tonn

Gjenge stigning

13,5 17 25

55 x 8 65 x 8 70 x 8

935 1010 1085

1260 1360 1415

890 965 1030

1215 1315 1360

840 920 975

1165 1270 1305

30 35 45

75 x 8 80 x 8 90 x 8

1160 1250 1300

1530 1650 1780

1090 1175 1235

1460 1575 1715

1020 1100 1170

55 70 85

100 x 8 110 x 8 120 x 8

1380 1480 1565

1890 2025 2200

1325 1435 1540

1835 1985 2175

100 120 160

130 x 8 140 x 8 160 x 8

1630 1745 1870

2360 2340 2470

1615 1740 1865

200 250

180 x 8 200 x 8

2020 2170

2640 2840

2010 2190

www.carlstahl.no

Vekt

229


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 230

OFFSHORE PRODUKTER

C5 kasteblokk 601 S med svivel og sjakkel

Skive dia.

Skive dia.

WLL/tonn

tommer

i mm

For ståltau

2

3

75

7-9 mm

4

4 1/2

115

10-12 mm

4

6

150

12-14 mm

4

8

200

10-12 mm

6

6

150

16-18 mm

8

6

150

20-22 mm

8

8

200

20-22 mm

8

10

250

20-22 mm

8

12

300

20-22 mm

12

6

150

24-26 mm

12

8

200

24-26 mm

12

10

250

24-26 mm

12

12

300

24-26 mm

15

10

250

28-30 mm

15

12

300

28-30 mm

15

14

355

28-30 mm

22

10

250

32-35 mm

22

12

300

32-35 mm

22

14

355

32-35 mm

30

20

500

34-36 mm

230

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 231

OFFSHORE PRODUKTER Åpen Spelter Socket Støpestål, malte eller galvaniserte. Sikkerhetsfaktor 5:1

Wire dimensjon

MBL

mm

tonn

D

D1

J

kg

196 198 100

11-13 14-16 18-19

17 26 32

14 18 21

25 31 35

25 32 38

1 2 4

104 108 111

20-22 24-27 27-30

45 70 100

24 28 32

41 51 57

44 51 57

5 7 12

115 118 120

31-36 37-39 40-42

125 150 200

38 41 44

63 70 76

63 76 76

16 24 27

125 128 130

43-48 49-54 55-60

260 280 360

51 57 63

89 95 108

89 101 113

38 59 87

132 135 138

61-68 69-75 76-80

450 480 520

73 79 86

121 127 133

127 133 146

130 157 192

140 142 144

81-86 87-93 94-102

600 700 875

92 99 108

140 152 178

159 171 191

143 287 370

146 150 160 170

108-115 122-130 140-155 158-167

1100 1250 1350 1600

125 138 160 175

190 250 275 290

208 210 230 250

Wire dimensjon

MBL

No

mm

tonn

B

D

E

G

kg

294 296 298

11-13 14-16 18-19

17 28 36

59 65 78

29 35 41

14 18 21

22 25 32

0,7 1,2 2

201 204 207

20-22 24-27 27-30

45 70 100

90 103 116

47 57 63

24 28 32

38 44 51

4 6 7

212 215 217

31-36 37-39 40-42

120 150 200

130 155 171

70 79 82

38 41 44

57 63 70

10 13 16

219 222 224

43-48 49-54 55-60

260 280 360

198 224 247

89 96 108

51 57 63

76 82 92

28 37 53

226 227 228

61-68 69-75 76-80

450 480 520

270 286 298

140 159 171

73 79 86

102 124 133

65 85 115

229 230 231

81-86 87-93 94-102

600 700 800

311 330 356

184 197 216

92 99 108

146 159 178

139 173 240

233 240 250 260

108-115 122-130 140-155 158-167

1100 1200 1350 1600

425 475 550 660

235 260 300 325

125 138 160 175

190 210 250 300

360 555

No

“STANDARD TYPE”

“SAFETY PIN TYPE”

Lukket Spelter Socket Støpestål, malte eller galvaniserte. Sikkerhetsfaktor 5:1

www.carlstahl.no

Dimensjon i mm

Vekt

Dimensjon i mm

Vekt

231


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 232

OFFSHORE PRODUKTER

Åpen Kilesocket Støpestål, malte eller galvaniserte. Sikkerhetsfaktor 5:1 Bolt med mutter og splint på forespørsel.

STANDARD BOLT

SIKKERHETSBOLT BARE PÅ FORESPØRSEL

Ståltau dia.

Ståltau dia.

MBL

mm

tommer

tonn

A

B

C

D

E

F

kg

05 1 2

9-10 11-13 14-16

3/8 1/2 5/8

10 16 25

122 146 176

47 57 70

20 25 31

21 25 30

11 12 15

26 32 44

2 3 4

3 4 5

18-19 20-22 24-26

3/4 7/8 1

32 45 70

212 240 274

80 96 114

38 44 51

35 41 50

16 19 22

44 52 58

6 9 15

6 7 8

28 32 35

11/8

100 125 125

310 350 400

130 146 148

57 63 69

57 64 64

25 28 28

66 79 79

20 25 38

9 10 11

38 41 44-48

11/2

150 200 260

450 500 550

160 174 200

76 76 89

70 76 89

30 33 39

93 95 111

55 66 90

12 13 14 15

51 56 63 75

280 360 450 520

650 660 840 1000

200 250 270 300

101 114 127 146

95 108 121 133

46 54 60 76

140 136 161 186

142 172 271 437

Type No.

232

11/4 13/8

15/8 13/4-17/8 2 21/4 21/2 3

Dimensjon i mm

www.carlstahl.no

Vekt


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 233

OFFSHORE PRODUKTER CR Sockets Støpestål. Galvaniserte/malte. Sikkerhetsfaktor 5:1

Wire dimensjon

MBL

mm

tonn

A

B

C

D

E

F

G

kg

522

49-54

250

215

125

55

57

115

200

50

27

524

55-60

300

230

145

65

63

135

220

57

41

526

61-68

400

250

160

75

73

150

270

65

56

527

69-75

500

280

175

80

79

165

300

70

78

528

76-80

600

310

210

85

86

175

325

75

100

529

81-86

700

340

205

100

92

200

350

90

128

530

87-93

800

360

220

105

99

205

360

95

145

Type

Dimensjon i mm

Vekt

531

94-102

900

380

240

110

108

225

380

100

188

533

108-115

1000

450

260

125

120

240

420

112

243

CR Svivel Øye/Øye eller Ståltau/Øye Høy Alloy stål. Malte.

Størrelse i

MBL

PL

Dimensjon i mm

tommer

tonn

tonn

A

B

C

E

F

G

H

2”

250

100

625

55

50

200

115

200

165

2 1/4”

300

120

690

65

57

225

135

230

195

2 1/2”

400

160

720

75

65

250

150

270

205

3”

600

240

835

85

75

300

175

342

240

3 1/2”

800

320

965

105

95

330

205

360

285

4”

900

360

1055

110

100

360

225

380

320

Størrelse i

MBL

Ståltau dim

PL

tommer

tonn

tonn

tonn

A

B

C

D

E

F

G

H

2”

250

40-54

100

625

55

50

57

200

115

200

165

2 1/4”

300

55-60

120

690

65

57

63

225

135

230

195

2 1/2”

400

61-72

160

720

75

65

73

250

150

270

205

3”

600

73-84

240

835

85

75

86

300

175

342

240

3 1/2”

800

85-93

320

965

105

95

99

330

205

360

285

4”

900

94-105

360

1055

110

100

108

360

225

380

320

www.carlstahl.no

Dimensjon i mm

233


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 234

OFFSHORE PRODUKTER CR-D Socket/Ståltau-/Kjettingsvivel Høy Alloy stål, malte SF 5:1

Ståltau dia.

Passer for

WLL

MBL

B

C

D

F

G

K

tommer

kjetting

1/4

2-2 1/2

3/4

2 -2 3/4

3-3 1/2

3/4

3 -3 4-4

tonn

tonn

mm

mm

mm

mm

mm

mm

50

250

120

60

59

230

45

69

1/2”

2

80

400

120

600

120

100

86

380

70

114

1/2”

160

800

140

120

99

430

80

130

200

1000

2 3 3 4

75

120

CR-D-Kause Høy Alloy stål, malte SF 5:1

234

Ståltau dia.

Passer for

MBL

UBL

A

B

C

D

mm

kjetting

mm

mm

mm

mm

mm

mm

110

325

375

490

130

393

570

170

120

370

425

500

140

393

580

180

130

400

500

650

155

495

690

200

140

500

650

730

170

495

705

215

150

550

750

860

180

545

770

225

160

600

800

1000

190

545

780

235

170

675

900

1100

200

600

850

245

190

750

1000

1250

220

600

860

265

210

1000

1250

1500

240

740

1040

285

230

1250

1500

1800

270

740

1070

315

250

1500

1750

2000

290

890

1260

335

270

1750

2000

2300

310

890

1280

355

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.14 Page 235

OFFSHORE PRODUKTER

Green Pin "POLAR" sjakkel Harpesjakkel med mutterbolt, til bruk under ekstreme værforhold. Material: Sikkerhetsfaktor: Standard: Overflate: Arbeidstemeratur: Sertifikat: NB!

Bøyle og bolt i alloy stål MBL = 8 x WLL EN 13889 og iht. US Fed. Spes. RR-C-271 Type IVA klasse 3, Grade B Varmgalvanisert fra -40 C til +200 C Uten tillegg i prisene kan det leveres med et materialsertifikat, sertifikat på basis av råmateriale, produsentens testsertifikat. For sjakler med WLL 55 T og 85 T er MBL = 6 x WLL

WLL

dia. bow

dia. pin

dia. øye

Bredde øye

Bredde innside

Lengde innside

Bredde bue

Lengde

Lengde bolt

Bredde

Bredde mutter

Vekt stk.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

T

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

kg.

2

13,5

16

34

13,5

22

51

32

91

83

63

13

0,42

3,25

16

19

40

16

27

64

43

114

99

79

17

0,74

4,75

19

22

47

19

31

76

51

136

115

94

20

1,18

6,5

22

25

53

22

36

83

58

157

131

107

23

1,77

8,5

25

28

60

25

43

95

68

176

151

124

25

2,58

9,5

28

32

67

28

47

108

75

197

167

137

28

3,66

12

32

35

74

32

51

115

83

218

179

154

31

4,91

13,5

35

38

80

35

57

133

92

240

198

170

34

6,54

17

38

42

89

38

60

146

99

262

203

183

19

8,19

25

45

50

104

45

74

178

126

314

244

226

24

14,22

35

50

57

111

50

83

197

138

358

270

250

27

19,85

42,5

57

65

134

57

95

222

160

414

302

287

30

28,33

55

65

70

145

65

105

260

180

463

330

329

33

39,59

85

75

83

163

75

127

329

190

556

376

355

40

62

Green Pin "HEAVY DUTY POLAR" sjakkel Harpesjakkel med mutterbolt, til bruk under ekstreme værforhold. Material: Sikkerhetsfaktor: Overflate: Arbeidstemeratur: Sertifikat:

NB!

Bøyle og bolt i alloy stål MBL = 8 x WLL Sjakkelbue malt sølv, bolt malt grønn ( WLL 120 T sjakkel er ikke varmgalvanisert) fra -40 C til +200 C Uten tillegg i prisene kan det leveres med et materialsertifikat, sertifikat på basis av råmateriale, produsentens testsertifikat. Alle sjakler fra WLL 150 T leveres med "Lloyd’s Register of Shipping certificate" på test lasten. 5% smitoleranse på innside bredde og lengde

WLL

dia. bow

dia. pin

dia. øye

Bredde øye

Bredde innside

Lengde innside

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

T

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

kg.

120

95

95

215

89

144

381

238

667

440

416

50

110

150

105

108

245

100

165

400

275

702

490

485

60

160

200

120

130

288

110

175

500

290

854

520

530

60

235

www.carlstahl.no

Bredde bue

Lengde

Lengde bolt

Bredde

Bredde mutter

Vekt stk.

235


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 236

OFFSHORE PRODUKTER

Green Pin "SLING" sjakkel Harpesjakkel med mutterbolt. Material: Sikkerhetsfaktor: Overflate: Arbeidstemeratur: Sertifikat: NB!

Bøyle og bolt i alloy stål MBL = 5 x WLL Sjakkelbue malt sølv, bolt malt grønn fra -40 C til +200 C Uten tillegg i prisene kan det leveres med et materialsertifikat, sertifikat på basis av råmateriale, produsentens testsertifikat. 5% smitoleranse på innside bredde og lengde

WLL

dia. bow

dia. pin

dia. øye

Bredde øye

Bredde innside

Lengde innside

Bredde bue

Lengde

Lengde bolt

Bredde

Bredde mutter

Vekt stk.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

T

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

kg.

40

55

51

109

45

80

200

140

331

252

235

38

22

55

60

57

115

55

85

250

160

396

304

270

45

50

75

70

70

140

70

105

290

186

467

359

345

54

67

125

85

80

155

85

130

365

220

569

428

410

64

105

150

94

95

180

89

140

390

250

627

441

455

50

160

200

110

105

200

100

150

480

276

744

474

508

50

220

250

126

120

228

110

170

540

300

842

528

600

60

320

300

135

134

245

122

185

600

350

926

594

620

70

350

400

160

160

295

145

220

575

370

964

686

715

80

635

500

170

180

330

160

250

680

450

1107

763

810

90

803

600

190

200

350

170

275

740

490

1207

828

913

100

980

700

200

215

392

190

300

750

540

1257

878

993

100

1260

800

218

230

420

200

325

850

554

1395

959

986

110

1430

900

242

255

466

220

350

850

584

1454

1040

1050

120

1650

1000

260

270

490

240

380

855

614

1497

1116

1176

120

2120

1250

285

300

510

260

430

930

650

1620

1193

1275

150

2400

1500

295

320

550

280

460

950

680

1710

1278

1350

160

3600

Green Pin "WIDE MOUTH" slepesjakkel Harpesjakkel med mutterbolt Bøyle og bolt i alloy stål, Grade 8 Varmgalvanisert fra -40 C til +200 C Uten tillegg i prisen kan det leveres med materialsertifikat og/eller råmaterialsertifikat Må bare brukes til sleping.

Material: Overflate: Sertifikat: NB!

236

WLL

dia. bow

dia. pin

dia. øye

Bredde øye

Bredde innside

Lengde innside

Bredde bue

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

T

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

kg.

132

38

42

89

38

106

216

159

319

248

235

19

12,5

180

45

50

104

45

127

248

175

370

296

265

24

18

240

50

57

111

50

146

273

207

411

338

307

27

25

330

65

70

145

65

165

314

213

487

389

343

33

48

600

75

83

163

75

184

330

254

530

432

404

40

70

www.carlstahl.no

Lengde

Lengde bolt

Bredde

Bredde mutter

Vekt stk.


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 237

OFFSHORE PRODUKTER Green Pin "SUPER" sjakkel Harpesjakkel med mutterbolt Material: Sikkerhetsfaktor: Standard: Overflate: Sertifikat:

Bøyle og bolt i alloy stål, Grade 8 MBL = 5 x WLL Iht. US Fed. Spes. RR-C-271 Type IVA klasse 3, Grade B Varmgalvanisert (WLL 175 T er malt) Uten tillegg i prisene kan det leveres med et materialsertifikat, sertifikat på basis av råmateriale, produsentens test sertifikat. Alle sjakler fra WLL 150 T leveres med "Lloyd`s Register of Shipping certificate" på testlasten.

WLL

dia. bow

dia. pin

dia. øye

Bredde øye

Bredde innside

Lengde innside

Bredde bue

Lengde

Lengde bolt

Bredde

Bredde mutter

Vekt stk.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

T

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

kg.

3,3

13,5

16

34

13,5

22

51

32

91

81

63

11

0,44

5

16

19

40

16

27

64

43

114

99

79

17

0,79

7

19

22

47

19

31

76

51

136

115

94

20

1,26

9,5

22

25

53

22

36

83

58

157

131

107

23

1,88

12,5

25

28

60

25

43

95

68

176

151

124

25

2,78

15

28

32

67

28

47

108

75

197

167

137

28

3,87

18

32

35

74

32

51

115

83

218

179

154

31

5,26

21

35

38

80

35

57

133

92

240

198

170

34

6,94

30

38

42

89

38

60

146

99

262

203

183

19

8,79

40

45

50

104

45

74

178

126

314

244

226

24

15

55

57

57

133

50

83

197

138

365

286

264

27

22

85

70

70

159

65

105

260

180

468

342

339

33

42

120

83

83

171

75

127

329

190

564

400

371

40

70

150*

95

95

215

89

144

381

238

667

440

416

50

112

175*

105

108

245

100

165

400

275

702

490

485

60

160

* leveres med rund hodebolt

Green Pin "HEAVY DUTY" sjakkel Harpesjakkel med mutterbolt Material: Sikkerhetsfaktor: Overflate: Sertifikat:

NB!

Bøyle og bolt i alloy stål, Grade 8 MBL = 5 x WLL Sjakkelbue malt sølv, bolt malt grønn Uten tillegg i prisene kan det leveres med et materialsertifikat, sertifikat på basis av råmateriale, produsentens testsertifikat. Alle sjakler fra WLL 150 T leveres med "Lloyd`s Register of Shipping certificate" på testlasten. 5% smitoleranse på innside bredde og lengde

WLL

dia. bow

dia. pin

dia. øye

Bredde øye

Bredde innside

Lengde innside

Bredde bue

Lengde

Lengde bolt

Bredde

Bredde mutter

Vekt stk.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

T

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

m.m.

kg.

120

95

95

215

89

144

381

238

667

440

416

50

110

150

105

108

245

100

165

400

275

702

490

485

60

160

200

120

130

288

110

175

500

290

854

520

530

60

235

250

130

140

308

115

200

540

305

921

560

565

65

285

300

140

150

335

120

200

600

305

1018

575

585

70

340

400

170

175

387

160

225

650

325

1137

690

665

70

560

500

180

185

410

160

250

700

350

1213

710

710

70

685

600

200

205

458

185

275

700

375

1267

810

775

70

880

700

210

215

468

200

300

700

400

1287

850

820

70

980

800

210

220

478

200

300

700

400

1294

870

820

70

1100

900

220

230

500

210

320

700

420

1320

920

860

70

1280

1000

240

240

530

210

340

700

420

1360

940

900

70

1460

1250

260

270

600

225

360

700

450

1430

1020

970

70

1990

1500

280

290

640

225

360

700

450

1480

1060

1010

70

2400

www.carlstahl.no

237


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 238

OFFSHORE PRODUKTER

H-sjakkel med mutter, bolt og splint Smidde Alloysjakler. Galvaniserte/malte. Sikkerhetsfaktot 6:1 opp til 120T 5:1 over 120T

Smidde ståltausjakler Galvaniserte/malte. Med stroppebeskyttelse. Sikkerhetsfaktor 5:1

238

Dimensjon i mm

WLL

Vekt

tonn

A

B

C

D

E

F

kg

25 35 55

45 50 65

50 57 70

74 83 105

178 197 254

126 146 185

105 115 150

15 21 41

85 110 120

75 80 89

80 82 95

127 127 150

330 330 381

190 200 238

165 180 200

63 70 110

140 150 175

90 102 102

95 108 108

133 170 140

381 400 400

238 275 250

200 230 230

105 160 150

200 250 300

120 125 135

125 140 150

180 200 200

500 540 600

290 305 305

275 280 305

235 285 340

400 500 600

165 175 195

175 185 205

225 250 275

650 700 700

325 350 375

350 370 405

560 685 880

700 800 900 1000

205 210 220 230

215 220 230 240

300 300 320 340

700 700 700 700

400 400 420 420

435 435 465 480

980 1100 1280 1460

Dimensjon i mm

WLL

Vekt

tonn

A

B

C

D

E

F

kg

75 125 150

70 85 90

70 80 95

105 130 140

290 365 390

186 220 250

120 150 170

70 120 160

200 250 300

100 110 120

105 120 134

150 170 185

480 540 600

275 300 350

205 240 265

230 320 340

400 500 600

150 160 170

160 180 200

220 250 275

575 680 740

370 450 490

320 340 365

620 800 960

700 800 900

190 200 220

215 230 255

300 325 350

750 850 850

540 555 580

400 420 440

1250 1400 1650

1000 1250 1500

240 260 280

270 300 320

380 430 460

850 930 950

615 640 680

460 530 560

2100 2400 2800

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 239

OFFSHORE PRODUKTER

“Heavy Duty”sjakler med doble muttere Smidde ståltausjakler. Galvaniserte/malte. Sikkerhetsfaktot 5:1

Dimensjon i mm

WLL

MBL

Vekt

tonn

tonn

A

B

C

D

E

kg

60 85 110

300 425 550

65 80 90

76 90 102

175 220 254

350 390 430

165 178 210

65 87 146

130 175 225 300

650 875 1125 1500

100 125 130 140

114 133 146 165

280 300 333 366

480 600 720 850

235 265 305 305

194 354 410 560

Doble pinkopling-sjakler Smidde “alloy/high tensile” stål. Galvaniserte/malte. Sikkerhetsfaktot 5:1

Dimensjon i mm

Størrelse

MBL

tommer

tonn

A

B

C

D

E

12” 15” 18” 21”

500 500 500 500

110 110 110 110

170 200 225 250

540 540 710 710

510 540 565 590

90 90 90 90

www.carlstahl.no

239


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 240

OFFSHORE PRODUKTER

CR Connecting links for pennant wire Smidde high alloy stål. Malte/fargede.

B

E

A

D

C

WLL

PL

A

B

tonn 110

C

220

588

368

150

Grade 3 / 4 / ORQ. Malte.

1,2d

1,2d

5,9d

1,4d

3d

1,2d TAPPER PIN

Dimensjonen for sjaklen er kalulert ved å muliplisere “common link” størrelse med faktoren på denne tegningen.

240

E

75

160

mm

End joining sjakkel

1,4d

D

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 241

OFFSHORE PRODUKTER

CR Connecting pæreformet links Smidde stål R4. Malte/fargede. Sertifikat: 3.1b F

B

G

H

C

J

K

D E A

Type No.

Kjetting dim.

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

mm

Vekt kg

4 5 6

32-40 42-51 52-60

298 378 454

206 260 313

59 76 92

40 51 60

48 64 76

83 100 121

40x44 51x60 62x73

56 74 88

26 32 37

43 52 64

13 27 49

7 8 9

62-79 81-92 94-95

562 654 692

376 419 435

117 133 146

79 92 98

95 124 130

149 149 159

85x79 111x102 124x137

111 130x133 141

48 54 57

76 79 83

94 149 236

10 11

97-102 103-108

889 940

571 610

190 203

121 127

165 175

190 203

130 156

181 200

73 76

108 111

386 418

F

G

Vekt

CR Connecting links Smidde stål R4. Malte/fargede. D

C

B

E

F

E

G

A

Type No.

MBL

70 76 84-86 87-89

5160 6010 7522 8005

A

B

C

kN

D

E

mm 419 457 514 537

275 295 332 350

92 96 107 116

73 76 86 92

kg 83 90 100 105

90 94 107 114

46 50 57 59

www.carlstahl.no

46 55 80 94

241


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 242

OFFSHORE PRODUKTER

Hinge Links

Dimensjon i mm

WLL tonn

A

B

C

D

E

150 250

440 570

380 510

80 108

175 230

155 205

Er også tilgjengelig i andre dimensjoner på forespørsel.

Triangel Plate

Kjetting dim. i

Dimensjon i mm

Test last tonn

Vekt i

mm

A

B

C

D

38 48 58

320 360 430

168 184 225

50 60 80

76 88 102

81,2 127 190

106 181 287

13 25 50

70 76 83

506 550 600

266 290 316

90 90 100

120 130 142

270 313 356

404 472 549

81 96 127

96 102

685 736

361 388

120 120

162 174

508 594

794 910

199 230

Er også tilgjengelig i andre dimensjoner på forespørsel.

242

MBL

www.carlstahl.no

kg


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 243

OFFSHORE PRODUKTER

Ankerhåndtering

Smidd “J” Chaser for ståltau

Smidd “Wide Body” “J” Chaser for kjetting

Med bredd “kropp” som gir kjettinglinken ekstra støtte.

Dimensjon i mm

WLL tonn

A

B

C

D

E

F

G

150 250

125 180

86 145

680 680

230 330

330 600

1780 1780

2220 2220

Er også tilgjengelig i andre dimensjoner på forespørsel.

www.carlstahl.no

243


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 244

OFFSHORE PRODUKTER

Ankerhåndtering Smidd permanent Chaser

Er også tilgjengelig i andre dimensjoner på forespørsel.

Smidd rulle Chaser

Er også tilgjengelig i andre dimensjoner på forespørsel.

244

www.carlstahl.no


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 245

OFFSHORE PRODUKTER

Ankerhåndtering Grapnels for ståltau

Grapnels for kjetting

Dimensjon i mm

WLL

Vekt i

tonn

A

B

C

D

E

F

kg

150 250

1778 2008

1372 1670

102 125

114 200

86 135

76 100

1350 1630

Størrelse som vist 150 tonn WLL. Er også tilgjengelig i andre dimensjoner på forespørsel.

www.carlstahl.no

245


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 246

OFFSHORE PRODUKTER

Carpenter stopper

Type

Ståltau

Diameter

testlast

WLL

mm

mm

tonn

tonn

Kile

17MK III 17MK III 17MK III

A A B

76 72 68

3” 2.13/16” 2.11/16”

112,5 112,5 112,5

75 75 75

18MK III 18MK III 18MK III

A B A

64 60 56

2.1/2” 2.3/8” 2.1/4”

82,5 82,5 60,0

55 55 40

19MK III 20MK III 20MK III

B A B

54 52 48

2.1/8” 2” 1.7/8”

60,0 52,5 52,5

40 35 35

21MK III 21MK III 21MK III

A B B

44 52 48

1.3/4” 1.9/16” 1.1/2”

37,5 37,5 37,5

25 25 25

21MK III 21MK III 21MK III

C C D

36 35 32

1.13/32” 1.3/8” 1.1/4”

25,5 25,5 25,5

17 17 17

21MK III 23MK III 23MK III

D A A

30 28 26

1.3/16” 1.1/8” 1”

25,5 15,0 15,0

17 10 10

23MK III 23MK III 24MK III

B B A

24 22 20

15/16” 7/8” 13/16”

15,0 15,0 7,5

10 10 5

24MK III 24MK III 24MK III

A B B

19 18 16

3/4” 11/16” 5/8”

7,5 7,5 7,5

5 5 5

24MK III 24MK III 24MK III

B C C

14 13 12

9/16” 1/2” 15/32”

7,5 3,75 3,75

5 2,5 2,5

24MK III 24MK III 24MK III 24MK III

C D D D

11 10 9 8

7/16” 13/32” 3/8” 5/16”

3,75 3,75 3,75 3,75

2,5 2,5 2,5 2,5

Til bruk sammen med 6 kordelt ståltau.

246

www.carlstahl.no

Til bruk sammen med 6 kordelt ståltau.


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 247

OFFSHORE PRODUKTER

Pelikankrok

Dimensjon i mm

Kjetting

Test vekt

mm

A

B

C

D

E

F

G

H

tonn

26 28 30

338 364 390

78 84 90

47 50 54

29 31 33

34 36 39

21 22 24

270 291 312

72 77 83

14 16 19

32 34 36

416 442 468

96 102 108

58 61 65

35 37 40

42 44 47

26 27 29

333 354 374

88 94 99

21 24 27

38 40 42

494 520 546

114 120 126

68 72 76

42 44 46

49 52 55

30 32 34

395 416 437

105 110 116

30 33 36

44 46 48

572 598 624

132 138 144

79 83 86

48 51 53

57 60 62

35 37 38

458 478 499

121 127 132

39 43 46

50 52 54

650 676 702

150 156 162

90 94 97

55 57 59

65 68 70

40 42 43

520 541 562

138 143 149

50 54 58

56 58 60

728 754 780

168 174 180

101 104 108

62 64 66

73 75 78

45 46 48

582 603 624

154 160 165

62 66 70

62 64 66

806 832 858

186 192 198

112 115 119

68 70 73

81 83 86

50 51 53

645 666 686

171 176 182

75 80 85

68 70 73

884 910 949

204 210 219

122 126 131

75 77 80

88 91 95

54 56 58

707 728 759

187 193 201

89 94 101

76 78 81

988 1014 1053

228 234 243

137 140 146

84 86 89

99 101 105

61 62 65

790 811 842

209 215 223

110 115 123

84 87 90

1092 1131 1170

252 261 270

151 157 162

92 96 99

109 113 117

67 70 72

874 905 936

231 239 248

132 140 149

92 95 97

1196 1235 1261

276 285 291

168 171 175

101 105 107

120 124 126

74 76 78

957 988 1009

253 261 267

155 165 170

100 102 105

1300 1326 1365

300 306 315

180 184 189

110 112 116

130 133 137

80 82 84

1040 1061 1092

275 281 289

180 187 196

107 111 114

1391 1443 1482

321 333 342

193 200 205

118 122 125

139 144 148

86 89 91

1113 1154 1185

294 305 314

203 217 226

117 120 122

1521 1560 1586

351 360 366

211 216 220

129 132 134

152 156 159

94 96 98

1217 1248 1269

322 330 336

237 247 255

124 127

1612 1651

372 381

223 229

136 140

161 165

99 102

1290 1321

341 349

262 273

www.carlstahl.no

247


OFFSHORE PRODUKTER s. 215-248:1-10 15.06.10 22.15 Page 248

OFFSHORE PRODUKTER

Scanmarin anker pennant bøye- Type PAB Scanmarin Anchor Pendant Buoys (APB) er bøyer sammensatt av moduler. Modulene er rotasjonsstøpt av polyethylene og fylt med ekspanderende polyurethane skum. Scanmarin APB er laget for bruk ved overflaten og utstyrt med reflekser på alle sider på toppen av bøyen.

Standard farge er gul APB 2000 Aqua

APB 4000

Antall moduler

Modul type

APB 2000

1

APB 4000 APB 6000

Type

Oppdrift

Vekt

Dimensjon i mm

kg

L

B

H

kg

2T

2060

1800

1800

1600

350

2

2T

4060

1800

1800

2900

886

3

2T

6030

1800

1800

3700

1260

APB 8000

4

2T

8075

1800

1800

4500

1523

APB 10000

5

2T

10080

1800

1800

5300

2000

APB 12000

6

2T

12136

1800

1800

6100

2477

Cipax lett ankerbøye- Type LAB Cipax LAB- bøyer er produsert i henhold til NS 9415. Denne bøyen er ekstra robust og svært solid fullskummet av absolutt beste kvalitet. LAB bøyene leveres med varmgalvanisert stålarmatur bestående av 4 gjennomgående bolter eller rør samt kraftige endeplater med fortøyningsøye. Leveres i størrelser fra 650 - 2100 kg. oppdrift. Materialer Skall: Rotasjonsstøp Polyetylen Skum:Ekspandert polyurethane (EPS) Armatur: Varmgalvanisert stål ST52 - 4 x 20 mm, Ø - 30 mm

Oppdrift kg

Diameter

Lengde

kg

LAB 650

1

650

1000

1280

110

LAB 975

1

975

1000

1650

135

LAB 1250

2

1250

1000

2000

165

LAB 2100

1

2100

1800

1800

270

248

Dimensjon i mm

Vekt

Antall moduler

Type

www.carlstahl.no


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.42 Page 249

PRODUKTER FISKERIPRODUKTER FISKERI

Konstruksjon: 6 x 7 + CF Bruksområder: Dette produktet er ofte brukt på små trålere. Meget bra mot korrosjon/rust. Høyre krysslått.

Konstruksjon: 6 x 19 + CF Seale Bruksområder: Dette produktet er ofte brukt på mellomstore og store tålere. Meget bra mot korrosjon/rust. Høyre krysslått.

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570/1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

8 9 10

36,2 42,15 53,00

3,69 4,30 5,41

0,220 0,082 0,348

11 12 13

63,00 73,50 88,00

6,04 7,50 8,36

0,415 0,502 0,572

14 16 18

102,00 133,40 168,80

9,94 10,64 17,22

0,676 0,878 1,130

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570/1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

12 13 14

73,1 88,5 102,9

7,46 9,03 10,50

0,507 0,615 0,714

16 18 20

130,2 168,9 207,7

13,29 17,23 21,19

0,902 1,170 1,441

22 24 26

250,5 298,8 250,5

25,56 30,49 35,80

1,737 2,072 2,500

28 30

406,7 466,5

41,50 47,60

2,805 3,450

www.carlstahl.no

249


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.42 Page 250

FISKERI PRODUKTER

Konstruksjon: 6 x 19 IWRC Seale

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570/1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

Bruksområder:

20

224,6

22,92

1,600

Dette produktet er ofte brukt på alle typer båter til trål. Meget bra mot korrosjon/rust. Høyre krysslått.

22

250,5

25,56

1,980

24

298,8

30,49

2,370

26

351,2

35,84

2,770

28

439,5

44,85

3,210

30

541,5

55,26

3,690

32

573,9

58,56

4,200

34

638,6

65,16

4,740

36

714,0

72,86

5,380

Konstruksjon: 6 x 24 + 7FC Seale Bruksområder: Dette produktet er ofte brukt på små og midels store snurpere. Høyre krysslått

Konstruksjon: 6 x 26 + FC

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

12

71,0

7,24

0,438

14

97,0

9,90

0,596

16

126,0

12,86

0,778

18

159,0

16,22

0,985

20

197,0

20,10

1,270

22

239,0

24,39

1,470

24

284,0

28,98

1,750

26

33,0

33,98

2,060

28

387,0

39,49

2,350

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570/1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

12

66,0

6,73

0,557

14

104,0

10,61

0,761

16

142,1

14,50

1,009

18

173,4

17,69

1,230

20

211,0

21,53

1,498

22

263,3

26,87

1,873

24

314,0

32,04

2,229

26

370,4

37,80

2,630

28

433,2

44,20

3,072

30

484,3

49,42

3,440

32

544,2

56,55

3,933

34

628,5

64,10

4,122

36

767,0

78,20

5,016

KOMPAKTERT Bruksområder: Dette produktet er ofte brukt på alle typer båter, både trål og snurp. Meget bra mot korrosjon/rust. Høyre krysslått.

250

www.carlstahl.no


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 251

FISKERI PRODUKTER

Konstruksjon: 6 x 26 + CWR KOMPAKTERT

Diameter i mm

Bruksområder: Dette produktet er ofte brukt på større trålere. Meget bra mot korrosjon/rust. Høyre krysslått.

Min.eff.bruddlast (1570/1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

18

204,9

20,91

1,407

20

251,0

25,61

1,724

22

306,1

31,23

2,101

24

365,6

37,31

2,504

26

426,2

43,49

2,923

28

495,6

50,57

3,401

30

571,2

58,29

3,921

32

649,0

66,22

4,457

34

734,5

74,90

4,663

36

886,0

90,40

5,625

www.carlstahl.no

251


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 252

FISKERI PRODUKTER

Konstruksjon: 6 x 19 + FC Seale Sveipewire Bruksområder: Dette produktet er ofte brukt som sveipewire til trålere

Konstruksjon: 6 x 19 IWRC Seale Sveipewire Bruksområder: Dette produktet er ofte brukt som sveipewire til trålere

252

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570/1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

14 16 18

107,9 136,8 176,6

11,0 13,9 18,0

0,71 0,94 1,17

20 22 24

210,4 257,0 305,0

21,5 26,2 31,1

1,44 1,75 2,08

26 28 30 32

343,3 398,3 476,7 531,0

35,0 40,6 48,6 54,2

2,39 2,83 3,12 3,70

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570/1770 N/m 2 ) kN

t

Ca.vekt i kg/m

16 18 20

151,5 187,3 235,8

15,5 19,1 24,1

1,02 1,29 1,59

22 24 26 28

304,1 362,9 421,8 459,0

31,0 37,0 43,0 46,8

1,93 2,29 2,68 3,12

www.carlstahl.no


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 253

FISKERI PRODUKTER

K3 Fibertau Kause Passer for fibertau For fibertau dim.

Størrelse i tommer

mm

A

Dimensjon i mm R

N

P

K

16 18 20

1/4

2 ” 21/2” 3”

16 18 20

47 55 64

26 32 38

42 48 58

22 24 32

31/4” 31/2” 4”

22 25 32

73 80 75

39 47 50

60 74 78

40 48 56

5” 6” 7”

40 48 56

110 120 140

65 75 85

95 115 140

64 72 80

8” 9” 10”

64 72 80

160 180 200

105 110 120

160 175 190

88 96

11” 12”

88 102

220 245

145 150

210 230

Ståltau Kause

For wire Dimensjon i mm

dim. max mm

A

B

C

D

E

16

19

125

32

5,0

12

18

22

140

35

5,0

15

22

25

158

45

6,3

16

24

28

176

45

7,0

16

26

30

195

47

7,0

18

32

35

210

60

7,0

22

38

45

253

70

7,0

27

44

50

280

75

7,0

28

www.carlstahl.no

253


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 254

FISKERI PRODUKTER

Ståltau kause med kile

For wire

Dimensjon i mm

dim. max mm

A

B

C

D

E

F

16

19

125

32

5,0

12

43

18

22

140

35

5,0

15

58

22

25

158

45

6,3

16

59

24

28

176

45

7,0

18

78

32

35

210

60

7,0

22

93

38

45

253

70

7,0

27

94

44

50

280

75

7,0

28

96

Green/redpin H-sjakkel (galv.)

254

Dimensjon i mm

WLL

Dimensjon

Tonn

i tommer

A

B

C

D

Kg

2

1/2”

13

16

22

43

0,34

3,25

5/8”

16

19

26

51

0,63

4,75

3/4”

19

22

31

59

0,95

6,50

7/8”

22

25

36

73

1,55

8,50

1”

25

28

43

85

2,30

9,50

1 1/8”

28

32

47

90

3,24

12

1 1/4”

32

35

51

94

4,40

13,50

1 3/8”

32

38

57

115

6

17

1 1/2”

38

42

60

127

7,50

25

1 3/4”

45

50

74

149

14

www.carlstahl.no

Vekt


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 255

FISKERI PRODUKTER

Green Pin/Red pin D-sjakkel (galv.) Dimensjon i mm

WLL

Dimensjon

Vekt

Tonn

i tommer

A

B

C

D

E

Kg

2

1/2”

13

16

22

51

32

0,34

3,25

5/8”

16

19

26

64

43

0,63

4,75

3/4”

19

22

31

76

51

0,95

6,50

7/8”

22

25

36

83

58

1,55

8,50

1”

25

28

43

95

68

2,30

9,50

1 1/8”

28

32

47

108

75

3,24

12

1 1/4”

32

35

51

115

83

4,40

13,50

1 3/8”

32

38

57

133

92

6

17

1 1/2”

38

42

60

146

99

7,50

25

1 3/4”

45

50

74

178

126

14

WLL

Dimensjon

Vekt

Tonn

i tommer

A

B

C

D

Kg

2

1/2”

13

16

22

43

0,34

3,25

5/8”

16

19

26

51

0,63

4,75

3/4”

19

22

31

59

0,95

6,50

7/8”

22

25

36

73

1,55

8,50

1”

25

28

43

85

2,30

9,50

1 1/8”

28

32

47

90

3,24

Dimensjon i mm

www.carlstahl.no

255


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 256

FISKERI PRODUKTER

V-sjakkel

WLL

Dimensjon

Vekt

Tonn

i tommer

A

B

C

D

Kg

9

1 1/4”

32

32

76

110

3,8

Dimensjon i mm

Koblingsledd for fiskeri Grade 80

Kjetting dim.

WLL

mm

tonn

V V V

6 7+8 10

1,12 2,00 3,15

7,0 8,5 10,8

42 58 68

37 48 60

16,2 20,5 28,0

0,14 0,21 0,38

V V V

13 16 18+20

5,30 8,00 12,50

15,0 19,8 24,7

90 102 121

76 91 109

30,0 36,3 44,0

0,76 1,00 1,90

V V V

22 26 32

15,00 21,20 31,50

25,0 30,0 37,0

142 161 197

130 152 190

51,0 58,0 67,5

2,80 4,75 9,97

Type

256

A

B

C

D

mm

www.carlstahl.no

Vekt kg


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 257

FISKERI PRODUKTER

G-kroker Type

EAG

EVG

Flatløkke EVR

Type

Dimensjon i mm

WLL

Vekt

Tonn

A

B

C

D

E

F

kg

EAG 04

4,2

123

78

26

16

21

26

0,9

EAG 06

6,4

175

103

28

21

32

28

2,65

Dimensjon i mm

WLL Tonn

A

B

C

C1

D

E

kg

EVG 03

3

115

70

30

30

17

20

0,65

EVG 05

5

132

82

38

38

17

26

1,20

EVG 08

8

153

97

42

42

18

30

1,90

EVG 10

10

180

115

40

30

18

35

3,30

EVG 15

15

215

136

50

40

18

45

6,05

EVG 20

20

240

155

60

50

27

50

8,40

Type

Dimensjon i mm

WLL

Vekt

Tonn

A

B

C

D

E

kg

EVR 08

8

175

97

38

15

22

1,4

EVR 10

10

205

140

40

17

25

2,5

www.carlstahl.no

257


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 258

FISKERI PRODUKTER

Kameløye EVR

Type

Dimensjon i mm

WLL

Vekt

Tonn

A

B

B1

C

C1

C2

D

E

Kg

EVR 15

15

185

150

90

52

40

65

17

25

2,2

EVR 20

20

225

185

125

80

45

106

25

41

5,1

Flatløkke EVM Type

Dimensjon i mm

WLL

Vekt

Tonn

Ø

A

B

C

Kg

EVM 100

10

21

100

36

14

0,8

EVM 120

12

25

122

48

16

1,7

EVM 150

15

30

170

75

17

2,8

EVM 200

20

34

185

85

25

4,2

Kombinasjonsskjema

EVR08

EVG03

EVG05

EVG08

X

X

X

EVR10

X

EVG10

EAG04

EAG06

X X

X

X

X

EVM120

X

EVM150

X

X X

EVM200

258

EVG20

X

EVR20 EVM100

EVG15

X X

www.carlstahl.no


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 259

FISKERI PRODUKTER Svivler : Standard rustfri Type

Dimensjon i mm

WLL

Ø

Vekt

Tonn

mm

A

B

C

D

E

kg

A 16 SS

3,2

16

43

38

35

47

180

0,89

A 19 SS

4,7

19

45

39

38

40

205

1,80

A 19 SS L

4,7

19

45

39

38

63

230

1,85

A 22 SS

6,3

22

45

40

40

42

222

2,25

A 22 SS L

6,3

22

45

40

40

65

250

2,40

A 25 SS

8,3

25

52

50

42

52

278

4,10

A 25 SS L

8,3

25

52

47

47

84

300

4,30

A 32 SS

12

32

60

50

50

98

350

8,15

A 38 SS

18

38

72

58

58

112

390

13

Type

WLL

Ø

Tonn

mm

A

B

C

D

E

kg

A 22 SS F

6,3

22

44

40

40

55

255

2,9

A 25 SS F

8,3

25

55

50

45

70

320

4,7

A 32 SS F

12

32

55

55

54

93

360

9,2

A 38 SS F

18

38

62

58

60

110

410

14,6

A 45 SS L

28

45

75

70

70

115

515

Svivel med fleksibelt ledd

Dimensjon i mm

Vekt

Svivel med rullelager

Type

Dimensjon i mm

WLL

Vekt

Tonn

A

B

C

D

E

F

G

kg

A 403

3

189

65

27

26

55

28

55

2,75

A 405

5

220

70

33

30

64

33

60

3,9

A 408

8

250

85

42

34

73

39

75

6,7

A 412

12

295

95

50

41

86

45

86

10,6

A 417

17

360

120

57

52

113

55

108

18,5

A 422

22

435

131

60

52

118

63

118

29,7

A 432

32

500

160

65

59

132

73

140

45

A 445

45

700

220

102

74

190

100

200

130

www.carlstahl.no

259


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 260

FISKERI PRODUKTER

Kameløyer: Type

Dimensjon i mm

WLL

Ø

Vekt

Tonn

mm

A

B

C

D

E

kg

E-90-25

7

25

220

135

75

33

85

2,8

E-90-30

12

30

300

200

123

43

110

6,5

E-90-38

19

40

360

235

145

50

135

12

E-90-40

19

40

310

205

123

43

120

9,8

Type

WLL

Ø

Tonn

mm

A

B

C

D

E

kg

E-90-406

12

32

270

163

100

38

100

4,4

WLL

Ø

Tonn

mm

A

B

C

D

E

F

kg

12

32

220

88

36

40

140

100

3,3

Kameløye

Dimensjon i mm

Vekt

Stopper

Type

E-90-40

260

Dimensjon i mm

www.carlstahl.no

Vekt


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.43 Page 261

FISKERI PRODUKTER

Fiskerikjetting Grade 80 Langlenket Sort overflate Størrelse (gods) (d)

Innvendig lengde (t)

Innvendig bredde (b)

mm 9 11 13 16 20

63 63 80 100 96

Vekt pr. meter

Bruddstyrke kg

14,5 18 24 24 27

10398 16100 21610 32820 51274

1,36 2,24 2,98 4,39 7,37

Grade 80 Halvlenket Sort overflate Størrelse (gods) (d)

Innvendig lengde (t)

Innvendig bredde (b)

Vekt pr. meter

Bruddstyrke

mm

kg

10 13 16 19 22

40 52 64 76 88

14 18,2 22,4 26,6 30

12844 21610 32823 46279 65000

1,98 3,35 5,07 7,15 9,3

Størrelse (gods) (d)

Innvendig lengde (t)

Innvendig bredde (b)

Bruddstyrke

Vekt pr. meter

Grade 80 Kortlenket Sort overflate

mm

kg

7 10 13 16

21 30 39 48

9,1 13,0 16,9 20,8

6279 12844 21610 32823

1,1 2,2 3,8 5,7

20 22 26 32

60 66 78 96

26,0 28,6 33,8 41,6

51274 66813 86544 131495

9 10,9 15,2 23

www.carlstahl.no

261


FISKERIPRODUKTER s. 249-262:1-10 21.06.10 19.44 Page 262

FISKERI PRODUKTER

P-Ledd med stor åpning Galvanisert Dimensjon i mm

Ca.vekt pr.stk.

ø

A

B

C

kg

6

62

14

15

0,040

8

72

17

18

0,090

10

85

20

20

0,150

12

100

23

23

0,260

14

115

27

27

0,400

16

129

30

30

0,620

Syrefast P-Ledd Materiale: AISI 316 Dimensjon i mm

Ca.vekt pr.stk.

d

l

b

W

C ca.

kg

5

52

14

13

5,5

0,026

6

62

16

16

7,5

0,040

8

74,5

18,5

17,5

9,5

0,087

10

87

22

21

11

0,160

12

101

25,5

22

14

0,250

14

113

29

27

16

0,400

Carl Stahl utvider stadig sitt produktspekter og særlig innen fiskeri- og oppdrettsprodukter. Ring oss og spør om nye produkter innen dette området.

262

www.carlstahl.no


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.32 Page 263

OPPDRETTSPRODUKTER

Oppdrettskjetting:

Kjetting U2 Svart malt Langlenket: Dimensjon

Bruddlast

mm

kg

24 30 36

32000 49000 72000

Dimensjon i mm

Vekt pr. meter

D

L

B

kg

24 30 36

96 120 144

36 45 54

11,5 18,5 26,4

Alloy kjetting Grade 70 Varmforsinket Langlenket:

Dimensjon

Bruddlast

mm

kg

Dimensjon i mm

Vekt pr. meter

D

L

B

kg

11 13

12500 17000

11 13

66 80

18 23

2,29 2,98

16 19 22 25 28

25100 37000 46500 61000 78000

16 19 22 25 28

100 100 120 140 150

26 28 32 41 44

4,50 6,50 8,70 11,1 14

Alloy kjetting Grade 80 Svart Halvlanglenket: Dimensjon

Bruddlast

mm

kg

16 19 22

33600 46500 62600

Dimensjon i mm

Vekt pr. meter

D

L

B

kg

16 19 22

64 76 86

29 29 30

5,04 7,15 9,40

www.carlstahl.no

263


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 264

OPPDRETTSPRODUKTER

Carl Stahl Ploganker Type CSHP Carl Stahls plogankere er et av de mest effektive ankere på markedet. Ankeret har oppnådd svært gode resultater i fullskalatester, og har i løpet av kort tid markert seg som et meget annvennlig anker på grunn av dets utforming og høye holdekraft. Ankeret er beregnet for bruk på myke havbunnsflater slik som sand og leire. Med dets dobbelt spissede form og anleggsflate, penetrerer det underlaget raskt og effektivt. Alle ankerne tilfredsstiller kravene til NS 9415 og leveres med sertifikat. Carl Stahl sine plogankere finnes i følgende størrelser:

Anker type

Vekt

Holdekraft*

CS20HP

355 kg

20 tonn

CS32HP

515 kg

32 tonn

CS45HP

760 kg

45 tonn

CS55HP

1020 kg

55 tonn

CS70HP

1400 kg

70 tonn

*Den oppgitte holdekraft er oppnådd ved bruk på myke bunnflater (sand/leire)

264

www.carlstahl.no


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 265

OPPDRETTSPRODUKTER

MONTERINGSANVISNING CSHP PLOGANKER No.5 16mm bolter

No.4 Løftepunkt for å balansere “ankervingene” vinkelrett på platen No.5 16mm bolter No.7 Disse hullene benyttes også for å “lyre” ned ankeret på bunnen.

No.3 16mm bolter

No.6 Ankerhode

No.5 16mm bolter

No.2 16mm bolter m/mutter

No.1 32mm bolter m/mutter

No.1 32mm bolter m/mutter

1. Løft ankervingen i løftepunktet (No.4) og plaser den på platen som vist på tegning. 2. Monter i boltene (No.1)(32mm) og trekk til mutteren ca 50% av dens gjengelengde. Gjør det samme med den andre vingen. 3. Sett inn boltene (No.2) slik at mutteren er festet, ikke trekk helt til. 4. Sett inn boltene (No.3) og fest dem på begge sider av tverrbjelken og skru boltene ca. halveis inn. 5. Sett inn boltene (No.5) og fest dem på begge sider av trekanplaten og skru boltene ca. halveis inn. 6. Sett i ankerhode (No.6) og skru det til. 7. Trekk til boltene på begge sider (No.3) og benytt en “krafig nøkkel” for å få best mulig moment. 8. Trekk til boltene på begge sider (No.3) og benytt en “krafig nøkkel” for å få best mulig moment. 9. Trekk til boltene m/mutter (No.2) 10. Trekk til boltene (No.1) på hver side vekselvis, og benytt en “krafig nøkkel” for å få best mulig moment. 11. Trekk til ankerhode (No.6) med en rørtang eller tilsvarende.

ANKERET SKAL NÅ VÆRE KLART

Ankeret består av:

Ank

Ank

ervi

ervi

nge

nge

Ankerplate Forsterk nings plate

Anke

rhode

www.carlstahl.no

2. 1. 2. 6. 2. 8.

stk stk stk stk stk stk

ankervinger ankerplate forsterknigsplater 32mm bolter m/mutter 16mm bolter m/mutter 16mm bolter

265


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 266

OPPDRETTSPRODUKTER

MF-1114LED FISH FARM LIGHT 4,5 V For markering av oppdrettsannlegg etter norske reguleringer. Dette lyset er godkjent iht. Kystverkets regler. Lys blinker etter IALA Oc Y 2.s. Aktivering reguleres av lyssensor. Drives av et spesialbygd langtids alkaline batteri.

MF-1114LED FISH FARM LIGHT 4,5 V Byggestoff batterihus: Byggestoff linse: Lyssystem: Rekkevidde lys: Vanntett: Levetid på batteri ved 0 °C: Stømforbruk: Aktivering: Antall blink: Batteri type: Farge på linse: Lengde: Diameter: Vekt uten batteri: Vekt batteri: Montering:

ABS/Aluminium. Lexan. Gul LED. 3NM. Ned til 500 meter. Ca. 2300 timer. 50 mA. Lyssensor. 30 pr min. P/n 91585. 4,5v (alkaline) Klar. 1620 mm. 100 mm. 2600 gram. 3100 gram. Kan monteres på bøyer.

MF-1127LED FISH FARM LIGHT 11-30 VDC Byggestoff batterihus: Byggestoff linse: Lyssystem: Rekkevidde lys: Vanntett: Levetid på batteri ved 0 °C: Stømforbruk: Aktivering: Antall blink: Batteri type: Farge på linse: Lengde: Diameter: Vekt uten batteri: Montering: Kabel lengde:

266

ABS. Lexan. Gul LED. 3NM Vanntett. 50-110 mA. Lyssensor. 30 pr. min. Ekstern. 11-30 VDC. Klar. 150 mm. 100 mm. 700 gram. Skrues fast. 5 Meter.

www.carlstahl.no


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 267

OPPDRETTSPRODUKTER

Carl Stahl Koblingsplater Carl Stahls koblingsplater er produsert i seigherdet alloy stål. Alle våre koblingsplater er varmforsinket og oppfyller samtlige krav til NS 9415 og leveres med sertifikat.

Carl Stahl sine koblingsplater finnes i følgende størrelser: Gods Diameter Horisontal Vertikal Antall Vekt Diameter Plate Strekk Strekk koblingshull kg.

267

30mm

430mm

52 tonn

50 tonn

8

20

38mm

450mm

104 tonn 101 tonn

8

31

30mm

560mm

74 tonn

72 tonn

16

34

38mm

560mm

104 tonn 102 tonn

16

50

www.carlstahl.no


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 268

OPPDRETTSPRODUKTER

Bardunbolt/fjellbolt med kile Varmgalvanisert - forged

B

C

A

Kilespor

A

B

C

Vekt

mm

mm

mm

kg

16 19 22 25

35 35 40 40

200 250 300 300

,56 ,95 1,5 1,9

Bardunbolt/fjellbolt (T-bolt) med kile/gjenger (sertifisert) Varmgalvanisert alloy stål “forged” A D

B

C

F

G

A

B

C

D

mm

mm

mm

mm

400 500 600

240 300 400

32 38 45

72 84 105

F

G

Min tonnbelastning

mm

mm

mm

tonn

kg

200 200 200

100 100 100

38 42 50

40 50 80

5,4o 7,80 15,70

E

Vekt

Bardunbolt/fjellbolt med kile/gjenger (sertifisert) Varmgalvanisert alloy stål “forged”

A

B

C

D

mm

mm

mm

mm

mm

mm

400 500 600

38 46 54

32 38 45

72 84 105

200 200 200

100 100 100

268

E

F

Min tonnbelastning v/bøy u/bøy tonn 8 12 15

Vekt kg

40 50 80

2,95 5,25 8,90

www.carlstahl.no


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 269

OPPDRETTSPRODUKTER

Carl Stahl Oppdrettsjakler Carl Stahls oppdrettsjakler er utviklet til fortøyninger i kombinasjon med kjetting, tau og trosser. Sjakelen er målsatt og dimensjonert med ekstra stor bøyleåpning og innvendig høyde for å kunne kombineres med K3-trossekauser. Sjaklene leveres med forsterket mutterbolt med stort spinthull i bolten. Sjaklene er produsert i aldringsbestandig seigherdet grade 70 alloy stål i henhold til DIN13889. Alle deler er varmgalvanisert. Alle sjaklene tilfredsstiller kravene i NS 9415 med sporingsnummer på bøyle og bolt, og leveres med 3.1. materialsertifikat.

Bøyle x Bolt

MBL Tonn

Bøyle Åpning

Innv Høyde

Innv Bredde

Dia Splint hull

Vekt kg

19x22

30

44

102

58

6

1,38

22x25

40

53

128

68

6

2,06

28x30

60

63

152

89

6

3,74

32x34

90

84

173

100

6

5,72

www.carlstahl.no

269


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 270

OPPDRETTSPRODUKTER

Fortøyningskomponenter til oppdrettsnæringen Galvaniserte ringer (forged)

Galvaniserte løkker (forged)

mm

dim. mm

MBL tonn

22 25 28

22x140 25x155 28x175

21 28 34

32 38

32x225 38x225

44 68

mm

dim. mm

MBL tonn

20 22 25 25

82x150 90x170 103x190 112x210

26,5 30,4 40 51

Andre komponenter og dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Senterhull designet trålkule

Dia

Vekt

Dybde mtr

Buoyancy

Hull dia.

11”

2300g

600

8800G

32mm

270

www.carlstahl.no


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 271

OPPDRETTSPRODUKTER

Rørkauser Passer til fibertau Tilfredsstiller kravene iht. NS-9415 Galvanisert

Åpning rør mm

Lengde i tommer/mm

Bredde

Tykkelse gods

Høyde spor

Vekt

A

B

C

D

E

kg

34 36 40

9 1/2 - 241 11 - 279 11 1/2 - 292

65 75 85

7 7 7

26 28 32

2,9 3,6 4,1

49 56 66

12 1/2 - 318 13 - 330 13 1/2 - 343

88 90 94

7 7 7

35 41 47

5,2 6,0 7,0

73 82 94

14 1/2 - 368 15 1/2 - 394 17- 432

95 100 110

8 10 10

52 60 67

9,6 14,4 17,7

K1

Fibertau Kauser Passer til fibertau Malt eller galvanisert.

K3

K3-B

Størrelse i tommer

Dimensjon i mm

A

R

N

P

K

21/4” 21/2” 3”

16 18 20

47 55 64

26 32 38

42 48 58

31/4” 31/2” 4”

22 25 32

73 80 75

39 47 50

60 74 78

5” 6” 7”

40 48 56

110 120 140

65 75 85

95 115 140

50 65 90

8” 9” 10”

64 72 80

160 180 200

105 110 120

160 175 190

95 100 115

11” 12” 13”

88 102 115

220 245 300

145 150 170

210 230 290

135 135 135

16” 18” 20”

130 150 170

320 350 380

185 205 235

310 340 370

150 200 200

www.carlstahl.no

271


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 272

OPPDRETTSPRODUKTER

Markeringslys for oppdrettsnæringen Designet etter kystverkets krav. Høykvalitetslys med lavt energiforbruk. Kan leveres med GPS synkronisering. Oppfyller dagens krav til NS-9415. Integrert radarreflektor. Tillapassett ulike energikilder. SBF 225 er et markeringslys produsert i polyetylen. Enheten kommer med ytre lysreflektorer samt en intern radar reflektor. Den leveres med en robust lykt tillpasset for bøyemontering. Lyktens mekanikk er tilvirket av en aluminiums legering og lakkert med epoxy maling. Lyskilden er driftsikre lysdioder med et minimalt effektfforbruk. Intensiteten på lykten er innstilt på 18 cd noe som gir en rekkevidde på 3 nm uten bakgrunnsbelysning. Lykten kan ved behov stilles inn på en høyere intensitet. Lyktens LEDs dioder er designet for en levetid på over 10 år SBF 225 kan leveres med fuglepinner, (AISI 316) noe som besytter lykten mot forurensning. Lyktan har en intern bryter som stenger av strømtilførselen automatisk når den er i vertikal stilling. (lagerføring og under transport) Lyset er gult og programmert med intervallet 1,25 sek på og 0,75 sek av. Som standard leveres lyset med primærbatteriløsning der bytteintervallet på batteriet er anbefalt til en gang pr. år SBF 225 kan også leveres med en 230V/12V transformator 230V nettspenning samt med solpanel og oppladbart batteri. Ved behov kan man konvertere fra primærbatteriløsning til solpanel/oppladbart batteri etter at produktet er satt i drift.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER Linse diameter Lys dioder Maks intensitet Vertikal åpnigsvinkel Farge Lys standard Bøye Primær batteri Solpanel Batteriladninsbart Alternativt Festebrakett Vekt med batteri og mekanikk Lys type Tilleggsutrustning

272

160 mm 45 stk LEDs 120 cd gul 80 @50%(+/-10 )og 200 @ 10%(+/-20 )av maks intensitet Gul IALA UV bestandig polyethylene 200 Ah 2 x 33 watt, herdet glass konstruksjon 36Ah eller 48Ah galvanisert stål 51kg Sabikk flasher GSM overvåkning

www.carlstahl.no


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 273

OPPDRETTSPRODUKTER I forbindelse med analyse av forankring av oppdrettsanlegg, ber vi om at følgende data fylles inn/oversendes som vedlegg til dette skjema.

1) Lokalitet

Antall Ankerpunkter 2) Dybde/posisjon til hvert ankerpunkt (legg ved kart over lokasjon) Anker nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Anker dybde

Posisjon

Avstand fra ramme (m)

www.carlstahl.no

273


OPPDRETTSPRODUKTER s. 263-274:1-10 15.06.10 18.33 Page 274

OPPDRETTSPRODUKTER

3) Mljødata Strøm, vind og bølgedata innhentet i henhold til NS9415 4) Lokalitetsdata Navn, koordinater, konsesjoner etc. 5) Ramme (Legg ved Layout av ramme og merd) Størrelse på ramme Antall merder 5) Not Type not Størrelse av not Dybde not Maskestørrelse (sidekant) Trådtykkelse Total bunnvekt for hver not Høyde av hoppenett 6) Flytekrage/merd Omkrets Diameter av rør/høyde pontong Dypgang av flyterør/pontong 7) Bøyedata Type (Sylinder, kon etc) Netto oppdrift for bøye Høyde Diameter Lengde

274

www.carlstahl.no


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.14 Page 275

JERNVARER

D-sjakkel med mutterbolt

Materiale: Legert stål/seigherdet Sikkerhetsfaktor: 6 Sertifikat: Prøvesert. og 3.1. materialsertifikat

Type U.S Fed. Spec. RR-C-271

WLL

Dimensjon tommer

Dimensjon mm

Dimensjon mm

tonn

d

d

d1

a

c

d2

kg

0,5 0,75

1/4” 5/16”

8 9

8 10

12 13,5

25 27

12 16

-

1,0 1,5 2,0

3/8” 7/16” 1/2”

10 11 13

11 12 16

17 18,5 21

31 37 41

20 22 33

0,3

3,25 4,75 6,5

5/8” 3/4” 7/8”

16 19 22

19 22 25

27 31 37

51 60 71

40 48 52

0,6 1,1 1,5

8,5 9,5 12,0

1” 1.1/8” 1.1/4”

25 28 32

28 30 35

43 46 52

81 90 100

60 64 72

2,2 3,1 4,2

13,5 17,0 25,0

1.3/8” 1.1/2” 1.3/4”

35 38 45

38 42 50

57 60 74

111 122 149

76 84 105

5,6 7,5 13,0

35,0 55,0

2” 2.1/2”

50 65

57 70

83 105

171 203

114 140

18,0 -

WLL

Dimensjon tommer

Dimensjon mm

tonn

d

d

d1

a

c

d2

kg

0,5 0,75

1/4” 5/16”

8 9

8 10

12 13,5

25 27

12 16

0,06 0,11

1,0 1,5 2,0

3/8” 7/16” 1/2”

10 11 13

11 12 16

17 18,5 21

31 37 41

20 22 33

0,15 0,21 0,25

3,25 4,75 6,5

5/8” 3/4” 7/8”

16 19 22

19 22 25

27 31 37

51 60 71

40 48 52

0,55 1,0 1,3

8,5 9,5 12,0

1” 1.1/8” 1.1/4”

25 28 32

28 32 35

43 46 52

81 90 100

60 64 72

1,9 2,8 3,6

13,5 17,0 25,0

1.3/8” 1.1/2” 1.3/4”

35 38 45

38 42 50

57 60 74

111 122 149

76 84 105

4,6 6,5 11,5

35,0 55,0

2” 2.1/2”

50 65

57 70

83 105

171 203

114 140

16,0 -

Vekt

D-sjakkel med øyebolt Type U.S Fed. Spec. RR-C-271

www.carlstahl.no

Dimensjon mm

Vekt

275


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.14 Page 276

JERNVARER

Materiale: Legert stål/seigherdet Sikkerhetsfaktor: 6 Sertifikat: Prøvesert. og 3.1. materialsertifikat

H-sjakkel med øyebolt Type U.S Fed. Spec.RR-C-271

WLL

Dimensjon tommer

Dimensjon mm

tonn

d

d

d1

a

c

d2

e

kg

0,33 0,5 0,75

3/16” 1/4” 5/16”

5 6 8

6 8 10

10 12 13

22 29 32

13 16 20

16 20 21

0,02 0,06 0,11

1,0 1,5 2,0

3/8” 7/16” 1/2”

9 11 13

11 13 16

16 18 21

36 43 47

22 26 33

26 29 33

0,15 0,21 0,37

3,25 4,75 6,5

5/8” 3/4” 7/8”

16 19 22

19 22 25

27 31 37

60 71 84

40 48 52

42 51 58

0,65 1,1 1,5

8,5 9,5 12,0

1” 1.1/8” 1.1/4”

25 28 32

28 30 35

43 46 52

95 108 119

60 64 72

68 74 83

2,2 3,1 4,2

13,5 17,0 25,0

1.3/8” 1.1/2” 1.3/4”

35 38 45

38 42 50

57 60 74

132 146 178

76 84 105

89 98 127

6,0 8,0 13,5

35,0 42,5 55,0

2” 2.1/4” 2.1/2”

50 57 65

57 65 70

83 95 105

197 222 255

114 130 140

138 160 185

19,0 38,0

85,0 120,0

3” 3.1/2”

75 89

80 95

127 146

330 380

160 212

190 235

-

Vekt

Materiale: Legert stål/seigherdet Sikkerhetsfaktor: 6 Sertifikat: Prøvesert. og 3.1. materialsertifikat

H-sjakkel med mutterbolt Type U.S Fed. Spec. RR-C-2-71

276

Dimensjon mm

WLL

Dimensjon tommer

Dimensjon mm

Dimensjon mm

tonn

d

d

d1

a

c

d2

e

kg

0,33 0,5 0,75

3/16” 1/4” 5/16”

5 6 8

6 8 10

10 12 13

22 29 32

13 16 20

16 20 21

0,07 0,13

1,0 1,5 2,0

3/8” 7/16” 1/2”

9 11 13

11 13 16

16 18 21

36 43 47

22 26 33

26 29 33

0,17 0,25 0,42

3,25 4,75 6,5

5/8” 3/4” 7/8”

16 19 22

19 22 25

27 31 37

60 71 84

40 48 52

42 51 58

0,7 1,2 1,7

8,5 9,5 12,0

1” 1.1/8” 1.1/4”

25 28 32

28 30 35

43 46 52

95 108 119

60 64 72

68 74 83

2,5 3,4 4,8

13,5 17,0 25,0

1.3/8” 1.1/2” 1.3/4”

35 38 45

38 42 50

57 60 74

132 146 178

76 84 105

89 98 127

7,0 9,0 15,0

35,0 42,5 55,0

2” 2.1/4” 2.1/2”

50 57 65

57 65 70

83 95 105

197 222 255

114 130 140

138 160 185

21,0 29,0 41,0

85,0 120,0

3” 3.1/2”

75 89

80 95

127 146

330 380

160 212

190 235

62,0 110,0

www.carlstahl.no

Vekt


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.14 Page 277

JERNVARER

H-sjakkel med mutterbolt Materiale: Høylegert stål, seigherdet Finish: Varmgalvanisert og merkefarge Sikkerhetsfaktor: Iflg. DNV 2.7.1 Sertifikat: Leveres med prøvesertifikat og sporbart materialsertifikat for bøyle og bolt i leveringstilstand.

Type U.S Fed. Spec. RR-C-271/DNV2.7.1 Offshore

WLL

Dimensjon tommer

Dimensjon mm

tonn

d

d

2,0 3,25 4,75

1/2” 5/8” 3/4”

13 16 19

6,5 8,5 9,5

7/8” 1” 1.1/8”

12,0 13,5 17,0

Dimensjon mm

Sikk. faktor

Vekt

d1

a

c

d2

e

kg

8,00 8,00 8,00

16 19 22

21 27 31

47 60 71

33 40 48

33 42 51

0,42 0,7 1,2

22 25 28

7,85 7,25 6,94

25 28 32

37 43 46

84 95 108

52 60 64

58 68 74

1,7 2,5 3,4

1.1/4” 1.3/8” 1.1/2”

32 35 38

6,40 6,10 6,00

35 38 42

52 57 60

119 132 146

72 76 84

83 89 98

4,8 7,0 9,0

25,0 35,0 55,0

1.3/4” 2” 2.1/2”

45 50 65

6,00 -

50 57 70

74 83 105

178 197 255

105 114 140

127 138 185

15,0 21,0 41,0

85,0 120,0

3” 3.1/2”

75 89

-

80 95

127 146

330 380

160 212

190 235

62,0 110,0

H-sjakkel med mutterbolt “Stahl-Pin” Type U.S Fed. Spec.RR-C-271 WLL

Dimensjon tommer

Dimensjon mm

tonn

d

d

d1

a

c

d2

e

kg

1,0 1,5 2,0

3/8”

9

11

16

36

22

26

0,17

7/16”

11

13

18

43

26

29

0,25

1/2”

13

16

21

47

33

33

0,42

3,25 4,75 6,5

5/8”

16

19

27

60

40

42

0,7

3/4”

19

22

31

71

48

51

1,2

7/8”

22

25

37

84

52

58

1,7

8,5 9,5 12,0

1”

25

28

43

95

60

68

2,5

1.1/8”

28

30

46

108

64

74

3,4

1.1/4”

32

35

52

119

72

83

4,8

13,5 17,0 25,0

1.3/8”

35

38

57

132

76

89

7,0

1.1/2”

38

42

60

146

84

98

9,0

1.3/4”

45

50

74

178

105

127

15,0

35,0 55,0 85,0

2” 2.1/2” 3”

50 65 75

57 70 80

83 105 127

197 255 330

114 140 160

138 185 190

21,0 41,0 62,0

www.carlstahl.no

Dimensjon mm

Vekt

277


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.15 Page 278

JERNVARER H-sjakkel med øyebolt "Stahl pin"

Material: Overflate: Sikkerhetsfaktor: Sertifikat:

Legert stål / seigherdet Varmgalvanisert: MBL = 6 x WLL Prøvesertifikat

WLL i tonn

Dimensjon tommer

Dimensjon mm (d)

mm (D)

mm (W)

mm (B)

mm (L)

mm (e)

Vekt i kg

0,33

3/16"

5

6

10

16

22

13

0,02

0,5

1/4"

6

8

12

20

29

16

0,06

0,75

5/16"

8

10

13

22

32

20

0,11

1

3/8"

9

11

17

26

36

22

0,15

1,5

7/16"

11

13

18

29

43

26

0,21

2

1/2"

13

16

21

33

47

33

0,37

3,25

5/8"

16

19

27

42

60

40

0,65

4,75

3/4"

19

22

32

51

71

48

1,1

6,5

7/8"

22

25

37

58

84

52

1,5

8,5

1"

25

29

43

68

95

60

2,2

9,5

1.1/8"

28

32

46

74

108

64

3,1

12

1.1/4"

32

35

52

83

119

72

4,2

D-sjakkel med mutterbolt "Stahl pin"

WLL i tonn

Dimensjon tommer

Dimensjon mm (d)

D-sjakkel med mutterbolt "Stahl pin"

mm (D)

mm (W)

mm (L)

mm (e)

Vekt i kg

0,5

1/4”

6

8

12

25

12

0,06

0,75

5/16”

8

10

13,5

27

16

0,11

1

3/8”

9

11

17

31

20

0,15

Material: Overflate: Sikkerhetsfaktor: Sertifikat:

278

Legert stål / seigherdet Varmgalvanisert MBL = 6 x WLL Prøvesertifikat

Større størrelser opp til WLL 85 T kan leveres ved større kvantum.

www.carlstahl.no


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.15 Page 279

JERNVARER

Varmgalvaniserte D-sjakler Usertifisert. Ikke beregnet til løft.

D

Størrelse bolt mm

Tykkelse gods mm

Innvendig bredde mm

Innvendig lengde mm

Ca. Vekt pr. 100 stk

D

B

J

L

kg

5

5

10

19

1,8

6

6

12

24

3,4

8

8

16

32

7,0

10

10

20

40

13,5

11

11

22

44

17,5

12

12

25

48

25,0

14

14

28

56

38,0

16

16

32

64

55,0

19

19

36

71

72,0

20

20

38

76

89,0

22

22

44

85

138,0

25

25

50

95

225

28

28

56

106

316,0

32

32

64

120

377,0

36

36

65

123

438,0

Varmgalvaniserte H-Sjakler Usertifisert. Ikke beregnet til løft.

Størrelse bolt mm

Tykkelse gods mm

Innvendig Innvendig bredde lengde mm mm

Bredde i buen mm

Ca. Vekt pr. 100 stk

P

B

J

L

W

kg

5

5

6

6

10

19,5

15

1,8

12

24

18

3,4

8

8

16

32

24

7,0

10

10

20

40

30

14,0

12

12

25

49

36

26,0

14

14

28

59

42

40,0

16

16

32

64

48

55,0

19

19

36

71

54

72,0

www.carlstahl.no

279


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.15 Page 280

JERNVARER

Strekkfisk sertifisert (801 / 802 / 803) *Standard: *Størrelse: *Material: *Overflate: *Sikkerhetsfaktor: *Sertifikat:

Type

Mutter

801

Arbeidslaster som U.S. Fed. Spec. FF-T-791.B Leveres med lukket hylse fra 2,5 - 17 t, større dimensjoner åpen hylse Legert stål / seigherdet Alle komponenter varmforsinket MBL = 5 x WLL Leveres med godkjent prøvesertifikat, sporbart 3.1. materialsertifikat

802

803

WLL

Skru

B

N

L

M

K

H

G

F

Vekt

5:1

Lengde mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

M20

M20

2,5

210

270

455

16

50

20

50

24

16

2,3

M24

M24

5,0

250

340

570

22

65

28

56

28

19

4,6

M32

1 1/4”

7,0

270

370

680

28

85

38

70

35

22

8,0

M38

1 1/2”

10,0

300

420

790

32

100

45

78

40

25

14,0

M45

1 3/4”

13,0

360

500

870

39

105

50

90

45

30

24,0

M52

2”

17,0

450

600

1030

45

120

58

100

45

35

38,0

M64

2 1/2”

27,2

600

800

1490

57

140

75

73,0

M70

2 3/4”

34,0

600

800

1570

70

145

89

98,0

Strekkfisk sertifisert (401 / 402 / 403) 801 *Standard: *Material: *Overflate: *Sikkerhetsfaktor: *Sertifikat:

Tilsvarende B. S. 4429, lukket hylse med stoppmutter M& - M20 stål, st. 37 Varmgalvanisert MBL = 5 x WLL Dimensjoner M10 - 2” er lastemerket og kan leveres med prøvesertifikat

802

803

Type

WLL

Skru

B

N

L

M

K

H

G

F

5:1

lengde mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

M6

0,2*

78

100

155

5

14

7

11

11

5

0,1

M8

0,32*

84

110

175

6

17

9

12

12

6

0,18

M10

0,5

110

145

225

8

20

10

13

13

7

0,28

M12

0,7

115

195

315

10

30

13

30

15

10

0,66

M16

1,2

185

230

380

12

44

18

40

20

12

1,2

M20

1,5

210

270

450

16

50

20

50

24

16

2,30

M22

2,2

230

295

500

20

60

25

50

24

16

3,30

M24

3,2

250

325

555

22

65

28

56

28

19

4,60

M30/1.1/4”

4,8

290

370

680

27

85

35

70

35

22

8,50

M39/1.1/2”

6,0

300

400

760

33

100

45

80

40

25

14,50

M45/1.3/4”

8,5

290

400

760

38

105

50

90

45

30

20,8

M50/2”

11,0

290

400

820

45

120

58

100

45

35

24,00

*Kan ikke leveres med prøvesertifikat.

280

www.carlstahl.no

Vekt


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.15 Page 281

JERNVARER Strekkfisk usertifisert gaffel / gaffel *Overflate *NB!

Varmgalvanisert, endestykket på M6 og M8 er elektrogalvanisert Må ikke brukes til løft

Type mm d1

d4 mm

d5 mm

b1 mm

b2 mm

k5 mm

Vekt kg/100 stk

M6

5

4,5

7

12

170-252

100

M8

6

8

9

15

185-270

102

M10

8

10

11

21

240-355

125

M12

9

12

15

30

280-420

197

M16

10

16

18

44

352-542

232

M20

11

20

22

50

370-555

270

M24

12

24

26

53

480-735

330

M32

14

30

36

74

585-890

381

Strekkfisk sertifisert åpen hylse G-6313 *Material: *Sikkerhetsfaktor: *Standard: *Overflate: *Sertifikat:

Høykvalitetsstål SAE 1035 eller 1045 MBL = 5 x WLL Generell til ASTM F1145-92 tidligere U.S. Fed. Spec. FF-T-791b Varmgalvanisert Kan leveres med testsertifikat og materialsertifikat.

Dimensjon A”

B

C

D

E

F

G

H

Tommer

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

WLL Tonn

Vekt kg

3/8

302

416

13

22

8

8

21

0,54

0,37

1/2

338

452

16

26

9,5

10

25

1

0,73

1/2

414

585

16

26

9,5

10

25

1

0,79

1/2

490

719

16

26

9,5

10

25

1

0,96

5/8

394

508

18

33

13

13

33

1

1,37

5/8

470

641

18

33

13

13

33

1,59

1,31

3/4

432

546

23

38

15,5

16

41

2,36

1,86

3/4

584

813

23

38

15,5

16

41

2,36

2,56

3/4

737

1080

23

38

15,5

16

41

2,36

3,11

7/8

625

854

27

44

19

18

48

3,27

3,71

7/8

778

1121

27

44

19

18

48

3,27

4,14

1

524

638

30

52

22

20

54

4,54

4,29

1

676

905

30

52

22

20

54

4,54

5,07

1

829

1172

30

52

22

20

54

4,54

6,62

1

980

1437

30

52

22

20

54

4,54

7,85

1 1/4

760

989

44

73

29

25

67

6,9

9,48

1 1/4

912

1255

44

73

29

25

67

6,9

11,6

1 1/4

1064

1521

44

73

29

25

67

6,9

13

1 1/2

823

1052

52

70

35

27

80

9,71

13,6

1 1/2

975

1318

52

70

35

27

80

9,71

14,3

1 1/2

1128

1585

52

70

35

27

80

9,71

18,4

1 3/4

1060

1403

59

85

41

33

90

12,7

25

1 3/4

1213

1670

59

85

41

33

90

12,7

28,7

2

1315

1772

64

93

51

39

108

16,78

45,4

2 1/2

1486

1943

75

114

57

38

143

27,22

73

2 3/4

1562

2019

89

110

70

42

156

34,02

98

www.carlstahl.no

281


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.15 Page 282

JERNVARER

Øyebolt DIN 580 ubehandlet Ikke beregnet til løft. Materiale: C15 WLL i kg

Dimensjon i mm

F1

E

D

B

Ca. Vekt pr. stk. kg

M6 M8 M10 M12

70 140 230 340

36 36 45 53

20 20 25 30

6 8 10 12

0,06 0,06 0,11 0,19

M14 M16 M18 M20

700 1.200

62 62 71 71

35 35 40 40

14 14 16 16

0,29 0,31 0,44

M22 M24 M27 M30

1.800 2.500 3.600

80,5 90 97 109

45 50 53 60

18 19 22 24

0,68 0,72 1,17 1.60

M36 M42 M48

5.100 7.000 8.600

128 147 168

70 80 90

28 32 38

2,80 4,20 6,50

M56 M64

11.500 16.000

187 208

100 110

42 48

8,80 12.40

Størrelse

WLL i kg

Størrelse

Øyemutter DIN 582 ubehandlet Ikke beregnet til løft. Materiale: C15

282

Dimensjon i mm

F1

E

D

B

Ca. Vekt pr. stk. kg

M6 M8 M10 M12

70 140 230 340

36 36 45 53

20 20 25 30

6 8 10 12

0,05 0,06 0,10 0,16

M14 M16 M18 M20

700 1.200

62 62 71 71

35 35 40 40

14 14 16 16

0,24 0,26 0,36 0,37

M22 M24 M27 M30

1.800 2.500 3.600

80,5 90 97 109

45 50 53 60

18 20 22 24

0,54 0,68 1,06 1.36

M36 M42 M48

5.100 7.000 8.600

128 147 168

70 80 90

28 32 38

2,08 3,11 5,02

M56 M64

11.500 16.000

187 208

100 110

42 48

6,69 9,30

www.carlstahl.no


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.19 Page 283

JERNVARER

Galvanisert karabinkrok Standard d2

Galvanisert karabinkrok med lås

Galvanisert karabinkrok med øye

WLL

Dimensjon

Dimensjon i mm

Vekt

kg

mm

d1

k

d2

kg/100stk

90 100 120

40 x 4 50 x 5 60 x 6

4 5 6

40 50 60

9 10 11

1,3 2,0 3,2

180 230 250

70 x 7 80 x 8 90 x 9

7 8 9

70 80 90

13 13 14

5,0 7,8 9,9

350 450 510

100 x 10 120 x 11 140 x 12

10 11 12

100 120 140

16 18 20

15,6 20,7 28,9

600 650

160 x 13 180 x 14

13 14

160 180

22 22

34,1 44,8

WLL

Dimensjon

kg

mm

d1

k

d2

kg/100stk

100 120

40 x 4 50 x 5 60 x 6

5 6

50 60

10 11

2,0 3,2

180 230 250

70 x 7 80 x 8 90 x 9

7 8 9

70 80 90

13 13 14

5,2 8,1 10,3

350 450 510

100 x 10 120 x 11 140 x 12

10 11 12

100 120 140

16 18 20

16,0 21,1 29,4

600 -

160 x 13 180 x 14

13 -

160 -

22 -

34,6 -

WLL

Dimensjon

kg

mm

100 120

Dimensjon i mm

Vekt

Dimensjon i mm

Vekt

d1

k

d2 (øye)

kg/100stk

40 x 4 50 x 5 60 x 6

5 6

50 60

7,5 9,0

2,0 3,2

180 230 250

70 x 7 80 x 8 90 x 9

7 8 9

70 80 90

10,0 11,5 13,0

5,0 7,8 9,9

350 450 510

100 x 10 120 x 11 140 x 12

10 11 12

100 120 140

14,0 16,5 18,0

15,6 20,7 28,9

-

160 x 13 180 x 14

-

-

-

-

* Leveres ikke i med øye i størrelsen 40 x 4, 16 x 13 og 180 x 14

www.carlstahl.no

283


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.15 Page 284

JERNVARER

S-Krok EL.Galvansiert Dimensjon i mm

Vekt

d

k

m

kg/100stk

3 4 5

30 40 50

3 4 8

0,3 0,8 1,3

6 7 8 10

60 70 80 100

6 9 9 12

2,4 4,3 6,9 12,4

Hårnåls pin El.Galvanisert Dimensjon i mm

Vekt

d1

d2

k2

k3

kg/100stk

M2 M2,5 M3

10 11 13

43 45 54

19 19 23

0,22 0,25 0,80

M3,5 M4 M5

16 18 27

66 74 105

30 35 43

1,22 1,62 3,45

M6 M7 M8

30 34 36

116 155 170

51 60 80

5,81 11,00 12,75

Orepinne gul kromatisert Dimensjon i mm

284

Vekt

d

c

f

i

kg/100stk

M 4,5 M5 M6

34 41 41

3,4 3,4 3,4

42 42 42

2,00 2,18 2,80

M8 M9 M 10 M 12

41 41 41 41

3,4 3,4 3,4 3,4

42 42 42 42

3,50 3,80 4,40 5,72

www.carlstahl.no


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.16 Page 285

JERNVARER

Jernblokk enkel med nylon skive Str.

d1

d2

I

m

MBL

vekt

i”

mm

mm

mm

mm

ca T

kg/%

3/4

11

20

60

6

0,6

4,1

11/4

13

30

80

8

0,9

8,3

11/2

14

40

93

9

1,1

12,7

2

16

50

113

12

1,2

19,7

21/2

20

60

135

16

0,8*

38,5

Jernblokk dobbel med nylon skive Str.

d1

d2

I

m

MBL

vekt

i”

mm

mm

mm

mm

ca T

kg/%

1

12

25

70

7

0,4

8,9

11/4

13

30

80

8

0,4

13,2

11/2

16

40

105

9

0,5

27,2

2

16

50

117

12

0,5

41,2

www.carlstahl.no

285


JERNVARER s. 275-286:1-10 21.06.10 20.16 Page 286

JERNVARER

Løftering med håndtak Løftering med påsveiset håndtak, for å kunne styre lasten. Løfteringen har en sikkerhetsfaktor på 6:1. Ringene kan leveres galv. eller blå malte, merket med WLL og ID nummer. WLL 4,0 Tonn

WLL 2,5 Tonn

Godstykkelse ring: Innvendig høyde: Innvendig bredde: Godstykkelse håndtak:

20mm 170mm 90mm 16mm

Godstykkelse ring: Innvendig høyde: Innvendig bredde: Godstykkelse håndtak:

16mm 115mm 55mm 12mm

Større dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Slip- og utløserkrok Slip- og utløserkroken leveres med galvanisert karabinkrok som sikring.

Type

Størrelse

WLL

Sikk.faktor

A-Mål

B-Mål

C-Mål

Vekt

BS10G

10”

1,5 tonn

5:1

254 mm

19 mm

40 mm

1,8 kg

286

www.carlstahl.no


RUSTFRIE PRODUKTER s. 287-294:1-10 15.08.10 18.48 Page 287

RUSTFRIE PRODUKTER

Rustfritt ståltau AISI 316 Konstruksjon: 1 x 19 Bruksområder: Rigg, stag og rekkverk Ikke for løft

Konstruksjon: 7 x 19 Bruksområder: Vinsjer, rekkverk, signalordninger, gjødselbinger, kjerne i dreggtau, gjerder

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570 N/m 2 ) kN

tonn

Ca.vekt i kg/100m

1

0,82

0,084

0,495

1,5

1,85

0,189

1,11

2

3,30

0,336

1,98

2,5

5,15

0,525

3,10

3

7,42

0,756

4,46

4

13,15

1,340

7,93

5

20,60

2,100

12,4

6

29,72

3,030

17,8

7

40,42

4,120

24,3

8

52,78

5,380

31,7

10

82,40

8,400

49,5

12

118,70

12,100

71,3

14

158,92

16,200

97,1

16

200,12

20,400

127,0

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570 N/m 2 ) kN

tonn

Ca.vekt i kg/100m

1,5

1,25

0,128

0,90

2

2,26

0,230

1,70

2,5

3,83

0,390

2,70

3

5,30

0,540

3,42

4

9,42

0,960

6,09

5

14,62

1,490

9,52

6

21,09

2,150

13,8

7

28,74

2,930

18,8

8

37,47

3,820

24,3

10

58,57

5,970

38,1

12

84,46

8,610

54,8

14

114,78

11,700

74,6

16

141,95

14,470

97,4

18

177,56

18,100

123

20

196,02

22,000

152

22

236,12

26,500

184

www.carlstahl.no

287


RUSTFRIE PRODUKTER s. 287-294:1-10 15.08.10 18.48 Page 288

RUSTFRIE PRODUKTER

Rustfritt ståltau AISI 316 Konstruksjon: 6 x 36SW-CWR Bruksområder: Kraner, vinsjer løfteredskap

Konstruksjon: 6 x 19 Filler-CWR Bruksområder: Vinsjer, løfteredskap

Konstruksjon: 7 x 7 PVC-belagt hvit

Diameter i mm

kN

tonn

Ca.vekt i kg/100m

56,02

5,710

43,0

12

80,64

8,220

61,9

14

106,93

10,9

84,3

16

138,32

14,1

110

18

172,66

17,6

139

20

211,90

21,6

172

22

264,87

27,0

216

24

304,11

31,0

248

10

Diameter i mm

Min.eff.bruddlast (1570 N/m 2 ) kN

tonn

Ca.vekt i kg/100m

13

92,2

9,40

72

16

147

14,28

110

18

186

18,97

139

22

277

28,25

216

Diameter i mm

Bruksområder: Fritidssektor 4/6

288

Min.eff.bruddlast (1570 N/m 2 )

Min.eff.bruddlast (1570 N/m 2 ) kN

tonn

Ca.vekt i kg/100m

9,02

0,919

8,7

www.carlstahl.no


RUSTFRIE PRODUKTER s. 287-294:1-10 15.08.10 18.48 Page 289

RUSTFRIE PRODUKTER Rustfri kortlenket kjetting DIN 766 AISI 316 Diameter

Lengde innvendig

Bredde innvendig

mm

Vekt pr.meter kg

2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 16 16 18,5 18,5 22 24 27 28

3,5 5 5 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12

0,07 0,163 0,32 0,50 0,80 1,10 1,40 1,80 2,30

Diameter

Lengde innvendig

Bredde innvendig

Vekt pr.meter

Rustfri langlenket kjetting DIN 763 AISI 316

mm

kg

2 3 4 5 6 7 8 10

22 26 32 35 42 49 52 65

4 6 8 10 12 14 16 20

0,061 0,15 0,27 0,43 0,63 0,86 1,10 1,75

Størrelse

B

A

Vekt

Rustfri kaus AISI 316

mm

A

B

kg

2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20

8 10 11 13 16 18 20 26 28 34 37 42 45

12 16 17 20 25 28 32 40 45 56 62 65 78

Størrelse

Størrelse

Vekt

mm

tommer

kg

3 5 6 8 10 11 13 14 16 19 22 25

1/8 3/16 1/4 6/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1

0,23 0,41 0,083 0,142 0,193 0,325 0,345 0,450 0,460 0,690 1,110 1,150

0,003 0,004 0,005 0,006 0,010 0,012 0,018 0,029 0,046 0,082 0,120 0,155 0,212

Rustfri ståltauklemmer Type U-bolt AISI 316

www.carlstahl.no

289


RUSTFRIE PRODUKTER s. 287-294:1-10 15.08.10 18.49 Page 290

RUSTFRIE PRODUKTER

Rustfri D-sjakkel

Dimensjon

b1

m/øyebolt AISI 316

Rustfri H-sjakkel

d1

Vekt

mm

kg

4

8

4

15

0,011

5

10

5

20

0,015

6

12

6

24

0,027

8

16

8

32

0,056

10

19

10

40

0,120

12

25

12

46

0,200

14

27

14

60

0,320

16

32

16

64

0,480

20

40

20

72

0,90

25

56

25

140

2,08

Dimensjon

A

B

R

L1

Vekt

4

4

7

12

18

0,011

5

5

10

17

22

0,015

6

6

12

19

28

0,027

m/ øyebolt AISI 316

Rustfri D-sjakkel

e

mm

kg

8

8

15

23

37

0,080

10

10

19

31

47

0,150

12

12

25

38

59

0,240

14

14

27

46

68

0,360

16

16

32

55

76

0,550

20

20

38

63

92

0,960

D

A

B

Vekt

mm

mm

mm

kg

4

8

32

0,010

5

10

40

0,020

6

12

48

0,038

8

16

64

0,080

10

20

80

0,155

12

24

96

0,280

m/ øyebolt lang type AISI 316

290

www.carlstahl.no


RUSTFRIE PRODUKTER s. 287-294:1-10 15.08.10 18.49 Page 291

RUSTFRIE PRODUKTER

Rustfri karabinkrok AISI 316

D

L

A

E

WLL

Vekt

mm

mm

mm

mm

tonn

kg

3 4 5

30 40 50

5 6,5 8

5 6 7

0,01 0,03 0,05

0,008 0,010 0,018

6 7 8

60 70 80

9 10,5 12

8 8 9

0,07 0,10 0,125

0,028 0,046 0,070

9 10 11

90 100 120

13 15 18

10 12 16

0,15 0,20 0,25

0,090 0,146 0,195

12 13

140 160

20 22

19 25

0,30 0,35

0,275 0,363

D

L

A

E

WLL

Vekt

mm

mm

mm

mm

Tonn

kg

5 6 7

50 60 70

8 9 10,5

7 8 8

0,05 0,07 0,10

0,019 0,031 0,049

8 9 10

80 90 100

12 13 15

9 10 12

0,125 0,15 0,20

0,076 0,097 0,153

11 12 13

120 140 160

18 20 22

16 19 25

0,25 0,30 0,35

0,203 0,284 0,380

Rustfri karabinkrok

D

L

A

E

WLL

Vekt

med øye AISI 316

mm

mm

mm

mm

Tonn

kg

4 5 6

40 50 60

5 6,5 7,5

6 7 8

0,03 0,05 0,07

0,011 0,019 0,029

7 8 9

70 80 90

9 10 11

8 9 10

0,10 0,125 0,15

0,047 0,073 0,094

10 11 12

100 120 140

13 15 18

12 16 19

0,20 0,25 0,30

0,149 0,199 0,279

13

160

20

25

0,35

0,370

d2

Rustfri karabinkrok med lås

* Leveres ikke i med øye i størrelsen 40 x 4, 16 x 13 og 180 x 14

www.carlstahl.no

291


RUSTFRIE PRODUKTER s. 287-294:1-10 15.08.10 18.49 Page 292

RUSTFRIE PRODUKTER

Syrefast P-Ledd Materiale: AISI 316

Dimensjon i mm

Ca.vekt pr.stk.

d

l

b

W

C ca.

kg

5

52

14

13

5,5

0,026

6

62

16

16

7,5

0,040

8

74,5

18,5

17,5

9,5

0,087

10

87

22

21

11

0,160

12

101

25,5

22

14

0,250

14

113

29

27

16

0,400

Rustfri strekkfisk gaff./gaff. AISI 316

L

Lengde

Diameter

Hårnåls låsesplint AISI 316

mm

mm

48

2,0

54

2,5

70

3,0

78

4,0

100

5,0

110

6,0

292

Dimensjon

Lengde (L) innskrudd

Lengde (L) utskrudd

Vekt

mm

mm

mm

kg

M5 M6 M8

123

179

0,08

132

193

0,10

165

245

0,14

M 10 M 12 M 14

187

285

0,24

230

340

0,44

250

390

0,58

M 16

304

478

0,96

M 20

435

643

2,06

Ring etter vår katalog på rustfrie produkter Rustfritt varer lenger!

www.carlstahl.no


RUSTFRIE PRODUKTER s. 287-294:1-10 15.08.10 18.49 Page 293

RUSTFRIE PRODUKTER

Syrefast Øyebolt Materiale: DIN 580 AISI 316

Dimensjon mm

Bruddstyrke str. kg

Vekt

C

B

H

L

L1

D2

kg

1300

M6

6

16

28

41

13

17

0,06

1450

M8

8

20

36

48

13

20

0,06

2000

M 10

10

25

45

62

17

25

0,11

2800

M12

12

30

54

75

21

30

0,19

5850

M16

14

35

63

90

27

35

0,29

6600

M20

16

40

72

102

30

40

0,43

9800

M24

20

50

90

126

36

50

0,86

Syrefast Øyemutter Materiale: DIN 582 AISI 316

Dimensjon mm

Bruddstyrke str. kg

Vekt

C

B

H

D2

kg

1300

M6

6

16

36

20

0,049

1500

M8

8

20

36

20

0,050

2030

M 10

10

25

45

25

0,090

2830

M12

12

30

54

30

0,160

5910

M16

14

35

63

35

0,240

6680

M20

16

40

72

40

0,360

9560

M24

20

50

90

50

0,720

Syrefast svivel Materiale: AISI 316

Dimensjon mm

Bruddstyrke str. kg

Vekt

A

L

B

B1

L1

kg

1200

5

5

60

23

13

13

0,04

1300

6

6

65

26

15

15

0,05

2300

8

8

90

35

20

22

0,12

3100

10

10

115

44

24

27

0,25

6400

13

13

154

57

32

35

0,62

10300

16

16

188

71

39

45

0,95

www.carlstahl.no

293


RUSTFRIE PRODUKTER s. 287-294:1-10 15.08.10 18.49 Page 294

RUSTFRIE PRODUKTER

RUSTFRI BLOKK AISI 316

D

Wire

L

B

Wll

Vekt

mm.

mm.

mm.

mm.

Tonn

kg

25

6

83

15

0,15

0,18

32

8

97

16

0,25

0,20

50

10

127

20

0,40

0,40

Vekt

RUSTFRI BLOKK DOBBEL AISI 316

D

Wire

L

B

Wll

mm.

mm.

mm.

mm.

Tonn

kg

25

6

83

15

0,15

0,25

32

8

127

20

0,40

0,30

50

10

127

20

0,40

0,60

RUSTFRI BLOKK MED SVIVEL AISI 316

D

Wire

L

B

Wll

Vekt

mm.

mm.

mm.

mm.

Tonn

kg

50

10

127

20

0,030

0,45

75

12

170

22

0,50

1,00

100

16

205

24

0,80

1,73

294

www.carlstahl.no


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.38 Page 295

DIVERSE PRODUKTER

VEIECELLER Den originale elektrodrevne måle/veiecellen, levert med integrert skjerm. Skjerm med flytende krystaller som viser belastningen. Den har vært i produksjon siden 1979, og på bilde ser dere den siste versjonen av den verdenskjente typen. Produsert iht. EN 55022 og 50082.2 standard.

Diverse typer og varianter:

www.carlstahl.no

295


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.38 Page 296

DIVERSE PRODUKTER

Type: RLP 250 kg til 500 T Det er ikke avlesning på veiecellen, den leveres med hånddisplay med avlesningsradius på opp til 100 meter. Batteritype som brukes er 9V PP3, levetiden er ca. 80 timer. Hånddisplayen bruker 2 x AA alkaliske, og har en levetid på ca. 400 timer. Skjermtype på hånddisplayen er 7 digital 8,8mm LCD. Frekvensen som den bruker er 2,4 GHz. Veiecellen kan operere i følgende grader -10° til +50°. Nøyaktighet på +/- 0,3% på vist vekt. Sjakler av typen H-sjakkel med mutterbolt anbefales.

Type: LLP 250 kg til 500 T Leveres med avlesning på veiecellen, som tilleggsutstyr kan håndholdt avlesningshåndtak leveres med 10 meter kabel. Batteritype som brukes er 9V PP3, levetiden er ca. 80 timer. Skjermtype er 25mm LCD. Veiecellen kan operere i følgende grader -10° til +50°. Nøyaktighet på +/- 0,3% på vist vekt. Sjakler av typen H-sjakkel med mutterbolt anbefales.

Type: MWP 100 kg til 5 T En liten og grei vekt fra 100 kg til 5 tonn. Batteritype som brukes er 9V PP3, og levetiden er ca. 80 timer. Skjermtype er 25mm LCD. Veiecellen kan operere i følgende grader -10° til +50°. Nøyaktighet på +/- 0,3% på vist vekt.

296

www.carlstahl.no


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.38 Page 297

DIVERSE PRODUKTER

Løftemagnet type BUX Neo • • • • • • •

Moderne konstruksjon med 2-polt magnetteknikk. Stort øye for anhuking Høy løftekapasitet i forhold til egenvekten Både til flatt og rundt materiale Enkel inn- og utkobling Trenger ikke strøm Sertifisert løfteredskap

Model

NEO 125

NEO 250

NEO 500

NEO 1000

NEO 2000

flatt material [kg]

125

250

500

1000

2000

rundt material [kg]

50

125

250

500

1000

Nominell løftekapasitet *

Testet** Krefter [daN]

400

800

1600

3200

6000

ø min./max. [mm]

50/100

60/200

65/270

100/300

150/350

Lengde [mm]

95

151

246

316

480

Bredde [mm]

60

100

120

148

165

Høyde [med mer]

110

168

168

216

251

Vekt [kg]

3

10

19

36

90

*) Nominell løftekapasitet er med en minimum sikkerhetsfaktor på 3 **) Testet på en flat, 50mm tykk stål plate

g posisjon, o i vannrett Kan lastes ftes til loddrett ved armen deretter lø justerbare n e d v a lp hje

Løftemagnet type BUX Neo med HV hevearm • Med sikkerhetsregulering • Magneten kan flyttes til ulike posisjoner på heverarmen for best tilpasning til det som skal løftes • Hurtig montering/demontering

Model

NEO-HV 250

NEO-HV 500

NEO-HV 1000

Nominell løftekapasitet* Flatt materiale (kg)

250

500

1000

Testet kraft (daN)

800

1600

3200

Diam.løfteobjekt mm

300-800

300-1000

300-1000

Min.tykkelse løfteobjekt

4

6

8

L x B mm

958 x 210

1158 x 275

1158 x 275

Magnet Høyde med løfteøre mm

255

255

295

Vekt (kg)

27

38

60

* Testet på flat, bearbeidet 50mm stålplate (St37)

www.carlstahl.no

297


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.38 Page 298

DIVERSE PRODUKTER

Justerbare og dreibare transportruller i K serien, kapasitet 6 til 24 tonn, byggehøyde 110 mm Med transportruller av typen JL og JF gjøres transporten lett og problemfritt. JL er frontdelen og leveres med dreieskive som har kulelager, samt trekkstang til montering på truck. JF er bakdelen og består av 2 kassetter som kobles sammen ved hjelp av en justerbar stang.

Frontdel JL

Transportrullene leveres med Juwathan + belegg, og er egnet til å kjøre på jevnt og glatt underlag.

Bakdel JL

Type Maks belastning Antall ruller Størrelse på hjul (ruller i mm Byggehøyde i mm

JLB 3 K

JFB 3 K

JLB 6 K

JFB 6 K

JL 9 K

JFB 9 K

JL 12 K

JFB 12 K

3000

3000

6000

6000

9000

9000

12000

12000

4

4

8

8

12

12

12

16

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

110

110

110

110

110

110

110

110

Bæreflate pr. kassett i mm

120 x 80

175 x 170

175 x 170

175 x 170

Dimensjon pr. kassett i mm

190 x 125

325 x 200

325 x 390

325 x 390

Justeringsstang i mm

1000**

1230

1230

1230

Innstillingslengde i mm

125-880

400-1030

400-1030

400-1030

Diameter dreieskive i mm Dimensjon JL i mm Trekkstang i mm Vekt med Juwathanbelegg i kg

298

150

150

170

170

225 x 280

445 x 590

580 x 820

580 x 1000

990* 12

1120 11

33

1120 25

www.carlstahl.no

54

1120 32

64

35


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.38 Page 299

DIVERSE PRODUKTER

Justerbare og dreibare transportruller i G serien, kapasitet 30-60 tonn Byggehøyde 180 mm.

Viser et sett med totalkapasitet på 30 tonn. Frontdel JL

Med transportruller av typen JL og JF gjøres transporten lett og problemfritt. JL er frontdelen og leveres med kulelager, samt trekkstang til montering på truck. JF er bakdelen og består av 2 kassetter som kobles sammen ved hjelp av en justerbar stang. Transportrullene leveres med Juwatha belegg, og er egnet til kjøring på jevnt og glatt underlag.

Bakdel JL JL 15 G

JF 15 G

JL 22 G

JF 22 G

JL 30 G

JF 30 G

15000

15000

22500

22500

30000

30000

8

8

12

12

16

16

140 x 120

140 x 120

140 x 120

140 x 120

140 x 120

140 x 120

180

180

180

180

180

Type Maks belastning Antall ruller Størrelse på hjul (ruller i mm Byggehøyde i mm

180

Bæreflate pr. kassett i mm

310 x 260

310 x 260

260 x 440

Dimensjon pr. kassett i mm

490 x 290

510 x 420

650 x 650

Justeringsstang i mm

2 x 1540

2 x 1540

2 x 1540

Innstillingslengde i mm

290-1380

420-1380

650-1540

Diameter dreieskive i mm Dimensjon JL i mm

215

250

250

700 x 830

750 x 1150

750 x 1550

Trekkstang i mm

1230

Vekt med Juwathanbelegg i kg

103

1450 102

192

Justerbare og dreibare transportruller i H serien, kapasitet 70-120 tonn Byggehøyde 230 mm.

1590 114

290

273

Viser et sett med totalkapasitet på 70 tonn. Frontdel JL

Med transportruller av typen JL og JF gjøres transporten lett og problemfritt. JL er frontdelen og leveres med kulelager, samt trekkstang til montering på truck. JF er bakdelen og består av 2 kassetter som kobles sammen ved hjelp av en justerbar stang. Transportrullene leveres med Juwatha belegg, og er egnet til kjøring på jevnt og glatt underlag.

Type Maks belastning Antall ruller Størrelse på hjul (ruller i mm Byggehøyde i mm

Bakdel JL

JLB 35 H

JFB 35 H

JLB 60 H

JFB 60 H

35000

35000

60000

60000

8

8

8/8

8/8

200 x 170

200 x 170

200 x 170/85

200 x 170/85

230

230

230

230

Bæreflate pr. kassett i mm

395 x 260

395 x 260

Dimensjon pr. kassett i mm

740 x 395

740 x 560

Justeringsstang i mm

2 x 1540

2 x 1540

Innstillingslengde i mm

585-1155

700-2800

Diameter dreieskive i mm Dimensjon JL i mm

250

250

650 x 1060

650 x 1400

Trekkstang i mm

1590

Vekt med Juwathanbelegg i kg

320

1590 289

www.carlstahl.no

450

410

299


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 300

DIVERSE PRODUKTER

Stabile ruller til ethvert bruksområde Juwathan ruller

Juwathan pluss ruller

Juwathan profesjonelle ruller

Juwathan belegget blir støpt på en stålkjerne. I stålkjernen er det montert inn 2 kulelagere.

En spesialblanding av polyretan belegg blir støpt på en aluminiumskjerne.

Fordel: • Høyere kapasitet enn Juwathan pluss ruller, pga de todelte rullene med 2x2 kulelagre. • Tydelig mindre friksjon mellom underlaget og rullene. Rullene er delte og kan bevege seg i hver retning. • Stødig kjøring pga. forminsket friksjon og pga. 4 kulelagre på aksling.

Fordel: • 30% bedre rullekapasitet pga optimalt belegg. • Vektbesparelse på opptil 35%.

Justerbare og dreibare transportruller i K serien, profesjonell, kapasitet 14-24 tonn byggehøyde 110 mm.

Viser et sett med totalkapasitet på 14 tonn.

• Med delte ruller blir styrebevegelsene tydelig lettere, og friksjonen ved å svinge dramatisk redusert. Pga 4 kulelagre på hver rulle går kjøring og svinging betydelig lettere. • Høyere kapasitet enn for samme dimensjon i serien K. • Transportrullene blir levert klar for bruk, frontdelen JL blir levert med dreieskive som har kulelager og trekkstang. Bakdelen JF består av 2 kassetter som kobles sammen ved hjelp av en justerbar stang.

Transportrullene leveres med Juwathan profesjonelle ruller. Se fordeler oppe på siden.

Type Maks belastning Antall ruller Størrelse på hjul (ruller i mm Byggehøyde i mm

JLB 7 K

JFB 7 K

JL 10 K

JFB 10 K

JL 14 K

JFB 14 K 14000

7000

7000

10000

10000

14000

8

8

12

12

16

16

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

85 x 85

110

110

110

110

110

110

Bæreflate pr. kassett i mm

175 x 170

175 x 170

175 x 170

Dimensjon pr. kassett i mm

235 x 200

325 x 390

325 x 390

1230

1230

1230

Justeringsstang i mm Innstillingslengde i mm Diameter dreieskive i mm Dimensjon JL i mm Trekkstang i mm Vekt med Juwathanbelegg i kg

300

400-1030

400-1030

400-1030

150

170

170

445 x 590

580 x 820

580 x 1000

1120

1120

1120

36

27

56

www.carlstahl.no

35

68

39


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 301

DIVERSE PRODUKTER

Pallejekk Type CS Profil 2,5 T Styrehjul av Polyuretan Bærehjul av Polyamid. Kapasitet 2500 kg.

• Justerbar senkehastighet • Vedlikeholdsvennlig hydraulikk • Formstøpt håndtak

Kapasitet

Styrehjul Ø

Bærehjul Ø

kg

mm

mm

2500

200 x 50

2500

200 x 50

80 x 63 (Tandem) 80 x 63 (Tandem)

Dimensjon i mm

Vekt

h3

h13

l1

s

e

l

b5

kg

120

85

1525

51

150

1150

520

74

120

85

1355

51

150

980

520

66

Pallejekk Type CS PE20 T Produsert av rustfritt spesialstål. Styre- og tandem bærehjul av Polyamid Alle deler i rustfritt spesialstål. Den ideelle jekk til matvareindustrien, og hvor man ellers arbeider med agressive materialer.

Kapasitet

Styrehjul Ø

Bærehjul Ø

Dimensjon i mm

kg

mm

mm

h3

h13

l1

s

e

l

b5

kg

2000

200 x 50

80 x 60 (Tandem)

120

85

1550

50

150

1150

520

69

www.carlstahl.no

Vekt

301


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 302

DIVERSE PRODUKTER 78JAH. Aluminium donkraft

78JSS. Flaskedonkraft

• Lett aluminium konstruksjon • Normal utførelse med løfteklo eller med sikkerhetsmutter • Kan benyttes både vannrett og loddrett • Innebygget sikkerhetsventil mot overbelastning • Med „Safestop“ (mekanisk løftebegrensning)

• Egnet for industrien og transportsektoren • Fra 16 tonn med bæregrep

Trykkraft

Løft

Byggehøyde

Vekt

Type

Trykkraft i tonn

Løft

Byggehøyde

Vekt

Trykk

Maks

mm

mm

kg

JAH 620 JAH 620 C JAH 620 SR

20 20 20

8 -

152 152 152

263 276 289

10,9 14,5 12,5

JAH 1220 JAH 1220 C JAH 1220 SR

20 20 20

8 -

305 305 305

438 452 464

16,7 22,2 18,0

JAH 630 JAH 630 C JAH 630 SR

30 30 30

12 -

152 152 152

263 281 292

15,4 20,3 16,5

JAH 1230 JAH 1230 C JAH 1230 SR

30 30 30

12 -

305 305 305

451 470 479

23,4 31,0 24,5

JAH 660 JAH 660 C JAH 660 SR

60 60 60

24 -

152 152 152

293 327 330

27,4 43,1 30,0

JAH 1260 JAH 1260 C JAH 1260 SR

60 60 60

24 -

305 305 305

500 533 536

43,7 64,9 44,0

Type

Type

302

tonn

mm

mm

kg

JSS 35 JSS 55 JSS 106

3,5 5 10

130 130 160

195 200 245

4,0 4,8 8,0

JSS 166 JSS 207 JSS 327

16 20 32

160 195 180

250 285 290

11,5 15,8 23,0

JSS 507 JSS 1007

50 100

180 180

300 350

35,4 104,o

78NS. Mutterknuser • For mutter opp til HRC 44 og 75 mm sekskant • Driftstrykk opp til 700 bar • Oljetilslutning med svingadapter • Med fjær returløp • Hendig, lett å betjene

Trykkkraft

Åpning i

Dimensjon i mm

Gjenger

kN

mm

A

B

C

D

E

F

NS 75 NS 95 NS 125

49 98 147

13 -19 19-24 24-32

M8-M12 M12-M16 M16-M22

40 54 64

49 63 76

7,5 10 12,5

19,5 24 30

122 151 189

30 41 51,5

NS 161 NS 197 NS 236 NS 296

196 343 490 883

32-41 41-50 50-60 60-75

M22-M27 M27-M33 M33-M39 M39-M48

78 94 105 156

88 108 127 169

20 21 24 27

37 35 54 75

217 271 313 356

69 78 91 110

www.carlstahl.no


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 303

DIVERSE PRODUKTER

78HVL. Superflate donkraft • Arbeidstrykk opp til 700 bar • 10 - 200 tonns kapasitet • 6 mm slaglengde • Uten fjær retur • Hardt forkrommet stempel • Type HVL 10 til HVL 50 er med hurtigkobling

Sylinder klasse i

Slaglengde i

Lukket høyde i

Oljebehov

Sylinder Ø

Vekt i

tonn

mm

mm

cm3

mm

kg

HVL 10 HVL 20 HVL 30

10 20 32

6 6 6

28 32 34

9 17 27

87 104 120

1,6 2,6 3,0

HVL 50 HVL 100

50 104

6 6

45 65

43 88

158 200

7,2 15,6

Type

78HLS. Korte løftedonkraft • Arbeidstrykk opp til 700 bar • 10 - 147 tonns kapasitet • 25 - 60 mm slaglengde • Med fjær returløp • Hardt forkrommet stempel • Fullt belastbar stål stoppring

Sylinder klasse i

Slaglengde i

Lukket høyde i

Oljebehov

Sylinder Ø

Vekt i

tonn

mm

mm

cm3

mm

kg

HLS 101 HLS 201 HLS 301

10 20 32

40 44 25

95 102 83

58 126 114

70 90 102

2,4 4,8 5,0

HLS 302 HLS 501 HLS 502

32 50 50

60 25 60

119 91 126

274 178 428

102 127 127

7,0 8,4 10,4

HLS 1001 HLS 1002 HLS 1501 HLS 1502

109 109 147 147

25 60 25 50

108 143 130 155

384 921 516 1031

178 178 216 216

19,8 24,0 37,0 42,0

Type

www.carlstahl.no

303


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 304

DIVERSE PRODUKTER

78HP. Hydraulisk håndpumpe 700 bar • Ett og to trinns • 2- eller 4- veis ventiler (type D)

Pumpevolum i cm3

Vekt i

2. Trinn

Oljevolum i liter

2,3 2,3

-

0,45 1,00

4,6 5,6

100,0 13,0 13,0

4,0 2,3 2,3

1,0 2,3 5,0

27,5 10,5 15,2

Ventil type

1. Trinn

HP 145 HP 110

2- veis 2- veis

HP 235 HP 227 HP 257

2- veis 2- veis 2- veis

Type

Ventil type

1. Trinn

2. Trinn

Oljevolum i liter

4- veis 4- veis 4- veis

13,0 13,0 100,0

2,3 2,3 4,0

2,3 5,0 10,0

Type

HP 227D HP 257D HP 235D

Pumpevolum i cm3

78HAP. Lufthydrauliske pumper • Arbeidstrykk opp til 700 bar • Innebygget sikkerhetsventil mot overbelastning • Oljesjekk gjennom glassøye (unntatt type HAP 1120) • Maks lufttrykk 9,44 l/s ved 7 bar

304

Type

Ventil type

Oljevolum i liter

Vekt i kg

AHP 1120 AHP 1121 AHP 1122

2- veis 2- veis 2- veis

1,75 5,00 10,00

8,0 12,5 19,0

AHP 1141 AHP 1142

4- veis 4- veis

5,00 10,00

13,2 19,7

www.carlstahl.no

kg


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 305

DIVERSE PRODUKTER

Stålvinsj tannstangjekk Fra 1,5 tonn - 10 tonn.

Trekkraft hode eller klo i

Byggehøyde i

kg 1500 3000 5000 10000

Løftehøyde i

Vekt i

mm 725 725 722 800

kg 350 350 350 300

12,5 20,0 27,0 42,0

Tannstangsdonkraft med flyttbar løfteklo Med den justerbare skinnen kan løftekloen justeres hurtig i ønsket løftehøyde, som gir full utnyttelse av donkraften. Trekkraft hode eller klo i

Byggehøyde i

kg

Løftehøyde i

Løftekloens laveste høyde i

Vekt i

mm

kg

mm

1500 3000

725 725

350 350

60 70

16,5 22,0

5000 10000

725 800

300 300

75 80

32,0 52,0

Spiralvinsj Hånddrevet gjengedonkraft for ergonometisk tilpassing og oppstøtting, for nivåregulering og forskyvning. • • • • •

Robust firkantkonstruksjon. Selvlåsende trapesgjenger. Vedlikeholdsfrie kulelagre. Enkel og sikker betjening. Montasjevennlig.

• • • • •

Velg mellom: Trekk- eller trekk/trykkbelasning. Forskjellig løfte- og byggehøyde. Flere forskjellige stålplater. Flere forskjellige topplater. Flere forskjellige fastgjøringsmuligheter.

Maks last i

Byggehøyde i

Løft i

Løft pr. omdreining i

Håndkraft i

Vekt i

kg

mm

mm

mm

N

kg

500 1000

500 525

300 300

3,0 1,9

140 140

4,0 5,5

www.carlstahl.no

305


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 306

DIVERSE PRODUKTER

Enkel vakumløfter Enhåndsbetjening med lett og solid håndgrep. Kan leveres som sett a 2 stk med koffert. Overflaten må være lufttett. Bærekraft i kg

Type

Type overflate

Kopp Ømm

Mål ca.Ømm x h

Vekt i kg

30

600.0BL

Glatt

120

120 x 100

0,51

30

S0.0BL

Glatt

120

120 x 100

1,51

25

600.02BL

Ru + strukturert

120

120 x 100

0,51

Dobbel vakumløfter To sugekopper med lett og solid langsgående håndgrep. Kan leveres som sett a 2 stk med koffert. Overflaten må være lufttett.

Bærekraft i kg

Type

Type overflate

Kopp Ømm

Mål ca.Ømm x h

Vekt i kg

60

602.4BL

Glatt

120

345 x 120 x 80

0,98

60

S2.4BL

Glatt

120

345 x 120 x 80

2,5

50

602.42BL

Ru + strukturert

120

345 x 120 x 80

1

Dobbel vakumløfter To sugekopper med lett og solid tversgående håndgrep. Kan leveres som sett a 2 stk med koffert. Større sugekopper gir høyere kapasitet. Overflaten må være lufttett. Bærekraft i kg

Type

Type overflate

Kopp Ømm

Mål ca.Ømm x h

Vekt i kg

70

602.0BL

Glatt

120

320 x 120 x 90

1,08

70

S2.0BL

Glatt

120

320 x 120 x 90

2,67

50

602.02BL

Ru + strukturert

120

320 x 120 x 90

1,08

Trippel vakumløfter Tre sugekopper med lett og solid håndgrep. Store sugekopper gir høyere kapasitet. Kan leveres som sett a 2 stk med koffert. Overflaten må være lufttett.

Bærekraft i kg

Type

Type overflate

Kopp Ømm

Mål ca.Ømm x h

Vekt i kg

100

603.0BL

Glatt

120

345 x 230 x 80

1,43

100

S3.0BL

Glatt

120

345 x 230 x 80

3,97

306

www.carlstahl.no


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 307

DIVERSE PRODUKTER

Håndtak for bæring av plater For skånsom og sikker bæring av metall-, tre-, lettmetall-, glass- og kunststoff-plater. De to klemflatene har gummibelegg med høy friksjon, og klemvirkningen øker proporsjonalt med vekten på platen. Type 5000102

Type 5000101 Bærekraft i kg

Type

Gripevidde mm

Kopp Ømm

Dim. i mm

Ant.håndtak

Vekt i kg

80

5000101

25

120

200 x 80

1

1,2

100

5000102

40

120

240 x 100

2

1,8

Enkel vakumløfter type 601 Sugekopp med stor overflate for løft av tyngre gjenstander. Egnet for overflater som f.eks glass, kunstoff, metall, behandlet tre og marmor. Leveres i koffert. Overflaten må være lufttett. Type 601.2 kan også brukes på oljete og ru overflater. Bærekraft i kg

Type

Type overflate

Kopp Ømm

Vekt i kg

80

601.2

Ru + strukturert

220

1,71

120

601

Glatt

210

1,63

Enkel vakumløfter type 601.1BL Sugekopp med stor overflate for løft av tyngre gjenstander. Egnet for overflater som f.eks glass, kunstoff, metall, behandlet tre og marmor. Leveres i koffert. Enheten har manometer for overvåking av vakumtrykket. Overflaten må være lufttett. Bærekraft i kg

Type

Type overflate

Kopp Ømm

Vekt i kg

120

601.1BL

Glatt

210

1,97

Enkel vakumløfter type 601BL Sugekopp med stor overflate for løft av tyngre gjenstander. Egnet for overflater som f.eks glass, kunstoff, metall, behandlet tre og marmor. Leveres i koffert. Enheten har håndpumpe. Overflaten må være lufttett. Bærekraft i kg

Type

Type overflate

Kopp Ømm

Vekt i kg

120

601BL

Glatt

210

1,4

www.carlstahl.no

307


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 308

DIVERSE PRODUKTER MEDIUM TRYKKS LØFTEPUTER Er ideelle til å redde personer som sitter fastklemt under et kjøretøy, eller lignende. Den er anvendelig i alle situasjoner der vanlige redningsmetoder ikke kan brukes, eller tar for lang tid. Løfteputen kan brukes på alle typer underlag. Kombinasjonen av ulike slitesterke gummi og stoffmaterialer gir lang leve og brukstid. Settet består av: Pute, slanger, målere, ventiler, oppbevaringsveske og reparasjonssett.

Type

Diameter

Løfte kapasitet

Påfyllings trykk

Løfte høyde

Høyde tom.

Luft volum

Vekt helt sett

Mm

Kg

Bar

M

Mm

L

Kg

MA

610

2976

1,0

0,43

50

295

15

MB

760

4652

1,0

0,59

50

620

24

MC

910

6694

1,0

0,61

50

900

45

MD

1220

11902

1,0

1,00

100

3010

70

308

www.carlstahl.no


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.39 Page 309

DIVERSE PRODUKTER

LAVTRYKKS - LUFTPUTER Det smarte valget ved retting og redning av store kjøretøyer. Løfter 9 tonn opptil 2.1 meter høyt. Brukes der det trengs løft uten at det legges stort trykk på det som løftes. f.eks myke trailerskap. Kan brukes på alle underlag, da den har godt grep på under- og oversiden. Kan også brukes til å støtte opp last i lasterom. Kombinasjonen av ulike gummi og stoffmaterialer gir lang leve- og brukstid. Settet består av: Pute, slanger, målere, ventiler, oppbevaringsveske og reparasjonssett. Type

Diameter

Max. Løft

Påfyllings trykk

Løfte høyde

Høyde tom.

Max Luft

Vekt En pute

Mm

Kg

Bar

M

Mm

L

Kg

MS 45

1020

4000

0,5

0,45

100

840

20

MS 122

1350

7000

0,5

1,22

100

3150

35

MS 210

1450

9000

0,5

2,10

100

5600

60

84 8

52 85

17 529 18

system 0.5 bar 519806

507801

507802

www.carlstahl.no

309


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.40 Page 310

DIVERSE PRODUKTER

FLAT HØYTRYKKS LØFTEPUTE Mini sett med løfte puter. Denne puten er konstruert slik at hele putens overflate løfter seg, noe som gir jevn overflate med god sklisikring, slik at flere puter kan stables oppå hverandre. Kevlar forsterket gummi, sikrer lang leve- og brukstid. Metalldeler i ren messing. Settet består av : Koffert, luftflaske, slanger, ventil med måler og 3 puter i ulik størrelse. Type

Dim.

Høyde Tom

Vekt

Løfte høyde

Løfte kapasitet

Volum

Luft trykk

Cm x cm

Mm

Kg

Cm

Kg

L

Bar

SLK 1/7

15 x 15

28

0,6

7

1000

5

8,0

SLK 3/13

22,5 x 22,5

28

1,3

13

2820

15

8

SLK 6/15

30 x 30

28

2,4

15

5750

42

8

SLK 8/18

38 x 38

28

4,0

18

9620

86

8

SLK 12/22

45 x 45

28

5,3

22

12650

152

8

SLK 19/27

55 x 55

28

8,1

27

20250

296

8

SLK 24/30

61 x 61

30

11,2

31

24690

416

8

SLK 31/36

69 x 69

30

13,3

36

31410

621

8

SLK 54/65

87 x 87

30

22,5

45

52345

1305

8

SLK 64/51

91 x 91

30

25,3

51

65900

1505

8

SLK-L 24/20

32 x 102

28

8,5

20

24000

220

8

SLK-L 9/18

30 x 45

28

3,5

18

9600

95

8

SLK-L 13/23

37,5 x 50

28

4,9

23

13600

170

8

SLK-L 20/23

37,5 x 75

28

7,4

23

20700

270

8

310

www.carlstahl.no


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.40 Page 311

DIVERSE PRODUKTER

Pussefillene er produsert av vasket, brukt tøy, sortert etter stoff/kvalitet.

Pussefiller Hvit blanding i pakker på 25 kg

Pussefiller Kulørt 5 kilos sekk

Forpakning på pall. 600 kg Pussefiller blanding Kulørt i pakker på 25 kg

Pussefiller Hvit bomull i pakker på 25 kg

Pussefiller Hvit frotte i pakker på 25 kg

Pussefiller frotte Kulørt i pakker på 25 kg

www.carlstahl.no

311


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.40 Page 312

DIVERSE PRODUKTER

Storsekk ”BIG BAG” Vi kan levere storsekker til alle næringer. I ulike dimensjoner, og typer etter kundens spesifikasjoner.

Vi har som lagervare 4 typer sekk:

Størrelse cm x cm x cm

SWL 5:1

90 x 90 x 90

1000

95 x 95 x 100

1000

90 x 90 x 90*

1000

95 x 95 x 100*

1000

Kg

*Leveres med tømmestuss

Sekkene kan leveres med og uten tømmestuss. Mål på tømmestuss: 45 x 50 cm. Alle sekkene har 4 løftestropper. Mål på løftestropper: 30 cm. åpning. På forespørsel kan vi levere følgende type sekker: -Sekk med ett opphengspunkt. -Multitripp sekk /flergangsekk -Baffel bag. I tillegg til vanlig liner/innersekk, kan vi også levere sekk med aluminiumliner.

312

www.carlstahl.no


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.40 Page 313

DIVERSE PRODUKTER

POSILOCK CABLECONCEPT Ring på telefon 55926360 eller send en fax 55926370 og bestill en av våre produktkataloger

www.carlstahl.no

CABLEVISION

X-TEND CABLECONSULT

I-SYS

Produkter som gjør verden penere...

313


Diverse PRODUKTER s. 295-315:1-10 15.06.10 18.40 Page 314

DIVERSE PRODUKTER

Trening og konsultasjon til industrien verden over

Ståltau Løfteoperasjoner Trucker Arbeid i høyden Helse og sikkerhet Sveising

314

Evita kvalitets treningskurser kan skreddersyes din bedrift i alle kategorier som nevnt på denne siden. Kursene kan enten holdes på deres arbeidsplass eller i våre lokaler. Ta kontakt for informasjon..

www.carlstahl.no


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.08 Page 315

Sterk på gode produsent Vi representerer en rekke utenlandske produsenter som leverer anerkjente produkter med høyeste krav til kvalitet.

CASAR Drahtseilwerk GmbH TYSKLAND Alle typer spesialståltau for kraner, riser tensioner,vinsjer, drillinglines etc. til industri- og offshore.

Sahm Seilklemmen GmbH TYSKLAND Presslås for ståltau, aluminium i kobber og rustfri. Hydrauliske presser for låsing av ståltau. Utstyr for ståltauhåndtering.

BIMAT GmbH TYSKLAND Store og små ståltauskiver og kranblokker.

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH TYSKLAND Alle typer løftepunkter for skru og sveising, høykvalitets kjetting i Gr. 80, VIP og GR 120 kvalitet, med komponenter

ADC FayatGroup FRANKRIKE Leverer alle typer kraner, lettbanesystemer og spesialtilpassete løftebord.

Hi-Force Limited ENGLAND Leverer alt innen hydraulikk pumper, løftesylindere og verktøy

www.carlstahl.no

315


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.13 Page 316

Carl Stahl spesial kataloger Vår nye katalog NR. 2

: ,

:

: :

:

:

:

:

: :

Carl Stahl Nordgreif CmbH

Carl Stahl’s nye norske hovedkatalog for industri, offshore, fiskeri og oppdrettsnæringen.

:

Spesialkatalog for løfteklyper og løfteåk.

:

INDUST

RI

OFFSHO

RE

SHIPPIN

G

FISKERI

OPPDRE

TT

Carl Stahl I-SYS

Carl Stahl fasadedekorasjon

Spesialkatalog for rustfritt ståltau til rekkverk, fasadedekorasjon og utsmykking.

Spesialkatalog for dekorering av fasader med planter.

Carl Stal X-TREND

Carl Stahl X-LED

Spesialkatalog for rustfrie nett til dekorasjon.

Spesialkatalog for rustfritt nett med lys til dekorasjon og skilt.

Carl Stahl Posilock

Carl Stahl Stainless

Spesialkatalog for rustfri wire for innredning.

Spesialkatalog med rustfrie produkter til motorog seilbåter.

Carl Stahl Technocables

Carl Stahl Premium Product Line

Spesialkatalog for tynne ståltau til industrien og andre maskiner.

Høykvalitetsprodukter fra kjente leverandører.

Carl Stahl Kromer

Carl Stahl Fallsikring Spesialkatalog innen fallsikring. Produkter fra kjente produsenter.

Spesialkatalog for balanseblokker og vektutlignere.

316

www.carlstahl.no


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.13 Page 317

Aktuelle kataloger Rud GmbH

Bimat

Spesialkatalog for løfte- og surringspunkter.

Store og små ståltauskiver.

Rud GmbH

Sahm Seilklemmen GmbH

Katalog med Rud sin annerkjente VIP kjetting.

Presslås for ståltau + div. utstyr for låsing av ståltau.

Rud GmbH

Casar GmbH

Katalog med nyheten Gr. 120 kjetting.

Spesial kranwire til de fleste typer kraner.

Hi-Force

Schilling GmbH

Hydrauliske produkter.

Potalkraner i aluminium.

ADC

Arcelor Mittal

Alt innen kraner.

Ståltau til kraner.

www.carlstahl.no

317


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.13 Page 318

NOTATER:

318

www.carlstahl.no


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.13 Page 319

NOTATER:

www.carlstahl.no

319


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.13 Page 320

NOTATER:

320

www.carlstahl.no


innholdsfort:innholdsfort 31.08.10 21.16 Page 321

KONTAKTINFORMASJON

Hovedkontor: Besøksadresse: Carl Stahl AS Midtunheia 22 5224 Nesttun Tlf. 55 92 63 60 Fax 55 92 63 70 Mail bergen@carlstahl.no Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun 5853 Bergen

Avdelingskontorer:

Avdelingskontor:

Salgskontor:

Besøksadresse: Carl Stahl AS Havneveien 50 9610 Rypefjord Tlf. 78 41 04 44 Fax 78 41 12 46 Mail hammerfest@carlstahl.no

Carl Stahl AS Postboks 56 3139 Skallestad Tlf. 33 30 47 15 Fax 33 30 47 16 Mail jej@carlstahl.no

Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 14 9610 Rypefjord

Salgskontor: Carl Stahl AS Postboks 231 5751 Odda Tlf. 53 64 10 22 Fax 53 64 10 22 Mail hl@carlstahl.no

Besøksadresse: Carl Stahl AS Norse Basen, bygg 104 4056 Tananger Tlf. 51 94 49 10 Fax 51 94 49 11 Mail tananger@carlstahl.no Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 43 4098 Tananger

Avdelingskontor: Besøksadresse: Carl Stahl AS (Tevlingveien 38) Gamle Leirdalsvei 12 1081 Oslo Tlf. 22 79 20 00 Fax 22 79 20 10 Mail oslo@carlstahl.no Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 41 Furuset 1001 Oslo

Avdelingskontor: Besøksadresse: Carl Stahl AS Fiskeriveien 6 9750 Honningsvåg Tlf. 78 47 69 00 Fax 78 47 69 10 Mail honningsvag@carlstahl.no Postadresse: Carl Stahl AS Postboks 213 9750 Honningsvåg

VAKTTELEFONER: BERGEN/STAVANGER

41 30 75 25 OSLO

90 13 66 26 HAMMERFEST

94 15 68 12 HONNINGSVÅG

91 75 48 68


Profile for Carl Stahl AS

Carl Stahl  

Løfteutstyr og wire-teknikk

Carl Stahl  

Løfteutstyr og wire-teknikk

Advertisement